Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Deze pagina informeert gebruikers van te voren over belangrijke wijzigingen in de service, de gebruikersovereenkomst en overig beleid van PayPal. Op deze pagina vindt u de beleidsaanpassingen en datum dat ze in werking treden. Ga naar 'Eerdere beleidsaanpassingen' om de eerdere beleidsaanpassingen te bekijken.

 

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 29 januari 2015

Lees dit document goed door.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit de aanpassing niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór bovenstaande datum op de hoogte brengen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/nl/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

PayPal is veiliger

Als u met PayPal betaalt, worden uw financiële gegevens nooit gedeeld met (weder)verkopers. U bent dus beter beschermd tegen fraude.

PayPal is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, betaalt u online sneller. Daarnaast ontvangt u objecten van eBay sneller omdat u de verkoper direct kunt betalen.

PayPal is gemakkelijker

PayPal is de meest gebruikte internetbetaalmethode in Nederland omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Gebruikersovereenkomst.Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst.

 1. Intellectueel eigendom

  Sectie 1.3 is aangepast om de gebruiksbepalingen van HTML-logo's die door PayPal via haar zakelijke services, veilingtools of partnerprogramma's zijn geleverd, te verduidelijken.  De aangepaste sectie 1.3 luidt nu als volgt:

  1.3 Intellectueel eigendom. De URL's van de PayPal-website(s), "PayPal" en alle aanverwante logo's van onze producten en services die op onze website(s) worden beschreven, vallen onder het auteursrecht van PayPal of zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PayPal of zijn licentiegevers. Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts vallen of onder het auteursrecht van PayPal, de servicemerken, handelsmerken en/of beschermde handelsstijl van PayPal. U mag deze zaken niet kopiëren, imiteren, aanpassen, wijzigen, modificeren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U, als webwinkel, mag de HTML-logo's die PayPal beschikbaar stelt via onze webwinkelservices, veilingtools of partnerprogramma's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken, maar alleen om via uw website bekend te maken dat u een webwinkel bent die betalingen via de service accepteert en webverkeer vanaf die website omleidt naar de service. Deze toestemming kan PayPal op elk gewenst moment naar eigen inzicht beperken of intrekken. U mag deze HTML-logo's op geen enkele wijze aanpassen, wijzigen of modificeren, deze gebruiken op een voor PayPal of de service geringschattende wijze en op geen enkele wijze weergeven die sponsoring of goedkeuring van PayPal zou kunnen impliceren. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de PayPal-website en de inhoud daarop zijn het exclusieve eigendom van PayPal en zijn licentiegevers.”

 1. Geld overmaken – hoe we uw betaalopdrachten uitvoeren

  De laatste zin van de laatste alinea van sectie 3.1 is aangepast door het toevoegen van meer informatie ter verduidelijking van de mate van PayPal's verplichtingen inzake het afwikkelen van terugbetalingstransacties. De gewijzigde zin luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  “… PayPal behoudt zich het recht voor een door u verrichte betaling pas uit te voeren als er voldoende geld beschikbaar is (dit betekent ook, zonder beperking, dat PayPal niet verplicht is een terugbetalingstransactie te vereffenen alvorens het geld voor de oorspronkelijke transactie is ontvangen).”
 1. Bijzondere betaalbronnen

  Het gedeelte van sectie 3.4 over "Bijzondere betaalbronnen" is aangepast door het toevoegen van meer informatie over hoe bijzondere betaalbronnen kunnen worden gebruikt. Het aangepaste deel van sectie 3.4 over "Bijzondere betaalbronnen" luidt nu als volgt:

  Bijzondere betaalbronnen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht vanuit bijzondere betaalbronnen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalbronnen. Het gebruik en de prioriteit daarvan zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen (“Bijzondere betaalbronnen”).

  Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op een gegeven moment via uw bijzondere betaalbronnen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend een hoeveelheid e-geld die PayPal aanbiedt uit te geven en op uw PayPal-rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen) een in aanmerking komende PayPal-aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalbron. Als een met een bijzondere betaalbron gefinancierde PayPal-betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken (inclusief, zonder beperking, teruggeboekt), houdt PayPal het bedrag dat het gedeelte van die PayPal-betaling vertegenwoordigt dat met uw bijzondere betaalbron is betaald in en (mits de bijzondere betaalbron niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalbron in ere hersteld.”

