Κατάλογος Tρίτων Μερών

 

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

Κατάλογος Tρίτων Mερών (εκτός από τους Πελάτες της PayPal) στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν Προσωπικά Δεδομένα

Ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2019

 

 

Ο προηγούμενος «Κατάλογος Τρίτων Μερών (εκτός από τους Πελάτες της PayPal) στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν Προσωπικά Δεδομένα» είναι διαθέσιμος εδώ.

 

Σημείωση για υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης.  Ορισμένα τρίτα μέρη και εταιρείες του ομίλου PayPal παρέχουν υπηρεσίες με αποδέκτη την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal), ούτως ώστε η PayPal να προσφέρει υπηρεσίες σε εσάς.  Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε αυτά τα μέρη τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία λογαριασμού, όπως τα προσωπικά σας στοιχεία ή/και τα στοιχεία της επιχείρησής σας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές σαςΑυτά τα τρίτα μέρη εδρεύουν σε διάφορες τοποθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Κύπρο, τη Σουηδία, την Αυστρία), την Τυνησία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.  Βάσει της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου για τον χρηματοοικονομικό τομέα, τροποποιήσαμε αυτήν τη λίστα ούτως ώστε να εμφανίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται για αυτές τις μεταφορές.  

 

 Κατηγορία

Επωνυμία και Δωσιδικία μέρους (σε παρενθέσεις)

Σκοπός

Γνωστοποιούμενα Δεδομένα

1. Επεξεργαστές Πληρωμών

 

HSBC Bank Plc (ΗΒ, Ιρλανδία), HSBC Merchant Services LLP (ΗΒ), BA Continuum India Private Limited (Ινδία), Discover Financial Services (ΗΠΑ), BNP Paribas (Γαλλία), Netgiro (Σουηδία), Wells Fargo (Ιρλανδία, ΗΠΑ), American Express (ΗΠΑ), National Westminster Bank PLC (ΗΒ), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Αυστραλία), ANZ National Bank Limited (Νέα Ζηλανδία), Transaction Network Services UK Limited (ΗΒ).

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης επεξεργασίας πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, λεπτομέρειες χρηματοδοτικών μέσων του χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

 

 

VTB24 (Ρωσία)

 

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και ο χειρισμός αμφισβητήσεων για συναλλαγές των χρηστών της PayPal, όταν αυτοί συναλλάσσονται με προμηθευτή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία PayPal μέσω της υπηρεσίας VTB 24.

Όνομα, διεύθυνση, λεπτομέρειες του χρηματοδοτικών μέσων του χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

 

Royal Bank of Scotland plc (ΗΒ) («RBS»)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών και ο χειρισμός διαφορών για συναλλαγές των χρηστών της PayPal, όταν αυτοί συναλλάσσονται με προμηθευτή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία PayPal μέσω της υπηρεσίας RBS.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού, εκτός των στοιχείων χρηματοδοτικών μέσων του χρήστη.

 

Visa Europe Ltd (ΗΒ) συμπεριλαμβανομένου του συστήματος VMAS της Visa, Mastercard Europe (Master Card International Incorporated. (ΗΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του συστήματος MATCH της Mastercard

Για να κοινοποιούνται οι πληροφορίες κινδύνων και απάτης στην υποχρεωτική βάση δεδομένων της εταιρείας της πιστωτικής κάρτας σχετικά με τη συμπεριφορά ενός λογαριασμού προμηθευτή, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έκθεση σε απάτες και παραβιάσεις κανονισμών και προτύπων.

Όλες οι λεπτομέρειες λογαριασμού του λογαριασμού προμηθευτή και οι συνθήκες και η συμπεριφορά του λογαριασμού.

 

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης επεξεργασίας πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Μοναδικό αναγνωριστικό πωλητή.

Κωδικός Κατηγορίας Πωλητή (MCC)

DBA πωλητή

Εξουσιοδοτημένος υπογράφων

Διεύθυνση, ταχυδρομικός κωδικός και κωδικός χώρας πωλητή

Αριθμός τηλεφώνου πωλητή.

Διεύθυνση email πωλητή

Διεύθυνση URL πωλητή

Ημερομηνία γέννησης (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις)

Για μη εισηγμένους στο χρηματιστήριο Συμβεβλημένους προμηθευτές μόνο (π.χ. ιδιωτικές εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις), οι παρακάτω πληροφορίες για τον Σημαντικό ιδιοκτήτη (όπως ορίζεται παρακάτω):

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση οικίας, ταχυδρομικός κωδικός και κωδικός χώρας
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή ημερομηνία γέννησης

Ως Σημαντικός ιδιοκτήτης ορίζεται το άτομο που κατέχει 25% ή μεγαλύτερο μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια επιχείρηση.

Μοναδικό αναγνωριστικό πωλητή*

Κωδικός Κατηγορίας Συμβεβλημένου Προμηθευτή (ΜCC)

DBA συμβεβλημένου προμηθευτή

Τοποθεσία Συμβεβλημένου Προμηθευτή (πόλη, οδός, ταχυδρομικός κωδικός και κωδικός χώρας)

Αριθμός τηλεφώνου επιχορηγούμενου προμηθευτή.

 

Adyen B.V. (Ολλανδία)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών παγκοσμίως.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Allied Irish Bank PLC (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών στην Ευρώπη.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Coinbase Inc. (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών παγκοσμίως.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Moneris Solutions Corporation (Καναδάς)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών στον Καναδά.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

National Australia Bank Ltd. (Αυστραλία)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών στην Αυστραλία.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Network Merchants, LLC. (ΗΠΑ), Network Merchants Inc. (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Σουηδία)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και εκκαθάρισης πληρωμών στην Ευρώπη.

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Carta Worldwide (ΗΒ)

Για την επεξεργασία πληρωμών και προωθητικού υλικού για το Vodafone Wallet.

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση χρέωσης (οδός, αριθμός, πόλη, πολιτεία, ταχυδρομικός κωδικός, χώρα), αναγνωριστικό υπόχρεου πληρωμής, αναγνωριστικό συμφωνίας χρέωσης, παρεχόμενη μέθοδος πληρωμής, CMID / αναγνωριστικό μετα-δεδομένων πελάτη.

 

Nostrum Group Limited (ΗΒ)

Για επεξεργασία των αιτήσεων πελατών της PayPal για πιστωτικά προϊόντα.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΦΠΑ, μέθοδος πληρωμής συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (όπου ενδείκνυται) και στοιχεία συναλλαγών (όπου ενδείκνυται). Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης για προϊόν ή λειτουργία λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από λογαριασμούς σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή δεδομένα φήμης στο διαδίκτυο).

 

TSYS (ΗΒ), TSYS (Γερμανία))

Σύστημα αρχείου για την ανανεούμενη πίστωση(ΗΒ) και το προϊόν δοσέων (Γερμανία).

Όνομα πελάτη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, εισόδημα.

 

Amex Multi-Currency (μέσω Digital River)

Για να είναι δυνατή η πρόσβαση και χρήση της PayPal όταν χρησιμοποιούνται γαλλικές PLC, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Δεδομένα εξουσιοδοτήσεων και εκκαθαρίσεων.

 

Sofort GmbH (Γερμανία)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης επεξεργασίας πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, αριθμός τηλεφώνου.

 

Currence (Ολλανδία)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης επεξεργασίας πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, λεπτομέρειες χρηματοδοτικών μέσων του χρήστη και λεπτομέρειες συναλλαγών πληρωμής.

 

J.P. Morgan AG.(Γερμανία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία άμεσων χρεώσεων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών- (SEPA).

Όνομα, ημερομηνία συναλλαγής, ποσό, νόμισμα και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού χρήστη.

 

Scotiabank (Καναδάς), Westpac (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης επεξεργασίας πληρωμών και ο έλεγχος απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός εθνικής ταυτότητας και σκοπός της συναλλαγής.

 

Swish (Σουηδία)

Για ενεργοποίηση των υπηρεσιών για την επεξεργασία πληρωμών

Αριθμός τηλεφώνου

 

Klarna (Σουηδία),

Για την ενεργοποίηση υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών και πρόληψης απάτης

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός ip

2. Έλεγχοι

 

PricewaterhouseCoopers Sàrl (Λουξεμβούργο)

Για να δοκιμάζονται οι έλεγχοι «Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» (AML) και «Γνωρίστε τον πελάτη σας» (KYC) της PayPal και για να παρέχονται επαγγελματικές υπηρεσίες ελέγχου για την PayPal Inc. και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Για ένα δείγμα ατομικών λογαριασμών πελατών:
όνομα, αριθμός λογαριασμού PayPal (Αναγνωριστικό πελάτη), συνολικό ποσό που έχει ληφθεί στον λογαριασμό PayPal, συνολικό ποσό που έχει σταλεί από τον λογαριασμό PayPal, τύπος λογαριασμού PayPal και, ανάλογα με την περίπτωση, τυχόν άλλα σχετικά στοιχεία λογαριασμού.

3. Οργανισμοί Αναφοράς Πιστοληπτικής Ικανότητας και Απάτης

Σημειώνεται ότι επιπροσθέτως των αναφερόμενων σκοπών παρακάτω, η PayPal χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή/και την αντιμετώπιση απάτης ή άλλων παράνομων ενεργειών ή τον εντοπισμό, την αποτροπή ή την αντιμετώπιση παραβιάσεων πολιτικών ή ισχυουσών συμφωνιών χρηστών.

 

Socure, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση IP

 

Pipl, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email και ημερομηνία γέννησης

 

White Pages, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email και διεύθυνση IP

 

Full Contact, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διεύθυνση email

 

Synectics Solutions Limited (ΗΒ), MCL Hunter (ΗΒ), GB Group plc (ΗΒ), Capita Plc (ΗΒ), UK Data Limited (ΗΒ), ICC Information Limited (ΗΒ), Payment Trust Limited (ΗΒ), 192.com (ΗΒ), 192.com Limited (ΗΒ), i-CD Publishing (ΗΒ) Limited (ΗΒ), Informa D&B SA (Ισπανία) και CRIBIS D&B S.r.l. (Ιταλία),

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την επαλήθευση σύνδεσης μεταξύ πελάτη και του τραπεζικού του λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας αυτού, την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη (συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά ό,τι αφορά τα πιστωτικά προϊόντα που παρέχονται από την PayPal), την διεξαγωγή ελέγχων πρόληψης και εντοπισμού εγκλημάτων που περιλαμβάνουν την απάτη ή/και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την παροχή υποστήριξης για είσπραξη χρέους, την διαχείριση λογαριασμών PayPal και πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων.

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων / εντοπισμό πλαστογραφίας.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που γνωστοποιούνται σε αυτούς τους οργανισμούς ενδέχεται να διατηρούνται από τον αντίστοιχο οργανισμό αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης, για σκοπούς ελέγχου και αποτροπής απάτης.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση, τόπος γέννησης, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΦΠΑ, μοναδικό αναγνωριστικό αναφοράς επιχείρησης, μέθοδος πληρωμής συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (όπου ενδείκνυται) και στοιχείων σχετικών συναλλαγών (όπου ενδείκνυται), καθώς και το ΑΦΜ ή αριθμός εθνικής ταυτότητας (όπου ενδείκνυται).

 

CIFAS (ΗΒ) και η βάση δεδομένων CIFAS

Μόνο για χρήστες με λογαριασμούς PayPal στο ΗΒ: για αποτροπή και εντοπισμό απάτης (που μπορεί να περιλαμβάνουν έλεγχο στοιχείων αιτούντων εργασία και υπαλλήλων και προτάσεων και αξιώσεων για όλους τους τύπους ασφάλισης).

Τονίζεται ότι τα δεδομένα που γνωστοποιούνται σε αυτή τη βάση δεδομένων, ενδέχεται:

 • να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων για σκοπούς ελέγχου και αποτροπής απάτης,
 • να γνωστοποιηθούν σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αποτροπή και τον εντοπισμό απάτης (συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) για παράδειγμα, κατά τον έλεγχο λεπτομερειών αιτήσεων για χορήγηση πίστωσης και άλλων διευκολύνσεων, κατά τη διαχείριση πιστώσεων και λογαριασμών που σχετίζονται με πιστώσεις ή διευκολύνσεις, κατά την είσπραξη χρέους, κατά τον έλεγχο λεπτομερειών αξιώσεων για ασφάλιση και κατά τον έλεγχο λεπτομερειών αιτούντων εργασίας ή υπαλλήλων,
 • να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνων και για συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμουτου Λουξεμβούργου της 5 Απριλίου 1993 για τον χρηματοοικονομικό τομέα και με τη νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της τρομοκρατίας και της απάτης (εξαιρουμένης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων ως προς τη φερεγγυότητα των ατόμων που αναφέρονται στο άρθρο 14(1)(d) του Νόμου του Λουξεμβούργου της 5 Απριλίου 1993 για τον χρηματοοικονομικό τομέα) και
 • να μεταφερθούν εκτός ΕΕ και σε παγκόσμια βάση.

Όλες οι λεπτομέρειες λογαριασμού και οι συνθήκες της συμπεριφοράς του λογαριασμού.

 

DueDil Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τη λήψη επιχειρηματικών πληροφοριών για αξιολόγηση κινδύνου και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ο ορισμός της εταιρικής δομής και του πραγματικού δικαιούχου.

Αριθμός καταχώρισης εταιρείας, επωνυμία και διεύθυνση επιχείρησης, όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών.

 

Deltavista GmbH (Γερμανία)

Τεκμηρίωση κινδύνου σχετικού με τη διεύθυνση, την ταυτότητα, υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη, πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου.

 

Accumio Finance Services GmbH (Γερμανία), CRIF Bürgel GmbH (Γερμανία),

Για επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και αριθμού τηλεφώνου και ανάκτηση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων επαφών, 

Για υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, κατάσταση λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού και σε περίπτωση που η μεταφορά αυτών των πληροφοριών αιτιολογείται νομικά, συγκεκριμένες πληροφορίες για αρνητική απόδοση λογαριασμού πελάτη με γερμανικό λογαριασμό PayPal, για τον οποίο η PayPal έχει ζητήσει έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας από την αντίστοιχη βάση δεδομένων, διεύθυνση Web, umsatzsteuerid/αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και αριθμός αναφοράς προμηθευτή δεδομένων (εάν αρμόζει).

 

SCHUFA Holding AG (Γερμανία), Infoscore Consumer Data GmbH (Γερμανία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και διεύθυνσης πελάτη, τη διεξαγωγή ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό αποτυχημένων πληρωμών άμεσης χρέωσης και εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ελέγχων για τη σύνδεση μεταξύ του πελάτη και του τραπεζικού λογαριασμού του, την υποστήριξη στον καθορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών (εφόσον διαθέτουν γερμανικό λογαριασμό PayPal και έχουν συναινέσει συγκεκριμένα σε αυτόν τον έλεγχο) και των προμηθευτών.

