Policy Updates

>> Az összes szerződés megtekintése

>> Irányelvek korábbi frissítéseinek megtekintése

Irányelv frissítései

 

Értesítés a PayPal Szerződések módosításáról

Kibocsátva: 2018. február 28. (a hatálybalépés dátumát alább, az egyes megállapodásokban találhatja meg)

 

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot.

Az Ön és a PayPal kapcsolatát szabályozó szerződéseket módosítani fogjuk. 

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át ezt az értesítést, hogy tisztában legyen vele, hogy milyen módosítások várhatók.

Nincs külön teendője a módosítások elfogadását illetően, mivel azok az alábbiakban feltüntetett Hatálybalépési Dátumon automatikusan érvénybe lépnek. Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el a módosításokat, akkor a fenti dátumig értesíthet bennünket, hogy azonnali hatállyal, plusz költségek nélkül lezárjuk a számláját (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account).

Reméljük azonban, hogy folytatja a PayPal használatát, hogy élhessen az alábbi előnyökkel:

Gyorsabb

Nem kell minden egyes fizetésnél külön beírnia a kártyaadatokat, ezért gyorsabban fizethet online.

Egyszerűbb

A PayPal az Egyesült Királyság legnépszerűbb internetes fizetési módja, mert segítségével ügyesen és kifinomultan, mindössze néhány kattintással lehet fizetni. Mindössze az e-mail-címére és egy jelszóra van szüksége.

Kérjük, tanulmányozza a jelenleg érvényben lévő Jogi megállapodásokat.

 

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2018. február 28.

 

1. Értesítés az Elsődleges fizetési forrás új keretrendszeréről az Egyesült Királyságon kívüli bejegyzett címmel rendelkező felhasználók számára

A jelen értesítés a PayPal Felhasználói megállapodás 3.6 szakaszának megfelelően történik.

2018. február 28-tól hatályos módon, amennyiben Ön az Egyesült Királyságon kívüli bejegyzett címmel rendelkező Felhasználó, a PayPal visszavonhatja a 3.6c. szakaszt; ezt követően abban az esetben is az Ön elsődleges fizetési módját fogja használni egyes fizetési megbízások fedezéséhez szükséges e-pénzösszeg megvásárlására, amennyiben Ön rendelkezik egy meglévő egyenleggel (a PayPal Felhasználói megállapodás további feltételeinek figyelembevételével).  A PayPal Felhasználói megállapodás 3.6 szakaszát ennek megfelelően módosítottuk.

 

Értesítés a PayPal Felhasználási Szerződés módosításáról.

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 25.

 

A módosítást tartalmazó PayPal Felhasználási Szerződést ide kattintva, a jelenleg érvényben lévő szerződés-verzió alatt találja, vagy a PayPal weboldalának legtöbb oldalán a lábléc „Jogi tudnivalók” vagy „Szerződések” hivatkozásán keresztül is elérheti.

 

1. A személyes adatok feletti ellenőrzés és a személyes adatok védelme

Amikor Ön a PayPal szolgáltatásainak használatával fogad kifizetéseket ügyfeleitől, Ön és a PayPal egyaránt ezeknek az ügyfeleknek a személyes adatait használja.  Az 5.7 szakasz módosításával ismertetjük a PayPal és az Ön megállapodás szerinti jogi helyzetét egymáshoz képest (valamint az Ön kötelezettségeit) az Ön ügyfelei és a PayPal szolgáltatásainak Ön általi használatához kapcsolód más egyének személyes adatainak használatával kapcsolatban. A kiegészített 5.7. szakasz jelenlegi formája az alábbiakban olvasható (a hozzáadott szövegrészt aláhúzás jelöli):

5.7.7. Az Ön Visszatérítési irányelvei, Adatvédelme, Adatvédelmi irányelvei és a Biztonság. Amennyiben Ön termékek vagy szolgáltatások értékesítésével foglalkozik, javasoljuk, hogy tegye közzé a visszaküldési irányelveit és az adatvédelmi irányelveit a webhelyén.

