A PayPal-szolgáltatások Adatvédelmi Szabályzata

 

>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

A közvetlenül alább található, a PayPal szolgáltatásaira vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat érvényes Önre, és 2018. május 24-ig marad érvényben.  A módosított Adatvédelmi Szabályzat itt érhető el, és 2018. május 25-től lép érvénybe, illetve kezd Önre vonatkozni.

 

A PayPal-szolgáltatások Adatvédelmi Szabályzata

Utolsó frissítés: 2017. április 27.

 

Ugrás a következő szakaszhoz:

 

Tekintse meg, olvassa el, illetve töltse le és mentse el Adatvédelmi Szabályzatunkat

Jelen Adatvédelmi Szabályzat szabályozza a PayPal és minden hozzá kapcsolódó weboldal, alkalmazás és szolgáltatás (a továbbiakban együtt „PayPal-szolgáltatások”) által nyújtott termékeknek, szolgáltatásoknak, tartalmaknak, technológiáknak és funkcióknak az Ön általi használatát (ideértve többek között a PayPal-szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megadott bármilyen adat felhasználását). 

A PayPal-szolgáltatásokra történő regisztrációval, illetve a szolgáltatásokba való belépéssel és azok használatával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint felhasználjuk és hozzáférhetővé tegyük.

1. Áttekintés

A PayPal-szolgáltatások üzemeltetése, valamint a visszaélések kockázatának csökkentése érdekében a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (a továbbiakban: „PayPal” vagy „mi”) vállalatnak, mint adatkezelőnek személyes adatok, többek között hitelkártya-, bankkártya-, valamint bankszámla-adatainak megadását kell kérnie Öntől. A jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az itt meghatározott módon feldolgozzuk. Jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti az általunk gyűjtött adatok körét, és ezek felhasználásának módját. A PayPal rendkívül komolyan veszi az Ön adatainak feldolgozását, és adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően használja fel. A jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában az „adat” kifejezés magában foglal minden olyan bizalmas és/vagy személyazonosításra alkalmas, illetve egyéb információt, amely a PayPal-szolgáltatások felhasználóival kapcsolatba hozható, ideértve az ügyfelekre és kereskedőkre (jogi személyekre) vonatkozó információkat is.

Kifejezett beleegyezése nélkül nem adjuk el és nem adjuk bérbe adatait harmadik félnek marketingcélokra. Annak érdekében azonban, hogy biztosítani tudjuk a PayPal-szolgáltatások nyújtását felhasználóink részére, hogy időről időre javíthassunk a PayPal-szolgáltatások minőségén, illetve hogy megvédjük felhasználóink érdekeit, korlátozott mértékben, szigorú megkötések mellett bizonyos adatait megosztjuk harmadik felekkel, melynek módját részletesebben a jelen Adatvédelmi Szabályzat 3., 5. és 6. pontjaiban ismertetjük. Fontos, hogy figyelmesen áttanulmányozza a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, mivel az minden PayPal-szolgáltatás igénybevételére érvényes.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy szabályozza a PayPal-szolgáltatások felhasználóink általi (ideértve többek között a PayPal-szolgáltatásokat kereskedelmi vagy üzleti tevékenységük során használó felhasználókat) használatát, amennyiben erről szerződés másként nem rendelkezik.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítása: A jelen Adatvédelmi Szabályzatot érintő minden jövőbeli módosítást, amely megtalálható a Szerződési Feltételek Frissítése nevezetű dokumentumban (amely a PayPal-szolgáltatásokra való regisztrációjának időpontjában már közzétételre került a PayPal weboldalán, a “Szerződések” menüpontban)  , hivatkozás útján beépítésre kerül a jelen Adatvédelmi Szabályzatba, így ezen módosítások a Szerződési Feltételek Frissítése elnevezésű dokumentumban meghatározottak szerint lépnek hatályba. A „Szerződési Feltételek Frissítése” előzetes értesítést jelent valamely, az Ön PayPallal kötött szerződésének módosításáról, amelyet a PayPal írásban is az Ön rendelkezésére bocsáthat. Amennyiben nem ért egyet a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeivel, kérjük, ne regisztráljon a PayPal-szolgáltatásokra, illetve ne használja azokat.

Értesítés a módosításokról: Jelen Adatvédelmi Szabályzat időről időre módosításra kerülhet, amikor a PayPal-szolgáltatások új funkcióval bővülnek, vagy amennyiben szeretnénk ügyfeleink javaslatait beleépíteni a szabályzatba. A jelen Adatvédelmi Szabályzatot a módosított változat weboldalunkon való közzétételével bármikor módosíthatjuk. Hacsak nincs jogalapunk arra, hogy másként járjunk el, a módosított adatvédelmi szabályzat hatályba lépése előtt legalább 30 nappal korábban tájékoztatjuk a módosításról, a módosított szabályzat rendelkezésre bocsátása mellett Az értesítést közzétesszük weboldalunk/weboldalaink „Szerződési Feltételek Frissítése” menüpontjában és/vagy e-mailen keresztül elküldjük Önnek. A módosított adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének időpontjától vélelmezzük, hogy Ön elfogadta az Adatvédelmi Szabályzat minden módosítását. Ha nem ért egyet jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeivel, számláját bármikor lezárhatja.

Az Adatvédelmi Szabályzat legfrissebb verziójáért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a PayPal weboldalát itt.

Harmadik felek weboldalai: A PayPal weboldalának bizonyos oldalain harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások szerepelnek. Ezeket a weboldalakat azok saját adatvédelmi nyilatkozatai szabályozzák, ezért a PayPal nem vonható felelősségre ezen weboldalak működéséért, ide értve, de nem kizárólagosan azok adatkezelési gyakorlatát. Az adatok ilyen harmadik fél által üzemeltetett weboldalaknak vagy ezeken keresztül történő megadása esetén a felhasználóknak javasoljuk, hogy ellenőrizzék ezen weboldalak adatvédelmi szabályzatait, mielőtt személyazonosításra alkalmas adatokat bocsátanának a rendelkezésükre.

Nem keretszerződés: A félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem minősül „keretszerződésnek” az EU belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelve (2007/64/EK), illetve bármely olyan jogforrás alkalmazásában, amellyel ezen irányelv az Európai Unió vagy az EGT országainak jogrendszerébe átültetésre került (ide értve többek között az Egyesült Királyság pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009-es rendeletét).

Gyermekekre vonatkozó külön kitétel: Gyermekek nem jogosultak a PayPal-szolgáltatások igénybevételére, ezért kérjük, hogy kiskorú (18 év alatti) személyek semmilyen személyes adatot ne bocsássanak a rendelkezésünkre, és ne használják a PayPal-szolgáltatásokat.

Vissza a tetejére

2. Az általunk gyűjtött adatok

Kötelezően megadandó adatok: PayPal-számla megnyitásához, illetve a PayPal-szolgáltatások igénybe vételéhez meg kell adnia nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail-címét. A PayPal-szolgáltatások igénybevételével történő fizetési műveletek lebonyolításához meg kell adnia hitelkártyájának, bankkártyájának vagy bankszámlájának adatait. Emellett a folyamat során arra is megkérjük, hogy válasszon két különböző megválaszolandó biztonsági kérdést (ez lehet például a születési helye vagy a háziállata neve).

Bizonyos nagy értékű tranzakciók indítása vagy fogadása esetén, valamint, ha a PayPal-szolgáltatásokon keresztül intézett átlagos fizetési forgalma magas összeget ér el, illetve bármilyen egyéb esetben, amikor azt az európai jog szerinti, pénzmosás elleni kötelezettségeink megkívánják, egyéb kereskedelmi és/vagy azonosító adatot is igényelni fogunk Öntől.

Saját eszköz használata: Amikor a PayPal-szolgáltatásokat bármilyen eszközön igénybe veszi (függetlenül attól, hogy az eszköz vezeték nélkül, vezetéken keresztül vagy más módon kapcsolódik a PayPalhoz), a PayPal-szolgáltatások biztosításához a fentieken kívül begyűjthetjük és eltárolhatjuk eszközének bejelentkezési adatait (ide értve, de nem kizárólagosan az eszközazonosítót) és földrajzi adatait is.