 1. Gewenste betaalbronnen voor terugkerende of automatische betalingen

  Sectie 3.5c is aangepast ter verduidelijking van de beperkingen die van toepassing zijn bij het instellen van een voorkeursbetaalbron voor uw betalingen. Het gewijzigde segment van sectie 3.5c luidt nu als volgt (geplaatst in de context van het relevante gedeelte van de hoofdtekst van sectie 3.5):

  3.5 Voorkeursbetaalbron. Als u een gewenste betaalbron wilt selecteren, kunt u dat doen in de volgende situaties:

  c. Beperkingen. Als er saldo op uw PayPal-rekening staat en uw betaling niet in aanmerking komt om met een bijzondere betaalbron te worden gefinancierd, wordt dat saldo en niet de voorkeursbetaalbron gebruikt, tenzij uw voorkeursbetaalbron een Uitgestelde bankbetaling is. Staat er voldoende geld op uw rekening, maar wilt u dat niet gebruiken voor uw volgende betaling, dan moet u dat geld van de rekening opnemen voordat u de volgende betaling uitvoert.

 1. Uw aansprakelijkheid inzake geannuleerde incassobetalingen.

  Er wordt een korte zin aan het eind van de alinea toegevoegd in sectie 3.7 (Overschrijvingen) die begint met “PayPal voert elektronische overschrijvingen vanaf uw bankrekening…” om uw verantwoordelijkheid naar PayPal in bepaalde gevallen te beschrijven als u een incassobetaling annuleert.  De nieuwe zin luidt als volgt:

  Als u een machtiging annuleert (inclusief, maar niet beperkt tot, elke SEPA-machtiging), gaat u ermee akkoord dat u ons schadeloos stelt voor de waarde van goederen of services die u met de opbrengsten van die machtiging heeft verbruikt.”
 1. Verboden activiteiten

  Sectie 9.1.gg is aangepast om er een verboden activiteit van te maken (om alle twijfel te voorkomen) PayPal bloot te stellen aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties. De aangepaste sectie 9.1.gg luidt als volgt (geplaatst in context van de hoofdclausule):

  9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

  gg. de service zo te gebruiken dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwassen van geld, het financieren van terroristen en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren of u niet de stappen voor het opheffen van uw verzend-, ontvangst- en opnamelimiet voltooit overeenkomstig artikel 3.3, 4.1 en 6.3 of waar u PayPal blootstelt aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties); of

 1. PayPal Aankoopbescherming

  Sectie 13 wordt aangepast om het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid op een aantal punten te verbeteren. De aanpassingen dienen om:

  • de terugbetalingsvoorwaarden van PayPal Aankoopbescherming te verbeteren door:
   • de voor kopers toegestane tijd om een geschil in te dienen van 45 naar 180 dagen te verlengen na de datum waarop de betaling is uitgevoerd; en
   • het aantal categorieën in aanmerking komende aankopen uit te breiden om op maat gemaakte objecten te dekken die naar verluid niet zijn ontvangen.
  • voor alle gebruikers die een contract met PayPal aangaan onder de Gebruikersovereenkomst, in sectie 13.7 te verklaren dat als PayPal redenen heeft aan te nemen dat het retourneren van een object, waarvan de koper beweert dat dit SAVO is voor de ontvanger van de betaling, zou leiden tot een overtreding van de toepasselijke wetgeving, zoals wetten met betrekking tot het handelen in vervalste objecten, PayPal dit object aan een bevoegde instantie kan melden. Dit kan tot gevolg hebben dat de instantie het beheer/bezit van het object overneemt van de koper en dat de ontvanger van de betaling het object mogelijk niet terugkrijgt.

  Houd er rekening mee dat u, als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, het PayPal-kopersbeschermingsbeleid moet lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

 1. Terugboeking of mislukte incassobetaling.

  Er zijn nieuwe kosten voor terugboekingen of mislukte incassobetalingen aan de sectie Aanvullende kosten toegevoegd. Dit moet als volgt worden gelezen:

  Terugboeking of mislukte incassobetaling (volgens sectie 10.1). De kosten worden in zulke gevallen gebaseerd op ons verlies. U behoudt het recht aan te tonen dat ons verlies onder het kostenbedrag lag.

  3 EUR

 1. Overige wijzigingen

  Er zijn secties van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te verbeteren.

 

Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

Ingangsdatum: 29 december 2014

 1. Gegevens die we verzamelen

  We hebben het gedeelte van sectie 3 "Benodigde informatie" aangepast om uitgebreider te beschrijven welke aanvullende informatie we van u kunnen vragen als u bepaalde door ons geleverde functies gebruikt en de basis waarop we die informatie kunnen gebruiken.
  De aangepaste gedeelten van sectie 3 "Benodigde informatie" luiden nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  Benodigde informatie

  Als u bepaalde door ons geleverde functionaliteiten gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, de POS-functionaliteit van PayPal, beschikbaar in uw mobiele app), kunnen we u vragen om een foto van uzelf te uploaden om deze specifieke services te bieden. Uw gezicht moet herkenbaar zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw afbeelding.

