Policy Updates

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή επερχόμενων ενημερώσεων πολιτικής

Προηγούμενες ενημερώσεις πολιτικής

Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζονται οι προηγούμενες επικαιροποιήσεις πολιτικής (έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπό μας και ειδοποιούν εκ των προτέρων τους χρήστες για σημαντικές αλλαγές στην υπηρεσία PayPal, τη Συμφωνία Χρήστη ή άλλες πολιτικές). Κάθε νέα επικαιροποίηση πολιτικής εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η αλλαγή.

 

*Για προηγούμενες ενημερώσεις πολιτικής σχετικά με αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ πριν από τον Δεκέμβριο του 2013, ανατρέξτε σε αυτό το PDF.

*Για προηγούμενες ενημερώσεις πολιτικής που έλαβαν χώρα από τον Ιανουάριο 2014 μέχρι τον Δεκέμβριο 2018, ανατρέξτε σε αυτό το PDF.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 16 Ιουνίου 2020

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα στις

 

14 Σεπτεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

Όλες οι αλλαγές και ενημερώσεις των νομικών συμφωνιών σε αυτήν τη σελίδα επισημαίνονται με πλάγια γραφή. Αυτή η επισήμανση διασφαλίζει την καλύτερη ιχνηλασιμότητα των αλλαγών και των ενημερώσεων που εφαρμόζονται.

Δεν επισημαίνονται τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν για γλωσσική προσαρμογή, για τη διόρθωση ή κατάργηση ορθογραφικών και γραμματικών λαθών ή αλλαγές στη μορφοποίηση. Αυτό ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που έχουμε διορθώσει ή τυποποιήσει την αρίθμηση και τις αναφορές.

 

Ενημερώσεις της Συμφωνίας χρήστη PayPal

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 14 Σεπτεμβρίου 2020

 • Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε ένα ενημερωμένο αντίγραφο των προβλεπόμενων αλλαγών.

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία χρήστη της PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

 

Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή

Σε αυτήν την ενότητα, εισαγάγαμε εκ νέου την Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal στη συμφωνία χρήστη και αναδιατυπώσαμε τους όρους της για καθολική εναρμόνιση.

 

Λήψη πληρωμών – Επιπτώσεις της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

 • Τροποποιήσαμε τη διατύπωση στην υπο-ενότητα «Επιπτώσεις της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές»: Αν είστε πωλητής και χάσετε μια διεκδίκηση σύμφωνα με την Προστασία αγοραστή PayPal και η διεκδίκηση του αγοραστή ήταν ότι το προϊόν που έλαβε διέφερε σημαντικά από την περιγραφή, μπορεί να μη λάβετε ξανά το προϊόν ή μπορεί να χρειαστεί να δεχτείτε το προϊόν πίσω και να πληρώσετε το κόστος επιστροφής.

 

Παράρτημα 1: Πίνακας χρεώσεων

A2.4./A2.5. Λήψη πληρωμών αυτοπροσώπως μέσω κωδικών QR

Εισαγάγαμε τη νέα ενότητα A2.4./A2.5. στον πίνακα χρεώσεων, όπου ορίζονται οι χρεώσεις που θα ισχύουν για τους (περιστασιακούς) πωλητές για τη λήψη πληρωμών μέσω της νέας λύσης κωδικών QR.

 

Ενημερώσεις στη Συμφωνία κατόχου κάρτας PayPal Business Debit Mastercard

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 14 Σεπτεμβρίου 2020

 

12. Πρόγραμμα επιστροφής μετρητών

Στην ενότητα 12 προσθέσαμε την παρακάτω διατύπωση ως τη νέα δεύτερη παράγραφο:

Ανά διαστήματα, ενδέχεται να αυξάνουμε το ποσοστό επιστροφής μετρητών (για παράδειγμα, έως 1%) για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα ανακοινώνουμε τις εν λόγω διαφημιστικές εκστρατείες με αυξημένο ποσοστό επιστροφής μετρητών (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων καταλληλότητας) σε εσάς μέσω email ή/και στον ιστότοπό μας. 

Επιπλέον, προσθέσαμε τρεις κουκκίδες στη λίστα «Κατάλληλες πληρωμές»:

 • Οποιαδήποτε μορφή πληρωμής σε κυβερνητικά όργανα ή οργανισμούς και φορολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληρωμών προς την HMRC και τυχόν πληρωμών που αφορούν την καταβολή φόρων.  
 • Κινητές αξίες, μετοχές, χρήματα, καταθέσεις και επενδύσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπορεύσιμων αγαθών.  
 • Πληρωμές προς οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληρωμών δανείων, πληρωμών πιστωτικών καρτών, αγοράς χρηματοοικονομικών προϊόντων και έκδοσης επιταγών. 

 

14. Δεσμεύσεις λόγω εξουσιοδοτήσεων

Στην ενότητα 14, τροποποιήσαμε τη διατύπωση σχετικά με τις δεσμεύσεις λόγω εξουσιοδοτήσεων, καταργώντας την παρωχημένη διατύπωση και προσθέτοντας νέα διατύπωση:

Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για τη λήψη μετρητών από έναν προμηθευτή, ο προμηθευτής μπορεί να επιχειρήσει να λάβει προέγκριση από εμάς για τη συναλλαγή. Αν ο προμηθευτής υποβάλει τέτοιο αίτημα, θα δεσμεύσουμε το υπόλοιπο PayPal για έως και τριάντα μία (31) ημέρες για το ποσό του αιτήματος προέγκρισης (μπορεί να διαφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις από το ποσό της πραγματικής αγοράς, ανάλογα με τον προμηθευτή). Αυτή η δέσμευση ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των χρημάτων στον λογαριασμό PayPal. Αν εξουσιοδοτήσετε μια συναλλαγή και, στη συνέχεια, παραλείψετε να πραγματοποιήσετε αγορά του εν λόγω προϊόντος, όπως είχε προγραμματιστεί, η έγκριση ενδέχεται να οδηγήσει σε δέσμευση του εν λόγω χρηματικού ποσού για έως και τριάντα μία (31) ημέρες. Όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με ενοικιάσεις αυτοκινήτων ενδέχεται να οδηγήσουν σε δέσμευση του εν λόγω χρηματικού ποσού για έως και εξήντα (60) (έναρξη ισχύος στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, επιπλέον τριάντα (30)) ημέρες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν οποιεσδήποτε συναλλαγές δεν ολοκληρωθούν λόγω της δέσμευσης. Αν το αίτημα προέγκρισης διαφέρει από το ποσό της πραγματικής συναλλαγής, θα χρεώσουμε το πραγματικό ποσό της συναλλαγής στο υπόλοιπο PayPal.

 

Όροι πρόσβασης σε δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού 

Παρουσιάζουμε τους νέους όρους πρόσβασης σε δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 19 Μαρτίου 2020 (για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

 

Επικαιροποιήσεις της Συμφωνίας εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Μαρτίου 2020

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

1. Δεν επιβάλλονται επιπρόσθετες χρεώσεις για τη λήψη διεθνών πληρωμών APM

Έχουμε τροποποιήσει την ενότητα 3 (χρησιμοποιώντας τη λειτουργία APM) για να διευκρινίσουμε ότι η επιπρόσθετη χρέωση βάσει ποσοστού για τη λήψη διεθνών εμπορικών συναλλαγών που προβλέπεται στη Συμφωνία χρήστη δεν ισχύει όταν λαμβάνετε πληρωμές APM.

2. Παράρτημα 1 – Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής

Έχουμε τροποποιήσει το Παράρτημα 1 για να εισαγάγουμε τις μεθόδους πληρωμής Blik (ως ανεξάρτητη υπηρεσία), Multibanco, POLi και Trustpay, ως νέες εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής.

3. Άλλες αλλαγές

Οι ενότητες στη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής της PayPal έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν και να οργανωθούν εκ νέου οι υπάρχουσες διατυπώσεις, καθώς και για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης PayPal

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Μαρτίου 2020

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

1. Στοιχεία επικοινωνίας

Τα στοιχεία επικοινωνίας στις ενότητες με τίτλο «Δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση» και «Παραβιάσεις της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης» ενημερώθηκαν. Αντί να στείλετε email στην PayPal, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα ηλεκτρονικό έντυπο για να υποβάλετε το ερώτημα ή τη δήλωσή σας σύμφωνα με αυτές τις ενότητες.

 

Ενημερώσεις της Συμφωνίας χρήστη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Μαρτίου 2020

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία χρήστη της PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

 1. Νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορεί να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά στον ιστότοπό μας και σε άλλο έντυπο υλικό μας τα νέα ονόματα των παρακάτω προϊόντων/λειτουργικοτήτων (που αναφέρονται στις ενότητες σχετικά με τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών της Συμφωνίας χρήστη της PayPal):

Τρέχον όνομα

Νέο όνομα

Νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών

Νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα PayPal Commerce Platform

Προσαρμοσμένα πεδία καρτών

Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα

Πληρωμές χωρίς υπηρεσία λογαριασμού PayPal

Βασικές πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα

Εργαλείο διαχείρισης απάτης / Φίλτρα διαχείρισης απάτης μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών

Προστασία από απάτη (Fraud Protection)

Τα νέα ονόματα θα εμφανίζονται στη Συμφωνία χρήστη της PayPal από τις 16 Ιουνίου 2020. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να προβάλετε ένα ενημερωμένο αντίγραφο των αλλαγών που προορίζονται να τεθούν σε ισχύ στις 16 Ιουνίου 2020.

 1. Μαζικές πληρωμές

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορεί να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά στον ιστότοπό μας και σε άλλο έντυπο υλικό μας το νέο όνομα «Πληρωμές» για την υπηρεσία Μαζικές πληρωμές. Το νέο όνομα θα εμφανίζεται στη Συμφωνία χρήστη της PayPal από τις 16 Ιουνίου 2020. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε ένα ενημερωμένο αντίγραφο των αλλαγών που προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ στις 16 Ιουνίου 2020.

 1. Άλλες αλλαγές

Οι ενότητες στη Συμφωνία χρήστη της PayPal έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν και να οργανωθούν εκ νέου οι υπάρχουσες διατυπώσεις, καθώς και για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Ενημερώσεις στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Μαρτίου 2020

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα κάνοντας κλικ εδώ (αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϋ, Γκέρνσεϊ ή Νήσου του Μαν) ή εδώ (αν είστε κάτοικος άλλης χώρας) ή μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal.

1. Αλλαγές ονομάτων διαφόρων προϊόντων και λειτουργικοτήτων

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, θα χρησιμοποιούμε εναλλακτικά στον ιστότοπό μας και σε άλλο έντυπο υλικό μας τα νέα ονόματα των παρακάτω προϊόντων/λειτουργικοτήτων:

Τρέχον όνομα

Νέο όνομα

Προσαρμοσμένα πεδία καρτών

Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα

Εργαλείο διαχείρισης απάτης / Φίλτρα διαχείρισης απάτης μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών

Προστασία από απάτη (Fraud Protection)

API προσαρμοσμένων πεδίων καρτών

API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα

2. Άλλες αλλαγές

​Οι ενότητες στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν και να οργανωθούν εκ νέου οι υπάρχουσες διατυπώσεις, καθώς και για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Ενημερώσεις της Συμφωνίας χρήστη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 16 Ιουνίου 2020

 • Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε ένα ενημερωμένο αντίγραφο των προβλεπόμενων αλλαγών.

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία χρήστη της PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

1. Ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβούμε σε περίπτωση που συμμετέχετε σε απαγορευμένες δραστηριότητες - παραβιάσεις της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης (νέα ενότητα)

Προσθέσαμε μια νέα ενότητα που προβλέπει τα δικαιώματά μας να παρακρατούμε ποσά για ζημίες που προκύπτουν όταν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στην PayPal κυρίως για τους σκοπούς της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής σας δραστηριότητας και παραβιάζετε την Πολιτική αποδεκτής χρήσης.Η νέα ενότητα διαμορφώνεται ως εξής (εμφανίζεται με τις επικεφαλίδες των κύριων προτάσεων για το συγκείμενο και συντομευμένη χάριν συντομίας, με υπογραμμισμένες τις τροποποιήσεις):

“…

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες

Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας στην PayPal κυρίως για τους σκοπούς της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής σας δραστηριότητας και παραβιάζετε την Πολιτική αποδεκτής χρήσης, τότε:

 • εκτός από το γεγονός ότι υπόκεισθε στις παραπάνω ενέργειες, θα είστε υπεύθυνοι να καταβάλετε αποζημίωση στην PayPal ίση με το ύψος των ζημιών που υπέστη η PayPal από την από μέρους σας παραβίαση της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης.
 • αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι το ποσό των 2.500,00 USD (ή το αντίστοιχο ποσό στο νόμισμα της χώρας στην οποία κατοικείτε) ανά παραβίαση της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης είναι:
  • μια εύλογη ελάχιστη εκτίμηση της θετικής ζημίας που υπέστη η PayPal, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υφιστάμενες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας του ποσού προς το εύρος ζημίας της PayPal που μπορούσε ευλόγως να προβλεφθεί,
  • εύλογο και αναλογικό όσον αφορά την εφαρμογή του στην παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς και
  • απαραίτητο, αλλά δεν υπερβαίνει το επαρκές ύψος για την προστασία του έννομου συμφέροντος της PayPal ως προς τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης και

Η PayPal μπορεί να παρακρατήσει αυτή την αποζημίωση απευθείας από οποιοδήποτε υφιστάμενο υπόλοιπο σε οποιονδήποτε λογαριασμό PayPal που ελέγχετε.

…”

2. Λοιποί νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς

Έχουμε τροποποιήσει την ενότητα με τίτλο «Λοιποί νομικοί Όροι – τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς» για να διασαφηνίσουμε τις υποχρεώσεις σας να παρέχετε στην PayPal πληροφορίες σχετικά με εσάς προκειμένου να διευκολύνετε τις ενέργειές μας που περιγράφονται στη Συμφωνία χρήστη, να μας βοηθήσετε να περιορίσουμε τον κίνδυνο απάτης και να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).Η ενότητα με τίτλο «Λοιποί νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς» διαμορφώνονται πλέον ως εξής (εμφανίζεται με τις επικεφαλίδες των κύριων προτάσεων για το συγκείμενο, με υπογραμμισμένες τις τροποποιήσεις):

“…

Λοιποί νομικοί όροι

Τα δικαιώματά μας

Πληροφορίες σχετικά με εσάς

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες, όπως εύλογα απαιτείται, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενέργειές μας που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία χρήστη, να μας δοθεί η δυνατότητα να μειώσουμε τον κίνδυνο απάτης και να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). Πρέπει να ανταποκρίνεστε σε αυτά τα αιτήματα έγκαιρα. Σε αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνεται η από μέρους σας παροχή, μέσω φαξ, email ή άλλου μέσου και με δικά σας έξοδα, εγγράφων αναγνώρισης και πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά και τις λειτουργίες σας (όπως τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού σας και αναλυτικές καταστάσεις συναλλαγών προμηθευτή).

…”

3. Χρεώσεις για τη λήψη πληρωμών από εμπορική συναλλαγή

 1. Χρήστες εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Εσθονίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Λιχτενστάιν, Λιθουανίας, Μάλτας, Ρουμανίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβακίας και Σλοβενίας):

Σας υπενθυμίζουμε (όπως είχε αρχικά γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στις 2 Ιανουαρίου 2020) ότι το βασικό ποσοστό για τη λήψη πληρωμών εγχώριων εμπορικών συναλλαγών (Πωλήσεις) στην ενότητα Α2.2.1 του Παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) αυξήθηκε σε 3,40% + Σταθερή χρέωση στις 5 Μαρτίου 2020. Οι τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 2020 θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά από αυτήν.

 1. Χρήστες εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν και Τζέρσεϊ:

Το βασικό ποσοστό για τη λήψη πληρωμών εγχώριων εμπορικών συναλλαγών (Πωλήσεις) στην ενότητα Α2.2.1 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) παραμένει 2,9% (+ Σταθερή χρέωση).