Fényképek: Néhány általunk nyújtott funkció használatakor (ide értve, de nem kizárólagosan mobilalkalmazása PayPal POS funkcióját) kérhetjük, hogy töltsön fel magáról képet, hogy az adott szolgáltatásokat biztosítani tudjuk. Arcának felismerhetőnek kell lennie. A feltöltött képért kizárólag Ön a felelős.

Hűségadatok: Amennyiben lehetőséget biztosítunk arra, hogy bizonyos, arra alkalmas hűségprogramokban való tagságának tényét hozzákapcsolja számlájához, kérhetjük, hogy adja meg hűségprogram-tagsági azonosítóját.

Tranzakcióadatok: Amikor a PayPal-szolgáltatásokon keresztül pénzt küld valakinek vagy fogad valakitől, kérni fogjuk Öntől az adott tranzakcióra vonatkozó adatokat. Ilyen adat például az összeg, a tranzakció típusa (termék vásárlása, szolgáltatás vásárlása vagy egyszerű pénzátutalás) és a vásárlás egyéb részletei, valamint a harmadik fél e-mailcíme vagy telefonszáma. Ezenkívül, amikor egy másik PayPal-ügyfélnek küld pénzt, a tranzakció végrehajtásához kérhetjük, hogy adja meg az adott ügyfél személyes adatait. Ezeket az adatokat az érintett ügyfél is biztosíthatja számunkra. Az esetleges jogosulatlan tranzakciók felderítése érdekében begyűjtjük továbbá a PayPal-számla eléréséhez, illetve a PayPal-szolgáltatások igénybevételéhez használt internetcímet (IP-címet), illetve a számítógép vagy más eszköz azonosító adatait.

Harmadik féltől származó, Önre vonatkozó információk: Annak érdekében, hogy minden ügyfelünket megvédjük az esetleges csalásoktól, az Ön által megadott információkat a Fizetési Műveletek Feldolgozóinál és/vagy Hitelreferencia és Csalásmegelőzési Ügynökségeknél ellenőrizzük. Az ilyen ellenőrzések során az említett szolgáltatóktól személyazonosításra alkalmas adatokat kapunk Önről. Amennyiben hitelkártyát, bankkártyát vagy bankszámlát regisztrál a PayPalnál, kártyahitelesítő és csalást kiszűrő szolgáltatásokkal ellenőrizzük, hogy bankkártya és a hitelkártya adatai, valamint a lakcím egyezik-e az Ön által a PayPalnak megadott adatokkal, illetve azt, hogy nem jelentették-e a kártya elvesztését vagy ellopását.

Amennyiben Ön a PayPal-szolgáltatásokon keresztül átlagosan nagy összegű fizetési forgalmat generál, vagy ha kereskedőként kevés értékesítési előzményadattal rendelkezik, bizonyos esetekben háttérellenőrzést végzünk vállalkozásáról, melyhez Önre és a vállalkozására, illetve esetlegesen (amennyiben erre jogilag lehetőségünk van) a vállalat vezető tisztségviselőire, tulajdonosaira és partnereire vonatkozó információkat kérünk be hitelreferencia és csalásmegelőzési ügynökségektől. Amennyiben pénztartozása áll fenn irányunkban, hitelképességi vizsgálatot végezhetünk, melyhez hitelreferencia és csalásmegelőzési ügynökségektől a törvény által megengedett mértékben további adatokat kérhetünk Önről. A PayPal fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármely számlával összefüggésben rendszeres időközönként egy ilyen hitelreferencia vagy csalásmegelőzési ügynökségen keresztül lekérdezze és ellenőrizze egy vállalkozás és/vagy ügyfél hiteljelentését, és fenntartja a jogot az adott számla lezárására a hitelvizsgálati folyamat során szerzett információktól függően.

Ha PayPal-számláját termékek eladásához használja, akkor a nyilvános adatokat is gyűjthetünk vállalkozásáról, annak méretét és ügyfeleinek számát is beleértve, illetve közösségimédia-felületeken való viselkedéséről (például az ehhez használt e-mailcímet vagy a „tetszikek” és „követők” számát), de csak annyiban és olyan mértékig, amennyiben ezen nyilvános adatok a tranzakciók és/vagy a vállalkozás értékelésének megerősítése szempontjából relevánsak.

Önre vonatkozó információk más forrásból: Egyéb forrásokból is gyűjthetünk információkat Önről, többek között a PayPal-cégcsoport tagjaitól, más cégektől (ezek adatvédelmi szabályzatai és az alkalmazandó jogszabályok szerint), illetve olyan egyéb számlákról, amelyekről okkal feltételezhetjük, hogy (akár részben, akár egészben) az Ön ellenőrzése alatt állnak.

Kiegészítő ellenőrzés: Ha nem tudjuk megerősíteni az Ön által megadott adatokat, vagy ha egy olyan címmel igényel csekkes pénzfelvételt, amely nem egyezik a hitelesített hitelkártyájához tartozó számlázási címmel, akkor kérhetjük, hogy töltsön fel weboldalunkra vagy faxon keresztül küldjön el számunkra további adatokat (pl. másolatot vezetői engedélyéről, hitelkártyája pénzforgalmi kivonatáról és/vagy egy közelmúltbeli közüzemi számláról, vagy bármely más olyan információt, amely összekapcsolja Önt az adott címmel). Ezenkívül olyan további kérdések online megválaszolására is kérhetjük, amelyek az adatok ellenőrzését segítik.

Webhelyforgalmi adatok: Az internetes kommunikációs szabványok működéséből adódóan a PayPal weboldalára lépéskor vagy annak elhagyásakor automatikusan megkapjuk annak a weboldalnak a címét, ahonnan érkezett, illetve ahová továbblépett. Adatokat gyűjtünk továbbá arról is, hogy weboldalunk mely aloldalait látogatta meg, hogy milyen IP-címeket és milyen típusú böngészőt használt weboldalunk eléréséhez, illetve hogy azt hányszor és milyen időpontban tette.

Sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló technológiák alkalmazása: Amikor meglátogatja weboldalunkat, vagy valamilyen PayPal-szolgáltatást vesz igénybe, cégünk, illetve azok a cégek, amelyekkel együtt dolgozunk, kis adatfájlokat helyezhetnek el a számítógépén vagy más eszközén. Ezek az adatfájlok lehetnek sütik, pixelcímkék, „Flash-sütik” vagy más olyan helyi tároló-elemek, amelyeket a böngésző vagy a kapcsolódó alkalmazások használnak (a továbbiakban együtt „Sütik”). A Sütiket arra használjuk, hogy felismerjük Önt mint ügyfelünket, hogy testre szabjuk a PayPal-szolgáltatásokat, a tartalmakat és a reklámokat, hogy mérjük a promóciós hatékonyságot és biztosítsuk, hogy számlája biztonsága ne kerüljön veszélybe, hogy csökkentsük a kockázatokat és megelőzzük a csalásokat, valamint hogy erősítsük a weboldalainkba és a PayPal-szolgáltatásokba vetett bizalmat és azok biztonságát.

Szabadon dönthet arról, hogy elutasítja a Sütiket, ha böngészője vagy a böngészőbővítménye ezt lehetővé teszi, kivéve, ha a Sütik a csalások megelőzése vagy az általunk üzemeltetett weboldalak biztonságának biztosítása érdekében szükségesek. Mindemellett a Sütik elutasítása zavarhatja weboldalunk és a PayPal-szolgáltatások használatát.

Az ilyen jellegű technológiák használatával kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg a sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló technológiák alkalmazására vonatkozó útmutatónkat.

Kommunikáció: Amikor ügyfélszolgálati kérdésekben vagy egyéb célból kommunikál velünk (pl. e-mailen, faxon, telefonon, tweeten keresztül), akkor ezen információkat és válaszainkat megőrizzük számlája nyilvántartásában.

