Χρεώσεις καταναλωτών PayPal

Η αγορά και η αποστολή χρημάτων είναι εύκολη, γρήγορη και ασφαλής κατά τη χρήση της PayPal.


Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουλίου 2021

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές στις χρεώσεις και τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος τους στη σελίδα ενημερώσεων πολιτικής. Μπορείτε επίσης να δείτε αυτές τις αλλαγές κάνοντας κλικ στην ενότητα «Νομικό περιεχόμενο» στο κάτω μέρος οποιασδήποτε ιστοσελίδας και επιλέγοντας «Ενημερώσεις πολιτικής».

Εγχώρια: Συναλλαγή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία PayPal ή προσδιορίζονται από αυτήν ως κάτοικοι της ίδιας αγοράς.

Διεθνής: Συναλλαγή η οποία λαμβάνει χώρα όταν ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία PayPal ή προσδιορίζονται από αυτήν ως κάτοικοι διαφορετικών αγορών. Ορισμένες αγορές ομαδοποιούνται για τον υπολογισμό των χρεώσεων των διεθνών συναλλαγών. Ανατρέξτε στον Πίνακα ομαδοποίησης αγορών/περιοχών για να δείτε τον κατάλογο με τις ομαδοποιήσεις που ισχύουν.

Διεθνείς συναλλαγές σε ευρώ (EUR) ή σουηδικές κορόνες (SEK) στις οποίες ο αποστολέας και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία PayPal ή προσδιορίζονται από αυτήν ως κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) αντιμετωπίζονται ως εγχώριες συναλλαγές για σκοπούς εφαρμογής χρεώσεων.

Πίνακας κωδικών αγοράς: Στις σελίδες με τις χρεώσεις μας μπορεί να υπάρχουν αναφορές σε κωδικούς αγοράς με δύο γράμματα. Ανατρέξτε στον Πίνακα κωδικών αγοράς για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των κωδικών αγοράς της PayPal.

Σχετικές αγορές/περιοχές

Οι χρεώσεις που δημοσιεύονται παρακάτω ισχύουν για λογαριασμούς PayPal που ανήκουν σε όσους διαμένουν στις παρακάτω αγορές ή περιοχές:

Κατάλογος αγορών/περιοχών

Βουλγαρία (BG)Ουγγαρία (HU)Ρουμανία (RO)
Κύπρος (CY)Λετονία (LV)Άγιος Μαρίνος (SM)
Τσεχική
Δημοκρατία (CZ)
Λιχτενστάιν (LI)Σλοβακία (SK)
Εσθονία (EE)Λιθουανία (LT)Σλοβενία (SI)
Ελλάδα (GR)Μάλτα (MT)

Επιστροφή στην κορυφή

Αγορές μέσω PayPal

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε δωρεάν την υπηρεσία PayPal για να πληρώνετε για αγορές ή οποιοδήποτε άλλο είδος εμπορικής συναλλαγής, εκτός αν αυτή περιλαμβάνει μετατροπή συναλλάγματος.

Ηλεκτρονικά ή στο κατάστημα

Συντελεστής
Χωρίς χρέωση (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Επιστροφή στην κορυφή

Πωλήσεις μέσω PayPal

«Εμπορική συναλλαγή» θεωρείται το «αίτημα λήψης χρημάτων» μέσω PayPal κατά την αγορά ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης εμπορικής συναλλαγής, την αποστολή ή λήψη φιλανθρωπικών δωρεών ή τη λήψη πληρωμών.

Επισκεφτείτε τη σελίδα χρεώσεων προμηθευτών της PayPal για να δείτε τον κατάλογο με τις χρεώσεις που εφαρμόζουμε στις πωλήσεις.

Επιστροφή στην κορυφή

Αποστολή και λήψη πληρωμών

«Προσωπική συναλλαγή» θεωρείται η αποστολή πληρωμών (ξεκινώντας από την καρτέλα «Φίλοι και συγγενείς» της ενότητας «Αποστολή χρημάτων») προς ή η λήψη πληρωμών σε λογαριασμό PayPal από φίλους και συγγενείς χωρίς να περιλαμβάνεται υποκείμενη εμπορική συναλλαγή (δηλαδή η πληρωμή δεν αφορά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ούτε οποιαδήποτε άλλη εμπορική συναλλαγή).

Οι χρεώσεις που σχετίζονται με προσωπικές συναλλαγές αναφέρονται παρακάτω.