4. Χρεώσεις – Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές

Υπενθυμίζουμε (όπως ανακοινώθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2020) ότι η ενότητα A3.4 (Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές) του Παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) τροποποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2020, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι, αν πραγματοποιείτε επιστροφή χρημάτων για πληρωμή εμπορικής συναλλαγής, οι χρεώσεις που αρχικά πληρώσατε για τη λήψη της πληρωμής δεν θα επιστρέφονται σε εσάς.Η τροποποίηση της ενότητας A3.4 (Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές) του Παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) που τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 2020 θα συνεχίσει να ισχύει και να εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά από αυτήν.

Αυτή η τροποποίηση δεν ισχύει για τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ιρλανδίας μέχρι νεότερης άμεσης ειδοποίησης για τη σχετική αλλαγή, η οποία θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 5 Μαρτίου 2020 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

5. Άλλες αλλαγές

Οι ενότητες της Συμφωνίας χρήστη PayPal έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν και να αναδιαρθρωθούν οι υφιστάμενες διατυπώσεις, καθώς και για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω υφιστάμενων ενοτήτων:

Ενότητα

Τροποποίηση

Σχετικά με τον Λογαριασμό σας – Καλώς ορίσατε στην PayPal! (τελευταία παράγραφος)

Η αναφορά σε «60 ημέρες» έχει αλλάξει σε «δύο μήνες».

Σχετικά με τον Λογαριασμό σας – Κλείσιμο του Λογαριασμού PayPal (τελευταία παράγραφος)

Η αναφορά σε «60 ημέρες» έχει αλλάξει σε «δύο μήνες».

 

Ενημερώσεις στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 16 Ιουνίου 2020

Μπορείτε να βρείτε την τροποποιημένη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα κάτω από την έκδοση του εν λόγω εγγράφου που είναι επί του παρόντος σε ισχύ, κάνοντας κλικ εδώ (αν είστε κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϋ, Γκέρνσεϊ ή Νήσου του Μαν) ή εδώ (αν είστε κάτοικος άλλης χώρας) ή μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal.

1. Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων

Σας παρουσιάζουμε το νέο μας Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων. Προσθέσαμε μια νέα ενότητα 7.2 (Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων) και ενημερώσαμε την ενότητα 10 (Ορισμοί) με τους όρους που αφορούν ειδικά το νέο Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων.

2. Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού

Σας παρουσιάζουμε τη νέα μας Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού. Προσθέσαμε μια νέα ενότητα 7.3 (Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού) και ενημερώσαμε την ενότητα 10 (Ορισμοί) με τους όρους που αφορούν ειδικά τη νέα Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού.

3. Πεδίο εφαρμογής των Προϊόντων - Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, το Τζέρσεϋ, το Γκέρνσεϊ ή τη Νήσο του Μαν

Τροποποιήσαμε την ενότητα με τίτλο «Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία» για να διασαφηνίσουμε τα εξής:

 • Εάν σας προσφέρεται και επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Προϊόν, Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης τεχνολογίας) που αναφέρεται στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, εφαρμόζονται οι όροι της Συμφωνίας PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα σχετικά με το εν λόγω Προϊόν, την εν λόγω Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή την εν λόγω λειτουργικότητα.
 • Η Προστασία από απάτη αποτελεί πλέον επίσης μια προαιρετική επιπρόσθετη υπηρεσία στη σουίτα λειτουργικοτήτων PayPal Website Payments Pro.
 • Οι παρακάτω λειτουργικότητες αποτελούν πλέον προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες στη σουίτα λειτουργικοτήτων των Σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα:
  • οποιαδήποτε λειτουργικότητα Website Payments Pro,
  • το Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων και
  • την Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού

Η ενότητα με τίτλο «Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία» έχει πλέον ως εξής (έχει περικοπεί χάριν συντομίας και εμφανίζεται με τις επικεφαλίδες των κύριων όρων για την παροχή συγκειμένου, με υπογραμμισμένες τις τροποποιήσεις):

“…

Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία

Με την ενσωμάτωση ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν σας προσφέρεται και επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Προϊόν, οποιαδήποτε Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης τεχνολογίας) που αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία, εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με το εν λόγω Προϊόν, την εν λόγω Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή την εν λόγω λειτουργικότητα.

Τα Προϊόντα είναι τα εξής:

 • Website Payments Pro - μια σουίτα λειτουργικοτήτων που περιλαμβάνει τη Γρήγορη ολοκλήρωση αγοράς, το API άμεσης πληρωμής, το Εικονικό τερματικό και τα Φίλτρα διαχείρισης απάτης ως βασική υπηρεσία. Οι προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την Προστασία από απάτη, τα Σύνθετα φίλτρα διαχείρισης απάτης και το εργαλείο επαναλαμβανόμενων πληρωμών.
 • Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα - μια σουίτα λειτουργικοτήτων που περιλαμβάνει το API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα ως βασική υπηρεσία και την Προστασία από απάτη ως προαιρετική επιπρόσθετη υπηρεσία. Ενδέχεται επίσης να σας προσφέρουμε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες ως προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες:
  • οποιαδήποτε λειτουργικότητα Website Payments Pro,
  • το Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων και
  • την Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού.
 • Εικονικό τερματικό – η λειτουργικότητα εικονικού τερματικού ως αυτόνομο Προϊόν.

…”

4. Πεδίο εφαρμογής των Προϊόντων – χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Γιβραλτάρ, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ ή της Νήσου του Μαν

Τροποποιήσαμε την ενότητα με τίτλο «Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία» και την ενότητα 10 (Ορισμοί) για να διασαφηνίσουμε τα εξής:

 • Εάν σας προσφέρεται και επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Προϊόν, Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης τεχνολογίας) που αναφέρεται στη Συμφωνία PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, εφαρμόζονται οι όροι της Συμφωνίας PayPal για τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα σχετικά με το εν λόγω Προϊόν, την εν λόγω Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή την εν λόγω λειτουργικότητα.
 • Η Προστασία από απάτη αποτελεί πλέον επίσης μια προαιρετική επιπρόσθετη υπηρεσία στη σουίτα λειτουργικοτήτων PayPal Website Payments Pro.
 • Οι παρακάτω λειτουργικότητες αποτελούν επίσης πλέον προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες στη σουίτα λειτουργικοτήτων των Σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα:
  • οποιαδήποτε λειτουργικότητα Website Payments Pro,
  • το Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων και
  • την Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού.
 • Το Εικονικό τερματικό είναι πλέον μια Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα που είναι διαθέσιμη σε προμηθευτές που είναι κάτοικοι άλλης χώρας εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Γιβραλτάρ, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ ή της Νήσου του Μαν και αποτελεί μέρος της λειτουργικότητας Website Payments Pro.

Η ενότητα με τίτλο «Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία» και τα σχετικά μέρη της ενότητας 10 έχουν πλέον ως εξής (έχουν περικοπεί χάριν συντομίας και εμφανίζονται με τις επικεφαλίδες των κύριων όρων για την παροχή συγκειμένου, με υπογραμμισμένες τις τροποποιήσεις):

“…

Σχετικά με την παρούσα Συμφωνία

Με την ενσωμάτωση ή τη χρήση του Προϊόντος και της Υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν σας προσφέρεται και επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Προϊόν, Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης τεχνολογίας) που αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία, εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με το εν λόγω Προϊόν, την εν λόγω Υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ή την εν λόγω λειτουργικότητα.

Το Προϊόν είναι το ακόλουθο:

 • Σύνθετες πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα - μια σουίτα λειτουργικοτήτων που περιλαμβάνει το API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα ως βασική υπηρεσία και την Προστασία από απάτη ως προαιρετική επιπρόσθετη υπηρεσία. Ενδέχεται επίσης να σας προσφέρουμε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες ως προαιρετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες:
  • οποιαδήποτε λειτουργικότητα Website Payments Pro,
  • το Εργαλείο αποθήκευσης δεδομένων και
  • την Υπηρεσία ενημέρωσης λογαριασμού.

Το Προϊόν περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα. Οι Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα είναι οι εξής:

 • API σύνθετων πληρωμών με πιστωτική και χρεωστική κάρτα - Λειτουργικότητα που επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, όπου τα στοιχεία της κάρτας καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της κάρτας.
 • Εικονικό τερματικό - Λειτουργικότητα που παρέχεται από την PayPal, προκειμένου να μπορείτε να λαμβάνετε πληρωμές με κάρτα, με μη αυτόματη εισαγωγή Δεδομένων καρτών που σας παρέχονται από τον κάτοχο της κάρτας.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 2 Ιανουαρίου 2020 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

Ενημερώσεις της Συμφωνίας χρήστη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 5 Μαρτίου 2020

 • Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε ένα ενημερωμένο αντίγραφο των προβλεπόμενων αλλαγών.

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία χρήστη της PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

1. Χρεώσεις για τη λήψη πληρωμών από εμπορική συναλλαγή

 1. Χρήστες εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Εσθονίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Λιχτενστάιν, Λιθουανίας, Μάλτας, Ρουμανίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβακίας και Σλοβενίας):

Το βασικό ποσοστό για τη λήψη πληρωμών εγχώριων εμπορικών συναλλαγών (Πωλήσεις) στην ενότητα Α2.2.1 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) άλλαξε σε 3,4% (+ Σταθερή χρέωση).

 1. Χρήστες εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν και Τζέρσεϊ:

Το βασικό ποσοστό για τη λήψη πληρωμών εγχώριων εμπορικών συναλλαγών (Πωλήσεις) στην ενότητα Α2.2.1 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) παραμένει 2,9% (+ Σταθερή χρέωση).

Η ενότητα A2.2.1 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) παρουσιάζεται σε συσχετισμό με τις επικεφαλίδες των στηλών και διαμορφώνεται ως εξής (οι τροποποιήσεις είναι υπογραμμισμένες):

“…

Α2.2 Λήψη εγχώριων πληρωμών (Πωλήσεις)

Α2.2.1 Βασικό ποσοστό

Πληρωμές σε χρήστες εγγεγραμμένους στην PayPal ως κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν και Τζέρσεϊ:

 

2,9% + σταθερή χρέωση

 

Πληρωμές σε χρήστες εγγεγραμμένους στην PayPal ως κάτοικοι Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Εσθονίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Λιχτενστάιν, Λιθουανίας, Μάλτας, Ρουμανίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβακίας και Σλοβενίας:

 

3,4% + Σταθερή χρέωση

…”

2. Χρεώσεις – Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές

Η ενότητα A3.4 (Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές) του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) τροποποιείται προκειμένου να διευκρινιστεί ότι, αν πραγματοποιείτε επιστροφή χρημάτων για πληρωμή εμπορικής συναλλαγής, όλες οι χρεώσεις που αρχικά πληρώσατε για τη λήψη της πληρωμής δεν θα επιστρέφονται σε εσάς. Η ενότητα Α3.4 (Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές) του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) παρουσιάζονται σε συσχετισμό με τις επικεφαλίδες των στηλών και διαμορφώνονται ως εξής (οι τροποποιήσεις είναι υπογραμμισμένες):

“…


Α3.4 Επιστροφές χρημάτων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές

Αν επιστρέψετε τα χρήματα για μια πληρωμή που αφορά εμπορική συναλλαγή, δεν υπάρχουν χρεώσεις για αυτήν, αλλά οι χρεώσεις που πληρώσατε αρχικά για τη λήψη της πληρωμής δεν επιστρέφονται σε εσάς.

…”

Αυτή η αλλαγή δεν ισχύει για τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ιρλανδίας μέχρι νεώτερης άμεσης ειδοποίησης για τη σχετική αλλαγή, η οποία θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα «Ενημερώσεις πολιτικής» (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 5 Μαρτίου 2020 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

 

3. Άλλες αλλαγές

Οι ενότητες στη Συμφωνία χρήστη της PayPal έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν και να οργανωθούν εκ νέου οι υπάρχουσες διατυπώσεις, καθώς και για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Ενημερώσεις στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα - Μόνο για χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 2 Ιανουαρίου. 2020

Μπορείτε να βρείτε τη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα που είναι επί του παρόντος σε ισχύ εδώ , ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

 

1. Χρεώσεις

 1. Η ενότητα 2.4 τροποποιείται για τη μείωση των χρεώσεων που καταβάλλετε για τη λήψη πληρωμών μέσω κάρτας χρησιμοποιώντας το εικονικό τερματικό και (ως μέρος του προϊόντος προσαρμοσμένων πεδίων καρτών) την υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα μέσω εικονικού τερματικού. Τα σχετικά τμήματα της ενότητας 2.4 (που παρουσιάζονται σε συσχετισμό με τις επικεφαλίδες των στηλών) διαμορφώνονται ως εξής (με τις τροποποιήσεις υπογραμμισμένες):

“…

2.4 Χρεώσεις συναλλαγών για τη λήψη πληρωμών με κάρτα. Οι παρακάτω χρεώσεις ισχύουν για κάθε εγχώρια πληρωμή που λαμβάνετε από τους παρακάτω τύπους καρτών και με τη χρήση των ακόλουθων προϊόντων:

Προϊόν

Τύπος κάρτας

Χρέωση

Τοποθεσία Web Payments Pro

Visa, Mastercard ή Maestro

 

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

3,4% + Σταθερή χρέωση

 

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Διατραπεζική προμήθεια (κυμαίνεται περίπου από 0,2% έως 2,0%)

+ 2,9%

+ Σταθερή χρέωση

Εικονικό τερματικό (συμπεριλαμβάνεται όταν χρησιμοποιείται ως δυνατότητα του προϊόντος Προσαρμοσμένα πεδία καρτών)

Visa, Mastercard ή Maestro

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

1,2% + σταθερή χρέωση

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Διατραπεζική προμήθεια (κυμαίνεται περίπου από 0,2% έως 2,0%)


+1,2%


+ Σταθερή χρέωση

Προσαρμοσμένα πεδία καρτών

Visa, Mastercard ή Maestro

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

1,2% + σταθερή χρέωση

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Διατραπεζική προμήθεια (κυμαίνεται περίπου από 0,2% έως 2,0%)


+1,2%


+ Σταθερή χρέωση

American Express

3,5%

Από 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή δεν θα ισχύει πλέον. Αντί του ποσοστού προμηθευτή PayPal, ισχύει το βασικό ποσοστό PayPal.

…”

 1. Η ενότητα 2.5 τροποποιείται προκειμένου να διευκρινιστούν οι σταθερές χρεώσεις που ισχύουν για τη λήψη πληρωμών με χρήση κάθε προϊόντος. Τα σχετικά τμήματα της ενότητας 2.5 (που παρουσιάζονται σε συσχετισμό με τις επικεφαλίδες των στηλών) διαμορφώνονται ως εξής (με τις τροποποιήσεις υπογραμμισμένες):

“…

2.5 Σταθερές χρεώσεις

Οι σταθερές χρεώσεις εξαρτώνται από το προϊόν που χρησιμοποιήθηκε και βασίζονται στο νόμισμα που ελήφθη, ως εξής:

α. Website Payments Pro

Πέσο Αργεντινής:

2,00 ARS

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Ρούβλι Ρωσίας

10,00 RUB

Ευρώ:

0,35 EUR

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Κορόνες Σουηδίας:

3,25 SEK

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Φράγκο Ελβετίας:

0,55 CHF

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90 HUF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Γιεν Ιαπωνίας:

40 JPY

Λίρα Τουρκίας:

0,45 TRY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2 MYR

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,20 GBP

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD

β. Προσαρμοσμένα πεδία καρτών και εικονικό τερματικό

Ισχύουν οι σταθερές χρεώσεις που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 21 Οκτωβρίου 2019 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 21 Οκτωβρίου 2019

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

 1. Παράρτημα 1 – Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής

Έχουμε τροποποιήσει το Παράρτημα 1 για να εισαγάγουμε τις μεθόδους πληρωμής Finnish Online Bank Transfer (verkkopankki), PayU (συμπεριλαμβανομένης της Blik που χρηματοδοτείται από την PayU) και Trustly, ως νέες εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 1 Οκτωβρίου 2019 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία τοπικών μεθόδων πληρωμής PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Οκτωβρίου 2019

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία τοπικών μεθόδων πληρωμής PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

 1. Αλλαγή ονόματος

Η Συμφωνία τοπικών μεθόδων πληρωμής PayPal πλέον ονομάζεται Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal. Οι τοπικές μέθοδοι πληρωμής (ΤΜΠ) ονομάζονται πλέον εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής (ΕΜΠ). Αντίστοιχες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλη σχετική ορολογία και σε άλλες συμφωνίες προκειμένου να εκφράσουν τη νέα ορολογία.

