Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Deze pagina informeert gebruikers van tevoren over belangrijke wijzigingen in de service, de Gebruikersovereenkomst en overig beleid van PayPal. Op deze pagina vindt u de beleidsaanpassingen en datum dat ze in werking treden. Ga naar 'Eerdere beleidsaanpassingen' om de eerdere beleidsaanpassingen te bekijken.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 16 augustus 2016 (raadpleeg voor ingangsdatums de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

 

Lees dit document goed door.

 

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

 

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit de wijzigingen niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór de bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/nl/cgi-bin/?&cmd=_close-account), zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

 

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

 

Het is sneller

 

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

 

PayPal is makkelijk

 

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in Nederland omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

 

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn
 


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 19 november 2016

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

 1. Intellectueel eigendom

 

We voegen een nieuwe alinea aan sectie 1.3 (Intellectueel eigendom) toe voor bedrijven die PayPal gebruiken.  De nieuwe alinea beschrijft de licentie die u aan ons en de PayPal Group verstrekt om uw bedrijfsnaam, handelsmerken en logo's met het oog op het weergeven van informatie over uw bedrijf en de producten en services te gebruiken.  De nieuwe alinea van sectie 1.3 luidt als volgt:

 

"U verleent de PayPal Group het wereldwijde recht om uw bedrijfsnaam, handelsmerken en logo's op onze website en in onze mobiele apps en webtoepassingen te gebruiken en af te beelden in het kader van de weergave van informatie over uw bedrijf en de producten en services."

 

 

 1. Geen ontmoediging

 

We passen sectie 4.4 (Geen ontmoediging) aan om de standaarden uiteen te zetten die bedrijven bij hun verkooppunten moeten hanteren met betrekking tot het gebruik van PayPal van hun klanten.  Sectie 4.4 luidt nu als volgt (toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

 

“4.4 Geen ontmoediging.

 

In de communicatie naar uw klanten of in openbare berichten stemt u ermee in dat u PayPal als betaalmethode niet onjuist karakteriseert of in diskrediet brengt.

 

Op al uw verkooppunten (in welke vorm dan ook):

 

 1. schrikt u uw klanten niet af of verbiedt u ze niet PayPal te gebruiken; en 
 2. als u uw klanten via PayPal laat betalen, behandelt u het betaallogo van PayPal minstens op gelijke voet met andere aangeboden betaalmethoden.

 

PayPal ontmoedigt toeslagen omdat het een commerciële gang van zaken is die de klant kan straffen en tot onnodige verwarring, irritatie en het vroegtijdig verlaten van het betaalproces kan leiden.  U gaat ermee akkoord dat u alleen toeslag rekent voor het gebruik van PayPal in navolging van wetten die op u van toepassing zijn. U gaat er verder mee akkoord dat als u een toeslag berekent aan de koper dat u, en niet PayPal, de koper informeert over de gevraagde toeslag. PayPal is niet aansprakelijk als u de koper niet over een toeslag heeft geïnformeerd. Als u zich niet houdt aan de bovenstaande bepalingen, wordt dit beschouwd als een schending van deze Overeenkomst en heeft PayPal het recht om deze Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig sectie 10.3.”

 

 1. Afschrijven van saldo's

 

Sectie 5.4 (Afschrijven van saldo's) is aangepast om te verduidelijken dat PayPal ook kosten of andere bedragen die u aan de PayPal Group verschuldigd bent, met betrekking tot services die door de PayPal Group worden geleverd, van uw rekeningsaldo mag afschrijven. De gewijzigde sectie 5.4 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

 

“5.4 Afschrijven van saldo's. U stemt ermee in dat we door u aan ons of aan andere leden van de PayPal Group verschuldigde kosten en andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven (tenzij insolventiewetgeving dit verbiedt) (inclusief, zonder beperking, met betrekking tot services die door een lid van de PayPal Group worden geleverd). Ons recht op afschrijving houdt in dat we de in deze sectie vermelde kosten en andere bedragen van uw rekeningsaldo mogen afschrijven.”

 

 1. Opnemen van geld in meerdere valuta's

 

Sectie 6.4 (Opnemen van geld in meerdere valuta's) is aangepast om te verduidelijken dat kosten voor het omrekenen van valuta in rekening worden gebracht bij geldopnamen van saldi in andere valuta dan de lokale valuta.  In de aanpassingen wordt ook beschreven hoe er andere kosten en bepaalde maatregelen voor valutaomrekening van toepassing kunnen zijn als u bedragen naar bepaalde creditcards overmaakt (indien deze functionaliteit ook in uw land beschikbaar is) en de transactie kan worden uitgevoerd.  De aangepaste sectie 6.4 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

 

6.4 Opnemen van geld in meerdere valuta's. Als uw saldo meerdere valuta's bevat, kunt u hieruit kiezen als u geld opneemt. De opname zelf vindt echter plaats in de lokale valuta tenzij anders is overeengekomen.  Valutaomrekeningskosten die in Schema 1 van deze Overeenkomst staan vermeld, gelden als u geld van uw saldo opneemt in een valuta anders dan de lokale valuta.  Als u geld kunt opnemen met uw MasterCard of Visa-creditcard, zijn er mogelijk kosten verbonden aan deze opname, zoals vermeld in Schema 1 van deze Overeenkomst en kan deze plaatsvinden in een andere valuta dan de lokale valuta. Dit hangt er vanaf of PayPal de opname in de basisvaluta van de creditcard kan ondersteunen.

