Συμφωνία χρήστη για την υπηρεσία PayPal

 

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

Σημειώσεις παραπομπών συμφωνίας χρήστη

Τελευταία ενημέρωση: 20 Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

Αν οποιοδήποτε έγγραφο αναφέρεται σε αριθμούς ενοτήτων ή ορισμούς λέξεων της συμφωνίας χρήστη, χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο για να εντοπίσετε τη σχετική διάταξη ή τη λέξη που ορίζεται στη συμφωνία χρήστη που ισχύει από τις 11 Δεκεμβρίου 2019 και μετά.  

1) Ενότητες:

Ενότητες στη συμφωνία χρήστη με ισχύ πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2019

Σημεία που βρίσκονται οι διατάξεις στην τρέχουσα συμφωνία χρήστη

Εισαγωγή

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

 • Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία μαζί σας – Γλώσσες και μετάφραση συμφωνίας

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Αποδέσμευση της PayPal

 • Λήψη πληρωμών - Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών - Αντιστροφές

 • Λήψη πληρωμών - Προστασία πωλητή PayPal

 • Περιορισμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών - Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε αν συμμετέχετε σε τυχόν απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήτηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Λογαριασμός αποθεματικού

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Πόσος χρόνος χρειάζεται για την ολοκλήρωση της πληρωμής μου;

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Πληροφορίες για εμάς και τις υπηρεσίες μας

1. Η σχέση μας μαζί σας
 

1.1 Η PayPal λειτουργεί απλώς ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Πληροφορίες για εμάς και τις υπηρεσίες μας

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Ο ρόλος μας ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμής

1.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα - Απόρρητο

1.3 Ανάθεση.

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα - Ανάθεση

1.4 Επικοινωνία μαζί σας.

1.4.1 Γλώσσες. 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Μετάφραση συμφωνίας

1.4.2 Ειδοποιήσεις προς εσάς. 

Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Ειδοποιήσεις προς εσάς

1.5 Ειδοποιήσεις προς την Paypal

Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Επικοινωνήστε μαζί μας

1.6 Τροποποιήσεις στην παρούσα συμφωνία

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

1.7 Καταλληλότητα. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

2. Ο λογαριασμός και τα υπόλοιπά σας

2.1 Προσωπικοί και επιχειρηματικοί λογαριασμοί. 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Προσωπικοί/επιχειρηματικοί λογαριασμοί

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

2.2 Υπόλοιπο.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Προσθήκη χρημάτων

2.3 Στοιχεία λογαριασμού (όπως πληροφορίες υπολοίπου και συναλλαγών) 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Αντίγραφα κινήσεων λογαριασμού και αιτήματα για τα αρχεία του λογαριασμού

2.4 Συμψηφισμός.

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Αποζημίωση για την ευθύνη σας

2.5 Ποσά που μας οφείλετε. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

2.6 Υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

2.7 Εμπράγματη ασφάλεια

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Επιτόκιο ενυπόθηκου δανείου

3. Πηγές χρηματοδότησης

3.1 Σύνδεση πηγής χρηματοδότησης 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

3.2 Κάρτες

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεσή πηγής χρηματοδότησης – Αμετάβλητη συγκατάθεση από εσάς για τη χρέωση των πηγών χρηματοδότησης που έχετε ορίσει

3.3 Τραπεζικοί λογαριασμοί 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεσή πηγής χρηματοδότησης – Αμετάβλητη συγκατάθεση από εσάς για τη χρέωση των πηγών χρηματοδότησης που έχετε ορίσει

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης – Κίνδυνοι αντιστροφών στην πηγή χρηματοδότησης που ορίσατε

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών - Χρηματοδότηση πληρωμών που στέλνετε από τον λογαριασμό σας

3.4 Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA (για χρήστες με καταχωρισμένες διευθύνσεις σε Κύπρο, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Σλοβακία και Σλοβενία)

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεσή πηγής χρηματοδότησης – Αμετάβλητη συγκατάθεση από εσάς για τη χρέωση των πηγών χρηματοδότησης που έχετε ορίσει

3.5 Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης

Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών - Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης

3.6 Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών – Επιλογή προτιμώμενης πηγής χρηματοδότησης

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

3.7 Δεν έχει επιλεχθεί/δεν είναι διαθέσιμη προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης; 

Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών - Χρηματοδότηση πληρωμών που στέλνετε από τον λογαριασμό σας

3.8 Περιορισμοί πηγής χρηματοδότησης

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

4. Αποστολή χρημάτων

4.1 Διεκπεραίωση των εντολών πληρωμής σας.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Πόσος χρόνος χρειάζεται για την ολοκλήρωση της πληρωμής μου;

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Η εντολή πληρωμής που ορίσατε

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που μπορεί να απορρίψουμε μια πληρωμή

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Ακύρωση της εντολής πληρωμής που ορίσατε

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που μπορεί να απορρίψουμε μια πληρωμή

4.2 Εντολή πληρωμής για πληρωμή σε άλλο χρήστη.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

4.3 Εντολή πληρωμής για μεταφορά 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

4.4 Ανεπαρκές χρηματικό ποσό στο υπόλοιπό σας.

