Policy Updates

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή προηγούμενων ενημερώσεων πολιτικής

Ενημερώσεις πολιτικής

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 28 Φεβρουαρίου 2018 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε σε κάθε ξεχωριστή συμφωνία παρακάτω)

 

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. 

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν τη γνωστοποίηση, για να εξοικειωθείτε με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται.

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για να αποδεχτείτε τις αλλαγές, καθώς θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ κατά τις Ημερομηνίες Έναρξης Ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Αν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να τις αποδεχθείτε, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε πριν από την παραπάνω ημερομηνία, ώστε να κλείσουμε τον λογαριασμό σας (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) αμέσως, χωρίς να επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις.

Ωστόσο, ελπίζουμε πως θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το PayPal και να απολαμβάνετε τα παρακάτω οφέλη του:

Είναι ταχύτερο.

Δεν χρειάζεται να συμπληρώνετε τα στοιχεία της κάρτας σας κάθε φορά που εκτελείτε μια πληρωμή, οπότε μπορείτε να ολοκληρώνετε τις συναλλαγές μέσω Internet γρηγορότερα.

Είναι ευκολότερο.

Το PayPal είναι η προτιμώμενη διαδικτυακή μέθοδος πληρωμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς προσφέρει έναν πιο έξυπνο τρόπο για να κάνετε τις πληρωμές σας στο διαδίκτυο, με λίγα μόνο κλικ. Το μόνο που χρειάζεστε είναι η διεύθυνση email σας και ένα κωδικό πρόσβασης.

Διαβάστε τις τρέχουσες Νομικές συμφωνίες που ισχύουν.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28 Φεβρουαρίου 2018

 

1. Σημείωση σχετικά με το νέο πλαίσιο μεθόδου πληρωμής για χρήστες με εγγεγραμμένες διευθύνσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου

Η παρούσα σημείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 της Συμφωνίας χρήστη PayPal.

Με ισχύ από τις 28 Φεβρουαρίου 2018, αν είστε χρήστης με εγγεγραμμένη διεύθυνση εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, η PayPal μπορεί να καταργήσει την εφαρμογή της παραγράφου 3.6.γ. και να χρησιμοποιήσει την προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης για να εξασφαλίσει ηλεκτρονικά χρήματα για την κάλυψη συγκεκριμένων εντολών πληρωμής, ακόμα και αν έχετε προϋπάρχον υπόλοιπο, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας χρήστη PayPal.  Η παράγραφος 3.6 της Συμφωνίας χρήστη έχει τροποποιηθεί αναλόγως.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018

 

Μπορείτε να βρείτε την τροποποιημένη Συμφωνία χρήστη κάτω από την έκδοση αυτής της συμφωνίας που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, κάνοντας κλικ εδώ ή αποκτώντας πρόσβαση σε αυτήν μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές Συμφωνίες» που βρίσκονται στις περισσότερες σελίδες της τοποθεσίας της PayPal.

 

1. Έλεγχος και προστασία προσωπικών δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της PayPal για τη λήψη πληρωμών από τους πελάτες σας, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών θα χρησιμοποιούνται τόσο από εσάς όσο και από την PayPal.  Έχουμε τροποποιήσει την παράγραφο 5.7, για να περιγράφει τις αντίστοιχες συμφωνηθείσες νομικές θέσεις της PayPal και τις δικές σας (καθώς και τις υποχρεώσεις σας) σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σας και άλλων φυσικών προσώπων που έχουν σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της PayPal από πλευράς σας. Η παράγραφος 5.7 διαμορφώνεται ως εξής (οι φράσεις που προστέθηκαν υπογραμμίζονται):

5.7 Η πολιτική επιστροφής χρημάτων, η προστασία δεδομένων, η πολιτική απορρήτου και η ασφάλεια που εφαρμόζετε. Αν πωλείτε αγαθά ή υπηρεσίες, σας συνιστούμε να παρέχετε μια δημοσιευμένη πολιτική επιστροφών και πολιτική απορρήτου στην τοποθεσία Web σας.

