Privacybeleid voor PayPal-services

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Opmerking: de direct hieronder weergegeven versie van dit Privacybeleid voor PayPal-services, getiteld 'Huidig Privacybeleid voor PayPal-services' is geldig tot 1 juli 2015.  De verderop weergegeven versie van dit Privacybeleid voor PayPal-services, getiteld 'Bijgewerkt Privacybeleid voor PayPal-services' treedt op 1 juli 2015 in werking en komt in de plaats van het Huidige Privacybeleid voor PayPal-services.

 

Huidig Privacybeleid voor PayPal-services

Laatst gewijzigd op 29 december 2014

Geldig tot: 1 juli 2015

 

Naar sectie:

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op Nederland.

Beleid lezen downloaden en opslaan a.u.b.

Het onderstaande Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van uw PayPal-rekening alsmede PayPal-producten, -services en enige andere voorzieningen, technologieën en functies die door ons worden aangeboden (gezamenlijk "de PayPal-services") (inclusief maar niet beperkt tot informatie die u verstrekt in verband met de PayPal-services).

 

1. Overzicht

Teneinde gebruik te kunnen maken van de PayPal-services en het risico op fraude te minimaliseren, moet PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal", "ons", "onze", "we" of "wij"), het gegevenscontrolemechanisme, u verzoeken gegevens te verstrekken over uzelf en uw creditcard en/of bankrekening. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het Privacybeleid stemt u uitdrukkelijk ermee in dat uw gegevens door ons worden verwerkt op de manier die in het privacybeleid wordt uiteengezet. In dit Privacybeleid wordt beschreven welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. PayPal neemt de verwerking van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en gebruikt deze gegevens uitsluitend volgens de voorwaarden van dit Privacybeleid.

We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Teneinde echter onze services te bieden aan onze gebruikers, de kwaliteit van onze dienstverlening regelmatig te verbeteren en de belangen van onze gebruikers te beschermen, delen we in beperkte gevallen uw persoonlijke gegevens met derden onder strenge voorwaarden, zoals gedetailleerder is beschreven in de sectie 'Gebruik en openbaarmaking van gegevens'. Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid doorleest omdat het van toepassing is op alle PayPal-services.

Door dit Privacybeleid te accepteren bij de registratie gaat u expliciet akkoord met de manier waarop PayPal uw persoonlijke gegevens gebruikt en openbaar maakt en geeft u ons toestemming dit te doen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Alle toekomstige wijzigingen in dit Privacybeleid, zoals uiteengezet in de Beleidsaanpassing die al is gepubliceerd op de bestemmingspagina 'Juridische overeenkomsten' van de PayPal-website op het moment dat u zich registreert voor de Services, zijn bij verwijzing opgenomen in dit Privacybeleid en worden van kracht zoals aangegeven in de Beleidsaanpassing. "Beleidsaanpassing" betekent een eerdere kennisgeving van wijzigingen in uw overeenkomsten met PayPal, die PayPal u schriftelijk ter beschikking kan stellen.

Registreer u niet voor de PayPal-services en gebruik deze niet als u het niet eens bent met de voorwaarden van het Privacybeleid.

Bericht van wijzigingen

Dit Privacybeleid kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan de PayPal-services of als het beleid wordt gewijzigd op verzoek van klanten. We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen door een herziene versie te publiceren op onze website. De herziene versie wordt van kracht op moment van publicatie. Als we een ingrijpende wijziging van dit Privacybeleid voorstellen, stellen we u bovendien ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte van een dergelijke wijziging. We publiceren het bericht op de pagina 'Beleidsaanpassingen' op onze website(s) en/of verzenden het bericht per e-mail. Na deze kennisgeving 30 dagen van tevoren wordt u beschouwd expliciet akkoord te zijn gegaan met alle wijzigingen van het Privacybeleid. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit Privacybeleid, kunt u uw rekening op elk gewenst moment sluiten.

Op de website van PayPal op https://www.paypal.com/nl/ kunt u altijd de meest recente versie van ons Privacybeleid bekijken.

Sommige pagina's op de website van PayPal bevatten links naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en PayPal is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Ter voorkoming van twijfel: dit Privacybeleid vormt geen 'raamwerkovereenkomst' voor het doel van de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) of elke tenuitvoerlegging van deze Richtlijn in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (inclusief maar niet beperkt tot de Britse Payment Services Regulations 2009).

Een speciale opmerking over kinderen

Kinderen mogen onze service niet gebruiken en we verzoeken minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken of gebruik te maken van de PayPal-services.

Terug naar boven

 

2. Bindende bedrijfsregels

Ter aanvulling op de privacyregels die in het Privacybeleid staan omschreven, heeft eBay Inc., het ultieme moederbedrijf van PayPal, een serie bedrijfsregels opgesteld (ook bekend als bindende bedrijfsregels) die zijn goedgekeurd door een aantal EU-regulatoren voor gegevensbescherming. Deze Bedrijfsregels zijn een verplichting van eBay Inc. om op adequate wijze uw persoonlijke gegevens te beschermen, ongeacht waar de gegevens zich bevinden en ongeacht waar u zich bevindt extra privacyrechten kan verstrekken via uw toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming of een rechtbank. Als u aanvullende informatie wilt over onze bedrijfsregels, kunt u Contact met ons opnemen.

Terug naar boven

 

3. Gegevens die door PayPal worden verzameld

Benodigde informatie

Als u een PayPal-rekening wilt openen of de PayPal-services wilt gebruiken, moet u uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres verstrekken. Als u bepaalde betalingen via PayPal wilt kunnen verrichten, moet u gegevens over uw creditcard of bankrekening verstrekken. We vragen u ook om twee verschillende beveiligingsvragen te kiezen (zoals uw geboorteplaats of de naam van uw huisdier). We hebben deze informatie nodig om transacties te verwerken, een nieuw wachtwoord te verstrekken als u dit vergeet of kwijtraakt, u te beschermen tegen fraude met uw Creditcard en uw huidige rekening, en contact met u op te nemen indien dat nodig blijkt.

Ingeval u bepaalde transacties uitvoert met een hoge waarde of over het algemeen grote aantallen betalingen overmaakt of ontvangt via PayPal, vereisen we ook andere commerciële gegevens en/of persoonsgegevens om aan ons verplichtingen betreffende witwaspraktijken uit hoofde van de Europese wetgeving te voldoen.

Als u PayPal gebruikt met een mobiele telefoon (bijvoorbeeld een smartphone), kunnen we bovendien inloggegevens van het apparaat (inclusief apparaat-id) en ook de geografische locatiegegevens verzamelen en opslaan om onze service te kunnen verlenen.

Als u bepaalde door ons geleverde functionaliteiten gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, de POS-functionaliteit van PayPal, beschikbaar in de mobiele app), kunnen we u vragen om een foto van uzelf te uploaden om deze specifieke services te bieden. Uw gezicht moet herkenbaar zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw afbeelding.

Als we u toestaan om uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma aan uw rekening te koppelen, kunnen we u vragen ons uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma te verstrekken.

Transactie-informatie

Als u de PayPal-services gebruikt om geld naar iemand over te maken of om een betaalverzoek aan iemand te sturen, vragen we u gegevens met betrekking tot die transactie te verstrekken. De gevraagde informatie bestaat uit het bedrag, het transactietype (koop van goederen, koop van diensten of eenvoudig een overschrijving), andere aankoopgegevens en het e-mailadres, Skype-id (indien van toepassing) of telefoonnummer van de derde partij. Het is ook mogelijk dat wanneer u geld overmaakt aan een andere PayPal-klant, dat er gevraagd wordt persoonlijke gegevens aan die klant te geven om de transactie te kunnen voltooien. Deze gegevens kunnen aan ons doorgegeven worden via deze klant. We bewaren deze informatie voor elke transactie van u via de PayPal-services en kunnen deze informatie aan uw rekeningprofiel toevoegen voor gebruik bij toekomstige transacties die u via ons afhandelt. We bewaren ook het internetadres (IP-adres) en andere kenmerkende informatie van de computer of het apparaat waarmee u toegang krijgt tot uw PayPal-rekening of de PayPal-services gebruikt of de PayPal-services gebruikt, om mogelijke ongeautoriseerde transacties te kunnen signaleren.

Gegevens over u van derden

Teneinde al onze klanten te beschermen tegen potentiële fraude, controleren we de door u verstrekte informatie bij de "betaalverwerkers" en/of "bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie" die zijn vermeld in de tabel onder de sectie 'Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal' hieronder. Tijdens deze controles ontvangen we op uw persoon terug te voeren informatie van derden. Met name bij het registreren van een creditcard of bankrekening bij PayPal gebruiken we fraudeopsporingsservices voor creditcardautorisatie en fraudecontrole om te controleren of uw bankrekening- of creditcardgegevens en uw adres overeenkomen met de gegevens die u aan PayPal heeft verstrekt en of de creditcard niet is opgegeven als verloren of gestolen.

Als u doorgaans grote betaalvolumes verstuurt of ontvangt via de PayPal-services of als een webwinkel een beperkte verkoopgeschiedenis heeft, voeren we in sommige gevallen een antecedentenonderzoek naar uw bedrijf uit door informatie over u en uw bedrijf te verzamelen en mogelijk (indien wettelijk toegestaan) ook over uw directieleden, aandeelhouders en partners. Dit doen we via kredietbureaus of fraudepreventiebedrijven, zoals Dun & Bradstreet. Zie de tabel onder de sectie 'Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal' hieronder Als u ons geld verschuldigd bent, kunnen we uw kredietwaardigheid laten controleren door aanvullende informatie over u op te vragen bij een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf, voor zover wettelijk is toegestaan. PayPal behoudt zich het recht voor om tijdens dit kredietbeoordelingsproces, geheel naar eigen inzicht, voor enige rekening periodiek door een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf verstrekte kredietrapporten over bedrijven en/of personen op te vragen en te beoordelen en om op basis van deze gegevens eventueel een rekening te sluiten.

Als u uw PayPal-rekening gebruikt om objecten te verkopen, kunnen we ook openbare gegevens over uw bedrijf en uw gedrag op platforms voor sociale media verzamelen (zoals het e-mailadres en het aantal 'vind-ik-leuks' en 'volgers'), voor zover deze gegevens relevant zijn om een beoordeling van uw transacties en/of uw bedrijf te bevestigen, inclusief de grootte en de omvang van het klantenbestand.

We kunnen ook informatie opvragen bij leden van de bedrijvengroep eBay Inc. of andere bedrijven (overeenkomstig hun privacybeleid). Als u via het PayPal- of eBay-platform voor geschiloplossing een bericht over een transactie stuurt naar uw koper of verkoper, mogen we deze gegevens verzamelen om uw transacties en risico's die met uw activiteiten samenhangen te beoordelen, om fraude of andere illegale activiteiten te detecteren, te voorkomen of op te lossen of om schendingen van beleidsregels of de toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen.

Aanvullende controle

Als we de door u verstrekte gegevens niet kunnen controleren of als u verzoekt om een geldopname per cheque op een adres dat niet overeenkomt met het gecontroleerde factuuradres van uw creditcard, kunnen we u vragen om extra gegevens te uploaden of per fax te versturen (zoals uw rijbewijs, creditcardoverzicht en/of recente gas-, water- of elektriciteitsrekening of andere gegevens die aantonen dat het betreffende adres inderdaad van u is) of om online extra vragen te beantwoorden die de door u verstrekte gegevens kunnen bevestigen.

Gegevens over websiteverkeer

Door de manier waarop de communicatiestandaarden van internet werken, ontvangen we automatisch het webadres van de site die u bezocht voordat of nadat u de PayPal-website bezocht. We verzamelen ook gegevens over de door u bezochte pagina's van de PayPal-website, de IP-adressen, het type browser dat u gebruikt en het aantal keren dat u onze website bezoekt. We gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten en om de verwerkingscapaciteit van onze servers te optimaliseren, zodat we onze services en uw ervaringen met PayPal kunnen verbeteren.

Ons gebruik van cookies, webbakens, lokale opslag en soortgelijke technologieën

Wanneer u onze sites, services, toepassingen, tools, advertenties en berichtsystemen (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij of onze geautoriseerde serviceproviders gebruikmaken van cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van gegevens om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Deze pagina is bedoeld om u inzicht te verschaffen in deze technologieën en in ons gebruik ervan op onze sites en onze services, toepassingen en hulpprogramma's.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele belangrijke zaken die u moet weten over ons beleid inzake het gebruik van deze technologieën. Ons volledige beleid vindt u hier.

Bepaalde sitefuncties, services, toepassingen en hulpprogramma's zijn alleen beschikbaar door deze technologieën te gebruiken. Het staat u altijd vrij deze technologieën te blokkeren, te verwijderen of uit te schakelen als dit mogelijk is in uw browser of op uw apparaat. Als u cookies of andere soortgelijke technologieën afwijst, kunt u bepaalde sitefuncties, services, toepassingen of hulpprogramma's niet gebruiken. Het kan ook gebeuren dat u uw wachtwoord vaker moet invoeren tijdens een sessie. Zie het Hulp-gedeelte van uw browser, add-on, toepassing of apparaat voor meer informatie over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van deze technologieën.

Indien van toepassing beschermen we onze cookies en andere soortgelijke technologieën door hieraan een unieke id toe te wijzen die alleen wij en/of onze geautoriseerde serviceproviders kunnen interpreteren. U kunt cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën tegenkomen van geautoriseerde derden (gezamenlijk serviceproviders genoemd) die we hebben gecontracteerd om ons te helpen met verschillende aspecten van onze siteactiviteiten of om u onze services, toepassingen en hulpprogramma's te bieden. We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies alsmede directe en indirecte cookies en soortgelijke technologieën van derden.

Ons gebruik van deze technologieën valt in de volgende algemene categorieën

 • Operationele redenen - hiermee kunnen we onze sites, services, toepassingen en tools beheren, de veiligheid hiervan garanderen en u toegang bieden tot deze services, toepassingen en tools;
 • In verband met prestaties - zijn nuttig om de prestaties van onze sites, services, toepassingen en tools te beoordelen;
 • In verband met functies - bieden u uitgebreide functionaliteit wanneer u onze sites, services, toepassingen en tools gebruikt; en
 • In verband met advertenties of targeting - worden door ons of onze derde advertentieproviders gebruikt om inhoud te leveren, waaronder advertenties die aansluiten bij uw interesses.

