>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

 

Δήλωση Απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Μαΐου 2020

 

 1. Επισκόπηση
 2. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
 3. Γιατί διατηρούμε Προσωπικά δεδομένα;
 4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα; 
 5. Κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα; 
 6. Πώς συνεργαζόμαστε με άλλες υπηρεσίες και πλατφόρμες;
 7. Διεθνείς μεταφορές 
 8. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης;
 9. Ποιες επιλογές απορρήτου είναι διαθέσιμες σε εσάς;
 10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;   
 11. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας;
 12. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες μας; 
 13. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;
 14. Επικοινωνήστε μαζί μας
 15. Ορισμοί
 16. Επιπρόσθετες πληροφορίες (περιλαμβάνουν τη δήλωση για πελάτες του ΕΟΧ σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς)

 

1. Επισκόπηση

Η PayPal κατάρτισε την παρούσα Δήλωση απορρήτου για να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η PayPal, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων, μπορεί να συλλέγει, να διατηρεί, να επεξεργάζεται, να κοινοποιεί και να μεταφέρει τα Προσωπικά δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στους Ιστοτόπους μας ή κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε Ιστοτόπους ή χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες και δεν ισχύει για διαδικτυακούς ιστοτόπους ή υπηρεσίες που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχουμε, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων ή υπηρεσιών άλλων χρηστών της PayPal.

Ως ευρωπαϊκή τράπεζα εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο, συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και χρηματοπιστωτικών κανονιστικών ρυθμίσεων. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν αποτελεί «σύμβαση-πλαίσιο» για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (2007/64/ΕΚ) ή οποιασδήποτε εφαρμογής αυτής της oδηγίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην πληροφόρησή σας σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε και στην κατανόηση από μέρους σας των επιλογών απορρήτου που διαθέτετε όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες μας. Σημειώστε ότι οι προσφερόμενες Υπηρεσίες μας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου μπορεί να συμπληρωθεί με επιπρόσθετες δηλώσεις ανάλογα με τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες στις οποίες αναφέρονται.  Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες στη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης και τη Δήλωση σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς.

Έχουμε δώσει ορισμούς για συγκεκριμένους όρους που χρησιμοποιούνται σε όλη τη Δήλωση Απορρήτου. Μπορείτε να βρείτε την έννοια ενός όρου με κεφαλαία στην ενότητα Ορισμοί.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που δεν αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

 

2. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τη χρήση – Κατά την εγγραφή σας για τη χρήση των Υπηρεσιών μας με τη δημιουργία ενός Λογαριασμού, συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά δεδομένα προκειμένου να σας προσφέρουμε και να φέρουμε εις πέρας τις Υπηρεσίες που μας ζητήσατε .  Ανάλογα με τις Υπηρεσίες που θα επιλέξετε, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τα στοιχεία ταυτότητάς σας προκειμένου να μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Μπορεί να σας ζητήσουμε επιπρόσθετα Προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

 • Πληροφορίες συναλλαγών και εμπειρίας – Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν αποκτάτε πρόσβαση στους Ιστοτόπους μας, για παράδειγμα, για την πραγματοποίηση αγορών από εμπόρους, τη λήψη χρημάτων, την επεξεργασία πληρωμών ή την αποστολή χρημάτων σε φίλους και συγγενείς, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή, καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συναλλαγή, όπως το ποσό που στείλατε ή ζητήσατε, τα ποσά που καταβλήθηκαν για προϊόντα ή υπηρεσίες, τα στοιχεία του εμπόρου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, Πληροφορίες για τη συσκευή, Τεχνικά δεδομένα χρήσης και Πληροφορίες γεωεντοπισμού.
 • Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν αποκτάτε πρόσβαση στους Ιστοτόπους μας, συλλέγουμε τα Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σχετικά με τους άλλους συμμετέχοντες που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
 • Αποστολή ή αίτημα λήψης χρημάτων: Όταν στέλνετε ή ζητάτε χρήματα μέσω των Υπηρεσιών, συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία χρηματοπιστωτικού λογαριασμού του συμμετέχοντα που λαμβάνει χρήματα από εσάς ή στέλνει χρήματα σε εσάς.  Το εύρος των Προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τον συμμετέχοντα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε για να στείλετε ή να ζητήσετε χρήματα.  
 • Πληρωμή ή αίτημα σε άλλο άτομο να πληρώσει μια χρέωση: Αν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να πληρώσετε μια χρέωση για λογαριασμό άλλου ατόμου ή αν ζητήσετε από έναν Χρήστη να πληρώσει μια χρέωση για εσάς, θα συλλέξουμε Προσωπικά δεδομένα από εσάς σχετικά με τον κάτοχο του λογαριασμού, όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τον αριθμό λογαριασμού της χρέωσης που σκοπεύετε να πληρώσετε ή να ζητήσετε να πληρωθεί.
 • Προσθήκη ποσού στους λογαριασμούς σας: Αν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να προσθέσετε ποσό στον Λογαριασμό σας ή σε οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό τον οποίο μπορεί να έχετε ή αν ζητήσετε από έναν Χρήστη να προσθέσει ποσό σε οποιονδήποτε από αυτούς τους λογαριασμούς, μπορεί να συλλέξουμε Προσωπικά δεδομένα από εσάς σχετικά με το άλλο μέρος ή από το άλλο μέρος σχετικά με εσάς για τη διευκόλυνση της αίτησης.  Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για την ανανέωση του χρόνου χρήσης ενός κινητού τηλεφώνου ή για να ζητήσετε να προστεθεί ένα ποσό στον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου σας, μπορεί να συλλέξουμε Προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες, όπως τον αριθμό λογαριασμού του κινητού τηλεφώνου, από τον άλλον συμμετέχοντα.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με φίλους και επαφές – Αν επιλέξετε να συνδέσετε τα στοιχεία της λίστας επαφών με τον Λογαριασμό σας, ίσως μας διευκολύνετε να σας βοηθήσουμε όσον αφορά τις συναλλαγές με τους φίλους και τις επαφές σας. Αν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε ή με κάποια πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της λίστας επαφών (όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και διευθύνσεις email) για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
 • Προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας παρέχετε για να αποκτήσετε επιπρόσθετες Υπηρεσίες ή συγκεκριμένες διαδικτυακές Υπηρεσίες – Αν ζητήσετε ή συμμετάσχετε σε μια προαιρετική δυνατότητα Ιστοτόπου ή ζητήσετε βελτιωμένες Υπηρεσίες ή άλλες προαιρετικές λειτουργίες, μπορεί να συλλέξουμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς. Αν η χρήση αυτών των Προσωπικών δεδομένων διαφέρει από τις χρήσεις που γνωστοποιούνται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα σας παρέχουμε ξεχωριστή ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.  
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, αν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες χωρίς εμπορικό σήμα – ορισμένες Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε Λογαριασμό. Θα συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε με και πραγματοποιείτε πληρωμές σε εμπόρους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας πληρωμής με κάρτα που δεν φέρουν το εμπορικό σήμα της PayPal και όταν πραγματοποιείτε ολοκλήρωση αγοράς με την PayPal χωρίς να συνδέεστε σε κάποιον λογαριασμό. Για τις υπηρεσίες μας πληρωμής με κάρτα χωρίς εμπορικό σήμα, η αλληλεπίδρασή σας πραγματοποιείται με τον έμπορο στην πλατφόρμα του. Αν είστε κάτοχος λογαριασμού ή δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε μεταγενέστερη ημερομηνία, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που δεν αφορούν ένα εμπορικό σήμα και να τις συσχετίσουμε με τον λογαριασμό σας για να βελτιώσουμε την εμπειρία πελάτη σας ως κατόχου λογαριασμού και για σκοπούς συμμόρφωσης και ανάλυσης. Αν δεν είστε κάτοχος Λογαριασμού, θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε όλες τις πληροφορίες που παρέχετε και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές – Λαμβάνουμε πληροφορίες από τρίτες πηγές, όπως εμπόρους, παρόχους δεδομένων και γραφεία πίστωσης, εφόσον επιτρέπεται βάσει νόμου.
 • Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση των Ιστοτόπων ή των Υπηρεσιών μας – Μπορεί να συλλέξουμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς ή σχετικά με εσάς όταν επικοινωνείτε με εμάς ή με τις ομάδες υποστήριξης πελατών ή όταν απαντάτε σε μια έρευνα.