Η πολιτική απορρήτου σας θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα και ρητά ότι όλες οι συναλλαγές με PayPal υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της PayPal.  Οφείλετε να λαμβάνετε εύλογα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέσα για να διατηρείτε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων και πληροφοριών της PayPal, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της PayPal και την ίδια την PayPal.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.  Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την PayPal και τον προμηθευτή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, η PayPal και ο προμηθευτής θα καταστούν ο καθένας αντίστοιχα ελεγκτές σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία. Η PayPal και ο προμηθευτής συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τους ελεγκτές, όσον αφορά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και, άλλως, σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η PayPal και ο προμηθευτής έχουν τις δικές τους, ανεξάρτητα καθορισμένες πολιτικές απορρήτου, ανακοινώσεις και διαδικασίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουν και είναι κάθε ένας ξεχωριστά ελεγκτής δεδομένων (και όχι από κοινού). Σε συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, η PayPal και ο προμηθευτής πρέπει, ενδεικτικά:

 1. να εφαρμόζουν και να διατηρούν ανά πάσα στιγμή όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
 2. να τηρούν αρχείο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και
 3. να μην προβαίνουν σκοπίμως ή να μην επιτρέπουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση εκ μέρους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων μας βάσει της παραγράφου 10.2, όπου κρίνουμε ότι έχει παρουσιαστεί ή ότι υπάρχει εύλογη σχετική πιθανότητα να παρουσιαστεί παραβίαση ασφάλειας στην τοποθεσία Web ή στα συστήματά σας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση των στοιχείων πελάτη, μπορούμε να προβούμε σε άλλες ενέργειες που κρίνουμε απαραίτητες ή/και να απαιτήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το συμβάν παραβίασης.

 

2. Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις εντολές σας

Προσθέσαμε τη νέα παράγραφο 5.9 με τίτλο «Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις εντολές σας», στην οποία περιγράφεται τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα της PayPal που σας επιτρέπει (είτε απευθείας είτε μέσω κάποιου που έχει λάβει άδεια από εσάς για να ενεργεί για λογαριασμό σας βάσει της παραγράφου 15.9α, όπως μιας πλατφόρμας διαδικτυακής αγοράς στην οποία συναλλάσσεστε ως πωλητής) να δίνετε εντολές στην PayPal να δεσμεύει τα κεφάλαιά σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Η νέα παράγραφος 5.9 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5.9 Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις εντολές σας. Ορισμένες λειτουργίες της PayPal μπορεί να σας επιτρέπουν (είτε άμεσα είτε μέσω κάποιου που έχει λάβει άδεια από εσάς για να ενεργεί για λογαριασμό σας βάσει της παραγράφου 15.9α, όπως μιας πλατφόρμας διαδικτυακής αγοράς στην οποία συναλλάσσεστε ως πωλητής) να δίνετε εντολές στην PayPal να δεσμεύει τα κεφάλαιά σας (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από πληρωμές που λαμβάνετε μέσω PayPal) στον λογαριασμό αποθεματικού σας.  Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανίζουμε το καθεστώς διαθεσιμότητας των εν λόγω κεφαλαίων στο υπόλοιπο PayPal. Η περιγραφή της κατάστασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργικότητα που χρησιμοποιήσατε για να μας δώσετε εντολή για την εκτέλεση της δέσμευσης.  Η PayPal θα καταργήσει τη δέσμευση των κεφαλαίων σύμφωνα με την εντολή που θα δοθεί από εσάς (ή από την οντότητα στην οποία έχετε παραχωρήσει άδεια για να ενεργεί εκ μέρους σας, βάσει της παραγράφου 15.9α) στην PayPal, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων όρων της παρούσας συμφωνίας.»

 

3. Παραδείγματα στοιχείων/συναλλαγών/υποθέσεων που δεν θεωρούνται έγκυρα στην προστασία πωλητή PayPal

Έχουμε τροποποιήσει την παράγραφο 11.10γ (αρχική παράγραφος 11.10 με τίτλο «Ποια είναι τα παραδείγματα στοιχείων/συναλλαγών/υποθέσεων που δεν θεωρούνται έγκυρα στην προστασία πωλητή PayPal;») για να καταστεί σαφές ότι όλες οι συναλλαγές που υπόκεινται σε επεξεργασία με άλλον τρόπο και όχι μέσω του λογαριασμού PayPal του αγοραστή ή ως συναλλαγή ολοκλήρωσης αγοράς επισκέπτη PayPal, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κάλυψη από την Προστασία πωλητή PayPal.  Η παράγραφος 11.10γ (παρουσιάζεται εντός πλαισίου, με τη βασική ρήτρα) διαμορφώνεται ως εξής (οι φράσεις που προστέθηκαν/τροποποιήθηκαν υπογραμμίζονται):