 

Οι βαθμολογίες πιστοληπτικής ικανότητας που ζητούμε από αυτούς τους οργανισμούς περιλαμβάνουν βαθμολογίες που υπολογίζονται βάσει μαθηματικών-στατιστικών διαδικασιών.

Σημειώνεται ότι το γεγονός πως η PayPal ζήτησε αυτές τις πληροφορίες και τυχόν αρνητικά δεδομένα απόδοσης λογαριασμού που γνωστοποιούνται σε αυτές τις βάσεις δεδομένων σχετικά με τους πελάτες που έχουν γερμανικό λογαριασμό PayPal ενδέχεται:

 • να διατηρούνται από τη βάση δεδομένων για ελεγκτικούς σκοπούς και τη βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του συγκεκριμένου πελάτη,
 • οποιαδήποτε τέτοια βαθμολογία να γνωστοποιηθεί σε άλλα τρίτα μέρη με σκοπό τη μέτρηση της πιστοληπτικής ικανότητας

  και
 • να μεταφερθούν εκτός ΕΕ και σε παγκόσμια βάση.

Επιπλέον, σχετικά με τους πελάτες που διαθέτουν γερμανικό λογαριασμό PayPal, αυτές οι πληροφορίες, σε περίπτωση αποτυχημένης πληρωμής άμεσης χρέωσης, ενδέχεται:

 • να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων της Infoscore για ελεγκτικούς σκοπούς και
 • (χωρίς σύνδεση με την ταυτότητα του πελάτη) να γνωστοποιηθούν σε άλλα τρίτα μέρη με σκοπό την αποτροπή αποτυχημένων πληρωμών άμεσης χρέωσης.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, φύλο, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών IBAN και BIC), πληροφορίες για αποτυχημένες πληρωμές άμεσης χρέωσης από τραπεζικό λογαριασμό (χωρίς σύνδεση με την ταυτότητα του πελάτη) και σε περίπτωση που η μεταφορά αυτών των πληροφοριών αιτιολογείται νομικά, συγκεκριμένες πληροφορίες για αρνητική απόδοση λογαριασμού πελάτη με γερμανικό λογαριασμό PayPal.

 

Creditreform Berlin Wolfram KG (Γερμανία), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Γερμανία), Axesor (Ισπανία), Ignios (Πορτογαλία). UC AB (Σουηδία), Dynamic Business Information Limited (ΗΒ), Trillium (ΗΠΑ),

Για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας των προμηθευτών. Για την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την αξιολόγηση των βελτιώσεων στις διαδικασίες επαλήθευσης.

Όνομα, (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επωνυμιών), διεύθυνση, διεύθυνση email, τηλεφωνικός αριθμός, αναφορά μοναδικού αναγνωριστικού επιχείρησης.

 

World-Check (ΗΒ)

Για επαλήθευση ταυτότητας.

Όλα τα στοιχεία του Λογαριασμού.

 

Global Data Corporation (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων όπως οι απάτες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση email.

 

RSA Security Inc. (ΗΠΑ) και RSA Security Ireland Limited (Ιρλανδία)

Για επαλήθευση ταυτότητας.

Όλα τα στοιχεία του Λογαριασμού.

 

Aristotle International, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Creditinfo Decision (Τσεχική Δημοκρατία) και DecisionMetrics Limited (ΗΒ)

Για υποστήριξηστην αξιολόγηση κινδύνου προμηθευτή της PayPal.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού προμηθευτή.

 

ThreatMetrix Inc. (ΗΠΑ)

Για την ανάκτηση πληροφοριών κινδύνου σχετικά με το πρωτόκολλο Internet (IP) και τη συσκευή από την οποία οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην PayPal.

Πληροφορίες διαδικτυακού πρωτοκόλου (IP) και υλισμικού σχετικά με τη συσκευή (ταυτότητα συσκευής, διεύθυνση IP χρήστη και cookies). Διεύθυνση email και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή.

 

TeleSign Corporation (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση τηλεφωνικών αριθμών, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος συμπεριλαμβανομένης της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email,

 

AddressDoctor GmbH (Γερμανία),

Για αναδόμηση δεδομένων διεύθυνσης σε τυποποιημένη μορφή.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email.

 

AZ Direct GmbH (Γερμανία)

Για επαλήθευση και αναδόμηση δεδομένων διεύθυνσης σε τυποποιημένη μορφή και για επαλήθευση ονόματος και διεύθυνσης.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email.

 

Mitek Systems Inc. (ΗΠΑ)

Για επαλήθευση φωτογραφιών εγγράφων ταυτοποίησης και εκπαίδευση στην αναγνώριση εγγράφων.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΦΠΑ, πληροφορίες αποστολής, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, ΑΦΜ (ΑΜΚΑ), εικόνες και έγγραφα ταυτότητας (αν παρέχονται) κατοχής μεθόδου πληρωμής ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς κινδύνου/συμμόρφωσης/πίστωσης.

 

Jumio Inc (ΗΠΑ)

Για δέσμευση και επαλήθευση αποδεικτικών ταυτότητας και διεύθυνσης.

Όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα στα αποδεικτικά έγγραφα ταυτότητας και διεύθυνσης του πελάτη.

 

AuthenticID LLC

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων / εντοπισμό πλαστογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΦΠΑ, πληροφορίες αποστολής, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, ΑΦΜ, έγγραφα ταυτότητας (αν παρέχονται) εικόνες αποδεικτικού κατοικίας, κατοχής μεθόδου πληρωμής ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς κινδύνου/συμμόρφωσης/πίστωσης.

 

Telovia SA (Λουξεμβούργο)

Έλεγχοι επαλήθευσης ταυτότητας και έλεγχοι "Γνωρίστε τον πελάτη σας" που διεξάγονται για σκοπούς καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικό ταυτότητας και διεύθυνσης.

 

Syniverse Technologies, LLC (ΗΠΑ)

Επαλήθευση και εφαρμογή ελέγχων ποιότητας δεδομένων σε αριθμούς τηλεφώνου. Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου.

 

Signicat AS (Νορβηγία)

Για επαλήθευση και πιστοποίηση ταυτότητας.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός αναφοράς e-id.

 

ArkOwl LLC (ΗΠΑ)

Για επαλήθευση της διεύθυνσης email.

Διεύθυνση email.

 

Fraudscreen Ltd (ΗΒ)

Για αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου απάτης.

Όνομα και διεύθυνση, αναγνωριστικό πελάτη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, όλα τα στοιχεία του λογαριασμού και οι συνθήκες συμπεριφοράς του λογαριασμού, σχετικά στοιχεία συναλλαγών, πληροφορίες λήψης αποφάσεων και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται και χρησιμοποιούνται για την αίτησή σας για προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Trustev Ltd (Ιρλανδία)

Για δημιουργία ταυτότητας μέσω δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πελάτη, στις συνδέσεις και στα διαπιστευτήρια.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email και αριθμός λογαριασμού.

 

Tracesmart Ltd (ΗΒ)

Για ταυτοποίηση πελατών και υποστήριξη στον εντοπισμό, την αποτροπή ή/και την αντιμετώπισηαπάτης ή άλλων παράνομων ενεργειών ή τον εντοπισμό, την αποτροπή ή την αντιμετώπισηπαραβιάσεων πολιτικών ή ισχυουσών συμφωνιών χρηστών. Για την αξιολόγηση των βελτιώσεων στη διαδικασία επαλήθευσης.

Τίτλος, όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και τηλεφωνικός αριθμός.

 

La Banque de France (Γαλλία), GB Group plc (ΗΒ), SysperTec Communication (Γαλλία)Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων / εντοπισμό πλαστογραφίας. Έρευνα και έλεγχοι σχετικά με την καταλληλότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών, εκπαίδευση στην αναγνώριση εγγράφων

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση email.

 

MaxMind, Inc. (ΗΠΑ)

Για τον εντοπισμό απάτης.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού και η διεύθυνση IP, στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

 

Future Route Ltd (ΗΒ)

Για την πραγματοποίηση ανάλυσης λογιστικών δεδομένων των εμπορικών χρηστών μας, για αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email και ημερομηνία γέννησης.

 

Kount, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου απάτης για την επεξεργασία πληρωμών παγκοσμίως.

Όνομα, διεύθυνση, δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής, στοιχεία μέσων πληρωμής και στοιχεία συναλλαγών πληρωμής.

 

Artefacts Solutions LLC (ΗΠΑ)

Για τον εντοπισμό απάτης και τη μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με την επεξεργασία συναλλαγών.

Κατατετμημένος αριθμός κάρτας, ποσό συναλλαγής, αναλογία επαναχρέωσης, αναλογία πιστώσεων και αναλογία απορρίψεων.

 

Trulioo Information Services, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Πίστωσης.

 

Soda Software Labs Limited (ΗΒ), Aire Labs Limited (ΗΒ), Biz Equity LLC (ΗΠΑ), Bizequity Limited (ΗΒ), DueDil Limited (ΗΒ), MiiCard Limited (ΗΒ),Yodlee Inc. (ΗΠΑ), Imagini Europe Limited (που δραστηριοποιείται με την επωνυμία VisualDNA) (ΗΒ), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (ΗΒ), Company Watch Limited (ΗΒ), Intuit Inc. (ΗΠΑ), Intuit Limited (ΗΒ), The Sage Group plc (ΗΒ), Xero (ΗΒ) Ethoca Limited (Canada Limited, Xero Inc. (ΗΠΑ) Ethoca Limited (Καναδάς)  

Για επαλήθευση ταυτότητας, για επαλήθευση σύνδεσης πελάτη και του τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του, για λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ΑΦΜ, αριθμός διαβατηρίου ή άλλος δημόσιος αριθμός ταυτοποίησης. Διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση, επωνυμία εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών και διακριτικών τίτλων με τα οποία ασκεί τη δραστηριότητά της, διεύθυνση εταιρείας, ΑΦΜ εταιρείας ή άλλο δημόσιο αναγνωριστικό όπως ο αριθμός καταχώρισης εταιρείας, ιδιοκτήτες εταιρείας, διευθυντές και πραγματικοί δικαιούχοι. Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών. Χρηματοδοτικό μέσο συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής /χρεωστικής κάρτας (εάν ενδείκνυται) και συναφείς πληροφορίες συναλλαγών (εάν ενδείκνυται). Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης για προϊόν ή λειτουργία λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από λογαριασμούς σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή δεδομένα φήμης στο διαδίκτυο).

 

National Credit Bureau (Ρωσία)

Για τη λήψη επιχειρηματικών πληροφοριών για αξιολόγηση κινδύνου και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ο ορισμός της εταιρικής δομής και του πραγματικού δικαιούχου. Για υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη.

Αριθμός καταχώρισης εταιρείας, επωνυμία και διεύθυνση επιχείρησης, όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών, τυχόν επωνυμίες δραστηριότητας, κατάλογος εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν/ εμπλέκονται οι διευθυντές, ημερομηνία ίδρυσης/καταχώρησης εταιρείας.

 

Focum Solutions B.V. (Ολλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, τύπος ταυτότητας και αριθμός τηλεφώνου.

 

ID Scan Biometrics Ltd (ΗΒ), ID Scan Research Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Τουρκία)

 Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επικύρωση εγγράφων, τη σύγκριση και τον εντοπισμό πλαστογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΦΠΑ, πληροφορίες αποστολής, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, ΑΦΜ, έγγραφα ταυτότητας, κατοχής μεθόδου πληρωμής ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς Κινδύνου/Συμμόρφωσης/Πίστωσης.

 

Paycasso Verify Limited (ΗΒ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Φωτογραφία πελάτη και εικόνες εγγράφων που παρέχονται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνουν. Πληροφορίες από το ενσωματωμένο τσιπάκι RF του εγγράφου (όπου ισχύει).

 

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (ΗΒ), LexisNexis Risk Solutions (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για υποστήριξηστον έλεγχο ταυτότητας των πελατών.

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου. Φωτογραφία πελάτη και εικόνες εγγράφων που παρέχονται από τον πελάτη συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνουν. ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Πίστωσης

 

QGen Limited (Μάλτα)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Φωτογραφία πελάτη και εικόνες εγγράφων που παρέχονται από τον πελάτη συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνουν. 

 

SmartKYC Ltd (ΗΒ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης.

 

Global Data Consortium, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου. ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Πίστωσης

 

UPC BVK (Βέλγιο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Regulatory Data Corporation (ΗΠΑ), Livingston International (Καναδάς), LSSI Europe Ltd (ΗΒ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για ενδελεχή έλεγχο για λίστες παρακολούθησης και αρνητικές ειδήσεις

Εταιρική επωνυμία ή όνομα φυσικού προσώπου, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός

 

Soliditet AB (Σουηδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Publicis Groupe (Γαλλία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης.

 

Blue Shape SRL (Ιταλία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Πίστωσης.

 

PostNL (Ολλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Compta S.A. (Πορτογαλία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Deyde Calidad de Datos S.L. (Ισπανία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Kyckr, (Αυστραλία)

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Ιρλανδία)

 Για επαλήθευση ταυτότητας και διεξαγωγή συνεχούς δέουσας επιμέλειας των δεδομένων πελάτη.

 

Παροχή δεδομένων καταχώρισης επιχείρησης και πληροφοριών για την προσχώρηση νέων πελατών.

Παροχή δεδομένων τρίτων μερών για τον προληπτικό έλεγχο και επαλήθευση νέων και υπάρχοντων πελατών.

Για τη διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνων για τον πελάτη. Για την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΑΦΜ, ΑΦΜ ή άλλος δημόσιος αριθμός ταυτοποίησης, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική κατάσταση διεύθυνσης, επωνυμία εταιρείας, γνωστά ψευδώνυμα, εμπορική επωνυμία, αριθμός τηλεφώνου, ιδιοκτήτες εταιρείας, διευθυντές και πραγματικοί δικαιούχοι. Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διευθυντών.

.

 

 

Simunix Ltd (ΗΒ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

 Royal Mail Group Ltd (ΗΒ)

 

Για επαλήθευση και αναδόμηση δεδομένων διεύθυνσης σε τυποποιημένη μορφή και για επαλήθευση ονόματος και διεύθυνσης.

 

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου

 

Credit Kudos Limited (ΗΒ)

 

Για αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου απάτης και πιστώσεων, επαλήθευση εισοδήματος και δαπανών.