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που μπορεί να απορρίψουμε μια πληρωμή

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Επιστροφές χρημάτων στον λογαριασμό σας – Αν ο λογαριασμός PayPal λάβει επιστροφή χρημάτων

4.5 Όρια αποστολής

Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – ¨Όρια αποστολής

4.6 Απορριφθείσες συναλλαγές 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που η πληρωμή σας δεν έγινε αποδεκτή από τον παραλήπτη

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Επιστροφές χρημάτων στον λογαριασμό σας

4.7 Καθυστέρηση επεξεργασίας από τον προμηθευτή 

Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Καθυστερημένες πληρωμές πωλητή

4.8 Προεγκεκριμένες πληρωμές (γνωστές και ως αυτόματες πληρωμές)

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Πληρωμές που υπόκεινται σε συμφωνία χρέωσης

 • Λήψη πληρωμών - Αποδοχή πληρωμών κατόπιν συμφωνίας χρέωσης

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε – Πίνακας (στήλη «Μη αναμενόμενη πληρωμή που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης»)

4.9 Ακύρωση προεγκεκριμένων πληρωμών

Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Πληρωμές που υπόκεινται σε συμφωνία χρέωσης

4.10 Αποστολή ηλεκτρονικών χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα. 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

5. Λήψη χρημάτων

Εισαγωγή

Λήψη πληρωμών - Γενικές διατάξεις για τη λήψη πληρωμών

5.1 ¨Άρση ορίου λήψης 

Λήψη πληρωμών - Γενικές διατάξεις για τη λήψη πληρωμών - Όρια λήψης χρημάτων

5.2 Έλεγχος πληρωμής 

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Έλεγχος πληρωμής

5.3 Κίνδυνος αντιστροφών πληρωμής, αντιστροφών χρέωσης και διεκδικήσεων

Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών - Αντιστροφές

5.4 Η PayPal και οι πελάτες σας (και 5.5 για Γερμανούς χρήστες)

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Λήψη πληρωμών – Παρουσίαση της PayPal

Λήψη πληρωμών – Κανονισμοί σχετικά με την επιβάρυνση

5.5 Λήψη χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα (5.6 για Γερμανούς χρήστες)

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

 • Λήψη πληρωμών – Γενικές διατάξεις για τη λήψη πληρωμών

5.6 Φόροι. (5.7 για Γερμανούς χρήστες)

Λήψη πληρωμών – Φόροι και πληροφόρηση

5.7 Επιστροφές χρημάτων, πληρωμές που απορρίφθηκαν, πολιτική επιστροφής χρημάτων, προστασία δεδομένων, πολιτική απορρήτου και ασφάλεια.

(5.8 για Γερμανούς χρήστες)

5.7.1 Επιστροφές χρημάτων και απορριφθείσες πληρωμές

Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών - Επιστροφές χρημάτων - Η πολιτική επιστροφής χρημάτων και πολιτική απορρήτου που έχετε ορίσει

5.7.2 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Λήψη πληρωμών – Η πολιτική επιστροφής χρημάτων και η πολιτική απορρήτου που έχετε ορίσει

5.7.3 Προστασία δεδομένων και πολιτική απορρήτου

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών - Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

5.7.4 Ασφάλεια

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών– Απαγορευμένες δραστηριότητες – Τελευταία κουκκίδα

5.8 Πληρωμές PayPal Business [Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γκέρνσεϊ, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σλοβακία, Σλοβενία («Σχετικές χώρες») μόνο)

Δεν χρησιμοποιήθηκε

5.9 Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών σύμφωνα με εντολές πληρωμών που έχετε ορίσει (5.8 εκτός των Σχετικών χωρών, Γερμανίας και Αυστρίας) 

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών σχετικές με εντολές πληρωμών που έχετε ορίσει

5.10 Νέα λύση ολοκλήρωσης αγοράς (5.9 εκτός των Σχετικών χωρών) 

Λήψη πληρωμών – Νέα λύση ολοκλήρωσης αγοράς

6. Μεταφορά/εξαργύρωση ηλεκτρονικών χρημάτων

6.1 Τρόπος μεταφοράς/εξαργύρωσης ηλεκτρονικών χρημάτων 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα

6.2α Όρια μεταφοράς/εξαργύρωσης

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6.2β Μέθοδοι διεκπεραίωσης και χρονοδιαγράμματα.

