>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

 

Δήλωση απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 6 Μαΐου 2022

 

 1. Συνοπτική παρουσίαση
 2. Επικοινωνία
 3. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
 4. Γιατί διατηρούμε Προσωπικά δεδομένα;
 5. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας; 
 6. Κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα; 
 7. Πώς συνεργαζόμαστε με άλλες υπηρεσίες και πλατφόρμες;
 8. Διεθνείς μεταφορές 
 9. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης;
 10. Ποιες επιλογές απορρήτου είναι διαθέσιμες σε εσάς;
 11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
 12. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας;
 13. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας; 
 14. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;
 15. Ορισμοί
 16. Πρόσθετες πληροφορίες (περιλαμβάνουν τη Γνωστοποίηση των τραπεζικών κανονισμών για πελάτες που βρίσκονται σε χώρες του ΕΟΧ)

 

1. Συνοπτική παρουσίαση

Η PayPal συνέταξε την παρούσα Δήλωση απορρήτου για να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η PayPal, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, μπορεί να συλλέγει, να διατηρεί, να επεξεργάζεται, να κοινοποιεί και να διαβιβάζει τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε Ιστοτόπους ή χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες και δεν ισχύει για διαδικτυακές σελίδες ή υπηρεσίες που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχουμε, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων ή υπηρεσιών άλλων χρηστών της PayPal.

Ως ευρωπαϊκή τράπεζα με έδρα το Λουξεμβούργο συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας δεδομένων καθώς και με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν αποτελεί «σύμβαση-πλαίσιο» που εξυπηρετεί τους σκοπούς της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (2007/64/ΕΚ) ούτε αποτελεί εφαρμογή της ίδιας οδηγίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου συντάχθηκε με σκοπό να συμβάλει στην ενημέρωσή σας σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε και να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις επιλογές απορρήτου που έχετε στη διάθεσή σας όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες μας. Λάβετε υπόψη σας ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες μας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ενδέχεται να συμπληρωθεί με πρόσθετες γνωστοποιήσεις ανάλογα με τους εκάστοτε Ιστοτόπους και Υπηρεσίες που αφορά. Για συμπληρωματικές πληροφορίες ανατρέξτε στη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης και τη Γνωστοποίηση των τραπεζικών κανονισμών.

Έχουμε προσδιορίσει με σαφήνεια συγκεκριμένους όρους που χρησιμοποιούμε σε όλο το κείμενο της Δήλωσης απορρήτου. Για να βρείτε την ερμηνεία ενός όρου με κεφαλαία γράμματα ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμοί.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με πρακτικές απορρήτου που δεν αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

 

2. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε γενικά ερωτήματα ή απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση απορρήτου και τις συμπληρωματικές γνωστοποιήσεις ή σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας.

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι τα ερωτήματά σας προωθούνται στο αρμόδιο τμήμα:

 • Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό ή τη συναλλαγή σας στην PayPal ή σχετικά με πληρωμή που πραγματοποιήθηκε σε προμηθευτή μέσω κάρτας.
 • Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό σας Xoom

Μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της PayPal ή στη διεύθυνση PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Λουξεμβούργο. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία δεδομένων στη χώρα σας.

 

3. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συλλέγουμε τα εξής Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς:

 • Πληροφορίες εγγραφής και χρήσης – Όταν εγγράφεστε με σκοπό να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας δημιουργώντας έναν Λογαριασμό, συλλέγουμε τα Προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να σας προσφέρουμε και να φέρουμε εις πέρας τις Υπηρεσίες που μας ζητάτε. Ανάλογα με τις Υπηρεσίες που επιλέγετε, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τα στοιχεία της ταυτότητάς σας για να δημιουργήσετε Λογαριασμό. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπρόσθετα Προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