 1. Χωρίς Προστασία πωλητή

Προσθέσαμε σημείωση στην ενότητα 4 ως υπενθύμιση ότι, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί στην ενότητα 11.10 της Συμφωνίας χρήστη PayPal, η Προστασία πωλητή δεν ισχύει για πληρωμές μέσω εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής (ΕΜΠ).

 1. Παράρτημα 1 – Εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής

Τροποποιήσαμε το παράρτημα 1 ως εξής:

 • για να επιβεβαιώσουμε ότι ο προμηθευτής έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την PayPal για την επιστροφή χρημάτων στον υπόχρεο πληρωμής MyBank και
 • για να συστήσουμε στους χρήστες την υπηρεσία Przelewy24 (P24) ως νέα εναλλακτική μέθοδο πληρωμής.


Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 17 Σεπτεμβρίου 2019 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

 

Ενημερώσεις της Συμφωνίας χρήστη

Έναρξη ισχύος: 11 Δεκεμβρίου 2019

Παρουσιάζουμε μια πλήρως επανασχεδιασμένη Συμφωνία χρήστη για τους πελάτες μας. Εργαστήκαμε σκληρά για να καταστήσουμε αυτήν τη νέα Συμφωνία χρήστη πιο φιλική για τον χρήστη με περιεχόμενο που σας διευκολύνει να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της PayPal.

Δείτε τι έχουμε αλλάξει:

 1. Έχουμε επανασχεδιάσει τη συμφωνία χρήστη για την απλούστευση της μορφής της, με νέες επικεφαλίδες με χρωματική κωδικοποίηση, ούτως ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε πιο εύκολα τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.Έχουμε αναθεωρήσει και αναδιοργανώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας χρήστη ευκολότερα να ακολουθηθεί και να συμπεριλάβει τις πληροφορίες όπου θέλετε φυσικά να το αναζητήσετε.Δεν αλλάζουμε τη σημασία του τι λέμε, μόνο πώς το λέμε και πού μπορείτε να το βρείτε.

Β.  Η ενημερωμένη Συμφωνία χρήστη θα είναι διαθέσιμη μετά τις 10 Οκτωβρίου 2019. Πατήστε ΕΔΩ για να τη δείτε μόλις είναι διαθέσιμη. 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία κατόχου PayPal Business Debit Mastercard

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 11 Οκτωβρίου 2019

Κάποιες ενότητες της Συμφωνίας κατόχου PayPal Business Debit Mastercard έχουν τροποποιηθεί:

• προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αναδιοργανωθεί η υπάρχουσα διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω υφιστάμενων ενοτήτων:

Ενότητα

Τροποποίηση

6 Καθημερινά όρια χρήσης

 

Η παρούσα ενότητα τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστούν (μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή) τα τυπικά ημερήσια όρια που μπορούν να ισχύουν για τη χρήση της κάρτας σας.

7 Εξουσιοδότηση συναλλαγών

 

Η παρούσα ενότητα τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τις συναλλαγές σας.

8 Υποχρέωση πληρωμής

Η παρούσα ενότητα τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστούν ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την πληρωμή σας.

10 Μη χρήση του υπολοίπου σας σε νόμισμα διαφορετικό από GBP

 

Η παρούσα ενότητα τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές σε άλλα νομίσματα εκτός της αγγλικής λίρας (GBP).

11. Χρεώσεις

Εισαγάγουμε μια νέα ενότητα (11.γ) για να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο σας παρέχουμε τις αναλυτικές καταστάσεις μας.

12. Πρόγραμμα επιστροφής μετρητών

 

Η παρούσα ενότητα τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Προγράμματος επιστροφής μετρητών.  Αυτό περιλαμβάνει επιβεβαίωση ότι το Πρόγραμμα επιστροφής μετρητών λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της στρογγυλοποίησης, ώστε, για παράδειγμα, η επιστροφή μετρητών να κερδίζεται ως εξής:

 • Για συναλλαγή αγορών αξίας 10 GBP => 0,05 GBP επιστροφή μετρητών
 • Για συναλλαγή αγορών αξίας 10,99 GBP => 0,05 GBP επιστροφή μετρητών
 • Για συναλλαγή αγορών αξίας 11 GBP => 0,06 GBP επιστροφή μετρητών

Ανατρέξτε, επίσης, στην υπενθύμιση σχετικά με το Πρόγραμμα επιστροφής μετρητών στη γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία κατόχου PayPal Business Debit Mastercard με ημερομηνία έναρξης ισχύος 11 Δεκεμβρίου 2019 παρακάτω.

25. Το δικαίωμα τερματισμού από πλευράς σας

Η παρούσα ενότητα τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία σας μέσω τηλεφώνου.

26. Το δικαίωμα τερματισμού από πλευράς της PayPal

Η παρούσα ενότητα τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τερματίσουμε τη συμφωνία σας.

και

 • για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

Μια ενημερωμένη Συμφωνία κατόχου PayPal Business Debit Mastercard θα είναι διαθέσιμη μετά τις 11 Οκτωβρίου 2019.  Πατήστε ΕΔΩ για να τη δείτε μόλις είναι διαθέσιμη. 

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία κατόχου PayPal Business Debit Mastercard

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 11 Δεκεμβρίου 2019

 1. Δεσμεύσεις λόγω εξουσιοδοτήσεων

Έχουμε τροποποιήσει την ενότητα 14 (Δεσμεύσεις λόγω εξουσιοδοτήσεων) για να εξηγήσουμε ότι:

 • αν ο προμηθευτής προβεί σε αίτημα προ-εξουσιοδότησης, ενδέχεται να δεσμεύσουμε το υπόλοιπό σας στην PayPal για έως και τριανταμία (31) ημέρες για το ποσό του αιτήματος προ-εξουσιοδότησης
 • αν εξουσιοδοτήσετε μια συναλλαγή και, στη συνέχεια, παραλείψετε να πραγματοποιήσετε αγορά του εν λόγω προϊόντος, όπως είχε προγραμματιστεί, η έγκριση ενδέχεται να οδηγήσει σε δέσμευση του εν λόγω χρηματικού ποσού για έως και τριανταμία (31) ημέρες. Και
 • όλες οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν σταδιακή αυξητική προσαρμογή στην προ-εξουσιοδότηση θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δέσμευση του εν λόγω χρηματικού ποσού για έως και εξήντα (60) ημέρες.
 1. 12. Πρόγραμμα επιστροφής μετρητών

Ως υπενθύμιση, στις 11 Οκτωβρίου 2019, η ενότητα 12 (Πρόγραμμα επιστροφής μετρητών) τροποποιήθηκε για να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος επιστροφής μετρητών.  Οι τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου 2019 θα συνεχίσουν να διαμορφώνονται και να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά από αυτήν. 

Μια έκδοση της Συμφωνίας κατόχου PayPal Business Debit Mastercard, η οποία θα φέρει τις παραπάνω αλλαγές, θα είναι διαθέσιμη μετά τις 11 Οκτωβρίου 2019. Πατήστε ΕΔΩ για να τη δείτε μόλις είναι διαθέσιμη. 

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 19 Αυγούστου 2019 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Αυγούστου 2019

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία χρήστη της PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

 1. Όροι χρήσης της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών

Για τους πωλητές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ και τη νήσο του Μαν: 

 • Οι χρεώσεις για τους πωλητές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ και τη νήσο του Μαν μεταφέρθηκαν στη νέα ενότητα A2.2.2.1 του παραρτήματος 1.  Επίσης, εισαγάγαμε τη χρέωση για τη λήψη πληρωμών μέσω κάρτας American Express με τη χρήση προσαρμοσμένων πεδίων καρτών (όπου σας επιτρέπουμε να λαμβάνετε τέτοιες πληρωμές) στη νέα παράγραφο A2.2.2.1 του παραρτήματος 1.

Για πωλητές αλλού

 • Έχουμε τροποποιήσει την ενότητα 5.10 (νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών) της συμφωνίας χρήστη PayPal, ώστε να περιέχει τους όρους (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων) που ισχύουν αν είστε πωλητής σε χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Γιβραλτάρ, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ και της νήσου του Μαν. Επίσης, σας προσφέρουμε τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών την οποία μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε.
 • Οι χρεώσεις για πωλητές σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Γιβραλτάρ, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ και της νήσου του Μαν ορίζονται στις νέες ενότητες A2.2.2.2 (για την Ιρλανδία) και Α2.2.2.3 (για αλλού) του παραρτήματος 1. 
 • Σημείωση για χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ιρλανδία: Οι ενότητες 5.10 και Α.2.2.2.2 του Παραρτήματος 1 ισχύουν για εσάς μετά την εφαρμογή της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών στην Ιρλανδία. Ενδέχεται να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της νέας λύσης αγορών για την Ιρλανδία κατόπιν άμεσης ειδοποίησης η οποία θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις Πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

Οι τροποποιημένες παράγραφοι 5.10 και Α2.2.2 του παραρτήματος 1 διατυπώνονται πλέον ως εξής (οι αλλαγές εμφανίζονται υπογραμμισμένες):

“…

5.10 Νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών

Η νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών περιλαμβάνει:

 • την εξειδικευμένη δυνατότητα ολοκλήρωσης αγορών που είναι διαθέσιμη κατά την ηλεκτρονική ολοκλήρωση αγορών/στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επιτρέπει σε αγοραστές με ή χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας και
 • το υποστηρικτικό εργαλείο ανίχνευσης απάτης. 

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών είτε συνολικά είτε τμηματικά ως υπηρεσία. Αν σας προσφέρουμε τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, εκτός από την παρούσα Συμφωνία χρήστη, συμφωνείτε και με τους ακόλουθους περαιτέρω όρους σχετικά με τις παρακάτω δυνατότητες:

 • όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα τοπικών μεθόδων πληρωμής στο πλαίσιο της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών, τη Συμφωνία PayPal για Τοπικές μεθόδους πληρωμής (ΤΜΠ) και
 • όταν χρησιμοποιείτε:
  • την υπηρεσία Προσαρμοσμένα Πεδία Καρτών, στο πλαίσιο της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών και
  • το υποστηρικτικό εργαλείο ανίχνευσης απάτης (που ονομάζεται διαφορετικά Φίλτρα διαχείρισης απάτης μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών ή εργαλείο ανίχνευσης απάτης στην εν λόγω συμφωνία) ως μέρος της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών

τους παρακάτω όρους ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο λογαριασμός σας μέσω PayPal:

Οι χρεώσεις που ενδέχεται να ορίζονται στη  Συμφωνία τοπικών μεθόδων πληρωμής PayPal,στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για το ΗΒ, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και τη Νήσο του Μαν, καθώς και στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για αλλού δεν ισχύουν για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών από εσάς. Αντί αυτού, ισχύουν οι Χρεώσεις μας για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών  όπως αναφέρονται στην ενότητα Α2.2.2 του παραρτήματος 1.

Σημείωση για χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ιρλανδία: Οι ενότητες 5.10 και Α.2.2.2.2 του Παραρτήματος 1 ισχύουν για εσάς μετά την εφαρμογή της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών στην Ιρλανδία. Ενδέχεται να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της νέας λύσης αγορών για την Ιρλανδία κατόπιν άμεσης ειδοποίησης η οποία θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις Πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

A2.2.2 Χρεώσεις για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγοράς

A2.2.2.1 Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν και Γιβραλτάρ

Πληρωμές με κάρτα (Visa, Mastercard ή Maestro) μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών*

Πληρωμές με American Express μέσω Προσαρμοσμένων Πεδίων Καρτών

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal

Πληρωμές μέσω τοπικών μεθόδων πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,20% + σταθερή χρέωση

3,5%

1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

2,9% + σταθερή χρέωση

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού) για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή προμήθειας μεικτών τιμών και τις επιλογές σας.

A2.2.2.2 Ιρλανδία

Πληρωμές με κάρτα (Visa ή Mastercard) μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών*

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal

Πληρωμές μέσω τοπικών μεθόδων πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

Ισχύει το βασικό ποσοστό όπως αναφέρεται στην ενότητα A2.2.1 ή (με την επιφύλαξη των ενοτήτων A2.2.3 και A2.2.4) το ποσοστό προμηθευτή.

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή προμήθειας μεικτών τιμών και τις επιλογές σας.

Σημείωση για χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ιρλανδία: Οι ενότητες 5.10 και Α.2.2.2.2 του Παραρτήματος 1 ισχύουν για εσάς μετά την εφαρμογή της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών στην Ιρλανδία. Ενδέχεται να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της νέας λύσης αγορών για την Ιρλανδία κατόπιν άμεσης ειδοποίησης η οποία θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις Πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).

Α2.2.2.3 Αλλού

Πληρωμές με κάρτα (Visa ή Mastercard) μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών*

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal

Πληρωμές μέσω τοπικών μεθόδων πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,90% + σταθερή χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

1,90% + σταθερή χρέωση

Ισχύει το βασικό ποσοστό όπως αναφέρεται στην ενότητα A2.2.1 ή (με την επιφύλαξη των ενοτήτων A2.2.3 και A2.2.4) το ποσοστό προμηθευτή.

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή προμήθειας μεικτών τιμών και τις επιλογές σας.

…”

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού) μόνο για χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Αυγούστου 2019

Μπορείτε να βρείτε τη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα που είναι επί του παρόντος σε ισχύ εδώ, ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

 1. Χρεώσεις

Έχουμε τροποποιήσει τη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για να:

 • μειώσουμε τις χρεώσεις με τις οποίες σας επιβαρύνουμε αυτήν τη στιγμή για τη λήψη πληρωμών με κάρτα μέσω των προσαρμοσμένων πεδίων κάρτας, και για να
 • εισαγάγουμε χρεώσεις για τη λήψη πληρωμών μέσω κάρτας American Express με τη χρήση προσαρμοσμένων πεδίων καρτών (όπου σας επιτρέπουμε να λαμβάνετε τέτοιες πληρωμές μέσω κάρτας).

Οι ενότητες 2.4 και 2.5 αναδιοργανώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τη νέα ενότητα 2.4 για να εμφανίζουν αυτές και άλλες χρεώσεις συναλλαγών με κάρτα. Άλλες υπο-ενότητες στην ενότητα 2 αριθμήθηκαν εκ νέου αντίστοιχα.  Η νέα ενότητα 2.4 πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

“…

2.4 Χρεώσεις συναλλαγών για τη λήψη πληρωμών με κάρτα. Οι παρακάτω χρεώσεις ισχύουν για κάθε εγχώρια πληρωμή που λαμβάνετε από τους παρακάτω τύπους καρτών και με τη χρήση των ακόλουθων προϊόντων:

Προϊόν

Τύπος κάρτας

Χρέωση

Website Payments Pro ή Εικονικό Τερματικό

Visa, Mastercard ή Maestro

 

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

3,4% + Σταθερή χρέωση

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Διατραπεζική προμήθεια (κυμαίνεται περίπου από 0,2% έως 2,0%)
 

+2,90%
 

+ σταθερή χρέωση

Προσαρμοσμένα πεδία καρτών

Visa, Mastercard ή Maestro

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

1,2% + σταθερή χρέωση

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Διατραπεζική προμήθεια(κυμαίνεται περίπου από 0,2% έως 2,0%)


+1,2%


+ Σταθερή χρέωση

American Express

3,5%

Από 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή δεν θα ισχύει πλέον. Αντί του ποσοστού προμηθευτή PayPal, ισχύει το βασικό ποσοστό PayPal.

…”

 1. Άλλες αλλαγές

Έχουν τροποποιηθεί οι ενότητες της Συμφωνίας PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα:

 • προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αναδιοργανωθεί η υπάρχουσα διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω υφιστάμενων ενοτήτων:

Ενότητα

Τροποποίηση

Νέα ενότητα 5.5

Πρόκειται για νέα ενότητα που περιέχει όρους που ισχύουν για εσάς, αν σας επιτρέπουμε να λαμβάνετε πληρωμές από κάρτες American Express.