 

 

Όνομα και διεύθυνση, αναγνωριστικό πελάτη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, όλα τα στοιχεία του λογαριασμού και οι συνθήκες συμπεριφοράς του λογαριασμού, σχετικά στοιχεία συναλλαγών, πληροφορίες λήψης αποφάσεων και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται και χρησιμοποιούνται για την αίτησή σας για προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

 

Acton International Ltd (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου. ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Πίστωσης

 

Bisnode Norge AS (Νορβηγία)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου.

 

Bisnode Belgium NV/SA (Βέλγιο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Bisnode Danmark A/S (Δανία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου και αριθμός δημοτολογίου.

 

Bisnode Sverige AB (Σουηδία)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου και σουηδικός αριθμός ταυτοποίησης.

 

Bisnode Deutschland GmbH (Γερμανία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Deltavista International AG (Ελβετία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

KAPITOL S.A. / NV (Βέλγιο)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.

 

Orange Espagne S.A.U

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

SDS (Ολλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Dataxcel Ltd. (Ιρλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης. ΑΦΜ και αριθμός εθνικής ταυτότητας (εάν ενδείκνυται)

 

Telefónica SA (Ισπανία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

‘CDDN’ - Communicatie Data Diensten Nederland (Ολλανδία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

FrescoData LLC (ΗΠΑ)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Precision Marketing Information Ltd. (Ιρλανδία)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα και διεύθυνση.

 

Opplysningen 1881 AS (Νορβηγία)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Liteshell Holdings Ltd (Ρωσία)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και εθνικός αριθμός ταυτότητας.

 

Infocore, Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης.

 

Tradle Inc (ΗΠΑ)

Για τη λήψη πληροφοριών πελατών για αξιολόγηση κινδύνου και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ο ορισμός της εταιρικής δομής και του πραγματικού δικαιούχου. Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων / εντοπισμό πλαστογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αποδεικτικό ταυτότητας, νομική μορφή, διάρκεια παραμονής στην εργασία, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΦΠΑ, μοναδική αναγνωριστικό αναφοράς επιχείρησης, μέθοδος πληρωμής συμπεριλαμβανομένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (όπου ενδείκνυται) και πληροφορίες σχετικών συναλλαγών (όπου ενδείκνυται) και κωδικός φόρου (όπου ενδείκνυται). Έγγραφα προσδιορισμού ταυτότητας και διεύθυνσης, κατοχής χρηματοδοτικού μέσου

 

BankID (Σουηδία)

Για την επαλήθευση της ταυτότητας

Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

 

 

Synnex-Concentrix Limited (ΗΒ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός καταχώρησης εταιρείας, αριθμός ΦΠΑ, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, κατοχής μεθόδου πληρωμής ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς Κινδύνου και Συμμόρφωσης.

 

BBB.org (ΗΠΑ)

Πρόβλεψη δεδομένων επιχείρησης και πληροφοριών για την προσχώρηση νέων πελατών.

Παροχή δεδομένων τρίτων μερών για τον προληπτικό έλεγχο και επαλήθευση νέων και υπάρχοντων πελατών.

Για τη διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνων για τον πελάτη. Για τη διεξαγωγή ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ο ορισμός εταιρικής δομής και πραγματικού δικαιούχου.

Επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, email, διεύθυνση URL και άλλες υποστηρικτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση όπως (ενδεικτικά) όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, κατηγορία της επιχείρησης, βαθμολογία αξιολόγησης ΒΒΒ

 

AgFe LLP (Ηνωμένο Βασίλειο)

Διεξαγωγή στατιστικής ανάλυσης, έρευνας και ελέγχου καταλληλότητας νέων προϊόντων και υπηρεσιών και έλεγχος συστήματος. Οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, όσων σχετίζονται με πιστωτικά προϊόντα που προσφέρονται από την PayPal), διεξαγωγή ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παροχή βοήθειας σε ανάκτηση χρέους.

Επωνυμία εταιρείας όπως τα ονόματα δραστηριοποίησής της, διεύθυνση εταιρείας, ΑΦΜ εταιρείας ή άλλο δημόσιο αναγνωριστικό, όπως αριθμός μητρώου επιχείρησης, ιδιοκτήτες εταιρείας, διευθυντές εταιρείας, πραγματικοί δικαιούχοι. Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης διευθυντών. Όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης αιτούντα λογαριασμό PayPal. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης για ένα προϊόν ή δυνατότητα λογαριασμού.

 

Payfone Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, διεύθυνση email, ήχος φωνής πελάτη, συμπεριφορά πληκτρολογίου και δείκτη ποντικιού πελάτη κατά τη χρήση της τοποθεσίας Web ή της εφαρμογής PayPal.   

 

West Corporation. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, διεύθυνση email, ήχος φωνής πελάτη, συμπεριφορά πληκτρολογίου και δείκτη ποντικιού πελάτη κατά τη χρήση της τοποθεσίας Web ή της εφαρμογής PayPal.   

 

Orange S.A. (Γαλλία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

 Bouygues Telecom (Γαλλία)

 

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

 Free Mobile (Γαλλία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Societe Francaise du Radiotelephone (Γαλλία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS).

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Γερμανία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Orange Polska S.A. (Πολωνία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

T-Mobile Polska S.A. (Πολωνία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Orange Espagne SAU (Ισπανία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Vodafone España, S.A.U and Vodafone Ono, S.A.U (Ισπανία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Swisscom (Ελβετία) AG (Ελβετία)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Telefónica UK Limited (ΗΒ)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS).

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Hutchison 3G UK Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS)

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

JT (Τζέρσεϊ) Limited (Τζέρσεϊ)

Για τη διευκόλυνση της επαλήθευσης των πληροφοριών τηλεφώνου για λόγους αποτροπής απάτης, πρόληψης της απάτης, καθώς και για εξερχόμενες επαφές με τον πελάτη (τηλέφωνο και SMS), παρέχοντας μια πύλη στους προμηθευτές τηλεπικοινωνιών.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Voxbone (Βέλγιο)

Για την ενεργοποίηση υπηρεσιών ελέγχου και επαλήθευσης ταυτότητας μέσω γραπτών και τηλεφωνίας.  Για τον έλεγχο της καταλληλότητας νέων υπηρεσιών.

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής και αριθμός τηλεφώνου.

 

Vodafone (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την επαλήθευση τηλεφωνικών αριθμών, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος συμπεριλαμβανομένης της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, ΑΦΜ, εθνικός αριθμός ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Επαλήθευσης ταυτότητας.

 

Jersey Telecom (Τζέρσεϊ)

Για την επαλήθευση τηλεφωνικών αριθμών, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος συμπεριλαμβανομένης της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, ΑΦΜ, εθνικός αριθμός ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Επαλήθευση ταυτότητας.

 

iConectiv (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση τηλεφωνικών αριθμών, επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήματος συμπεριλαμβανομένης της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, ΑΦΜ, εθνικός αριθμός ταυτότητας, τόπος γέννησης, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας και τυχόν άλλα στοιχεία ταυτότητας που ζητούνται από την PayPal για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Επαλήθευση ταυτότητας.

 

DNB ID Solutions AS (Νορβηγία)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνα και έλεγχος για την καταλληλότητα νέων προϊόντων.

Στοιχεία εγγράφου ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών στοιχείων που διατηρούνται σε διαβατήρια με τσιπ (αν παρασχεθούν από τον πελάτη).

 

EZMCOM, Inc (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων ή τον εντοπισμό πλαστογραφίας.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΦΠΑ, πληροφορίες αποστολής, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, ΑΦΜ, έγγραφα ταυτότητας (αν παρέχονται) εικόνες αποδεικτικού κατοικίας, κατοχής μεθόδου πληρωμής ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς κινδύνου/συμμόρφωσης/πίστωσης.

 

Ocrolus, Inc. (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης και πρόληψη απάτης

Φωτογραφίες αντιγράφων κινήσεων του λογαριασμού, όπως παρασχέθηκαν από τους πελάτες.

4. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα

 

Argus Information and Advisory Services (ΗΠΑ)

Παροχή χρηματοοικονομικής ανάλυσης, λύσεων βαθμολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες προμηθευτών, πληροφορίες πελατών και δεδομένα συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του κρυπτογραφημένου Αναγνωριστικού PayPal

 

La Poste (Γαλλία)

Για επίλυση τεχνικών θεμάτων και αξιώσεων χρηστών (όταν το PayPal προσφέρεται από τον προμηθευτή μέσω της λύσης πληρωμής της La Poste).

Τυχόν στοιχεία λογαριασμού που απαιτούνται για την επίλυση του ζητήματος ή της αξίωσης.

 

Santander UK Cards Limited (ΗΒ)

Για διεξαγωγή κοινών εκστρατειών μάρκετινγκ για τα προϊόντα PayPal Credit και PayPal MasterCard, για υποδειγματοποίηση κινδύνων, για επιβολή όρων και προϋποθέσεων για το PayPal Credit και PayPal MasterCard.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email και στοιχεία λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της κατάστασης λογαριασμού).

 

PrePay Technologies Limited (εμπορική επωνυμία PrePay Solutions) (ΗΒ)

Για διεξαγωγή κοινών εκστρατειών μάρκετινγκ για την προπληρωμένη κάρτα PayPal και για υποδειγματοποίηση κινδύνων και περιπτώσεων απάτης και για επιβολή όρων και προϋποθέσεων για την προπληρωμένη κάρτα PayPal.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία λογαριασμού.

 

Société Générale (Γαλλία), La Banque Postale (Γαλλία), Crédit Mutuel (Γαλλία)

Σκοποί χρέωσης.

Μόνο για προμηθευτές που χρησιμοποιούν το PayPal μέσω της λύσης πληρωμής που παρέχεται από τον συνεργάτη: αναγνωριστικό προμηθευτή, πλήθος συναλλαγών PayPal, όγκος συναλλαγών με την PayPal και, ανάλογα με την περίπτωση, κλείσιμο του λογαριασμού PayPal.

 

Findomestic Banca (Ιταλία),

Καταχώριση της πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από την εταιρεία πίστωσης για τον λογαριασμό PayPal του χρήστη και επεξεργασία αιτημάτων πληρωμής του ίδιου του χρήστη.

Όνομα, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης (ανάλογα με την περίπτωση), αριθμός πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, τριψήφιος κωδικός ασφαλείας κάρτας (CSC) (ανάλογα με την περίπτωση) και ποσό αιτήματος χρηματοδότησης και τυχόν στοιχεία λογαριασμού που απαιτούνται για επίλυση περιπτώσεων απάτης ή διαφορών.

 

Cofidis (Γαλλία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και η διαχείριση διαφορών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την Cofidis

Όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία εγγραφής, αριθμός πληρωμών που έχουν ληφθεί από επαληθευμένους χρήστες της PayPal, πληροφορίες για το αν ο πελάτης έχει επαληθευμένο τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία των συναλλαγών και στοιχεία των ανεπιτυχών πληρωμών

 

United Kapital Limited (ΗΒ) και United Kapital Limited, LLC (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπεται σε εσάς (ή στον προμηθευτή με τον οποίο συναλλάσσεστε) η χρήση προϊόντων που έχουν εκδοθεί από την United Kapital με την PayPal.

Μόνο για προμηθευτές της PayPal που ζητούν και χρησιμοποιούν προϊόντα που έχουν εκδοθεί από την United Kapital Limited: Όνομα, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αντίγραφα εγγράφων ταυτότητας, αναγνωριστικό PayPal (αναγνωριστικό προμηθευτή), διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του αριθμού των συναλλαγών PayPal και του όγκου συναλλαγών με την PayPal), διάρκεια χρήσης του PayPal και, ανάλογα με την περίπτωση, κλείσιμο του λογαριασμού PayPal.

 

Για τους πελάτες αυτών των προμηθευτών: στοιχεία συναλλαγών, όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση και αναγνωριστικός αριθμός PayPal.

 

Deloitte Consulting Inc. (ΗΠΑ)

Χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Όνομα πελάτη ή επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση πελάτη ή επιχείρησης, αριθμός ταυτοποίησης φορολογητέου προσώπου, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμού, τύπος νομικής οντότητας, κατάσταση υπηκοότητας.

 

Paga más Tarde (Ισπανία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και η διαχείριση διαφορών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την Paga más Tarde.

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, εύρος ηλικίας, διεύθυνση email

διεύθυνση, πόλη, πολιτεία, χώρα, κατάσταση λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμού, ζώνη ώρας, γλώσσα συστήματος, γλώσσα

 

Oney (Ιταλία) (Γαλλία)

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία πληρωμών, ο έλεγχος απάτης και η διαχείριση διαφωνιών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την Oney

Όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία εγγραφής, αριθμός πληρωμών που ελήφθησαν από επαληθευμένο χρήστη της PayPal χρήστη, επαλήθευση και πληροφορίες συναλλαγών.

5. Εμπορικές συνεργασίες

 

Royal Mail Group Plc. (ΗΒ) και Pitney Bowes Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή αυτόματης εκτύπωσης ετικετών για πωλητές που χρησιμοποιούν PayPal και eBay προς διευκόλυνση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και της παράδοσης, των υπηρεσιών διακανονισμού πληρωμών και για την αξιολόγηση του κινδύνου ή για την υποστήριξη στον εντοπισμό, την αποτροπή ή/και την αντιμετώπιση απάτης ή άλλων πιθανώς παράνομων ενεργειών και παραβιάσεων πολιτικών

Όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση email, ποσό συναλλαγών ταχυδρομικών τελών, στοιχεία λογαριασμού, διεύθυνση IP, πληροφορίες για την εκτύπωση της ετικέτας αποστολής, ιστορικό πωλήσεων και ιστορικό αγορών

 

TrustWave (ΗΠΑ) (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης σε προμηθευτές που χρησιμοποιούν το PayPal και για διευκόλυνση της διαδικασίας συμβατότητας με το PCI DSS.

Όνομα, διεύθυνση email και αριθμός λογαριασμού PayPal.

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Λουξεμβούργο)

Για τους σκοπούς των απαιτήσεων της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του προγράμματος "Γνωρίστε τον πελάτη σας".

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα, εθνική ταυτότητα/αριθμός διαβατηρίου.

 

Harrow Council (Ηνωμένο Βασίλειο)

Εξόφληση χρημάτων σε όφελος των παραληπτών με χρήση του PayPal.

Όλα τα στοιχεία του Λογαριασμού.

 

Cloud IQ (ΗΒ)

Παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς πελάτες με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών στην PayPal, όγκος συναλλαγών στην PayPal, διαχωρισμός όγκου εγχώριων / διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

 

Borderlinx (ΗΒ)

Για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης σε επιχειρηματικούς πελάτες που χρησιμοποιούν την PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών στην PayPal, όγκος συναλλαγών στην PayPal, διαχωρισμός όγκου εγχώριων / διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

 

 

WebInterpret (Γαλλία)

Παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς πελάτες με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών στην PayPal, όγκος συναλλαγών στην PayPal, διαχωρισμός όγκου εγχώριων / διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

 

Apple Inc. (ΗΠΑ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για τη διαχείριση κινδύνων, την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλημάτων όπως οι απάτες.