 • Πληροφορίες συναλλαγής και εμπειρίας – Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε αγορές από προμηθευτές, για να λάβετε χρήματα, για να επεξεργαστείτε πληρωμές ή για να στείλετε χρήματα σε φίλους και συγγενείς, εμείς συλλέγουμε πληροφορίες για τη συναλλαγή, καθώς και άλλου είδους πληροφορίες που σχετίζονται με τη συναλλαγή, όπως το ποσό που στείλατε ή ζητήσατε, τα ποσά που καταβλήθηκαν για προϊόντα ή υπηρεσίες, τα στοιχεία του προμηθευτή, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τυχόν χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, Πληροφορίες για τη συσκευή, Τεχνικά δεδομένα χρήσης και Πληροφορίες γεωεντοπισμού.
 • Προσωπικά δεδομένα εμπλεκομένων Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας, συλλέγουμε τα Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για άλλους εμπλεκομένους που λαμβάνουν μέρος στη συναλλαγή.
 • Αποστολή ή αίτημα λήψης χρημάτων: Όταν στέλνετε ή ζητάτε χρήματα μέσω των Υπηρεσιών, συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τα οικονομικά στοιχεία λογαριασμού του εμπλεκομένου που λαμβάνει χρήματα από εσάς ή στέλνει χρήματα σε εσάς. Το εύρος των Προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τον εμπλεκόμενο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε για να στείλετε ή να ζητήσετε χρήματα.
 • Πληρωμή ή αίτημα σε άλλο άτομο να πληρώσει έναν λογαριασμό: Αν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να πληρώσετε έναν λογαριασμό για άλλο άτομο ή αν ζητήσετε από έναν Χρήστη να πληρώσει έναν λογαριασμό για εσάς, θα συλλέξουμε Προσωπικά δεδομένα από εσάς που αφορούν τον κάτοχο του λογαριασμού όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email και ο αριθμός του λογαριασμού που σκοπεύετε να πληρώσετε ή να ζητήσετε να πληρωθεί.
 • Προσθήκη ποσού στους λογαριασμούς σας: Αν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να προσθέσετε ποσό στον Λογαριασμό σας ή σε οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό τον οποίο μπορεί να έχετε ή αν ζητήσετε από έναν Χρήστη να προσθέσει ποσό σε οποιονδήποτε από αυτούς τους λογαριασμούς, μπορεί να συλλέξουμε Προσωπικά δεδομένα του άλλου εμπλεκόμενου μέρους από εσάς ή δικά σας από το άλλο μέρος για να διευκολυνθεί η επεξεργασία του αιτήματος. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να ανανεώσετε το υπόλοιπο ενός κινητού τηλεφώνου ή για να ζητήσετε να προστεθεί κάποιο ποσό στον λογαριασμό του κινητού σας τηλεφώνου, μπορεί να συλλέξουμε από τον άλλο εμπλεκόμενο Προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες, όπως τον αριθμό λογαριασμού του κινητού τηλεφώνου.
 • Πληροφορίες σχετικά με το δημόσιο προφίλ, τους φίλους και τις επαφές σας – Αν επιλέξετε να συνδέσετε τα στοιχεία της λίστας επαφών με τον Λογαριασμό σας ή αν το προφίλ του Λογαριασμού σας είναι διαθέσιμο δημοσίως, ίσως μας διευκολύνετε να σας βοηθήσουμε όσον αφορά τις συναλλαγές με τους φίλους και τις επαφές σας. Αν δημιουργήσετε μια σύνδεση λογαριασμών με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε ή με κάποια πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τον λογαριασμό σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της λίστας επαφών (όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και διευθύνσεις email) για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Όταν το προφίλ του Λογαριασμού σας είναι δημόσιο, οι άλλοι χρήστες θα μπορούν να βρουν το προφίλ σας για να σας στείλουν χρήματα όταν σας αναζητούν με βάση το όνομα, το όνομα χρήστη, το email ή τον αριθμό της κινητής συσκευής σας μέσω PayPal και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας ελέγχοντας τη φωτογραφία σας. Μπορείτε να καταστήσετε το προφίλ του Λογαριασμού σας ιδιωτικό ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του PayPal.Me.
 • Προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς επιλέγετε να μας παρέχετε για να αποκτήσετε πρόσθετες Υπηρεσίες ή ειδικές ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Αν ζητήσετε ή συμμετάσχετε σε κάποια προαιρετική δυνατότητα Ιστοτόπου ή ζητήσετε βελτιωμένες Υπηρεσίες ή άλλες προαιρετικές λειτουργίες, ενδέχεται να συλλέξουμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς. Αν η χρήση των συγκεκριμένων Προσωπικών δεδομένων διαφέρει από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, θα σας στείλουμε ξεχωριστή ειδοποίηση τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.
 • Προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, αν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες που δεν φέρουν εμπορικό σήμα – Ορισμένες Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε Λογαριασμό. Θα συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε με εμπορικές εταιρείες ή πραγματοποιείτε πληρωμές σε εμπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τις δικές μας υπηρεσίες πληρωμής με κάρτα χωρίς να φέρουν το εμπορικό σήμα της PayPal καθώς και όταν πραγματοποιείτε ολοκλήρωση αγοράς με την PayPal χωρίς να έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό. Για τις υπηρεσίες μας πληρωμής με κάρτα χωρίς εμπορικό σήμα, η αλληλεπίδρασή σας πραγματοποιείται με την εμπορική εταιρεία στη δική της πλατφόρμα. Αν είστε κάτοχος λογαριασμού ή δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες για συναλλαγές που δεν φέρουν εμπορικό σήμα και να τις συσχετίσουμε με τον λογαριασμό σας αφενός για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως κατόχου λογαριασμού και αφετέρου για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την ανάλυση δεδομένων. Αν δεν είστε κάτοχος λογαριασμού, θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε όλες τις πληροφορίες που παρέχετε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές – Λαμβάνουμε πληροφορίες από τρίτες πηγές, όπως προμηθευτές, παρόχους δεδομένων και γραφεία πίστωσης, στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος.
 • Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση των Ιστοτόπων ή των Υπηρεσιών μας – Μπορεί να συλλέξουμε επιπλέον πληροφορίες από ή για εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή με τις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών μας ή όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα.
 • Μη κάτοχοι λογαριασμού
 • Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας χωρίς να δημιουργήσετε ή να συνδεθείτε σε λογαριασμό, θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες πληρωμών, πληροφορίες συσκευής και την τοποθεσία σας. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας χωρίς να δημιουργείτε ή να συνδέεστε σε λογαριασμό, θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την επεξεργασία συναλλαγών, την αποτροπή απάτης και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Ενδέχεται να συνδέσουμε αυτές τις πληροφορίες με τον λογαριασμό σας, αν έχετε ή αν δημιουργήσετε έναν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

4. Γιατί διατηρούμε Προσωπικά δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεών μας, καθώς και για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας. Μπορεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από αυτά που απαιτούνται βάσει του νόμου, εφόσον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Αν ο Λογαριασμός σας έχει κλείσει, μπορεί να προβούμε σε ενέργειες για την απόκρυψη των Προσωπικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών, αλλά επιφυλασσόμαστε της δυνατότητας διατήρησης των δεδομένων και της πρόσβασης σε αυτά για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα αυτού του είδους σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε έχουν καθορισμένους χρόνους λήξης. Αν δεν επισκεφτείτε τους Ιστοτόπους μας ή δεν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας εντός αυτού του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τα cookies απενεργοποιούνται αυτόματα και τα διατηρηθέντα δεδομένα διαγράφονται. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης.

 

5. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας;

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας, όταν έχουμε έγκυρη νομική βάση. Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας ή στο γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση μιας σύμβασης μαζί σας ή για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Επίσης, μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε περίπτωση που θεωρούμε ότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας ή το νόμιμο συμφέρον άλλων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις προσδοκίες σας.

Για την παροχή των απαραίτητων Υπηρεσιών για την εκτέλεση της συμφωνίας μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Για τη λειτουργία Ιστοτόπων και την παροχή Υπηρεσιών, ιδίως για τα εξής:

