Ons gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologie

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Ons gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologie

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2013

 

 

Wat zijn cookies, webbakens en soortgelijke technologieën? 

Zoals de meeste sites maken we gebruik van technologieën die in feite kleine gegevensbestanden zijn die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst (gezamenlijk "apparaat" genoemd). Met deze bestanden kunnen we bepaalde gegevensfragmenten registreren zodra u onze sites, services, toepassingen, berichtsystemen en hulpprogramma's bezoekt of gebruikt.

De specifieke namen en typen van de cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën die we gebruiken, kunnen regelmatig worden gewijzigd. Teneinde u meer inzicht in dit Beleid en ons gebruik van deze technologieën te verschaffen, hebben we de volgende beperkte terminologie en definities opgesteld:   

 • Cookies - Kleine tekstbestanden die doorgaans uit letters en cijfers bestaan en in het geheugen van uw browser of apparaat worden geplaatst als u een website bezoekt of een bericht bekijkt. Met cookies kan een website bepaalde apparaten of browsers herkennen. Er zijn verschillende typen cookies:

  1. Sessiecookies verlopen na afloop van uw browsersessie en stellen ons in staat om uw acties tijdens deze specifieke browsersessie aan elkaar te koppelen.
  2. Permanente cookies worden op uw apparaat opgeslagen over meerdere browsersessies zodat we uw voorkeuren of handelingen op meerdere sites kunnen onthouden.
  3. Directe cookies worden aangemaakt door de site die u bezoekt.
  4. Indirecte cookies worden aangemaakt door een externe site die losstaat van de site die u bezoekt.

  Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd met functies die beschikbaar zijn in de meeste commerciële browsers. De voorkeuren moeten apart worden ingesteld voor elke browser die u gebruikt. De functies en opties hiervoor verschillen per browser.

 • Webbakens - Kleine afbeeldingen (ook 'pixel tags' of 'clear GIF's' genoemd) die kunnen worden opgenomen in onze sites, services, toepassingen, berichtsystemen en hulpprogramma's. Webbakens kunnen worden gebruikt voor een aantal doeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties van onze sites te meten, bij te houden hoeveel bezoekers onze sites bezoeken en hoe ze navigeren, te tellen hoeveel verzonden e-mails daadwerkelijk zijn geopend, de effectiviteit van onze advertenties te volgen of te tellen hoeveel specifieke items, artikelen of links daadwerkelijk zijn bekeken.

 • Soortgelijke technologieën voor het opslaan van gegevens - Technologieën die gegevens in uw browser of op uw apparaat opslaan door lokale gedeelde objecten of lokale opslag te gebruiken, zoals flash-cookies, HTML 5-cookies en andere methoden voor webtoepassingssoftware. Deze technologieën kunnen in al uw browsers worden gebruikt. In sommige gevallen wordt het gebruik van lokale opslag niet volledig beheerd door browsers, maar moet deze worden beheerd met speciale hulpprogramma's. We kunnen dergelijke technologieën gebruiken voor het opslaan van gegevens zodat de veiligheid van uw rekening niet in gevaar komt of onregelmatigheden in gedrag kunnen worden gedetecteerd. Op die manier kunnen we voorkomen dat uw rekening door onbevoegden wordt geopend of stelt het ons in staat de prestaties van onze sites, services, toepassingen of hulpprogramma's te beoordelen. We gebruiken deze technologieën voor het opslaan van gegevens niet om op of buiten onze websites advertenties op u te richten.

We kunnen de term 'cookies' of 'soortgelijke technologieën' door elkaar gebruiken in onze beleidsregels om te verwijzen naar alle technologieën waarmee we gegevens gebruiken of opslaan in uw browser, informatie verzamelen of u op de bovenstaande manier identificeren.

Uw keuze en ons gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën

Bepaalde sitefuncties, services, toepassingen en hulpprogramma's zijn alleen beschikbaar door deze technologieën te gebruiken. Het staat u altijd vrij deze technologieën te blokkeren, te verwijderen of uit te schakelen als dit mogelijk is in uw browser of op uw apparaat. Als u cookies of andere soortgelijke technologieën afwijst, kunt u bepaalde sitefuncties, services, toepassingen of hulpprogramma's niet gebruiken. Het kan ook gebeuren dat u uw wachtwoord vaker moet invoeren tijdens een sessie. Zie het Hulp-gedeelte van uw browser, add-on, toepassing of apparaat voor meer informatie over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van deze technologieën.

In het algemeen maken deze technologieën het onze sites, services, toepassingen en hulpprogramma's mogelijk relevante gegevens in uw browser of op uw apparaat op te slaan, zodat deze later kunnen worden gelezen. Uw persoonlijke gegevens worden niet binnen deze technologieën opgeslagen, maar worden gebruikt om u te herkennen op onze servers of in onze interne systemen. Indien van toepassing beschermen we onze cookies en andere soortgelijke technologieën door toewijzing van een unieke id die alleen wij en/of onze geautoriseerde serviceproviders kunnen interpreteren. We slaan uw persoonlijke gegevens niet op in onze cookies of binnen onze andere soortgelijke technologieën.

We verkrijgen uw toestemming deze technologieën te gebruiken om gegevens te verzamelen en op te slaan door op een transparante manier aan te geven hoe deze worden gebruikt en u de mogelijkheid te geven deze technologieën indien gewenst uit te schakelen, zoals hierboven beschreven.