Όνομα, επώνυμο, email, εάν έχει επαληθευτεί το email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, κατάσταση λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, πότε άνοιξε ο λογαριασμός, εάν ο πελάτης έχει αγοράσει κάτι με την PayPal τις τελευταίες 30 ημέρες (Ναι ή Όχι), εάν τα στοιχεία χρέωσης έχουν αλλάξει τις τελευταίες τριάντα ημέρες (Ναι ή Όχι),

 

Schenker (Σουηδία)

Για τη διευκόλυνση της αποστολής και για να είναι ευκολότερη η αποστολή στοιχείων που πωλήθηκαν/αγοράστηκαν στην τοποθεσία του προμηθευτή

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου

 

DHL (Σουηδία)

Για τη διευκόλυνση της αποστολής και για να είναι ευκολότερη η αποστολή στοιχείων που πωλήθηκαν/αγοράστηκαν στην τοποθεσία του προμηθευτή

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου

 

 

Sello (Σουηδία)

Για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πωλητών, ενεργοποίηση στοιχείων καταστήματος, ενεργοποίηση μαζικής καταχώρησης και διαχείρισης παραγγελιών

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, ψευδώνυμο

 

 

Twilio (Σουηδία)

Για την ενεργοποίηση αποστολής SMS στους πελάτες για την επαλήθευση ταυτότητας

 

Όνομα, αριθμός τηλεφώνου

 

Sutherland Global Services Inc. (ΗΠΑ και Φιλιππίνες)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και οι υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω τηλεφώνου και email.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, συντομευμένα και περιορισμένα ή πλήρη στοιχεία μεθόδου πληρωμής (ανάλογα με την περίπτωση), ημερομηνίες λήξης μεθόδου πληρωμής, τύπος λογαριασμού PayPal, αποδεικτικό ταυτότητας, υπόλοιπο λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών, καταστάσεις και αναφορές πελατών, αλληλογραφία σχετικά με τον λογαριασμό, πληροφορίες αποστολής και πληροφορίες προωθητικών ενεργειών.

 

Nuance Communications Inc. (ΗΠΑ)

Για να βαθμονομείται και να βελτιστοποιείται η απόδοση της φωνητικής αναγνώρισης για τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Καταγραφές δείγματος τηλεφωνικών κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών, που μπορεί να περιλαμβάνουν κάποιο ή όλα τα στοιχεία λογαριασμού που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της κλήσης.

 

ICT Group Inc. (ΗΠΑ)

Για να διεξάγεται και να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και αριθμός λογαριασμού PayPal.

 

Lithium Technologies Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών που προκύπτουν από επαφές των πελατών με την PayPal σε κανάλια κοινωνικών μέσων.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη μέσω καναλιών κοινωνικών μέσων που μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ονόματα χρηστών κοινωνικών μέσων, συντομευμένα και περιορισμένα ή πλήρη στοιχεία μεθόδου πληρωμής (ανάλογα με την περίπτωση), ημερομηνίες λήξης μεθόδου πληρωμής, τύπος λογαριασμού PayPal, αποδεικτικό ταυτότητας, υπόλοιπο λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών, καταστάσεις και αναφορές πελατών, αλληλογραφία σχετικά με τον λογαριασμό, πληροφορίες αποστολής και πληροφορίες προωθητικών ενεργειών.

 

Attensity Europe GmbH

Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών που προκύπτουν από επαφές των πελατών με την PayPal σε κανάλια κοινωνικών μέσων.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη μέσω καναλιών κοινωνικών μέσων που μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ονόματα χρηστών κοινωνικών μέσων, συντομευμένα και περιορισμένα ή πλήρη στοιχεία μεθόδου πληρωμής (ανάλογα με την περίπτωση), ημερομηνίες λήξης μεθόδου πληρωμής, τύπος λογαριασμού PayPal, αποδεικτικό ταυτότητας, υπόλοιπο λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών, καταστάσεις και αναφορές πελατών, αλληλογραφία σχετικά με τον λογαριασμό, πληροφορίες αποστολής και πληροφορίες προωθητικών ενεργειών.

 

ILinc Communications, Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή διαδικτυακών σεμιναρίων (σεμινάρια στο διαδίκτυο) σε προμηθευτές στην πλατφόρμα της ILinc.

Όνομα, διεύθυνση email προμηθευτών.

 

ePerformax Contact Centers & BPO (ΗΠΑ),

Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών σχετικά με τις πληρωμές παγκοσμίως.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, συντομευμένα και περιορισμένα ή πλήρη στοιχεία μεθόδου πληρωμής (ανάλογα με την περίπτωση), ημερομηνίες λήξης μεθόδου πληρωμής, τύπος λογαριασμού PayPal, αποδεικτικό ταυτότητας, υπόλοιπο λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών, καταστάσεις και αναφορές πελατών, αλληλογραφία σχετικά με τον λογαριασμό, πληροφορίες αποστολής και πληροφορίες προωθητικών ενεργειών.

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Βουλγαρία)

Για λειτουργία της υπηρεσίας αποζημίωσης εξόδων επιστροφής.

Όνομα, διεύθυνση email, αναγνωριστικό συναλλαγής PayPal, πληροφορίες επιστροφής (κατηγορία επιστρεφόμενου είδους, λόγος επιστροφής, ποσό επιστροφής, νόμισμα, χώρα επιστροφής, τύπος επιστροφής) και στοιχεία τεκμηρίωσης αποστολής.

 

Key Performance Group SAS, Γαλλία

Διοίκηση προγράμματος σύστασης μελών PayPal.

Όνομα, επώνυμο, email, αναγνωριστικό πελάτη, πληροφορίες συναλλαγών που σχετίζονται με ανταμοιβές συστάσεων.

 

New Relic, Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή ανάλυσης που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε σφάλματα στην υπηρεσία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δεδομένα αρχείου καταγραφής και συνολικά δεδομένα για την απόδοση της υπηρεσίας.

 

PagerDuty, Inc. (ΗΠΑ)

Για την ειδοποίηση τεχνικών σε επιφυλακή σχετικά με την άφιξη ενός καθολικού email.

Θέμα του σχετικού email.

 

Sumologic, Inc. (ΗΠΑ)

Για την παροχή ανάλυσης που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε σφάλματα στην υπηρεσία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δεδομένα αρχείου καταγραφής και συνολικά δεδομένα για την απόδοση της υπηρεσίας.

 

IPSA International

Για υποστήριξη της έρευνας ύποπτων δραστηριοτήτων σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων ή/και παραβίαση Παγκόσμιων Κυρώσεων και αντίστοιχη αναφορά σε ρυθμιστικές αρχές.

Όνομα, ψευδώνυμα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, τοποθεσία ζώνης ώρας, αριθμός διαβατηρίου, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή άλλη δημόσια ταυτότητα, δεδομένα συναλλαγών και κινήσεων λογαριασμού, χρηματοδοτικό μέσο(τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός πιστωτικής κάρτας).

 

CCC Leipzig (Γερμανία)

CCC GmbH (Γερμανία)

Ανάθεση εξυπηρέτησης πελατών Global Ops σε εξωτερικούς συνεργάτες για τη γερμανική αγορά.

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, χρηματοπιστωτικά στοιχεία-τράπεζα, χρεωστική και πιστωτική, ιστορικό συναλλαγών, στοιχεία επιχείρησης όπως διευθύνσεις URL, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης/ΑΦΜ/αριθμός μητρώου εργοδότη, διεύθυνση IP

Λεπτομέρειες αντισυμβαλλόμενου.

 

 

Telus international Europe

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για έλεγχο των λόγων αδράνειας και διερεύνηση τυχόν τεχνικών θεμάτων ή προβλημάτων

Όνομα, αριθμός τηλεφώνου, τύπος χρήστη (με βάση τον αριθμό συναλλαγών), διεύθυνση email, τεχνικά ιστορικά δεδομένα χρήστη.

 

 

24/7 (Φιλιππίνες)

 

 Ζωντανή συνομιλία και δημιουργία ζήτησης

Πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ιστορικά προηγούμενων συνομιλιών.

 

Teleperformance (Σουηδία)

 

Για εξυπηρέτηση των πελατών μας και απάντηση στα ερωτήματά τους μέσω τηλεφώνου, chat και email

όλα τα στοιχεία του λογαριασμού

 

Kundo (Σουηδία)

 

Για ενεργοποίηση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών μέσω email

όνομα, διεύθυνση email, αριθμοί ip και περιεχόμενο email

 

Servit (Σουηδία)

 

Για ενεργοποίηση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών μέσω email

όνομα, διεύθυνση email, αριθμοί ip και περιεχόμενο email

 

LiveChat (Πολωνία)

Ζωντανή συνομιλία και δημιουργία ζήτησης

Πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ιστορικά προηγούμενων συνομιλιών.

 

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία)

Κατασκευή χρεωστικών καρτών

Όνομα, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός λογαριασμού Mastercard που έχει εκδοθεί από την PayPal (αριθ. PAN), αριθμός λογαριασμού Visa που έχει εκδοθεί από την PayPal (αριθ. PAN), ημερομηνία λήξης κάρτας που έχει εκδοθεί από την PayPal

6. Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις

 

Northstar Research Partners (ΗΠΑ)

Για διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών.

Όνομα, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

 

Ipsos Mori UK Limited (ΗΒ), Ipsos GmbH (Γερμανία), Ipsos SAS (Γαλλία) και FactWorks GmbH (Γερμανία), TNS Deutschland GmbH (Γερμανία), The Tryst Market Research Limited (ΗΒ), The Modellers LLC (ΗΠΑ), Hall and Partners Europe Ltd. (ΗΒ), Hall and Partners LLC (ΗΠΑ), Factworks LLC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Lieberman Research Worldwide LLC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Forrester Research, Inc. (ΗΠΑ), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (CH)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Opinion Labs Inc. (ΗΠΑ), Sky Cconsulting (Γαλλία), Acuity ETS Ltd. (ΗΒ), I + E Research (Γερμανία)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Adwise (Γαλλία) και Axance (Γαλλία)

Για διεξαγωγή ερευνών μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικά στοιχεία συναλλαγών.

 

BD Network Limited (ΗΒ), Tullo Marshall Warren Limited (ΗΒ) και MyCash (Γαλλία)

Για ανάπτυξη και εκτέλεση προωθήσεων πελατών.

Όνομα, διεύθυνση και διεύθυνση email.

 

Salesforce.com, inc. (ΗΠΑ)

Για αποθήκευση πληροφοριών επικοινωνίας προμηθευτών καθώς και άλλων υποστηρικτικών πληροφοριών σχετικά με την επιχειρηματική σχέση.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση URL αναγνωριστικό λογαριασμού PayPal και άλλες υποστηρικτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σχέση όπως (ενδεικτικά) όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας στον προμηθευτή ή/και τον συνεργάτη στον οποίο έχει ενταχθεί ο προμηθευτής, περιγραφή των προϊόντων που πωλούνται μέσω PayPal, σημειώματα επικοινωνίας και πληροφορίες ένταξης, εσωτερικές αποφάσεις σχετικά με τον προμηθευτή, υπολογισμοί εισοδήματος και άλλες πληροφορίες για την επιχείρηση του προμηθευτή όπως διατίθενται από τον προμηθευτή και πληροφορίες σχετικά με ειδικές ενσωματώσεις προμηθευτών, όνομα και διεύθυνση τράπεζας.

 

Clue PR (Πολωνία), Daniel J Edelman Ltd (ΗΒ), Edelman.ergo GmbH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), Edelman Spain, S.A. (Ισπανία), Edelman S.A. (Γαλλία), Edelman S.r.l. (Ιταλία), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Ολλανδία), Southpaw Productions, s.r.o. (Τσεχική Δημοκρατία), Clue PR (Ουγγαρία), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Ελλάδα) Comit Communications & Marketing Limited (Ιρλανδία), Spotlight PR AB (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία)

Για απάντηση σε ερωτήσεις μέσων σχετικά με ερωτήματα πελατών και παροχή βοήθειας στην PayPal σε δράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όνομα, διεύθυνση και όλα τα στοιχεία λογαριασμού πελάτη σχετικά με τα θέματα πελάτη.

 

Alchemy Worx Ltd (ΗΒ)

Για να επιτρέπεται η αναφορά ζητημάτων διαχείρισης σε εκστρατείες μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email και λεπτομέρειες αλληλεπίδρασης της εκστρατείας με τους πελάτες.

 

Carrenza Limited (ΗΒ)

Για τροφοδοσία μιας βάσης δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

 

Dataprovider B.V (Ολλανδία)

Για λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ και στοιχείων επιχείρησης για πωλήσεις και σκοπούς μάρκετινγκ μέσω απόκτησης και εμπλουτισμού των στοιχείων επιχείρησης και των προφίλ δεδομένων νέων και υφιστάμενων πελατών

Αναγνωριστικό αιτήματος, διεύθυνση URL, τομέας, επωνυμία εταιρείας

 

1000Mercis SA (Γαλλία) και 1000Mercis Ltd (ΗΒ)

Για αποθήκευση των δεδομένων χρήστη για διεξαγωγή εκστρατειών μάρκετινγκ εκ μέρους της PayPal.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικά στοιχεία συναλλαγών.

 

A McLay & Company Limited (ΗΒ), TNT Post Italia (Ιταλία)

Για υποστήριξη στην εκτέλεση εκστρατειών αλληλογραφίας και μάρκετινγκ εκτός διαδικτύου.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

 

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Γερμανία), MEILLERGHP GmbH (Γερμανία) και W & J Linney Ltd (ΗΒ)

Για υποστήριξη στην εκτέλεση εκστρατειών αλληλογραφίας και μάρκετινγκ εκτός διαδικτύου.

Όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται.

 

Medallia, Inc. (ΗΠΑ)

Για διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών.

Όνομα, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών.

 

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Γερμανία) και Crossover Communication GmbH (Γερμανία)

Για υποστήριξη στην εκτέλεση εκστρατειών αλληλογραφίας και μάρκετινγκ εκτός διαδικτύου.

Όνομα, διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται.

 

optivo GmbH (Γερμανία)

Για αποστολή email, διεξαγωγή μάρκετινγκ μέσω email.

Όνομα προμηθευτή, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, διεύθυνση email, διεύθυνση, κατάσταση, αναγνωριστικό πελάτη και σύστημα αγορών.