 

3. Γιατί διατηρούμε Προσωπικά δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή ρυθμιστικών υποχρεώσεών μας, καθώς και για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας.  Μπορεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από αυτά που απαιτούνται βάσει του νόμου, εφόσον εξυπηρετούν τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία.  Αν ο Λογαριασμός σας έχει κλείσει, μπορεί να προβούμε σε ενέργειες για την απόκρυψη των Προσωπικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών, αλλά επιφυλασσόμαστε της δυνατότητας διατήρησης των δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα αυτού του είδους σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε έχουν καθορισμένες ημερομηνίες λήξης. Αν δεν επισκεφτείτε τους Ιστοτόπους μας ή δεν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, τα cookies απενεργοποιούνται αυτόματα και τα διατηρηθέντα δεδομένα διαγράφονται.  Συμβουλευτείτε τη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης για περισσότερες πληροφορίες.

 

4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα;

Μπορεί να προβούμε σε Επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας για διάφορους λόγους που αιτιολογούνται σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας. 

 • Για τη λειτουργία των Ιστοτόπων και την παροχή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • για την ενεργοποίηση πληρωμής, την αποστολή ή το αίτημα λήψης χρημάτων, την προσθήκη ποσού σε λογαριασμό ή την πληρωμή χρέωσης
  • τον έλεγχο ταυτότητας κατά την πρόσβασή σας σε Λογαριασμό
  • την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τον Λογαριασμό σας, τους Ιστοτόπους, τις Υπηρεσίες ή την PayPal
  • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με έναν λογαριασμό ή μια πλατφόρμα τρίτου μέρους
  • τη διεξαγωγή ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας και άλλων ελέγχων οικονομικής φερεγγυότητας, την αξιολόγηση αιτήσεων και τη σύγκριση πληροφοριών για λόγους ακρίβειας και επαλήθευσης,
  • την ενημερότητα του Λογαριασμού και των οικονομικών σας στοιχείων.
 • Για τη διαχείριση των αναγκών της επιχείρησής μας, όπως η παρακολούθηση, η ανάλυση και η βελτίωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών και των Ιστοτόπων μας. Για παράδειγμα, αναλύουμε τη συμπεριφορά των Χρηστών και ερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.
 • Για τη διαχείριση κινδύνου και την προστασία των Ιστοτόπων, των Υπηρεσιών και τη δική σας προστασία από πιθανές απάτες μέσω επαλήθευσης της ταυτότητάς σας. Τα εργαλεία της PayPal για τον εντοπισμό κινδύνου και απάτης χρησιμοποιούν Προσωπικά δεδομέναΠληροφορίες συσκευήςΤεχνικά δεδομένα χρήσης και Πληροφορίες γεωεντοπισμού από τους Ιστοτόπους μας και τους ιστοτόπους που προσφέρουν υπηρεσίες PayPal προκειμένου να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε ενέργειες που αποσκοπούν σε απάτη και κατάχρηση των Υπηρεσιών.
 • Για λόγους συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας και για την επιβολή των όρων των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Για τα νόμιμα συμφέροντά μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
  • η επιβολή των όρων για τη χρήση των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών μας
  • η διαχείριση των καθημερινών αναγκών της επιχείρησής μας, όπως η παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων
  • η διαχείριση κινδύνου, απάτης και κατάχρησης των Υπηρεσιών PayPal
  • η ανωνυμοποίηση Προσωπικών δεδομένων προκειμένου να παρέχονται συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων και μελών του κοινού, σχετικά με το πώς, πότε και γιατί οι Χρήστες επισκέπτονται τους Ιστοτόπους μας και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας, και
  • η διενέργεια μάρκετινγκ μεταξύ επιχειρήσεων και
  • η παροχή εξατομικευμένων Υπηρεσιών (γνωστών και ως μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα) που προσφέρονται από την PayPal σε ιστοτόπους και διαδικτυακές υπηρεσίες τρίτων.  Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου για να παρέχουμε στοχευμένη προβολή, λειτουργία ή προσφορά σε ιστοτόπους τρίτων.
 • Με τη συγκατάθεση σας, μεταξύ άλλων:
  • Με σκοπό την προώθηση σε εσάς προϊόντων και Υπηρεσιών PayPal, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων.  Επίσης, μπορεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για να προσαρμόσουμε το προωθητικό περιεχόμενο και συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή εμπειρίες στους Ιστοτόπους μας καλύτερα στα ενδιαφέροντά σας όσον αφορά τον Ιστότοπο της PayPal και άλλους ιστοτόπους τρίτων μερών.
  • Με σκοπό τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης προκειμένου να παρέχουμε στοχευμένη προβολή, μια λειτουργία, Υπηρεσία ή προσφορά σε εσάς ή/και να συνεργαζόμαστε με άλλα τρίτα μέρη, όπως εμπόρους, διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες ανάλυσης δεδομένων για την παροχή αυτών των εξατομικευμένων υπηρεσιών (οι οποίες ονομάζονται επίσης μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα).
  • Προκειμένου να σας παρέχουμε επιλογές, λειτουργικότητα ή προσφορές για συγκεκριμένες τοποθεσίες, αν επιλέξετε να κοινοποιήσετε τις Πληροφορίες γεωεντοπισμού σας μέσω των Υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση της ασφάλειας των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών και για να σας παρέχουμε Υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, όπως διαφημίσεις, αποτελέσματα αναζήτησης και άλλο εξατομικευμένο περιεχόμενο (γνωστό επίσης και ως μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα).
  • Προκειμένου να σας διευκολύνουμε να βρείτε και να συνδεθείτε με άλλους χρήστες, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει στην Υπηρεσία για να προτείνουμε συνδέσεις ανάμεσα σε εσάς και άτομα που ίσως γνωρίζετε. Για παράδειγμα, μπορεί να συσχετίσουμε πληροφορίες που μας γνωστοποιούνται σχετικά με εσάς μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς και τις επαφές σας, καθώς και πληροφορίες που παρέχετε εσείς και άλλοι χρήστες για να προτείνουμε άτομα που μπορεί να γνωρίζετε ή με τα οποία μπορεί να επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω των Υπηρεσιών μας.  Οι λειτουργικότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για την απλοποίηση της χρήσης των Υπηρεσιών με άλλους διαφέρουν ανάλογα με την Υπηρεσία. 
  • Για να απαντάμε στα αιτήματά σας, για παράδειγμα, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με μια ερώτηση που υποβάλατε στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση.  Ανατρέξτε στην ενότητα «Οι επιλογές απορρήτου σας» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια.