Ons gebruik van deze technologieën valt in de volgende algemene categorieën:

 1. Operationele redenen. We kunnen cookies of andere soortgelijke technologieën gebruiken die nodig zijn voor het beheer van onze sites, services, toepassingen en hulpprogramma's. Hiertoe behoren technologieën waarmee u toegang heeft tot onze sites, services, toepassingen en hulpprogramma's en die vereist zijn om frauduleuze activiteit te voorkomen en de beveiliging te verbeteren, of waarmee u onze functies, zoals winkelwagentjes, opgeslagen zoekopdrachten of dergelijke functies kunt gebruiken;
 2. Prestatiegerelateerd. We kunnen cookies of andere soortgelijke technologieën gebruiken die nuttig zijn om de prestaties van onze websites, toepassingen, services en hulpprogramma's te beoordelen, onder andere als onderdeel van onze analyses om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers onze websites gebruiken en om onze webinhoud, toepassingen, services of hulpprogramma's te verbeteren;

 3. Functiegerelateerd. We kunnen cookies of andere soortgelijke technologieën gebruiken waarmee we u uitgebreide functionaliteit kunnen bieden als u onze sites, services, toepassingen of hulpprogramma's opent of gebruikt. Zo kunnen we u bijvoorbeeld identificeren als u op onze sites inlogt of uw opgegeven voorkeuren, interesses of eerder bekeken items bijhouden zodat we de presentatie van inhoud op onze sites kunnen verbeteren;

 4. Advertentie- of targetinggerelateerd. We kunnen op onze sites of op sites van derden directe of indirecte cookies en webbakens gebruiken om inhoud te kunnen leveren, zoals advertenties die bij uw interesses aansluiten. Hiertoe behoren technologieën waarmee we nagaan of de geleverde advertenties en inhoud nuttig voor u zijn.

We bieden u via ons programma AdChoice de mogelijkheid om u uit te schrijven voor uw gebruik van directe cookies wat betreft advertenties. Log in op uw rekening, selecteer 'Mijn rekening', Profiel en dan Rekeninginstellingen en Communicatievoorkeuren voor meer informatie over dit programma. Zie het gedeelte Advertentienetwerken en ad exchanges hieronder als u zich wilt afmelden voor het gebruik van indirecte cookies en webbakens in verband met advertenties.

Als u zich wilt afmelden voor alle overige technologieën die we gebruiken op onze sites of in onze services, toepassingen of hulpprogramma's, kunt u dit doen door deze te blokkeren, te verwijderen of uit te schakelen voor zover dat mogelijk is in uw browser of op uw apparaat.

Gebruik van deze technologieën door externe serviceproviders

Soms werken we samen met andere bedrijven (vaak serviceproviders genoemd) die indirecte cookies, webbakens of soortgelijke technologieën kunnen plaatsen om met onze toestemming gegevens op te slaan in onze services, toepassingen en hulpprogramma's. Deze serviceproviders helpen ons bij het beheer van onze sites, toepassingen, services en hulpprogramma's en bieden u een betere, snellere en veiligere ervaring.

Deze serviceproviders kunnen deze technologieën aanwenden om ons te helpen met het leveren van onze eigen inhoud en advertenties en om anonieme statistieken en analysegegevens van websites te verzamelen. We staan niet toe dat deze serviceproviders uw persoonlijke gegevens op onze sites of in onze services, toepassingen of hulpprogramma's voor hun eigen doeleinden verzamelen. Deze serviceproviders zijn onderhevig aan geheimhoudingsovereenkomsten met eBay en andere juridische beperkingen wat betreft de manier waarop ze persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en verzamelen.

Uitgezonderd het gebruik van deze technologieën door onze serviceproviders, staan we geen inhoud van derden op sites toe (zoals objectaanbiedingen, communicatie tussen leden, rubrieksadvertenties, opmerkingen of reviews) zoals cookies, webbakens, lokale opslag of soortgelijke technologie toe die wordt gebruikt voor trackingdoeleinden of om uw persoonlijke gegevens te verzamelen. Als u van mening bent dat er via een aanbieding of andere inhoud van derden mogelijk persoonlijke gegevens worden verzameld of trackingtechnologieën worden gebruikt, kunt u dit melden via .spoof@paypal.com

Door derden beheerde netwerken voor gerichte advertenties en ad exchanges

Onze sites, services, toepassingen en hulpprogramma's kunnen gebruikmaken van externe partijen, zoals advertentienetwerken en -exchanges, zodat we u advertenties kunnen tonen. Deze externe advertentienetwerken en -exchanges kunnen cookies, webbakens of soortgelijke technologieën van derden gebruiken om gegevens te verzamelen zodat ze u hun services aan kunnen bieden. Ze kunnen ook uw apparaat-id, IP-adres of IDFA (ID For Advertising) verzamelen. Deze gegevens mogen ze gebruiken om de advertenties die u op onze sites of elders op het web ziet af te stemmen.

Ga naar de volgende websites van derden als u meer wilt weten over indirecte cookies ten behoeve van advertenties en als u zich hiervoor wilt afmelden http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices (alleen beschikbaar in het Engels).

Het gebruik van deze technologieën door derden wordt niet door ons gecontroleerd, zelfs niet als ze onze technologie gebruiken om gegevens op te slaan of te verzamelen. Lees de relevante servicevoorwaarden, privacybeleidsregels, toestemmingen, kennisgevingen en keuzes van derden om te zien hoe ze deze gegevens verzamelen, opslaan en delen. We doen geen uitspraken over de beleidsregels of praktijken van externe adverteerders, advertentienetwerken, ad exchanges of gerelateerde externe partijen.