Kérdőívek, Felmérések, Nyereményjátékok és Profiladatok: A felhasználóink számára időről időre kérdőívek, felmérések és nyereményjátékok kitöltésének, illetve azokban való részvétel lehetőségét ajánljuk fel, amelyek például demográfiai információk összegyűjtésére vagy a felhasználók érdeklődésének és igényeinek felmérésére szolgálnak. Amennyiben ezeken a kérdőíveken, felméréseken vagy nyereményjátékokon személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjtünk a felhasználóinkról, akkor ezen adatok felhasználásának módjáról még az adott felmérésen vagy nyereményjátékon való részvétel, illetve az adott kérdőív kitöltése előtt tájékoztatjuk a felhasználókat.

Azok a magánszemélyek, akik nem Regisztrált Felhasználói a PayPal Szolgáltatásainak és Igényléseinek: Olyan esetekben, amikor a PayPal-szolgáltatások egy regisztrált felhasználója olyan személyt próbál bevonni egy tranzakcióba (például kifizetés vagy egyéb juttatás kedvezményezettjeként vagy kifizetési kérelem címzettjeként), aki nem regisztrált felhasználója a PayPal-szolgáltatásoknak, a regisztrált felhasználó által beküldött adatokat, például a másik fél e-mailcímét, telefonszámát és/vagy nevét megőrizzük. Bár ezeket az adatokat az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban egy meghatározott ideig tároljuk, nem használjuk fel őket a nem regisztrált személyek marketig célból történő megkereséséhez. Ezenkívül ezeknek a személyeknek ugyanolyan joga van a saját adataikhoz való hozzáféréshez és azok kijavításához (feltéve, hogy adataik pontosak voltak), mint a PayPal-szolgáltatások bármely más használójának.

Számlaadatok: Jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában számlaadatok („Számlaadatok”) alatt többek között a következők értendők: név, cím, e-mailcím, telefonszám, felhasználónév, fénykép, IP-cím, eszközazonosító, földrajzi helymeghatározási adatok, számlaszámok, számlatípusok, a számlához kapcsolódó fizetési módok, a fizetési tranzakciók részletei, a kereskedelmi tranzakciók részletei, az ügyfélnyilatkozatok és -jelentések, a számla-preferenciák, az „ügyfél azonosítása (KYC)” részeként gyűjtött azonosító adatok és az ügyfelek levelezése.

 Vissza a tetejére

3. Hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött adatokat

Belső felhasználás: Adatait a PayPal az Egyesült Államokban és a világ más részein található létesítményeiben lévő szerverein gyűjtjük, tároljuk és dolgozzuk fel. Az adatok gyűjtésével elsődlegesen az a célunk, hogy biztonságos, zökkenőmentes, hatékony és személyre szabott élményt nyújthassunk Önnek. Beleegyezik, hogy személyes adatait felhasználhatjuk a következőkhöz:

 • tranzakciók feldolgozásához és a PayPal-szolgáltatások biztosításához;
 • személyazonosságának ellenőrzéséhez, többek között a számla létrehozásakor és jelszó-visszaállításkor;
 • viták rendezéséhez, díjak begyűjtéséhez és problémák megoldásához;
 • kockázatok kezeléséhez, illetve csalás vagy más potenciálisan illegális vagy tiltott tevékenység felderítéséhez, megelőzéséhez és/vagy orvoslásához;
 • szabályzatok vagy alkalmazandó felhasználási szerződések megsértésének felderítéséhez, megelőzéséhez vagy orvosolásához;
 • ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosításához;
 • a felhasználói élmény testreszabásával a PayPal-szolgáltatások javításához;
 • a PayPal-szolgáltatások teljesítményének méréséhez, tartalmuk és megjelenítésük fejlesztéséhez;
 • informatikai infrastruktúránk kezeléséhez és védelméhez;
 • célzott marketinghez és hirdetésekhez, szolgáltatásfrissítések biztosításához és promóciós ajánlatok továbbításához a PayPal-számlájánál megadott kapcsolattartási preferenciák (lásd alább a „Kapcsolatfelvétel a PayPal ügyfeleivel” részt) és a PayPal-szolgáltatások igénybe vétele során kifejtett tevékenysége alapján; és
 • hitelképességi és fizetőképességi ellenőrzések végrehajtásához, a pontosság érdekében az adatok összehasonlításához és harmadik felekkel való ellenőriztetéséhez.

Kérdőívek, Nyereményjátékok, Felmérések és Profiladatok: Amennyiben úgy dönt, hogy kitölti, illetve részt vesz opcionálisan igénybe vehető kérdőíveinkben vagy felméréseinkben, akkor a részvétel során keletkezett adatokat a PayPal-szolgáltatások javítására, marketing vagy hirdetési információk küldésére, a nyereményjátékok kezelésére, illetve a felmérésben részletesen kifejtett célokra használhatjuk fel.

Kapcsolatfelvétel a PayPal ügyfeleivel: E-mailen keresztül rendszeresen kommunikálunk felhasználóinkkal a kért szolgáltatások biztosítása érdekében. A felhasználókkal telefonon is kommunikálunk annak érdekében, hogy:

 • intézzük az ügyfelek panaszait, illetve a felhasználók PayPal-szolgáltatásokon keresztül benyújtott reklamációit;
 • megválaszoljuk az ügyfélszolgálathoz intézett kérdéseket;
 • értesítsük a felhasználókat, ha úgy véljük, hogy számláikat vagy bármely tranzakciójukat törvénytelen célra használják;
 • megerősítsük a felhasználó személyazonosságával, üzleti- vagy számlaaktivitásával kapcsolatos információkat;
 • adósságbehajtási tevékenységeket végezzünk;
 • ügyfélszolgálati felméréseket végezzünk; valamint
 • kivizsgáljuk a gyanús tranzakciókat.

E-mailcímét vagy lakcímét a következőkre használjuk: megerősítjük PayPal-számlája megnyitását, értesítéseket küldünk a PayPalon keresztül küldött vagy fogadott (beleértve az alábbiakban ismertetett ajánlásért járó) kifizetésekről, információkat küldünk termékeink és szolgáltatásaink fontos változásairól, valamint a törvény által előírt egyéb értesítéseket és közléseket küldünk. Általában véve a felhasználók nem mondhatják le az ilyen megkereséseket, de ezek elsősorban információs, nem pedig promóciós jellegűek.

E-mailcímét más típusú, az Ön által irányítható kapcsolattartáshoz is felhasználhatjuk, mint amilyen többek között a „PayPal hírek” hírlevél, az aukciós tippek, az ügyfélfelmérések és harmadik felek speciális promócióiról szóló értesítések. Eldöntheti, hogy ezen megkeresések közül csak néhányat, mindet vagy egyet sem kíván fogadni. Ezt megteheti a regisztrációs folyamat befejezésekor, illetve bármikor, ha bejelentkezik a számlájába PayPal weboldalán, kiválasztja a Saját számla, a Profil, majd a Saját számla beállításai lehetőséget, és frissíti a kapcsolattartási preferenciáit.

Megkereshetjük SMS-ben is a fent leírtak szerint (ilyenkor az SMS-t e-mailként fogjuk kezelni az Ön kapcsolattartási preferenciái alkalmazásában).

Pénzügyi kimutatásaink és működésünk független könyvvizsgálata során a könyvvizsgálók kapcsolatba kívánhatnak lépni ügyfeleink egy kisebb csoportjával nyilvántartásaink pontosságának ellenőrzése érdekében. A könyvvizsgálók azonban semmilyen másodlagos célra nem használhatják fel személyazonosításra alkalmas adatait.