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6.2γ Έλεγχος συναλλαγών 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6.3 Άρση του ορίου μεταφοράς 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6.4 Μεταφορά χρημάτων σε διάφορα νομίσματα 

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

6α. Αγορές με τιμολόγιο (μόνο για Γερμανία)

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

6β. PayPal Plus (μόνο για Γερμανία)

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

6γ. Πληρωμή μετά από 14 ημέρες (μόνο για Γερμανία)

Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

7. Διάρκεια και κλείσιμο λογαριασμού

Ολόκληρο κείμενο

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Κλείσιμο του λογαριασμού PayPal

8. Χρεώσεις και μετατροπή συναλλάγματος

8.1 Χρεώσεις

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Χρεώσεις

8.2 Μετατροπή συναλλάγματος

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα – Τρόπος μετατροπής συναλλάγματος

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα – Επιλογές μετατροπής συναλλάγματος

8.3 Επιλογές για μετατροπή συναλλάγματος 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα – Τρόπος μετατροπής συναλλάγματος

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Διαχείριση χρημάτων σε διάφορα νομίσματα – Επιλογές μετατροπής συναλλάγματος

9. Απαγορευμένες δραστηριότητες

9.1 Απαγορευμένες δραστηριότητες 

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Απαγορευμένες δραστηριότητες

9.2 Σχετικά με την ασφάλεια του μέσου πληρωμής που έχετε επιλέξει

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

9.3 Απαγορευμένες δραστηριότητες και άδειες

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

10. Η ευθύνη σας – Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε

10.1 Η ευθύνη σας

10.1α

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών - Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε αν συμμετέχετε σε τυχόν απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Η ευθύνη σας

10.1β Ευθύνη για διεκδικήσεις στο πλαίσιο της Προστασίας αγοραστή PayPal

Λήψη πληρωμών – Αντίκτυπος της προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

10.1γ Αποζημίωση για την ευθύνη σας

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Αποζημίωση για την ευθύνη σας

10.1δ Προσωρινές δεσμεύσεις χρηματικών ποσών για αμφισβητούμενες συναλλαγές

 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

 • Λήψη πληρωμών – Πωλητές σε πλατφόρμες αγορών

10.2 Ενέργειες από την PayPal

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών - Ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουμε αν συμμετέχετε σε τυχόν απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Κλείσιμο του λογαριασμού PayPal

10.3 Περιορισμένη πρόσβαση 

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Περιορισμοί λογαριασμού

10.4 αποθεματικά

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Αποθεματικά

10.5 Δέσμευση χρηματικών ποσών

Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

10.6 Πληροφορίες σχετικά με εσάς (10.7 για χρήστες στη Γερμανία)

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς

10.6 Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών για προϊόντα που διατίθενται στο eBay (μόνο για Γερμανία)

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

 • Λήψη πληρωμών – Πωλητές σε πλατφόρμες αγορών

10.7 Γνωστοποίηση αιτιολόγησης για τις ενέργειές μας (10.8 για χρήστες στη Γερμανία)

Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Γνωστοποίηση αιτιολόγησης για τις ενέργειές μας

11. Πρόγραμμα προστασίας πωλητή

Γενικά

Η παρακάτω ξεχωριστή πολιτική προστασίας πωλητή έχει συνδεθεί από τη λήψη πληρωμών - Προστασία πωλητή PayPal

11.1 Τι είναι η Προστασία πωλητή PayPal;

Ανατρέξτε στην ενότητα 1 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.2 Διαθεσιμότητα Προστασίας πωλητή PayPal

Ανατρέξτε στην ενότητα 2 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.3 Πόση προστασία παρέχεται από την Προστασία πωλητή PayPal;

Ανατρέξτε στην ενότητα 3 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.4 Τι συμβαίνει όταν ένας αγοραστής υποβάλλει διεκδίκηση, αντιστροφή χρέωσης ή αντιστροφή πληρωμής;

Ανατρέξτε στην ενότητα 4 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.5 

Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.6 Προϋποθέσεις καταλληλότητας