Az adatvédelmi irányelvekben egyértelműen és kifejezetten jeleznie kell, hogy a PayPal-tranzakciókra a PayPal adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.  Ön köteles elvárható felügyeleti, műszaki és fizikai intézkedésekkel biztosítani minden PayPal-adat és információ biztonságát és bizalmasságát, beleértve a PayPal-felhasználókra és magára a PayPalra vonatkozó információkat.

A PayPay Egyesült Államok adatvédelmi törvényeinek való megfelelése.  A jelen szerződés keretében a PayPal és a kereskedő által feldolgozott adatok viszonylatában a PayPal és a kereskedő az adatfeldolgozáshoz tartozó adatkezelőnek számítanak. A PayPal és a kereskedő vállalja a saját szolgáltatásának nyújtása tekintetében és jelen szerződés keretében egyéb módon az adatkezelőkre vonatkozó adatvédelmi törvények követelményeinek betartását. A félreértések elkerülése végett, a PayPal és a kereskedő egyaránt saját, függetlenül meghatározott adatvédelmi irányelvekkel, értesítésekkel és eljárásokkal rendelkezik az általuk tárolt személyes adatok tekintetében, és különállóan adatkezelők (nem közös adatkezelők). Az adatvédelmi törvények betartása tekintetében a PayPal és a kereskedő korlátozás nélkül:

 1. köteles mindenkor megfelelő biztonsági intézkedéseket bevezetni és fenntartani a személyes adatok feldolgozásához kapcsolódóan;
 2. köteles nyilvántartást vezetni a jelen Megállapodás keretében végrehajtott összes feldolgozási tevékenységről; valamint
 3. tudatosan nem tehet olyat, valamint nem engedélyezhet olyan tevékenységet, amely ahhoz vezetne, hogy a másik fél megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.

Abban az esetben, ha megállapítjuk, hogy webhelyén vagy rendszereiben olyan biztonsági kihágás történt (vagy annak igen nagy a valószínűsége), amelynek következtében felmerülhet a vásárlói információk illetéktelen közzététele, a 10.2. szakaszban lefektetett jogainkon felül további, megítélésünk szerint szükséges lépéseket foganatosíthatunk, és/vagy kötelezhetjük Önt arra, hogy bocsássa rendelkezésünkre a kihágásra vonatkozó összes információt.”

 

2. Visszatartások az Ön utasításai szerint

Visszatartások az Ön utasításai szerint” címen új 5.9 szakasz ismerteti, hogy mi történik, amikor Ön a PayPal azon funkcióját használja, amely lehetővé teszi az Ön számára (akár közvetlen módon, akár más olyan félen keresztül, akinek Ön engedélyt ad, hogy az Ön nevében eljárjon – például online piactéri platformon, ahol Ön eladóként tevékenykedik), hogy a PayPalt utasítsa az Önhöz tartozó összeg bizonyos ideig történő visszatartására.  Az 5.9. szakasz új szövege: 

5.9 Visszatartások az Ön utasításai szerint. A PayPal bizonyos funkciói lehetővé tehetik az Ön számára (akár közvetlen módon, akár más olyan félen keresztül, akinek Ön a 15.9a szakasz értelmében engedélyt ad, hogy az Ön nevében eljárjon – például online piactéri platformon, ahol Ön eladóként tevékenykedik), hogy a PayPalt utasítsa az Önhöz tartozó összeg (beleértve a PayPal használatával Ön által fogadott kifizetések bevételét is) bizonyos ideig történő visszatartására az Ön Tartalékszámláján.  Ilyen esetben ezeknek az összegeknek a rendelkezésre állási állapotát megjelenítjük az Ön PayPal-egyenlegében – az állapotleírások a visszatartási utasításra használt funkciótól függően eltérőek lehetnek.  A PayPal az összegek visszatartását az Ön (vagy a 15.9a szakasz értelmében az Ön nevében történő eljárásra Ön által engedélyezett fél) PayPalnak szóló utasítása szerint oldja fel, a jelen megállapodás további rendelkezéseinek betartása mellett.