 

5. Κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα; 

Μπορεί να κοινοποιήσουμε σε άλλους τα Προσωπικά δεδομένα σας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα της Δήλωσης Απορρήτου. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας ή άλλες πληροφορίες για τους εξής λόγους:

Σε άλλα μέλη της οικογένειας εταιρειών της PayPal: Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε μέλη ή οντότητες της οικογένειας εταιρειών της PayPal για την παροχή, μεταξύ άλλων, των Υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει, για τη διαχείριση κινδύνου, για τον εντοπισμό και την αποτροπή πιθανών παράνομων και δόλιων πράξεων και άλλων παραβιάσεων των πολιτικών και των συμφωνιών μας, καθώς και για τη διαχείριση της διαθεσιμότητας και συνδεσιμότητας των προϊόντων, Υπηρεσιών και επικοινωνιών της PayPal.

Σε άλλες εταιρείες οι οποίες μας παρέχουν υπηρεσίες: Κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες και λειτουργίες για εμάς και για λογαριασμό μας.  Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι μπορεί, για παράδειγμα, να σας παρέχουν Υπηρεσίες, να επαληθεύουν την ταυτότητά σας, να συμβάλλουν στην επεξεργασία των συναλλαγών, να αποστέλλουν διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να παρέχουν υποστήριξη πελατών. 

Σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για την από κοινού δημιουργία και προσφορά ενός προϊόντος.  Αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες μόνο για την προώθηση και προσφορά προϊόντων που σχετίζονται με την PayPal, εκτός αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή για άλλες χρήσεις. Επίσης, μπορεί να κοινοποιήσουμε Προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία συναλλαγών, την παροχή πλεονεκτημάτων σχετικών με τις κάρτες σας που πληρούν τις προϋποθέσεις και την διατήρηση των οικονομικών στοιχείων σας ενημερωμένων.

Σε άλλα μέρη συναλλαγών στις οποίες χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, όπως άλλους Χρήστες, εμπόρους και τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζονται: Μπορεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς και τον Λογαριασμό σας σε άλλα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία των συναλλαγών σας. Στα εν λόγω μέρη περιλαμβάνονται άλλοι Χρήστες στους οποίους στέλνετε ή από τους οποίους λαμβάνετε χρήματα, καθώς και έμποροι και πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζονται. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία Λογαριασμού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής
 • Προσωπικά δεδομένα για να βοηθήσουμε άλλους συμμετέχοντες να επιλύσουν αμφισβητήσεις και για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης
 • Ανώνυμα δεδομένα και αναλύσεις απόδοσης προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα οι έμποροι τη χρήση των Υπηρεσιών μας και να βοηθήσουμε τους εμπόρους να βελτιώσουν την εμπειρία των Χρηστών. 

