Πολιτική απορρήτου για τις Υπηρεσίες PayPal

 

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

Η Πολιτική απορρήτου για τις υπηρεσίες PayPal, ακριβώς παρακάτω, θα εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας και θα παραμένει σε ισχύ έως τις 24 Μαΐου 2018.  Η ενημέρωση Πολιτικής απορρήτου, που είναι διαθέσιμη εδώ, θα εφαρμοστεί στην περίπτωσή σας και θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

 

Πολιτική απορρήτου για τις Υπηρεσίες PayPal

Τελευταία ενημέρωση: 27 Απριλίου 2017

 

Μετάβαση σε ενότητα:

1. Επισκόπηση
2. Πληροφορίες που συλλέγουμε
3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
4. Μάρκετινγκ
5. Πώς κοινοποιούμε πληροφορίες σε άλλα μέλη της PayPal
6. Πώς κοινοποιούμε πληροφορίες σε άλλα τρίτα μέρη
7. Διακρατική μεταφορά πληροφοριών
8. Χρήση πληροφοριών και Υπηρεσιών PayPal από εσάς
9. Ασφάλεια των πληροφοριών
10. Πρόσβαση και αλλαγή των στοιχείων σας
11. Ευθύνη
12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ PAYPAL PAYMENTS PRO (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ) Ή/ΚΑΙ PAYPAL HERE*
 

Δείτε, διαβάστε και πραγματοποιήστε λήψη και αποθήκευση αυτής της Πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου διέπει τη χρήση προϊόντων, υπηρεσιών, περιεχομένου, χαρακτηριστικών, τεχνολογιών ή λειτουργιών που προσφέρονται από την PayPal και όλες τις σχετικές τοποθεσίες, εφαρμογές και υπηρεσίες (συνολικά αποκαλούμενες «Υπηρεσίες PayPal») (συμπεριλαμβανομένων ενδικτικά των περιπτώσεων παροχής οποιασδήποτε πληροφορίας που σχετίζεται με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών PayPal). 

Η εγγραφή, πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών PayPal συνεπάγεται αποδοχή και συναίνεση στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Εφόσον αποδεχθείτε και συναινέσετε στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, συναινείτε ρητά στη χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς και μας επιτρέπετε να το πράττουμε με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

1. Επισκόπηση

Για τη λειτουργία των Υπηρεσιών PayPal και την εξάλειψη κινδύνου απάτης, η PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. («PayPal», «μας», «εμάς» ή «εμείς»), ελεγκτής των δεδομένων, οφείλει να σας ζητά να παρέχετε πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή/και του τραπεζικού σας λογαριασμού. Με τη συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και αποδεχόμενοι τους όρους της, συναινείτε ρητά και αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα. Στην παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφονται οι πληροφορίες που συλλέγουμε και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούμε. Η PayPal αντιμετωπίζει την επεξεργασία των στοιχείων σας με μεγάλη σοβαρότητα και, ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που θα μας παρέχετε μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, ο όρος «πληροφορίες» αναφέρεται σε οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή/και πληροφορία προσωπικής ταυτοποίησης ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τους χρήστες των Υπηρεσιών PayPal, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πελατών και των εμπόρων (νομικά πρόσωπα).

Δεν θα πωλήσουμε ούτε θα ενοικιάσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους, για σκοπούς μάρκετινγκ, χωρίς τη ρητή συναίνεσή σας. Ωστόσο, για να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες PayPal στα μέλη μας, να βελτιώνουμε την ποιότητα των Υπηρεσιών PayPal ανά τακτά διαστήματα και να προστατεύουμε τα συμφέροντα των μελών μας, σε περιορισμένες περιπτώσεις, θα κοινοποιούμε μερικά από τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη υπό αυστηρούς όρους, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες 3, 5 και 6 της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου, η οποία ισχύει για όλες τις Υπηρεσίες PayPal.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου προβλέπεται να διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών PayPal από τα μέλη μας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αυτών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες PayPal για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς) εκτός αν υπάρχει άλλο έγγραφο συμφωνητικό.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου: Όλες οι μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, που ορίζονται στην Ενημέρωση πολιτικής που έχει ήδη δημοσιευθεί στην αρχική σελίδα «Νομικές συμφωνίες» της τοποθεσίας Web του PayPal κατά τη στιγμή που εγγράφεστε στις Υπηρεσίες PayPal είναι ενσωματωμένες ως παραπομπές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και θα τεθούν σε ισχύ όπως ορίζεται στην Ενημέρωση πολιτικής. Η «Ενημέρωση πολιτικής» αντιστοιχεί σε μια προειδοποίηση για αλλαγές σε οποιαδήποτε από τις συμφωνίες που έχετε συνάψει με την PayPal, τις οποίες η PayPal ενδέχεται να σας κοινοποιήσει εγγράφως. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, μην εγγραφείτε ή μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal.

Ειδοποίηση για αλλαγές: Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενδέχεται να αναθεωρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς προστίθενται νέα χαρακτηριστικά στις Υπηρεσίες PayPal ή καθώς ενσωματώνουμε τις προτάσεις των πελατών μας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενδέχεται να αλλάξει, ανά πάσα στιγμή, με δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης στον ιστότοπό μας. Αν δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι που να επιβάλλουν διαφορετικές ενέργειες, θα σας ενημερώσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής απορρήτου. Ενδέχεται να αναρτήσουμε την ειδοποίηση στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» των τοποθεσιών Web μας ή/και να την αποστείλουμε μέσω email. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής απορρήτου, θεωρείται ότι έχετε συναινέσει σε όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Πολιτική απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.

Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την τοποθεσία Web της PayPal εδώ για να βλέπετε την πιο πρόσφατη έκδοση της ισχύουσας Πολιτικής απορρήτου.

Τοποθεσίες Web τρίτων μερών: Σε ορισμένες σελίδες της τοποθεσίας Web της PayPal περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς τοποθεσίες Web τρίτων μερών. Αυτές οι τοποθεσίες διέπονται από τις δικές τους δηλώσεις περί απορρήτου και η PayPal δεν ευθύνεται για τους χειρισμούς τους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πρακτικών που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των πληροφοριών. Τα μέλη, τα οποία παρέχουν πληροφορίες προς ή μέσω αυτών των τοποθεσιών Web τρίτων μερών, θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τις δηλώσεις τους περί απορρήτου προτού παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Δεν αποτελεί Σύμβαση-Πλαίσιο: Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η παρούσα Πολιτική απορρήτου δεν αποτελεί «σύμβαση-πλαίσιο» για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (2007/64/ΕΚ) ή οποιασδήποτε εφαρμογής αυτής της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Κανονισμών περί υπηρεσιών πληρωμών του Ηνωμένου Βασιλείου του 2009).

Ειδική σημείωση για τα παιδιά: Δεν επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών PayPal από παιδιά και, ως εκ τούτου, ζητάμε από τους ανήλικους (άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών) να μην υποβάλλουν προσωπικά στοιχεία και να μην χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες PayPal.

Επιστροφή στην κορυφή

2. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Απαιτούμενες πληροφορίες: Για να ανοίξετε λογαριασμό PayPal ή για να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal, πρέπει να παράσχετε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας. Για να πραγματοποιείτε πληρωμές μέσω των Υπηρεσιών PayPal, πρέπει να παράσχετε πληροφορίες για την πιστωτική κάρτα, τη χρεωστική κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Επίσης, σας ζητούμε να επιλέξετε δύο διαφορετικές ερωτήσεις ασφαλείας για να απαντήσετε (όπως η πόλη όπου γεννηθήκατε ή το όνομα του κατοικιδίου σας).

Επίσης, θα ζητήσουμε άλλες εμπορικές πληροφορίες ή/και στοιχεία ταυτοπροσωπίας αν αποστέλλετε ή λαμβάνετε ορισμένες συναλλαγές υψηλής αξίας ή υψηλούς όγκους συνολικών πληρωμών μέσω των Υπηρεσιών PayPal, ή όπως επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας όσο αφορά την καταπολέμηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χρήση της συσκευής σας: Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal μέσω οποιασδήποτε συσκευής (είτε συνδέεστε με την PayPal ασύρματα είστε μέσω ενσύρματου δικτύου είτε με διαφορετικό τρόπο), ενδεχομένως να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κωδικού αναγνώρισης της συσκευής) και τα δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού της συσκευής προκειμένου να παράσχουμε τις υπηρεσίες PayPal.