 

Acxiom France SAS (Γαλλία), Acxiom Ltd (ΗΒ) και Acxiom GmbH (Γερμανία)

Για συλλογή πρόσθετων πληροφοριών χρήστη και για εκστρατείες μάρκετινγκ με καλύτερη εστίαση.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης και αριθμός τηλεφώνου.

 

Rapp (Γαλλία), Rapp (ΗΒ), Antics (ΗΠΑ), Partner Path

Για την ανάπτυξη, μέτρηση και υλοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ.

Όνομα, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός καταχώρησης προμηθευτή/συνεργάτη, όνομα, θέση εργασίας, τίτλος, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστότοπου του προμηθευτή, αριθμός λογαριασμού PayPal, εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή, συμπεριφορά σε ιστότοπο Υπηρεσιών PayPal.

 

DemandGen AG (Γερμανία)

Για την εκτέλεση εκστρατειών μάρκετινγκ μέσω e-mail.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικά στοιχεία συναλλαγών.

 

Business support services - b2s, SAS (Γαλλία), Foule Access SAS (Γαλλία)

Για την αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας των προμηθευτών, για επικοινωνία μάρκετινγκ με αυτούς..

Όνομα προμηθευτή, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή.

 

Consultix (Γαλλία και Ισπανία) και Quadro Srl (Ιταλία)

Για φιλοξενία πληροφοριών που παρέχονται από προμηθευτές και προβολή τμήματος αυτών των πληροφοριών σε σελίδες της τοποθεσίας Web της PayPal όπου αναφέρονται οι τοποθεσίες Web που δέχονται πληρωμές μέσω PayPal και προτείνουν ειδικές προσφορές στους χρήστες της PayPal.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από προμηθευτές σχετικά με τη χρήση αυτών των σελίδων της τοποθεσίας Web της PayPal (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα του ονόματος του προμηθευτή, του ονόματος του υπεύθυνου επικοινωνίας, της διεύθυνσης email, του λογοτύπου και πληροφοριών σχετικά με προωθητικό υλικό που προσφέρεται σε χρήστες της PayPal).

 

Appnexus, Inc. (ΗΠΑ), BlueKai, Inc. (ΗΠΑ), Adobe Systems Incorporated (ΗΠΑ), Mediamath Inc. (ΗΠΑ), Criteo SA (Γαλλία) (Σουηδία), TubeMogul Inc (ΗΠΑ), AdaptTV

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Κρυπτογραφημένη διεύθυνση email που σχετίζεται με τους χρήστες PayPal (χωρίς να αναφέρεται η σχέση με τον λογαριασμό).

 

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Ιρλανδία), Google (Σουηδία), DoubleClick Europe Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), DoubleClick, τμήμα της Google, Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Σιγκαπούρη)

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό πελάτη, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό προμηθευτή, αξία συναλλαγής.

 

Conversant Inc. (ΗΠΑ), Commission Junction (ΗΠΑ), Conversant GmbH (Γερμανία), Conversant International Ltd. (Ιρλανδία)

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να ταυτοποιούνται οι επισκέπτες και να ανακατευθύνονται μέσω εκστρατειών προσωποποιημένης διαφήμισης.

Συντομευμένο αναγνωριστικό λογαριασμού PayPal (όπως ενδείκνυται) καθώς και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, περιεχόμενο διαφημίσεων προς αποστολή και διαχωρισμός σε ομάδα χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ιρλανδία), LinkedIn Corporation (ΗΠΑ), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Σιγκαπούρη)

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Επωνυμία επιχείρησης, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email που σχετίζεται με χρήστες PayPal (χωρίς να αναφέρεται η σχέση με τον λογαριασμό)

 

StrikeAd UK Ltd. (ΗΒ), Criteo Ltd. (ΗΒ), Criteo Singapore Pte. Ltd (Σιγκαπούρη), Tapjoy Inc. (ΗΠΑ), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (ΗΠΑ), Exponential Interactive Inc (ΗΠΑ), InMobi (ΗΠΑ), MoPub Inc. (ΗΠΑ), AdMob Inc (ΗΠΑ), Millenial Media Inc (ΗΠΑ), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (ΗΒ) Fiksu, Inc. (ΗΠΑ), Nanigans, Inc. (ΗΠΑ), Eloqua, τμήμα της Oracle Inc.,Criteo SA (Γαλλία), Rocket Fuel,

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να διαχωρίζονται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, Αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και Αναγνωριστικό συσκευής για διαμόρφωση ομάδων χρηστών για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

Fiksu, Inc. (ΗΠΑ)

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να διαχωρίζονται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν τις εφαρμογές για κινητές συσκευές της PayPal.

Αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, όταν ο χρήστης εγκαθιστά μια εφαρμογή, εγγράφεται στις Υπηρεσίες PayPal, συνδέεται, κάνει check-in ή ορίζει φωτογραφία προφίλ.

 

Heaven SAS (Γαλλία)

Για την εκτέλεση εκστρατειών μάρκετινγκ για προμηθευτές.

Όνομα προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστοτόπουπρομηθευτή, περιγραφή στοιχείου που αγοράστηκε και τιμή στοιχείου.

 

Wire Stone LLC (ΗΠΑ)

Για επιλογή και ειδοποίηση νικητών και απόδοση δώρων για νικητές λοταρίας ερευνών. Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Γαλλία)

Για αποθήκευση δεδομένων χρηστών για εκστρατείες μάρκετινγκ και για εκτέλεση εκστρατειών άμεσης εμπορικής προώθησης.

Όνομα, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου.

 

2engage (Γερμανία) και Quo Vadis (Γερμανία)

Για διεξαγωγή ερευνών αγοράς.

Όνομα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, όνομα τομέα, διεύθυνση e-mail, τύπος και φύση χρήσης υπηρεσιών PayPal, τμήμα αγοράς και γενικευμένη ταξινόμηση μεγέθους εταιρείας και πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε προηγούμενες έρευνες.

 

Facebook, Inc (ΗΠΑ), Facebook Ireland Limited (Ιρλανδία), Twitter, Inc. (ΗΠΑ), (Ιρλανδία) AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Σουηδία).

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής για τη διαμόρφωση ομάδων χρηστών βάσει συμπεριφοράς στην εφαρμογή, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email που έχει συσχετιστεί με τους χρήστες PayPal (χωρίς να υποδεικνύεται η σχέση του λογαριασμού), διεύθυνση IP, ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookie, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Αναγνωριστικό διαφημιστή σε κινητές συσκευές, διεύθυνση IP και άλλα μεταδεδομένα μέσω του Facebook SDK σε εφαρμογές για κινητές συσκευές.

 

SurveyMonkey (Σουηδία), (Ισπανία), (ΗΠΑ) (Πορτογαλία)

Για υποστήριξη στη διεξαγωγή ερευνών χρηστών.

Όνομα, διεύθυνση email και λεπτομέρειες αλληλεπίδρασης της εκστρατείας με τους πελάτες.

 

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (ΗΠΑ), Dynamic Logic, Inc. (ΗΠΑ), GfK Custom Research LLC (ΗΠΑ), GfK Polonia Sp. z o.o. (Πολωνία), Millward Brown, Inc. (ΗΠΑ) και Radius Global Market Research, LLC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Oracle America Inc. (ΗΠΑ),

Oracle Corporation UK Ltd

Για την ανάπτυξη, μέτρηση και υλοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ.

Όνομα, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός καταχώρησης προμηθευτή, όνομα, τίτλος εργασίας, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή, αριθμός λογαριασμού PayPal, εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή, συμπεριφορά σε ιστότοπο PayPal.

 

Nanigans, Inc. (ΗΠΑ), Fiksu, Inc. (ΗΠΑ), Ad- X Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Criteo Ltd. (Ηνωμένο Βασίλειο), Criteo Singapore Pte. Ltd

Βοήθεια στον εντοπισμό της συμπεριφοράς στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το στοχευμένο μάρκετινγκ, την παροχή βοήθειας στον χειρισμό και τη βελτιστοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ για κινητές συσκευές σε κοινωνικά δίκτυα και αλλού στο Web

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookies, Αναγνωριστικό διαφήμισης και Αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, συμβάντα στην εφαρμογή για κινητές συσκευές που σχετίζονται με τη χρήση της από τον συγκεκριμένο χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σύνδεσης, της επιτυχούς ολοκλήρωσης συναλλαγής), αλλά όχι στοιχεία πληρωμών και οικονομικές πληροφορίες.

 

Περιεχόμενο διαφημίσεων που θα παραδίδεται σε συγκεκριμένους χρήστες και, όπου ενδείκνυται, στη διαχωρισμένη ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

Zeuner S.p.A. (Ιταλία), Accueil Srl (Ιταλία) και CallCenterNet Italy s.r.l. (Ιταλία)

Για την αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας των προμηθευτών, για επικοινωνία μάρκετινγκ με αυτούς..

Όνομα προμηθευτή, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή.

 

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Για την αποστολή στους χρήστες της PayPal μηνυμάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και προωθητικών μηνυμάτων (ανάλογα με τις ρυθμίσεις εγγραφής).

Αριθμός κινητού, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών και στοιχεία λογαριασμού.

 

Iris (Γερμανία)

Για την ανάπτυξη, μέτρηση και υλοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ.

Όνομα, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση και αριθμός καταχώρησης προμηθευτή/συνεργάτη, όνομα, τίτλος εργασίας, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας προμηθευτή, διεύθυνση URL ιστότοπου προμηθευτή, αριθμός λογαριασμού PayPal, εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή, συμπεριφορά στον ιστότοπο PayPal.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς και την ανάπτυξη πληροφοριών.

Πληροφορίες λογαριασμού και συναλλαγών που έχουν καταστεί ανώνυμες.

 

PaketPLUS Marketing GmbH (Γερμανία)

Διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ, διανομή φυλλαδίων σε προμηθευτές και παρακολούθηση εκστρατειών.

Όνομα καταναλωτή, τοποθεσία, φύση και κλίμακα απάτης στον λογαριασμό, επωνυμία επιχείρησης.

 

Eye square GmbH (Γερμανία)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

 

Alliance Data FHC, Inc., δραστηριοποιούμενη ως Epsilon International ή/και Epsilon Communication Solutions, S.L

Για την εκτέλεση εκστρατειών εξερχόμενης επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μέσω email και push notifications.

Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ονόματος, email, αριθμού τηλεφώνου. Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, Αναγνωριστικό Διαφήμισης. Περιεχόμενο επικοινωνιών που θα παραδίδεται σε συγκεκριμένους χρήστες και, όπου ενδείκνυται, στη διαχωρισμένη ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο για σκοπούς επικοινωνίας.

 

Visual IQ, Inc (ΗΠΑ), Visual IQ (Καναδάς)

Μέτρηση Συνδυαστικής Συσκευής / Καναλιού.

Αναγνωριστικά διαφήμισης και συσκευών για τη διαμόρφωση ομάδων χρηστών βάσει συμπεριφοράς στην εφαρμογή, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email που έχει συσχετιστεί με τους χρήστες PayPal (χωρίς να υποδεικνύεται η σχέση του λογαριασμού). Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες.

 

aklamio GmbH (Γερμανία)

Η aklamio εφαρμόζει μάρκετινγκ συστάσεων και πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων για να αποκτήσει νέους, ενεργούς καταναλωτές PayPal.

κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό πελάτη, χρονική στιγμή εγγραφής και διεξαγωγής πρώτης συναλλαγής.

 

Rakuten (Παγκόσμια)

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

 

Realzeit GmbH (Γερμανία)

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να διαχωρίζονται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ, παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής.

 

Trademob GmbH (Γερμανία)

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να διαχωρίζονται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ, παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής.

 

Maple Team Limited (Ισραήλ), Unique Digital Marketing Limited (ΗΒ), Havas Media (Γαλλία), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Γερμανία), Blue 449 GmbH (Γερμανία)

Μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο για αγορά ψηφιακών μέσων με σκοπό τη διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων της PayPal.

Αυτοί οι οργανισμοί συχνά επεξεργάζονται ανώνυμα cookie, αναγνωριστικά συσκευών, λίστες εστίασης, συντομευμένες λίστες email για προσέγγιση των πελατών μας μέσω δικτύων μέσων μαζικής επικοινωνίας.

 

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) – ΕΜΑΑ

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

 

Pandora

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

 

Affilio

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

 

Resultados Digitais

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες.

 

Netfluential Ltd. (ΗΒ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Greenberg Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικά στοιχεία συναλλαγών.

 

LatentView Analytics Corporation (ΗΠΑ, ΗΒ, Ινδία)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Hall & Partners Europe Ltd. (ΗΒ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, τύπος λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικά στοιχεία συναλλαγών.

 

Firefish Ltd. (ΗΒ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

FocusVision Worldwide Inc. (ΗΠΑ), Focus Vision Inc (ΗΒ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα/πόλη διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Clear Score Technology Ltd. (ΗΒ)

Για την εκτέλεση στοχευμένων εκστρατειών, προκειμένου να παρέχεται προσωποποιημένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες.

 

VivaKi GmbH (Γερμανία)

Για συλλογή ανώνυμων πληροφοριών χρήστη για αποτελεσματική βελτιστοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ. Υποστήριξη στην αναγνώριση συμπεριφορών στις τοποθεσίες Web της PayPal για καθοδήγηση αποφάσεων σχετικά με το στοχευμένο μάρκετινγκ και την εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις, εφαρμογές και email που παρέχονται στους χρήστες. Πληροφορίες σχετικά με συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης, επισκέψεις σε ιστοτόπους της PayPal.

 

Adjust GmbH (Γερμανία)

Βοήθεια στον εντοπισμό της συμπεριφοράς στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το στοχευμένο μάρκετινγκ, την παροχή βοήθειας στον χειρισμό και τη βελτιστοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ για κινητές συσκευές σε κοινωνικά δίκτυα και αλλού στο Web

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookies, Αναγνωριστικό διαφήμισης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό πελάτη και Αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, συμβάντα στην εφαρμογή για κινητές συσκευές που σχετίζονται με τη χρήση της από τον συγκεκριμένο χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σύνδεσης, της επιτυχούς ολοκλήρωσης συναλλαγής), αλλά όχι στοιχεία πληρωμών και οικονομικές πληροφορίες.

 

Περιεχόμενο διαφημίσεων που θα παραδίδεται σε συγκεκριμένους χρήστες και, όπου ενδείκνυται, στη διαχωρισμένη ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

Quiller Consultants (ΗΒ)

Υποστήριξη εργασιών κυβερνητικού τμήματος σχέσεων του ΗΒ.

Υλικά μάρκετινγκ και γενικές περιγραφές προϊόντων PayPal. Περιστασιακή μελέτη υποθέσεων προμηθευτών. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που κοινοποιούνται θα αποτελούν δημόσιο αρχείο, π.χ. απαντήσεις σε διαβούλευση. Δεν θα κοινοποιούνται δεδομένα για συγκεκριμένους πελάτες ή προμηθευτές.