Ανατρέξτε στην ενότητα 6 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.7 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παράδοσης;

Ανατρέξτε στην ενότητα 7 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.8 Τι είναι το αποδεικτικό ταχυδρομικής αποστολής;

Ανατρέξτε στην ενότητα 8 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.9 Τι είναι το αποδεικτικό παράδοσης;

Ανατρέξτε στην ενότητα 9 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

11.10 Ποια είναι τα παραδείγματα προϊόντων/συναλλαγών/υποθέσεων που δεν θεωρούνται κατάλληλα για την Προστασία πωλητή PayPal;

Ανατρέξτε στην ενότητα 10 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας πωλητή

12. Σφάλματα και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές

12.1 Εντοπισμός σφαλμάτων ή/και μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Αντίγραφα κινήσεων λογαριασμού και αιτήματα για τα αρχεία του λογαριασμού

 • Επίλυση προβλημάτων – Εισαγωγή

 • Επίλυση προβλημάτων – Αν εντοπίσετε πρόβλημα...

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε...

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε...

12.2 Ενημέρωση της PayPal για σφάλματα, μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ή/και κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μέσου πληρωμή έχετε επιλέξει.

Επίλυση προβλημάτων – Αν εντοπίσετε πρόβλημα... - Βήμα 2: Ενημερώστε μας για το πρόβλημα

12.3 Έλεγχος αναφορών σφαλμάτων 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε...

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε...

12.4 Ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε... - Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή σε άλλον λογαριασμό PayPal

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε...

12.5 Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για συναλλαγή πληρωμής που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εξουσιοδότησης 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε... Μη αναμενόμενη πληρωμή που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε... – Μη αναμενόμενη πληρωμή που υπόκειται σε συμφωνία χρέωσης

12.6 Σφάλματα

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε...

 • Επίλυση προβλημάτων – Πώς θα βοηθήσουμε... - Εσφαλμένη πληρωμή σε άλλον λογαριασμό PayPal

 • Επίλυση προβλημάτων – Περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε...

13. Προστασία αγοραστή PayPal

Γενικά

Η παρακάτω ξεχωριστή πολιτική προστασίας αγοραστή έχει συνδεθεί από:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών – Αντίκτυπος της προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

13.1 Τι είναι η προστασία αγοραστή PayPal; (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 1 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13,2 Είναι κατάλληλη για εμένα η Προστασία αγοραστή PayPal; (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 2 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.3 Τι συμβαίνει όταν η PayPal αποφασίζει οριστικά υπέρ του αγοραστή... (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 3 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.4 Προϋποθέσεις αποζημίωσης (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 4 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.5 Πώς μπορώ να επιλύσω το πρόβλημά μου; (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.6 Συνεργασία με την PayPal για την επίλυση του προβλήματος (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.7 Τι γίνεται αν η αγορά μου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση στο πλαίσιο της Προστασίας αγοραστή PayPal; (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 6 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.8 Τι σημαίνει η επισήμανση Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή (SNAD); (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 7 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.9 Παραδοχή δικαιωμάτων (Σχετικές χώρες μόνο)

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Παραδοχή δικαιωμάτων

13.10 Χωρίς διπλή αντικατάσταση (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 8 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

13.11 Εισιτήρια εκδήλωσης (Σχετικές χώρες μόνο)

Ανατρέξτε στην ενότητα 9 της ξεχωριστής πλέον Πολιτικής προστασίας αγοραστή

14. Αμφισβητήσεις προς την PayPal

14.1 Επικοινωνήστε πρώτα με την PayPal 

Επίλυση προβλημάτων - Παράπονα – Αναφορά αμφισβητήσεων ανάμεσα σε εσάς και την PayPal σχετικά με τις υπηρεσίες μας

14.2 ECC-Net, Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή και CSSF

Επίλυση προβλημάτων - Παράπονα – Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής παραπόνων...