Ενότητα 8.1 (Τερματισμός και αναστολή – Από εσάς)

Έχουμε προσθέσει ορισμένους όρους που σας προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία καθώς και τη δυνατότητα να διακόψετε ή να τερματίσετε τη χρήση των προσαρμοσμένων πεδίων της κάρτας σας.  Έχουμε, επίσης, προσθέσει μια διάταξη που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να σταματήσετε να δέχεστε πληρωμές μέσω κάρτας American Express, αν σας επιτρέπουμε να λαμβάνετε τέτοιες πληρωμές.

και

 • για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης της νέας Συμφωνίας PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα που αφορά πωλητές σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Γιβραλτάρ, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ και της Νήσου του Μαν

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Αυγούστου 2019

Έχουμε δημοσιεύσει μια νέα Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα   που αφορά πωλητές σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Γιβραλτάρ, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ και της Νήσου του Μαν, οι οποίοι ενσωματώνουν ή χρησιμοποιούν προσαρμοσμένα πεδία καρτών καθώς και τα API για προσαρμοσμένα πεδία καρτών.

Μπορείτε να βρείτε τη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα που είναι επί του παρόντος σε ισχύ εδώ, ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

Σημείωση για χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ιρλανδία: Η Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ισχύει για εσάς μόνο μετά την εφαρμογή των Προσαρμοσμένων πεδίων καρτών στην Ιρλανδία. Ενδέχεται να ξεκινήσουμε την εφαρμογή των Προσαρμοσμένων πεδίων καρτών για την Ιρλανδία κατόπιν άμεσης ειδοποίησης η οποία θα δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις Πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal).


 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 14 Ιουνίου 2019 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

 

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

 

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.


 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 14 Ιουνίου 2019

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα Συμφωνία χρήστη της PayPal εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

Όροι χρήσης της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών για πωλητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ και τη Νήσο του Μαν

Έχουμε προσθέσει τις ακόλουθες νέες ενότητες στη συμφωνία χρήστη PayPal, η οποία περιέχει τους όρους (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων) που ισχύουν αν σας προσφέρουμε τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε:

 • ενότητα 5.10 (Νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών – Χρήστες σε ΗΒ, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν)
 • ενότητα A2.2.2 του παραρτήματος 1 (Χρεώσεις για τη χρήση της νέας λύση ολοκλήρωσης αγορών – Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ)

Οι νέες ενότητες 5.10 και Α2.2.2 του παραρτήματος 1 διαμορφώνονται ως εξής:

Ενότητα 5.10 Νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών – Μόνο για χρήστες σε ΗΒ, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν

Η νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών περιλαμβάνει:

 • την εξειδικευμένη δυνατότητα ολοκλήρωσης αγορών που είναι διαθέσιμη κατά την ηλεκτρονική ολοκλήρωση αγορών/στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επιτρέπει σε αγοραστές με ή χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας και
 • το υποστηρικτικό εργαλείο ανίχνευσης απάτης. 

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών είτε συνολικά είτε τμηματικά ως υπηρεσία.  Αν σας προσφέρουμε τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, εκτός από την παρούσα Συμφωνία χρήστη, συμφωνείτε και με τους ακόλουθους περαιτέρω όρους σχετικά με τις παρακάτω δυνατότητες:

Οι χρεώσεις που ενδέχεται να ορίζονται στη Συμφωνία PayPal για τοπικές μεθόδους πληρωμής και στη Συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού δεν ισχύουν για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών. Αντί αυτών, ισχύουν οι Χρεώσεις για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών στην ενότητα Α2.2.2 του παραρτήματος 1.

Α2.2 Λήψη εγχώριων πληρωμών (Πωλήσεις)

A2.2.2 χρεώσεις για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών – Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν και Γιβραλτάρ

A 2.2.2.1 Πληρωμές με κάρτα (Visa, Mastercard ή Maestro) μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών *

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Χρέωση

3,4% + Σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια +2,90% + Σταθερή χρέωση

 

* Ανατρέξτε στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού) για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή προμήθειας μεικτών τιμών και τις επιλογές σας.

A2.2.2.2 Πληρωμές που έχουν ληφθεί με άλλον τρόπο και όχι μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών

3,4% + Σταθερή χρέωση

… ”

2. Άλλες αλλαγές

Κάποιες παράγραφοι της Συμφωνίας Χρήστη έχουν τροποποιηθεί:

 • προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αναδιοργανωθεί η υπάρχουσα διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω υφιστάμενων ενοτήτων:

Ενότητα

Τροποποίηση

6.1 Τρόπος ανάληψης/εξαργύρωσης ηλεκτρονικών χρημάτων

Η παρούσα ενότητα τροποποιείται προς διευκρίνιση των τύπων αναλήψεων που ενδέχεται να επιτρέψουμε.

και

 • για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού (Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 14 Ιουνίου 2019

Μπορείτε να βρείτε τη Συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού που βρίσκεται σε ισχύ  εδώ ή μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

1. Αλλαγή ονόματος στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα

Αλλάξαμε το όνομα της Συμφωνίας PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού. Το νέο όνομα αυτής της συμφωνίας είναι «Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα» και εφεξής θα χρησιμοποιούμε το εν λόγω όνομα στην παρούσα γνωστοποίηση τροποποίησης.

2. Προσαρμοσμένα πεδία καρτών

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σχεδιάζουμε να παρουσιάσουμε σύντομα:

 • μια νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα που ονομάζεται API Προσαρμοσμένων Πεδίων Κάρτας και προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, όπου τα στοιχεία της κάρτας καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της κάρτας, ως εναλλακτική λύση του API Απευθείας Πληρωμών και
 • τη νέα λειτουργία των φίλτρων διαχείρισης απάτης μέσω των προσαρμοσμένων πεδίων καρτών, την οποία ενδέχεται να προσφέρουμε μαζί με το API προσαρμοσμένων πεδίων καρτών ως εναλλακτική λύση στα προηγμένα φίλτρα διαχείρισης απάτης και
 • την υπηρεσία Προσαρμοσμένα πεδία καρτών, η οποία είναι μια σουίτα λειτουργιών που αποτελείται από το API Προσαρμοσμένων πεδίων καρτών ως βασική υπηρεσία και τα Φίλτρα διαχείρισης της απάτης μέσω των προσαρμοσμένων πεδίων καρτών ως προαιρετική επιπρόσθετη υπηρεσία.  Ενδέχεται επίσης να προσφέρουμε άλλες δυνατότητες PayPal Website Payments Pro στο πλαίσιο της υπηρεσίας Προσαρμοσμένα πεδία καρτών.

Ενδέχεται να σας προσφέρουμε την υπηρεσία Προσαρμοσμένα Πεδία Καρτών

 • ως αυτόνομη υπηρεσία στο πλαίσιο των όρων της συμφωνίας PayPal για ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα, οι χρεώσεις της οποίας ορίζονται στη συμφωνία PayPal για ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα ή
 • ως μέρος της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών στο πλαίσιο των όρων της συμφωνίας PayPal για ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα και των όρων της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών, όπως ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη PayPal, οι χρεώσεις ορίζονται στην αντίστοιχη ενότητα για τη νέα λύση ολοκλήρωσης αγορών, στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ανατρέξτε στη νέα ενότητα «Σχετικά με την παρούσα συμφωνία» στην αρχή της Συμφωνίας PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσαρμοσμένα πεδία καρτών και τα άλλα προϊόντα που καλύπτονται από την εν λόγω συμφωνία. 

3. Άλλες αλλαγές

Έχουν τροποποιηθεί οι ενότητες της Συμφωνίας PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα:

 • προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αναδιοργανωθεί η υπάρχουσα διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω υφιστάμενων ενοτήτων:

Ενότητα

Τροποποίηση

Νέα ενότητα «Σχετικά με την παρούσα συμφωνία»

Πρόκειται για μια νέα παράγραφο που περιλαμβάνει και διευκρινίζει τις υπάρχουσες διατάξεις, εξηγώντας τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες πληρωμών με κάρτα μέσω Internet και τον τρόπο με τον οποίο ισχύει η συμφωνία υπηρεσιών πληρωμών με κάρτα PayPal στο Internet.

 

 

1.3 (Τα στοιχεία σας)

Η παρούσα ενότητα αποτελεί τη νέα ενότητα 5.4 (Δήλωση απορρήτου) στο πλαίσιο της ενότητας 5, η οποία έχει μετονομαστεί (Τρόπος εφαρμογής λοιπών νομικών εγγράφων) μαζί με περαιτέρω τροποποιήσεις ως συμπληρωματικές.

2.6α (Γλωσσάρι)

2.7 (Χρεώσεις για συναλλαγές με βάση τη δομή μεικτών τιμών ή τη δομή Interchange Plus;)

3. (Διακανονισμός πληρωμών με κάρτα στο πλαίσιο της δομής προμήθειας Interchange Plus)

Συνολικά οι παρούσες ενότητες αποτελούν τη νέα ενότητα 3 (Επιλογή δομής χρεώσεων Interchange Plus και δομής χρεώσεων μεικτών τιμών) μαζί με περαιτέρω τροποποιήσεις ως συμπληρωματικές.

7. (Τραπεζικοί όροι για συναλλαγές με κάρτα)

Η παρούσα ενότητα αποτελεί τη νέα ενότητα 5.3 (Συμφωνία εμπορικών οντοτήτων) στο πλαίσιο της ενότητας 5, η οποία έχει μετονομαστεί (Τρόπος ισχύος λοιπών νομικών εγγράφων), μαζί με περαιτέρω λεπτομέρειες ως συμπληρωματικές στη νέα ενότητα 5.1 και στην ενότητα «Σχετικά με την παρούσα συμφωνία». 

Νέα ενότητα 7 (Φίλτρα διαχείρισης απάτης μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών) και νέο παράρτημα 3

Η παρούσα ενότητα και το παράρτημα περιέχουν τους όρους για τη χρήση των φίλτρων διαχείρισης απάτης μέσω των προσαρμοσμένων πεδίων καρτών.

9.4 (Λύση φιλοξενίας PayPal και πνευματική ιδιοκτησία)

Η παρούσα ενότητα αποτελεί τη νέα ενότητα 6.4 (Ενσωμάτωση φιλοξενίας PayPal και πνευματική ιδιοκτησία) μαζί με περαιτέρω τροποποιήσεις ως συμπληρωματικές.

10. Ορισμοί

Αυτή η παράγραφος τροποποιήθηκε:

 • να διευκρινιστούν οι ακόλουθοι ορισμοί: API Απευθείας Πληρωμών, Γρήγορη ολοκλήρωση αγοράς, Επιλογή φιλοξενίας, Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα, Ενσωμάτωση φιλοξενίας PayPal, Προϊόν, Τυπικές πληρωμές μέσω PayPal, Εικονικό τερματικό και Website Payments Pro
 • να αντικαταστήσει τον ορισμό που υπάρχει στην οδηγία σχετικά με την προστασία των δεδομένων με τον ορισμό που υπάρχει στον γενικό κανονισμό σχετικά με την προστασία των δεδομένων και
 • να εισαγάγει τους ακόλουθους νέους ορισμούς των όρων: API Προσαρμοσμένων πεδίων καρτών, Φίλτρα διαχείρισης απάτης μέσω των προσαρμοσμένων πεδίων καρτών, Προσαρμοσμένα πεδία καρτών και Αυτο-φιλοξενούμενη ενσωμάτωση.

 

και

 • για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Αυγούστου 2019

Μπορείτε να βρείτε τη Συμφωνία χρήστη PayPal που είναι επί του παρόντος σε ισχύ εδώ , ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

1. Πηγές χρηματοδότησης και ευθύνη – Μόνο για χρήστες: από Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ

Τροποποιούμε τις ενότητες 3.2 (Πηγές χρηματοδότησης – Κάρτες), 3.3 (Πηγές χρηματοδότησης – Τραπεζικοί λογαριασμοί) και 10.1γ (Ευθύνη – Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε – Αποζημίωση για ευθύνη) για να διευκρινίσουμε ότι ενδέχεται να εισπράξουμε ποσά που οφείλετε στην PayPal, τα οποία προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας ως παραλήπτης πληρωμών, μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι πηγές χρηματοδότησής σας.  Οι ενότητες 3.2, 3.3 και 10.1γ διαμορφώνονται ως εξής (συντομευμένες για τα συμφραζόμενα και για συντομία ή με τους αρχικούς όρους για τα συμφραζόμενα, με τις τροποποιήσεις υπογραμμισμένες):

“…

3.2 Κάρτες. Συνδέοντας μια χρεωστική, πιστωτική ή (σε ορισμένες περιπτώσεις) προπληρωμένη κάρτα ως πηγή χρηματοδότησης, δίνετε στην PayPal το συνεχές δικαίωμα να χρεώνει αυτόματα αυτήν την κάρτα για το ποσό που είναι απαραίτητο για την αγορά των ηλεκτρονικών χρημάτων που απαιτούνται στο υπόλοιπό σας προκειμένου να καλυφθούν:

 • εντολές πληρωμής (συν τις χρεώσεις συναλλαγής που καταβάλλονται σε εμάς) όταν η κάρτα αποτελεί την ισχύουσα πηγή χρηματοδότησης για τις εν λόγω εντολές πληρωμής, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και
 • όλα τα ποσά που οφείλετε στην PayPal και προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας ως παραλήπτης πληρωμών μέσω της χρήσης των υπηρεσιών, αν είστε εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου.

Μπορείτε να διακόψετε την εξουσιοδότηση αναφορικά με οποιαδήποτε κάρτα, καταργώντας την κάρτα από πηγή χρηματοδότησης στο προφίλ του λογαριασμού σας.

3.3 Τραπεζικοί λογαριασμοί. Συνδέοντας τον τραπεζικό λογαριασμό σας ως πηγή χρηματοδότησης, παρέχετε στην PayPal το συνεχές δικαίωμα (σύμφωνα με τους όρους της εντολής που χρησιμοποιεί η τράπεζά σας, για τον ορισμό και τη διατήρηση αυτού του δικαιώματος) να χρεώνει αυτόματα τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό για το ποσό που είναι απαραίτητο για την αγορά των ηλεκτρονικών χρημάτων που απαιτούνται στο υπόλοιπό σας:

 • όπως απαιτείται για την κάλυψη εντολής πληρωμής σε άλλον χρήστη (συν τις χρεώσεις συναλλαγής που καταβάλλονται σε εμάς) όταν ο τραπεζικός λογαριασμός αποτελεί την ισχύουσα πηγή χρηματοδότησης για την εντολή πληρωμής, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία:
 • όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Προσθήκη χρημάτων στο περιβάλλον του λογαριασμού σας και
 • όπως απαιτείται για να καλυφθούν τυχόν ποσά που οφείλετε στην PayPal και προκύπτουν από τη δραστηριότητά σας ως παραλήπτης πληρωμών μέσω της χρήσης των υπηρεσιών, αν είστε εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου.

10.1 Η ευθύνη σας

γ. Αποζημίωση για την ευθύνη σας. Σε περίπτωση που είστε υπεύθυνος για τυχόν οφειλόμενα ποσά στην Paypal, η Paypal μπορεί να αφαιρέσει αμέσως αυτά τα ποσά από το υπόλοιπό σας (αν υπάρχουν). Αν δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στο υπόλοιπό σας για την κάλυψη της ευθύνης σας, η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να εισπράξει το χρέος σας προς αυτήν χρησιμοποιώντας πληρωμές που λαμβάνονται στον λογαριασμό σας και άλλως συμφωνείτε να αποζημιώνετε την PayPal με άλλα μέσα. Αν είστε εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, η Paypal μπορεί να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό χρησιμοποιώντας τις πηγές χρηματοδότησής σας, όπως προβλέπεται περαιτέρω στην ενότητα 3. Η PayPal μπορεί επίσης να ανακτήσει ποσά που μας οφείλετε μέσω νόμιμων μέσων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τη χρήση εισπρακτικής εταιρείας

Συναλλαγές που έχουν απορριφθεί και επιστροφές χρημάτων

Τροποποιούμε τις ενότητες 4.6 (Συναλλαγές που απορρίφθηκαν), 5.7 (Πολιτική επιστροφής χρημάτων, Προστασία δεδομένων, Πολιτική απορρήτου και ασφάλεια) και Α3.1.2 στο παράρτημα 1 (Πίνακας χρεώσεων) για να διευκρινίσουμε τι συμβαίνει όταν η πληρωμή απορριφθεί ή πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων από τον παραλήπτη αργότερα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η αρχική πληρωμή αφορούσε μετατροπή συναλλάγματος και όπου ισχύει μετατροπή συναλλάγματος στο επιστρεφόμενο ποσό, ή ακόμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος).