Σε άλλα τρίτα μέρη για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται βάσει νόμου: Μπορεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτους για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της PayPal ή στον βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των εξής περιπτώσεων:

 • αν πρέπει να προβούμε σε αυτήν την ενέργεια για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, νομική διαδικασία ή κανονισμούς
 • στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές αρχές ή άλλα τρίτα μέρη, κατόπιν κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλης νομικής διαδικασίας ή απαίτησης που ισχύει για την PayPal ή την οικογένεια εταιριών της PayPal
 • αν θεωρούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι η γνωστοποίηση των Προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την αποφυγή σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με μια έρευνα για υποπτευόμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα
 • για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου
 • σε γραφεία πίστωσης και εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων για ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης και συμμόρφωσης
 • για τη διερεύνηση παραβάσεων ή την επιβολή μιας συμφωνίας χρήστη ή άλλων νομικών όρων που ισχύουν για οποιαδήποτε Υπηρεσία
 • για την προστασία της ιδιοκτησίας, των Υπηρεσιών και των νόμιμων δικαιωμάτων μας
 • για τη διευκόλυνση αγοράς ή πώλησης του συνόλου ή μέρους των επιχειρήσεων της PayPal
 • σε σχέση με την αποστολή και τις σχετικές υπηρεσίες για αγορές που πραγματοποιούνται κατά τη χρήση μιας Υπηρεσίας
 • για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου και την πρόληψη απάτης εναντίον μας και εναντίον των Χρηστών μας, καθώς και της απάτης που σχετίζεται με τους Ιστοτόπους μας ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που επέρχεται σε ή ενέχει επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, στρατηγικές κοινοπραξίες ή άλλα φυσικά πρόσωπα και εμπόρους, όπως η eBay, Inc.
 • σε τραπεζικούς συνεργάτες, όπως απαιτείται από τους κανόνες των ενώσεων πιστωτικών καρτών με στόχο τη συμπερίληψη στη λίστα των καταργηθέντων εμπόρων
 • σε υπηρεσίες εμπορικών πληροφοριών και είσπραξης πιστώσεων
 • σε εταιρείες με τις οποίες υφίσταται σχέδιο συγχώνευσης ή εξαγοράς και
 • για την υποστήριξη των λειτουργιών ελέγχου, της συμμόρφωσης και της εταιρικής διακυβ΄έρνησης.

Με τη συγκατάθεσή σας: Θα κοινοποιούμε και τα Προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες με τη συγκατάθεση ή τις οδηγίες σας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης σύνδεσης λογαριασμού σας με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους.

Επιπλέον, η PayPal μπορεί να παρέχει συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων και μελών του κοινού, σχετικά με το πώς, πότε και γιατί οι Χρήστες επισκέπτονται τους Ιστοτόπους μας και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα αυτά δεν θα σας ταυτοποιούν ούτε θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Ιστοτόπων ή των Υπηρεσιών.  Δεν κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

6. Πώς συνεργαζόμαστε με άλλες Υπηρεσίες και Πλατφόρμες; 

Ένα σημαντικό όφελος και μια καινοτομία των Υπηρεσιών της PayPal έγκειται στο ότι μπορείτε να συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους. Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, ως «σύνδεση λογαριασμού» με ένα τέτοιο τρίτο μέρος ορίζεται η σύνδεση την οποία εξουσιοδοτείτε ή θέτετε σε εφαρμογή μεταξύ του Λογαριασμού σας και ενός λογαριασμού εκτός PayPal, ενός μέσου πληρωμής ή μιας πλατφόρμας που νομίμως ελέγχετε ή σας ανήκει.  Όταν εξουσιοδοτείτε μια σύνδεση αυτού του είδους, η PayPal και το τρίτο μέρος θα ανταλλάσσουν απευθείας τα Προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες.  Τα παραδείγματα συνδέσεων λογαριασμού περιλαμβάνουν:

 • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης
 • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με μια τρίτη εταιρεία συγκέντρωσης δεδομένων ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αν καταχωρίσετε στην εν λόγω εταιρεία τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του Λογαριασμού σας ή
 • τη χρήση του Λογαριασμού σας για την πραγματοποίηση πληρωμών σε έμπορο ή την παροχή άδειας σε έναν έμπορο για την επιβολή χρεώσεων στον Λογαριασμό σας.

Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση λογαριασμού, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες από τρίτα μέρη για εσάς καθώς και για τη χρήση σας της υπηρεσίας του τρίτου μέρους.  Για παράδειγμα, αν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λαμβάνουμε Προσωπικά δεδομένα από τον πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω της σύνδεσης του λογαριασμού.  Αν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, απευθείας ή μέσω τρίτου παρόχου υπηρεσιών, μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες για το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και σε πληροφορίες συναλλαγών, όπως αγορές και μεταφορές χρημάτων.  Θα χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτα μέρη μέσω της σύνδεσης λογαριασμού με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. 

Οι πληροφορίες που κοινοποιούμε σε τρίτο μέρος βάσει μιας σύνδεσης λογαριασμού θα χρησιμοποιούνται και θα γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζει το τρίτο μέρος.  Πριν από την εξουσιοδότηση μιας σύνδεσης λογαριασμού, πρέπει να ελέγχετε τη δήλωση περί απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους το οποίο έχετε εξουσιοδοτήσει για τη σύνδεση λογαριασμού μέσω της οποίας το εν λόγω μέρος θα διαθέτει πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας.  Για παράδειγμα, τα Προσωπικά δεδομένα που η PayPal κοινοποιεί σε λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους, όπως ένας λογαριασμός μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί κατόπιν να κοινοποιηθούν σε ορισμένα άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, ανάλογα με τις πρακτικές απορρήτου του λογαριασμού ή της πλατφόρμας. 

 

7. Διεθνείς μεταφορές

Οι λειτουργίες μας υποστηρίζονται από ένα δίκτυο υπολογιστών, διακομιστών cloud και άλλων υποδομών και τεχνολογιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και τρίτων παρόχων υπηρεσιών. 

Τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να βρίσκονται σε δικαιοδοσίες εκτός της δικής σας καθώς και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.  Αυτές οι χώρες δεν παρέχουν πάντα ένα αντίστοιχο επίπεδο προστασίας απορρήτου.  Έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ.  Συγκεκριμένα, για τις μεταφορές των Προσωπικών δεδομένων σας σε εταιρείες που σχετίζονται με την PayPal, βασιζόμαστε σε δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, εγκεκριμένους από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές (διατίθενται εδώ).  Άλλες μεταφορές μπορεί να βασίζονται σε συμβατικές διασφαλίσεις.  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αν πραγματοποιείτε συναλλαγές με μέρη εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας ή αν συνδέετε την Υπηρεσία μας με πλατφόρμες (όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης) εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε αυτά τα μέρη προκειμένου να σας παρέχουμε την απαιτούμενη Υπηρεσία.