Φωτογραφίες: Εάν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες λειτουργίες που παρέχονται από εμάς (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της λειτουργίας σημείου πωλήσεων της PayPal στην εφαρμογή της κινητής συσκευής σας), ενδέχεται να σας ζητήσουμε να ανεβάσετε μια φωτογραφία σας προκειμένου να σας παρέχουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Το πρόσωπό σας θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο. Η φωτογραφία σας αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πληροφορίες συχνού χρήστη: Εάν σας επιτρέψουμε να συνδέσετε στον λογαριασμό σας κάποιο έγκυρο πρόγραμμα συχνών χρηστών, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τον κωδικό μέλους που διατηρείτε για αυτό το πρόγραμμα.

Πληροφορίες συναλλαγών: Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal για να αποστέλλετε ή να ζητάτε χρήματα, σας ζητάμε να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το ποσό και τον τύπο της συναλλαγής (αγορά αγαθών, αγορά υπηρεσιών ή απλή μεταφορά χρημάτων), άλλα στοιχεία της αγοράς και τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου του τρίτου μέρους. Επίσης, όταν στέλνετε χρήματα σε άλλο πελάτη της PayPal, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε προσωπικά στοιχεία στον πελάτη για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αυτά τα στοιχεία ενδέχεται επίσης να μεταβιβαστούν σε εμάς από τον πελάτη. Επίσης, συλλέγουμε τη διεύθυνσή σας στο Internet (διεύθυνση IP) και άλλες αναγνωριστικές πληροφορίες για τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας PayPal ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal, προκειμένου να εντοπίζουμε πιθανά περιστατικά μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών.

Πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη: Προκειμένου να προστατεύουμε όλους τους πελάτες μας από ενδεχόμενη απάτη, επιβεβαιώνουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες με εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και οργανισμούς διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης της απάτης. Στο πλαίσιο αυτής της επιβεβαίωσης, λαμβάνουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς από αυτές τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, αν καταχωρίσετε μια πιστωτική κάρτα ή μια χρεωστική κάρτα ή έναν τραπεζικό λογαριασμό στην PayPal, θα χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες έγκρισης καρτών και εξέτασης για απάτη, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή της κάρτας σας, καθώς και η διεύθυνσή σας, αντιστοιχούν στις πληροφορίες που καταχωρίσατε στην PayPal, και ότι δεν έχει αναφερθεί απώλεια ή κλοπή της κάρτας.

Αν αποστέλλετε ή λαμβάνετε μεγάλους συνολικούς όγκους πληρωμών μέσω των Υπηρεσιών PayPal, ή αν, ως έμπορος, έχετε ιστορικό περιορισμένων πωλήσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις θα ερευνήσουμε την επιχείρησή σας ζητώντας πληροφορίες για εσάς και την επιχείρησή σας και, ενδεχομένως (εφόσον είναι νόμιμο), για τα διευθυντικά στελέχη, τους μετόχους και τους συνεταίρους σας από κάποιον οργανισμό διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης της απάτης. Αν μας οφείλετε χρήματα, ενδεχομένως να διενεργήσουμε έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας λαμβάνοντας πρόσθετες πληροφορίες για εσάς από κάποιον οργανισμό διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης της απάτης, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η PayPal επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανακτά και να ελέγχει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την πιστωτική έκθεση κάποιας επιχείρησης ή/και κάποιου πελάτη, την οποία θα της παρέχει κάποιος οργανισμός διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης της απάτης, για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κλείσει κάποιον λογαριασμό με βάση τις πληροφορίες που θα λάβει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.

Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό PayPal για την πώληση αντικειμένων, ενδεχομένως να συλλέξουμε και δημόσιες πληροφορίες για την επιχείρησή σας καθώς και τη συμπεριφορά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός των «Μου αρέσει» και των ακολούθων που έχετε), στον βαθμό που αυτό επιβεβαιώνει την αξιολόγηση των συναλλαγών ή/και της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της και του μεγέθους της πελατειακής της βάσης.

Πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές: Επίσης, μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων μελών της εταιρικής οικογένειας της PayPal, άλλων εταιρειών (βάσει των πολιτικών απορρήτου τους και της ισχύουσας νομοθεσίας) και από άλλους λογαριασμούς που θεωρούμε ότι ελέγχετε (εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει).

Πρόσθετη επαλήθευση: Αν δεν μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, ή αν ζητήσετε μεταφορά με επιταγή σε διεύθυνση διαφορετική από τη διεύθυνση χρέωσης της πιστωτικής κάρτας σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αναρτήσετε ή να στείλετε μέσω φαξ πρόσθετες πληροφορίες (όπως η άδεια οδήγησης, η αναλυτική κατάσταση συναλλαγών της πιστωτικής σας κάρτας ή/και ένας πρόσφατος λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή άλλες πληροφορίες που σας συνδέουν με την αιτούμενη διεύθυνση), ή να απαντήσετε σε πρόσθετες ερωτήσεις στο Internet που θα μας βοηθήσουν να επαληθεύσουμε τα στοιχεία σας.

Πληροφορίες κίνησης τοποθεσίας Web: Λόγω του τρόπου που λειτουργούν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω Internet, όταν φθάνετε ή φεύγετε από την τοποθεσία Web της PayPal, λαμβάνουμε αυτόματα τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web από την οποία ήρθατε ή προς την οποία μεταβαίνετε. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το ποιες σελίδες τους ιστοτοπού μας επισκέπτεστε, τις διευθύνσεις IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τον αριθμό των φορών που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας.

Cookies, web beacon, τοπική αποθήκευση και παρόμοιες τεχνολογίες: Όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal, ενδέχεται (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε) να τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα αρχεία δεδομένων μπορεί να είναι cookies, επισημάνσεις εικονοστοιχείων, flash cookies ή άλλα σημεία τοπικής αποθήκευσης που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή τις σχετικές εφαρμογές (γενικά, αναφέρονται ως «cookies»). Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας αναγνωρίζουμε ως πελάτη, να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμιση της PayPal, να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών, να διασφαλίζουμε την προστασία της ασφάλειας του λογαριασμού σας, να μειώνουμε τον κίνδυνο και να προλαμβάνουμε τις απάτες και να προωθούμε την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια σε όλες τις τοποθεσίες και τις Υπηρεσίες PayPal.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies (εφόσον επιτρέπεται από το πρόγραμμα περιήγησης ή τα πρόσθετα αυτού), εκτός αν τα cookies είναι απαραίτητα για την πρόληψη απατών ή την ασφάλεια των τοποθεσιών Web που ελέγχουμε. Ωστόσο, η άρνηση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την εκ μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web και των Υπηρεσιών PayPal.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών από εμάς, δείτε την πολιτική μας για Cookies, web beacon και παρόμοιες τεχνολογίες.

Επικοινωνίες: Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για εξυπηρέτηση πελατών ή άλλους σκοπούς (για παράδειγμα, μέσω email, φαξ, τηλεφωνικών κλήσεων, tweet κ.λπ.), διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες και τις απαντήσεις μας προς εσάς, στα αρχεία του λογαριασμού σας.

Ερωτηματολόγια, έρευνες, λαχνοί λοταρίας και δεδομένα προφίλ: Κατά διαστήματα, προσφέρουμε προαιρετικά ερωτηματολόγια, έρευνες και λαχεία στα μέλη μας με σκοπό τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων ή για την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων και των αναγκών των μελών μας. Αν, σε αυτά τα ερωτηματολόγια, τις έρευνες και τους λαχνούς λοταρίας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τα μέλη μας, αυτοί θα ενημερώνονται για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών πριν τη συμμετοχή τους στην έρευνα, το ερωτηματολόγιος ή το λαχνό λοταρίας.

Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις υπηρεσίες και τα αιτήματα PayPal: Όταν ένας εγγεγραμμένος χρήστης των Υπηρεσιών PayPal προσπαθεί να εμπλέξει άτομο που δεν αποτελεί εγγεγραμμένο χρήστη των υπηρεσιών PayPal σε μια συναλλαγή (για παράδειγμα, στέλνοντάς του μια πληρωμή ή άλλο όφελος ή ζητώντας πληρωμή από αυτό το άτομο), διατηρούμε τις πληροφορίες που υποβάλλει σε εμάς ο εγγεγραμμένος χρήστης των υπηρεσιών PayPal, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της διεύθυνσης email, του αριθμού τηλεφώνου ή/και του ονόματος του άλλου ατόμου. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποθηκεύονται για ορισμένο χρονικό διάστημα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν τις χρησιμοποιούμε για προωθητικές ενέργειες προς το μη εγγεγραμμένο άτομο. Επιπροσθέτως, αυτά τα άτομα έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης των πληροφοριών που τους αφορούν (εφόσον τα στοιχεία τους ήταν σωστά) όπως κάθε άλλο άτομο που κάνει χρήση των Υπηρεσιών PayPal.

Στοιχεία λογαριασμού: Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, τα στοιχεία λογαριασμού («στοιχεία λογαριασμού») περιλαμβάνουν ενδεικτικά: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, όνομα χρήστη, φωτογραφία, διεύθυνση IP, αναγνωριστικό συσκευής, πληροφορίες τοποθεσίας GPS, αριθμούς λογαριασμών, τύπους λογαριασμών, στοιχεία μεθόδων πληρωμής που σχετίζονται με τον λογαριασμό, στοιχεία συναλλαγών πληρωμής, στοιχεία εμπορικών συναλλαγών, αναλυτικές καταστάσεις και εκθέσεις για τους πελάτες, προτιμήσεις λογαριασμού, στοιχεία ταυτότητας που συλλέγονται στο πλαίσιο των ελέγχων «μάθε τον πελάτη σου» και αλληλογραφία με τους πελάτες.

 Επιστροφή στην κορυφή

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Εσωτερικές χρήσεις: Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σε διακομιστές που βρίσκονται στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της PayPal. Συλλέγουμε τις πληροφορίες σας με κύριο σκοπό να σας παρέχουμε ασφαλή, ομαλή, αποτελεσματική και εξατομικευμένη εμπειρία. Αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου:

 • να επεξεργαζόμαστε συναλλαγές και να παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal,
 • να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, όπως κατά τη δημιουργία λογαριασμού και την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης,
 • να επιλύουμε διαφορές, να εισπράττουμε χρεώσεις και να αντιμετωπίζουμε προβλήματα,
 • να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο ή να εντοπίζουμε, προλαμβάνουμε ή/και να επιλύουμε τις απάτες ή άλλες πιθανώς παράνομες ή απαγορευμένες δραστηριότητες,
 • να εντοπίζουμε, προλαμβάνουμε ή επιλύουμε παραβιάσεις των πολιτικών ή των ισχυουσών συμφωνιών χρήστη,
 • να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών,
 • να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες PayPal προσαρμόζοντας την εμπειρία χρήστη,
 • να μετράμε την απόδοση των Υπηρεσιών PayPal και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τη διάταξή τους,
 • να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε την υποδομή πληροφορικής μας,
 • να παρέχουμε εστιασμένο μάρκετινγκ και διαφήμιση, να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε προωθητικές προσφορές βασισμένες στις προτιμήσεις επικοινωνίας που έχετε ορίσει για τον λογαριασμό σας στην PayPal (ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία με πελάτες της PayPal» παρακάτω) και τις δραστηριότητές σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών PayPal και
 • να εκτελούμε ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας, να συγκρίνουμε πληροφορίες για την ακρίβειά τους και να τις επαληθεύουμε με τρίτα μέρη.

Ερωτηματολόγια, λαχνοί λοταρίας, έρευνες και δεδομένα προφίλ: Εάν επιλέξετε να απαντήσετε στα προαιρετικά ερωτηματολόγια ή τις έρευνές μας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση των Υπηρεσιών PayPal, την αποστολή πληροφοριών μάρκετινγκ ή διαφήμισης προς εσάς, τη διαχείριση των λαχνών λοταρίας ή όπως άλλως εξηγείται λεπτομερώς στην ίδια την έρευνα.

Επικοινωνία με πελάτες της PayPal: Επικοινωνούμε με τα μέλη μας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω email, ώστε να παρέχουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες. Επίσης, επικοινωνούμε με τα μέλη μας τηλεφωνικά προκειμένου:

 • να επιλύουμε παράπονα ή αξιώσεις που διατυπώνουν οι χρήστες μέσω των υπηρεσιών της PayPal,
 • να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών,
 • να ενημερώνουμε τους χρήστες αν θεωρούμε ότι οι λογαριασμοί τους, ή κάποια από τις συναλλαγές τους, έχουν χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς,
 • να επιβεβαιώνουμε τις πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα, την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη δραστηριότητα του λογαριασμού του χρήστη,
 • να πραγματοποιούμε ενέργειες συλλογής,
 • να διεξάγουμε έρευνες πελατών και
 • να διερευνούμε ύποπτες συναλλαγές.

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email ή τη φυσική σας διεύθυνση για να επιβεβαιώνουμε το άνοιγμα λογαριασμού PayPal, να στέλνουμε αποδείξεις πληρωμών που αποστέλλετε ή λαμβάνετε μέσω της PayPal (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που περιγράφονται παρακάτω), να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με σημαντικές αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για να στέλνουμε άλλες ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Γενικά, οι χρήστες δεν έχουν δυνατότητα απεγγραφής από αυτήν την επικοινωνία, η οποία θα είναι κυρίως ενημερωτική και όχι διαφημιστική.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email για την αποστολή άλλων τύπων επικοινωνίας τους οποίους μπορείτε να ελέγξετε, όπως τα «Νέα από την PayPal», συμβουλές για δημοπρασίες, έρευνες πελατών και ειδοποιήσεις για ειδικές προωθητικές ενέργειες τρίτων μερών. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ορισμένες, όλες ή καμία από αυτές τις ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή ανά πάσα στιγμή μετέπειτα. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην τοποθεσία Web της PayPal, επιλέξτε τα στοιχεία Ο λογαριασμός μου, Προφίλ, Ρυθμίσεις λογαριασμού και έπειτα ενημερώστε την ενότητα Προτιμήσεις επικοινωνίας.

Ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, μέσω γραπτού μηνύματος SMS (και τα SMS αντιμετωπίζονται όπως τα email σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στο Communication (Επικοινωνία).

Σε σχέση με τους ανεξάρτητους ελέγχους των λογιστικών μας στοιχείων και των ισολογισμών μας, οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν να επικοινωνήσουν με τυχαίο δείγμα των πελατών μας προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των αρχείων μας. Ωστόσο, οι ελεγκτές αυτοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς.

Επιστροφή στην κορυφή

4. Μάρκετινγκ

Μπορούμε να συνδυάζουμε τις πληροφορίες σας με πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες εταιρείες και να τις χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε και να εξατομικεύουμε τις Υπηρεσίες PayPal. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικές ενημερώσεις από εμάς ή να συμμετέχετε στα προγράμματα εξατομίκευσης των διαφημίσεων, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, επιλέξτε My Account (Ο λογαριασμός μου), Profile (Προφίλ), Notification settings (Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων) και ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας για Communication (Επικοινωνία) ή ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με την ενημέρωση ή τη διαφήμιση.

