Privacybeleid voor PayPal-services

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Het hieronder weergegeven privacybeleid voor PayPal-Services is van toepassing op u en is geldig tot 24 mei 2018.  Het bijgewerkte privacybeleid, dat hier beschikbaar is, is van toepassing op u en gaat van kracht op 25 mei 2018.

Als u naar deze pagina bent omgeleid via een website van www.braintreepayments.com is het hieronder weergegeven Privacybeleid voor PayPal-Services van toepassing op u en geldig tot 24 mei 2018. Het nieuwe Privacybeleid van Braintree, dat hier beschikbaar is, is op u van toepassing en wordt van kracht op 25 mei 2018. Het nieuwe Privacybeleid van Braintree vervangt vanaf 25 mei 2018 het voorgaande Privacybeleid.

 

Privacybeleid voor PayPal-services

Ingangsdatum: 27 april 2017

 

Naar sectie:

1. Overzicht
2. Gegevens die we verzamelen
3. Hoe we de door ons verzamelde informatie gebruiken
4. Marketing
5. Hoe we informatie delen met andere PayPal-gebruikers
6. Hoe we informatie delen met andere derden
7. Internationale overdracht van informatie
8. Uw gebruik van informatie en PayPal-services
9. Informatiebeveiliging
10. Uw gegevens opvragen en wijzigen
11. Aansprakelijkheid

 

We verzoeken u dit Privacybeleid te lezen, te downloaden en op te slaan

Dit Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van producten, services, inhoud, mogelijkheden, technologieën of functies die door PayPal en alle gerelateerde websites, applicaties en services worden aangeboden (gezamenlijk "de PayPal-services") (inclusief maar niet beperkt tot informatie die u verstrekt in verband met uw gebruik van PayPal-services). 

U accepteert dit Privacybeleid en gaat ermee akkoord als u een rekening opent of als u de PayPal-services activeert of gebruikt.Door dit Privacybeleid te accepteren en ermee akkoord te gaan, gaat u expliciet akkoord met de manier waarop PayPal uw persoonlijke gegevens gebruikt en openbaar maakt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

1. Overzicht

Teneinde gebruik te kunnen maken van de PayPal-services en het risico op fraude te minimaliseren, moet PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal", "ons", "onze", "we" of "wij"), het gegevenscontrolemechanisme, u verzoeken gegevens te verstrekken over uzelf en uw creditcard en/of bankrekening. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het Privacybeleid stemt u uitdrukkelijk ermee in dat uw gegevens door ons worden verwerkt op de manier die in het privacybeleid wordt uiteengezet. In dit Privacybeleid wordt beschreven welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. PayPal neemt de verwerking van uw gegevens uiterst serieus en gebruikt deze gegevens uitsluitend conform de voorwaarden van dit Privacybeleid. Voor het doel van dit Privacybeleid geldt het volgende: de “informatie” (ook wel “gegevens”) betekent vertrouwelijke en/of op de persoon terug te voeren informatie of andere informatie met betrekking tot gebruikers van PayPal-services, inclusief, maar niet beperkt tot klanten en webwinkels (rechtspersonen).

We verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Teneinde echter PayPal-services te bieden aan onze gebruikers, de kwaliteit van de PayPal-services regelmatig te verbeteren en de belangen van onze gebruikers te beschermen, delen we in beperkte gevallen sommige gegevens van u met derden onder strikte voorwaarden, zoals gedetailleerder wordt beschreven in sectie 3, 5 en 6 van dit Privacybeleid. Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid doorleest omdat het van toepassing is op alle PayPal-services.

Dit Privacybeleid geldt voor het gebruik van PayPal-services door onze gebruikers (inclusief, zonder beperking, gebruikers die de PayPal-services tijdens het handelen of de bedrijfsuitoefening gebruiken), tenzij contractueel anderszins is overeengekomen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid: alle toekomstige wijzigingen in dit Privacybeleid, zoals uiteengezet in de beleidsaanpassing die al is gepubliceerd op de bestemmingspagina 'Juridische overeenkomsten' van de PayPal-website op het moment dat u zich registreert voor de PayPal-services, zijn bij verwijzing opgenomen in dit Privacybeleid en worden van kracht zoals aangegeven in de beleidsaanpassing. "Beleidsaanpassing" betekent een vroege kennisgeving van wijzigingen in uw overeenkomsten met PayPal, die PayPal u schriftelijk ter beschikking kan stellen. Registreer u niet voor de PayPal-services en gebruik deze niet als u het niet eens bent met de voorwaarden van het Privacybeleid.

