PayPal

> > Összes megállapodás megtekintése

PayPal alternatív fizetési módokra vonatkozó megállapodása

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 5.

Nyomtatás

Ezek az Ön és a PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (továbbiakban PayPal vagy „mi”) közötti megállapodás feltételei.

1. A feltételekről

Ezek a feltételek az Alternatív fizetési mód funkció mindennemű használatára érvényesek.

Referenciaként:

 • Az Alternatív fizetési mód funkció egy általunk biztosított funkció, amely az Ön online pénztárába integrálva lehetővé teszi, hogy ügyfelei alternatív fizetési módot (APM) jelöljenek ki és használjanak (ahogyan időnként lehetővé tesszük) az Önnek való fizetéshez; és
 • az alternatív fizetési mód (APM) az 1. mellékletben felsorolt bármely fizetési mód lehet, amelynek használatát bárki számára lehetővé tehetjük, hogy számla nélkül kifizetést teljesíthessen az Ön számlájára, a jelen feltételek betartása mellett.

A feltételeknek részét képezi a Felhasználói megállapodás az Ön regisztrációjának megfelelő országban érvényes változata.A jelen megállapodásban nem definiált fogalmakat a Felhasználói megállapodás definiálja. Ezeket a feltételeket és a Felhasználási megállapodást – amennyire lehetséges – egységes egészként kell értelmezni.Amennyiben ellentétes értelmezési lehetőségek merülnek fel, ezek a feltételek az ütközés viszonylatában felülírják a Felhasználói megállapodást.

A Felhasználói megállapodásban szereplő szolgáltatások definíciója a jelen feltételekkel együtt értelmezve kiterjed az Alternatív fizetési mód funkcióra is.

2. a jelen feltételek elfogadása

Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha integrálja az Alternatív fizetési mód funkciót az online pénztárába/platformjába.

Ha az Alternatív fizetési mód funkciót egy másik magánszemély vagy jogi személy számlájába integrálja:

 • azzal megerősíti, hogy engedélyt kapott az adott magán- vagy jogi személytől, hogy jogilag kötelező érvénnyel elfogadja ezeket a feltételeket az ő nevükben; és
 • nyilatkozik róla, hogy e feltételek nem Önre, hanem az érintett másik magán- vagy jogi személyre lesznek érvényesek.

3. Az Alternatív fizetési mód funkció használata

Amennyiben online pénztárába integrálja az Alternatív fizetési mód funkciót, a PayPal adott esetben lehetővé teheti, hogy a rendszert használó személyek Alternatív fizetési mód használatával is fizethessenek Önnek (erre azonban semmi nem kötelez minket).

A jelen feltételek 1. mellékletében megtalálja azokat az Alternatív fizetési módokat, amelyek használatát időnként lehetővé tesszük az ügyfeleknek, valamint az Alternatív fizetési módokat használó ügyfelek által teljesített kifizetések nyugtáira vonatkozó további rendelkezéseket. Ezeket a rendelkezéseket minden esetben be kell tartania.

Mivel a fizető fél nem használ PayPal-számlát az Alternatív fizetési móddal teljesített kifizetéshez, Ön sem használhatja a PayPalt az Alternatív fizetési módban teljesített kifizetések proaktív visszatérítéséhez, kivéve, ha erről a jelen feltételek 1. melléklete másként rendelkezik.

Az Alternatív fizetési módban teljesített kifizetést kizárólag abban a pénznemben fogadhatja, amely az adott Alternatív fizetési módnál a jelen feltételek 1. mellékletében szerepel.

Az Alternatív fizetési mód funkciót kizárólag üzleti számlával használhatja, egyéni számlával nem.

A Felhasználói megállapodásban szereplő, nemzetközi kereskedelmi tranzakciók fogadására vonatkozó további százalékos díj nem érvényes az APM-kifizetések fogadásakor.

4. Az Ön felelőssége a mi irányunkban

Jogosultak vagyunk arra, hogy az Alternatív fizetési módokat biztosító szolgáltatókat és az Alternatív fizetési módban teljesített kifizetések fogadását lehetővé tevő fizetési feldolgozókat ugyanazon szabályok alapján kezeljük, mint amelyek a Felhasználói megállapodásban a banki/kártyás feldolgozókra és/vagy más fizetési feldolgozókra vonatkoznak.