Επιστροφή στην κορυφή

5. Πώς κοινοποιούμε πληροφορίες σε άλλα μέλη της PayPal

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος PayPal, το όνομα, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου (εφόσον υπάρχει), η ημερομηνία εγγραφής, ο αριθμός των πληρωμών που έχετε λάβει από επαληθευμένα μέλη PayPal, καθώς και αν έχει επαληθευτεί ο τραπεζικός σας λογαριασμός, διατίθενται σε άλλους πελάτες της PayPal τους οποίους έχετε πληρώσει ή οι οποίοι προσπαθούν να σας πληρώσουν μέσω των Υπηρεσιών PayPal. Αν είστε κάτοχος επιχειρηματικού λογαριασμού, θα εμφανίζουμε επίσης σε άλλους πελάτες της PayPal τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web (διεύθυνση URL) και τα στοιχεία επικοινωνίας για εξυπηρέτηση πελατών που μας παρέχετε. Επίσης, αυτές και άλλες πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα τρίτα μέρη για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες PayPal. Ωστόσο, ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού και άλλα οικονομικά στοιχεία σας δεν θα αποκαλύπτονται στα άτομα τα οποία έχετε πληρώσει ή σας έχουν πληρώσει μέσω των Υπηρεσιών PayPal ή τρίτων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες PayPal, εκτός αν έχετε δώσει ρητή άδεια ή αν μας επιβάλλεται να το πράξουμε σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις πιστωτικές κάρτες, κάποια εισαγγελική εντολή ή άλλη νομική διαδικασία.

Αν αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες και πληρώνετε μέσω PayPal, ενδέχεται να παρέχουμε στον πωλητή τη διεύθυνση παράδοσης των αγαθών και τη διεύθυνση χρέωσης ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Αν η προσπάθεια να πληρωθεί ο πωλητής αποτύχει, ή ακυρωθεί αργότερα, ενδέχεται να παρέχουμε στον πωλητή και στοιχεία της ανεπιτυχούς πληρωμής. Για να διευκολύνουμε την επίλυση διαφωνιών, ενδέχεται να παρέχουμε στους αγοραστές τη διεύθυνση του πωλητή έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέφουν τα προϊόντα σε αυτόν.

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε την εικόνα που έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή σε άλλα μέλη PayPal έτσι ώστε να μπορούν να σας αναγνωρίζουν. Μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε την εικόνα σας για τους παραπάνω σκοπούς, σε μη αποκλειστική βάση, σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων, με δυνατότητα μεταφοράς και χορήγησης άδειας χρήσης σε τρίτους.

Μπορούμε επίσης να κοινοποιούμε σε άλλους χρήστες το γεγονός ότι βρίσκεστε σε τοπική απόσταση ως πελάτης. Εάν δεν θέλετε να κοινοποιούνται αυτές οι πληροφορίες, έχετε δυνατότητα πρόσβασης, προβολής και ελέγχου των ρυθμίσεων για αυτά τα δεδομένα στην κινητή συσκευή σας.

Αν χρησιμοποιείτε την PayPal ως μέσο σύνδεσης σε εξωτερικές τοποθεσίες Web ή εφαρμογές για κινητές συσκευές, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε την κατάσταση σύνδεσής σας σε τρίτα μέρη που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία ως μέθοδο σύνδεσης, καθώς και τις προσωπικές πληροφορίες και άλλα στοιχεία του λογαριασμού για τα οποία συναινείτε να κοινοποιούνται, ούτως ώστε το τρίτο μέρος να μπορεί να σας αναγνωρίζει. Η PayPal δεν παρέχει την εν λόγω πρόσβαση τρίτων μερών στον λογαριασμό PayPal σας και προβαίνει σε πληρωμές από τον Λογαριασμό σας στο τρίτο μέρος μόνο κατόπιν συγκεκριμένης εξουσιοδότησής σας. Έχετε δυνατότητα πρόσβασης, προβολής και ελέγχου των ρυθμίσεων για αυτά τα δεδομένα που κοινοποιούνται σε εμπόρους εφόσον έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας PayPal.

Εάν συνδέσετε κάποιο έγκυρο πρόγραμμα συχνών χρηστών με τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή μας για κινητή συσκευή, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τον κωδικό μέλους που διατηρείτε για αυτό το πρόγραμμα σε οποιονδήποτε έμπορο συμμετέχει στο σχετικό πρόγραμμα όταν τον πληρώνετε χρησιμοποιώντας την PayPal. Εάν αφαιρέσετε από τον λογαριασμό σας τον κωδικό μέλους για αυτό το πρόγραμμα συχνών χρηστών, θα σταματήσουμε την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών.

Συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δέχονται ή να διευκολύνουν πληρωμές από ή προς εσάς, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες PayPal. Σε αυτό το πλαίσιο, κάποιο τρίτο μέρος μπορεί να μας κοινοποιήσει πληροφορίες για εσάς, όπως η διεύθυνση email ή ο αριθμός τηλεφώνου σας, κατά την αποστολή πληρωμής προς εσάς ή όταν επιχειρείτε να πληρώσετε αυτό το τρίτο μέρος. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε πελάτης της PayPal και ότι η PayPal μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή ή, σε περίπτωση αποστολής πληρωμής προς εσάς, να σας στείλει ειδοποίηση ότι έχετε λάβει κάποια πληρωμή. Επίσης, αν ζητήσετε να επαληθεύσουμε την κατάστασή σας ως πελάτη της PayPal για κάποιο τρίτο μέρος, θα το πράξουμε. Έχτε υπόψη ότι τα τρίτα μέρη από τα οποία αγοράζετε και με τα οποία επικοινωνείτε ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και η PayPal δεν ευθύνεται για τους χειρισμούς τους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πρακτικών που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των πληροφοριών.

Αν ανοίξετε λογαριασμό PayPal απευθείας σε τοποθεσία Web τρίτου μέρους ή μέσω εφαρμογής τρίτου μέρους, οι πληροφορίες που καταχωρίζετε σε αυτήν την τοποθεσία Web ή εφαρμογή (και όχι απευθείας μέσω των Υπηρεσιών PayPal) θα χρησιμοποιούνται από κοινού με τον ιδιοκτήτη αυτής της τοποθεσίας Web ή της εφαρμογής και τα στοιχεία σας ενδέχεται να υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου.

Αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική απορρήτου, συμφωνείτε ρητά και συναινείτε έτσι ώστε κάθε φορά που πληρώνετε ή επιχειρείτε να πληρώσετε άλλον πελάτη της PayPal (συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων), χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας PayPal, η PayPal μπορεί να μεταβιβάσει τα προαναφερόμενα σχετικά στοιχεία σε αυτόν τον πελάτη της, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), προκειμένου να τα επεξεργαστεί ή να τα διαχειριστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή. Επίσης, συμφωνείτε ρητά και συναινείτε ώστε η PayPal να παρέχει πληροφορίες για συναλλαγές και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη χρήση της εφαρμογής PayPal σε κινητή συσκευή (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων σημείων πώλησης) σε έμπορο ή άλλον πελάτη της τον οποίο έχετε σαφώς επιλέξει, ανεξάρτητα ή μέσω της εφαρμογής PayPal για κινητές συσκευές ή μέσω προϊόντος σημείου πώλησης.

 

Επιστροφή στην κορυφή

6. Πώς κοινοποιούμε πληροφορίες σε άλλα τρίτα μέρη

Όπως και οι περισσότερες τράπεζες ή οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ή οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, η PayPal συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες σας εμάς, επιτρέποντάς μας να αποτελούμε έναν ευκολότερο, ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο πραγματοποίησης πληρωμών, καθώς και με άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οφείλουμε να γνωστοποιούμε δεδομένα των μελών στους συνεργάτες μας, ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών.

Γενικά, οι νόμοι του Λουξεμβούργου, όπου υπόκειται η διαχείριση των δεδομένων των μελών της PayPal (προστασία δεδομένων και τραπεζικό απόρρητο), απαιτούν υψηλότερο βαθμό διαφάνειας από τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών-μελών της ΕΕ. Γι' αυτόν τον λόγο, αντίθετα με τη συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων υπηρεσιών μέσω Internet ή οικονομικών υπηρεσιών στην ΕΕ, η PayPal καταγράφει στην παρούσα Πολιτική απορρήτου τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες, στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας, καθώς και τον σκοπό γνωστοποίησης και τον τύπο των πληροφοριών που γνωστοποιούνται. Εδώ, καθώς και στις παραγράφους α, δ και ζ παρακάτω, θα βρείτε έναν σύνδεσμο για αυτά τα τρίτα μέρη.  Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και τη διατήρηση λογαριασμού στην PayPal, συναινείτε ρητά με τη μεταφορά των δεδομένων σας στα παραπάνω τρίτα μέρη, για τους αναγραφόμενους σκοπούς.