 

3. Példák azokra a tételekre/tranzakciókra/esetekre, amelyek nem esnek a PayPal Értékesítői védelem programjának jogosultsági körébe

Módosítottuk a 11.10c szakaszt (az eredeti „Például milyen tárgyak/tranzakciók/esetek nem jogosultak a PayPal értékesítői védelem programra?” című 11.10 szakaszt), annak egyértelművé tétele céljából, hogy a nem a vevő PayPal-számláján vagy PayPal-vendégként indított fizetési tranzakción keresztül feldolgozott összes tranzakció kívül esik a PayPal értékesítői védelem programjának védelmén.  A 11.10.c. szakasz jelenlegi szövege (az eredeti szakasz kontextusában megjelenítve, a hozzáadott/kiegészített szövegrészt aláhúzás jelzi):

„11.10. Melyek például azok a tárgyak/tranzakciók/esetek , amelyek nem jogosultak a PayPal értékesítő-védelmi programjára?

c. Tranzakciók, amelyek feldolgozása nem a vevő PayPal-számláján vagy PayPal-vendégként indított fizetési tranzakción keresztül történik. Ha például a kifizetést közvetlen kártyás fizetésen (például a  Zong, aWebsite Payment Pro, a Virtuális terminál és a PayPal Here szolgáltatáson keresztül) fogadta, az nem jogosult védelemre.”

 

4. Díjak – személyes tranzakciónak számító fizetések díjai

Módosítottuk a következő pontokat:

 • Az 1. díjszabás A1 szakasza, amely ismerteti a Személyes tranzakció típusú kifizetésekhez kapcsolódó díjak számítását; valamint
 • 1. díjszabás A4 szakasza (Szószedet), 

amely:

 1. ismerteti, hogy ettől kezdve csak a küldő fél (nem a fogadó fél) fizeti a személyes tranzakciónak számító kifizetések díjait;
 2. egyértelművé teszi a feltöltőkártyák egyenlegéből automatikusan levont, személyes tranzakciónak számító belföldi fizetésekért felszámított díjakat;
 3. egyértelművé teszi, hogyan számítjuk és szedjük be Öntől a kifizetés küldésekor a különböző pénznemekben számított díjakat; valamint
 4. új díjfizetési keretrendszert vezetünk be a Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetésekhez, és Ön ennek alapján fizeti meg a díjakat a PayPal számára:
  • egy rögzített díj a személyes tranzakciónak számító kifizetésre vonatkozóan, amely a fogadó fél számlájának országától függ; valamint
  • a kifizetésnek arra a hányadára vonatkozóan, amelynek küldése bankszámlától eltérő bármilyen egyéb fizetési móddal automatikusan elérhetővé vált egyenlegből történt, egy további. a személyes tranzakciónak számító kifizetésre vonatkozó 3,4% + rögzített díj mértékű díj (a fogadott kifizetés pénznemében felszámítva).

Örömmel jelentjük be továbbá, hogy ha Ön Írországban bejegyzett címmel rendelkező felhasználó, személyes tranzakciónak számító belföldi fizetés küldésekor nem terheli díj (kivéve devizaátváltás esetén), kivéve, ha a kifizetés eurótól vagy svéd koronától eltérő pénznemben történik egy bank- vagy hitelkártyáról automatikusan levont egyenlegről.

Az 1. díjszabás A1. és A4. szakaszának jelenlegi formája az alábbiakban olvasható (a hozzáadott szövegrészt aláhúzás jelöli):

„A1. Személyes tranzakciónak számító fizetések díjai

Vegye figyelembe, hogy a díjat a küldő fél fizeti. További információkért olvassa el a jelen 1. díjszabás A4.2.3. részét.

A személyes tranzakciónak számító kifizetések díját mindig megjelenítjük a kifizetés elvégzése során. 

A százalékos díj és/vagy Rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. díjszabás A4.5, A4.6 és A4.7 részét.