Η ενότητα 4.6 τροποποιείται αντίστοιχα για τους υπόχρεους πληρωμής οι οποίοι λαμβάνουν επιστρεφόμενες πληρωμές και μετονομάζεται επίσης σε «Συναλλαγές που απορρίφθηκαν και επιστροφές χρημάτων που αποστέλλονται από τον παραλήπτη». 

Η ενότητα 5.7 τροποποιείται αντίστοιχα για τους παραλήπτες που στέλνουν επιστροφές χρημάτων ή απορρίπτουν πληρωμές και μετονομάζεται επίσης σε «Επιστροφές χρημάτων, πληρωμές που απορρίφθηκαν, πολιτική επιστροφής χρημάτων, προστασία δεδομένων, πολιτική απορρήτου και ασφάλεια». Η νέα ενότητα 5.7.1 (Επιστροφές χρημάτων και πληρωμές που απορρίφθηκαν) προστίθεται για τους σκοπούς της εν λόγω διευκρίνισης. 

Η ενότητα A3.1.2 στο παράρτημα 1 (Πίνακας χρεώσεων) τροποποιείται αντίστοιχα.

Οι ενότητες 4.6 και 5.7.1 διαμορφώνονται πλέον ως εξής (παρουσιάζονται σε συσχετισμό με τον αρχικό όρο και με τις φράσεις που προστέθηκαν υπογραμμισμένες):

“…

4,6 Απορριφθείσες συναλλαγές και επιστροφές χρημάτων που αποστέλλονται από τον παραλήπτη.

Ενδέχεται να επιτρέψουμε στον παραλήπτη της πληρωμής σας να:

 • αρνηθεί να αποδεχτεί την πληρωμή ή
 • να αποφασίσει να την αποδεχτεί και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας για να σας στείλει αργότερα επιστροφή χρημάτων για το σύνολο ή μέρος του ποσού της πληρωμής. 

Θα επιστρέψουμε το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής που έχει απορριφθεί ή επιστροφής χρημάτων στο υπόλοιπό σας.  Θα επιστρέψουμε το ποσό από πληρωμές που δεν ζητήθηκαν στο υπόλοιπό σας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκκίνησης της πληρωμής.

Αν τυχόν ποσό οποιασδήποτε πληρωμής επιστραφεί σε εσάς με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να μετατρέψουμε το ποσό που επιστράφηκε είτε:

 • στο νόμισμα του υπολοίπου που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική πληρωμή (πριν από οποιαδήποτε μετατροπή στο νόμισμα που λήφθηκε από τον παραλήπτη)
 • στο αρχικό νόμισμα του λογαριασμού σας ή
 • σε δολάρια ΗΠΑ (άνοιγμα υπολοίπου σε αυτό το νόμισμα για εσάς, αν δεν διαθέτετε ήδη).

Αν η αρχική πληρωμή που στείλατε περιλάμβανε μετατροπή συναλλάγματος, θα μετατρέψουμε το ποσό που επιστράφηκε από το νόμισμα που ελήφθη από τον παραλήπτη ως εξής:

 • Αν το ποσό επιστραφεί μέσα σε 1 ημέρα από την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε για τη συναλλαγή την ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, ώστε να λάβετε το αρχικό ποσό (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης για τη μετατροπή συναλλάγματος) στο αρχικό νόμισμα που μετατρέψατε για την αρχική πληρωμή και
 • αν το ποσό επιστραφεί μετά από 1 ημέρα από την ημερομηνία της αρχικής πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε για τη συναλλαγή την ισοτιμία που ίσχυε τη στιγμή της μετατροπής του επιστρεφόμενου ποσού. Ανατρέξτε στην ενότητα 8.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορισμού της ισοτιμίας της συναλλαγής. Σημειώστε ότι για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μετατροπής επιστροφής:
  • αν είστε εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν ή Ιρλανδίας, η ισοτιμία για τη συναλλαγή δεν περιλαμβάνει (και δεν θα πληρώσετε) χρέωση μετατροπής συναλλάγματος. Επίσης,
  • αν είστε εγγεγραμμένοι στην PayPal ως κάτοικοι αλλού, η ισοτιμία της συναλλαγής περιλαμβάνει τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος. Σε αυτήν την περίπτωση συμφωνείτε να επιβαρυνθείτε με τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος, όπως ορίζεται στην ενότητα Α3.1.2.

Συμφωνείτε να επιβαρυνθείτε με τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος όπως ορίζεται στην ενότητα Α3.1.2, για οποιαδήποτε μετατροπή συναλλάγματος που πραγματοποιήθηκε για εσάς, σε οποιοδήποτε ποσό σας επιστράφηκε με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω. Η ισοτιμία της συναλλαγής περιλαμβάνει τη χρέωση μετατροπής συναλλάγματος.  Η ισοτιμία της συναλλαγής μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.  Ανατρέξτε στην ενότητα 8.2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία για συναλλαγές.

Επίσης, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αυτόματη μεταφορά του ποσού που επιστράφηκε από το υπόλοιπό σας και να μεταφέρουμε τα χρήματα στην πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιήσατε για την αρχική πληρωμή. Οι μεταφορές χρημάτων μπορούν επίσης να συνεπάγονται μετατροπή συναλλάγματος. Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα 6.

Ενδέχεται να αποφασίσουμε να μην χρεώσουμε την αρχική πηγή χρηματοδότησής σας για την αρχική πληρωμή από την αρχή, αν το ποσό επιστραφεί στο υπόλοιπό σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, πριν από τον διακανονισμό της αρχικής πληρωμής για τη χρηματοδότηση της πληρωμής από την αρχική πηγή χρηματοδότησής σας προς την PayPal.

Το ποσό που επιστρέφεται μπορεί να είναι μικρότερης αξίας από το αρχικό ποσό της πληρωμής.  Αυτό μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα των εξής:

 • ο παραλήπτης σάς έχει στείλει επιστροφή χρημάτων χαμηλότερη σε αξία από το αρχικό ποσό πληρωμής.Καθώς είμαστε απλώς πάροχος υπηρεσιών πληρωμής, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι δικαιούστε από τον παραλήπτη της αρχικής πληρωμής ή γιατί έστειλε συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή χρημάτων ή
 • διακυμάνσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία για τις συναλλαγές. 

Η PayPal δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την απόφαση του παραλήπτη να απορρίψει ή να επιστρέψει το ποσό της πληρωμής σας, εκτός αν η επιστροφή χρημάτων που αποστέλλεται από τον παραλήπτη αφορά πληρωμή που διεκπεραιώθηκε εσφαλμένα από την PayPal (ανατρέξτε στην ενότητα 12).

5.7 Επιστροφές χρημάτων, πληρωμές που απορρίφθηκαν, πολιτική επιστροφής χρημάτων, προστασία δεδομένων, πολιτική απορρήτου και ασφάλεια.

5.7.1 Επιστροφές χρημάτων και απορριφθείσες πληρωμές

Αν είστε ο παραλήπτης πληρωμής και σας επιτρέπουμε να απορρίψετε μια πληρωμή ή να στείλετε επιστροφή χρημάτων για την εν λόγω πληρωμή στον υπόχρεο πληρωμής:

 • Είστε ο μόνος υπεύθυνος (και όχι η PayPal) για:
  • τις νομικές υποχρεώσεις και για τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο συμφωνητικό προς τον υπόχρεο πληρωμής σχετικά με οποιοδήποτε ποσό του επιστρέφετε, καθώς και για
  • τυχόν διαφορά ανάμεσα στο κόστος πραγματοποίησης της αρχικής πληρωμής και την αξία του ποσού που επιστράφηκε στον υπόχρεο πληρωμής (για παράδειγμα, λόγω των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας συναλλαγής), εκτός αν η επιστροφή χρημάτων αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα από την PayPal (ανατρέξτε στην ενότητα 12).

5.7.2 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

5.7.3 Προστασία δεδομένων και πολιτική απορρήτου

5.7.4 Ασφάλεια

Α3.1 Μετατροπή συναλλάγματος


A3.1.2 Για όλες τις άλλες συναλλαγές που συνεπάγονται μετατροπή συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των ποσών που σας επιστράφηκαν ως επιστροφές χρημάτων ή πληρωμές που απορρίφθηκαν):

…”

3. Χρεώσεις – Πληρωμές για διακρατικές προσωπικές συναλλαγές. Μόνο για χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ

Θα αλλάξουμε τις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται οι χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ όταν στέλνουν πληρωμές για διακρατικές προσωπικές συναλλαγές (εκτός από τις περιπτώσεις που αποστέλλονται στον ΕΟΧ σε ευρώ ή κορόνα Σουηδίας), όπως προβλέπεται στην ενότητα 1.2.2 (Άλλες πληρωμές για διακρατικές προσωπικές συναλλαγές) του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων), και θα εισαγάγουμε νέα ενότητα (1.2.2.1) η οποία θα περιλαμβάνει αυτές τις χρεώσεις.  Η ενότητα A.1.2.2.1 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) διαμορφώνεται πλέον ως εξής (οι τροποποιήσεις είναι υπογραμμισμένες):

A1.2.2 Άλλες πληρωμές για διακρατικές προσωπικές συναλλαγές

A1.2.2.1 Πληρωμές που αποστέλλονται από χρήστες με εγγεγραμένη διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ

Δραστηριότητα

Χρέωση

Αποστολή πληρωμής για διακρατική προσωπική συναλλαγή

 

5% του ποσού της συναλλαγής.

 

Το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι 0,99 GBP ενώ το μέγιστο 2,99 GBP.

…”

4. Χρεώσεις για τη λήψη πληρωμών από Εμπορική συναλλαγή

Θα αλλάξουμε τις χρεώσεις για πληρωμές από εμπορικές συναλλαγές ως εξής:

 • Η χρέωση για λήψη πληρωμών εσωτερικού (Πωλήσεις) στην ενότητα Α2.2.1 (Ηνωμένο Βασίλειο και σχετικές χώρες) του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) τροποποιείται στο 2.90% + τη σταθερή χρέωση.
 • Η χρέωση για λήψη πληρωμών εσωτερικού (Πωλήσεις) για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ μέσω της νέας λύσης ολοκλήρωσης πληρωμών στην ενότητα A2.2.2 τροποποιείται ως εξής:
  • 1,20% + σταθερή χρέωση για τη λήψη:
   • πληρωμών από κάρτες μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών αν είστε στη δομή χρεώσεων μεικτών τιμών
   • πληρωμών που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal
   • πληρωμών από τοπικές μεθόδους πληρωμής
  • Διατραπεζική προμήθεια + 1,20% + σταθερή χρέωση για τη λήψη πληρωμών από κάρτες μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών, αν είστε στη δομή χρεώσεων Interchange Plus και
  • 2,90% + σταθερή χρέωση για τη λήψη όλων των άλλων τύπων πληρωμών.
 • Από 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή, όπως ορίζεται στην ενότητα Α2.2.3 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων), δεν θα ισχύει πλέον για κανέναν προμηθευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν ή το Γιβραλτάρ.  Αντί για το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή, θα ισχύει το βασικό ποσοστό 2.9% (+ σταθερή χρέωση) για όλες τις πληρωμές για εγχώριες εμπορικές συναλλαγές που λαμβάνονται από προμηθευτές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν ή το Γιβραλτάρ.
 • Οι επιπλέον διασυνοριακές χρεώσεις που υπολογίζονται με βάση το ποσοστό ορίζονται στον πίνακα που βρίσκεται στην ενότητα Α2.3 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) και αφορούν τη λήψη πληρωμών από Βόρεια Ευρώπη, ΗΠΑ / Καναδάς ή Ευρώπη II αυξάνονται και είναι πλέον ως εξής:

Χώρα του αποστολέα

Διακρατική χρέωση

 

Βόρεια Ευρώπη

0,5%

 

ΗΠΑ / Καναδάς

2,0%

 

Ευρώπη II

2,0%

 

Σημείωση: Αν είστε χρήστης με καταχωρισμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία, οι χρεώσεις που περιγράφονται στη νέα ενότητα Α2.3.2 θα εξακολουθούν να ισχύουν ως επιπρόσθετες διακρατικές χρεώσεις που υπολογίζονται με βάση το ποσοστό, μέχρι να δημοσιευθεί περαιτέρω άμεση ειδοποίηση από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (που είναι προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal). Μετά από αυτό το διάστημα, θα ισχύουν οι χρεώσεις που περιγράφονται στη νέα ενότητα Α2.3.1.

 • Η σταθερή χρέωση για πληρωμές που λαμβάνονται σε λίρα Αγγλίας (GBP) περιλαμβάνεται στην ενότητα Α4.6 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) και έχει αυξηθεί σε 0,30 GBP.

Σημείωση: Αν είστε χρήστης με καταχωρισμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία, η σταθερή χρέωση για πληρωμές εμπορικών και προσωπικών συναλλαγών που λαμβάνονται σε GBP θα συνεχίσει να ανέρχεται σε 0,20 GBP μέχρι να δημοσιευτεί περαιτέρω άμεση ειδοποίηση από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (που είναι προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal). Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η σταθερή χρέωση για πληρωμές εμπορικών και προσωπικών συναλλαγών που λαμβάνονται σε GBP θα αυξηθεί σε 0,30 GBP.

Οι ενότητες A2 και Α4.6 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) παρουσιάζονται σε συσχετισμό με τις επικεφαλίδες των στηλών και διαμορφώνονται ως εξής (οι τροποποιήσεις είναι υπογραμμισμένες):

«Α2. Χρεώσεις για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών

Όταν αναφέρεται ότι υπάρχει στοιχείο σταθερής χρέωσης, ανατρέξτε στην παράγραφο Α4.6 του παρόντος εγγράφου 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δραστηριότητα ή συμβάν

Χρέωση

A2.1 Αποστολή (αγορά)

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Α2.2 Λήψη εγχώριων πληρωμών (Πωλήσεις)

Α2.2.1 Κανονικό ποσοστό 

2,9% + σταθερή χρέωση

A2.2.2 Χρεώσεις για τη χρήση της νέας λύσης ολοκλήρωσης αγορών – Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν και Γιβραλτάρ

Πληρωμές με κάρτα (Visa, Mastercard ή Maestro) μέσω προσαρμοσμένων πεδίων καρτών *

Πληρωμές που χρηματοδοτούνται μέσω κάρτας από χρήστες της υπηρεσίας Πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal

Πληρωμές μέσω τοπικών μεθόδων πληρωμής

Άλλες πληρωμές

Δομή προμήθειας μεικτών τιμών

Δομή προμήθειας Interchange Plus

Χρεώσεις για Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν και Γιβραλτάρ

1,20% + σταθερή χρέωση

Διατραπεζική προμήθεια + 1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

1,20% + σταθερή χρέωση

2,9% + σταθερή χρέωση

* Ανατρέξτε στη «Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού)» για πληροφορίες σχετικά με τη Δομή προμήθειας Interchange Plus, τη Δομή προμήθειας μεικτών τιμών και τις επιλογές σας.

Α2.2.3 Ποσοστό χρέωσης προμηθευτή (Μόνο για λογαριασμούς με καθεστώς Ποσοστό χρέωσης προμηθευτή που υπόκειται σε αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, σε υποβολή αίτησης και στην έγκρισή του από την PayPal. Ενδέχεται να αξιολογούμε τις αιτήσεις ανά υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής κριτηρίων: έγκυρος μηνιαίος όγκος πωλήσεων, μέγεθος μέσου καλαθιού αγορών και λογαριασμός σε καλή κατάσταση. Ανατρέξτε στην ενότητα Α2.2.2.4 για περισσότερες λεπτομέρειες):

 

A2.2.3.1 Χρεώσεις προμηθευτών για χρήστες εγγεγραμμένους σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν ή Γιβραλτάρ:

Από 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή δεν θα ισχύει πλέον για κανέναν προμηθευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν ή το Γιβραλτάρ.  Αντί για το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή, θα ισχύει το βασικό ποσοστό 2.9% (+ σταθερή χρέωση) για όλες τις πληρωμές για εγχώριες εμπορικές συναλλαγές που λαμβάνονται από προμηθευτές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν ή το Γιβραλτάρ.