 

 

 1. PayPal Verkopersbescherming

 

Sectie 11.10.a is aangepast om aan te geven dat de volgende objecten/transacties/kwesties nooit voor PayPal Verkopersbescherming in aanmerking komen, tenzij anderszins schriftelijk met PayPal is overeengekomen:

 

1. Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaukaarten en prepaid cards);

2. Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen; en

 1. Donaties.

 

De aangepaste sectie 11.10.a. luidt nu als volgt (geplaatst in de context van sectie 11.10, met de toegevoegde tekst onderstreept):

 

“11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming?

 

a. Niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en diensten. Waar PayPal naar eigen goeddunken bepaalde niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en/of services bij tijd en wijle in aanmerking kan laten komen, tenzij anderszins schriftelijk met PayPal is overeengekomen, blijft het volgende nooit in aanmerking komen:

 

 1. Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaukaarten en prepaid cards).

 

 1. Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen.

 

 1. Donaties.

 

 1. PayPal Aankoopbescherming

 

Sectie 13 wordt aangepast om het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid op een aantal punten als volgt aan te passen:

 

 1. de volgende typen transacties zijn nu uitgesloten van dekking via PayPal Aankoopbescherming (sectie 13.3a is dienovereenkomstig aangepast):

 

 1. aankopen van enig belang in een bedrijf (inclusief, zonder beperking, objecten of services die deel uitmaken van een bedrijf of bedrijfsovername);
 2. aankopen van voertuigen (inclusief, zonder beperking, motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten), met uitzondering van de persoonlijke, draagbare, lichte voertuigen die voor recreatieve doeleinden worden gebruikt zoals fietsen en rijdende hoverboards;
 3. betalingen op crowdfunding- en/of crowdlendingplatforms;
 4. aankopen van objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaukaarten en prepaid cards);
 5. gokken, gaming en/of activiteiten waarmee een prijs kan worden gewonnen;
 6. betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen;
 7. betalingen aan overheidsinstanties, met uitzondering van overheidsbedrijven;
 8. donaties; en
 9. aankopen van objecten die u persoonlijk ophaalt of namens u op laat halen (ook bij verkooppunten) en waarvan u beweert dat deze niet zijn ontvangen;

 

 1. transacties waarvoor in meerdere termijnen wordt betaald, komen nu in aanmerking voor PayPal Aankoopbescherming, conform het resterende deel van de PayPal Gebruikersovereenkomst (sectie 13.2a is dienovereenkomstig aangepast);

 

 1. alle kopers moeten nu ten minste 7 dagen na de datum van betaling wachten om een geschil te kunnen escaleren naar Niet-ontvangen object (NOO), tenzij anders aangegeven door PayPal (sectie 13.5b is dienovereenkomstig aangepast); en

 

 

De aangepaste secties 13.3a en 13.5 luiden nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

 

13.3  Wat voor soorten betalingen komen in aanmerking voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële objecten zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties), met uitzondering van de volgende transacties:

 

 • aankopen van enig belang in bedrijven

 

 • aankopen van voertuigen (inclusief, zonder beperking, motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten), met uitzondering van de persoonlijke, draagbare, lichte voertuigen die voor recreatieve doeleinden worden gebruikt zoals fietsen en rijdende hoverboards

 

 • betalingen op crowdfunding- en/of crowdlendingplatforms

 

 • aankopen van op maat gemaakte objecten (tenzij er wordt beweerd dat deze niet zijn ontvangen)

 

 • aankopen van goederen en diensten die verboden zijn volgens het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

 

 • aankopen van industriële machines die in fabrieken worden gebruikt

 

 • aankopen van kantoor- of fabrieksapparatuur

 

 • aankopen van objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaukaarten en prepaid cards)

 

 • aankopen van goederen en diensten via Zong, Website Payments Pro of Virtual Terminal (indien beschikbaar)

 

 • Privétransacties

 

 • gokken, gaming en/of activiteiten waarmee een prijs kan worden gewonnen

 

 • betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen

 

 • betalingen aan overheidsinstanties, met uitzondering van overheidsbedrijven

 

 • donaties,

 

 • aankopen van objecten die u persoonlijk ophaalt of namens u op laat halen (ook bij verkooppunten) en waarvan u beweert dat deze niet zijn ontvangen.

 

13.5 Hoe kan ik een probleem oplossen?

Als u een probleem niet rechtstreeks met de verkoper kunt oplossen, gaat u naar het Actiecentrum en volgt u de onderstaande procedure:

 

a. Open een geschil

U opent een geschil binnen 180 dagen na de betaaldatum voor het object waarop dit geschil van toepassing is. We kunnen weigeren een geschil te accepteren dat u in verband met dat object opent nadat deze periode is verstreken (houd hiermee rekening als u met de verkoper een levermoment afspreekt dat na deze periode valt).