 

A1.1 Személyes tranzakciónak számító belföldi fizetések díjai

Tevékenység

A következőből küldött összegekre eső hányad díja:
- meglévő egyenleg; vagy
- a fizetés céljára automatikusan levont egyenleg a következőkből:

- bankszámla; és/vagy
- bankkártya vagy feltöltőkártya (amennyiben a kifizetés angol fontban és az Egyesült Királyságban regisztrált számlák között megy végbe).

A bármilyen egyéb fizetési mód használatával levont egyenlegből automatikusan küldött összeg hányadára vonatkozó díj.

Személyes tranzakciónak számító belföldi fizetés küldése az Ön egyenlegéből

Ingyenes (ha nincs pénznemváltás)

Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók részére:

Díjmentes, amennyiben a pénzt EUR vagy SEK pénznemben utalják, devizaátváltás nélkül.  Minden egyéb pénznem esetében: 3,4% + rögzített díj (a fogadott kifizetés pénznemében felszámítva)

 

Egyéb releváns országban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók részére:

3,4% + rögzített díj (a fogadott kifizetés pénznemében felszámítva)

 

A1.2 Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetések díja

Ha szeretné meghatározni, hogy milyen díjakat fogunk felszámítani a különböző országokban (tehát az Ön szempontjából külföldön) élő személynek küldött személyes tranzakciónak számító fizetések után, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés. Keresse meg az országot, ahol az Ön bejegyzett címe található (balról a második oszlopban).

2. lépés. Keresse meg az országot, ahol a fogadó fél bejegyzett címe található. További részleteket a jelen 1. díjszabás A4.4. része tartalmaz. Kérdezzen rá a fogadó félnél, ha nem biztos benne (harmadik oszlop).

3. lépés. Keresse meg a vonatkozó Személyes tranzakciónak számító fizetés díját (és adott esetben a személyes tranzakciónak számító kifizetés további díját) (negyedik és ötödik oszlop).

Tevékenység

A küldő fél számlája szerinti ország

A fogadó fél számlája szerinti ország

Személyes tranzakciónak számító fizetések díja

^

^^^

A személyes tranzakciónak számító kifizetés bankszámlán kívüli bármilyen egyéb fizetési mód használatával levont egyenlegből automatikusan küldött összegének hányadára vonatkozó további díj ^

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése az Ön egyenlegéből

Egyesült Királyság (+Jersey, Guernsey, Man-sziget és Gibraltár)

USA, Kanada, Észak-Európa, Európa I., Európa II.

1,99 GBP

3,4% + rögzített díj (a fogadott kifizetés pénznemében felszámítva)

Bármely egyéb ország^^

3,99 GBP

Egyéb releváns országok

USA, Kanada, Észak-Európa, Európa I., Európa II.

1,99 EUR

Bármely egyéb ország^^

3,99 EUR

 

Megjegyzés: A külföldre irányuló, de európai uniós vagy EGT-tagállamokban regisztrált számlák között, euróban vagy svéd koronában teljesített kifizetéseket a díjak felszámításának szempontjából belföldi kifizetésekként kezeljük.

 

^ A következő vonatkozik az Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra:

 1. A személyes tranzakciónak számító fizetés díja (mielőtt bármilyen további személyes tranzakciónak számító fizetés díjának felszámítása történne) a meglévő egyenlegből vagy a kifizetés céljára bankszámláról automatikusan levont egyenlegből (mindkét esetben a szolgáltatás elérhetőségének függvényében) küldött összegnek a következő hányada:
  • 2,0% (Németországba irányuló fizetésnél);
  • 1,0% (Lengyelországba, Ausztráliába, az Amerikai Egyesült Államokba vagy Kanadába irányuló fizetésnél);
  • 0,3% (Japánba irányuló fizetésnél);
  • 0% (Kínába, Hongkongba, Szingapúrba vagy Tajvanba irányuló fizetésnél; valamint
  • 0,5% (bármely egyéb helyre irányuló fizetésnél).
 2. A Kínába (a szolgáltatás elérhetőségének függvényében) irányuló fizetéseket nem terheli további díj a személyes tranzakciónak számító fizetésnél.