A2.2.3.2 Ποσοστά χρέωσης προμηθευτή αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης σε σχετική χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ, της Νήσου του Μαν και του Γιβραλτάρ:

 

Βαθμίδα

Συνολικό χρηματικό ποσό των πληρωμών εμπορικών συναλλαγών που ελήφθησαν τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα από χρήστη εγγεγραμμένο στις εξής χώρες:

Χρέωση ανά πληρωμή

Τσεχική Δημοκρατία

Ουγγαρία

Λιχτενστάιν

Οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα (εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ)

1

0,00 CZK – 70.000,00 CZK

0,00 HUF– 700.000,00 HUF

0,00 CHF– 4.000,00 CHF

0,00 ΕΥΡΩ – 2.500,00 ΕΥΡΩ

3,4% + Σταθερή χρέωση

2

70.000,01 CZK - 280.000,00 CZK

700.000,01 HUF – 2.500.000,00 HUF

4.000,01 CHF – 16.000,00 CHF

2.500,01 - 10.000,00 EUR

2,9% + Σταθερή χρέωση

3

280.000,01 CZK – 1.500.000,00 CZK

2.500.000,01 HUF – 12.500.000,00 HUF

16.000,01 CHF – 80.000,00 CHF

10.000,01 - 50.000,00 EUR

2,7% + Σταθερή χρέωση

4

1.500.000,01 CZK – 3.000.000,00 CZK

12.500.000,01 HUF – 25.000.000,00 HUF

80.000,01 CHF – 160.000,00 CHF

50.000,01 - 100.000,00 EUR

2,4% + Σταθερή χρέωση

5

πάνω από 3.000.000,00 CZK

πάνω από 25.000.000,00 HUF

πάνω από 160.000,00 CHF

πάνω από 100.000,00 EUR

1,9% + Σταθερή χρέωση

 

A2.2.2.4 Καταλληλότητα για ποσοστό χρέωσης προμηθευτή

 

Για να δικαιούστε να αιτηθείτε (και να διατηρήσετε) για την κατάσταση ποσοστού προμηθευτή, ο λογαριασμός πρέπει:

 

 • να διατηρεί συνεχώς καλές προϋποθέσεις και να μην τελεί υπό διερεύνηση και
 • να έχει λάβει ποσό μεγαλύτερο από το ανώτατο ποσό Βαθμίδας 1 (στο νόμισμα που σχετίζεται με τη χώρα κατοικίας του χρήστη, όπως αναγράφεται στους πίνακες παραπάνω) σε πληρωμές εμπορικών συναλλαγών στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Η PayPal ενδέχεται να υποβαθμίσει κάποιον λογαριασμό στο βασικό ποσοστό χρέωσης οποιαδήποτε στιγμή, αν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται ή αν υπάρχουν ανεπίλυτες αντιστροφές χρέωσης κατά του λογαριασμού.Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 5.4.

 

Αν η PayPal υποβαθμίσει τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου αίτηση σε αυτήν προκειμένου να ισχύει το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή για τον λογαριασμό σας.

 

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για τη λήψη του ποσοστού χρέωσης προμηθευτή για τον λογαριασμό σας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό PayPal. Αν η αίτησή σας απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μία φορά ανά τριάντα ημέρες.

 

Τα ποσοστά προμηθευτών δεν ισχύουν για πληρωμές εμπορικών συναλλαγών που λαμβάνονται μέσω της σουίτας δυνατότητας πληρωμών Website Payments Pro, του Εικονικού Τερματικού ή του PayPal Here.

Α.2.3 Λήψη διακρατικών πληρωμών (Πωλήσεις)

Η χρέωση για λήψη εθνικών πληρωμών εμπορικών συναλλαγών ισχύει, συν πρόσθετη βασισμένη σε ποσοστό διακριτική χρέωση που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (ανάλογα με τη χώρα του αποστολέα).

Σημείωση: Οι διακρατικές πληρωμές σε Ευρώ ή Κορόνα Σουηδίας που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον ΕΟΧ, θα αντιμετωπίζονται ως πληρωμές εθνικών εμπορικών συναλλαγών για τον σκοπό της εφαρμογής χρεώσεων.

A2.3.1 Παντού εκτός από την Ιρλανδία

Χώρα του αποστολέα

Διακρατική χρέωση

Βόρεια Ευρώπη

0,5%

Ευρώπη I

0,5%

ΗΠΑ / Καναδάς

2,0%

Ευρώπη II

2,0%

Λοιπές χώρες

2,0%

Α2.3.2 Ιρλανδία

Χώρα του αποστολέα

Διακρατική χρέωση

Βόρεια Ευρώπη

0,4%

Ευρώπη I

0,5%

ΗΠΑ / Καναδάς

1,0%

Ευρώπη II

1,3%

Λοιπές χώρες

2,0%

Μέχρι περαιτέρω άμεσης γνωστοποίησης που θα έχει δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal), για τους χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία θα ισχύουν οι χρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα Α2.3.1 και όχι οι χρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα A2.3.2.

A4.6 Οι σταθερές χρεώσεις για πληρωμές εμπορικών και προσωπικών συναλλαγών (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) βασίζονται στο νόμισμα στο οποίο λαμβάνεται η πληρωμή, σύμφωνα με τα εξής:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Νόμισμα:

Χρέωση:

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Ρούβλι Ρωσίας:

10,00 RUB

Ευρώ:

0,35 ΕΥΡΩ

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Κορόνα Σουηδίας:

3,25 SEK

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90,00 HUF

Φράγκο Ελβετίας:

0,55 CHF

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Γιεν Ιαπωνίας:

40,00 JPY

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2,00 MYR

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,20 GBP (ποσό που καταβάλλεται από χρήστες Ιρλανδίας)

0,30 GBP (ποσό που καταβάλλεται από όλους τους άλλους χρήστες)

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD

Μέχρι περαιτέρω άμεσης γνωστοποίησης που θα έχει δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστότοπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal), για τους χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία, η σταθερή χρέωση για πληρωμές που αφορούν εμπορικές και προσωπικές συναλλαγές και έχουν ληφθεί σε λίρα Αγγλίας (GBP) θα αυξηθεί σε 0,30 GBP

…”

 

5. Χρεώσεις – Χρέωση μετατροπής συναλλάγματος – Μόνο για χρήστες του Ηνωμένου Βασιλείου, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ, της Νήσου του Μαν και του Γιβραλτάρ

Σύμφωνα με την ενότητα Α3.1.2 (Για όλες τις άλλες συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος) του παραρτήματος 1, αυξάνουμε τις χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος με τις οποίες επιβαρύνονται οι χρήστες από Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ από 3,5% σε 3,75% για μετατροπές στα εξής νομίσματα:

 • Δολάριο Καναδά (CAD)
 • Κορόνα Τσεχίας (CZK)
 • Κορόνα Δανίας (DKK)
 • Ευρώ (EUR)
 • Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)
 • Κορόνα Νορβηγίας (NOK)
 • Ζλότι Πολωνίας (PLN)
 • Ρούβλι Ρωσίας (RUB)
 • Κορόνα Σουηδίας (SEK)
 • Φράγκο Ελβετίας (CHF)
 • Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου (GBP)
 • Δολάριο ΗΠΑ (USD)

Σημείωση: Αν είστε χρήστης με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία, ισχύουν οι τρέχουσες χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος για τους χρήστες της Ιρλανδίας, όπως περιγράφονται στην ενότητα Α3.1.2. (Για όλες τις άλλες συναλλαγές που συνεπάγονται μετατροπή συναλλάγματος) στο παράρτημα 1 θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι περαιτέρω άμεση ειδοποίηση που δημοσιεύεται από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και έπειτα (όπως η PayPal κρίνει κατά τη διακριτική της ευχέρεια). Μετά από αυτό το διάστημα, οι Χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες Ιρλανδίας, όπως περιγράφονται στην ενότητα Α3.1.2 του παραρτήματος 1, αυξάνονται ως εξής:

 • από 3,5% σε 3,75% για μετατροπές στα παρακάτω νομίσματα:
  • Κορόνα Τσεχίας (CZK)
  • Κορόνα Δανίας (DKK)
  • Ευρώ (EUR)
  • Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)
  • Κορόνα Νορβηγίας (NOK)
  • Ζλότι Πολωνίας (PLN)
  • Ρούβλι Ρωσίας (RUB)
  • Κορόνα Σουηδίας (SEK)
  • Φράγκο Ελβετίας (CHF)
  • Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου (GBP)

 • από 3,0% σε 3,25% για μετατροπές στα παρακάτω νομίσματα:
  • Δολάριο Καναδά (CAD)
  • Δολάριο ΗΠΑ (USD)

Η ενότητα A3.1 (Μετατροπή συναλλάγματος) του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) διαμορφώνεται πλέον ως εξής (οι τροποποιήσεις είναι υπογραμμισμένες):

“…

Δραστηριότητα ή συμβάν

Χρέωση

Α3.1 Μετατροπή συναλλάγματος

A3.1.1 Για μετατροπές συναλλάγματος σε ποσά που βρίσκονται στον λογαριασμό PayPal και δεν αποτελούν μέρος συγκεκριμένης συναλλαγής στον ή από τον λογαριασμό σας (π.χ. μετατροπή του υπολοίπου σας σε άλλο νόμισμα), καθώς και για συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος για την οποία ο πωλητής έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί με τη χρέωση μετατροπής:

2,5% πάνω από τη βασικής συναλλαγματική ισοτιμία (για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας της συναλλαγής).

Α3.1.2 Για όλες τις άλλες συναλλαγές που εμπεριέχουν μετατροπή συναλλάγματος (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής ποσών που σας επιστρέφονται ως επιστροφές χρημάτων ή απορριφθείσες πληρωμές):

Α3.1.2.1 Αν είστε χρήστης εγγεγραμμένος σε σχετική χώρα, εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του Τζέρσεϊ, του Γκέρνσεϊ, της Νήσου του Μαν, του Γιβραλτάρ και της Ιρλανδίας:


4,0% πάνω από τη βασικής συναλλαγματική ισοτιμία (για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας της συναλλαγής).

Α3.1.2.2 Αν είστε χρήστης εγγεγραμμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ, τη Νήσο του Μαν και το Γιβραλτάρ ή την Ιρλανδία:

Μεταξύ 3,0% και 4,0% πάνω από τη βασική ισοτιμία (για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας της συναλλαγής) ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο μετατρέπεται το αντίστοιχο ποσό (ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω):

Συνάλλαγμα και κωδικός

Χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσο του Μαν και Γιβραλτάρ

Τρέχουσα χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ιρλανδία 

Χρέωση μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες από Ιρλανδία με ημερομηνία έναρξης ισχύος στις 19 Αυγούστου 2019 ή αργότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση *

Δολάριο Αυστραλίας (AUD):

4,0%

4,0%

Ρεάλ Βραζιλίας (BRL):

4,0%

4,0%

Δολάριο Καναδά (CAD):

3,75%

3,0%

3,25%

Κορόνα Τσεχίας (CZK):

3,75%

3,5%

3,75%

Κορόνα Δανίας (DKK):

3,75%

3,5%

3,75%

Ευρώ (EUR):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο Χονγκ Κονγκ (HKD):

4,0%

4,0%

Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF):

3,75%

3,5%

3,75%

Σέκελ Ισραήλ (ILS):

4,0%

4,0%

Γιεν Ιαπωνίας (JPY):

4,0%

4,0%

Ρινγκίτ Μαλαισίας (MYR):

4,0%

4,0%

Πέσο Μεξικού (MXN):

4,0%

4,0%

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD):

4,0%

4,0%

Κορόνα Νορβηγίας (NOK):

3,75%

3,5%

3,75%

Πέσο Φιλιππίνων (PHP):

4,0%

4,0%

Ζλότι Πολωνίας (PLN):

3,75%

3,5%

3,75%

Ρούβλι Ρωσίας (RUB):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο Σιγκαπούρης (SGD):

4,0%

4,0%

Κορόνα Σουηδίας (SEK):

3,75%

3,5%

3,75%

Φράγκο Ελβετίας (CHF):

3,75%

3,5%

3,75%

Νέο δολάριο Ταϊβάν (TWD):

4,0%

4,0%

Μπατ Ταϊλάνδης (THB):

4,0%

4,0%

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου (GBP):

3,75%

3,5%

3,75%

Δολάριο ΗΠΑ (USD):

3,75%

3,0%

3,25%

* Μέχρι περαιτέρω άμεσης γνωστοποίησης που θα έχει δημοσιευτεί από την PayPal στη σελίδα Ενημερώσεις πολιτικής (προσβάσιμη μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal) από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά (κατά τη διακριτική ευχέρεια της PayPal), για τους χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία θα ισχύουν οι «Χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος για χρήστες Ιρλανδίας που τίθενται σε ισχύ κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά», όπως ορίζονται παραπάνω.

…”

6. Μεταφορά υπολοίπου

Τροποποιούμε την ενότητα A3.2 (Ανάληψη υπολοίπου) στο παράρτημα 1 (Πίνακας χρεώσεων) ως εξής:

 • Οι χρήστες σε Ρουμανία, Σλοβενία και Βουλγαρία θα επιβαρύνονται με χρέωση 1% του ποσού που θα μεταφέρουν σε/μέσω κάρτας με ελάχιστη και μέγιστη χρέωση, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα.
 • Οι χρήστες σε Κύπρο, Εσθονία, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Σλοβακία και Σαν Μαρίνο θα επιβαρύνονται με χρέωση για ανάληψη ή μεταφορά σε/μέσω κάρτας, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα.

Η ενότητα A3.2 του παραρτήματος 1 (Πίνακας χρεώσεων) διαμορφώνεται πλέον ως εξής (οι τροποποιήσεις είναι υπογραμμισμένες):

“…

A3.2 Μεταφορά του υπολοίπου σας

A3.2.1 Απευθείας μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (όπου είναι διαθέσιμο*)

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος**)

Αν πραγματοποιήσετε μεταφορά του υπολοίπου σας σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας, θα επιβαρυνθείτε επιπλέον με τις χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος, όπως προβλέπεται παραπάνω.

* Η μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις χώρες.  

**Επίσης, ενδέχεται να ισχύει μετατροπή συναλλάγματος (και χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος). Ανατρέξτε στην ενότητα 6 (Μεταφορά/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων) για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

A3.2.2 Μεταφορά σε/μέσω κάρτας (όπου είναι διαθέσιμο*)

 

Α3.2.2.1 Χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν:

Δωρεάν (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

A3.2.2.2 Χρήστες σε Ρουμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία:

1% του ποσού που μεταφέρεται με ελάχιστη και μέγιστη χρέωση, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα (Νόμισμα μεταφοράς) **, ως εξής:

Νόμισμα μεταφοράς

Ελάχιστη χρέωση

Μέγιστη χρέωση

Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

0,90 AED

36,70 AED

Δολάριο Αυστραλίας

0,25 AUD

10,00 AUD

Λεβ Βουλγαρίας

0,50 BGN

20,00 BGN

Δολάριο Καναδά

0,25 CAD

10,00 CAD

Ελβετικό Φράγκο

0,25 CHF

10,00 CHF

Κορόνα Τσεχίας

5,70 CZK

230,00 CZK

Κορόνα Δανίας

1,80 DKK

70,00 DKK

Ευρώ

0,25 EUR

10,00 EUR

Λίρα Αγγλίας

0,20 GBP

8,00 GBP

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

2,00 HKD

80,00 HKD

Κούνα Κροατίας

2,00 HRK

70,00 HRK

Φιορίνι Ουγγαρίας

70,00 HUF

2.900,00 HUF

Νέο Σέκελ Ισραήλ

1,00 ILS

40,00 ILS

Ιαπωνικό Γιεν

30 JPY

1.100 JPY

Δηνάριο Κουβέιτ

1 KWD

Χωρίς μέγιστο όριο

Ρουπίες Σρι Λάνκα

50,00 LKR

1800,00 LKR

Πέσο Μεξικού

5,00 MXN

200,00 MXN

Ρινγκίτ Μαλαισίας

1,00 MYR

40,00 MYR

Κορόνες Νορβηγίας

1,00 NOK

40,00 NOK

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

0,40 NZD

15,00 NZD

Πέσο Φιλιππίνων

10,00 PHP

500,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας

1,00 PLN

40,00 PLN

Ριάλ Κατάρ

1,00 QAR

40,00 QAR

Νέο Λέι Ρουμανίας

1,00 RON

40,00 RON

Δηνάριο Σερβίας

25,00 RSD

1.000,00 RSD

Ρούβλι Ρωσίας

20,00 RUB

700,00 RUB

Κορόνα Σουηδίας

2,50 SEK

100,00 SEK

Δολάριο Σιγκαπούρης

0,50 SGD

15,00 SGD

Μπατ Ταϊλάνδης

8,00 THB

320,00 THB

Λίρα Τουρκίας

1,50 TRY

60,00 TRY

Δολάριο ΗΠΑ

0,25 USD

$10,00 USD

Ραντ Νότιας Αφρικής

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Όλα τα υπόλοιπα νομίσματα

Χωρίς ελάχιστη/μέγιστη χρέωση

 

A3.2.2.3 Χρήστες σε Κύπρο, Εσθονία, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Σλοβακία και Άγιο Μαρίνο*:

Η παρακάτω χρέωση ισχύει ανά μεταφορά **, ανάλογα με το νόμισμα το οποίο έχει οριστεί για την κάρτα (Νόμισμα μεταφοράς).