 

iProspect

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης για υποστήριξη των ομάδων μάρκετινγκ της PayPal και παροχή ανάδρασης για τον σχεδιασμό περιεχομένου Web και για θέματα τοποθεσίας.

Αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό πελάτη, χώρα, τύπος λογαριασμού, διεύθυνση IP.

 

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, για τον διαχωρισμό των χρηστών για εκστρατείες μάρκετινγκ, για παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

 

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, διαφημιστικά αναγνωριστικά, αθροιστικά δεδομένα για εγκαταστάσεις, εγγραφές και μετατροπές

 

 

Crispin Porter Bogusky CP+B (ΗΒ)

Για την εκτέλεση και μέτρηση διαφημιστικών εκστρατειών

Αξία συναλλαγής (δωρεά μόνο), αναγνωριστικό προμηθευτή

 

Altares D&B (ΕΜΑΑ), Informa (ΕΜΑΑ), Cerved (ΕΜΑΑ), Cribis D&B (ΕΜΑΑ), Coface (ΕΜΑΑ), Dun & Bradstreet (ΕΜΑΑ).

Πληροφορίες μάρκετινγκ και στοιχείων επιχείρησης για σκοπούς πωλήσεων, απόκτηση και εμπλουτισμός στοιχείων επιχείρησης νέων και υφιστάμενων πελατών.

 

Εξωτερικά διευθυντικά στελέχη (στοιχεία επιχείρησης υποψήφιων πελατών).

 

Fiksu Inc (ΗΠΑ)

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να διαχωρίζονται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν τις εφαρμογές για κινητές συσκευές της PayPal. 

Αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, όταν ο χρήστης εγκαθιστά μια εφαρμογή, εγγράφεται στις Υπηρεσίες PayPal, συνδέεται, κάνει check-in ή ορίζει φωτογραφία προφίλ. 

 

Market Bridge (ΗΠΑ)

Για διαχωρισμό πελατών για βελτιωμένη εξυπηρέτηση

Αναγνωριστικό λογαριασμού, διεύθυνση, ταχυδρομικός κωδικός, ιστορικό λογαριασμών, δεδομένα ανάπτυξης όπως χρήση προϊόντων και όλα τα δεδομένα συναλλαγής.

 

Select Media Ltd (ΗΒ), AdCompass Ltd (ΗΒ), Cheetah Mobile Inc. (Κίνα), Fyber GmbH (Γερμανία)

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να διαχωρίζονται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής για διαχωρισμό ομάδων χρηστών για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

Debby and Ron digital LTD (Ιλινόι)

LLC Havas Digital (Havas Russia)

Οργανισμός μέσων μαζικής επικοινωνίας στο διαδίκτυο για αγορά ψηφιακών μέσων διαφήμισης των υπηρεσιών και προϊόντων της PayPal.

Αυτοί οι οργανισμοί συχνά επεξεργάζονται ανώνυμα cookie, αναγνωριστικά συσκευών, λίστες εστίασης, συντομευμένες λίστες email για προσέγγιση των πελατών μας μέσω δικτύων μέσων μαζικής επικοινωνίας.

 

Ogury Ltd (ΗΒ), Adara, Inc (ΗΠΑ), RadiumOne, Inc (ΗΠΑ),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (ΗΠΑ)

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να διαχωρίζονται οι χρήστες για εκστρατείες μάρκετινγκ, παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ανώνυμο αναγνωριστικό cookie που δημιουργείται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες και email που παρέχονται στους χρήστες, αναγνωριστικό διαφήμισης ή/και αναγνωριστικό συσκευής.

 

Integral Ad Science, Inc. (ΗΠΑ), Moat, Inc (ΗΠΑ)

Υπηρεσίες επαλήθευσης διαφημίσεων τρίτων μερών

Σήματα συμπεριφοράς που δεν περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπου σε σχέση με τη διαφημιστική δραστηριότητα στο Internet

 

Hypothesis Inc.

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ.

Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, χώρα διαμονής/επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό/τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες

 

Borek media GmbH (Γερμανία)

Για υποστήριξη στην εκτέλεση εκστρατειών αλληλογραφίας και μάρκετινγκ εκτός διαδικτύου.

 

Όνομα, αναγνωριστικό πελάτη, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης, όνομα τομέα, κατάσταση λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται.

 

 

LookBookHQ (Καναδάς)

Για παροχή υπηρεσιών σχετικά με προϊόντα εμπειρίας χρήσης περιεχομένου LookbookHQ

Διεύθυνση πρωτoκόλλου internet (IP) πελάτη και υποψήφιου πελάτη, διεύθυνση email πελάτη

 

Purestone TFM Limited (ΗΒ)

Για διεξαγωγή συνεντεύξεων πελατών και υποψήφιων πελατών και έρευνας ώστε τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία στοιχείων επικοινωνίας μάρκετινγκ όπως μαρτυρίες και ιστορίες επιτυχίας.

Επωνυμία επιχείρησης πελάτη, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, τηλεφωνικός αριθμός υπεύθυνου επικοινωνίας

 

Snap Inc. (ΗΠΑ)

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, δεδομένα εγκατάστασης και εφαρμογής με βάση αυτά τα αναγνωριστικά

 

Mobext (ΗΒ)

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο

 

Teads SA (Γαλλία)

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, δεδομένα εγκατάστασης και εφαρμογής με βάση αυτά τα αναγνωριστικά

 

Spotify AB (Σουηδία)

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, δεδομένα εγκατάστασης και εφαρμογής με βάση αυτά τα αναγνωριστικά

 

Apple Search Ads (ΗΠΑ) (ΗΒ)

Για ρύθμιση, εκτέλεση και μέτρηση διαφημιστικών εκστρατειών στην πλατφόρμα Αναζήτησης Διαφημίσεων Apple. Η Apple θα αποστείλει διαφημιστικό περιεχόμενο σε χρήστες εφαρμογών λογισμικού της Apple και συσκευών Apple.

Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο άτομο, δεδομένα εγκατάστασης και εφαρμογής με βάση αυτά τα αναγνωριστικά

 

 

Batch Media GmbH (Γερμανία)

Για επαλήθευση διαφημίσεων και μέτρηση ορατότητας

Δεδομένα εκστρατείας (χρόνος, πληροφορίες εκστρατείας, τοποθεσία, γεωγραφικές πληροφορίες, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης) καθώς και δεδομένα creative javascript και διεύθυνση IP.

 

Qualtrics (ΗΠΑ)

Συλλογή σχολίων των χρηστών στη διεύθυνση paypal.com για λήψη των βαθμολογιών ικανοποίησής τους και προτάσεων βελτίωσης συγκεκριμένων ιστότοπων, αναφορά προβλημάτων σε ιστότοπους απευθείας από τους επισκέπτες

Διεύθυνση IP, πράκτορας χρήστη, πρόγραμμα περιήγησης, τύπος συσκευής, ανάλυση οθόνης, μέγεθος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση URL σελίδας, αναφορά σελίδας, αναφορά ιστότοπου, πλήθος σελίδων, χρόνος παραμονής στον ιστότοπο, χρόνος εστίασης στον ιστότοπο, ημερομηνία, ημέρα, ώρα, κατάσταση έρευνας (φορτώθηκε, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε) και περιεχόμενο που συμπληρώθηκε σε περίπτωση ολοκλήρωσης, κρυπτογραφημένο Cust_ID, όνομα σελίδας

 

RadiumOne (ΗΠΑ)

Για την εκτέλεση και τη μέτρηση της συμπεριφοράς των χρηστών (εγγραφές και συναλλαγές) και των εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να ταυτοποιούνται οι επισκέπτες και να ανακατευθύνονται μέσω εκστρατειών προσωποποιημένης διαφήμισης.

Ανώνυμα αναγνωριστικά που δημιουργούνται από cookies, επισημάνσεις pixel ή παρόμοιες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, διαφημίσεις και email που παρέχονται στους χρήστες. Αναγνωριστικό διαφήμισης και αναγνωριστικό συσκευής, κρυπτογραφημένη διεύθυνση email, αναγνωριστικό πελάτη, αναγνωριστικό προμηθευτή, αξία συναλλαγής, αναγνωριστικό συναλλαγής, ποσό εγκεκριμένου δανείου.

 

XING AG (Γερμανία)

Για την εκτέλεση εκστρατειών επαναστοχοθέτησης, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευμένη διαφήμιση.

Ονομασίες εταιρειών των υφιστάμενων προμηθευτών για την αντιστοίχισή τους με τη βάση χρηστών της πλατφόρμας

 

Cosine (ΗΒ)

Μάρκετινγκ του PayPal Here

Όνομα, επώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, συνολικός όγκος πληρωμών (TPV), αριθμός συναλλαγών, διεύθυνση, διεύθυνση email

 

 

Blueshift (ΗΠΑ)

 

Για την ενεργοποίηση αυτοματισμού και εξατομίκευσης μάρκετινγκ

Όνομα, επώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αναγνωριστικό μέλους, πόλη, χώρα, σελίδα που επισκέφθηκαν και ιστορικό αγορών

 

Smartly (Σουηδία)

Για την ενεργοποίηση διαφήμισης σε συγκεκριμένα τμήματα και την εύρεση νέων πιθανών πελατών

Διεύθυνση email

 

 

Precis Digital (Σουηδία)

Για την ενεργοποίηση εξατομικευμένης διαφήμισης μέσω του AdWords

Διεύθυνση email

 

Pipedrive (Σουηδία)

Για την ενεργοποίηση απευθείας πωλήσεων

Αναγνωριστικό πελάτη, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση email εταιρείας

 

 

Wunderman (Γερμανία)

Ανάλυση δεδομένων και στρατηγική CRM.

Στοιχεία επικοινωνίας και λογαριασμού, όπως, μεταξύ άλλων, όνομα, διεύθυνση, email, τηλεφωνικός αριθμός, αναγνωριστικό πελάτη, ημερομηνία γέννησης, ανώνυμο αναγνωριστικό cookie, αναγνωριστικό διαφήμισης, ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο, αναγνωριστικό συναλλαγής, αριθμός συναλλαγών PayPal, διαχωρισμός όγκου εγχώριων / διεθνών συναλλαγών, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές.

 

Marketbridge Corporation (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Comscore (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Decipher Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Maru Group Llc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

The Nielsen Company (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Factsworks (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Tw Lrw Holdings, Llc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Business Insider (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Aite Group, Llc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Meadowlands Consumer Center Inc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Chadwick Martin Bailey (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

360I Llc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Mmr Research Associates (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Euromonitor International (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Statista (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Zpo_Ac Nielson (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Idc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Aditi Consulting (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

The Tryst Market Research Limited (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Mercator Advisory Group (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Decision Point Research Inc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Highgate Research Ltd (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Nepa Ab (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Siriusdecisions Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Pr Uk Ltd (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Consumer Search Hong Kong Ltd. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Launchbox, Llc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Wire Stone (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Kae:Marketing Intelligence Ltd (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Macromill,Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Wavelengths Consulting (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Dialogue Research, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Statista Gmbh (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Adcreasians, Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Sic Em Advertising Inc (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

KPMG

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Access Markets Int'L (Ami) Partners (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Ecommerce Europe (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Tenthwave Digital Ll (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Juniper Research Limited (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Reflect Foretagsutveckling Ab (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Market Resonance (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Duepuntozero Research Srl (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Ivc Research Center (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Lonergan Research (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Delphi Consumer Insights (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Πρωτοβάθμια έρευνα: Δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (PII). Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Aquent (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

Markmonitor Inc. (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

TRC (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Όνομα, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου. Επίσης, πρόσβαση σε χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκο, τύπο λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπο και φύση προϊόντων / υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών/καταναλωτών, αριθμό συναλλαγών προμηθευτών, αριθμό ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

 

InSites (ΗΠΑ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ

Χώρα / πόλη διαμονής / επιχείρησης, κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό, συχνότητα συναλλαγών, επικαιρότητα και όγκος, τύπος λογαριασμού, έκθεση σε προωθητικό υλικό, έκθεση σε ροές προϊόντων, τύπος και φύση προϊόντων/υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται, επικοινωνία με εξυπηρέτηση πελατών, ταξινόμηση προμηθευτών / καταναλωτών, αριθμός συναλλαγών προμηθευτών, αριθμός ενεργών μηνών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τον λογαριασμό / τις συναλλαγές και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από έρευνες.

7. Λειτουργικές υπηρεσίες

 

Akinika Debt Recovery Limited (ΗΒ), Cabot Credit Management LTD (ΗΒ), Capita Plc (ΗΒ), Compagnie Francaise du Recouvrement (Γαλλία), Clarity Credit Management Solutions Limited (ΗΒ),  Intrum Justitia S.p.A. (Ιταλία), Wescot Credit Services Limited (ΗΒ), Hugh J. Ward & Co. Solicitors (Ιρλανδία).

Για την είσπραξη χρεών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών λογαριασμού και υποχρεώσεων, όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα ποσά που οφείλετε (ή που οφείλει άλλο άτομο) σε εμάς.

 

BCW Collections Ireland Ltd (Ιρλανδία), S.C. Fire Credit S.R.L. (Ρουμανία), Gothia Financial Group AB (Σουηδία), Gothia AS (Νορβηγία), Gothia A/S (Δανία), Gothia Oy (Φινλανδία), Credit Solutions Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο).

Για βοήθεια στις διαδικασίες είσπραξης χρεών, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αλληλογραφίας και για αποστολή αναφορών σε οργανισμούς αναφοράς πίστωσης σχετικά με αθετούντες πελάτες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών λογαριασμού και υποχρεώσεων, όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής, ισχύοντα στοιχεία συμπεριφοράς λογαριασμού και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αλληλογραφίας που σχετίζεται με τις αναφορές σε οργανισμούς αναφοράς πίστωσης), σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα ποσά που οφείλετε (ή που οφείλει άλλο άτομο) σε εμάς.

 

Begbies Traynor Group plc (Ηνωμένο Βασίλειο), Moore Stephens LLP (Ηνωμένο Βασίλειο), Moore Stephens Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Moore Stephens International Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο), Moorhead James LLP (Ηνωμένο Βασίλειο), Comas Srl (Ιταλία), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Γερμανία), LLC Elitaudit (Ρωσία), National Recovery Service (Ρωσία), TDX Group Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τη διερεύνηση (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της πραγματοποίησης επιθεωρήσεων περιουσιακών στοιχείων ή/και επιτόπιων επιθεωρήσεων ή/και επιχειρηματικών αξιολογήσεων) ή/και την είσπραξη (ή/και υποστήριξη στην είσπραξη) χρεών από πιθανούς και υπαρκτούς αφερέγγυους πελάτες.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών λογαριασμού και υποχρεώσεων, όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας, σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα ποσά που οφείλετε (ή που οφείλει άλλο άτομο) σε εμάς.