^^ Attól függően, hogy a szolgáltatás elérhető-e a kérdéses országban regisztrált fogadó fél számára.

^^^ Ha az összeg fogadása eltérő pénznemben történik, a díjat a fogadás pénznemére váltjuk át, és abban a pénznemben fizetendő (a műveletet átváltási díjjal terheljük) a jelen 1. díjszabás alábbi A4.7 szakaszának megfelelően.

 

A4. Szószedet

A4.1 A „kereskedelmi tranzakciónak számító” kifizetés az, amikor a felhasználó árucikkeket és szolgáltatásokat vásárol, bármilyen más típusú kereskedelmi célú tranzakciót hajt végre, vagy pénzt fogad a PayPal „Pénz igénylése” funkciójának segítségével.

A4.2 A „személyes tranzakció” típusú kifizetés azt jelenti, hogy Ön pénzt küld (a „Pénz küldése” művelet „Barátok és család” lapfüléről) vagy pénzt fogad a PayPal-számláján barátaitól vagy családjától, anélkül, hogy és a pénz mögött nem áll kereskedelmi tranzakció (vagyis a kifizetés nem szolgálja termékek vagy szolgáltatások megvásárlását, sem más kereskedelmi tranzakciók végrehajtását).

Amennyiben Ön kereskedelmi tranzakciót hajt végre (például termékeket vagy szolgáltatásokat árul), akkor nem kérheti, hogy a vásárló Személyes Tranzakción keresztül küldjön pénzt a vásárlásért. Ha ezt teszi, akkor a PayPal visszavonhatja az Ön jogosultságát a Személyes Tranzakciók egy részének vagy mindegyikének fogadására. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy:

A4.2.1 egyes országok nem engedélyezik a személyes tranzakcióval való pénzküldést (ezek közé tartozik Kína és (bizonyos esetekre vonatkozóan) Németország is);

A4.2.2 a Brazíliában és Indiában regisztrált számlák nem küldhetnek és nem fogadhatnak személyes tranzakció típusú kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy a Brazíliában vagy Indiában regisztrált számlákra nem küldhet személyes tranzakció típusú kifizetéseket; és

A4.2.3 A díjat a küldő fél fizeti.

A4.3 A kifizetés akkor számít „belföldinek”, ha a küldő és a fogadó fél ugyanabban az országban regisztrált a PayPal szolgáltatásaira.

A4.4 A kifizetés akkor számít „nemzetközinek”, ha a küldő és a fogadó fél más-más országban regisztrált a PayPal szolgáltatásaira.  A nemzetközi átutalási díjak számításának leegyszerűsítése érdekében egyes országokat különböző csoportokba soroltunk:

Csoport neve

Országok

Észak-Európa

Åland-szigetek, Dánia, Feröer-szigetek, Finnország, Grönland, Izland, Norvégia, Svédország.

Európa I.

Ausztria, Belgium, Csatorna-szigetek, Ciprus, Észtország, Franciaország (és Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion és Mayotte), Németország, Gibraltár, Görögország, Írország, Man-sziget, Olaszország, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, Portugália, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Vatikánvárosi Állam.

Európa II.

Albánia, Andorra, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Grúzia, Magyarország, Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Macedónia, Moldova, Lengyelország, Románia, Oroszországi Föderáció, Szerbia, Svájc, Ukrajna.

 

A4.5 Százalékos díjak (például 3,4%): a kifizetés összegének a meghatározott százalékával megegyező összegre vonatkoznak, amelyek felszámítása (ellentétes értelmű rendelkezés hiányában) a fogadott kifizetés pénznemében történik.