"11.10 Ποιά είναι παραδείγματα είδη/συναλλαγών/περιπτώσεων που δεν μπορούν να υπαχθούν στην προστασία πωλητή PayPal;

γ. Συναλλαγές που υποβάλλονται σε επεξεργασία διαφορετικά και όχι μέσω του λογαριασμού PayPal του αγοραστή ή ως συναλλαγές ολοκλήρωσης αγοράς επισκέπτη PayPal. Για παράδειγμα, αν η πληρωμή ελήφθη ως άμεση πληρωμή μέσω κάρτας (όπως και  μέσω Zong, Website Payment Pro, εικονικού τερματικού και PayPal Here), τότε δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κάλυψη.»

 

4. Χρεώσεις - Χρεώσεις για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών

Έχουμε πραγματοποιήσει τροποποιήσεις στα εξής:

 • Στην παράγραφο Α1 του Εγγράφου 1, που περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων που αφορούν τις πληρωμές για προσωπικές συναλλαγές, και
 • στην παράγραφο A4 του Εγγράφου 1 (Γλωσσάρι), 

που:

 1. αναφέρει ότι μόνο ο αποστολέας (όχι ο παραλήπτης) πληρώνει πλέον τις χρεώσεις που αφορούν την πληρωμή για προσωπικές συναλλαγές,
 2. διευκρινίζει τις χρεώσεις που επιβάλλονται για την αποστολή πληρωμών εθνικών προσωπικών συναλλαγών από υπόλοιπο που λαμβάνεται αυτόματα από προπληρωμένη κάρτα,
 3. διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται και εισπράττονται από εσάς οι χρεώσεις που επιβάλλονται σε διαφορετικά νομίσματα, όταν στέλνετε μια πληρωμή, και
 4. εισάγει ένα νέο πλαίσιο χρέωσης για την αποστολή πληρωμών διακρατικών προσωπικών συναλλαγών, σύμφωνα με το οποίο θα καταβάλλετε στην PayPal:
  • μια σταθερή χρέωση για πληρωμή προσωπικής συναλλαγής, ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι καταχωρισμένος ο λογαριασμός του παραλήπτη, και
  • τμηματικό ποσό πληρωμής που έχει σταλεί από υπόλοιπο που ελήφθη αυτόματα για την πληρωμή από όλες τις πηγές χρηματοδότησης, εκτός από τον τραπεζικό λογαριασμό, μια επιπρόσθετη χρέωση για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών ποσοστού 3,4% συν σταθερή χρέωση (η οποία εκτελείται στο νόμισμα στο οποίο ελήφθη η πληρωμή σας).

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι δεν ισχύει χρέωση (εκτός από τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος) όταν στέλνετε πληρωμές εθνικών προσωπικών συναλλαγών, αν είστε χρήστης με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία, εκτός αν η πληρωμή είναι σε ένα νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ ή την κορόνα Σουηδίας και λαμβάνεται από υπόλοιπο που ελήφθη αυτόματα από πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι παράγραφοι A1 και A4 του Εγγράφου 1 διατυπώνονται ως εξής (οι φράσεις που προστέθηκαν υπογραμμίζονται):

«A1. Χρεώσεις για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών

Σημειώστε ότι ο αποστολέας πληρώνει τη χρέωση. Ανατρέξτε στο A4.2.3 του παρόντος Εγγράφου 1 για περισσότερες πληροφορίες.

Η χρέωση πληρωμών προσωπικών συναλλαγών εμφανίζονται κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής. 

Όταν αναφέρεται ότι υπάρχει στοιχείο χρέωσης βάσει ποσοστού ή/και σταθερής χρέωσης, ανατρέξτε στο A4.5, A4.6 και A4.7 του παρόντος Εγγράφου 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

A1.1 Χρεώσεις για πληρωμές εθνικών προσωπικών συναλλαγών

Δραστηριότητα

Χρέωση για τμηματικό ποσό πληρωμής που εστάλη από:
- υπάρχον υπόλοιπο ή
- υπόλοιπο που ελήφθη αυτόματα για την πληρωμή από:

- τραπεζικό λογαριασμό ή/και
- χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (για πληρωμές σε GBP μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Χρέωση για τμηματικό ποσό πληρωμής που έχει σταλεί από υπόλοιπο που ελήφθη αυτόματα για την πληρωμή από όλες τις άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Αποστολή πληρωμής εθνικής προσωπικής συναλλαγής από το υπόλοιπό σας

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Χρήστες με εγγεγραμμένες διευθύνσεις στην Ιρλανδία:

Δωρεάν κατά την αποστολή σε EUR ή SEK και δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος.  Σε όλα τα άλλα νομίσματα: 3,4% + σταθερή χρέωση (η οποία εκτελείται στο νόμισμα στο οποίο ελήφθη η πληρωμή σας)

 

Χρήστες με εγγεγραμμένες διευθύνσεις σε άλλες σχετικές χώρες:

3,4% + σταθερή χρέωση (η οποία εκτελείται στο νόμισμα στο οποίο ελήφθη η πληρωμή σας)

 

A1.2 Χρεώσεις για πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών

Για να καθοριστεί η χρέωση για πληρωμή διακρατικής προσωπικής συναλλαγής που στέλνεται σε χρήστη σε συγκεκριμένη χώρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Αναζητήστε τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εγγεγραμμένη διεύθυνσή σας (στη δεύτερη στήλη από αριστερά).

Βήμα 2. Αναζητήστε τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εγγεγραμμένη διεύθυνση του παραλήπτη. Ανατρέξτε στο A4.4 του παρόντος Εγγράφου 1 για περισσότερες πληροφορίες. Ρωτήστε τον παραλήπτη αν δεν τη γνωρίζετε με βεβαιότητα (τρίτη στήλη).

Βήμα 3. Αναζητήστε την ισχύουσα χρέωση πληρωμών προσωπικών συναλλαγών (και, όπου ισχύει, την επιπρόσθετη χρέωση πληρωμών προσωπικών συναλλαγών) (τέταρτη και πέμπτη στήλη).

Δραστηριότητα

Χώρα λογαριασμού αποστολέα

Χώρα λογαριασμού παραλήπτη

Χρέωση για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών

^

^^^

Επιπρόσθετη χρέωση για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών για τμηματικό ποσό πληρωμής που έχει σταλεί από υπόλοιπο που ελήφθη αυτόματα για την πληρωμή από όλες τις πηγές χρηματοδότησης, εκτός από τον τραπεζικό λογαριασμό ^

Αποστολή πληρωμής διακρατικής προσωπικής συναλλαγής από το υπόλοιπό σας

Ηνωμένο Βασίλειο (συν Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν και Γιβραλτάρ)

ΗΠΑ, Καναδάς, Βόρεια Ευρώπη, Europe I, Ευρώπη II

1,99 GBP

3,4% + σταθερή χρέωση (η οποία εκτελείται στο νόμισμα στο οποίο ελήφθη η πληρωμή σας)

Οποιαδήποτε άλλη χώρα^^

3,99 GBP

Άλλες σχετικές χώρες

ΗΠΑ, Καναδάς, Βόρεια Ευρώπη, Europe I, Ευρώπη II

1,99 EUR

Οποιαδήποτε άλλη χώρα^^

3,99 EUR

 

Σημείωση: Οι διακρατικές πληρωμές σε Ευρώ ή Κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, θα αντιμετωπίζονται ως εθνικές πληρωμές για την εφαρμογή χρεώσεων.

 

^ Τα ακόλουθα ισχύουν για χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία:

 1. Η χρέωση για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών (πριν την εφαρμογή τυχόν επιπρόσθετων χρεώσεων για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών) αποτελεί το ακόλουθο τμηματικό ποσό πληρωμής, που αποστέλλεται από το υπάρχον υπόλοιπο ή το υπόλοιπο που ελήφθη αυτόματα για την πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό (σε κάθε περίπτωση, βάσει διαθεσιμότητας της υπηρεσίας):
  • 2,0% (για πληρωμές προς Γερμανία),
  • 1,0% (για πληρωμές προς Πολωνία, Αυστραλία, ΗΠΑ ή Καναδά),
  • 0,3% (για πληρωμές προς Ιαπωνία),
  • 0% (για τις πληρωμές προς Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη ή Ταϊβάν) και
  • 0,5% (για πληρωμές προς οποιοδήποτε άλλο μέρος).
 2. Δεν υπάρχουν επιπρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές προσωπικών συναλλαγών προς την Κίνα (βάσει διαθεσιμότητας της υπηρεσίας).

