ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

Σχετικά με τον λογαριασμό σας

Η παρούσα συμφωνία χρήστη θα τεθεί σε ισχύ για όλους τους χρήστες από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Καλώς ορίσατε στην PayPal!

Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις του συμφωνητικού ανάμεσα σε εσάς και την PayPal (Europe) S. a r.l. et CIE, S.C.A. («PayPal») που διέπει τη χρήση του λογαριασμού PayPal και των υπηρεσιών PayPal, γνωστό και ως Συμφωνία χρήστη. Ισχύει μόνο για λογαριασμούς PayPal που ανήκουν σε όσους διαμένουν στις παρακάτω χώρες:

Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ)

Γιβραλτάρ

Νήσος του Μαν

Μάλτα

Βουλγαρία

Ελλάδα

Τζέρσεϊ

Ρουμανία

Κύπρος

Γκέρνσεϊ

Λετονία

Άγιος Μαρίνος

Τσεχική Δημοκρατία

Ουγγαρία

Λιχτενστάιν

Σλοβακία

Εσθονία

Ιρλανδία

Λιθουανία

Σλοβενία

Αν είστε ιδιώτης, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προκειμένου να δεσμευτείτε με το συμφωνητικό για το άνοιγμα λογαριασμού PayPal καθώς και για τη χρήση των υπηρεσιών PayPal.Αν είστε επιχείρηση, η επιχείρηση πρέπει να είναι καταχωρισμένη στα αρμόδια μητρώα σε μία από τις παραπάνω χώρες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της PayPal, πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό PayPal. Με το άνοιγμα και τη χρήση λογαριασμού PayPal, αποδέχεστε τη συμμόρφωση με όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας χρήστη. Δέχεστε επίσης να συμμορφώνεστε με τα παρακάτω επιπρόσθετα έγγραφα και με το κάθε ένα από τα υπόλοιπα έγγραφα που βρίσκονται στη σελίδα Νομικές συμφωνίες και ισχύουν στην περίπτωσή σας:

Διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας χρήστη, καθώς και κάθε ένα από τα λοιπά έγγραφα που ισχύουν για εσάς.

Κατά διαστήματα ενδέχεται να αναθεωρήσουμε την παρούσα Συμφωνία χρήστη και οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω. Η αναθεωρημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσής, εκτός αν έχει επισημανθεί κάτι διαφορετικό. Αν οι αλλαγές μας περιορίζουν τα δικαιώματά σας ή αυξάνουν τις ευθύνες σας, θα δημοσιεύουμε γνωστοποίηση στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής που βρίσκεται στον ιστότοπό μας και θα σας ειδοποιούμε τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αφού τεθούν σε ισχύ τυχόν αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία χρήστη, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Αν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας πριν εφαρμοστούν.

Πληροφορίες για εμάς και τις υπηρεσίες μας

Κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της PayPal είναι η έκδοση ηλεκτρονικών χρημάτων και η παροχή υπηρεσιών για πληρωμές μέσω των εν λόγω ηλεκτρονικών χρημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς και τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να διαβάσετε τις Βασικές πληροφορίες πληρωμών και υπηρεσιών.

Η παρούσα συμφωνία χρήστη, μαζί με άλλους νομικούς όρους και νομικά απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς, θα είναι διαθέσιμη σε εσάς οποιαδήποτε στιγμή στον ιστότοπο της PayPal (συνήθως στη σελίδα «Νομικές συμφωνίες»). Επίσης, ενδέχεται να στείλουμε αυτές τις πληροφορίες σε εσάς.

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο οποιωνδήποτε νομικά απαιτούμενων γνωστοποιήσεων (για παράδειγμα την παρούσα συμφωνία χρήστη και τις βασικές πληροφορίες πληρωμών και υπηρεσιών) και θα σας το παρέχουμε σε μορφή που σας επιτρέπει να το αποθηκεύσετε και να αναπαραγάγετε τις πληροφορίες (για παράδειγμα, μέσω email).

Άνοιγμα λογαριασμού

Προσφέρουμε δύο τύπους λογαριασμών: προσωπικοί λογαριασμοί και επιχειρηματικοί λογαριασμοί.

Προσωπικοί λογαριασμοί

Με τον προσωπικό λογαριασμό μπορείτε να στείλετε και να ζητήσετε χρήματα από φίλους και συγγενείς καθώς και να πληρώσετε για ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιήσατε.

Οι κάτοχοι συγκεκριμένων προσωπικών λογαριασμών ενδέχεται να πρέπει να αναβαθμίσουν τους λογαριασμούς τους (το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσουν περισσότερες πληροφορίες στην PayPal) προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση όλων των διαθέσιμων δυνατοτήτων για προσωπικούς λογαριασμούς.

Για να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό PayPal κατά κύριο λόγο για πωλήσεις, πρέπει να ανοίξετε επιχειρηματικό λογαριασμό ή να μετατρέψετε τον προσωπικό σας λογαριασμό σε επιχειρηματικό.

Επιχειρηματικοί λογαριασμοί

Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί αφορούν άτομα και εταιρείες (είτε έχουν συσταθεί είτε όχι) που χρησιμοποιούν την PayPal κατά κύριο λόγο για λήψη ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις ή δωρεές που πραγματοποιήθηκαν.

Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί ενδέχεται να επιβαρύνονται με χρεώσεις οι οποίες διαφέρουν από τις χρεώσεις που ισχύουν για τους προσωπικούς λογαριασμούς. Δείτε τις Χρεώσεις για περισσότερες λεπτομέρειες.

Με το άνοιγμα επιχειρηματικού λογαριασμού ή τη μετατροπή ενός προσωπικού λογαριασμού σε επιχειρηματικό, επιβεβαιώνετε ότι τον χρησιμοποιείτε κυρίως για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Κατάσταση εμπορικών οντοτήτων

Αν η δραστηριότητα του επιχειρηματικού λογαριασμού σας αγγίξει συγκεκριμένα όρια ή αφορά συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς και δράσεις, υποχρεούστε από τις εταιρείες καρτών να συμφωνήσετε με τη σύναψη Συμφωνητικών εμπορικών οντοτήτων απευθείας με τους συνεργάτες μας που επεξεργάζονται αυτά τα ζητήματα προκειμένου να μπορέσετε να συνεχίσετε να δέχεστε πληρωμές μέσω κάρτας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εν λόγω Συμφωνητικά εμπορικών οντοτήτων θα ισχύουν για κάθε πληρωμή που επεξεργάζεται η PayPal εκ μέρους σας, επιπλέον της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

Πρέπει να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εμποδίσετε την κακή χρήση του λογαριασμού PayPal. Πρέπει να εξασφαλίζετε επαρκές επίπεδο ασφάλειας και να ελέγχετε όλες ανεξαιρέτως τις συσκευές, τα στοιχεία, τις ταυτότητες, τους κωδικούς πρόσβασης και τους προσωπικούς κωδικούς/αριθμούς ταυτοποίησης που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό και στις υπηρεσίες PayPal. Για οδηγίες ανατρέξτε στις Βασικές πληροφορίες πληρωμών και υπηρεσιών.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις εύλογες οδηγίες που ενδέχεται να εκδίδουμε, σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διατηρείτε το μέσο πληρωμών σας ασφαλές.

Μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε οποιαδήποτε εντολή σε σχέση με τον λογαριασμό σας (δηλαδή να μας δώσετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είστε όντως εσείς που δώσατε την εντολή, για παράδειγμα να υποβάλετε τα σωστά στοιχεία σύνδεσης, τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας) και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε με επιτυχία στον λογαριασμό PayPal και να μας δώσετε την εντολή.

Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και στοιχεία επικοινωνίας στο προφίλ του λογαριασμού PayPal.

Μπορείτε να παραχωρήσετε, να καταργήσετε και να διαχειριστείτε ρητά άδειες προς ορισμένα τρίτα μέρη ώστε να προβαίνουν σε ενέργειες εκ μέρους σας.Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό σας. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να συνεργαστείτε απευθείας με το τρίτο μέρος. Αναγνωρίζετε ότι αν παραχωρήσετε άδεια σε τρίτο μέρος προκειμένου να προβεί σε ενέργειες εκ μέρους σας, μπορούμε να γνωστοποιήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας στο εν λόγω τρίτο μέρος.

Μπορείτε να επιτρέπετε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που έχουν λάβει άδεια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να:

 • Παρέχουν υπηρεσίες στοιχείων λογαριασμού για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας εκ μέρους σας.
 • Επιβεβαιώνουν αν το ποσό που απαιτείται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής για πληρωμή μέσω κάρτας είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό σας.
 • Παρέχουν υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής προκειμένου να προβαίνουν σε πληρωμές από τον λογαριασμό σας εκ μέρους σας.

Η παραχώρηση άδειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για πρόσβαση στον λογαριασμό σας δεν σας απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από τις ευθύνες σας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη. Φέρετε ευθύνη προς εμάς για τις ενέργειες των τρίτων μερών που έχετε εξουσιοδοτήσει.Δεν θα θεωρείτε εμάς υπεύθυνους και θα μας αποζημιώνετε για κάθε ευθύνη που προκύπτει από λήψη μέτρων ή παραλείψεις των εν λόγω τρίτων μερών σε σχέση με τις άδειες που χορηγήσατε, οι οποίες υπόκεινται στα υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματά σας.

Κλείσιμο λογαριασμού PayPal

Μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας της PayPal.

Ενδέχεται να κλείσουμε τον λογαριασμό σας κατ' επιλογή μας με προηγούμενη ειδοποίηση δύο μηνών. Ενδέχεται επίσης να κλείσουμε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή, αν:

 1. Παραβιάζετε την παρούσα συμφωνία χρήστη ή/και έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, με βάση την παρούσα συμφωνία χρήστη.
 2. Δεν προσπελάσετε τον λογαριασμό σας για τρία χρόνια.
 3. Υποπτευόμαστε ότι ο λογαριασμός σας προσπελάστηκε χωρίς την εξουσιοδότησή σας.

Στην περίπτωση που αποφασίσουμε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, θα σας ειδοποιήσουμε για το κλείσιμο και όπου είναι εφικτό, για τους λόγους για τους οποίους προχωρήσαμε σε αυτήν την ενέργεια. Επιπλέον, θα έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ανάληψη τυχόν μη αμφισβητούμενων ποσών που βρίσκονται στον λογαριασμό.

Όταν ο λογαριασμός σας κλείσει:

 • Η παρούσα συμφωνία χρήστη τερματίζεται αμέσως, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου παραμένει σε ισχύ στον βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να χειριστούμε το κλείσιμο του λογαριασμού σας, καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Μπορούμε να ακυρώσουμε τυχόν εκκρεμείς συναλλαγές και θα παραιτηθείτε τυχόν υπολοίπων που σχετίζονται με ειδικούς διακανονισμούς χρηματοδότησης.
 • Μπορούμε να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση ή την από πλευράς σας χρήση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών, ιστοτόπων, λογισμικού και συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι εκ μέρους μας.
 • Παραμένετε υπεύθυνοι για όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη οι οποίες σχετίζονται με τον λογαριασμό σας πριν το κλείσιμό του.
 • Μπορούμε να διατηρήσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στη βάση δεδομένων μας με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας.
 • Μπορούμε να διατηρήσουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα που διαθέτετε και μετά το κλείσιμο, στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που εύλογα απαιτείται για την προστασία μας ή/και την προστασία τυχόν τρίτων μερών έναντι του κινδύνου αντιστροφής πληρωμών, χρεώσεων, προστίμων, ποινών και άλλων ευθυνών οποιασδήποτε φύσης. Μετά από αυτό το διάστημα, θα μπορείτε να μεταφέρετε τυχόν μη αμφισβητούμενα χρήματα που έχουμε δεσμεύσει. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε απορίες σχετικά με χρήματα που έχουν δεσμευτεί από τον λογαριασμό σας κατά το κλείσιμο.
  Αν είστε ο νόμιμος εκπρόσωπος κατόχου λογαριασμού ο οποίος δεν έχει πλέον την ικανότητα να τον διαχειριστεί ή έχει αποβιώσει, Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

Σε περίπτωση που έχουμε αποφασίσει να διακόψουμε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας ή οποιοδήποτε τμήμα ή δυνατότητα των υπηρεσιών μας, για οποιονδήποτε λόγο, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διακοπή της υπηρεσίας ή της δυνατότητας, εκτός αν κρίνουμε καλόπιστα ότι:

 • Η υπηρεσία ή η δυνατότητα πρέπει να διακοπεί νωρίτερα, όπως απαιτείται από τον νόμο ή από τη σχέση με τρίτους.
 • Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας ή ουσιαστική οικονομική ή υλική τεχνική επιβάρυνση.

Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

Όλα τα χρήματα που βρίσκονται στον λογαριασμό σας νομικά χαρακτηρίζονται ως «ηλεκτρονικά χρήματα», όρος που αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και αναφέρεται σε μορφή χρημάτων κατάλληλη για χρήση στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πηγή χρηματοδότησης ως μέθοδο πληρωμής, για να αποκτήσετε ηλεκτρονικά χρήματα στον λογαριασμό σας ή για να πραγματοποιήσετε μεταφορές από τον λογαριασμό σας, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην παρούσα συμφωνία χρήστη (βλ. Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων και Χρηματοδότηση της πληρωμής σας.

Μπορείτε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε μια πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (όπου είναι δυνατό) καθώς και έναν τραπεζικό λογαριασμό ή τη μέθοδο PayPal Credit (όπου είναι δυνατό) στον λογαριασμό PayPal ως πηγή χρηματοδότησης.

Ενδέχεται να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα πηγών χρηματοδότησης για καλύτερη διαχείριση κινδύνου από την πλευρά μας.

Φροντίστε ώστε τα στοιχεία της πηγής χρηματοδότησης να είναι ενημερωμένα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας και ημερομηνία λήξης). Αν αυτά τα στοιχεία αλλάξουν, ενδέχεται να τα ενημερώσουμε χρησιμοποιώντας πληροφορίες και τρίτες πηγές στις οποίες έχουμε πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους σας. Αν δεν θέλετε να ενημερώσουμε τα στοιχεία της κάρτας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκδότη της για να το ζητήσετε ή για να καταργήσετε την πηγή χρηματοδότησης στον λογαριασμό PayPal. Αν ενημερώσουμε την πηγή χρηματοδότησης, θα διατηρήσουμε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις που συνδέονται με αυτήν την πηγή χρηματοδότησης. Μπορείτε να επιλέξετε να επιβεβαιώσετε την κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας, για να μπορούμε να επαληθεύσουμε την εγκυρότητά τους και το γεγονός ότι είστε ο κάτοχός τους. Ενδεχομένως να σας επιτρέπουμε να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια ακολουθώντας τη διαδικασία Σύνδεσης και επιβεβαίωσης κάρτας (για τις κάρτες) ή Επιβεβαίωσης τράπεζας (για τους τραπεζικούς λογαριασμούς) ή άλλες διαδικασίες που ενδέχεται να σας κοινοποιούμε ή να δημοσιεύουμε ανά διαστήματα.

Αμετάβλητη συγκατάθεση από εσάς για τη χρέωση των πηγών χρηματοδότησης που έχετε ορίσει

Με τη σύνδεση πηγής χρηματοδότησης στον λογαριασμό PayPal, έχουμε την αμετάβλητη συγκατάθεσή σας να χρεώνουμε αυτόματα την πηγή χρηματοδότησης [υπόκειται στην παρούσα συμφωνία χρήστη και στους όρους τυχόν εντολής (π.χ. πάγια εντολή πληρωμής) που χρησιμοποιείται από τον πάροχο της εν λόγω πηγής χρηματοδότησης για τη ρύθμιση και διατήρηση αυτής της αρμοδιότητας] προκειμένου η απαιτούμενη αξία των ηλεκτρονικών χρημάτων να αρκεί για:

 • Να καλύπτει:
  • Το ποσό της πληρωμής (συν όλες τις χρεώσεις συναλλαγής που καταβάλλονται σε εμάς) όταν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας για να στείλετε πληρωμή σε άλλον χρήστη.
  • Τυχόν ποσά που μας οφείλετε, τα οποία προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας ως παραλήπτη πληρωμών μέσω των υπηρεσιών μας, αν είστε εγγεγραμμένος στην PayPal ως κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Να συμπληρώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας μέσω της δυνατότητας Προσθήκης χρημάτων που βρίσκεται στη διεπαφή του λογαριασμού.

Μπορεί να χρεώσουμε την πηγή χρηματοδότησης ξανά, αν η προηγούμενη προσπάθεια απέτυχε. Αν ακυρώσετε οποιαδήποτε αμετάβλητη συγκατάθεση από την πηγή χρηματοδότησής σας, θα μας αποζημιώσετε για την αξία τυχόν ηλεκτρονικών χρημάτων που έχουμε ήδη εκδώσει για τα οποία η χρέωση από αυτήν την πηγή χρηματοδότησης εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Μπορείτε να αποσυνδέσετε την πηγή χρηματοδότησης από τον λογαριασμό PayPal για να τερματίσετε τη συγκατάθεσή σας.

Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, με σκοπό να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές οι συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είστε χρήστης με εγγεγραμμένη διεύθυνση σε Κύπρο, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία ή Σλοβενία, αν καταχωρίσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην PayPal ή χρησιμοποιήσετε έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό ως πηγή χρηματοδότησης για πρώτη φορά, παραχωρείτε στην PayPal εντολή άμεσης χρέωσης SEPA. Αν χρησιμοποιείτε εντολή άμεσης χρέωσης SEPA για την αμετάβλητη εξουσιοδότηση:

 • Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την εντολή και στον αριθμό αναφοράς της εντολής (ΑΑΕ) από το προφίλ του λογαριασμού PayPal οποιαδήποτε στιγμή καθώς και να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την εντολή για μελλοντικές συναλλαγές.
 • Η PayPal θα σας ενημερώνει για το ποσό της πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εισπράξει το ποσό από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μαζί με την επιβεβαίωση αγοράς.  Σε περίπτωση που η PayPal υποβάλλει εκ νέου οποιοδήποτε αίτημα πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA λόγω αντιστροφής της αρχικής πληρωμής, δεν θα παρέχονται (επιπλέον) στοιχεία για το ποσό και το χρονικό διάστημα πριν από τη νέα υποβολή.
 • Μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων από την τράπεζά σας οποιαδήποτε στιγμή σε χρονικό διάστημα έως 8 εβδομάδες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής Άμεσης χρέωσης SEPA, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τράπεζάς σας.

Κίνδυνος αντιστροφής πληρωμής προς την πηγή χρηματοδότησής σας και πότε ενδέχεται να προκύψουν ηλεκτρονικές επιταγές

Όταν λάβουμε την πληρωμή από την πηγή χρηματοδότησης, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα που προέρχονται από αυτήν στον λογαριασμό αποθεματικού για όσο διάστημα θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης της πληρωμής από τον πάροχο της πηγής χρηματοδότησης. Αυτό συμβαίνει επειδή την ίδια στιγμή που υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αντιστροφής της πληρωμής δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να βάλουμε τα χρήματα από την πληρωμή σας στο υπόλοιπο PayPal ώστε να είναι στη διάθεσή σας.

Όταν μας δίνετε εντολή να πραγματοποιήσουμε πληρωμή από τον λογαριασμό σας σε άλλον χρήστη, η οποία χρηματοδοτείται από τον τραπεζικό λογαριασμό σας και αποθηκεύουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα που προέρχονται από αυτόν με αυτόν τον τρόπο, ονομάζουμε αυτόν τον τύπο πληρωμής από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, πληρωμή «eCheque». Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Χρηματοδότηση πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό σας, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών επιταγών.

Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

Δεν θα λάβετε τόκο ή άλλα έσοδα για τα χρήματα που βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα χρήματα στον λογαριασμό σας είναι ηλεκτρονικά χρήματα και η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει την καταβολή τόκου επί ηλεκτρονικών χρημάτων. Επίσης, τα ηλεκτρονικά χρήματα δεν θεωρούνται κατάθεση ή επένδυση σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών που εφαρμόζεται στο Λουξεμβούργο από το εκτελεστικό όργανο Conseil des Deposants et des Investisseurs δεν μπορεί να σας προστατεύσει.

Έχουμε τη δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των χρημάτων στον λογαριασμό σας στα παρακάτω σημεία ή και από το ένα στο άλλο:

οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη.

Υπόλοιπο PayPal

Το λειτουργικό μέρος του λογαριασμού σας περιέχει το υπόλοιπο PayPal, το οποίο αναφέρεται στο υπόλοιπο των χρημάτων που είναι διαθέσιμο για πληρωμές ή μεταφορές.

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία πληρωμών που παρέχουμε για να πληρώσετε έναν άλλο χρήστη, μας δίνετε εντολή να μεταφέρουμε τα χρήματα από το δικό σας υπόλοιπο PayPal στον λογαριασμό του παραλήπτη.

Πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο PayPal σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια για να καλύψετε το ποσό για τυχόν πληρωμές που πραγματοποιείτε καθώς και τις χρεώσεις συναλλαγών που μας οφείλετε κατά τη στιγμή της πληρωμής. Ισχύουν και επιπλέον προϋποθέσεις - ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση πληρωμών παρακάτω. Αν το υπόλοιπο PayPal δεν επαρκεί ή έχετε επιλέξει μια προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης, μας ζητάτε επίσης να εξασφαλίσουμε κεφάλαια εκ μέρους σας από την ισχύουσα πηγή χρηματοδότησης και να εκδώσουμε ηλεκτρονικά χρήματα στο υπόλοιπο PayPal σας, ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή σας.

Όταν μεταφέρετε τα χρήματά σας, πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο PayPal για να καλύψετε την αξία τυχόν μεταφοράς κατά τη στιγμή που την πραγματοποιείτε.

Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη ή ΄μεταφορά χρημάτων για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε υπόλοιπο PayPal και πώς μπορείτε να το μεταφέρετε.

Αν το ποσό που βρίσκεται στο υπόλοιπο PayPal φέρει αρνητικό πρόσημο, αυτό δηλώνει το καθαρό ποσό που οφείλετε σε εμάς τη δεδομένη στιγμή.

Λογαριασμός αποθεματικού

Τα χρήματα που εμφανίζονται στην επισκόπηση του λογαριασμού σας με την ένδειξη «σε εκκρεμότητα», «δεν έχουν εκκαθαριστεί», «έχουν δεσμευτεί» ή είναι με κάποιον άλλον τρόπο περιορισμένα οποιαδήποτε στιγμή δεσμεύονται στο τμήμα του λογαριασμού σας που λειτουργεί ως λογαριασμός αποθεματικού.Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε χρήματα που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό αποθεματικού.

Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων

Προσθήκη χρημάτων

Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά χρήματα στον λογαριασμό σας, μπορείτε να:

 • Δεχτείτε πληρωμή από κάποιον άλλον στον λογαριασμό σας. Μπορεί να σας επιβαρύνουμε με χρεώσεις για αυτό.
 • Αποκτήσετε ηλεκτρονικά χρήματα από εμάς με την καταβολή ενός αντίστοιχου ποσού.

Μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά χρήματα από εμάς με τους παρακάτω τρόπους:

 • Αυτόματα, με τη χρήση των πηγών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες προς εσάς προκειμένου να καλύψετε το ποσό των πληρωμών για τις οποίες μας έχετε δώσει εντολή να στείλουμε σε άλλους χρήστες (καθώς και τις χρεώσεις συναλλαγών που είναι πληρωτέες από εσάς προς εμάς).
 • Μη αυτόματα, με τη χρήση της λειτουργίας «Προσθήκη χρημάτων» η οποία είναι διαθέσιμη από τη διεπαφή του λογαριασμού σας προκειμένου να μας πληρώσετε ή να μας δώσετε εντολή να χρεώσουμε την πηγή χρηματοδότησης για τα ηλεκτρονικά χρήματα.

Ο πάροχος της πηγής χρηματοδότησης που έχετε ορίσει φέρει τη νομική ευθύνη για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής προς εμάς από αυτόν. Δεν έχουμε καμία επιρροή στον χρόνο που θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή προς εμάς.

Μεταφορά χρημάτων

Αν έχετε υπόλοιπο PayPal, μπορείτε να τραβήξετε οποιοδήποτε ποσό αν το μεταφέρετε στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει και η οποία συνδέεται με τον λογαριασμό PayPal, όπως ενδέχεται να επιτρέψουμε κατά διαστήματα.Πηγή χρηματοδότησης μπορεί να είναι ο τραπεζικός λογαριασμός, η χρεωστική ή η πιστωτική κάρτα, ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός PayPal.

Όταν μας δίνετε εντολή να μεταφέρουμε οποιοδήποτε ποσό από το υπόλοιπο PayPal, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη θα:

 • Μετατρέψουμε τα ηλεκτρονικά χρήματα σε χρήματα που μπορούμε να μεταφέρουμε στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει.
 • Δώσουμε εντολή στη δική μας τράπεζα να μεταφέρει τα εν λόγω χρήματα στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει.

Στόχος μας είναι να έχει σταλεί η εντολή για τη μεταφορά της πληρωμής στην τράπεζά μας έως το τέλος της επόμενης Εργάσιμης ημέρας (με τον όρο «Εργάσιμη ημέρα» νοείται οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο είναι ανοιχτές για το κοινό), αν δεν υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη. Μόλις η τράπεζά μας λάβει την εντολή πληρωμής από εμάς, δεν έχουμε καμία επιρροή στον χρόνο που θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή προς εσάς. Σε αυτό το σημείο, η τράπεζά μας, ο πάροχος της πηγής χρηματοδότησης που έχετε ορίσει και τα συστήματα πληρωμής στα οποία βασίζεται αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μεταφορά των χρημάτων στην πηγή χρηματοδότησης που έχετε ορίσει και αυτό μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο που απαιτείται για να λάβετε τα χρήματά σας. Μπορούμε να σας επιτρέψουμε να μεταφέρετε τα χρήματα πραγματοποιώντας μεταφορά σε:

 • Τραπεζικό λογαριασμό που πληροί τις προϋποθέσεις (όπου παρέχουμε τέτοια δυνατότητα) μέσω:
  • Τυπικής μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό σας που συνδέεται με τον λογαριασμό σας (αυτή η δυνατότητα μεταφοράς/εξαργύρωσης είναι γνωστή μερικές φορές ως «μεταφορά σε τράπεζα»).
  • Άμεσης μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό σας που συνδέεται με τον λογαριασμό σας.
   Μπορούμε να επιτρέψουμε τη διενέργεια των παραπάνω μεταφορών μέσω της χρεωστικής κάρτας που είναι συνδεδεμένη με αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό.
 • Στην επώνυμη κάρτα Mastercard ή Visa (όπου παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα).

Ισχύουν χρεώσεις για αναλήψεις. Επίσης, κάθε φορά που ξεκινάτε τη διαδικασία για τέτοιου είδους μεταφορά, θα σας γνωστοποιούμε εκ των προτέρων τις χρεώσεις.

Η πηγή χρηματοδότησης (για παράδειγμα, ο τραπεζικός λογαριασμός ή η κάρτα) στην οποία ζητήσατε να γίνει η μεταφορά πρέπει να ορίζεται στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας ή σε άλλο νόμισμα που υποστηρίζει η PayPal για μεταφορές στη χώρα διαμονής σας.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε το υπόλοιπο PayPal μόνο στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά.Για να μεταφέρετε υπόλοιπο PayPal που διατηρείται σε άλλο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέψετε το νόμισμα στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, διαφορετικά θα μετατραπεί αυτόματα κατά τη στιγμή της μεταφοράς.Θα χρησιμοποιηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία μας.

Αυτό σημαίνει ότι αν μεταφέρετε:

 • Υπόλοιπο PayPal που διατηρείται σε διαφορετικό νόμισμα από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, θα επιβαρυνθείτε με χρέωση για τη μετατροπή στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας.
 • Σε πηγή χρηματοδότησης (για παράδειγμα, τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα) σε νόμισμα διαφορετικό από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, θα επιβαρυνθείτε με χρέωση για τη μετατροπή στο νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την πηγή χρηματοδότησης.

Για να προστατεύσουμε εσάς, τους υπόλοιπους χρήστες μας και εμάς από απώλεια, καθώς και για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμορφωθούμε με την πολιτική μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθυστερήσουμε τη μεταφορά. Για παράδειγμα, όταν πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τη μεταφορά ή αν οι πληρωμές στον λογαριασμό PayPal υπόκεινται σε αντιστροφή πληρωμής (για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα αντιστροφής χρέωσης, τραπεζικής ακύρωσης ή αμφισβήτησης από αγοραστή). Αν θέσουμε κάποιον περιορισμό στον λογαριασμό PayPal, αν μια πληρωμή υπόκειται σε δέσμευση ή αν ο λογαριασμός σας ή ένας λογαριασμός που σχετίζεται με αυτόν έχει υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο σε οποιοδήποτε νόμισμα, ενώ εκκρεμεί μεταφορά από τον λογαριασμό PayPal, θα πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία για τη μεταφορά από την αρχή μόλις αρθεί ο περιορισμός ή η δέσμευση, ή μόλις το οφειλόμενο υπόλοιπο αποπληρωθεί πλήρως.