Soms werken we samen met andere bedrijven (vaak serviceproviders genoemd) die indirecte cookies, webbakens of soortgelijke technologieën kunnen plaatsen om met onze toestemming gegevens op te slaan in onze services, toepassingen en hulpprogramma's. Deze serviceproviders helpen ons bij het beheer van onze sites, toepassingen, services en hulpprogramma's en bieden u een betere, snellere en veiligere ervaring.

Onze sites, services, toepassingen en hulpprogramma's kunnen gebruikmaken van externe partijen, bijvoorbeeld netwerkadverteerders en ad exchanges, om advertenties te tonen. Deze externe advertentienetwerken en -exchanges kunnen cookies, webbakens of soortgelijke technologieën van derden gebruiken om gegevens te verzamelen zodat ze u hun services aan kunnen bieden. Ze kunnen ook uw apparaat-id, IP-adres of IDFA (ID For Advertising) verzamelen. Deze gegevens mogen ze gebruiken om de advertenties die u op onze sites of elders op het web ziet af te stemmen.

Correspondentie met de Klantenservice

Als u met ons correspondeert via e-mail of fax, bewaren we deze gegevens bij uw rekeninggegevens. Wij bewaren ook de correspondentie van de klantenservice en andere correspondentie van PayPal aan u. Wij bewaren deze gegevens om onze relatie met u te documenteren, onze klantenservice te meten en te verbeteren en om te onderzoeken hoe mogelijke fraude en overtreding van de Gebruikersovereenkomst kan worden voorkomen. Na verloop van tijd verwijderen we deze gegevens, indien wettelijk geoorloofd.

Vragenlijsten, enquêtes en profielgegevens

Met enige regelmaat stellen we optionele vragenlijsten en enquêtes aan onze gebruikers ter beschikking, bijvoorbeeld om demografische informatie te verzamelen of de interesses en behoeften van onze gebruikers vast te stellen. Het gebruik van de verzamelde gegevens zal uitvoerig worden toegelicht in de betreffende enquête. Als we in deze vragenlijsten en enquêtes op de persoon terug te voeren informatie verzamelen, zullen de gebruikers van tevoren op de hoogte worden gesteld van het eventuele gebruik daarvan.

Ontvangers zonder geregistreerde PayPal-rekening en betaalverzoeken

Als een geregistreerde PayPal-gebruiker geld overmaakt naar of verzoekt om een betaling van een persoon die geen geregistreerde PayPal-gebruiker is, bewaren we de gegevens die de geregistreerde PayPal-gebruiker aan ons verstrekt, inclusief, bijvoorbeeld het e-mailadres, de Skype-id (indien van toepassing), het telefoonnummer en/of de naam van de andere partij, zodat de geregistreerde PayPal-gebruiker een compleet overzicht krijgt van zijn of haar transacties, inclusief de onvoltooide transacties. Hoewel deze gegevens van niet-geregistreerde personen gedurende een bepaalde tijd worden opgeslagen, zullen we deze nooit gebruiken voor marketingdoeleinden. Deze personen hebben bovendien dezelfde rechten om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en deze te wijzigen (ervan uitgaande dat hun gegevens correct zijn) als iedere andere gebruiker van de PayPal-services.

Terug naar boven

 

4. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

Intern gebruik

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens en slaan deze op servers op die in de Verenigde Staten staan en worden beheerd door ons moederbedrijf, PayPal Inc. en elders in landen waar PayPal-kantoren zijn gevestigd. Ons primaire doel bij het verzamelen van persoonlijke gegevens is om u van een veilige, soepele, efficiënte en op maat gemaakte service te voorzien. U gaat ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om:

 • u de diensten en klantenondersteuning te bieden die u vraagt;
 • geschillen op te lossen, kosten te innen en problemen op te lossen;
 • fraude of andere mogelijk illegale of verboden activiteiten te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen of om schendingen van beleidsregels of toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, voorkomen of op te lossen;
 • onze diensten en de inhoud en lay-out van onze website aan te passen, te meten en te verbeteren;
 • gerichte marketing en reclame, service-updates en promotionele aanbiedingen te leveren op basis van de communicatievoorkeuren die u heeft ingesteld voor uw PayPal-rekening (raadpleeg de onderstaande sectie 'Ons contact met PayPal-klanten') en uw activiteiten als u de PayPal-services gebruikt; en
 • informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren bij derden.

Door u geplaatste inhoud voor publicatie

Wanneer u via de PayPal-services ons inhoud verstrekt of inhoud plaatst [(in beide gevallen voor on- of offline publicatie)], verleent u eBay Inc. en haar dochterondernemingen (inclusief maar niet beperkt tot PayPal) (de “eBay Group”) het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met betrekking tot publiciteit, handelsmerken, databases en intellectueel eigendom die u in verband met de inhoud bezit via elk nu of in de toekomst bekende medium uit te oefenen. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving doet u bovendien afstand van uw morele rechten en belooft u dat u zich ten opzichte van de eBay Group en haar sublicentiehouders en vertegenwoordigers niet op dergelijke rechten zult beroepen. U verklaart en garandeert dat geen van de volgende zaken inbreuk maakt op enig intellectueel-eigendomsrecht: uw verstrekking van inhoud aan ons, uw plaatsing van inhoud via de PayPal-services en het gebruik door de eBay Group van dergelijke inhoud (inclusief daarvan afgeleide werken) in verband met de PayPal-services.

Marketing

We kunnen uw gegevens combineren met gegevens die we verzamelen van andere bedrijven en deze gebruiken om de PayPal-services te verbeteren en personaliseren. Als u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen of niet wilt deelnemen aan onze programma's voor advertentie-optimalisering, logt u in op uw rekening, selecteert u Mijn rekening, Profiel en Mijn rekeninginstellingen en werkt u de communicatievoorkeuren bij. U kunt ook de aanwijzingen in eventuele berichten of de advertenties volgen.

Bekendmaking aan andere klanten van PayPal

Als u een geregistreerd PayPal-gebruiker bent, is uw naam, e-mailadres, Skype-id (indien van toepassing), telefoonnummer (indien van toepassing), aanmeldingsdatum, het aantal betalingen dat u heeft ontvangen van gecontroleerde PayPal-gebruikers en het feit of u een gecontroleerde eigenaar bent van een bankrekening, bekend gemaakt aan andere PayPal-klanten aan wie u heeft betaald of verzenders die u proberen te betalen via de PayPal-services. Als u een zakelijke rekeninghouder bent, geven we ook de URL van uw website en contactgegevens van de klantenservice die u bij ons heeft opgegeven, weer bij andere PayPal-klanten. Daarnaast kunnen deze en andere gegevens met derde partijen worden gedeeld als u deze derde partijen gebruikt voor PayPal-betalingen op uw site. Uw creditcardnummer, bankgegevens en andere financiële gegevens worden echter niet verstrekt aan iemand die u heeft betaald of van wie u een betaling heeft ontvangen via PayPal of via een PayPal-partner, behalve wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wanneer we vanwege creditcardreglementen, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces genoodzaakt zijn dat te doen.

Wanneer u goederen of diensten koopt en ervoor betaalt via PayPal, kunnen we de verkoper het bezorgadres voor uw goederen en uw factuuradres bekendmaken om uw transactie af te ronden. Als een poging om uw verkoper te betalen mislukt, kunnen we uw verkoper ook op de hoogte stellen van details van de mislukte betaling. Teneinde oplossingen voor geschillen te vergemakkelijken, kan het zijn dat we de koper voorzien van het adres van de verkoper zodat de goederen naar de verkoper kunnen worden teruggestuurd.

Als u een mobiele app gebruikt, kunnen we de foto die u in uw mobiele app heeft opgeslagen delen met andere PayPal-gebruikers zodat deze u kunnen identificeren. U geeft ons toestemming uw afbeelding voor de hierboven vermelde doeleinden op een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare en sub-licentieerbare basis te gebruiken.

Ook kunnen we aan andere gebruikers bekendmaken dat u zich als klant binnen het lokale bereik bevindt.

Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze service als inlogmethode bieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming. Als u bent ingelogd op uw PayPal-rekening, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens met webwinkels openen, bekijken en beheren.

Als u in onze mobiele app uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma koppelt aan uw rekening, kunnen we uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma delen met elke webwinkel die deelneemt aan het desbetreffende loyaliteitsprogramma wanneer u die webwinkel via PayPal betaalt. Als u uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma uit uw rekening verwijdert, zullen we deze informatie niet meer delen.

We werken met derde partijen inclusief webwinkels om hen in staat te stellen betalingen van u te accepteren of uit te voeren namens u of om de PayPal Services te gebruiken. Hierdoor kan een derde partij gegevens over u delen, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, wanneer een betaling naar u is gestuurd of wanneer u die derde partij probeert te betalen. We gebruiken deze gegevens om te bevestigen dat u een PayPal-klant bent en dat PayPal kan worden ingeschakeld om een betaling te verrichten of als een betaling naar u is overgemaakt om u bericht te sturen dat u een betaling heeft ontvangen. Als u ons verzoekt uw status als PayPal-klant bij derden te bevestigen, zullen we hieraan gevolg geven. Partners van wie u koopt en met wie u een contract heeft, hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en PayPal is niet verantwoordelijk voor hun handelingen, inclusief maar niet beperkt tot hun informatiepraktijken.

Door dit Privacybeleid te accepteren gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord en stemt u ermee in dat telkens wanneer u een andere PayPal-gebruiker (inclusief een webwinkel) betaalt of probeert te betalen via uw PayPal-rekening, PayPal de voornoemde relevante gegevens mag overdragen aan de betreffende PayPal-klant, die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, om de betaling te verwerken, uit te voeren of anderszins te behandelen en om informatie over de betaling te verstrekken. U gaat er ook uitdrukkelijk mee akkoord en stemt ermee in dat PayPal transactiegegevens en andere informatie die noodzakelijk is voor het gebruik van de app voor PayPal Mobiel of een app van een verkooppunt verstrekt aan een webwinkel of een andere PayPal-klant die u expliciet heeft geselecteerd of gekozen door de app voor PayPal Mobiel of de app van het verkooppunt te gebruiken.

Wanneer u direct via een website of toepassing van derden een PayPal-rekening opent, worden alle gegevens die u invoert op deze website of in deze applicatie (en niet rechtstreeks via de PayPal-services), gedeeld met de eigenaar van deze website of toepassing, waarbij uw gedeelde gegevens onderhevig kunnen zijn aan hun privacybeleid.

Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

PayPal verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor de eigen marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming, geeft deze informatie niet in bruikleen en maakt deze informatie uitsluitend bekend in een beperkt aantal situaties en voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid. Dit omvat gegevensoverschrijvingen naar landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren. In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 1. Zonder beperking gegevens openbaar maken waarvan we in goed vertrouwen geloven dat deze van nut kunnen zijn bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) illegale activiteiten of naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot uw betaalbron of creditcard- of betaalkaartverstrekker). Hieronder vallen transactie- en rekeninggegevens, persoonlijke gegevens en de inhoud van communicatie met de politie, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde instanties (anders dan belastinginstanties), departementen en regelgevende, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de instanties in de tabel onder het kopje Instanties hieronder) of andere derden, inclusief groepsbedrijven. Als u onjuiste rekeninginformatie heeft verstrekt en er fraude wordt vastgesteld, worden nadere gegevens hierover door ons doorgegeven aan bureaus voor fraudepreventie. Politie en justitie hebben toegang tot deze gegevens en mogen deze gebruiken. Wij en andere organisaties kunnen deze informatie en de door fraudepreventiebedrijven geregistreerde informatie inzien en gebruiken (inclusief uit andere landen) om fraude en witwaspraktijken te voorkomen. U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebureaus wilt ontvangen.
 2. Openbaar maken van informatie als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.
 3. Als u als webwinkel een derde partij gebruikt voor de toegang tot of de integratie van PayPal, dan kunnen we deze partner informeren wat de status van uw PayPal-integratie is, of u een actieve PayPal-rekening heeft en of u al samenwerkt met een andere PayPal-integratiepartner.
 4. Verstrekken van gegevens aan de "Categorieën" van derden die worden vermeld in de onderstaande tabel. Het doel van deze informatieverstrekking is om het voor ons mogelijk te maken onze services aan u te leveren. In de onderstaande tabel vindt u tevens onder elke 'Categorie' niet-exclusieve voorbeelden van de derden (inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we uw rekeninggegevens de komende zes maanden mogelijk openbaar besluiten te maken, samen met het doel van die openbaarmaking, en de precieze informatie die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze derden wettelijk of contractueel de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).

  Categorie

  Naam van de derde en jurisdictie (tussen haakjes)

  Doel

  Openbaargemaakte gegevens

  Betalingsverwerkers

   

  HSBC Bank Plc (UK, Ierland), HSBC Merchant Services LLP (UK), Bank of America (Verenigd Koninkrijk, VS, Italië en India), Discover Financial Services (VS), JPMorgan Chase Bank (UK, VS), BNP Paribas (Frankrijk), Netgiro (Zweden), StarFinanz (Duitsland), Wells Fargo (Ierland, VS), American Express (VS), National Westminster Bank PLC (UK), OmniPay Limited (Ierland), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Australië), ANZ National Bank Limited (Nieuw-Zeeland) en Transaction Network Services (UK) Limited (UK)

  Betaalverwerkingsdiensten en fraudecontrole mogelijk maken.

  Naam, adres, gegevens van de betaalwijze van de gebruiker en gegevens van betaaltransacties.

   

  Deutsche Bank AG (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje)

  Het verwerken van machtigingen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje.

  Naam, transactiedatum, bedrag, valuta en bankrekeninggegevens.

   

  Royal Bank of Scotland plc (VK) (“RBS”)

  Om het verwerken van betalingen en behandelen van geschillen mogelijk te maken voor transacties van PayPal-gebruikers als deze transacties uitvoeren met een webwinkel die de PayPal-service via de RBS-service gebruikt.

  Alle rekeninggegevens, behalve details van de betaalmethoden van de gebruiker

   

  Visa Europe Ltd (VK), waaronder het VMAS-systeem van Visa; Mastercard International Incorporated (VS), waaronder het MATCH-systeem van Mastercard

  Risico- en fraudegegevens delen in de verplichte database van het creditcardbedrijf betreffende de activiteiten op een zakelijke rekening, zodat de kans op fraude met en schending van schemaregels en -standaarden wordt verminderd.

  Alle gegevens van zakelijke rekeningen, en omstandigheden en activiteiten omtrent de rekening

  Controle

   

  PricewaterhouseCoopers Sàrl (Luxemburg)

  Het antiwitwasbeleid en de KYC-controlesystemen (Know Your Customer) van PayPal testen en professionele auditservices voor PayPal Inc. en haar dochterondernemingen uitvoeren.