  • την εκπλήρωση οποιασδήποτε προϋπάρχουσας υποχρέωσης λόγω συμφωνητικού
  • την ενεργοποίηση πληρωμής, την αποστολή ή το αίτημα λήψης χρημάτων, την προσθήκη ποσού σε λογαριασμό ή την πληρωμή λογαριασμού
  • τον έλεγχο ταυτότητας κατά την πρόσβασή σας σε έναν Λογαριασμό
  • την επικοινωνία μαζί σας για λόγους που αφορούν τον Λογαριασμό σας, τους Ιστοτόπους, τις Υπηρεσίες ή την PayPal
  • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους
  • τη διεξαγωγή ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας και άλλων ελέγχων οικονομικής κατάστασης, την αξιολόγηση αιτήσεων και τη σύγκριση πληροφοριών με σκοπό την εξακρίβωση της ορθότητας και την επαλήθευση,
  • την επικαιροποίηση των στοιχείων του Λογαριασμού και των οικονομικών σας στοιχείων.
 • Για τη διαχείριση των αναγκών της επιχείρησής μας, όπως είναι η επιτήρηση, η ανάλυση και η βελτίωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών και των Ιστοτόπων μας. Για παράδειγμα, αναλύουμε τη συμπεριφορά του Χρήστη και πραγματοποιούμε έρευνες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.
 • Για τη διαχείριση κινδύνου και την προστασία τη δική σας, των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών από πιθανές απάτες μέσω επαλήθευσης της ταυτότητάς σας. Τα εργαλεία της PayPal για τον εντοπισμό κινδύνου και απάτης χρησιμοποιούν Προσωπικά δεδομέναΠληροφορίες συσκευήςΤεχνικά δεδομένα χρήσης και Πληροφορίες γεωεντοπισμού από τους Ιστοτόπους μας και τις σελίδες που προσφέρουν Υπηρεσίες PayPal προκειμένου να συμβάλουν στον εντοπισμό και την αποτροπή ενεργειών που αποσκοπούν σε απάτη και κατάχρηση των Υπηρεσιών.
 • Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας και για την επιβολή των όρων που διέπουν τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Για λόγους που αφορούν τα νόμιμα συμφέροντά μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
  • η επιβολή των όρων που αφορούν τη χρήση των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών μας
  • η διαχείριση των καθημερινών αναγκών της επιχείρησής μας, όπως είναι η επιτήρηση και η ανάλυση δεδομένων
  • η διαχείριση κινδύνου, απάτης και κατάχρησης των Υπηρεσιών PayPal
  • η ανωνυμοποίηση Προσωπικών δεδομένων προκειμένου να παρέχονται συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων και επιμέρους προσώπων, σχετικά με το πώς, πότε και γιατί οι Χρήστες επισκέπτονται τους Ιστοτόπους μας και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας, καθώς και
  • η διενέργεια μάρκετινγκ προς άλλες επιχειρήσεις και
  • προκειμένου να παρέχουμε εξατομικευμένες Υπηρεσίες (γνωστές και ως μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα) που προσφέρει η PayPal σε σελίδες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες τρίτων μερών. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου για να σας παράσχουμε μια στοχευμένη προβολή οθόνης, μια λειτουργία ή μια προσφορά σε σελίδες τρίτων μερών.
  • προκειμένου να σας διευκολύνουμε να βρίσκετε και να συνδέεστε με άλλους. Για παράδειγμα, αν μας επιτρέψετε να έχουμε πρόσβαση στις επαφές σας ή αν το προφίλ του Λογαριασμού σας είναι δημόσιο, μπορούμε να σας προτείνουμε συνδέσεις με άτομα που μπορεί να γνωρίζετε και να βοηθήσουμε άλλους χρήστες να συνδεθούν μαζί σας για να σας στέλνουν χρήματα, επιτρέποντάς τους να βρίσκουν το προφίλ σας όταν σας αναζητούν με βάση το όνομα, το όνομα χρήστη, το email ή τον αριθμό της κινητής συσκευής σας μέσω PayPal. Μπορεί επίσης να συσχετίσουμε πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς από τη χρήση των Υπηρεσιών που πραγματοποιείτε εσείς και οι επαφές σας καθώς και πληροφορίες που παρέχετε εσείς και άλλοι χρήστες, ώστε να προτείνουμε άτομα που μπορεί να γνωρίζετε ή με τα οποία μπορεί να επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω των Υπηρεσιών μας. Οι λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οι δυνατότητες που σχεδιάστηκαν με σκοπό να απλοποιήσουν τη χρήση των Υπηρεσιών μαζί με άλλους διαφέρουν ανάλογα με την Υπηρεσία.
 • Με τη συγκατάθεσή σας, για τους παρακάτω λόγους, μεταξύ άλλων:
  • Για να σας προωθούμε προϊόντα και Υπηρεσίες PayPal, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να Επεξεργαστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για να προσαρμόσουμε το προωθητικό περιεχόμενο και συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή εμπειρίες Ιστοτόπων προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα ενδιαφέροντα που επιδεικνύετε στον Ιστότοπο της PayPal αλλά και σε άλλες σελίδες τρίτων μερών.
  • Για να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης ώστε να σας παρέχουμε μια στοχευμένη προβολή, λειτουργία, Υπηρεσία ή προσφορά ή/και να συνεργαζόμαστε με άλλα τρίτα μέρη, όπως προμηθευτές, διαφημιστικές εταιρείες ή εταιρείες ανάλυσης δεδομένων για την παροχή των εν λόγω εξατομικευμένων υπηρεσιών (γνωστές και ως μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα).
  • Για να σας παρέχουμε επιλογές, λειτουργίες ή προσφορές προσαρμοσμένες ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε, εφόσον επιλέξετε να κοινοποιήσετε τις Πληροφορίες γεωεντοπισμού σας μέσω των Υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να ενισχύουμε την ασφάλεια των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών και να σας παρέχουμε Υπηρεσίες προσαρμοσμένες ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε, όπως διαφημίσεις, αποτελέσματα αναζήτησης και άλλο εξατομικευμένο περιεχόμενο (γνωστό και ως μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα).
  • Για να απαντάμε στα αιτήματά σας, για παράδειγμα, να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με ένα ερώτημα που υποβάλατε στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς χρέωση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οι επιλογές απορρήτου σας» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια.

 

6. Κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας ή άλλες πληροφορίες που σας αφορούν σε άλλους με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα της Δήλωσης απορρήτου. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα ή άλλες πληροφορίες για τους εξής λόγους:

Σε άλλα μέλη της οικογένειας εταιρειών της PayPal: Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε μέλη της οικογένειας εταιρειών της PayPal για την παροχή, μεταξύ άλλων, Υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ή τις οποίες έχετε εξουσιοδοτήσει σε εμάς, για τη διαχείριση κινδύνου, για τον εντοπισμό και την αποτροπή πιθανών παράνομων πράξεων, απάτης και άλλων παραβιάσεων των πολιτικών και των συμφωνιών μας καθώς και για τη διαχείριση της διαθεσιμότητας και συνδεσιμότητας των προϊόντων, Υπηρεσιών και ενημερώσεων της PayPal.

Σε άλλες εταιρείες οι οποίες μας παρέχουν υπηρεσίες: Κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες και λειτουργίες υπό τις οδηγίες μας και για λογαριασμό μας. Οι συγκεκριμένοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί, για παράδειγμα, να σας παρέχουν Υπηρεσίες, να επαληθεύουν την ταυτότητά σας, να συμβάλλουν στην επεξεργασία των συναλλαγών, να αποστέλλουν διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να παρέχουν εξυπηρέτηση πελατών. 

Σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για την από κοινού δημιουργία και προσφορά ενός προϊόντος. Τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες μόνο για την προώθηση και προσφορά προϊόντων που σχετίζονται με την PayPal, εκτός αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και για άλλες χρήσεις. Επίσης, μπορεί να κοινοποιήσουμε Προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία συναλλαγών, την παροχή προνομίων για κάρτες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων σας.

Σε άλλα μέρη, που εμπλέκονται σε συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, όπως σε άλλους Χρήστες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζονται: Μπορεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς και τον Λογαριασμό σας σε άλλα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία των συναλλαγών σας. Στα εν λόγω μέρη περιλαμβάνονται άλλοι Χρήστες στους οποίους στέλνετε ή από τους οποίους λαμβάνετε χρήματα καθώς και προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζονται. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικά δεδομένα και Στοιχεία λογαριασμού που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής
 • Προσωπικά δεδομένα για να βοηθήσουμε άλλους συμμετέχοντες στην επίλυση αμφισβητήσεων και στον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης
 • Ανώνυμα δεδομένα και αναλύσεις δεδομένων απόδοσης προκειμένου να συμβάλουμε ώστε οι προμηθευτές να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση των Υπηρεσιών μας και να ενισχύσουν την εμπειρία των Χρηστών. 

Σε άλλα τρίτα μέρη για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας επιδιώξεων ή όπως επιτρέπει ή απαιτεί ο νόμος: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που αφορούν εσάς σε τρίτους με σκοπό την εκπλήρωση των επιχειρηματικών επιδιώξεων της PayPal ή στο μέτρο που επιτρέπει ή απαιτεί ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων των εξής περιπτώσεων:

 • αν πρέπει να προβούμε σε αυτήν την ενέργεια για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, νομική διαδικασία ή κανονισμούς
 • στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους ή άλλα τρίτα μέρη κατόπιν σχετικής κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλης νομικής διαδικασίας ή απαίτησης που ισχύει για την PayPal ή την οικογένεια εταιρειών της PayPal
 • αν θεωρούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι η γνωστοποίηση των Προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη ή κρίνεται σκόπιμη για την αποφυγή σωματικής βλάβης ή χρηματικής απώλειας ή συνδέεται με μια έρευνα που αφορά εικαζόμενη ή αποδεδειγμένη παράνομη δραστηριότητα
 • για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου
 • σε γραφεία πίστωσης και σε εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, την καταπολέμηση της απάτης και τη συμμόρφωση
 • για τη διερεύνηση παραβάσεων ή την επιβολή μιας συμφωνίας χρήστη ή άλλων νομικών όρων που ισχύουν για οποιαδήποτε Υπηρεσία
 • για την προστασία της ιδιοκτησίας, των Υπηρεσιών και των νόμιμων δικαιωμάτων μας
 • για τη διευκόλυνση αγοράς ή πώλησης όλου του ομίλου ή μέρους των επιχειρήσεων της PayPal
 • σε σχέση με την αποστολή και τις σχετικές υπηρεσίες για αγορές που πραγματοποιήθηκαν κάνοντας χρήση μιας Υπηρεσίας
 • για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου και την πρόληψη απάτης εναντίον μας και εναντίον των Χρηστών μας, καθώς και απάτης που αφορά τους Ιστοτόπους μας ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που συμβαίνει ή αφορά στους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, στις στρατηγικές κοινοπραξίες μας ή σε άλλα φυσικά πρόσωπα και προμηθευτές
 • σε τραπεζικούς συνεργάτες, όπως προβλέπεται από τους κανόνες των ενώσεων πιστωτικών καρτών με σκοπό τη συμπερίληψη στη λίστα των καταργηθέντων προμηθευτών
 • σε πρακτορεία αναφοράς και είσπραξης πιστώσεων
 • σε εταιρείες με τις οποίες υφίσταται σχέδιο συγχώνευσης ή εξαγοράς μας και
 • για την υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου, συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Με τη συγκατάθεσή σας: Θα κοινοποιούμε επίσης τα Προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες με τη συγκατάθεση ή κατόπιν εντολής σας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης σύνδεσης του λογαριασμού σας με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους.

Επιπλέον, η PayPal μπορεί να παρέχει συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων και επιμέρους προσώπων, σχετικά με το πώς, πότε και γιατί οι Χρήστες επισκέπτονται τους Ιστοτόπους μας και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα αυτά δεν θα σας ταυτοποιούν ούτε θα παρέχουν πληροφορίες που αφορούν την από μέρους σας χρήση των Ιστοτόπων ή των Υπηρεσιών. Δεν κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη με σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

7. Πώς συνεργαζόμαστε με άλλες υπηρεσίες και πλατφόρμες;

Σημαντικό όφελος και καινοτομία των Υπηρεσιών της PayPal αποτελεί η δυνατότητα σύνδεσης του Λογαριασμού σας με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους. Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης απορρήτου, ως «σύνδεση λογαριασμού» με ένα τέτοιο τρίτο μέρος ορίζεται η σύνδεση την οποία εξουσιοδοτείτε ή θέτετε σε εφαρμογή μεταξύ του Λογαριασμού σας και ενός λογαριασμού εκτός PayPal, ενός μέσου πληρωμής ή μιας πλατφόρμας που νομίμως ελέγχετε ή σας ανήκει. Όταν εξουσιοδοτείτε μια σύνδεση τέτοιου είδους, η PayPal και το τρίτο μέρος θα ανταλλάσσουν απευθείας τα Προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες. Παραδείγματα συνδέσεων λογαριασμού είναι τα εξής:

 • η σύνδεση του Λογαριασμού σας με λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης
 • η σύνδεση του Λογαριασμού σας με μια τρίτη εταιρεία συγκέντρωσης δεδομένων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εφόσον καταχωρίσετε στην εν λόγω εταιρεία τα διακριτικά στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού σας ή
 • η χρήση του Λογαριασμού σας για την πραγματοποίηση πληρωμών σε εμπορική εταιρεία ή η παροχή άδειας σε εμπορική εταιρεία για την επιβολή χρεώσεων στον Λογαριασμό σας.

