PayPal Acceptable Use Policy

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης PayPal

Τελευταία ενημέρωση: 31 Αυγούστου 2018

Εκτύπωση Λήψη PDF

Διαβάστε, λάβετε και αποθηκεύστε αυτήν την πολιτική.

Υπέχετε ανεξάρτητη ευθύνη για τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με όλες τις ενέργειές σας που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών PayPal από εσάς, ανεξάρτητα από τον σκοπό της χρήσης. Επιπροσθέτως, οφείλετε να τηρείτε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης.

 

 

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας PayPal για δραστηριότητες οι οποίες:

  1. παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο, νομοθέτημα, διάταγμα ή κανονισμό,
  2. σχετίζονται με συναλλαγές που εμπεριέχουν (α) ναρκωτικά, στεροειδή, συγκεκριμένες ελεγχόμενες ουσίες ή άλλα προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών, (β) σχετικά με ναρκωτικά είδη, (γ) τσιγάρα, (δ) αγαθά που ενθαρρύνουν, προωθούν, διευκολύνουν ή καθοδηγούν άλλους να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες, (ε) κλεμμένα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών και εικονικών αγαθών, (στ) την προώθηση μίσους, βίας, φυλετικής ή άλλης μορφής μισαλλοδοξίας που σχετίζεται με οποιαδήποτε διάκριση ή οικονομικής εκμετάλλευσης εγκλήματος, (ζ) αγαθά που θεωρούνται άσεμνα, (η) αγαθά που καταπατούν ή παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, δικαίωμα δημοσιότητας ή απορρήτου ή άλλο αποκλειστικό δικαίωμα στα πλαίσια των νόμων οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, (θ) συγκεκριμένα σεξουαλικά υλικά ή υπηρεσίες, (ι) πυρομαχικά, όπλα ή συγκεκριμένα τμήματα ή εξαρτήματα όπλων ή (ια) συγκεκριμένα όπλα ή μαχαίρια που ρυθμίζονται βάσει ισχύουσας νομοθεσίας.
  3. σχετίζονται με συναλλαγές που (α) εμφανίζουν τις προσωπικές πληροφορίες τρίτων μερών κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, (β) υποστηρίζουν σχήματα πυραμίδων, προγράμματα μήτρας, άλλα προγράμματα γρήγορου πλουτισμού ή συγκεκριμένα προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, (γ) σχετίζονται με αγορές ετήσιων προσόδων ή συμβάσεων λοταρίας, προγράμματα δόσεων, εξωχώρια τραπεζικά προϊόντα ή συναλλαγές χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης χρεών χρηματοδοτούμενων από πιστωτικές κάρτες, (δ) αφορούν την πώληση συγκεκριμένων αγαθών, προτού ο πωλητής αποκτήσει τον έλεγχο ή την κατοχή του αγαθού, (ε) πραγματοποιούνται από εταιρείες επεξεργασίαςπληρωμών για την είσπραξη πληρωμών για λογαριασμό των προμηθευτών, (στ) σχετίζονται με την πώληση ταξιδιωτικών επιταγών ή χρηματικών εντολών, (ζ) εμπεριέχουν δραστηριότητες ανταλλαγής συναλλάγματος ή εξαργύρωσης επιταγών, (η) εμπεριέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες αποκατάστασης της πιστοληπτικής ικανότητας, διακανονισμού χρεών, πιστωτικές συναλλαγές ή δραστηριότητες ασφάλισης ή (θ) εμπεριέχουν προσφορά ή λήψη πληρωμών με σκοπό τη δωροδοκία ή τη διαφθορά,
  4. εμπεριέχουν την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που αναγνωρίζονται από κυβερνητικούς οργανισμούς ότι έχουν υψηλή πιθανότητα να είναι προϊόν απάτης.

 

Δραστηριότητες που Απαιτούν Έγκριση

Η PayPal απαιτεί προ-έγκριση για την αποδοχή πληρωμών για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Υπηρεσία που απαιτεί προ-έγκριση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αεροπορικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών προγραμματισμένων ή μη πτήσεων τσάρτερ/αεροσκαφών/αεροπορικών ταξί, αποδοχή δωρεών ως φιλανθρωπικό ίδρυμα ή ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εμπορία κοσμημάτων, πολύτιμων μετάλλων και λίθων, συναλλαγές διαβίβασης χρημάτων ή πώλησης καρτών αποθηκευμένης αξίας, πώληση μετοχών, ομολογιών, αξιογράφων, προαιρέσεων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (forex) ή συμφερόντων επενδύσεων σε οποιαδήποτε οντότητα ή ιδιοκτησία ή παροχή υπηρεσιών μεσεγγύησης.

Στείλτε τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web της επιχείρησης και μια σύντομη επιχειρηματική σύνοψη στη διεύθυνση compliance@paypal.com

Παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής αρχείων ή πρόσβασης σε ομάδες ειδήσεων ή πώληση οινοπνευματωδών ποτών, προϊόντων καπνού εκτός τσιγάρων, ηλεκτρονικών τσιγάρων ή συνταγογραφούμενων φαρμάκων/συσκευών.

Στείλτε τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web της επιχείρησης και μια σύντομη επιχειρηματική σύνοψη στη διεύθυνση aup@paypal.com

Δραστηριότητες που εμπεριέχουν τυχερά παιχνίδια, παιχνίδια ή/και άλλες δραστηριότητες με χρέωση συμμετοχής και βραβείο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά παιχνιδιών καζίνο, αθλητικών στοιχημάτων, ιπποδρομιών ή αγώνων με σκύλους, εικονικών αθλημάτων, εισιτήρια λαχειοφόρου αγοράς, άλλων ενεργειών που διευκολύνουν τα τυχερά παιχνίδια, παιχνιδιών δεξιότητας (είτε ορίζονται νομικά ως τυχερά παιχνίδια είτε όχι) και λαχνούς λοταρίας, αν ο φορέας διεξαγωγής και οι πελάτες εδρεύουν αποκλειστικά σε περιοχές όπου επιτρέπονται βάσει νόμου αυτές οι δραστηριότητες.

Στείλτε τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web της επιχείρησης και μια σύντομη επιχειρηματική σύνοψη στη διεύθυνση aup@paypal.com

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας.

 

Παραβιάσεις Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης

Σας προτρέπουμε να αναφέρετε αμέσως παραβιάσεις της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης στην PayPal. Αν έχετε απορίες σχετικά με το αν ένας τύπος συναλλαγής ενδέχεται να παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, μπορείτε να στείλετε email στο Τμήμα Συμμόρφωσης Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης στη διεύθυνση: aupviolations@paypal.com.