^^ Βάσει διαθεσιμότητας της υπηρεσίας για τον παραλήπτη που είναι εγγεγραμμένος στην αντίστοιχη χώρα.

^^^ Αν η πληρωμή ληφθεί σε διαφορετικό νόμισμα, αυτή η χρέωση θα μετατραπεί και θα πληρωθεί στο νόμισμα στο οποίο ελήφθη (για τα οποία ισχύει η χρέωση μετατροπής συναλλάγματος) σύμφωνα με το A4.7 του παρόντος Εγγράφου 1 παρακάτω.

 

A4. Γλωσσάρι

A4.1 Ως «Εμπορική συναλλαγή» ορίζεται η πληρωμή που εμπεριέχει την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών, με την πραγματοποίηση τυχόν άλλων εμπορικών συναλλαγών ή τη λήψη πληρωμών όταν «ζητάτε χρήματα» με χρήση της PayPal.

A4.2 Ως «Προσωπική συναλλαγή» ορίζεται η πληρωμή που εμπεριέχει αποστολή χρημάτων (ξεκινώντας από την καρτέλα «Φίλοι και οικογένεια» της ενότητας «Αποστολή χρημάτων») προς και τη λήψη χρημάτων στον λογαριασμό σας PayPal από φίλους και οικογένεια χωρίς να περιλαμβάνεται υποκείμενη εμπορική συναλλαγή (δηλαδή η πληρωμή δεν αφορά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ούτε οποιαδήποτε άλλη εμπορική συναλλαγή).

Εάν πραγματοποιείτε μια εμπορική συναλλαγή (για παράδειγμα, πώληση αγαθών ή υπηρεσιών), απαγορεύεται να ζητήσετε από τον αγοραστή να σας στείλει μια πληρωμή Προσωπικής Συναλλαγής για την αγορά. Διαφορετικά, η PayPal ενδέχεται να καταργήσει τη δυνατότητά σας να δέχεστε το σύνολο ή μέρος των πληρωμών για Προσωπικές Συναλλαγές. Τονίζεται επίσης ότι:

A4.2.1 δεν μπορείτε να στείλετε χρήματα για προσωπική συναλλαγή από ορισμένες χώρες (όπως η Κίνα και (σε ορισμένες περιπτώσεις) η Γερμανία,

A4.2.2 Λογαριασμοί εγγεγραμμένοι στη Βραζιλία και στην Ινδία απαγορεύεται να στέλνουν ή να λαμβάνουν πληρωμές προσωπικών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να στέλνετε πληρωμές προσωπικών συναλλαγών σε λογαριασμούς εγγεγραμμένους στη Βραζιλία ή στην Ινδία και

A4.2.3 Ο αποστολέας πληρώνει τη χρέωση.

A4.3 A Ως «Εθνική» πληρωμή ορίζεται αυτή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι της ίδιας χώρας.

A4.4 Ως «Διακρατική» πληρωμή ορίζεται αυτή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι διαφορετικών χωρών.  Ορισμένες χώρες ομαδοποιούνται ως εξής για ευκολία αναφοράς κατά τον υπολογισμό χρεώσεων διακρατικών πληρωμών:

Όνομα ομάδας

Χώρες

Βόρεια Ευρώπη

Νήσοι Όλαντ, Δανία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία.

Ευρώπη I

Αυστρία, Βέλγιο, Αγγλονορμαδικές Νήσοι, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένων Γαλλικής Γουιάνα, Γουαδελούπης, Μαρτινίκα, Ρεουνιόν και Μαγιότ), Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κράτος της Πόλης του Βατικανού.

Ευρώπη II

Αλβανία, Ανδόρα, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσέχικη Δημοκρατία, Γεωργία, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μακεδονία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Ελβετία, Ουκρανία.

 

A4.5 Χρεώσεις βασισμένες σε ποσοστά (όπως 3,4%) αναφέρονται σε ποσό ίσο με το ποσοστό του ποσού πληρωμής, το οποίο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) χρεώνεται στο νόμισμα στο οποίο ελήφθη η πληρωμή.