Αν επιλέξετε να κάνετε σύνδεση του λογαριασμού, μπορεί να λάβουμε από το τρίτο μέρος πληροφορίες για εσάς καθώς και για τη χρήση της υπηρεσίας του τρίτου μέρους από εσάς. Για παράδειγμα, αν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λαμβάνουμε Προσωπικά δεδομένα από τον πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω της σύνδεσης του λογαριασμού. Αν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με άλλους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, απευθείας ή μέσω τρίτου παρόχου υπηρεσιών, μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες για το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και για τις συναλλαγές σας, όπως αγορές αλλά και μεταφορές χρημάτων. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτα μέρη μέσω της σύνδεσης λογαριασμού με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Δήλωση απορρήτου. 

Οι πληροφορίες που κοινοποιούμε σε ένα τρίτο μέρος στο πλαίσιο μιας σύνδεσης λογαριασμού θα χρησιμοποιούνται και θα γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζει το τρίτο μέρος. Πριν από την εξουσιοδότηση μιας σύνδεσης λογαριασμού, πρέπει να διαβάζετε διεξοδικά τη δήλωση περί απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο οποίο εξουσιοδοτήσατε τη σύνδεση με τον λογαριασμό και με την οποία το εν λόγω μέρος θα αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, τα Προσωπικά δεδομένα που κοινοποιεί η PayPal σε λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους, όπως έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί κατόπιν να κοινοποιηθούν σε ορισμένα άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του ευρέος κοινού, ανάλογα με τις πρακτικές απορρήτου του λογαριασμού ή της πλατφόρμας. 

 

8. Διεθνείς μεταφορές

Οι λειτουργίες μας υποστηρίζονται από ένα δίκτυο υπολογιστών, διακομιστών cloud και άλλων υποδομών και τεχνολογιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και τρίτων παρόχων υπηρεσιών. 

Τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να υπάγονται σε δικαιοδοσίες εκτός της δικής σας και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χώρες αυτές δεν παρέχουν πάντα ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας απορρήτου. Έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ. Συγκεκριμένα, για τις διαβιβάσεις των Προσωπικών δεδομένων σας σε εταιρείες που σχετίζονται με την PayPal, βασιζόμαστε σε Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, εγκεκριμένους από τις αρμόδιες Εποπτικές αρχές (ανατρέξτε εδώ). Άλλες διαβιβάσεις μπορεί να βασίζονται σε συμβατικές διασφαλίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αν πραγματοποιείτε συναλλαγές με μέρη εκτός του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, ή αν συνδέετε την Υπηρεσία μας με πλατφόρμες, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε αυτά τα μέρη, για να σας παρέχουμε τις αιτούμενες Υπηρεσίες.

 

9. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης; 

Όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας, χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή επισκέπτεστε σελίδα τρίτου μέρους για την οποία παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εμείς και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες και προμηθευτές μας μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (συλλογικά «Cookies») για να σας αναγνωρίζουμε ως Χρήστη και για να εξατομικεύουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία, τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και άλλο ηλεκτρονικό περιεχόμενο και διαφημίσεις, για να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών και να διενεργούμε αναλύσεις, καθώς και για να μειώνουμε τους κινδύνους, να προλαμβάνουμε πιθανή απάτη και να καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια σε όλο το εύρος των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών μας. Ορισμένα στοιχεία και δυνατότητες των Υπηρεσιών και των Ιστοτόπων μας είναι διαθέσιμα μόνο με τη χρήση Cookies, επομένως, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα Cookies, η χρήση των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών από εσάς μπορεί να είναι περιορισμένη ή ανέφικτη.

Η λειτουργία Χωρίς Παρακολούθηση (Do Not Track - DNT) είναι μια προαιρετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης, η οποία σας επιτρέπει να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παρακολούθηση από διαφημιστές και άλλα τρίτα μέρη. Δεν αποκρινόμαστε στα σήματα Χωρίς Παρακολούθηση (DNT).

Διαβάστε τη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies.

 

10. Ποιες επιλογές απορρήτου είναι διαθέσιμες σε εσάς;

Όσον αφορά τις πρακτικές απορρήτου και τις ενημερώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου έχετε διάφορες επιλογές. Πολλές από τις επιλογές σας ενδέχεται να αποσαφηνιστούν τη στιγμή που εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή στο πλαίσιο χρήσης ενός Ιστοτόπου. Ενδέχεται να σας δοθούν οδηγίες και υποδείξεις κατά τη διάρκεια των εμπειριών όσο περιηγείστε στις Υπηρεσίες.