Vissza a tetejére

4. Marketing

Egyesíthetjük adatait más cégektől gyűjtött adatokkal, és felhasználhatjuk ezeket a PayPal-szolgáltatások javítására és személyre szabása érdekében. Ha nem szeretne marketingcélú megkereséseket kapni tőlünk, vagy nem kíván részt venni a hirdetések testreszabását elősegítő programokban, egyszerűen jelentkezzen be számlájába, válassza a Saját számla, a Profil, majd az Értesítési beállítások lehetőséget, és frissítse a Kapcsolattartási preferenciákat, vagy kövesse az adott megkeresésben vagy hirdetésben szereplő, erre vonatkozó utasításokat.

Vissza a tetejére

5. Hogyan osztjuk meg az adatokat más PayPal-felhasználókkal

Amennyiben Ön regisztrált PayPal-felhasználó, úgy neve, e-mail-címe, telefonszáma (ha van), regisztrációjának dátuma, a hitelesített PayPal-felhasználóktól érkezett fizetési tranzakciók száma, illetve az az információ, hogy rendelkezik-e hitelesített bankszámlával, azon PayPal-ügyfelek számára is elérhető, akiknek fizetett, vagy akik a PayPal-szolgáltatások használatával kívánnak pénzt küldeni Önnek. Ha Üzleti számla tulajdonosa, a többi PayPal-ügyfél számára is láthatóvá tesszük továbbá az Ön által megadott webhelycímet (URL-t), illetve az Ön által magadott ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételre vonatkozó adatokat. Emellett ezek az adatok és más információk harmadik felekkel is megoszthatók, ha és amikor ezeket a harmadik feleket a PayPal-szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használja. A hitelkártyaszámát, a bankszámláját és egyéb pénzügyi adatait azonban nem fedjük fel sem azok előtt, akiknek fizetett vagy akik a PayPal-szolgáltatásokon keresztül Önnek fizettek, sem a PayPal-szolgáltatást használó harmadik felek előtt, kivéve, ha ezt Ön kifejezetten engedélyezte, vagy ha erre hitelkártyákra vonatkozó szabályok, bírósági végzés vagy más jogi eljárás kötelez minket.

Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, és ezekért a PayPalon keresztül fizet, akkor a tranzakció végrehajtásához megadhatjuk az eladónak a termék kiszállítási és az Ön számlázási címét. Ha az eladó felé kezdeményezett fizetési kísérlete sikertelen, vagy később érvénytelenítik, akkor a sikertelen fizetés részleteit is megadhatjuk az eladónak. Vitás ügyek rendezése érdekében megadhatjuk az adott vevőnek az eladó címét azért, hogy a terméket visszaküldhesse az eladónak.

Ha mobilalkalmazást használ, az ott tárolt képét megoszthatjuk más PayPal-felhasználókkal, annak érdekében, hogy azonosítani tudják Önt. Ön a képe fenti célokra történő felhasználásához nem kizárólagos, de világszerte érvényes, jogdíjmentes, átruházható és al-felhasználásba adható felhasználási jogot biztosít számunkra.

Más felhasználókkal azt a tényt is megoszthatjuk, hogy Ön egy közelben tartózkodó ügyfél. Ha nem szeretné megosztani ezt az információt, az ilyen jellegű adatok beállításait mobileszközén is elérheti, megtekintheti és szabályozhatja.

Ha a PayPallal lép be külső weboldalakra vagy mobilalkalmazásokba, akkor azokkal a harmadik felekkel, akik ezt a szolgáltatást nyújtják a bejelentkezéshez, megoszthatjuk bejelentkezési állapotát, valamint azokat a személyes és egyéb számlaadatokat, amelyek megosztását engedélyezte annak érdekében, hogy a harmadik fél azonosíthassa Önt. A PayPal az említett harmadik feleknek nem ad hozzáférést PayPal-számlájához, és csak kifejezett engedélyével bonyolít le kifizetéseket számlájáról ezen harmadik felek részére. Az ilyen jellegű adatok kereskedőkkel való megosztásának beállításaihoz PayPal-számlájára bejelentkezve férhet hozzá, illetve itt tekintheti meg és szabályozhatja is azokat.

Ha a mobilalkalmazásunkban bizonyos, arra alkalmas hűségprogramokban való tagságát hozzárendeli a számlájához, akkor az adott hűségprogramban részt vevő bármely kereskedővel megoszthatjuk hűségprogram-tagsági azonosítóját, amikor a PayPalon keresztül fizet a kereskedőnek. Ha a hűségprogram-tagsági azonosítóját eltávolítja a számlájáról, akkor a továbbiakban nem osztjuk meg ezt az információt.

Harmadik felekkel, köztük kereskedőkkel együttműködve lehetővé tesszük az ilyen feleknek, hogy elfogadják vagy megkönnyítsék a PayPal-szolgáltatásokon keresztül Öntől érkező, illetve Önnek küldött kifizetéseket. Az ilyen műveletek során a harmadik felek megoszthatják velünk egyes adatait, például az e-mailcímét vagy a telefonszámát, amikor kifizetést indítanak az Ön részére, vagy Ön próbál az adott harmadik félnek fizetni. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy megerősítsük, hogy Ön PayPal-ügyfél, hogy a PayPal végrehajthatja a kifizetést, valamint arra, hogy egy Önnek érkező kifizetésről értesítést küldjünk. Emellett, ha kéri, hogy igazoljuk PayPal-ügyfélstátuszát harmadik feleknek, akkor ezt megtesszük. Felhívjuk figyelmét arra, hogy azok a harmadik felek, akiktől vásárol vagy akikkel szerződést köt, saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek, és a PayPal nem vonható felelősségre ezen felek működéséért, ideértve adatkezelési gyakorlatukat is.

Ha egy PayPal-számlát közvetlenül egy harmadik fél weboldalán vagy harmadik féltől származó alkalmazáson keresztül nyit meg, az adott weboldalon vagy alkalmazásban (és nem közvetlenül a PayPal-szolgáltatásokon keresztül) megadott adatokat megosztja az adott harmadik fél weboldalának vagy alkalmazásának tulajdonosával is, és adatait saját adatvédelmi szabályzataik szerint kezelhetik.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy minden alkalommal, amikor egy PayPal-ügyfélnek (beleértve a kereskedőket is) PayPal-számlája használatával fizet vagy fizetni próbál, a PayPal átadja a fent említett adatokat a PayPal ezen ügyfeleinek (akik adott esetben az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülről is származhatnak), hogy feldolgozhassák, végrehajthassák vagy más módon kezelhessék a kifizetéseket, illetve információkat szolgáltathassanak azokról. Emellett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a PayPal tranzakciós információkat és egyéb, a PayPal mobilalkalmazások (például az értékesítési pontokon keresztüli termékértékesítés) használatához szükséges adatokat szolgáltasson azoknak a kereskedőknek vagy más PayPal-ügyfeleknek, amelyeket Ön kifejezetten megjelölt, illetve a PayPal mobilalkalmazással vagy az értékesítési ponton lévő termékkel kiválasztott.

 

Vissza a tetejére

6. Hogyan osztjuk meg az adatokat egyéb harmadik felekkel

Csakúgy, mint a legtöbb bank vagy pénzügyi/fizetési szolgáltató, a PayPal is együttműködik olyan szolgáltató harmadik felekkel, amelyek fontos funkciókat biztosítanak ahhoz, hogy könnyebb, gyorsabb és biztonságosabb fizetési módot valósíthassunk meg; illetve együttműködünk egyéb üzleti partnerekkel is. Ezen szolgáltatókkal és egyéb partnerekkel időnként meg kell osztanunk felhasználói adatokat ahhoz, hogy szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk.

Általánosságban elmondható, hogy a luxemburgi jogszabályok, amelyek hatálya alá tartozik a PayPal felhasználói adatainak kezelése is (adatvédelem és banktitok), nagyobb átláthatóságot követel, mint a legtöbb EU-jogszabály. Éppen ezért az EU-ban működő internetes szolgáltatók vagy pénzügyi szolgáltatók nagy többségével ellentétben a PayPal a jelen Adatvédelmi irányelvekekben a közzététel céljával és a közzétett információk típusával együtt felsorolja azokat a szolgáltató harmadik feleket és üzleti partnereket, akikkel az adatait megoszthatjuk. A harmadik felek listáját az itt, illetve alább, az a), a d) és a g) pontokban szereplő hivatkozásra kattintva is megtalálja.  A jelen Adatvédelmi irányelvekek elfogadásával és PayPal-számla fenntartásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az itt felsorolt célokra átadjuk az említett harmadik feleknek.