Az Alternatív fizetési módban teljesített kifizetések esetében fennáll annak a kockázata, hogy az Alternatív fizetési módot biztosító szolgáltató visszafordítja a kifizetést, kivéve, ha erről az 1. melléklet másként rendelkezik. Ezekre a visszafordításokra Ön ugyanolyan kötelezettséget és felelősséget vállal felénk, mint a Felhasználói megállapodás szerinti visszafordításokra és/vagy visszaterhelésekre. Az Alternatív fizetési mód szolgáltatója ugyanolyan módon befolyásolhatja az Alternatív fizetési módban teljesített kifizetés visszafordítását, ahogy a fizető fél bankja a visszafordítást és/vagy a fizető fél kártyakibocsátó cége a visszaterhelést. Az értékesítői védelem nem terjed ki az Alternatív fizetési móddal történt kifizetésekre.

Ön a jelen feltételek megszűnését követően is felelős felénk az Alternatív fizetési módban teljesített kifizetések az Alternatív fizetési mód szolgáltatója általi visszafordításáért, továbbá az Alternatív fizetési mód funkció használatából eredő, a feltételek megszűnése előtt keletkezett egyéb kötelezettségei sem szűnnek meg.

5. Módosítás és felmondás

Bármikor, előzetes értesítés nélkül új elemeket adhatunk hozzá vagy távolíthatunk el az Alternatív fizetési módok/Alternatív fizetési mód szolgáltatóinak a jelen feltételek 1. mellékletében szereplő listájához/listájáról.

Ezenfelül a Felhasználói megállapodásban lefektetett módosítási folyamatot követve bármikor módosíthatjuk, törölhetjük vagy bővíthetjük a jelen feltételeket.Ha nem ért egyet valamelyik módosítással, felmondhatja a feltételeket.

Ezeket a feltételeket Ön bármikor felmondhatja: ehhez távolítsa el az Alternatív fizetési mód funkciót az online pénztárából, és kövesse az integrációval kapcsolatban kapott utasításokat, amelyeket a PayPal időnként elküld Önnek. Ezt követően az ügyfelek nem fognak tudni Alternatív fizetési módokkal fizetni Önnek, de számlája változatlanul aktív marad, és a Felhasználói megállapodás is érvényben marad.

Jogosultak vagyunk bármikor és bármilyen okból, Ön felé vállalt kötelezettségek nélkül felmondani, megszakítani vagy felfüggeszteni a szolgáltatás azon részét, amely az Alternatív fizetési mód funkcióra és/vagy az Alternatív fizetési módokra vonatkozik. Ha lehetséges, erről észszerű előzetes értesítést biztosítunk.

A jelen feltételek olyan mértékben és annyi időre fennmaradnak, ameddig: (i) olyan le nem zárt ügyekkel kell foglalkoznunk, amelyek az Alternatív fizetési mód funkció Ön általi, a feltételek felmondása előtti használatához kapcsolódnak; és/vagy (ii) erre a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés érdekében szükség van.

1. melléklet

Alternatív fizetési módok

Bancontact

Kifizetés típusa

Bankkártya

A Bancontact egy bankkártyán alapuló fizetési mód, amelynek keretében az ügyfelek az arra jogosult hitelintézmények által kibocsátott bankkártyájuk felhasználásával közvetlenül bankszámlájukról fizethetnek a megvásárolni kívánt termékekért és árucikkekért.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

1,00 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

BLIK

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A BLIK egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

0,01 PLN/tranzakció

Maximális tranzakció

10 000,00 PLN/tranzakció

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

A BLIK nevét vagy védjegyeit a BLIK márkaútmutatójában foglaltaknak megfelelő módon, jól láthatóan kell megjelenítenie a webhelyén vagy eszközén.

EPS

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

Az EPS egy banki átutalásra alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról. Az EPS megvalósításáért az EPS programban részt vevő bankok felelnek.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodást.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

1,00 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnak minden olyan esetet, amelyben igénybe kellett vennie az EPS Kifizetési garancia szolgáltatását.

Finn online banki átutalás (Verkkopankki)

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Finnish Online Bank Transfer egy banki átutalásra szolgáló fizetési mód.