 • Επιλογές που σχετίζονται με τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
  • Προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή Προσωπικών δεδομένων όταν σας ζητηθούν από την PayPal, αλλά ορισμένες Υπηρεσίες ή και το σύνολο των Υπηρεσιών ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες για εσάς. 
  • Τοποθεσία και άλλες πληροφορίες σε επίπεδο συσκευής. Η συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Ιστοτόπους ή Υπηρεσίες μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων Πληροφοριών γεωεντοπισμού και δεδομένων χρήσης του Χρήστη, τις οποίες η PayPal μπορεί, στη συνέχεια, να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να περιορίσετε τη συλλογή και τη χρήση αυτών των πληροφοριών, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις που διαθέτει η συσκευή. 
 • Επιλογές που σχετίζονται με την από μέρους μας χρήση των Προσωπικών δεδομένων σας
 • Πώς να βρίσκετε και να συνδέεστε με άλλους χρήστες. Εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας που αφορούν την αναζήτηση άλλων χρηστών και τη σύνδεση μαζί τους από τον λογαριασμό σας στην Υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.
 • Επιλογές που σχετίζονται με συνδέσεις λογαριασμού
  • Αν εξουσιοδοτήσετε σύνδεση λογαριασμού με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους, όπως με έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σύνδεσης από τον Λογαριασμό σας ή από τον λογαριασμό ή την πλατφόρμα του τρίτου μέρους. Ανατρέξτε στη δήλωση περί απορρήτου που διέπει την πλατφόρμα τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που ενδεχομένως έχετε.
 • Επιλογές που σχετίζονται με τα cookies
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση και μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα. Συνεργαζόμαστε με συνεργάτες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να σας παρέχουμε διαφημίσεις χρησιμοποιώντας cookies και web beacon που σχετίζονται με διαφημίσεις. Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη χρήση cookies και web beacon τρίτων μερών που σχετίζονται με διαφημίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαφημίσεις μας δεν θα είναι στοχευμένες σε εσάς. Θα εξακολουθείτε να βλέπετε τις διαφημίσεις μας στις σελίδες τρίτων μερών.
   • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που σχετίζονται με διαφημίσεις και το μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα, καθώς και για να μάθετε πώς μπορείτε να απεγγραφείτε από τις εν λόγω πρακτικές εταιρειών που συμμετέχουν στην αυτορρύθμιση του κλάδου, επισκεφτείτε την ενότητα Οι επιλογές σας στο διαδίκτυο.
  • Μπορεί να έχετε διαθέσιμες επιλογές για τη διαχείριση των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα περιήγησης ή η συσκευή σύνδεσης με το Internet μπορεί να επιτρέπει τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον αποκλεισμό ορισμένων cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο AboutCookies.org για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές, αλλά αυτή η ενέργεια μπορεί να εμποδίσει τη χρήση πολλών βασικών δυνατοτήτων και λειτουργιών που είναι διαθέσιμες σε μια Υπηρεσία ή έναν Ιστότοπο.
  • Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή επισκέπτεστε τμήματα ενός Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, μπορεί να ερωτηθείτε αν θέλετε η Υπηρεσία ή ο Ιστότοπος να «θυμάται» ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στον βαθμό που το επιτρέπετε.
  • Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε μεταβαίνοντας στη σελίδα «Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης».
 • Επιλογές που σχετίζονται με την Εγγραφή σας και τα Στοιχεία λογαριασμού σας
  • Αν έχετε Λογαριασμό, μπορείτε να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε τα Προσωπικά δεδομένα πραγματοποιώντας σύνδεση και απευθείας επικαιροποίηση των στοιχείων σας ή επικοινωνώντας μαζί μας. Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν έχετε Λογαριασμό ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Στοιχεία λογαριασμού σας ή άλλα Προσωπικά δεδομένα.
 • Επιλογές που σχετίζονται με την επικοινωνία
  • Προώθηση και Μάρκετινγκ: Ενδέχεται να σας αποστέλλουμε προωθητικό περιεχόμενο σχετικό με Ιστοτόπους, Υπηρεσίες, προϊόντα, προϊόντα που προσφέρουμε από κοινού με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες μη συνδεδεμένων τρίτων μερών και μελών της οικογένειας εταιρειών της PayPal, μέσω διαφόρων καναλιών ενημερώσεων, όπως, για παράδειγμα, email, μηνυμάτων κειμένου, αναδυόμενων στοιχείων, ειδοποιήσεων push και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Μπορείτε να απεγγραφείτε από αυτό το προωθητικό υλικό που αποστέλλουμε ακολουθώντας τις οδηγίες στις ενημερώσεις που λαμβάνετε. Αν έχετε Λογαριασμό σε εμάς, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας από τις Ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Για μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ειδοποιήσεων push, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας από τη συσκευή σας.
  • Ενημερωτικά και άλλα: Θα σας στέλνουμε ενημερώσεις που απαιτούνται ή είναι απαραίτητο να σταλούν στους Χρήστες των Υπηρεσιών μας, ειδοποιήσεις που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και άλλες ενημερώσεις που μας ζητάτε. Δεν μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λήψη αυτών των ενημερώσεων. Ωστόσο, μπορεί να έχετε η δυνατότητα να ρυθμίσετε τα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις καθώς και τη μορφή τους.

   

  11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

  Σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά δεδομένα σας. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα.

  Επιπλέον, σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με βάση νόμιμα συμφέροντα ή δημόσιο συμφέρον ή επίσημη εξουσία που έχει ανατεθεί σε εμάς.

  Αν έχετε Λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε γενικά να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε τα Προσωπικά δεδομένα στον Λογαριασμό σας πραγματοποιώντας σύνδεση και απευθείας επικαιροποίηση των στοιχείων σας. Με τη συγκατάθεσή σας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για αποφάσεις που αφορούν την πίστωση ή όταν κρίνεται απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης ή όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους. Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

  Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

   

  12. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας;

  Τηρούμε τεχνικά, υλικά και διαχειριστικά μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα με σκοπό να παρέχουν εύλογη προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση και τροποποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τείχη προστασίας, κρυπτογράφηση δεδομένων, ελέγχους φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες. Παρότι είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση των συστημάτων και των Υπηρεσιών μας, είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των στοιχείων εγγραφής του Λογαριασμού/προφίλ σας, καθώς και για την επαλήθευση της ακρίβειας και της εγκυρότητας των Προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Δεν φέρουμε ευθύνη για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούμε σε τρίτο μέρος στο πλαίσιο μιας σύνδεσης λογαριασμού που έχετε εξουσιοδοτήσει. 

   

  13. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας;

  Οι Ιστότοποι και οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες, όπως Προσωπικά δεδομένα, από παιδιά ή άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τη νομική δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες μας. Αν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά δεδομένα από παιδί κάτω των 16 ετών, θα τα διαγράψουμε αμέσως, εκτός εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τέτοιου είδους δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας αν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει εσφαλμένα ή ακούσια πληροφορίες από παιδί κάτω των 16 ετών.

   

  14. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

  Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. 

  Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Δήλωση απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις δραστηριότητες, τους Ιστοτόπους ή τις Υπηρεσίες μας ή στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αναθεωρημένη Δήλωση απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσιευμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος. 

  Αν η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει μια σημαντική αλλαγή, θα σας ενημερώνουμε 30 ημέρες νωρίτερα δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή στη σελίδα «Ενημέρωση πολιτικής» του ιστοτόπου μας. Επίσης, θα ειδοποιούμε τους Χρήστες για την αλλαγή μέσω email ή άλλων μέσων. 

   

  15. Ορισμοί

  • Ως Λογαριασμός ορίζεται ένας λογαριασμός μέλους PayPal ή Xoom.

  • Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η PayPal καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων.

  • Ως Πληροφορίες συσκευής νοούνται τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται αυτόματα από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο της συσκευής σας, τις συνδέσεις δικτύου της συσκευής, το όνομα της συσκευής, τη διεύθυνση IP της συσκευής, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Web και τη σύνδεση στο διαδίκτυο της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, Πληροφορίες γεωεντοπισμού, πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές των οποίων έχετε εκτελέσει λήψη στη συσκευή σας καθώς και βιομετρικά δεδομένα.

  • Ως Πληροφορίες γεωεντοπισμού νοούνται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν με εύλογη ακρίβεια την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους, οι οποίες λαμβάνονται μέσω GPS ή Wi-Fi ή εντοπισμού του κινητού τηλεφώνου μέσω τριγωνισμού. 

  • Ως PayPal νοείται η PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. και οι θυγατρικές εταιρείες, οι εταιρείες του ομίλου ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της. Στην παρούσα Δήλωση απορρήτου η PayPal αναφέρεται μερικές φορές ως «εμείς», «εμάς» ή «μας», ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου.