Kennisgeving van wijzigingen: dit Privacybeleid kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan de PayPal-services of als het beleid wordt gewijzigd op verzoek van klanten. We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen door een herziene versie van het beleid te publiceren op onze website.Tenzij er juridische redenen zijn om anders te werk te gaan, stellen we u bovendien ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van het herziene Privacybeleid op de hoogte van een dergelijke wijziging. We publiceren het bericht op de pagina 'Beleidsaanpassingen' op onze website(s) en/of verzenden het bericht per e-mail. Vanaf de ingangsdatum van het herziene Privacybeleid wordt u beschouwd als akkoord te zijn met alle wijzigingen van het Privacybeleid. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit Privacybeleid, kunt u uw rekening op elk gewenst moment sluiten.

Kijk regelmatig op deze pagina van de PayPal-website voor de meest recente versie van ons Privacybeleid.

Websites van derden: sommige pagina's op de website van PayPal bevatten links naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en PayPal is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Geen raamwerkovereenkomst: ter voorkoming van twijfel: dit Privacybeleid vormt geen 'raamwerkovereenkomst' voor het doel van de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) of elke tenuitvoerlegging van deze Richtlijn in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (inclusief maar niet beperkt tot de Britse Payment Services Regulations 2009).

Een speciale opmerking over kinderen: kinderen mogen de PayPal-services niet gebruiken en we verzoeken minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken of gebruik te maken van de PayPal-services.

Terug naar boven

2. Gegevens die door PayPal worden verzameld

Vereiste gegevens: als u een PayPal-rekening wilt openen of de PayPal-services wilt gebruiken, moet u uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres verstrekken. Als u bepaalde betalingen via PayPal wilt kunnen verrichten, moet u gegevens over uw creditcard of bankrekening verstrekken. We vragen u ook om twee verschillende beveiligingsvragen te kiezen (zoals uw geboorteplaats of de naam van uw huisdier).

Ingeval u bepaalde transacties uitvoert met een hoge waarde of over het algemeen grote aantallen betalingen overmaakt of ontvangt via PayPal, vereisen we ook andere commerciële gegevens en/of persoonsgegevens om aan ons verplichtingen betreffende witwaspraktijken uit hoofde van de Europese wetgeving te voldoen.

Gebruik van uw apparaat: als u PayPal-services gebruikt met een apparaat (ofwel via een draadloze verbinding met PayPal of via een vaste lijn of anderszins), kunnen we bovendien inloggegevens van het apparaat (inclusief, maar niet beperkt tot, de apparaat-id) en ook de geografische locatiegegevens verzamelen en opslaan om PayPal-services te kunnen verlenen.

Foto's: als u bepaalde door ons geleverde functionaliteiten gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot de POS-functionaliteit van PayPal in uw mobiele app), kunnen we u vragen om een foto van uzelf te uploaden om deze specifieke services te bieden. Uw gezicht moet herkenbaar zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw afbeelding.

Informatie over loyaliteitsprogramma's: als we u toestaan om uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma aan uw rekening te koppelen, kunnen we u vragen ons uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma te verstrekken.

Transactiegegevens: als u de PayPal-services gebruikt om geld naar iemand over te maken of om een betaalverzoek aan iemand te sturen, vragen we u gegevens over die transactie te verstrekken. De gevraagde informatie bestaat uit het bedrag, het transactietype (of het een aankoop van goederen of diensten betreft, of een gewone overboeking van geld), andere gegevens over de aankoop en het e-mailadres of telefoonnummer van de derde partij. Het is ook mogelijk dat wanneer u geld overmaakt aan een andere PayPal-klant, dat er gevraagd wordt persoonlijke gegevens aan die klant te geven om de transactie te kunnen voltooien. Deze gegevens kunnen aan ons doorgegeven worden via deze klant. We bewaren ook het internetadres (IP-adres) en andere kenmerkende informatie van de computer of het apparaat waarmee u toegang krijgt tot uw PayPal-rekening of de PayPal-services gebruikt of de PayPal-services gebruikt, om mogelijke ongeautoriseerde transacties te kunnen signaleren.

Informatie over u van derden: teneinde al onze klanten te beschermen tegen potentiële fraude, controleren we de door u verstrekte informatie bij betalingsverwerkende instanties en/of bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie. Tijdens deze controles ontvangen we op uw persoon terug te voeren informatie van derden. Met name bij het registreren van een creditcard of bankrekening bij PayPal gebruiken we fraudeopsporingsservices voor creditcardautorisatie en fraudecontrole om te controleren of uw bankrekening- of creditcardgegevens en uw adres overeenkomen met de gegevens die u aan PayPal heeft verstrekt en of de creditcard niet is opgegeven als verloren of gestolen.

