PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Információ számlájáról

A jelen Felhasználói megállapodás az összes felhasználóra érvényes 2020. június 16. napjától.

Üdvözöljük a PayPal oldalán!

A következők az Ön és a PayPal (Europe) S.a r.l. et CIE, S.C.A. („PayPal”) között létrejött szerződés általános szerződési feltételei, amelyek a PayPal-számla és a PayPal-szolgáltatások használatát szabályozzák. Ezt nevezzük a felhasználói megállapodásunknak. Csak azon személyek PayPal-számláira érvényes, akik a következő országokban rendelkeznek lakóhellyel:

Egyesült Királyság

Gibraltár

Man

Málta

Bulgária

Görögország

Jersey

Románia

Ciprus

Guernsey

Lettország

San Marino

Csehország

Magyarország

Liechtenstein

Szlovákia

Észtország

Írország

Litvánia

Szlovénia

Ha Ön magánszemély, PayPal-számla nyitásához és a PayPal-szolgáltatások használatához kapcsolódó szerződés megkötéséhez legalább 18 éven felülinek és teljes jogképességgel rendelkezőnek kell lennie. Ha Ön egy vállalkozás tulajdonosa, a vállalkozást a fenti országok valamelyikében kell bejegyezni.

A PayPal-szolgáltatások igénybevételéhez PayPal-számla szükséges. A PayPal-számla nyitásával és használatával Ön beleegyezik, hogy betartja a jelen felhasználói megállapodás összes feltételét. Ön vállalja továbbá azt is, hogy betartja a következő kiegészítő dokumentumokban és a Jogi megállapodások oldalon található egyéb, Önre vonatkozó dokumentumokban foglaltakat:

Olvassa el figyelmesen a jelen felhasználói megállapodás összes feltételét és minden más, Önre vonatkozó dokumentumot.

Időnként felülvizsgálhatjuk a jelen Felhasználói megállapodást és a fent felsorolt dokumentumokat. Ellenkező rendelkezés hiányában a módosított változat a közzététel pillanatában lép hatályba. Ha a módosításaink csorbítják a jogait vagy növelik a felelősségét, értesítést teszünk közzé a webhelyünk Irányelvfrissítések oldalán, és legalább két hónappal korábban tájékoztatjuk erről. Amennyiben a jelen Felhasználói megállapodás módosításainak érvénybe lépését követően a szolgáltatásainkat továbbra is használja, az a módosítások Ön részéről történt elfogadását jelenti. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, számláját a módosítások érvénybe lépése előtt megszüntetheti.

Információ rólunk és szolgáltatásunkról

A PayPal fő tevékenysége az elektronikus pénz kibocsátása, valamint az elektronikus pénz használatához szükséges pénzügyi szolgáltatások biztosítása.

Ha többet szeretne megtudni rólunk és a szolgáltatásunkról, olvassa el a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalóinkat.

Ön a PayPal webhelyén (általában a „Jogi megállapodások” oldalon) bármikor elérheti a jelen felhasználói megállapodást, valamint a szolgáltatásaink használatára vonatkozó egyéb jogi feltételeket, illetve a jogszabályban kötelezőként előírt közleményeket.Ezeket az információkat elküldhetjük Önnek is.

A jogszabály szerint kötelező adatszolgáltatások (beleértve a jelen felhasználói megállapodást és a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalókat) egy példányát bármikor elkérheti tőlünk. Az adatszolgáltatási dokumentumot olyan formában adjuk át, amelynek révén Ön megőrizheti és reprodukálhatja a benne szereplő információkat (például e-mailben).

Számla nyitása

Két számlatípust kínálunk felhasználóinknak: egyéni és üzleti számlákat.

Egyéni számla

Egyéni számlával pénzt küldhet és igényelhet ismerőseitől és családtagjaitól, illetve online vásárolhat.

Az egyéni számlák jelenleg elérhető összes funkciójához való hozzáférés érdekében egyes egyéni számlák tulajdonosait felszólíthatjuk számláik frissítésére (amelyhez esetenként további információkat kell megadni a PayPalnak).

Ha PayPal-számláját elsődlegesen eladásra használja, nyitnia kell egy üzleti számlát, vagy egyéni számláját üzleti számlára kell váltania.

Üzleti számla

Az üzleti számlákat olyan személyek és (bejegyzett vagy nem bejegyzett) szervezetek használhatják, amelyek a PayPalt elsősorban értékesítésből vagy adományokból befolyó online kifizetések fogadására használják.

Az üzleti számlákra az egyéni számláktól eltérő díjak vonatkozhatnak. További részletekért tekintse meg a díjainkat.

Üzleti számla nyitásával vagy egyéni számlája üzleti számlára váltásával Ön igazolja, hogy elsősorban üzleti vagy kereskedelmi célokra használja.

Kereskedelmi jogalany állapota

Amennyiben az üzleti számláján végzett tevékenység elér egy bizonyos határértéket, vagy bizonyos üzleti szegmensek vagy tevékenységek folytatása esetén a kártyaszolgáltatók előírják, hogy elfogadja a Kereskedelmi jogi megállapodásokat közvetlenül a feldolgozó partnereinkkel a kártyás fizetések a továbbiakban történő elfogadásának érdekében. Ebben az esetben a jelen felhasználói megállapodás mellett ezek a Kereskedelmi jogi megállapodások vonatkoznak bármely, az Ön nevében a PayPal által feldolgozott kifizetésre.

A PayPal-számla biztonságos használata

Önnek az észszerűség határain belül mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozza a PayPal-számlájával való visszaélést. Megfelelő mértékű biztonságban és a saját felügyelete alatt kell tartania a PayPal-számlái és a PayPal-szolgáltatások eléréséhez használt összes eszközt, tárgyat, azonosítót, jelszót és személyes azonosító számot/kódot. Útmutatásért tekintse meg a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalókat.

Teljesítenie kell minden olyan ésszerű utasítást, amelyet a PayPal a Fizetési Eszköz biztonságban tartására vonatkozóan ad;

Megkérhetjük, hogy hitelesítse a számlájára vonatkozó utasításokat (ehhez olyan információkat kell rendelkezésünkre bocsátania, amelyek alapján meggyőződhetünk arról, hogy az utasítás valóban Öntől származik: például a helyes bejelentkezési információk megadásával, amelyek magukban foglalhatják e-mail-címét és jelszavát), és emellett sikeresen be kell jelentkeznie PayPal-számlájára a fizetési utasítás elindításához.

A PayPal-számla profiljában naprakészen kell tartania postacímét, e-mail-címét és egyéb kapcsolattartási adatait.

Ön jogosult kifejezetten megadni, visszavonni és kezelni az egyes harmadik feleknek az Ön képviseletében elvégezhető tevékenységekre vonatkozóan adott engedélyeket.Bizonyos esetekben erre számlájára való bejelentkezéskor, más esetekben közvetlenül a harmadik féllel van lehetősége. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben engedélyt ad egy harmadik félnek arra, hogy az Ön nevében tevékenységeket folytasson, jogosultak vagyunk az Ön Számlájára vonatkozó bizonyos információkat átadni ennek a harmadik félnek.

A vonatkozó jogszabályok által engedélyezett harmadik félnek a következőre adhat engedélyt:

 • Az Ön számlájával kapcsolatos adatokhoz való hozzáférést biztosító számlainformációs szolgáltatások nyújtása az Ön nevében;
 • kártyaalapú kifizetési tranzakció végrehajtásához szükséges összegnek a számláján történő rendelkezésre állásának megerősítése; vagy
 • kifizetésindítási szolgáltatás biztosítása kifizetések indítására az Ön számlájáról az Ön nevében.

Azzal, hogy bármilyen harmadik félnek engedélyt ad a számlájához történő hozzáféréshez bármely módon, Ön nem mentesül a jelen felhasználói megállapodásból származó kötelezettségek teljesítése alól. A harmadik félnek engedélyezett tevékenységekért Ön tartozik felelősséggel.Ön nem von felelősségre minket és kártalanít az Ön által engedéllyel felruházott harmadik felek általi cselekedetek vagy mulasztások következtében felmerülő kötelezettségekért, az Ön kötelező érvényű jogainak tiszteletben tartása mellett.

A PayPal-számla lezárása

Számláját bármikor lezárhatja. Ha szeretné megtudni, hogy ezt hogyan teheti meg, látogasson el a PayPal Súgóközpontjába.

Saját belátásunk szerint bármikor lezárhatjuk a számláját, ha azt megelőzően legalább két hónappal korábban értesítjük Önt.Ezenfelül bármikor lezárhatjuk számláját, amennyiben:

 1. Ön megsérti a jelen felhasználói megállapodás feltételeit, és/vagy egyéb indok miatt jogosultak vagyunk a számla lezárására;
 2. Ön három évig nem nyitja meg a számláját; vagy
 3. alapos okunk van feltételezni, hogy a számláját az Ön meghatalmazása nélkül nyitották meg.

Ha úgy döntünk, hogy lezárjuk a számláját, előtte értesítjük a számla lezárásáról, és ha lehetséges, annak okairól is, valamint arról, hogy minden kezelésünkben lévő, nem vitatott pénzét leemelheti.

A számla lezárása esetén:

 • A jelen felhasználói megállapodás azonnal megszűnik, azt leszámítva, hogy a jelen megállapodás a megszüntetés alól olyan mértékben és annyi időre mentesül, ami szükséges a számla lezárásához és a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfeleléshez;
 • jogunkban áll törölni minden függőben lévő tranzakciót, és Ön lemond a különleges finanszírozási megállapodások keretében rendelkezésére álló egyenlegeiről;
 • felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett szolgáltatásokhoz, weboldalakhoz, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a bármely szolgáltatás közvetítésére használt hálózatot és kiszolgálót is) vagy a szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez;
 • Ön felelős marad a jelen felhasználói megállapodás értelmében a számlájához kapcsolódó, a lezárás előttről származó minden fennálló kötelezettségéért;
 • jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében megtarthatjuk az Ön számlaadatait az adatbázisunkban; és
 • a lezárást követően megőrizhetjük az Ön elektronikus pénzét olyan mértékben és időtartamra, amelyet a visszaírások, díjak, bírságok, büntetések, vagy bármely egyéb jellegű követelések kockázata ellen a saját és az esetleges harmadik felek védelme érdekében észszerűnek ítélünk. Ezután bármikor átutalhatja a PayPalnél tárolt, nem vitatott pénzének teljes összegét. Ha kérdése van a számla lezárásakor a számlán maradó összeggel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk.
  Ha Ön egy gondokság alá helyezett vagy elhunyt számlatulajdonos jogi képviselője, segítségért lépjen kapcsolatba velünk.

Abban az esetben, ha a PayPal úgy dönt, hogy a szolgáltatásainak valamelyikét vagy a szolgáltatások bármely részét vagy funkcióját bármilyen okból megszünteti, akkor legalább két hónappal az adott szolgáltatás vagy funkció megszüntetése előtt előre értesíti Önt, hacsak a PayPal jóhiszemű megítélése alapján nem állapítja meg azt, hogy:

 • a törvényi előírások vagy egy harmadik féllel fennálló kapcsolat miatt ennél hamarabb meg kell szüntetni az adott szolgáltatást vagy funkciót; vagy
 • az értesítési idő biztonsági kockázatot, vagy elemi erejű gazdasági vagy anyagi/műszaki terhelést eredményezhet.

Finanszírozási forrás társítása és eltávolítása

A számláján szereplő összes pénz jogi értelemben „elektronikus pénznek” minősül, amelyet az egész Európai Gazdasági Térségben online fizetőeszközként fogadnak el.

Elektronikus pénz feltöltéséhez vagy átutalás a számlájáról való fogadásához finanszírozási forrást használhat a jelen felhasználói megállapodásban foglaltak szerint. (További részleteket a Pénz hozzáadása vagy átutalása és a Kifizetések finanszírozása című részben olvashat.)

Finanszírozási forrásként a PayPal-számlájához hitelkártyát, bankkártyát, feltöltőkártyát (ahol elérhető), bankszámlát vagy PayPal Credit szolgáltatást (ahol elérhető) társíthat.

Kockázatunk kezelése érdekében korlátozhatjuk az Ön rendelkezésére álló finanszírozási forrásokat.

Tartsa naprakészen a finanszírozási forrás adatait (például a bankkártya száma és lejárati dátuma). Ha ezek az adatok változnak, az Ön beavatkozása nélkül is frissíthetjük őket a rendelkezésre álló információk és külső források alapján. Ha nem szeretné, hogy frissítsük a kártyaadatait, lépjen kapcsolatba a kibocsátóval ennek érdekében, vagy távolítsa el PayPal-számlájáról a finanszírozási forrást. A finanszírozási forrás frissítésekor megtartjuk a finanszírozási forráshoz tartozó beállításokat. Lehetősége van a kártya és a bankszámla visszaigazolására is, így ellenőrizhetjük, hogy a kártya és a bankszámla érvényes-e, illetve hogy valóban Ön-e ezeknek a tulajdonosa. Ezt a kártya összekapcsolására és megerősítésére (kártyák esetén) vagy a bank megerősítésére (bankszámlák esetén) szolgáló eljárással, illetve más eljárásokkal tesszük lehetővé, amelyekről értesítjük Önt, illetve amelyekről időként közleményt jelentetünk meg.

Az Ön folyamatos engedélye, hogy finanszírozási forrását megterhelhessük

Azzal, hogy finanszírozási forrást társít PayPal-számlájához, folyamatos engedélyt ad a PayPalnak a finanszírozási forrás automatikus terhelésére (jelen felhasználói megállapodás alapján és a finanszírozási forrás kibocsájtójára vonatkozó megbízás (például közvetlen terhelés) feltételeinek alapján) az elektronikus pénz szükséges értékében:

 • :
  • a kifizetési összeg fedezésére (plusz a PayPalnak fizetendő összes tranzakciós díj), amikor a számláját pénz küldésére használja másik felhasználónak; és
  • ha Ön az Egyesült Királyságban levő lakóhellyel rendelkezőként regisztrált a PayPal szolgáltatásaira, akkor minden olyan összeg fedezésére, amellyel nekünk tartozik a szolgáltatások használatakor a kifizetések fogadásával kapcsolatosan.
 • amikor a számlája felületén elérhető Fedezet hozzáadása szolgáltatást használja a számlája feltöltésére.

A korábbi kísérlet sikertelensége esetén ismét terhelhetjük a finanszírozási forrást.Ha visszavonja a finanszírozási forrásra vonatkozó folyamatos engedélyt, akkor meg kell térítenie minden olyan általunk már elektronikusan kibocsátott összeget, amelyre vonatkozóan a finanszírozási forrásból származó terhelés továbbra is fennáll.

Az engedélyt a finanszírozási forrásnak a PayPal-számláról való eltávolításával vonhatja vissza.

A SEPA az Európai Közösség és az európai bankszektor kezdeményezése, amelynek célja, hogy hatékonyabban lehessen tranzakciókat lebonyolítani az Európai Unión belül. Amennyiben az Ön bejegyzett lakhelye Cipruson, Észtországban, Görögországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Szlovákiában vagy Szlovéniában található, és bankszámlát regisztrál a PayPalnél, vagy először használ egy új bankszámlát finanszírozási forrásként, azzal a PayPalnek SEPA közvetlen beszedési megbízást ad. Ha a folyamatos engedélyhez SEPA közvetlen beszedési megbízást használ:

 • A megbízáshoz, valamint a megbízási hivatkozási számhoz (angolul MRN) bármikor hozzáférhet a PayPal-számláján, ahol visszavonhatja és módosíthatja a megbízást a jövőbeli tranzakciókra vonatkozóan.
 • A PayPal tájékoztatni fogja Önt a SEPA Közvetlen Terheléses befizetés összegéről, valamint arról az időintervallumról, amelyen belül a PayPal le fogja vonni a kérdéses összeget a bankszámláról a vásárlás visszaigazolásával együtt. Amennyiben az eredeti befizetés visszavonása miatt a PayPal újból elküld egy SEPA közvetlen beszedési kérést, az újbóli igény benyújtása előtt nem biztosítunk (további) információkat az összegről és az időintervallumról.
 • a bank szerződési feltételeinek megfelelően a SEPA Közvetlen Terheléses befizetés lebonyolításának dátumától számított 8 héten belül bármikor visszatérítést kérhet a banktól.

A finanszírozási forrást érintő visszavonás kockázata és az e-csekkek kibocsátása

Ha a finanszírozási forrásától kifizetés érkezik, az ennek eredményeként létrejövő elektronikus pénzt a tartalék számláján tarthatjuk egészen addig, amíg úgy látjuk, hogy fennáll a finanszírozási forrás szolgáltatója általi visszaírás kockázata. Ennek oka, hogy nem áll rendelkezésünkre minden szükséges adat a kifizetésből származó összeg az Ön PayPal-egyenlegén való elérhetővé tételéhez, amíg fennáll a visszaírás kockázata.

Amikor a számlájáról történő kifizetésre ad utasítást egy másik felhasználó javára, amelynek a fedezete a bankszámla, és az ennek eredményeként létrejövő elektronikus pénzt ilyen módon tároljuk, a bankszámláról történő ilyen típusú kifizetést „e-csekk” kifizetésnek nevezzük. Az e-csekk használatára vonatkozóan lásd az alábbi, Számlájáról indított kifizetések finanszírozása című részt.

PayPal-egyenleg birtoklása és használata

A számláján tárolt pénzre nem kap kamatot vagy egyéb hozadékot.Ennek oka, hogy a számláján tárolt pénz elektronikus pénz és az európai törvények tiltják a kamatfizetést az elektronikus pénzre.Továbbá, az elektronikus pénz nem egy betét vagy befektetés a Luxemburgi jog alapján, így a Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs által működtetett Luxemburgi betétbiztosítás és befektetői kártalanítási rendszerek nem védik meg.

A számláján található pénzt tárolhatjuk itt vagy áthelyezhetjük ide:

a felhasználói megállapodástól függően bármikor.

PayPal-egyenleg

Számlája végrehajtási része tartalmazza PayPal-egyenlegét, ami azon elérhető pénzegyenlege, mely kifizetésre vagy leemelésre elérhető.

Ha fizetési szolgáltatásunkat egy másik felhasználó kifizetésére használja, utasít minket, hogy a pénzt a PayPal-egyenlegéről a fogadó fél számlájára utaljuk át.

A PayPal-egyenlegén elszámolt összegnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze az összes Ön által indított kifizetést és a tranzakciós díjakat, amelyekkel a kifizetés időpontjában tartozik nekünk. További követelmények is érvényesek – lásd alább a Kifizetés végrehajtása című részt. Amennyiben PayPal-egyenlege túl alacsony, illetve előzetesen beállított egy elsődleges fizetési forrást, akkor arra is felkér bennünket, hogy az Ön nevében a megfelelő fizetési forrásból emeljük le az összeget, és PayPal-egyenlegén írjuk jóvá az ennek megfelelő elektronikus pénzösszeget, és ezzel fedezzük az esedékes kifizetést.

Ha pénzt emel le, PayPal-egyenlegének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze az összes Ön által indított leemelést a leemelés időpontjában.

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat létre PayPal-egyenleget, illetve hogyan utalhat át pénzt, olvassa el a Pénz hozzáadása vagy átutalása című részt.

Ha PayPal-egyenlege negatív, ez az a nettó összeg, amellyel nekünk tartozik az adott időpontban.

Tartalékszámla

Számlaáttekintésében a „függőben”, „elszámolatlan” „visszatartott” vagy egyéb módon, az adott időpontban korlátozott pénzt a rendszer számlája tartalékszámlaként működő részében tárolja.A tartalékszámlán tárolt pénzhez nem férhet hozzá és nem használhatja.

Pénz hozzáadása vagy átutalása

Pénz hozzáadása

Ahhoz, hogy számlájára elektronikus pénz érkezzen, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre, melyek mindegyikére a felhasználói megállapodás feltételei vonatkoznak:

 • kifizetést fogad valaki mástól a saját számláján. Előfordulhat, hogy ezért díjat számítunk fel; vagy
 • elektronikus pénzt kell vásárolnia, amelyhez azzal egyenértékű pénzösszeget kell kifizetnie.

Elektronikus pénzt vásárolhat tőlünk a következőképp:

 • beállíthatja, hogy a rendelkezésére álló finanszírozási forrás(ok) segítségével automatikusan fedezzük az általunk az Ön megbízásából más felhasználóknak küldendő kifizetések összegét (valamint a nekünk fizetendő tranzakciós díjakat); vagy
 • az elektronikus pénzhez való hozzájutás érdekében a számla felhasználói felületén található Pénz hozzáadása funkció manuális használatával fizet nekünk, vagy utasít minket finanszírozási forrásának megterhelésére.

A finanszírozási forrás szolgáltatója által nekünk indított kifizetések teljesítése az Ön finanszírozási forrás szolgáltatója jogi felelőssége.Nem rajtunk múlik, hogy a számunkra indított kifizetés mennyi időt vesz igénybe.

Pénz leemelése

Ha rendelkezik PayPal-egyenleggel, leemelhet tetszés szerinti összeget a PayPal-számlájához társított, kijelölt finanszírozási forrására, amikor a PayPal ezt engedélyezi.Ez magában foglalhatja bankszámláját vagy bank- és hitelkártyáját, attól függően, hogy melyik országban van a PayPal-számlája.

Amikor arra utasít minket, hogy emeljünk le bármilyen összeget PayPal-egyenlegéről a felhasználói megállapodásnak megfelelően, mi a következőt tesszük:

 • az elektronikus pénzt pénzre váltjuk, melyet a kijelölt finanszírozási forrására utalunk; és
 • utasítjuk saját bankunkat, hogy utalja át a pénzt az Ön kijelölt finanszírozási forrására.

Az átutalásra vonatkozó fizetési utasítást bankunknak a következő munkanap végéig próbáljuk meg elküldeni (a „munkanap” azt a napot jelenti, amelyen a luxemburgi bankok nyitva vannak az ügyfelek számára), ha nincs egyéb késés a jelen felhasználói megállapodással kapcsolatosan. Amint a bankunk megkapta a kifizetési megbízást, nem rajtunk múlik, hogy az Önnek történő kifizetés mennyi időt vesz igénybe. Ettől a ponttól a bankunk, az Ön finanszírozási forrásának szolgáltatója és az alapul szolgáló fizetési rendszerek felelőssége a pénz eljuttatására a kijelölt finanszírozási forráshoz, és ez hatással lehet a pénz megérkezésének időpontjára. Lehetővé tehetjük, hogy a leemeléshez az összeget átutalja:

 • egy arra jogosult bankszámlára (ahol ezt elérhetővé tesszük) a következő módon:
  • számlájához kapcsolódó bankszámlájára való normál utalás útján (ezt a pénzfelvételi/beváltási funkciót „átutalás bankszámlára” néven is ismerheti); vagy
  • a számlájához társított bankszámlájára azonnali átutalással.
   Lehetővé tehetjük, hogy a fenti átutalások az adott bankszámlához tartozó bankkártya használatával történjenek.
 • MasterCard vagy Visa kártyájára (ahol erre lehetőséget nyújtunk).