  Een steekproef van persoonlijke klantenrekeningen:
  naam, PayPal-rekeningnummer (klant-id), totaal ontvangen bedrag op de PayPal-rekening, totaal vanaf de PayPal-rekening overgemaakte bedrag, type PayPal-rekening en, indien van toepassing, eventuele andere relevante rekeninginformatie.

  Outsourcing klantenservice

   

  Sutherland Global Services Inc. (VS en Filippijnen), Sitel GmbH (Duitsland), Transcom Worldwide SAS (Frankrijk, Tunesië), Transcom Worldwide France SAS (Frankrijk), Transcom Worldwide SpA (Italië), Competence Call Center Leipzig GmbH (Duitsland), Convergys Customer Management Group Inc. (VS), Arvato Direct Services GmbH (Duitsland) en Concentrix Europe Limited (VK)

  Klantenservice via telefoon en e-mail mogelijk maken.

  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

   

  Nuance Communications Inc. (VS)

  Voor het kalibreren en optimaliseren van spraakherkenning voor telefonische klantenservices.

  Opnames van een willekeurig aantal telefoongesprekken in het kader van klantenservice, waarbij de rekeninginformatie geheel of gedeeltelijk kan worden doorgegeven.

   

  ICT Group Inc. (VS)

  Telefonische klantenondersteuning uitvoeren en mogelijk maken.

  Naam, adres, telefoonnummer en PayPal-rekeningnummer.

   

  Lithium Technologies Inc. (VS)

  Platformservices tussen leden onderling en klantenservice bieden op ons communityplatform voor klanten.

  Naam, e-mailadres, PayPal-id voor eenmalige aanmelding (PayPal SSN ID)

   

  Attensity Europe GmbH

  Klantenservices bieden als reactie op klantcontacten van PayPal via sociale media.

  Informatie die door de klant via sociale media wordt verstrekt en die kan bestaan uit de naam, het adres, het telefoonnummer, e-mailadressen, gebruikersnamen voor sociale media, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

   

  Ilinc Communications, Inc. (VS)

  Webinars (online seminars) voor webwinkels geven op het platform van ILinc.

  Naam, e-mailadres van webwinkels

   

  ePerformax Contact Centers & BPO (VS), Genpact International Inc. (VS)

  Wereldwijd klantenservice met betrekking tot betalingen bieden.

  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

  Bureaus voor kredietreferenties en fraude

  Naast de vermelde doeleinden hieronder gebruikt PayPal uw persoonlijke gegevens om fraude of andere illegale acties te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen of om schendingen van beleidsregels of toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen.

   

  CRIF (Italië), Cerved B.I (Italië), Coface (Frankrijk), Synectics Solutions Limited (UK), MCL Hunter (UK), GB Group plc (UK), Graydon (UK), iQor Recovery Services Limited (UK), Capita Plc (UK), UK Data Limited (UK), ICC Information Limited (UK), Payment Trust Limited (UK), 192.com (UK), 192.com Limited (UK), i-CD Publishing (UK) Limited (UK), Experian Netherlands BV (Nederland), Experian Bureau de Credito SA (Spanje), Informa D&B SA (Spanje) en CRIBIS D&B S.r.l. (Italië).

  Identiteit controleren; controleren of een klant bij de bankrekening of creditcard hoort; helpen bij het nemen van beslissingen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij invorderingen; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

  Gegevens die zijn doorgegeven aan deze bedrijven, kunnen door het betreffende bureau voor kredietcontrole en fraudebestrijding worden bewaard met het oog op audits en fraudepreventie.

  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, bewijs van identiteit, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, financieringsinstrument, inclusief bankrekening- en creditcardgegevens (indien nodig) en relevante transactiegegevens (indien nodig).

   

  Callcredit plc. (UK), inclusief de SHARE-database die Callcredit wordt beheerd, Experian Limited (UK), inclusief de databases die door Experian worden beheerd voor consumenten en commerciële referenties, zoals CAPS-kredietzoekopdrachten en prestatiegegevens voor CAIS-kredietrekeningen, Equifax Ltd (UK), inclusief de Insight-database die door Equifax wordt beheerd, Dun & Bradstreet Limited (UK)

  Identiteit controleren; controleren of een klant bij de bankrekening of creditcard hoort; beslissingen nemen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij invorderingen; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

  Alleen voor gebruikers van de Britse producten 'Website Payments Pro', 'Virtual Terminal' en 'PayPal Here', alsmede Britse webwinkels:
  • om wanbetalingen te melden en maandelijkse gegevens van rekeningprestaties te verstrekken indien de rekening een aan ons verschuldigd bedrag vertoont (weergegeven als negatief saldo) gedurende drie of meer opeenvolgende maanden, aan de databases van deze derden; en
  • voor doeleinden zoals uiteengezet in sectie 8 van dit Privacybeleid.

  De gegevens die aan deze instellingen en databases worden bekend gemaakt, kunnen:
  • worden bewaard door het betreffende bureau voor kredietreferentie ten behoeve van audits en fraudepreventie;
  • openbaar worden gemaakt aan andere financiële instellingen om de kredietwaardigheid te bepalen; en
  • worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, bewijs van identiteit, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, VAT-nummer, financieringsinstrument inclusief bankrekening- en creditcardgegevens (indien van toepassing), relevante transactiegegevens (indien van toepassing), rekeningsaldo, alle gegevens die worden verstrekt en gebruikt voor uw aanvraag van de Britse producten Website Payments Pro, Virtual Terminal en PayPal Here, en het financiële instrument waarmee u voor uw apparaat met de PayPal Here-functie betaalt.

   

  CIFAS (VK) en de CIFAS-database

  Alleen voor gebruikers met een Britse PayPal-rekening: fraude voorkomen en detecteren (inclusief het controleren van gegevens van sollicitanten en medewerkers en van offertes en claims voor alle typen verzekeringen).

  De gegevens die aan deze database worden doorgegeven, kunnen:

  • worden opgeslagen in de database ten behoeve van audits en fraudepreventie;
  • openbaar worden gemaakt aan andere financiële instellingen ten behoeve van fraudepreventie en -opsporing
  (inclusief ter voorkoming van witwaspraktijken), bijvoorbeeld tijdens het controleren van gegevens voor de aanvraag van kredieten en andere faciliteiten, tijdens het beheren van kredieten en rekeningen of faciliteiten in verband met kredieten, tijdens het terugvorderen van schulden, tijdens het controleren van gegevens met betrekking tot verzekeringsclaims en tijdens het controleren van de gegevens van sollicitanten of werknemers;

  • worden gebruikt om uw risicoprofiel te bepalen en in het kader van samenwerking met de desbetreffende autoriteiten in overeenstemming met de eisen van de Luxemburgse wet van 5 april 1993 op de financiële sector en wetten met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld, terrorisme en fraude (uitgezonderd de behandeling van persoonlijke gegevens met betrekking tot de solvabiliteit van de personen naar wie in artikel 14(1)(d) van de Luxemburgse wet van 5 april 1993 op de financiële sector wordt verwezen); en
  • worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

  Alle rekeninggegevens en omstandigheden betreffende het gedrag met de rekening

   

  DueDil Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

  Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren.

   

  Creditsafe USA Inc. (VS)

  Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

  Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren

   

  Deltavista GmbH (Duitsland)

  Het risico in verband met een adres of identiteit vaststellen; helpen beslissingen te nemen over de kredietwaardigheid van een klant; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres

   

  Accumio Finance Services GmbH (Duitsland), CEG Creditreform Boniversum GmbH (Duitsland), Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Duitsland)

  Identiteit en adres controleren en telefoonnummers en adressen van contactpersonen ophalen; het risico in verband met een adres of identiteit vaststellen; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Helpen bij het nemen van beslissingen over de kredietwaardigheid van consumenten (als ze een Duitse PayPal-rekening hebben en specifiek toestemming hebben gegeven voor een dergelijke controle) en webwinkels, inclusief maar niet beperkt tot beslissingen met betrekking tot kredietproducten die worden aangeboden door PayPal en het aanbieden van bankbetalingen als betaalmethode.

  De kredietwaardigheidsscores die we opvragen bij deze bureaus die onder meer de scores bevatten die worden berekend volgens wiskundig-statistische procedures.

  Houd rekening met het feit dat PayPal dergelijke informatie heeft gevraagd en dat gegevens over negatieve rekeningprestaties die in deze databases openbaar worden gemaakt met betrekking tot klanten met een Duitse PayPal-rekening, potentieel kunnen:

  • worden opgeslagen in de database ten behoeve van accountantsonderzoek en voor het bijhouden van de kredietwaardigheid van deze klanten;
  • deze gegevens kunnen openbaar worden gemaakt aan andere derden om de kredietwaardigheid te bepalen.

  en
  • worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

  Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, status van rekening, rekeningsaldo, en in het geval dat het overdragen van dergelijke gegevens juridisch gerechtvaardigd is, ook bepaalde gegevens over negatieve rekeningprestaties van een klant met een Duitse PayPal-rekening, waarvoor PayPal een kredietwaardigheidscontrole heeft aangevraagd bij de desbetreffende database.

   

  SCHUFA Holding AG (Duitsland), infoscore Consumer Data GmbH (Duitsland)

  De identiteit en het adres van een klant controleren, controles uitvoeren ter voorkoming en opsporing van ontbrekende bankbetalingen en van misdaden, waaronder fraude en /of het witwassen van geld, inclusief controles of de klant bij de bankrekening hoort; de kredietwaardigheid helpen bepalen van consumenten (als ze een Duitse PayPal-rekening hebben en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor deze controle) en van webwinkels; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  De kredietwaardigheidsscores die we opvragen bij deze bureaus, omvatten scores die worden berekend volgens wiskundig-statistische procedures.

  Houd rekening met het feit dat PayPal dergelijke informatie heeft gevraagd en dat gegevens over negatieve rekeningprestaties die in deze databases openbaar worden gemaakt met betrekking tot klanten met een Duitse PayPal-rekening, potentieel kunnen:

  • worden opgeslagen in de database ten behoeve van accountantsonderzoek en voor het bijhouden van de kredietwaardigheid van deze klanten;
  • deze gegevens kunnen openbaar worden gemaakt aan andere derden om de kredietwaardigheid te bepalen

  en
  • worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

  Voor klanten met een Duitse PayPal-rekening kan de informatie over een ontbrekende bankbetaling bovendien:

  • worden opgeslagen in de infoscore-database ten behoeve van audits; en

  • (zonder de gegevens te koppelen aan de identiteit van de klant) openbaar worden gemaakt aan andere derden ter voorkoming van ontbrekende bankbetalingen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankrekeninggegevens, informatie over ontbrekende bankbetalingen vanaf een bankrekening (zonder de gegevens te koppelen aan de identiteit van de klant) en in het geval dat het overdragen van dergelijke gegevens juridisch is gerechtvaardigd, ook bepaalde gegevens over negatieve rekeningprestaties van een klant met een Duitse PayPal-rekening.

   

  Creditreform Berlin Wolfram KG (Duitsland), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Duitsland)

  Kredietwaardigheid van webwinkels bepalen.

  Naam, adres, e-mailadres.

   

  World-Check (VK)

  Identiteit controleren.

  Alle rekeninggegevens.

   

  Global Data Corporation (VS)

  Identiteit controleren; controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen, waaronder fraude; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken testen.

  Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres

   

  RSA Security Inc. (VS) en RSA Security Ireland Limited (Ierland)

  Identiteit controleren.

  Alle rekeninggegevens.

   

  ID Checker.nl BV (Nederland) (Ierland)

  Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, bewijs van identiteit, adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de daarin opgetekende gegevens voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  Aristotle International, Inc. (VS)

  Identiteit controleren.

  Naam, adres, geboortedatum

   

  Acxiom Ltd (UK), Acxiom Deutschland GmbH (Duitsland) en Acxiom France SAS (Frankrijk)

  Identiteit controleren.

  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

   

  Creditinfo Decision (Tsjechië) en DecisionMetrics Limited (UK)

  PayPal helpen bij de risicobeoordeling voor webwinkels.

  Alle gegevens van zakelijke rekeningen.

   

  ThreatMetrix Inc (VS)

  Risicogegevens ophalen met betrekking tot het IP-adres en apparaat waarop u zich toegang verschaft tot PayPal; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken testen.

  IP- en hardwaregegevens van het apparaat (apparaat-id)

   

  TeleSign Corporation (VS)

  Telefoonnummers valideren; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken testen.

  Telefoonnummer

   

  AddressDoctor GmbH (Duitsland),

  Adresgegevens herstructureren in de gestandaardiseerde indeling.

  Naam, adres, e-mailadres

   

  Deutsche Post Direkt GmbH (Duitsland), AZ Direct GmbH (Duitsland), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Duitsland)

  Adresgegevens valideren en omzetten naar de gestandaardiseerde indeling; naam en adres controleren.

  Naam, adres, e-mailadres

   

  Mitek Systems Inc. (VS)

  Afbeelding van identiteitsdocumenten valideren; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken testen.

  Bewijs van identiteit, bankrekening- en creditcardgegevens

   

  Jumio Inc (VS)

  Bewijs van identiteit en bewijs van adres vastleggen en valideren

  Alle opgeslagen gegevens over de identiteit van de klant en adresdocumenten

   

  Au10tix Limited (Cyprus)

  Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, documenten als bewijs van de identiteit en het adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de daarin opgetekende gegevens voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  Telovia SA (Luxemburg)

  Identiteitsvalidatie en KYC-controlesystemen (Know Your Customer) voor antiwitwasdoeleinden.

  Naam, adres, geboortedatum. bewijs van identiteit en adres

   

  Syniverse Technologies, LLC (VS)

  Gegevens valideren en kwaliteitscontroles toepassen op telefoonnummers (sms-bericht wordt naar de klant verzonden)

  Naam, adres, telefoonnummer.

   

  Signicat AS (Noorwegen)

  De identiteit controleren en bekrachtigen

  Naam, adres, geboortedatum en referentienummer e-id

   

  BankersAccuity Inc. (VS)

  De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen in verband met de validatie van de rekeninggegevens die door de gebruiker aan ons zijn verstrekt en omzetting van nationale rekeninggegevens naar IBAN-nummers.