Als u doorgaans grote betaalvolumes verstuurt of ontvangt via de PayPal-services of als een webwinkel een te korte verkoopgeschiedenis heeft, voeren we in sommige gevallen een antecedentenonderzoek naar uw bedrijf uit door informatie over u en uw bedrijf te verzamelen en mogelijk (indien wettelijk toegestaan) ook over uw directieleden, aandeelhouders en partners. Dit doen we via een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf. Als u ons geld verschuldigd bent, kunnen we uw kredietwaardigheid laten controleren door aanvullende informatie over u op te vragen bij een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf, voor zover wettelijk is toegestaan. PayPal behoudt zich het recht voor om tijdens dit kredietbeoordelingsproces, geheel naar eigen inzicht, voor enige rekening periodiek door een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf verstrekte kredietrapporten over bedrijven en/of personen op te vragen en te beoordelen en om op basis van deze gegevens eventueel een rekening te sluiten.

Als u uw PayPal-rekening gebruikt om objecten te verkopen, kunnen we ook openbare gegevens over uw bedrijf en uw gedrag op platforms voor sociale media verzamelen (zoals het e-mailadres en het aantal 'vind-ik-leuks' en 'volgers'), voor zover deze gegevens relevant zijn om een beoordeling van uw transacties en/of uw bedrijf te bevestigen, inclusief de grootte en de omvang van het klantenbestand.

Informatie over u uit andere bronnen: we kunnen ook informatie over u opvragen bij andere bronnen, zoals leden van de bedrijvengroep van PayPal, andere bedrijven (afhankelijk van het privacybeleid van deze bedrijven en toepasselijke wetgeving) en andere rekeningen waarvoor we aanwijzingen hebben dat deze onder uw controle staan (ofwel gedeeltelijk, of geheel).

Extra controle: als we de door u verstrekte gegevens niet kunnen verifiëren, kunnen we u vragen om extra gegevens te uploaden of per fax te versturen (zoals uw rijbewijs, creditcardoverzicht en/of recente gas-, water- of elektriciteitsrekening of andere gegevens die aantonen dat het betreffende adres inderdaad van u is) of om online extra vragen te beantwoorden die de door u verstrekte gegevens kunnen bevestigen.

Informatie over websiteverkeer: door de manier waarop de communicatiestandaarden van internet werken, ontvangen we automatisch het webadres van de site die u bezocht voordat of nadat u de PayPal-website bezocht. We verzamelen ook gegevens over de door u bezochte pagina's van de PayPal-website, de IP-adressen, het type browser dat u gebruikt en het aantal keren dat u onze website bezoekt.

Cookies, webbakens, lokale opslag en soortgelijke technologieën: als u onze website bezoekt of PayPal-services gebruikt, kunnen we (en bedrijven waarmee we werken) kleine gegevensbestanden op uw computer of ander apparaat plaatsen. Deze gegevensbestanden kunnen cookies, pixeltags, Flash-cookies of andere lokale opslag van uw browser of gekoppelde toepassingen zijn (collectief "Cookies" genoemd). We gebruiken cookies om u te herkennen als klant, om PayPal-services, inhoud en advertenties op maat te maken, om de effectiviteit van promotionele activiteiten te meten, om te waarborgen dat de beveiliging van uw rekening geen gevaar loopt, om risico's te verminderen en fraude te voorkomen en om het vertrouwen in en de veiligheid van onze websites en PayPal-services te promoten.

Het staat u vrij om onze cookies af te wijzen als dat met uw browser of add-on van uw browser mogelijk is, tenzij onze cookies vereist zijn om fraude te voorkomen of de veiligheid van websites die onder onze controle staan te waarborgen. Houd er wel rekening mee dat het afwijzen van onze cookies het gebruik van onze website en PayPal-services kan belemmeren.

Meer informatie over ons gebruik van deze technologieën vindt u in ons beleid met betrekking tot cookies, webbakens en soortgelijke technologieën.

Communicatie: als u met ons communiceert in het kader van klantenservice of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld via e-mails, faxen, telefoongesprekken, tweets, etc.), bewaren we deze informatie tezamen met onze reactie bij uw rekeninggegevens.

Vragenlijsten, enquêtes, sweepstakes en profielgegevens: met enige regelmaat bieden we onze gebruikers optionele vragenlijsten, enquêtes en sweepstakes aan met als doel om bijvoorbeeld demografische informatie te verzamelen of om een beeld te krijgen van de interesses en behoeften van onze gebruikers. Als we via deze vragenlijsten, enquêtes en sweepstakes op de persoon terug te voeren informatie verzamelen, worden de gebruikers voorafgaand aan hun deelname op de hoogte gesteld van het eventuele gebruik van deze aldus verkregen informatie.

Personen die geen geregistreerde gebruikers zijn van PayPal-services en verzoeken: als een geregistreerde gebruiker van de PayPal-services een persoon die geen geregistreerde gebruiker van de PayPal-services is probeert te betrekken in een transactie (bijvoorbeeld door een betaling of ander bedrag over te maken naar die persoon of door die persoon om betaling te verzoeken), bewaren we de gegevens die de geregistreerde gebruiker van de PayPal-services aan ons verstrekt, inclusief bijvoorbeeld het e-mailadres, het telefoonnummer en/of de naam van de andere partij. Hoewel deze specifieke gegevens van niet-geregistreerde personen gedurende een bepaalde tijd conform toepasselijke wetgeving worden opgeslagen, gebruiken we deze gegevens niet voor marketingdoeleinden. Deze personen hebben bovendien dezelfde rechten om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en deze te wijzigen (ervan uitgaande dat hun gegevens correct zijn) als iedere andere gebruiker van de PayPal-services.