Νόμισμα μεταφοράς

Χρέωση

Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

10,00 AED

Πέσο Αργεντινής

8,00 ARS

Δολάριο Αυστραλίας

3,50 AUD

Λεβ Βουλγαρίας

3,50 BGN

Ρεάλ Βραζιλίας

4,50 BRL

Δολάριο Καναδά

3,00 CAD

Ελβετικό Φράγκο

3,50 CHF

Πέσο Χιλής

1200,00 CLP

Λίρα Κύπρου

1,20 CYP

Κορόνα Τσεχίας

55,0 CZK

Κορόνα Δανίας

15,00 DKK

Κορόνα Εσθονίας

30,00 EEK

Ευρώ

2,00 EUR

Λίρα Αγγλίας

1,50 GBP

Λίρα Γιβραλτάρ

1,50 GIP

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

20,00 HKD

Κούνα Κροατίας

15,00 HRK

Φιορίνι Ουγγαρίας

500,00 HUF

Ρουπία Ινδονησίας

2.3000,00 IDR

Νέο Σέκελ Ισραήλ

11,00 ILS

Ρουπία Ινδίας

100,00 INR

Κορόνα Ισλανδίας

170,00 ISK

Ιαπωνικό Γιεν

300 JPY

Λίτας Λιθουανίας

7,00 LTL

Λατς Λετονίας

1,50 LVL

Λίρα Μάλτας

0,9 MTL

Πέσο Μεξικού

30,00 MXN

Ρινγκίτ Μαλαισίας

8,00 MYR

Κορόνες Νορβηγίας

16,00 NOK

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

4,00 NZD

Πέσο Φιλιππίνων

100,00 PHP

Ζλότι Πολωνίας

8,00 PLN

Νέο Λέι Ρουμανίας

6,00 RON

Ρούβλι Ρωσίας

150,00 RUB

Κορόνα Σουηδίας

18,00 SEK

Δολάριο Σιγκαπούρης

4,00 SGD

Κορόνα Σλοβακίας

70,00 SKK

Μπατ Ταϊλάνδης

90,00 THB

Λίρα Τουρκίας

3,80 TRY

Δολάριο ΗΠΑ

2,50 USD

Πέσο Ουρουγουάης

50,00 UYU

Ραντ Νότιας Αφρικής

20,00 ZAR

Όλα τα υπόλοιπα νομίσματα

Δωρεάν

Η μεταφορά σε κάρτα ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις χώρες.

**Επίσης, ενδέχεται να ισχύει μετατροπή συναλλάγματος (και χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος). Ανατρέξτε στην ενότητα 6 (Μεταφορά/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων) για περισσότερες λεπτομέρειες.

…”

…”

7. Άλλες αλλαγές

Οι ενότητες στη Συμφωνία χρήστη της PayPal έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν και να οργανωθούν εκ νέου οι υπάρχουσες διατυπώσεις, καθώς και για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού) μόνο για χρήστες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γιβραλτάρ, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και Νήσο του Μαν

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Αυγούστου 2019

Μπορείτε να βρείτε την τροποποιημένη Συμφωνία PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως Συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού) κάτω από την έκδοση της εν λόγω συμφωνίας που είναι τώρα σε ισχύ εδώ ή μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες του ιστοτόπου της PayPal.

 1. Χρεώσεις

Η χρέωση για λήψη εγχώριων πληρωμών (Πωλήσεις), όπως περιγράφεται στη συμφωνία χρήστη PayPal, ισχύει για κάθε εγχώρια βασική πληρωμή PayPal που λαμβάνετε μέσω της δυνατότητας Express Checkout, αντί για τη χρέωση σύμφωνα με το βασικό ποσοστό PayPal για τη λήψη τέτοιων πληρωμών, όπως αναφέρονται στην ενότητα 2.3.

Επίσης, από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό προμηθευτή PayPal που περιγράφεται στην ενότητα 2 (Χρεώσεις) της συμφωνίας PayPal για υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως PayPal Website Payments Pro και Εικονικού τερματικού) δεν ισχύει.  Αυτό σημαίνει ότι, αντί του ποσοστού προμηθευτή PayPal:

 • η χρέωση για λήψη εγχώριων πληρωμών, όπως περιγράφεται στη συμφωνία χρήστη PayPal, ισχύει για κάθε εγχώρια βασική πληρωμή PayPal που λαμβάνετε μέσω της γρήγορης ολοκλήρωσης αγοράς και
 • το σχετικό πρότυπο επιτόκιο PayPal ισχύει για πληρωμές με κάρτα που λαμβάνετε βάσει της δομής χρεώσεων μεικτής τιμολόγησης ή της δομής χρεώσεων διατραπεζικού συν.

Η ενότητα 2 (Χρεώσεις) της Συμφωνίας PayPal για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα προηγουμένως γνωστή ως Συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού Τερματικού) διαμορφώνεται πλέον ως εξής (με τις τροποποιήσεις υπογραμμισμένες):

“…

2. Χρεώσεις

2.1 Τρόπος εξόφλησης των χρεώσεωνΣυμφωνείτε να πληρώνετε τις χρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία όταν λήγουν, χωρίς συμψηφισμό ή μείωση. Εξουσιοδοτείτε την PayPal (και η PayPal ενδέχεται) να εισπράττει τις μηνιαίες χρεώσεις πρώτα από το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και στη συνέχεια από τις πηγές χρηματοδότησης που έχουν καταχωριστεί στον λογαριασμό σας. Εξουσιοδοτείτε επίσης την PayPal (και η PayPal ενδέχεται) να εισπράττει χρεώσεις για τη λήψη πληρωμών από τις πληρωμές που λαμβάνετε, πριν πιστωθούν τα χρήματα στον λογαριασμό σας. Αν αδυνατούμε να εισπράξουμε ληξιπρόθεσμη χρέωση από τον λογαριασμό σας και τις πηγές χρηματοδότησης που έχουν καταχωριστεί σε αυτόν, μπορούμε να προβούμε σε ενέργειες εναντίον σας, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Χρήστη για ανεξόφλητες χρεώσεις. 

Εκτός όσων προβλέπονται περαιτέρω στην παρούσα Συμφωνία, συμφωνείτε να εξοφλείτε τις χρεώσεις που ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη.

 

Οι χρεώσεις θα καταβάλλονται στο νόμισμα της ληφθείσας πληρωμής.
 

2.2 Μηνιαίες χρεώσεις
 

Προϊόν

Μηνιαία χρέωση

Website Payments Pro (συμπεριλαμβάνονται οι δυνατότητες Express Checkout, API απευθείας πληρωμών, Εικονικό τερματικό και Φίλτρα διαχείρισης απάτης)

20,00 GBP

Μόνο εικονικό τερματικό

20,00 GBP

Προσαρμοσμένα πεδία καρτών

Καμία

2.3 Χρεώσεις Συναλλαγών για τυπικές πληρωμές PayPal μέσω Express Checkout

Η χρέωση για τη λήψη εγχώριων πληρωμών (Πωλήσεις), όπως περιγράφεται στη Συμφωνία χρήστη PayPal, ισχύει για κάθε εγχώρια τυπική πληρωμή PayPal που λαμβάνετε.

Από τις 19 Αυγούστου 2019, δεν ισχύει πλέον το ποσοστό προμηθευτή PayPal. Αντί του ποσοστού προμηθευτή PayPal, η χρέωση για τη λήψη εγχώριων πληρωμών (Πωλήσεις), όπως περιγράφεται στη Συμφωνία χρήστη, ισχύει για κάθε εγχώρια βασική πληρωμή PayPal που λαμβάνετε μέσω της δυνατότητας Express Checkout.

2.4 Χρεώσεις Συναλλαγών για πληρωμές με κάρτα στο πλαίσιο της Δομής προμήθειας μεικτών τιμών

Το βασικό ποσοστό PayPal ύψους 3,4% (+ τη σταθερή) χρέωση ισχύει για κάθε εγχώρια πληρωμή που λαμβάνετε από κάρτα (Visa, Mastercard ή Maestro) με χρήση των υπηρεσιών για ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα, στο πλαίσιο της δομής προμήθειας μεικτών τιμών.

Από 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή δεν θα ισχύει πλέον. Αντί του ποσοστού προμηθευτή PayPal, ισχύει το βασικό ποσοστό PayPal.

2.5 Χρεώσεις Συναλλαγών για πληρωμές με κάρτα στο πλαίσιο της δομής προμήθειας Interchange Plus
 

Το βασικό ποσοστό PayPal για:

 

 

Διατραπεζική προμήθεια (κυμαίνεται περίπου από 0,2% έως 2,0%)
+2,9%
+Σταθερή χρέωση

 

Ισχύει για κάθε πληρωμή που λαμβάνετε από κάρτα (Visa, Mastercard ή Maestro) με χρήση των υπηρεσιών για ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα , στο πλαίσιο της δομής προμήθειας Interchange Plus.

Από 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή δεν θα ισχύει πλέον. Αντί του ποσοστού προμηθευτή PayPal, ισχύει το βασικό ποσοστό PayPal.

2.6 Οι σταθερές χρεώσεις βασίζονται στο νόμισμα που ελήφθη, ως εξής:
 

Πέσο Αργεντινής:

2,00 ARS

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας:

0,45 NZD

Δολάριο Αυστραλίας:

0,30 AUD

Κορόνα Νορβηγίας:

2,80 NOK

Ρεάλ Βραζιλίας:

0,60 BRL

Πέσο Φιλιππίνων:

15,00 PHP

Δολάριο Καναδά:

0,30 CAD

Ζλότι Πολωνίας:

1,35 PLN

Κορόνα Τσεχίας:

10,00 CZK

Ρούβλι Ρωσίας

10,00 RUB

Ευρώ:

0,35 EUR

Δολάριο Σιγκαπούρης:

0,50 SGD

Κορόνα Δανίας:

2,60 DKK

Κορόνες Σουηδίας:

3,25 SEK

Δολάριο Χονγκ Κονγκ:

2,35 HKD

Φράγκο Ελβετίας:

0,55 CHF

Φιορίνι Ουγγαρίας:

90 HUF

Νέο δολάριο Ταϊβάν:

10,00 TWD

Νέα Σέκελ Ισραήλ:

1,20 ILS

Μπατ Ταϊλάνδης:

11,00 THB

Γιεν Ιαπωνίας:

40 JPY

Λίρα Τουρκίας:

0,45 TRY

Ρινγκίτ Μαλαισίας:

2 MYR

Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου:

0,20 GBP

Πέσο Μεξικού:

4,00 MXN

Δολάριο ΗΠΑ:

0,30 USD

 

2.7 Ποσοστό προμηθευτή

Από 19 Αυγούστου 2019 και μετά, το ποσοστό χρέωσης προμηθευτή δεν θα ισχύει πλέον. Αντί του ποσοστού προμηθευτή PayPal, ισχύουν οι χρεώσεις των συναλλαγών που αναφέρονται στους όρους 2.3, 2.4 και 2.5, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος όρου 2.

2.8 Επιπρόσθετες χρεώσεις συναλλαγών
 

Δραστηριότητα/συμβάν/προϊόν

Χρέωση

Λήψη διακρατικών πληρωμών

Η χρέωση για λήψη διακρατικών πληρωμών (Πωλήσεις) ισχύει σύμφωνα με την περιγραφή στη Συμφωνία χρήστη, αλλά εξαιρούνται οι πληρωμές που ελήφθησαν μέσω κάρτας με χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα στο πλαίσιο της δομής προμήθειας Interchange Plus

Επιπρόσθετη χρέωση για αποτυχία ενσωμάτωσης της δυνατότητας PayPal Express Checkout

Αν δεν ενσωματώσετε τη δυνατότητα Express Checkout, όπως προβλέπεται στην ενότητα 1.2 παραπάνω, τα τμήματα του ποσοστού των Χρεώσεων συναλλαγής που ορίζονται στην ενότητα 2 θα αυξάνονται το καθένα κατά ένα επιπρόσθετο 0,5% μετά από προηγούμενη ειδοποίηση 30 ημερών από την PayPal. Συμφωνείτε να καταβάλλετε τις αυξημένες χρεώσεις.

Επιπρόσθετες χρεώσεις για πρόσθετους παράγοντες κινδύνου

Αν η PayPal κρίνει ότι ο λογαριασμός σας λαμβάνει ή είναι πιθανό να λάβει δυσανάλογα υψηλό αριθμό παραπόνων πελατών, αντιστροφών πληρωμής, αντιστροφών χρέωσης, διεκδικήσεων ή άλλων ενδείξεων σοβαρού κινδύνου, η PayPal μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά των χρεώσεων επί των συναλλαγών σας κατά έως 5%, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση 30 ημερών σχετικά με την αύξηση. Συμφωνείτε να διακόψετε τη χρήση του προϊόντος, εάν δεν συμφωνείτε με την αύξηση.

Εργαλείο επαναλαμβανόμενων πληρωμών (προαιρετική υπηρεσία)

20,00 GBP τον μήνα

Συναλλαγές μη καταγεγραμμένης εξουσιοδότησης

0,20 GBP

για κάθε επιτυχή συναλλαγή με μη καταγεγραμμένη εξουσιοδότηση μέσω του API απευθείας πληρωμών ή εικονικού τερματικού

Συναλλαγές με κάρτα μέσω επαλήθευσης λογαριασμού

0,20 GBP

για κάθε αίτημα μέσω κάρτας για επαλήθευση λογαριασμού (για όλες τις συναλλαγές με κάρτα μέσω επαλήθευσης λογαριασμού με τη χρήση του API απευθείας πληρωμής ή εικονικού τερματικού (μόνο για Visa και Mastercard). Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτό δεν περιλαμβάνει τις συναλλαγές μη καταγεγραμμένης εξουσιοδότησης.

2.9 Συναλλαγές με Mastercard. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις τιμές της Mastercard, επισκεφτείτε τη σελίδα: http://www.MasterCard.com/US/Merchant/index.html.

2.10 Μηνιαίες αναφορές για το κόστος συναλλαγών. Η PayPal θα καταστήσει διαθέσιμες μηνιαίες αναφορές για το κόστος συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένων διατραπεζικών προμηθειών) για συναλλαγές με κάρτα που επεξεργάζεστε μέσω PayPal Website Payments Pro, των προσαρμοσμένων πεδίων καρτών και εικονικού τερματικού. Αυτές οι αναφορές θα μεταφορτώνονται από τον λογαριασμό PayPal. Στις αναφορές δεν περιλαμβάνονται τυπικές πληρωμές PayPal.