Ενδέχεται να θέσουμε όρια στις μεταφορές σας. Μπορείτε να δείτε όλα τα όρια σχετικά με μεταφορές αν συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal.Για να άρετε το όριο αναλήψεων, ακολουθήστε τα βήματα που θα σας αναφέρουμε ή δημοσιεύουμε ανά τακτά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην Επισκόπηση λογαριασμού).

Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

Όταν ανοίγετε τον λογαριασμό σας, ο λογαριασμός έχει ρυθμιστεί για χρήση με το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας.

Το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας είναι το ευρώ (EUR), εκτός αν είστε εγγεγραμμένος στην PayPal ως κάτοικος σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

 • Τσεχική Δημοκρατία: Κορόνα Τσεχίας (CZK).
 • Ουγγαρία: Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF).
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Στερλίνα (GBP).

Μπορούμε να διαμορφώσουμε περαιτέρω τον λογαριασμό σας, ώστε να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε χρήματα και να στείλετε και να λάβετε πληρωμές σε νομίσματα διαφορετικά από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας.Αν διαθέτετε υπόλοιπο PayPal, ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να το μετατρέψετε σε άλλο νόμισμα.

Αν το υπόλοιπο PayPal δεν αρκεί για να καλύψετε το ποσό μιας πληρωμής την οποία μας δώσατε εντολή να πραγματοποιήσουμε σε συγκεκριμένο νόμισμα, ενδέχεται να προχωρήσουμε σε μετατροπή συναλλάγματος από οποιοδήποτε υπόλοιπο PayPal σε άλλο νόμισμα για την κάλυψη της απόκλισης.Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με το πού μπορείτε να στέλνετε πληρωμές σε ορισμένα νομίσματα.

Επίσης, ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να επιλέγετε τον τρόπο που ο λογαριασμός σας αντιμετωπίζει ή/και μετατρέπει πληρωμές που έχουν ληφθεί σε νόμισμα το οποίο δεν έχει οριστεί ως το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας.Για να λαμβάνετε χρήματα σε διαφορετικό νόμισμα από το αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας, ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε υπόλοιπο σε αυτό το νόμισμα ή να μετατρέψετε τα χρήματα σε άλλο νόμισμα που σας επιτρέπουμε να διατηρείτε.

Οι πληρωμές σε συγκεκριμένα νομίσματα μπορούν να ληφθούν μόνο με αυτόματη μετατροπή των χρημάτων σας σε άλλο νόμισμα που σας επιτρέπουμε να διατηρείτε.

Αν λάβετε πληρωμή από οποιοδήποτε άτομο που δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal και αυτή η πληρωμή είναι σε νόμισμα που ο λογαριασμός σας δεν έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί, μπορεί να μετατρέψουμε αυτόματα το ποσό που λάβατε σε νόμισμα το οποίο έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί ο λογαριασμός σας κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της πληρωμής.

Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά χρημάτων παραπάνω, για να δείτε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορές σε διαφορετικά νομίσματα.

Εάν ένα από τα υπόλοιπα νομίσματός στον λογαριασμό σας εμφανίζει ότι μας οφείλετε ποσό χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο, μπορούμε να συμψηφίσουμε το ποσό που μας οφείλετε χρησιμοποιώντας χρήματα που διατηρείτε σε διαφορετικό υπόλοιπο νομίσματος ή αφαιρώντας ποσά που μας οφείλετε από χρήματα που λαμβάνετε στον λογαριασμό σας ή χρήματα για τα οποία προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε ανάληψη ή να στείλετε από τον λογαριασμό σας ή σε διαφορετικό λογαριασμό και αφαιρώντας χρήματα από οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων που προσπαθείτε να κάνετε.Αν, για διάστημα 21 ημερών, έχετε υπόλοιπο PayPal που αντανακλά ποσό που οφείλετε σε εμάς και δεν είναι σε Ευρώ, θα μετατρέψουμε το ποσό που μας οφείλετε σε Ευρώ.

Ενδέχεται να επιβάλλουμε όρια, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, στο ποσό των χρημάτων που μπορείτε να μετατρέψετε ή στον αριθμό των μετατροπών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε.Είστε υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με τη χρήση πολλών διαφορετικών νομισμάτων στον λογαριασμό PayPal. Δεν έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης ή μετατροπής νομισμάτων για κερδοσκοπικούς εμπορικούς σκοπούς, εξισορροπητική κερδοσκοπία, επιλογές μετατροπής ή άλλες δραστηριότητες που κρίνουμε ότι λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο με σκοπό το κέρδος που βασίζεται στη συναλλαγματική ισοτιμία.Ενδέχεται να δεσμεύσουμε, να ακυρώσουμε ή να αναιρέσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή κρίνουμε ότι παραβιάζει την παρούσα πολιτική.

Πώς μετατρέπουμε συνάλλαγμα

Αν η PayPal προβεί σε μετατροπή συναλλάγματος, αυτή θα ολοκληρωθεί κατά το στάδιο της συναλλαγματικής ισοτιμίας για τη συναλλαγή, όπως ορίζεται για το σχετικό συνάλλαγμα.

Η συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής προσαρμόζεται τακτικά και περιλαμβάνει χρέωση μετατροπής συναλλάγματος που εφαρμόζεται και παρακρατείται από εμάς σύμφωνα με μια βασική συναλλαγματική ισοτιμία που διαμορφώνει τον συντελεστή που ισχύει για τη μετατροπή σας. Η βασική συναλλαγματική ισοτιμία βασίζεται στις τιμές που είναι διαθέσιμες στην αγορά συναλλάγματος ή, αν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό, στις σχετικές κυβερνητικές τιμές αναφοράς, κατά την ημερομηνία της μετατροπής ή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Ενδέχεται να σας διαθέσουμε την ισοτιμία μιας συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης μετατροπής συναλλάγματος της PayPal) για τον έλεγχο που πραγματοποιείτε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής σας. Αν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή, η ισοτιμία της εν λόγω συναλλαγής ενδέχεται να ισχύει για την πληρωμή σχετικά με τη συναλλαγή, όποτε πραγματοποιηθεί η επεξεργασία της. Ή η εν λόγω ισοτιμία ενδέχεται να ισχύει μόνο αν η επεξεργασία της πληρωμής σχετικά με αυτήν τη συναλλαγή πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως δηλώθηκε κατά τη συναλλαγή. Μετά από το εν λόγω περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία της συναλλαγής που βρίσκεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της επεξεργασίας της συναλλαγής, ή να μην προχωρήσουμε με τη μετατροπή συναλλάγματος.

Αν έχετε εξουσιοδοτήσει πληρωμή σύμφωνα με κάποια συμφωνία χρέωσης και πραγματοποιήσουμε μετατροπή συναλλάγματος για την εν λόγω πληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία της συναλλαγής που βρίσκεται σε ισχύ κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η επεξεργασία της πληρωμής της συναλλαγής.Η ισοτιμία της συναλλαγής για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με κάποια συμφωνία χρέωσης ενδέχεται να διαφέρει.

Ενδέχεται να παρέχουμε πρόσβαση σε κάποιο «μετατροπέα συναλλάγματος» για να δείτε τι ισοτιμία συναλλαγής (όπως και τις δικές μας χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος) ενδέχεται να ισχύει για συγκεκριμένες μετατροπές συναλλάγματος. Τυχόν χρεώσεις που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε τον μετατροπέα συναλλάγματος ισχύουν μόνο κατά τη στιγμή που χρησιμοποιείτε το εργαλείο και ενδέχεται να αλλάξουν.

Επιλογές για μετατροπή συναλλάγματος

Όταν η πληρωμή σας χρηματοδοτείται από χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και η PayPal κρίνει ότι απαιτείται μετατροπή συναλλάγματος, δίνετε τη συγκατάθεση σας και μας εξουσιοδοτείτε να μετατρέψουμε εμείς το νόμισμα αντί του εκδότη πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να αναθέσετε στον εκδότη της κάρτας να μετατρέψει το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή με κάρτα στο νόμισμα στο οποίο στέλνετε την πληρωμή από τον λογαριασμό PayPal, εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει για τον συγκεκριμένο εκδότη κάρτας και δίκτυο πληρωμών.Μπορεί να σας παρουσιάσουμε αυτήν την επιλογή με διάφορες μορφές, όπως, μεταξύ άλλων, ποιο νόμισμα χρησιμοποιείται για τη συναλλαγή, αν εμείς ή ο εκδότης της κάρτας σας πραγματοποιεί τη μετατροπή συναλλάγματος ή ποια συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιείται για τη συναλλαγή.Αν ο εκδότης της κάρτας είναι αυτός που θα μετατρέψει το νόμισμα, τότε αυτός θα καθορίσει τη συναλλαγματική ισοτιμία και τις χρεώσεις με τις οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθείτε.

Η μετατροπή θα πραγματοποιείται πάντα από την PayPal για συναλλαγές στις οποίες χρησιμοποιείτε το υπάρχον υπόλοιπο ή τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό ως πηγή χρηματοδότησης.

Αν η PayPal κρίνει ότι η μετατροπή συναλλάγματος είναι απαραίτητη για μια συναλλαγή που απαιτεί και μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά αν η PayPal ή ο εκδότης της κάρτας σας εκτελεί τη μετατροπή συναλλάγματος της πληρωμής από την εφεδρική πηγή χρηματοδότησης.

Όπου παρέχεται μετατροπή συναλλάγματος από τον προμηθευτή στο σημείο πωλήσεων και όχι από την PayPal και επιλέγετε να εξουσιοδοτήσετε τη συναλλαγή πληρωμής με βάση την ισοτιμία συναλλάγματος και τις χρεώσεις του προμηθευτή, η PayPal δεν φέρει ευθύνη προς εσάς για τη μετατροπή συναλλάγματος.

Αντίγραφα κινήσεων λογαριασμού και αιτήματα για τα αρχεία του λογαριασμού

Εκτός από την περίπτωση που ο λογαριασμός υπόκειται σε περιορισμούς, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αντίγραφο κινήσεων του λογαριασμού PayPal αν συνδεθείτε σε αυτόν.Συμφωνείτε να ελέγχετε τις συναλλαγές σας από το ιστορικό του λογαριασμού PayPal αντί να λαμβάνετε ανά διαστήματα αντίγραφα κινήσεων μέσω ταχυδρομείου.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές θα παρέχονται σε εσάς μέσω email ενώ επιπλέον θα ενημερώνεται το ιστορικό συναλλαγών το οποίο θα είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Επίσης μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αναλυτική αναφορά με δυνατότητα λήψης από τον λογαριασμό PayPal.Στο ιστορικό συναλλαγών θα εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις που προέκυψαν καθώς και όλα τα υπόλοιπα ποσά που χρεώθηκαν στον λογαριασμό PayPal στην αντίστοιχη περίοδο. Το αρχείο της αναλυτικής αναφοράς θα ενημερώνεται και θα είναι διαθέσιμο μόνο αν έχει υπάρξει δραστηριότητα στον λογαριασμό PayPal ή αν έχουν προκύψει χρεώσεις στην αντίστοιχη περίοδο. Ο τρόπος με τον οποίο παρέχουμε τις πληροφορίες συναλλαγών σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να αναπαράγετε τις πληροφορίες χωρίς τροποποίηση, π.χ. εκτυπώνοντας αντίγραφο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε χρεώσεις για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή για την παροχή του ιστορικού συναλλαγών και άλλων πληροφοριών σχετικά με τις χρεώσεις με κάποιον άλλον τρόπο, αλλά δεν θα σας χρεώσουμε για αρχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με ειλικρινή ύπαρξη σφάλματος στον λογαριασμό PayPal.

Χρεώσεις

Υπάρχουν χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας, όπως ορίζεται στη σελίδα Χρεώσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη χώρα στην οποία είστε εγγεγραμμένοι ως κάτοικοι.

Οι αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν όλους τους φόρους που ισχύουν, ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν φόροι ή κόστη που δεν εξοφλούνται μέσω της PayPal ούτε επιβάλλονται από εμάς.

Είστε υπεύθυνοι για τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις που πραγματοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε ή για παρόμοιες ή σχετικές χρεώσεις ως συνέπεια της χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς.

Ενδέχεται να παρακρατήσουμε τις χρεώσεις μας από το υπόλοιπο PayPal.Ενδέχεται να παρακρατήσουμε τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή από τα ποσά που μεταφέρουμε προτού αυτά πιστωθούν στο υπόλοιπο PayPal.

Θα σας παρέχουμε τις πληροφορίες για τα ποσά που λαμβάνετε καθώς και για τις χρεώσεις μας είτε μέσω email είτε στο ιστορικό συναλλαγών σας (που είναι προσβάσιμο αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας).

Αν υπάρχει χρέωση για την πληρωμή σας, ενδέχεται να σας τη γνωστοποιήσουμε όταν μας δώσετε την εντολή πληρωμής.

Δεν έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε ή να παρακρατήσετε οποιοδήποτε ποσό από τις χρεώσεις.

Ενδέχεται να σας χρεώσουμε για τυχόν επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουμε εκτός της παρούσας συμφωνίας χρήστη. Θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις χρεώσεις όταν ζητάτε την υπηρεσία.

Αν είστε προμηθευτής και θέλετε να υποβάλετε αίτηση για το διαβαθμισμένο ποσοστό προμηθευτή που υπολογίζεται με βάση τον όγκο (και να το διατηρήσετε), ισχύουν οι όροι του ποσοστού προμηθευτή στην ενότητα Λήψη πληρωμών που ακολουθεί.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

Πραγματοποίηση πληρωμών

Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών

Η εντολή πληρωμής σας

Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να μας δώσετε εντολή πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο, τον οποίο θα σας γνωστοποιούμε κατά διαστήματα.Ο τρόπος με τον οποίο δίνετε την εντολή πληρωμής μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο της πληρωμής που πραγματοποιείτε. Για παράδειγμα:

 • Αν πληρώνετε για αγορές ή πραγματοποιείτε κάποια δωρεά, πολλοί πωλητές ή/και συλλέκτες χρημάτων σας επιτρέπουν να δώσετε την εντολή πληρωμής σε εμάς μέσω της ειδικής επιλογής για ολοκλήρωση αγορών PayPal ή μέσω κάποιας άλλης ενσωματωμένης λειτουργίας PayPal για συλλογή πληρωμών στη σελίδα τους.
 • Για να στείλετε πληρωμή σε κάποιον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Αποστολή χρημάτων», αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal.

Μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την εντολή σας, (δηλαδή να μας δώσετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είστε όντως εσείς που δώσατε την εντολή, για παράδειγμα να υποβάλετε τα σωστά στοιχεία σύνδεσης, τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας) και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε με επιτυχία στον λογαριασμό PayPal και να μας δώσετε την εντολή πληρωμής.

Ακύρωση της εντολής πληρωμής σας

Εφόσον μας δώσετε εντολή πληρωμής, δεν μπορείτε να την ακυρώσετε, εκτός αν πρόκειται για εντολή πληρωμής που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης (δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες).

Πόσος καιρός θα χρειαστεί για τη λήψη της πληρωμής μου;

Η πληρωμή σας σε άλλο χρήστη θα φύγει από τον λογαριασμό σας μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα, αφού λάβουμε την ολοκληρωμένη εντολή πληρωμής.

Η πληρωμή θα φύγει από τον λογαριασμό σας μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες αν λάβουμε την ολοκληρωμένη εντολή πληρωμής:

 • Σε ημέρα που δεν είναι Εργάσιμη.
 • Μετά από τις παρακάτω ώρες λήξης των ημερήσιων εργασιών σε τοπικό επίπεδο για λογαριασμούς που είναι εγγεγραμμένοι στις ακόλουθες χώρες: 5:00 μ.μ. στην Ελλάδα, 3:00 μ.μ. στην Ιρλανδία, 2:45 μ.μ. στην Ουγγαρία, 2:00 μ.μ. στην Τσεχία και 4:00 μ.μ. αλλού.

Ενδέχεται να σας επιτρέπουμε το αίτημα πραγματοποίησης της πληρωμής σας σε συγκεκριμένη, μελλοντική ημερομηνία. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή σας θα φύγει από τον λογαριασμό σας σε εκείνη την ημερομηνία που ορίσατε.

Τα παραπάνω χρονικά πλαίσια ενδέχεται να διευρυνθούν λόγω άλλων διατάξεων στην παρούσα συμφωνία χρήστη.

Στην περίπτωση που αρνηθούμε να πραγματοποιήσουμε την πληρωμή σας

Ενδέχεται να θεωρήσουμε την εντολή πληρωμής σας ως μη ολοκληρωμένη και να αρνηθούμε την πραγματοποίηση της πληρωμής σας, αν:

 • Δεν έχετε αρκετά χρήματα στο υπόλοιπο PayPal.
 • Θεωρούμε ότι οι συνδεδεμένες πηγές χρηματοδότησης δεν έχουν επαρκή χρήματα για την κάλυψη των χρημάτων που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή σας.
 • Δεν μας παρέχετε όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητήθηκαν στα σχετικά στάδια πληρωμής ή ολοκλήρωσης αγοράς που χρησιμοποιούμε για τη λήψη της εντολής πληρωμής (για παράδειγμα, επαρκή στοιχεία του παραλήπτη, όπως αυτά μπορεί να ζητηθούν, και επαλήθευση της εντολής πληρωμής σας).
 • Η πληρωμή υπερβαίνει το όριο αποστολής που σας ορίζουμε κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής.
 • Θεωρούμε ότι κάποια απαγορευμένη δραστηριότητα έχει λάβει χώρα σε σχέση με τον λογαριασμό σας ή έχετε παραβιάσει με κάποιον άλλον τρόπο την παρούσα συμφωνία χρήστη.

Σε περίπτωση που η πληρωμή σας δεν γίνει αποδεκτή από τον παραλήπτη

Αν σας επιτρέψουμε να στείλετε πληρωμή σε άτομο που δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal, ο παραλήπτης μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματα αν ανοίξει λογαριασμό PayPal.

Αν ο παραλήπτης έχει ήδη λογαριασμό PayPal, μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί τα χρήματα.

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να δεχτεί τα χρήματα ή δεν ανοίξει λογαριασμό PayPal και δεν διεκδικήσει τα χρήματα μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής, τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό σας στην PayPal (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων με τις οποίες επιβαρυνθήκατε). Ανατρέξτε στην ενότητα Επιστροφές χρημάτων στον λογαριασμό σας για να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να συμβεί όταν λαμβάνετε επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό PayPal.

Όρια αποστολής

Ενδέχεται να επιβάλλουμε όρια στο ποσό και στην αξία των πληρωμών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που στέλνετε για αγορές, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.Μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε όριο αποστολής αν συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal.Για να άρετε το όριο αποστολής, ακολουθήστε τα βήματα που θα σας στέλνουμε ή θα δημοσιεύουμε κατά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση λογαριασμού).

Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας

Πληρωμές που έχουν καθυστερήσει από τους πωλητές

Όταν πληρώνετε συγκεκριμένους πωλητές ή πληρώνετε για συγκεκριμένες αγορές (για παράδειγμα, αγορές που πρέπει να αποσταλούν σε εσάς ή ενδέχεται να ενημερωθούν και να ολοκληρωθούν από τον πωλητή), δίνετε:

 • Εξουσιοδότηση στον πωλητή να εισπράξει την πληρωμή σας σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Εντολή σε εμάς να πληρωθεί αυτόματα ο εν λόγω πωλητής, όταν υποβάλλει αίτημα πληρωμής.

Η εξουσιοδότησή σας συνήθως θα παραμένει σε ισχύ για έως και 30 ημέρες, αλλά ενδεχομένως και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν έχετε υπόλοιπο, ενδέχεται να θέσουμε το ποσό της πληρωμής σε αναμονή μέχρι ο πωλητής να εισπράξει την πληρωμή σας. Αν η πληρωμή σας απαιτεί μετατροπή συναλλάγματος από εμάς, η συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής θα καθορίζεται και θα εφαρμόζεται (όπως περιγράφεται στην ενότητα Μετατροπή συναλλάγματος) κατά την επεξεργασία της πληρωμής.

Η εξουσιοδότησή σας επιτρέπει στον πωλητή να ενημερώνει το ποσό της πληρωμής πριν την είσπραξη της πληρωμής (για να συμπεριληφθούν τροποποιήσεις στην αγορά που ενδεχομένως συμφωνήσετε με τον πωλητή, όπως επιπρόσθετοι φόροι και χρεώσεις ή εκπτώσεις στα έξοδα αποστολής ή ταχυδρόμησης). Δεν υποχρεούμαστε να επαληθεύσουμε τυχόν τροποποιήσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή (συμπεριλαμβανομένης της στιγμής μεταφοράς της πληρωμής).Ενδέχεται να μεταφέρουμε οποιοδήποτε ποσό στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής σας και κατόπιν λήψης εντολής από τον πωλητή για το τελικό ποσό της πληρωμής.

Πληρωμές κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συμφωνίες χρέωσης για τη διαχείριση πληρωμών προς τον ίδιο παραλήπτη με αυτοματοποιημένο τρόπο ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Όταν συνάπτετε συμφωνίες χρέωσης:

 1. Εξουσιοδοτείτε τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες που έχετε κατονομάσει να εισπράττουν πληρωμές από τον λογαριασμό σας, κατά την κρίση τους (αυτό μπορεί να αφορά πληρωμές για ποσά που οφείλετε στον εκάστοτε παραλήπτη για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών η οποία υπόκειται σε ξεχωριστό συμφωνητικό που έχετε με τον παραλήπτη).
 2. Δίνετε εντολή στην PayPal να πληρώσει τον παραλήπτη ή τους παραλήπτες που έχετε κατονομάσει (ή άλλους παραλήπτες που έχουν υποδείξει οι παραλήπτες που έχετε κατονομάσει) όταν οι τελευταίοι ζητούν από την PayPal να πραγματοποιήσει μια πληρωμή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο παραλήπτης καθίσταται αξιόπιστος δικαιούχος (ο νόμιμος όρος για κάποιον που εσείς υποδείξατε ως αξιόπιστο παραλήπτη) όλων των πληρωμών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία χρέωσης, οπότε κανονικά δεν θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε ή να εγκρίνετε τις πληρωμές όταν πραγματοποιηθούν.

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη συμφωνία χρέωσης μπορεί να αφορούν διάφορα ποσά και να πραγματοποιούνται σε διάφορες ημερομηνίες. Είμαστε απλώς πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και κατά συνέπεια δεν μπορούμε (και θα θέλαμε να μην έχετε την απαίτηση) να γνωρίζουμε τι έχετε ή δεν έχετε συμφωνήσει με τον παραλήπτη ή να γνωρίζουμε γιατί ο παραλήπτης αποφάσισε να εισπράξει την πληρωμή σας.Δεν υποχρεούμαστε να επαληθεύσουμε ή να επιβεβαιώσουμε το ποσό που ο παραλήπτης παρουσιάζει σε μας με σκοπό την επεξεργασία των πληρωμών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη συμφωνία χρέωσης.

Χρησιμοποιούμε πολλούς όρους για να αναφερθούμε σε πληρωμές η διαχείριση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη συμφωνία χρέωσης. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι «αυτόματες πληρωμές», οι «πληρωμές συνδρομής», οι «επαναλαμβανόμενες πληρωμές», οι «συναλλαγές αναφοράς», οι «προεγκεκριμένες μεταφορές» ή οι «προεγκεκριμένες πληρωμές».

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συμφωνία χρέωσης οποιαδήποτε στιγμή, με άμεση ισχύ, από τον λογαριασμό σας ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας. Στην περίπτωση που μια πληρωμή, σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία χρέωσης, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας αφού μας έχετε ζητήσει να τη ακυρώσουμε τη συμφωνία, ενδέχεται να προχωρήσουμε στην ακύρωση μετά από την πραγματοποίηση αυτής της πληρωμής. Αν ακυρώσετε μια συμφωνία χρέωσης, ενδέχεται να εξακολουθείτε να οφείλετε χρήματα στον παραλήπτη για αγαθά ή υπηρεσίες που έχετε λάβει αλλά δεν έχετε πληρώσει.

Αν κρίνουμε ότι η μετατροπή συναλλάγματος είναι απαραίτητη για πληρωμή που υπόκειται στη συμφωνία χρέωσης και πραγματοποιήσουμε εμείς τη μετατροπή, θα χρησιμοποιήσουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής (όπως και τη δική μας χρέωση μετατροπής συναλλάγματος) που βρίσκεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της επεξεργασίας της πληρωμής.Η συναλλαγματική ισοτιμία για κάθε συναλλαγή πληρωμής ενδέχεται να διαφέρει.

Επιστροφές χρημάτων στον λογαριασμό σας

Πώς μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων

Ενδέχεται να επιτρέψουμε στον παραλήπτη της πληρωμής σας να:

 • Αρνηθεί να αποδεχτεί την πληρωμή.
 • Να αποφασίσει να την αποδεχτεί και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας για να σας στείλει αργότερα επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος του ποσού της πληρωμής.

Θα επιστρέψουμε το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής που έχει απορριφθεί ή επιστροφής χρημάτων στο υπόλοιπό σας.Θα επιστρέψουμε το ποσό από πληρωμές που δεν ζητήθηκαν στο υπόλοιπό σας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκκίνησης της πληρωμής.Αν τυχόν ποσό οποιασδήποτε πληρωμής επιστραφεί σε εσάς με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να μετατρέψουμε το ποσό που επιστράφηκε είτε:

 • Στο νόμισμα του υπολοίπου που χρησιμοποιήσατε για την αρχική πληρωμή (πριν από οποιαδήποτε μετατροπή στο νόμισμα που λήφθηκε από τον παραλήπτη).
 • Στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας.
 • σε δολάρια ΗΠΑ (άνοιγμα υπολοίπου σε αυτό το νόμισμα για λογαριασμό σας, αν δεν διαθέτετε ήδη).

Αν η αρχική πληρωμή που στείλατε περιλάμβανε μετατροπή συναλλάγματος , θα μετατρέψουμε το ποσό που επιστράφηκε από το νόμισμα που ελήφθη από τον παραλήπτη ως εξής:

 • Αν το ποσό επιστραφεί μέσα σε μία ημέρα από την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε για τη συναλλαγή την ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, ώστε να λάβετε το αρχικό ποσό (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μετατροπής συναλλάγματος) στο αρχικό νόμισμα που μετατρέψατε για την αρχική πληρωμή.
 • Αν το ποσό επιστραφεί μετά από μία ημέρα από την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε για τη συναλλαγή την ισοτιμία που ισχύει κατά τη στιγμή της μετατροπής του ποσού που επιστράφηκε. Λάβετε υπόψη ότι, για τους σκοπούς της μετατροπής της συγκεκριμένης επιστροφής:
  • Αν είστε εγγεγραμμένος στην PayPal ως κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν ή Ιρλανδίας, η ισοτιμία για τη συναλλαγή δεν περιλαμβάνει (και δεν θα πληρώσετε) προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος.
  • Αν είστε εγγεγραμμένος στην PayPal ως κάτοικος άλλης χώρας, η ισοτιμία για τη συναλλαγή περιλαμβάνει την προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος. Σε αυτήν την περίπτωση, συμφωνείτε να επιβαρυνθείτε με την προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος για ποσά που επιστρέφονται σε εσάς ως επιστροφές χρημάτων ή ως απορριφθείσες πληρωμές.

Εκτός αν άλλως περιγράφεται παραπάνω στην παρούσα παράγραφο, συμφωνείτε να επιβαρυνθείτε με τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για ποσά που επιστρέφονται σε εσάς ως επιστροφές ή σε αρνήσεις πληρωμών όταν μετατρέπετε οποιοδήποτε ποσό που επιστράφηκε σε εσάς με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω. Η συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Επίσης, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αυτόματη μεταφορά του ποσού που επιστράφηκε από το υπόλοιπό σας και να μεταφέρουμε τα χρήματα στην πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιήσατε για την αρχική πληρωμή. Οι αναλήψεις μπορούν επίσης να συνεπάγονται μετατροπή συναλλάγματος - ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά χρημάτων παραπάνω.

Κίνδυνοι κατά τη λήψη επιστροφών χρημάτων

Το ποσό που επιστρέφεται μπορεί να είναι μικρότερης αξίας από το αρχικό ποσό της πληρωμής.Αυτό μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα των εξής:

 • Ο παραλήπτης σάς έχει στείλει επιστροφή χρημάτων χαμηλότερη σε αξία από το αρχικό ποσό πληρωμής. Καθώς είμαστε απλώς πάροχος υπηρεσιών πληρωμής, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ποσό που δικαιούστε ως επιστροφή χρημάτων από τον παραλήπτη της αρχικής πληρωμής ή γιατί ο παραλήπτης έστειλε συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή χρημάτων.
 • Διακυμάνσεις στην ισοτιμία για τις συναλλαγές.

Η PayPal δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την απόφαση του παραλήπτη να απορρίψει ή να επιστρέψει τα χρήματα της πληρωμής σας, εκτός εάν η επιστροφή χρημάτων που αποστέλλεται από τον παραλήπτη είναι μια πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα από την PayPal.

Δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς για τη διαφορά ανάμεσα στην αξία της αρχικής πληρωμής και στο ποσό της επιστροφής που προέκυψε, εκτός από την περίπτωση που το ποσό της επιστροφής αφορά εσφαλμένη πληρωμή (ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων).

Χρηματοδότηση της πληρωμής σας

Επιλογή προτιμώμενης πηγής χρηματοδότησης

Μπορείτε να επιλέξετε μια προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία χρήστη, η προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί ως η προεπιλεγμένη μέθοδος για πληρωμές που στέλνετε από τον λογαριασμό σας.

Μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστές προτιμώμενες πηγές χρηματοδότησης για ορισμένες πληρωμές που υπόκεινται σε κάποια συμφωνία χρέωσης.

Ειδικοί διακανονισμοί πληρωμών

Ορισμένες πληρωμές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ειδικούς διακανονισμούς πληρωμής που έχουν συνδεθεί με τον λογαριασμό PayPal, όπως το υπόλοιπο που σχετίζεται με συγκεκριμένο προμηθευτή/συναλλαγή, κουπόνια δώρου ή άλλους διακανονισμούς χρηματοδότησης για προωθητικούς σκοπούς.Η χρήση και η προτεραιότητα που δίνεται σε αυτούς τους ειδικούς διακανονισμούς χρηματοδότησης υπόκεινται σε περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις ανάμεσα σε εσάς και εμάς.Στην επισκόπηση λογαριασμού ενδέχεται να εμφανίζεται το πλασματικό ποσό που είναι διαθέσιμο στους ειδικούς διακανονισμούς χρηματοδότησης, το οποίο προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πληρωμών που πληρούν τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό το ποσό δεν αποτελεί ηλεκτρονικά χρήματα, δεν θεωρείται μέρος του υπολοίπου PayPal και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. Απλώς αντιπροσωπεύει το ποσό ηλεκτρονικών χρημάτων που επιθυμούμε να εκδώσουμε και να πιστώσουμε στον λογαριασμό σας κατά τη στιγμή (και μόνο για την άμεση χρηματοδότηση) μιας πληρωμής που πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω ειδικού διακανονισμού χρηματοδότησης (και μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο που αναφέρεται σε αυτούς). Αν η πληρωμή σας, η οποία χρηματοδοτείται με ειδικό διακανονισμό χρηματοδότησης, αναιρεθεί αργότερα για οποιονδήποτε λόγο, θα κρατήσουμε το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα της εν λόγω πληρωμής το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον ειδικό διακανονισμό χρηματοδότησης και θα τον επαναφέρουμε (εφόσον δεν έχει ήδη λήξει).

Χρηματοδότηση πληρωμών που πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό σας

Θα λάβουμε ηλεκτρονικά χρήματα για την πληρωμή που στείλατε από τον λογαριασμό σας, από τις παρακάτω πηγές και με την παρακάτω σειρά στον βαθμό που είναι διαθέσιμες:

 1. Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης (εφόσον διατίθενται για τη συγκεκριμένη συναλλαγή)
 2. Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης (αν είναι επιλεγμένη και διαθέσιμη)
 3. Προϋπάρχον υπόλοιπο PayPal
 4. Τραπεζικός λογαριασμός (άμεση μεταφορά μέσω τραπεζικής εντολής)
 5. PayPal Credit (όπου είναι διαθέσιμο)
 6. Χρεωστική κάρτα με την επωνυμία της PayPal (όπου είναι διαθέσιμη)
 7. Πιστωτική κάρτα με την επωνυμία της PayPal (όπου είναι διαθέσιμη)
 8. Χρεωστική κάρτα
 9. Πιστωτική κάρτα
 10. Τραπεζικός λογαριασμός (eCheque)

Αν έχετε συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασμό ως πηγή χρηματοδότησης ενδέχεται να προσφέρουμε πρόσβαση στην υπηρεσία Πληρωμή μετά την παράδοση, η οποία σας επιτρέπει να αναβάλλετε χρεώσεις σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν σας προσφερθεί η υπηρεσία και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, θα ισχύουν οι Όροι πληρωμής μετά την παράδοση.

Προστασία αγοραστή PayPal

Όταν αγοράζετε κάτι από έναν πωλητή που δέχεται PayPal, μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal. Κατά περίπτωση, με την Προστασία αγοραστή PayPal δικαιούστε αποζημίωση για την πλήρη τιμή αγοράς του προϊόντος συν του αρχικού κόστους αποστολής που πληρώσατε, εφόσον υπάρχει. Η PayPal καθορίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αν η διεκδίκησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για την Προστασία αγοραστή PayPal. Η αρχική απόφαση της PayPal θεωρείται οριστική. Ωστόσο, ίσως μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή κατά της απόφασης της PayPal, αν έχετε νέα ή αδιάσειστα στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη λήψη της αρχικής απόφασης ή θεωρείτε ότι υπήρξε λάθος στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορεί να σας ζητηθεί να επιστρέψετε το προϊόν στον πωλητή ή σε άλλο μέρος που καθορίζουμε στο πλαίσιο του διακανονισμού της διεκδίκησής σας. Η Προστασία αγοραστή PayPal δεν παρέχει σε εσάς δικαίωμα αποζημίωσης για το κόστος επιστροφής με το οποίο μπορεί να επιβαρυνθείτε.

Η Προστασία αγοραστή PayPal μπορεί να ισχύει όταν αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα συγκεκριμένα προβλήματα σε μια συναλλαγή:

 • Δεν λάβατε το προϊόν σας από πωλητή (εφεξής, διεκδίκηση «Το προϊόν δεν λήφθηκε») ή
 • Λάβατε ένα προϊόν, αλλά το προϊόν δεν είναι αυτό που παραγγείλατε (εφεξής, διεκδίκηση «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή»).

Αν πιστεύετε ότι μια συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε μέσω του λογαριασμού PayPal δεν εξουσιοδοτήθηκε από εσάς, αυτός ο τύπος διεκδίκησης διαφέρει από την Προστασία αγοραστή PayPal και περιγράφεται παρακάτω ως Ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές και άλλα σφάλματα.

Συναλλαγές μέσω κωδικών QR

Αν πραγματοποιήσετε αυτοπροσώπως αγορά από έναν πωλητή με τη χρήση κωδικού QR για αγαθά και υπηρεσίες PayPal, η συναλλαγή σας μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για την Προστασία αγοραστή PayPal.

Διεκδικήσεις «Το προϊόν δεν λήφθηκε»

Η διεκδίκησή σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal για διεκδίκηση «Το προϊόν δεν λήφθηκε», αν:

 • Παραλαμβάνετε το προϊόν αυτοπροσώπως ή κανονίζετε να παραληφθεί εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης χρήσης των υπηρεσιών PayPal στο σημείο λιανικής πώλησης ενός πωλητή, εκτός αν πρόκειται για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR PayPal.
 • Ο πωλητής προσκόμισε απόδειξη παράδοσης.

Αν ο πωλητής προσκομίσει στοιχεία ότι παρέδωσε τα αγαθά σε εσάς, η PayPal μπορεί να λάβει απόφαση υπέρ του πωλητή για μια διεκδίκηση «Το προϊόν δεν λήφθηκε», ακόμα και αν ισχυρίζεστε ότι δεν λάβατε τα αγαθά.

Διεκδικήσεις «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή»

Ένα προϊόν ενδέχεται να θεωρηθεί ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή αν:

 • Το προϊόν διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή του πωλητή.
 • Λάβατε ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν.
 • Η κατάσταση του προϊόντος δεν δηλώθηκε σωστά. Για παράδειγμα, το προϊόν χαρακτηρίστηκε ως «καινούργιο», αλλά ήταν μεταχειρισμένο.
 • Το προϊόν διαφημίστηκε ως αυθεντικό, αλλά δεν είναι αυθεντικό (δηλαδή είναι πλαστό).
 • Από το προϊόν λείπουν σημαντικά εξαρτήματα ή λειτουργίες και το γεγονός ότι λείπουν δεν γνωστοποιήθηκε στην περιγραφή του προϊόντος κατά την αγορά.
 • Αγοράσατε συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων, αλλά δεν τα λάβατε όλα.
 • Το προϊόν υπέστη ζημιά κατά την αποστολή.
 • Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ληφθείσα κατάσταση και το γεγονός αυτό δεν γνωστοποιήθηκε.

Ένα προϊόν μπορεί να μη θεωρηθεί ότι διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή αν:

 • Το ελάττωμα του προϊόντος περιγράφηκε σωστά από τον πωλητή στην περιγραφή του προϊόντος.
 • Το προϊόν περιγράφηκε σωστά, αλλά μετά την παραλαβή του δεν το θέλατε πλέον.
 • Το προϊόν περιγράφηκε σωστά, αλλά δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες σας.
 • Το προϊόν φέρει μικρές αμυχές και είχε περιγραφεί ως «μεταχειρισμένο».

Προϊόντα και συναλλαγές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal

Οι πληρωμές για τις παρακάτω περιπτώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αποζημίωση σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal:

 • Ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων οικιστικών ακινήτων.
 • Χρηματοοικονομικά προϊόντα ή επενδύσεις οποιουδήποτε είδους.
 • Επιχειρήσεις (όταν αγοράζετε ή επενδύετε σε επιχείρηση).
 • Οχήματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσικλετών, οχημάτων αναψυχής, αεροσκαφών και σκαφών. Εξαιρούνται προσωπικά φορητά ελαφριά οχήματα που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς σκοπούς, όπως ποδήλατα και τροχοφόρα πατίνια.
 • Διεκδικήσεις «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» για εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά παραγγελία προϊόντα ή προϊόντα που παραλάβατε αυτοπροσώπως.
 • Δωρεές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε πλατφόρμες συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding), καθώς και πληρωμών που πραγματοποιούνται σε πλατφόρμες συλλογικής δανειοδότησης (crowdlending).
 • Προϊόντα που απαγορεύονται από την Πολιτική αποδεκτής χρήσης της PayPal.
 • Για διεκδικήσεις «Το προϊόν δεν λήφθηκε», προϊόντα που παραλαμβάνετε αυτοπροσώπως ή προϊόντα που κανονίζετε να παραληφθούν εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που αγοράζετε σε σημείο λιανικής πώλησης, εκτός αν πρόκειται για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR PayPal.
 • Βιομηχανικός μηχανολογικός εξοπλισμός για τον τομέα της μεταποίησης.
 • Πληρωμές σε κρατικούς φορείς (με εξαίρεση τους οργανισμούς που ανήκουν στο κράτος) ή σε εμπόρους που λειτουργούν σύμφωνα με εντολές που λαμβάνουν από κρατικούς φορείς.
 • Πληρωμές ισοδύναμες με μετρητά, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων αποθηκευμένης αξίας, όπως δωροκάρτες και προπληρωμένες κάρτες.
 • Τυχερά παιχνίδια, παιχνίδια ή/και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που περιλαμβάνει τέλος συμμετοχής και έπαθλο.
 • Προσωπικές πληρωμές.
 • Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της υπηρεσίας Μαζικών πληρωμών PayPal ή που δεν στάλθηκαν μέσω του λογαριασμού σας στην PayPal.
 • Προϊόντα που προορίζονταν για μεταπώληση, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μεμονωμένων προϊόντων ή συναλλαγής που περιλαμβάνει πολλά προϊόντα.
 • Πληρωμές που αφορούν την αγορά χρυσού (σε φυσική μορφή ή σε ανταλλακτική μορφή).

Καταλληλότητα συναλλαγής για την Προστασία αγοραστή PayPal

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία αγοραστή PayPal, πρέπει να πληροίτε όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Διαθέτετε λογαριασμό PayPal σε καλή κατάσταση.
 • Πληρώνετε για το προϊόν που πληροί τις προϋποθέσεις μέσω του λογαριασμού PayPal.
 • Επιχειρείτε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή για να επιλύσετε το πρόβλημα απευθείας, προτού καταχωρίσετε διεκδίκηση σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal μέσω του Κέντρου επίλυσης προβλημάτων.
 • Απαντάτε στο αίτημα της PayPal αναφορικά με δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες εντός της χρονικής περιόδου που ζητείται.
 • Υποβάλλετε αμφισβήτηση στο Κέντρο επίλυσης προβλημάτων εντός 180 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πληρωμής και, στη συνέχεια, ακολουθείτε τη διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης αμφισβητήσεων.
 • Δεν λάβατε αντικατάσταση ούτε συμφωνήσατε με μια εναλλακτική επίλυση για την αγορά σας από άλλη πηγή.

Διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης αμφισβητήσεων

Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη συναλλαγή απευθείας με τον πωλητή, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης αμφισβητήσεων μέσω του Κέντρου επίλυσης προβλημάτων για να καταχωρίσετε διεκδίκηση σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε διεκδίκηση (Βήμα 2 παρακάτω), καλώντας μας και μιλώντας με έναν αντιπρόσωπο. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε περιγράφονται παρακάτω. Αν δεν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, η διεκδίκησή σας μπορεί να απορριφθεί:

Βήμα 1: Υποβάλετε αμφισβήτηση εντός 180 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να σας επιτρέψει να ξεκινήσετε μια απευθείας συνομιλία με τον πωλητή σχετικά με το πρόβλημα με τη συναλλαγή που ενδέχεται να συμβάλει στην επίλυση της αμφισβήτησης. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε την αμφισβήτηση απευθείας με τον πωλητή, προχωρήστε στο Βήμα 2. Θα δεσμεύσουμε όλα τα χρήματα που αφορούν τη συναλλαγή στον λογαριασμό PayPal του πωλητή, μέχρι να επιλυθεί ή να κλείσει η αμφισβήτηση.

Βήμα 2: Κλιμακώστε την αμφισβήτηση σε διεκδίκηση αποζημίωσης εντός 20 ημερών από την υποβολή της αμφισβήτησης, αν εσείς και ο πωλητής δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία. Διαφορετικά, θα κλείσουμε αυτόματα την αμφισβήτηση. Μπορείτε να κλιμακώσετε την αμφισβήτηση σε διεκδίκηση αποζημίωσης μέσω του Κέντρου επίλυσης προβλημάτων. Σε αυτό το σημείο, ο πωλητής ή η PayPal μπορεί επίσης να κλιμακώσουν την αμφισβήτηση σε διεκδίκηση. Αν καταχωρίζετε διεκδίκηση «Το προϊόν δεν λήφθηκε», η PayPal μπορεί να σας ζητήσει να περιμένετε τουλάχιστον επτά ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αμφισβήτησης για να κλιμακώσετε την αμφισβήτηση.

Βήμα 3: Απαντήστε σε αιτήματα της PayPal αναφορικά με δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες, μόλις εσείς, ο πωλητής ή η PayPal κλιμακώσετε την αμφισβήτηση σε διεκδίκηση αποζημίωσης. Η PayPal μπορεί να απαιτήσει την προσκόμιση αποδείξεων, αξιολογήσεων τρίτων μερών, αναφορών της αστυνομίας ή άλλων εγγράφων που θα καθορίσει. Πρέπει να απαντήσετε εγκαίρως σε αυτά τα αιτήματα, όπως ζητήθηκε στη μεταξύ μας αλληλογραφία.

Βήμα 4: Συμμορφωθείτε εγκαίρως με τα αιτήματα αποστολής της PayPal, αν καταχωρίζετε διεκδίκηση «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή». Η PayPal μπορεί να απαιτήσει από εσάς, να επιστρέψετε το προϊόν στον πωλητή, στην PayPal ή σε τρίτο μέρος (το οποίο θα καθοριστεί από την PayPal) με δικά σας έξοδα και να προσκομίσετε την απόδειξη παράδοσης.

Βήμα 5: Η PayPal θα λάβει οριστική απόφαση (όπως να κλείσει αυτόματα οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή διεκδίκηση), κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με βάση τις προϋποθέσεις κάλυψης και καταλληλότητας που ορίζονται ανωτέρω, οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης αμφισβητήσεων ή άλλες πληροφορίες τις οποίες η PayPal κρίνει σχετικές και κατάλληλες ανάλογα με τις συνθήκες.

Αμφισβήτηση με εμάς ή με τον εκδότη της κάρτας σας

Αν χρησιμοποιήσατε μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ως μέθοδο πληρωμής για συναλλαγή μέσω του λογαριασμού PayPal και δεν είστε ικανοποιημένοι με τη συναλλαγή, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε τη συναλλαγή με τον εκδότη της κάρτας σας. Τα ισχύοντα δικαιώματα για αντιστροφή χρέωσης κάρτας μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που έχετε στη διάθεσή σας στο πλαίσιο του προγράμματος Προστασίας αγοραστή PayPal. Για παράδειγμα, αν αμφισβητήσετε μια συναλλαγή με τον εκδότη της κάρτας σας, ίσως μπορείτε να ανακτήσετε ποσά που πληρώσατε για μη ικανοποιητικά προϊόντα, ακόμα και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για προστασία μαζί μας, σύμφωνα με τη διεκδίκηση «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή».

Πρέπει να επιλέξετε αν θα επιδιώξετε αμφισβήτηση με την PayPal σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal ή με τον εκδότη της κάρτας σας. Δεν μπορείτε να κάνετε και τα δύο ταυτόχρονα ή να επιδιώξετε διπλή αντικατάσταση. Αν επιδιώξετε αμφισβήτηση/διεκδίκηση μαζί μας και επιδιώξετε επίσης αμφισβήτηση για την ίδια συναλλαγή με τον εκδότη της κάρτας σας, θα κλείσουμε την αμφισβήτηση/διεκδίκηση μαζί μας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη διαδικασία αμφισβήτησης με τον εκδότη της κάρτας σας. Επιπλέον, αν επιδιώξετε αμφισβήτηση με τον εκδότη της κάρτας σας, δεν μπορείτε να επιδιώξετε αργότερα αμφισβήτηση/διεκδίκηση μαζί μας.

Αν επιλέξετε να αμφισβητήσετε μια συναλλαγή με την PayPal και η απόφασή μας είναι εις βάρος σας, μπορείτε να επιδιώξετε αργότερα αμφισβήτηση με τον εκδότη της κάρτας σας. Αν η PayPal λάβει οριστική απόφαση σχετικά με τη διεκδίκηση μετά την προθεσμία καταχώρισης αμφισβήτησης του εκδότη της κάρτας σας και ανακτήσετε ποσό μικρότερο από το πλήρες ποσό που δικαιούστε να ανακτήσετε από τον εκδότη της κάρτας λόγω της δικής μας καθυστέρησης, θα σας αποζημιώσουμε για το υπόλοιπο της απώλειας (μείον οποιοδήποτε ποσό έχετε ήδη ανακτήσει από τον πωλητή ή τον εκδότη της κάρτας σας).

Πριν επικοινωνήσετε με τον εκδότη της κάρτας σας ή καταχωρίσετε αμφισβήτηση με την PayPal, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πωλητή για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών του πωλητή.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

Λήψη πληρωμών

Γενικές διατάξεις για λήψη πληρωμών

Η PayPal μπορεί να επιτρέψει σε οποιονδήποτε (με ή χωρίς λογαριασμό) να πραγματοποιήσει πληρωμή με στόχο την έκδοση ή μεταφορά ηλεκτρονικών χρημάτων στον λογαριασμό σας.

Με την ενσωμάτωση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα/διαδικασία ολοκλήρωσης αγορών, λειτουργικοτήτων οι οποίες επιτρέπουν στους πληρωτές χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας στην PayPal, συμφωνείτε με όλους τους περαιτέρω όρους χρήσης αυτών των λειτουργικοτήτων. Η PayPal θα καταστήσει αυτούς τους όρους διαθέσιμους προς εσάς σε οποιαδήποτε σελίδα στον ιστότοπο ή ηλεκτρονική πλατφόρμα της ίδιας της PayPal ή της Braintree (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας για προγραμματιστές και της σελίδας Νομικών συμφωνιών μας). Αυτοί οι περαιτέρω όροι περιλαμβάνουν τη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής της PayPal.

Η παραλαβή πληρωμής στον λογαριασμό σας, δεν ισοδυναμεί με την παραλαβή εκκαθαρισμένων χρημάτων.Η ειδοποίηση ότι σας έχει σταλεί πληρωμή, δεν ισοδυναμεί με παραλαβή ηλεκτρονικών χρημάτων στον λογαριασμό σας, εκτός αν έχετε αποδεχτεί την πληρωμή.

Ενδέχεται να επιτρέψουμε την αποδοχή πληρωμών σε οποιοδήποτε νόμισμα που υποστηρίζεται από την υπηρεσία μας κατά διαστήματα.

Όταν εσείς (αντί της PayPal) προσφέρετε στον πληρωτή στο σημείο πώλησης μια μετατροπή συναλλάγματος ενός ποσού που λαμβάνετε μέσω της PayPal, θα ενημερώνετε τον αγοραστή για την ισοτιμία συναλλάγματος και τυχόν χρεώσεις που θα εφαρμοστούν στη συναλλαγή πληρωμής.Η PayPal δεν φέρει ευθύνη σε οποιονδήποτε αγοραστή τον οποίο δεν έχετε ενημερώσει για την ισοτιμία συναλλάγματος και τις χρεώσεις. Αναγνωρίζετε ότι ενδεχομένως διαπράττετε ποινικό αδίκημα εάν δεν γνωστοποιείτε την ισοτιμία συναλλάγματος και τις χρεώσεις στον αγοραστή.

Οποιαδήποτε πληρωμή που σας εστάλη ενδέχεται να υπόκειται σε αντιστροφή πληρωμής, ελέγχους πληρωμής, περιορισμούς, αποθεματικά ή δεσμεύσεις σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία χρήστη.

Όρια λήψης

Ενδέχεται να επιβάλλουμε όρια στο ποσό και στην αξία των πληρωμών που μπορείτε να λάβετε, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που λαμβάνετε για αγορές, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.Για να άρετε το όριο λήψης, ακολουθήστε τα βήματα που θα σας γνωστοποιούμε ή που θα δημοσιεύουμε κατά διαστήματα (τα οποία ενδέχεται να ορίζονται στην επισκόπηση λογαριασμού).

Νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών

Η νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών περιλαμβάνει:

 • Την εξειδικευμένη δυνατότητα ολοκλήρωσης αγοράς που είναι διαθέσιμη κατά την ηλεκτρονική ολοκλήρωση αγοράς/στην ηλεκτρονική σας πλατφόρμα και επιτρέπει σε αγοραστές με ή χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας.
 • Το υποστηρικτικό εργαλείο ανίχνευσης απάτης.

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη λύση ολοκλήρωσης αγορών είτε συνολικά είτε τμηματικά. Αν σας προσφέρουμε τη λύση ολοκλήρωσης αγορών και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, εκτός από την παρούσα συμφωνία χρήστη, συμφωνείτε και με τους ακόλουθους περαιτέρω όρους σχετικά με τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής στο πλαίσιο της λύσης ολοκλήρωσης αγορών, αποδέχεστε τη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal.
 • Όταν χρησιμοποιείτε:
  • την υπηρεσία Σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα, στο πλαίσιο της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών.
  • την Προστασία από απάτη, στο πλαίσιο της λύσης ολοκλήρωσης αγορών,

αποδέχεστε τους παρακάτω όρους ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας με την PayPal:

Οι χρεώσεις που ενδέχεται να ορίζονται στη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal, στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για το Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ και τη Νήσο του Μαν, καθώς και στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για άλλες χώρες δεν ισχύουν για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών. Αντ' αυτού, εφαρμόζονται οι ειδικές Χρεώσεις μας για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών.

Για χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ιρλανδία: Η παρούσα ενότητα που σχετίζεται με τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών και τις ειδικές χρεώσεις, οι οποίες αφορούν τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών, ισχύουν για εσάς μόνο μετά την εφαρμογή της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών στην Ιρλανδία. Ενδέχεται να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της νέας λύσης αγορών για την Ιρλανδία κατόπιν άμεσης ειδοποίησης η οποία θα δημοσιευτεί από εμάς στη σελίδα Ενημερώσεις Πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

Κανόνες σχετικά με την επιβάρυνση

Η PayPal δεν ενθαρρύνει τις επιβαρύνσεις, καθώς αποτελούν εμπορική πρακτική που μπορεί να λειτουργεί τιμωρητικά προς τον πελάτη και να προκαλεί περιττή σύγχυση, τριβή και εγκατάλειψη του καλαθιού κατά την ολοκλήρωση αγορών.

Αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα επιβάλλετε χρεώσεις για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Διαφορετικά, μπορείτε να επιβάλλετε επιβαρύνσεις για τη χρήση των υπηρεσιών μας μόνο σε συμμόρφωση με τυχόν νόμους που ισχύουν για εσάς και όχι επιπλέον των επιβαρύνσεων που εφαρμόζετε για τη χρήση άλλων μεθόδων πληρωμής.

Αν επιβάλετε επιβαρύνσεις σε κάποιον αγοραστή, εσείς και όχι εμείς, θα ενημερώσετε τον αγοραστή για τη σχετική χρέωση. Δεν φέρουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε αγοραστή στην περίπτωση που δεν τον ενημερώσετε για τυχόν επιβαρύνσεις.Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να διαπράττετε ποινικό αδίκημα αν επιβάλλετε χρεώσεις ή/και δεν γνωστοποιείτε οποιαδήποτε μορφή επιβάρυνσης στον αγοραστή.

Αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και ο λογαριασμός σας φέρει τον χαρακτηρισμό «Ποσοστό προμηθευτή» και, σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης (ανεξαρτήτως μορφής):

 1. Αποθαρρύνετε ή παρεμποδίζετε τους πελάτες σας από τη χρήση των υπηρεσιών μας.
 2. Δεν μεταχειρίζεστε το σήμα πληρωμών της PayPal τουλάχιστον ισότιμα με τις άλλες μεθόδους πληρωμής που προσφέρετε.
 3. Επιβάλλετε επιβαρύνσεις για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

ενδέχεται να υποβαθμίσουμε μόνιμα τον λογαριασμό σας στο βασικό ποσοστό (και αυτό δεν περιορίζει τυχόν άλλα δικαιώματα και τρόπους αποκατάστασης που μπορεί να έχουμε).

Παρουσίαση της PayPal

Πρέπει να αντιμετωπίζετε την PayPal ως μέθοδο πληρωμής ή σήμα που είναι τουλάχιστον ισότιμη με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής την οποία προσφέρετε στο σημείο πώλησης των προϊόντων σας, όπως ο ιστότοπός σας ή οι εφαρμογές για κινητές συσκευές.Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον ίση ή παρόμοια:

 • τοποθέτηση του λογοτύπου,
 • θέση σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης,
 • αντιμετώπιση όσον αφορά τα στάδια πληρωμής, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς ή τις χρεώσεις, σε κάθε περίπτωση, σε σύγκριση με άλλα σήματα και μεθόδους πληρωμής στο σημείο πώλησης των προϊόντων σας.

Σε δηλώσεις προς τους πελάτες σας ή σε δημόσιες ανακοινώσεις, δεν πρέπει να χαρακτηρίζετε εσφαλμένα οποιαδήποτε υπηρεσία PayPal ως μέθοδο πληρωμής ή να δείχνετε προτίμηση για άλλες μεθόδους πληρωμής σε βάρος οποιασδήποτε υπηρεσίας PayPal.

Φόροι και πληροφόρηση

Αποτελεί δική σας ευθύνη να καθορίσετε αν ισχύουν τυχόν φόροι για τις πληρωμές που πραγματοποιείτε και λαμβάνετε και ποιοι είναι αυτοί, ενώ είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε, να συλλέξετε, να αναφέρετε και να εμβάσετε τους σωστούς φόρους στην αντίστοιχη φορολογική αρχή. Δεν φέρουμε ευθύνη σχετικά με τον καθορισμό της εφαρμογής φόρων στη συναλλαγή σας ή με την είσπραξη, τη συλλογή, την αναφορά ή το έμβασμα φόρων που προκύπτουν από οποιαδήποτε συναλλαγή. Ως πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών, δεν ισχύουν φόροι επί των πωλήσεων για τις υπηρεσίες της PayPal στην ΕΕ.

Η πολιτική επιστροφής χρημάτων και η πολιτική απορρήτου που έχετε ορίσει

Πρέπει να δημοσιεύσετε την πολιτική επιστροφής χρημάτων, καθώς και την πολιτική απορρήτου που ισχύει στην επιχείρησή σας.

Πληρωμές σε καταστήματα και συναλλαγές μέσω κωδικών QR

Αν δέχεστε πληρωμές PayPal στο φυσικό κατάστημά σας, πρέπει να ενημερώσετε τον πελάτη για το συνολικό ποσό της συναλλαγής πριν αυτή να πραγματοποιηθεί. Μπορείτε να χρεώνετε τον λογαριασμό του πελάτη σας μόνο για συναλλαγές τις οποίες έχει εγκρίνει. Πρέπει επίσης να παρέχετε στους πελάτες φυσική απόδειξη, αν τη ζητήσουν. Συμφωνείτε ότι κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε θα περιλαμβάνει ακριβή και πραγματική περιγραφή των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζονται.