Rekeninggegevens: voor het doel van dit Privacybeleid omvatten rekeninggegevens ("Rekeninggegevens") zonder beperkingen het volgende: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, foto, IP-adres, apparaat-id, informatie over de geografische locatie, rekeningnummers, rekeningtypen, gegevens van betaalbronnen die aan de rekening zijn gekoppeld, gegevens van betaaltransacties, gegevens van commerciële transacties, afschriften en rapporten, rekeningvoorkeuren, details van de identiteit die worden verzameld als onderdeel van onze KYC-controles ("Ken uw klant") van u en de correspondentie met de klant.

Terug naar boven

3. Hoe we de door ons verzamelde informatie gebruiken

Intern gebruik: we verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens op servers in de Verenigde Staten en elders in de wereld. Ons primaire doel bij het verzamelen van uw gegevens is om u van een veilige, soepele, efficiënte en op maat gemaakte service te voorzien. U gaat ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om:

 • transacties te verwerken en de PayPal-services te leveren;
 • uw identiteit te controleren, ook tijdens procedures voor het openen van een rekening en het herstellen van een wachtwoord;
 • geschillen op te lossen, kosten te innen en problemen op te lossen;
 • risico's te beheren of fraude of andere mogelijke verboden activiteiten te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen;
 • schendingen van beleidsregels of de toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen;
 • u klantenservice te bieden;
 • de PayPal-services te verbeteren door u gebruik op maat te bieden;
 • de prestaties van de PayPal-services te meten en de inhoud en vormgeving te verbeteren;
 • onze IT-infrastructuur te beheren en te beschermen;
 • gerichte marketing en reclame, service-updates en promotionele aanbiedingen te leveren op basis van de communicatievoorkeuren die u heeft ingesteld voor uw PayPal-rekening (raadpleeg de onderstaande sectie 'Ons contact met PayPal-klanten') en uw activiteiten als u de PayPal-services gebruikt; en
 • uw kredietwaardigheid en solvabiliteit te controleren, informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren bij derden.

Vragenlijsten, sweepstakes, enquêtes en profielgegevens: als u onze vragenlijsten of enquêtes beantwoordt, mogen we deze informatie gebruiken om de PayPal-services te verbeteren, om u informatie in de vorm van marketing of advertenties te sturen, om de sweepstakes te beheren of voor een ander doel dat wordt uitgelegd in de enquête zelf.

Ons contact met PayPal-klanten: we communiceren regelmatig per e-mail met onze gebruikers om gewenste services te leveren. We communiceren ook telefonisch met onze gebruikers om:

 • klachten van klanten of via de PayPal-services ingediende claims van gebruikers op te lossen;
 • te reageren op service-verzoeken van klanten;
 • gebruikers te informeren als we van mening zijn dat hun rekeningen of een transactie is gebruikt voor een illegaal doel;
 • informatie over de identiteit, het bedrijf of de rekeningactiviteiten van een gebruiker te bevestigen;
 • incassoactiviteiten uit te voeren;
 • enquêtes onder klanten uit te voeren; en
 • verdachte transacties te onderzoeken.

We gebruiken uw e-mail- of woonadres om uw nieuwe PayPal-rekening te bevestigen, via PayPal overgemaakte of ontvangen betalingen te bevestigen (inclusief de hieronder beschreven verwijzingsbetalingen), informatie over belangrijke veranderingen in onze producten en services te verzenden en om andere wettelijke verplichte openbaarmakingen te doen. Meestal kunnen gebruikers deze communicatie niet stopzetten, maar ze zijn primair informatief en niet promotioneel van aard.

We gebruiken uw e-mailadres ook voor andere soorten communicatie die u wel kunt beïnvloeden, zoals de nieuwsbrief "PayPal-Nieuws", veilingtips, enquêtes onder klanten en kennisgevingen van speciale promotieacties van derden. U kunt kiezen of u enkele, alle of geen van deze berichten wilt ontvangen tijdens het voltooien van het registratieproces, of op enig moment daarna, door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website, achtereenvolgens Mijn rekening, Profiel en Mijn rekeninginstellingen te selecteren en uw communicatievoorkeuren bij te werken.

We kunnen met u communiceren zoals hierboven is beschreven per sms (sms wordt als e-mail beschouwd bij het beheer van uw communicatievoorkeuren).