Αποστολή εγχώριων προσωπικών συναλλαγών

Χρέωση
Χωρίς χρέωση (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Αποστολή διεθνών προσωπικών συναλλαγών από χρήστες σε άλλες χώρες ή επικράτειες

Αγορά διεύθυνσης παραλήπτηΣυντελεστής
Καναδάς, Ευρώπη I, Ευρώπη II, Βόρεια Ευρώπη και ΗΠΑ1,99 EUR
Οποιαδήποτε άλλη αγορά/περιοχή3,99 EUR

Χρεώσεις που επιβάλλονται σε διαφορετικά νομίσματα για την αποστολή πληρωμών: Θα εισπράξουμε τη χρέωση από το υπόλοιπο στο νόμισμα στο οποίο είναι πληρωτέα η χρέωση. Για να γίνει αυτό, ενδέχεται να χρειαστεί να μετατρέψουμε το ποσό της χρέωσης από το υπόλοιπο της αποστολής σας στο νόμισμα στο οποίο είναι πληρωτέα η χρέωση, οπότε ισχύουν επίσης οι χρεώσεις για «Μετατροπές σε όλες τις άλλες περιπτώσεις».

Λήψη προσωπικών συναλλαγών

Συντελεστής
Χωρίς χρέωση (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)

Επιστροφή στην κορυφή

Μετατροπές συναλλάγματος

Στη Συμφωνία χρήστη θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μετατρέπουμε το συνάλλαγμα.

Αποκτήστε πρόσβαση στον Μετατροπέα συναλλάγματος παρακάτω για να υποδείξετε την ισχύουσα χρέωση που μπορεί να ισχύει για τη συναλλαγή σας. Οι χρεώσεις που εμφανίζονται υπόκεινται σε αλλαγή με βάση την ώρα και την ημερομηνία της ολοκληρωμένης συναλλαγής.

Μετατροπέας συναλλάγματος

Μετατροπή υπολοίπου για επιχειρηματικό λογαριασμό

Χρέωση
3,00% πάνω από τη βασική ισοτιμία

Επιστροφή στην κορυφή

Αναλήψεις εκτός PayPal

Μπορείτε τυπικά να μεταφέρετε χρήματα εκτός PayPal μέσω κανονικής ανάληψης/μεταφοράς στον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό σας ή σε έγκυρες χρεωστικές κάρτες. Η ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα μπορεί να μην είναι δυνατή σε όλες τις αγορές. Μπορεί να εφαρμόζεται επίσης μετατροπή συναλλάγματος (και χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος).

Σημείωση: Επισκεφτείτε τη σελίδα χρεώσεων προμηθευτών της PayPal για να δείτε επιπλέον καταλόγους με τις χρεώσεις για αναλήψεις/μεταφορές από επιχειρηματικούς λογαριασμούς.

Μεταφορά υπολοίπου από προσωπικό λογαριασμό PayPal

Ανάληψη/μεταφορά προςΑγορά/περιοχήΧρέωση
Τραπεζικός λογαριασμόςΌλες (όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία)Χωρίς χρέωση (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)
Τραπεζικός λογαριασμός ΗΠΑCZ, EE, GR, HU, LT, LV, MT, SI, SK και SM,3,00% (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)
BG, CY, LI και ROΧωρίς χρέωση (όπου δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος)
ΚάρτεςBG, RO και SI1,00% του ποσού μεταφοράς
CY, EE, GI, LI, LT, LV, MT, SK και SMΕφαρμόζεται σταθερή χρέωση για μεταφορά σε κάρτα ανά μεταφορά
Οποιαδήποτε άλλη αγορά/περιοχή (όπου είναι διαθέσιμη)2,00 EUR

BG, RO και SI: Ελάχιστες και μέγιστες χρεώσεις

Με βάση το νόμισμα της μεταφοράς σε κάρτα:

ΝόμισμαΕλάχιστη χρέωσηΜέγιστη χρέωση
Δολάριο Αυστραλίας0,25 AUD10,00 AUD
Λεβ Βουλγαρίας0,50 BGN20,00 BGN
Δολάριο Καναδά0,25 CAD10,00 CAD
Κούνα Κροατίας2,00 HRK70,00 HRK
Κορόνα Τσεχίας5,70 CZK230,00 CZK
Κορόνα Δανίας1,80 DKK70,00 DKK
Ευρώ0,25 EUR10,00 EUR
Δολάριο Χονγκ Κονγκ2,00 HKD80,00 HKD
Φιορίνι Ουγγαρίας70,00 HUF2.900,00 HUF
Νέο Σέκελ Ισραήλ1,00 ILS40,00 ILS
Γιεν Ιαπωνίας30,00 JPY1.100,00 JPY
Δηνάριο Κουβέιτ1 KWDΧωρίς μέγιστη χρέωση
Ρινγκίτ Μαλαισίας1,00 MYR40,00 MYR
Πέσο Μεξικού5,00 MXN200,00 MXN
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας0,40 NZD15,00 NZD
Κορόνα Νορβηγίας1,00 NOK40,00 NOK
Πέσο Φιλιππίνων10,00 PHP500,00 PHP
Ζλότι Πολωνίας1,00 PLN40,00 PLN
Ριάλ Κατάρ1,00 QAR40,00 QAR
Νέο Λέι Ρουμανίας1,00 RON40,00 RON
Ρούβλι Ρωσίας20,00 RUB700,00 RUB
Δηνάριο Σερβίας25,00 RSD1.000,00 RSD
Δολάριο Σιγκαπούρης0,50 SGD15,00 SGD
Ραντ Νότιας Αφρικής3,60 ZAR145,00 ZAR
Ρουπία Σρι Λάνκα50,00 LKR1800,00 LKR
Κορόνα Σουηδίας2,50 SEK100,00 SEK
Μπατ Ταϊλάνδης8,00 THB320,00 THB
Λίρα Τουρκίας1,50 TRY60,00 TRY
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων0,90 AED36,70 AED
Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου0,20 GBP8,00 GBP
Δολάριο ΗΠΑ0,25 USD10,00 USD
Όλα τα υπόλοιπα νομίσματαΧωρίς ελάχιστη χρέωσηΧωρίς μέγιστη χρέωση

CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK και SM: Σταθερή χρέωση για μεταφορά σε κάρτα

Με βάση το νόμισμα της μεταφοράς σε κάρτα:

ΝόμισμαΧρέωση
Λεκ Αλβανίας276,00 ALL
Δηνάριο Αλγερίας300,00 DZD
Κουάνζα Ανγκόλας1233,00 AOA
Πέσο Αργεντινής8,00 ARS
Φιορίνι Αρούμπας5,00 AWG
Δολάριο Αυστραλίας3,50 AUD
Δολάριο Μπαχαμών3,00 BSD
Μπαλμπόα2,50 PAB
Δολάριο Μπαρμπάντος5,00 BBD
Δολάριο Βερμούδων3,00 BMD
Νγκούλτρουμ Μπουτάν178,00 BTN
Μπολιβιάνο17,00 BOB
Πούλα Μποτσουάνας27,00 BWP
Ρεάλ Βραζιλίας4,50 BRL
Δολάριο Μπρουνέι3,00 BND
Λεβ Βουλγαρίας3,50 BGN
Φράγκο Μπουρούντι4725,00 BIF
Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου249,00 CVE
Δολάριο Καναδά3,00 CAD
Δολάριο Νήσων Κέιμαν2,00 KYD
Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (BEAC)1478,00 XAF
Πέσο Χιλής1200,00 CLP
Φράγκο Κομορών1109,00 KMF
Κόρντομπα όρο85,00 NIO
Πέσο Κολομβίας8329,00 COP
Φράγκο Κονγκό4226,00 CDF
Μετατρέψιμο μάρκο4,00 BAM
Κολόν Κόστα Ρίκα1408,00 CRC
Λίρα Κύπρου1,20 CYP
Κορόνα Τσεχίας55,0 CZK
Νταλάσι128,00 GMD
ΝόμισμαΧρέωση
Κορόνα Δανίας15,00 DKK
Δηνάριο139,00 MKD
Φράγκο Τζιμπουτί444,00 DJF
Πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας133,00 DOP
Ντονγκ57937,00 VND
Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής7,00 XCD
Λίρα Αιγύπτου40,00 EGP
Κορόνα Εσθονίας30,00 EEK
Μπιρ Αιθιοπίας80,00 ETB
Ευρώ2,00 EUR
Λίρα Νήσων Φώκλαντ2,00 FKP
Δολάριο Φίτζι5,00 FJD
Λίρα Γιβραλτάρ1,50 GIP
Γκουαρανί16312,00 PYG
Φράγκο Γουινέας23848,00 GNF
Δολάριο Γουιάνας522,00 GYD
Δολάριο Χονγκ Κονγκ20,00 HKD
Χρίβνια61,00 UAH
Φιορίνι Ουγγαρίας500,00 HUF
Κορόνα Ισλανδίας170,00 ISK
Ρουπία Ινδίας100,00 INR
Νέο Σέκελ Ισραήλ11,00 ILS
Γιεν Ιαπωνίας300,00 JPY
Δολάριο Τζαμάικας335,00 JMD
Σελίνι Κένυας252,00 KES
Κίνα Παπούας-Νέας
Γουινέας
9,00 PGK
Κιπ22196,00 LAK
Κούνα15,00 HRK
Κουάτσα1842,00 MWK
Λάρι7,00 GEL
Λατ Λετονίας1,50 LVL
ΝόμισμαΧρέωση
Λεόνε24662,00 SLL
Λεμπίρα62,00 HNL
Λιλανγκένι36,00 SZL
Λίτας Λιθουανίας7,00 LTL
Ρινγκίτ Μαλαισίας8,00 MYR
Αριάρι Μαδαγασκάρης9129,00 MGA
Λίρα Μάλτας0,90 MTL
Ουγκίγια Μαυριτανίας937,00 MRO
Ρουπία Μαυρικίου92,00 MUR
Πέσο Μεξικού30,00 MXN
Λέου Μολδαβίας44,00 MDL
Ντιράμ Μαρόκου24,00 MAD
Νάιρα906,00 NGN
Δολάριο Ναμίμπια36,00 NAD
Ρουπία Νεπάλ286,00 NPR
Γκίλντα Ολλανδικών Αντιλλών4,00 ANG
Νέο Δολάριο Ταϊβάν87,50 TWD
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας4,00 NZD
Κορόνα Νορβηγίας16,00 NOK
Νουέβο Σολ8,00 PEN
Παάνγκα6,00 TOP
Πέσο Φιλιππίνων100,00 PHP
Ζλότι Πολωνίας8,00 PLN
Ριάλ Κατάρ9,00 QAR
Κετσάλ19,00 GTQ
Ραντ20,00 ZAR
Ριέλ10300,00 KHR
Λέου Ρουμανίας6,00 RON
Ρουφίγια39,00 MVR
Ρουπία2.3000,00 IDR
Ρούβλι Ρωσίας150,00 RUB
ΝόμισμαΧρέωση
Ρούβλι Ρωσίας150,00 RUB
Λίρα Αγίας Ελένης2,00 SHP
Ριάλ Σαουδικής Αραβίας9,00 SAR
Δηνάριο Σερβίας265,00 RSD
Ρουπία Σεϋχελλών34,00 SCR
Δολάριο Σιγκαπούρης4,00 SGD
Κορόνα Σλοβακίας70,00 SKK
Δολάριο Νήσων Σολομώντος21,00 SBD
Σελίνι Σομαλίας1449,00 SOS
Σομόνι26,00 TJS
Ρουπία Σρι Λάνκα454,00 LKR
Δολάριο Σουρινάμ19,00 SRD
Κορόνα Σουηδίας18,00 SEK
Ελβετικό Φράγκο3,50 CHF
Τάλα7,00 WST
Σελίνι Τανζανίας5760,00 TZS
Τενγκέ943,00 KZT
Μπατ Ταϊλάνδης90,00 THB
Δολάριο Τρινιδάδ και Τομπάγκο17,00 TTD
Τουγκρίκ6867,00 MNT
Λίρα Τουρκίας3,80 TRY
Σελίνι Ουγκάντας9194,00 UGX
Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων10,00 AED
Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου1,50 GBP
Δολάριο ΗΠΑ2,50 USD
Πέσο Ουρουγουάης50,00 UYI/UYU
Βάτου291,00 VUV
Ουόν Νότιας Κορέας2915,00 KRW
Ριάλ Υεμένης626,00 YER
Ρενμινπί γιουάν17,00 CNY

Επιστροφή στην κορυφή

Άλλες χρεώσεις καταναλωτών

Παρακάτω αναφέρονται οι χρεώσεις που σχετίζονται με συμβάντα, αιτήματα ή ενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του λογαριασμού σας.