  Bankrekeningnummer en filiaalcode en/of IBAN-nummer van de klant

   

  ArkOwl LLC (VS)

  Het e-mailadres controleren

  E-mailadres

   

  Fraudscreen Ltd (UK)

  Het risico op fraude beoordelen

  Naam en adres

   

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Helpen bij de verificatie van klanten

  Naam, adres en geboortedatum

   

  Trustev Ltd (Ierland)

  De identiteit vaststellen via gegevens op sociale media, connecties en referenties van klanten

  Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en rekeningnummer

   

  Tracesmart Ltd (UK)

  Klanten identificeren en helpen bij detecteren, voorkomen en/of oplossen van fraude of andere illegale acties, of schendingen van beleidsregels of de toepasselijke gebruikersovereenkomsten detecteren, voorkomen of oplossen.

  Functie, naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische applicaties verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen. Gegevens van interne en externe bronnen samenvoegen en statistische analyses leveren om het risico van fraude te beoordelen.

  Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten, inclusief gegevens waaruit identiteit en adres kan worden afgeleid, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden. Van deze gegevens kunnen ook IP-adressen deel uitmaken.

   

  First Data Corporation (VS)

  Door een webwinkel gestarte en door de klant geautoriseerde transacties verwerken en services voor de verwerking van rekeningen/kaarten bieden zodat transactie-, betalings- en andere klantgegevens in verband met deze transacties kunnen worden opgeslagen.

  Alle rekeninggegevens en documenten die door klanten zijn verstrekt, opdat met deze gegevens identiteit en adres kunnen worden aangetoond.

   

  La Banque de France (Frankrijk), GB Group plc (UK), SysperTec Communication (Frankrijk)

  De geschiktheid van nieuwe producten en services waarmee risico's met betrekking tot het adres, de identiteit en de kredietwaardigheid van een klant kunnen worden vastgesteld, onderzoeken en testen.

  Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres

   

  MaxMind, Inc. (VS)

  Opsporing van fraude.

  De gegevens die aan deze serviceprovider openbaar worden gemaakt, kunnen:
  • door de serviceprovider worden opgeslagen ten behoeve van audits en fraudepreventie;
  • door de serviceprovider worden gebruikt ten behoeve van optimalisatie van de aan PayPal en andere derde partijen geleverde fraudeopsporingsservices; en
  • worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

  Alle rekeninggegevens, informatie over het IP-adres en creditcardgegevens.

   

  Future Route Ltd (Verenigd Koninkrijk)

  Analyse van boekhoudkundige gegevens van onze commerciële gebruikers voor real-time evaluatie van kredietrisico's.

  Naam, adres, e-mailadres en geboortedatum.

  Financiële producten

   

  La Poste (Frankrijk)

  Het oplossen van technische problemen en claims van gebruikers (als PayPal door de webwinkel wordt aangeboden via de betaalmogelijkheden van La Poste).

  De benodigde rekeninginformatie om de kwestie of claim op te lossen

   

  Santander UK Cards Limited (UK)

  Gezamenlijke marketingacties uitvoeren voor het PayPal-krediet, PayPal MasterCard, risicomodellen, de voorwaarden voor het PayPal-krediet en de PayPal MasterCard handhaven.

  Naam, adres, e-mailadres en rekeninggegevens (inclusief maar niet beperkt tot rekeningstatus).

   

  TSYS Card Tech Limited (UK), TSYS Managed Services EMEA Limited (UK), PrePay Technologies Limited (actief onder de naam PrePay Solutions) (UK)

  Gezamenlijke marketingacties uitvoeren voor de PayPal-prepaidkaart, risico- en fraudemodellen en de voorwaarden voor de PayPal-prepaidkaart handhaven.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en rekeninggegevens.

   

  Société Générale (Frankrijk), La Banque Postale (Frankrijk), BNP Paribas (Frankrijk) en Crédit Mutuel (Frankrijk)

  Factureringsdoeleinden.

  Uitsluitend voor webwinkels die PayPal gebruiken via de betaaloplossing van de partner: webwinkelreferentie, aantal PayPal-transacties, volume van transacties met PayPal en (indien van toepassing) beëindiging van de PayPal-rekening.

   

  Findomestic Banca (Italië), Cetelem S.A., Cofidis (Frankrijk) en Cofinoga S.A. (Frankrijk)

  Registratie van de door de kredietmaatschappij verstrekte creditcard op de PayPal-rekening van de gebruiker en de verwerking van financieringsverzoeken van diezelfde gebruiker.

  Naam, e-mailadres, geboortedatum (indien van toepassing), creditcardnummer, vervaldatum, driecijferige creditcardbeveiligingscode (indien van toepassing) en het bedrag van het financieringsverzoek en rekeninginformatie die nodig is voor fraude- of geschillenoplossing.

   

  Total System Services, Inc. (VS)

  Door een webwinkel gestarte en door de klant geautoriseerde betalingen verwerken (inclusief incassogegevens van de klant), services voor de verwerking van rekeningen/kaarten leveren, transactie-, betalings- en andere klantgegevens in verband met deze transacties opslaan. Callcenterservices, afdrukservices voor kaarten en afdrukservices voor rekeningoverzichten bieden.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum (indien vereist), alle rekeninggegevens en documenten die door klanten zijn verstrekt, inclusief informatie die vereist is als bewijs van identiteit en adres.

   

  United Kapital Limited (VK) en United Kapital Limited, LLC (VS)

  U (of de webwinkel waarmee u handelt) in staat stellen producten van United Kapital te gebruiken met PayPal.

  Alleen bedoeld voor PayPal-webwinkels die producten van United Kapital Limited aanvragen en gebruiken: naam, bedrijfsnaam, adres, geboortedatum, kopie van identiteitsbewijzen, PayPal-identificatie (webwinkelreferentie), e-mailadres, telefoonnummer, transactiegegevens (inclusief maar niet beperkt tot het aantal PayPal-transacties en transactievolume via PayPal), hoelang de gebruiker zijn of haar PayPal-rekening al heeft en, indien van toepassing, opheffing van de PayPal-rekening.
  Voor klanten van deze webwinkels: transactiegegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en PayPal-identificatienummer.

  Commerciële partnerschappen

   

  Royal Mail Group Plc. (UK) en Pitney Bowes Inc. (VS)

  Automatisch etiketten afdrukken voor verzend- en bezorgdiensten voor verkopers die PayPal en eBay gebruiken, inclusief services voor de afstemming van betalingen

  Naam, adres, e-mailadres en portobedrag voor transactie.

   

  Trustwave (VS)

  Op maat gemaakte services en assistentie leveren aan webwinkels via PayPal en het proces om te voldoen aan PCI DSS mogelijk maken.

  Naam, e-mailadres en PayPal-rekeningnummer

  Marketing en public relations

   

  Decipher Inc. (VS), Northstar Research Partners (VS)

  Klantenservice-enquêtes uitvoeren.

  Naam, e-mailadres, rekeningtype, type en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-services, en relevante transactiegegevens.

   

  Ipsos Mori UK Limited (UK), Ipsos GmbH (Duitsland), Ipsos SAS (Frankrijk) en FactWorks GmbH (Duitsland)

  Klantenservice- en marketingenquêtes uitvoeren.

  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, type rekening, type en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-services en relevante transactiegegevens.

   

  Adwise (Frankrijk) en Axance (Frankrijk)

  Marketingenquêtes uitvoeren.

  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, type rekening, type en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-services en relevante transactiegegevens.

   

  BD Network Limited (VK), Tullo Marshall Warren Limited (VK) en MyCash (Frankrijk)

  Aanbiedingen voor klanten ontwikkelen en uitvoeren.

  Naam, adres en e-mailadres.

   

  Salesforce.com, inc. (VS)

  Contactinformatie van webwinkels en andere ondersteunende informatie over de zakelijke relatie opslaan.

  Naam, adres telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, URL, PayPal-rekeningreferentie en andere ondersteunende informatie over de zakelijke relatie, zoals (maar niet beperkt tot) naam en gegevens van de contactpersoon bij de webwinkel en/of partner via wie de webwinkel is aangemeld, beschrijving van via PayPal verkochte producten, opmerkingen over de communicatie en aanmeldingsinformatie, interne beslissingen over de webwinkel, berekeningen van de omzet en andere door de webwinkel verstrekte bedrijfsinformatie en informatie die relevant is voor speciale integraties van webwinkel, naam en bankadres.

   

  Daniel J Edelman Ltd (Verenigd Koninkrijk), I&E Consultants (Frankrijk), Grayling Communications Limited (Verenigd Koninkrijk), Rock Communications (Italië), Fleisher (Israël), Clue PR (Polen).

  Informatie verstrekken aan de media betreffende vragen van klanten.

  Naam, adres en alle rekeninggegevens van klanten naar aanleiding van vragen van klanten.

   

  Alchemy Worx Ltd (VK)

  Rapportage voor het management over marketingcampagnes mogelijk maken.

  Naam, e-mailadres en gegevens over campagne-interactie van klanten.

   

  Carrenza Limited (VK)

  Gebruikersgegevens opslaan voor marketingcampagnes.

  Naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningsvoorkeuren, type en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-services, en relevante transactiegegevens.

   

  1000Mercis SA (Frankrijk) en 1000Mercis Ltd (VK)

  Gebruikersgegevens opslaan voor het uitvoeren van marketingcampagnes namens PayPal.

  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, type rekening, type en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-services en relevante transactiegegevens.

   

  A McLay &amp Company Limited (VK), TNT Post Italia (Italië)

  Assisteren bij het uitvoeren van offline direct mail- en marketingcampagnes.

  Naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningsvoorkeuren, type en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-services, en relevante transactiegegevens.

   

  Datacolor Dialog-Medien GmbH (Duitsland), MEILLERGHP GmbH (Duitsland) en W & J Linney Ltd (VK)

  Assisteren bij het uitvoeren van offline direct mail- en marketingcampagnes.

  Naam, e-mailadres, adres, bedrijfsnaam, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningvoorkeuren, soort en aard van geboden of gebruikte PayPal-services.

   

  Medallia, Inc. (VS)

  Klantenservice-enquêtes uitvoeren.

  Naam, e-mailadres, rekeningtype, type en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-services, en relevante transactiegegevens.

   

  Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Duitsland) en Crossover Communication GmbH (Duitsland)

  Assisteren bij het uitvoeren van offline direct mail en marketingcampagnes

  Naam, adres, bedrijfsnaam, soort en aard van geboden of gebruikte PayPal-services.

   

  optivo GmbH (Duitsland)

  Verzenden van e-mails; e-mailmarketing

  Naam van de webwinkel, naam contactpersoon, e-mailadres, adres, status, klantreferentie en winkelsysteem.

   

  Acxiom France SAS (Frankrijk), Acxiom Ltd (VK) en Acxiom GmbH (Duitsland)

  Extra gebruikersgegevens verzamelen en gerichte marketingcampagnes verbeteren.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.

   

  Adelanto (Frankrijk)

  Marketingcampagnes voor webwinkels uitvoeren.

  Naam van de webwinkel, naam van de contactpersoon, adres, e-mailadres, URL van de webwinkel en type en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-services.

   

  DemandGen AG (Duitsland)

  E-mailmarketingcampagnes uitvoeren

  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, soort rekening, soort en aard van de geboden of gebruikte PayPal-services en relevante transactiegegevens.

   

  Business support services - b2s, SAS (Frankrijk), Foule Access SAS (Frankrijk)

  Contactgegevens van webwinkels opslaan voor marketingcommunicatie met deze webwinkels.

  Naam van de webwinkel, naam van de contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer en URL van de webwinkel.

   

  Consultix (Frankrijk en Spanje) en Quadro Srl (Italië)

  Door webwinkels verstrekte gegevens hosten en een gedeelte hiervan weergeven op de PayPal-webpagina's waarop wordt vermeld op welke websites de PayPal-services worden geaccepteerd en speciale aanbiedingen voor PayPal-gebruikers worden voorgesteld.

  Alle door webwinkels verstrekte gegevens over hun gebruik van de PayPal-website (waaronder specifiek de naam van de webwinkel, de naam van de contactpersoon, het e-mailadres, het logo en informatie over de speciale aanbieding(en) voor PayPal-gebruikers).

   

  Appnexus, Inc. (VS), BlueKai, Inc. (VS), Conversant GMBH (Duitsland), Google Ireland, Ltd. (Ierland), DoubleClick Europe Ltd (Verenigd Koninkrijk).

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten

   

  Criteo SA (Frankrijk)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten

   

  Linkedin Ireland Limited (Ierland)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden).

   

  Conversant Inc. (VS)

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om bezoekers te herkennen en door te sturen via op maat gemaakte advertentiecampagnes.

  Zowel de PayPal-rekening (indien van toepassing) als een door een specifiek persoon gebruikte apparaat-id, inhoud van advertenties die moeten worden getoond en segmentatie in een gebruikersgroep voor advertentiedoeleinden.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Ad-x Limited (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte. Ltd,

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen in segmenten voor marketingcampagnes van PayPal Here.

  Anoniem cookie-ID, reclame-ID en apparaat-ID om gebruikers te groeperen voor marketingdoeleinden.

   

  Fiksu, Inc. (VS)

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen in segmenten voor marketingcampagnes met mobiele toepassingen van PayPal.

  Apparaatreferentie die wordt gebruikt voor het besturingssysteem iOS van Apple als een gebruiker een toepassing installeert, zich aanmeldt voor de PayPal-services, inlogt, incheckt of een profielfoto instelt.

   

  Nanigans, Inc. (VS)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Reclamereferentie die aan apparaten met Apple iOS is gekoppeld als een gebruiker een toepassing installeert of opnieuw start, zich aanmeldt voor de PayPal-services, inlogt, incheckt, het saldo controleert, een aanbieding opslaat, een transactie voltooit, een profielfoto instelt of andere rekeningwijzigingen in of met betrekking tot de toepassing aanbrengt.

   

  Heaven SAS (Frankrijk)

  Marketingcampagnes voor webwinkels uitvoeren.

  Naam van de webwinkel, URL van de webwinkel, beschrijving en prijs van het gekochte object.

   

  Tenthwave Digital, LLC (VS)

  Bericht zenden aan winnaars van enquêtesweepstakes en prijsuitreiking afhandelen

  Naam en e-mailadres voor uitsluitend winnaars en alternatieve winnaars van sweepstakes.

   

  Sotiaf Telematiques Associes SAS (Frankrijk)

  Gebruikersgegevens opslaan voor marketingcampagnes en voor het uitvoeren van direct marketingcampagnes.

  Naam, e-mailadres en telefoonnummer.

   

  2engage (Duitsland) en Quo Vadis (Duitsland)

  Marketingenquêtes uitvoeren.

  Naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, domeinnaam, e-mailadres, type en aard van gebruik van PayPal-services, marktsegment, algemene categorisatie van bedrijfsgrootte, en informatie over deelname aan eerdere enquêtes.

   

  Facebook, Inc (VS), Facebook Ireland Limited (Ierland) en Twitter, Inc. (VS)

  Relevante advertenties aan gebruikers van Facebook en Twitter laten zien (indien van toepassing).

  Gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden).

   

  SurveyMonkey Spain (Spanje), Sucursal em Portugal (Portugal) en SurveyMonkey.com, LLC (VS)

  Assisteren bij het uitvoeren van gebruikersenquêtes.

  Naam, e-mailadres en gegevens over campagne-interactie van klanten.

   

  Marketing and Planning Systems, LLC. USA (VS), Dynamic Logic, Inc. (VS), GfK Custom Research LLC (VS), Millward Brown, Inc. (VS) en Radius Global Market Research, LLC (VS)

  Uitvoeren van onderzoeken over de klantenservice en marketing.

  Naam, e-mailadres, soort rekening, soort en aard van geboden of gebruikte PayPal-services en relevante transactie-informatie.

   

  Oracle America Inc. (VS)

  Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

  Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de PayPal-website.

   

  Nanigans, Inc. (VS), Fiksu, Inc. (VS), Ad- X Limited (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Gedrag in de mobiele app helpen vaststellen teneinde beslissingen over targeted marketing te begeleiden; mobiele campagnes in sociale netwerken en elders op het web op een efficiënte manier verwerken en optimaliseren

  Anoniem cookie-ID, reclame-ID en apparaat-ID die door een specifieke persoon wordt gebruikt, gebeurtenissen in de mobiele app over het gebruik van de mobiele app door een specifieke gebruiker (zoals aanmelding, succesvolle voltooiing van de transactie), maar geen betalings- en financiële gegevens.

  Inhoud van advertenties die moeten worden getoond aan specifieke gebruikers en, waar nodig, segmentatiegroep waartoe deze personen behoren voor advertentiedoeleinden.

   

  Zeuner S.p.A. (Italië), Accueil Srl (Italië) en CallCenterNet Italy s.r.l. (Italië)

  Contactgegevens van webwinkels opslaan voor marketingcommunicatie met deze webwinkels.

  Naam van de webwinkel, naam van de contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer en URL van de webwinkel.

   

  Purepromoter Ltd t/a Pure360

  Servicegerelateerde en (afhankelijk van instellingen) promotionele sms-berichten aan PayPal-gebruikers sturen.

  Mobiel nummer, naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, contactgegevens van het bedrijf, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningtype, rekeningvoorkeuren, type en aard van de PayPal-services die worden aangeboden of gebruikt en relevante transactie- en rekeninginformatie.

   

  Pepper Global (Duitsland)

  Marketingcampagnes uitvoeren voor bestaande en kandidaat-webwinkels

  Mobiel nummer

  Operationele services

   

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), Akinika Debt Recovery Limited (Verenigd Koninkrijk), Capita Plc (Verenigd Koninkrijk), Compagnie Francaise du Recouvrement (Frankrijk), Clarity Credit Management Solutions Limited (Verenigd Koninkrijk), eBay Europe Services SARL (Luxemburg); EOS Solution Deutschland GmbH (Duitsland), EOS Aremas Belgium SA/NV (België), EOS Nederland B.V. (Nederland), Arvato Infoscore GmbH (Duitsland), Infoscore Iberia (Spanje), SAS (Frankrijk), Transcom WorldWide S.p.A. (Italië), Transcom Worldwide SAS (Tunesië), Intrum Justitia S.p.A. (Italië),

  Incassoservices verlenen.

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider en kopieën van alle correspondentie van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

   

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Duitsland), BFS Risk & Collection GmbH (Duitsland); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Duitsland), BFS Risk and Collection GmbH (Duitsland), Team 4 Collect (Spanje), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Ierland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Roemenië), Gothia Financial Group AB (Zweden), Gothia AS (Zweden), Gothia A/S (Denemarken), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Verenigd Koninkrijk).

  Schulden incasseren; rapportage over in gebreke blijvende klanten verwerken voor bureaus voor kredietcontrole.

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider, van toepassing zijnde details van rekeninggedrag en kopieën van alle correspondentie (inclusief, maar niet beperkt tot, alle correspondentie die relevant is voor rapportage aan kredietbureaus) van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

   

  Begbies Traynor Group plc (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens LLP (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens Ltd (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens International Ltd (Verenigd Koninkrijk), Moorhead James LLP (Verenigd Koninkrijk), Comas Srl (Italië), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Duitsland), LLC Elitaudit (Rusland), National Recovery Service (Rusland).

  Onderzoek naar (inclusief, maar niet beperkt tot, uitvoering van activa- en/of locatie-inspecties en/of bedrijfsevaluaties) en/of inning (en/of hulp bij inning) van schulden van potentieel en feitelijk failliete klanten

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider en kopieën van alle correspondentie, van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

   

  Webbank (VS)

  Alleen voor klanten die ook klant zijn van Bill Me Later, Inc.: helpen met boekhoud- en herstelservices

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en aansprakelijkheid, naam van provider van betaalbron.

   

  Digital River Inc. (VS) en Research in Motion Limited (VS)

  Toegang en gebruik van PayPal mogelijk maken via een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of organizer).

  Toepasselijke details van uw rekeninginformatie die worden doorgegeven als onderdeel van uw gebruik van PayPal via een mobiel apparaat.

   

  mediafinanz AG (Duitsland)

  Schulden innen, informatie opvragen van en doorgeven aan Schufa, Buergel en andere bureaus voor kredietreferentie en fraudebestrijding ten behoeve van PayPal

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, bedrijfsnaam, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en aansprakelijkheid, naam van provider van betaalbron, van bureau ontvangen kredietscore, gegevens over rekeningprestaties

   

  Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Duitsland), PNO inkasso AG (Duitsland), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Duitsland)

  Schulden incasseren en beheren, incassoteams ondersteunen in het geval van insolvente klanten

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode en naam van betaalbronprovider, rekeningsaldo, datum en bedrag van laatste betaling, resultaten van kredietwaardigheidscontroles

   

  Informa Solutions GmbH (Duitsland)

  Informatie opvragen van en doorgeven aan Schufa, Buergel, andere bureaus voor kredietreferentie en fraudebestrijding en ID Checker.

  Naam, geboortedatum, bedrijfsnaam, wettelijke vorm, adres, e-mailadres, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer.

  Met het oog op identiteitscontrole ook: andere informatie uit documenten die door PayPal zijn opgevraagd voor risicoanalyse en controle op naleving van de wet.

  Voor klanten met een Duitse PayPal-rekening ook: telefoonnummer, verblijfsduur op adres, duur van periode in zaken, gebruiksduur van PayPal, financieringsinstrument inclusief bankrekening- en creditcardgegevens en relevante transactiegegevens, kredietscore die namens PayPal is ontvangen van een kredietreferentiebureau, rekeningnummer, rekeningtype, rekeningstatus, rekeningsaldo, gegevens over rekeningtransacties en aansprakelijkheid, gegevens over negatieve rekeningprestaties.

   

  P K Consultancy Limited (VK)

  Risico's beoordelen en mogelijk illegale activiteiten en schendingen van beleidsregels helpen opsporen en voorkomen.

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres, rekeningtype, laatste vier cijfers van rekening voor betaalmethoden, rekeningsaldo, gegevens over rekeningtransacties en schulden, rekeningstatus en informatie over rekeningprestaties zoals vereist voor het doel

   

  Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (VK)

  Consultancy met betrekking tot analyse van de risico's van specifieke webwinkels en webwinkeltransacties

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, bedrijfscontactgegevens, domeinnaam, e-mailadres, rekeningtype, rekeningsaldo, gegevens over rekeningtransacties en aansprakelijkheid, rekeningstatus en informatie over rekeningprestaties zoals vereist voor het doel.

   

  Yesmail Inc. (VS), Responsys (VS), Silverpop Systems Inc. (VS) en e-Dialog, Inc. (VS)

  E-mailactiviteiten in verband met PayPal-services uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot activiteiten, klantenservices, incasso, marketingprogramma's en speciale acties).

  Naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, contactgegevens van het bedrijf, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningtype, rekeningsvoorkeuren, type en aard van de PayPal-services die worden aangeboden of gebruikt en relevante transactie- en rekeninginformatie.

   

  Blue Media S.A. (Polen)

  De identiteit verifiëren en controleren of een gebruiker een PayPal-rekeninghouder is. Verzoeken tot directe betaling van gebruikers behandelen via de Blue Media-services.

  Naam en e-mailadres.

   

  Consultix GmbH (Duitsland)

  Assisteren bij het openen van een zakelijke PayPal-rekening voor nieuwe webwinkels via de betalings- of servicegateway van hun bank of andere contractpartner.

  Alle gegevens die door de webwinkel zijn verstrekt (rechtstreeks of via de bank of een andere contractpartner) voor het openen van een zakelijke PayPal-rekening (inclusief maar niet beperkt tot e-mailadres, adres, bedrijfsnaam, contactgegevens van het bedrijf en bankrekeninggegevens).

   

  Akamai Technologies Inc. (VS)

  Netwerk voor levering van inhoud; inhoud van PayPal-pagina's vanaf lokale servers leveren aan gebruikers.

  IP-adressen van gebruikers en cookies.

   

  azionare GmbH (Duitsland)

  Prijzen verstrekken in het kader van promoties op Facebook waarbij prijzen te winnen zijn.

  Naam, e-mailadres.

   

  ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Duitsland); CartaSi S.p.A - Gruppo ICBPI (Italië)

  Assisteren bij de productie van innovatieve betaalmethoden (bijvoorbeeld toepassingen) en verwerking van betalingen via innovatieve betaalmethoden.

  Alle rekeninggegevens.

   

  Trustwave Holdings Inc. (VS)

  Validatieservices voor naleving van PCI leveren voor zakelijke rekeningen en integraties van webwinkels.

  Bedrijfsnaam, adres, rekeningnummer, type webwinkel, gebruikt programma voor naleving, PCI-niveau, PCI-status, vervaldatum van PCI, naam, e-mailadres, telefoonnummer van contactpersoon van webwinkel

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische applicaties verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen.

  Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten zoals bewijs van identiteit en adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  RR Donnelley and Sons Company (VS)

  Afdrukservices bieden, zoals afschriften en ander gedrukt materiaal

  Naam, adres, e-mailadres en rekeninggegevens

   

  Scorex (UK) Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Een technologieoplossing bieden waarmee PayPal kredietgegevens van gebruikers kan verwerken, verzenden en ontvangen via de gecontracteerde bureaus voor kredietreferenties.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, telefoonnummer, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer (indien van toepassing).

   

  OXID eSales AG (Duitsland)

  Services in verband met de ontwikkeling en exploitatie van een betaalsysteem voor stationaire handel (verkooppunt)

  Alle rekening- en transactiegegevens (indien van toepassing).

   

  Ordermotion, Inc. (VS)

  Gegevens verzamelen en bestellingen voor het product PayPal Here (inclusief maar niet beperkt tot het apparaat met de PayPal Here-functie) aanmaken/leveren (direct aan de klant).

  Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens en PayPal-betalersreferentie.

   

  Ingram Micro, Inc. (VS) en Ingram Micro (UK) Limited (VK)

  Optreden als distributeur van PayPal voor het product PayPal Here (inclusief maar niet beperkt tot het apparaat met de PayPal Here-functie).

  Naam en adres.

   

  Interxion Datacenters B.V.

  Ondersteuning aan datacenterfaciliteiten leveren voor het kredietproduct Bill Safe.

  Alle relevante rekening- en transactiegegevens (indien van toepassing).

  Groepsbedrijven

   

  PayPal Inc. (VS)

  Namens PayPal rekeninginformatie opslaan en verwerken.

  Alle rekeninggegevens.

   

  PayPal Europe Services Limited (Ierland), eBay Europe Services Limited (Ierland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israël), PayPal India Private Limited (India), PayPal (UK) Ltd (UK), PayPal France S.A.S. (Frankrijk), PayPal Deutschland GmbH (Duitsland), PayPal Spain SL (Spanje), PayPal Italia Srl (Italië), PayPal Nederland BV (Nederland), PayPal European Marketing SA (Zwitserland), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turkije), PayPal International Sarl (Luxemburg) en PayPal SE (UK)

  Namens PayPal klantenondersteuning, risicoanalyse, compliance en/of andere backoffice-taken verlenen.

  Alle rekeninggegevens.

   

  PayPal Pte. Ltd (Singapore)

  Werken voor rekening van PayPal met het doel het aangaan en uitvoeren van andere dan klantcontracten waarbij klantengegevens betrokken zijn.

  Alle rekeninggegevens.

   

  eBay Inc. (VS), eBay Europe S.à r.l. (Luxemburg), eBay Services S. à r.l. (Luxemburg), eBay International AG (Zwitserland), eBay Corporate Services GmbH (Duitsland), eBay France SAS (Frankrijk), eBay (UK) Limited (Verenigd Koninkrijk), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (VS), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (China), eBay Enterprise Marketing Solutions (VS) (voorheen GSI Commerce, Inc (VS)), VendorNet Inc (VS), PepperJam Network (VS), GSI Media Inc. (VS), M3 Mobile Co., Ltd. (Zuid-Korea), MBS (VS), ClearSaleing (VS), True Action Network (VS), True Action Studio (VS), GumTree.com Limited (Verenigd Koninkrijk), Kijiji International Limited (Ierland), Kijiji US Inc. (VS), mobile.de & eBay Motors GmbH (Duitsland), Shopping.com Inc. (VS), Shopping Epinions International Limited (Ierland), PayPal Australia Pty Limited (Australië), Marktplaats B.V. (Nederland), PayPal Charitable Giving Fund (VS), PayPal Giving Fund UK (Verenigd Koninkrijk), Private Sale GmbH (Duitsland), Tradera AB (Zweden), StubHub, Inc. (VS), Viva Group, Inc. (VS), StubHub Europe S.à r.l. (Luxemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luxemburg), Viva Group, Inc. (VS), ProStores Inc. (VS), MicroPlace, Inc. (VS), Internet Auction Co., Ltd. (Zuid-Korea), Via-Online GmbH (Duitsland), Bill Me Later, Inc. (VS), Zong Inc. (VS) en X.commerce, Inc. (VS).