Az átutalásra díjak vonatkoznak. Minden alkalommal, amikor ilyen átutalást kezdeményez, előzetesen tájékoztatjuk a díjakról.

Csak olyan pénznemben vezetett finanszírozási forrásra (például bankszámla vagy kártya) kérheti a leemelést, amely megegyezik számlája eredeti nyitó pénznemével vagy a tartózkodási helye szerinti országban a PayPal által támogatott más pénznemmel.

Csak számlája nyitó pénznemében kérhet átutalást PayPal-egyenlegéről, kivéve ha a PayPal egyéb módon rendelkezik.Ha más pénznemben tartott PayPal-egyenleget szeretne átutalni, akkor át kell váltania a pénznemet a számla nyitó pénznemére különben az átutalás időpontjában lesz Önnek átváltva.Tranzakciós átváltási árfolyamunkat alkalmazzuk.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön leemel:

 • a számla eredeti nyitó pénznemétől eltérő pénznemű PayPal-egyenleget, akkor átváltási díjat kell fizetnie az eredeti nyitó pénznemre történő átváltásért; és
 • olyan finanszírozási forrásra (például bankszámla vagy -kártya), amelynek a pénzneme eltér az Ön számlájának eredeti nyitó pénznemétől, akkor átváltási díjat kell fizetnie a finanszírozási forrás pénznemére történő átváltásért.

Annak érdekében, hogy Önt, más felhasználóinkat és saját magunkat megvédjük a veszteségtől, illetve a pénzmosás elleni és egyéb jogi követelményeknek való megfelelés érdekében az átutalásokat bizonyos esetekben késleltethetjük, többek között abban az esetben ha ellenőriznünk kell, hogy engedélyezte-e az átutalást, vagy ha a PayPal-számlájára érkező kifizetést visszaírták (például visszaterhelés, banki visszavonást vagy vásárlói vita esetén). Amennyiben PayPal-számláját korlátozzuk, valamely kifizetése visszatartás alatt áll, illetve a számlája vagy egy társszámla negatív egyenlegű bármely pénznemben; amíg a PayPal-számlájáról történő átutalás függőben van, az átutalást meg kell ismételnie, amint a korlátozás vagy visszatartás megszűnik vagy a negatív egyenleg teljes mértékben visszafizetésre került.

Átutalásaira limitet állíthatunk be. Az átutalási limiteket megtekintheti, ha bejelentkezik PayPal-számlájára.A pénzfelvételi limit megszüntetéséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyek a számla áttekintése oldalon is elérhetők lehetnek).

Pénz kezelése több pénznemben

A számla megnyitásakor a számla a nyitó pénznem használatára van beállítva.

Számlájának nyitó pénzneme az euró (EUR), kivéve ha az alábbi országok állandó lakosaként regisztrált nálunk:

 • Cseh Köztársaság: cseh korona (CZK)
 • Magyarország: magyar forint (HUF)
 • Egyesült Királyság: font (GBP)

Számláját úgy is konfigurálhatjuk, hogy azt pénz tárolására, illetve a számla nyitó pénznemétől eltérő pénznemben történő kifizetések küldésére és fogadására is használhassa.Ha rendelkezik PayPal-egyenleggel, lehetővé tehetjük, hogy egyenlegét más pénznemre válthassa.

Amennyiben PayPal-egyenlege nem fedezi egy adott pénznemben indított kifizetés összegét, a hiányzó összeg pótlására bármely más pénznemű PayPal-egyenlegről kezdeményezhetünk pénznemváltást.Bizonyos pénznemeknél korlátozások vonatkozhatnak a pénzküldés célhelyére.

Továbbá azt is megadhatja, hogy hogyan kezeljük és/vagy váltsuk át a számlája eredeti nyitó pénznemétől eltérő pénznemben érkező kifizetéseket.Ahhoz, hogy pénzt fogadhasson a számla nyitó pénznemétől eltérő pénznemben, előfordulhat, hogy először egyenleget kell létrehoznia az adott pénznemben, vagy a pénzt egy olyan pénznemre kell átváltania, amelyet engedélyezünk.

Egyes pénznemekben csak úgy fogadhat kifizetéseket, ha a pénzt automatikusan egy másik, engedélyezett pénznemre váltjuk át.

Ha olyan személy küld pénzt Önnek, aki nem rendelkezik PayPal-számlával, és a fizetés olyan pénznemben történik, amelyet a számlája jelenleg nem támogat, előfordulhat, hogy a fogadott összeget automatikusan átváltjuk egy olyan pénznemre, amely fiókjához engedélyezve van a kifizetés időpontjában.

Tekintse át a fenti, Pénz átutalásáravonatkozó részt, amely a különféle pénznemekben történő átutalást ismerteti.

Ha a Számlához tartozó valamely pénznem szerinti Egyenleg szerint Önnek bármiféle okból kifolyólag kiegyenlítetlen tartozása van felénk, jogunkban áll egy másik pénznemű Egyenlegéből is levonni a tartozás összegét, illetve jogunkban áll levonni a tartozás összegét a Számlára vagy egy, az Önhöz tartozó másik Számlára érkező, vagy onnan átutalni vagy küldeni szándékozott összegből, illetve az esetlegesen felvenni próbált összegekből.Ha nem euróban vezetett PayPal-egyenlege 21 napon át tartozást mutat, előfordulhat, hogy euróra váltjuk át tartozásának összegét.

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az átváltott pénz összegét vagy az átváltások számát.A PayPal-számlán tartott több pénznemmel kapcsolatos minden kockázat Önt terheli.Nem tarthat vagy válthat át pénzt spekulatív kereskedési, átváltási arbitrázs, átváltási opciós célokra vagy bármely más tevékenységre, ami a PayPal megítélése szerint elsődlegesen a devizaátváltási árfolyamokra alapozott pénzszerzést szolgálja.Bármely tranzakciót felfüggeszthetünk, törölhetünk vagy visszavonhatunk, ami a megítélésünk szerint nem felel meg ennek a követelménynek.

Hogyan váltjuk az adott pénznemet

Ha a pénznemváltást a PayPal végzi, a rendszer az adott pénznemre vonatkozó átváltási árfolyamon végzi el a tranzakciót.

A tranzakciós átváltási árfolyamot rendszeres időközönként módosítjuk, pénznemváltás esetén pedig egy alap átváltási árfolyamra épülő pénznemváltási díjat is felszámítunk az adott átváltásra vonatkozóan. Az alap átváltási árfolyam az átváltás napján vagy az azt megelőző munkanapon a nagykereskedelmi devizapiacokon elérhető árfolyamokon, illetve törvényi vagy jogszabályi kötelezettség esetén a megfelelő kormányzati referencia-árfolyamokon alapul.

A tranzakció átváltási árfolyamát (beleértve a pénznemváltási díjat) biztosíthatjuk Önnek áttekintés céljából a tranzakció során. Ha befejezi a tranzakciót, akkor a tranzakció átváltási árfolyama vonatkozhat a tranzakció kifizetésére a feldolgozás időpontjától függetlenül; de előfordulhat az is, hogy az átváltási árfolyam csak akkor érvényes, ha az adott tranzakció kifizetését egy bizonyos határidőn belül elvégzik. Ez a tranzakció során van megadva. A határidő letelte után használhatjuk a tranzakció feldolgozásának időpontjában érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot, vagy előfordulhat, hogy nem végezzük el a pénznemváltást.

Ha a számlázási megállapodás alapján engedélyt adott a fizetésre, és ennek a fizetésnek mi végezzük a devizaátváltást, akkor a fizetési művelet feldolgozásakor érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot fogjuk használni.A számlázási megállapodás szerint minden egyes kifizetés tranzakciós átváltási árfolyama változhat.

Esetenként hozzáférést biztosítunk a „Pénznemváltó” eszközhöz, hogy megtekinthesse, milyen tranzakciós átváltási árfolyamot (a pénznemváltási díjat is beleértve) alkalmazhatunk bizonyos pénznemváltásokra. A Pénznemváltó eszközzel megjelenített árfolyamok csak az eszköz használatakor érvényesek, és változhatnak.

Pénznemek közötti átváltási lehetőségek

Ha kifizetése bank- vagy hitelkártyával történik, és a PayPal határozza meg a devizaátváltást, akkor beleegyezik abba, és engedélyezi számunkra, hogy konvertáljuk a pénznemet a bank- vagy hitelkártya-kibocsátó helyett.

Lehet, hogy jogosult arra, hogy kártyakibocsátója váltsa át kártyás fizetésének pénznemét azon pénznemre, amelyben a kifizetést PayPal-számlájáról küldi, amennyiben ez arra kártyakibocsátóra és hálózatára vonatkozik.Ez különböző formában jeleníthető meg, beleértve a tranzakcióhoz használt valuta kiválasztását, függetlenül attól, hogy mi vagy a kártyakibocsátó végzi-e el a konverziót, illetve, hogy melyik átváltási árfolyamot használják az ügylethez.Ha kártyakibocsátója váltja át a pénzt, a kártyakibocsátó határozza meg a devizaátváltási árfolyamot, illetve az esetleges díjakat.

A PayPal mindig végrehajtja a konverziót olyan tranzakcióknál, ahol a meglévő egyenleget használja, vagy a társított bankszámlája a finanszírozási forrás.

Ha a PayPal úgy dönt, hogy pénznemváltásra van szükség egy olyan tranzakciónál, amelyhez tartalék fizetési módot is meg kell adni, akkor előfordulhat, hogy nem lehet külön kiválasztani, hogy a PayPal vagy a kártya kibocsátója hajtsa végre a pénznemváltást a tartalék finanszírozási forrással indított kifizetésre vonatkozóan.

Ha az értékesítési ponton a kereskedő, és nem a PayPal által kínált pénznemváltási lehetőség áll rendelkezésre, és Ön úgy dönt, hogy a kereskedő által kínált átváltási árfolyamon és díjak mellett engedélyezi a kifizetési tranzakciót, a PayPal nem vállal felelősséget Ön felé a pénznemváltásért.

Számlakivonatok és számlarekordok igénylése

Ha számlája nincs korlátozva, megtekintheti és letöltheti a PayPal-számla kivonatát a PayPal-számlába való bejelentkezéssel.Ön beleegyezik, hogy a tranzakciós adatokat a PayPal-számla Előzmények funkciójával, és nem rendszeres időközönként küldött e-mailben fogja megkapni. 

A kifizetésekkel kapcsolatos, lényeges adatokat e-mailben is elküldjük Önnek, a naprakész tranzakciós előzményeket pedig feltöltjük a számlájára, így oda bejelentkezve azokhoz bármikor hozzáférhet. Továbbra is lehetősége lesz hozzáférnie a letölthető jelentéshez PayPal-számlájáról.Ez megmutatja a releváns időszakban felmerült összes díjat, valamint minden más, a PayPal-számlán terhelésként megjelent összeget. A jelentés csak akkor frissül, illetve csak akkor érhető el, ha az adott időszakban volt aktivitás PayPal-számláján, vagy ha a releváns időszakban díjakat számoltunk fel.Az általunk biztosított tranzakciós adatok formátuma lehetővé teszi, hogy Ön változtatás nélkül tárolja és reprodukálja (például kinyomtassa) az információkat.

Fenntartjuk a jogot, hogy díjat számítsunk fel, ha Ön ezeken felüli Ön további információt kér, illetve ha Ön más módon szeretné megkapni a tranzakciós előzményeket, illetve a díjakra vonatkozó információkat. Azonban nem számítunk fel díjat a PayPal-számláján jelentkező hiba jóhiszemű igazolására igényelt adatokért.

Díjak

Díjakat számítunk fel szolgáltatásainkért, ahogyan az a díjszabási oldalunkon szerepel arra az országra vonatkozóan, amelyben Ön lakóhellyel rendelkezik.

Az itt megtalálható díjak tartalmazzák az összes fizetendő adó összegét; előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem általunk fizetendő, illetve nem általunk kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk.

A szolgáltatások Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetése az Ön felelőssége.

Előfordulhat, hogy a díjakat PayPal-egyenlegéről vonjuk le. Előfordulhat, hogy a tranzakcióval kapcsolatos díjakat az átutalt összegekből vonjuk le, mielőtt ezeket a pénzeszközöket jóváírják a PayPal-egyenlegén.

A számlájára beérkező összegekre, illetve az általunk felszámított díjakra vonatkozó részletes információkat e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben bocsátjuk az Ön rendelkezésére (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie számlájára).

Ha a kifizetés végrehajtásához Önnek díjat kell fizetnie nekünk, a díj összegét megtudhatja tőlünk, ha fizetési utasítást ad meg nekünk.

Nem számíthat fel és nem vonhat le semmilyen összeget díjainkból.

A jelen felhasználói megállapodásban meghatározottakon felül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll költséget elszámolni. Ezekről a költségekről akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

Ha Ön kereskedő, és mennyiségi, sávos kereskedői díjszabást kíván igényelni (és azt meg szeretné tartani), Önre a kereskedői díjszabás feltételei vonatkoznak, amelyek az alábbi, Kifizetések fogadása című részben találhatóak meg.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Kifizetés végrehajtása

Általános rendelkezések kifizetés végrehajtásához

Fizetési megbízása

Előfordulhat, hogy lehetővé tesszük Önnek, hogy fizetési utasításait bárhogy megadhassa nekünk, amiről időről időre értesíthetjük.A fizetési utasítás megadásának módja attól függ, hogy milyen fizetési módot használ, például:

 • Ha egy vásárlásért fizet vagy adományoz, a legtöbb eladó és/vagy adományt gyűjtő lehetőséget biztosít önnek, hogy fizetési utasítást adjon nekünk bizonyos PayPal-fizetésekkor vagy egyéb PayPal fizetési beépülő modul webhelyükön.
 • A „Pénz küldése” funkciót akkor használhatja, amikor bejelentkezik PayPal-számlájára, hogy fizessen valakinek.

Megkérhetjük, hogy hitelesítse az utasítást (úgy, hogy megadja nekünk azt az információt, mely ahhoz szükséges, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Ön ad nekünk utasítást; ez történhet úgy, hogy megadja a helyes bejelentkezési információkat, mely magában foglalhatja e-mail-címét és jelszavát), és emellett sikeresen jelentkezzen be PayPal-számlájára, hogy megadhassa nekünk a fizetési utasítást.

Fizetési megbízás megszüntetése

Miután megadta nekünk a fizetési utasítást, nem törölheti azt, kivéve, ha az számlázási megállapodás szerinti fizetési utasítás (további részletekért lásd alább).

Mennyi időt vesz igénybe a kifizetésem?

Egy másik felhasználónak kifizetett összeg azon a munkanapon belül hagyja el számláját, amikor megkapjuk a teljes fizetési utasítást.

A kifizetés két Munkanapon belül hagyja el számláját, ha a teljes fizetési utasítást:

 • nem Munkanapon kapjuk meg; vagy
 • az alábbi országokban bejegyzett munkanapokra vonatkozó helyi leállási idő után kapjuk meg: Görögország 17.00 óra, Írország 15.00 óra, Magyarország 14:45 óra, Csehország 14:00 óra és 16:00 óra a többi országban.

Megkérhet minket, hogy kifizetését egy bizonyos későbbi időpontban tegyük meg. Ebben az esetben a kifizetés abban a bizonyos későbbi időpontban hagyja el számláját.

A felhasználói megállapodás egyéb rendelkezései a fenti határidők meghosszabbítását eredményezhetik.

Mikor fordulhat elő, hogy visszautasítjuk kifizetését?

Előfordulhat, hogy a fizetési utasítást nem tekintjük teljesnek, és megtagadhatjuk a kifizetést, amennyiben:

 • nem rendelkezik a fizetés teljesítéséhez elegendő összeggel PayPal-egyenlegén;
 • okunk van azt hinni, hogy a társított finanszírozási források nem rendelkeznek elegendő pénzzel ahhoz, hogy fedezzék a kifizetéshez szükséges összeget;
 • nem adja meg a releváns kifizetési vagy vásárlási művelet elvégzéséhez szükséges összes kötelező adatot, melyet a fizetési utasítások beszerzéséhez használunk (például elegendő adat a fogadó féllel kapcsolatban, ahogy kértük, és a fizetési utasítás hitelesítése);
 • a fizetés meghaladja a küldési határértéket, amiről figyelmeztetjük, amikor a kifizetéssel próbálkozik; vagy
 • okunk van azt hinni, hogy számlájához köthető tiltott tevékenység történt, vagy egyéb módon megszegte ezt a felhasználói megállapodást.

Ha kifizetését a fogadó fél nem fogadta el

Ha lehetővé tesszük, hogy kifizetést küldjön olyan személynek, akinek nincs PayPal-számlája, a fogadó fél PayPal-számla nyitásával kaphatja meg a pénzt.

Ha a fogadó fél már rendelkezik PayPal-számlával, megtagadhatja a pénz elfogadását.

Ha a fogadó fél elutasítja a pénz fogadását, vagy nem nyit PayPal-számlát és igényli a pénzt a küldéstől számított 30 napon belül, a pénzt (beleértve az Önnek felszámított díjakat is) visszatérítjük az Ön PayPal-számlájára. A Visszatérítések a számlára című részből megtudhatja, mi történik, amikor visszatérítés érkezik a PayPal-számlájára.

Küldési limitek

Belátásunk szerint korlátozhatjuk az összeget és az Ön által indítható kifizetések értékét, beleértve a kifizetésekért küldött pénzt is.A küldési limitet a PayPal-számlára bejelentkezve tekintheti meg.A küldési limit megszüntetéséhez vagy felemeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyeket a számla áttekintése oldalon is elérhetővé tehetünk).

Automatikus terhelések beállítása számlájáról

Eladó késleltetett kifizetései

Ha bizonyos eladóknak fizet bizonyos vásárlások után (például kiszállítással érkező vásárlások, vagy az eladó által módosított vagy véglegesített vásárlások), Ön megadja:

 • az engedélyt ad az eladónak a kifizetés későbbi időpontban történő beszedésére; valamint
 • az utasítást nekünk, hogy automatikusan kifizessük az eladót, amikor az eladó kifizetést igényel.

Az Ön által adott engedély általában legfeljebb 30 napig marad érvényben, de előfordulhat, hogy tovább is érvényben marad. Amennyiben rendelkezik egyenleggel, előfordulhat, hogy visszatartjuk a kifizetés összegét függőként, amíg az értékesítő be nem szedi a kifizetést. Ha a kifizetéshez pénznemváltás is szükséges, a tranzakciós átváltási árfolyamot a kifizetés feldolgozásakor állapítjuk meg és alkalmazzuk (a Pénznemváltás című részben ismertetett módon).

Az Ön által adott engedély az eladó számára lehetővé teszi a kifizetés összegének módosítását, mielőtt az eladó beszedi a kifizetést (az eladóval Ön által megállapodott módosítások, például további adók, szállítási vagy postaköltségek, illetve kedvezmények céljából). Semmilyen módosítást semmikor nem vagyunk kötelesek megerősíteni (a kifizetés átutalásának időpontját sem).Az Ön által adott engedély alapján bármekkora összeget átutalhatunk, amelyről az eladó végleges összegként tájékoztatást ad.

Számlázási megállapodás kifizetések

A számlázási megállapodással folyamatosan kezelheti ugyanazon fogadó fel(ek) kifizetéseit.Ha számlázási megállapodást köt:

 1. Ön felhatalmazza a megnevezett fogadó fel(ek)et, hogy számlájáról kifizetéseket gyűjthessenek be, ahogy azt a fogadó fél meghatározza (ez lehet olyan összeg kifizetése, amellyel Ön a fogadó félnek tartozik áru vagy szolgáltatás megvásárlásáért egy külön, a fogadó féllel kötött szerződés alapján); és
 2. Ön utasítja a PayPalt, hogy fizessen a megnevezett fogadó fel(ek)nek (vagy egyéb fogadó feleknek, akit a megnevezett fogadó fél kijelöl), ha a megnevezett fogadó fel(ek) megkérik a PayPalt a kifizetés végrehajtására.

Ezzel a fogadó fél „megbízható kedvezményezettje” lesz (a jogi megfelelője annak a személynek, akit Ön megbízható fogadó félként megnevez) az összes, a számlázási megállapodás alapján teljesített kifizetéseknek, így általában nem kérjük fel Önt a kifizetések hitelesítésére (pl. bejelentkezéssel) vagy jóváhagyására, amikor azokat végrehajtják.

A számlázási megállapodás keretében teljesített kifizetések összege módosítható, és ezek különböző időpontokban teljesíthetők. Kizárólag fizetési szolgáltató vagyunk, így nem tudjuk (és, kérjük ne is várja tőlünk, hogy tudjuk), hogy miben és miben nem állapodott meg a fogadó féllel, illetve, hogy a fogadó fél miért döntött úgy, hogy begyűjti kifizetését. Nem vagyunk kötelesek sem ellenőrizni, sem megerősíteni a kedvezményezett által nekünk bemutatott összeget a számlázási megállapodás keretében végrehajtott kifizetések feldolgozása céljából.

Számos nevet használunk a számlázási megállapodás által kezelhető kifizetésekhez: ezek közé tartoznak az „automatikus kifizetések”, az „előfizetés kifizetése”, a „rendszeres kifizetések”, a „referenciatranzakciók”, az „előzetesen engedélyezett átutalások” vagy az „előre jóváhagyott kifizetések”.

A számlázási megállapodást bármikor, azonnali hatállyal megszüntetheti a számla felhasználói felületén, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot. Ha a megszüntetni kívánt számlázási megállapodás értelmében a következő munkanap vége előtti időpontra létezik egy ütemezett kifizetés, előfordulhat, hogy csak a fizetés végrehajtása után töröljük a számlázási megállapodást. Attól függetlenül, hogy megszüntet egy számlázási megállapodást, lehet, hogy még mindig tartozik a kedvezményezettnek azokért az árukért vagy szolgáltatásokért, amelyeket megkapott, de nem fizetett ki.

Ha úgy határozunk, hogy a devizaátváltás szükséges a számlázási megállapodás szerinti kifizetéshez, és mi hajtjuk végre az átváltást, akkor a fizetési művelet végrehajtásakor érvényes tranzakciós átváltási árfolyamot (beleértve a devizaátváltási díjat) fogjuk használni. A tranzakciós átváltási árfolyam tranzakciónként változhat.

Visszatérítések a számlára

A visszatérítés menete

Lehetővé tehetjük, hogy a kifizetés fogadó fele:

 • az összeget elutasítsa; vagy
 • úgy döntsön, hogy elfogadja, majd Szolgáltatásunkat igénybe véve a későbbiekben visszatérítse a teljes összeget vagy annak egy részét.