A PayPal a fent említett harmadik felek listáját minden negyedévben (január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én) frissítheti. A PayPal a frissítésekben szereplő új szervnek, új célból, illetve új adattípusból kizárólag 30 nappal azután kezdi meg bármely adat átadását, hogy az ezeket tartalmazó listát a jelen Adatvédelmi Szabályzaton keresztül közzétette. A listát minden negyedévben érdemes áttekintenie a PayPal weboldalán, a fent említett időpontokban. Ha nem kifogásolja az új adatszolgáltatást a harmadik felek frissített listájának közzétételétől számított 30 napon belül, vélelmezzük, hogy elfogadta a lista és a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításait. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, számláját bármikor lezárhatja, és abbahagyhatja szolgáltatásaink használatát.

A PayPal semmilyen személyes adatát nem adja el és nem adja bérbe harmadik feleknek azok marketingcéljaira az Ön kifejezett beleegyezése nélkül, illetve ezeket az adatokat csak szigorú feltételekkel, kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett célokra szolgáltatja ki. Ez az adatok EGT-n kívüli tagállamokba történő továbbítására is vonatkozik.

A PayPal-szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében előfordulhat, hogy a begyűjtött adatok (melyeket a 2. pontban ismertettünk) egy részét ki kell szolgáltatnunk olyan más, PayPal-csoporthoz tartozó jogalanyoknak vagy egyéb jogalanyoknak – köztük a 6. pontban említett feleknek is – amelyek pénzforgalmi szolgáltatói, fizetési művelet-feldolgozói vagy számlatulajdonosi (vagy hasonló) szerepet töltenek be.  Ön tudomásul veszi, hogy az esetükben irányadó helyi jogszabályok szerint az ilyen jogalanyok olyan törvények, rendeletek, kérések, vizsgálatok vagy utasítások hatálya alá tartozhatnak, amelyek szükségessé tehetik az adatoknak az adott ország illetékes hatóságai számára történő átadását. A PayPal-szolgáltatások igénybevételével beleegyezik, hogy az említett adatokat a PayPal-szolgáltatások biztosítása érdekében továbbítsuk.

Kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a PayPalt arra, hogy az adataival a következőkben felsoroltak némelyikét vagy mindegyikét megtegye:

 1. Kiadhatjuk a szükséges információkat a következők számára: a rendőrség és más bűnüldöző szervek; a biztonsági erők; az illetékes kormányzati, kormányközi vagy nemzetek feletti szervek; az illetékes hivatalok, szervezeti egységek, szabályozó hatóságok, önszabályozó hatóságok vagy szervezetek (ideértve többek között a szolgáltató harmadik felek listáján itt található, „Hivatalok” részben megjelölt hivatalokat) és olyan más harmadik felek, ideértve a PayPal-csoport társaságait is, (i) amelyekkel többek között a 2015. július 24-i, az Egyesült Államoknak a Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvényéről („FATCA-törvény”) szóló, valamint a 2015. december 18-i, az OECD közös jelentéstételi előírásáról („CRS-törvény”) szóló luxemburgi törvényekből fakadó jogi kötelezettségeink miatt együtt kell működnünk vagy lehetőségünk van együttműködni; (ii) amelyekről okkal feltételezhetjük, hogy együttműködésünk helyénvaló a csalások vagy egyéb illegális tevékenységek vagy potenciális jogellenes tevékenységek vizsgálata során, illetve (iii) annak érdekében, hogy kivizsgáljuk a Felhasználási Szerződés megsértéseit (beleértve többek között az Ön finanszírozási forrását, valamint hitel- vagy bankkártyájának kibocsájtóját).
  Amennyiben Ön a FATCA- vagy a CRS-törvény hatálya alá tartozik, akkor tájékoztatnunk kell Önt arról, hogy mely adatait adhatjuk ki a különböző hatóságoknak. Olvassa el a további tudnivalókat a PayPal FATCA- és CRS-törvény szerinti kötelezettségeiről és ezek Önre gyakorolt esetleges hatásáról, illetve az ezek eredményeképpen kiadható adatokról.
  Mi és más szervezetek, köztük a PayPalt elfogadó felek is megoszthatják, elérhetik és felhasználhatják (más országokból is) azokat a szükséges információkat (többek között a csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségek által rögzített adatokat), melyek segítenek nekünk és nekik a kockázatok felmérésében és kezelésében (többek között a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben). Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni az érintett csalásmegelőzési ügynökségekről. A Hivatalokkal, a csalásmegelőzési ügynökségekkel és más harmadik felekkel kapcsolatos további információért kattintson ide.
 2. Kiadhatunk számlaadatokat szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogosultjainak, amennyiben azok az EU valamely tagállamának vonatkozó nemzeti jogszabályai szerint a PayPal ellen az adatok peren kívüli kiadására irányuló követelést nyújtanak be szellemi tulajdonhoz fűződő jogok olyan megsértése miatt, amelyhez PayPal-szolgáltatásokat használtak (lásd többek között például a német védjegytörvény 19. szakaszának 2. bekezdésének 3. alpontját, vagy a német szerzői jogi törvény 101. szakaszának, 2. bekezdésének 3. alpontját).
 3. Kiadhatjuk a szükséges információkat a hitelkártya-szövetkezetek, valamint a polgári vagy büntetőjogi eljárások követelményeinek megfelelően, azok kérésére.
 4. Ha Ön kereskedőként harmadik félen keresztül éri el vagy integrálja a PayPalt, bármely ilyen partner számára kiadhatjuk az ilyen jellegű megállapodások megkönnyítéséhez és fenntartásához szükséges információkat (ideértve többek között PayPal-integrációjának állapotát, hogy aktív PayPal-számlával rendelkezik-e, illetve hogy már együttműködik-e egy másik PayPal-integrációs partnerrel).
 5. Kiadhatjuk a szükséges információkat az itt felsorolt fizetési műveletek feldolgozóinak, könyvvizsgálóknak, ügyfélszolgálati szolgáltatóknak, hitelreferencia és csalásmegelőzési ügynökségeknek, pénzügyi szolgáltatóknak, kereskedelmi partnereknek, marketing- és PR-társaságoknak, operatív szolgáltatóknak, a csoporthoz tartozó cégeknek, ügynökségeknek, piacoknak és egyéb harmadik feleknek. Ezen adatkiadások célja, hogy lehetővé tegyük a PayPal-szolgáltatások biztosítását az Ön számára. A harmadik felek listáján az egyes „Kategóriák” alatt olyan nem kizárólagos példákat is megadunk a tényleges harmadik felekre vonatkozóan (amelyek magukban foglalhatják megbízottjaikat és jogutódjaikat), amelyek számára az Ön számlaadatait jelenleg elérhetővé tesszük, illetve amelyeknél megfontolhatjuk ezen adatok kiadását, a cél és a ténylegesen kiadott adatok megjelölése mellett (kivéve amikor – ahogy ez korábban kifejezetten említésre került – ezeket a harmadik feleket törvény vagy szerződés korlátozza abban, hogy az adatokat a megosztás eredeti célján túlmenően másodlagos célokra is felhasználhassák).
 6. Kiadhatjuk a szükséges információkat ügynökének vagy jogi képviselőjének (például meghatalmazottjának vagy kirendelt gondnokának).
 7. Kiadhatunk összesített statisztikai adatokat üzleti partnereinknek vagy PR-célokra. Például nyilvánosságra hozhatjuk, hogy felhasználóink egy bizonyos százaléka Manchesterben él. Az összesített információ azonban nem vezethető vissza egyes személyes adatokra.
 8. Tőlünk független harmadik felekkel (ezek itt felsorolva) megoszthatunk bizonyos szükséges számlaadatokat; ezen harmadik felek az adatokat a következő célokra használhatják fel:
  1. Csalásmegelőzés és kockázatkezelés: a csalás megelőzése vagy a kockázat felmérésének és kezelésének elősegítése érdekében. Ha például az eBay Inc.-en vagy társult vállalatain (a továbbiakban: az „eBay”-en) keresztül használja a PayPal-szolgáltatásokat termékek vásárlására vagy eladására, az eBay-jel számlaadatokat oszthatunk meg annak érdekében, hogy segítsünk megvédeni számláit a csalásoktól, hogy figyelmeztethessük, ha ilyen csalárd tevékenységet észlelünk a számláin, vagy kiértékelhessük hitelkockázatát.