In verband met onafhankelijke accountantscontroles met betrekking tot onze financiële verklaringen en handelingen kunnen bepaalde klanten benaderd worden door accountants om de nauwgezetheid van onze administratie te bevestigen. Deze accountants mogen op de persoon terug te voeren informatie echter niet gebruiken voor secundaire doeleinden.

Terug naar boven

4. Marketing

We kunnen uw gegevens combineren met gegevens die we verzamelen van andere bedrijven en deze gebruiken om de PayPal-services te verbeteren en personaliseren. Als u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen of niet wilt deelnemen aan onze programma's voor het optimaliseren van advertenties, logt u in op uw rekening, selecteert u uw Profiel, Berichten en werkt u de communicatievoorkeuren bij. U kunt ook de aanwijzingen in eventuele berichten of de advertenties volgen.

Terug naar boven

 

5. Hoe we informatie delen met andere PayPal-gebruikers

Als u een geregistreerde PayPal-gebruiker bent, zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien van toepassing), aanmeldingsdatum, het aantal betalingen dat u heeft ontvangen van gecontroleerde PayPal-gebruikers en het feit of u een gecontroleerde eigenaar bent van een bankrekening, bekend gemaakt aan andere PayPal-klanten aan wie u heeft betaald of aan verzenders die u proberen te betalen via de PayPal-services. Als u een zakelijke rekeninghouder bent, geven we ook de URL van uw website en contactgegevens van de klantenservice die u bij ons heeft opgegeven, weer bij andere PayPal-klanten. Daarnaast kunnen deze en andere gegevens met derde partijen worden gedeeld als u deze derde partijen gebruikt voor PayPal-betalingen op uw site. Uw creditcardnummer, bankgegevens en andere financiële gegevens worden echter niet verstrekt aan iemand die u heeft betaald of van wie u een betaling heeft ontvangen via PayPal of via een PayPal-partner, behalve wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wanneer we vanwege creditcardreglementen, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces genoodzaakt zijn dat te doen.

Wanneer u goederen of diensten koopt en ervoor betaalt via PayPal, kunnen we de verkoper het bezorgadres voor uw goederen en uw factuuradres bekendmaken om uw transactie af te ronden. Als een poging om uw verkoper te betalen mislukt, kunnen we uw verkoper ook op de hoogte stellen van details van de mislukte betaling. Teneinde oplossingen voor geschillen te vergemakkelijken, kan het zijn dat we de koper voorzien van het adres van de verkoper zodat de goederen naar de verkoper kunnen worden teruggestuurd.

Als u een mobiele app gebruikt, kunnen we de foto die u in uw mobiele app heeft opgeslagen delen met andere PayPal-gebruikers zodat deze u kunnen identificeren. U geeft ons toestemming uw afbeelding voor de hierboven vermelde doeleinden op een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare en sub-licentieerbare basis te gebruiken.

Ook kunnen we aan andere gebruikers bekendmaken dat u zich als klant binnen het lokale bereik bevindt. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gedeeld, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens op uw mobiele telefoon openen, bekijken en beheren.

Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze Service als inlogmethode bieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke- en rekeninggegevens delen, opdat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming. Als u bent ingelogd op uw PayPal-rekening, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens met webwinkels openen, bekijken en beheren.

Als u in onze mobiele app uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma koppelt aan uw rekening, kunnen we uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma delen met elke webwinkel die deelneemt aan het desbetreffende loyaliteitsprogramma wanneer u die webwinkel via PayPal betaalt. Als u uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma uit uw rekening verwijdert, zullen we deze informatie niet meer delen.

We werken met derde partijen inclusief webwinkels om deze in staat te stellen betalingen van u te accepteren of uit te voeren namens u of om de PayPal-services te gebruiken. Hierdoor kan een derde partij gegevens over u delen, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, wanneer een betaling naar u is gestuurd of wanneer u die derde partij probeert te betalen. We gebruiken deze gegevens om te bevestigen dat u een PayPal-klant bent en dat PayPal kan worden ingeschakeld om een betaling te verrichten of als een betaling naar u is overgemaakt om u bericht te sturen dat u een betaling heeft ontvangen. Als u ons verzoekt uw status als PayPal-klant bij derden te bevestigen, zullen we hieraan gevolg geven. Partners van wie u koopt en met wie u een contract heeft, hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en PayPal is niet verantwoordelijk voor hun handelingen, inclusief maar niet beperkt tot hun informatiepraktijken.

Wanneer u direct vanaf de website of een programma van een derde partij een PayPal-rekening opent, wordt alle informatie die u invoert op die website of dat programma (en niet direct via de PayPal Services) gedeeld met de eigenaar van een dergelijke website of programma van een derde partij en uw informatie kan onderhevig zijn aan hun privacybeleid.