A visszautasított vagy visszatérített összeget az egyenlegén jóváírjuk.Az eredeti fizetés kezdeményezésének dátumától számított 30 napon belül a nem igényelt kifizetések összegét az egyenlegén jóváírjuk.Ha a fentiekben ismertetett módon bármely összeget jóváírunk Önnek, akkor a visszatérített összeget az alábbiakra konvertálhatjuk:

 • az eredeti fizetés során használt egyenleg pénznemére (a fogadó fél által átvett pénznemre váltás előtt);
 • számlájának nyitó pénznemére; vagy
 • amerikai dollárra (egyenleget nyitunk Önnel ebben a pénznemben, ha még nem rendelkezik ilyennel).

Ha az eredeti kifizetés tartalmazott devizaátváltást, a fogadó fél által kapott adott pénznemű visszatérített összeget a következők szerint váltjuk át:

 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított 1 napon belül visszaküldik, az eredeti kifizetés napjának a tranzakciós átváltási árfolyamát fogjuk használni, hogy az eredeti összeget kapja (beleértve az Ön által fizetett átváltási díjat) az eredeti összegben az eredeti kifizetéshez használt, átváltott pénznemben; és
 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított 1 nap elteltével küldi vissza, akkor azt a tranzakciós átváltási árfolyamot használjuk átváltásakor, amely érvényben volt a visszaküldött összeg átváltásakor.Ne feledje ehhez a visszatérítési átváltáshoz:
  • ha Ön az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jerseyben, Guernseyben, a Man-szigeten vagy Írországban regisztrált lakosként regisztrált a PayPalnál, akkor a tranzakciós átváltási árfolyam nem tartalmazza az átváltási díjat (és Önnek nem kell kifizetnie); és
  • ha más ország lakosaként van regisztrálva a PayPalnél, a tranzakció átváltási árfolyama a pénznemváltási díjat is tartalmazza. Ilyen esetben Önt terheli a pénznemváltási díj az Önnek visszatérített összegekre vagy az elutasított kifizetésekre vonatkozóan.

Amennyiben a jelen szakasz másképpen nem rendelkezik, Önt terheli az Önnek visszatérített összegekre vagy az elutasított kifizetésekre vonatkozó pénznemváltási díj, ha az Önnek visszatérített összeget a fentiekben ismertetett módokon átváltja. A tranzakciós átváltási árfolyamot azonnal, az Ön értesítése nélkül is alkalmazhatjuk.

Emellett automatikusan átutalhatjuk a visszatérített pénzt az egyenlegéről, és az összeget visszautalhatjuk az eredeti kifizetéshez használt finanszírozási forrásra. Az átutalás is járhat pénznemváltással. Lásd a fenti, pénzátutalásra vonatkozó szakaszt.

Kockázatok visszatérítések fogadásakor

A visszatérített összeg értéke kisebb lehet, mint az eredetileg kifizetett összeg.Ezt a következő eredményezheti:

 • az eredeti összegnél kisebb értékű visszatérítést küld a fogadó fél.Mivel mi csak fizetési szolgáltató vagyunk, nem tudjuk, hogy mire jogosult visszatérítésként az eredeti fizetést fogadó féltől, vagy a fogadó fél miért egy bizonyos összeget küldött; vagy
 • tranzakció átváltási árfolyamának ingadozása.

A PayPal nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely a fogadó félnek az összeg visszautasítására vagy visszafizetésére vonatkozó döntése miatt keletkezik – kivéve, ha a kedvezményezett által visszaküldött összeg a PayPal által helytelenül végrehajtott kifizetés

Nem vállalunk felelősséget az eredeti kifizetés értéke és a visszatérítés értéke közötti különbségért, kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetés (lásd a Problémák megoldása című részt).

Kifizetések finanszírozása

Elsődleges finanszírozási forrás kiválasztása

Kijelölhet elsődleges finanszírozási forrást a számlájára bejelentkezve.Jelen felhasználói megállapodás feltételei szerint az elsődleges finanszírozási forrást fogjuk az alapértelmezett finanszírozási forrásként használni a számláról küldött kifizetésekhez.

Egyes számlázási megállapodásokkal kapcsolatos kifizetésekhez külön finanszírozási forrást állíthat be.

Különleges Finanszírozási Megállapodások

Egyes kifizetések a PayPal-számlájához kapcsolódó különleges finanszírozási megállapodásokkal finanszírozhatók, mint például kereskedő-/tranzakcióspecifikus egyenleg, ajándékutalvány, vagy egyéb promóciós finanszírozási megállapodás.A különleges finanszírozási megállapodás használatára és prioritási sorrendjére további feltételek vonatkoznak Ön és mi közöttünk.A számla áttekintése menüpontban megjelenhet a különleges finanszírozási megállapodások keretében rendelkezésére álló névleges összeg, amellyel az arra alkalmas kifizetéseket bármikor finanszírozhatja. Ez az összeg nem számít elektronikus pénznek, nem képezi részét az Ön Egyenlegének, és nem igényelhető készpénzben – csupán azt az elektronikus pénzmennyiséget jelzi, amelyet kibocsátásra kínálunk, majd a számláján történő jóváírásra egy arra alkalmas PayPal-kifizetés alkalmával (és csak az adott kifizetés azonnali finanszírozására), amelyre az adott különleges finanszírozási megoldásra vonatkozó további szerződési feltételek vonatkoznak (és a megoldás kizárólag az ezen feltételekben megszabott időkeretben érvényes).Ha különleges finanszírozási megállapodáson keresztül finanszírozott kifizetése később bármilyen okból visszavonásra kerül, visszatartjuk az adott kifizetés különleges finanszírozási megállapodással finanszírozott részének megfelelő összeget, és (amennyiben a különleges finanszírozási megállapodás még nem járt le), visszaállítjuk a különleges finanszírozási megállapodást.

Számlájáról küldött kifizetések finanszírozása

Az elektronikus pénzhez a számlájáról küldött kifizetésért a következő forrásokból, a következő sorrendben fogunk hozzájutni, amennyiben azok rendelkezésre állnak:

 1. Különleges Finanszírozási Megállapodások (ha az adott tranzakcióhoz elérhető)
 2. Elsődleges finanszírozási forrás (ha ki van választva és elérhető)
 3. Már meglévő PayPal-egyenleg
 4. Bankszámla (azonnali átutalás banki megbízáson keresztül)
 5. PayPal Credit (ahol elérhető)
 6. PayPal márkájú bankkártya (ahol elérhető)
 7. PayPal márkájú hitelkártya (ahol elérhető)
 8. Bankkártya
 9. Hitelkártya
 10. Bankszámla (e-számla)

Ha egy bankszámlát csatolt finanszírozási forrásként, bizonyos esetekben felajánlhatjuk, hogy igénybe vegye a Fizetés szállítás után szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy az erre a bankszámlára vonatkozó terhelést bizonyos ideig elhalaszthassa. Ha felajánljuk Önnek a lehetőséget, és úgy dönt, hogy igénybe veszi a szolgáltatást, akkor a Fizetés szállítás után szolgáltatás feltételei lesznek érvényesek.

PayPal vásárlói védelem

PayPallal fizetett problémás vásárlását esetenként visszatérítjük a PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzata feltételeinek megfelelően. A PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzata a jelen felhasználói megállapodás részét képezi.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Kifizetések fogadása

Általános rendelkezések kifizetések fogadásához

A PayPal bárki számára engedélyezi, hogy elektronikus pénz hozzáadását vagy átutalását eredményező fizetést indítson (attól függetlenül, hogy a kérdéses személy rendelkezik-e PayPal-számlával).

Ha Ön olyan funkciókat épít be (vagy épített be) online kifizetési rendszerébe/platformjába, amely lehetővé teszi, hogy PayPal-számla nélküli kifizetők pénzt küldjenek az Ön PayPal-számlájára, azzal elfogadja az összes további használati feltételt adott funkcióra vonatkozóan, amelyet a PayPal a PayPal vagy a Braintree webhelyén (ideértve a fejlesztőknek szóló oldalakat és a Jogi megállapodások oldalunkat is) vagy online platformján elérhetővé tesz az Ön számára. Az ilyen további feltételek közé tartozik a PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodása is.

A kifizetés fogadása számláján nem ugyanaz, mint a levonás után elszámolt pénz fogadása. Az értesítés, hogy kifizetést küldtek Önnek, nem számít az elektronikus pénz Ön számláján történő fogadásának, hacsak Ön a kifizetést el nem fogadja.

Időről időre lehetőséget kaphat kifizetések fogadására bármilyen, a Szolgáltatásunk által támogatott pénznemben.

Ha Ön (a PayPal helyett) pénznemváltást is kínál a kifizetőnek az Ön által PayPalon keresztül érkező összegekre vonatkozóan, az értékesítés helyén, Önnek kell tájékoztatnia a vásárlót az árfolyamról, illetve a kifizetési tranzakcióra alkalmazott különböző díjakról.A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók után, akiket Ön nem értesített az átváltási árfolyamról, illetve a felmerülő díjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha elmulasztja értesíteni a vásárlót az átváltási árfolyamról, illetve a felszámított díjakról.

Az Önnek küldött kifizetésekre visszaírás, a fizetés felülvizsgálata, korlátozás, tartalékként való megőrzés vagy visszatartás vonatkozhat a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek megfelelően.

Bevételi limitek

A saját belátásunk szerint korlátozhatjuk, hogy Ön mekkora összeget és milyen értékű kifizetéseket fogadhat, ideértve a vásárlások után fogadott pénzt is.A fogadási limit törléséhez vagy emeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett lépéseket (amelyeket a számlaáttekintő oldalon is elérhetővé tehetünk).

Új fizetési megoldás a PayPal Commerce Platformon

A PayPal Commerce Platformon elérhető az új fizetési megoldásunk. A fizetési megoldás a következőkből áll:

 • az online fizetésnél/platformon található dedikált kötegelt fizetési lehetőségünk lehetővé teszi a vevő számára, hogy számlával vagy anélkül pénzt küldjön az Ön számlájára; és
 • Csalás elleni védelem

Esetenként felajánlhatjuk Önnek a fizetési megoldásunkat, annak bármelyik részét vagy részeit tetszőleges kombinációban. Ha felajánljuk Önnek a fizetési megoldásunkat, és Ön igénybe szeretné venni, a Felhasználói megállapodás feltételei mellett a következő további feltételeket is elfogadja az alábbi funkciókra vonatkozóan:

 • ha az Alternatív fizetési mód funkciót használja a fizetési megoldás részeként, a PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodását; valamint
 • ha a következőt használja:
  • az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatást az új fizetési szolgáltatás részeként; és
  • a Csalás elleni védelem szolgáltatást a fizetési megoldás részeként;

a következő feltételek a PayPal-számla regisztrációs országától függenek:

A PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodásban, az Egyesült Királyságra, Gibraltárra, Jersey-re, Guernsey-re és a Man-szigetre vonatkozó PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban, illetve az egyéb országokra vonatkozó PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban szereplő díjak nem érvényesek az új fizetési megoldás használatakor. Ehelyett az új fizetési megoldás használatára különleges díjszabásunk érvényes.

Megjegyzés az Írországban regisztrált felhasználók számára: az új fizetési megoldással kapcsolatos jelen szakasz és az új fizetési megoldás használatára vonatkozó különleges díjszabás csak az új fizetési megoldás Írországban való elindítása után vonatkozik Önre. Előfordulhat, hogy az új fizetési megoldást Írországban 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a saját belátásunk szerint), a PayPal legtöbb weboldalán szereplő jogi láblécben elérhető Irányelvfrissítések oldalunkon közzétett további azonnali értesítést követően indítjuk el.

Pótdíj felszámítására vonatkozó szabályok

A PayPal nem javasolja pótdíjak felszámítását, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztót bünteti, és felesleges zavart, súrlódást és félbemaradt vásárlásokat eredményez.

Ha Ön egyesült királyságbeli felhasználó, nem számíthat fel pótdíjat a szolgáltatásaink használatáért.

Ezenkívül a szolgáltatásaink használata során felszámolt pótdíjak esetében betartja az Önre vonatkozó valamennyi alkalmazandó jogszabályt, és nem számol fel a többi fizetési mód használatáért felszámítottnál magasabb pótdíjakat.

Amennyiben egy vásárló pótdíjat számol fel, akkor Ön, és nem a PayPal fogja értesíteni a vásárlót a követelt díjról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók felé, akiket Ön nem értesített az esetleges pótdíjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha a vásárlónak bármilyen formában pótdíjat számít fel és/vagy elmulasztja értesíteni a vásárlót a különböző formákban felszámított pótdíjakról.

Ha Ön egyesült királyságbeli felhasználó, és számlája „kereskedői díjszabás” státuszú, és bármely értékesítési pontján (legyenek azok bármilyen formában):

 1. eltántorítja ügyfeleit a PayPal használatától, illetve korlátozza számukra a PayPal használatát;
 2. a PayPal-kifizetést nem a többi kínált fizetési móddal legalább azonos kondícióval kezeli; vagy
 3. pótdíjat számít fel a szolgáltatásaink használatáért;

a PayPal véglegesen visszaállíthatja számláját normál díjszabásra (a PayPal esetleges egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül).

A PayPal bemutatása

A PayPalt fizetési módként kell kezelnie vagy az értékesítési pontján (ideértve a weboldalait vagy mobilalkalmazásait) kínált többi fizetési móddal legalább azonos kondícióval kell kezelnie. Ebbe beleértve legalább az egyenlő vagy lényegében hasonló:

 • logóelhelyezést,
 • pozíciót bármely értékesítési ponton,
 • a fizetési folyamat, a feltételek, a korlátozások vagy díjak egyenlő vagy lényegében hasonló kezelését, minden egyes esetben az értékesítési pontján használt többi márkával és fizetési móddal összehasonlítva.

Tilos az ügyfelei felé tett, illetve nyilvánosan közzétett nyilatkozatokban félrevezető vagy becsmérlő állításokat tennie a PayPal által biztosított fizetési megoldásra, valamint nem részesíthet előnyben más fizetési módszereket a PayPal kárára.

Adók és információk bejelentése

Az Ön felelőssége megállapítani, hogy köteles-e adót fizetnie az Ön által küldött vagy fogadott összegek után, és ha igen, mennyit. Szintén kizárólagosan az Ön felelőssége, hogy felmérje, beszedje, bejelentse és befizesse a megfelelő adókat az illetékes hatóságnak. A PayPal nem felelős annak megállapításáért, hogy az egyes tranzakciók adókötelesek-e, sem a tranzakciók után fizetendő adók kiszámításáért, beszedéséért, bejelentésért és befizetéséért. Banki szolgáltatóként a PayPal-szolgáltatásokra az EU területén nem érvényes forgalmi adó.

Az Ön visszatérítési irányelvei és adatvédelmi irányelvei

Közzé kell tennie egy visszatérítési és visszaküldési szabályzatot, valamint egy adatvédelmi nyilatkozatot is.

Piaci eladók

Amennyiben piaci eladó vagy a PayPalt használó külső alkalmazáson keresztül értékesít, meg kell felelnie a piac vagy a külső fél alkalmazására érvényes, a vásárlói védelmi program előírásainak azon értékesítések esetén, amelyeket az adott felületen végez.Az ilyen védelem bizonyos intézkedések meghozatalát írhatja elő, és hatással lehet a követelések feldolgozására.

Lehetővé tehetjük, hogy egyes piacok számára engedélyezze, hogy az Ön számlájáról vonják le a piac vitarendezési eljárásának keretében a piacnak vagy (adott esetben) a vásárlónak járó összegeket („Piacnak fizetendő összegek”). Ha ad ilyen engedélyt, és a piac értesít bennünket a reklamációról, Ön utasít bennünket a reklamációval kapcsolatosan a Piacnak fizetendő összeg egésze vagy annak egy része az Ön PayPal-számlájáról a piacnak vagy adott esetben a vásárlónak való kifizetésének feldolgozására a piac nekünk küldött utasításaival összhangban. Előfordulhat, hogy a Piacnak fizetendő összegek megtérítésére vonatkozó utasítását visszavontnak tekintjük, amennyiben megállapítjuk, hogy a reklamációs ügyben Önnek kedvező döntés született volna, ha azt követelésként nálunk nyújtják be. Az utasítás visszavonásához lépjen velünk kapcsolatba. Minden olyan reklamáció, amelyet közvetlenül az adott piacnak nyújtanak be, kizárólag a piac hatáskörébe tartoznak. A PayPal értékesítői védelmi programja a vásárlók által közvetlenül a piacnak benyújtott reklamációkra vonatkozóan nem nyújt Önnek fedezetet.

Számlázási megállapodás kifizetéseinek elfogadása

Amennyiben engedélyezzük az Ön számára, hogy egy számlázási megállapodás alapján kifizetéseket fogadjon el egy fizető féltől, a számlázási megállapodás keretében létrejött kifizetési kérelem bemutatásakor Ön:

 • szavatolja a PayPal felé, hogy a részünkre benyújtott összegben megegyezett a fizető féllel, akinek a számlájáról az összeg levonását kéri, és a fizető fél elfogadta az összeget (annak minden esetleges, időközben bekövetkező változásával együtt), illetve hogy a levonásról előzetesen értesítik a fizető személyt, valamint
 • vállalja, hogy legalább 4 héttel előre értesíti a fizető személyt a beszedni szándékozott összegről, amennyiben az összeg olyan mértékben megnőtt, amelynek tekintetében a fizető személytől – korábbi költekezési szokásait és a kifizetés körülményeit figyelembe véve – észszerűen nem lenne elvárható, hogy azt kifizesse, illetve tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználói megállapodás feltételeinek megfelelően felelősséggel tartozik nekünk az ilyen típusú kifizetések visszatérítéséért.

Kifizetések visszatérítése és visszaírása

Ha megkapja a kifizetést, lehetőség van a visszatérítésre vagy a visszaírásra. Engedélyezhetjük, hogy visszatérítse a kifizetőnek a kifizetést. Bizonyos körülmények között visszaírást alkalmazhatunk a kifizetésre. További részletekért lásd ennek a szakasznak a további részét.

Visszatérítések

Ön egyedül (és a PayPal nem) felelős a következőkért:

 • a kifizetővel szemben fennálló jogi és szerződéses kötelezettségekért minden olyan összeg esetén, amelyet a kifizetőnek visszaküld; és
 • az eredeti összeg kifizetésével járó költség és a kifizetőnek visszafizetett összeg közötti bármely különbségért (amely például a tranzakciós átváltásiárfolyam-ingadozás miatt keletkezett) – kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetés eredménye (lásd a Problémák megoldása című részt).
  Tekintse át a díjainkat, hogy megtudja, milyen díjakat fizetett nekünk az eredeti kifizetés kedvezményezettjeként, amelyet visszatartunk, ha Ön a PayPal-számla speciális kereskedelmi tranzakciós visszatérítési funkcióját használja, amelyre időről időre engedélyt adhatunk, kivéve, ha a visszatérítés hibás kifizetés eredménye (lásd a Problémák megoldása című részt).

Visszavonások

Amennyiben kifizetés érkezik a számlájára, a teljes kifizetés összegével, valamint a kifizetés feldolgozásából eredő károk értékével tartozik felénk.Idetartozhat többek között bármilyen külső fél (ideértve a fizető felet és a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatóját) felé fennálló kötelezettségünk (ideértve a díjakat, költségeket és bírságokat).

Visszaírásra akkor kerül sor, amikor az Ön számlájáról való levonási jogunkat gyakoroljuk a jelen felhasználói megállapodás Az Ön pénzügyi kötelezettségének megtérítése című szakaszának értelmében. Amennyiben PayPal-egyenlege egy bizonyos pénznem esetében nem fedezi azt az összeget, amellyel nekünk az adott pénznemben tartozik, pénznemátváltást végezhetünk bármelyik, eltérő pénznembeli PayPal-egyenlegről egy másik pénznemre a hiányzó összeg kipótlása érdekében, a pénznemátváltás költségeit pedig Ön állja. Ez azt jelenti, hogy ha például Ön az értékesítő, a számlájára beérkező összegeket eltávolíthatjuk számlájáról az áruk kiszállítása vagy a szolgáltatások nyújtása után.

Visszavonás történhet, ha:

 • megtérítjük a fizető fél költségeit egy PayPal vásárlói védelemmel kapcsolatos reklamáció alapján.
 • kompenzáljuk a fizető fél vagy a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatóját (vagy mindkettőt), mivel követelést kaptunk a fizető féltől vagy a fizető fél finanszírozási forrásának szolgáltatójától a kifizetési összegre vonatkozóan az illető finanszírozási forrásának szolgáltatója által használt visszavonási eljárás keretében.

Például:

 • amennyiben a kifizető kártyával teljesítette Önnek a kifizetést, visszaterhelést kérhet a kártya kibocsátójától. A kártya kibocsátója és nem mi határozzuk meg, hogy a kifizető sikeresen kérvényezi-e a visszaterhelést. A visszaterhelésekről a visszaterhelésekkel kapcsolatos útmutatóban találhat további információt. Az útmutató a PayPal biztonsági központjában és a biztonságos értékesítésről szóló szakaszban érhető el. A PayPal biztonsági központja a PayPal webhelyéről érhető el. Visszaterheléses követelés beérkezése esetén díjat számítunk fel Önnek.
 • Amennyiben a fizető fél bankszámláról finanszírozta a kifizetést, a fizető fél vagy a bank banki visszavonást kérhet.

A kifizetés időpontja és a követelés benyújtásának időpontja közötti fluktuáció miatt az igényelt összeg meghaladhatja az eredeti, Önhöz beérkezett összeg értékét.

 • Megtörténhet, hogy kompenzálnunk kell a kifizetőt, amennyiben arra hivatkozik, hogy probléma merült fel a kifizetéssel kapcsolatban (beleértve a jogosulatlan vagy helytelen, illetve a számlázási megállapodáshoz kapcsolódó váratlan kifizetéseket) – lásd: Problémák megoldása.

A PayPal vásárlói védelem hatása az eladókra

Olvassa el a Vásárlói védelemről szóló szabályzatunkat, és amennyiben olyan vásárlóknak értékesít árukat vagy szolgáltatásokat, akik az Ön országán kívüli országokban rendelkeznek PayPal-számlával, ismernie kell az ezen országokban a vásárlók számára a PayPal által elérhetővé tett vásárlási védelemmel kapcsolatos szabályokat, mivel a vásárlók jogai befolyásolhatják az Ön értékesítési tevékenységét. A vásárlói védelmi szabályokkal kapcsolatos információkat a Jogi megállapodások oldalán találja. Ehhez válassza ki a vásárló tartózkodási helyét az oldal tetején, és keresse meg az oldalon vagy a megfelelő felhasználói megállapodásban a vonatkozó Vásárlói védelemről szóló szabályzatot.