15. Γενικά

15.1 Διέπουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Διέπουσα νομθεσία

15.2 Μη αποποίηση δικαιώματος

Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Μη αποποίηση δικαιώματος

15.3 Περιορισμοί ευθύνης

Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Περιορισμός ευθύνης

15.4 Χωρίς εγγύηση 

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Χωρίς εγγύηση

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Κλείσιμο του λογαριασμού PayPal

 • Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης – Αποδέσμευση της PayPal

15.5 Αποζημίωση

Άλλοι νομικοί όροι – Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης - Αποζημίωση

15.6 Πλήρης συμφωνία και δικαιώματα τρίτων μερών 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Πλήρης συμφωνία και δικαιώματα τρίτων μερών

15.7 Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας λογισμικού 

Άλλοι νομικοί όροι – Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχωρήσεις αδειών, γενικά

15.8 Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας περιεχομένου

15.8α Άδειες που παραχωρούνται από την PayPal

Άλλοι νομικοί όροι – Πνευματική ιδιοκτησία – Εμπορικά σήματα της PayPal

15.8b ¨Άδειες που παραχωρούνται από εσάς - Πνευματική ιδιοκτησία που σχετίζεται με την επιχείρησή σας

Άλλοι νομικοί όροι – Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας από πωλητές προς τις εταιρείες της PayPal

15.8β Άδειες που παραχωρούνται από εσάς - Το περιεχόμενό σας

Άλλοι νομικοί όροι – Πνευματική ιδιοκτησία – Παραχώρηση άδειας από εσάς προς τις εταιρείες της PayPal - Εγγυήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας

15.9 Άδειες τρίτων μερών

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

15.10 Η PayPal ως μέθοδος σύνδεσης 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – PayPal ως μέθοδος σύνδεσης

15.11 Εταιρικοί πελάτες. 

Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Εταιρικοί πελάτες

16. Ορισμοί

Όλο το κείμενο

Ανατρέξτε στον πίνακα «Ορισμοί λέξεων» παρακάτω

Παράρτημα 1. Πίνακας χρεώσεων

Εισαγωγή

Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Χρεώσεις

Όροι και προϋποθέσεις στην ενότητας Α2.2.3 Ποσοστό προμηθευτή

Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Χρεώσεις

 • Λήψη πληρωμών – Ποσοστό προμηθευτή

Υπόλοιπο

Οι διατάξεις αυτού του παραρτήματος πλέον βρίσκονται στη σελίδα των ειδικών χρεώσεων.  Συνδεδεμένος με:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Χρεώσεις

 

2) Ορισμοί λέξεων:

Ορισμοί λέξεων στη συμφωνία χρήστη με ισχύ πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2019

Χειρισμός των ορισμών λέξεων στη συμφωνία χρήστη με ισχύ πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2019

«Λογαριασμός» ή «Λογαριασμός PayPal» 

Ανατρέξτε στις ενότητες «λογαριασμός» και «λογαριασμός PayPal»

«Προσθήκη χρημάτων» 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη χρημάτων» που εισήχθη στις:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Προσθήκη χρημάτων

«Συμφωνία» 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Συμφωνία χρήστη»

«Πάροχος AIS» 

Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην ενότητα «Πάροχος τρίτων μερών», όπως εισήχθη στις:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

«Εξουσιοδοτώ» ή «Εξουσιοδότηση» 

Ανατρέξτε στους όρους «Εξουσιοδοτώ» και «Εξουσιοδότηση», όπως ορίζονται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας

Υπόλοιπο 

Ανατρέξτε στην ενότητα «χρήματα στον λογαριασμό σας» γενικά και χρήματα στο «υπόλοιπο PayPal», καθώς και στην ενότητα «λογαριασμός αποθεματικού», ανάλογα με την περίπτωση, καθένα από τα οποία εισήχθη:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal

«Διαδικασία επιβεβαίωσης τραπεζικού λογαριασμού» 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασία επιβεβαίωσης τραπεζικού λογαριασμού» που εισήχθη στις:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

 • σελίδες Βοήθεια και Επικοινωνία

«Πληρωμή χρηματοδοτούμενη από τράπεζα» 

Ανατρέξτε σε οποιοδήποτε συμπληρωματικό υλικό σχετικό με πληρωμή από τον λογαριασμό σας, η οποία χρηματοδοτείται από πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Επιχειρηματικός λογαριασμός 

Ανατρέξτε στον όρο «επιχειρηματικός λογαριασμός» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Προσωπικοί/επιχειρηματικοί λογαριασμοί

«Εργάσιμες ημέρες» 

Ανατρέξτε στον όρο «Εργάσιμες ημέρες» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

Αγοραστής 

Ανατρέξτε στις παραπομπές για αγοραστές

Ημερολογιακό έτος 

Δεν καθορίστηκε

Συμφωνία επεξεργασίας καρτών 

Ανατρέξτε στον όρο «Συμφωνίες εμπορικής οντότητας» που ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Καθεστώς εμπορικής οντότητας