   A csalások megelőzésére és a kockázatok kezelésére tett erőfeszítéseink részeként megoszthatjuk a szükséges számlaadatokat az eBay-jel olyan esetekben, amikor a PayPal visszatartást vagy más korlátozást léptetett életbe a számláját érintő viták, reklamációk, visszaterhelések vagy más, termékek eladásával vagy vásárlásával kapcsolatos esetek következtében. Csalásmegelőzési és kockázatkezelési tevékenységünk részeként továbbá megoszthatunk számlaadatokat az eBay-jel, hogy lehetővé tegyük számára a vevőket és az eladókat értékelő programjai működtetését.
  2. Ügyfélszolgálat: ügyfélszolgálati célokra, többek között a számlakarbantartáshoz, illetve vitás (például számlázással vagy tranzakciókkal kapcsolatos) ügyek rendezésének elősegítéséhez. 
  3. Szállítás: a PayPalon keresztül végzett vásárlásokat érintő szállítással és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben. 
  4. Jogszabályi megfelelés: annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni ellenőrzési követelményeknek.
  5. Szolgáltatókkal való együttműködés: annak érdekében, hogy a velünk szerződésben álló szolgáltatók támogathassák üzleti tevékenységeinket, mint amilyen a csalásmegelőzés, a számláról történő beszedés, a marketing, az ügyfélszolgálat és a technológiai szolgáltatások. Szerződéseink biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók csak az általuk végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatják fel az Ön adatait, saját célokra nem.

Fúziók vagy felvásárlások: Mint bármely más vállalkozás esetében, a PayPallal is előfordulhat, hogy a jövőben egy másik céggel egyesül, vagy egy másik cég felvásárolja. Ilyen művelet esetén beleegyezik abba, hogy a jogutód társaság hozzáférjen a PayPal rendelkezésére álló adatokhoz, beleértve az ügyfelek számlaadatait is, azzal a kitétellel, hogy ezen jogutód társaságot továbbra is a jelen Adatvédelmi Szabályzat köti, egészen annak módosításáig.

Harmadik fél weboldalak: Ha egy PayPal-számlát közvetlenül egy harmadik fél weboldalán vagy harmadik féltől származó alkalmazáson keresztül nyit meg, akkor az adott weboldalon vagy alkalmazásban (és nem közvetlenül egy PayPal-weboldalon) megadott bármely adatot ezen harmadik fél weboldalnak vagy alkalmazásnak a tulajdonosával is megoszt. Ezeket a weboldalakat saját adatvédelmi szabályzataik szabályozzák, ezért javasoljuk, hogy mielőtt személyes adatokat adna meg, tanulmányozza át ezen szabályzatokat. A PayPal nem vonható felelősségre az ilyen harmadik felek tartalom- vagy adatkezelési gyakorlatáért. 

Vissza a tetejére

7. Határon átnyúló adattovábbítás

A PayPal kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő védelmet biztosít adatai számára, függetlenül attól, hogy az adatok hol találhatók, illetve megfelelő védelmet nyújt adatainak akkor is, amikor ezeket az EGT-n kívülre továbbítják.

Vissza a tetejére

8. Az adatok Ön általi felhasználása és a PayPal szolgáltatásainak igénybevétele

A PayPal-felhasználók közötti tranzakciók lehetővé tétele érdekében a PayPal-szolgáltatások korlátozott mértékben, de hozzáférést biztosítanak Önnek a többi felhasználó kapcsolattartási vagy kézbesítési adataihoz. Eladóként hozzáférhet a vásárló felhasználói azonosítójához, e-mailcíméhez és más elérhetőségeihez vagy kézbesítési adataihoz, és vevőként hozzáférhet az eladó felhasználói azonosítójához, e-mailcíméhez és más elérhetőségeihez.

Elfogadja, hogy más felhasználók személyazonosításra alkalmas adatait, amelyeket PayPal-szolgáltatásokon keresztül, egy PayPal-vonatkozású kommunikáció, vagy egy PayPal által lehetővé tett tranzakció során szerez, csak a következőkre használja fel: (a) olyan PayPal-vonatkozású kommunikációhoz, amely nem jelent kéretlen kereskedelmi üzenetet; (b) PayPal-fizetésekkel vagy a PayPallal végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatos kiegészítő tevékenységekhez (pl. biztosításhoz, kézbesítéshez és csalással kapcsolatos panaszokhoz), és (c) bármely más célra, amelyet az adott felhasználó a konkrét cél(ok) megfelelő közlése után engedélyez.

Minden esetben meg kell adnia a lehetőséget a felhasználóknak arra, hogy az adataikat eltávolíthassák az Ön adatbázisából, illetve minden róluk gyűjtött adatba betekinthessenek. Általában véve is be kell tartania az összes alkalmazandó, különösen a marketingcélú e-mailek küldésével kapcsolatos adatvédelmi szabályokat.

A PayPal nem engedélyezi a levélszemetet. Szigorúan betartatjuk levélszemét elleni szabályzatunkat. A PayPallal kapcsolatos levélszemét bejelentéséhez kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk.

Vissza a tetejére

9. Adatbiztonság

A PayPal elkötelezett amellett, hogy ügyfeleinek adatait magas szintű adatbiztonsági követelmények felállítása és betartása mellett kezelje. Számítástechnikai védelmi eszközöket, például tűzfalakat és adattitkosítást használunk. Az épületeinkbe való bejutást és a fájlokhoz való hozzáférést belépés-ellenőrző rendszerrel ellenőrizzük, és a személyes adatokhoz való hozzáférést csak azoknak a munkavállalóknak engedélyezzük, akiknek erre a munkájuk elvégzéséhez szükségük van.

A PayPal biztonsági gyakorlatával kapcsolatos további információért lásd Biztonsági tanácsainkat.

PayPal-számlája biztonsága attól is függ, hogyan őrzi PayPal-jelszavát. PayPal-jelszavát ne ossza meg senkivel. A PayPal képviselői soha nem fogják elkérni a jelszavát, ezért minden, a jelszavát kérő e-mailt vagy más megkeresést érdemes jogosulatlannak és gyanúsnak tekinteni, és továbbítani a spoof@paypal.com e-mailcímre. Ha PayPal-jelszavát bármely okból egy harmadik féllel megosztja, ideértve azt az esetet, amikor a harmadik fél további szolgáltatásokat ígér cserébe, például azt, hogy összevonja a számláit, akkor a harmadik fél hozzáférhet a számlájához és személyes adataihoz, és Ön lesz a felelős a jelszavával végrehajtott műveletekért. Ha úgy gondolja, hogy valaki más megszerezte a jelszavát, azonnal lépjen be a számlájába, módosítsa a profilbeállításokat, és haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot.