A jelen felhasználói megállapodás többi pontjától függetlenül, ha a PayPal végleges döntése értelmében Ön elveszít egy közvetlenül a PayPalhoz benyújtott reklamációt, Ön köteles megtéríteni a nekünk megítélt összeget.A felénk megtérítendő összeg a kérdéses tétel teljes vételára, valamint az eredeti postaköltség (ezenfelül bizonyos esetekben magát a tételt sem fogja visszakapni). Értékesítői védelemről szóló szabályzatunk bizonyos esetekben – a jogosultság függvényében – fedezheti az Ön kötelezettségét.

PayPal értékesítői védelem

Az Értékesítői védelemről szóló szabályzat alapján értékesítői védelmet nyújtunk. Az Értékesítői védelemről szóló szabályzat a jelen felhasználói megállapodás része.

Kereskedői díjszabás

A kereskedői díjszabás státusz jogosultsághoz, kérelemhez és a mi jóváhagyásunkhoz kötött.Előfordulhat, hogy eseti alapon értékeljük az igényléseket, és korlátozás nélkül figyelembe vehetjük az alábbi követelményeket: havi értékesítési forgalom, átlagos bevásárlókosár mérete, illetve hogy a számla mutat-e tartozást.

Ahhoz, hogy jogosult legyen a mennyiségalapú, sávos kereskedői díjszabás státuszra (és azt megtarthassa), számlájára:

 • sosem mutathat tartozást, és nem állhat kivizsgálás alatt; és
 • az előző naptári hónapban legalább az 1. szint felső határértékénél magasabb összegű, kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetésnek kellett beérkeznie (eredeti nyitó pénznemében).

Számláját bármikor visszaminősíthetjük a normál díjszabásra, amennyiben:

Ha számláját visszaminősítjük, ismét kérvényeznie kell, hogy számlája kereskedői díjszabás státuszú legyen.

Ha kérvényezni szeretné, hogy számlája kereskedői díjszabású legyen, jelentkezzen be a számlájára, és használja a kifejezetten erre a célra szolgáló online jelentkezési lapot. Ha kérelmét elutasítjuk, harminc nap elteltével nyújthat be másik kérelmet.

A kereskedői díjszabás nem alkalmazható a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásának az Ön országára és a PayPal Here szolgáltatásra vonatkozó feltételei szerint nyújtott funkcióval fogadott kereskedelmi tranzakciós kifizetésekre.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

KORLÁTOZOTT TEVÉKENYSÉGEK ÉS VISSZATARTÁSOK

Korlátozott Tevékenységek

Tilos a weboldalaink, az Ön PayPal-számlája, a PayPal szolgáltatásainak Ön általi használata, illetve a PayPallal, a Felhasználókkal vagy harmadik felekkel lebonyolított műveletek során:

 • megszegni a jelen felhasználói megállapodást, a PayPal Használati irányelveit, a Kereskedelmi jogi megállapodásokat (ha azok vonatkoznak Önre), illetve bármely más, Ön és a PayPal között létrejött megállapodást;
 • megszegni bármilyen jogszabályt, rendelkezést, szerződést vagy szabályt (ideértve többek között a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó rendelkezéseket, a fogyasztóvédelmi, illetve a tisztességtelen verseny, a diszkrimináció és a megtévesztő hirdetések tilalmára vonatkozó szabályokat);
 • megsérteni a PayPal vagy bármely harmadik fél szerzői jogait, szabadalomhoz vagy védjegyhez fűződő jogosultságát, kereskedelmi titkait vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, illetve a nyilvánosság és magánélet védelmét biztosító jogokat;
 • Hamisított áruk eladása;
 • becsületsértő, rágalmazó, jogtalanul fenyegető vagy zaklató módon viselkedni;
 • Hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat biztosítani;
 • olyan összegeket küldeni, amelyekről megalapozottan feltételezhetjük, hogy potenciálisan csalárdak vagy jogosulatlanok lehetnek;
 • Megtagadni a vizsgálatokban való részvételt, illetve megtagadni az általunk a személyazonossága megerősítéséhez vagy bármilyen más célból kért adatok átadását;
 • jogtalanul kettős behajtást megkísérelni, azzal, hogy a felhasználó egy adott tranzakcióra vonatkozóan mind a PayPaltól, mind az eladótól, a banktól vagy a kártya kibocsátójától megpróbálja beszedni a pénzét;
 • olyan számlát használni, amely egy másik, a felsorolt korlátozott tevékenységek bármelyikének megvalósítására használt számlához van kapcsolva;
 • olyan módon vezetni vállalkozását vagy olyan módon használni a Szolgáltatásokat, amelyek eredményeképpen:
  • panaszok;
  • az Önnek történő kifizetések érvénytelenítésére irányuló vásárlói kérések (amelyeket hozzánk vagy a kártya kibocsátóihoz nyújtanak be);
  • díjak, büntetések, bírságok vagy más kötelezettségek merülnek vagy merülhetnek fel a PayPalnál, a PayPal más felhasználóinál, egy külső félnél vagy Önnél;
 • olyan módon használni PayPal-számláját vagy a PayPal szolgáltatásait, amelyek alapján a PayPal, a Visa, a Mastercard, az American Express, a Discover vagy bármilyen, a pénzeszközök elektronikus átutalásával foglalkozó hálózat indokoltan úgy ítélheti meg, hogy Ön visszaél a hitelkártyarendszerre, illetve megsérti a hitelkártya-szervezet vagy a hálózat szabályait;
 • olyan egyenleget fenntartani PayPal számláján, amely tartozást jelez a PayPal felé;
 • készpénzelőleget adni önmagának a hitelkártyájáról (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak);
 • olyan országból használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely nem szerepel az engedélyezett országaink listáján;
 • olyan műveleteket végrehajtani, amelyek indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést helyeznek a weboldalainkra, szoftvereinkre vagy rendszereinkre (ideértve a PayPal szolgáltatásainak biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár a PayPal, akár a PayPal megbízásából eljáró felek működtetik azokat;
 • vírusokat, trójai programokat, rosszindulatú programokat, férgeket vagy olyan más számítógépes programrutint terjeszt, amely károsítja, megszakítja, elrontja, nem rendeltetésszerűen használja, hátrányosan módosítja, titokban elfogja vagy kisajátítja, illetve engedély nélküli hozzáférést szerez bármely rendszerhez, adathoz vagy információhoz, illetve PayPal-szolgáltatáshoz;
 • anonimizáló proxyt/közvetítést használ; keresőrobot vagy más automatikus eszköz vagy manuális folyamat segítségével megfigyeli vagy lemásolja weboldalunkat, kivéve ha erre a PayPal előzetesen írásos engedélyt adott; olyan eszközt, szoftvert vagy rutint használ, amellyel megkerüli a robotok kizárására szolgáló fejléceinket;
 • befolyásolni vagy leállítani, illetve megpróbálni befolyásolni vagy leállítani próbálja az általunk vagy a mi nevünkben üzemeltetett infrastruktúrákat, weboldalakat, szoftvereket, rendszereket (beleértve minden, a PayPal-szolgáltatások biztosítására szolgáló hálózatot és kiszolgálót is), A PayPal-szolgáltatásokat, illetve más felhasználóknak bármely PayPal-szolgáltatáshoz való hozzájutását;
 • Olyan műveleteket végrehajtani, amelyek következtében elveszíthetjük internetszolgáltatóink, fizetésfeldolgozóink vagy más beszállítóink vagy szolgáltatóink által számunkra nyújtott szolgáltatásokat;
 • A hitelkártyák működésének tesztelésére használni a PayPal-szolgáltatást;
 • megkerülni bármelyik PayPal-szabályt vagy az Ön PayPal-számlájával kapcsolatos határozatot, mint az ideiglenes vagy határozatlan idejű felfüggesztések vagy a számlával kapcsolatos egyéb visszatartást, korlátozást vagy tiltást, ideértve többek között a következő tevékenységekben való részvételt: új vagy további PayPal-számla (vagy PayPal-számlák) nyitása, amikor egyik számla negatív egyenleget mutat vagy tiltás, felfüggesztés vagy más típusú korlátozás alatt áll; új vagy további PayPal-számlák nyitása nem a saját adataival (például név, cím, e-mail-cím stb.); valaki másnak a PayPal-számláját használni; vagy
 • alkalmazottainkat, ügynökeinket vagy egyéb felhasználóinkat zaklatni és/vagy fenyegetni;
 • akár vásárlóként, akár eladóként visszaélni online vitarendezési eljárásunkkal és/vagy a PayPal vásárlói védelemmel;
 • olyan módon eljárni, amelynek következtében a PayPal aránytalan számú, az igénylők számára pozitívan záruló reklamációt kap az Ön PayPal-számlájával vagy PayPal-vállalkozásával szemben;
 • olyan, hitelminősítő által megállapított hitelpontszámot fenntartani, amelynek értelmében különösen nagy kockázatot jelent, ha Ön használja a PayPal-szolgáltatásokat;
 • a PayPal-számlájához kapcsolt hitelkártya segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak);
 • más felhasználók adatait harmadik felek rendelkezésére bocsátani vagy harmadik feleknek átadni, illetve marketingcélokra felhasználni az adatokat, kivéve, ha a felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul;
 • kéretlen e-maileket küldeni a felhasználóknak, illetve arra használni a PayPal-szolgáltatást, hogy azon keresztül kéretlen leveleket tudjon küldeni harmadik feleknek, illetve ebben segítséget nyújtani másoknak;
 • a PayPal weboldalán/weboldalain szereplő tartalmak lemásolása, reprodukálása, harmadik felek számára való rendelkezésre bocsátása, módosítása, nyilvános közzététele, illetve e tartalmak alapján származékos művek létrehozása, kivéve, ha arra a PayPal vagy a releváns harmadik fél írásban engedélyt adott;
 • bárki másnak átadni a számlájához tartozó jelszót/jelszavakat, illetve bárki más jelszavát használni. A PayPal kivétel nélkül kizárja a felelősséget azokért a károkért, amelyek azért merülnek fel, mivel a jelszavak nem megfelelő kezelése következtében más is hozzáférhetett az Ön számlájához;
 • olyan tevékenységet folytatni, olyan tevékenységet elmulasztani, illetve ezekre irányuló kísérletet tenni, amely megzavarhatja a PayPal-szolgáltatás, a PayPal-szolgáltatások részeként végzett műveletek, illetve a jelen felhasználóhoz a felhasználói megállapodás értelmében végzett szolgáltatás és egyéb műveletek megfelelő működését;
 • Kereskedelmi tranzakciók esetében egyéni tranzakción keresztül küldeni vagy kérni a kifizetést;
 • lehetővé tenni, hogy a PayPal-szolgáltatás Ön általi használata következtében felmerüljön annak a kockázata, hogy a PayPal nem tudja teljesíteni a pénzmosás elleni, terrorfinanszírozás elleni és hasonló rendelkezések előírásait (ez például akkor fordulhat elő, ha nem tudjuk megerősíteni az Ön személyazonosságát, vagy Ön nem teljesíti a küldési, fogadási és pénzfelvételi korlát megszüntetésére vonatkozó lépéseket, vagy felmerül a kockázata, hogy az Ön tranzakcióinak feldolgozása miatt a PayPalt európai, egyesült államokbeli vagy más hatóságok szabályozási bírsággal sújtják);
 • integrálni vagy használni a PayPal-szolgáltatásokat, amennyiben nem teljesíti maradéktalanul a PayPal összes kötelező előírását, amelyeket például az integrálási vagy programozási útmutatók, illetve a PayPal által időről időre kiadott egyéb dokumentumok tartalmaznak;
 • •\thirdetni, reklámozni, bemutatni vagy ismertetni ügyfeleinek a PayPal Credit szolgáltatást vagy bármely márkatársításos, hitelalapú fizetési eszközt (1) az ehhez szükséges jogszabályi engedélyek előzetes megszerzése nélkül (ez ugyanis az Egyesült Királyságban az Egyesült Királyság 2000. évi, pénzügyi szolgáltatásokra és piacokra vonatkozó törvénye (Financial Services and Markets Act) értelmében bűncselekménynek minősül); és (2) a PayPal és (ha nem a PayPalről van szó) a hitelkibocsátó előzetes írásos engedélye nélkül;
 • hagyni, hogy weboldalának vagy rendszereinek biztonságát olyan módon megsértsék, amelynek következtében jogosulatlanul nyilvánosságra kerülhetnek a felhasználói adatok (illetve olyan módon tevékenykedni, amelynek következtében a PayPal megállapíthatja, hogy fennáll a fenti adatvédelmi incidens kockázata).

Elfogadja, hogy a fent felsorolt korlátozott tevékenységek következtében Ön és a PayPal más felhasználói kevésbé biztonságosan férhetnek hozzá és/vagy használhatják a számlákat, illetve általánosságban a szolgáltatásainkat.

Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen tiltott tevékenységben vesz részt

Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy Ön bármilyen ilyen tevékenységben részt vesz, saját belátásunk szerint több intézkedést is hozhatunk a PayPal, a PayPal ügyfelei és mások védelme érdekében. Ezek az intézkedések korlátozás nélkül a következők lehetnek:

 • a jelen felhasználói megállapodás azonnali és a PayPal bármilyen szankcionálása nélkül történő felmondása, számlájának korlátozása és/vagy lezárása vagy felfüggesztése;
 • megtagadhatjuk, hogy a jövőben igénybe vegye szolgáltatásainkat;
 • felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett szolgáltatásokhoz, weboldalakhoz, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a bármely szolgáltatás közvetítésére használt hálózatot és kiszolgálót is) vagy a szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez;
 • Olyan mértékben és annyi ideig visszatarthatjuk pénzét, amennyire az a kötelezettségek felmerülésének kockázatával szembeni védelem érdekében szükséges.Ön tudomásul veszi az alábbi nem kimerítő útmutatást:
 • Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Önnek küldött, kártyával fedezett kifizetésért való helytállás, addig állhat fenn, amíg meg nem szűnik annak a veszélye, hogy a visszaterhelési igénylés esetében a fizető fél/vásárló számára kedvező döntés születik (ezt a kártyához kapcsolódó szabályok határozzák meg). Ezt számos tényező határozza meg, többek között az alábbiak:
  1. Az, hogy milyen típusú árucikkekért vagy szolgáltatásokért kapja Ön a kifizetést; vagy
  2. Az, hogy milyen határidővel vállalta a kifizetett árucikkek kiszállítását vagy szolgáltatások teljesítését (a rendezvény dátuma előtt több hónappal eladott jegyek például nagyobb és hosszabban tartó visszaterhelési kockázatot jelentenek, mint a legtöbb más értékesített tétel vagy szolgáltatás);
 • Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Önnek küldött kifizetésekre vonatkozóan benyújtott reklamációk és vitaeljárás esetében viselt helytállás, addig állhat fenn, amíg a feleknek sikerül lezárni a reklamációt vagy a vitás ügyet, valamint a reklamáció vagy vitás ügy lezárása után benyújtott összes fellebbezést a PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzatának megfelelően;
 • Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Ön fizetésképtelenségéért való helytállás, addig állhat fenn, ameddig az Ön fizetésképtelenségét szabályozó jogszabályok megengedik, hogy a PayPal jogi úton igényérvényesítést kezdeményezzen Önnel szemben; és
 • amennyiben hagyja, hogy PayPal-számlájának egyenlege a PayPal felé fennálló tartozást mutasson, a PayPal helytállási kockázata az ön kötelezettségeiért addig tarthat, amíg Ön nem rendezi a kérdéses tartozást.
 • blokkolhatjuk PayPal-számláját és/vagy a tartalékszámlán visszatarthatjuk az általunk indokoltnak ítélt összeget (akár 180 napnál hosszabb ideig is, amennyiben a PayPal ezt indokoltnak ítéli; a PayPal ezen jogosultsága abból ered, hogy Ön korlátozott tevékenységeket folytatott);
 • Bármikor, bármilyen indoklással elutasíthatjuk bármely kifizetési tranzakciót. Ebben az esetben kizárólag az elutasítás tényét, indokát, valamint azt vagyunk kötelesek közölni, hogy Ön hogyan oldhatja meg a problémát, feltéve, hogy Ön ezt kéri tőlünk, ez lehetséges, és jogszabályba sem ütközik;
 • Visszavonhatjuk a kifizetéseket (adott esetben a küldő finanszírozási forrásába);
 • Jogi keresetet nyújthatunk be Önnel szemben.
 • A PayPal felfüggesztheti jogosultságát a Vásárlói védelemben és/vagy az Értékesítői védelemben való részvételre (visszamenőlegesen is);
 • az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon jogunkban áll harmadik felekkel felvenni a kapcsolatot, és átadni nekik a korlátozott tevékenységekre vonatkozó információkat;
 • felkérni Önt további információk megadására, illetve a nekünk szolgáltatott pontatlan adatok helyesbítésére;
 • Információkat vagy dokumentumokat kérhetünk az Ön személyazonosságának ellenőrzéséhez és/vagy a tranzakció alapján nyújtott áruk vagy szolgáltatások tekintetében;
 • Amennyiben megsértette a Használati irányelveinket, Ön felel a PayPal felé az ezen irányelvek megszegéséből adódó károk megtérítéséért.

Ha Ön a PayPal-számláját elsődlegesen kereskedelmi, üzleti, mesterséggel és szakmával kapcsolatos célokra használja, és megsérti a Használati irányelveket, akkor:

 • amellett, hogy a fenti intézkedéseket végrehajtjuk Önnel szemben, a PayPal jogosult behajtani Öntől a Használati irányelvek megszegéséből fakadó károkat;
 • Ön elismeri és elfogadja, hogy a Használati irányelvek minden egyes megszegéséért 2500 amerikai dollár (vagy annak az Ön lakóhely szerinti országában használatos pénznemben vett megfelelője) megfizetése:
  • észszerű minimális becsült összeg a PayPalnek okozott tényleges károkért, figyelembe véve minden jelenleg fennálló körülményt, beleértve az összeg és a PayPal részéről észszerűen várható károk mértékének arányát;
  • észszerű és arányos az Ön számára nyújtott szolgáltatások alapján; valamint
  • szükséges – de nem több annál –, hogy megvédje a PayPal abbéli jogszerű érdekét, hogy Ön betartsa a Használati irányelveket; valamint
 • a PayPal az ilyen kártérítést közvetlenül levonhatja bármely, Ön által ellenőrzött PayPal-számlán lévő egyenlegből.

Tekintse át az alábbi részt az Ön felelősségével kapcsolatban.

Felfüggesztett vagy lezárt számláját csak akkor használhatja vagy próbálhatja meg használni, ha arra a PayPal utasítja. Számlája megszüntetését, felfüggesztését vagy lezárását követően Ön köteles haladéktalanul felmondani a számlához beállított, külső felek által kezdeményezett kifizetéseket (ideértve a számlázási megállapodáshoz kapcsolódó kifizetéseket is) magukban foglaló, értékesítőkkel vagy más külső felekkel kötött megállapodásokat.A számlája használatából adódó, jelen felhasználói megállapodásból eredő díjakat és más összegeket akkor is köteles megfizetni, ha számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták.

Visszatartások, korlátozások és tartalékok

Mik a visszatartások, korlátozások és tartalékok?

Bizonyos körülmények esetén a PayPal és a PayPal szolgáltatásait használó vásárlók és értékesítők hálózata biztonságának és integritásának védelme érdekében a PayPal számlaszintű és tranzakciószintű intézkedéseket hajthat végre.Amennyiben az itt leírt intézkedések bármelyikét végrehajtjuk, erről általában előzetesen értesítjük, de amennyiben indokoltnak ítéljük (ha például Ön megszegi a jelen felhasználói megállapodást, vagy biztonsági okokból indokoltnak látjuk), előzetes értesítés nélkül is végrehajthatjuk ezen intézkedések bármelyikét.

Amennyiben információkat szeretne kérni számlakorlátozások, visszatartások vagy tartalékok tekintetében, látogasson el a Vitarendezési központba, vagy kövesse az e-mailes értesítésben küldött utasításokat a korlátozással, visszatartással vagy tartalékkal kapcsolatban.

Elfogadja, hogy a jelen felhasználói megállapodás keretében rendelkezésére álló egyenlegét a tartalékszámlájára helyezhetjük át, valamint hogy minden olyan adatot biztosít a számunkra, amelyet észszerűen kérünk annak megállapítása érdekében, hogy a kockázat elmúlt-e vagy sem.

Visszatartások

A visszatartás olyan intézkedés, amelyet a PayPal bizonyos körülmények esetén hozhat a számla vagy a tranzakció szintjén. Amikor a PayPal visszatartást alkalmaz egy kifizetés összegére, a pénz nem érhető el a küldő vagy a kedvezményezett fél számára. A PayPal számos tényezőt megvizsgál a visszatartás alkalmazása előtt, ideértve többek között a számla működésének időtartamát, a tranzakciós tevékenységeket, a vállalkozás típusát, a korábbi vitás ügyeket, valamint az általános ügyfél-elégedettséget. Bizonyos esetekben a PayPal visszatartja a kifizetéseket, amennyiben oka van feltételezni, hogy:

 • a tranzakciók magasabb kockázatúak: ez történhet olyankor, amikor a tranzakció magas kockázati kategóriába tartozó áruk vagy szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos, vagy egyéb olyan tényezők merülnek fel, amelyek megnövekedett számú követelésekkel vagy vitás helyzetekkel járnak, vagy gyakran csalással vagy illegális tevékenységgel kapcsolatosak;
 • hirtelen és rendellenes változás következik be a PayPal-számla tulajdonosának értékesítési tevékenységében, ideértve a bankkártya-tranzakciókkal kapcsolatos törlések, visszavonások vagy a PayPal-számlához kapcsolódó vásárlói panaszok számának növekedését;
 • a PayPal-számlát korlátozott tevékenységekre használják;
 • megtörténhet, hogy a tranzakcióban részt vevő egyik PayPal-számlához illetéktelenek fértek hozzá vagy lopott pénzügyi adatokat (bank- vagy hitelkártyaadatokat) használnak a kifizetés során, illetve a tranzakciót nem megfelelően engedélyezték;
 • egy felhasználó csalárd módon fogadott pénzeszközöket próbál küldeni vagy kivenni;
 • egy felhasználó nem adott meg elegendő információt a PayPalnak a felhasználó személyazonosságának megállapítására, vagy a vállalkozás azonosításához és/vagy a felhasználó korlátozott kereskedési előzményekkel rendelkezik a PayPallal;
 • Egy Önnek mint eladónak küldött valamely kifizetés ellen kifogást nyújtanak be, és a kifizetést érvényteleníteni kell és vissza kell vonni.
 • Vásárlója visszaterhelést, visszavonást vagy a PayPal vásárlói védelem keretében követelést nyújt be az Ön által fogadott kifizetésre vonatkozóan.
 • Vásárlója a piac vitarendezési eljárása keretében reklamációt nyújt be.
 • Fennáll annak a kockázata, hogy a számláján lévő pénzeszközöket visszavonjuk a finanszírozási forráshoz.
 • Kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen tiltott tevékenységben vesz részt című részben találja).