  • Ως Προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο (άμεσα ή έμμεσα) φυσικό πρόσωπο. Τα «Προσωπικά δεδομένα» μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων χρέωσης και αποστολής), τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση email, τον αριθμό της κάρτας πληρωμής, άλλα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού, τον αριθμό λογαριασμού, την ημερομηνία γέννησης καθώς και επίσημα πιστοποιητικά (π.χ. αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου). 

  • Ως Επεξεργασία νοείται οποιαδήποτε μέθοδος ή οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικά δεδομένα ή τα σύνολα Προσωπικών δεδομένων με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση και πρόσβαση στις πληροφορίες, γνωστοποίηση μέσω διαβίβασης, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, εναρμόνιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή των Προσωπικών δεδομένων.

  • Ως Υπηρεσίες νοείται οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, περιεχόμενο, δυνατότητα, τεχνολογία ή λειτουργία, καθώς και όλες οι σχετικές σελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες που σας προσφέρονται από την PayPal ή τη Xoom.

  • Με τον όρο Ιστότοποι νοούνται οι σελίδες, οι εφαρμογές για κινητές συσκευές, οι επίσημες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα ηλεκτρονικά περιουσιακά στοιχεία μέσω των οποίων η PayPal προσφέρει τις Υπηρεσίες και τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα Δήλωση απορρήτου ή έχουν συνδεθεί με αυτήν.

  • Ως Τεχνικά δεδομένα χρήσης νοούνται οι πληροφορίες που συλλέγουμε από το τηλέφωνό σας, τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες. Τα Τεχνικά δεδομένα χρήσης μάς εξηγούν πώς χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο που αναζητάτε και προβάλλετε στους Ιστοτόπους και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων, όπως είναι η διεύθυνση IP σας, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης ή προβολής των σελίδων, οι σελίδες που επισκεφτήκατε πριν μεταβείτε στους Ιστοτόπους και άλλες πληροφορίες χρήσης και περιήγησης που συλλέγονται μέσω των Cookies.

  • Ως Χρήστης ορίζεται ένα άτομο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή αποκτά πρόσβαση στους Ιστοτόπους.

   

  16. Περισσότερες πληροφορίες

  Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα μπορεί να έχουν προσαρμοστεί για τους πελάτες ανάλογα με την περιοχή ή τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών. Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται στην PayPal από τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

  • Γνωστοποίηση για πελάτες του ΕΟΧ σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς
  • Google ReCaptcha

   

  Γνωστοποίηση για πελάτες του ΕΟΧ σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς

  Γενικά, οι νόμοι του Λουξεμβούργου, από τους οποίους διέπεται η διαχείριση των δεδομένων των χρηστών από την PayPal (προστασία δεδομένων και τραπεζικό απόρρητο), απαιτούν υψηλότερο βαθμό διαφάνειας σε σχέση με τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ. Γι' αυτόν τον λόγο, αντίθετα με τη συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ΕΕ, η PayPal απαριθμεί στην παρούσα Δήλωση απορρήτου τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες στους οποίους μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, καθώς και τον σκοπό γνωστοποίησης και τον τύπο πληροφοριών που γνωστοποιούνται. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο προς αυτά τα τρίτα μέρη εδώ. Με την αποδοχή της παρούσας Δήλωσης απορρήτου και τη διατήρηση λογαριασμού στην PayPal, συναινείτε ρητά με τη διαβίβαση των δεδομένων σας στα παραπάνω τρίτα μέρη για τους αναγραφόμενους σκοπούς.

  Η PayPal μπορεί να επικαιροποιεί τον κατάλογο των τρίτων μερών που αναφέρονται παραπάνω την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου (Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου). Η PayPal θα αρχίσει να διαβιβάζει τυχόν δεδομένα σε οποιαδήποτε νέα οντότητα ή για τους νέους σκοπούς ή τύπους δεδομένων που αναφέρονται σε κάθε επικαιροποίηση 30 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης του καταλόγου μέσω της παρούσας Δήλωσης απορρήτου. Συνιστάται να ελέγχετε τον κατάλογο κάθε τρίμηνο στον Ιστότοπο της PayPal, στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω. Αν δεν υποβάλετε ένσταση για τη νέα γνωστοποίηση των δεδομένων εντός 30 ημερών μετά τη δημοσιοποίηση του επικαιροποιημένου καταλόγου τρίτων μερών, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον κατάλογο και την παρούσα Δήλωση απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

  Για την παροχή των Υπηρεσιών PayPal μπορεί να απαιτηθεί να μεταβιβάσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως ορίζονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου) σε άλλες εταιρείες του ομίλου PayPal ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα βάσει της ιδιότητάς τους ως παρόχων υπηρεσιών πληρωμής, εταιρειών επεξεργασίας πληρωμών ή κατόχων λογαριασμών (ή παρόμοιων ιδιοτήτων). Αναγνωρίζετε ότι βάσει της τοπικής νομοθεσίας, οι εν λόγω οντότητες μπορεί να υπόκεινται σε νόμους, κανονισμούς, αιτήματα, έρευνες ή εντολές που μπορεί να απαιτούν τη γνωστοποίηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές της αντίστοιχης χώρας. Η χρήση των Υπηρεσιών PayPal από εσάς υποδηλώνει τη συναίνεσή σας για τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal.

  Συγκεκριμένα, συμφωνείτε και δίνετε εντολή στην PayPal να προβεί στις παρακάτω ενέργειες όσον αφορά τις πληροφορίες σας:

  1. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών προς: την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δυνάμεις ασφαλείας, αρμόδιους κρατικούς, διακρατικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, αρμόδιες υπηρεσίες, τμήματα, ρυθμιστικές αρχές, αρχές ή οργανισμούς αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ενότητα «Υπηρεσίες» του Καταλόγου τρίτων παρόχων εδώ) και άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του Ομίλου PayPal, εφόσον (i) είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία και μας επιτρέπεται να συμμορφωθούμε με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των νόμων του Λουξεμβούργου της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον νόμο των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών («Νόμος FATCA») και της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το κοινό πρότυπο αναφορών του ΟΟΣΑ («Νόμος CRS»), (ii) θεωρούμε ότι αρμόζει να συνεργαστούμε στη διεξαγωγή ερευνών απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας ή πιθανής παράνομης δραστηριότητας ή (iii) για τη διεξαγωγή ερευνών για παραβιάσεις της Συμφωνίας χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της πηγής χρηματοδότησής σας ή του παρόχου της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας).