Η PayPal μπορεί να ενημερώνει τον κατάλογο των τρίτων μερών που αναφέρονται παραπάνω ανά τρίμηνο (1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου). Η PayPal θα αρχίσει να μεταφέρει τυχόν δεδομένα σε οποιονδήποτε νέο φορέα ή για τους νέους σκοπούς ή τύπους δεδομένων που αναφέρονται σε κάθε ενημερωμένη έκδοση, 30 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης του καταλόγου μέσω της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Ελέγχετε τον κατάλογο κάθε τρίμηνο στην τοποθεσία Web της PayPal, στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω. Aν δεν υποβάλετε ένσταση για τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων εντός 30 ημερών μετά τη δημοσιοποίηση του ενημερωμένου καταλόγου τρίτων μερών, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές στον κατάλογο και την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Η PayPal δεν πουλά ή ενοικιάζει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη, για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή συναίνεσή σας και γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες μόνο σε περιορισμένες συνθήκες και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται οι μεταφορές δεδομένων προς χώρες που δεν είναι μέλη του ΕΟΧ.

Για την παροχή των Υπηρεσιών PayPal, ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως ορίζεται στην ενότητα 2) ενδέχεται να πρέπει να μεταβιβαστούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου PayPal ή άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην ενότητα 6, βάσει της ιδιότητάς τους ως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή κάτοχοι λογαριασμών (ή παρόμοιες ιδιότητες).  Αναγνωρίζετε ότι, βάσει της νομοθεσίας της χώρας όπου εδρεύουν, οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να υπόκεινται σε νόμους, κανονισμούς, αιτήματα, έρευνες ή εντολές που ενδεχομένως να επιβάλλουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές της αντίστοιχης χώρας. Η χρήση των Υπηρεσιών PayPal από εσάς υποδηλώνει τη συναίνεσή σας για τη μεταβίβαση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal.

Συγκεκριμένα, συναινείτε και δίνετε εντολή στην PayPal να προβεί στις παρακάτω ενέργειες με τις πληροφορίες σας:

 1. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών προς: την αστυνομία και άλλους οργανισμούς εφαρμογής του νόμου, δυνάμεις ασφάλειας, αρμόδιους κρατικούς, διακρατικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, αρμόδιες υπηρεσίες, τμήματα, ρυθμιστικές αρχές, αρχές ή οργανισμούς αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ενότητα «Υπηρεσίες» του καταλόγου τρίτων παρόχων εδώ) και άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του Ομίλου PayPal, που (i) είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία και μας επιτρέπεται να συμμορφωθούμε, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των νόμων του Λουξεμβούργου της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον νόμο των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (Νόμος FATCA) και της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το κοινό πρότυπο αναφορών του ΟΟΣΑ (Νόμος CRS), (ii) θεωρούμε ότι αρμόζει να συνεργαστούμε μαζί τους σε έρευνες απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας ή πιθανής παράνομης δραστηριότητας ή (iii) για τη διεξαγωγή ερευνών για παραβιάσεις της συμφωνίας χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της μεθόδου πληρωμής σας ή του παρόχου της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας).
  Αν σας καλύπτει ο νόμος FATCA ή ο νόμος CRS, οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τις πληροφορίες που σας αφορούν και ενδεχομένως να μεταβιβάσουμε στις αρμόδιες αρχές. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις της PayPal σύμφωνα με τον νόμο FATCA και τον νόμο CRS και πώς αυτές θα μπορούσαν να σας επηρεάσουν. Επίσης, δείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ως αποτέλεσμα των υποχρεώσεων αυτών.
  Εμείς και άλλοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των μερών που αποδέχονται την PayPal, μπορούμε να κοινοποιούμε, να έχουμε πρόσβαση σε και να χρησιμοποιούμε (συμπεριλαμβανομένων και των πηγών από άλλες χώρες) σε απαραίτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πληροφοριών που καταγράφονται από οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης) για να μπορέσουμε εμείς και αυτοί να αξιολογούμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της καταπολέμησης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να λάβετε περαιτέρω στοιχεία για τους σχετικούς οργανισμούς καταπολέμησης απάτης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους οργανισμούς, τους οργανισμούς καταπολέμησης απάτης και άλλα τρίτα μέρη, κάντε κλικ εδώ.
 2. Γνωστοποίηση στοιχείων λογαριασμού σε κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εάν, βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας κράτους-μέλους της ΕΕ, έχουν αξίωση κατά της PayPal για εξωδικαστική γνωστοποίηση πληροφοριών λόγω καταπάτησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες PayPal (για παράδειγμα, ενδεικτικά, ενότητα 19, παρ. 2, υπο-παράγραφος 3 του γερμανικού Νόμου περί εμπορικών σημάτων ή ενότητα 101, παρ. 2, υπο-παράγραφος 3 του γερμανικού Νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).
 3. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών σε απάντηση στις απαιτήσεις των συνδέσμων πιστωτικών καρτών ή αστικής ή ποινικής νομικής διαδικασίας.
 4. Εάν εσείς, ως έμπορος, κάνετε χρήση τρίτου μέρους για πρόσβαση σε ή ενσωμάτωση της PayPal, μπορούμε να γνωστοποιούμε στον εν λόγω συνεργάτη απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό τη διευκόλυνση και τη διατήρηση αυτής της διευθέτησης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατάστασης της ενσωμάτωσης PayPal, του εάν έχετε ενεργό λογαριασμό PayPal και εάν συνεργάζεστε ήδη με διαφορετικό συνεργάτη ενσωμάτωσης PayPal).
 5. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών, ελεγκτές, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών, οργανισμούς διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης απάτης, παρόχους οικονομικών προϊόντων, εμπορικούς συνεργάτες, εταιρείες μάρκετινγκ και δημόσιων σχέσεων, παρόχους υπηρεσιών λειτουργίας, εταιρείες ομίλων, υπηρεσίες, αγορές και άλλα τρίτα μέρη που παρατίθενται εδώ. Σκοπός αυτής της γνωστοποίησης είναι να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal. Επίσης, στον κατάλογο τρίτων μερών, σε κάθε «Κατηγορία», αναφέρονται μη αποκλειστικά παραδείγματα υπαρκτών τρίτων μερών (που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνουν και τους εντολοδόχους και διαδόχους αυτών) στα οποία γνωστοποιούμε επί του παρόντος τα στοιχεία λογαριασμού σας ή στα οποία εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία λογαριασμού σας, μαζί με τον λόγο που το πράττουμε αυτό και τις πληροφορίες που γνωστοποιούμε (όπως ωστόσο διευκρινίζεται ρητά, αυτά τα τρίτα μέρη περιορίζονται βάσει νόμου ή σύμβασης από τη χρήση των πληροφοριών για δευτερεύοντες σκοπούς, εκτός των σκοπών για τους οποίους κοινοποιούνται οι πληροφορίες).
 6. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στον αντιπρόσωπο ή νομικό εκπρόσωπό σας (όπως κάτοχο πληρεξουσίου που παραχωρείτε ή επιμελητή που ορίζετε εσείς).
 7. Γνωστοποίηση συνολικών στατιστικών δεδομένων στους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας ή για λόγους δημοσίων σχέσεων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των μελών μας διαμένει στο Μάντσεστερ. Ωστόσο, αυτές οι συνολικές πληροφορίες δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες.
 8. Κοινοποίηση απαραίτητων στοιχείων λογαριασμού σε μη σχετικά τρίτα μέρη (παρατίθενται εδώ) για χρήση από αυτά για τους παρακάτω σκοπούς:
  1. Καταπολέμηση απάτης και διαχείριση κινδύνου: για υποστήριξη στην καταπολέμηση της απάτης ή την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal για αγορά ή πώληση αγαθών μέσω της eBay Inc. ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής («eBay»), μπορούμε να κοινοποιούμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην eBay για την προστασία των λογαριασμών σας από απατηλές δραστηριότητες, να σας προειδοποιούμε εάν εντοπίσουμε απατηλές δραστηριότητες στους λογαριασμούς σας ή να αξιολογούμε τον πιστωτικό κίνδυνο.

   Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για καταπολέμηση της απάτης και διαχείριση του κινδύνου, μπορούμε επίσης να κοινοποιούμε απαραίτητα στοιχεία λογαριασμού στο eBay σε περιπτώσεις όπου η PayPal έχει ενεργοποιήσει δέσμευση ή άλλο περιορισμό στον λογαριασμό σας, λόγω διαφωνιών, αξιώσεων, ακυρώσεων πληρωμών ή άλλων σεναρίων σχετικά με την πώληση ή αγορά αγαθών. Επίσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για καταπολέμηση της απάτης και διαχείριση του κινδύνου, μπορούμε να κοινοποιούμε στοιχεία λογαριασμού στην eBay επιτρέποντάς τους να εφαρμόζουν τα προγράμματά τους για την αξιολόγηση αγοραστών ή πωλητών.
  2. Εξυπηρέτηση πελατών: για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των λογαριασμών σας ή την επίλυση διαφωνιών (π.χ. σχετικά με τιμολόγια ή συναλλαγές). 
  3. Αποστολή: σε σχέση με την αποστολή και τις σχετικές υπηρεσίες για αγορές που πραγματοποιούνται με χρήση της PayPal. 
  4. Νομική συμμόρφωση: για την υποστήριξη στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
  5. Πάροχοι υπηρεσιών: για να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης με εμάς, να υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας, όπως καταπολέμηση απάτης, είσπραξη λογαριασμών, μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών και υπηρεσίες τεχνολογίας. Οι συμβάσεις μας υπαγορεύουν ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν για εμάς και όχι για δικό τους όφελος.

Συγχωνεύσεις ή εξαγορές: Όπως ισχύει για κάθε άλλη επιχείρηση, στο μέλλον, είναι πιθανό η PayPal να συγχωνευτεί με ή να εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία. Σε περίπτωση εξαγοράς, συναινείτε έτσι ώστε η διάδοχη εταιρεία να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούνται από την PayPal, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των λογαριασμών των πελατών, και ότι αυτή η διάδοχη εταιρεία θα συνεχίζει να δεσμεύεται από την παρούσα Πολιτική απορρήτου εκτός αν, και έως, αυτή τροποποιηθεί.

Τοποθεσίες τρίτων μερών: Αν ανοίξετε λογαριασμό PayPal απευθείας σε τοποθεσία Web τρίτου μέρους ή μέσω εφαρμογής τρίτου μέρους, οι πληροφορίες που καταχωρίζετε σε αυτήν την τοποθεσία Web ή εφαρμογή (και όχι απευθείας σε τοποθεσία Web της PayPal) θα χρησιμοποιούνται από κοινού με τον ιδιοκτήτη αυτής της τοποθεσίας Web/εφαρμογής. Αυτές οι τοποθεσίες διέπονται από τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και σας προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις εν λόγω πολιτικές απορρήτου προτού παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η PayPal δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές διαχείρισης περιεχομένου ή πληροφοριών εκ μέρους αυτών των τρίτων μερών.

Επιστροφή στην κορυφή

7. Διακρατική μεταφορά πληροφοριών

Η PayPal είναι αφοσιωμένη στην επαρκή προστασία των πληροφοριών σας ανεξάρτητα από την τοποθεσία όπου βρίσκονται και στην παροχή επαρκούς προστασίας για τις πληροφορίες σας στην περίπτωση που αυτές μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ.

Επιστροφή στην κορυφή

8. Χρήση πληροφοριών και Υπηρεσιών PayPal από εσάς

Προκειμένου να διευκολύνονται οι συναλλαγές μεταξύ των μελών της PayPal, οι Υπηρεσίες PayPal σας επιτρέπουν περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας ή παράδοσης άλλων μελών. Ως πωλητής, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αναγνωριστικό μέλους, στη διεύθυνση email και άλλα στοιχεία επικοινωνίας ή παράδοσης του αγοραστή ενώ, ως αγοραστής, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αναγνωριστικό μέλους, στη διεύθυνση email και άλλα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή.

Αποδέχεστε ότι, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα άλλων μελών τα οποία αποκτάτε μέσω των Υπηρεσιών PayPal ή μέσω επικοινωνίας που σχετίζεται με την PayPal ή συναλλαγής που διεκπεραιώνεται μέσω της PayPal, θα χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες μόνο για: (α) επικοινωνία που σχετίζεται με την PayPal και δεν είναι αυτόκλητα εμπορικά μηνύματα, (β) συμπληρωματικές ενέργειες σχετικά με τις πληρωμές PayPal ή τις συναλλαγές για τις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η PayPal (π.χ. παράπονα για ασφάλεια, παράδοση και απάτη) και (γ) οποιονδήποτε άλλο σκοπό στον οποίο συναινεί ο χρήστης αφού ενημερωθεί επαρκώς σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρέχετε στους χρήστες τη δυνατότητα να διαγράφουν τα στοιχεία τους από τη βάση δεδομένων σας και να ελέγχουν κάθε πληροφορία που έχετε συλλέξει σχετικά με αυτούς. Γενικότερα, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς περί απορρήτου και, ειδικότερα, αυτούς οι οποίοι αφορούν την αποστολή προωθητικών email.

Η PayPal δεν ανέχεται την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Εφαρμόζουμε αυστηρά την πολιτική μας ενάντια στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Για να αναφέρετε στην PayPal ανεπιθύμητη αλληλογραφία που σχετίζεται με την PayPal, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιστροφή στην κορυφή

9. Ασφάλεια των πληροφοριών

Η PayPal δεσμεύεται να διαχειρίζεται τις πληροφορίες των πελατών της με υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Χρησιμοποιούμε προστατευτικά προγράμματα υπολογιστών, όπως προγράμματα τείχους προστασίας και κρυπτογράφησης δεδομένων, ενισχύουμε τους ελέγχους φυσικής πρόσβασης στα κτίρια και στα αρχεία μας και επιτρέπουμε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μόνο σε εκείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι τις χρειάζονται για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειας της PayPal, δείτε τις Συμβουλές περί ασφάλειας.

Η ασφάλεια του λογαριασμού σας στην PayPal εξαρτάται και από το πώς προστατεύετε τον κωδικό πρόσβασής σας στον λογαριασμό αυτό. Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στην PayPal. Οι εκπρόσωποι της PayPal δεν θα ζητήσουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίζετε κάθε email, ή άλλη μορφή επικοινωνίας, που σας ζητά τον κωδικό πρόσβασής σας ως ύποπτο και να το προωθείτε στη διεύθυνση spoof@paypal.com. Αν, παρ' όλα αυτά, κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για την PayPal σε τρίτο μέρος για οποιονδήποτε λόγο, όπως επειδή το τρίτο αυτό μέρος υποσχέθηκε να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες όπως ενσωμάτωση λογαριασμού, το τρίτο μέρος θα έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας και στα προσωπικά σας στοιχεία και ενδεχομένως να είστε υπόλογοι για ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν με χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Αν θεωρείτε ότι κάποιος άλλος έχει πρόσβαση στον κωδικό σας, αλλάξτε τον αμέσως αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό και αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ σας. Επίσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως.