Fizetés felülvizsgálata

Amikor potenciálisan magas kockázatú tranzakciót azonosítunk, a folytatás előtt részletesebben megvizsgáljuk a tranzakciót. Ez előfordulhat például akkor, ha a PayPalnek alapos oka van feltételezni, hogy a kifizető PayPal-számláját tiltott tevékenységekre használják, illetve bármilyen más okból, ha a PayPal saját belátása szerint indokoltnak tartja az ellenőrzést. Ide tartoznak azok az esetek, amikor kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen tiltott tevékenységben vesz részt című részben találja).

Ha a PayPal egy kifizetést kifizetési felülvizsgálat alá von, a PayPal:

 • végrehajtja a vásárló által kezdeményezett fizetési megbízást;
 • saját mérlegelési jogkörében meghozott döntés alapján a végrehajtást követően azonnal korlátozza a vásárló számláját;
 • visszatartást alkalmaz a kifizetésre a fizető fél számláján; és/vagy
 • értesíti a fogadó felet, hogy késleltesse a kifizetésért fizetett vásárlás kézbesítését.

Vásárlóként emiatt azt tapasztalhatja, hogy később kapja meg a megvásárolt tételre vonatkozó számlát. A tranzakció engedélyezése esetén értesítjük az értékesítőt, és utasítjuk az áru kiszállítására.

Amennyiben a tranzakciót nem engedélyezzük, töröljük azt, és a pénzeszközöket visszaküldjük Önnek, hacsak nincs jogi kötelezettségünk arra vonatkozóan, hogy egyéb intézkedéseket hozzunk.

A kifizetési felülvizsgálaton átesett kifizetésekre továbbra is érvényesek lesznek a visszavonás jelen felhasználói megállapodás szerinti szabályai, ha azonban a kifizetés megfelel az Értékesítői védelmi szabályzat követelményeinek, a kifizetés Értékesítői védelemre jogosult kategóriába tartozónak minősül. A PayPal e-mailben küldi meg és/vagy a PayPal-számla tranzakciós előzmények menüpontban jeleníti meg az Önnek címzett értesítéseket. A kifizetési felülvizsgálat tárgyát képező kifizetés csak egy kifizetési felülvizsgálat, melynek célja, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy a PayPal-felhasználók magas kockázatú tranzakciókat fogadjanak. A PayPal által végzett kifizetési felülvizsgálat nem tekintendő úgy, hogy a PayPal ellenőrizte vagy szavatolta a kifizetési tranzakcióban résztvevő felek kereskedelmi ügyleteit, jellemét vagy hírnevét, illetve nem tekintendő úgy, hogy hátrányosan befolyásolja az ellenőrzött személy társadalmi megbecsülését.

Visszatartások az Ön utasításainak megfelelően

A PayPal bizonyos funkciói lehetővé tehetik az Ön számára (akár közvetlen módon, akár más olyan félen keresztül, akinek Ön engedélyt ad, hogy az Ön nevében eljárjon – például online piactéri platformon, ahol Ön értékesítőként tevékenykedik), hogy a PayPalt utasítsa az Önhöz tartozó összeg (beleértve a PayPal használatával Ön által fogadott kifizetések bevételét is) bizonyos ideig történő visszatartására az Ön tartalékszámláján.

Ilyen esetben ezeknek az összegeknek a rendelkezésre állási állapotát megjelenítjük a-egyenlegén – az állapotleírások a visszatartási utasításra használt funkciótól függően eltérőek lehetnek. A PayPal az összegek visszatartását az Ön (vagy az Ön nevében történő eljárásra Ön által engedélyezett fél) PayPalnak szóló utasítása szerint oldja fel, a jelen felhasználói megállapodás további rendelkezéseinek betartása mellett.

Számlakorlátozások

Akkor alkalmazunk korlátozásokat a PayPal, a vásárlók és az értékesítők védelmében, amikor tiltott tevékenységeket, megnövekedett pénzügyi kockázatot, illetve szokatlan vagy gyanús tevékenységet észlelünk. A korlátozások segítenek a PayPalnek abban is, hogy a PayPal-számlájának nyitva tartását lehetővé tévő információkat gyűjtsünk.

PayPal-számlájának korlátozására több ok van, ideértve amikor okunk van feltételezni, hogy:

 • valaki az Ön tudtán kívül használja PayPal-számláját. Ilyen esetben az Ön védelme érdekében korlátozzuk a számláját, és megvizsgáljuk a csalárd tevékenységet;
 • valaki az Ön engedélye nélkül használta a hitelkártyáját vagy a bankszámlaszámát – ha például a kártya kibocsátója vagy a bank figyelmeztet minket erre;
 • Ön megszegte a jelen felhasználói megállapodás feltételeit vagy a Használati irányelveket;
 • eladói teljesítménye arra utal, hogy PayPal-számlája magas kockázatú. Néhány példa erre: gyenge értékesítési teljesítmény, mivel számláján szokatlanul magas számú követelést és visszaterhelést regisztráltunk, teljesen új vagy magas költségű terméktípust értékesít, vagy ha a szokásos értékesítési volumene gyorsan növekedik.
 • Kötelezettség kockázata merülhet fel (az ilyen kockázatok nem teljes körű listáját a fenti Az általunk végrehajtható műveletek, ha bármilyen tiltott tevékenységben vesz részt című részben találja).

PayPal-számláját az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében is korlátozhatjuk.

A korlátozás feloldásához a számlával kapcsolatos összes problémát orvosolnia kell. Ez általában akkor következik be, miután elküldi nekünk a kért információkat. Ha azonban okunk van feltételezni, hogy az információk biztosítása után a kockázat továbbra is fennáll, különféle lépéseket tehetünk a PayPal, a felhasználóink, a külső felek és az Ön védelme érdekében a visszafordításokkal, visszaterhelésekkel, büntetésekkel, bírságokkal, jogi és/vagy szabályozási kockázatokkal és egyéb jellegű követelésekkel szemben.

Tartalékok

Jogosultak vagyunk tartalékká minősíteni a PayPal-számláján tárolt pénzeszközöket, ha alapos okunk van feltételezni, hogy Ön, az Ön PayPal-számlája, üzleti modellje vagy tranzakciói magas szintű kockázatot jelentenek. Ha tartalékká minősítést alkalmazunk a PayPal-számlájára, az azt jelenti, hogy a PayPal-számláján lévő pénzeszközök részben vagy teljes egészében nem emelhetőek le annak érdekében, hogy védelmet biztosítsunk az Ön által végrehajtott tranzakciók visszavonásával vagy érvénytelenítésével szemben, illetve PayPal-számlájából vagy a PayPal-szolgáltatások Ön általi használatából eredő kockázattal szemben. A tartalékká minősítési döntést számos tényező befolyásolja, ideértve a rendelkezésünkre álló, belső és külső forrásokból vagy harmadik felektől származó információkat.

A PayPal egy sor nem kizárólagos tényezőt vesz figyelembe, valamint azt is, hogyan változtak ezek az idők során, ideértve többek között:

 • Mióta működik vállalkozása?
 • Az iparágában nagyobb-e a bankkártya-tranzakciók törlési aránya?
 • A PayPalnál és egyéb szolgáltatóknál lévő fizetési folyamatainak előzményei.
 • Vállalkozásának és/vagy személyes hitelfelvevői múltja.
 • Az Ön szállítási határideje.
 • Annak vizsgálata, hogy az átlagosnál magasabb visszaküldések, követelések vagy viták jellemzőek-e a vállalkozására.

PayPal-számláján két típusú tartalékká minősítés alkalmazható, és akár mindkettő is alkalmazható egyszerre:

 • A „gördülő tartalék” olyan típusú tartalék, amelynek esetében a naponta beérkező tranzakciók egy bizonyos százalékát visszatartjuk, majd egy ütemtervnek megfelelően később felszabadítjuk. Az Ön tartalékának beállítása például lehet 10%, és 90 napos gördülési időszak érvényes rá. Ez azt jelenti, hogy az 1. napon beérkező pénz 10%-át visszatartjuk és a 91. napon felszabadítjuk, a 2. napon beérkező pénz 10%-át visszatartjuk és a 92. napon szabadítjuk fel stb. A gördülő tartalék a leggyakoribb tartaléktípus.
 • A „kötelező tartalék” a pénzeszközök meghatározott minimális mennyisége, amelyet mindig az egyenlegén kell tartania. A kötelező tartalékot befizetheti előre egy összegként, vagy pedig gördülő alapon az értékesítések százalékos arányából a kötelező tartalék eléréséig – hasonlóan a gördülő tartalékhoz.

Ha a PayPal tartalékká minősíti az Ön PayPal-számláján tárolt pénzeszközöket, ezeket a tartalékszámlájára helyezi át, és a PayPal-egyenlegén ez az összeg „függőben lévő” tételként fog megjelenni.

Amennyiben a tartalékot a kockázatértékelés miatti változás következtében módosítjuk, erről is tájékoztatjuk.

Ön vállalja, hogy saját költségén minden olyan szükséges lépést végrehajt, amely ahhoz szükséges, hogy az általunk észszerű keretek között meghatározott módon létrehozza tartalékát vagy más típusú biztosítékát. Ide tartozik a szükséges dokumentumok aláírása és nyilvántartásba vétele, amelyeket észszerű keretek között kérünk biztosítékként.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen szorosan kísérje figyelemmel a számláját.

Ha problémát észlel…

Amennyiben bármilyen oka van feltételezni, hogy probléma van a számlájával vagy a szolgáltatásainkkal, kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Szánjon néhány percet a probléma típusának azonosítására:

 • Váratlan kifizetés egy számlázási megállapodás keretében

  Ebben az esetben Ön számlázási megállapodást írt alá, de a számlájáról egy másik PayPal-számlára a számlázási megállapodás értelmében történő kifizetés elküldése a következő módon történt:

  • Ön nem állapodott meg előzetesen a fogadó féllel a pontos fizetendő összegről, valamint
  • a kifizetés összege végül több volt, mint észszerűen várható volt a korábbi terhelések és egyéb körülmények alapján.
 • Helytelen kifizetés

  Ebben az esetben a számlájáról egy másik PayPal-számlára küldött összeg kifizetése nem úgy történt, ahogy arra bennünket utasított (pl. helytelen összeg, késedelmes kifizetés, nem megfelelő fogadó fél), vagy Ön kapott ilyen kifizetést.

 • Biztonsági probléma vagy csalás
  • Jogosulatlan kifizetés

   Ebben az esetben a számlájáról egy olyan kifizetést hajtottak végre, amelyet Ön (vagy bárki, aki az Ön nevében kifizetéseket hajthat végre) nem engedélyezett.

  • Más típusú biztonsági probléma vagy csalás

   Ebben az esetben egyéb biztonsági vagy csalással kapcsolatos probléma merült fel, például:

   • más módon, jogosulatlanul beléptek a számlájára;
   • jelszavát vagy PIN-kódját feltörték;
   • a szolgáltatáshoz való hozzáférésre használt eszközét elvesztette, ellopták vagy inaktiválták.

   Mielőtt kapcsolatba lép velünk, a lehető leghamarabb tekintse meg és hajtsa végre a „Teendők biztonsági probléma esetén” szakaszban leírt lépéseket a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók című dokumentumban.

 • Más típusú probléma

  Ebben az esetben más típusú probléma merült fel a számlájával vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, amely nincs a korábban megemlítettek között.Például megtörténhet, hogy tényszerű, számszaki vagy matematikai hibát ejtettünk PayPal-számlájával kapcsolatban, amikor pénzt adott hozzá a számlájához vagy pénzt vett ki onnan.

  Ha a PayPallel fizetett egy vásárlásért, és a termék nem felel meg a leírásnak, vagy nem kapta meg, amit vásárolt, a PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzata alkalmazandó, nem ez a rész. Az ilyen problémák megoldásáért olvassa el a PayPal vásárlói védelemről szóló szabályzatában leírtakat.

2. lépés: Ismertesse velünk a problémát

A lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba velünk, hogy ismertethesse a problémát (beleértve a probléma típusát, ami miatt kapcsolatba lépett velünk, hogy a lehető leggyorsabban segíthessünk).

Ön vállalja, hogy a PayPal által észszerű keretek között kért minden információt a PayPal rendelkezésére bocsát a probléma körülményeivel kapcsolatban, valamint minden észszerű lépést megtesz a vizsgálat elősegítése érdekében.

Ha a problémát szóban jelenti be, előfordulhat, hogy a szóbeli bejelentést követő 10 munkanapon belül írásban is el kell nekünk küldenie a problémát.

Az ilyen esetekben az általunk relevánsnak tartott információkat az Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban jogunkban áll átadni a megfelelő harmadik feleknek.

Hogyan segítünk...

A jelen felhasználói megállapodás rendelkezéseinek függvényében célunk a probléma kivizsgálása, és a probléma 60 napon belül történő megoldása.Továbbá, ha az Ön problémája:

 • egy váratlan számlázási megállapodás kifizetésekor jelentkezett, a következőt fogjuk tenni 10 munkanapon belül, miután értesített bennünket:
  • megtérítjük a kifizetés összegét; vagy
  • ismertetjük, miért nem tudjuk megtéríteni Önnek az összeget.
 • egy másik PayPal-számlára indított helytelen kifizetés, a következőt fogjuk tenni:
  • azonnali erőfeszítéseket teszünk a kifizetés nyomon követésére és ingyenesen értesítjük az eredményről;
  • a lehető leghamarabb kompenzáljuk (és legkésőbb azon munkanap végén, amikor tájékoztat bennünket a problémáról) azzal, hogy a számláját olyan állapotba állítjuk, amelyben akkor lenne, ha a kifizetés a küldő fél által meghatározott feltételek mentén történt volna.Ez azt jelenti, hogy:
   • ha a helytelen kifizetés következtében Önnek kevesebb pénz maradt a számláján, mint amennyi a meghatározott feltételek mentén történő kifizetés esetén lenne, a PayPal jóváírja a számláján a különbséget.
   • Amennyiben a helytelen kifizetés következtében több pénz lett a számláján, mint amennyi a meghatározott feltételek mentén történő kifizetés esetén lenne, a PayPal megterheli a számláját a többlettel.
  • megtérítjük a helytelen kifizetés következtében közvetlenül és észszerűen előreláthatóan elszenvedett károkat és veszteségeket.
 • egy másik PayPal-számlára indított helytelen kifizetés, a lehető leghamarabb (és legkésőbb azon munkanap végén, amikor tájékoztat bennünket a problémáról) a számláját abba az állapotba állítjuk vissza, amelyben akkor lenne, ha a kifizetés nem történt volna meg. Ebbe beletartozhat például a kifizetés visszatérítése.

Amikor nem tudjuk kompenzálni...

Nem jogosult semmilyen, a fentiekben bemutatott pénzügyi kompenzációra a PayPaltól, illetve Ön tartozik a PayPalnak (a PayPalnak pedig jogában áll visszavonást végezni a számlájáról) a tőlünk kapott kompenzációval, amennyiben:

 • Nem bocsátja a PayPal rendelkezésére az észszerű keretek között kért információkat a probléma körülményeivel kapcsolatban (ideértve azt is, hogy a probléma szóbeli bemutatása után nem tesz eleget azon kérésünknek, hogy 10 munkanapon belül írásban is ismertesse a problémát);
 • Nem tesz meg minden, a PayPal által észszerűen elvárható lépést a vizsgálat elősegítése érdekében;
 • Bizonyítjuk, hogy csalárd módon járt el;
 • Bizonyítjuk, hogy általunk nem szabályozható, észszerű mértékű elővigyázatossági intézkedéseink ellenére el nem kerülhető körülmények (például tűz, áradás vagy az internetkapcsolat kimaradása) körülmények játszottak közre;
 • Okkal feltételezzük, hogy nem áll fenn olyan probléma, amely miatt Ön kompenzációra lenne jogosult; vagy
 • A következő konkrét problémák tekintetében:

Váratlan kifizetés egy számlázási megállapodás keretében

Helytelen kifizetés

Jogosulatlan kifizetés

a kifizetés után eltelt 8 hetet meghaladó időpontban tájékoztat a problémáról, vagy

beleegyezett abba, hogy a PayPal végezze el a kifizetést, és a PayPal vagy a kereskedő legalább 4 héttel a kifizetési tranzakció végrehajtásának dátumát megelőzően eljuttatta Önhöz a kifizetés adatait;

a kifizetés után eltelt 13 hónapot meghaladó időpontban tájékoztat a problémáról, vagy

bizonyítani tudjuk, hogy hibás kifizetési adatokat adott meg a PayPalnak;

bizonyítani tudjuk, hogy a kifizetés a fizető fél kérésének megfelelően történt;

a PayPal hibáján kívül Önnek nem állt rendelkezésére elegendő pénz a PayPal-egyenlegén a kifizetés végrehajtásához, vagy

bizonyítani tudjuk, hogy a rendszerünk időszakos működési gondokkal küzdött, és Ön a tranzakció elindításakor tudott a hibáról, vagy

A helytelen kifizetést Ön szerint okozó késedelem amiatt következett be, hogy a PayPal visszatartást, korlátozást vagy tartalékká minősítést alkalmazott a jelen felhasználói megállapodás értelmében.

a kifizetés után eltelt 13 hónapot meghaladó időpontban tájékoztat a problémáról, vagy

bizonyítani tudjuk, hogy a kifizetést azért hajtották végre, mert vagy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból nem vigyázott számlája biztonságára (például rendkívül elővigyázatlanul osztotta meg PayPal-azonosítóját és/vagy jelszavát/PIN-kódját mással), vagy

más biztonsággal kapcsolatos probléma vagy csalás történt, amelyről Ön nem tájékoztatott minket. A számlájáról indított jogosulatlan kifizetésekért nem nyújtunk kompenzációt, amíg nem tájékoztat bennünket a problémáról.

Megtörténhet, hogy néha mi vesszük észre először a problémát. Amennyiben nekünk kell értesítenünk a problémáról, azt rendszerint a Biztonságos üzenetküldési központban tesszük meg, amelyet a számlájába bejelentkezve érhet el. Ha sürgősen kell intézkednie, más csatornán, például e-mailben is kérhetjük az intézkedésre.

Ha rajtunk keresztül nem Önnek szánt kifizetés érkezik az Ön finanszírozási forrásához tartozó számlára, jogunkban áll a megfelelő finanszírozási forrás(ok) megterhelésével, illetve ha szükséges, az arra intézett jóváírással kijavítani a hibát.

Panaszok

Az Ön és a PayPal közötti viták bejelentése szolgáltatásainkkal kapcsolatban

Lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen vitát szeretne jelenteni, amely Ön és a PayPal között a szolgáltatásainkkal kapcsolatban fennáll.

Ha vita merül fel Ön és a PayPal között, célunk az, hogy megismerjük és megoldjuk a problémát, és ha nem tudunk kielégítő megoldást kínálni, akkor semleges és költséghatékony módon szeretnénk a vitát gyorsan megoldani.

Ha nem elégedett a panaszkezelés eredményével…

Ha a panasztételi eljárás befejezése után nem elégedett a szolgáltatásainkkal kapcsolatos eljárás eredményével, akkor az alábbi szervezetekkel veheti fel a kapcsolatot:

 • Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Net). Az ECC-Nettel, illetve a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő webhelyet: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.
 • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A CSSF a luxemburgi pénzügyi szektorban működő vállalatok (mint amilyenek mi is vagyunk) prudenciális felügyeletéért felelős hatóság. A CSSF-fel a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxemburg. A CSSF-re, illetve a kapcsolatfelvételre vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a https://www.cssf.lu webhelyre, vagy keresse fel az EU online vitarendezési oldalát a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Kizárólag az Egyesült Királyságban élő felhasználók számára – az Egyesült Királyság Financial Ombudsman Service (FOS) szolgáltatása egy ingyenesen elérhető szolgáltatás, amely segítséget nyújthat a PayPal és Ön között fennálló vitás kérdések megoldásában.Az FOS szolgáltatással kapcsolatos további információkért, illetve a kapcsolatfelvételért keresse fel a következő címet: https://www.financial-ombudsman.org.uk, vagy keresse fel az EU online vitarendezési oldalát a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

PAYPAL FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Egyéb jogi feltételek

Kommunikáció Ön és mi közöttünk

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatba léphet velünk a következőképp:

 • a székhelyünkre küldött levélben: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; vagy
 • ha felkeres bennünket a kapcsolatfelvételi oldalunkon, ahol:
  • a „Küldjön nekünk e-mailt” hivatkozásra kattintva online léphet velünk kapcsolatba; vagy
  • a „Hívjon minket” hivatkozásra kattintva megtekintheti telefonszámunkat, ha fel szeretne hívni minket.

A jelen felhasználói megállapodással kapcsolatban jogi értesítést minden esetben postai úton küldjön.

Az Önnek küldött értesítések

Ön elfogadja, hogy a következő módokon is eljuttathatjuk Önhöz az értesítéseket vagy az egyéb információkat: közzététel a PayPal weboldalán/weboldalain (ideértve a csak az Ön számlájára való bejelentkezést követően elérhető információkat is), e-mail küldése a számlában regisztrált e-mail-címre, postázás a számlában regisztrált postacímre, telefonhívás, illetve szöveges/SMS-üzenet küldése.A szolgáltatásainkhoz kapcsolódó értesítések és információk fogadásához rendelkeznie kell internet-hozzáféréssel és e-mail-címmel. A jelen felhasználói megállapodás módosításait kivéve az értesítések fogadottnak tekintendők, ha már legalább 24 óra eltelt azóta, hogy azokat közzétettük a PayPal weboldalán/weboldalain, illetve azóta, hogy elküldtük őket e-mailben Önnek. A postai úton küldött értesítéseket a feladástól számított három Munkanap eltelte után tekintjük kézbesítettnek. Fenntartjuk a jogot az Ön PayPal-számlájának lezárására, amennyiben Ön visszavonja az elektronikus kommunikációra vonatkozó beleegyezését.