A fogadó fél valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

0,65 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

20.000 EUR tranzakciónként

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Megállapodásban felsorolt tiltott árukon és szolgáltatásokon kívül: illegális szerencsejáték; prostitúció; hamisított árucikkek; kalóz termékek; dohánytermékek vagy pornográf anyagok illegális értékesítése vagy terjesztése, vagy súlyos, erőszakos cselekmények ábrázolásának terjesztése; a Nordea Bank nem engedélyezi pénztárcák vagy előre fizetett termékek feltöltését

Kiegészítő feltételek

1. Az összes szükséges adatot be kell nyújtania a PayPal által megadott előírásoknak megfelelően. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartásának elmulasztása az érintett értékesítések feldolgozásának késedelemével, felfüggesztésével vagy törlésével járhat.

2. Ön köteles a PayPalt kompenzálni a tranzakcióval kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatos költségeket tekintve, amennyiben a PayPal tevékenyen részt vesz az ügyfél és az Ön között folyó közvetítési vagy hasonló eljárásban.

3. A kötelezettség összege a kárhoz közvetlenül kapcsolódó értékesítés (termékek vagy szolgáltatások értékesítése az ügyfél számára) leszámlázott összegét, illetve az 1000 eurót nem haladhatja meg (attól függően, hogy melyik összeg a kisebb). Az összevont teljes kötelezettség azonban nem haladhatja meg az 5000 eurót. Ezeket a korlátozásokat nem kell figyelembe venni, ha szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság történt.

Giropay

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A giropay egy banki átutalásra alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodást.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

1,00 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Felhasználói megállapodásban tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül:

fizetési eszközök (készpénz, megtakarítások vagy e-pénz, devizák (ideértve a bitcoinokat is), valamint csekkek), amennyiben a fizetési eszközt fogadó félt Ön nem ismeri, kivéve a kuponokat és a tárolt értékű termékeket.

Kiegészítő feltételek

 1. A giropay szolgáltatást kizárólag azok az ügyfelek használhatják, akik hozzáféréssel rendelkeznek egy, a programban részt vevő németországi hitelintézetnél vezetett, kompatibilis számla online banki felületéhez. A PayPal nem garantálja, hogy minden németországi bankszámla giropay-kompatibilis.
 2. Ön köteles betartani a giropay szabályzatában (Rules and Regulations) szereplő feltételeket, ideértve a giropay logó használatát is, amely csak Európában engedélyezett.
 3. A giropay fizetési mód használata esetén Ön nem kérhet adatokat az ügyfelektől, különösen nem személyes adatokat, például IBAN-számot és nevet.
 4. A giropay fizetési garancia maximális összege tranzakciónként 10 000 EUR.
 5. Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnak minden olyan esetet, amelyben igénybe kellett vennie a giropay Kifizetési garancia szolgáltatását.
 6. A giropay kifizetési garancia a befejezettnek vagy sikeresnek jelölt tranzakció beérkezésétől számított 6 héten belül érvényét veszi, amennyiben ezen a 6 héten belül nem nyújtja be írásos igénylését.

iDEAL

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

Az iDEAL egy banki átutalásra alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról. Az iDEAL szolgáltatást kizárólag az iDEAL-kompatibilis, valamely hollandiai banknál vezetett online bankszámlával rendelkező ügyfelek használhatják.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt az összeget nem lehet visszavonni, amennyiben betartotta ezeket a feltételeket és a Felhasználói megállapodást.

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

Nincs adat

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

 1. A panasz benyújtására használható eljárással kapcsolatos információkat elérhetővé kell tennie az ügyfeleknek saját webhelyén.
 2. E-mailben küldött hivatkozás keretében csak a PayPal előzetes írásos engedélyével teheti elérhetővé ügyfeleink az iDEAL fizetési módot. Az iDEAL kifizetési hivatkozás egy URL-cím, amely az Ön kifizetési oldalára vezet, ahol az ügyfél elindíthatja az iDEAL-tranzakciót.
 3. Amennyiben a PayPal az iDEAL fizetési móddal kapcsolatos részletesebb vizsgálatok keretében információkat kér Öntől, Ön köteles teljesíteni a kérést.
 4. Az iDEAL Merchant Integration Guide itt érhető el: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; be kell tartania az iDEAL felhasználási feltételeit, ideértve az iDEAL-logó használatára vonatkozó feltételeket is, ahogyan az a www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/ helyen szerepel.
 5. Ön köteles haladéktalanul jelenteni a PayPalnak minden olyan esetet, amelyben igénybe kellett vennie az iDeal Kifizetési garancia szolgáltatását.
 6. Amennyiben a PayPal saját hatáskörében úgy dönt, hogy Ön kiemelt kockázatú ügyfél, a PayPal fenntartja a jogot, hogy előírja Önnek egy ügyfél-regisztrációs eljárás bevezetését, amely legalább az alábbi ügyféladatokat rögzíti:

a) név és e-mail-cím;

b) számlaszám és az iDEAL fizetési móddal megvalósított vásárláshoz használt bankszámlaszámhoz tartozó név;

c) további információk a 2. lépésben végzett hitelesítéshez és a tranzakciók ellenőrzéséhez, például:

i. IP-cím

ii. Böngésző-ujjlenyomat

iii. Mobilszám

Mercado Pago 

Kifizetés típusa 

A Mercado Pago egy online fizetési szolgáltató, amely lehetővé teszi, hogy Brazília és Mexikó vásárlói hitelkártyával, bankkártyával, prepaid-kártyákkal, Mercado Pago Wallet-egyenleggel és egyéb fizetési módokkal fizethessenek. 

Visszaterhelés kockázata 

Igen 

Kifizetési garancia 

Igen – A Kifizetési garancia azt jelenti, hogy a befejezettnek vagy sikeresnek (amelyik az adott esetben érvényes) jelölt tranzakciók összege garantáltan meg fog érkezni az Ön számlájára, és ezt a pénzt nem lehet visszavonni, amennyiben Ön betartotta a jelen feltételeket és a Felhasználói megállapodást. 

Visszatérítés lehetősége 

Igen 

Tranzakció minimumösszege 

0,01 MXN/tranzakció 

0,01 BRL/tranzakció 

Tranzakció maximumösszege 

1 000 000,00 MXN/tranzakció 

10 000 000,00 BRL/tranzakció 

Tiltott árucikkek és szolgáltatások 

Mexikó esetében:  

A Felhasználói megállapodásban meghatározott tiltott árukon és szolgáltatásokon felül a Mercado Pago felhasználási feltételeinekértelmében tiltott áruk és szolgáltatások, valamint a következők: vényköteles gyógyszerek, gyógyszeripari termékek, forgalmazási engedéllyel nem rendelkező étrend-kiegészítők, bármilyen típusú szerencsejáték, az illetékes pénzügyi felügyelet által nem engedélyezett pénzügyi termékek és szolgáltatások, kártevő programok (pl. álvírusirtók, vírusok stb.), politikai pártok vagy tevékenységek finanszírozása, direkt marketing, postai számokkal kapcsolatos műveletek, bankváltók és postai átutalások, nagykereskedelmi vásárlói csoportok, többszintű értékesítési piramisrendszerek, üdülési jog, behajtó irodák, faktoringcégek, felszámolók, óvadékkötvényekkel foglalkozó cégek, fizetésképtelenséggel foglalkozó ügyvédek, pénzügyi tanácsadók, részvényjogok, befektetési vagyonkezelő alapok, befektetési alapok, devizaváltás, nem pénzügyi intézmények fizetési megbízásai, garancia- és pénzváltó irodák, utazási csekk, utazási szolgáltatások és hajóutak (kivéve utazási irodák), érmegyűjtemények, bélyegek, érmeboltok, bélyeggyűjtés, AirTran Airways, AirTran Air, csekkbeváltás, automatikus kifizetések és előfizetések, munkaközvetítő ügynökségek és készpénzelőleg vagy hitelek. 

 

Brazília esetében:  

A Felhasználói megállapodásban meghatározott tiltott árukon és szolgáltatásokon felül: mindenfajta szolgáltatás tilos.  

Egyes áruk a Mercado Pago felhasználási feltételeinek értelmében tiltottak. A tiltott áruk és szolgáltatások teljes listájáért látogasson el ide: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Kiegészítő feltételek 

Mexikó esetében: a Mercado Pago fizetési szolgáltatásokra a mexikói Mercado Pago felhasználási feltételei érvényesek.  