 

Webbank (ΗΠΑ)

Μόνο για πελάτες που είναι επίσης πελάτες της PayPal Credit, Inc.: για υποστήριξη στη παροχή λογιστικών υπηρεσιών και είσπραξης χρέους .

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τελευταία τέσσερα ψηφία του λογαριασμού οικονομικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού και όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής.

 

Research in Motion Limited (ΗΠΑ)

Για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο PayPal και η χρήση του μέσω κινητής συσκευής (για παράδειγμα, κινητό τηλέφωνο ή PDA).

Ισχύουσες λεπτομέρειες των στοιχείων λογαριασμού σας που αποστέλλονται ως μέρος της χρήσης από εσάς του PayPal μέσω κινητής συσκευής.

 

Digital River Inc. (ΗΠΑ)

Για να είναι δυνατή η πρόσβασή σας στο PayPal και η χρήση του όταν χρησιμοποιούνται Γαλλικά PLC, καθώς και Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Πρόσβαση σε δεδομένα εξουσιοδοτήσεων και εκκαθάρισης.

 

mediafinanz AG (Γερμανία)

Για είσπραξη χρεών, για αίτημα και προώθηση πληροφοριών από και προς την Schufa, Buergel και άλλους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης για την PayPal.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής, βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας οργανισμού, δεδομένα επιδόσεων λογαριασμού.

 

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Γερμανία), PNO inkasso AG (Γερμανία), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Γερμανία)

Για την είσπραξη και τη διαχείριση χρεών, την υποστήριξη των ομάδων είσπραξης σε περίπτωση αφερέγγυων πελατών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών οργανισμών, κωδικός τράπεζας (sort code) και όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής, υπόλοιπο λογαριασμού, ημερομηνία και ποσό τελευταίας πληρωμής, αποτελέσματα ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας.

 

P K Consultancy Limited (ΗΒ)

Για αξιολόγηση κινδύνου και υποστήριξη στον εντοπισμό και την αποτροπή δυνητικά παράνομων ενεργειών και παραβιάσεων πολιτικών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού και πληροφορίες επιδόσεων λογαριασμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σκοπού.

 

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (ΗΒ)

Διαβούλευση όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνων συγκεκριμένων προμηθευτών και συναλλαγών προμηθευτών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης, όνομα τομέα, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού και πληροφορίες επιδόσεων λογαριασμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σκοπού.

 

Accenture (ΗΒ)

Διαβούλευση και ανασκόπηση / ανάλυση δεδομένων σχετικά με δεδομένα KPI παγκόσμιας λειτουργικής εξυπηρέτησης πελατών και δαπανών που περιλαμβάνουν σχόλια και παράπονα πελατών, επιδόσεις συνεργατών σχετικά με παραμέτρους όπως CSAT, Ρυθμό Μεταφοράς, Επανάληψη Επαφών.

 

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, αριθμός λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας, τύπος λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού και πληροφορίες επιδόσεων λογαριασμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σκοπού.

 

Yesmail Inc. (ΗΠΑ), Responsys (ΗΠΑ), Silverpop Systems Inc. (ΗΠΑ) και e-Dialog, Inc. (ΗΠΑ), Salesforce.com, Inc. (ΗΠΑ), Adobe Systems Incorporated (ΗΠΑ), Teradata Corporation

Για την εκτέλεση λειτουργιών email αναφορικά με τις υπηρεσίες PayPal (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λειτουργιών εξυπηρέτησης πελατών, προγραμμάτων μάρκετινγκ και προωθήσεων).

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης, όνομα χώρου, κατάσταση λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, προτιμήσεις λογαριασμού, τύπος και φύση των υπηρεσιών PayPal που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται και σχετικές πληροφορίες συναλλαγών και λογαριασμού.

 

Blue Media S.A. (Πολωνία)

Για εξακρίβωση ταυτότητας και διασφάλιση ότι ένας χρήστης είναι κάτοχος λογαριασμού PayPal. Για επεξεργασία αιτημάτων άμεσης πληρωμής από χρήστες μέσω των υπηρεσιών Blue Media.

Όνομα και διεύθυνση email.

 

Consultix GmbH (Γερμανία)

Για υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών λογαριασμών PayPal για προμηθευτές που προσχωρούν μέσω της πύλης πληρωμής ή υπηρεσιών της τράπεζάς τους ή άλλου συμβεβλημένου συνεργάτη .

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον προμηθευτή (απευθείας ή μέσω της τράπεζάς του ή άλλο συνεργάτη συμβολαίου) με σκοπό τη δημιουργία επιχειρηματικού λογαριασμού PayPal (όπως ενδεικτικά διεύθυνση email, διεύθυνση, επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

 

 

 

 

 

azionare GmbH (Γερμανία)

Για διανομή δώρων σε προωθητικές εκστρατείες με δώρα στο Facebook.

Όνομα, διεύθυνση email.

 

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Γερμανία), CartaSi S.p.A - Gruppo ICBPI (Ιταλία)

Για υποστήριξη στην παραγωγή καινοτόμων μεθόδων πληρωμής (π.χ. εφαρμογές) και στην επεξεργασία πληρωμών μέσω αυτών των καινοτόμων μεθόδων πληρωμής.

Όλα τα στοιχεία του Λογαριασμού.

 

Trustwave Holdings Inc. (ΗΠΑ)

Για παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης συμμόρφωσης με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων πιστωτικών καρτών (PCI) για λογαριασμούς προμηθευτών και ενσωματώσεις προμηθευτών.

Επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, αριθμός λογαριασμού, τύπος προμηθευτή, πρόγραμμα συμμόρφωσης σε χρήση, επίπεδο PCI, κατάσταση PCI, λήξη PCI, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας προμηθευτή

 

RR Donnelley and Sons Company (ΗΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης, όπως κατάλογος συναλλαγών και άλλα υλικά εκτυπώσεων.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email και στοιχεία λογαριασμού.

 

Scorex (UK) Limited (ΗΒ)

Για παροχή τεχνολογικής λύσης, ούτως ώστε η PayPal να μπορεί να επεξεργάζεται, να αποστέλλει και να λαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα των χρηστών μέσω των συμβεβλημένων οργανισμών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας.

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, διάρκεια παραμονής στη διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, νομική μορφή, διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση, αριθμός μητρώου επιχείρησης, αριθμός ΦΠΑ (όταν ενδείκνυται).

 

OXID eSales AG (Γερμανία)

Υπηρεσίες σε σχέση με την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος πληρωμών για στάσιμο εμπόριο (σημείο πωλήσεων).

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών (όπως ενδείκνυται).

 

Ordermotion, Inc. (ΗΠΑ)

Για συλλογή δεδομένων και δημιουργία/αποστολή (απευθείας στον πελάτη) παραγγελιών για το προϊόν PayPal Here (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συσκευής με δυνατότητα PayPal Here).

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και αναγνωριστικό υπόχρεου πληρωμής PayPal.

 

Ingram Micro, Inc. (ΗΠΑ) και Ingram Micro (UK) Limited (ΗΒ)

Για να ενεργεί ως διανομέας της PayPal για το προϊόν PayPal Here (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συσκευής με δυνατότητα PayPal Here).

Όνομα και διεύθυνση.

 

Interxion Datacenters B.V.

Για την παροχή υποστήριξης λειτουργιών κέντρου δεδομένων για το πιστωτικό προϊόν Bill Safe.

Όλα τα σχετικά στοιχεία λογαριασμού και στοιχεία συναλλαγών (όπως ενδείκνυται).

 

Lattice Engines, Inc. (ΗΠΑ)

Για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση προγνωστικών μοντέλων.

Όνομα προμηθευτή, όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, διεύθυνση, διεύθυνση email, διεύθυνση URL τοποθεσίας Web του προμηθευτή.

 

Interact CC Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Παροχή υποστήριξης με την υπηρεσία PayPalστους πελάτες .

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνων, email επικοινωνίας, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

 

D+S communication center management GmbH (Γερμανία)

Παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς πελάτες με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών στην PayPal, όγκος συναλλαγών στην PayPal, διαχωρισμός όγκου εγχώριων / διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

 

The unbelievable Machine Company GmbH

Φιλοξενία εφαρμογής Hosting BillSafe στους διακομιστές της.

Όλα τα στοιχεία του Λογαριασμού.

 

eBay Enterprise (GSI Commerce) (ΗΠΑ)

Επεξεργασία πληρωμών PayPal και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών εκ μέρους των προμηθευτών.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, συντομευμένες και περιορισμένες, ημερομηνίες λήξης πηγών χρηματοδότησης, τύπος λογαριασμού PayPal, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών λογαριασμού.

 

Globalcollect (Ολλανδία)

Επεξεργασία συναλλαγών PayPal, διευκόλυνση εκκαθάρισης χρημάτων εκτός του συστήματος PayPal και αναφορές.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διευθύνσεις email, συντομευμένα και περιορισμένα ή πλήρη στοιχεία μεθόδου πληρωμής, ημερομηνίες λήξης μεθόδων πληρωμής, τύπος λογαριασμού PayPal, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών λογαριασμού.

 

Zevas Communications Ltd (Ιρλανδία)

Παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς πελάτες με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα πελάτη, επωνυμία επιχείρησης, αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις επικοινωνίας email, ιστότοπος, επιχειρηματικός τομέας, αριθμός συναλλαγών στην PayPal, όγκος συναλλαγών στην PayPal, διαχωρισμός όγκου εγχώριων / διεθνών συναλλαγών, λεπτομέρειες αποστολής, στοιχεία κάρτας για την πληρωμή.

 

VoiceSage UK (ΗΒ)

Για να επιτρέπονται οι υπηρεσίες υποστήριξης με επικοινωνία μέσω SMS.

Όνομα, αριθμός τηλεφώνου.

 

Mediamedics BV

Για να μπορούν οι πελάτες να μεταφέρουν στιγμιαία χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό τους στον PayPal λογαριασμό τους.

Όνομα, διεύθυνση email και διεύθυνση IP.

 

Applause App Quality, Inc. (ΗΠΑ)

Για παροχή δυνατότητας λήψης εφαρμογών PayPal για έλεγχο beta

Διεύθυνση email και χώρα όπου βρίσκεστε

 

Google, Inc. (ΗΠΑ)

Για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, αποθήκευσης και επεξεργασίας μέσω αποθηκευτικού νέφους (cloud), για υποστήριξη της PayPal στη διαχείριση των στοιχείων λογαριασμού των χρηστών καθώς και των δεδομένων που παράγονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Paypal και παροχή, ανάλυση και βελτίωση των Υπηρεσιών PayPal.

Όλα τα στοιχεία λογαριασμού, δεδομένα που παράγονται μέσω της χρήσης ή/και απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών Paypal και, γενικότερα, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου (σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρονται στην παρούσα (ενότητα 8) σε τροποποιημένη ή κρυπτογραφημένη μορφή).

 

Accenture (Ιρλανδία)

Βελτιστοποίηση τεχνολογίας και διαδικασιών δρομολόγησης κλήσεων.

Χώρα πελάτη, ομάδες που έχουν αξιολογήσει τον πελάτη, μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη του τελικού πελάτη της PayPal.

 

 

 

Deloitte Tax LLP (ΗΠΑ, ΗΒ, Λουξεμβούργο)

 

Η Deloitte Tax LLP είναι ο συνεργάτης συμμόρφωσης τρίτου μέρους της PayPal. Η Deloitte θα εξετάσει τα στοιχεία λογαριασμών πελατών και προμηθευτών της PayPal προκειμένου να διαπιστώσει αν ο κάτοχος λογαριασμού πρέπει να αναφερθεί στις αρχές του Λουξεμβούργου για σκοπούς συμμόρφωσης με τον κανονισμό FATCA και να διευκολύνει την υποβολή της αναφοράς στις αρχές του Λουξεμβούργου.

Στοιχεία λογαριασμού πελάτη και προμηθευτή PayPal και στοιχεία τράπεζας, διεύθυνση ονόματος, διεύθυνση email. Όνομα πελάτη ή επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση πελάτη ή επιχείρησης, αριθμός ταυτοποίησης φορολογητέου προσώπου, έγγραφα λογαριασμού και φορολογικά έγγραφα πελάτη (W-9, W8-BEN-E), διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού, ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμού, τύπος νομικής οντότητας, κατάσταση υπηκοότητας.

 

iManage LLC (Ηνωμένες Πολιτείες)

Αποθήκευση εγγράφων για το νομικό τμήμα

Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο σύστημα περιέχουν επίσης πληροφορίες πελατών, όπως πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται για παράδειγμα σε παράπονα πελατών.

 

Syniverse ICX Corporation (Ηνωμένες Πολιτείες)

Για αποστολή μηνυμάτων κειμένου σε πελάτες

Τηλεφωνικοί αριθμοί κινητού πελάτη, διεθνής ταυτότητα εγγεγραμμένου κινητού (IMSI) και περιεχόμενο μηνυμάτων κειμένου

 

McKinsey & Company, Inc. (Ηνωμένες Πολιτείες)

Παρακολούθηση εξυπηρέτησης πελατών, ανασκόπηση λειτουργιών

Όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο

 

VXI Global Holdings BV (ΗΒ)

Για λήψη πληροφοριών που απαντούν σε ερωτήματα εξυπηρέτησης πελατών

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

Διεύθυνση email

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τηλεφωνικός αριθμός

Οικονομικά στοιχεία- τράπεζα, χρέωση και πίστωση

Ιστορικό συναλλαγών

Στοιχεία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των URL

Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης/Αριθμός φορολογικού μητρώου/Αριθμός μητρώου εργοδότη

Διεύθυνση IP

Λεπτομέρειες αντισυμβαλλόμενου

 

BeRuby (Ισπανία)

Για διατήρηση και υποστήριξη πλατφόρμας δέσμευσης

(Οι ίδιες πληροφορίες που γνωστοποιούνται με προμηθευτή) πλήρης επωνυμία, ημερομηνία γέννησης, εύρος ηλικίας, διεύθυνση email, διεύθυνση, πόλη, πολιτεία, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας, κατάσταση λογαριασμού, (επαληθευμένος), τύπος λογαριασμού, δημιουργία λογαριασμού, ημερομηνία, ζώνη ώρας, γλώσσα συστήματος, γλώσσα

 

Gevekom GmbH (Γερμανία)

Παροχή υποστήριξης στους επιχειρηματικούς πελάτες με τις υπηρεσίες PayPal.