Αλλαγή

Ανατρέξτε στο όρο «Αλλαγή» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

Αντιστροφή χρέωσης 

Ανατρέξτε στον όρο «Αντιστροφή χρέωσης όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών - Αντιστροφές

Διεκδικήσεις 

Ανατρέξτε στον όρο «Διεκδικήσεις» όπως ορίζεται στην πολιτική της PayPal για την προστασία αγοραστή, η οποία επίσης συνδέθηκε από τις ακόλουθες ενότητες της Συμφωνίας χρήστη:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών – Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

Εμπορική συναλλαγή 

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

Περιοχή μεταφοράς μέσω πιστωτικής κάρτας 

Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα μεταφοράς χρημάτων μέσω πιστωτικής κάρτας:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

Διασυνοριακά

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

Εξυπηρέτηση πελατών 

Ανατρέξτε στον όρο «Επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελεγκτής δεδομένων Επεξεργαστής δεδομένων Πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα

Ανατρέξτε σε αυτούς τους όρους, όπως ορίστηκαν στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών - Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

 • Δήλωση απορρήτου

Νόμο περί προστασίας δεδομένων

Ανατρέξτε στον όρο «Νόμοι περί προστασία δεδομένων» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών - Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

 • Δήλωση απορρήτου

Ημέρες 

Δεν καθορίστηκε

Προεπιλεγμένες πηγές χρηματοδότησης 

Ανατρέξτε στον όρο «ακόλουθες πηγές» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών - Χρηματοδότηση πληρωμών που στέλνετε από τον λογαριασμό σας

Αμφισβητήσεις 

Ανατρέξτε στον όρο «Αμφισβητήσεις» όπως ορίζεται στην πολιτική της PayPal για την προστασία αγοραστή, η οποία επίσης συνδέθηκε από τις ακόλουθες ενότητες της Συμφωνίας χρήστη:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών – Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

Εγχώρια

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

eBay 

Δεν καθορίστηκε

Ηλεκτρονική επιταγή 

Ανατρέξτε στον όρο «Ηλεκτρονική επιταγή» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης – Κίνδυνοι αντιστροφών στην πηγή χρηματοδότησης που ορίσατε και στην περίπτωση που υπάρχουν ηλεκτρονικές επιταγές

Ηλεκτρονικά χρήματα 

Ανατρέξτε στον όρο «Ηλεκτρονικά χρήματα» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης - Εισαγωγή

ΕΥΡΩΠΗ I

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

Ευρώπη II

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ή ΕΟΧ

Δεν καθορίστηκε

Συμβάν 

Ανατρέξτε στον όρο «Συμβάν» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal

Χρεώσεις 

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

Χρήστης πλήρους προγράμματος 

Δεν καθορίστηκε

Πηγή χρηματοδότησης 

Εναλλακτικά, ανατρέξτε στον όρο «Πηγή χρηματοδότησης», όπως ορίζεται στη διεύθυνση:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

Παράνομη πρόσβαση σε λογαριασμό 

Ανατρέξτε στον όρο «Πρόβλημα ασφάλειας/απάτης», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Επίλυση προβλημάτων – Αν εντοπίσετε πρόβλημα... - Βήμα 1: Αφιερώστε λίγα λεπτά για να εντοπίσετε το είδος του προβλήματος

Πληροφορίες 

Δεν καθορίστηκε

Άμεση μεταφορά 

Ανατρέξτε στον όρο «Άμεση μεταφορά» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Προσθήκη ή μεταφορά χρημάτων – Μεταφορά χρημάτων

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών - Χρηματοδότηση πληρωμών που στέλνετε από τον λογαριασμό σας

Διαδικασία σύνδεσης και επιβεβαίωσης κάρτας .

Ανατρέξτε στον όρο «Διαδικασία σύνδεσης και επιβεβαίωσης κάρτας» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης

Μαζικές πληρωμές 

Δείτε τη σελίδα χρεώσεων

Καθυστέρηση επεξεργασίας από τον προμηθευτή 

Ανατρέξτε στον όρο «Πληρωμές που έχουν καθυστερήσει από τους πωλητές» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Καθυστερημένες πληρωμές πωλητή

Μικρο-επιχείρηση 

Ανατρέξτε στον όρο «Μικρο-επιχείρηση» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Εταιρικοί πελάτες

Βόρεια Ευρώπη

Δείτε τη σελίδα χρεώσεων

Δεν ελήφθη 

Ανατρέξτε στον όρο «Δεν ελήφθη» όπως ορίζεται στην πολιτική της PayPal για την προστασία αγοραστή, η οποία επίσης συνδέθηκε από τις ακόλουθες ενότητες της Συμφωνίας χρήστη:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών – Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