Vissza a tetejére

10. Adataihoz való hozzáférés és azok módosítása

A PayPal weboldalán a számlájára való bejelentkezéskor bármikor megtekintheti az Ön által megadott személyes adatokat, illetve tetszése szerint bármikor módosíthatja is ezeket vagy a PayPal-számla beállításait, ha a számlájában a Saját számla, majd a Profil lehetőségre kattint. A PayPal weboldalán keresztül le is zárhatja a számláját. Ha PayPal-számláját lezárja, akkor számláját adatbázisunkban a „Lezárva” megjelöléssel látjuk el, de számlaadatait továbbra is az adatbázisunkban fogjuk tárolni. Erre például a csalások megakadályozása érdekében van szükség, mivel így biztosítjuk, hogy a csalók ne tudják egyszerűen a számlájuk lezárásával és egy új számla megnyitásával elkerülni a leleplezést. Azonban, ha a számláját lezárja, személyazonosításra alkalmas adatait nem használjuk fel semmilyen további célra, illetve harmadik félnek sem adjuk el, illetve nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha ez csalás megelőzése érdekében vagy a bűnüldöző hatóságokkal való együttműködés miatt szükséges, vagy erre jogszabály kötelez bennünket.

Vissza a tetejére

11. Felelősségrevonhatóság

Adatvédelmi irodánk felelős annak biztosításáért, hogy a mindennapi eljárásaink megfeleljenek a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak. Ha szeretne élni az adataihoz való hozzáférés jogával, vagy kérdései vannak a jelen adatvédelmi nyilatkozatra, a PayPal adatkezelési gyakorlatára vagy az Önnek a PayPallal kapcsolatos ügyeire vonatkozóan, akkor lépjen kapcsolatba velünk ezen az űrlapon keresztül, hívja a weboldalunkon található ügyfélszolgálati számot, vagy írjon nekünk a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg címre.

Vissza a tetejére

12. FONTOS ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK A PAYPAL PAYMENTS PRO SZOLGÁLTATÁSON (A VIRTUÁLIS TERMINÁLT IS BELEÉRTVE) ÉS/VAGY A PAYPAL HERE SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL KIFIZETÉSEKET FOGADÓ FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA*

* A PayPal Here egy olyan, a Felhasználási Szerződésben meghatározott PayPal POS funkció a PayPal Mobilalkalmazáson belül, amely lehetővé teszi, hogy egy felhasználó egy másik felhasználónak (általában kereskedőnek) vagy bárkinek termékekért vagy szolgáltatásokért egy fizikai értékesítési ponton (például egy üzletben) közvetlenül kártyával fizethessen. 

ISMERTETŐ A SZEMÉLYES ADATAINAK A PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A. ÉS HITELREFERENCIA ÜGYNÖKSÉGEK ÁLTALI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

 

1. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A HITELREFERENCIA-ÜGYNÖKSÉGEK ALKALMAZÁSÁRÓL

K: Mik azok a hitelreferencia ügynökségek?

V: A hitelreferencia ügynökségek fogyasztók és vállalkozások hitelmagatartására vonatkozó adatokat gyűjtenek és kezelnek a pénzügyi intézmények és a hitelezők nevében az Egyesült Királyságban.

K: Miért alkalmazzák őket, ha az Önök szervezetéhez fordulok?

V: Bár Ön hozzánk, a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.-hoz fordult, és mi ellenőrizzük is a saját nyilvántartásunkat, ám hitelreferencia-ügynökségekkel kapcsolatba lépve információkat szerezhetünk az Ön, a pénzügyi és/vagy üzleti partnerei és az Ön vállalkozása más szervezetekkel szembeni hitelmagatartásáról is. Ez segít nekünk abban, hogy általános helyzetét a lehető legjobban felmérhessük, mielőtt döntést hozunk.

K: Honnan szerzik be az információkat?

V: Nyilvánosan elérhető forrásokból, többek között:

– a helyi hatóságok által kezelt választási nyilvántartásokból;
– a megyei bírósági határozatok nyilvántartásaiból, amelyeket a Registry Trust Limited működtet;
– az Insolvency Service (Fizetésképtelenségi Szolgálat) birtokában lévő csődinformációkból; valamint
– a csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségektől származó csalási információkból. 

Hitelinformációk érkezhetnek továbbá bankokhoz, lakás-takarékpénztárakhoz, hitelkártya-kibocsátó társaságokhoz stb. leadott kérelmek adataiból, valamint a fenti intézményeknél nyilvántartott számlavezetési adatokból.

K: Honnan fogom tudni, hogy az adataimat elküldik egy hitelreferencia vagy csalásmegelőzési ügynökségnek?

V: A szervezetek csak beleegyezésével és tudomásával adhatnak át adatokat hitelreferencia és/vagy csalásmegelőzési ügynökségeknek. Amikor a PayPal Payments Pro vagy a PayPal Here szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi, értesítést fog kapni, ha az adatait átadjuk. A dokumentum következő része arra vonatkozik, hogy hogyan, mikor és miért keresünk adatokat a hitelreferencia ügynökségeknél, illetve hogyan és mire használjuk a tőlük kapott adatokat. Azt is közöljük, hogy – amennyiben rendelkezünk ilyennel – tervezünk-e Önre vagy vállalkozására vonatkozó adatot küldeni a hitelreferencia ügynökségeknek.

K: Miért használják így az adataimat?

V: Mi és más szervezetek szeretnénk a lehető legjobb döntéseket hozni annak érdekében, hogy Ön vagy vállalkozása biztosan képes legyen teljesíteni a velünk szembeni kötelezettségeit. Mi és más szervezetek az adatokat személyazonosságának ellenőrzésére is használhatjuk. Így biztosíthatjuk, hogy mindannyian felelős döntéseket hozzunk. Ugyanakkor döntéseinket gyorsan és egyszerűen szeretnénk meghozni, és az elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, naprakész információk segítségével a lehető legmegbízhatóbban és legigazságosabban tudunk dönteni.

K: Ki határozza meg, hogy a hitelreferencia ügynökségek mit csinálhatnak az adataimmal?

V: A személyes adatokat gyűjtő és feldolgozó valamennyi szervezetet az 1998. évi adatvédelmi törvény szabályozza, amelyet az információvédelmi biztos hivatala felügyel. Valamennyi hitelreferencia-ügynökség rendszeresen konzultál a biztossal. A választói jegyzék használatát a 2000. évi népképviseleti törvény szabályozza.

K: Bárki belenézhet a hitelreferencia ügynökségeknél tárolt adataimba?

V: Nem, az információkhoz való hozzáférés nagyon szigorúan szabályozott kérdés, és csak azok láthatják az adatokat, akik erre jogosultak. Általában ez csak beleegyezésével vagy (nagyon ritkán) jogszabályi előírás esetén lehetséges.

2: RÉSZ: EZT CSINÁLJA A PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a részt.