Door dit Privacybeleid te accepteren gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord en stemt u ermee in dat telkens wanneer u een andere PayPal-gebruiker (inclusief een webwinkel) betaalt of probeert te betalen via uw PayPal-rekening, PayPal de voornoemde relevante gegevens mag overdragen aan de betreffende PayPal-klant, die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, om de betaling te verwerken, uit te voeren of anderszins te behandelen en om informatie over de betaling te verstrekken. U gaat er ook uitdrukkelijk mee akkoord en stemt ermee in dat PayPal transactiegegevens en andere informatie die noodzakelijk is voor het gebruik van de app voor PayPal Mobiel of een app van een verkooppunt verstrekt aan een webwinkel of een andere PayPal-klant die u expliciet heeft geselecteerd of gekozen door de app voor PayPal Mobiel of de app van het verkooppunt te gebruiken.

 

Terug naar boven

6. Hoe we informatie delen met andere derden

Net als de meeste banken en/of aanbieders van financiële services/betaalservices werkt PayPal met zakelijke partners, waaronder externe serviceproviders die ons voorzien van belangrijke instrumenten die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan deze externe partijen openbaar maken zodat de services kunnen worden geleverd.

De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking en aanpak van de gebruikersgegevens van PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde serviceproviders of financiële serviceproviders in de EU, in haar Privacybeleid alle externe serviceproviders en zakelijke partners aan wie gebruikersgegevens openbaar worden gemaakt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt. Een link naar deze externe partijen vindt u hier en in paragraaf a, d en g hieronder. Door dit Privacybeleid te accepteren en een rekening bij PayPal aan te houden, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van uw gegevens aan deze externe partijen voor de vermelde doeleinden.

PayPal kan de hierboven genoemde lijst met externe partijen elk kwartaal bijwerken (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). PayPal zal gegevens pas na 30 dagen na de datum waarop de lijst openbaar is gemaakt via dit Privacybeleid overdragen aan een van de nieuwe externe partijen of overdragen vanwege de nieuwe redenen of gegevenstypen die in elke bijgewerkte lijst zijn aangegeven. U dient de lijst elk kwartaal op de hierboven vermelde datums te controleren op de PayPal-website. Als u niet binnen 30 dagen na de publicatie van de bijgewerkte lijst met externe partijen bezwaar maakt tegen de nieuwe openbaarmaking van gegevens, wordt u geacht de wijzigingen in de lijst en in dit Privacybeleid geaccepteerd te hebben. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten.

PayPal verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming, geeft deze informatie niet in bruikleen en maakt deze informatie uitsluitend bekend in een beperkt aantal situaties en voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. Dit omvat gegevensoverschrijvingen naar landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren.

Om de PayPal-services te leveren, kan het noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens die we verzamelen (zoals beschreven in sectie 2) over te dragen aan andere PayPal-groepsentiteiten of andere entiteiten, met inbegrip van die entiteiten die in sectie 6 worden genoemd in hun hoedanigheid van aanbieders van betaalservices, betalingsverwerkende instanties of rekeninghouders (of vergelijkbare hoedanigheden). U erkent dat volgens hun plaatselijke wetgeving, dergelijke entiteiten mogelijk onderworpen zijn aan wetten, regelgeving, onderzoeken of verordeningen waarvoor de openbaarmaking van gegevens aan de desbetreffende autoriteiten in het desbetreffende land vereist is. Uw gebruik van de PayPal-services vormt uw toestemming voor het overdragen van dergelijke informatie om u de PayPal-services te bieden.

In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren met uw gegevens:

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar te maken aan: politie en justitie, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde instanties, departementen en regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de instanties die worden genoemd in de sectie Instanties van de lijst met providers hier) en andere derden, waaronder bedrijven van de PayPal Group, waarmee (i) we wettelijk verplicht zijn en mogen voldoen aan, inclusief maar niet beperkt tot de wetten van Luxemburg van 24 juli 2015 over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA-wetgeving”) en 18 december 2015 over de algemene OESO-rapportagestandaard (“CRS-wetgeving”); (ii) we naar onze mening moeten samenwerken bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) verboden activiteiten, of (iii) naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, uw betaalbron of kaartuitgevende instantie).

Als u onder de FATCA- of CRS-wetgeving valt, zijn we verplicht u te informeren over de informatie over uzelf die we mogelijk aan verschillende instanties doorgeven. Lees meer over PayPal's verplichtingen onder de FATCA- en CRS-wetgeving en hoe ze ook op u van invloed kunnen zijn en neem nota van de informatie die we als gevolg hiervan mogelijk kunnen verstrekken.

Wij en andere organisaties, inclusief partijen die PayPal accepteren, kunnen toegang hebben en daarnaast de noodzakelijke informatie (inclusief informatie uit andere landen) ook delen en gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die door fraudepreventiebedrijven is geconstateerd) om ons en hen te helpen het risico te beoordelen en te beheren (inclusief, maar niet beperkt tot, voorkoming van fraude, witwassen en financiering van terroristische activiteiten). Neem contact met ons op als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebureaus wilt ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze organisaties, fraudepreventiebedrijven en andere derden.