 

Brazília esetében: a Mercado Pago fizetési szolgáltatásokra a brazil Mercado Pago felhasználási feltételei érvényesek.  

 

Brazília és Mexikó esetében: 

A Mercado Pago fizetési módként történő feltüntetésén kívül Ön nem használhatja a Mercado Pago márkát, emblémát, kereskedelmi nevet és további  szellemi tulajdonjogokat. Ha Ön jogosulatlan módon használja fel a Mercado Pago szellemi tulajdonjogait, akkor fenntartjuk a jogot a szolgáltatásaink visszavonására. 

 

A Mercado Pago nem felel a nem megfelelő bankadatok megadása miatt felmerülő további költségekért. 

 

A felhasználó a fizetéskezelési szolgáltatásokat nem értékesítheti tovább harmadik feleknek. 

Multibanco

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Multibanco csak portugál ügyfelek által használható fizetési mód, amely két alternatívát kínál a kifizetésekre: az egyik a banki átutalás az ügyfél online banki portálján keresztül, a másik a különböző portugál bankfiókok ATM-jeinél történő készpénzes kifizetés.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Nincs adat

Minimális tranzakció

Nincs adat

Maximális tranzakció

99 999,99 EUR/tranzakció

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

MyBank

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A MyBank egy banki átutalásra alapuló fizetési mód.A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

Nincs adat

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A félreértések elkerülése érdekében a Felhasználói megállapodásban szereplő tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül tilos minden olyan tevékenység, amely kiskorúak veszélyeztetése, pedofília, pornográfia, szellemi tulajdonjog megsértése, személyi adatok védelmének megsértése, automatizált adatfeldolgozási rendszerek használata, pénzmosás, a szerencsejátékra és a fogadásokra, lóversenyekre és sorshúzásokra vonatkozó szabályok megsértése vagy a szabályozott foglalkozások gyakorlására vonatkozó előírások megsértése miatt büntetendő lehet.

Kiegészítő feltételek

A MyBank-logó és a további szellemi tulajdonok kizárólag az ezek által engedélyezett módokon használhatók fel ezen alternatív fizetési mód típusú szolgáltatásoknál. Ezek felhasználása esetén tartsa be a MyBank üzleti stilisztikai előírásait, amelyek a következő webhelyen találhatók meg: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Fenntartjuk a jogot, hogy megvonjuk Öntől a szolgáltatások használatának jogát, ha jogosulatlan vagy tiltott módon, nem rendeltetésszerűen vagy a fenti előírásokat jelentősen megsértve használja a MyBank logóját.

PayU

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A PayU egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

0,01 PLN/tranzakció; 0,01 CZK/tranzakció

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Megállapodásban felsorolt tiltott árukon és szolgáltatásokon kívül: vényköteles gyógyszerek, gyógyszeripari termékek és forgalmazási engedéllyel nem rendelkező étrend-kiegészítők; kábítószerek, bódítószerek, beleértve a dizájnerdrogokat, valamint a termesztésükhöz, előállításukhoz és értékesítésükhöz stb. használt berendezések és technológiák; engedély nélküli szerencsejáték; fegyverek, lőszerek és gázpisztolyok; pornográf tartalmú online szolgáltatások, pl. csevegőszobák, videokamerák, VOD-filmek; pénzügyi termékek és szolgáltatások, ha az illetékes pénzügyi felügyeleti hatóságok által nem felügyelt tevékenység részeként érhetők el; kártevő programok, pl. álvírusirtók, vírusok stb.; politikai pártok és a támogatásukat szolgáló vagy politikai tevékenységekhez pénzt gyűjtő kapcsolódó webhelyek; közösségi finanszírozás; olyan közvetítők, akik jogi felhatalmazás nélkül több fogadó fél nevében fogadnak el kifizetéseket, vagy nem felelnek meg a kártyatársaságok/közvetítő szervezetek követelményeinek.

Kiegészítő feltételek

1. Gondoskodnia kell arról, hogy az Ügyfelet egyértelműen felismerhető és könnyen elérhető formában tájékoztassa, hogy a PayU fizetési móddal lebonyolított tranzakciók visszavonhatatlanok.

2. A PayPal és a PayU nem vállal felelősséget a hibás banki adatok miatt felmerülő esetleges további költségekért, ha Ön nem gondoskodott arról, hogy csak a pontos adatok elküldésére kerüljön sor.