A4.6 Οι σταθερές χρεώσεις για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών και προσωπικών συναλλαγών (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) βασίζονται στο νόμισμα στο οποίο λαμβάνεται η πληρωμή, σύμφωνα με τα εξής:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Ρούβλι Ρωσίας:

10,00 RUB

Ευρώ:

0,35 EUR

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Κορόνα Σουηδίας:

3,25 SEK

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90.00 HUF

Φράγκο Ελβετίας:

0,55 CHF

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Γιεν Ιαπωνίας:

40,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2.00 MYR

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,20 GBP

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD

 

A4.7 Χρεώσεις σε διαφορετικά νομίσματα για αποστολή πληρωμών: Ορισμένες χρεώσεις είναι πληρωτέες από εσάς προς την PayPal σε νομίσματα που είναι διαφορετικά από το νόμισμα του υπολοίπου από το οποίο στέλνετε το ποσό της πληρωμής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εκτελούμε μετατροπή συναλλάγματος (σύμφωνα με την παράγραφο 8.2, για την οποία θα σας επιβαρύνουμε με χρέωση μετατροπής συναλλάγματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο A3.1 του Εγγράφου 1) από το νόμισμα κάθε σχετικού αρχικού υπολοίπου στο νόμισμα στο οποίο είναι πληρωτέα η χρέωση και θα εισπράττουμε τις χρεώσεις από το υπόλοιπο που θα προκύπτει μετά τη μετατροπή..

 

5. Άλλες αλλαγές

Κάποιες παράγραφοι της Συμφωνίας Χρήστη έχουν τροποποιηθεί:

 • προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αναδιοργανωθεί η υπάρχουσα διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω υφιστάμενων παραγράφων:

Παράγραφος

Τροποποίηση

 • 4.10 Αποστολή ηλεκτρονικών χρημάτων σε διάφορα νομίσματα.

Αυτή η παράγραφος έχει τώρα τίτλο «Αποστολή ηλεκτρονικών χρημάτων σε διάφορα νομίσματα» και τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο αποστολής πληρωμών σε διαφορετικά νομίσματα.

 • 5.5 Λήψη Χρημάτων σε Διάφορα Νομίσματα.

Αυτή η παράγραφος έχει τώρα τίτλο «Λήψη χρημάτων σε διάφορα νομίσματα».

 • 15  Ορισμοί

Αυτή η παράγραφος τροποποιήθηκε:

 • για να αποσαφηνίσει τις σημασίες των όρων: «Μέθοδος πληρωμής» (συμπεριλαμβανομένης της διευκρίνισης ότι μια προπληρωμένη κάρτα μπορεί να εκληφθεί ως μέθοδος πληρωμής, σε ορισμένες περιπτώσεις) και «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» / «ΕΟΧ», και
 • για να εισαγάγει τους παρακάτω όρους: «ελεγκτής δεδομένων», «ελεγκτής», «επεξεργαστής δεδομένων», «επεξεργαστής», «υποκείμενος δεδομένων», «νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων», «προσωπικά δεδομένα» και «επεξεργασία».

 

και

 • διορθώνουμε μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Ειδοποίηση τροποποίησης στην Πολιτική απορρήτου PayPal

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018

 

Μπορείτε να βρείτε την τροποποιημένη Πολιτική απορρήτου PayPal κάνοντας κλικ εδώ ή μπορείτε να την προσπελάσετε μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στην κορυφή της τρέχουσας Πολιτικής απορρήτου, την οποία μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Απόρρητο» στο υποσέλιδο των περισσότερων σελίδων της PayPal ή κάνοντας κλικ εδώ.

Έχουμε ενημερώσει τη γνωστοποίηση των πρακτικών απορρήτου στο πλαίσιο μιας ενημερωμένης πολιτικής απορρήτου και έχουμε αναδιατυπώσει ορισμένα σημεία του περιεχομένου, για να καταστήσουμε τις πρακτικές μας πιο κατανοητές.  Η ενημερωμένη έκδοση της παρούσας πολιτικής απορρήτου θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πολιτική απορρήτου για τις υπηρεσίες PayPal και εξηγεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, και ποιες επιλογές και ελέγχους προσφέρουν οι διαφορετικές υπηρεσίες μας. Η ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής απορρήτου καθιστά τις πρακτικές απορρήτου της PayPal σύμφωνες με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ.

Σας συμβουλεύουμε να εξοικειωθείτε με την ενημερωμένη πολιτική απορρήτου. Αν αντιτίθεστε στην επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας πριν από τις 25 Μαΐου 2018.