 1. Rekeninggegevens openbaar maken naar eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een claim jegens PayPal hebben voor een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt (bijvoorbeeld, maar zonder beperking, sectie 19, paragraaf 2, subsectie 3 van de Duitse Handelsmerkenwet of sectie 101, paragraaf 2, subsectie 3 van de Duitse Auteurswet).
 2. De noodzakelijke gegevens openbaar te maken als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.
 3. Als u als webwinkel een derde partij gebruikt om toegang tot PayPal te krijgen of om PayPal te integreren, kunnen we aan een dergelijke partner de noodzakelijke informatie openbaar maken met als doel een dergelijke regeling mogelijk te maken en in stand te houden (inclusief, maar niet beperkt tot, de status van uw PayPal-integratie, of u een actieve PayPal-rekening heeft en of u al met een andere PayPal-integratiepartner werkt).
 4. De noodzakelijke gegevens openbaar te maken aan de betalingsverwerkende instanties, accountants, aanbieders van klantenservice, bureaus voor kredietreferentie en fraudepreventie, aanbieders van financiële producten, commerciële partners, marketing- en pr-bedrijven, aanbieders van operationele diensten, groepsbedrijven, bureaus, handelsplaatsen en andere derde partijen die hier zijn vermeld. Het doel van deze openbaarmaking is om het voor ons mogelijk te maken de PayPal-services aan u te leveren. In de lijst van derde partijen, vindt u tevens onder elke 'Categorie' niet-exclusieve voorbeelden van de feitelijke derden (inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we uw rekeninggegevens de komende zes maanden mogelijk openbaar besluiten te maken, samen met het doel van die openbaarmaking, en de precieze gegevens die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze derden wettelijk of contractueel de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).
 5. De noodzakelijke gegevens openbaar te maken aan uw agent of wettelijke vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen volmachthouder of een aan u toegewezen curator).
 6. Cumulatieve statistische gegevens uit te wisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet verbonden aan persoonlijke gegevens.
 7. De noodzakelijke rekeninggegevens te delen met onafhankelijke derde partijen (hier vermeld) zodat ze ze voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:
  1. Fraudepreventie en risicobeheer: om te helpen fraude te voorkomen of risico's te beoordelen en te beheren.text.fullkey

   Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer kunnen we de noodzakelijke rekeninggegevens ook delen met eBay in gevallen waarin PayPal vastgehouden bedragen of andere beperkingen voor uw rekening heeft ingesteld als gevolg van geschillen, claims, terugboekingen of andere scenario's met betrekking tot de verkoop of aankoop van goederen. Ook kunnen we als onderdeel van onze inspanningen om fraude te voorkomen en risico´s te beheren rekeninggegevens delen met eBay om ze in staat te stellen hun programma's voor het evalueren van kopers of verkopers uit te voeren.
  2. Klantenservice: voor doeleinden in het kader van klantenservice, inclusief hulp bij services voor uw rekeningen of het oplossen van geschillen (bijvoorbeeld bij facturering of transacties). 
  3. Verzending: in verband met verzending en bijbehorende services voor aankopen die met PayPal zijn gedaan. 
  4. Naleving van wetten: om te helpen te voldoen aan de controle-eisen voor het tegengaan van witwaspraktijken en financiering van terroristische activiteiten.
  5. Serviceproviders: om serviceproviders die een contract met ons hebben in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, zoals fraudepreventie, het innen van facturen, marketing, klantenservice en technologieservices. Op grond van onze contracten mogen deze serviceproviders uw gegevens alleen gebruiken in verband met de services die ze voor ons uitvoeren en niet te eigen bate.

Fusies en overnames: net als bij elk ander bedrijf is het mogelijk dat PayPal in de toekomst fuseert met of wordt overgenomen door een ander bedrijf. In geval van een dergelijke acquisitie verleent u de nieuwe eigenaar toegang tot de gegevens die door PayPal zijn onderhouden, inclusief rekeninggegevens van klanten. De nieuwe eigenaar blijft in dat geval echter gebonden aan dit Privacybeleid, tenzij en totdat dit wordt gewijzigd.

Websites van derden: als u direct vanaf een website of vanuit een applicatie van een derde partij een PayPal-rekening opent, wordt alle informatie die u invoert op die website of in die applicatie (en die u dus niet rechtstreeks op een PayPal-website invoert) gedeeld met de eigenaar van de website of applicatie van de derde partij. Deze sites hanteren een eigen privacybeleid en we raden u aan een dergelijk privacybeleid door te nemen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. PayPal is niet verantwoordelijk voor de manier waarop dergelijke derde partijen met inhoud of informatie omgaan.