Κίνδυνοι NSF 

Ανατρέξτε στον όρο «Κίνδυνος αντιστροφής πληρωμών» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Σύνδεση και αποσύνδεση πηγής χρηματοδότησης – Κίνδυνοι αντιστροφών στην πηγή χρηματοδότησης που ορίσατε και στην περίπτωση που υπάρχουν ηλεκτρονικές επιταγές

Λογαριασμός πληρωμών 

Ανατρέξτε στον όρο «Υπόλοιπο PayPal» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Υπόλοιπο PayPal

Μέσο πληρωμής 

Ανατρέξτε στον όρο «λογαριασμός PayPal» και «λογαριασμός».

Εντολή πληρωμής 

Ανατρέξτε στον όρο «Εντολή πληρωμής» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Η εντολή πληρωμής που ορίσατε

Παραλήπτης πληρωμής 

Ανατρέξτε στον όρο «παραλήπτης πληρωμής» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πολιτική προστασίας πωλητή PayPal

Έλεγχος πληρωμής 

Ανατρέξτε στον όρο «έλεγχος πληρωμής», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Έλεγχος πληρωμής

«PayPal», «εμείς», «εμάς» ή «μας» 

Ανατρέξτε στον όρο «PayPal», όπως ορίζεται στα παρακάτω σημεία:

 • στην πρώτη παράγραφο της ενότητας Καλώς ορίσατε στην PayPal

 • Άλλοι νομικοί όροι – Επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς – Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανατρέξτε στην ενότητα «εμείς», «εμάς» και «μας» κατά τη συμφωνία χρήστη.

Πληρωμές μέσω PayPal Business 

Δεν καθορίστηκε

Προστασία αγοραστή PayPal 

Ανατρέξτε στον όρο «Προστασία αγοραστή PayPal» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal

PayPal Credit

Ανατρέξτε στην ενότητα «PayPal Credit» στη σελίδα της PayPal

Όμιλος PayPal

Ανατρέξτε στον όρο «Συνεργαζόμενες εταιρείες» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης

Δυνατότητα πληρωμών μέσω PayPal με βάση την τοποθεσία 

Όπου εξακολουθεί να προσφέρεται από την Paypal και να φέρει την επωνυμία της, αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον χρήστη να λαμβάνει πληρωμές μέσω ενός σημείο πωλήσεων χωρίς τη χρήση τερματικού καρτών. 

Εφαρμογή PayPal Mobile

Δεν χρησιμοποιείται πλέον

Λειτουργία PayPal POS 

Δεν χρησιμοποιείται πλέον

Ιστότοποι της PayPal 

Ανατρέξτε στη σελίδα «Ιστότοπος της PayPal» ή «ο ιστότοπός μας»

Προσωπικός λογαριασμός 

Ανατρέξτε στον όρο «προσωπικός λογαριασμός» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Προσωπικοί λογαριασμοί

Προσωπικά δεδομένα

Ανατρέξτε στον όρο «Προσωπικά δεδομένα» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών - Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

 • Δήλωση απορρήτου

Προσωπικές συναλλαγές 

Ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων

«Πάροχος PIS» 

Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην ενότητα «Πάροχος τρίτων μερών», όπως εισήχθη στις:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας – Άνοιγμα λογαριασμού – Ασφαλής χρήση του λογαριασμού PayPal

Πολιτική ή πολιτικές

Ανατρέξτε στον όρο «Πολιτική PayPal» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Έλεγχος πληρωμής

Ενημέρωση πολιτικής 

Ανατρέξτε στον όρο «Ειδοποίηση για τις ενημερώσεις πολιτικής» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

Προεγκεκριμένες πληρωμές

Ανατρέξτε στον όρο «προ-εγκεκριμένη πληρωμή» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Ρύθμιση αυτόματων χρεώσεων από τον λογαριασμό σας – Πληρωμές που υπόκεινται σε συμφωνία χρέωσης

Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης

Ανατρέξτε στον όρο «Προτιμώμενη πηγή χρηματοδότησης» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών – Επιλογή προτιμώμενης πηγής χρηματοδότησης

Επεξεργασία

Ανατρέξτε στον όρο «Επεξεργασία» όπως ορίζεται και χρησιμοποιείται μόνο στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Χρήση πληροφοριών - Νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

 • Δήλωση απορρήτου

PSD2 

Ανατρέξτε στον όρο «PSD2» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Διάφορα – Εταιρικοί πελάτες

Σχετικές χώρες (όπου χρησιμοποιείται)

Ανατρέξτε στη λίστα με τις χώρες που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα στη συμφωνία χρήστη για το Ηνωμένο Βασίλειο:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Καλώς ορίσατε στην PayPal!