Άλλες χρεώσεις

ΔραστηριότηταΠεριγραφήΧρέωση
Αντίδραση τράπεζας κατά την ανάληψη/μεταφορά χρημάτων εκτός PayPalΑυτή η χρέωση επιβάλλεται όταν γίνεται απόπειρα ανάληψης/μεταφοράς χρημάτων εκτός PayPal από χρήστη και αποτυγχάνει λόγω εσφαλμένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχείων παράδοσης.Ανατρέξτε στον Πίνακα χρεώσεων αντίδρασης τράπεζας κατά την ανάληψη/μεταφορά χρημάτων εκτός PayPal παρακάτω.
Επιβεβαίωση πιστωτικής και χρεωστικής κάρταςΟρισμένοι χρήστες, προκειμένου να αυξήσουν το όριο αποστολής τους ή όπως καθορίζεται από την PayPal, ενδέχεται να επιβαρυνθούν με χρέωση σύνδεσης και επιβεβαίωσης πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας. Αυτό το ποσό σάς επιστρέφεται όταν ολοκληρώσετε με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.Ανατρέξτε στον Πίνακα χρεώσεων σύνδεσης και επιβεβαίωσης πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας παρακάτω.
Ανενεργός λογαριασμός PayPalΗ χρέωση αδράνειας θα αντιστοιχεί στην ελάχιστη από τις χρεώσεις που αναγράφονται παρακάτω ή στο διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.Ανατρέξτε στον Πίνακα χρεώσεων ανενεργών λογαριασμών PayPal που ακολουθεί.
Αίτημα αρχείωνΑυτή η χρέωση θα εφαρμόζεται για αιτήματα πληροφοριών που σχετίζονται με την εύλογη αιτιολόγηση της απόρριψης της εντολής πληρωμής που υποβάλατε. Δεν θα σας χρεώσουμε για αρχεία που ζητήθηκαν σε σχέση με την καλόπιστη διασφάλισή σας για σφάλμα στον λογαριασμό PayPal.10,00 GBP ή 12,00 EUR (ανά αγαθό)

Πίνακας χρεώσεων αντίδρασης τράπεζας κατά τη μεταφορά χρημάτων εκτός PayPal

Αγορά/περιοχήΧρέωση
Χρήστες Τσεχικής Δημοκρατίας200,00 CZK
Χρήστες Ουγγαρίας1.500,00 HUF
Χρήστες εγγεγραμμένοι στην Ευρωζώνη3,00 EUR

Πίνακας χρεώσεων σύνδεσης και επιβεβαίωσης πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας

ΝόμισμαΣυντελεστής
Δολάριο Αυστραλίας2,00 AUD
Ρεάλ Βραζιλίας4,00 BRL
Δολάριο Καναδά2,45 CAD
Κορόνα Τσεχίας50,00 CZK
Κορόνα Δανίας12,50 DKK
Ευρώ1,50 ΕΥΡΩ
Δολάριο Χονγκ Κονγκ15,00 HKD
Φιορίνι Ουγγαρίας400,00 HUF
Νέο Σέκελ Ισραήλ8,00 ILS
Γιεν Ιαπωνίας200,00 JPY
Ρινγκίτ ΜαλαισίαςΔεν ισχύει
Πέσο Μεξικού20,00 MXN
ΝόμισμαΣυντελεστής
Νέο Δολάριο Ταϊβάν70,00 TWD
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας3,00 NZD
Κορόνα Νορβηγίας15,00 NOK
Πέσο Φιλιππίνων100,00 PHP
Ζλότι Πολωνίας6,50 PLN
Ρούβλι Ρωσίας60,00 RUB
Δολάριο Σιγκαπούρης3,00 SGD
Κορόνα Σουηδίας15,00 SEK
Ελβετικό Φράγκο3,00 CHF
Μπατ Ταϊλάνδης70,00 THB
Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου1,00 GBP
Δολάριο ΗΠΑ1,95 USD

Πίνακας χρεώσεων ανενεργών λογαριασμών PayPal

ΝόμισμαΧρέωση
Κορόνα Τσεχίας270,00 CZK
Κορόνα Δανίας75,00 DKK
Ευρώ10,00 EUR
Φιορίνι Ουγγαρίας3.600,00 HUF
Κορόνα Νορβηγίας105,00 NOK
Ζλότι Πολωνίας45,00 PLN
Κορόνα Σουηδίας100,00 SEK
Ελβετικό φράγκο10,00 CHF
Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου9,00 GBP

Επιστροφή στην κορυφή

Αν δεχτείτε τα cookies, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας, και για να δώσουμε τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να σας δείχνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις PayPal όταν επισκέπτεστε άλλες σελίδες. Διαχειριστείτε τα cookies και μάθετε περισσότερα