Terug naar boven

7. Internationale overdracht van uw gegevens

PayPal stelt alles in het werk om uw gegevens afdoende te beschermen, ongeacht waar deze zich bevinden, en om afdoende bescherming te blijven bieden voor uw gegevens als deze naar locaties buiten de EER worden overgedragen.

Terug naar boven

8. Uw gebruik van informatie en PayPal-services

Om de transacties tussen gebruikers van PayPal mogelijk te maken, bieden PayPal-services u beperkte toegang tot contact- of leveringsgegevens van andere gebruikers. Als verkoper kunt u toegang hebben tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contact- of leveringsgegevens van de koper en als koper kunt u toegang hebben tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactgegevens van de verkoper.

U gaat ermee akkoord dat u de persoonlijk herleidbare gegevens van andere gebruikers die u verkrijgt via de PayPal-services, een PayPal-gerelateerd bericht of een PayPal-transactie, alleen zult gebruiken voor: (a) PayPal-gerelateerde communicatie waarmee geen ongevraagde commerciële boodschap wordt uitgedragen; (b) aanvullende acties in verband met de PayPal-betalingen of de transacties waarvoor PayPal is gebruikt (zoals verzekering en klachten met betrekking tot leveringen en fraude) en (c) elk ander doel waarmee de gebruiker akkoord gaat na toelichting van de doelstelling(en).

U moet gebruikers te allen tijde de gelegenheid geven hun gegevens uit de database te laten verwijderen en eventuele gegevens die u over hen heeft verzameld, te controleren. Algemener gezien moet u voldoen aan alle toepasselijke privacyvoorschriften, met name met betrekking tot het verzenden van marketinge-mails.

PayPal tolereert geen spam. PayPal hanteert een strikt anti-spambeleid. Als u PayPal-gerelateerde spam aan ons wilt melden, verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Terug naar boven

9. Informatiebeveiliging

PayPal stelt zich ten doel uw klantgegevens te beheren volgens de hoogste veiligheidsstandaarden. We maken gebruik van methoden voor computerbeveiliging, zoals firewalls en gegevenscodering, de fysieke toegang tot onze gebouwen en bestanden wordt streng gecontroleerd en we geven alleen toegang tot persoonlijke gegevens aan die werknemers die deze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Zie ons veiligheidsadvies voor meer informatie over veiligheidsprocedures van PayPal.

De veiligheid van uw PayPal-rekening hangt mede af van uw geheimhouding van uw PayPal-wachtwoord. U mag uw PayPal-wachtwoord niet aan andere personen geven. Medewerkers van PayPal vragen nooit om uw wachtwoord, dus e-mails of andere vormen van communicatie waarbij om uw wachtwoord wordt gevraagd, dienen te worden behandeld als niet-geautoriseerd en verdacht en te worden doorgestuurd naar spoof@paypal.com. Als u uw PayPal-wachtwoord om enige reden met derden deelt, bijvoorbeeld omdat de derde heeft beloofd aanvullende services zoals rekeningsamenvoeging te bieden, heeft deze derde toegang tot uw rekening en uw persoonlijke gegevens; u bent in dat geval mogelijk aansprakelijk voor de acties die met uw wachtwoord worden ondernomen. Als volgens u iemand anders toegang heeft gekregen tot uw wachtwoord, wijzig het dan onmiddellijk door in te loggen op uw rekening en uw profielinstellingen te wijzigen. Neem ook direct contact met ons op.

Terug naar boven

10. Uw gegevens opvragen en wijzigen

U kunt de door u verstrekte persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken en wijzigingen doorvoeren in deze gegevens of in de instellingen van uw PayPal-rekening door op de PayPal-website in te loggen op uw rekening, achtereenvolgens Mijn rekening en Profiel te selecteren en uw voorkeuren te wijzigen. U kunt uw rekening ook sluiten via de website van PayPal. Als u uw PayPal-rekening opheft, wordt uw rekening in onze database gemarkeerd als Gesloten. Uw rekeninggegevens worden echter wel bewaard in onze database. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om fraude te voorkomen: hiermee voorkomen we dat personen die fraude willen plegen opsporing ontlopen door hun rekening op te heffen en een nieuwe rekening te openen. Als u uw rekening opheft, wordt uw op de persoon terug te voeren informatie echter niet meer door ons gebruikt of verkocht of uitgewisseld met derden, behalve voor zover dit nodig is om fraude te voorkomen en politie en justitie te ondersteunen of indien dit wettelijk verplicht is.

Terug naar boven

11. Aansprakelijkheid

Onze privacydivisie is verantwoordelijk voor handhaving van dit Privacybeleid in al onze dagelijkse procedures. Als u uw recht op toegang tot uw informatie wilt laten gelden of vragen heeft over deze privacyverklaring, over informatiepraktijken van PayPal of over uw transacties met PayPal, kunt u contact met ons opnemen door dit formulier in te vullen, door naar het nummer van de klantenservice op onze website te bellen of door te schrijven naar PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Terug naar boven