Όνομα εταιρείας, Όνομα και επώνυμο, Διεύθυνση email, Διεύθυνση URL αγορών, Σύστημα αγορών, Τομέας, Τηλεφωνικός αριθμός, Ημερομηνία εγγραφής για PP PLUS, Κριτήρια εγκυρότητας για πληρωμή κατά την τιμολόγηση (PUI), αναγνωριστικό λογαριασμού PP

 

 

US Direct E-Commerce Limited (Ιρλανδία)

  Παρέχει στους προμηθευτές της PayPal τη δυνατότητα αγοράς ετικετών αποστολής για την αποστολή αγαθών εγχώρια και διεθνώς. Παρέχει στους προμηθευτές της PayPal και στους αγοραστές τους τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποστολών τους σε πραγματικό χρόνο.

 

Όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση email, λίστα λεπτομερειών έτοιμων προς αποστολή συναλλαγών, αξία έτοιμων προς αποστολή συναλλαγών, πληροφορίες στοιχείων,

 

 

 Genesys Telecommunications Laboratories Inc (ΗΠΑ), Performance Technology Partners LLC (ΗΠΑ)

Για υποστήριξητων τεχνικών ομάδων της PayPal κατά την επίλυση ζητημάτων δρομολόγησης/τηλεφωνίας.

Όνομα πελάτη, τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός λογαριασμού

 

 

Fire Spa Consulting & Debt Management (Ιταλία)

Lowell Investment GmbH (Γερμανία)


Για είσπραξη χρεών, για αίτημα και προώθηση πληροφοριών από και προς την Schufa, Buergel και άλλους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης για την PayPal.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής, βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας οργανισμού, δεδομένα επιδόσεων λογαριασμού.

 

BuiltWith Pty Ltd (Αυστραλία)

Amazon.com Inc - Alexa Web Information Service (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση αξιοπιστίας ιστότοπου πωλητή

Διεύθυνση ιστότοπου (URL

 

Optima Legal Services Limited (ΗΒ)

Για είσπραξη χρεών, για αίτημα και προώθηση πληροφοριών από και προς την Schufa, Buergel και άλλους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης για την PayPal.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών και υποχρεώσεων λογαριασμού, όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής, βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας οργανισμού, δεδομένα επιδόσεων λογαριασμού.

 

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Σουηδία)

 

Αξιολόγηση του κινδύνου απάτης. Εντοπισμός ανάληψης ελέγχου λογαριασμού. Έρευνα και έλεγχος για την καταλληλότητα νέων προϊόντων

Διεύθυνση email που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του πελάτη, συμπεριφορά πληκτρολογίου και δείκτη ποντικού πελάτη κατά τη χρήση ιστότοπου ή εφαρμογής PayPal.    

 

Onfido Ltd. (ΗΒ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας, την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από εικόνες εγγράφων και την επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων / εντοπισμό πλαστογραφίας. Έρευνα και έλεγχοι σχετικά με την καταλληλότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών, εκπαίδευση στην αναγνώριση εγγράφων

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός καταχώρισης εταιρείας, αριθμός φορολογικού μητρώου, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, κατοχή χρηματοδοτικού μέσου ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς Κινδύνου / Συμμόρφωσης / Πίστωσης.

 

WNS Global Services Limited (ΗΒ)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήμάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνα και έλεγχος για την καταλληλότητα νέων προϊόντων

Όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, νομική μορφή, αριθμός καταχώρησης εταιρείας, αριθμός ΦΠΑ, έγγραφα τεκμηρίωσης ταυτότητας και διεύθυνσης, κατοχής μεθόδου πληρωμής ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από την PayPal και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά για σκοπούς Κινδύνου και Συμμόρφωσης.

 

Vaulto Technologies Ltd (Ισραήλ)

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήμάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνα και έλεγχος για την καταλληλότητα νέων προϊόντων

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ήχος φωνής πελάτη, συμπεριφορά πληκτρολογίου και δείκτη ποντικιού πελάτη κατά τη χρήση του ιστότοπου ή της εφαρμογής PayPal.    

 

Gigya, Inc. (ΗΠΑ)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήμάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνα και έλεγχος για την καταλληλότητα νέων προϊόντων

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ήχος φωνής πελάτη, συμπεριφορά πληκτρολογίου και δείκτη ποντικιού πελάτη κατά τη χρήση του ιστότοπου ή της εφαρμογής PayPal, στοιχεία σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διακριτικά ταυτότητας (κατά τη διακριτική ευχέρεια του πελάτη).

 

Danal Inc (ΗΠΑ)

 

Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήμάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνα και έλεγχος για την καταλληλότητα νέων προϊόντων

Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός IMEI κινητής συσκευής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ήχος φωνής πελάτη, συμπεριφορά πληκτρολογίου και δείκτη ποντικιού πελάτη κατά τη χρήση της τοποθεσίας Web ή της εφαρμογής PayPal.    

 

Early Warning Services LLC

Τηλεφωνική υπηρεσία επαλήθευσης ταυτότητας. Για την επαλήθευση ταυτότητας και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή και τον εντοπισμό εγκλήμάτων, συμπεριλαμβανομένων της απάτης ή/και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έρευνα και έλεγχος για την καταλληλότητα νέων προϊόντων

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ήχος φωνής πελάτη, συμπεριφορά πληκτρολογίου και δείκτη ποντικιού πελάτη κατά τη χρήση του ιστότοπου ή της εφαρμογής PayPal.    

 

Intrum (Σουηδία)

Είσπραξη χρέους από ανεξόφλητα τιμολόγια

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία τιμολογίου

 

Crashlytics (ΗΠΑ)

Για ενεργοποίηση της ανάλυσης εφαρμογής, αναφορών σφαλμάτων και στατιστικών στοιχείων

 

Αναγνωριστικό μέλους, ψευδώνυμο, διεύθυνση email

 

LynkMobility (Γερμανία)

Για αποστολή μηνυμάτων κειμένου σε πελάτες

Αριθμοί κινητού τηλεφώνου πελάτη

 

Datanomers (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση κινδύνου προμηθευτή. Έρευνα για κοινωνικό αίσθημα.

Όνομα, εγγεγραμμένη επωνυμία επιχείρησης, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, αριθμός εθνικής ταυτότητας, διεύθυνση email, επαγγελματικός ιστότοπος, κάτοχος επιχείρησης/σχέσεις, βαθμολογία επιχείρησης και κοινωνικό αίσθημα.

 

Booyami, Inc (dba Finagraph) (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση κινδύνου προμηθευτή. Έρευνα οικονομικών καταστάσεων.

Επωνυμία επιχείρησης, οικονομικές καταστάσεις.

 

BESS Software Solutions GmbH (Γερμανία)

Για την παροχή λογισμικού στην PayPal για την κάλυψη κανονιστικών υποχρεώσεων αναφοράς

Όνομα, όλα τα στοιχεία του λογαριασμού, πληροφορίες πίστωσης για προμηθευτές

 

Lowell Group (ΗΒ), Moorcroft Debt Recovery (ΗΒ), Robinson Way Limited (ΗΒ), ARC (Europe) Ltd (ΗΒ), Moreton Smith Receivables (ΗΒ), Fire Spa Consulting & Debt Management (Ιταλία),

Για την είσπραξη χρεών

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, τύπος λογαριασμού, κατάσταση λογαριασμού, τα τελευταία τέσσερα ψηφία λογαριασμού οικονομικών μέσων, κωδικός τράπεζας (sort code), υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία συναλλαγών λογαριασμού και υποχρεώσεων, όνομα παρόχου μεθόδου πληρωμής και αντίγραφα κάθε αλληλογραφίας σε κάθε περίπτωση σχετικά με τα ποσά που οφείλετε (ή που οφείλει άλλο άτομο) σε εμάς.

 

Thomson Reuters GRC In. dba. Refinitiv (ΗΠΑ)

Αξιολόγηση ποινικών και κανονιστικών κινδύνων.  Έλεγχος και παρακολούθηση KYC (Γνωρίστε τον πελάτη σας) (κυρώσεις, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα).  Κλειδί για διεθνείς έρευνες.

Όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τοποθεσία χώρας, τόπος γέννησης και εθνικότητα

8. Εταιρείες Ομίλου

Η PayPal ενδέχεται να μοιραστεί δεδομένα εσωτερικά μεταξύ των εταιρειών του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανατρέξτε στην παράγραφο 7 της Δήλωσης απορρήτου σχετικά με τις «Διεθνείς μεταφορές» για περισσότερες πληροφορίες.

9. Εμπορικοί συνεργάτες

 

eBay Inc. (ΗΠΑ), eBay Europe S.à r.l. (Λουξεμβούργο), eBay Services S. à r.l. (Λουξεμβούργο), eBay International AG (Ελβετία), eBay Corporate Services GmbH (Γερμανία), eBay France SAS (Γαλλία), eBay (Ηνωμένο Βασίλειο) Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), eBay CS Vancouver Inc. (Καναδάς), eBay Partner Network Inc. (ΗΠΑ), eBay Internet Support (Σανγκάη) Co Ltd (Κίνα), eBay Enterprise Marketing Solutions (ΗΠΑ) (πρώην GSI Commerce, Inc (ΗΠΑ), VendorNet Inc (ΗΠΑ), PepperJam Network (ΗΠΑ), GSI Media Inc. (ΗΠΑ), M3 Mobile Co., Ltd. (Κορέα), MBS (USA), ClearSaleing (ΗΠΑ), True Action Network (ΗΠΑ), True Action Studio (ΗΠΑ)), GumTree.com Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Kijiji International Limited (Ιρλανδία), Kijiji US Inc. (ΗΠΑ), mobile.de & eBay Motors GmbH (Γερμανία), Shopping.com Inc. (ΗΠΑ), Shopping Epinions International Limited (Ιρλανδία), Marktplaats B.V. (Ολλανδία), Private Sale GmbH (Γερμανία), StubHub, Inc. (ΗΠΑ), Viva Group, Inc. (ΗΠΑ), StubHub Europe S.à r.l. (Λουξεμβούργο), StubHub Services S.à r.l. (Λουξεμβούργο), Viva Group, Inc. (ΗΠΑ), ProStores Inc. (ΗΠΑ), MicroPlace, Inc. (ΗΠΑ), Internet Auction Co., Ltd. (Κορέα), Via-Online GmbH (Γερμανία), Zong Inc. (ΗΠΑ) και X.commerce, Inc. (ΗΠΑ). eBay Europe Services Limited (Ιρλανδία), eBay GmbH (Γερμανία)

Για την παροχή κοινού περιεχομένου και υπηρεσιών στους πελάτες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγραφής, συναλλαγών, αυτόματης μεταγωγής για λογαριασμούς χρέωσης παρόχων και υποστήριξης πελατών), για την αξιολόγηση κινδύνου ή την υποστήριξη στον εντοπισμό, την αποτροπή ή/και την αντιμετώπιση απάτης ή άλλων πιθανώς παράνομων ενεργειών και παραβιάσεων πολιτικών και για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επικοινωνίες τους, για να είναι δυνατή η υποστήριξη πελατών eBay να προσεγγίζει κοινούς πελάτες που εντοπίζεται ότι χρειάζονται υποστήριξη για τον λογαριασμό τους.

Όνομα, επώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση email, όλα τα στοιχεία λογαριασμού, αναγνωριστικό συναλλαγής, αναγνωριστικό αξίωσης eBay, ημερομηνία συναλλαγής, τύπος αξίωσης (Μη παράδοση του αντικειμένου (INR), διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD), Συνειδησιακοί λόγοι κ.λπ.), ποσό αξίωσης, τύπος νομισματικής μονάδας, ποσό ανάκτησης, ποσό απώλειας

10. Νομικό περιεχόμενο

 

Altep, Inc. (ΗΠΑ), Altep Europe Ltd. (ΗΒ), Consilio, Inc. (ΗΠΑ, ΗΒ, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία), eTERA Consulting, LLC (ΗΠΑ, ΗΒ, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο), Avansic, Inc. (ΗΠΑ), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (ΗΠΑ, ΗΒ, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία), Superior Review (ΗΠΑ, ΗΒ), Morae Legal (ΗΠΑ)

Δικαστηριακή υποστήριξη για διευκόλυνση διατήρησης, συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, επανεξέτασης και παραγωγής ηλεκτρονικά αποθηκευμένων πληροφοριών για συμμόρφωση με απαιτήσεις κυβερνητικών φορέων, τρίτων μερών και ανταγωνιστών όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Στοιχεία λογαριασμού πελάτη και προμηθευτή PayPal και στοιχεία τράπεζας, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, ονόματα χρήστη μέσων κοινωνικής δικτύωσης (συντομευμένα, τροποποιημένα ή περιορισμένα ανάλογα με την περίπτωση και τον αιτούντα), εσωτερικές επικοινωνίες υπαλλήλων, επικοινωνίες με προμηθευτές, πελάτες και άλλα τρίτα μέρη μέσω email, υπολογιστικά φύλλα, έγγραφα παρουσιάσεων (PowerPoint) και άλλα επιχειρηματικά έγγραφα σχετικά με την PayPal και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

11. Αρχές

 

CSSF (Λουξεμβούργο), Commission nationale pour la protection des données (Λουξεμβούργο), Financial Ombudsman Service (ΗΒ), Altroconsumo (Ιταλία), Οργανισμοί του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρου Καταναλωτών (που βρίσκονται σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρο, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και ΗΒ), Les Mediateurs du Net (Γαλλία), Risolvi Online (Ιταλία) και BaFin (Γερμανία), Αρχές Προστασίας Δεδομένων που βρίσκονται σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρο, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και ΗΒ.

Για την παροχή στις αναφερόμενες Αρχές πληροφοριών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (κατόπιν αιτήματός τους) και την απάντηση σε ερωτήματα ή/και έρευνες που ξεκινούν από χρήστες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες όπου έχουν δωσιδικία.

Όλα τα στοιχεία του Λογαριασμού.

 

Όσον αφορά τη στήλη «Σκοπός», τα τρίτα μέρη, (εξαιρουμένων των ρυθμιστικών αρχών), ορισμένοι επεξεργαστές πληρωμών και οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης και εταιρείες του ομίλου που αναφέρονται στο τέλος αυτού του πίνακα, διεξάγουν ενέργειες προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει κατόπιν συμφωνίας με την PayPal. Οι ρυθμιστικές αρχές επιτελούν τον σκοπό τους σύμφωνα με τους ρυθμιστικούς στόχους και απαιτήσεις τους. Όπου αναφέρεται ρητά στον πίνακα, οι επεξεργαστές πληρωμών και οι οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και απάτης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τους και να προωθήσουν τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη με σκοπό την πρόληψη απάτης και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους τους.