Επιστροφή στην κορυφή

10. Πρόσβαση και αλλαγή των στοιχείων σας

Για να δείτε τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε παράσχει και να εκτελέσετε οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία σας ή τις ρυθμίσεις του λογαριασμού PayPal ανά πάσα στιγμή, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην τοποθεσία Web της PayPal, επιλέξτε τα στοιχεία Ο λογαριασμός μου και Προφίλ και έπειτα αλλάξτε τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να κλείσετε τον λογαριασμό σας μέσω της τοποθεσίας Web της PayPal. Αν κλείσετε τον λογαριασμό σας στην PayPal, ο λογαριασμός σας θα επισημανθεί στη βάση δεδομένων μας ως «Closed» (Κλειστός) αλλά θα διατηρούμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στη βάση δεδομένων μας. Για παράδειγμα, αυτό είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της απάτης, εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα που επιχειρούν να διαπράξουν απάτη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τον εντοπισμό κλείνοντας απλώς τον λογαριασμό τους και ανοίγοντας έναν νέο. Ωστόσο, αν κλείσετε τον λογαριασμό σας, τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιούνται από εμάς για περαιτέρω σκοπούς, ούτε θα πωλούνται ούτε θα κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη, εκτός αν επιβάλλεται για την καταπολέμηση της απάτης και τη συνεργασία μας με τις αρχές επιβολής του νόμου ή αν επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Επιστροφή στην κορυφή

11. Ευθύνη

Το τμήμα απορρήτου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι καθημερινές διαδικασίες που εφαρμόζουμε στην εταιρεία πληρούν τους όρους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Αν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να δείτε τα στοιχεία σας ή αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, τις πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών που εφαρμόζει η PayPal ή τις συναλλαγές σας με την PayPal, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, ή καλώντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό που δίνεται στον ιστότοπό μας, ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Επιστροφή στην κορυφή

12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ PAYPAL PAYMENTS PRO (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ) Ή/ΚΑΙ PAYPAL HERE*

* PayPal Here είναι η λειτουργία σημείου πώλησης (POS) της PayPal που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή PayPal για κινητές συσκευές (όπως ορίζεται στη συμφωνία χρήστη) και η οποία επιτρέπει στον χρήστη να πληρώσει άλλο χρήστη (συνήθως έμπορο), ή οποιοδήποτε άτομο να πραγματοποιήσει απευθείας πληρωμή μέσω κάρτας στον έμπορο, σε κάθε περίπτωση για αγαθά και υπηρεσίες που λαμβάνει σε φυσικό σημείο πώλησης (για παράδειγμα, σε κατάστημα).  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡ: Τι είναι οι εταιρείες διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας;

ΑΠ: Οι εταιρείες διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) συλλέγουν και διατηρούν πληροφορίες για την πιστοληπτική συμπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, εκ μέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΕΡ: Γιατί τις χρησιμοποιείτε αφού υποβάλω αίτηση στον οργανισμό σας;

ΑΠ: Παρά την αίτησή σας προς εμάς, την PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., και παρά το γεγονός ότι θα ελέγξουμε τα δικά μας αρχεία, ενδέχεται να απευθυνθούμε σε εταιρείες CRA για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα τη δική σας, των οικονομικών ή/και επιχειρηματικών συνεργατών σας καθώς και της επιχείρησής σας. Αυτό θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνολική κατάσταση πριν λάβουμε κάποια απόφαση.

ΕΡ: Από πού λαμβάνουν τις πληροφορίες;

ΑΠ: Από πηγές διαθέσιμες στο κοινό, όπως:

- εκλογικούς καταλόγους που διατηρούνται από τις τοπικές αρχές,
- αρχεία αποφάσεων δικαστηρίων που διατηρούνται από την Registry Trust Limited (ΗΒ),
- στοιχεία πτωχεύσεων που διατηρούνται από την υπηρεσία αναξιόχρεου (ΗΒ) και
- στοιχεία απατών από τους οργανισμούς καταπολέμησης απάτης. 

Επίσης, τα στοιχεία των καρτών προέρχονται από τις πληροφορίες που συμπληρώνονται στις αιτήσεις προς τις τράπεζες, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες πιστωτικών καρτών κ.λπ. καθώς και από τη συμπεριφορά αυτών των λογαριασμών.

ΕΡ: Πώς θα το γνωρίζω αν τα στοιχεία μου πρόκειται να σταλούν σε εταιρεία CRA ή καταπολέμησης απάτης;

ΑΠ: Οι οργανισμοί επιτρέπεται να αποστέλλουν πληροφορίες σε εταιρείες CRA ή/και καταπολέμησης απάτης αφού έχετε λάβει γνώση και έχετε συναινέσει. Θα ενημερωθείτε όταν υποβάλετε αίτηση για το PayPal Payments Pro ή το PayPal Here για το αν πρόκειται να δοθούν τα δεδομένα σας. Στην επόμενη ενότητα του παρόντος εγγράφου, θα δείτε πώς, πότε και γιατί αναζητούμε πληροφορίες από εταιρείες CRA και τι πράττουμε με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτές. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε αν σχεδιάζουμε να αποστείλουμε πληροφορίες για εσάς ή την επιχείρησή σας, εφόσον έχετε, σε εταιρεία CRA.

ΕΡ: Γιατί χρησιμοποιούνται τα στοιχεία μου με αυτόν τον τρόπο;

ΑΠ: Εμείς και άλλοι οργανισμοί επιθυμούμε να λαμβάνουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι εσείς, ή η επιχείρησή σας, θα είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας προς εμάς. Επίσης, εμείς και άλλοι οργανισμοί, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε ότι όλοι λαμβάνουμε υπεύθυνες αποφάσεις. Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις γρήγορα και εύκολα και, χρησιμοποιώντας ενημερωμένες πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται ηλεκτρονικά, είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε όσο το δυνατό πιο αξιόπιστες και δίκαιες αποφάσεις.

ΕΡ: Ποιος ελέγχει τι επιτρέπεται να πράττουν οι εταιρείες CRA με τα στοιχεία μου;

ΑΠ: Όλοι οι οργανισμοί που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ελέγχονται από τον Νόμο περί προστασίας δεδομένων του 1998 και επιβλέπονται από το γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των δεδομένων. Όλες οι εταιρείες CRA βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Επίτροπο. Η χρήση των εκλογικών καταλόγων ελέγχεται από τον Νόμο για την αντιπροσώπευση των πολιτών του 2000.

ΕΡ: Ο καθένας έχει δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα μου που διατηρούν οι εταιρείες CRA;

ΑΠ: Όχι, η πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν ελέγχεται πολύ αυστηρά και επιτρέπεται μόνο σε αυτούς που έχουν δικαίωμα να τις δουν. Συνήθως, αυτό συμβαίνει μόνο με δική σας συναίνεση ή (πολύ σπάνια) κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ Η PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A.

Διαβάστε αυτήν την ενότητα πολύ προσεκτικά.