  Gezamenlijke klanten inhoud en services bieden (zoals registratie, transacties, rekeningen voor facturering via een provider met failover en klantenservice), risico's beoordelen, helpen bij het detecteren, voorkomen en/of oplossen van fraude of andere potentieel illegale handelingen en schendingen van beleidslijnen, en beslissingen over producten, services en communicatie sturen.

  Alle rekeninggegevens.

  Bureaus

   

  CSSF (Luxemburg), CNPD (Luxemburg), Financial Ombudsman Service (VK), Altroconsumo (Italië), European Consumer Centre Network-organisaties (in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden), Les Mediateurs du Net (Frankrijk), Risolvi Online (Italië) en BaFin (Duitsland)

  Deze instellingen informatie verstrekken binnen hun bevoegdheid (op hun verzoek) en vragen beantwoorden en/of aan onderzoek meewerken van gebruikers of andere belanghebbenden in de landen binnen de betreffende jurisdictie.

  Alle rekeninginformatie

 5. Voor het doel van deze tabel omvat de term 'Alle rekeninggegevens': naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, machine-id, id en/of nummer van mobiele telefoon, rekeningnummer, rekeningtype, gegevens van de betaalmethoden verbonden aan de rekening, gegevens van betaaltransacties, gegevens van commerciële transacties, afschriften en rapporten, rekeningvoorkeuren, details van de identiteit die worden verzameld als onderdeel van onze KYC-controles ('Ken uw klant') van u en de correspondentie met de klant.
 6. Betreffende de kolom Doel, heeft elke derde, met uitzondering van de regelgevende instanties, bepaalde betalingsverwerkers en bureaus voor kredietreferentie en fraudebestrijding, en groepsbedrijven genoemd aan het eind van deze tabel, het doel de verplichtingen uit te voeren waarvoor PayPal een contract met de genoemde instelling is aangegaan. De regelgevende instanties doen wat ze volgens hun regelgevingsdoelstellingen en -eisen dienen te doen. Indien dit expliciet is aangegeven in de tabel, kunnen de betalingsverwerkers en de bureaus voor kredietreferentie en fraudebestrijding de gegevens gebruiken in hun respectievelijke databases en doorsturen naar derden ten behoeve van fraudepreventie en beoordeling van de kredietwaardigheid, overeenkomstig hun respectievelijke voorwaarden.
 7. Verstrekken van gegevens aan uw agent of wettelijk vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen volmachthouder of een aan u toegewezen curator).
 8. Cumulatieve statistische gegevens uitwisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet verbonden aan persoonlijke gegevens.

  Net als bij elk ander bedrijf is het mogelijk dat PayPal in de toekomst fuseert met of wordt overgenomen door een ander bedrijf. In geval van een dergelijke acquisitie verleent u de nieuwe eigenaar toegang tot de gegevens die door PayPal zijn onderhouden, inclusief rekeninginformatie van klanten. De nieuwe eigenaar is in dat geval echter gebonden aan dit Privacybeleid, tenzij en totdat dit wordt gewijzigd.

Ons contact met klanten van PayPal

We communiceren regelmatig per e-mail met onze gebruikers om gewenste services te leveren. We communiceren ook telefonisch met onze gebruikers om:

 • klachten van klanten of via de PayPal-services ingediende claims van gebruikers op te lossen;
 • te reageren op service-verzoeken van klanten;
 • gebruikers te informeren als we van mening zijn dat hun rekeningen of een transactie is gebruikt voor een illegaal doel;
 • informatie over de identiteit, het bedrijf of de rekeningactiviteiten van een gebruiker te bevestigen;
 • incassoactiviteiten uit te voeren;
 • enquêtes onder klanten uit te voeren; en
 • verdachte transacties te onderzoeken.

We gebruiken uw e-mail- of woonadres om uw nieuwe PayPal-rekening te bevestigen, via PayPal overgemaakte of ontvangen betalingen te bevestigen (inclusief de hieronder beschreven verwijzingsbetalingen), informatie over belangrijke veranderingen in onze producten en services te verzenden en om andere wettelijke verplichte openbaarmakingen te doen. Meestal kunnen gebruikers deze communicatie niet stopzetten, maar ze zijn primair informatief en niet promotioneel van aard.

We gebruiken uw e-mailadres ook voor andere soorten communicatie die u wel kunt beïnvloeden, zoals de nieuwsbrief "PayPal-Nieuws", veilingtips, enquêtes onder klanten en kennisgevingen van speciale promotieacties van derden. U kunt kiezen of u enkele, alle of geen van deze berichten wilt ontvangen tijdens het voltooien van het registratieproces, of op enig moment daarna, door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website, achtereenvolgens Mijn rekening, Profiel en Mijn rekeninginstellingen te selecteren en uw communicatievoorkeuren bij te werken.

We kunnen met u communiceren zoals hierboven is beschreven per sms (en sms wordt als e-mail beschouwd bij het beheer van uw communicatievoorkeuren).

In verband met onafhankelijke accountantscontroles met betrekking tot onze financiële verklaringen en handelingen kunnen bepaalde klanten benaderd worden door accountants om de nauwgezetheid van onze administratie te bevestigen. Deze accountants mogen op de persoon terug te voeren informatie echter niet gebruiken voor secundaire doeleinden.

Uw gebruik van informatie en onze diensten

Om de transacties tussen gebruikers van PayPal mogelijk te maken, bieden we u beperkte toegang tot contact- of leveringsinformatie van andere gebruikers. Als verkoper kunt u toegang hebben tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contact- of leveringsgegevens van de koper en als koper kunt u toegang hebben tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactgegevens van de verkoper.

U gaat ermee akkoord dat u de persoonlijk herleidbare gegevens van andere gebruikers die u verkrijgt via de PayPal-services, een PayPal-gerelateerd bericht of een PayPal-transactie, alleen zult gebruiken voor: (a) PayPal-gerelateerde communicatie waarmee geen ongevraagde commerciële boodschap wordt uitgedragen; (b) aanvullende acties in verband met de PayPal-betalingen of de transacties waarvoor PayPal is gebruikt (zoals verzekering en klachten met betrekking tot leveringen en fraude) en (c) elk ander doel waarmee de gebruiker akkoord gaat na toelichting van de doelstelling(en).

U moet gebruikers te allen tijde de gelegenheid geven hun gegevens uit de database te laten verwijderen en eventuele gegevens die u over hen heeft verzameld, te controleren. Algemener gezien moet u voldoen aan alle toepasselijke privacyvoorschriften, met name met betrekking tot het verzenden van marketinge-mails.

PayPal tolereert geen spam. We voeren ons anti-spambeleid op strikte wijze uit. Als u PayPal-gerelateerde spam aan ons wilt rapporteren, verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Terug naar boven

 

5. Informatiebeveiliging

PayPal stelt zich ten doel uw klantgegevens te beheren volgens de hoogste veiligheidsstandaarden. We maken gebruik van methoden voor computerbeveiliging, zoals firewalls en gegevenscodering, de fysieke toegang tot onze gebouwen en bestanden wordt streng gecontroleerd en we geven alleen toegang tot persoonlijke gegevens aan die werknemers die deze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Zie ons veiligheidsadvies voor meer informatie over veiligheidsprocedures van PayPal.

De veiligheid van uw PayPal-rekening hangt mede af van uw geheimhouding van uw PayPal-wachtwoord. U mag uw PayPal-wachtwoord niet aan andere personen geven. Medewerkers van PayPal vragen nooit om uw wachtwoord, dus e-mails of andere vormen van communicatie waarbij om uw wachtwoord wordt gevraagd, dienen te worden behandeld als niet-geautoriseerd en verdacht en te worden doorgestuurd naar spoof@paypal.com. Als u uw PayPal-wachtwoord om enige reden met derden deelt, bijvoorbeeld omdat de derde heeft beloofd aanvullende services zoals rekeningsamenvoeging te bieden, heeft deze derde toegang tot uw rekening en uw persoonlijke gegevens; u bent in dat geval mogelijk aansprakelijk voor de acties die met uw wachtwoord worden ondernomen. Als volgens u iemand anders toegang heeft gekregen tot uw wachtwoord, wijzig dit dan onmiddellijk door in te loggen op uw rekening en uw profielinstellingen te wijzigen. Neem ook direct contact met ons op.

Terug naar boven

 

6. Uw gegevens opvragen en wijzigen

U kunt de door u verstrekte persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken en wijzigingen doorvoeren in deze gegevens of in de instellingen van uw PayPal-rekening door op de PayPal-website in te loggen op uw rekening, achtereenvolgens Mijn rekening en Profiel te selecteren en uw voorkeuren te wijzigen. U kunt uw rekening ook sluiten via de website van PayPal. Als u uw PayPal-rekening sluit, wordt uw rekening in onze database gemarkeerd als Gesloten. We bewaren de rekeninggegevens echter wel in onze database. Dit is noodzakelijk om fraude te voorkomen: hiermee voorkomen we dat personen die fraude willen plegen opsporing ontlopen door eenvoudigweg hun rekening te sluiten en een nieuwe rekening te openen. Als u uw rekening sluit, zal uw op de persoon terug te voeren informatie echter niet meer door ons worden gebruikt of verkocht of uitgewisseld met derden, behalve voor zover dit nodig is om fraude te voorkomen en juridische procedures te ondersteunen of indien dit wettelijk verplicht is.

Terug naar boven

 

7. Aansprakelijkheid

Onze privacydivisie is verantwoordelijk voor handhaving van dit Privacybeleid in al onze dagelijkse procedures. Als u uw recht op toegang tot uw informatie wilt laten gelden of vragen heeft over deze privacyverklaring, over informatiepraktijken van PayPal of over uw transacties met PayPal, kunt u contact met ons opnemen door dit formulier in te vullen, door naar het nummer van de klantenservice op onze website te bellen of door te schrijven naar PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Terug naar boven

 

Bijgewerkt Privacybeleid voor PayPal-services

Ingangsdatum: 1 juli 2015

 

Naar sectie:

 

We verzoeken u dit Privacybeleid te lezen, te downloaden en op te slaan

Dit Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van producten, services, inhoud, mogelijkheden, technologieën of functies die door PayPal en alle gerelateerde websites, applicaties en services worden aangeboden (gezamenlijk "de PayPal-services") (inclusief maar niet beperkt tot informatie die u verstrekt in verband met uw gebruik van PayPal-services).

U accepteert dit Privacybeleid en gaat ermee akkoord als u een rekening opent of als u de PayPal-services activeert of gebruikt. Door dit Privacybeleid te accepteren en ermee akkoord te gaan, gaat u expliciet akkoord met de manier waarop PayPal uw persoonlijke gegevens gebruikt en openbaar maakt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

1. Overzicht

Teneinde gebruik te kunnen maken van de PayPal-services en het risico op fraude te minimaliseren, moet PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal", "ons", "onze", "we" of "wij"), het gegevenscontrolemechanisme, u verzoeken gegevens te verstrekken over uzelf en uw creditcard en/of bankrekening. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het Privacybeleid stemt u uitdrukkelijk ermee in dat uw gegevens door ons worden verwerkt op de manier die in het privacybeleid wordt uiteengezet. In dit Privacybeleid wordt beschreven welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. PayPal neemt de verwerking van uw gegevens uiterst serieus en gebruikt deze gegevens uitsluitend conform de voorwaarden van dit Privacybeleid. Voor het doel van dit Privacybeleid geldt het volgende: de “informatie” (ook wel “gegevens”) betekent vertrouwelijke en/of op de persoon terug te voeren informatie of andere informatie met betrekking tot gebruikers van PayPal-services, inclusief, maar niet beperkt tot klanten en webwinkels (rechtspersonen).

We verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Teneinde echter PayPal-services te bieden aan onze gebruikers, de kwaliteit van de PayPal-services regelmatig te verbeteren en de belangen van onze gebruikers te beschermen, delen we in beperkte gevallen sommige gegevens van u met derden onder strikte voorwaarden, zoals gedetailleerder wordt beschreven in sectie 3, 5 en 6 van dit Privacybeleid. Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid doorleest omdat het van toepassing is op alle PayPal-services.

Dit Privacybeleid geldt voor het gebruik van PayPal-services door onze gebruikers (inclusief, zonder beperking, gebruikers die de PayPal-services tijdens het handelen of de bedrijfsuitoefening gebruiken), tenzij contractueel anderszins is overeengekomen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid: alle toekomstige wijzigingen in dit Privacybeleid, zoals uiteengezet in de beleidsaanpassing die al is gepubliceerd op de bestemmingspagina 'Juridische overeenkomsten' van de PayPal-website op het moment dat u zich registreert voor de services, zijn bij verwijzing opgenomen in dit Privacybeleid en worden van kracht zoals aangegeven in de beleidsaanpassing"Beleidsaanpassing" betekent een vroege kennisgeving van wijzigingen in uw overeenkomsten met PayPal, die PayPal u schriftelijk ter beschikking kan stellen. Registreer u niet voor de PayPal-services en gebruik deze niet als u het niet eens bent met de voorwaarden van het Privacybeleid.

Kennisgeving van wijzigingen: dit Privacybeleid kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan de PayPal-services of als het beleid wordt gewijzigd op verzoek van klanten. We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen door een herziene versie van het beleid te publiceren op onze website.  Tenzij er juridische redenen zijn om anders te werk te gaan, stellen we u bovendien ten minste 30 dagen voor de ingangsdatum van het herziene Privacybeleid op de hoogte van een dergelijke wijziging. We publiceren het bericht op de pagina 'Beleidsaanpassingen' op onze website(s) en/of verzenden het bericht per e-mail. Vanaf de ingangsdatum van het herziene Privacybeleid wordt u beschouwd als akkoord te zijn met alle wijzigingen van het Privacybeleid. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit Privacybeleid, kunt u uw rekening op elk gewenst moment sluiten.

Kijk regelmatig op deze pagina van de PayPal-website voor de meest recente versie van ons Privacybeleid.

Websites van derden: sommige pagina's op de website van PayPal bevatten links naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en PayPal is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Geen raamwerkovereenkomst: ter voorkoming van twijfel: dit Privacybeleid vormt geen 'raamwerkovereenkomst' voor het doel van de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) of elke tenuitvoerlegging van deze Richtlijn in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (inclusief maar niet beperkt tot de Britse Payment Services Regulations 2009).

Een speciale opmerking over kinderen: kinderen mogen de PayPal-services niet gebruiken en we verzoeken minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken of gebruik te maken van de PayPal-services.

