>> Alle overeenkomsten weergeven

Voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening

PDF downloaden

 

  1. De PayPal-service 'Betalingen zonder een PayPal-rekening' wordt aan online webwinkels en andere PayPal-rekeninghouders (die geld willen ontvangen op hun PayPal-rekening) aangeboden door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ('PayPal'), dat is erkend door en onder het toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg.

  2. Met deze service kunnen online webwinkels goederen of services verkopen aan personen die geen PayPal-rekening hebben ('derde' of 'u'). Hierbij maakt PayPal een elektronisch geldbedrag over aan de online webwinkel overeenkomstig het bedrag van de aankoop wanneer PayPal het geld van de derde ontvangt. Het elektronische geld wordt vervolgens overgemaakt naar de PayPal-rekening van de online webwinkel voor de goederen of services die zijn gekocht.

    Met de service kunnen ook andere PayPal-rekeninghouders (zoals houders van privérekeningen) een betaalverzoek doen bij een derde. In dit geval betaalt de derde het verzochte bedrag aan PayPal en schrijft PayPal een elektronisch geldbedrag overeenkomstig het verzochte bedrag bij op de PayPal-rekening van de rekeninghouder.

    In het geval dat de webwinkel of andere rekeninghouder verplicht is PayPal-kosten te betalen voor deze betaling, worden de kosten automatisch afgetrokken van het elektronisch geldbedrag.

  3. PayPal opent geen PayPal-rekening voor u wanneer u ons betaalt en we elektronisch geld overmaken naar webwinkels of andere PayPal-rekeninghouders. PayPal bewaart de informatie die u conform ons Privacybeleid verstrekt om (1) op deze manier in de toekomst betalingen te kunnen verrichten, (2) ons in staat te stellen het gebruik van de PayPal-service 'Betalingen zonder een PayPal-rekening' te controleren ten behoeve van risicomanagement en voor het naleven van regelgeving en (3) het voor u eenvoudiger te maken in de toekomst een PayPal-rekening te openen.

  4. PayPal controleert het aantal transacties en het bedrag hiervan wanneer u ons betaalt en we elektronisch geld overmaken naar webwinkels of andere PayPal-rekeninghouders. Als dit regelmatige transacties zijn of deze transacties bepaalde drempels overschrijden, kunnen we u vragen een PayPal-rekening te openen. Op dat moment dient u in te stemmen met onze standaard gebruikersovereenkomst die voor uw nieuwe relatie met ons geldt.

  5. Het gebruik van de PayPal-service 'Betalingen zonder een PayPal-rekening' geeft u geen recht op de voordelen van een PayPal-rekening. U komt niet in aanmerking voor ons Aankoopbeschermingsbeleid of andere voordelen die deel uitmaken van onze gebruikersovereenkomst. Mogelijk heeft u ook aanvullende rechten krachtens uw overeenkomst met uw kaartuitgevende instantie.