PayPal Acceptable Use Policy

>> Az összes szerződés megtekintése

PayPal Felhasználási Feltételek

Utolsó frissítés: 2018. augusztus 31.

Kérjük, tekintse meg, töltse le és mentse el ezt a szabályzatot.

Az Ön személyes felelőssége, hogy a PayPal szolgáltatásainak igénybevétele során – függetlenül annak céljától – betartja a vonatkozó jogszabályokat. Emellett be kell tartania a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket is.

 

 

Tiltott tevékenységek

Nem használhatja a PayPal szolgáltatásait olyan tevékenységekre, amelyek:

  1. sértenek bármilyen törvényt, egyéb jogszabályt, rendeletet vagy szabályozást.
  2. (a) narkotikumok, szteroidok, egyes szabályozás alá eső anyagok vagy más, fogyasztói biztonságra veszélyt jelentő termékekkel, (b) kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kellékekkel, (c) cigarettával, (d) illegális tevékenységben való részvételre ösztönző, azt reklámozó, elősegítő, vagy olyan termékekkel, amelyek másokat illegális tevékenységben való részvételre hív fel, (e) lopott áruval (digitális és virtuális cikkeket is ideértve), (f) gyűlölet- vagy erőszakkeltéssel, fajgyűlölettel vagy az intolerancia egyéb diszkriminatív formáival vagy valamely bűncselekmény pénzügyi kiaknázásával, (g) obszcén jellegű termékekkel, (h) szerzői jogot, védjegyet, nyilvánossághoz vagy magánélethez való jogot, illetve törvényi vagy jogszabályi védelem alá eső más, tulajdonjogot sértő termékekkel, (i) egyes szexuális vonatkozású anyagokkal vagy szolgáltatásokkal, (j) lőszerrel, lőfegyverrel vagy lőfegyverek egyes alkatrészeivel vagy kiegészítőivel, illetve (k) törvényi szabályozás alá eső bizonyos fegyverekkel vagy vágóeszközökkel összefüggő tranzakciókra irányulnak.
  3. (a) harmadik felek személyes adatainak jogellenes megjelenítésével, (b) piramisjátékok, mátrixprogramok, illetve más, gyors meggazdagodást ígérő programok vagy egyes multilevel marketing programok támogatásával, (c) életjáradék vagy lottónyeremény megvásárlására irányuló szerződésekkel, ún. layaway-rendszerekkel, offshore banki tevékenységgel, hitelkártya-tartozás finanszírozására vagy újrafinanszírozására irányuló tranzakciókkal, (d) egyes termékeknek az eladó rendelkezése alá vagy birtokába kerülése előtti értékesítésével, (e) pénzösszegeknek kereskedők javára történő beszedésével, (f) utazási csekkek vagy utalványok értékesítésével, (h) devizaátváltással vagy csekkbeváltási tevékenységgel, (i) egyes hitelképesség-javítási és hitelrendezési szolgáltatásokkal, hitelügyletekkel vagy biztosítási tevékenységekkel, illetve (k) megvesztegetés vagy korrupció célját szolgáló fizetések felajánlásával vagy elfogadásával összefüggő tranzakciókra irányulnak.
  4. olyan áru- vagy szolgáltatásértékesítést foglalnak magukba, amelyekről kormányszervek általi azonosítás eredményeképp nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy tisztességtelenek.

 

Jóváhagyást igénylő tevékenységek

A PayPal az alábbi táblázatban ismertetett, egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések elfogadásához előzetes jóváhagyást igényel.

Előzetes jóváhagyást igénylő szolgáltatások

Kapcsolattartási adatok

Légitársaságok, illetve ütemezett vagy nem ütemezett charterjárat-, magánrepülőgép- és légitaxi-üzemeltetők; adományok gyűjtése jótékonysági vagy nonprofit szervezetek számára; ékszerekkel, nemesfémekkel és drágakövekkel történő kereskedelem; pénztovábbítóként való eljárás vagy tárolt értékű kártyák értékesítése; részvények, kötvények, értékpapírok, opciók, határidős ügyletek (forex) vagy bármely szervezetbe vagy tulajdonba történő befektetésből való részesedés értékesítése; illetve letéti szolgáltatások nyújtása.

Kérjük, a kapcsolattartási adatokat, az üzleti webhely URL-címét és a rövid üzleti összefoglalót juttassa el a compliance@paypal.com e-mail-címre.

Fájlmegosztó szolgáltatások vagy hírcsoport-hozzáférés biztosítása; illetve szeszesitalok, cigarettának nem minősülő dohánytermékek, e-cigaretták vagy vényköteles gyógyszerek/gyógyászati segédeszközök értékesítése.

Kérjük, a kapcsolattartási adatokat, az üzleti webhely URL-címét és a rövid üzleti összefoglalót juttassa el az aup@paypal.com e-mail-címre.

Szerencsejátékkal, illetve belépési díjköteles és nyereménycélú játékokkal és/vagy tevékenységgel összefüggő tevékenységek – ideértve többek között a kaszinójátékokat, sportfogadást, ló- vagy agárversenyt, fantáziasportot, illetve minden egyéb szerencsejátékot, ügyességi játékot (függetlenül attól, hogy jogi értelemben szerencsejátéknak minősül-e vagy sem) és nyereményakciókat –, amennyiben az üzemeltető és a vásárlók olyan területeken tartózkodnak, amelyek irányadó joga ezek a tevékenységek nem jogellenesek.

Kérjük, a kapcsolattartási adatokat, az üzleti webhely URL-címét és a rövid üzleti összefoglalót juttassa el az aup@paypal.com e-mail-címre.

 

További tudnivalók

A Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a Súgóközponthoz.

 

A Felhasználási Feltételek megsértése

Kérjük, késedelem nélkül a PayPal felé , ha Felhasználási Feltételeink megsértését észleli. Ha kérdése merül fel azzal kapcsolatban, hogy milyen jellegű tranzakciók sérthetik a Felhasználási Feltételek, kérjük, küldjön egy e-mailt a PayPal AUP ellenőrzési osztályának az aupviolations@paypal.com e-mailcímére.