 

8. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης; 

Όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας, χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή επισκέπτεστε ιστότοπο τρίτου μέρους για τον οποίο παρέχουμε διαδικτυακές υπηρεσίες, εμείς και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες και προμηθευτές μας μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (συλλογικά αποκαλούμενες «cookies») για να σας αναγνωρίζουμε ως Χρήστη και για να εξατομικεύουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία, τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και άλλο διαδικτυακό περιεχόμενο και διαφημίσεις, για να εκτιμούμε την αποτελεσματικότητα των προσφορών και να διενεργούμε αναλύσεις, καθώς και για να μειώνουμε τους κινδύνους, να αποτρέπουμε πιθανή απάτη και να προωθούμε την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών μας.  Ορισμένα στοιχεία και δυνατότητες των Υπηρεσιών και των Ιστοτόπων μας είναι διαθέσιμα μόνο με τη χρήση cookies, επομένως, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα cookies, η χρήση των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών από εσάς μπορεί να είναι περιορισμένη ή να μην είναι δυνατή.

Η Περιήγηση Μη Ανίχνευσης (Do Not Track - DNT) είναι μια προαιρετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης, η οποία σας επιτρέπει να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παρακολούθηση από διαφημιστές και άλλα τρίτα μέρη.  Δεν αποκρινόμαστε σε σήματα Μη Ανίχνευσης (DNT).

Διαβάστε τη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies.

 

9. Ποιες επιλογές απορρήτου είναι διαθέσιμες σε εσάς;

Όταν πρόκειται για τις πρακτικές απορρήτου και τις επικοινωνίες που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εσείς επιλέγετε.  Πολλές από τις επιλογές σας μπορούν να εξηγηθούν κατά τη στιγμή που εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή στο πλαίσιο χρήσης ενός Ιστοτόπου.  Μπορεί να σας δοθούν οδηγίες και υποδείξεις κατά τη διάρκεια των εμπειριών όσο περιηγείστε στις Υπηρεσίες.

 • Επιλογές που σχετίζονται με τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
  • Προσωπικά δεδομένα.  Μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή Προσωπικών δεδομένων όταν σας ζητηθούν από την PayPal, αλλά ορισμένες Υπηρεσίες ή και το σύνολο των Υπηρεσιών μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για εσάς. 
  • Τοποθεσία και άλλες πληροφορίες σε επίπεδο συσκευής.  Η συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Ιστοτόπους ή Υπηρεσίες μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων Πληροφοριών γεωεντοπισμού και δεδομένων χρήσης του Χρήστη, τις οποίες η PayPal μπορεί, στη συνέχεια, να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει.  Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να περιορίσετε τη συλλογή και τη χρήση αυτών των πληροφοριών, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις που διατίθενται στη συσκευή. 
 • Επιλογές που σχετίζονται με την από μέρους μας χρήση των Προσωπικών δεδομένων σας
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση και μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα.  Συνεργαζόμαστε με συνεργάτες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να σας παρέχουμε διαφημίσεις χρησιμοποιώντας cookies και μεταδότες Web (web beacon) που σχετίζονται με διαφημίσεις.  Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη χρήση cookies και μεταδοτών Web τρίτων μερών που σχετίζονται με διαφημίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαφημίσεις μας δεν θα είναι στοχευμένες σε εσάς.  Θα εξακολουθείτε να βλέπετε τις διαφημίσεις μας στους ιστοτόπους τρίτων μερών.

   • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που σχετίζονται με διαφημίσεις και το μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα καθώς και για να μάθετε πώς μπορείτε να απεγγραφείτε από πρακτικές εταιρειών που συμμετέχουν στην αυτορρύθμιση του κλάδου, επισκεφτείτε την ενότητα Οι Επιλογές σας στο διαδίκτυο.
  • Πώς να βρίσκετε και να συνδέεστε με άλλους χρήστες.  Εφόσον διατίθενται, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας για την εύρεση και τη σύνδεση με άλλους χρήστες από τον λογαριασμό σας στην Υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.
 • Επιλογές που σχετίζονται με συνδέσεις λογαριασμού
  • Αν εξουσιοδοτήσετε σύνδεση λογαριασμού με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους, όπως με έναν λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σύνδεσης από τον Λογαριασμό σας ή από τον λογαριασμό ή την πλατφόρμα του τρίτου μέρους.  Ανατρέξτε στη δήλωση περί απορρήτου που διέπει την πλατφόρμα τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας.
 • Επιλογές που σχετίζονται με τα cookies
  • Μπορεί να έχετε διαθέσιμες επιλογές για τη διαχείριση των προτιμήσεων των cookies.  Για παράδειγμα, το πρόγραμμα περιήγησης ή η συσκευή σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να επιτρέπει τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον αποκλεισμό ορισμένων cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.  Επισκεφτείτε τον ιστότοπο AboutCookies.org για περισσότερες πληροφορίες.  Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές, αλλά αυτή η ενέργεια μπορεί να εμποδίσει τη χρήση πολλών βασικών δυνατοτήτων και λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για μια Υπηρεσία ή έναν Ιστότοπο.
  • Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα επιλογής σχετικά με τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή επισκέπτεστε τμήματα ενός Ιστοτόπου.  Για παράδειγμα, μπορεί να ερωτηθείτε αν θέλετε η Υπηρεσία ή ο Ιστότοπος να «θυμάται» ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στον βαθμό που το επιτρέπετε.
  • Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης της PayPal μεταβαίνοντας στη σελίδα «Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης».
 • Επιλογές που σχετίζονται με την εγγραφή σας και τα στοιχεία λογαριασμού σας
  • Αν έχετε Λογαριασμό, μπορείτε γενικά να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε τα Προσωπικά δεδομένα μέσω σύνδεσης και απευθείας ενημέρωσης των στοιχείων ή μέσω επικοινωνίας μαζί μας. Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν έχετε Λογαριασμό ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Στοιχεία του λογαριασμού σας ή άλλα Προσωπικά δεδομένα.
 • Επιλογές που σχετίζονται με την επικοινωνία
 • Γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις και ενημερώσεις από εμάς: 
  • Μάρκετινγκ: Μπορεί να στέλνουμε περιεχόμενο μάρκετινγκ σχετικό με Ιστοτόπους, Υπηρεσίες, προϊόντα, προϊόντα που προσφέρουμε από κοινού με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες μη συνδεδεμένων τρίτων μερών και μελών της οικογένειας εταιρειών της PayPal, μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως, για παράδειγμα, email, μηνυμάτων κειμένου, αναδυόμενων μηνυμάτων, ειδοποιήσεων push και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.  Μπορείτε να απεγγραφείτε από αυτό το προωθητικό υλικό που στέλνουμε ακολουθώντας τις οδηγίες στις ενημερώσεις που λαμβάνετε.  Αν έχετε Λογαριασμό PayPal, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας από τις Ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Για μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ειδοποιήσεων push, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας στη συσκευή σας.
  • Ενημερωτικά και άλλα: Θα σας στέλνουμε ενημερώσεις που απαιτούνται ή είναι απαραίτητο να σταλούν στους Χρήστες των Υπηρεσιών μας, ειδοποιήσεις που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και άλλες ενημερώσεις που μας ζητάτε.  Δεν μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λήψη αυτών των ενημερώσεων.  Ωστόσο, μπορεί να έχετε η δυνατότητα να ρυθμίσετε τα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις καθώς και τη μορφή τους.