   Αν σας καλύπτει ο νόμος FATCA ή ο νόμος CRS, οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τις πληροφορίες που σας αφορούν και που ενδέχεται να μεταβιβάσουμε στις αρμόδιες αρχές. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις της PayPal σύμφωνα με τον νόμο FATCA και τον νόμο CRS και για το πώς μπορούν να σας επηρεάσουν και δείτε επίσης ποιες πληροφορίες μπορεί να γνωστοποιήσουμε ως αποτέλεσμα αυτών των υποχρεώσεων.

   Εμείς και άλλοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των μερών που αποδέχονται τη μέθοδο PayPal, μπορούμε να κοινοποιούμε, να έχουμε πρόσβαση σε και να χρησιμοποιούμε (συμπεριλαμβανομένων και των πηγών από άλλες χώρες) απαραίτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών που καταγράφονται από υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης) για να μπορούμε εμείς και αυτοί να αξιολογούμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της καταπολέμησης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να λάβετε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις σχετικές υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες, τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και άλλα τρίτα μέρη, κάντε κλικ εδώ.

  2. Γνωστοποίηση Στοιχείων λογαριασμού σε κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εάν, βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ, έχουν διεκδίκηση κατά της PayPal για εξωδικαστική γνωστοποίηση πληροφοριών λόγω καταπάτησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες PayPal (για παράδειγμα, ενδεικτικά, άρθρο 19, παράγραφος 2, υπο-ενότητα 3 του γερμανικού Νόμου περί εμπορικών σημάτων ή άρθρο 101, παράγραφος 2, υπο-ενότητα 3 του γερμανικού Νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).

  3. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών σε απάντηση απαιτήσεων που εγείρονται από τις ενώσεις πιστωτικών καρτών ή λόγω αστικής ή ποινικής νομικής διαδικασίας.

  4. Γνωστοποίηση του ονόματός σας και του συνδέσμου PayPal στον κατάλογο χρηστών PayPal. Τα στοιχεία σας θα επιβεβαιώνονται σε άλλους χρήστες PayPal, στο πλαίσιο της απάντησης σε έναν χρήστη που πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομά σας, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου ή μέρος αυτών των στοιχείων. Αυτό συμβαίνει για να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες πραγματοποιούν πληρωμές στον σωστό χρήστη. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προφίλ PayPal.

  5. Εάν εσείς, ως προμηθευτής, κάνετε χρήση τρίτου μέρους για πρόσβαση ή ενσωμάτωση PayPal, μπορεί να γνωστοποιούμε στον εν λόγω συνεργάτη απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό τη διευκόλυνση και τη διατήρηση αυτής της διευθέτησης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάστασης της ενσωμάτωσης PayPal, του εάν έχετε ενεργό λογαριασμό PayPal και εάν συνεργάζεστε ήδη με διαφορετικό συνεργάτη ενσωμάτωσης PayPal).

  6. Γνωστοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών στις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών, τους ελεγκτές, τους παρόχους εξυπηρέτησης πελατών, τις υπηρεσίες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης απάτης, τους παρόχους χρηματοοικονομικών προϊόντων, τους εμπορικούς συνεργάτες, τις εταιρείες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, τους παρόχους λειτουργικών υπηρεσιών, τις εταιρείες ομίλων, τις υπηρεσίες, τις πλατφόρμες αγορών και άλλα τρίτα μέρη που παρατίθενται εδώ. Σκοπός αυτής της γνωστοποίησης είναι να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal. Σε κάθε «Κατηγορία» του καταλόγου τρίτων μερών αναφέρουμε επίσης μη αποκλειστικά παραδείγματα υπαρκτών τρίτων μερών (που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνουν και τους εντολοδόχους και διαδόχους αυτών) στα οποία γνωστοποιούμε επί του παρόντος τα Στοιχεία λογαριασμού σας ή στα οποία εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γνωστοποιήσουμε τα Στοιχεία λογαριασμού σας, μαζί με τον λόγο που προβαίνουμε σε αυτήν την ενέργεια και τις πραγματικές πληροφορίες που γνωστοποιούμε (εκτός αν ορίζεται ρητά ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη περιορίζονται βάσει νόμου ή σύμβασης από τη χρήση των πληροφοριών για δευτερεύοντες σκοπούς εκτός των σκοπών για τους οποίους κοινοποιούνται οι πληροφορίες).

  7. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στον αντιπρόσωπο ή νομικό εκπρόσωπό σας (όπως κάτοχο πληρεξουσίου που παραχωρείτε ή επιμελητή που ορίζετε εσείς).

  8. Γνωστοποίηση συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων στους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας ή για λόγους δημοσίων σχέσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωστοποιήσουμε ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των μελών μας διαμένει στο Μάντσεστερ. Ωστόσο, αυτές οι συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες.

  9. Κοινοποίηση απαραίτητων Στοιχείων λογαριασμού σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη (παρατίθενται εδώ) προς χρήση για τους ακόλουθους σκοπούς:

   1. Καταπολέμηση απάτης και διαχείριση κινδύνου: για παροχή υποστήριξης στην καταπολέμηση της απάτης ή την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου.

   2. Εξυπηρέτηση πελατών: για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των λογαριασμών σας ή της επίλυσης αμφισβητήσεων (π.χ. σχετικά με τιμολόγια ή συναλλαγές).

   3. Αποστολή: σε σχέση με την αποστολή και τις σχετικές υπηρεσίες για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal.

   4. Νομική συμμόρφωση: για την υποστήριξη των τρίτων μερών στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση αντιτρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

   5. Πάροχοι υπηρεσιών: για να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με την PayPal, να υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας, μέσω υπηρεσιών όπως της καταπολέμησης απάτης, της είσπραξης λογαριασμών, του μάρκετινγκ, της εξυπηρέτησης πελατών και μέσω υπηρεσιών τεχνολογίας. Οι συμβάσεις μας υπαγορεύουν ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν για εμάς και όχι για δικό τους όφελος.

   

  Google ReCaptcha

  Η PayPal χρησιμοποιεί το ReCaptcha στους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες της. Η χρήση του ReCaptcha υπόκειται στα εξής: Πολιτική απορρήτου και Όροι χρήσης της Google.

  Το ReCaptcha χρησιμοποιείται μόνο για την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και της κατάχρησης των υπηρεσιών μας.