Αν χρησιμοποιείτε κωδικό QR για την αποδοχή πληρωμών στο φυσικό κατάστημά σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό QR που προορίζεται για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κωδικούς QR για συναλλαγές αυτοπροσώπως ως μέθοδο αποδοχής πληρωμών για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση διεκδικήσεων αγοραστή που σχετίζονται με συναλλαγές μέσω κωδικών QR, μπορεί να σας ζητηθεί να μας προσκομίσετε εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή.

Πωλητές στην πλατφόρμα αγορών

Αν είστε πωλητής σε πλατφόρμα αγορών ή μέσω εφαρμογής τρίτου μέρους, όπου η PayPal παρέχεται ως μέθοδος πληρωμής, οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες που ισχύουν για το πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της πλατφόρμας αγορών ή της εφαρμογής του τρίτου μέρους για τις πωλήσεις που πραγματοποιείτε μέσω αυτής της οδού.Για οποιαδήποτε προστασία τέτοιου είδους ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και να επηρεαστεί η επεξεργασία των διεκδικήσεων.

Μπορούμε να σας επιτρέψουμε να εξουσιοδοτήσετε συγκεκριμένες πλατφόρμες αγορών να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας για να πραγματοποιούν πληρωμές ποσών που οφείλετε στην πλατφόρμα αγορών ή στον αγοραστή (ανάλογα με την περίπτωση). Τα οφειλόμενα ποσά προκύπτουν από διεκδικήσεις σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων της πλατφόρμας αγορών και τα αποκαλούμε οφειλόμενα ποσά προς την πλατφόρμα αγορών. Αν παραχωρήσετε αυτήν την εξουσιοδότηση και η πλατφόρμα αγορών μάς ειδοποιήσει για τη διεκδίκηση, μας δίνετε εντολή να διεκπεραιώσουμε πληρωμές όλων των οφειλόμενων ποσών προς την πλατφόρμα αγορών που σχετίζονται με τη διεκδίκηση από τον λογαριασμό σας στην PayPal προς την εν λόγω πλατφόρμα αγορών ή προς τον αγοραστή (ανάλογα με την περίπτωση) σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας αγορών προς εμάς. Θα θεωρήσουμε ότι η εντολή για την πληρωμή σχετικά με οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό προς την πλατφόρμα αγορών έχει ακυρωθεί, αν αποφασίσουμε ότι η διεκδίκηση θα είχε κριθεί υπέρ σας αν είχε υποβληθεί ως διεκδίκηση μέσω PayPal. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ακυρώσετε την παρούσα εντολή. Όλες οι διεκδικήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην πλατφόρμα αγορών διέπονται αποκλειστικά από την πολιτική της πλατφόρμας. Οι όροι του προγράμματος Προστασίας πωλητή PayPal δεν σας καλύπτουν για διεκδικήσεις που υποβάλλονται από τους αγοραστές σας απευθείας μέσω της πλατφόρμας αγορών.

Αποδοχή πληρωμών κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

Αν σας επιτρέψουμε να δέχεστε πληρωμές από χρήστες σύμφωνα με κάποια συμφωνία χρέωσης, όταν παρουσιάζετε σε εμάς ένα αίτημα πληρωμής σύμφωνα με τη συμφωνία χρέωσης:

 • Εγγυάστε στην PayPal ότι τα ποσά που προσκομίζετε έχουν συμφωνηθεί και έχουν τη συγκατάθεση του υπόχρεου πληρωμής ο λογαριασμός του οποίου θα χρεωθεί (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτά τα ποσά) και ότι θα παρέχετε προηγούμενη ειδοποίηση για τη χρέωση στον υπόχρεο πληρωμής.
 • Συμφωνείτε ότι θα ειδοποιείτε τον υπόχρεο πληρωμής τουλάχιστον 4 εβδομάδες νωρίτερα για το ποσό που θα εισπράξει, αν το εν λόγω ποσό έχει αυξηθεί με τρόπο που ο υπόχρεος πληρωμής δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλέψει ως οφειλή, με βάση το προηγούμενο μοτίβο δαπανών του και τις συνθήκες πληρωμής, καθώς και ότι φέρετε ευθύνη προς εμάς για τυχόν επιστροφές χρημάτων για την εν λόγω πληρωμή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών

Αν λάβετε μια πληρωμή, το ποσό θα επιστραφεί ή θα αντιστραφεί. Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε επιστροφή χρημάτων στον αποστολέα για την πληρωμή που πραγματοποίησε. Ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αντιστροφή της πληρωμής σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δείτε το υπόλοιπο αυτής της ενότητας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιστροφές χρημάτων

Είστε ο μόνος υπεύθυνος (και όχι η PayPal) για:

 • Τις νομικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις λόγω συμφωνητικού προς τον υπόχρεο πληρωμής σχετικά με οποιοδήποτε ποσό του επιστρέφετε.
 • Τυχόν διαφορά ανάμεσα στο κόστος πραγματοποίησης της αρχικής πληρωμής και την αξία του ποσού που επιστράφηκε στον υπόχρεο πληρωμής (για παράδειγμα, λόγω των διακυμάνσεων στην ισοτιμία για τις συναλλαγές), εκτός αν η επιστροφή χρημάτων αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα (ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων).
  Δείτε τις χρεώσεις μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις που καταβάλατε σε εμάς ως ο παραλήπτης της αρχικής πληρωμής που διατηρούμε όταν χρησιμοποιείτε την ειδική δυνατότητα για επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές στον λογαριασμό PayPal, όπως μπορεί να επιτρέπουμε κατά διαστήματα. Εκτός αν η επιστροφή χρημάτων αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα (ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων).

Αντιστροφές πληρωμών

Αν λάβετε πληρωμή στον λογαριασμό σας, μας οφείλετε ολόκληρο το ποσό της πληρωμής και τις ζημίες που προκύπτουν από την επεξεργασία της πληρωμής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ευθύνη μας (όπως τυχόν χρεώσεις, επιβαρύνσεις και κυρώσεις) προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος (όπως ο υπόχρεος πληρωμής και ο πάροχος της πηγής χρηματοδότησης του υπόχρεου πληρωμής).

Αντιστροφή πληρωμής πραγματοποιείται όταν ασκούμε το δικαίωμά μας να αντισταθμίσουμε τα παραπάνω ποσά από τον λογαριασμό σας σύμφωνα με την ενότητα Αποζημίωση για την ευθύνη σας στην παρούσα συμφωνία χρήστη). Αν το υπόλοιπο PayPal για ένα συγκεκριμένο νόμισμα δεν επαρκεί για να καλύψετε το ποσό που μας οφείλετε σε αυτό το νόμισμα, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε μετατροπή συναλλάγματος από οποιοδήποτε υπόλοιπο PayPal σε άλλο νόμισμα προκειμένου να καλύψουμε την απόκλιση. Κατά συνέπεια θα χρεωθείτε για τη μετατροπή συναλλάγματος. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, αν είστε πωλητής, τα ποσά των πληρωμών που λαμβάνονται στον λογαριασμό σας ενδέχεται να αφαιρεθούν από τον λογαριασμό σας, αφού παραδώσετε τα πωληθέντα αγαθά ή υπηρεσίες.

Μια αντιστροφή πληρωμής μπορεί να συμβεί όταν:

 • Αποζημιώνουμε τον υπόχρεο πληρωμής αναφορικά με διεκδίκηση που καλύπτεται από την Προστασία αγοραστή PayPal, την οποία υπέβαλε ο υπόχρεος πληρωμής εναντίον σας.
 • Αποζημιώνουμε τον υπόχρεο πληρωμής ή τον πάροχο της πηγής χρηματοδότησης του υπόχρεου πληρωμής (ή και τους δύο), επειδή λάβαμε διεκδίκηση από τον υπόχρεο πληρωμής ή από τον πάροχο της πηγής χρηματοδότησης για το ποσό της πληρωμής που βρίσκεται σε διαδικασία αντιστροφής πληρωμής, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον εν λόγω πάροχο της πηγής χρηματοδότησης.

Για παράδειγμα,

 • Αν ο υπόχρεος πληρωμής χρησιμοποίησε κάρτα για να χρηματοδοτήσει την πληρωμή προς εσάς, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει «αντιστροφή χρέωσης» από τον εκδότη της κάρτας. Ο εκδότης της κάρτας, όχι εμείς, καθορίζει αν η διεκδίκηση αντιστροφής χρέωσης από τον υπόχρεο πληρωμής είναι επιτυχημένη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις αντιστροφές χρέωσης στον Οδηγό αντιστροφής χρέωσης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο ασφάλειας της PayPal, στην ενότητα «Ασφαλείς πωλήσεις». Η πρόσβαση στο Κέντρο ασφάλειας της PayPal παρέχεται μέσω του ιστοτόπου της PayPal. Επιβαρύνεστε με χρέωση λόγω διεκδίκησης για αντιστροφή χρέωσης.
 • Αν ο χρήστης που πραγματοποίησε την πληρωμή χρησιμοποίησε τραπεζικό λογαριασμό για αυτήν την πληρωμή, αυτός ή η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αντιστροφή πληρωμής στην τράπεζα.

Το ποσό της διεκδίκησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό ποσό που λάβατε λόγω διακυμάνσεων στην ισοτιμία τη στιγμή της πληρωμής και τη στιγμή της διεκδίκησης.

Επιπτώσεις της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

Πρέπει να διαβάσετε τις διατάξεις της Πολιτικής προστασίας αγοραστή μας και, αν πωλείτε αγαθά και υπηρεσίες σε αγοραστές με λογαριασμούς PayPal σε χώρες εκτός της δικής σας, πρέπει να είστε επίσης εξοικειωμένοι με την προστασία αγοραστή που είναι διαθέσιμη από την PayPal σε αγοραστές σε καθεμία από τις εν λόγω χώρες, αφού τα δικαιώματα των αγοραστών σύμφωνα με αυτά τα προγράμματα μπορεί να σας επηρεάσουν ως πωλητή. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Προστασία αγοραστή PayPal στη σελίδα Νομικές συμφωνίες. Επιλέξτε την τοποθεσία του αγοραστή σας στο πάνω μέρος της σελίδας και ανατρέξτε στην αντίστοιχη Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal που περιέχεται στη σελίδα αυτή ή στην αντίστοιχη συμφωνία χρήστη.

Αν χάσετε μια διεκδίκηση σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal σε οποιαδήποτε χώρα:

 • Πρέπει να παραιτηθείτε της πλήρους τιμής αγοράς του προϊόντος και του αρχικού κόστους αποστολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μη σας επιστραφεί το προϊόν.
 • Δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για τις χρεώσεις της PayPal που πληρώσατε σε σχέση με την πώληση.
 • Αν η διεκδίκηση αφορούσε την παραλαβή ενός προϊόντος το οποίο Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή, μπορεί να μη σας επιστραφεί το προϊόν ή μπορεί να χρειαστεί να δεχτείτε το προϊόν πίσω και να πληρώσετε το κόστος αποστολής της επιστροφής.
 • Αν η διεκδίκηση αφορούσε την παραλαβή ενός προϊόντος το οποίο «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» και σχετίζεται με ένα πλαστό προϊόν που πωλήσατε, οφείλετε να επιστρέψετε το πλήρες χρηματικό ποσό στον αγοραστή, ενώ το προϊόν μπορεί να μη σας επιστραφεί ξανά.

Αν δέχεστε πληρωμές μέσω PayPal από αγοραστές για αγαθά ή υπηρεσίες που πωλείτε μέσω eBay, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το πρόγραμμα eBay Money Back Guarantee (Εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέσω eBay). Εκτός αν απεγγραφείτε κατόπιν επικοινωνίας με την eBay, η PayPal θα χρησιμοποιήσει τις αποφάσεις της eBay υπέρ των αγοραστών σας στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος ως βάση για την αντιστροφή μιας πληρωμής μέσω PayPal που καταβλήθηκε σε εσάς. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού μετρητών ή του επιχειρηματικού λογαριασμού PayPal που διαθέτετε δεν επαρκεί για την κάλυψη του ποσού, μπορεί:

 • Να δεσμεύσουμε τον λογαριασμό σας στην PayPal, μέχρι να καταστεί διαθέσιμο επαρκές χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας στην PayPal για να καλύψετε το ποσό.
 • Να δημιουργήσουμε υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο στον λογαριασμό σας στην PayPal.

Προστασία πωλητή PayPal

Περιπτώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις

Αν πραγματοποιήσετε πώληση σε έναν αγοραστή και η συναλλαγή αμφισβητηθεί αργότερα ή αντιστραφεί σύμφωνα με τις Αντιστροφές πληρωμής, διεκδικήσεις ή αντιστροφές χρέωσης, μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για αποζημίωση σύμφωνα με την Προστασία πωλητή PayPal. Όταν ισχύει, η Προστασία πωλητή PayPal σάς δίνει το δικαίωμα να διατηρήσετε το πλήρες ποσό αγοράς. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό πληρωμών για τις οποίες μπορείτε να λάβετε κάλυψη. Μεταβαίνοντας στη σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής στον λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δείτε αν η συναλλαγή σας πληροί τις προϋποθέσεις για προστασία στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος.

Η Προστασία πωλητή PayPal ενδέχεται να ισχύει όταν ένας αγοραστής ισχυρίζεται ότι:

 • Δεν έδωσε εξουσιοδότηση για, ούτε επωφελήθηκε από, χρήματα που στάλθηκαν από τον λογαριασμό του στην PayPal (εφεξής, διεκδίκηση «Μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής») και η Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή πραγματοποιείται σε περιβάλλον που φιλοξενείται από την PayPal.
 • Δεν έλαβε το προϊόν από εσάς (εφεξής, διεκδίκηση «Το προϊόν δεν λήφθηκε»).

Η Προστασία πωλητή PayPal ενδέχεται επίσης να ισχύει όταν μια συναλλαγή αντιστρέφεται λόγω επιτυχούς αντιστροφής χρέωσης από έναν αγοραστή ή όταν μια χρηματοδοτούμενη από τράπεζα πληρωμή αντιστρέφεται από την τράπεζα του αγοραστή.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η Προστασία πωλητή PayPal, όπως ισχύει για εσάς, αλλά πρέπει επίσης να είστε εξοικειωμένοι με τις Επιπτώσεις της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές.

Βασικές προϋποθέσεις

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal, πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις, καθώς και οποιεσδήποτε ισχύουσες πρόσθετες προϋποθέσεις:

 • Η κύρια διεύθυνση του λογαριασμού PayPal πρέπει να βρίσκεται σε μία από τις χώρες στις οποίες ισχύει αυτή η συμφωνία χρήστη.
 • Το προϊόν πρέπει να αποτελεί υλικό, απτό αγαθό με δυνατότητα αποστολής, εκτός από τα προϊόντα που υπόκεινται στις Πρόσθετες προϋποθέσεις για άυλα αγαθά. Οι συναλλαγές που αφορούν προϊόντα τα οποία παραδίδετε αυτοπροσώπως σε σχέση με πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στο φυσικό κατάστημά σας μπορεί επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal, εφόσον ο αγοραστής πλήρωσε για τη συναλλαγή αυτοπροσώπως μέσω κωδικού QR PayPal για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών.
 • Πρέπει να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνση αποστολής που αναγράφεται στη σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής στον λογαριασμό PayPal για τη συναλλαγή. Αν αρχικά στείλατε το προϊόν στη διεύθυνση αποστολής του παραλήπτη που αναγράφεται στη σελίδα λεπτομερειών συναλλαγής αλλά το προϊόν ανακατευθύνθηκε αργότερα σε διαφορετική διεύθυνση, δεν θα πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal. Συνεπώς, συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία αποστολής που έχει επιλεγεί από τον αγοραστή, ώστε να μπορείτε να προσκομίσετε έγκυρη απόδειξη αποστολής και παράδοσης.
 • Η προϋπόθεση δυνατότητας αποστολής δεν ισχύει για συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις και αφορούν προϊόντα που παραδίδετε αυτοπροσώπως, εφόσον, ωστόσο, συμφωνείτε να μας παρέχετε εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή τα οποία μπορεί να ζητήσουμε.
 • Πρέπει να απαντήσετε εγκαίρως στα αιτήματα της PayPal αναφορικά με δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες, όπως σας ζητήθηκε στη μεταξύ μας αλληλογραφία μέσω email ή στη μεταξύ μας αλληλογραφία μέσω του Κέντρου επίλυσης προβλημάτων. Αν δεν απαντήσετε στο αίτημα της PayPal αναφορικά με δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες κατά το χρονικό διάστημα που ζητήθηκε, μπορεί να μην πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal.
 • Αν η πώληση περιλαμβάνει προπαραγγελία αγαθών ή κατά παραγγελία αγαθά, πρέπει να τα στείλετε εντός του χρονικού πλαισίου που έχετε ορίσει στην καταχώριση. Διαφορετικά, συνιστάται να αποστείλετε όλα τα προϊόντα εντός επτά ημερών από την παραλαβή της πληρωμής.
 • Προσκομίστε την απόδειξη αποστολής ή παράδοσης.
 • Η πληρωμή πρέπει να επισημαίνεται ως πληρωμή που «πληροί τις προϋποθέσεις» ή «πληροί τις προϋποθέσεις εν μέρει» στην περίπτωση διεκδικήσεων τύπου «Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή», ή ως συναλλαγή που «πληροί τις προϋποθέσεις» στην περίπτωση διεκδικήσεων τύπου «Το προϊόν δεν λήφθηκε» για την Προστασία πωλητή PayPal στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής».
 • Πρέπει να αποδεχθείτε μια μεμονωμένη πληρωμή από έναν λογαριασμό PayPal για την αγορά (εξαιρούνται μερικές πληρωμές ή/και πληρωμές σε δόσεις).

Η PayPal καθορίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αν η διεκδίκησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal. Η PayPal θα λάβει απόφαση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με βάση την κάλυψη και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, τυχόν πληροφορίες ή δικαιολογητικά που παρέχονται κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών ή άλλες πληροφορίες που η PayPal θεωρεί σχετικές και κατάλληλες σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Πρόσθετες προϋποθέσεις για προϊόν που δεν λήφθηκε

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal για μια διεκδίκηση αγοραστή τύπου «Το προϊόν δεν λήφθηκε», πρέπει να πληροίτε τόσο τις βασικές προϋποθέσεις όσο και τις πρόσθετες προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Όταν ένας αγοραστής υποβάλλει αίτηση για αντιστροφή χρέωσης στον εκδότη για συναλλαγή χρηματοδοτούμενη από κάρτα, η πληρωμή πρέπει να επισημαίνεται ως «πληροί τις προϋποθέσεις» για την Προστασία πωλητή PayPal στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής».
 • Πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό παράδοσης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πρόσθετες προϋποθέσεις για άυλα αγαθά

Για την πώληση άυλων αγαθών και υπηρεσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την Προστασία πωλητή PayPal, η πώληση πρέπει να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις και τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

 • Προϋποθέσεις ενσωμάτωσης
  • Σε περίπτωση που έχετε ενσωματώσει ένα προϊόν PayPal Checkout, πρέπει να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση αυτού του προϊόντος, αν αποδέχεστε πληρωμές απευθείας μέσω ιστοτόπου ή ιστοτόπου βελτιστοποιημένου για κινητές συσκευές.
  • Βεβαιωθείτε ότι καταχωρίζετε πληροφορίες συνεδρίας στην PayPal κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, αν έχετε ενσωματωθεί στην PayPal μέσω τρίτου μέρους ή αν διαθέτετε ενσωμάτωση σε εγγενή εφαρμογή.
  • Ενδέχεται να ισχύουν άλλες προϋποθέσεις ενσωμάτωσης ανάλογα με το μοντέλο της επιχείρησής σας. Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για αυτές τις προϋποθέσεις, αν χρειαστεί.
 • Εξόφληση Βασικών χρεώσεων συναλλαγής για την πώληση. Αν διαθέτετε λογαριασμό PayPal εγγεγραμμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό ισχύει μόνο αν η συναλλαγή αποτελεί πληρωμή για ψηφιακά αγαθά ή άδειες χρήσης για ψηφιακό περιεχόμενο (αυτό δεν ισχύει για πληρωμές για Άυλα αγαθά άλλου είδους).
 • Παράδοση του προϊόντος και προσκόμιση απόδειξης παράδοσης για Άυλα αγαθά.

Πιστοποίηση απόδειξης παράδοσης ή απόδειξης αποστολής

Υλικά αγαθά

Απαιτούνται τα παρακάτω ως:

Απόδειξη αποστολής

Απόδειξη παράδοσης

Ηλεκτρονικά ή έντυπα δικαιολογητικά από την εταιρεία αποστολής που περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ημερομηνία αποστολής
 • Διεύθυνση παραλήπτη που αντιστοιχεί στη διεύθυνση αποστολής στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής» ή
 • Διεύθυνση παραλήπτη στην οποία φαίνεται τουλάχιστον η πόλη/πολιτεία, η πόλη/χώρα ή ο ταχυδρομικός κώδικας (ή διεθνές ισοδύναμο).

Ηλεκτρονικά ή έντυπα δικαιολογητικά από την εταιρεία αποστολής που περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ημερομηνία παράδοσης και κατάσταση «παραδόθηκε»
 • Διεύθυνση παραλήπτη που αντιστοιχεί στη διεύθυνση αποστολής στη σελίδα «Λεπτομέρειες συναλλαγής»
 • Διεύθυνση παραλήπτη στην οποία φαίνεται τουλάχιστον η πόλη/πολιτεία, η πόλη/χώρα ή ο ταχυδρομικός κώδικας (ή διεθνές ισοδύναμο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η επιλογή μεταφορέα και οι επιλογές αποστολής με τον εν λόγω μεταφορέα μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά σας να πληροίτε τις προϋποθέσεις απόδειξης παράδοσης. Βεβαιωθείτε, ειδικά κατά την αποστολή αγαθών διεθνώς, ότι ο μεταφορέας μπορεί να παρέχει την κατάσταση «παραδόθηκε» στη σωστή διεύθυνση. Διαφορετικά, η διεκδίκηση προστασίας πωλητή μπορεί να απορριφθεί.

Άυλα αγαθά

Απαιτούνται τα παρακάτω ως απόδειξη παράδοσης για άυλα αγαθά:

Συναλλαγές μέσω κωδικών QR

Απαιτούνται τα παρακάτω ως απόδειξη αποστολής ή απόδειξη παράδοσης:

Για άυλα ή ψηφιακά αγαθά, οι αποδείξεις παράδοσης αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν παραδόθηκε ή ότι διεκπεραιώθηκε η εντολή αγοράς. Τα αδιάσειστα στοιχεία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα σύστημα καταγραφής που να δείχνει την ημερομηνία αποστολής του προϊόντος και ότι:

 • Στάλθηκε ηλεκτρονικά στον παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του παραλήπτη (email, διεύθυνση IP κ.λπ.), κατά περίπτωση.
 • Παραλήφθηκε ή προσπελάστηκε από τον παραλήπτη.

Για συναλλαγές μέσω κωδικών QR, μπορεί να σας ζητηθεί να μας προσκομίσετε εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία παράδοσης ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή.

Προϊόντα και συναλλαγές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

Η πώλησή σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κάλυψη σύμφωνα με την Προστασία πωλητή PayPal στις εξής περιπτώσεις:

 • Ο αγοραστής υποβάλλει διεκδίκηση (είτε σε εμάς είτε στον εκδότη της κάρτας του) ότι το προϊόν που στείλατε δεν είναι αυτό που παρήγγειλε (εφεξής, διεκδίκηση «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή»).
 • Περιλαμβάνει ένα προϊόν που η PayPal αποφασίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι είναι πλαστό.
 • Περιλαμβάνει ένα προϊόν που παραδώσατε αυτοπροσώπως, μεταξύ άλλων σε σχέση με μια πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στο φυσικό σας κατάστημα, εκτός αν ο αγοραστής πλήρωσε για τη συναλλαγή αυτοπροσώπως με τη χρήση κωδικού QR PayPal για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών.
 • Περιλαμβάνει πωλήσεις που δεν διεκπεραιώνονται ούτε μέσω λογαριασμού PayPal του αγοραστή ούτε μέσω συναλλαγής ολοκλήρωσης αγοράς επισκέπτη PayPal. Για παράδειγμα, αν η πώληση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το προϊόν PayPal Payments Pro/Εικονικό τερματικό, το προϊόν «Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα PayPal», τις Πληρωμές μέσω PayPal Business ή το PayPal Here, τότε δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κάλυψη.
 • Περιλαμβάνει προϊόντα που ισοδυναμούν με μετρητά, συμπεριλαμβανομένων δωροκαρτών.
 • Περιλαμβάνει δωρεά.
 • Σχετίζεται με την αγορά χρηματοοικονομικού προϊόντος ή επένδυσης οποιουδήποτε είδους.
 • Περιλαμβάνει προσωπική πληρωμή.
 • Περιλαμβάνει πληρωμή που πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας Μαζικών πληρωμών PayPal.
 • Το προϊόν είναι ένα όχημα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσικλετών, οχημάτων αναψυχής, αεροσκαφών ή σκαφών.
 • Πληρωμές που αφορούν την αγορά χρυσού (σε φυσική μορφή ή σε ανταλλακτική μορφή).

Ποσοστό προμηθευτή

Η κατάσταση Ποσοστό χρέωσης προμηθευτή υπόκειται σε αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, σε υποβολή αίτησης και στην έγκρισή της από εμάς. Ενδέχεται να αξιολογούμε τις αιτήσεις ανά υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής κριτηρίων: έγκυρος μηνιαίος όγκος πωλήσεων, μέγεθος μέσου καλαθιού αγορών και λογαριασμός σε καλή κατάσταση.

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για την κατάσταση Ποσοστό χρέωσης προμηθευτή, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον όγκο, (και να τη διατηρήσετε), ο λογαριασμός σας πρέπει:

 • Να πληροί συνεχώς τις προϋποθέσεις καλής κατάστασης και να μην τελεί υπό διερεύνηση.
 • Να έχει λάβει ποσό μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο βαθμίδας 1 (στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας) σε πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Ενδέχεται να υποβαθμίσουμε τον λογαριασμό σας στο βασικό ποσοστό οποιαδήποτε στιγμή, αν:

 • Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται.
 • Υπάρχουν ανεπίλυτες αντιστροφές χρέωσης κατά του λογαριασμού PayPal.
 • Παραβιάζετε κάποιον από τους Κανόνες σχετικά με την επιβάρυνση.

Αν υποβαθμίσουμε τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να υποβάλετε ξανά αίτηση προκειμένου ο λογαριασμός σας να δικαιούται ποσοστό προμηθευτή.

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για τη λήψη του ποσοστού χρέωσης προμηθευτή μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Αν η αίτησή σας απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση μόνο μετά από 30 ημέρες.