 

b. Escaleer het geschil naar een claim

Als de verkoper en u niet tot overeenstemming komen, moet u het geschil binnen 20 dagen na opening van het geschil tot claim escaleren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze termijnen bij te houden. U moet ten minste 7 dagen na de datum van betaling wachten om een geschil te kunnen escaleren naar Niet-ontvangen object (NOO), tenzij anderszins is overeengekomen door PayPal. Als u het geschil niet binnen 20 dagen omzet in een claim, wordt het geschil door PayPal gesloten en komt u niet in aanmerking voor betaling onder de voorwaarden van PayPal Aankoopbescherming. U mag een claim na indiening bewerken of wijzigen, maar alleen als u verdere informatie wilt toevoegen of als u de reden voor uw geschil/claim wilt omzetten van 'Niet-ontvangen object' naar 'Sterk afwijkend van de omschrijving' (uitsluitend als het een betaling in één keer betreft). Afgezien hiervan mag u een claim niet meer bewerken of wijzigen nadat u deze heeft ingediend.

 

c. Reageer tijdig op PayPal-verzoeken om informatie

Tijdens het claimproces kan PayPal u verzoeken documentatie te overleggen ter ondersteuning van uw standpunt. U kunt hierbij verzocht worden om ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere, door PayPal gespecificeerde documentatie te leveren.

 

d. Voldoe tijdig aan PayPal-verzoeken om verzending

Voor claims inzake objecten die sterk afwijken van de omschrijving (SAVO) kan PayPal u verzoeken het object op uw kosten terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen), naar PayPal of naar derden en om bewijs van verzending te leveren. Vereisten voor bewijs van levering worden vermeld in sectie 11.9 hierboven. U wordt verzocht bij het herverpakken van het object redelijke maatregelen te treffen om de kans op schade aan het object tijdens transport te verminderen. PayPal kan u ook verzoeken het object te vernietigen en bewijs van vernietiging te leveren.”

 

 1. Kosten - Turkije

 

We moeten u helaas informeren dat PayPal geen services meer biedt aan gebruikers in Turkije.  Alle verwijzingen naar kosten met betrekking tot betalingen naar en van Turkse gebruikers en/of in Turkse Lira zijn dienovereenkomstig uit de PayPal Gebruikersovereenkomst verwijderd.

 

 1. Kosten – Geld voor privétransacties naar rekeningen die in Brazilië staan geregistreerd.

 

Schema 1 (Kostentabel) is aangepast ter verduidelijking dat rekeningen die in Brazilië staan geregistreerd geen geld voor een privétransactie mogen overmaken en of ontvangen. Dit betekent dat u geen geld voor privétransacties kunt overmaken naar rekeningen die in Brazilië staan geregistreerd.  Sectie A4.2.2. van Schema 1 (Kostentabel) is dienovereenkomstig als volgt aangepast (geplaatst in de context van de hoofdtekst met toegevoegde tekst onderstreept weergegeven):

 

“A4.2 Een betaling voor een "Privétransactie" omvat het overmaken van geld (gestart vanaf het tabblad 'Vrienden en familie' van de functie 'Geld overmaken') naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familieleden zonder een onderliggende commerciële transactie te verrichten (dat wil zeggen, de betaling dient niet voor de aanschaf van goederen of services of voor het verrichten van een andere commerciële transactie).

 

Als u een commerciële transactie verricht (als u bijvoorbeeld goederen of services verkoopt), mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een Privétransactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen. Houd ook rekening met het volgende:

 

 

A4.2.2 Via rekeningen die in Brazilië en India staan geregistreerd mag geen geld worden overgemaakt en geen geld worden ontvangen voor een privétransactie. Dit betekent dat u geen geld voor privétransacties kunt overmaken naar rekeningen die in Brazilië of India staan geregistreerd; en

 

…”

 

Andere daarmee gepaard gaande wijzigingen worden aangebracht in sectie A1.2 van Schema 1 (Kostentabel)).

 

 

 1. Vaste kosten voor het ontvangen van betalingen voor commerciële transacties

 

We verhogen de vaste kosten voor het ontvangen van een betaling voor een commerciële transactie in Braziliaanse Real (BRL) van 0,40 BRL naar 0,60 BRL.  De relevante vermelding in de tabel met vaste kosten in sectie A4.6 van Schema 1 (Kostentabel) (geplaatst in de context van de kolomkoppen) luidt nu als volgt:

 

Valuta:

Kosten:

Braziliaanse real:

0,60 BRL

 

 1. Overige wijzigingen

 

Er zijn secties van de Gebruikersovereenkomst van PayPal aangepast om de bestaande tekst te verduidelijken (met name sectie 13 (PayPal Aankoopbescherming) en Schema 1 Kostentabel) en kleine typefouten te verbeteren.