 1. Amikor jelentkezik nálunk a Website Payments Pro vagy a PayPal Here szolgáltatásra, a következőket tehetjük meg:
  1. Ellenőrizhetjük saját nyilvántartásainkban a PayPal-számláján (illetve számláin) megadott adatokat.
  2. Hitelreferencia ügynökségeknél kereshetünk:
   1. hitelmagatartására utaló nyilvános adatokat;
   2. személyes hitelszámláinak vezetésével kapcsolatos adatokat, amennyiben Ön kisvállalkozás tulajdonosa; valamint 
   3. üzleti számlájára vonatkozó adatokat.
  3. Kereshetünk adatokat Önre vonatkozóan csalásmegelőzési ügynökségeknél is.
 2. Ezt teszünk a kérelme részeként nekünk szolgáltatott adatokkal:
  1. A nekünk átadott adatokat elküldjük hitelreferencia ügynökségeknek.
  2. Amennyiben hamis vagy pontatlan információkat ad meg, és csalás gyanúja merül fel, akkor ezt rögzítjük, valamint át is adhatjuk az adatokat csalásmegelőzésben részt vevő pénzügyi és egyéb szervezeteknek, hogy megvédjük magunkat, őket és ügyfeleinket a lopásoktól és csalásoktól.
  3. Adatait a PayPal arra is felhasználhatja, hogy más termékeket ajánljon az Ön vállalkozásának.
 3. Az általunk gyűjtött adatokkal a következőket tesszük:
  1. Kiértékeljük a PayPal Payments Pro vagy a PayPal Here szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan benyújtott kérelmét;
  2. Ellenőrizzük az Ön és a többi vezető tisztségviselő/tulajdonos személyazonosságát;
  3. Csalás és/vagy pénzmosás megelőzésére és felderítésére irányuló ellenőrzéseket végzünk;
  4. Esetlegesen pontozási alapú értékelési módszereket alkalmazhatunk kérelme értékelésére és személyazonosságának igazolására;
  5. Kezelhetjük nálunk lévő PayPal-számláját (illetve számláit); és/vagy
  6. Rendszeres időközönként statisztikai elemzéseket vagy teszteket végezhetünk a meglévő és jövőbeli termékek és szolgáltatások pontossága érdekében.
  7. A fenti folyamatok bármelyikét vagy mindegyikét automatizálhatjuk.
 4. Mit teszünk, amikor beállította a Website Payments Pro vagy a PayPal Here szolgáltatást:
  1. Ha már hozzáféréssel rendelkezik és használja a Website Payments Pro vagy a PayPal Here szolgáltatást, akkor PayPal-számlájának adatait, illetve a Website Payments Pro vagy a PayPal Here (az adott helyzettől függően) használatára vonatkozó egyéb részleteket, beleértve a neveket és a számlával kapcsolatban álló feleket, valamint a számla kezelésével kapcsolatos információkat, átadjuk hitelreferencia-ügynökségeknek.
  2. Amennyiben irányunkban pénztartozása áll fenn és tartozását nem teljes mértékben és nem határidőn belül rendezi, arról tájékoztatjuk a hitelreferencia-ügynökségeket.
  3. Rendszeres időközönként ellenőrizhetjük saját cégcsoportunk nyilvántartásait, valamint megkereshetünk hitelreferencia- és csalásmegelőzési ügynökségeket, amelyek segítenek bennünket nálunk lévő számlája kezelésében, valamint a személyazonosságával és hitelével kapcsolatos döntések meghozatalában, többek között például a PayPal Payments Pro vagy a PayPal Here (az adott helyzettől függően) szolgáltatás elérhetővé tételével, folytatásával vagy a meglévő szolgáltatás meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalában.
  4. Amennyiben Önnek irányunkban pénztartozása áll fenn, és tartozását nem rendezi, nyomon fogjuk követni tartózkodási helyét, és behajtjuk a tartozást.

3. RÉSZ: EZT CSINÁLJÁK A HITELREFERENCIA-ÜGYNÖKSÉGEK

 1. Amikor egy hitelreferencia ügynökség vizsgálati felkérést kap tőlünk, a következőket tehetik:
  1. Elhelyezhetnek egy vizsgálati „lábnyomot” az Ön és/vagy az Ön vállalkozása hitelaktájában, függetlenül attól, hogy az adott kérelem következő fázisba lép-e. Ha a vizsgálat hitelkérelem miatt indult, a vizsgálat jegyzőkönyvét (de a vizsgálatot végző szervezet nevét nem) más szervezetek is láthatják, ha a jövőben hitelhez folyamodik.
  2. Összekapcsolhatják azokat a korábban és később használt neveket, amelyeket Ön vagy bárki, aki a számlájához köthető, használt.
 2. Rendelkezésünkre bocsátja a következőket:
  1. Az Önre és/vagy vállalkozására vonatkozó adatokat, illetve hitelinformációkat, például a korábbi hitelkérelmekre és a számlák vezetésére vonatkozóan;
  2. A nyilvános adatokat, például megyei bírósági ítéletek és csődeljárások részleteit;
  3. Az Önre és üzleti partnereire vonatkozó választási nyilvántartási adatokat; és/vagy
  4. A csalások megelőzését segítő adatokat.
 3. Amikor rendelkezésükre bocsátjuk a számlájára (számláira) vonatkozó adatokat:
  1. A hitelreferencia ügynökségek nyilvántartásba veszik a számláján rögzített adatokat, a felek korábbi és későbbi neveit is beleértve
  2. Amennyiben Önnek irányunkban pénztartozása áll fenn, és tartozását nem teljes mértékben és nem határidőn belül rendezi, a hitelreferencia ügynökségek nyilvántartásba veszik a fennálló tartozást.
  3. A hitelreferencia ügynökségekkel megosztott adatok az akta lezárását követően további hat évig a rendszerben maradnak, függetlenül attól, hogy tartozását rendezte-e vagy sem.
 4. Erre NEM használják adatait a hitelreferencia ügynökségek:
  1. Nem használják fel feketelista létrehozására.
  2. A hitelreferencia ügynökség nem fogja döntések meghozatalához felhasználni adatait.
 5. Erre HASZNÁLJÁK adatait a hitelreferencia ügynökségek:
  1. Azokat az Önre, pénzügyi és/vagy üzleti partnereire és vállalkozására vonatkozó adatokat, amelyeket mi vagy más szervezetek, illetve a csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségek a hitelreferencia ügynökségek rendelkezésre bocsátanak, a hitelreferencia ügynökségek más szervezeteknek is átadhatják, és felhasználhatják az alábbiakhoz:
   1. Ellenőrizhetik személyazonosságát, ha Ön vagy pénzügyi/üzleti partnere egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban kérelmet nyújt be, ideértve minden biztosítási kérelmet és kárigényt.
   2. Segíthetnek más szervezeteknek a hitelekkel, hitelekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, valamint jármű-, lakás-, élet- vagy más biztosítási ajánlatokkal és biztosítási kárigényekkel kapcsolatos döntések meghozatalában Önre, partnerére, háztartása többi tagjára vagy vállalkozására vonatkozóan.
   3. Nyomon követhetik tartózkodási helyét és behajthatják a tartozását, amennyiben azt nem egyenlítette ki.
   4. Bűncselekmények, például csalás és/vagy pénzmosás megelőzésére és felderítésére irányuló ellenőrzéseket végezhetnek.
   5. Kezelhetik az Ön és a partnere személyes és/vagy üzleti számláját
   6. Kezelhetik az Ön és/vagy a partnere üzleti biztosítási kötvényeit (ha rendelkeznek ilyennel vagy ilyenekkel).
   7. Statisztikai elemzést és rendszerellenőrzést végezhetnek.
  2. Adatait más célokra is felhasználhatják, amelyekre külön engedélyt adott, vagy nagyon szigorú feltételekkel, amikor jogszabály írja elő, illetve az 1998-as adatvédelmi törvény megengedi.
  3. Adatait felhasználhatják más termékeknek az Ön részére történő ajánlására is, de csak akkor, ha nem mondta le az ilyen ajánlatok fogadását. 

Így szerezhet további információt

Kapcsolatba léphet az Egyesült Királyságban jelenleg működő hitelreferencia ügynökségekkel (a legfontosabbakat lásd alább). Az általuk nyilvántartott információk nem feltétlenül egyeznek meg, ezért érdemes mindet felkeresni. A szolgáltatásért minimális díjat számolnak fel. CallCredit Ltd., Consumer Services Team, PO Box 491, Leeds, LS3 1WZ
0870 0601 414 (UK)
www.callcredit.co.uk

Experian, CreditExpert, PO Box 7710, Nottingham, NG80 7WE
0870 2416 212 (UK)
www.experian.co.uk

Equifax Plc, Credit File Advice Centre, PO Box 1140, Bradford, BD1 5US
0870 0100 583 (UK)
www.equifax.co.uk

Dun & Bradstreet Ltd, Customer Service Department, Marlow International, Parkway, Marlow, Bucks, SL7
1AJ
0845 145 1700 (UK)
http://www.dnb.co.uk

Ha azoktól a csalásmegelőzési ügynökségektől szeretne információkat szerezni, amelyektől az információkat mi is lekérjük, illetve amellyel rögzítjük az Önnel kapcsolatos adatokat, írjon nekünk a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg címre. Ezen az adatok megismeréséhez Önnek törvényes joga van.

 

Vissza a tetejére