 1. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

  Het gedeelte "Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal" is aangepast om te verduidelijken in welke omstandigheden en op basis waarvan we bepaalde onderdelen van uw gegevens kunnen delen. Het gewijzigde segment van sectie 4 luidt nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal

  Als u een mobiele app gebruikt, kunnen we de foto die u in uw mobiele app heeft opgeslagen delen met andere PayPal-gebruikers zodat deze u kunnen identificeren. U geeft ons toestemming uw afbeelding voor de hierboven vermelde doeleinden op een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare en sub-licentieerbare basis te gebruiken.

  Ook kunnen we aan andere gebruikers bekendmaken dat u zich als klant binnen het lokale bereik bevindt.

 1. Gebruik en openbaarmaking van gegevens - Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

  Net als de meeste banken of financiële-/betaalserviceproviders, werkt PayPal met dienstenverstrekkers van derde partijen. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan ze openbaar maken zodat de diensten waar onze gebruikers om hebben verzocht, geleverd kunnen worden. Deze serviceproviders voorzien ons in belangrijke informatietools die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn.

  De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking en aanpak van de gebruikersgegevens van PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van serviceproviders of financiële serviceproviders in de EU die via internet werken, in haar privacybeleid alle externe serviceproviders aan wie gebruikersgegevens worden verstrekt en ook wat het doel is dat de gegevens worden verstrekt en het type gegevens dat wordt verstrekt.

  Alinea d (van het gedeelte van sectie 4 met de titel “Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal“) is aangepast zodat PayPal bepaalde klantgegevens openbaar kan maken aan aanvullende derden of voor aanvullende doeleinden die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel, of zodat PayPal de reikwijdte kan wijzigen van de doeleinden en gedeelde gegevens die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel.

  Categorie

  Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

  Doel

  Openbaargemaakte gegevens

  Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

  Naast de vermelde doeleinden hieronder gebruikt PayPal uw persoonlijke gegevens om fraude of andere verboden acties te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen of om schendingen van beleidsregels of toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen.

   

  Creditsafe USA Inc. (VS)

  Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

  Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren.

   

  DueDil Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

  Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren.

   

  ID Checker.nl BV (Nederland) (Ierland)

  Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, bewijs van identiteit, adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  Au10tix Limited (Cyprus)

  Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, documenten als bewijs van de identiteit en het adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische applicaties verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen. Gegevens van interne en externe bronnen samenvoegen en statistische analyses leveren om het risico van fraude te beoordelen.

  Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten, inclusief gegevens waaruit identiteit en adres kan worden afgeleid, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden. Van deze gegevens kunnen ook IP-adressen deel uitmaken.

  Marketing en public relations

   

  DemandGen AG (Duitsland)

  E-mailmarketingcampagnes uitvoeren.

  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, soort rekening, soort en aard van de geboden of gebruikte PayPal-services en relevante transactiegegevens.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Ad-x Limited (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen voor marketingcampagnes van PayPal Here.

  Anoniem cookie-ID, reclame-ID en apparaat-ID om gebruikers in te delen voor marketingdoeleinden.

   

  Nanigans, Inc. (VS), Fiksu, Inc. (VS), Ad- X Limited (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Gedrag in de mobiele app helpen vaststellen teneinde beslissingen over targeted marketing te begeleiden; mobiele campagnes in sociale netwerken en elders op het web op een efficiënte manier verwerken en optimaliseren

  Anoniem cookie-ID, reclame-ID en apparaat-ID die door een specifieke persoon wordt gebruikt, gebeurtenissen in de mobiele app over het gebruik van de mobiele app door een specifieke gebruiker (zoals aanmelding, succesvolle voltooiing van de transactie), maar geen betalings- en financiële gegevens.

  Inhoud van advertenties die aan specifieke gebruikers moeten worden getoond en, waar nodig, aan de segmentatiegroep waartoe deze personen behoren voor advertentiedoeleinden.

  Operationele diensten

   

  Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen.

  Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten zoals bewijs van identiteit en adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

  Bedrijvengroepen

   

  Private Sale GmbH (Duitsland)

  Gezamenlijke klanten inhoud en services bieden (zoals registratie, transacties, rekeningen voor facturering via een provider met failover en klantenservice), risico's beoordelen, helpen bij het detecteren, voorkomen en/of oplossen van fraude of andere potentieel illegale handelingen en schendingen van beleidslijnen, en beslissingen over producten, services en communicatie sturen.

  Alle rekeninginformatie.

 1. Overige wijzigingen

  Er zijn secties van het PayPal Privacybeleid aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en typefouten te verbeteren.