A4.6 A kereskedelmi és a személyes tranzakciónak számító kifizetések rögzített díja (ha azt az adott szakasz máshogy nem rendeli) a fogadott kifizetés pénznemétől függ, és a következőképp alakul:

Pénznem:

Díj:

Pénznem:

Díj:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Brazil reál:

0,60 BRL

Norvég korona:

2,80 NOK

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Cseh korona:

10,00 CZK

Lengyel zlotyi:

1,35 PLN

Dán korona:

2,60 DKK

Orosz rubel:

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svéd korona:

3,25 SEK

Magyar forint:

90,00 HUF

Svájci frank:

0,55 CHF

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Japán jen:

40,00 JPY

Thai bát:

11,00 THB

Maláj ringgit:

2,00 MYR

Angol font:

0,20 GBP

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

 

A4.7 A kifizetések elküldéséért más pénznemben felszámított díjak: Egyes díjakat Önnek a PayPal számára a kifizetés összegének elküldéséhez használt Egyenleg(ek) pénznemétől eltérő pénznemben kell megfizetnie. Ilyen esetben pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében, és ezért az 1. díjszabás A3.1 szakaszában meghatározott átváltási díjat számítjuk fel Önnek) az egyes megfelelő kezdeti egyenlegek pénzneméről arra a pénznemre, amelyben a díj fizetendő, és az Ön által fizetendő díjakat az átváltott egyenlegből szedjük be.

 

5. Egyéb változtatások

A PayPal Felhasználási Szerződés egyes pontjait módosítottuk:

 • hogy tisztázzuk és átalakítsuk a meglévő szövegezést, többek között az alábbi, korábban már meglévő pontokban:

Pont

Módosítás

 • 4.10 E-pénz küldése több különböző pénznemben.

A szakasz új címe: „E-pénz küldése több különböző pénznemben”, módosításával világosabbá tettük, hogyan küldhetők kifizetések többféle pénznemben.

 • 5.5 Pénz fogadása több különböző pénznemben.

A szakasz új címe: „Pénz fogadása több különböző pénznemben”.

 • 15  Fogalommeghatározások

Ezt a szakaszt kiegészítettük, hogy:

 • egyértelműbbek legyenek a következő definíciók: „Finanszírozási Forrás” (annak tisztázásával, hogy bizonyos esetekben feltöltőkártya is számíthat finanszírozási forrásnak) és „Európai Gazdasági térség”/„EGT”; valamint
 • bevezessük a következő új definiált fogalmakat: „adatkezelő”, „kezelő”, „adatfeldolgozó”, „feldolgozó”, „érintett”, „adatvédelmi jogszabályok”, „személyes adatok” és „feldolgozás”.

 

; és

 • apróbb tipográfiai hibákat javítottunk.

 

Értesítés a PayPal adatvédelmi irányelvek kiegészítéséről

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 25.

 

A kiegészítést tartalmazó PayPal adatvédelmi irányelveket ide kattintva találja, illetve elérheti az aktuális adatvédelmi irányelvek tetején szereplő hivatkozáson keresztül is, amelyet a PayPal webhelyének legtöbb oldalán a lábléc „Adatvédelem” hivatkozásán keresztül vagy ide kattintva találhat meg.

Módosult adatvédelmi irányelveinkben módosítottuk az adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozó közlést, és a tartalom egy részét átfogalmaztuk, hogy könnyebben érthetővé váljon gyakorlatunk.  Ezek a módosult Adatvédelmi irányelvek lépnek a PayPal szolgáltatásaira vonatkozóan jelenleg érvényben lévő Adatvédelmi irányelvek helyébe, és ismertetik az általunk gyűjtött személyes adatok körét, azok használatát, illetve hogy Önnek különböző szolgáltatásainkban milyen választási és beállítási lehetőségek állnak rendelkezésére. A módosított Adatvédelmi irányelvekkel a PayPal adatvédelmi gyakorlata összhangba kerül az EU általános adatvédelmi rendeletével.

Javasoljuk, hogy ismerje meg a módosított Adatvédelmi irányelveket. Ha nem fogadja el a módosított Adatvédelmi irányelveket, 2018. május 25-e előtt jogában áll lezárni számláját.