 1. Όταν υποβάλετε αίτηση για το PayPal Payments Pro ή το PayPal Here ενδέχεται:
  1. Να ελέγξουμε τα αρχεία μας για πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς σας στην PayPal.
  2. Να ζητήσουμε από τις εταιρείες διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας:
   1. δημόσια δεδομένα για την πιστοληπτική σας συμπεριφορά,
   2. πληροφορίες για τη συμπεριφορά των λογαριασμών προσωπικής πίστωσης αν είστε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης και
   3. πληροφορίες για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς σας.
  3. Να ζητήσουμε πληροφορίες για εσάς από τους οργανισμούς καταπολέμησης απάτης
 2. Τι πράττουμε με τις πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο της αίτησής σας:
  1. Οι πληροφορίες που μας παρέχονται αποστέλλονται στους οργανισμούς διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας.
  2. Αν μας παρέχετε ψευδή ή ανακριβή στοιχεία και υποψιαστούμε απάτη, θα το καταγράψουμε και αυτό μπορεί επίσης να μεταφερθεί ως πληροφορίες στους χρηματοπιστωτικούς και άλλους οργανισμούς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση απάτης προκειμένου να προστατεύουν εμάς, τους εαυτούς τους και τους αντίστοιχους πελάτες μας από ενδεχόμενη κλοπή και απάτη.
  3. Επίσης, τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την PayPal, για να προσφέρει στην επιχείρησή σας άλλα προϊόντα.
 3. Με τις πληροφορίες που αποκτούμε:
  1. Θα αξιολογήσουμε την αίτησή σας για το PayPal Payments Pro ή το PayPal Here,
  2. Θα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και την ταυτότητα άλλων διευθυντικών στελεχών/συνεταίρων,
  3. Θα πραγματοποιούμε ελέγχους για την καταπολέμηση και τον εντοπισμό απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
  4. Θα εφαρμόζουμε πιθανώς βαθμολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της αίτησής σας και την επαλήθευση της ταυτότητάς σας,
  5. Θα διαχειριζόμαστε εσωτερικά τους λογαριασμούς σας στην PayPal ή/και
  6. Θα πραγματοποιούμε, ανά τακτά διαστήματα, στατιστικές αναλύσεις ή ελέγχους για να εξασφαλίζουμε την ακρίβεια υφιστάμενων και μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  7. Μερικές ή όλες αυτές οι διαδικασίες μπορεί να είναι αυτοματοποιημένες.
 4. Τι πράττουμε όταν έχετε διαμορφώσει το PayPal Payments Pro ή το PayPal Here:
  1. Στην περίπτωση που έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε το PayPal Payments Pro ή το PayPal Here, θα παρέχουμε τα στοιχεία του PayPal λογαριασμού σας καθώς και άλλα στοιχεία της χρήσης του PayPal Payments Pro ή του PayPal Here από εσάς (ανάλογα με την περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, συνδικαιούχων του λογαριασμού και του τρόπου διαχείρισής του, στους οργανισμούς διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας (CRA).
  2. Αν μας οφείλετε χρήματα και δεν εξοφλείτε πλήρως και εγκαίρως, ενημερώνουμε τις εταιρείες CRA.
  3. Έχουμε το δικαίωμα να αναζητούμε πληροφορίες, ανά τακτά διαστήματα, στα αρχεία του δικού μας ομίλου, στις εταιρείες CRA και στους οργανισμούς καταπολέμησης απάτης για τη διατήρηση του λογαριασμού σας σε εμάς, για να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με την ταυτότητα και την πίστωσή σας, για το αν θα σας παράσχουμε το PayPal Payments Pro ή το PayPal Here (ανάλογα με την περίπτωση) ή αν θα συνεχίσουμε ή επεκτείνουμε τις υφιστάμενες υπηρεσίες τις οποίες σας παρέχουμε.
  4. Αν μας οφείλετε χρήματα και δεν μας εξοφλείτε, θα σας εντοπίσουμε και θα εισπράξουμε τα χρήματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (CRA)

 1. Όταν οι εταιρείες διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας λαμβάνουν αίτημα αναζήτησης από εμάς:
  1. Πραγματοποιούν αναζήτηση για εσάς ή/και το αρχείο πίστωσης της επιχείρησής σας ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσει η αίτησή σας. Αν η αναζήτηση αφορούσε αίτηση για παροχή πίστωσης, το αρχείο της αναζήτησης (αλλά όχι η επωνυμία του οργανισμού που την διενήργησε) ενδέχεται να εμφανίζεται σε άλλους οργανισμούς όπου θα υποβάλετε αίτηση για παροχή πίστωσης στο μέλλον.
  2. Συνδυάζουν τα προηγούμενα και τα επόμενα ονόματα που μας γνωστοποιείτε, για οποιονδήποτε είναι συνδικαιούχος του λογαριασμού.
 2. Μας παρέχουν:
  1. Πληροφορίες για εσάς ή/και την επιχείρησή σας ή πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη πίστωση, όπως προηγούμενες αιτήσεις για παροχή πίστωσης και τη συμπεριφορά των λογαριασμών,
  2. Δημόσιες πληροφορίες, όπως δικαστικές αποφάσεις και στοιχεία πτωχεύσεων,
  3. Στοιχεία εκλογικών καταλόγων για εσάς και τους συνεταίρους σας ή/και
  4. Πληροφορίες για καταπολέμηση της απάτης.
 3. Όταν παρέχουμε εμείς, σε αυτούς, πληροφορίες για τους λογαριασμούς σας:
  1. Οι εταιρείες CRA καταγράφουν τα στοιχεία που παρέχουμε για τον λογαριασμό σας συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων και των επόμενων ονομάτων των συνδικαιούχων
  2. Αν μας οφείλετε χρήματα και δεν εξοφλείτε πλήρως και εγκαίρως, οι εταιρείες CRA καταγράφουν το απλήρωτο χρέος.
  3. Τα αρχεία που κοινοποιούνται στις εταιρείες CRA διατηρούνται για έξι χρόνια αφού κλείσουν είτε αφού διευθετηθούν από εσάς είτε όχι.
 4. Πώς οι εταιρείες CRA ΔΕΝ ΘΑ χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας:
  1. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μαύρης λίστας.
  2. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη απόφασης από την εταιρεία διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας.
 5. Πώς οι εταιρείες CRA ΘΑ χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας:
  1. Οι πληροφορίες που εμείς, άλλοι οργανισμοί και οι οργανισμοί καταπολέμησης απάτης παρέχουμε στις εταιρείες διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας για εσάς, τους οικονομικούς ή/και επιχειρηματικούς συνεργάτες σας και την επιχείρησή σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν από τις εταιρείες CRA σε άλλους οργανισμούς και να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για:
   1. Να επαληθεύσουν την ταυτότητά σας αν εσείς ή οι οικονομικοί ή επιχειρηματικοί συνεργάτες σας υποβάλετε αίτηση για άλλες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων ασφαλίσεων και αξιώσεων κάθε τύπου.
   2. Να υποστηρίξουν άλλους οργανισμούς στη λήψη αποφάσεων για παροχή πίστωσης, πιστωτικές υπηρεσίες και προτάσεις ασφάλισης αυτοκινήτου, στέγης, ζωής καθώς και για αξιώσεις αποζημίωσης από ασφαλιστικά προγράμματα, για εσάς, τους συνεργάτες σας, άλλα μέλη της οικογένειας ή της επιχείρησής σας.
   3. Να σας εντοπίσουν και να εισπράξουν τα χρήματα που οφείλετε και δεν εξοφλείτε.
   4. Να πραγματοποιούν ελέγχους για την καταπολέμηση και τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών, όπως απάτη ή/και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
   5. Να διαχειρίζονται τον προσωπικό σας λογαριασμό, τον λογαριασμό των συνεργατών σας ή/και της επιχείρησής σας
   6. Να διαχειρίζονται το προσωπικό σας ασφαλιστικό πρόγραμμα, το ασφαλιστικό πρόγραμμα των συνεργατών σας ή/και της επιχείρησής σας (εφόσον υπάρχουν)
   7. Να διενεργούν στατιστικές αναλύσεις και ελέγχους συστημάτων.
  2. Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς για τους οποίους παρέχετε ειδική άδεια ή, σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από τον νόμο ή όπου επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την προστασία των δεδομένων του 1998.
  3. Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας προσφέρονται άλλα προϊόντα, αλλά μόνο εφόσον δεν έχετε ζητήσει να μην λαμβάνετε τέτοιες προσφορές. 

Πώς να μάθετε περισσότερα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις εταιρίες διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) που λειτουργούν στο ΗΒ (οι κυριότερες παρατίθενται στη συνέχεια). Οι πληροφορίες που διατηρούν ενδέχεται να μην είναι οι ίδιες, οπότε αξίζει να επικοινωνήσετε με όλες. Υπάρχει μια μικρή νόμιμη χρέωση CallCredit Ltd., Consumer Services Team, PO Box 491, Leeds, LS3 1WZ
0870 0601 414 (UK)
www.callcredit.co.uk

Experian, CreditExpert, PO Box 7710, Nottingham, NG80 7WE
0870 2416 212 (UK)
www.experian.co.uk

Equifax Plc, Credit File Advice Centre, PO Box 1140, Bradford, BD1 5US
0870 0100 583 (UK)
www.equifax.co.uk

Dun & Bradstreet Ltd, Customer Service Department, Marlow International, Parkway, Marlow, Bucks, SL7
1AJ
0845 145 1700 (UK)
http://www.dnb.co.uk

Αν θέλετε να λάβετε τα στοιχεία των οργανισμών καταπολέμησης απάτης από τους οποίους λαμβάνουμε, και με τους οποίους διατηρούμε, πληροφορίες για εσάς, στείλετέ μας επιστολή στη διεύθυνση PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Έχετε νόμιμο δικαίωμα να δείτε αυτά τα στοιχεία.

 

Επιστροφή στην κορυφή