3. A PayU fizetési módot használó kereskedők felelősséget vállalnak a fizetési móddal lebonyolított, jogosulatlan vagy csalárd tranzakciókért.

4. Önnek gondoskodnia kell arról, hogy:

a) a megrendeléshez használható, az Ügyfél azonosítására szolgáló adatok és/vagy a hitelesítő adatok elektronikus tárolására vagy más formában történő rögzítésére ne kerüljön sor;

b) a megrendeléshez használható, az Ügyfél azonosítására szolgáló adatok és/vagy a hitelesítő adatok megadása során harmadik felek nem juthassanak hozzá az ilyen adatokhoz.

Szigorúan tilos az Ügyfél azonosítására szolgáló adatok és/vagy a hitelesítő adatok harmadik félnek történő továbbítása.

POLi

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A POLi egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról. A POLi-t csak olyan ügyfelek használhatják, akik Ausztrália vagy Új-Zéland banki intézményeinél vezetnek számlát. A PayPal nem garantálja, hogy az új-zélandi vagy ausztrál bankszámlák mindegyike POLi-kompatibilis.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Nem

Minimális tranzakció

1,00 AUD vagy NZD/tranzakció

Maximális tranzakció

10 000,00 AUD vagy NZD/tranzakció

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Felhasználói megállapodásban tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül: szerencsejáték.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

Przelewy24 (p24)

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Przelewy24 egy banki átutaláson alapuló Fizetési mód. A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

Tranzakciónként 0,05 PLN

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Az információkérés vagy az esetleges panasztétel megkönnyítése érdekében minden tranzakcióhoz egyedi tranzakciószám és egyéb részletek kapcsolódnak (a „Tranzakció részletei”). A Tranzakció részleteit biztonságos módon kell mentenie.

A tévesen végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatos bármely panaszt közvetlenül a PayPalhez kell benyújtani, amely ezt követően vizsgálat céljából továbbítja az ügyet a Pzrelewy24 fizetési rendszerszolgáltatónak. Ilyen panaszok esetén a következő adatokat kell megadnia:

a) E-mail-cím;

b) Tranzakció száma;

c) Tranzakció összege;

d) Az eredeti bankszámla tulajdonosának teljes neve, ahonnan a Tranzakció összegét átutalták;

e) A bank neve, ahol a számla található, ahonnan a tranzakció összegét átutalták, vagy amelyre a tranzakciót utalták (amelyik alkalmazandó);

f) Tranzakció dátuma;

g) Kártyáról történő kifizetés esetén: a kártya neve; illetve

h) SMS-ben történő kifizetés esetén: az Ügyfél mobilszáma.

A fentiek ellenére bármilyen, legalább 90 nappal korábban végrehajtott tranzakciókra vonatkozó panaszok felülvizsgálata visszautasításra kerülhet a Przelewy24 fizetési rendszerszolgáltatónál.

SOFORT

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A SOFORT Banking/SOFORT Überweisung egy banki átutalásra alapuló fizetési mód.A címzett valós idejű megerősítést kap a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

1,00 EUR tranzakciónként

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

Csak azok, amelyeket a Felhasználói megállapodás is tilt.

Kiegészítő feltételek

Nincs adat

Trustly

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

Visszaterhelés kockázata

Nem (miután az összeget rendezték a kereskedői számlán)

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Igen

Minimális tranzakció

0,01 EUR tranzakciónként.(Az Ügyfél bankja által megszabott feltételektől függően)

Maximális tranzakció

Az Ügyfél bankja által megszabott feltételektől függően

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Megállapodásban felsorolt tiltott árukon és szolgáltatásokon kívül: Bitcoin

Kiegészítő feltételek

(1) Gondoskodnia kell arról, hogy a Trustly logója/logói és védjegye/védjegyei jól láthatóan, vonzó és megfelelő módon jelenjen(ek) meg, a szolgáltatásokra vonatkozó megjelenítési követelményeknek megfelelően, amelyek itt találhatók: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Tudomásul veszi és elfogadja a következőket: (a) a Trustly szolgáltatás harmadik felektől származó rendszerek, elsősorban bankok működésétől függ, és a Trustly nem garantálja szolgáltatásának működését a harmadik felek rendszerében vagy azzal kapcsolatosan fellépő meghibásodás, üzemzavar vagy módosítások esetén; (b) a tranzakciósebességet negatívan befolyásolhatja, ha a tranzakciók mennyisége kimagaslóan nagy vagy megugrik, illetve a Trustly szolgáltatás tervezett karbantartása során; és (c) a PayPal és a Trustly nem vonható felelősségre a harmadik felek rendszereinek jelen (a) pontban ismertetett teljesítménycsökkenése, illetve a (b) pontban leírt tranzakciócsúcsok vagy tervezett karbantartás következtében felmerülő veszteségek és károk miatt.