 

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά δεδομένα σας.  Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, αντίθεσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα.  Αν θέλετε να ολοκληρώσετε την αίτηση πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η PayPal για εσάς, σας επισημαίνουμε ότι απαιτείται ταυτότητα με φωτογραφία για την απόδειξη ταυτοπροσωπίας.

Αν έχετε Λογαριασμό για οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε γενικά να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τα Προσωπικά δεδομένα στον Λογαριασμό σας μέσω σύνδεσης και απευθείας ενημέρωσης των στοιχείων.  Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, με τη συγκατάθεσή σας, αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για αποφάσεις που αφορούν την πίστωση ή όταν είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης ή όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

11. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας;

Διατηρούμε τεχνικά, υλικά και διαχειριστικά μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν εύλογη προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση και τροποποίηση.  Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τείχη προστασίας, κρυπτογράφηση δεδομένων, ελέγχους φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες.  Παρότι είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση των συστημάτων και των Υπηρεσιών μας, είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των στοιχείων εγγραφής του Λογαριασμού/προφίλ σας, καθώς και για την επαλήθευση της ακρίβειας και της επικαιρότητας των Προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.  Δεν φέρουμε ευθύνη για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούμε σε τρίτο μέρος βάσει μιας σύνδεσης λογαριασμού που έχετε εξουσιοδοτήσει. 

 

12. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες μας;

Οι Ιστότοποι και οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες, όπως Προσωπικά δεδομένα, από παιδιά ή άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τη νομική δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες μας. Αν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά δεδομένα από παιδί κάτω των 16 ετών, θα τα διαγράψουμε αμέσως, εκτός αν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τέτοιου είδους δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας αν πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει εσφαλμένα ή ακούσια πληροφορίες από παιδί κάτω των 16 ετών.

 

13. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. 

Μπορεί να αναθεωρούμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις δραστηριότητες, τους Ιστοτόπους ή τις Υπηρεσίες μας ή στην ισχύουσα νομοθεσία.  Η αναθεωρημένη Δήλωση Απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος που δημοσιεύεται. 

Αν η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει μια σημαντική αλλαγή, θα σας ενημερώνουμε 30 ημέρες νωρίτερα αναρτώντας μια ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή στη σελίδα «Ενημέρωση πολιτικής» του ιστοτόπου μας. Επίσης, θα ειδοποιούμε τους Χρήστες για την αλλαγή μέσω email ή άλλων μέσων. 

 

14. Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε γενικές ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και συμπληρωματικές ειδοποιήσεις ή σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας. 

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι ερωτήσεις σας αποστέλλονται στο σωστό τμήμα:

 • Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό ή τη συναλλαγή σας στην PayPal ή σχετικά με πληρωμή σε έμπορο μέσω κάρτας.

 • Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό σας Xoom

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους προβληματισμούς σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας για την προστασία δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της PayPal στη διεύθυνση email dpo@paypal.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

 

15. Ορισμοί

 • Ως Λογαριασμός ορίζεται ένας λογαριασμός μέλους της PayPal ή του Xoom.

 • Ως Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων ορίζεται η PayPal η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων.

 • Ως Πληροφορίες συσκευής ορίζονται τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται αυτόματα από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο της συσκευής σας, τις συνδέσεις δικτύου της συσκευής, το όνομα της συσκευής, τη διεύθυνση IP της συσκευής, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Web και τη σύνδεση στο διαδίκτυο της συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, πληροφορίες γεωεντοπισμού, πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές των οποίων έχετε εκτελέσει λήψη στη συσκευή σας καθώς και βιομετρικά δεδομένα.

 • Ως Πληροφορίες γεωεντοπισμού ορίζονται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν με εύλογη ακρίβεια την τοποθεσία σας, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους, οι οποίες λαμβάνονται μέσω τριγωνισμού θέσης κυψέλης ή GPS ή Wi-Fi. 

 • Ως Ολοκλήρωση αγοράς χωρίς λογαριασμό PayPal ορίζεται η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς χωρίς σύνδεση σε Λογαριασμό ή/και χωρίς δημιουργία Λογαριασμού.

 • Ως PayPal νοείται η PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. και οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της. Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ορισμένες φορές γίνεται αναφορά στην PayPal ως «εμείς», «εμάς» ή «μας» ανάλογα με τα συμφραζόμενα.

 • Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο (άμεσα ή έμμεσα) φυσικό πρόσωπο.  Τα «Προσωπικά δεδομένα» μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων χρέωσης και αποστολής), τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση email, τον αριθμό της κάρτας πληρωμής, άλλα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού, τον αριθμό λογαριασμού, την ημερομηνία γέννησης καθώς και επίσημα πιστοποιητικά (π.χ. αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου). 

 • Ως Επεξεργασία ορίζεται οποιαδήποτε μέθοδος ή οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικά δεδομένα ή σύνολα Προσωπικών δεδομένων, είτε με είτε χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση και η πρόσβαση στις πληροφορίες, η γνωστοποίηση μέσω διαβίβασης, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των Προσωπικών δεδομένων.

 • Ως Υπηρεσίες ορίζονται όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο, οι δυνατότητες, οι τεχνολογίες ή οι λειτουργίες, καθώς και όλες οι σχετικές ιστοσελίδες, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από PayPal.

 • Ως Ιστότοποι νοούνται οι ιστότοποι, οι εφαρμογές για κινητές συσκευές, οι επίσημες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες ηλεκτρονικές ιδιότητες μέσω των οποίων η PayPal προσφέρει τις Υπηρεσίες και οι οποίες έχουν δημοσιευτεί ή συνδεθεί στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

 • Ως Τεχνικά δεδομένα χρήσης ορίζονται οι πληροφορίες που συλλέγουμε από το τηλέφωνο, τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στους Ιστοτόπους ή τις Υπηρεσίες.  Τα Τεχνικά δεδομένα χρήσης μάς εξηγούν πώς χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις αναζητήσεις και τις προβολές σας στους Ιστοτόπους και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, και συμπεριλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση IP σας, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης ή προβολής των σελίδων, οι ιστότοποι που επισκεφτήκατε πριν μεταβείτε στους Ιστοτόπους και άλλες πληροφορίες χρήσης και περιήγησης που συλλέγονται μέσω των cookies.

 • Ως Χρήστης ορίζεται ένα άτομο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή αποκτά πρόσβαση στους Ιστοτόπους.

 

16. Περισσότερες πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα μπορεί να έχουν προσαρμοστεί για τους πελάτες ανάλογα με την περιοχή ή τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών. Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται στην PayPal από τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

 • Δήλωση για πελάτες του ΕΟΧ σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς
 • Google ReCaptcha

 

Δήλωση για πελάτες του ΕΟΧ σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς

Γενικά, οι νόμοι του Λουξεμβούργου, από τους οποίους διέπεται η διαχείριση των δεδομένων των χρηστών από την PayPal (προστασία δεδομένων και τραπεζικό απόρρητο), απαιτούν υψηλότερο βαθμό διαφάνειας σε σχέση με τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ. Γι' αυτόν τον λόγο, αντίθετα με τη συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ, η PayPal καταγράφει στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες στους οποίους μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, καθώς και τον σκοπό γνωστοποίησης και τον τύπο πληροφοριών που γνωστοποιούνται. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο προς αυτά τα τρίτα μέρη εδώ.  Με την αποδοχή της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και τη διατήρηση λογαριασμού στην PayPal, συναινείτε ρητά με τη μεταφορά των δεδομένων σας στα παραπάνω τρίτα μέρη για τους αναγραφόμενους σκοπούς.

Η PayPal μπορεί να ενημερώνει τον κατάλογο των τρίτων μερών που αναφέρονται παραπάνω ανά τρίμηνο (1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου). Η PayPal θα αρχίσει να διαβιβάζει τυχόν δεδομένα σε οποιοδήποτε νέο πρόσωπο ή για τους νέους σκοπούς ή τύπους δεδομένων που αναφέρονται σε κάθε επικαιροποίηση, 30 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης του καταλόγου μέσω της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Συνιστάται να ελέγχετε τον κατάλογο κάθε τρίμηνο στον Ιστότοπο της PayPal, στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω. Αν δεν υποβάλετε ένσταση για τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων εντός 30 ημερών μετά τη δημοσιοποίηση του επικαιροποιημένου καταλόγου τρίτων μερών, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές στον κατάλογο και την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Για την παροχή των υπηρεσιών PayPal μπορεί να πρέπει να μεταβιβάσουμε ορισμένες πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου) σε άλλες εταιρείες του ομίλου PayPal ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα βάσει της ιδιότητάς τους ως παρόχων υπηρεσιών πληρωμής, εταιρειών επεξεργασίας πληρωμών ή κατόχων λογαριασμών (ή παρόμοιων ιδιοτήτων).  Αναγνωρίζετε ότι βάσει της τοπικής νομοθεσίας, οι εν λόγω οντότητες μπορεί να υπόκεινται σε νόμους, κανονισμούς, αιτήματα, έρευνες ή εντολές που μπορεί να απαιτούν τη γνωστοποίηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές της αντίστοιχης χώρας. Η χρήση των Υπηρεσιών PayPal από εσάς υποδηλώνει τη συναίνεσή σας για τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal.

Συγκεκριμένα, συναινείτε και δίνετε εντολή στην PayPal να προβεί στις παρακάτω ενέργειες με τις πληροφορίες σας:

 1. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών προς: την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δυνάμεις ασφάλειας, αρμόδιους κρατικούς, διακρατικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, αρμόδιες υπηρεσίες, τμήματα, ρυθμιστικές αρχές, αρχές ή οργανισμούς αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ενότητα «Υπηρεσίες» του καταλόγου τρίτων παρόχων εδώ) και άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του Ομίλου PayPal, με τους οποίους (i) είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία και μας επιτρέπεται να συμμορφωθούμε, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των νόμων του Λουξεμβούργου της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον νόμο των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών («Νόμος FATCA») και της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το κοινό πρότυπο αναφορών του ΟΟΣΑ («Νόμος CRS»), (ii) θεωρούμε ότι αρμόζει να συνεργαστούμε στη διεξαγωγή ερευνών απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας ή πιθανής παράνομης δραστηριότητας ή (iii) για τη διεξαγωγή ερευνών για παραβιάσεις της Συμφωνίας χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της πηγής χρηματοδότησής σας ή του παρόχου της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας).

  Αν σας καλύπτει ο νόμος FATCA ή ο νόμος CRS, οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τις πληροφορίες που σας αφορούν και μπορεί να μεταβιβάσουμε στις αρμόδιες αρχές. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις της PayPal σύμφωνα με τον νόμο FATCA και τον νόμο CRS και πώς μπορούν να σας επηρεάσουν και δείτε επίσης ποιες πληροφορίες μπορεί να γνωστοποιήσουμε ως αποτέλεσμα αυτών των υποχρεώσεων.