Tájékoztatás az általunk foganatosított lépések okairól

Előfordulhat, hogy a visszatartásokkal, korlátozásokkal és tartalékokkal kapcsolatos döntéseink, illetve bármely más, a jelen felhasználói megállapodás hatálya alatt megtett lépések, amelyek akár korlátozzák, akár kiterjesztik az Ön hozzáférését a szolgáltatásunkhoz, az infrastruktúránkhoz, a webhelyeinkhez, a szoftverünkhöz vagy a rendszereinkhez (beleértve a szolgáltatások nyújtására használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár az általunk, akár a nevünkben eljáró felek üzemeltetik azokat (korlátozás nélkül beleértve minden tiltást, korlátozást, felfüggesztést, megszüntetést, visszatartást és tartalékban tartást), olyan bizalmas követelményeken alapulnak, amelyek alapvetően fontosak számunkra a kockázatkezelés, illetve a PayPal, az ügyfeleink és/vagy a szolgáltatóink védelme érdekében. Az Ön PayPal-számlájával kapcsolatos kockázatok felmérésekor saját fejlesztésű csalás- és kockázatmodellezési megoldást használhatunk. Továbbá előfordulhat, hogy jogszabályi vagy hatósági előírások miatt nem oszthatunk meg Önnel bizonyos információkat az ilyen döntésekről. Nem vagyunk kötelesek megosztani Önnel a kockázatkezelésre és a biztonsági eljárásainkra vonatkozó információkat.

Jogaink

Biztonsági érdek

A jelen felhasználói megállapodás teljesítésének biztosítása érdekében Ön felhatalmaz bennünket, hogy az Ön által a felénk fennálló tartozás biztosítékaként jogi követelést nyújthassunk be az Ön PayPal-számláján található pénzre.Jogi szakkifejezéssel élve az Ön PayPal-számláján a PayPalnak zálogjoga van és biztosítékot érvényesíthet rá.

Az Ön felelőssége

A jelen megállapodás és/vagy a felhasználói megállapodás Ön általi megszegése és/vagy a szolgáltatások Ön általi használata következtében a PayPallal, a PayPal más felhasználóival, illetve harmadik felekkel szemben felmerülő visszavonásokért, visszaterhelésekért, díjakért, büntetésekért és egyéb követelésekért kizárólag Ön felelős még akkor is, ha számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták. Ön vállalja, hogy az ilyen követelések esetén kártalanítja a PayPalt, a megfelelő felhasználót vagy az adott harmadik felet.

Az Ön pénzügyi kötelezettségének megtérítése

Ön elfogadja, hogy az Ön által birtokolt vagy felügyelt bármely számláján szereplő összegből levonhatunk minden olyan díjat, költséget vagy más összeget, amellyel Ön tartozik nekünk, illetve minden olyan összeget, amellyel partnereinknek tartozik az alábbi Kármentesítés és a felelősség korlátozása című szakaszban foglaltak szerint (korlátozás nélkül beleértve a partner által szolgáltatott bármely szolgáltatás kapcsán felmerülő költségeket).Egyszerűbben fogalmazva a levonási jogunk azt jelenti, hogy levonhatjuk a jelen pontban említett díjakat, költségeket és más összegeket az Ön tulajdonában álló vagy az Ön által kezelt PayPal-számla egyenlegéből.

Ha az egyenlegén nincs elegendő pénz a kötelezettség fedezéséhez, fenntartjuk a jogot, hogy a PayPal-számlájára érkező minden kifizetést vagy a számlára Ön által befizetett összegeket felhasználjuk a PayPal felé fennálló tartozásának (vagy egy részének) behajtására. Ellenkező esetben beleegyezik, hogy más módon téríti meg a felénk fennálló tartozását. Emellett jogi úton is behajthatjuk az Ön tartozását, többek között akár adósságbehajtó ügynökségek segítségét is igénybe vehetünk.

Jogok átruházása

Ha a PayPal érvényteleníti és visszavonja az Ön által egy kedvezményezettnek kifizetett összeget (vagy az Ön saját kezdeményezésére, vagy más okból), Ön elfogadja, hogy a PayPalre átszállnak az Ön kifizetésével kapcsolatos jogai a kedvezményezett és az esetleges harmadik felek kapcsán, és ezeket a jogokat a PayPal saját belátása szerint közvetlenül vagy az Ön nevében gyakorolhatja. Jogi szakkifejezéssel élve tehát Ön a jogait jogátruházás keretében átadja a PayPalnek a kedvezményezett és a kifizetéshez kötődő esetleges harmadik felek kapcsán.

Jogfeladás kizárása

Amennyiben egy Ön vagy mások által elkövetett, a jelen felhasználói megállapodásban foglalt kötelezettségeket érintő jogsértés után nem teszünk lépéseket, azzal nem mondunk le azon jogunkról, hogy a jövőbeli vagy hasonló jogsértések esetében eljárást indítsunk.

Az Ön adatai

Előfordulhat, hogy a Felhasználói megállapodásban foglalt tevékenységeink elvégzéséhez, a csalások kockázatának csökkentéséhez és a jogszabályokban (többek között a pénzmosás elleni rendelkezésekben) előírt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, észszerű keretek között további információkat kérünk Öntől. Ezeknek az információkéréseknek Ön köteles időben eleget tenni. Ez magában foglalhatja azt, hogy Ön a saját költségén faxon, e-mailben vagy más módon elküldi számunkra a személyazonosító dokumentumait és a pénzügyeivel és tranzakcióival kapcsolatos információkat (például a legfrissebb pénzügyi kimutatásait és kereskedői számlakivonatait).

Kármentesítés és a felelősség korlátozása

Ebben és a szellemi tulajdonról szóló szakaszban a „PayPal” kifejezést használjuk, amely bennünket (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), anyavállalatunkat (PayPal Holdings, Inc.), kapcsolt vállalkozásainkat és minden olyan személyt jelöl, aki nekünk dolgozik, és aki jogosult a mi vagy az ő nevükben eljárni. Kapcsolt vállalkozásaink közé tartozik minden olyan jogi személy, amelyet mi irányítunk, vagy amellyel közös irányítás alá tartozunk. Bárki, aki nekünk vagy kapcsolt vállalkozásainknak dolgozik, illetve jogosult a mi vagy az ő nevükben eljárni, beleértve a mi vagy az ő igazgatóikat, tisztviselőiket, alkalmazottaikat, képviselőiket, közös vállalkozásaikat, szolgáltatóikat és beszállítóikat.

Kármentesítés

Kártalanítania kell a PayPalt a PayPal-számlájával és a PayPal-szolgáltatások használatával kapcsolatos műveletekért.

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és kármentességéről biztosítja a PayPalt minden olyan követelés és igény esetén (ideértve a jogi költségeket is), amelyeket harmadik felek nyújtanak be vagy számítanak fel az alábbiak következményeként:

 • Ön megsérti a felhasználói megállapodást;
 • Nem megfelelően használja a PayPal-szolgáltatásokat;
 • Megsért valamilyen jogszabályt vagy egy harmadik fél jogait; és/vagy
 • Olyan harmadik fél cselekedetei vagy mulasztása miatt, akinek engedélyt adott PayPal-számlájának használatára vagy webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) elérésére, amelyeket akár mi működtetünk, akár a PayPal megbízásából eljáró felek.

Felelősség korlátozása

A PayPal felelőssége korlátozott az Ön PayPal-számláját és a PayPal-szolgáltatások Ön általi használatát illetően.A PayPal semmilyen esetben nem felelős:

 • a közvetlen vagy közvetett nyereségvesztésért; vagy
 • bármilyen speciális, véletlen vagy következményes kárért (beleértve korlátozás nélkül az adatvesztést vagy az üzleti veszteségeket),

amely az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) használatából vagy azokkal kapcsolatosan merül fel, illetve a PayPal szolgáltatásaiból vagy a jelen felhasználói megállapodásból erednek (függetlenül attól, hogy az gondatlanságból származik), hacsak az jogszabályba nem ütközik, illetve a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

Az

 • Ön vagy
 • bármely harmadik fél

irányába fennálló kötelezettségünk minden körülmények között a tényleges károk összegére korlátozódik (a közvetlen nyereségvesztés kivételével), hacsak az jogszabályba nem ütközik, illetve a vonatkozó jogszabály által megengedett mértékig.

Ezen túlmenően a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a PayPal nem felelős, Ön pedig nem vonja a PayPalt felelősségre semmilyen kár és veszteség esetén (beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot; a csökkent cégértéket, a hírnévvesztést, a nyereségvesztést, vagy az egyéb immateriális veszteségeket vagy bármely speciális, közvetett vagy következményes károkat), amely közvetlenül vagy közvetve az alábbiakból származnak:

 • az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) Ön általi használata vagy a használat ellehetetlenülése;
 • az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) használata során felmerülő késedelmek vagy fennakadások;
 • az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat), illetve webhelyeinkhez, szoftvereinkhez vagy a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó bármely PayPal-szolgáltatás, webhely vagy szolgáltatás elérésekor letöltött vírusok vagy egyéb kártevő szoftverek;
 • az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) vagy bármely PayPal-szolgáltatás vagy az azokból származó információk vagy grafikák használata során felmerülő működési hiba, hiba vagy pontatlanság;
 • harmadik felektől származó tartalmak, illetve azok cselekedetei vagy mulasztása;
 • PayPal-számlájára vonatkozó felfüggesztés vagy egyéb intézkedés; és/vagy
 • amikor a jelen felhasználói megállapodás vagy a PayPal irányelveinek módosításai miatt módosítania kell saját gyakorlatát, tartalmát vagy viselkedését, illetve üzleti veszteséget szenved, vagy üzletmenete ellehetetlenül.

Garancia kizárása

A PayPal-szolgáltatásokat „jelen állapotukban” biztosítjuk mindenféle kifejezett, vélelmezett vagy jogszabályilag előírt kijelentés vagy jótállás nélkül. A PayPal kifejezetten elhárít mindennemű vélelmezett jótállást a következőkre vonatkozóan:

 • cím;
 • forgalomképesség;
 • adott célra való alkalmasság; és
 • jogsértésről hiánya.

A PayPal semmiféle ellenőrzést nem gyakorol azon értékesítők által kínált szolgáltatások és termékek fölött, akik a PayPalt használják fizetési módként, és a PayPal nem tudja garantálni, hogy a vásárló vagy az értékesítő, akivel Ön üzleti kapcsolatot létesít, valóban teljesíteni fogja a tranzakciót vagy a megfelelő engedélyekkel rendelkezik rá.

A PayPal nem garantálja a folyamatos, megszakítás nélküli vagy biztonságos hozzáférést a PayPal-szolgáltatások bármely részéhez.

Az általunk vagy a PayPal megbízásából eljáró felek által üzemeltetett webhelyeink, szoftvereink, rendszereink (beleértve a PayPal-szolgáltatások nyújtásához használt hálózatokat és kiszolgálókat) működését számos olyan tényező befolyásolhatja, amelyekre nincs ráhatásunk.

A PayPal észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy a bankszámlákat, bank- és hitelkártyákat és csekkek kibocsátását érintő elektronikus ki- és befizetés feldolgozása időben megtörténjen. Mindazonáltal a PayPal nem vállal felelősséget és nem szavatolja a feldolgozás befejezéséhez szükséges időt, mivel a PayPal-szolgáltatások nyújtása számos olyan tényezőtől függ, amelyekre nincs ráhatásunk, mint például a bankrendszer vagy a nemzetközi posta késedelme.

Egyes országok nem teszik lehetővé a közvetett garanciákra vonatkozó jogi nyilatkozatok alkalmazását, így a fentiekben felsorolt jogi nyilatkozatok nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

Nem tudjuk minden körülmények között és minden kontextusban garantálni a levelezésünkben, a kimutatásainkban, a webhelye(ke)n szereplő, illetve az igazgatóink, tisztviselőink és alkalmazottaink által szóban közölt információk pontosságát, és ezért nem ajánlott, hogy Ön az ilyen információkra támaszkodjon.

Ön köteles alaposan ellenőrizni a PayPal és Ön között zajló levelezést, és maradéktalanul értesíteni a PayPalt, ha olyan információt talál, amelyet hibásnak vagy amely nem az Ön által adott utasításoknak megfelelőnek vél.

A PayPal felmentése

Ha vita merül fel egy másik PayPal-számla tulajdonosával, akkor teljes körűen felmenti a PayPalt az alábbiak alól:

 • követelések;
 • igények; és
 • károk (tényleges és következményes),

legyenek azok bármilyen jellegűek, ismertek és ismeretlenek, amelyek az ilyen vitákból erednek, vagy bármilyen ilyen vitához kapcsolódnak.

Ilyen felmentés esetén Ön kifejezetten lemond minden olyan védelemről, amely egyébként korlátozná az ilyen lemondás hatókörét, amely azokat a követeléseket foglalja magában, amelyeket Ön ismer, vagy gyanítja, hogy léteznek, és a lemondás elfogadásának időpontjában Önnek kedveznének.

Kizárólag Ön (nem a PayPal) felelős azért, hogy minden olyan, az Önre irányadó jogrendszerben érvényes jogszabályt, egyéb szabályozást és előírást ismerjen és betartson, amely a szolgáltatásaink használata kapcsán Önre vonatkozóan alkalmazandó lehet, például a szabályozott tevékenységekre, engedélyköteles tevékenységekre, az export- és importtevékenységekre vonatkozó, az adózási vagy a külföldi devizatranzakciókra vonatkozó előírásokat.

Szellemi tulajdon

A PayPal védjegyei

A „PayPal.com“, a „PayPal” és a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes logó a PayPal vagy a PayPal licencadóinak védjegye vagy bejegyzett védjegye. Ezeket kizárólag a PayPal előzetes írásos engedélyével lehet másolni, imitálni, módosítani vagy felhasználni. Ezenfelül az összes oldalfejléc, egyedi grafikus elem, gombikon és parancsfájl a PayPal szolgáltatási védjegye, védjegye és/vagy jogvédett kereskedelmi arculata. Ezeket kizárólag az előzetes írásos engedélyükkel lehet másolni, imitálni, módosítani vagy felhasználni. A PayPal által biztosított HTML-logókat a webes forgalom PayPal-szolgáltatásokhoz való átirányítására használhatja. Ezeket a HTML formátumú logókat tilos olyan módon módosítani vagy megváltoztatni, hogy az a „PayPalt” vagy a PayPal-szolgáltatásokat előnytelen színben tüntesse fel, illetve olyan módon jelenítse meg, amely arra utal, hogy a PayPal támogatja vagy szponzorálja Önt. A PayPal webhelyére és az azon szereplő tartalmakra, a PayPal-szolgáltatásokra, a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiára és az előzőekből készült vagy származtatott összes technológiára és tartalomra vonatkozó jogok, tulajdonjogok és érdekek kizárólag a PayPalt és licencadóit illetik meg.

Licencengedélyek, általában

Olyan PayPal-szoftverek (például API-k, fejlesztői készletek vagy más szoftveralkalmazások) használata esetén, amelyek szolgáltatóink által biztosított szoftvereket tartalmaznak, illetve amelyek be vannak építve szolgáltatóink szoftvereibe, rendszereibe vagy szolgáltatásaiba, és amelyeket letöltött vagy bármilyen más módon az interneten vagy mobilplatformon megnyitott, a PayPal visszavonható, nem kizárólagos, nem továbblicencelhető, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott licencet biztosít Önnek a PayPal szoftverének eléréséhez és/vagy használatához a szoftverhez mellékelt dokumentációnak megfelelően. Ez a licenc a szoftverre és annak összes frissítésére, bővítésére, az új verziókra és a csereszoftverre is vonatkozik. A szoftverrel kapcsolatos jogait nem adhatja bérbe, nem lízingelheti és más módon sem ruházhatja át harmadik félre. Meg kell felelnie a PayPal-szolgáltatásokhoz mellékelt összes dokumentációban szereplő implementálási, hozzáférési és használati követelményeknek. Ha nem tesz eleget az implementálással, a hozzáféréssel és a felhasználással kapcsolatos követelményeknek, akkor Ön a felelős az ennek következtében felmerülő minden, az Ön, a PayPal és harmadik felek által elszenvedett kárért. A PayPal előzetes értesítést követően bármely szoftvert frissíthet vagy megszüntethet. Annak ellenére, hogy a PayPal (1) integrálhatott bizonyos harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat bármely webes vagy más típusú alkalmazásba a saját szoftvereit is beleértve, és/vagy (2) hozzáférhetett és felhasználhatott bizonyos harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat annak érdekében, hogy elősegítse a PayPal-szolgáltatások biztosítását Önnek, Ön ettől függetlenül nem kapott és semmilyen módon nem tarthat meg semmilyen jogot az ilyen harmadik féltől származó anyagokra vonatkozóan. Ön vállalja, hogy nem módosít, alakít át, hamisít meg, javít, másol, reprodukál, vesz át, terjeszt, jelenít meg, tesz közzé, fejt vissza, fordít le, szed szét, bont fel, illetve semmilyen más úton nem hoz létre olyan forráskódot, amely a szoftverből vagy bármely harmadik féltől származó anyagból vagy technológiából származik, és más úton sem hoz létre származékos munkákat a szoftverekből vagy harmadik felektől származó anyagokból vagy technológiákból. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal szoftvereivel kapcsolatos jogok, jogcímek és érdekek a PayPal, míg a szoftverekbe beépített, harmadik felektől származó anyagokhoz fűződő jogok a PayPal harmadik félnek minősülő szolgáltatóinak a tulajdonában állnak. Az Ön által a PayPal webhelyein használt külső szoftveralkalmazásokra az a felhasználási engedély (licenc) vonatkozik, amelyben a szoftvert biztosító harmadik féllel megállapodott. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal nem a tulajdonosa, illetve nincs befolyása, felelőssége és kötelezettsége az olyan külső szoftveralkalmazásokkal kapcsolatban, amelyeket Ön saját belátása szerint használ bármely webhelyünkön, szoftverünkben és/vagy a PayPal-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

Engedély adása Öntől a PayPalnak; szellemi tulajdonnal kapcsolatos garanciák

A PayPal nem tart igényt a PayPalnek Ön által biztosított, feltöltött vagy elküldött tartalom tulajdonjogára. Továbbá a PayPal nem tart igényt azon tartalmak tulajdonjogára sem, amelyeket Ön külső webhelyeken vagy olyan alkalmazásokban tárol, amelyek a PayPal-szolgáltatásokkal nyújtanak fizetési szolgáltatásokat az adott tartalmakhoz kapcsolódóan. A következő bekezdésben foglaltak tekintetbe vételével, ha Ön tartalmat biztosít a PayPal-vállalatoknak vagy tartalmat tesz közzé a PayPal-szolgáltatások használatával, azzal Ön a PayPalnek (és a vele együttműködő feleknek) nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható, és világszintű licencet biztosít az Ön tartalmainak használatához és kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat és közzétételi jogokat nyújt, hogy segítsen nekünk fejleszteni, működtetni és népszerűsíteni jelenlegi szolgáltatásainkat, valamint újakat fejleszteni. A PayPal nem nyújt semmilyen kompenzációt az Ön tartalmaiért. Tudomásul veszi, hogy az Ön tartalmainak PayPal általi használata nem sért szellemi tulajdonjogokat vagy közzétételi jogokat. Továbbá elismeri és szavatolja, hogy az Ön tulajdonában van az Ön által biztosított tartalom minden joga, illetve azok felett Ön gyakorol ellenőrzést, valamint beleegyezik abba, hogy lemond a személyhez fűződő jogairól, és vállalja, hogy nem érvényesít ilyen jogokat a PayPallel szemben.

Az eladó engedélyének megadása a PayPalnak az eladóktól

Az előző bekezdésben szereplő rendelkezésektől függetlenül, ha Ön a PayPal-szolgáltatásokat értékesítőként igénybe veszi áruk és szolgáltatások ellenértékét képező kifizetések fogadása céljából, azzal Ön a PayPalnek világszintű, nem kizárólagos, átruházható, (több lépcsőben) továbblicencelhető és jogdíjmentes, előre kifizetett jogot biztosít saját védjegyének (vagy védjegyeinek) használatára és nyilvános közzétételére a jelen felhasználói megállapodás érvényességi időtartama alatt (nem kizárólagosan beleértve a bejegyzett és a be nem jegyzett védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket, logókat, tartományneveket és minden más olyan jelzést, amelynek Ön a tulajdonosa, licencfelhasználója vagy felhasználója) abból a célból, hogy (1) Ön a PayPal-szolgáltatást (mint fizetési módot) használó kereskedőként azonosítható legyen, valamint (2) bármely egyéb használatra, amelyhez Ön kifejezett hozzájárulását adja.

Vegyes rendelkezések

Átruházás

Ön nem ruházhatja át a jelen felhasználói megállapodással szerzett jogait vagy abban vállalt kötelezettségeit a PayPal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A PayPal átruházhatja ezt a felhasználói megállapodást, illetve a felhasználói megállapodás értelmében fennálló jogait és kötelezettségeit.

Irányadó jog

A jelen felhasználói megállapodást és a közöttünk fennálló kapcsolatot Anglia és Wales törvényei szabályozzák.Ez nem érinti a lakóhelye szerinti ország törvényei értelmében Önt megillető jogait, például fogyasztói jogait.

Amennyiben követelésével bírósághoz fordul, azzal aláveti magát az angol és a walesi bíróságok nem kizárólagos joghatóságának.Ez annyit jelent, hogy amennyiben a jelen felhasználói megállapodásból fakadó, PayPallal szembeni követelését bíróság elé tudja vinni, akkor az elfogadható bíróság egy Angliában vagy Walesben található bíróság lenne, de amennyiben erre a jogszabály lehetőséget ad, ehelyett egy másik ország (például a lakhelyéül szolgáló ország) bírósága elé is viheti az ügyet.

Adatvédelem

Ügyfeleink adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ha szeretné részletesen megismerni, hogyan biztosítjuk az Ön adatainak védelmét, illetve tudni szeretné, hogyan használjuk fel, és milyen esetekben közöljük adatait, olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

A megállapodás nyelve és fordítása

Kizárólag angol nyelven kommunikálunk Önnel.

Ezt a felhasználói megállapodást kizárólag angol nyelven kötjük meg.A jelen felhasználói megállapodás bármely fordítása kizárólag az Ön kényelmét szolgálja, és nem célja módosítani annak feltételeit.Abban az esetben, ha a felhasználói megállapodás angol változata és az angol nyelvtől eltérő nyelvű változat között eltérés van, az angol nyelvű változat a végleges.

Az információ felhasználása; Adatvédelemi törvények

Amennyiben hozzájut egy másik PayPal-ügyfél adataihoz, bizalmasan kell kezelnie és csak a PayPal-szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatja fel őket. A PayPal-felhasználók adatait közölni vagy harmadik feleknek terjeszteni, illetve marketingcélokra felhasználni tilos, kivéve, ha a felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. Nem küldhet kéretlen e-maileket a PayPal-felhasználóknak, illetve nem használhatja arra a PayPal-szolgáltatásokat, hogy kéretlen e-mailek harmadik feleknek való küldéséért kifizetést fogadjon, vagy ebben segítséget nyújtson másoknak.