…”

 1. Άλλες αλλαγές

Άλλοι όροι της συμφωνίας PayPal για υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα (προηγουμένως γνωστή ως συμφωνία PayPal Website Payments Pro και Εικονικού τερματικού) έχουν τροποποιηθεί για να διευκρινιστούν και να οργανωθούν από την αρχή οι υπάρχουσες διατυπώσεις και να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία PayPal Here™ (μόνο για Ηνωμένο Βασίλειο, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν και Γιβραλτάρ, όπου ισχύει)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Αυγούστου 2019

Μπορείτε να βρείτε την τροποποιημένη Συμφωνία PayPal Here™ κάτω από την έκδοση της συμφωνίας που είναι σήμερα σε ισχύ, εδώ ή μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές Συμφωνίες» στις περισσότερες σελίδες της τοποθεσίας της PayPal. Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο μόνο σε κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου (και, όπως επιτρέπεται από την PayPal, σε κατοίκους του Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ, Νήσου του Μαν και Γιβραλτάρ).

Οι ενότητες στη συμφωνία PayPal Here™ έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν και να οργανωθούν εκ νέου οι υπάρχουσες διατυπώσεις (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας 10.5.1 (Ποσοστό προμηθευτή PayPal Here) για επιβεβαίωση του ποσοστού προμηθευτή στο πλαίσιο της συμφωνίας χρήστη PayPal το οποίο δεν ισχύει πλέον από τις 19 Αυγούστου 2019 και μετά και για διόρθωση μικρών τυπογραφικών λαθών.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι αν χρησιμοποιείτε το PayPal Here™, εκτός αν αναφέρεται περαιτέρω στην ενότητα 10, συμφωνείτε να πληρώνετε τις χρεώσεις που ορίζονται για επιχειρηματικούς λογαριασμούς στη συμφωνία χρήστη PayPal.

Ανατρέξτε στη γνωστοποίηση της τροποποίησης της Συμφωνίας χρήστη PayPal (ημερομηνία έναρξης ισχύος 19 Αυγούστου, 2019) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές στις χρεώσεις στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

 

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έκδοσης: 29 Μαΐου 2019 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 29 Μαΐου 2019

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα διεξαχθούν αυτόματα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

Κάποιες παράγραφοι της Συμφωνίας Χρήστη έχουν τροποποιηθεί:

 • Μια νέα ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «8.3 Επιλογές μετατροπής συναλλάγματος» προστέθηκε όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές μετατροπής συναλλάγματος και τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ αυτών:

Ενότητα

Τροποποίηση

8.2 Μετατροπή συναλλάγματος

Οι τελευταίες τέσσερις παράγραφοι αυτής της ενότητας μεταφέρονται στη νέα ενότητα 8.3 (Επιλογές μετατροπής συναλλάγματος).

και

 • για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Δήλωση απορρήτου PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 29 Μαΐου 2019 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 29 Σεπτεμβρίου 2019

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω ειδοποιήσεις για να εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς, διότι αυτές οι αλλαγές θα διεξαχθούν αυτόματα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται παρακάτω. Σε περίπτωση που προτιμάτε να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές και να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

Πραγματοποιούμε αλλαγές στη Δήλωση απορρήτου που παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Οι αλλαγές αφορούν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε δεδομένα όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με τους φίλους σας, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε δεδομένα για την πρόληψη κινδύνου και απάτης.

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές και την τρέχουσα Δήλωση απορρήτου εδώ.

 

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 13 Μαρτίου 2019 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

 

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. 

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν τη γνωστοποίηση, για να εξοικειωθείτε με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται.

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια για να αποδεχτείτε τις αλλαγές, καθώς θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Αν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να τις αποδεχτείτε, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε πριν την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ ή οποιαδήποτε στιγμή μετά από αυτήν, για να κλείσουμε τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις.


Διαβάστε τις τρέχουσες Νομικές συμφωνίες που ισχύουν.


 

Γνωστοποίηση τροποποίησης της Συμφωνίας εμπορικών οντοτήτων για υπηρεσίες της PayPal σχετικά με την επεξεργασία πληρωμών χρηματοδοτούμενων από κάρτες (Worldpay)

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 13 Μαρτίου 2019

Η παρούσα γνωστοποίηση ισχύει μόνο αν έχετε αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας εμπορικών οντοτήτων (συνήθως αν είστε χρήστης που λαμβάνει πληρωμές χρηματοδοτούμενες από κάρτες για εμπορικές συναλλαγές, όπως οι προμηθευτές).

Παρότι η PayPal δεν αποτελεί συμβαλλόμενο στις συμφωνίες Εμπορικών Οντοτήτων, αυτές επηρεάζουν τον τρόπο που λαμβάνετε τις χρηματοδοτούμενες από κάρτες πληρωμές σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες PayPal. Πρόκειται για άμεσες συμφωνίες με τους τραπεζικούς συνεργάτες της PayPal που σας επιτρέπουν να λαμβάνετε πληρωμές στην PayPal χρηματοδοτούμενες από κάρτες.

Οι Συμφωνίες Εμπορικών Οντοτήτων ισχύουν για προμηθευτές από όλο τον κόσμο – αυτό σημαίνει πως δεν επηρεάζουν όλες οι αλλαγές επί των συμφωνιών αυτών τους προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρώπη. Έχουμε γνωστοποιήσει μόνο για τις αλλαγές που επηρεάζουν τους προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρώπη.

Μπορείτε να βρείτε τις τροποποιημένες Συμφωνίες εμπορικών οντοτήτων κάτω από την έκδοση των εν λόγω συμφωνιών που είναι σήμερα σε ισχύ είτε εδώ είτε μέσω του υποσέλιδου «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» στις περισσότερες σελίδες της PayPal.

Συμφωνία της εμπορικής οντότητας Globalpay για υπηρεσίες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών (πρώην Συμφωνία της εμπορικής οντότητας HSBC Bank για υπηρεσίες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών)

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος, η συμφωνία σας έχει πραγματοποιηθεί με την GPUK LLP, η οποία λειτουργεί ως Μέλος και Επεξεργαστής αναφορικά με τις υπηρεσίες επεξεργασίας καρτών που σας παρέχονται σύμφωνα με τη συμφωνία.  Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά, η συμφωνία σας έχει πραγματοποιηθεί με την GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Τσεχική Δημοκρατία, ή με την Global Payments Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Μάλτα, κάθε μία από τις οποίες λειτουργεί ως Μέλος και Επεξεργαστής αναφορικά με τις υπηρεσίες επεξεργασίας καρτών που σας παρέχονται σύμφωνα με τη συμφωνία. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια για να αποδεχτείτε την αλλαγή.

Η συμφωνία έχει επίσης τροποποιηθεί για να διευκρινιστούν οι υπάρχουσες διατυπώσεις και να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά σφάλματα.

Για ενημερωτικούς λόγους, η παρούσα συμφωνία τροποποιείται επίσης για προμηθευτές που εδρεύουν εκτός Ευρώπης. Οι προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρώπη δεν επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις.

Συμφωνία εμπορικής οντότητας για υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών PayPal χρηματοδοτούμενες από κάρτες (WorldPay){0}

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος, η συμφωνία σας έχει πραγματοποιηθεί με την Worldpay (UK) Limited, η οποία λειτουργεί ως Αποδέκτης κάρτας αναφορικά με τις υπηρεσίες επεξεργασίας καρτών που σας παρέχονται σύμφωνα με τη συμφωνία.  Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά, η συμφωνία σας έχει πραγματοποιηθεί με την Worldpay (UK) Limited ή/και την Worldpay B.V., οι οποίες λειτουργούν ως Αποδέκτες κάρτας. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια για να αποδεχτείτε την αλλαγή.

Η συμφωνία έχει επίσης τροποποιηθεί για να διευκρινιστούν οι υπάρχουσες διατυπώσεις και να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά σφάλματα.

 


 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έκδοσης: 27 Φεβρουαρίου 2019

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 27 Φεβρουαρίου 2019

Ειδοποίηση για αλλαγές στις χρεώσεις για πληρωμές διακρατικών προσωπικών συναλλαγών που αποστέλλονται από χρήστες με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία

Η παρούσα ειδοποίηση συντάσσεται σύμφωνα με το τμήμα A1.2.2.2 του παραρτήματος 1 της συμφωνίας χρήστη PayPal.

Με ισχύ από τις 27 Φεβρουαρίου του 2019, αν είστε χρήστης με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Ιρλανδία, θα ισχύουν για εσάς οι χρεώσεις που ορίζονται στο τμήμα Α1.2.2.3 και όχι οι χρεώσεις που ορίζονται στο τμήμα A1.2.2.2.  Το τμήμα A1.2.2.2. της συμφωνίας χρήστη PayPal έχει τροποποιηθεί αναλόγως, και τελικά θα διαγραφεί, ώστε η τρέχουσα ενότητα Α1.2.2.3 να γίνει η νέα ενότητα A1.2.2.2.

 


 

Γνωστοποίηση τροποποίησης σε Νομικές συμφωνίες της PayPal

Ημερομηνία έκδοσης: 30 Ιανουαρίου 2019 (Για ημερομηνίες έναρξης ισχύος, ανατρέξτε ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία παρακάτω)

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το έγγραφο.

Προβαίνουμε σε αλλαγές στις νομικές συμφωνίες που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. 

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν τη γνωστοποίηση, για να εξοικειωθείτε με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται.

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια για να αποδεχτείτε τις αλλαγές, καθώς θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω. Αν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να τις αποδεχτείτε, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε πριν την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ ή οποιαδήποτε στιγμή μετά από αυτήν, για να κλείσουμε τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς να επιβαρυνθείτε με τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις.Διαβάστε τις τρέχουσες Νομικές συμφωνίες που ισχύουν.

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 30 Ιανουαρίου 2019

Μπορείτε να βρείτε τη Συμφωνία χρήστη της PayPal που είναι επί του παρόντος σε ισχύ εδώ , ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

Κάποιες παράγραφοι της Συμφωνίας Χρήστη έχουν τροποποιηθεί:

 • προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αναδιοργανωθεί η υπάρχουσα διατύπωση, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω υφιστάμενων ενοτήτων:

Ενότητα

Τροποποίηση

Ενότητα 2.6 (Υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα)

Αυτή η ενότητα έχει τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο η PayPal δύναται να επιτρέψει τη μετατροπή του ποσού που βρίσκεται στο υπόλοιπό σας σε άλλο νόμισμα. 

Ενότητα 5 (Λήψη χρημάτων)

H αρχή της παρούσας ενότητας έχει τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο επιπλέον όροι χρήσης ισχύουν για προμηθευτές που έχουν ενσωματώσει στην online πλατφόρμα/διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς λειτουργίες που επιτρέπουν σε πελάτες χωρίς λογαριασμό να στείλουν πληρωμές στον λογαριασμό του προμηθευτή (για παράδειγμα, με εναλλακτικές τοπικές μεθόδους πληρωμής).

 

Σχετικά με τις τοπικές μεθόδους πληρωμής (ΤΜΠ), μπορείτε να ανατρέξτε επίσης στην υπενθύμιση που παρατίθεται παρακάτω στη γνωστοποίηση τροποποίησης στη συμφωνία χρήστη της PayPal με ημερομηνία έναρξης ισχύος 29 Απριλίου 2019.

Ενότητα 5.5 (Λήψη χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα)

Αυτή η ενότητα έχει τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω τι δύναται να σας επιτρέψει η PayPal να κάνετε όταν λαμβάνετε χρήματα σε διαφορετικά νομίσματα.

και

 • για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Συμφωνία χρήστη PayPal.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 29 Απριλίου 2019

Μπορείτε να βρείτε τη Συμφωνία χρήστη PayPal που είναι επί του παρόντος σε ισχύ, κάνοντας κλικ εδώ ή στο υποσέλιδο με τον τίτλο «Νομικό περιεχόμενο» ή «Νομικές συμφωνίες» που υπάρχει στις περισσότερες σελίδες στον ιστότοπο της PayPal.

1) Πληρωμή μετά την παράδοση

Προσθήκη μιας νέας παραγράφου στο τέλος της ενότητας 3.3 στη Συμφωνία χρήστη της PayPal (Πηγές χρηματοδότησης - Τραπεζικοί λογαριασμοί) προκειμένου να διευκρινιστεί ότι, αν επιλέξουμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση στην υπηρεσία Πληρωμή μετά την παράδοση και με τη σειρά σας επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, θα ισχύουν οι όροι της υπηρεσίας αυτής. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους όρους της υπηρεσίας Πληρωμή μετά την παράδοση εδώ.

Η νέα παράγραφος στην ενότητα 3.3 στη συμφωνία χρήστη της PayPal διαμορφώνεται ως εξής:

H PayPal δύναται να προσφέρει πρόσβαση στην υπηρεσία Πληρωμή μετά την παράδοση σε ορισμένους πελάτες που έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασμό ως πηγή χρηματοδότησης. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να αναβάλλουν χρεώσεις σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό για κάποιο χρονικό διάστημα.  Αν σας προσφερθεί η υπηρεσία και επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, θα ισχύουν οι Όροι πληρωμής μετά την παράδοση.

 

2) Τοπικές μέθοδοι πληρωμής (ΤΜΠ)

Ως υπενθύμιση για τους προμηθευτές που χρησιμοποιούν την PayPal για τη λήψη πληρωμών εμπορικών συναλλαγών, στις 13 Νοεμβρίου 2018 η PayPal άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένους πελάτες χωρίς λογαριασμούς να στέλνουν πληρωμές σε λογαριασμούς προμηθευτών χρησιμοποιώντας εναλλακτικές τοπικές μεθόδους πληρωμής. 

Για τον σκοπό αυτό, η εισαγωγική παράγραφος της ενότητας 5 στη συμφωνία χρήστη της PayPal τροποποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2018 προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο επιπλέον όροι χρήσης ισχύουν για προμηθευτές που έχουν ενσωματώσει στην online πλατφόρμα/διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς λειτουργίες που επιτρέπουν σε πελάτες χωρίς λογαριασμό να στείλουν πληρωμές στον λογαριασμό του προμηθευτή (για παράδειγμα, με εναλλακτικές τοπικές μεθόδους πληρωμής). Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται η Συμφωνία τοπικών μεθόδων πληρωμής PayPal. 

Κατά την ημερομηνία αυτής της γνωστοποίησης, η εισαγωγική παράγραφος της ενότητας 5 διαμορφώνεται και ισχύει (και θα συνεχίσει να το κάνει, τόσο στην ημερομηνία έναρξης ισχύος όσο και μετά από αυτήν) ως εξής:

           5. Λήψη χρημάτων

Η PayPal μπορεί να επιτρέψει σε οποιονδήποτε (με ή χωρίς λογαριασμό PayPal) να εκκινήσει πληρωμή με στόχο την έκδοση ή μεταφορά ηλεκτρονικών χρημάτων στον λογαριασμό σας. Με την ενσωμάτωση λειτουργιών στην online πλατφόρμα/διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες χωρίς λογαριασμό να στέλνουν πληρωμές στον λογαριασμό σας, συμφωνείτε με όλους τους περαιτέρω όρους χρήσης αυτών των λειτουργιών. Η PayPal θα καταστήσει αυτούς τους όρους διαθέσιμους προς εσάς σε οποιαδήποτε σελίδα στον ιστότοπο ή online πλατφόρμα της ίδιας της PayPal ή της Braintree (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας για προγραμματιστές και της σελίδας μας Νομικές συμφωνίες). Αυτοί οι περαιτέρω όροι περιλαμβάνουν τη Συμφωνία τοπικών μεθόδων πληρωμής της PayPal.

3) Άλλες αλλαγές

Οι ενότητες στη Συμφωνία χρήστη της PayPal έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστούν και να οργανωθούν εκ νέου οι υπάρχουσες διατυπώσεις, καθώς και για να διορθωθούν μικρά τυπογραφικά λάθη.

 

Γνωστοποίηση τροποποίησης στη Δήλωση απορρήτου PayPal

Πραγματοποιούμε αλλαγές στη Δήλωση απορρήτου που παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Οι αλλαγές αφορούν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε δεδομένα όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με τους φίλους σας, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε δεδομένα για την πρόληψη κινδύνου και απάτης.

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές και την τρέχουσα Δήλωση απορρήτου εδώ.