  Εμείς και άλλοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των μερών που αποδέχονται τη μέθοδο PayPal, μπορούμε να κοινοποιούμε, να έχουμε πρόσβαση σε και να χρησιμοποιούμε (συμπεριλαμβανομένων και των πηγών από άλλες χώρες) απαραίτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών που καταγράφονται από υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης) για να μπορέσουμε εμείς και αυτοί να αξιολογούμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της καταπολέμησης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να λάβετε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις σχετικές υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες, τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και άλλα τρίτα μέρη, κάντε κλικ εδώ.

 2. Γνωστοποίηση Στοιχείων λογαριασμού σε κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εάν, βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ, έχουν διεκδίκηση κατά της PayPal για εξωδικαστική γνωστοποίηση πληροφοριών λόγω καταπάτησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες PayPal (για παράδειγμα, ενδεικτικά, άρθρο 19, παράγραφος 2, υπο-παράγραφος 3 του γερμανικού Νόμου περί εμπορικών σημάτων ή άρθρο 101, παρ. 2, υπο-παράγραφος 3 του γερμανικού Νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).

 3. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών σε απάντηση στις απαιτήσεις των ενώσεων πιστωτικών καρτών ή αστικής ή ποινικής νομικής διαδικασίας.

 4. Εάν εσείς, ως έμπορος, κάνετε χρήση τρίτου μέρους για πρόσβαση σε ή ενσωμάτωση της PayPal, μπορεί να γνωστοποιούμε στον εν λόγω συνεργάτη απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό τη διευκόλυνση και τη διατήρηση αυτής της διευθέτησης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατάστασης της ενσωμάτωσης PayPal, του εάν έχετε ενεργό λογαριασμό PayPal και εάν συνεργάζεστε ήδη με διαφορετικό συνεργάτη ενσωμάτωσης PayPal).

 5. Γνωστοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών στις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών, τους ελεγκτές, τους παρόχους εξυπηρέτησης πελατών, τις υπηρεσίες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης απάτης, τους παρόχους οικονομικών προϊόντων, τους εμπορικούς συνεργάτες, τις εταιρείες μάρκετινγκ και δημόσιων σχέσεων, τους παρόχους λειτουργικών υπηρεσιών, τις εταιρείες ομίλων, τις υπηρεσίες, τις αγορές και άλλα τρίτα μέρη που παρατίθενται εδώ. Σκοπός αυτής της γνωστοποίησης είναι να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal. Σε κάθε «Κατηγορία» του καταλόγου τρίτων μερών αναφέρουμε επίσης μη αποκλειστικά παραδείγματα υπαρκτών τρίτων μερών (που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνουν και τους εντολοδόχους και διαδόχους αυτών) στα οποία γνωστοποιούμε επί του παρόντος τα Στοιχεία του λογαριασμού σας ή στα οποία εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γνωστοποιήσουμε τα Στοιχεία λογαριασμού σας, μαζί με τον λόγο που προβαίνουμε σε αυτήν την ενέργεια και τις πραγματικές πληροφορίες που γνωστοποιούμε (εκτός αν ορίζεται ρητά ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη περιορίζονται βάσει νόμου ή σύμβασης από τη χρήση των πληροφοριών για δευτερεύοντες σκοπούς εκτός των σκοπών για τους οποίους κοινοποιούνται οι πληροφορίες).

 6. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στον αντιπρόσωπο ή νομικό εκπρόσωπό σας (όπως κάτοχο πληρεξουσίου που παραχωρείτε ή επιμελητή που ορίζετε εσείς).

 7. Γνωστοποίηση συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων στους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας ή για λόγους δημοσίων σχέσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωστοποιήσουμε ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των μελών μας διαμένει στο Μάντσεστερ. Ωστόσο, αυτές οι συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες.

 8. Κοινοποίηση απαραίτητων Στοιχείων λογαριασμού σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη (παρατίθενται εδώ) για χρήση για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Καταπολέμηση απάτης και διαχείριση κινδύνου: για υποστήριξη στην καταπολέμηση της απάτης ή την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal για αγορά ή πώληση αγαθών μέσω της eBay Inc. ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής («eBay»), μπορεί να κοινοποιούμε τα Στοιχεία του λογαριασμού σας στην eBay για την προστασία των λογαριασμών σας από απατηλές δραστηριότητες, να σας προειδοποιούμε εάν εντοπίσουμε απατηλές δραστηριότητες στους λογαριασμούς σας ή να αξιολογούμε τον πιστωτικό κίνδυνο.

   Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για καταπολέμηση της απάτης και διαχείριση του κινδύνου, μπορεί επίσης να κοινοποιούμε απαραίτητα Στοιχεία λογαριασμού στην eBay σε περιπτώσεις όπου η PayPal έχει ενεργοποιήσει δέσμευση ή άλλο περιορισμό στον λογαριασμό σας λόγω αμφισβητήσεων, διεκδικήσεων, αντιστροφών χρεώσεων ή άλλων σεναρίων σχετικά με την πώληση ή αγορά αγαθών. Επίσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για καταπολέμηση της απάτης και διαχείριση του κινδύνου, μπορεί να κοινοποιούμε Στοιχεία λογαριασμού στην eBay επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν τα προγράμματά τους για την αξιολόγηση αγοραστών ή πωλητών.

  2. Εξυπηρέτηση πελατών: για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των λογαριασμών σας ή της επίλυσης αμφισβητήσεων (π.χ. σχετικά με τιμολόγια ή συναλλαγές).

  3. Αποστολή: σε σχέση με την αποστολή και τις σχετικές υπηρεσίες για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal.

  4. Νομική συμμόρφωση: για την υποστήριξη στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

  5. Πάροχοι υπηρεσιών: για να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με την PayPal, να υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας, όπως η καταπολέμηση απάτης, η είσπραξη λογαριασμών, το μάρκετινγκ, η εξυπηρέτηση πελατών και οι υπηρεσίες τεχνολογίας. Οι συμβάσεις μας υπαγορεύουν ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν για εμάς και όχι για δικό τους όφελος.

 

Google ReCaptcha

Η PayPal χρησιμοποιεί το ReCaptcha στους Ιστοτόπους και τις Υπηρεσίες της. Η χρήση του ReCaptcha υπόκειται στα εξής: Πολιτική απορρήτου και Όροι χρήσης της Google.

Το ReCaptcha χρησιμοποιείται μόνο για την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και της κατάχρησης των υπηρεσιών μας.