PayPal Acceptable Use Policy

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαΐου 2021

Έχετε την ανεξάρτητη ευθύνη να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις ενέργειες που αφορούν τη χρήση των υπηρεσιών PayPal από μέρους σας, ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο κάνετε χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, οφείλετε να τηρείτε τους όρους της παρούσας Πολιτικής αποδεκτής χρήσης.

 

 

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία PayPal για δραστηριότητες οι οποίες:

  1. Παραβαίνουν νόμους, καταστατικά, διατάγματα ή κανονισμούς.
  2. Σχετίζονται με συναλλαγές που αφορούν (α) ναρκωτικά, στεροειδή, συγκεκριμένες ελεγχόμενες ουσίες ή άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών, (β) σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, (γ) τσιγάρα, (δ) προϊόντα που προτρέπουν, προωθούν, διευκολύνουν ή παρέχουν οδηγίες για την εμπλοκή τρίτων σε παράνομες δραστηριότητες, (ε) κλεμμένα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών καθώς και εικονικών, (στ) την προώθηση μίσους, βίας, φυλετικής ή άλλης μορφής μισαλλοδοξίας που δημιουργεί διακρίσεις ή την οικονομική εκμετάλλευση εγκλημάτων, (ζ) προϊόντα που θεωρούνται άσεμνα, (η) προϊόντα που προσβάλλουν ή παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου ή οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα σύμφωνα με το δίκαιο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, (θ) συγκεκριμένα υλικά ή υπηρεσίες σεξουαλικού περιεχομένου, (ι) πυρομαχικά, πυροβόλα όπλα ή συγκεκριμένα τμήματα ή εξαρτήματά τους ή (ια) συγκεκριμένα όπλα ή μαχαίρια που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Σχετίζονται με συναλλαγές που (α) εμφανίζουν τις προσωπικές πληροφορίες τρίτων μερών κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, (β) υποστηρίζουν πυραμιδωτά συστήματα πωλήσεων ή σχήματα Πόντσι, προγράμματα μήτρας, άλλα προγράμματα γρήγορου πλουτισμού ή συγκεκριμένα προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, (γ) σχετίζονται με αγορές ετήσιων προσόδων ή συμβάσεων λαχειοφόρων αγορών, προγράμματα δόσεων, εξωχώρια τραπεζικά προϊόντα ή συναλλαγές χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης χρεών χρηματοδοτούμενων από πιστωτικές κάρτες, (δ) αφορούν την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων, προτού ο πωλητής αποκτήσει τον έλεγχο ή την κατοχή του προϊόντος, (ε) πραγματοποιούνται από εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών για την είσπραξη πληρωμών για λογαριασμό προμηθευτών, (στ) σχετίζονται με την πώληση ταξιδιωτικών επιταγών ή εντολών πληρωμής, (ζ) αφορούν δραστηριότητες ανταλλαγής συναλλάγματος ή εξαργύρωσης επιταγών, (η) αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες αποκατάστασης της πιστοληπτικής ικανότητας, διακανονισμού χρεών, πιστωτικές συναλλαγές ή δραστηριότητες ασφάλισης ή (θ) αφορούν προσφορά ή λήψη πληρωμών με σκοπό τη δωροδοκία ή τη διαφθορά.
  4. Αφορούν την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία χαρακτηρίζονται από κυβερνητικές υπηρεσίες ως πιθανές απάτες.

 

Δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται έγκριση

Η PayPal απαιτεί προ-έγκριση προκειμένου να προβεί στην αποδοχή πληρωμών για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα.

Υπηρεσία για την οποία απαιτείται προ-έγκριση

Στοιχεία επικοινωνίας

Αεροπορικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών προγραμματισμένων ή μη πτήσεων τσάρτερ/ιδιωτικών αεροσκαφών/αεροπορικών ταξί, συλλογή δωρεών λειτουργώντας ως φιλανθρωπικός οργανισμός ή ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εμπορία κοσμημάτων, πολύτιμων μετάλλων και λίθων, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων ή πώλησης καρτών αποθηκευμένης αξίας, πώληση μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων, προαιρέσεων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (με συναλλαγματικές ισοτιμίες) ή επενδυτικών συμφερόντων οποιασδήποτε οικονομικής οντότητας ή ιδιοκτησίας ή φορείς υπηρεσιών μεσεγγύησης.

 

 

 

 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη λήψη προέγκρισης ή το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού PayPal Business που προσφέρει υπηρεσίες που απαιτούν προέγκριση, επικοινωνήστε με την Ομάδα πωλήσεων

Παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής αρχείων ή πρόσβασης σε ομάδες συζήτησης ή πώληση οινοπνευματωδών ποτών, καπνικών προϊόντων εκτός τσιγάρων, ηλεκτρονικών τσιγάρων ή συνταγογραφούμενων φαρμάκων/συσκευών.

Δραστηριότητες που αφορούν τυχερά παιχνίδια, παιχνίδια ή/και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με χρέωση εγγραφής και βραβείο, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων παιχνίδια καζίνο, αθλητικά στοιχήματα, ιπποδρομίες ή κυνοδρομίες, αθλήματα φαντασίας, λαχνοί λαχειοφόρων αγορών, άλλους φορείς που οργανώνουν τυχερά παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων (είτε ορίζονται νομικά ως τέτοια είτε όχι) και κληρώσεις, εφόσον ο πάροχος και οι πελάτες έχουν την έδρα τους αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές όπου οι εν λόγω δραστηριότητες επιτρέπονται βάσει νόμου.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας.

 

Παραβιάσεις που αφορούν την Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Αναφέρετε αμέσως στην PayPal τυχόν παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής αποδεκτής χρήσης. Αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο κάποιος τύπος συναλλαγής αντιβαίνει ή όχι στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης ή αν θέλετε να υποβάλετε κάποια αναφορά, πατήστε εδώ.