Αποθεματικά 

Ανατρέξτε στον όρο «Αποθεματικά» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Αποθεματικά

Λογαριασμός αποθεματικού 

Ανατρέξτε στον όρο «λογαριασμός αποθεματικού» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Σχετικά με τον λογαριασμό σας - Διατήρηση και χρήση υπολοίπου PayPal – Λογαριασμός αποθεματικού

Κέντρο επίλυσης προβλημάτων 

Ανατρέξτε στον όρο «Κέντρο επίλυσης προβλημάτων» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Τι είναι οι δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, οι περιορισμοί και τα αποθεματικά

Δείτε επίσης την Πολιτική προστασίας αγοραστή PayPal.

Υπόλοιπες χώρες Ε.Ε

Δεν καθορίστηκε και δεν χρησιμοποιείται πλέον

Περιορισμένες δραστηριότητες

Ανατρέξτε στον όρο «Περιορισμένες δραστηριότητες» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Απαγορευμένες δραστηριότητες

Αντιστροφές πληρωμών 

Ανατρέξτε στον όρο «Αντιστροφές πληρωμών» όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Λήψη πληρωμών – Επιστροφές χρημάτων και αντιστροφές πληρωμών - Αντιστροφές

Πωλητής και Προμηθευτής 

Ανατρέξτε στους όρους «Πωλητής» και «Προμηθευτής», όπως ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη.

Αποστολή χρημάτων 

Ανατρέξτε στον όρο «Αποστολή χρημάτων», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Η εντολή πληρωμής που ορίσατε

Υπηρεσίες 

Ανατρέξτε στον όρο «Υπηρεσίες PayPal» ή «οι υπηρεσίες μας», όπως χρησιμοποιούνται στη Συμφωνία χρήστη.

Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή

Ανατρέξτε στον όρο «Διαφέρει σημαντικ΄α από την περιγραφή» ή «SNAD», όπως ορίζεται στην πολιτική της PayPal για την προστασία αγοραστή, η οποία επίσης συνδέθηκε από τις ακόλουθες ενότητες της Συμφωνίας χρήστη:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Προστασία αγοραστή PayPal

 • Λήψη πληρωμών – Αντίκτυπος της Προστασίας αγοραστή PayPal στους πωλητές

Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης 

Ανατρέξτε στον όρο «Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης», όπως ορίζεται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Χρηματοδότηση πληρωμών - Ειδικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης

Κίνδυνοι συναλλαγής (αναφέρονται μαζί με «κίνδυνο ή έκθεση που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας»)

Ανατρέξτε στη λίστα των συνηθισμένων καταστάσεων που αναφέρονται στην ενότητα:

 • Απαγορευμένες δραστηριότητες και δεσμεύσεις χρηματικών ποσών – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών, περιορισμοί και αποθεματικά – Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών

Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή (αναφέρεται μόνο στην ενότητα 11)

Ανατρέξτε στον όρο «Μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή», όπως ορίζεται και χρησιμοποιείται μόνο στην Πολιτική προστασίας πωλητή PayPal. Αυτή η πολιτική έχει συνδεθεί από την ενότητα:

 • Λήψη πληρωμών - Προστασία πωλητή PayPal

Μοναδικό αναγνωριστικό 

Ανατρέξτε στον όρο «Υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητήθηκαν», όπως χρησιμοποιούνται στην ενότητα:

 • Πραγματοποίηση πληρωμής – Γενικές διατάξεις για πραγματοποίηση πληρωμών – Περιπτώσεις που μπορεί να απορρίψουμε μια πληρωμή

Ηνωμένο Βασίλειο ή ΗΒ 

Δεν καθορίστηκε

«Χρήστης», «εσείς» ή «εσάς» 

Ανατρέξτε στον όρο «Χρήστης», «εσείς» ή «εσάς», όπως χρησιμοποιούνται στη Συμφωνία χρήστη.

Επαληθεύτηκε 

Ανατρέξτε στις υποχρεώσεις σας, όπως ορίζονται στην ενότητα:

 • Άλλοι νομικοί όροι – Τα δικαιώματά μας – Πληροφορίες σχετικά με εσάς