Legal Agreements for PayPal Services

Právní dohody pro služby PayPal

Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, vztahují se tyto právní dohody na uživatele v zemích Evropské unie (kromě Rakouska, Belgie, Chorvatska, Dánska, Finska, Francie, Německa, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Polska, Portugalska a Španělska), v Lichtenštejnsku a San Marinu. Chcete-li zobrazit dohody pro konkrétní země nebo oblasti, vyberte je ze seznamu níže.

Pro všechny uživatele

Smlouvy o konkrétních produktech

Pro obchodníky a podniky

Doplňkové informace

Aktualizace zásad

Tyto právní dohody a oznámení stanoví podmínky týkající se konkrétních služeb PayPal.