Τα ποσοστά προμηθευτών δεν ισχύουν για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών που λαμβάνονται μέσω της δυνατότητας που παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, που ισχύει στη χώρα σας, και του PayPal Here.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Περιορισμένες δραστηριότητες

Σε σχέση με τη χρήση των ιστοτόπων μας, του λογαριασμού σας στην PayPal, τις υπηρεσίες PayPal ή κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής σας με την PayPal, άλλους πελάτες της ή τρίτα μέρη, δεν πρέπει:

 • Να παραβιάσετε την παρούσα συμφωνία χρήστη, την Πολιτική αποδεκτής χρήσης της PayPal, τα Συμφωνητικά εμπορικών οντοτήτων (CEA) (εάν ισχύουν στην περίπτωσή σας) ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς.
 • Να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο, νομοθέτημα, διάταγμα ή κανονισμό (για παράδειγμα, αυτά που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την πολιτική κατά των διακρίσεων ή τις ψευδείς διαφημίσεις).
 • Να καταπατήσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνιών, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα δημοσιοποίησης ή απορρήτου της PayPal ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Να πουλήσετε πλαστά αγαθά.
 • Να ενεργήσετε με τρόπο δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απειλητικό ή παρενοχλητικό.
 • Να παράσχετε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.
 • Να στείλετε ή να λάβετε πιθανώς απατηλά ή μη εξουσιοδοτημένα χρήματα κατά την εύλογη κρίση μας.
 • Να αρνηθείτε να συνεργαστείτε σε έρευνα ή να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας ή άλλα στοιχεία που παρέχετε σε εμάς.
 • Να προσπαθήσετε να «πληρωθείτε διπλά» κατά τη διάρκεια μιας αμφισβήτησης μέσω λήψης ή προσπάθειας λήψης χρημάτων τόσο από την PayPal όσο και από τον πωλητή, την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας για την ίδια συναλλαγή.
 • Να ελέγξετε έναν λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος σε άλλον λογαριασμό ο οποίος έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους απαγορευμένες δραστηριότητες.
 • Να δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες PayPal με τρόπο που οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει σε:
  • Παράπονα.
  • Αιτήματα (που είτε υποβλήθηκαν σε εμάς είτε στους εκδότες καρτών) από αγοραστές για ακύρωση πληρωμών προς εσάς.
  • Χρεώσεις, πρόστιμα, ποινές ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις ή απώλειες για την PayPal, για άλλους πελάτες της PayPal, για τρίτα μέρη ή για εσάς.
 • Να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό PayPal ή τις υπηρεσίες PayPal με τρόπο που η PayPal, η Visa, η Mastercard, η American Express, η Discover ή οποιοδήποτε άλλο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρονικών χρημάτων ευλόγως πιστεύει ότι αποτελεί κατάχρηση του συστήματος καρτών ή παραβίαση των κανόνων της ένωσης ή του δικτύου καρτών.
 • Να επιτρέψετε στον λογαριασμό σας στην PayPal να έχει υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε ποσό που οφείλετε σε εμάς.
 • Να δώσετε στον εαυτό σας προκαταβολή μετρητών από την πιστωτική κάρτα σας (ή να βοηθήσετε άλλους να το κάνουν).
 • Να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες PayPal από χώρα που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των επιτρεπόμενων χωρών.
 • Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια θέτει μη εύλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή στις υπηρεσίες PayPal.
 • Να διευκολύνετε την εγκατάσταση ιών, δούρειων ίππων, κακόβουλου λογισμικού, ιών τύπου worm ή άλλων μεθόδων προγραμματισμού που επιχειρούν ή μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, διακοπή λειτουργίας, αλλοίωση ή κατάχρηση, επιβλαβή παρεμβολή, συγκεκαλυμμένη υποκλοπή ή μεταβολή, ή να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα, δεδομένα, πληροφορίες ή στις υπηρεσίες PayPal.
 • Να χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε ανώνυμο διακομιστή μεσολάβησης, ρομπότ, πρόγραμμα ανίχνευσης ιστού, άλλη αυτόματη συσκευή ή μη αυτόματη διεργασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή των ιστοτόπων μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, ή να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή μέθοδο για να παρακάμψετε τις κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ.
 • Να προσπαθήσετε ή να επιτύχετε να παρέμβετε ή να διαταράξετε τους ιστοτόπους μας, το λογισμικό, τα συστήματα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal ή τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal από άλλους χρήστες.
 • Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια οποιασδήποτε υπηρεσίας από τους παρόχους υπηρεσιών Internet με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή άλλους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών.
 • Να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες PayPal για να δοκιμάσετε συμπεριφορές πιστωτικών καρτών.
 • Να παρακάμψετε οποιαδήποτε πολιτική της PayPal ή τις αποφάσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας στην PayPal, όπως προσωρινή ή επ' αόριστον αναστολή ή άλλες δεσμεύσεις λογαριασμού, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εμπλοκή στις ακόλουθες ενέργειες: προσπάθεια να ανοίξετε νέο ή επιπρόσθετο λογαριασμό ή λογαριασμούς PayPal, όταν ένας λογαριασμός έχει υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο ή έχει απαγορευτεί, τεθεί σε αναστολή ή περιοριστεί με άλλον τρόπο, άνοιγμα νέων ή επιπρόσθετων λογαριασμών PayPal με στοιχεία που δεν είναι δικά σας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email κ.λπ.) ή χρήση του λογαριασμού PayPal άλλου χρήστη.
 • να παρενοχλήσετε ή/και απειλήσετε τους υπαλλήλους, συνεργάτες ή άλλους χρήστες
 • Να καταχραστείτε (ως αγοραστής ή ως πωλητής) τη διαδικασία επίλυσης διαδικτυακών διαφορών ή/και την Προστασία αγοραστή PayPal.
 • Να προκαλέσετε τη λήψη δυσανάλογου αριθμού διεκδικήσεων που έχουν κλείσει υπέρ του προσφεύγοντος σχετικά με τον λογαριασμό σας στην PayPal ή την επιχείρησή σας.
 • Να έχετε βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας από οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που καταδεικνύει υψηλό επίπεδο κινδύνου το οποίο σχετίζεται με τη χρήση των υπηρεσιών PayPal από εσάς.
 • Να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα με τον λογαριασμό PayPal για να παρέχετε στον εαυτό σας προκαταβολή μετρητών (ή να βοηθήσετε άλλους να το κάνουν).
 • Να γνωστοποιήσετε ή να διανείμετε στοιχεία άλλου χρήστη σε τρίτο μέρος ή να χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός αν έχετε λάβει τη ρητή συναίνεση του χρήστη.
 • Να στείλετε αυθαίρετα email σε χρήστη ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες PayPal για είσπραξη πληρωμών σχετικά με αποστολή ή συνέργεια σε αποστολή αυθαίρετων email σε τρίτα μέρη.
 • Να αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, γνωστοποιήσετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, αλλάξετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, εμφανίσετε δημόσια ή πλαισιώσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τους ιστοτόπους της PayPal, χωρίς γραπτή συναίνεση από εμάς ή από οποιοδήποτε αντίστοιχο τρίτο μέρος.
 • Να αποκαλύψετε τους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού σας σε οποιονδήποτε άλλο ή να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης κάποιου άλλου. Δεν φέρουμε ευθύνη για απώλειες που προκλήθηκαν από εσάς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης του λογαριασμού σας από οποιοδήποτε άτομο εκτός από εσάς, που προκύπτει ως αποτέλεσμα κατάχρησης των κωδικών πρόσβασης.
 • Να προβείτε σε ενέργεια ή να την παραλείψετε ή να αποπειραθείτε να προβείτε σε ενέργεια ΄΄η να παραλείψετε ενέργεια, όταν η εν λόγω ενέργεια μπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών PayPal ή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών, ή να πράξετε διαφορετικά από όσα ορίζονται στους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη.
 • Να ζητήσετε ή να στείλετε πληρωμή για προσωπική συναλλαγή, ενώ πρόκειται για εμπορική συναλλαγή.
 • Να επιτρέψετε να εκτεθεί η PayPal σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με την πολιτική της για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας, καθώς και με παρόμοιες κανονιστικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή δεν ακολουθείτε τα βήματα άρσης των ορίων αποστολής, λήψης ή μεταφοράς ή που εκθέτετε την PayPal σε κίνδυνο κανονιστικών προστίμων από ευρωπαϊκές, αμερικανικές ή άλλες αρχές, για την επεξεργασία των συναλλαγών σας), λόγω της χρήσης της υπηρεσίας PayPal από μέρους σας.
 • Να ενσωματώσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal, χωρίς να συμμορφώνεστε πλήρως με όλες τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις που σας έχουν γνωστοποιηθεί μέσω οποιασδήποτε ενσωμάτωσης ή οδηγιών για προγραμματιστές ή άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την PayPal κατά διαστήματα.
 • Να διαφημίσετε, να προωθήσετε, να παρουσιάσετε ή να περιγράψετε την υπηρεσία PayPal Credit ή οποιοδήποτε πιστωτικό μέσο πληρωμής κοινής ονοματοσήμανσης με την PayPal στους πελάτες σας χωρίς: (1) να έχετε αποκτήσει εκ των προτέρων την απαραίτητη κανονιστική άδεια να πράξετε ανάλογα (πράγμα που ενδεχομένως σας οδηγήσει στη διάπραξη ποινικού αδικήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον νόμο του 2000 του Ηνωμένου Βασιλείου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αγορές) και (2) την προηγούμενη γραπτή άδεια της PayPal και (εάν δεν είναι η ίδια η PayPal) του εκδότη της πίστωσης για να πράξετε ανάλογα.
 • Να υποστείτε (ή να μας δώσετε λόγο να θεωρήσουμε ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα να υποστείτε) παραβίαση ασφάλειας της τοποθεσίας Web ή των συστημάτων σας, που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση των στοιχείων πελάτη.

Συμφωνείτε ότι η εμπλοκή στις παραπάνω απαγορευμένες δραστηριότητες υποβαθμίζει την ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας για εσάς ή άλλους πελάτες μας ή/και τη χρήση του λογαριασμού σας και των υπηρεσιών μας γενικότερα.

Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες

Αν θεωρούμε ότι έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, μπορούμε να λάβουμε διάφορα μέτρα για την προστασία της PayPal, των πελατών της και άλλων ατόμων οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Στα μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

 • Να τερματίσουμε την παρούσα συμφωνία χρήστη, να περιορίσουμε ή/και να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας αμέσως και χωρίς κυρώσεις για εμάς.
 • Να σας αρνηθούμε την παροχή των υπηρεσιών PayPal στο μέλλον.
 • Να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στους ιστοτόπους μας, το λογισμικό, τα συστήματα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, στον λογαριασμό σας στην PayPal ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal, όπως και να περιορίσουμε την ικανότητά σας να πραγματοποιείτε πληρωμές, να στέλνετε χρήματα με όποια από τις μεθόδους πληρωμής έχετε συνδέσει στον λογαριασμό PayPal, αλλά και να απαγορεύσουμε την αποστολή χρημάτων ή την πραγματοποίηση μεταφορών, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία ευθύνη.
 • να δεσμεύσουμε τα χρήματά σας στον βαθμό και για το διάστημα που εύλογα απαιτούνται για την προστασία ενάντια του κινδύνου ευθύνης.Αναγνωρίζετε ότι, μεταξύ άλλων:
 • Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με πληρωμές χρηματοδοτούμενες από κάρτα τις οποίες λαμβάνετε μπορεί να διαρκέσει μέχρι την παρέλευση του κινδύνου αντιστροφής χρέωσης που κλείνει υπέρ του υπόχρεου πληρωμής/αγοραστή (όπως κρίνεται από τους κανόνες του προγράμματος κάρτας). Αυτό εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
  1. Του τύπου αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία λαμβάνετε πληρωμή.
  2. Του χρονικού διαστήματος για την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών για τα οποία λαμβάνετε πληρωμή (π.χ. η πώληση εισιτηρίων για εκδηλώσεις μήνες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης εκδήλωσης μπορεί να εμπεριέχει υψηλότερο και διαχρονικότερο κίνδυνο αντιστροφής χρέωσης από ό,τι η πώληση των περισσοτέρων άλλων αγαθών ή υπηρεσιών).
 • Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με διεκδίκηση ή αμφισβήτηση που προκύπτει από πληρωμή που λαμβάνετε μπορεί να διαρκέσει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου τα εμπλεκόμενα μέρη να κλείσουν τη διεκδίκηση ή αμφισβήτηση καθώς και όλες τις προσφυγές που σχετίζονται με τη διεκδίκηση ή την αμφισβήτηση, σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal.
 • Ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal σχετικά με οποιαδήποτε περίπτωση αφερεγγυότητας που μπορεί να υποστείτε μπορεί να διαρκέσει για όσο διάστημα και στον βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία για την αφερεγγυότητα εμποδίζει την PayPal να κινηθεί νομικά εναντίον σας.
 • Αν επιτρέψετε ο λογαριασμός σας στην PayPal να διαθέτει υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε ποσό που οφείλετε στην PayPal, ο κίνδυνος ευθύνης της PayPal μπορεί να διαρκέσει για το χρονικό διάστημα και στον βαθμό που οφείλετε αυτό το ποσό στην PayPal.
 • Να μπλοκάρουμε τον λογαριασμό σας στην PayPal ή/και να δεσμεύσουμε τυχόν χρήματα στον λογαριασμό αποθεματικού (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περίπτωσης να συμβεί αυτό για περισσότερες από 180 ημέρες, αν ζητηθεί από την PayPal, όπου τα δικαιώματά της προκύπτουν από εμπλοκή σας σε απαγορευμένη δραστηριότητα).
 • Να αρνηθούμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή πληρωμής ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο και θα απαιτείται μόνο να παρέχουμε το γεγονός της άρνησης και τις αιτίες αυτής, καθώς και τον τρόπο που μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, όπου είναι εφικτό, κατόπιν αιτήματος και εφόσον δεν απαγορεύεται από τον νόμο.
 • Να πραγματοποιήσουμε αντιστροφή μιας πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης, αν κριθεί κατάλληλο, της πηγής χρηματοδότησης του αποστολέα).
 • να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας.
 • Να αναστείλουμε το δικαίωμά σας για Προστασία αγοραστή PayPal ή/και Προστασία πωλητή PayPal (και αναδρομικά).
 • Να επικοινωνήσουμε με τρίτα μέρη και να γνωστοποιήσουμε στοιχεία των απαγορευμένων δραστηριοτήτων, με τρόπο που προβλέπεται στη Δήλωση Απορρήτου μας.
 • Να ζητήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε ανακριβείς πληροφορίες που μας παρείχατε.
 • Να ζητήσουμε από εσάς πληροφορίες ή έγγραφα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή/και σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρείχατε με βάση μια συναλλαγή.
 • Αν παραβιάσατε την Πολιτική αποδεκτής χρήσης της PayPal, τότε θα φέρετε την ευθύνη για βλάβες που προκλήθηκαν στην PayPal από την αθέτηση, από μέρους σας, της παρούσας πολιτικής.

Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στην PayPal κυρίως για τους σκοπούς της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής σας δραστηριότητας και παραβιάζετε την Πολιτική αποδεκτής χρήσης, τότε:

 • Εκτός από το γεγονός ότι υπόκεισθε στις παραπάνω ενέργειες, θα φέρετε την ευθύνη να καταβάλετε αποζημίωση στην PayPal ίση με το ύψος των ζημιών που υπέστη η PayPal από την από μέρους σας παραβίαση της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι το ποσό των 2.500,00 USD (ή το αντίστοιχο ποσό στο νόμισμα της χώρας στην οποία κατοικείτε) ανά παραβίαση της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης είναι:
  • Μια εύλογη ελάχιστη εκτίμηση της πραγματικής ζημίας που υπέστη η PayPal, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υφιστάμενες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας του ποσού προς το εύρος ζημίας της PayPal που μπορούσε ευλόγως να προβλεφθεί.
  • Εύλογο και αναλογικό όσον αφορά την εφαρμογή του στην παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς.
  • Απαραίτητο, αλλά δεν υπερβαίνει το επαρκές ύψος για την προστασία του έννομου συμφέροντος της PayPal ως προς τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης.
 • Η PayPal μπορεί να παρακρατήσει αυτή την αποζημίωση απευθείας από οποιοδήποτε υφιστάμενο υπόλοιπο σε οποιονδήποτε λογαριασμό PayPal που ελέγχετε.

Ανατρέξτε επίσης στην παρακάτω ενότητα σχετικά με την ευθύνη σας.

Εκτός αν λάβετε διαφορετικές οδηγίες από εμάς, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να αποπειραθείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας ενώ έχει τεθεί σε αναστολή ή έχει κλείσει.Αμέσως μετά τη διακοπή, την αναστολή ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας, οφείλετε να φροντίζετε για την άμεση ακύρωση κάθε συμφωνίας με πωλητές ή άλλα τρίτα μέρη η οποία αφορά πληρωμές που έχουν ξεκινήσει από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών κατόπιν συμφωνίας χρέωσης) και οριστεί από τον λογαριασμό σας. Παραμένετε υπεύθυνοι, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη, σχετικά με όλες τις χρεώσεις και λοιπά ποσά με τα οποία επιβαρύνεστε μέσω της χρήσης του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από την καταγγελία, την αναστολή ή το κλείσιμό του.

Δεσμεύσεις χρημάτων, περιορισμοί και αποθεματικά

Τι είναι οι δεσμεύσεις χρημάτων, οι περιορισμοί και τα αποθεματικά;

Υπό ορισμένες συνθήκες, για την προστασία της PayPal και την ασφάλεια και την ακεραιότητα του δικτύου αγοραστών και πωλητών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες PayPal, η PayPal ενδέχεται να λάβει μέτρα σε επίπεδο λογαριασμού ή επίπεδο συναλλαγών.Αν λάβουμε οποιοδήποτε από τα μέτρα που περιγράφονται εδώ, συνήθως θα σας ειδοποιήσουμε, ωστόσο ενδέχεται, αν θεωρείται εύλογο (για παράδειγμα, αν παραβιάζετε την παρούσα συμφωνία χρήστη ή το θεωρούμε συνετό για λόγους ασφάλειας), να λάβουμε οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς, δεσμεύσεις ή αποθεματικά λογαριασμού, θα πρέπει να επισκεφθείτε το Κέντρο επίλυσης προβλημάτων ή να ακολουθήστε τις οδηγίες στην ειδοποίηση που εστάλη μέσω email αναφορικά με τους περιορισμούς, τις δεσμεύσεις και τα αποθεματικά.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι χρήματα που δεσμεύτηκαν σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη ενδέχεται να τοποθετηθούν στον λογαριασμό αποθεματικού και ότι θα μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, όπως ενδέχεται να ζητήσουμε εύλογα προκειμένου να κρίνουμε αν ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί.

Δεσμεύσεις χρημάτων

Δέσμευση θεωρείται κάποιο μέτρο που ενδέχεται να πάρει η PayPal υπό ορισμένες συνθήκες, είτε σε επίπεδο συναλλαγής είτε σε επίπεδο λογαριασμού. Όταν η PayPal δεσμεύσει κάποιο ποσό πληρωμής, αυτό δεν είναι διαθέσιμο ούτε στον αποστολέα ούτε στον παραλήπτη. Η PayPal ελέγχει πολλούς παράγοντες πριν από τη δέσμευση μιας πληρωμής, όπως η μονιμότητα του λογαριασμού, η δραστηριότητα συναλλαγών, ο τύπος επιχείρησης, οι προηγούμενες αμφισβητήσεις πελατών και η συνολική ικανοποίηση πελατών. Ορισμένες συνηθισμένες περιπτώσεις που η PayPal θα δεσμεύσει πληρωμές περιλαμβάνουν αυτές που εύλογα θεωρούμε ότι:

 • Πρόκειται για συναλλαγές που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, ή σε άλλες περιπτώσεις που γνωρίζουμε πως οδηγούν τυπικά σε αύξηση των αντιστροφών χρέωσης, των διεκδικήσεων ή των αμφισβητήσεων ή πως σχετίζονται συχνά με απάτη ή παράνομη δραστηριότητα.
 • Παρατηρούνται ξαφνικές και ασυνήθιστες αλλαγές στη δραστηριότητα πωλήσεων ενός κατόχου λογαριασμού PayPal, όπως η αύξηση των αντιστροφών χρέωσης, των αντιστροφών πληρωμής ή των παραπόνων από αγοραστές τα οποία σχετίζονται με τον εν λόγω λογαριασμό PayPal.
 • Ο λογαριασμός PayPal χρησιμοποιείται σε σχέση με απαγορευμένες δραστηριότητες.
 • Ο λογαριασμός PayPal που χρησιμοποιήθηκε για τη συναλλαγή μπορεί να έχει παραβιαστεί ή οικονομικά στοιχεία που έχουν κλαπεί (τραπεζική ή πιστωτική κάρτα) χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή ή κάποια συναλλαγή δεν εγκρίθηκε με τον σωστό τρόπο.
 • Κάποιος χρήστης προσπαθεί να στείλει ή να μεταφέρει χρήματα που έλαβε με δόλια μέσα.
 • Κάποιος χρήστης δεν έχει υποβάλει επαρκή στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά του ή την ταυτότητα της επιχείρησής του ή/και ο χρήστης έχει περιορισμένο ιστορικό συναλλαγών μέσω PayPal.
 • Πληρωμή που λάβατε ως πωλητής αμφισβητείται ως πληρωμή που πρέπει να ακυρωθεί και να αντιστραφεί
 • Κάποιος αγοραστής σας έχει υποβάλει αντιστροφή χρέωσης, αντιστροφή πληρωμής ή διεκδίκηση που καλύπτεται από την Προστασία αγοραστή PayPal και αφορά πληρωμή που λάβατε
 • Ο αγοραστής σας υποβάλει διεκδίκηση σύμφωνα με την διαδικασία επίλυσης διαφορών της πλατφόρμας αγορών.
 • Υπάρχει ο κίνδυνος αντιστροφής πληρωμών στον λογαριασμό σας στην πηγή χρηματοδότησής σας.
 • Υπάρχει κίνδυνος ευθύνης (ενδεικτικός κατάλογος με παραδείγματα αυτού του κινδύνου παρατίθεται στην ενότητα Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες παραπάνω).

Έλεγχος πληρωμής

Όταν εντοπίζουμε μια πιθανή συναλλαγή υψηλού κινδύνου, την ελέγχουμε πιο διεξοδικά πριν επιτρέψουμε τη συνέχεια στα επόμενα βήματα που περιλαμβάνει. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή έχουμε εύλογες υποψίες ότι ο λογαριασμός PayPal του υπόχρεου πληρωμής χρησιμοποιείται σε απαγορευμένες δραστηριότητες ή για άλλους λόγους, όπως αυτοί καθορίζονται από εμάς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Εδώ μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ο κίνδυνος ευθύνης (ενδεικτικός κατάλογος με παραδείγματα αυτού του κινδύνου παρατίθεται στην ενότητα Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες παραπάνω).

Αν μια πληρωμή υπόκειται σε έλεγχο, ενδέχεται:

 • Να εκτελέσουμε την εντολή πληρωμής που δόθηκε από τον αγοραστή.
 • Να απαγορεύσουμε τη χρήση του λογαριασμού που ανήκει στον υπόχρεο πληρωμής αμέσως μετά από την εν λόγω εκτέλεση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
 • Να δεσμεύσουμε την πληρωμή στον λογαριασμό του υπόχρεου πληρωμής.
 • Να ειδοποιήσουμε τον παραλήπτη να καθυστερήσει την παράδοση των προϊόντων που αγοράστηκαν και εξοφλήθηκαν μέσω αυτής της πληρωμής.

Ως αγοραστής ενδέχεται να λάβετε το προϊόν που αγοράσατε με καθυστέρηση. Αν ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση της συναλλαγής, θα ειδοποιήσουμε τον πωλητή και θα του δώσουμε οδηγίες για την αποστολή του προϊόντος.

Αν δεν γίνει εκκαθάριση της συναλλαγής, θα την ακυρώσουμε και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα, εκτός αν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να λάβουμε άλλα μέτρα.

Όλες οι πληρωμές που έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο εξακολουθούν να υπόκεινται σε αντιστροφή πληρωμής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη. Ωστόσο, θα μπορούν να καλύπτονται από την Προστασία πωλητή PayPal αν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Η PayPal θα σας στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email ή/και μέσω της καρτέλας του ιστορικού συναλλαγών στον λογαριασμό σας στην PayPal. Κατά τη διαδικασία ελέγχου πληρωμής, σε έλεγχο υποβάλλεται μόνο η πληρωμή. Ο έλεγχος εφαρμόζεται προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος που διατρέχουν οι χρήστες της PayPal από τη λήψη συναλλαγών υψηλού κινδύνου. Μια πληρωμή που υπόκειται σε έλεγχο πληρωμής δεν αποτελεί έλεγχο ούτε δέσμευση από την PayPal σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές, τον χαρακτήρα ή την υπόληψη ενός μέρους στη συναλλαγή πληρωμής και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μείωση προς τον σεβασμό σε οποιοδήποτε άτομο.

Δεσμεύσεις χρημάτων που σχετίζονται με τις εντολές πληρωμών που έχετε ορίσει

Ορισμένες λειτουργίες της PayPal ενδέχεται να σας επιτρέπουν (είτε απευθείας είτε μέσω κάποιου που έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, όπως διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών στις οποίες πραγματοποιείτε συναλλαγές ως πωλητής) να μας δίνετε εντολή να δεσμεύουμε τα χρήματά σας (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που λαμβάνετε μέσω PayPal) στον λογαριασμό αποθεματικού.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανίζουμε τη διαθεσιμότητα των εν λόγω χρημάτων στο υπόλοιπό σας. Η περιγραφή της κατάστασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιήσατε για να μας δώσετε εντολή να πραγματοποιήσουμε τη δέσμευση. Θα απελευθερώσουμε τα δεσμευμένα χρήματα σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από εσάς (ή από την οντότητα στην οποία έχετε δώσει άδεια να ενεργεί εκ μέρους σας), σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Περιορισμοί λογαριασμού

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται για την προστασία της PayPal, των αγοραστών και των πωλητών όταν παρατηρήσουμε απαγορευμένες δραστηριότητες, αυξημένο οικονομικό κίνδυνο ή δραστηριότητα που θεωρούμε ασυνήθιστη ή ύποπτη. Οι περιορισμοί μάς βοηθούν επίσης να συλλέγουμε απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να παραμείνει ανοικτός ο λογαριασμός PayPal.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ο λογαριασμός PayPal θα μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμό, όπως σε περιπτώσεις που εύλογα θεωρούμε ότι:

 • Κάποιος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό PayPal χωρίς να το γνωρίζετε. Σε αυτήν την περίπτωση, θα τον θέσουμε υπό περιορισμό για την προστασία σας και θα εξετάσουμε τη δόλια δραστηριότητα.
 • Κάποιος χρησιμοποίησε την κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας, χωρίς την άδειά σας και ο εκδότης της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή η τράπεζά σας μας ειδοποίησε σχετικά με αυτήν τη δραστηριότητα.
 • Έχετε παραβιάσει την παρούσα συμφωνία χρήστη ή την Πολιτική αποδεκτής χρήσης.
 • Σύμφωνα με τις επιδόσεις σας στις πωλήσεις, ο λογαριασμός σας στην PayPal είναι υψηλού κινδύνου. Παραδείγματα: ενδείξεις για χαμηλές πωλήσεις επειδή έχετε λάβει ασυνήθιστα υψηλό αριθμό διεκδικήσεων και αντιστροφών χρέωσης, πωλήσεις εντελώς νέων ή υψηλού κόστους προϊόντων ή ραγδαία αύξηση στον συνηθισμένο όγκο πωλήσεων.
 • Υπάρχει κίνδυνος ευθύνης (ενδεικτικός κατάλογος με παραδείγματα αυτού του κινδύνου παρατίθεται στην ενότητα Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες παραπάνω).

Ενδέχεται επίσης να περιορίσουμε τον λογαριασμό PayPal προς συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρέπει να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με τον λογαριασμό σας προκειμένου να αρθεί ο περιορισμός.Συνήθως, αυτό είναι εφικτό, αφού μας δώσετε τις πληροφορίες που απαιτούνται.Ωστόσο, αν θεωρήσουμε ότι ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών, ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για να προστατέψουμε την PayPal, τους χρήστες μας, τα τρίτα μέρη ή εσάς από αντιστροφές πληρωμής, χρεώσεις, πρόστιμα, ποινές, νομικούς ή/και κανονιστικούς κινδύνους και οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση.

Αποθεματικά

Ενδέχεται να ορίσουμε αποθεματικό στον λογαριασμό PayPal οποιαδήποτε στιγμή αν θεωρούμε ότι ενδέχεται να υπάρχει υψηλό επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με εσάς, τον λογαριασμό PayPal, το επιχειρηματικό σας μοντέλο ή τις συναλλαγές σας. Όταν ορίσουμε αποθεματικό στον λογαριασμό PayPal, σημαίνει ότι όλα ή ένα μέρος των χρημάτων από τον λογαριασμό χαρακτηρίζονται ως μη διαθέσιμα για μεταφορά προκειμένου να προστατευτούμε από τον κίνδυνο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από εσάς και δεσμεύτηκαν στο αποθεματικό ή ακυρώθηκαν ή από οποιοδήποτε άλλον κίνδυνο σχετικό με τον λογαριασμό PayPal ή τη χρήση των υπηρεσιών PayPal. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σχετικά με την πιθανότητα να οριστεί αποθεματικό βασίζονται σε διάφορους παράγοντες, όπως στις πληροφορίες που μας δίνονται τόσο από εσωτερικές πηγές όσο και από τρίτα μέρη.

Η PayPal λαμβάνει υπόψη σειρά μη αποκλειστικών παραγόντων όπως και αν αυτοί έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και με ποιον τρόπο. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • Πόσο καιρό δραστηριοποιείστε επαγγελματικά
 • Αν ο τομέας σας έχει υψηλές πιθανότητες αντιστροφών χρέωσης.
 • Το ιστορικό επεξεργασίας πληρωμών με την PayPal και άλλους παρόχους
 • Το επιχειρηματικό ή/και το προσωπικό ιστορικό πίστωσης
 • Τους χρόνους παράδοσης
 • Αν ο αριθμός των επιστροφών προϊόντων, των αντιστροφών χρεώσεων, των διεκδικήσεων ή των αμφισβητήσεων είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο.

Υπάρχουν δύο τύποι αποθεματικών που ενδέχεται να οριστούν στον λογαριασμό PayPal και μπορεί να ισχύει μόνο ο ένας ή και οι δύο ταυτόχρονα:

 • Με τον όρο «συνεχές αποθεματικό» νοείται το αποθεματικό στο οποίο δεσμεύεται ένα ποσοστό από κάθε συναλλαγή που λαμβάνετε κάθε μέρα και αποδεσμεύεται αργότερα σε καθορισμένο χρόνο. Για παράδειγμα, το αποθεματικό σας θα μπορούσε να οριστεί στο 10% και να δεσμευτεί για 90 ημέρες συνεχόμενα. Αυτό σημαίνει ότι το 10% των χρημάτων που λαμβάνετε την 1η ημέρα δεσμεύεται και, στη συνέχεια, αποδεσμεύεται την 91η ημέρα. Το 10% των χρημάτων που λαμβάνετε τη 2η ημέρα δεσμεύεται έως την 92η μέρα κ.ο.κ. Το συνεχές αποθεματικό αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τύπο αποθεματικού.
 • Με τον όρο «ελάχιστο αποθεματικό» νοείται ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό χρημάτων που πρέπει να είναι διαθέσιμο στο υπόλοιπό σας οποιαδήποτε στιγμή. Το ελάχιστο αποθεματικό σχηματίζεται είτε από ένα ποσό που κατατίθεται ολόκληρο προκαταβολικά είτε από ποσοστά επί των πωλήσεων σε κυλιόμενη βάση μέχρι να επιτευχθεί το ελάχιστο αποθεματικό, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του συνεχούς αποθεματικού.