Terug naar boven

2. Gegevens die door PayPal worden verzameld

Vereiste gegevens: als u een PayPal-rekening wilt openen of de PayPal-services wilt gebruiken, moet u uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres verstrekken. Als u bepaalde betalingen via PayPal wilt kunnen verrichten, moet u gegevens over uw creditcard of bankrekening verstrekken. We vragen u ook om twee verschillende beveiligingsvragen te kiezen (zoals uw geboorteplaats of de naam van uw huisdier).

Ingeval u bepaalde transacties uitvoert met een hoge waarde of over het algemeen grote aantallen betalingen overmaakt of ontvangt via PayPal, vereisen we ook andere commerciële gegevens en/of persoonsgegevens om aan ons verplichtingen betreffende witwaspraktijken uit hoofde van de Europese wetgeving te voldoen.

Gebruik van uw apparaat: als u PayPal gebruikt met een apparaat (ofwel via een draadloze verbinding met PayPal of via een vaste lijn of anderszins), kunnen we bovendien inloggegevens van het apparaat (inclusief apparaat-id) en ook de geografische locatiegegevens verzamelen en opslaan om PayPal-services te kunnen verlenen.

Foto's: als u bepaalde door ons geleverde functionaliteiten gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot de POS-functionaliteit van PayPal in uw mobiele app), kunnen we u vragen om een foto van uzelf te uploaden om deze specifieke services te bieden. Uw gezicht moet herkenbaar zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw afbeelding.

Informatie over loyaliteitsprogramma's: als we u toestaan om uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma aan uw rekening te koppelen, kunnen we u vragen ons uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma te verstrekken.

Transactiegegevens: als u de PayPal-services gebruikt om geld naar iemand over te maken of om een betaalverzoek aan iemand te sturen, vragen we u gegevens over die transactie te verstrekken. De gevraagde informatie bestaat uit het bedrag, het transactietype (of het een aankoop van goederen of diensten betreft, of een gewone overboeking van geld), andere gegevens over de aankoop en het e-mailadres of telefoonnummer van de derde partij. Het is ook mogelijk dat wanneer u geld overmaakt aan een andere PayPal-klant, dat er gevraagd wordt persoonlijke gegevens aan die klant te geven om de transactie te kunnen voltooien. Deze gegevens kunnen aan ons doorgegeven worden via deze klant. We bewaren ook het internetadres (IP-adres) en andere kenmerkende informatie van de computer of het apparaat waarmee u toegang krijgt tot uw PayPal-rekening of de PayPal-services gebruikt of de PayPal-services gebruikt, om mogelijke ongeautoriseerde transacties te kunnen signaleren.

Informatie over u van derden: teneinde al onze klanten te beschermen tegen potentiële fraude, controleren we de door u verstrekte informatie bij betalingsverwerkende instanties en/of bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie. Tijdens deze controles ontvangen we op uw persoon terug te voeren informatie van derden. Met name bij het registreren van een creditcard of bankrekening bij PayPal gebruiken we fraudeopsporingsservices voor creditcardautorisatie en fraudecontrole om te controleren of uw bankrekening- of creditcardgegevens en uw adres overeenkomen met de gegevens die u aan PayPal heeft verstrekt en of de creditcard niet is opgegeven als verloren of gestolen.

Als u doorgaans grote betaalvolumes verstuurt of ontvangt via de PayPal-services of als een webwinkel een te korte verkoopgeschiedenis heeft, voeren we in sommige gevallen een antecedentenonderzoek naar uw bedrijf uit door informatie over u en uw bedrijf te verzamelen en mogelijk (indien wettelijk toegestaan) ook over uw directieleden, aandeelhouders en partners. Dit doen we via een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf. Als u ons geld verschuldigd bent, kunnen we uw kredietwaardigheid laten controleren door aanvullende informatie over u op te vragen bij een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf, voor zover wettelijk is toegestaan. PayPal behoudt zich het recht voor om tijdens dit kredietbeoordelingsproces, geheel naar eigen inzicht, voor enige rekening periodiek door een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf verstrekte kredietrapporten over bedrijven en/of personen op te vragen en te beoordelen en om op basis van deze gegevens eventueel een rekening te sluiten.

Als u uw PayPal-rekening gebruikt om objecten te verkopen, kunnen we ook openbare gegevens over uw bedrijf en uw gedrag op platforms voor sociale media verzamelen (zoals het e-mailadres en het aantal 'vind-ik-leuks' en 'volgers'), voor zover deze gegevens relevant zijn om een beoordeling van uw transacties en/of uw bedrijf te bevestigen, inclusief de grootte en de omvang van het klantenbestand.

Informatie over u uit andere bronnen: we kunnen ook informatie over u opvragen bij andere bronnen, zoals leden van de bedrijvengroep van PayPal, andere bedrijven (afhankelijk van het privacybeleid van deze bedrijven en toepasselijke wetgeving) en andere rekeningen waarvoor we aanwijzingen hebben dat deze onder uw controle staan (ofwel gedeeltelijk, of geheel).

Extra controle: als we de door u verstrekte gegevens niet kunnen verifiëren, kunnen we u vragen om extra gegevens te uploaden of per fax te versturen (zoals uw rijbewijs, creditcardoverzicht en/of recente gas-, water- of elektriciteitsrekening of andere gegevens die aantonen dat het betreffende adres inderdaad van u is) of om online extra vragen te beantwoorden die de door u verstrekte gegevens kunnen bevestigen.

Informatie over websiteverkeer: door de manier waarop de communicatiestandaarden van internet werken, ontvangen we automatisch het webadres van de site die u bezocht voordat of nadat u de PayPal-website bezocht. We verzamelen ook gegevens over de door u bezochte pagina's van de PayPal-website, de IP-adressen, het type browser dat u gebruikt en het aantal keren dat u onze website bezoekt.

Cookies, webbakens, lokale opslag en soortgelijke technologieën: als u onze website bezoekt of PayPal-services gebruikt, kunnen we (en bedrijven waarmee we werken) kleine gegevensbestanden op uw computer of ander apparaat plaatsen. Deze gegevensbestanden kunnen cookies, pixeltags, Flash-cookies of andere lokale opslag van uw browser of gekoppelde toepassingen zijn (collectief "Cookies" genoemd). We gebruiken cookies om u te herkennen als klant, om PayPal-services, inhoud en advertenties op maat te maken, om de effectiviteit van promotionele activiteiten te meten, om te waarborgen dat de beveiliging van uw rekening geen gevaar loopt, om risico's te verminderen en fraude te voorkomen en om het vertrouwen in en de veiligheid van onze websites en PayPal-services te promoten.

Het staat u vrij om onze cookies af te wijzen als dat met uw browser of add-on van uw browser mogelijk is, tenzij onze cookies vereist zijn om fraude te voorkomen of de veiligheid van websites die onder onze controle staan te waarborgen. Houd er wel rekening mee dat het afwijzen van onze cookies het gebruik van onze website en PayPal-services kan belemmeren.

Meer informatie over ons gebruik van deze technologieën vindt u in ons beleid met betrekking tot cookies, webbakens en soortgelijke technologieën.

Communicatie: als u met ons communiceert in het kader van klantenservice of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld via e-mails, faxen, telefoongesprekken, tweets, etc.), bewaren we deze informatie tezamen met onze reactie bij uw rekeninggegevens.

Vragenlijsten, enquêtes, sweepstakes en profielgegevens: met enige regelmaat bieden we onze gebruikers optionele vragenlijsten, enquêtes en sweepstakes aan met als doel om bijvoorbeeld demografische informatie te verzamelen of om een beeld te krijgen van de interesses en behoeften van onze gebruikers. Als we via deze vragenlijsten, enquêtes en sweepstakes op de persoon terug te voeren informatie verzamelen, worden de gebruikers voorafgaand aan hun deelname op de hoogte gesteld van het eventuele gebruik van deze aldus verkregen informatie.

Personen die geen geregistreerde gebruikers zijn van PayPal-services en -verzoeken: als een geregistreerde gebruiker van de PayPal-services een persoon die geen geregistreerde gebruiker van de PayPal-services is, probeert te betrekken in een transactie (bijvoorbeeld door een betaling of ander bedrag over te maken naar die persoon of door die persoon om betaling te verzoeken), bewaren we de gegevens die de geregistreerde gebruiker van de PayPal-services aan ons verstrekt, inclusief bijvoorbeeld het e-mailadres, het telefoonnummer en/of de naam van de andere partij. Hoewel deze specifieke gegevens van niet-geregistreerde personen gedurende een bepaalde tijd conform toepasselijke wetgeving worden opgeslagen, gebruiken we deze gegevens niet voor marketingdoeleinden. Deze personen hebben bovendien dezelfde rechten om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en deze te wijzigen (ervan uitgaande dat hun gegevens correct zijn) als iedere andere gebruiker van de PayPal-services.

Rekeninggegevens: voor het doel van dit Privacybeleid omvatten rekeninggegevens ("Rekeninggegevens") zonder beperkingen het volgende: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, foto, IP-adres, apparaat-id, informatie over de geografische locatie, rekeningnummers, rekeningtypen, gegevens van betaalbronnen die aan de rekening zijn gekoppeld, gegevens van betaaltransacties, gegevens van commerciële transacties, afschriften en rapporten, rekeningvoorkeuren, details van de identiteit die worden verzameld als onderdeel van onze KYC-controles ("Ken uw klant") van u en de correspondentie met de klant.

 Terug naar boven

3. Hoe we de door ons verzamelde informatie gebruiken

Intern gebruik: we verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens op servers in de Verenigde Staten en elders in de wereld waar PayPal-kantoren zijn gevestigd. Ons primaire doel bij het verzamelen van uw gegevens is om u van een veilige, soepele, efficiënte en op maat gemaakte service te voorzien. U gaat ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om:

 • transacties te verwerken en de PayPal-services te leveren;
 • uw identiteit te controleren, ook tijdens procedures voor het openen van een rekening en het herstellen van een wachtwoord;
 • geschillen op te lossen, kosten te innen en problemen op te lossen;
 • risico's te beheren of fraude of andere mogelijk verboden of verboden activiteiten te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen;
 • schendingen van beleidsregels of de toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen;
 • u klantenservice te bieden;
 • de PayPal-services te verbeteren door u gebruik op maat te bieden;
 • de prestaties van de PayPal-services te meten en de inhoud en vormgeving te verbeteren;
 • onze IT-infrastructuur te beheren en te beschermen;
 • gerichte marketing en reclame, service-updates en promotionele aanbiedingen te leveren op basis van de communicatievoorkeuren die u heeft ingesteld voor uw PayPal-rekening (raadpleeg de onderstaande sectie 'Ons contact met PayPal-klanten') en uw activiteiten als u de PayPal-services gebruikt; en
 • uw kredietwaardigheid en solvabiliteit te controleren, informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren bij derden.

Vragenlijsten, sweepstakes, enquêtes en profielgegevens: als u onze vragenlijsten of enquêtes beantwoordt, mogen we deze informatie gebruiken om de PayPal-services te verbeteren, om u informatie in de vorm van marketing of advertenties te sturen, om de sweepstakes te beheren of voor een ander doel dat wordt uitgelegd in de enquête zelf.

 

Ons contact met PayPal-klanten: we communiceren regelmatig per e-mail met onze gebruikers om gewenste services te leveren. We communiceren ook telefonisch met onze gebruikers om:

 • klachten van klanten of via de PayPal-services ingediende claims van gebruikers op te lossen;
 • te reageren op service-verzoeken van klanten;
 • gebruikers te informeren als we van mening zijn dat hun rekeningen of een transactie is gebruikt voor een illegaal doel;
 • informatie over de identiteit, het bedrijf of de rekeningactiviteiten van een gebruiker te bevestigen;
 • incassoactiviteiten uit te voeren;
 • enquêtes onder klanten uit te voeren; en
 • verdachte transacties te onderzoeken.

We gebruiken uw e-mail- of woonadres om uw nieuwe PayPal-rekening te bevestigen, via PayPal overgemaakte of ontvangen betalingen te bevestigen (inclusief de hieronder beschreven verwijzingsbetalingen), informatie over belangrijke veranderingen in onze producten en services te verzenden en om andere wettelijke verplichte openbaarmakingen te doen. Meestal kunnen gebruikers deze communicatie niet stopzetten, maar ze zijn primair informatief en niet promotioneel van aard.

We gebruiken uw e-mailadres ook voor andere soorten communicatie die u wel kunt beïnvloeden, zoals de nieuwsbrief "PayPal-Nieuws", veilingtips, enquêtes onder klanten en kennisgevingen van speciale promotieacties van derden. U kunt kiezen of u enkele, alle of geen van deze berichten wilt ontvangen tijdens het voltooien van het registratieproces, of op enig moment daarna, door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website, achtereenvolgens Mijn rekening, Profiel en Mijn rekeninginstellingen te selecteren en uw communicatievoorkeuren bij te werken.

We kunnen met u communiceren zoals hierboven is beschreven per sms (sms wordt als e-mail beschouwd bij het beheer van uw communicatievoorkeuren).

In verband met onafhankelijke accountantscontroles met betrekking tot onze financiële verklaringen en handelingen kunnen bepaalde klanten benaderd worden door accountants om de nauwgezetheid van onze administratie te bevestigen. Deze accountants mogen op de persoon terug te voeren informatie echter niet gebruiken voor secundaire doeleinden.

Terug naar boven

4. Marketing

We kunnen uw gegevens combineren met gegevens die we verzamelen van andere bedrijven en deze gebruiken om de PayPal-services te verbeteren en personaliseren. Als u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen of niet wilt deelnemen aan onze programma's voor het optimaliseren van advertenties, logt u in op uw rekening, selecteert u uw Profiel, Berichten en werkt u de communicatievoorkeuren bij. U kunt ook de aanwijzingen in eventuele berichten of de advertenties volgen.

Terug naar boven

 

 

5. Hoe we informatie delen met andere PayPal-gebruikers

Als u een geregistreerde PayPal-gebruiker bent, zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien van toepassing), aanmeldingsdatum, het aantal betalingen dat u heeft ontvangen van gecontroleerde PayPal-gebruikers en het feit of u een gecontroleerde eigenaar bent van een bankrekening, bekend gemaakt aan andere PayPal-klanten aan wie u heeft betaald of aan verzenders die u proberen te betalen via de PayPal-services. Als u een zakelijke rekeninghouder bent, geven we ook de URL van uw website en contactgegevens van de klantenservice die u bij ons heeft opgegeven, weer bij andere PayPal-klanten. Daarnaast kunnen deze en andere gegevens met derde partijen worden gedeeld als u deze derde partijen gebruikt voor PayPal-betalingen op uw site. Uw creditcardnummer, bankgegevens en andere financiële gegevens worden echter niet verstrekt aan iemand die u heeft betaald of van wie u een betaling heeft ontvangen via PayPal of via een PayPal-partner, behalve wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wanneer we vanwege creditcardreglementen, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces genoodzaakt zijn dat te doen.