Amennyiben Ön (eladóként) a jelen felhasználói megállapodás alapján PayPal-ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat dolgoz fel, Ön elfogadja, hogy kötelessége betartani a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok követelményeit.Ön rendelkezik saját, önállóan meghatározott adatvédelmi irányelvekkel, nyilatkozatokkal és eljárásmódokkal minden olyan személyes adatra vonatkozóan, amelyet adatkezelőként tárol, beleértve a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeiről szóló nyilvántartást a jelen felhasználói megállapodás értelmében.

Az alkalmazandó adatvédelmi irányelvek magukban foglalják a jelen Felhasználói megállapodásban meghatározott szolgáltatások nyújtásához a vonatkozó rendeleteket, szabályozási követelményeket és gyakorlati szabályokat.Ha e Felhasználói megállapodás alapján feldolgoz Európából származó személyes adatokat, meg kell felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 95/46/EK irányelvének vagy a 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (GDPR).

Ezeknek a jogszabályoknak megfelelve, Ön a következőket tartja be:

 • bevezeti és fenntartja a személyes adatok feldolgozásához szükséges valamennyi megfelelő biztonsági intézkedést;
 • köteles nyilvántartást vezetni a jelen felhasználói megállapodás keretében végrehajtott összes feldolgozási tevékenységről; valamint
 • nem tesz tudatosan semmi olyat vagy engedélyez bármely olyan tevékenységet, ami a PayPal adatvédelmi irányelvek megsértéséhez vezethet.

Teljes megállapodás és a harmadik felek jogai

A jelen Megállapodás tartalmazza a szolgáltatásokra vonatkozóan az Ön és a PayPal között létrejövő kapcsolat összes feltételét.

Amennyiben a jelen felhasználói megállapodás bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válna, az törlendő a megállapodásból, és a többi rendelkezés teljes hatállyal érvényben marad.

A szerződésekről (harmadik felek jogairól) szóló 1999. évi törvény értelmében a jelen felhasználói megállapodásban félként nem szereplő személyek nem szereznek jogot arra, hogy a jelen felhasználói megállapodás bármely feltételére támaszkodjanak, illetve annak érvényt szerezzenek (kivéve a fenti Kártalanítás és a felelősség korlátozása című részben a „PayPal” meghatározás alá tartozó harmadik felek által a jelen felhasználói megállapodás értelmében megszerzett jogokat). A fent hivatkozott törvény azonban nem befolyásolja a harmadik felek ettől függetlenül fennálló jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

A PayPal mint bejelentkezési módszer

Bizonyos külső webhelyekre vagy mobilalkalmazásokba való bejelentkezéskor engedélyezhetjük a hitelesítést PayPallal.Amennyiben erre kerül sor, a PayPal jogosult megosztani az Ön bejelentkezési státuszát, illetve az Ön által megosztásra engedélyezett személyes és számlaadatokat a jelen szolgáltatást bejelentkezési módszerként kínáló harmadik felekkel, annak érdekében, hogy ezek a harmadik felek azonosítani tudják Önt.A PayPal nem ad hozzáférést PayPal-számlájához ezeknek a harmadik feleknek, és kizárólag az Ön kifejezett engedélyével utal át kifizetéseket számlájáról ezeknek a harmadik feleknek.

Amennyiben Ön webhelyére, alkalmazásába vagy ügyfélszámlákba való bejelentkezésre használható módszerként kínálja a PayPal hitelesítő szolgáltatást látogatói számára, köteles elfogadni minden olyan vonatkozó feltételt, amelyről a funkció biztosításakor tájékoztatják, és követni az integrációs kézikönyvekben és útmutatókban szereplő specifikációkat.A PayPal nem garantálja a bejelentkezési módszert használó felhasználók személyazonosságának hitelességét, és nem tesz vállalásokat arra vonatkozóan. Nem osztjuk meg Önnel az adott felhasználóra vonatkozóan a PayPalnál elérhető személyes és számlaadatokat (sem a bejelentkezési státuszt), kivéve, ha a felhasználó beleegyezett, hogy a PayPal átadja ezeket az információkat Önnek.

Vállalati ügyfelek

Amikor ebben a szakaszban a „PSD2”-re utalunk, ez alatt a második EU pénzforgalmi szolgáltatási irányelvet ((EU)2015/2366) értjük.

Ön akkor számít „Vállalati ügyfélnek”, ha a felhasználói megállapodás megkötésekor Ön nem:

 • fogyasztó (a fogyasztó olyan egyén, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból cselekszik); és
 • mikrovállalkozás (kevesebb mint 10 személyt foglalkoztató, 2 millió eurót meg nem haladó éves bevétellel rendelkező vállalkozás); és
 • az Egyesült Királyságban bejegyzett jótékonysági szervezet, amelynek éves bevétele nem haladja meg a 1 millió GBP-t.

Ha Ön vállalati ügyfél, az Ön esetében eltekinthetünk a PSD2 bizonyos rendelkezéseitől szolgáltatásunk használatára vonatkozóan.

Ha Ön vállalati ügyfél:

 • nem jogosult visszatérítésre számlázási megállapodással kapcsolatos kifizetések esetén;
 • amennyiben problémát észlel, az annak előfordulásától számított 60 (hatvan) napon belül köteles értesíteni minket, amely időszak letelte után nem vagyunk kötelesek vizsgálatot indítani vagy visszatérítést biztosítani az Ön számára;
 • csak akkor nyújthat be reklamációt az Egyesült Királyság Financial Ombudsman Service (FOS) szolgáltatásán keresztül, ha megfelel az FOS által a jogosult igénylőkre vonatkozóan időről időre közzétett feltételeknek;
 • a PayPal nem köteles teljesíteni a PSD2 III. címében lefektetett tájékoztatási előírásokat és azok megfelelőit a PSD2 rendelkezéseit az EGT tagállamaiban végrehajtó jogszabályokban, amelyek hatályosak lehetnek Önre nézve (a „PSD2 átültetései”); és
 • a PSD2 72. és 89. cikkei, valamint a PSD2 átültetéseinek ezekkel egyenértékű rendelkezései nem vonatkoznak a szolgáltatásaink Ön általi használatára. Ez azt jelenti, hogy a jelen felhasználói megállapodás többi rendelkezésétől függetlenül a PayPal nem köteles megtéríteni Önnek az ezekben a cikkekben és átültetéseikben leírt rendelkezések következtében elszenvedett veszteségeket és károkat.

Szakaszok számai és meghatározások

Ha más dokumentumok (például a felhasználási feltételek) a jelen felhasználói megállapodás szakaszszámaira vagy meghatározásaira hivatkoznak, tekintse meg a felhasználói megállapodás hivatkozásait tartalmazó megjegyzéseket a releváns rendelkezés vagy meghatározás megkereséséhez.

1. számú melléklet. Díjszabási táblázat

Ön tudomásul veszi, hogy a PayPalnak jogában áll saját Díjait még az Ön Számláján történő jóváírás előtt levonni az általa átutalt összegekből.

A fogadott vagy küldött kifizetésekre vonatkozó Díjakat az alábbiak szerint állapítjuk meg:

 • milyen típusú tranzakcióhoz tartozik a kifizetés (azaz, hogy Kereskedelmi Tranzakcióról, Személyes Tranzakcióról vagy más típusú tranzakcióról van-e szó); és
 • Határon Átnyúló vagy Belföldi kifizetésről van-e szó, és/vagy milyen Fizetési Forrást használnak a kifizetés finanszírozásához.

Más számlatevékenységek és események is díjkötelesek lehetnek a jelen Szerződésben foglaltak szerint

További információkért lásd a jelen 1. Melléklet A4. szakaszában található szószedetet.

Az itt megtalálható Díjak tartalmazzák az összes fizetendő adó összegét; előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem a PayPal által fizetendő, illetve nem a PayPal által kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk. A Szolgáltatások Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetése az Ön felelőssége.

Az Ön Számlájára beérkező összegekre, illetve a PayPal által felszámított díjakra vonatkozó részletes információkat e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben bocsátjuk az Ön rendelkezésére (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie számlájára). Ön köteles minden általunk felszámított díjat beszámítás és egyéb levonások nélkül kifizetni, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy a PayPal valamiben mulasztást követett el. A jelen Szerződésben meghatározottakon felül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll költséget elszámolni. Ezekről a költségekről akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

A1. Személyes tranzakciók díjai

Ne feledje, hogy a díjat a küldő fél fizeti. További információkért olvassa el a jelen 1. Melléklet A4.2.3. szakaszát.

A Személyes Tranzakciónak minősülő Kifizetések Díját a kifizetés elvégzése során jelezzük.

A százalékos díj és/vagy rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. díjszabás A4.5, A4.6 és A4.7 részét.

A1.1. Belföldi személyes tranzakciók díjai

Tevékenység

Díj

Belföldi személyes tranzakciós kifitzetés küldése

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A1.2. Nemzetközi személyes tranzakciók díjai

A1.2.1. Az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában indított nemzetközi személyes tranzakciók

Tevékenység

Díj

Nemzetközi személyes tranzakciók indítása az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A1.2.2. Egyéb nemzetközi személyes tranzakciók

A1.2.2.1. Az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, a Man-szigeten vagy Gibraltáron bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által indítva

Tevékenység

Díj

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

a tranzakció összegének 5%-a.

A minimális díj 0,99 GBP, míg a maximális díj 2,99 GBP.

A1.2.2.2. Egyéb releváns országban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által indítva

Ha szeretné meghatározni, hogy milyen Díjakat fogunk felszámítani a különböző országok szerinti (tehát az Ön szempontjából külföldön) illetékességű személynek küldött, Személyes Tranzakciónak minősülő fizetések után, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés Keresse meg az országot vagy az országcsoportot, amelyben a kedvezményezett bejegyzett lakcíme található. További részleteket a jelen 1. Melléklet A4.4. szakaszában találhat. Kérdezzen rá a kedvezményezettnél, ha nem biztos benne (második oszlop).

2. lépés Keresse meg a tranzakcióra érvényes díjakat (harmadik oszlop).

Tevékenység

Kedvezményezett számlájának országa

Díj

^^

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

USA, Kanada, Észak-Európa, Európa I., Európa II.

1,99 EUR

Bármely egyéb ország^

3,99 EUR

^Attól függően, hogy a szolgáltatás elérhető-e az adott országban regisztrált kedvezményezett számára.

^^ További részletekért tekintse meg a jelen 1. díjszabás alább látható A4.7. részét.

A2. Kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések díjai

A rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. számú szakasz A4.6. pontját.

Tevékenység vagy esemény

Díj

A2.1. Küldés (vásárlás)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A2.2. Belföldi kifizetések fogadása (értékesítés)

A2.2.1. Normál díjszabás

A PayPalnél az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Guernsey-n, Man-szigeten és Jersey-n bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók részére küldött kifizetések:

2,90% + rögzített díj

A PayPalnél Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Romániában, San Marinóban, Szlovákiában és Szlovéniában bejegyzett lakcímmel regisztrált felhasználók részére küldött kifizetések:

3,40% + rögzített díj

A2.2.2. A PayPal Commerce Platformon található új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak

A2.2.2.1. Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár

Kártyás kifizetések (Visa, Mastercard vagy Maestro) az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával*

American Express-kártyával indított kifizetések az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával

Kártyával fedezett kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk (más néven a Basic Credit and Debit Cards Payments szolgáltatásunk) felhasználóitól

Alternatív fizetési módokkal teljesített kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,20% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,20% + rögzített díj

3,5%

1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

2,90% + rögzített díj

*Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást (korábban: PayPal Website Payments Pro és Virtual Terminal megállapodás) az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

A2.2.2.2 Írország

Kártyás kifizetések (Visa vagy Mastercard) az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával*

Kártyával fedezett kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk (más néven a Basic Credit and Debit Cards Payments szolgáltatásunk) felhasználóitól

Alternatív fizetési módokkal teljesített kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,20% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

Az A2.2.1. szakaszban megadott Normál díjszabás vagy (az A2.2.3. és az A2.2.4. szakaszoknak megfelelően) a Kereskedői díjszabás érvényes.

Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

Megjegyzés az Írországban regisztrált felhasználók számára: az 1. Melléklet 5.10. és A.2.2.2.2. szakasza csak a PayPal Commerce Platformon elérhető új fizetési megoldás Írországban való elindítása után vonatkozik Önre. Előfordulhat, hogy a PayPal az új fizetési megoldást Írországban 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint), a PayPal legtöbb weblapján szereplő jogi láblécben elérhető Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően indítja el.

A2.2.2.3 Máshol

Kártyás kifizetések (Visa vagy Mastercard) az Advanced Credit and Debit Card Payments szolgáltatásunk használatával*

Kártyával fedezett kifizetések a PayPal-számla nélküli kifizetések szolgáltatásunk (más néven a Basic Credit and Debit Cards Payments szolgáltatásunk) felhasználóitól

Alternatív fizetési módokkal teljesített kifizetések

Egyéb kifizetések

Kevert árazású díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

Díj

1,90% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,90% + rögzített díj

1,90% + rögzített díj

1,90% + rögzített díj

Az A2.2.1. szakaszban megadott Normál díjszabás vagy (az A2.2.3. és az A2.2.4. szakaszoknak megfelelően) a Kereskedői díjszabás érvényes.

Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást az Interchange Plus díjstruktúrával és a Kevert árazású díjstruktúrával kapcsolatos információkért, valamint a választási lehetőségekért.

A2.2.3. Kereskedői díjszabás (Csak a kereskedői díjszabás státuszú számlák esetében. A kereskedői díjszabású státusz jogosultsághoz, igényléshez és a PayPal jóváhagyásához kötött. Előfordulhat, hogy a PayPal eseti alapon értékeli az igényléseket, és korlátozás nélkül figyelembe veheti a következő követelményeket: havi értékesítési forgalom, átlagos bevásárlókosár mérete, illetve hogy a számla mutat-e tartozást. További részletekért tekintse meg az A2.2.2.4. szakaszt):

A2.2.3.1. Az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten vagy Gibraltáron bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

2019. augusztus 19-én és azt követően a kereskedői díjszabás már nem érvényes az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten és Gibraltáron élő kereskedőkre. A kereskedői díjszabás helyett a normál díjszabás (2,90% + rögzített díj) érvényes minden egyes belföldi kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetésre, amelyet az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, Man-szigeten vagy Gibraltáron élő kereskedők fogadnak.


A2.2.3.2. Az Egyesült Királyságtól, Jersey-től, Guernsey-től, Man-szigettől vagy Gibraltártól eltérő releváns országban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

Sáv

Az előző naptári hónapban az alábbi országban lakóhellyel rendelkező felhasználóhoz beérkezett, kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetések teljes összege

Kifizetésenkénti díj

Csehország

Magyarország

Liechtenstein

Bármely más releváns ország (kivéve az Egyesült Királyságot, Jersey-t, Guernsey-t, a Man-szigetet és Gibraltárt)

1

0,00 CZK–70 000,00 CZK

0,00 HUF–700 000,00 HUF

0,00 CHF–4000,00 CHF

0,00 EUR–2500,00 EUR

3,4% + Rögzített Díj

2

70 000,01 CZK–280 000,00 CZK

700 000,01 HUF–2 500 000,00 HUF

4000,01 CHF–16 000,00 CHF

2500,01 EUR–10 000,00 EUR

2,9% + rögzített díj

3

280 000,01 CZK–1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF–12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF–80 000,00 CHF

10 000,01 EUR–50 000,00 EUR

2,7% + rögzített díj

4

1 500 000,01 CZK–3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF–25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF–160 000,00 CHF

50 000,01 EUR–100 000,00 EUR

2,4% + rögzített díj

5

3 000 000,00 CZK felett

25 000 000,00 HUF felett

160 000,00 CHF felett

100 000,00 EUR felett

1,9% + rögzített díj

A2.2.2.4. Jogosultság a kereskedői díjszabásra

Ahhoz, hogy igényelhesse (és fenntarthassa) a Kereskedői díjszabás státuszt a PayPalnál, a Számlának teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

 • sosem mutathat tartozást, és nem állhat kivizsgálás alatt; és
 • a Számlára az előző naptári hónapban legalább az 1. szint felső határértékénél magasabb összegű Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésnek kellett beérkeznie (a Felhasználó lakóhelyének megfelelő ország pénznemében való összeg meghatározásának részleteit lásd a fenti táblázatok tartalmazzák).

A PayPal bármikor jogosult visszaállítani a Számlát a Normál díjszabás szerinti használatára, ha a fenti követelmények nem teljesülnek, illetve ha a Számlával szemben rendezetlen visszaterhelések merülnek fel.Ezenkívül lásd az 5.4. szakaszt.

Ha a PayPal visszaminősíti a számláját, ismét igényelnie kell a kereskedői díjszabású státusz odaítélését a PayPaltől.

Ha kereskedői díjszabású státuszt kíván igényelni számlájához, jelentkezzen be PayPal-számlájába, és használja a kifejezetten erre a célra szolgáló online jelentkezési lapot. Elutasítás esetén az azt követő 30 nap elteltével nyújthat be ismételt igényelést.

A Kereskedői díjszabás nem alkalmazható a Website Payments Pro, a Virtuális Terminál és a PayPal Here fizetési funkciókon keresztül kapott, Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésekre.

A2.3. Nemzetközi kifizetések fogadása (értékesítés)

A Belföldi Kereskedelmi Tranzakciók fogadására vonatkozó Díj alkalmazandó, amelyhez hozzáadandó még egy százalékos alapon felszámított Határon Átnyúló Utalási Díj is; utóbbi mértékét az alábbi táblázatban találja meg (ez a küldő fél országától függ).

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetéseket belföldi kereskedelmi tranzakciókként kezeljük a díjak megállapításakor.

A2.3.1. Minden ország Írország kivételével

Küldő országa

Nemzetközi tranzakció díja

Észak-Európa

0,5%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

2,0%

Európa II.

2,0%

A világ többi része

2,0%

A2.3.2. Írország

Küldő országa

Nemzetközi tranzakció díja

Észak-Európa

0,4%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

1,0%

Európa II.

1,3%

A világ többi része

2,0%

Az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra 2019. augusztus 19-től kezdve a jelen A2.3.2. szakaszban meghatározott díjak helyett az A2.3.1. szakaszban ismertetett díjak lesznek érvényesek (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon a PayPal által közzétett további azonnali értesítést követően.

A3. Egyéb díjak

Tevékenység vagy esemény

Díj

A3.1. Pénznemváltás

A3.1.1. Azokra a pénznemváltási műveletekre vonatkozó díj, amelyek során a PayPal-számláján tartott összeget nem egy konkrét, az Ön számláját terhelő vagy arra érkező tranzakció keretében váltja át (azaz amikor egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), illetve azokra a tranzakciókra vonatkozó díj, amikor az értékesítő átvállalta az átváltási díjat:

Az alap átváltási árfolyam plusz 2,5% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam).

A3.1.2. Minden egyéb, pénznemváltással járó tranzakció esetében (beleértve az Önnek visszatérített vagy elutasított kifizetések összegének átváltását):

A3.1.2.1. Ha Ön az Egyesült Királyságtól, Jersey-től, Guernsey-től, a Man-szigettől, Gibraltártól és Írországtól eltérő releváns országban bejegyzett lakhellyel rendelkező felhasználó:

Az alap átváltási árfolyam plusz 4,0% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam).

A3.1.2.2. Ha Ön az Egyesült Királyság, Jersey, Guernsey, Man-sziget, Gibraltár vagy Írország területén bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználó:

Az alap átváltási árfolyam plusz 3,0–4,0% (együttesen a tranzakciós átváltási árfolyam), attól függően, hogy mely pénznemre váltja át a kívánt összeget (lásd az alábbi táblázatot):

Pénznem és kód

Átváltási díj az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és Gibraltáron élő felhasználók számára

Aktuálisan érvényes pénznemváltási díjak írországi felhasználók számára

Átváltási díj írországi felhasználók számára a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően való közzétételtől *

Ausztrál dollár (AUD):

4,0%

4,0%

Brazil reál (BRL):

4,0%

4,0%

Kanadai dollár (CAD):

3,75%

3,0%

3,25%

Cseh korona (CZK):

3,75%

3,5%

3,75%

Dán korona (DKK):

3,75%

3,5%

3,75%

Euró (EUR):

3,75%

3,5%

3,75%

Hongkongi dollár (HKD):

4,0%

4,0%

Magyar forint (HUF):

3,75%

3,5%

3,75%

Izraeli sékel (ILS):

4,0%

4,0%

Japán jen (JPY):

4,0%

4,0%

Maláj ringgit (MYR):

4,0%

4,0%

Mexikói peso (MXN):

4,0%

4,0%

Új-zélandi dollár (NZD):

4,0%

4,0%

Norvég korona (NOK):

3,75%

3,5%

3,75%

Fülöp-szigeteki peso (PHP):

4,0%

4,0%

Lengyel zloty (PLN):

3,75%

3,5%

3,75%

Orosz rubel (RUB):

3,75%

3,5%

3,75%

Szingapúri dollár (SGD):

4,0%

4,0%

Svéd korona (SEK):

3,75%

3,5%

3,75%

Svájci frank (CHF):

3,75%

3,5%

3,75%

Új tajvani dollár (TWD):

4,0%

4,0%

Thai bát (THB):

4,0%

4,0%

Angol font (GBP):

3,75%

3,5%

3,75%

Amerikai dollár (USD):

3,75%

3,0%

3,25%

*Az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra 2019. augusztus 19-től kezdve a fenti „Aktuálisan érvényes pénznemváltási díjak írországi felhasználók számára” helyett a „Pénznemváltási díj írországi felhasználók számára a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően közzétett további értesítés után” érvényes (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon közzétett további azonnali értesítést követően.

A3.2. Egyenleg átutalása

A3.2.1. Átutalás közvetlenül bankszámlára (amennyiben lehetséges*)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges**)

Ha egyenlegét a számlájában megadott pénznemtől eltérő pénznemben veszi fel, akkor a fentieknek megfelelően átváltási díjat is felszámítunk.

*Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet bankszámlára utalni.

**Pénznemváltásra kerülhet sor (amelyre pénznemváltási díjak vonatkozhatnak) – további részletek a 6. szakaszban (E-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

A3.2.2. Átutalás kártyára/kártyával (amennyiben lehetséges*)

A3.2.2.1. Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n és Man-szigeten élő felhasználók:

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A3.2.2.2. Romániában, Szlovéniában, Bulgáriában élő felhasználók

A minimális és maximális díjjal átutalt összeg 1%-a a kártya pénznemétől függően (ezt a pénzfelvétel pénznemének nevezzük)**, az alábbiak szerint:

>

Pénzfelvétel pénzneme

Minimális díj

Maximális díj

Emirátusi dirham

0,90 AED

36,70 AED

Ausztrál dollár

0,25 AUD

10,00 AUD

Bolgár leva

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadai dollár

0,25 CAD

10,00 CAD

Svájci frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Cseh korona

5,70 CZK

230,00 CZK

Dán korona

1,80 DKK

70,00 DKK

Euró

0,25 EUR

10,00 EUR

Angol font

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongi dollár

2,00 HKD

80,00 HKD

Horvát kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Magyar forint

70,00 HUF

2900,00 HUF

Izraeli új sékel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japán jen

30 JPY

1100 JPY

Kuvaiti dinár

1 KWD

Nincs max.