Αν ορίσουμε αποθεματικό σε χρήματα στον λογαριασμό PayPal, τα χρήματα θα μεταφερθούν στον λογαριασμό αποθεματικού, θα εμφανίζονται με τον χαρακτηρισμό «σε αναμονή» και θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με την εξέλιξη.

Αν αλλάξουμε το αποθεματικό εξαιτίας κάποιας αλλαγής σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με την εξέλιξη.

Θα αναλάβετε με δική σας δαπάνη όλες τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία αποθεματικού ή άλλης μορφής ασφάλειας με τρόπο που εύλογα θα καθοριστεί από εμάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επικύρωση των τυχόν απαραίτητων εγγράφων και την καταχώριση οποιασδήποτε μορφής εγγράφου που εύλογα απαιτείται από εμάς για να τελειοποιήσουμε οποιαδήποτε μορφή τόκου ασφάλειας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε αυστηρά τον λογαριασμό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα...

Αν εύλογα θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον λογαριασμό σας ή με τις υπηρεσίες μας, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Αφιερώστε λίγα λεπτά για να προσδιορίσετε το είδος του προβλήματος:

 • Μη αναμενόμενη πληρωμή κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

  Αυτό αφορά την περίπτωση που συνάψατε συμφωνία χρέωσης και η πληρωμή εστάλη από τον λογαριασμό σας σε άλλο λογαριασμό PayPal που υπόκειται στην εν λόγω συμφωνία αλλά:

  • Δεν συμφωνήσατε με τον παραλήπτη το ακριβές ποσό πληρωμής εκ των προτέρων.
  • Το ποσό της πληρωμής ήταν τελικά μεγαλύτερο από αυτό που εύλογα περιμένατε, σύμφωνα με προηγούμενες χρεώσεις και άλλες παραμέτρους.
 • Εσφαλμένη πληρωμή

  Αυτό αφορά την περίπτωση που μια πληρωμή η οποία εστάλη από τον λογαριασμό σας σε άλλο λογαριασμό PayPal, δεν εστάλη όπως υποδείξατε όταν μας ζητήσατε να την πραγματοποιήσουμε (π.χ. υπήρχε λάθος ποσό, καθυστέρηση ή λάθος παραλήπτης) ή όταν λάβατε αυτήν την πληρωμή.

 • Πρόβλημα ασφάλειας ή απάτης
  • Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή

   Αφορά την περίπτωση όπου μια πληρωμή η οποία στάλθηκε από τον λογαριασμό σας δεν είχε εγκριθεί από εσάς (ή οποιοδήποτε άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιεί πληρωμές εκ μέρους σας).

  • Άλλος τύπος προβλήματος ασφάλειας ή απάτης

   Αυτό αφορά την περίπτωση που υπήρξε άλλο πρόβλημα ασφάλειας ή απάτης, όπως:

   • Έχει προκύψει συμβάν με άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
   • Ο κωδικός πρόσβασης ή το PIN σας έχει παραβιαστεί.
   • Μια συσκευή που χρησιμοποιήσατε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας έχει χαθεί, κλαπεί ή απενεργοποιηθεί.

   Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος ασφάλειας» στη σελίδα Βασικές πληροφορίες πληρωμών και υπηρεσιών το συντομότερο δυνατόν πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Άλλος τύπος προβλήματος

  Αυτό αφορά την περίπτωση που υπήρξε άλλου είδους πρόβλημα με τον λογαριασμό σας ή τις υπηρεσίες μας το οποίο δεν αναφέρεται παραπάνω.Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχουμε κάνει πραγματολογικό, υπολογιστικό ή μαθηματικό λάθος που σχετίζεται με την προσθήκη ή τη μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό PayPal.

  Αν μια αγορά την οποία πραγματοποιήσατε μέσω PayPal δεν ήταν όπως περιγράφεται ή δεν λάβατε το προϊόν που αγοράσατε, ενδέχεται να ισχύει η Πολιτική προστασίας αγοραστή της PayPal και όχι αυτή η ενότητα. Ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας αγοραστή της PayPal για να μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα.

Βήμα 2: Πείτε μας για το πρόβλημα

Επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν και πείτε μας για το πρόβλημα (για παράδειγμα, αναφέρετε το είδος προβλήματος για το οποίο επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται).

Πρέπει να μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σε λογικό πλαίσιο σχετικά με τις συνθήκες του προβλήματος και να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα μας βοηθήσουν στην έρευνά μας.

Αν μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημά σας προφορικά, μπορεί να σας ζητήσουμε να το κάνετε και γραπτώς μέσα σε δέκα Εργάσιμες ημέρες από αυτό.

Μπορούμε να παρέχουμε σε τρίτα μέρη τις πληροφορίες που θεωρούμε σχετικές σε αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου.

Πώς θα βοηθήσουμε...

Σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη, στόχος μας είναι να διερευνήσουμε το πρόβλημα και να συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυσή του σε 60 ημέρες.Επιπλέον, αν το πρόβλημά σας αφορά:

 • Μη αναμενόμενη πληρωμή κατόπιν συμφωνίας χρέωσης, μέσα σε δέκα Εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που μας ενημερώσατε είτε:
  • Θα σας αποζημιώσουμε για το ποσό της πληρωμής.
  • Θα σας εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε.
 • Λανθασμένη πληρωμή σε άλλον λογαριασμό PayPal:
  • Θα προσπαθήσουμε αμέσως να εντοπίσουμε την πληρωμή και να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με το αποτέλεσμα χωρίς να επιβαρυνθείτε με χρέωση.
  • Θα σας αποζημιώσουμε το συντομότερο δυνατόν (και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ως το τέλος της Εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που θα μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα) και θα θέσουμε τον λογαριασμό σας στην κατάσταση που θα ήταν αν η εσφαλμένη πληρωμή είχε σταλεί όπως είχε οριστεί από τον αποστολέα. Αυτό σημαίνει ότι:
   • αν η εσφαλμένη πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη μικρότερου χρηματικού ποσού από αυτό που θα λαμβάνατε αν η πληρωμή είχε πραγματοποιηθεί όπως είχε οριστεί, θα πιστώσουμε τον λογαριασμό σας με τη διαφορά.
   • αν η εσφαλμένη πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη μεγαλύτερου χρηματικού ποσού από αυτό που θα λαμβάνατε αν η πληρωμή είχε πραγματοποιηθεί όπως είχε οριστεί, θα χρεώσουμε τον λογαριασμό σας για τα επιπλέον χρήματα.
  • Θα σας αποζημιώσουμε απευθείας στον λογαριασμό σας για τις απώλειες ή ζημίες που υποστήκατε και στην περίπτωση που συνιστούν εύλογο ενδεχόμενο το οποίο προκλήθηκε από την εσφαλμένη πληρωμή.
 • Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή σε άλλον λογαριασμό PayPal, το συντομότερο δυνατόν (και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ως το τέλος της Εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που θα μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα) θα θέσουμε τον λογαριασμό σας στην κατάσταση που θα ήταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποζημίωση για την πληρωμή σας.

Όπου δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε...

Δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση από εμάς, όπως περιγράφεται παραπάνω, και θα μας οφείλετε (ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αντιστροφή από τον λογαριασμό σας) οποιαδήποτε αποζημίωση έχετε ήδη λάβει από εμάς αν:

 • Δεν παρέχετε όλες τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εύλογα σχετικά με τις συνθήκες που προέκυψε το πρόβλημα (για παράδειγμα, αν μας ενημερώσετε για το πρόβλημά σας προφορικά, δεν συμμορφώνεστε με το αίτημά μας να μας ενημερώσετε γραπτώς εντός δέκα Εργάσιμων ημερών).
 • Δεν λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να μας βοηθήσετε στην έρευνά μας.
 • Μπορούμε να αποδείξουμε ότι διαπράξατε απάτη.
 • Μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πρόβλημα προέκυψε λόγω συνθηκών που δεν ήταν δυνατόν να ελέγξουμε (όπως φωτιά, πλημμύρα ή απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο).
 • Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι, διαφορετικά, δεν υπάρχει πρόβλημα που σας δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης.
 • Σχετικά με τα ακόλουθα επιμέρους προβλήματα:

Απροσδόκητη πληρωμή κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

Εσφαλμένη πληρωμή

Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή

Χρειαστήκατε περισσότερες από οκτώ εβδομάδες μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα ή

Συμφωνήσατε να πραγματοποιήσουμε την πληρωμή και οι λεπτομέρειες της συναλλαγής σάς γνωστοποιήθηκαν από εμάς ή από τον προμηθευτή τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την πραγματοποίησή της.

Χρειαστήκατε περισσότερους από 13 μήνες μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα ή

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι μας δώσατε λανθασμένα στοιχεία πληρωμής ή

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι η πληρωμή εστάλη όπως καθορίστηκε από τον υπόχρεο πληρωμής τη στιγμή που μας ζήτησε να την πραγματοποιήσουμε ή

Χωρίς δική μας υπαιτιότητα, δεν είχατε επαρκές υπόλοιπο PayPal για να ολοκληρώσετε την πληρωμή ή

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι το σύστημά μας δεν λειτουργούσε σωστά και γνωρίζατε για τη διακοπή της υπηρεσίας όταν ξεκινήσατε τη συναλλαγή ή

Η καθυστέρηση που ισχυριστήκατε ότι προκάλεσε την εσφαλμένη πληρωμή στην πραγματικότητα προέκυψε από δεσμεύσεις, περιορισμούς ή αποθεματικά που εφάρμοσε η PayPal σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη

Χρειαστήκατε περισσότερους από 13 μήνες μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής για να μας ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα ή

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι η πληρωμή πραγματοποιήθηκε επειδή δεν φροντίσατε για την ασφάλεια του λογαριασμού σας είτε σκόπιμα είτε λόγω βαριάς αμέλειας (για παράδειγμα, επιδείξατε μεγάλη απροσεξία και επιλέξατε να μοιραστείτε το αναγνωριστικό PayPal ή/και τον κωδικό πρόσβασης/PIN με κάποιον άλλο) ή

Παρουσιάστηκε άλλο πρόβλημα σχετικά με ασφάλεια ή απάτη και δεν μας ενημερώσατε για αυτό. Δεν θα σας καταβάλουμε αποζημίωση για μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον λογαριασμό σας, πριν μας ενημερώσετε για το εν λόγω πρόβλημα.

Μερικές φορές ενδέχεται να εντοπίσουμε το πρόβλημα πρώτοι. Αν πρέπει να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόβλημα, συνήθως το κάνουμε μέσω του Κέντρου ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων, στο οποίο θα έχετε πρόσβαση αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Αν πρέπει να προβείτε σε ενέργειες επειγόντως, μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα, όπως την αποστολή email για να σας ζητήσουμε να λάβετε μέτρα.

Εάν πραγματοποιήθηκε κατά λάθος πληρωμή στη πηγή χρηματοδότησης σας, η PayPal μπορεί να διορθώσει το λάθος χρεώνοντας ή πιστώνοντας (ανάλογα με την περίπτωση) την αντίστοιχη πηγή χρηματοδότησης.

Παράπονα

Αναφορά διαφωνιών ανάμεσα σε εσάς και την PayPal σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναφέρετε τυχόν παράπονά σας προς την PayPal σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Αν προκύψει αμφισβήτηση από εσάς προς την PayPal, στόχος μας είναι να ενημερωθούμε για τις ανησυχίες σας και να τις αντιμετωπίσουμε. Αν δεν μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας σχετικά με αυτό το ζήτημα, θα καταφύγουμε σε ουδέτερα και αποδοτικά από άποψη κόστους μέσα για τη γρήγορη επίλυση της αμφισβήτησης.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής παραπόνων...

Αν η έκβαση οποιασδήποτε καταγγελίας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κλιμάκωση παραπόνων, δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να κλιμακώσετε την καταγγελία σας και να επικοινωνήσετε με τους παρακάτω φορείς:

 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (ECC-Net) Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ECC-Net και τους τρόπους επικοινωνίας με την υπηρεσία στη διεύθυνση (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en).
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Το CSSF είναι η υπεύθυνη αρχή για την προληπτική επίβλεψη εταιρειών στον οικονομικό τομέα, όπως η PayPal, στο Λουξεμβούργο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το CSSF στη διεύθυνση 283 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CSSF και τους τρόπους επικοινωνίας με την υπηρεσία στη διεύθυνση: https://www.cssf.lu ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της ΕΕ στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Μόνο για χρήστες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή Ηνωμένου Βασιλείου (FOS) - Το FOS είναι μια δωρεάν, ανεξάρτητη υπηρεσία που μπορεί να διευθετήσει καταγγελίες ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Μπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το FOS και τους τρόπους επικοινωνίας με την υπηρεσία στη διεύθυνση https://www.financial-ombudsman.org.uk ή μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ PAYPAL

Άλλοι νομικοί όροι

Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

 • Ταχυδρομικής επιστολής στα κεντρικά γραφεία μας: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg· ή
 • Μέσω της σελίδας Contact Us (Επικοινωνήστε μαζί μας), όπου μπορείτε:
  • Να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Email Us» (Αποστολή email) για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά.
  • Να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Καλέστε μας» για τον τηλεφωνικό αριθμό μας αν επιθυμείτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά.

Πρέπει να μας στείλετε ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου σε σχέση με την παρούσα συμφωνία χρήστη μέσω ταχυδρομείου.

Ειδοποιήσεις προς εσάς

Συμφωνείτε ότι η PayPal ενδέχεται να σας ειδοποιεί ή να σας παρέχει άλλες πληροφορίες με την ανάρτησή τους στους ιστοτόπους της PayPal (συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μόνο από εσάς αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας), με την αποστολή τους μέσω email στη διεύθυνση email που αναφέρεται στον λογαριασμό σας, την αποστολή τους στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στον λογαριασμό σας, την κλήση μέσω τηλεφώνου ή την αποστολή μηνύματος SMS. Πρέπει να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμό email για επικοινωνία με τις υπηρεσίες μας και πληροφόρηση σχετικά με αυτές. Με την εξαίρεση των τροποποιήσεων στην παρούσα συμφωνία, αυτή η ειδοποίηση πρέπει να θεωρείται ότι έχει ληφθεί από εσάς εντός 24 ωρών από τη δημοσίευσή της στους ιστοτόπους της PayPal ή από την αποστολή της σε εσάς μέσω email. Εάν η ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά, θα θεωρούμε ότι έχει ληφθεί από εσάς εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αποστολή της. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό σας στην PayPal αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Γνωστοποίηση αιτιολόγησης για τις ενέργειές μας

Οι αποφάσεις μας σχετικά με δεσμεύσεις, περιορισμούς, αποθεματικά και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη, είτε περιορίζουν είτε επεκτείνουν την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας, τις υποδομές, τους ιστοτόπους, το λογισμικό ή τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας), τα οποία λειτουργούμε εμείς ή τρίτα μέρη εκ μέρους μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν αποκλεισμών, περιορισμών, αναστολών, τερματισμών, δεσμεύσεων και αποθεματικών), μπορεί να βασίζονται σε εμπιστευτικά κριτήρια απαραίτητα για τη διαχείριση του κινδύνου και την προστασία της PayPal, των πελατών ή/και των παρόχων των υπηρεσιών μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ιδιόκτητο μοντέλο απάτης και κινδύνου κατά την αξιολόγηση του κινδύνου που σχετίζεται με τον λογαριασμό PayPal. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να περιοριζόμαστε βάσει κανονισμών ή κυβερνητικών αρχών από τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών προς εσάς, σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας γνωστοποιούμε τις επιμέρους πληροφορίες των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου ή ασφάλειας.

Τα δικαιώματά μας

Εμπράγματη ασφάλεια

Για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας χρήστη από εσάς, μας παραχωρείτε το δικαίωμα νομικής διεκδίκησης των χρημάτων που βρίσκονται στον λογαριασμό σας στην PayPal, ως εχέγγυο για οποιοδήποτε ποσό μας οφείλετε. Σε νομικούς όρους, αυτό είναι γνωστό ως «δικαίωμα παρακράτησης» και «εμπράγματη ασφάλεια» στον λογαριασμό σας.

Η ευθύνη σας

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις αντιστροφές πληρωμής, αντιστροφές χρέωσης, διεκδικήσεις, χρεώσεις, πρόστιμα, ποινές και άλλες ευθύνες που επιβλήθηκαν από την PayPal, χρήστη της PayPal ή τρίτο μέρος, οι οποίες προκλήθηκαν ή προέκυψαν από αθέτηση της παρούσας συμφωνίας χρήστη ή/και τη χρήση των υπηρεσιών PayPal, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή κλείσιμο του λογαριασμού. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την PayPal, χρήστες ή τρίτα μέρη από και έναντι κάθε τέτοιας ευθύνης.

Αποζημίωση για την ευθύνη σας

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να αντισταθμίσουμε οποιοδήποτε ποσό βρίσκεται σε λογαριασμούς που κατέχετε ή ελέγχετε εσείς με τυχόν χρεώσεις, τέλη ή άλλα ποσά που μας οφείλετε και ποσά που οφείλετε στα συνδεδεμένα μας πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα «Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης» παρακάτω (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ποσών σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου PayPal).Με απλά λόγια, το δικαίωμα αντιστάθμισης σημαίνει ότι μπορούμε να παρακρατήσουμε χρεώσεις, τέλη ή άλλα ποσά που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, από το υπόλοιπο ενός λογαριασμού PayPal που κατέχετε ή ελέγχετε εσείς.

Αν το κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στο υπόλοιπό σας δεν επαρκεί για την κάλυψη της ευθύνης σας, διατηρούμε το δικαίωμα να εισπράξουμε το ποσό που μας οφείλετε με παρακράτηση αυτού του ποσού (ή οποιουδήποτε μέρους του) από πληρωμές που έχουν ληφθεί ή από χρήματα που μπορείτε να προσθέσετε στον λογαριασμό PayPal. Διαφορετικά, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε με άλλα μέσα. Ενδέχεται επίσης να ανακτήσουμε ποσά που μας οφείλετε μέσω νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών εισπρακτικών εταιρειών.

Αποδοχή δικαιωμάτων

Αν η PayPal ακυρώσει και αντιστρέψει μια πληρωμή που πραγματοποιήσατε προς κάποιον παραλήπτη (είτε με δική σας πρωτοβουλία είτε με άλλον τρόπο), συμφωνείτε ότι η PayPal αναλαμβάνει τα δικαιώματά σας έναντι του παραλήπτη και των τρίτων μερών που σχετίζονται με την πληρωμή και ενδέχεται να διεκδικήσει αυτά τα δικαιώματα απευθείας ή εκ μέρους σας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Αυτό είναι γνωστό στη νομική ορολογία ως «υποκατάσταση» ή «εκχώρηση» των δικαιωμάτων σας στην PayPal έναντι του παραλήπτη και τρίτων μερών που σχετίζονται με την πληρωμή.

Μη αποποίηση δικαιώματος

Τυχόν αδυναμία μας να ενεργήσουμε σχετικά με την αθέτηση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη από εσάς ή άλλους δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να ενεργήσουμε σε σχέση με επακόλουθες ή παρόμοιες αθετήσεις.

Πληροφορίες για εσάς

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες, όπως εύλογα απαιτείται, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενέργειές μας που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία χρήστη, να μας δοθεί η δυνατότητα να μειώσουμε τον κίνδυνο απάτης και να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). Πρέπει να ανταποκρίνεστε σε αυτά τα αιτήματα έγκαιρα. Σε αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνεται η από μέρους σας παροχή, μέσω φαξ, email ή άλλου μέσου και με δικά σας έξοδα, εγγράφων αναγνώρισης και πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά και τις λειτουργίες σας (όπως τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού σας και αναλυτικές καταστάσεις συναλλαγών προμηθευτή).

Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης

Σε αυτήν την ενότητα και στην ενότητα «Πνευματική ιδιοκτησία», χρησιμοποιούμε τον όρο «PayPal» για να αναφερόμαστε σε εμάς (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), τη μητρική εταιρεία PayPal Holdings, Inc., τους συνεργάτες μας και σε οποιονδήποτε εργάζεται για εμάς ή έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους των παραπάνω. Στους συνεργάτες μας περιλαμβάνεται κάθε οντότητα που ελέγχουμε, μας ελέγχει ή τελούμε υπό κοινό έλεγχο. Σε αυτούς που εργάζονται για εμάς ή τους συνεργάτες μας ή που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενεργούν εκ μέρους μας ή εκ μέρους των συνεργατών μας περιλαμβάνονται οι αντίστοιχοι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, εκπρόσωποι, συμμετέχοντες σε κοινή επιχείρηση, πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές.

Αποζημίωση

Οφείλετε να αποζημιώνετε την PayPal για ενέργειες που σχετίζονται με τον προσωπικό σας λογαριασμό PayPal και για τη χρήση των υπηρεσιών PayPal από πλευράς σας.

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την PayPal από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων, νόμιμων χρεώσεων) που υποβλήθηκε ή προέκυψε από οποιοδήποτε τρίτο μέρος επειδή προβήκατε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Αθέτηση της παρούσας συμφωνίας χρήστη.
 • Ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών PayPal.
 • Παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρος.
 • Ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου στον οποίο χορηγείτε άδεια χρήσης του προσωπικού σας λογαριασμού PayPal ή πρόσβασης στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιαδήποτε υπηρεσία PayPal για λογαριασμό σας.

Περιορισμός ευθύνης

Η ευθύνη της PayPal είναι περιορισμένη όσον αφορά τον λογαριασμό PayPal και την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών PayPal. Η PayPal δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για:

 • Άμεσα ή έμμεσα απολεσθέντα κέρδη.
 • Οποιεσδήποτε ειδικές, συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλειες δεδομένων ή απώλεια οικονομικής δραστηριότητας).

που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal ή την παρούσα συμφωνία χρήστη (όπως κι αν προκύπτουν, ακόμη και από αμέλεια), εκτός εάν και στον βαθμό που απαγορεύεται από τον νόμο.

Η ευθύνη μας προς:

 • Εσάς ή
 • οποιαδήποτε τρίτα μέρη,

σε κάθε περίπτωση, περιορίζεται στο πραγματικό ποσό των άμεσων ζημιών (εκτός από την άμεση απώλεια κερδών), εκτός εάν και στον βαθμό που απαγορεύεται από τον νόμο.

Επιπροσθέτως, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η PayPal δεν φέρει ευθύνη και συμφωνείτε να μην θεωρείτε την PayPal υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απώλειας χρημάτων, της καλής θέλησης ή της φήμης, των κερδών ή άλλων άυλων ζημιών ή οποιωνδήποτε άλλων ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:

 • Την από πλευράς σας χρήση ή αδυναμία χρήσης των ιστοτόπων, του λογισμικού και των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal.
 • Καθυστερήσεις ή διαταραχές στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal.
 • Ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά που προκύπτουν από την πρόσβαση στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal ή οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που συνδέεται με τους ιστοτόπους, το λογισμικό ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες PayPal.
 • Δυσλειτουργίες, σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες οποιουδήποτε είδους στους ιστοτόπους, το λογισμικό και τα συστήματά μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας ή οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal ή σε πληροφορίες και τα γραφικά που λαμβάνονται από αυτά/αυτές.
 • Το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τρίτων μερών.
 • Αναστολή ή άλλη ενέργεια που έχει ληφθεί σε σχέση με τον προσωπικό σας λογαριασμό PayPal.
 • Την ανάγκη σας για τροποποίηση των πρακτικών, του περιεχομένου ή της συμπεριφοράς σας ή για δική σας απώλεια ή αδυναμία διεξαγωγής των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων της παρούσας συμφωνίας χρήστη ή των πολιτικών της PayPal.

Απουσία εγγύησης

Οι υπηρεσίες της PayPal παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη.Η PayPal αποποιείται ρητώς κάθε σιωπηρής εγγύησης:

 • Τίτλου
 • Εμπορευσιμότητας
 • Καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό
 • Μη παραβίασης

Η PayPal δεν έχει κανένα έλεγχο σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους πωλητές που χρησιμοποιούν την PayPal ως μέθοδο πληρωμής και δεν μπορεί να διασφαλίζει ότι ένας αγοραστής ή πωλητής με τον οποίο συνεργάζεστε θα ολοκληρώσει όντως τη συναλλαγή ή ότι είναι εξουσιοδοτημένος να το πράξει.

Η PayPal δεν εγγυάται συνεχόμενη, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών PayPal).

Η λειτουργία των τοποθεσιών Web, του λογισμικού ή των συστημάτων μας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων και διακομιστών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών PayPal) των οποίων τη λειτουργία διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι για λογαριασμό μας, ενδέχεται να παρεμβαίνει σε πολλούς παράγοντες εκτός του ελέγχου μας.

Η PayPal θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα για ηλεκτρονικές χρεώσεις και πιστώσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και εκδόσεις επιταγών υποβάλλονται σε επεξεργασία εγκαίρως, αλλά οι εταιρείες της PayPal δεν προβαίνουν σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας εφόσον οι υπηρεσίες της PayPal εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες εκτός του ελέγχου των εταιρειών PayPal, όπως καθυστερήσεις στο τραπεζικό σύστημα.

Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την απαλλαγή από τις σιωπηρές εγγυήσεις, επομένως οι παραπάνω δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην αλληλογραφία, τις αναφορές, τους ιστοτόπους ή παρέχονται προφορικά από τους διευθυντές, τα στελέχη και το προσωπικό μας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες και το πλαίσιο, και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές.

Πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά κάθε επικοινωνία μεταξύ μας και να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατό εάν περιλαμβάνει κάτι που φαίνεται λάθος ή δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

Αποδέσμευση της PayPal

Αν έχετε διαφωνία με άλλον κάτοχο λογαριασμού PayPal, θα αποδεσμεύσετε την PayPal από οποιοδήποτε και όλα τα παρακάτω:

 • Διεκδικήσεις
 • Απαιτήσεις
 • Ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες)

κάθε είδους και φύσεως, γνωστές και άγνωστες, που προκύπτουν από ή με οιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τέτοιες διαφωνίες.

Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα έκδοση, αποποιείστε ρητώς οποιασδήποτε προστασίας η οποία θα περιόριζε άλλως την κάλυψη αυτής της αποδέσμευσης, ούτως ώστε να περιλαμβάνει μόνο τις αξιώσεις που ενδέχεται να γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι υφίστανται προς όφελός σας κατά τη στιγμή της συμφωνίας με αυτή την αποδέσμευση.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (εσείς και όχι η PayPal) για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με κάθε νόμο, κανόνα και κανονισμό που εμπίπτει στη δική σας δικαιοδοσία και ενδέχεται να ισχύει για εσάς σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς, (για παράδειγμα, σε σχέση με ελεγχόμενες, αδειοδοτημένες, εισαγωγικές ή εξαγωγικές δραστηριότητες, φόρους ή συναλλαγές σε ξένο νόμισμα).

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικά σήματα της PayPal

Οι επωνυμίες «PayPal.com», «PayPal» και όλα τα λογότυπα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της PayPal αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της PayPal ή των δικαιοπαρόχων της. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η μίμηση, η τροποποίηση ή η χρήση τους χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της PayPal. Επιπλέον, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και οι λεζάντες αποτελούν σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή/και εμπορική παρουσίαση της PayPal. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η μίμηση, η τροποποίηση ή η χρήση τους χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της PayPal. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα λογότυπα HTML που παρέχονται από την PayPal για να κατευθύνετε την κυκλοφορία web στις υπηρεσίες PayPal. Απαγορεύεται η παραποίηση, τροποποίηση ή αλλαγή των εν λόγω λογοτύπων HTML με οποιονδήποτε τρόπο, η χρήση τους με τρόπο που χαρακτηρίζει εσφαλμένα την «PayPal» ή τις υπηρεσίες της PayPal, ή η παρουσίασή τους με τρόπο που υπονοεί χορηγία ή έγκριση της PayPal. Κάθε δικαίωμα, τίτλος κυριότητας και έννομο συμφέρον σχετικά με τους ιστοτόπους της PayPal, οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται σε αυτούς, τις υπηρεσίες PayPal, την τεχνολογία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες PayPal και κάθε τεχνολογία και περιεχόμενο που δημιουργείται ή που προέρχεται από οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω οντοτήτων αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της PayPal και των δικαιοπαρόχων της.

