>> Zobrazit všechny smlouvy

Smlouva o vyplácení PayPal

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2021

Stáhnout PDF

 

Tato smlouva upravuje vaše používání služby vyplácení PayPal (dříve hromadná platba). Používání služby vyplácení PayPal se řídí také podmínkami smlouvy s uživatelem služby PayPal, zásadami ochrany osobních údajů a dalšími platnými právními smlouvami uzavřenými mezi vámi a společností PayPal.

Prostřednictvím služby vyplácení PayPal lze posílat platby více příjemcům najednou a jsou proto vhodné například k posílání provizí, odměn, vrácení přeplatků, pobídek či hromadných firemních plateb. Je možné, že se budete moci rozhodnout pro poslání plateb prostřednictvím vyplácení na účty PayPal. Chcete-li tuto službu využít, budete potřebovat:

  • firemní účet PayPal bez neuhrazených pohledávek a bez limitů pro výběr, a
  • odeslat žádost a získat naše povolení k používání těchto služeb.

Poplatky za vyplácení PayPal jsou uvedeny na stránce poplatků.

Pokud zamýšlený příjemce platby v rámci vyplácení nemá účet PayPal, bude si moci platbu vyzvednout jeho založením. Jakékoli vyplacené částky, které si zamýšlení příjemci nevyzvednou do třiceti (30) dnů, vám budou vráceny. Společnost PayPal neponese odpovědnost za jakékoli částky chybně vyplacené prostřednictvím služby vyplácení PayPal a nebude povinna takové platby stornovat.

Vyplácení PayPal je určeno zákazníkům, kteří chtějí provádět vícenásobné, hromadné a opakující se platby. Chcete-li provádět jednorázové platby, použijte jiné služby PayPal určené k tomuto účelu. Vyplácení PayPal nelze použít k výplatě mezd, prodeji zboží, odesílání peněz rodině a přátelům, platbě obchodníkům za nákupy, k nákupu odemykacích kódů ani k žádnému jinému účelu, který dle našeho uvážení představuje vyšší než přijatelnou úroveň rizika. Kdykoli můžeme dle vlastního uvážení přidat další omezení.

Je vaší výhradní odpovědností zajistit, aby každý z příjemců plateb prostřednictvím služby vyplácení souhlasil s přijímáním těchto plateb prostřednictvím příslušných služeb a také s tím, že bude kontaktován e-mailem nebo textovou zprávou. Použitím služby vyplácení prohlašujete a zaručujete, že e-mailové adresy nebo telefonní čísla, které použijete ke kontaktování vašich zákazníků, vám poskytl sám každý příjemce platby a že použití těchto služeb z vaší strany ke kontaktování zákazníků je v souladu s platnými předpisy a zákony. Berete na vědomí, že vyplácení PayPal je určeno pouze k usnadnění hromadných plateb a transakcí a je zakázáno jej používat k zasílání marketingových zpráv týkajících se vašeho podnikání.

Aniž by tím byla jakkoli omezena naše ostatní práva a možnosti náhrady dle této smlouvy, můžeme dle vlastního uvážení kdykoli pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službě vyplácení nebo k vašemu účtu PayPal, (i) pokud zjistíme, že službu vyplácení zneužíváte, (ii) pokud z vašeho používání služby vyplácení plyne vyšší než přijatelná úroveň rizika, nebo (iii) na základě jakéhokoli porušení těchto podmínek.