Trustpay

Kifizetés típusa

Valós idejű banki átutalás

A Trustpay egy banki átutaláson alapuló fizetési mód. A fogadó fél valós idejű megerősítést kaphat a tranzakcióról.

Visszaterhelés kockázata

Nem

Kifizetés garancia

Nem

Visszatérítés lehetősége

Nincs adat

Minimális tranzakció

0,01 EUR/tranzakció

Maximális tranzakció

Nincs adat

Tiltott árucikkek és szolgáltatások

A Felhasználói megállapodásban tiltott árucikkeken és szolgáltatásokon felül: fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó tételek (pl. lőfegyverek, lőfegyveralkatrészek, lőszer, kések), pilótajátékra hasonlító pénzügyi termékek, illegális kábítószerek és a kábítószer-használathoz kapcsolódó kellékek, online régiségkereskedők és a történelmi replikák értékesítői.

Kiegészítő feltételek

 1. Vállalja, hogy lehetővé teszi a PayPal számára az Ön webhelyéhez való hozzáférést manuális megfigyelés, automatizált webbejárás vagy más automatizált keresési technikák segítségével a tartalom pontosságának ellenőrzése céljából. A PayPalnak azonban nem kötelessége figyelni az Ön webhelyének pontosságát.
 2. A szokványos kereskedői megállapodásának tartalmaznia kell a szerződés megszüntetésére vonatkozó, azonnali hatállyal bíró rendelkezéseket arra az esetre, ha egy Kereskedő nem szállítja ki a vásárolt termékeket vagy szolgáltatásokat, indoklás nélkül elutasítja az árucikkekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat, vagy indoklás nélkül elutasítja az árucikkek visszaküldésének lehetőségét.
 3. A TrustPay szolgáltatás indoklás nélkül, három (3) hetes felmondási időszakkal mondható fel.
 4. Vállalja, hogy mindig együttműködik a PayPallal a TrustPay szolgáltatást használó bármely személy által végzett, vélelmezhetően illegális, csaló szándékú vagy helytelen tevékenység kivizsgálása céljából.
 5. Egyértelműen közzé kell tennie a webhelyén az alábbiakat:
  1. a saját kereskedői azonosítóadatait;
  2. a kínált árucikkek és/vagy szolgáltatások teljes körű leírását, beleértve az árukat és az elszámolási pénznemet;
  3. a panasztételi eljárás és az árucikkek vagy szolgáltatások visszaküldési módjának ismertetését, beleértve a fogyasztói jogokkal kapcsolatos információkat;
  4. a Kereskedő ügyfeleitől fogadott kifizetések visszatérítésének módját;
  5. az ügyfélszolgálat elérhetőségét;
  6. a kínált árucikkekre vonatkozó exportkorlátozásokat, ha vannak ilyenek; valamint
  7. a biztosított árucikkek/szolgáltatások kiszállításának módját.
 6. Ön kijelenti, hogy sem Ön, sem az igazgatói, sem a haszonhúzói nem szerepelnek az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat által közzétett, az EU pénzügyi szankcióival sújtott személyek, csoportok és jogalanyok összevont listáján.
 7. A TrustPaynek jogában áll, hogy ne indítson pénzjóváírást vagy -átutalást a PayPal felé az Ön számára, ha: (1) a fizetővel kapcsolatos adatok nem eléggé egyértelműek, érthetőek és konkrétak, (2) a Tranzakció a vonatkozó jogszabályokba ütközik, vagy (3) észszerűen gyanítható, hogy a vonatkozó Tranzakció pénzmosáshoz, a terrorizmus finanszírozásához vagy más bűnözői tevékenységhez kapcsolódik.