Χορήγηση αδειών, γενικά

Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό PayPal, όπως API, εργαλειοθήκη προγραμματιστών ή άλλη εφαρμογή λογισμικού που μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό που παρέχεται από ή ενσωματώνεται στο λογισμικό, στα συστήματα ή στις υπηρεσίες των παρόχων των υπηρεσιών μας και το οποίο έχετε λάβει ή στο οποίο έχετε αποκτήσει με άλλο τρόπο πρόσβαση μέσω πλατφόρμας web ή πλατφόρμας για κινητές συσκευές, τότε η PayPal σάς χορηγεί μια ανακλητή, μη αποκλειστική, μη δεκτική περαιτέρω παραχώρησης, μη μεταβιβάσιμη, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων και περιορισμένη άδεια χρήσης για την πρόσβαση ή/και τη χρήση του λογισμικού της PayPal, σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν το λογισμικό. Η εν λόγω χορήγηση άδειας χρήσης ισχύει για το λογισμικό και όλες τις ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, νέες εκδόσεις και αντικαταστάσεις αυτού. Απαγορεύεται η ενοικίαση, μίσθωση ή άλλη μεταβίβαση των δικαιωμάτων σας επί του λογισμικού σε τρίτο μέρος. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή, την πρόσβαση και τη χρήση που περιέχονται σε όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τις υπηρεσίες PayPal. Αν δεν συμμορφώνεστε με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή, πρόσβαση και χρήση, θα είστε υπεύθυνοι για κάθε ζημιά που θα προκύψει και θα επιβαρύνει εσάς, την PayPal και τρίτα μέρη. Η PayPal μπορεί να ενημερώσει ή να διακόψει οποιοδήποτε λογισμικό, κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς. Παρότι η PayPal μπορεί (1) να έχει ενσωματώσει συγκεκριμένα υλικά και τεχνολογία τρίτων μερών σε οποιαδήποτε εφαρμογή web ή άλλου τύπου εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της ή/και (2) να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα υλικά και τεχνολογία τρίτων μερών για να διευκολύνει την παροχή των Υπηρεσιών PayPal προς εσάς, δεν σας παραχωρείται και ούτε με άλλο τρόπο διατηρείτε οποιοδήποτε δικαίωμα επί των εν λόγω υλικών τρίτων μερών. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε τροποποίηση, παραποίηση, παρέμβαση, επισκευή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή, παρουσίαση, δημοσίευση, ανάστροφη μηχανίκευση, μετάφραση, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση και να μην προσπαθείτε με άλλον τρόπο να δημιουργήσετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα ο οποίος προέρχεται από το λογισμικό ή υλικά ή τεχνολογία τρίτων μερών ή να δημιουργήσετε με άλλον τρόπο παράγωγα έργα από οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικά ή τεχνολογία τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε ότι κάθε δικαίωμα, τίτλος κυριότητας και έννομο συμφέρον επί του λογισμικού της PayPal ανήκει στην PayPal και τυχόν υλικά τρίτων μερών που ενσωματώνονται σε αυτό ανήκουν στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών της PayPal. Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή λογισμικού τρίτου μέρους που χρησιμοποιείτε στους ιστοτόπους της PayPal υπόκειται στην άδεια χρήσης την οποία συμφωνήσατε να δεχτείτε από το τρίτο μέρος που σας παρέχει αυτό το λογισμικό. Αναγνωρίζετε ότι η PayPal δεν κατέχει, δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού τρίτου μέρους που επιλέγετε να χρησιμοποιείτε σε οποιονδήποτε ιστότοπό μας, με οποιοδήποτε λογισμικό μας ή/και σε σχέση με τις υπηρεσίες PayPal.

Χορήγηση άδειας από εσάς προς την PayPal, εγγυήσεις για πνευματική ιδιοκτησία

Η PayPal δεν διεκδικεί την κυριότητα του περιεχομένου που παρέχετε, μεταφορτώνετε, υποβάλλετε ή στέλνετε στην PayPal. Επίσης, η PayPal δεν διεκδικεί την κυριότητα του περιεχομένου που φιλοξενείτε σε ιστοτόπους ή εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της PayPal για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενό σας. Σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, κατά την παροχή περιεχομένου στις εταιρείες της PayPal ή τη δημοσίευση περιεχομένου μέσω της χρήσης των υπηρεσιών PayPal, χορηγείτε στην PayPal (και στα μέρη με τα οποία συνεργάζεται) μη αποκλειστική, μη ανακλητή, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων, μεταβιβάσιμη και παγκόσμιας ισχύος άδεια χρήσης για τη χρήση του περιεχομένου σας και των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δημοσιοποίησης προκειμένου να συμβάλετε στη βελτίωση, λειτουργία και προώθηση των υφιστάμενων υπηρεσιών μας καθώς και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Η PayPal δεν θα σας αποζημιώσει για το περιεχόμενό σας. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση του περιεχομένου σας από την PayPal δεν θα παραβιάσει τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δημοσιοποίησης. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή ελέγχετε με άλλον τρόπο όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου που παρέχετε και συμφωνείτε να παραιτηθείτε των ηθικών δικαιωμάτων σας και υπόσχεστε να μην τα διεκδικήσετε σε βάρος της PayPal.

Χορήγηση άδειας από πωλητές στην PayPal

Παρά τις διατάξεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, αν είστε πωλητής και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της PayPal για να δέχεστε πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες, παραχωρείτε στην PayPal το δικαίωμα, το οποίο είναι παγκόσμιας ισχύος, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, απαλλαγμένο από την καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων, πλήρως εξοφλημένο, να χρησιμοποιεί και να παρουσιάζει δημόσια, για όσο διάστημα ισχύει η παρούσα συμφωνία χρήστη, τα εμπορικά σας σήματα [συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, σημάτων υπηρεσιών, λογοτύπων, ονομάτων τομέα (domain name) και άλλων επωνυμιών που σας ανήκουν, τις οποίες χρησιμοποιείτε ή για τις οποίες έχετε άδεια] με σκοπό (1) την αναγνώρισή σας ως εμπόρου που αποδέχεται μια υπηρεσία PayPal ως μέθοδο πληρωμής και (2) οποιαδήποτε άλλη χρήση στην οποία δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση.

Διάφορα

Εκχώρηση

Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που έχετε στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της PayPal. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει την παρούσα συμφωνία χρήστη ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία χρήστη και η σχέση μεταξύ μας διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας.Τούτο δεν επηρεάζει τα υποχρεωτικά δικαιώματά σας βάσει των νόμων της χώρας στην οποία κατοικείτε, όπως τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

Αν υποβάλετε αξίωση εναντίον μας σε δικαστήριο, αναγνωρίζετε ότι υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.Αυτό σημαίνει ότι αν υποβάλετε αξίωση που προκύπτει από την παρούσα συμφωνία χρήστη εναντίον μας σε δικαστήριο, το αποδεκτό δικαστήριο θα είναι αυτό που εδρεύει στην Αγγλία ή την Ουαλία, αλλά, εάν σας το επιτρέπει ο νόμος, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να υποβάλετε την αξίωσή σας σε δικαστήριο άλλης χώρας, για παράδειγμα της χώρας όπου κατοικείτε.

Απόρρητο

Η PayPal λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου σας. Διαβάστε τη Δήλωση απορρήτου για να κατανοήσετε καλύτερα τη δέσμευσή μας για την προστασία του απορρήτου σας, καθώς και τη χρήση και γνωστοποίηση των στοιχείων σας από εμάς.

Γλώσσες και μετάφραση της συμφωνίας

Θα επικοινωνούμε μαζί σας μόνο στα αγγλικά.

Η παρούσα συμφωνία χρήστη συνάπτεται μόνο στα αγγλικά.Οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας χρήστη παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας και δεν έχει σκοπό να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας συμφωνίας χρήστη.Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της αγγλικής έκδοσης αυτής της συμφωνίας χρήστη και μιας έκδοσης σε άλλη γλώσσα εκτός από την αγγλική, η αγγλική έκδοση θα είναι η οριστική έκδοση.

Η χρήση των στοιχείων σας. Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

Αν λάβετε πληροφορίες σχετικά με άλλον πελάτη της PayPal, πρέπει να διατηρήσετε τις πληροφορίες εμπιστευτικές και να τις χρησιμοποιήσετε μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες PayPal. Απαγορεύεται να γνωστοποιείτε ή να διανέμετε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της PayPal σε τρίτο μέρος ή να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός αν έχετε λάβει ρητή συναίνεση από τον χρήστη για να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια. Απαγορεύεται να στέλνετε αυθαίρετα email σε πελάτη της PayPal ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες PayPal για είσπραξη πληρωμών με σκοπό την αποστολή ή υποστήριξη της αποστολής αυθαίρετων email σε τρίτα μέρη.

Στο βαθμό που εσείς (ως πωλητής) επεξεργαστείτε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με έναν πελάτη της PayPal, σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία χρήστη, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις προϋποθέσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.Έχετε τη δική σας, ανεξάρτητα καθορισμένη πολιτική απορρήτου, ειδοποιήσεις και διαδικασίες για οποιαδήποτε τέτοια προσωπικά δεδομένα που κατέχετε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, όπως και αρχείο αναφοράς των δραστηριοτήτων σας που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη.

Η νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να ισχύει περιλαμβάνει τους σχετικούς κανονισμούς, τις κανονιστικές απαιτήσεις και κώδικες ορθών πρακτικών που ισχύουν σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία χρήστη.Αν επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα από την Ευρώπη σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χρήστη, οφείλετε να συμμορφώνεστε με την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46 ΕΚ ή με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).

Για τη συμμόρφωση με αυτούς τους νόμους, θα:

 • Εφαρμόζετε και θα τηρείτε όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Τηρείτε αρχείο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χρήστη.
 • Δεν θα προβαίνετε ή δεν θα επιτρέπετε σκοπίμως οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει την PayPal σε αθέτηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Πλήρης Συμφωνία και δικαιώματα τρίτων μερών

Η παρούσα συμφωνία χρήστη ορίζει την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την PayPal σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Αν οποιαδήποτε προϋπόθεση της παρούσας συμφωνίας χρήστη κριθεί μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα αφαιρείται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις θα παραμένουν σε ισχύ.

Άτομο που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία χρήστη δεν διαθέτει δικαιώματα σύμφωνα με τον Νόμο επί των Συμβάσεων (Δικαιώματα τρίτων μερών) του 1999 στα οποία μπορεί να βασιστεί ή για τα οποία μπορεί να εφαρμόσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας χρήστη (εκτός από τα τρίτα μέρη που εμπίπτουν στον ορισμό «PayPal» στην ενότητα Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης παραπάνω, αναφορικά με τα δικαιώματά τους, όπως ορίζονται στην παρούσα συμφωνία χρήστη) αλλά αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αποκατάσταση τρίτων μερών που υπάρχει ή είναι διαθέσιμο εκτός των πλαισίων του εν λόγω νόμου.

Η PayPal ως μέθοδος σύνδεσης

Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας με την PayPal, όταν συνδέεστε σε ορισμένους εξωτερικούς ιστοτόπους ή εφαρμογές για κινητές συσκευές.Αν το κάνουμε αυτό, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε την κατάσταση σύνδεσής σας στα τρίτα μέρη που σας επιτρέπουν τη σύνδεση με τέτοιον τρόπο, καθώς και πληροφορίες του προσωπικού ή άλλου λογαριασμού με την κοινοποίηση των οποίων έχετε συναινέσει, ώστε το τρίτο μέρος να μπορεί να σας αναγνωρίζει.Η PayPal δεν παρέχει πρόσβαση τρίτων μερών στον λογαριασμό σας και προβαίνει σε πληρωμές από τον λογαριασμό σας προς το τρίτο μέρος μόνο με τη δική σας εξουσιοδότησή και εντολή.

Αν δώσετε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους με την PayPal όταν συνδέονται σε ιστοτόπους και εφαρμογές που σας ανήκουν ή σε λογαριασμούς πελατών σας, πρέπει να συμφωνήσετε με όλους τους όρους που ισχύουν και αφορούν αυτή τη λειτουργία όταν γίνει διαθέσιμη σε εσάς και να συμμορφωθείτε με τις προδιαγραφές που δίνονται σε εγχειρίδια ενσωμάτωσης ή σε οδηγίες. Δεν εγγυώμαστε ή δεσμευόμαστε με άλλον τρόπο για την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη με αυτή τη μέθοδο σύνδεσης. Δεν θα σας κοινοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες και άλλα στοιχεία λογαριασμού του χρήστη (για παράδειγμα, την κατάσταση σύνδεσης) που κατέχει η PayPal, εκτός αν ο χρήστης έχει συναινέσει στη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών σε εσάς.

Εταιρικοί πελάτες

Σε αυτήν την ενότητα, όταν χρησιμοποιούμε το ακρωνύμιο «PSD2», αναφερόμαστε στη δεύτερη ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών [(ΕΕ) 2015/2366].

Θεωρούμε ότι αποτελείτε «Εταιρικό πελάτη», εάν, κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας συμφωνίας χρήστη, δεν είστε:

 • Καταναλωτής (δηλαδή ιδιώτης που λειτουργεί για σκοπούς μη εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς).
 • Μικροεπιχείρηση (δηλαδή εταιρεία που απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα και έχει ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ).
 • Φιλανθρωπικός οργανισμός με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο του 1 εκατομμυρίου GBP.

Ενδέχεται να μην εφαρμόσουμε ορισμένες διατάξεις της PSD2 για τη χρήση των υπηρεσιών μας αν είστε εταιρικός πελάτης.

Αν είστε εταιρικός πελάτης:

 • Δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για πληρωμές που υπόκεινται σε συμφωνία χρέωσης.
 • Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε πρόβλημα, έχετε έως και 60 ημέρες από την ημερομηνία που προέκυψε το πρόβλημα για να μας ειδοποιήσετε σχετικά με αυτό. Μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διεξαγάγουμε έρευνα και να προχωρήσουμε σε επιστροφή χρημάτων.
 • Δικαιούστε να υποβάλετε αξιώσεις κατά καιρούς μόνο μέσω της Υπηρεσίας Οικονομικού Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου όταν πληροίτε τα κριτήρια υποβολής αξιώσεων όπως ορίζονται από την Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Δεν υποχρεούμαστε να συμμορφωθούμε με τις προϋποθέσεις χειρισμού πληροφοριών που ορίζονται στον τίτλο III της PSD2 και τα ισοδύναμά τους σε οποιαδήποτε εφαρμογή της PSD2 σε κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που μπορεί να ισχύουν για εσάς («αντιμεταθέσεις της PSD2»).
 • Τα άρθρα 72 και 89 της PSD2 και ισοδύναμες διατάξεις στις αντιμεταθέσεις της PSD2 δεν ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς, που σημαίνει ότι, ακόμα και σε περιπτώσεις που μπορεί να ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία χρήστη, δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς για τις απώλειες ή ζημιές που μπορεί να υποστείτε δυνάμει αυτών των άρθρων και διατάξεων.

Αριθμοί ενοτήτων και ορισμών

Αν άλλα έγγραφα (π.χ. οι Όροι και προϋποθέσεις) περιέχουν αναφορές στους αριθμούς των ενοτήτων ή σε ορισμούς της παρούσας Συμφωνίας χρήστη, ανατρέξτε στις Παραπομπές της Συμφωνίας χρήστη για τον εντοπισμό της σχετικής διάταξης ή των ορισμών λέξεων.

Παράρτημα 1. Πίνακας χρεώσεων

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακρατούμε τις Χρεώσεις μας από τα ποσά που μεταφέρουμε, αλλά προτού αυτά χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό σας στην PayPal.

Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μια πληρωμή, ισχύουν χρεώσεις ανάλογα με:

 • Τον τύπο συναλλαγής με την οποία σχετίζεται η πληρωμή (Εμπορική συναλλαγή, Προσωπική συναλλαγή ή άλλου είδους).
 • Το εάν η εν λόγω πληρωμή είναι Διακρατική ή Εγχώρια ή/και ποια Πηγή χρηματοδότησης χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της πληρωμής.

Ισχύουν χρεώσεις για άλλες δραστηριότητες λογαριασμού ή συμβάντα, όπως περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία χρήστη.

Ανατρέξτε στο Γλωσσάρι στο A4 του παρόντος παραρτήματος 1 για περισσότερες πληροφορίες.

Οι αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν κάθε αντίστοιχο φόρο. Ωστόσο, ενδέχεται να υφίστανται φόροι ή κόστη που δεν εξοφλούνται μέσω της PayPal ή επιβάλλονται από εμάς. Είστε υπεύθυνοι για τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις που πραγματοποιούνται από τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή παρόμοιες ή σχετικές χρεώσεις ως συνέπεια της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς.

Θα σας παρέχουμε τα στοιχεία των ποσών που λαμβάνετε και των χρεώσεών μας είτε μέσω email είτε στο ιστορικό συναλλαγών σας (που είναι προσβάσιμο αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal). Εκτός αν αποδειχθεί ότι έχουμε κάνει λάθος, όλες οι χρεώσεις καταβάλλονται από εσάς χωρίς συμψηφισμό ή άλλες μειώσεις. Μπορούμε να σας χρεώσουμε για τυχόν επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουμε εκτός της παρούσας συμφωνίας. Θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις χρεώσεις όταν ζητάτε την υπηρεσία.

Α.1 Χρεώσεις για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών

Επισημαίνεται ότι ο αποστολέας καταβάλλει τη Χρέωση. Ανατρέξτε στην ενότητα A4.2.3 του παρόντος παραρτήματος 1 για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρέωση πληρωμών προσωπικών συναλλαγών εμφανίζεται κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Όταν αναφέρεται ότι υπάρχει στοιχείο χρέωσης βάσει ποσοστού ή/και σταθερής χρέωσης, ανατρέξτε στο A4.5, A4.6 και A4.7 του παρόντος Εγγράφου 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

A1.1 Χρεώσεις για πληρωμές εγχώριων προσωπικών συναλλαγών

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για εγχώρια προσωπική συναλλαγή

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Α1.2 Χρεώσεις για πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών

A1.2.1 Πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών που αποστέλλονται στον ΕΟΧ σε ευρώ ή κορόνες Σουηδίας

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή στον ΕΟΧ σε ευρώ ή κορόνες Σουηδίας

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

A1.2.2 A1.2.2 Άλλες πληρωμές για διακρατικές προσωπικές συναλλαγές

A1.2.2.1 Πληρωμές που αποστέλλονται από χρήστες με εγγεγραμένη διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή

5% του ποσού της συναλλαγής.

Το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι 0,99 GBP ενώ το μέγιστο 2,99 GBP.

A1.2.2.2 Πληρωμές που αποστέλλονται από χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση σε άλλες σχετικές χώρες

Για να καθοριστεί η χρέωση για πληρωμή διακρατικής προσωπικής συναλλαγής που στέλνεται σε χρήστη σε συγκεκριμένη χώρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Αναζητήστε τη χώρα ή την ομάδα χωρών όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη διεύθυνση του παραλήπτη. Ανατρέξτε στην παράγραφο A4.4 του παρόντος εγγράφου 1 για περισσότερες πληροφορίες. Ρωτήστε τον παραλήπτη αν δεν τη γνωρίζετε με βεβαιότητα (δεύτερη στήλη).

Βήμα 2. Αναζητήστε την ισχύουσα χρέωση (τρίτη στήλη).

Δραστηριότητα

Χώρα λογαριασμού παραλήπτη

Χρέωση

^^

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή

ΗΠΑ, Καναδάς, Βόρεια Ευρώπη, Europe I, Ευρώπη II

1,99 EUR

Οποιαδήποτε άλλη χώρα^

3,99 EUR

^ Βάσει διαθεσιμότητας της υπηρεσίας για τον παραλήπτη που είναι εγγεγραμμένος στην αντίστοιχη χώρα.

^^ Ανατρέξτε στην παράγραφο A4.7 του παρόντος εγγράφου 1 παρακάτω.

Α.2 Χρεώσεις για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών

Όταν αναφέρεται ότι υπάρχει στοιχείο σταθερής χρέωσης, ανατρέξτε στην παράγραφο Α4.6 του παρόντος εγγράφου 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

\t

Δραστηριότητα ή συμβάν

Χρέωση

A2.1 Αποστολή (αγορά)

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Α2.2 Λήψη εγχώριων πληρωμών (Πωλήσεις)

Α2.2.1 Κανονικό ποσοστό

Πληρωμές σε χρήστες εγγεγραμμένους στην PayPal ως κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν και Τζέρσεϊ:

2,9% + σταθερή χρέωση

Πληρωμές σε χρήστες εγγεγραμμένους στην PayPal ως κάτοικοι Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Εσθονίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Λιχτενστάιν, Λιθουανίας, Μάλτας, Ρουμανίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβακίας και Σλοβενίας: 

3,4% + Σταθερή χρέωση

A2.2.2Χρεώσεις χρήσης της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα PayPal Commerce Platform

A2.2.2.1 Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν και Γιβραλτάρ

Πληρωμές με κάρτα (Visa, Mastercard ή Maestro) με τη χρήση της υπηρεσίας Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα *

Πληρωμές με κάρτα American Express με τη χρήση της υπηρεσίας Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα *

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal (υπηρεσία γνωστή και ως Βασικές πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα)

Πληρωμές μέσω εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,20% + σταθερή χρέωση

3,5%

1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

2,9% + σταθερή χρέωση

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού) για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή προμήθειας μεικτού προγράμματος χρεώσεων και τις επιλογές σας.

A2.2.2.2 Ιρλανδία

Πληρωμές με κάρτα (Visa ή Mastercard) με τη χρήση της υπηρεσίας Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα *

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal (υπηρεσία γνωστή και ως Βασικές πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα)

Πληρωμές μέσω εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Ισχύει το βασικό ποσοστό όπως αναφέρεται στην ενότητα A2.2.1 ή (με την επιφύλαξη των ενοτήτων A2.2.3 και A2.2.4) το ποσοστό προμηθευτή.

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή προμήθειας μεικτο΄υ προγράμματος χρεώσεων και τις επιλογές σας.

Σημείωση για χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ιρλανδία: Οι ενότητες 5.10 και Α.2.2.2.2 του Παραρτήματος 1 ισχύουν για εσάς μόνο μετά την κυκλοφορία της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα PayPal Commerce Platform στην Ιρλανδία. Η PayPal μπορεί να θέσει σε κυκλοφορία τη νέα λύση αγορών για την Ιρλανδία με περαιτέρω άμεση γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

Α2.2.2.3 Αλλού

Πληρωμές με κάρτα (Visa ή Mastercard) με τη χρήση της υπηρεσίας Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα *

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal (υπηρεσία γνωστή και ως Βασικές πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα)

Πληρωμές μέσω εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,90% + σταθερή χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

Ισχύει το βασικό ποσοστό όπως αναφέρεται στην ενότητα A2.2.1 ή (με την επιφύλαξη των ενοτήτων A2.2.3 και A2.2.4) το ποσοστό προμηθευτή.

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή προμήθειας μεικτο΄υ προγράμματος χρεώσεων και τις επιλογές σας.

Α2.2.3 Ποσοστό χρέωσης προμηθευτή (Μόνο για λογαριασμούς με καθεστώς Ποσοστό χρέωσης προμηθευτή που υπόκειται σε αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, σε υποβολή αίτησης και στην έγκρισή του από την PayPal. Η PayPal ενδέχεται να αξιολογεί τις αιτήσεις ανά υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής κριτηρίων: έγκυρος μηνιαίος όγκος πωλήσεων, μέγεθος μέσου καλαθιού αγορών και λογαριασμός σε καλή κατάσταση. Ανατρέξτε στην ενότητα A2.2.2.4 για περισσότερες λεπτομέρειες):

A2.2.3.1 Χρεώσεις προμηθευτών για χρήστες εγγεγραμμένους σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν ή Γιβραλτάρ:

Από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή δεν ισχύει πλέον για κανέναν προμηθευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν ή το Γιβραλτάρ. Αντί για το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή, θα ισχύει το βασικό ποσοστό 2,90% (+ σταθερή χρέωση) για όλες τις πληρωμές για εγχώριες εμπορικές συναλλαγές που λαμβάνονται από προμηθευτές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν ή το Γιβραλτάρ.


A2.2.3.2 Ποσοστά χρέωσης προμηθευτή αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης σε σχετική χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ, της Νήσου του Μαν και του Γιβραλτάρ:

Βαθμίδα

Συνολικό χρηματικό ποσό των πληρωμών εμπορικών συναλλαγών που ελήφθησαν τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα από χρήστη εγγεγραμμένο στις εξής χώρες:

Χρέωση ανά πληρωμή

Τσεχική Δημοκρατία

Ουγγαρία

Λιχτενστάιν

Οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα (εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ)

1

0,00 CZK – 70.000,00 CZK

0,00 HUF– 700.000,00 HUF

0,00 CHF– 4.000,00 CHF

0,00 ΕΥΡΩ – 2.500,00 ΕΥΡΩ

3,4% + Σταθερή χρέωση

2

70.000,01 CZK - 280.000,00 CZK

700.000,01 HUF – 2.500.000,00 HUF

4.000,01 CHF – 16.000,00 CHF

2.500,01 - 10.000,00 EUR

2,9% + Σταθερή χρέωση

3

280.000,01 CZK – 1.500.000,00 CZK

2.500.000,01 HUF – 12.500.000,00 HUF

16.000,01 CHF – 80.000,00 CHF

10.000,01 - 50.000,00 EUR

2,7% + Σταθερή χρέωση

4

1.500.000,01 CZK – 3.000.000,00 CZK

12.500.000,01 HUF – 25.000.000,00 HUF

80.000,01 CHF – 160.000,00 CHF

50.000,01 - 100.000,00 EUR

2,4% + Σταθερή χρέωση

5

πάνω από 3.000.000,00 CZK

πάνω από 25.000.000,00 HUF

πάνω από 160.000,00 CHF

πάνω από 100.000,00 EUR

1,9% + Σταθερή χρέωση

A2.2.2.4 Καταλληλότητα για ποσοστό χρέωσης προμηθευτή

Για να δικαιούστε να αιτηθείτε (και να διατηρήσετε) για την κατάσταση ποσοστού προμηθευτή, ο λογαριασμός πρέπει:

 • να διατηρεί συνεχώς καλές προϋποθέσεις και να μην τελεί υπό διερεύνηση και
 • να έχει λάβει ποσό μεγαλύτερο από το ανώτατο ποσό Βαθμίδας 1 (στο νόμισμα που σχετίζεται με τη χώρα κατοικίας του Χρήστη, όπως αναγράφεται στους πίνακες παραπάνω) σε πληρωμές εμπορικών συναλλαγών κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Η PayPal ενδέχεται να υποβαθμίσει κάποιον λογαριασμό στο βασικό ποσοστό χρέωσης οποιαδήποτε στιγμή, αν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται ή αν υπάρχουν ανεπίλυτες αντιστροφές χρέωσης κατά του λογαριασμού.Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 5.4.

Αν η PayPal υποβαθμίσει τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου αίτηση σε αυτήν προκειμένου να ισχύει το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή για τον λογαριασμό σας.

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για τη λήψη του ποσοστού χρέωσης προμηθευτή για τον λογαριασμό σας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal. Αν η αίτησή σας απορριφθεί, λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο μία φορά ανά τριάντα ημέρες.

Τα ποσοστά προμηθευτών δεν ισχύουν για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών που λαμβάνονται μέσω της σουίτας δυνατότητας πληρωμών Website Payments Pro, του Εικονικού Τερματικού ή του PayPal Here.

Α.2.3 Λήψη διακρατικών πληρωμών (Πωλήσεις)

Ισχύει η χρέωση για λήψη εγχώριων πληρωμών που αφορούν εμπορικές συναλλαγές συν πρόσθετη διακρατική χρέωση βάσει ποσοστού όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (ανάλογα με τη χώρα του αποστολέα).

Σημείωση: Οι διακρατικές πληρωμές σε Ευρώ ή Κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, θα αντιμετωπίζονται ως πληρωμές εθνικών εμπορικών συναλλαγών για τον σκοπό της εφαρμογής χρεώσεων.

A2.3.1 Παντού εκτός από την Ιρλανδία

Χώρα του αποστολέα

Διακρατική χρέωση

Βόρεια Ευρώπη

0,5%

Ευρώπη I

0,5%

ΗΠΑ / Καναδάς

2,0%

Ευρώπη II

2,0%

Λοιπές χώρες

2,0%

Α2.3.2 Ιρλανδία

Χώρα του αποστολέα

Διακρατική χρέωση

Βόρεια Ευρώπη

0,4%

Ευρώπη I

0,5%

ΗΠΑ / Καναδάς

1,0%

Ευρώπη II

1,3%

Λοιπές χώρες

2,0%

Μέχρι περαιτέρω άμεσης γνωστοποίησης που θα έχει δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal), για τους χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία θα ισχύουν οι χρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα Α2.3.1 και όχι οι χρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα A2.3.2.

A2.4. Λήψη εγχώριων πληρωμών αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR

Για εγχώριες συναλλαγές που λαμβάνονται αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR στον λογαριασμό PayPal, η PayPal θα σας επιβαρύνει με μια μεταβλητή χρέωση σε ποσό ίσο με το ποσοστό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα με βάση τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας στην PayPal («Μεταβλητή χρέωση QR») του αντίστοιχου ποσού της συναλλαγής πληρωμής συν τη σταθερή χρέωση QR.