Wanneer u goederen of diensten koopt en ervoor betaalt via PayPal, kunnen we de verkoper het bezorgadres voor uw goederen en uw factuuradres bekendmaken om uw transactie af te ronden. Als een poging om uw verkoper te betalen mislukt, kunnen we uw verkoper ook op de hoogte stellen van details van de mislukte betaling. Teneinde oplossingen voor geschillen te vergemakkelijken, kan het zijn dat we de koper voorzien van het adres van de verkoper zodat de goederen naar de verkoper kunnen worden teruggestuurd.

Als u een mobiele app gebruikt, kunnen we de foto die u in uw mobiele app heeft opgeslagen delen met andere PayPal-gebruikers zodat deze u kunnen identificeren. U geeft ons toestemming uw afbeelding voor de hierboven vermelde doeleinden op een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare en sub-licentieerbare basis te gebruiken.

Ook kunnen we aan andere gebruikers bekendmaken dat u zich als klant binnen het lokale bereik bevindt. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gedeeld, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens op uw mobiele telefoon openen, bekijken en beheren.

Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze service als inlogmethode bieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke- en rekeninggegevens delen, opdat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming. Als u bent ingelogd op uw PayPal-rekening, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens met webwinkels openen, bekijken en beheren.

Als u in onze mobiele app uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma koppelt aan uw rekening, kunnen we uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma delen met elke webwinkel die deelneemt aan het desbetreffende loyaliteitsprogramma wanneer u die webwinkel via PayPal betaalt. Als u uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma uit uw rekening verwijdert, zullen we deze informatie niet meer delen.

We werken met derde partijen inclusief webwinkels om hen in staat te stellen betalingen van u te accepteren of uit te voeren namens u of om de PayPal Services te gebruiken. Hierdoor kan een derde partij gegevens over u delen, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, wanneer een betaling naar u is gestuurd of wanneer u die derde partij probeert te betalen. We gebruiken deze gegevens om te bevestigen dat u een PayPal-klant bent en dat PayPal kan worden ingeschakeld om een betaling te verrichten of als een betaling naar u is overgemaakt om u bericht te sturen dat u een betaling heeft ontvangen. Als u ons verzoekt uw status als PayPal-klant bij derden te bevestigen, zullen we hieraan gevolg geven. Partners van wie u koopt en met wie u een contract heeft, hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en PayPal is niet verantwoordelijk voor hun handelingen, inclusief maar niet beperkt tot hun informatiepraktijken.

Wanneer u direct vanaf de website of een programma van een derde partij een PayPal-rekening opent, alle informatie die u invoert op die website of dat programma (en niet direct via de PayPal Services), gedeeld wordt met de eigenaar van een dergelijke website of programma van een derde partij en dat uw informatie onderhevig kan zijn aan hun privacybeleid.

Door dit Privacybeleid te accepteren gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord en stemt u ermee in dat telkens wanneer u een andere PayPal-gebruiker (inclusief een webwinkel) betaalt of probeert te betalen via uw PayPal-rekening, PayPal de voornoemde relevante gegevens mag overdragen aan de betreffende PayPal-klant, die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, om de betaling te verwerken, uit te voeren of anderszins te behandelen en om informatie over de betaling te verstrekken. U gaat er ook uitdrukkelijk mee akkoord en stemt ermee in dat PayPal transactiegegevens en andere informatie die noodzakelijk is voor het gebruik van de app voor PayPal Mobiel of een app van een verkooppunt verstrekt aan een webwinkel of een andere PayPal-klant die u expliciet heeft geselecteerd of gekozen door de app voor PayPal Mobiel of de app van het verkooppunt te gebruiken.

 

Terug naar boven

6. Hoe we informatie delen met andere derden

PayPal verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming, geeft deze informatie niet in bruikleen en maakt deze informatie uitsluitend bekend in een beperkt aantal situaties en voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. Dit omvat gegevensoverschrijvingen naar landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren.

In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren met uw gegevens:

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan: politie en justitie, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde instanties (anders dan belastinginstanties), departementen en regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de instanties die worden genoemd in de sectie Instanties hier) en andere derden, waar onder bedrijven van de PayPal Group, waarmee we naar onze mening moeten samenwerken bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) illegale activiteiten of naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot uw betaalbron of creditcardverstrekker).

Wij en andere organisaties, inclusief partijen die PayPal accepteren, kunnen de noodzakelijke informatie (inclusief informatie uit andere landen) ook delen, bekijken en gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die door fraudepreventiebedrijven is geconstateerd) om ons en hen te helpen het risico te beoordelen en te beheren (inclusief, maar niet beperkt tot, voorkoming van fraude, witwassen en financiering van terroristische activiteiten). Neem contact met ons op als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebureaus wilt ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze organisaties, fraudepreventiebedrijven en andere derden.

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar maken als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.
 2. Als u als webwinkel een derde partij gebruikt om toegang tot PayPal te krijgen of om PayPal te integreren, kunnen we aan een dergelijke partner de noodzakelijke informatie openbaar maken met als doel een dergelijke regeling mogelijk te maken en in stand te houden (inclusief, maar niet beperkt tot, de status van uw PayPal-integratie, of u een actieve PayPal-rekening heeft en of u al met een andere PayPal-integratiepartner werkt).
 3. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan de betalingsverwerkende instanties, accountants, aanbieders van klantenservice, bureaus voor kredietreferentie en fraudepreventie, aanbieders van financiële producten, commerciële partners, marketing- en pr-bedrijven, aanbieders van operationele diensten, groepsbedrijven, bureaus, handelsplaatsen en andere derde partijen die hier zijn vermeld. Het doel van deze openbaarmaking is om het voor ons mogelijk te maken de PayPal-services aan u te leveren. In de lijst van derde partijen vindt u tevens onder elke 'Categorie' niet-exclusieve voorbeelden van de feitelijke derden (inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we uw rekeninggegevens de komende zes maanden mogelijk openbaar besluiten te maken, samen met het doel van die openbaarmaking, en de precieze gegevens die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze derden wettelijk of contractueel de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).
 4. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan uw agent of wettelijke vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen volmachthouder of een aan u toegewezen curator).
 5. Cumulatieve statistische gegevens uitwisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet verbonden aan persoonlijke gegevens.
 6. De noodzakelijke rekeninggegevens delen met onafhankelijke derde partijen (hier vermeld) zodat ze ze voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:
  1. Fraudepreventie en risicobeheer: om te helpen fraude te voorkomen of risico's te beoordelen en te beheren.  Als u de PayPal-services bijvoorbeeld gebruikt om goederen te kopen of te verkopen via eBay Inc. of diens afdelingen (“eBay”), kunnen we rekeninggegevens met eBay delen om uw rekeningen te helpen beschermen tegen frauduleuze activiteiten op uw rekening, om u te waarschuwen als we dergelijke frauduleuze activiteiten met uw rekeningen detecteren of om kredietrisico's te bepalen. 

Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer kunnen we de noodzakelijke rekeninggegevens ook delen met eBay in gevallen waarin PayPal vastgehouden bedragen of andere beperkingen voor uw rekening heeft ingesteld als gevolg van geschillen, claims, terugboekingen of andere scenario's met betrekking tot de verkoop of aankoop van goederen. Ook kunnen we als onderdeel van onze inspanningen om fraude te voorkomen en risico´s te beheren rekeninggegevens delen met eBay om ze in staat te stellen hun programma's voor het evalueren van kopers of verkopers uit te voeren.

 1. Klantenservice: voor doeleinden in het kader van klantenservice, inclusief hulp bij services voor uw rekeningen of het oplossen van geschillen (bijvoorbeeld bij facturering of transacties). 
 2. Verzending: in verband met verzending en bijbehorende services voor aankopen die met PayPal zijn gedaan. 
 3. Wettelijke naleving: om te helpen voldoen aan de verificatievereisten voor het tegengaan van witwaspraktijken en financiering van terroristische activiteiten.
 4. Serviceproviders: om serviceproviders die een contract met ons hebben in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, zoals fraudepreventie, het innen van facturen, marketing, klantenservice en technologieservices. Op grond van onze contracten mogen deze serviceproviders uw gegevens alleen gebruiken in verband met de services die ze voor ons uitvoeren en niet te eigen bate.

Fusies en overnames: net als bij elk ander bedrijf is het mogelijk dat PayPal in de toekomst fuseert met of wordt overgenomen door een ander bedrijf. In geval van een dergelijke acquisitie verleent u de nieuwe eigenaar toegang tot de gegevens die door PayPal zijn onderhouden, inclusief rekeninggegevens van klanten. De nieuwe eigenaar blijft in dat geval echter gebonden aan dit Privacybeleid, tenzij en totdat dit wordt gewijzigd.

Websites van derden: als u direct vanaf een website of vanuit een applicatie van een derde partij een PayPal-rekening opent, wordt alle informatie die u invoert op die website of in die applicatie (en die u dus niet rechtstreeks op een PayPal-website invoert) gedeeld met de eigenaar van de website of applicatie van de derde partij. Deze sites hanteren een eigen privacybeleid en we raden u aan een dergelijk privacybeleid door te nemen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. PayPal is niet verantwoordelijk voor de manier waarop dergelijke derde partijen met inhoud of informatie omgaan. 

Terug naar boven

7. Internationale overdracht van uw gegevens

PayPal stelt alles in het werk om uw gegevens afdoende te beschermen, ongeacht waar deze zich bevinden, en om afdoende bescherming te blijven bieden voor uw gegevens als deze naar locaties buiten de EER worden overgedragen.

Terug naar boven

8. Uw gebruik van informatie en PayPal-services

Om de transacties tussen gebruikers van PayPal mogelijk te maken, bieden PayPal-services u beperkte toegang tot contact- of leveringsgegevens van andere gebruikers. Als verkoper kunt u toegang hebben tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contact- of leveringsgegevens van de koper en als koper kunt u toegang hebben tot de gebruikersnaam, het e-mailadres en andere contactgegevens van de verkoper.

U gaat ermee akkoord dat u de persoonlijk herleidbare gegevens van andere gebruikers die u verkrijgt via de PayPal-services, een PayPal-gerelateerd bericht of een PayPal-transactie, alleen zult gebruiken voor: (a) PayPal-gerelateerde communicatie waarmee geen ongevraagde commerciële boodschap wordt uitgedragen; (b) aanvullende acties in verband met de PayPal-betalingen of de transacties waarvoor PayPal is gebruikt (zoals verzekering en klachten met betrekking tot leveringen en fraude) en (c) elk ander doel waarmee de gebruiker akkoord gaat na toelichting van de doelstelling(en).

U moet gebruikers te allen tijde de gelegenheid geven hun gegevens uit de database te laten verwijderen en eventuele gegevens die u over hen heeft verzameld, te controleren. Algemener gezien moet u voldoen aan alle toepasselijke privacyvoorschriften, met name met betrekking tot het verzenden van marketinge-mails.

PayPal tolereert geen spam. PayPal hanteert een strikt anti-spambeleid. Als u PayPal-gerelateerde spam aan ons wilt melden, verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Terug naar boven

9. Informatiebeveiliging

PayPal stelt zich ten doel uw klantgegevens te beheren volgens de hoogste veiligheidsstandaarden. We maken gebruik van methoden voor computerbeveiliging, zoals firewalls en gegevenscodering, de fysieke toegang tot onze gebouwen en bestanden wordt streng gecontroleerd en we geven alleen toegang tot persoonlijke gegevens aan die werknemers die deze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Zie ons veiligheidsadvies voor meer informatie over veiligheidsprocedures van PayPal.

De veiligheid van uw PayPal-rekening hangt mede af van uw geheimhouding van uw PayPal-wachtwoord. U mag uw PayPal-wachtwoord niet aan andere personen geven. Medewerkers van PayPal vragen nooit om uw wachtwoord, dus e-mails of andere vormen van communicatie waarbij om uw wachtwoord wordt gevraagd, dienen te worden behandeld als niet-geautoriseerd en verdacht en te worden doorgestuurd naar spoof@paypal.com. Als u uw PayPal-wachtwoord om enige reden met derden deelt, bijvoorbeeld omdat de derde heeft beloofd aanvullende services zoals rekeningsamenvoeging te bieden, heeft deze derde toegang tot uw rekening en uw persoonlijke gegevens; u bent in dat geval mogelijk aansprakelijk voor de acties die met uw wachtwoord worden ondernomen. Als volgens u iemand anders toegang heeft gekregen tot uw wachtwoord, wijzig het dan onmiddellijk door in te loggen op uw rekening en uw profielinstellingen te wijzigen. Neem ook direct contact met ons op.

Terug naar boven

 

10. Uw gegevens opvragen en wijzigen

U kunt de door u verstrekte persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken en wijzigingen doorvoeren in deze gegevens of in de instellingen van uw PayPal-rekening door op de PayPal-website in te loggen op uw rekening, achtereenvolgens Mijn rekening en Profiel te selecteren en uw voorkeuren te wijzigen. U kunt uw rekening ook sluiten via de website van PayPal. Als u uw PayPal-rekening opheft, wordt uw rekening in onze database gemarkeerd als Gesloten. Uw rekeninggegevens worden echter wel bewaard in onze database. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om fraude te voorkomen: hiermee voorkomen we dat personen die fraude willen plegen opsporing ontlopen door hun rekening op te heffen en een nieuwe rekening te openen. Als u uw rekening opheft, wordt uw op de persoon terug te voeren informatie echter niet meer door ons gebruikt of verkocht of uitgewisseld met derden, behalve voor zover dit nodig is om fraude te voorkomen en politie en justitie te ondersteunen of indien dit wettelijk verplicht is.

Terug naar boven

11. Aansprakelijkheid

Onze privacydivisie is verantwoordelijk voor handhaving van dit Privacybeleid in al onze dagelijkse procedures. Als u uw recht op toegang tot uw informatie wilt laten gelden of vragen heeft over deze privacyverklaring, over informatiepraktijken van PayPal of over uw transacties met PayPal, kunt u contact met ons opnemen door dit formulier in te vullen, door naar het nummer van de klantenservice op onze website te bellen of door te schrijven naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Terug naar boven