Srí Lanka-i rúpia

50,00 LKR

1800,00 LKR

Mexikói peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Maláj ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Norvég korona

1,00 NOK

40,00 NOK

Új-zélandi dollár

0,40 NZD

15,00 NZD

Fülöp-szigeteki peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Lengyel zloty

1,00 PLN

40,00 PLN

Katari riál

1,00 QAR

40,00 QAR

Román új lej

1,00 RON

40,00 RON

Szerb dinár

25,00 RSD

1000,00 RSD

Orosz rubel

20,00 RUB

700,00 RUB

Svéd korona

2,50 SEK

100,00 SEK

Szingapúri dollár

0,50 SGD

15,00 SGD

Thai bát

8,00 THB

320,00 THB

Török líra

1,50 TRY

60,00 TRY

Amerikai dollár

0,25 USD

10,00 USD

Dél-afrikai rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Minden egyéb pénznem

Nincs minimális/maximális díj

A3.2.2.3. Cipruson, Észtországban, Gibraltáron, Liechtensteinben, Litvániában, Lettországban, Máltán, Szlovákiában és San Marinóban élő felhasználók*:

A következő díjat számítjuk fel minden egyes pénzfelvételkor** a kártya pénznemétől függően (ezt a pénzfelvétel pénznemének nevezzük).

Pénzfelvétel pénzneme

Díj

Emirátusi dirham

10,00 AED

Argentin peso

8,00 ARS

Ausztrál dollár

3,50 AUD

Bolgár leva

3,50 BGN

Brazil reál

4,50 BRL

Kanadai dollár

3,00 CAD

Svájci frank

3,50 CHF

Chilei peso

1200,00 CLP

Ciprusi font

1,20 CYP

Cseh korona

55,00 CZK

Dán korona

15,00 DKK

Észt korona

30,00 EEK

Euró

2,00 EUR

Angol font

1,50 GBP

Gibraltári font

1,50 GIP

Hongkongi dollár

20,00 HKD

Horvát kuna

15,00 HRK

Magyar forint

500,00 HUF

Indonéz rúpia

23000,00 IDR

Izraeli új sékel

11,00 ILS

Indiai rúpia

100,00 INR

Izlandi korona

170,00 ISK

Japán jen

300 JPY

Litván litas

7,00 LTL

Lett lat

1,50 LVL

Máltai líra

0,9 MTL

Mexikói peso

30,00 MXN

Maláj ringgit

8,00 MYR

Norvég korona

16,00 NOK

Új-zélandi dollár

4,00 NZD

Fülöp-szigeteki peso

100,00 PHP

Lengyel zloty

8,00 PLN

Román új lej

6,00 RON

Orosz rubel

150,00 RUB

Svéd korona

18,00 SEK

Szingapúri dollár

4,00 SGD

Szlovák korona

70,00 SKK

Thai bát

90,00 THB

Török líra

3,80 TRY

Amerikai dollár

2,50 USD

Uruguayi peso

50,00 UYU

Dél-afrikai rand

20,00 ZAR

Minden egyéb pénznem

Ingyenes

*Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet kártyára utalni.

**Pénznemváltásra kerülhet sor (amelyre pénznemváltási díjak vonatkozhatnak) – további részletek a 6. szakaszban (E-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

A3.3. Visszaterhelések

A visszaterhelések költségének finanszírozása érdekében a PayPal kiegyenlítési díjat számít fel az értékesítőknek a hitel- és bankkártyás kifizetéseket érintő visszaterhelések után. (Visszaterhelésre akkor kerülhet sor, ha a vásárló a kártyakibocsátón keresztül elutasítja vagy visszavonja a kártyáján korábban már elvégzett terhelést).

A díjat nem számítjuk fel, ha a tranzakcióra érvényes a PayPal értékesítői védelmi programja.

A Visszaterhelés Díjának mértékét az a pénznem határozza meg, amelyben a kifizetést fogadták:

Ausztrál dollár:

22,00 AUD

Brazil reál:

35,00 BRL

Kanadai dollár:

20,00 CAD

Cseh korona:

400,00 CZK

Dán korona:

120,00 DKK

Euró:

16 EUR

Hongkongi dollár:

155,00 HKD

Magyar forint:

4325 HUF

Izraeli sékel:

75,00 ILS

Japán jen:

1875 JPY

Maláj ringgit:

65,00 MYR

Mexikói peso:

250,00 MXN

Új-zélandi dollár:

28,00 NZD

Norvég korona:

125,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

900,00 PHP

Lengyel zloty:

65,00 PLN

Orosz rubel:

640,00 RUB

Szingapúri dollár:

28,00 SGD

Svéd korona:

150,00 SEK

Svájci frank:

22,00 CHF

Új tajvani dollár:

625,00 TWD

Thai bát:

650,00 THB

Angol font:

14,00 GBP

Amerikai dollár:

20,00 USD

A3.4. A kereskedelmi tranzakciók visszatérítései

A3.4.1. Írországi lakosként regisztrált PayPal-felhasználók

A.3.4.1.1 Teljes visszatérítések

Ha Ön egy kereskedelmi tranzakció teljes összegét visszatéríti, visszatartjuk a kereskedelmi tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részét.

A vásárló számláján a kereskedelmi tranzakció teljes összegét jóváírjuk.

Megterheljük az Ön számláját a kereskedelmi tranzakció keretében eredetileg jóváírt összeggel, plusz a kereskedelmi tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részével.

Lásd még az 5.7.1 (Visszatérítések) szakaszt.

A3.4.1.2. Részleges visszatérítés

Ha a Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésnek csak egy részét téríti vissza, a PayPal a Kereskedelmi Tranzakciós Díj rögzített díjának a visszatérítés arányával megegyező arányú részét tartja vissza.

A vásárló Számláján akkora összeget írunk jóvá, amennyit Ön visszatérítésként meghatároz számunkra.

A PayPal levonja az Ön Számlájáról a Kereskedelmi Tranzakció következtében eredetileg jóváírt összeg arányos részét, plusz a Kereskedelmi Tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részének arányos részét.

Lásd még az 5.7.1 (Visszatérítések) szakaszt.

Az A3.4.1. szakasz helyett az A3.4.2. szakasz rendelkezései lesznek érvényesek az írországi lakosként regisztrált PayPal-felhasználókra, ha erről értesítést teszünk közzé az Irányelvfrissítések oldalon 2020. március 5-én vagy azt követően.

A3.4.2.Más ország lakosaként regisztrált PayPal-felhasználók

Ha Ön visszatérít egy kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetést, a visszatérítésért nem számítunk fel díjat, de a kifizetés fogadásáért eredetileg kifizetett díjakat nem kapja vissza.

A3.5. Kifizetések küldése a PayPal csoportos kifizetési szolgáltatásával (más néven Kifizetések szolgáltatással)

A3.5.1 Díjak

A kifizetés teljes összegének 2%-a

A3.5.2. A belföldi PayPal csoportos kifizetési tranzakciók díjának felső határa

A Belföldi Tranzakciókra az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

16,00 AUD

Brazil reál:

24,00 BRL

Kanadai dollár:

14,00 CAD

Cseh korona:

280,00 CZK

Dán korona:

84,00 DKK

Euró:

12,00 EUR

Hongkongi dollár:

110,00 HKD

Magyar forint:

3080,00 HUF

Izraeli sékel:

50,00 ILS

Japán jen:

1200,00 JPY

Maláj ringgit:

50,00 MYR

Mexikói peso:

170,00 MXN

Új-zélandi dollár:

20,00 NZD

Norvég korona:

90,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

640,00 PHP

Lengyel zloty:

46,00 PLN

Orosz rubel:

480,00 RUB

Szingapúri dollár:

20,00 SGD

Svéd korona:

100,00 SEK

Svájci frank:

16,00 CHF

Új tajvani dollár:

440,00 TWD

Thai bát:

460,00 THB

Angol font:

10,00 GBP

Amerikai dollár:

14,00 USDA3.5.3. Egyéb PayPal csoportos kifizetési tranzakciók díjának felső határa

Minden más tranzakcióra az alábbi egyedi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

100,00 AUD

Brazil reál:

150,00 BRL

Kanadai dollár:

90,00 CAD

Cseh korona:

1700,00 CZK

Dán korona:

500,00 DKK

Euró:

70,00 EUR

Hongkongi dollár:

660,00 HKD

Magyar forint:

18 500,00 HUF

Izraeli sékel:

320,00 ILS

Japán jen:

8000,00 JPY

Maláj ringgit:

300,00 MYR

Mexikói peso:

1080,00 MXN

Új-zélandi dollár:

120,00 NZD

Norvég korona:

540,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

3800,00 PHP

Lengyel zloty:

280,00 PLN

Orosz rubel:

2800,00 RUB

Szingapúri dollár:

120,00 SGD

Svéd korona:

640,00 SEK

Svájci frank:

100,00 CHF

Új tajvani dollár:

2700,00 TWD

Thai bát:

2800,00 THB

Angol font:

60,00 GBP

Amerikai dollár:

90,00 USDMegjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetésekre a belföldi tranzakciós díjak érvényesek.

A3.6. Hitelkártya és bankkártya csatolása és megerősítése (hitelkártya vagy bankkártya adatainak ellenőrzése).

A PayPal egyes Felhasználóknak a tranzakciós korlát növelése érdekében vagy a PayPal által meghatározott más okból Hitelkártya- és Bankkártya Összekapcsolási és Megerősítési Díjat számít fel.

Ez pénznemtől függően:

Ausztrál dollár:

2,00 AUD

Brazil reál:

4,00 BRL

Kanadai dollár:

2,45 CAD

Cseh korona:

50,00 CZK

Dán korona:

12,50 DKK

Euró:

1,50 EUR

Hongkongi dollár:

15,00 HKD

Magyar forint:

400 HUF

Izraeli sékel:

8,00 ILS

Japán jen:

200,00 JPY

Mexikói peso:

20,00 MXN

Új-zélandi dollár:

3,00 NZD

Norvég korona:

15,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

100,00 PHP

Lengyel zloty:

6,50 PLN

Orosz rubel:

60 RUB

Szingapúri dollár:

3,00 SGD

Svéd korona:

15,00 SEK

Svájci frank:

3,00 CHF

Új tajvani dollár:

70,00 TWD

Thai bát:

70,00 THB

Angol font:

1,00 GBP

Amerikai dollár:

1,95 USD


Ezt az összeget a hitelkártya vagy bankkártya sikeres megerősítését követően visszatérítjük Önnek.

A3.7. Adatigénylés

10,00 GBP vagy 12,00 EUR (igénylésenként)

Ezt a díjat számítjuk fel, ha Ön információkat kér tőlünk azzal kapcsolatban, hogy miért utasítottunk el egy adott fizetési megbízást. Ha Ön a számláján jelentkező hiba jóhiszemű igazolására kér információkat, arra nem vonatkoznak ezek a díjak.

A3.8. Banki elutasítás átutalás kezdeményezése esetén

A következő Díjat akkor számítjuk fel, ha a Felhasználó átutalást kezdeményez, de helytelen bankszámla- vagy kiszállítási adatokat ad meg.

Egyesült királyságbeli felhasználók: 0,50 GBP
Cseh Köztársaságbeli felhasználók: 200 CZK
Magyarországi felhasználók: 1500 HUF
Az euróövezetben regisztrált felhasználók: 3 EUR.

A3.9. Árazás jótékonysági szervezetek számára

A díjszabás igénybevételét kérelmezni kell, és azt a PayPalnek jóvá kell hagynia.

A3.9.1. Belföldi díjszabás jótékonysági szervezetek számára

A3.9.1.1. Belföldi díjszabás jótékonysági szervezetek számára az Egyesült Királyságban

1,4% + jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj fizetési tranzakciónként.

A3.9.1.2. Belföldi díjszabás jótékonysági szervezetek számára a releváns országokban:

1,9% + jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj fizetési tranzakciónként.

A3.9.1.3. Jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj

A fogadott kifizetés pénznemétől függően:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Brazil reál:

0,60 BRL

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Cseh korona:

10,00 CZK

Dán korona:

2,60 DKK

Euró:

0,35 EUR

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Magyar forint:

90 HUF

Izraeli sékel:

1,20 ILS

Japán jen:

40 JPY

Maláj ringgit:

2 MYR

Mexikói peso:

4,00 MXN

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Norvég korona:

2,80 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Orosz rubel:

10,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Svéd korona:

3,25 SEK

Svájci frank:

0,55 CHF

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Thai bát:

11,00 THB

Angol font:

0,20 GBP

Amerikai dollár:

0,30 USD


A3.9.2. Nemzetközi díjszabás jótékonysági szervezetek számára

A nemzetközi tranzakciók díjai jótékonysági szervezetek esetében megegyeznek a nemzetközi kereskedelmi tranzakciók fogadásának díjaival.

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetésekre a belföldi díjszabás érvényes.

A3.10. E-csekkek fogadása

Az E-csekkes kifizetésekre az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a fogadott pénznemtől függően):

Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által fogadott e-csekkek esetén

Minden egyéb felhasználó által fogadott e-csekkek esetén

Ausztrál dollár:

7,50 AUD

50,00 AUD

Brazil reál:

10,00 BRL

75,00 BRL

Kanadai dollár:

7,50 CAD

45,00 CAD

Cseh korona:

120,00 CZK

850,00 CZK

Dán korona:

30,00 DKK

250,00 DKK

Euró:

5,00 EUR

35,00 EUR

Hongkongi dollár:

38,00 HKD

330,00 HKD

Magyar forint:

1000 HUF

9250 HUF

Izraeli sékel:

20,00 ILS

160,00 ILS

Japán jen:

650 JPY

4000 JPY

Maláj ringgit

20,00 MYR

150,00 MYR

Mexikói peso:

55,00 MXN

540,00 MXN

Új-zélandi dollár:

7,50 NZD

60,00 NZD

Norvég korona:

33,00 NOK

270,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

250,00 PHP

1900,00 PHP

Lengyel zloty:

16,00 PLN

140,00 PLN

Orosz rubel:

200,00 RUB

1400,00 RUB

Szingapúri dollár:

8,00 SGD

60,00 SGD

Svéd korona:

40,00 SEK

320,00 SEK

Svájci frank:

6,50 CHF

50,00 CHF

Új tajvani dollár:

165,00 TWD

1350,00 TWD

Thai bát:

180,00 THB

1400,00 THB

Angol font:

3,50 GBP

30,00 GBP

Amerikai dollár:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11. Mikrokifizetések fogadása

Felhasználóinknak lehetősége van kérelmezni a Mikrokifizetési díjszabás alkalmazását meglévő számlájukra (a díjszabás igénybevételéhez a PayPal előzetes jóváhagyása szükséges). Ha Ön szeretne élni ezzel a lehetőséggel, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ez a díjszabás lesz érvényes a PayPal-számlára érkező összes, kereskedelmi tranzakciónak minősülő kifizetésre.

A3.11.1. Belföldi mikrokifizetések díja

5% + Mikrokifizetések rögzített díja

A3.11.2. Nemzetközi mikrokifizetések díja

6% + Mikrokifizetések rögzített díja

A3.11.3. Mikrokifizetések rögzített díja

A fogadott pénznem határozza meg.

Ausztrál dollár:

0,05 AUD

Brazil reál:

0,10 BRL

Kanadai dollár:

0,05 CAD

Cseh korona:

1,67 CZK

Dán korona:

0,43 DKK

Euró:

0,05 EUR

Hongkongi dollár:

0,39 HKD

Magyar forint:

15 HUF

Izraeli sékel:

0,20 ILS

Japán jen:

7 JPY

Maláj ringgit

0,20 MYR

Mexikói peso:

0,55 MXN

Új-zélandi dollár:

0,08 NZD

Norvég korona:

0,47 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

2,50 PHP

Lengyel zloty:

0,23 PLN

Orosz rubel:

2,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,08 SGD

Svéd korona:

0,54 SEK

Svájci frank:

0,09 CHF

Új tajvani dollár:

2 TWD

Thai bát:

1,80 THB

Angol font:

0,05 GBP

Amerikai dollár:

0,05 USD


Megjegyzés:Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált számlák közötti, euróban vagy svéd koronában végzett, nemzetközi kifizetésekre a belföldi díjszabás érvényes.

A3.12. PayPal üzleti kifizetések (küldés és fogadás)

„PayPal üzleti kifizetés” minden olyan kifizetés, amely egyesült királyságbeli felhasználók között megy végbe, (i) egy harmadik fél termékén vagy szolgáltatásán keresztül bonyolítják le, és kizárólag az egyenlegről vagy e-csekkről finanszírozzák (vagy mindkettőről), és (ii) amelyre a PayPal üzleti kifizetések díjai érvényesek.

A PayPal a következő díjat számíthatja fel az PayPal Üzleti Kifizetések után:

2,00 GBP tranzakciónként GBP-ben

0,50 USD tranzakciónként USD-ben

A PayPal Üzleti Kifizetések Díját a fogadó fél fizeti, kivéve, ha arról a kifizetés elküldése előtt tájékoztatják a küldő felet, mivel ebben az esetben a küldő félnek kell fizetnie.

A4. Szószedet

A4.1. „Kereskedelmi tranzakció” az a kifizetés, amelynek során árucikkek és szolgáltatások vásárlására vagy értékesítésére, bármilyen más típusú kereskedelmi tranzakció végrehajtására, vagy kifizetés fogadására kerül sor a PayPal „Pénz igénylése” szolgáltatása segítségével.

A4.2. „Személyes Tranzakció” az a kifizetés, amelynek során Ön pénzt küld (a „Pénz küldése” művelet „Ismerősök és család” lapjáról) vagy pénzt fogad a PayPal-számlájára ismerőseitől vagy családjától, anélkül, hogy a pénz mögött kereskedelmi tranzakció állna (vagyis a kifizetés nem foglalja magában árucikkek vagy szolgáltatások megvásárlását vagy más kereskedelmi tranzakciók végrehajtását).

Amennyiben Ön Kereskedelmi Tranzakciót hajt végre (például termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít), akkor nem kérheti, hogy a vásárló Személyes Tranzakción keresztül küldjön pénzt a vásárlásért.Ha ezt teszi, akkor a PayPal visszavonhatja az Ön jogosultságát a Személyes Tranzakciók egy részének vagy mindegyikének fogadására. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy:

A4.2.1 egyes országokból nem engedélyezett a Személyes Tranzakcióval való pénzküldés (ezek közé tartozik Kína és (bizonyos esetekre vonatkozóan) Németország is);

A4.2.2 a Brazíliában és Indiában regisztrált Számlák nem küldhetnek és nem fogadhatnak Személyes Tranzakció típusú kifizetéseket.Ez azt jelenti, hogy a Brazíliában vagy Indiában regisztrált Számlákra nem küldhet Személyes Tranzakció típusú kifizetéseket; és

A4.2.3. A díjat a küldő fél fizeti.

A4.3. A kifizetés akkor „belföldi”, ha a küldő és a kedvezményezett ugyanannak az országnak a lakosaként regisztrált a PayPalre.

A4.4. A kifizetés akkor „nemzetközi”, ha a küldő és a kedvezményezett két eltérő ország lakosaként regisztrált a PayPalre. A nemzetközi kifizetések díjának kiszámításához az országokat a következő csoportokba rendeztük:

Csoport neve

Országok

Észak-Európa

Åland-szigetek, Dánia, Feröer-szigetek, Finnország, Grönland, Izland, Norvégia, Svédország.

Európa I.

Ausztria, Belgium, Csatorna-szigetek, Ciprus, Észtország, Franciaország (és Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion és Mayotte), Németország, Gibraltár, Görögország, Írország, Man-sziget, Olaszország, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, Portugália, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Vatikánvárosi Állam.

Európa II.

Albánia, Andorra, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Grúzia, Magyarország, Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Macedónia, Moldova, Lengyelország, Románia, Oroszországi Föderáció, Szerbia, Svájc, Ukrajna.

A4.5. Százalékos díjak (például 2,90%): a kifizetés összegének meghatározott százaléka, amelyek felszámítása (ellentétes értelmű rendelkezés hiányában) a fogadott kifizetés pénznemében történik.

A4.6. A kereskedelmi tranzakciónak és a személyes tranzakciónak minősülő kifizetések rögzített díjai (ha az nincs másként meghatározva) a fogadott kifizetés pénznemétől függnek, és a következőképp alakulnak:

Pénznem:

Díj:

Pénznem:

Díj:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Brazil reál:

0,60 BRL

Norvég korona:

2,80 NOK

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Cseh korona:

10,00 CZK

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Dán korona:

2,60 DKK

Orosz rubel:

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svéd korona:

3,25 SEK

Magyar forint:

90,00 HUF

Svájci frank:

0,55 CHF

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Japán jen:

40,00 JPY

Thai bát:

11,00 THB

Maláj ringgit:

2,00 MYR

Angol font:

0,20 GBP (ír felhasználók által fizetendő)

0,30 GBP (bármely más felhasználók által fizetendő)

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

A 2019. augusztus 19-én vagy azt követően (a PayPal saját belátása szerint) (a PayPal weblapjainak jogi láblécben elérhető) Irányelvfrissítések oldalon a PayPal által közzétett további azonnali értesítéssel a GBP-ben fogadott, kereskedelmi tranzakciónak és a személyes tranzakciónak minősülő kifizetések rögzített díja 0,30 GBP-re nő az Írországban regisztrált felhasználók esetében.

A4.7. A kifizetések elküldéséért más pénznemben felszámított díjak: Egyes díjakat Önnek a PayPal számára a kifizetés összegének elküldéséhez használt egyenleg(ek) pénznemétől eltérő pénznemben kell megfizetnie. Ilyen esetben pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében, amelyért az 1. Melléklet A3.1. szakaszában meghatározott pénznemváltási díjat számítjuk fel Önnek) az egyes megfelelő kezdeti egyenlegek pénzneméről arra a pénznemre, amelyben a díj fizetendő, és az Ön által fizetendő díjakat az átváltott egyenlegből szedjük be.

A4.8 Az adott funkció ezen területeken való elérhetőségének függvényében, illetve azokban az esetekben, ahol az 1. díjszabás máshogy nem nyilatkozik, az 1. díjszabásban szereplő Egyesült Királyság kifejezést úgy kell tekinteni, hogy az Jersey-t, Guernsey-t, a Man-szigetet és Gibraltárt is magába foglalja. Ez a rendelkezés csak az 1. díjszabásra vonatkozik.