Χώρα

Μεταβλητή χρέωση QR

Ηνωμένο Βασίλειο

1,50%

Δημοκρατία της Ιρλανδίας

0,90%

Λετονία

0,90%

Μάλτα

0,90%

Εσθονία

0,90%

Σλοβενία

0,90%

Σλοβακία

0,90%

Κύπρος

0,90%

Ελλάδα

0,90%

Τσεχική Δημοκρατία

0,90%

Ουγγαρία

0,90%

Αν η χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας στην PayPal δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Με τον όρο «Σταθερή χρέωση QR» νοείται σταθερή χρέωση σε ποσό στο αντίστοιχο νόμισμα της συναλλαγής που λαμβάνεται αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR, όπως ορίζεται παρακάτω:

ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΕΩΣΗ QR ΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Δολάρια Αυστραλίας:

0,10 AUD

Πέσο Μεξικού:

2,00 MXN

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,20 BRL

Νέα δολάρια Ταϊβάν:

3,00 TWD

Λίρες Αγγλίας:

0,10 GBP

Δολάρια Νέας Ζηλανδίας:

0,15 NZD

Δολάρια Καναδά:

0,10 CAD

Κορόνες Νορβηγίας:

1,00 NOK

Κορόνες Τσεχίας:

3,00 CZK

Πέσο Φιλιππίνων:

5,00 PHP

Κορόνες Δανίας:

0,70 DKK

Ζλότι Πολωνίας:

0,50 PLN

Ευρώ:

0,10 EUR

Ρούβλια Ρωσίας:

3,00 RUB

Δολάρια Χονγκ Κονγκ:

0,80 HKD

Κορόνες Σουηδίας:

1,00 SEK

Φιορίνια Ουγγαρίας:

30,00 HUF

Φράγκα Ελβετίας:

0,10 CHF

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

0,40 ILS

Δολάρια Σιγκαπούρης:

0,20 SGD

Γιεν Ιαπωνίας:

12,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

4,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

0,70 MYR

Δολάρια ΗΠΑ:

0,10 USD

A2.5. Λήψη διακρατικών πληρωμών αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR

Ισχύει η μεταβλητή χρέωση QR συν τη σταθερή χρέωση QR, καθώς και μια πρόσθετη διακρατική χρέωση βάσει ποσοστού («Διακρατική χρέωση QR»), όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (ανάλογα με τη χώρα του αποστολέα):

Χώρα του αποστολέα

Διακρατική χρέωση QR

Βόρεια Ευρώπη/Ευρώπη I

0,50%

Ευρώπη II/ΗΠΑ/Καναδάς/οποιαδήποτε άλλη χώρα

2,00%

Αν ο λογαριασμός σας είναι εγγεγραμμένος στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ισχύουν οι ακόλουθες διακρατικές χρεώσεις QR:

Χώρα του αποστολέα

Διακρατική χρέωση QR

Βόρεια Ευρώπη/Ευρώπη I

0,50%

Ευρώπη II

1,30%

ΗΠΑ/Καναδάς/οποιαδήποτε άλλη χώρα

2,00%

A3. Άλλες χρεώσεις

Δραστηριότητα ή συμβάν

Χρέωση

Α3.1 Μετατροπή συναλλάγματος

A3.1.1 Για μετατροπές συναλλάγματος σε ποσά που βρίσκονται στον λογαριασμό PayPal και δεν αποτελούν μέρος συγκεκριμένης συναλλαγής στον ή από τον λογαριασμό σας (π.χ. μετατροπή του υπολοίπου σας σε άλλο νόμισμα), καθώς και για συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος για την οποία ο πωλητής έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί με τη χρέωση μετατροπής:

2,5% πάνω από τη βασική ισοτιμία (για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας της συναλλαγής).

Α3.1.2 Για όλες τις άλλες συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής ποσών που σας επιστρέφονται ως επιστροφές χρημάτων ή απορριφθείσες πληρωμές):

Α3.1.2.1 Αν είστε χρήστης εγγεγραμμένος σε σχετική χώρα, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ, της Νήσου του Μαν, του Γιβραλτάρ και της Ιρλανδίας:

4,0% πάνω από τη βασική συναλλαγματική ισοτιμία (για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας της συναλλαγής).

A3.1.2.2 Αν είστε χρήστης εγγεγραμμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν, το Γιβραλτάρ ή την Ιρλανδία:

Μεταξύ 3,0% και 4,0% πάνω από τη βασική ισοτιμία (για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας της συναλλαγής) ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο μετατρέπεται το αντίστοιχο ποσό (ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω):

Συνάλλαγμα και κωδικός

Χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ

Τρέχουσα χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ιρλανδία

Χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ιρλανδία με ημερομηνία έναρξης ισχύος στις 19 Αυγούστου 2019 ή αργότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση *

Δολάριο Αυστραλίας (AUD):

4,0%

4,0%

Ρεάλ Βραζιλίας (BRL):

4,0%

4,0%

Δολάριο Καναδά (CAD):

3,75%

3,0%

3,25%

Κορόνα Τσεχίας (CZK):

3,75%

3,5%

3,75%

Κορόνα Δανίας (DKK):

3,75%

3,5%

3,75%

Ευρώ (EUR):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο Χονγκ Κονγκ (HKD):

4,0%

4,0%

Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF):

3,75%

3,5%

3,75%

Σέκελ Ισραήλ (ILS):

4,0%

4,0%

Γιεν Ιαπωνίας (JPY):

4,0%

4,0%

Ρινγκίτ Μαλαισίας (MYR):

4,0%

4,0%

Πέσο Μεξικού (MXN):

4,0%

4,0%

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD):

4,0%

4,0%

Κορόνα Νορβηγίας (NOK):

3,75%

3,5%

3,75%

Πέσο Φιλιππίνων (PHP):

4,0%

4,0%

Ζλότι Πολωνίας (PLN):

3,75%

3,5%

3,75%

Ρούβλι Ρωσίας (RUB):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο Σιγκαπούρης (SGD):

4,0%

4,0%

Κορόνα Σουηδίας (SEK):

3,75%

3,5%

3,75%

Φράγκο Ελβετίας (CHF):

3,75%

3,5%

3,75%

Νέο δολάριο Ταϊβάν (TWD):

4,0%

4,0%

Μπατ Ταϊλάνδης (THB):

4,0%

4,0%

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου (GBP):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο ΗΠΑ (USD):

3,75%

3,0%

3,25%

* Μέχρι περαιτέρω άμεσης γνωστοποίησης που θα έχει δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal), για τους χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία θα ισχύουν οι «Χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες Ιρλανδίας που τίθενται σε ισχύ κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά», όπως ορίζονται παραπάνω.

A3.2 Μεταφορά του υπολοίπου σας

A3.2.1 Απευθείας μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (όπου είναι διαθέσιμο*)

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος**)

Αν πραγματοποιήσετε μεταφορά του υπολοίπου σας σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας, θα επιβαρυνθείτε επιπλέον με τις χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος, όπως προβλέπεται παραπάνω.

* Η μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις χώρες.

**Επίσης, ενδέχεται να ισχύει μετατροπή συναλλάγματος (και χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος). Ανατρέξτε στην ενότητα 6 (Μεταφορά/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων) για περισσότερες λεπτομέρειες.

A3.2.2 Μεταφορά σε/μέσω κάρτας (όπου είναι διαθέσιμο*)

Α3.2.2.1 Χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν:

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

A3.2.2.2 Χρήστες σε Ρουμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία:

1% του ποσού που μεταφέρεται με ελάχιστη και μέγιστη χρέωση, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα (Νόμισμα μεταφοράς) **, ως εξής:

>

Νόμισμα μεταφοράς

Ελάχιστη χρέωση

Μέγιστη χρέωση

Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

0,90 AED

36,70 AED

Δολάριο Αυστραλίας

0,25 AUD

10,00 AUD

Λεβ Βουλγαρίας

0,50 BGN

20,00 BGN

Δολάριο Καναδά

0,25 CAD

10,00 CAD

Ελβετικό Φράγκο

0,25 CHF

10,00 CHF

Κορόνα Τσεχίας

5,70 CZK

230,00 CZK

Κορόνα Δανίας

1,80 DKK

70,00 DKK

Ευρώ

0,25 EUR

10,00 EUR

Λίρα Αγγλίας

0,20 GBP

8,00 GBP

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

2,00 HKD

80,00 HKD

Κούνα Κροατίας

2,00 HRK

70,00 HRK

Φιορίνι Ουγγαρίας

70,00 HUF

2.900,00 HUF

Νέο Σέκελ Ισραήλ

1,00 ILS

40,00 ILS

Ιαπωνικό Γιεν

30 JPY

1.100 JPY

Δηνάριο Κουβέιτ

1 KWD

Χωρίς μέγιστο όριο

Ρουπίες Σρι Λάνκα

50,00 LKR

1800,00 LKR

Πέσο Μεξικού

5,00 MXN

200,00 MXN

Ρινγκίτ Μαλαισίας

1,00 MYR

40,00 MYR

Κορόνες Νορβηγίας

1,00 NOK

40,00 NOK

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

0,40 NZD

15,00 NZD

Πέσο Φιλιππίνων

10,00 PHP

500,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας

1,00 PLN

40,00 PLN

Ριάλ Κατάρ

1,00 QAR

40,00 QAR

Νέο Λέι Ρουμανίας

1,00 RON

40,00 RON

Δηνάριο Σερβίας

25,00 RSD

1.000,00 RSD

Ρούβλι Ρωσίας

20,00 RUB

700,00 RUB

Κορόνα Σουηδίας

2,50 SEK

100,00 SEK

Δολάριο Σιγκαπούρης

0,50 SGD

15,00 SGD

Μπατ Ταϊλάνδης

8,00 THB

320,00 THB

Λίρα Τουρκίας

1,50 TRY

60,00 TRY

Δολάριο ΗΠΑ

0,25 USD

$10,00 USD

Ραντ Νότιας Αφρικής

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Όλα τα υπόλοιπα νομίσματα

Χωρίς ελάχιστη/μέγιστη χρέωση

A3.2.2.3 Χρήστες σε Κύπρο, Εσθονία, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Σλοβακία και Άγιο Μαρίνο*:

Η παρακάτω χρέωση ισχύει ανά μεταφορά **, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα (Νόμισμα μεταφοράς).

Νόμισμα

Χρέωση ανά συναλλαγή

AED

10

ALL

276

ANG

4

AOA

1233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BGN

3,50

BIF

4725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4226

CHF

3,50

CLP

1200,00

CNY

17

COP

8329

CRC

1408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HRK

15

HUF

500

IDR

23000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10300,00

KMF

1109

KRW

2915

KYD

2

KZT

943

LAK

22196

LKR

454

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9129

MKD

139

MNT

6867

MRO

937

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PLN

8

PYG

16312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24662

SOS

1449

SRD

19

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TOP

6

TRY

3,80

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5760

UAH

61

UGX

9194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

VND

57937

VUV

291

WST

7

XAF

1478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

* Η μεταφορά σε κάρτα ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις χώρες.

**Επίσης, ενδέχεται να ισχύει μετατροπή συναλλάγματος (και χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος). Ανατρέξτε στην ενότητα 6 (Μεταφορά/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων) για περισσότερες λεπτομέρειες.

A3.3 Αντιστροφές χρέωσης

Για την κάλυψη του κόστους επεξεργασίας αντιστροφών χρέωσης, η PayPal επιβάλλει μια χρέωση διακανονισμού προς τους πωλητές για αντιστροφές χρέωσης που αφορούν πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα. (Αντιστροφή χρέωσης μπορεί να προκύψει όταν ένας αγοραστής απορρίπτει ή αντιστρέφει μια χρέωση στην κάρτα του, μέσω του εκδότη της κάρτας).

Αυτή η χρέωση δεν ισχύει αν η συναλλαγή καλύπτεται από το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal.

Η χρέωση αντιστροφής χρέωσης έχει ως εξής και βασίζεται στο νόμισμα που λαμβάνεται, ως εξής:

Δολάριο Αυστραλίας:

22,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

35,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

20,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

400,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

120,00 DKK

Ευρώ:

16 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

155,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

4325 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

75,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

1.875 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

65,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

250,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

28,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

125,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

900,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

65,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

640,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

28,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

150,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

22,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

625,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

650,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

14,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

20,00 USD

Α3.4 Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές

Α3.4.1 Χρήστες εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ιρλανδίας

Α.3.4.1.1 Πλήρεις επιστροφές χρημάτων

Αν επιστρέψετε πλήρως τα χρήματα για πληρωμή εμπορικής συναλλαγής, θα παρακρατήσουμε το μερίδιο σταθερής χρέωσης από τη χρέωση εμπορικής συναλλαγής.

Το πλήρες ποσό της πληρωμής για εμπορική συναλλαγή θα πιστωθεί στον Λογαριασμό αγοραστή.

Θα χρεώσουμε στον Λογαριασμό σας το ποσό που πιστώθηκε αρχικά σε αυτόν σχετικά με την πληρωμή εμπορικής συναλλαγής και το μερίδιο της σταθερής χρέωσης για τη χρέωση εμπορικής συναλλαγής.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 5.7.1 (Επιστροφές χρημάτων).

Α3.4.1.2Μερική επιστροφή χρημάτων

Εάν εκδώσετε μια μερική επιστροφή χρημάτων για πληρωμή εμπορικής συναλλαγής, παρακρατούμε ένα αναλογικό μερίδιο από τη σταθερή χρέωση της χρέωσης εμπορικής συναλλαγής.

Ο λογαριασμός αγοραστή θα πιστωθεί με το ποσό που ορίζετε ότι θα επιστραφεί στον αγοραστή σας.

Θα χρεώσουμε στον λογαριασμό σας το αναλογικό μερίδιο του ποσού που πιστώθηκε αρχικά στον λογαριασμό σας, σχετικά με την πληρωμή εμπορικής συναλλαγής και το αναλογικό μερίδιο της σταθερής χρέωσης της χρέωσης εμπορικής συναλλαγής.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 5.7.1 (Επιστροφές χρημάτων).

Η ενότητα Α3.4.2 θα ισχύει αντί της ενότητας A3.4.1 προς τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ιρλανδίας, όταν δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση της ίδιας στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» στις 5 Μαρτίου 2020 ή αργότερα.

Α3.4.2 Χρήστες εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι άλλης περιοχής

Αν επιστρέψετε τα χρήματα για μια πληρωμή που αφορά εμπορική συναλλαγή, δεν υπάρχουν χρεώσεις για αυτήν, αλλά οι χρεώσεις που πληρώσατε αρχικά για τη λήψη της πληρωμής δεν επιστρέφονται σε εσάς.

A3.5 Αποστολή πληρωμών μέσω Μαζικών πληρωμών PayPal (υπηρεσία γνωστή και ως Πληρωμές)

Α3.5.1 Χρέωση

2% του συνολικού ποσού πληρωμής

A3.5.2 Όριο χρεώσεων για εγχώριες συναλλαγές μέσω μαζικών πληρωμών PayPal

Μέγιστο όριο χρέωσης ανά πληρωμή ισχύει ως εξής για τις εθνικές συναλλαγές (βάσει του νομίσματος πληρωμής):

Δολάριο Αυστραλίας:

16,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

24,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

14,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

280,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

84,00 DKK

Ευρώ:

12,00 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

110,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

3080,00 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

50,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

1200,00 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

50,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

170,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

20,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

90,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

640,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

46,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

480,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

20,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

100,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

16,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

440,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

460,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

10,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

14,00 USDΑ3.5.3 Όριο χρεώσεων για άλλες συναλλαγές μέσω μαζικών πληρωμών PayPal

Μέγιστο όριο χρέωσης ανά ξεχωριστή πληρωμή ισχύει ως εξής για όλες τις άλλες συναλλαγές (βάσει του νομίσματος πληρωμής):

Δολάριο Αυστραλίας:

100,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

150,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

90,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

1700,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

500,00 DKK

Ευρώ:

70,00 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

660,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

18500,00 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

320,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

8000,00 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

300,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

1080,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

120,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

540,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

3800,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

280,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

2800,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

120,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

640,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

100,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

2700,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

2800,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

60,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

90,00 USDΣημείωση: Για διακρατικές πληρωμές σε ευρώ ή κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, θα ισχύει η χρέωση για εγχώριες συναλλαγές.

A3.6 Σύνδεση και επιβεβαίωση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας (επαλήθευση στοιχείων πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας).

Ορισμένοι χρήστες, προκειμένου να αυξήσουν το όριο αποστολής τους ή βάσει καθορισμού της PayPal, ενδέχεται να χρεωθούν με χρέωση σύνδεσης και επιβεβαίωσης πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας.

Ανάλογα με το νόμισμα

Δολάριο Αυστραλίας:

2,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

4,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

2,45 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

50,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

12,50 DKK

Ευρώ:

1,50 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

15,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

400 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

8,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

200,00 JPY

Πέσο Μεξικού:

20,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

3,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

15,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

100,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

6,50 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

60 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

3,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

15,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

3,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

70,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

70,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

1,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

1,95 USD

Αυτό το ποσό θα σας επιστραφεί όταν ολοκληρώσετε με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

A3.7 Αίτημα αρχείων

10,00 GBP ή 12,00 EUR (ανά προϊόν)

Αυτή η χρέωση θα ισχύει για αιτήματα πληροφοριών που σχετίζονται με την εύλογη αιτιολόγηση της άρνησης της εντολής πληρωμής που υποβάλατε. Δεν θα σας χρεώσουμε για αρχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με την καλόπιστη διασφάλισή σας για σφάλμα στον λογαριασμό σας.

A3.8 Αντίδραση τράπεζας κατά τη μεταφορά χρημάτων

Η παρακάτω χρέωση επιβάλλεται όταν γίνεται απόπειρα ανάληψης χρημάτων από χρήστη και αποτυχαίνει λόγω εσφαλμένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχείων παράδοσης.

Χρήστες Ηνωμένου Βασιλείου: 0,50 GBP
Χρήστες Τσεχίας: 200 CZK
Χρήστες Ουγγαρίας: 1,500 HUF
Χρήστες εγγεγραμμένοι στην ευρωζώνη: 3 EUR.

Α3.9 Τιμές για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Υπόκειται σε αίτηση και προέγκριση από την PayPal

Α3.9.1 Εγχώριο ποσοστό για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

A3.9.1.1 Εγχώριο ποσοστό για φιλανθρωπικούς οργανισμούς στο ΗΒ

1,4% + Σταθερή χρέωση για φιλανθρωπικούς οργανισμούς ανά συναλλαγή πληρωμής. A3.9.1.2 Εγχώριο ποσοστό για φιλανθρωπικούς οργανισμούς σχετικών χωρών:

1,9% + Σταθερή χρέωση φιλανθρωπικών οργανισμών ανά συναλλαγή πληρωμής. A3.9.1.3 Σταθερή χρέωση για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Ανάλογα με το ληφθέν νόμισμα πληρωμής:

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Ευρώ:

0,35 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

40 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2 MYR

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

10,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

3,25 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

0,55 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,20 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD


A3.9.2 Διακρατικό ποσοστό για φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Η διακρατική χρέωση για τιμές φιλανθρωπικών οργανισμών είναι ίδια με τη χρέωση για τη λήψη πληρωμών που αφορούν διακρατικές εμπορικές συναλλαγές. Σημείωση: Για διακρατικές πληρωμές σε Ευρώ ή Κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, ισχύει το ποσοστό εγχώριων συναλλαγών.

A3.10 Λήψη ηλεκτρονικών επιταγών

Μέγιστο όριο χρέωσης ανά πληρωμή ηλεκτρονικής επιταγής (βάσει του ληφθέντος νομίσματος) ισχύει ως εξής:

Για ηλεκτρονικές επιταγές που ελήφθησαν από χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία

Για ηλεκτρονικές επιταγές που ελήφθησαν από άλλους χρήστες

Δολάριο Αυστραλίας:

7,50 AUD

50,00 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

10,00 BRL

75,00 BRL

Δολάριο Καναδά:

7,50 CAD

45,00 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

120,00 CZK

850,00 CZK

Κορόνα Δανίας:

30,00 DKK

250,00 DKK

Ευρώ:

5,00 EUR

35,00 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

38,00 HKD

330,00 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

1.000 HUF

9250 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

20,00 ILS

160,00 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

650 JPY

4000 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας

20,00 MYR

150,00 MYR

Πέσο Μεξικού:

55,00 MXN

540,00 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

7,50 NZD

60,00 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

33,00 NOK

270,00 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

250,00 PHP

1900,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

16,00 PLN

140,00 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

200,00 RUB

1400,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

8,00 SGD

60,00 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

40,00 SEK

320,00 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

6,50 CHF

50,00 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

165,00 TWD

1350,00 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

180,00 THB

1400,00 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

3,50 GBP

30,00 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11 Λήψη μικροπληρωμών

Με βάση την αίτηση και προέγκριση από την PayPal, έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε υπάρχοντα λογαριασμό για να λάβετε το ποσοστό χρέωσης για μικροπληρωμές. Επικοινωνήστε μαζί μας αν επιθυμείτε να αποκτήσετε αυτή τη δυνατότητα. Το ποσοστό χρέωσης θα ισχύει για όλες τις πληρωμές που αφορούν εμπορικές συναλλαγές και λαμβάνονται στον λογαριασμό PayPal.

A3.11.1 Χρέωση για εγχώριες μικροπληρωμές

5% + Σταθερή χρέωση μικροπληρωμών

A3.11.2 Χρέωση για διακρατικές μικροπληρωμές

6% + Σταθερή χρέωση μικροπληρωμών

A3.11.3 Σταθερή χρέωση για μικροπληρωμές

Όπως ορίζεται από το ληφθέν νόμισμα.

Δολάριο Αυστραλίας:

0,05 AUD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,10 BRL

Δολάριο Καναδά:

0,05 CAD

Κορόνα Τσεχίας:

1,67 CZK

Κορόνα Δανίας:

0,43 DKK

Ευρώ:

0,05 ΕΥΡΩ

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

0,39 HKD

Φιορίνι Ουγγαρίας:

15 HUF

Σέκελ Ισραήλ:

0,20 ILS

Γιεν Ιαπωνίας:

7 JPY

Ρινγκίτ Μαλαισίας

0,20 MYR

Πέσο Μεξικού:

0,55 MXN

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,08 NZD

Κορόνα Νορβηγίας:

0,47 NOK

Πέσο Φιλιππίνων:

2,50 PHP

Ζλότι Πολωνίας:

0,23 PLN

Ρούβλι Ρωσίας:

2,00 RUB

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,08 SGD

Κορόνα Σουηδίας:

0,54 SEK

Φράγκο Ελβετίας:

0,09 CHF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

2 TWD

Μπατ Ταϊλάνδης:

1,80 THB

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,05 GBP

Δολάριο ΗΠΑ:

0,05 USD


Σημείωση:Για διακρατικές πληρωμές σε Ευρώ ή Κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, ισχύει το ποσοστό εγχώριων συναλλαγών.

A3.12 Επιχειρηματικές πληρωμές PayPal (αποστολή ή λήψη)

Η «Πληρωμή μέσω PayPal Business» είναι πληρωμή μεταξύ χρηστών του Ηνωμένου Βασιλείου (i) που πραγματοποιείται μέσω προϊόντος ή υπηρεσίας τρίτου μέρους και χρηματοδοτείται αποκλειστικά με τη χρήση είτε υπολοίπου είτε ηλεκτρονικής επιταγής (είτε και των δύο) και (ii) για την οποία ισχύει η χρέωση πληρωμής μέσω PayPal Business.

Η PayPal μπορεί να εφαρμόσει την παρακάτω χρέωση σε κάθε επιχειρηματική πληρωμή PayPal:

2,00 GBP ανά συναλλαγή σε GBP

0,50 USD ανά συναλλαγή σε USD

Η χρέωση της επιχειρηματικής πληρωμής PayPal καταβάλλεται από τον παραλήπτη, εκτός εάν γνωστοποιείται στον αποστολέα πριν την αποστολή της πληρωμής ότι ο αποστολέας πρέπει να εξοφλήσει τη χρέωση.

A4. Γλωσσάρι

A4.1 Ως «Εμπορική συναλλαγή» ορίζεται η πληρωμή που εμπεριέχει την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών, με την πραγματοποίηση τυχόν άλλων εμπορικών συναλλαγών ή τη λήψη πληρωμών όταν στέλνετε «αιτήματα λήψης χρημάτων» μέσω PayPal.

A4.2 Ως «Προσωπική συναλλαγή» ορίζεται η πληρωμή που εμπεριέχει αποστολή χρημάτων (ξεκινώντας από την καρτέλα «Φίλοι και συγγενείς» της ενότητας «Αποστολή χρημάτων») προς και τη λήψη χρημάτων στον λογαριασμό PayPal από φίλους και συγγενείς χωρίς να περιλαμβάνεται υποκείμενη εμπορική συναλλαγή (δηλαδή η πληρωμή δεν αφορά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ούτε οποιαδήποτε άλλη εμπορική συναλλαγή).

Εάν πραγματοποιείτε μια εμπορική συναλλαγή (για παράδειγμα, πώληση αγαθών ή υπηρεσιών), απαγορεύεται να ζητήσετε από τον αγοραστή να σας στείλει μια πληρωμή προσωπικής συναλλαγής για την αγορά. Διαφορετικά, η PayPal ενδέχεται να καταργήσει τη δυνατότητά σας να δέχεστε το σύνολο ή μέρος των πληρωμών για προσωπικές συναλλαγές. Τονίζεται επίσης ότι:

A4.2.1 δεν μπορείτε να στείλετε χρήματα για προσωπική συναλλαγή από ορισμένες χώρες (όπως η Κίνα και (σε ορισμένες περιπτώσεις) η Γερμανία,

A4.2.2 Λογαριασμοί εγγεγραμμένοι στη Βραζιλία και στην Ινδία απαγορεύεται να στέλνουν ή να λαμβάνουν πληρωμές προσωπικών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να στέλνετε πληρωμές προσωπικών συναλλαγών σε λογαριασμούς εγγεγραμμένους στη Βραζιλία ή στην Ινδία και

Α4.2.3 Ο αποστολέας καταβάλλει τη χρέωση.

A4.3 Ως «Εγχώρια» πληρωμή ορίζεται αυτή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι της ίδιας χώρας.

A4.4 Ως «Διακρατική» πληρωμή ορίζεται η πληρωμή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι διαφορετικών χωρών. Ορισμένες χώρες ομαδοποιούνται ως εξής για ευκολία αναφοράς κατά τον υπολογισμό Χρεώσεων διακρατικών πληρωμών:

Όνομα ομάδας

Χώρες

Βόρεια Ευρώπη

Νήσοι Όλαντ, Δανία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία.

Ευρώπη I

Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλονορμαδικές Νήσοι, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένων Γαλλικής Γουιάνα, Γουαδελούπης, Μαρτινίκα, Ρεουνιόν και Μαγιότ), Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κράτος της Πόλης του Βατικανού.

Ευρώπη II

Αλβανία, Ανδόρα, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσέχικη Δημοκρατία, Γεωργία, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μακεδονία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Ελβετία, Ουκρανία.

A4.5 Χρεώσεις βασισμένες σε ποσοστά (όπως 2,90%) αναφέρονται σε ποσό ίσο με το ποσοστό του ποσού πληρωμής, το οποίο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) χρεώνεται στο νόμισμα στο οποίο ελήφθη η πληρωμή.

A4.6 Οι σταθερές χρεώσεις για πληρωμές εμπορικών και προσωπικών συναλλαγών (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) βασίζονται στο νόμισμα στο οποίο λαμβάνεται η πληρωμή, σύμφωνα με τα εξής:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Ρούβλι Ρωσίας:

10,00 RUB

Ευρώ:

0,35 ΕΥΡΩ

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Κορόνα Σουηδίας:

3,25 SEK

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90,00 HUF

Φράγκο Ελβετίας:

0,55 CHF

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Γιεν Ιαπωνίας:

40,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2,00 MYR

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,30 GBP

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD

A4.7 Χρεώσεις σε διαφορετικά νομίσματα για αποστολή πληρωμών: Ορισμένες χρεώσεις είναι πληρωτέες από εσάς προς την PayPal σε νομίσματα που είναι διαφορετικά από το νόμισμα του υπολοίπου από το οποίο στέλνετε το ποσό της πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πραγματοποιούμε μετατροπή συναλλάγματος (σύμφωνα με την ενότητα 8.2, για την οποία θα σας επιβαρύνουμε με χρέωση μετατροπής συναλλάγματος, όπως προβλέπεται στην ενότητα A3.1 του παραρτήματος 1) από το νόμισμα κάθε σχετικού αρχικού υπολοίπου στο νόμισμα στο οποίο είναι πληρωτέα η χρέωση και θα εισπράττουμε τις χρεώσεις από το υπόλοιπο που θα προκύπτει μετά τη μετατροπή.

A4.8 Βάσει διαθεσιμότητας της συγκεκριμένης δυνατότητας σε αυτές τις περιοχές και όταν δεν υπάρχει διαφορετική αναφορά στο παρόν έγγραφο 1, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου 1, όλες οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο εντός του παρόντος εγγράφου 1 περιλαμβάνουν το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ.