Policy Updates

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

>> Zobrazit dřívější aktualizace zásad

Aktualizace zásad

 

 

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 21. října 2019 (data nabytí účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

Tyto změny začnou platit automaticky od níže uvedeného Data nabytí účinnosti. Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit před Datem nabytí účinnosti.

Oznámení o změně smlouvy o alternativních způsobech platby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 21. října 2019

Aktuální smlouvu o alternativních způsobech platby PayPal můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí většiny stránek na webu společnosti PayPal.

 1. Příloha 1 – Alternativní způsoby platby

Přílohu 1 jsme upravili tak, aby obsahovala nové alternativní způsoby platby, kterými jsou služby Finnish (Verkkopankki), PayU (včetně služby Blik využívající službu PayU) a Trustly.

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 1. října 2019 (datum nabytí účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

Tyto změny začnou platit automaticky od níže uvedeného Data nabytí účinnosti. Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit před Datem nabytí účinnosti.

Oznámení o změně smlouvy o místních způsobech platby se společností PayPal.

Datum nabytí účinnosti: 1. října 2019

Aktuální smlouvu o místních způsobech platby se společností PayPal můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí většiny stránek na webu společnosti PayPal.

 1. Změna názvu

Smlouva o místních způsobech platby se společností PayPal má nyní název Smlouva o alternativních způsobech platby PayPal. Místní způsob platby (někdy je také označován zkratkou LPM z anglického výrazu Local Payment Method) je nyní označován jako alternativní způsob platby (někdy je také označován zkratkou APM z anglického výrazu Alternative Payment Method). Příslušné změny odrážející novou terminologii byly provedeny i v další související terminologii a ostatních smlouvách.

 1. Žádná ochrana prodejce

Do oddílu 4 jsme přidali poznámku s připomenutím, že na platby provedené alternativním způsobem platby se v souladu s oddílem 11.10 smlouvy s uživatelem služby PayPal nevztahuje ochrana prodejce.

 1. Příloha 1 – Alternativní způsoby platby

Znění přílohy 1 jsme upravili následujícím způsobem:

 • Potvrzujeme v ní, že obchodník nyní může používat službu PayPal k vracení peněz za platbu přes MyBank plátci; a
 • představujeme nový alternativní způsob platby, kterým je služba Przelewy24 (P24).


Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 17. září 2019 (data nabytí účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

Tyto změny začnou platit automaticky od níže uvedeného Data nabytí účinnosti. Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit před Datem nabytí účinnosti.

 

Aktualizace Smlouvy s uživatelem

Datum nabytí účinnosti: 11. prosince 2019

Představujeme našim zákazníkům Smlouvu s uživatelem ve zcela nové podobě. Ze všech sil jsme se snažili, aby pro vás byl obsah této nové Smlouvy s uživatelem srozumitelnější a abyste z něj snáze zjistili, jaká máte při používání produktů a služeb společnosti PayPal práva a povinnosti.

Provedli jsme následující úpravy:

 1. Změnili jsme uspořádání Smlouvy s uživatelem a zjednodušili její formát. Díky barevným nadpisům teď snadněji najdete informace, které jsou pro váš účet nejrelevantnější. Provedli jsme revizi obsahu Smlouvy s uživatelem a změnili jeho upořádání tak, aby jej šlo snáze pochopit, a příslušné informace jsme uvedli tam, kde byste je přirozeně hledali. Význam námi uváděných informací se nemění, mění se jen způsob jejich prezentace a místo, kde se objevují.

B. Aktualizovaná Smlouva s uživatelem bude k dispozici po 10. říjnu 2019. Jakmile bude k dispozici, můžete ji zobrazit kliknutím SEM

 

Oznámení o změně smlouvy s držitelem karty PayPal Business Debit Mastercard

Datum nabytí účinnosti: 11. října 2019

Byly změněny určité oddíly smlouvy s držitelem karty PayPal Business Debit Mastercard. Účelem provedených změn je:

• objasnění a nové uspořádání stávajícího znění, včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

6. Denní limity pro použití

 

Tento oddíl byl pozměněn tak, aby v něm byly objasněny (pouze formou obecných pokynů) standardní denní limity, které mohou platit pro použití vaší karty.

7. Autorizace transakcí

 

Tento oddíl byl pozměněn tak, aby v něm byly objasněny způsoby, kterými můžete autorizovat své transakce.

8. Vaše platební závazky

Tento oddíl byl upraven tak, aby v něm bylo objasněno, jakým způsobem můžete financovat svou platbu.

10. Žádné používání zůstatku v jiných měnách než v měně GBP

 

Tento oddíl byl upraven tak, aby v něm bylo objasněno, jak můžete provádět platby v jiných měnách než v měně GBP.

11. Poplatky

Přidali jsme nový oddíl 11.c, který objasňuje, jak vám poskytujeme naše výpisy.

12. Program odměn za platby kartou

 

Tento oddíl byl upraven tak, aby v něm byly uvedeny podrobnosti o fungování programu odměn za platby kartou. Potvrzuje se zde například, že program odměn za platby kartou funguje na principu „zaokrouhlení poloviny částky směrem nahoru“, podle kterého bude vydělaná odměna za platby kartou taková, jak je uvedeno v následujících příkladech.

 • Nákupní transakce ve výši 10,00 GBP = odměna za platby kartou ve výši 0,05 GBP
 • Nákupní transakce ve výši 10,99 GBP = odměna za platby kartou ve výši 0,05 GBP
 • Nákupní transakce ve výši 11,00 GBP = odměna za platby kartou ve výši 0,06 GBP

Viz také připomenutí v souvislosti s programem odměn za platby kartou v oznámení o změně smlouvy s držitelem karty PayPal Business Debit Mastercard s datem nabytí účinnosti 11. prosince 2019 níže.

25. Vaše právo na ukončení

Tento oddíl byl upraven tak, aby v něm byl vysvětleno, jakým způsobem můžete telefonicky ukončit svou smlouvu.

26. Právo společnosti PayPal na ukončení

Tento oddíl byl upraven tak, aby v něm bylo vysvětleno, jakým způsobem můžeme ukončit vaši smlouvu.

; a

 • oprava drobných tiskových chyb.

Aktualizovaná smlouva s držitelem karty PayPal Business Debit Mastercard bude k dispozici po 11. říjnu 2019. Jakmile bude k dispozici, můžete ji zobrazit kliknutím SEM.

 

Oznámení o změně smlouvy s držitelem karty PayPal Business Debit Mastercard

Datum nabytí účinnosti: 11. prosince 2019

 1. Zadržení při autorizaci

Pozměnili jsme oddíl 14 (Zadržení při autorizaci) tak, aby v něm byly objasněny následující skutečnosti:

 • Pokud obchodník požádá o předběžnou autorizaci, můžeme vám po dobu až třiceti jedna (31) dnů zadržet ze zůstatku na účtu PayPal částku, která je předmětem žádosti o předběžnou autorizaci.
 • Pokud určitou transakci autorizujete, ale nákup příslušného zboží se nepodaří provést tak, jak bylo plánováno, může být v důsledku schválení daná částka prostředků zadržena po dobu až třiceti jedna (31) dnů.
 • Všechny transakce, při kterých se provádí postupná úprava předběžné autorizace, budou mít za následek zadržení příslušné částky po dobu až šedesáti (60) dnů.
 1. Program odměn za platby kartou

Připomínáme, že dne 11. října 2019 byl oddíl 12 (Program odměn za platby kartou) upraven tak, aby v něm byly uvedeny podrobnosti o fungování programu odměn za platby kartou. Upravené znění, které vstoupilo v platnost 11. října 2019, bude ve stejné podobě platit i k datu nabytí účinnosti a po něm.  

Verze smlouvy s držitelem karty PayPal Business Debit Mastercard s výše uvedenými změnami bude k dispozici po 11. říjnu 2019.  Jakmile bude k dispozici, můžete ji zobrazit kliknutím SEM.

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 19. srpna 2019 (datum nabytí účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

Tyto změny začnou platit automaticky od níže uvedeného Data nabytí účinnosti. Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit před Datem nabytí účinnosti.

 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 19. srpna 2019

Aktuální Smlouvu s uživatelem služby PayPal můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal.

 1. Podmínky používání nového platebního řešení

Pro prodejce ve Velké Británii, na Gibraltaru, na Jersey, Guernsey a ostrově Man: 

 • Poplatky prodejcům ve Velké Británii, na Gibraltaru, na Jersey, Guernsey a ostrově Man se přestěhovaly do nového oddílu A 2.2.2.1 přílohy 1. Také jsme zavedli poplatek za přijímání plateb kartou American Express pomocí služby Custom Card Fields (kde vám dovolujeme přijímat takové platby) do nového oddílu A 2.2.2.1 přílohy 1.

Pro prodejce jinde

 • Změnili jsme oddíl 5.10 (nové platební řešení) smlouvy s uživatelem služby PayPal, aby obsahovala podmínky (včetně poplatků), které platí v případě, že jste prodejcem v jiné zemi než ve Velké Británii, na Gibraltaru, na Jersey, Guernsey a ostrově Man, a nabízíme vám nové platební řešení a rozhodnete se ho používat.
 • Poplatky pro prodejce v jiných zemích, než je Velká Británie, Gibraltar, Jersey, Guernsey a ostrov Man, jsou uvedeny v nových oddílech 2.2.2.2 (pro Irsko) a 2.2.2.3 (jinde) přílohy 1. 
 • Poznámka pro uživatele registrované v Irsku: Oddíly 5.10 a A.2.2.2.2 přílohy 1 pro vás budou platit pouze v případě, že spustíte nové platební řešení pro Irsko.  Společnost PayPal může spustit nové platební řešení pro Irsko po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal).

Změněný oddíl 5.10 a A2.2.2 přílohy 1 má nyní toto znění (změny jsou podtrženy):

“…

5.10 Nové platební řešení

Naše nové platební řešení tvoří:

 • náš speciální balíček platebních funkcí ve vašem prostředí či platformě pro online platby, který umožňuje kupujícím s Účtem i bez něj posílat platby na váš Účet; a
 • náš pomocný nástroj na ochranu před podvody. 

V rámci naší nové služby poskytující platební řešení vám můžeme nabízet všechny součásti tohoto řešení, jednotlivé součásti nebo jejich kombinaci.  Pokud vám nabídneme novou službu poskytující platební řešení a vy se ji rozhodnete používat, tak kromě této Smlouvy s uživatelem vyjadřujete souhlas také s dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v následujících smlouvách a týkají se uvedených funkcí:

 • pokud budete v rámci nového platebního řešení používat naši funkci LPM (pro místní způsoby platby), je to smlouva o místních způsobech platby se společností PayPal; a
 • pokud budete používat:
  • naši službu Custom Card Fields, která je součástí nového platebního řešení; a
  • v rámci nového platebního řešení náš pomocný nástroj na ochranu před podvody (který je v dané smlouvě označován také jako filtr služby Custom Card Fields na ochranu proti podvodům nebo jen jako nástroj pro ochranu před podvody),

závisí následující podmínky na zemi, ve které je váš účet u společnosti PayPal registrován:

Poplatky, které mohou být definované ve smlouvě o místních způsobech platby se společností PayPal, smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou pro Velkou Británii, Gibraltar, Jersey, Guernsey a Ostrov Man a smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou pro ostatní země, se na používání nového platebního řešení nevztahují. Pokud budete používat nové platební řešení, budou se na vás místo nich vztahovat naše poplatky za používání nového platebního řešení definované v oddílu A2.2.2 přílohy 1.

Poznámka pro uživatele registrované v Irsku: Oddíly 5.10 a A.2.2.2.2 přílohy 1 pro vás budou platit pouze v případě, že spustíte nové platební řešení pro Irsko.  Společnost PayPal může spustit nové platební řešení pro Irsko po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal).

A2.2.2 Poplatky za používání nového platebního řešení

A2.2.2.1 Velká Británie, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar

 

Platby prováděné kartami (Visa, Mastercard nebo Maestro) prostřednictvím služby Custom Card Fields*

Platby prováděné kartami American Express prostřednictvím služby Custom Card Fields

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby Platby bez účtu PayPal 

Platby prováděné pomocí Místních způsobů platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

 

Poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,20 % + Pevný poplatek

3,5 %

1,20 % + Pevný poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

2,90 % + Pevný poplatek

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu).

A2.2.2 Irsko

 

Platby prováděné kartami (Visa nebo Mastercard) prostřednictvím služby Custom Card Fields*

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby Platby bez účtu PayPal 

Platby prováděné pomocí Místních způsobů platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

 

Poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,20 % + Pevný poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

Platí standardní sazba uvedená v oddílu A2.2.1 nebo (v souladu s oddíly A2.2.3 a A2.2.4) sazba pro obchodníky.

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou.

Poznámka pro uživatele registrované v Irsku: Oddíly 5.10 a A.2.2.2.2 přílohy 1 pro vás budou platit pouze v případě, že spustíte nové platební řešení pro Irsko.  Společnost PayPal může spustit nové platební řešení pro Irsko po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal).

A2.2.2.3 Jinde

 

Platby prováděné kartami (Visa nebo Mastercard) prostřednictvím služby Custom Card Fields*

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby Platby bez účtu PayPal 

Platby prováděné pomocí Místních způsobů platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

 

Poplatek

1,90 % + pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,90 % + pevný poplatek

1,90 % + pevný poplatek

1,90 % + pevný poplatek

Platí standardní sazba uvedená v oddílu A2.2.1 nebo (v souladu s oddíly A2.2.3 a A2.2.4) sazba pro obchodníky.

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou.

…“

 

Oznámení o změně Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla Smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu) (pouze pro Velkou Británii, Gibraltar, Jersey, Guernsey a Ostrov Man)

Datum nabytí účinnosti: 19. srpna 2019

Aktuálně platnou Smlouvu o službách PayPal pro online platby kartou můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal.

 1. Poplatky

Změnili jsme smlouvu o službách PayPal pro online platby kartou za těmito účely:

 • Snížení poplatků, které vám momentálně naúčtujeme za přijímání plateb kartou pomocí našeho produktu Custom Card Fields; a
 • zavedení našich poplatků za přijímání plateb kartou American Express pomocí služby Custom Card Fields (kde vám dovolujeme přijímat takové platby kartou).

Oddíly 2.4 a 2.5 jsou reorganizovány a nahrazeny novým oddílem 2.4, aby bylo možné zobrazit tyto a další poplatky za transakce na kartách. Ostatní oddíly v oddílu 2 jsou odpovídajícím způsobem očíslovány.  Nový oddíl 2.4 má nyní toto znění:

„…

2.4 Poplatky za transakce při přijímání plateb kartouNa každou vnitrostátní platbu, kterou přijmete z následujících typů karet pomocí následujících produktů, se vztahují následující poplatky:

Produkt

Typ karty

Poplatek

Website Payments Pro nebo virtuální terminál

Visa, Mastercard nebo Maestro

 

 

Struktura kombinovaných poplatků

3,4 % + pevný poplatek

 

 

Struktura poplatků Interchange Plus

Mezibankovní poplatek (pohybuje se přibližně v rozmezí od 0,2 % do 2,0 %)
 

+ 2,90 %
 

+ pevný poplatek

 

Služba Custom Card Fields

Visa, Mastercard nebo Maestro

 

Struktura kombinovaných poplatků

1,2 % + pevný poplatek

 

 

Struktura poplatků Interchange Plus

Mezibankovní poplatek (pohybuje se přibližně v rozmezí od 0,2 % do 2,0 %)


+ 1,20 %


+ pevný poplatek

 

American Express

3,5 %

 

 

Od 19. srpna 2019 již neplatí Sazba PayPal pro Obchodníky. Místo Sazby PayPal pro Obchodníky platí Standardní sazba PayPal.

…“

 1. Další změny

Byly pozměněny oddíly Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

Nový oddíl 5.5

Toto je nový oddíl, ve kterém jsou uvedeny podmínky, které se na vás vztahují, pokud vám umožníme přijímat platby z karet American Express.

Oddíl 8.1 (Ukončení a pozastavení – dle vašeho mínění)

Přidali jsme některé podmínky, které vám poskytnou větší volnost při vystavení nebo ukončení používání služby Custom Card Fields. Přidali jsme také ustanovení, která se týkají způsobu, jakým můžete zrušit přijímání plateb kartou American Express, pokud vám umožníme přijímat takové platby.

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

 

Oznámení o zveřejnění nové smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou pro prodejce v jiných zemích než ve Velké Británii, na Gibraltaru, na Jersey, Guernsey a ostrově Man 

Datum nabytí účinnosti: 19. srpna 2019

Vydali jsme novou smlouvu o službách PayPal pro online platby kartou pro prodejce v jiných zemích, než je Velká Británie, Gibraltar, Jersey, Guernsey a ostrov Man, kteří integrují nebo používají službu Custom Card Fields a rozhraní API služby Custom Card Fields.

Aktuálně platnou Smlouvu o službách PayPal pro online platby kartou můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal.

Poznámka pro uživatele se sídlem v Irsku: Smlouva o službách PayPal pro online platby kartou se vztahuje pouze na uvedení služby Custom Card Fields pro Irsko.  Společnost PayPal může spustit produkt pro Irsko po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal).


 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 14. června 2019 (data nabytí účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

 

Tyto změny začnou platit automaticky od níže uvedeného Data nabytí účinnosti. Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit před Datem nabytí účinnosti.


 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 14. června 2019

Aktuální Smlouvu s uživatelem služby PayPal můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní smlouvy“ v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal.

1. Podmínky použití nového platebního řešení pro prodejce ve Velké Británii, na Gibraltaru, Jersey, Guernsey a Ostrově Man

Do Smlouvy s uživatelem služby PayPal jsme přidali následující nové oddíly obsahující podmínky (včetně poplatků), které budou platit v případě, že vám naše nové platební řešení nabídneme a vy se je rozhodnete používat:

 • oddíl 5.10 (Nové platební řešení – pouze pro uživatele ve Velké Británii, na Gibraltaru, Jersey, Guernsey a Ostrově Man); a
 • oddíl A2.2.2 Přílohy 1 (Poplatky za používání nového platebního řešení – Velká Británie, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar).

Nové oddíly 5.10 a A2.2.2 Přílohy 1 mají následující znění:

5.10 Nové platební řešení – pouze pro uživatele ve Velké Británii, na Gibraltaru, Jersey, Guernsey a Ostrově Man

Naše nové platební řešení tvoří:

 • náš speciální balíček platebních funkcí ve vašem prostředí či platformě pro online platby, který umožňuje kupujícím s Účtem i bez něj posílat platby na váš Účet; a
 • náš pomocný nástroj na ochranu před podvody. 

V rámci naší nové služby poskytující platební řešení vám můžeme nabízet všechny součásti tohoto řešení, jednotlivé součásti nebo jejich kombinaci. Pokud vám nabídneme novou službu poskytující platební řešení a vy se ji rozhodnete používat, tak kromě této Smlouvy s uživatelem vyjadřujete souhlas také s dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v následujících smlouvách a týkají se uvedených funkcí:

Poplatky, které mohou být definované ve Smlouvě o místních způsobech platby PayPal a ve Smlouvě o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu, se na používání nového platebního řešení nevztahují. Pokud budete používat nové platební řešení, budou se na vás místo nich vztahovat naše Poplatky za používání nového platebního řešení definované v oddílu A2.2.2 Přílohy 1.

A2.2 Přijímání Vnitrostátních plateb (Prodej)

A2.2.2 Poplatky za používání nového platebního řešení – Velká Británie, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar

A2.2.2.1 Platby prováděné kartami (Visa, Mastercard nebo Maestro) prostřednictvím služby Custom Card Fields*

 

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

 

Poplatek

3,4 % + pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 2,90 % + Pevný poplatek

 

* Informace o Struktuře poplatků Interchange Plus a Struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve Smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla Smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu).

A2.2.2.2 Platby přijímané jinak než prostřednictvím služby Custom Card Fields

3,4 % + pevný poplatek

… “

2. Další změny

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

6.1 Způsob výběru/vyplacení elektronických peněz

Tento oddíl byl pozměněn tak, aby v něm byly objasněny typy výběrů, které můžeme povolit.

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změně Smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu (pouze pro Velkou Británii, Gibraltar, Jersey, Guernsey a Ostrov Man)

Datum nabytí účinnosti: 14. června 2019

Aktuálně platnou Smlouvu o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu zobrazíte kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek služby PayPal.

1. Změna názvu smlouvy na „Smlouva o službách PayPal pro online platby kartou“

Změnili jsme název Smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu. Nový název této smlouvy je „Smlouva o službách PayPal pro online platby kartou“ a ve zbývající části tohoto oznámení ji budeme takto označovat.

2. Služba Custom Card Fields

Rádi bychom vám oznámili, že se na trh již brzy chystáme uvést:

 • Novou službu pro online platby kartou v podobě rozhraní API Custom Card Fields, které umožňuje provádět transakce kreditními a debetními kartami, při nichž držitel karty zadává údaje o kartě online. Jedná se o alternativu k rozhraní API pro přímé platby.
 • Naše nové filtry služby Custom Card Fields na ochranu proti podvodům, které můžeme nabídnout společně s rozhraním API Custom Card Fields jako alternativu k pokročilým filtrům na ochranu proti podvodům.
 • Náš produkt Custom Card Fields, což je sada funkcí, kterou tvoří standardně rozhraní API Custom Card Fields a volitelně filtry služby Custom Card Fields na ochranu proti podvodům. Jako součást produktu Custom Card Fields můžeme také nabízet další funkce služby PayPal Website Payments Pro.

Produkt Custom Card Fields vám můžeme nabídnout v následujících podobách:

 • Jako samostatnou službu podle podmínek Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou, přičemž příslušné poplatky jsou definovány ve Smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou.
 • Jako součást našeho nového platebního řešení podle podmínek Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou a podmínek pro nové platební řešení uvedených ve Smlouvě s uživatelem služby PayPal, přičemž příslušné poplatky jsou definovány v oddílu s poplatky za nové platební řešení ve Smlouvě s uživatelem služby PayPal.

Další informace o produktu Custom Card Fields a dalších produktech, na které se vztahuje Smlouva o službách PayPal pro online platby kartou, najdete v novém oddílu „Informace o této smlouvě“ uvedeném na začátku této smlouvy.   

3. Další změny

Byly pozměněny oddíly Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

Nový oddíl „Informace o této smlouvě“

Jedná se o nový oddíl, který obsahuje a objasňuje stávající ustanovení týkající se našich produktů a služeb pro online platby kartou a vysvětluje, jakým způsobem se vás Smlouva o službách PayPal pro online platby kartou dotýká.

 

 

1.3 (Vaše údaje)

Z tohoto oddílu stává nový oddíl 5.4 (Prohlášení o ochraně osobních údajů), který se spolu s dalšími doplňujícími informacemi kvůli kontextu nachází v přejmenovaném oddílu 5 (Jak se uplatňují naše další právní dokumenty).

2.6a (Slovníček pojmů)

2.7 (Kombinované poplatky za transakce nebo Poplatky za transakce Interchange Plus?)

3. (Vypořádání Plateb kartou podle Struktury poplatků Interchange Plus)

Tyto oddíly tvoří spolu s dalšími doplňujícími informacemi kvůli kontextu nový oddíl 3 (Výběr struktury poplatků Interchange Plus a struktury kombinovaných poplatků).

7. (Bankovní podmínky pro karetní transakce)

Z tohoto oddílu se stává nový oddíl 5.3 (Smlouva s obchodním subjektem), který se nachází v přejmenovaném oddílu 5 (Jak se uplatňují naše další právní dokumenty) spolu s dalšími podrobnostmi kvůli kontextu uvedenými v novém oddílu 5.1 a v novém oddílu „Informace o této smlouvě“.  

Nový oddíl 7 (Filtry služby Custom Card Fields na ochranu proti podvodům) a nová Příloha 3

V tomto oddílu a příloze jsou uvedeny podmínky použití filtrů služby Custom Card Fields na ochranu proti podvodům.

9.4 (Řešení hostované službami PayPal a vaše duševní vlastnictví)

Z tohoto oddílu se spolu s dalšími doplňujícími informacemi kvůli kontextu stává nový oddíl 6.4 (Integrace hostované službami PayPal a vaše duševní vlastnictví).

10. (Definice)

Tento oddíl byl upraven tak,

 • Nyní objasňuje následující definice: Rozhraní API pro přímé platby; Expresní platba; Možnost hostování; Služby pro online platby kartou; Integrace hostovaná službami PayPal; Produkt; Standardní platby PayPal; Virtuální terminál; Služba Website Payments Pro.
 • Definice termínu Nařízení o ochraně osobních údajů je v něm nahrazena definicí termínu Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Jsou v něm definovány následující nové termíny: Rozhraní API Custom Card Fields; Filtry služby Custom Card Fields na ochranu proti podvodům; Služba Custom Card Fields; Integrace hostovaná sama sebou.

 

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 19. srpna 2019

Aktuálně platnou Smlouvu s uživatelem služby PayPal můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní smlouvy“ v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal.

1. Zdroje financování a odpovědnost Uživatele – pouze uživatelé ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru

Pozměnili jsme oddíly 3.2 (Zdroje financování – Karty), 3.3 (Zdroje financování – Bankovní účty) a 10.1c (Odpovědnost uživatele – Kroky, které může společnost PayPal podniknout – Náhrada v rámci odpovědnosti Uživatele) tak, aby vysvětlovaly skutečnost, že si můžeme všechny částky, které společnosti PayPal dlužíte za své aktivity, jež pomocí Služeb provádíte jako příjemce plateb, vybrat z vašich Zdrojů financování. Oddíly 3.2, 3.3 a 10.1c mají nyní následující znění (uvedeno ve zkrácené a stručnější podobě nebo v kontextu s výchozími ustanoveními, přičemž změněné formulace jsou podtrženy):

„…

3.2 Karty. Propojením debetní karty, kreditní karty nebo (v určitých případech) předplacené karty jako Zdroje financování dáváte společnosti PayPal trvalé oprávnění automaticky si z dané karty strhnout částku potřebnou k zakoupení elektronických peněz potřebných ve vašem Zůstatku k úhradě:

 • Platebního příkazu (včetně poplatků za transakci, které nám náleží) v případě, že je platným Zdrojem financování pro daný Platební příkaz podle této Smlouvy příslušná karta; a
 • všech částek, které dlužíte společnosti PayPal za své aktivity, jež pomocí Služeb provádíte jako příjemce plateb (pokud jste ve službě PayPal zaregistrováni jako Uživatelé s bydlištěm ve Velké Británii).

Trvalé oprávnění týkající se libovolné karty můžete zrušit odebráním dané karty jako Zdroje financování ve svém Profilu účtu.

3.3 Bankovní účty. Propojením svého bankovního účtu jako Zdroje financování udělujete společnosti PayPal trvalé oprávnění (na základě podmínek zmocnění používaných vaší bankou k vytvoření a správě daného oprávnění) automaticky si z vašeho bankovního účtu strhnout částku potřebnou k zakoupení elektronických peněz ve vašem Zůstatku, které jsou:

 • potřebné k úhradě Platebního příkazu jinému Uživateli (včetně poplatků za transakci, které nám náleží) v případě, že je platným Zdrojem financování pro daný Platební příkaz podle této Smlouvy příslušný bankovní účet,
 • při používání funkce Přidat prostředky v rozhraní vašeho Účtu; a
 • potřebné k úhradě všech částek, které dlužíte společnosti PayPal za své aktivity, jež pomocí Služeb provádíte jako příjemce plateb (pokud jste ve službě PayPal zaregistrováni jako Uživatelé s bydlištěm ve Velké Británii).

10.1 Odpovědnost uživatele.

c. Náhrada za odpovědnost uživatele.V případě, že jste odpovědní za jakékoli částky dlužné společnosti PayPal, může si je společnost PayPal okamžitě vybrat z vašeho Zůstatku (je-li k dispozici). Pokud váš Zůstatek nezahrnuje dostatek finančních prostředků k pokrytí vaší odpovědnosti, společnost PayPal si vyhrazuje právo vybrat si vaši dlužnou částku z jakýchkoliv plateb přijatých na váš Účet a vy se zavazujete, že společnosti PayPal poskytnete náhradu z jiných zdrojů. Pokud jste ve službě PayPal zaregistrováni jako uživatel s bydlištěm ve Velké Británii, může společnost PayPal získat dlužnou částku z vašich Zdrojů financování, jak je uvedeno v oddílu 3. Částky, které společnosti PayPal dlužíte, po vás také můžeme vymáhat pomocí právních prostředků, mimo jiné například prostřednictvím agentury pro vymáhání pohledávek.“

2. Odmítnuté transakce a vrácení peněz

Pozměnili jsme oddíly 4.6 (Odmítnuté transakce), 5.7 (Vaše zásady vracení peněz, ochrana dat, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení) a A3.1.2 Přílohy 1 (Tabulka poplatků), abychom objasnili, co se stane, když je platba odmítnuta nebo příjemcem později vrácena (včetně případů, kdy původní platba zahrnovala převod měny a kdy se převod měny (a v některých případech také poplatek za převod měny) týká vrácené částky). 

Odpovídajícím způsobem je změněn i oddíl 4.6 určený pro plátce přijímající vrácené platby. Tento oddíl je navíc přejmenován na „Odmítnuté transakce a peníze vrácené příjemcem“. 

Odpovídajícím způsobem je změněni i oddíl 5.7 určený pro příjemce odesílající vrácené peníze nebo odmítající platby. Tento oddíl je navíc přejmenován na „Vracení peněz, odmítnuté platby, vaše zásady vracení peněz, ochrana dat, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení“ a obsahuje nový oddíl 5.7.1 (Vrácení peněz a odmítnuté platby), který byl přidán za účelem objasnění této problematiky. 

Odpovídajícím způsobem je změněn oddíl A3.1.2 Přílohy 1 (Tabulka poplatků).

Oddíly 4.6 a 5.7.1 mají nyní následující znění (uvedeno v kontextu s výchozími ustanoveními, přičemž změněné formulace jsou podtrženy):

            „…

4.6 Odmítnuté transakce a peníze vrácené příjemcem.

Příjemci vaší platby můžete povolit:

 • odmítnout platbu; nebo
 • přijmout platbu a později vám pomocí naší Služby celou částku dané platby nebo její část vrátit. 

Příslušnou částku odmítnuté nebo vrácené platby vám připíšeme k Zůstatku. Částku nepřijaté platby vám připíšeme zpět k Zůstatku do 30 dnů od data provedení platby.

Pokud vám bude některým z výše uvedených způsobů vrácena jakákoli částka z jakékoli platby, můžeme vrácenou částku převést:

 • na měnu Zůstatku, který jste použili při původní platbě (než došlo k jakémukoliv převodu na měnu příjemce);
 • na měnu vybranou při založení vašeho Účtu; nebo
 • na americké dolary (tím vám na účtu vznikne Zůstatek v dané měně, pokud jej ještě nemáte).

Jestliže původní platba, kterou jste odeslali, zahrnovala převod měny, převedeme vrácenou částku z měny přijaté příjemcem následujícím způsobem:

 • Pokud bude částka vrácena do jednoho dne od data původní platby, použijeme směnný kurz transakce platný v den původní platby, abyste obdrželi původní částku (včetně poplatku za převod měny, který jste zaplatili) v původní měně, kterou jste převedli při původní platbě; a
 • Pokud bude částka vrácena později než do jednoho dne od data původní platby, použijeme směnný kurz transakce platný v okamžiku převodu vrácené částky.  Více informací o stanovení směnného kurzu transakce najdete v oddílu 8.2. Pro účely tohoto konkrétního případu převodu při vrácení upozorňujeme na následující skutečnosti:.
  • Pokud máte ve službě PayPal zaregistrováno bydliště ve Velké Británii, na Gibraltaru, Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo v Irsku, nezahrnuje směnný kurz transakce žádný Poplatek za převod měny (ani jej nebudete platit); a
  • Pokud máte ve službě PayPal zaregistrováno bydliště v jakékoli jiné zemi, zahrnuje směnný kurz transakce Poplatek za převod měny. V takovém případě vyjadřujete souhlas s tím, že poplatek za převod měny definovaný v oddílu A3.1.2 uhradíte.

Souhlasíte s tím, že pokud u částky, která vám byla některým z výše uvedených způsobů vrácena, dojde k převodu měny, uhradíte poplatek za převod měny definovaný v oddílu A3.1.2. Směnný kurz transakce zahrnuje poplatek za převod měny. Směnný kurz transakce může být použit okamžitě a bez předchozího upozornění. Více informací o směnném kurzu transakce najdete v oddílu 8.2.

Vrácenou částku také můžeme z vašeho Zůstatku automaticky vybrat a převést prostředky zpět na zdroj financování, který jste použili při původní platbě. Výběrů se rovněž může týkat převod měny – viz oddíl 6.

Pokud je částka podle výše uvedeného popisu vrácena na váš účet dříve, než je platba z vašeho původního Zdroje financování na účet PayPal prováděná za účelem úhrady původní platby vyrovnána, můžeme se rozhodnout, že vám poplatek za původní platbu z původního Zdroje financování nebudeme účtovat.

Vrácená částka může být nižší než částka původní platby. Důvody mohou být následující:

 • Příjemce vám vrátil nižší částku, než byla částka vaší původní platby. Vzhledem k tomu, že jsme pouze poskytovatelem platebních služeb, nevíme, jakou částku z původní platby vám má příjemce vrátit, ani proč vám příjemce poslal právě takovou částku.
 • Kolísání směnného kurzu transakce. 

Společnost PayPal neodpovídá za žádnou ztrátu vyplývající z rozhodnutí příjemce o odmítnutí nebo vrácení platby. Výjimkou jsou případy, kdy je vrácení peněz odeslaných příjemcem ve službě PayPal nesprávně zpracováno (viz oddíl 12).

5.7 Vracení peněz, odmítnuté platby, vaše zásady vracení peněz, ochrana dat, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení.

5.7.1 Vrácení peněz a odmítnuté platby

Pokud jste příjemcem platby a umožníme vám platbu odmítnout, případně vrátit peníze z této platby plátci:

 • jste výhradně vy (nikoli společnost PayPal) zodpovědní:
  • za své právní a smluvní závazky vůči plátci s ohledem na částku vracenou plátci; a
  • za jakýkoli rozdíl mezi náklady vynaloženým plátcem na původní platbu a částkou vrácenou plátci (například v důsledku kolísání směnného kurzu transakce). Výjimkou jsou případy, kdy je vrácení peněz ve službě PayPal nesprávně zpracováno (viz oddíl 12).

5.7.2 Zásady vracení peněz

5.7.3 Ochrana dat a zásady ochrany osobních údajů

5.7.4 Zabezpečení

A3.1 Převod měny


A3.1.2 Pro všechny ostatní transakce zahrnující převod měny (včetně převodu částek, které dostanete při vrácení peněz nebo odmítnutí platby):

…“

3. Poplatky – Přeshraniční Osobní platební transakce – pouze pro uživatele ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru

Měníme výši poplatků účtovaných uživatelům ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru za odesílání plateb za Přeshraniční osobní transakce (s výjimkou plateb zasílaných v eurech nebo švédských korunách do EHP), jak je uvedeno v oddílu 1.2.2 (Další přeshraniční osobní platební transakce) Přílohy 1 (Tabulka poplatků) a přidáváme nový oddíl 1.2.2.1, kde jsou tyto poplatky uvedeny. Oddíl A.1.2.2.1 Přílohy 1 (Tabulka poplatků) má nyní toto znění (změněné formulace jsou podtrženy):

A1.2.2 Další přeshraniční osobní platební transakce

A1.2.2.1 Odeslané uživatelem se sídlem ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru

Aktivita

Poplatek

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce

 

5 % z částky transakce.

 

Minimální výše poplatku je 0,99 GBP a maximální výše poplatku je 2,99 GBP.

…“

4. Poplatky za přijímání plateb za obchodní transakce

Poplatky spojené s platbami za obchodní transakce měníme následujícím způsobem:

 • Výše Poplatku za přijímání vnitrostátních plateb (Prodej) uvedená v oddílu A2.2.1 (Standardní sazby pro Velkou Británii a Relevantní země) Přílohy 1 (Tabulka poplatků) se mění na 2,90 % + Pevný poplatek.
 • Výše poplatku za přijímání vnitrostátních plateb (Prodej) uvedená v oddílu A2.2.2 se pro uživatele ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru používající nové platební řešení se mění na:
  • 1,20 % + Pevný poplatek za příjem:
   • plateb z karet prováděných prostřednictvím služby Custom Card Fields, pokud se na vás vztahuje Struktura kombinovaných poplatků;
   • plateb hrazených kartami prováděných uživateli naší služby Platby bez účtu PayPal; a
   • plateb prováděných pomocí Místních způsobů platby;
  • Mezibankovní poplatek + 1,20 % + Pevný poplatek za přijímání plateb z karet prováděných prostřednictvím služby Custom Card Fields, pokud se na vás vztahuje Struktura poplatků Interchange Plus; a
  • 2,90 % + Pevný poplatek za přijímání všech ostatních typů plateb.
 • Od 19. srpna 2019 již pro obchodníky ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru neplatí sazba pro Obchodníky uvedená v oddílu A2.2.3 Přílohy 1 (Tabulka poplatků). Místo sazby pro Obchodníky platí pro všechny vnitrostátní platby za Obchodní transakce přijímané obchodníky ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru standardní sazba ve výši 2,90 % + Pevný poplatek.
 • Dochází ke zvýšení dalších procentních Poplatků za Přeshraniční platby uvedených v tabulce v oddílu A2.3 Přílohy 1 (Tabulka poplatků) při příjímání plateb z oblastí Severní Evropa, USA/Kanada nebo Evropa II, a to následujícím způsobem:

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

 

Severní Evropa

0,5 %

 

USA/Kanada

2.0%

 

Evropa II

2.0%

 

Poznámka: Pokud jste uživatelem s registrovanou adresou v Irsku, budou se na vás až do dalšího okamžitého oznámení zveřejněného společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal) nadále vztahovat další procentní Poplatky za Přeshraniční platby uvedené v novém oddílu A.2.3.2. Poté místo nich začnou platit poplatky uvedené v novém oddílu A2.3.1.

 • Pevný poplatek za platby přijaté v britských librách (GBP) v oddílu A4.6 Přílohy 1 (Tabulka poplatků) se zvýšil na 0,30 GBP.

Poznámka: Pokud jste uživatelem s registrovanou adresou v Irsku, bude se na vás až do dalšího okamžitého oznámení zveřejněného společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal) nadále vztahovat Pevný poplatek za platby za Obchodní a Osobní transakce přijaté v GBP ve výši 0,20 GBP. Poté se Pevný poplatek za platby za Obchodní a Osobní transakce přijaté v GBP zvýší na 0,30 GBP.

Oddíly A2 a A4.6 Přílohy 1 (Tabulka poplatků) (uváděné v kontextu s nadpisy sloupců) mají nyní následující znění (změněné formulace jsou podtrženy):

A2. Poplatky spojené s platbami za Obchodní transakce

Více informací ke sdělení, že součástí platby je Pevný poplatek, naleznete v článku A4.6 této Přílohy 1.

Aktivita nebo událost

Poplatek

A2.1 Odesílání (Nákup)

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A2.2 Přijímání Vnitrostátních plateb (Prodej)

A2.2.1 Standardní sazba 

2,90 % + Pevný poplatek

A2.2.2 Poplatky za používání nového platebního řešení – Velká Británie, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar

 

Platby prováděné kartami (Visa, Mastercard nebo Maestro) prostřednictvím služby Custom Card Fields*

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby Platby bez účtu PayPal

Platby prováděné pomocí Místních způsobů platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

 

Poplatky pro Velkou Británii, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar

1,20 % + Pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,20 % + Pevný poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

1,20 % + Pevný poplatek

2,90 % + Pevný poplatek

* Informace o Struktuře poplatků Interchange Plus a Struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve <Smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla Smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu)>.

A2.2.3 Sazba pro Obchodníky (Pouze pro Účty se statusem sazby pro Obchodníky. Vyžaduje způsobilost, podání žádosti a souhlas společnosti PayPal. Společnost PayPal může jednotlivé žádosti hodnotit případ od případu, a to mimo jiné podle následujících kritérií: kvalifikační měsíční objem prodeje, velikost průměrného nákupního košíku a účet bez pohledávek. Další informace najdete v oddílu A2.2.2.4.):

 

A2.2.3.1 Sazby pro Obchodníky, pokud jste Uživatelem registrovaným ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru:

Od 19. srpna 2019 již pro obchodníky ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru neplatí sazba pro Obchodníky. Místo sazby pro Obchodníky platí pro všechny vnitrostátní platby za Obchodní transakce přijímané obchodníky ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru standardní sazba ve výši 2,90 % + Pevný poplatek.


A2.2.3.2 Sazby pro Obchodníky, pokud jste Uživatelem registrovaným v jiné Relevantní zemi než ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru:

 

Úroveň

Souhrnná peněžní částka za Obchodní transakce přijatá v předchozím kalendářním měsíci Uživatelem, který má sídlo v dané zemi

Poplatek za platbu

Česká republika

Maďarsko

Lichtenštejnsko

Jakákoli jiná Relevantní země (kromě Velké Británie, Jersey, Guernsey, Ostrova Man a Gibraltaru)

1

0,00 CZK – 70 000,00 CZK

0,00 HUF – 700 000,00 HUF

0,00 CHF – 4 000,00 CHF

0,00 EUR – 2 500,00 EUR

3,4 % + pevný poplatek

2

70 000,01 CZK – 280 000,00 CZK

700 000,01 HUF – 2 500 000,00 HUF

4 000,01 CHF – 16 000,00 CHF

2 500,01 EUR – 10 000,00 EUR

2,9 % + Pevný poplatek

3

280 000,01 CZK – 1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF – 12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF – 80 000,00 CHF

10 000,01 EUR – 50 000,00 EUR

2,7 % + Pevný poplatek

4

1 500 000,01 CZK – 3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF – 25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF – 160 000,00 CHF

50 000,01 EUR – 100 000,00 EUR

2,4 % + Pevný poplatek

5

nad 3 000 000,00 CZK

nad 25 000 000,00 HUF

nad 160 000,00 CHF

nad 100 000,00 EUR

1,9 % + Pevný poplatek

 

A2.2.2.4 Způsobilost pro sazbu pro Obchodníky

 

Způsobilost k podání žádosti o status sazby pro Obchodníky (a jeho udržení) vyžaduje, aby Účet:

 

 • byl po celou dobu bez pohledávek, nebyl předmětem vyšetřování; a
 • abychom v předchozím kalendářním měsíci obdrželi z Obchodních transakcí vyšší než stropní částku úrovně 1 (v měně spojené se zemí sídla daného Uživatele, jak je uvedeno v tabulkách výše).

 

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte nebo budou na vašem Účtu nevyřešené žádosti o vrácení peněz na kartu (chargeback), může společnost PayPal váš Účet kdykoli převést zpět na standardní sazbu. Viz také oddíl 5.4.

 

Pokud u vašeho Účtu k takovému převodu dojde, budete muset společnost PayPal znovu požádat o přidělení statusu sazby pro Obchodníky.

 

O sazbu pro Obchodníky pro svůj Účet můžete požádat pomocí vyhrazeného online formuláře žádosti po přihlášení ke svému účtu PayPal. Vezměte na vědomí, že pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti, další můžete podat až po uplynutí třicetidenní lhůty.

 

Sazby pro Obchodníky se nevztahují na platby za Obchodní transakce, které byly přijaty prostřednictvím sady platebních funkcí Website Payments Pro, virtuálního terminálu a služby PayPal Here.

A2.3 Přijímání Přeshraničních plateb (Prodej)

Uplatní se Poplatek za Přijímání plateb za Vnitrostátní Obchodní transakce plus další procentní Přeshraniční poplatek dle následující tabulky (v závislosti na zemi odesílatele).

Poznámka: Přeshraniční platby v eurech či švédských korunách provedené mezi Účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP budou pro účely stanovení Poplatků považovány za Vnitrostátní platby za Obchodní transakce.

A2.3.1 Všude s výjimkou Irska

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

Severní Evropa

0,5 %

Evropa I

0,5 %

USA/Kanada

2,0 %

Evropa II

2,0 %

Zbytek světa

2,0 %

A2.3.2 Irsko

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

Severní Evropa

0,4 %

Evropa I

0,5 %

USA/Kanada

1,0 %

Evropa II

1,3 %

Zbytek světa

2,0 %

Po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal) budou pro Uživatele registrované v Irsku platit Poplatky definované v oddílu A2.3.1, nikoli Poplatky definované v oddílu A2.3.2.

A4.6 Pevné poplatky spojené s platbami za Obchodní a Osobní transakce (není-li určeno jinak) jsou stanoveny podle měny přijaté platby následovně:

Měna:

Poplatek

Měna:

Poplatek

Australský dolar:

0,30 AUD

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Brazilský reál:

0,60 BRL

Norská koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Filipínské peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Polský zlotý:

1,35 PLN

Dánská koruna:

2,60 DKK

Ruský rubl:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový izraelský šekel:

1,20 ILS

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajský ringgit:

2,00 MYR

Britská libra:

0,20 GBP (účtované uživatelům v Irsku)

0,30 GBP (účtované všem ostatním uživatelům)

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolar:

0,30 USD

Po dalším oznámení zveřejněným společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal) se Pevný poplatek za platby za Obchodní a Osobní transakce přijaté v GBP pro uživatele registrované v Irsku zvýší na 0,30 GBP. 

…“

 

5. Poplatky – Poplatky za převod měny – pouze uživatelé ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru

Zvyšujeme Poplatky za převod měny uvedené v oddílu A3.1.2 (Pro všechny ostatní transakce zahrnující převod měny) Přílohy 1, které jsou účtovány uživatelům ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru při převodu na následující měny, a to z 3,5 % na 3,75 :

 • Kanadský dolar (CAD)
 • Česká koruna (CZK)
 • Dánská koruna (DKK)
 • Euro (EUR)
 • Maďarský forint (HUF)
 • Norská koruna (NOK)
 • Polský zlotý (PLN)
 • Ruský rubl (RUB)
 • Švédská koruna (SEK)
 • Švýcarský frank (CHF)
 • Britská libra (GBP)
 • Americký dolar (USD)

Poznámka: Pokud jste uživatelem s registrovanou adresou v Irsku, budou se na vás až do dalšího okamžitého oznámení zveřejněného společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal) nadále vztahovat aktuální Poplatky za převod měny pro uživatele v Irsku uvedené v oddílu A3.1.2 (Pro všechny ostatní transakce zahrnující převod měny) Přílohy 1. Poté se Poplatky za převod měny pro uživatele v Irsku uvedené v oddílu A3.1.2 Přílohy 1 zvýší následujícím způsobem:

 • z 3,5 % na 3,75 % při převodech na následující měny:
  • Česká koruna (CZK)
  • Dánská koruna (DKK)
  • Euro (EUR)
  • Maďarský forint (HUF)
  • Norská koruna (NOK)
  • Polský zlotý (PLN)
  • Ruský rubl (RUB)
  • Švédská koruna (SEK)
  • Švýcarský frank (CHF)
  • Britská libra (GBP)

 

 • z 3,0 % na 3,25 % při převodech na následující měny:
  • Kanadský dolar (CAD)
  • Americký dolar (USD)

Oddíl A3.1 (Převod měny) Přílohy 1 (Tabulka poplatků) má nyní toto znění (změněné formulace jsou podtrženy):

“…

Aktivita nebo událost

Poplatek

A3.1 Převod měny

A3.1.1 Vztahuje se na převody měny u částek na vašem účtu PayPal, které nejsou součástí konkrétní transakce na váš účet nebo z něj (např. převod zůstatku na jinou měnu) a na transakce zahrnující převod měny, u kterých prodejce souhlasil s úhradou poplatku za převod:

Navýšení základního směnného kurzu o 2,5 % (čímž vznikne směnný kurz transakce).

A3.1.2 Pro všechny ostatní transakce zahrnující převod měny (včetně převodu částek, které dostanete při vrácení peněz nebo odmítnutí platby):

A3.1.2.1 Pokud jste Uživatelem registrovaným v jiné Relevantní zemi než ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man, Gibraltaru a v Irsku: 


Navýšení základního směnného kurzu o 4,0 % (čímž vznikne směnný kurz transakce).

A3.1.2.2 Pokud jste Uživatelem registrovaným ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru nebo v Irsku:

Navýšení základního směnného kurzu v rozmezí 3,0 až 4,0 % v závislosti na měně, do které je příslušná částka převáděna (viz tabulka níže), čímž vznikne směnný kurz transakce:

Měna a kód

Poplatek za převod měny pro Uživatele ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru

Aktuální poplatek za převod měny pro Uživatele v Irsku 

Poplatek za převod měny pro Uživatele v Irsku platný po dalším oznámení dne 19. srpna 2019 nebo později*

Australský dolar (AUD):

4,0 %

4,0 %

Brazilský reál (BRL):

4,0 %

4,0 %

Kanadský dolar (CAD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

Česká koruna (CZK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Dánská koruna (DKK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Euro (EUR):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Hongkongský dolar (HKD):

4,0 %

4,0 %

Maďarský forint (HUF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Izraelský šekel (ILS):

4,0 %

4,0 %

Japonský jen (JPY):

4,0 %

4,0 %

Malajský ringgit (MYR):

4,0 %

4,0 %

Mexické peso (MXN):

4,0 %

4,0 %

Novozélandský dolar (NZD):

4,0 %

4,0 %

Norská koruna (NOK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Filipínské peso (PHP):

4,0 %

4,0 %

Polský zlotý (PLN):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Ruský rubl (RUB):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Singapurský dolar (SGD):

4,0 %

4,0 %

Švédská koruna (SEK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Švýcarský frank (CHF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Nový tchajwanský dolar (TWD):

4,0 %

4,0 %

Thajský baht (THB):

4,0 %

4,0 %

Britská libra (GBP):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Americký dolar (USD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

* Po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle vlastního uvážení společnosti PayPal) bude pro Uživatele registrované v Irsku platit výše definovaný Poplatek za převod měny pro Uživatele v Irsku platný po dalším oznámení dne 19. srpna 2019 nebo později, nikoli výše definovaný Poplatek za převod měny pro Uživatele v Irsku.

 

             …“

6. Výběr zůstatku

Pozměnili jsme oddíl A3.2 (Výběr zůstatku) Přílohy 1 (Tabulka poplatků), a to následujícím způsobem:

 • Uživatelům v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku bude účtován poplatek ve výši 1 % z částky vybírané na kartu nebo prostřednictvím karty s minimálním a maximálním poplatkem odvíjejícím se od měny, ve které je karta vedena.
 • Uživatelům v Estonsku, Gibraltaru, Kypru, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maltě, San Marinu a Slovensku bude účtován poplatek za výběr na kartu nebo prostřednictvím karty odvíjející se od měny, ve které je karta vedena.

Oddíl A3.2 Přílohy 1 (Tabulka poplatků) má nyní toto znění (změněné formulace jsou podtrženy):

“…

A3.2 Výběr Zůstatku

A3.2.1 Výběr peněz přímo na bankovní účet (pokud je k dispozici*)

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny**)

Pokud svůj zůstatek vyberete v jiné měně, než je měna, ve které je veden zůstatek na vašem Účtu, budou vám navíc účtovány výše definované Poplatky za převod měny.

* Možnost výběru a převodu prostředků na bankovní účet nemusí být k dispozici ve všech zemích. 

** Může také dojít k převodu měny (a mohou být účtovány Poplatky za převod měny) – podrobnosti viz oddíl 6 (Výběr/vyplacení elektronických peněz).

 

A3.2.2 Výběr a převod peněz na kartu nebo prostřednictvím karty (pokud je k dispozici*)

 

A3.2.2.1 Uživatelé ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey a Ostrově Man:

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A3.2.2.2 Uživatelé v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku

1 % z převáděné částky s minimálním a maximálním poplatkem odvíjejícím se od měny, ve které je karta vedena (označujeme ji jako Měna pro výběr)**, a to takto:

Měna pro výběr

Minimální poplatek

Maximální poplatek

Dirham Spojených arabských emirátů

0,90 AED

36,70 AED

Australský dolar

0,25 AUD

10,00 AUD

Bulharský lev

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadský dolar

0,25 CAD

10,00 CAD

Švýcarský frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Česká koruna

5,70 CZK

230,00 CZK

Dánská koruna

1,80 DKK

70,00 DKK

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Britská libra

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongský dolar

2,00 HKD

80,00 HKD

Chorvatská kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Maďarský forint

70,00 HUF

2 900,00 HUF

Nový izraelský šekel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japonský jen

30 JPY

1 100 JPY

Kuvajtský dinár

1 KWD

Žádné maximum

Srílanská rupie

50,00 LKR

1 800,00 LKR

Mexické peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Malajský ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Norská koruna

1,00 NOK

40,00 NOK

Novozélandský dolar

0,40 NZD

15,00 NZD

Filipínské peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Polský zlotý

1,00 PLN

40,00 PLN

Katarský rijál

1,00 QAR

40,00 QAR

Rumunský nový leu

1,00 RON

40,00 RON

Srbský dinár

25,00 RSD

1 000,00 RSD

Ruský rubl

20,00 RUB

700,00 RUB

Švédská koruna

2,50 SEK

100,00 SEK

Singapurský dolar

0,50 SGD

15,00 SGD

Thajský baht

8,00 THB

320,00 THB

Turecká lira

1,50 TRY

60,00 TRY

Americký dolar

0,25 USD

10,00 USD

Jihoafrický rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Všechny ostatní měny

Žádný minimální ani maximální poplatek

 

A3.2.2.3 Uživatelé v Estonsku, Gibraltaru, Kypru, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maltě, San Marinu a Slovensku*:

Na výběr se vztahují následující poplatky** odvíjející se od měny, ve které je karta vedena (označujeme ji jako Měna pro výběr).

Měna pro výběr

Poplatek

Dirham Spojených arabských emirátů

10,00 AED

Argentinské peso

8,00 ARS

Australský dolar

3,50 AUD

Bulharský lev

3,50 BGN

Brazilský reál

4,50 BRL

Kanadský dolar

3,00 CAD

Švýcarský frank

3,50 CHF

Chilské peso

1 200,00 CLP

Kyperská libra

1,20 CYP

Česká koruna

55,00 CZK

Dánská koruna

15,00 DKK

Estonská koruna

30,00 EEK

Euro

2,00 EUR

Britská libra

1,50 GBP

Gibraltarská libra

1,50 GIP

Hongkongský dolar

20,00 HKD

Chorvatská kuna

15,00 HRK

Maďarský forint

500,00 HUF

Indonéská rupie

23 000,00 IDR

Nový izraelský šekel

11,00 ILS

Indická rupie

100,00 INR

Islandská koruna

170,00 ISK

Japonský jen

300 JPY

Litevský litas

7,00 LTL

Lotyšský lat

1,50 LVL

Maltská lira

0,9 MTL

Mexické peso

30,00 MXN

Malajský ringgit

8,00 MYR

Norská koruna

16,00 NOK

Novozélandský dolar

4,00 NZD

Filipínské peso

100,00 PHP

Polský zlotý

8,00 PLN

Rumunský nový leu

6,00 RON

Ruský rubl

150,00 RUB

Švédská koruna

18,00 SEK

Singapurský dolar

4,00 SGD

Slovenská koruna

70,00 SKK

Thajský baht

90,00 THB

Turecká lira

3,80 TRY

Americký dolar

2,50 USD

Uruguayské peso

50,00 UYU

Jihoafrický rand

20,00 ZAR

Všechny ostatní měny

Zdarma

Možnost výběru a převodu prostředků na kartu nemusí být k dispozici ve všech zemích.

** Může také dojít k převodu měny (a mohou být účtovány Poplatky za převod měny) – podrobnosti viz oddíl 6 (Výběr/vyplacení elektronických peněz).

…“

            …”

7. Další změny

Části Smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny za účelem vyjasnění a nového uspořádání stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změně Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla Smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu) (pouze pro Velkou Británii, Gibraltar, Jersey, Guernsey a Ostrov Man)

Datum nabytí účinnosti: 19. srpna 2019

Změněnou Smlouvu o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla Smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu) najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní smlouvy“ v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal.

 1. Poplatky

Na všechny vnitrostátní Standardní platby PayPal, které obdržíte prostřednictvím Expresní platby, se nyní vztahuje poplatek za Přijímání Vnitrostátních plateb (Prodej) definovaný ve Smlouvě s uživatelem služby PayPal, nikoli Standardní sazba poplatku PayPal za přijímání takových plateb definovaná v oddílu 2.3.

Od 19. srpna 2019 již navíc neplatí Sazba PayPal pro Obchodníky, která je definována v oddílu 2 (Poplatky) Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla Smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu). To znamená, že místo Sazby PayPal pro Obchodníky:

 • se nyní bude na všechny vnitrostátní Standardní platby PayPal, které obdržíte prostřednictvím Expresní platby, vztahovat poplatek za Přijímání vnitrostátních plateb (Prodej) definovaný ve Smlouvě s uživatelem služby PayPal; a
 • pro platby kartou přijaté v rámci Struktury kombinovaných poplatků nebo Struktury poplatků Interchange Plus bude platit příslušná Standardní sazba PayPal.

Oddíl 2 (Poplatky) Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla Smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu) má nyní následující znění (změněné formulace jsou podtrženy):

„…

 

2. Poplatky

2.1 Způsob placení poplatků. Souhlasíte s tím, že zaplatíte poplatky uvedené v této smlouvě k datu jejich splatnosti a bez odpočtů nebo srážek. Opravňujete nás (a my můžeme) inkasovat Měsíční poplatky nejprve z libovolného dostupného Zůstatku na vašem Účtu a poté ze zdrojů financování zaregistrovaných pro váš Účet. Dále nás opravňujete (a my můžeme) inkasovat poplatky za přijímání plateb v souvislosti s platbami, které jste obdrželi dříve, než byly dané prostředky připsány na váš účet. Pokud nebudeme moci nějaký dlužný poplatek inkasovat z vašeho Účtu a příslušných zdrojů financování, můžeme proti vám podniknout kroky uvedené ve Smlouvě s uživatelem pro případ neuhrazených poplatků. 

S výjimkou situací uvedených dále v této Smlouvě souhlasíte s tím, že poplatky uhradíte tak, jak je uvedeno ve Smlouvě s uživatelem.

 

Poplatky budou účtovány v měně, v jaké byla přijata platba.
 

2.2 Měsíční poplatky
 

Produkt

Měsíční poplatek

Služba Website Payments Pro (včetně Expresní platby, rozhraní API pro přímou platbu, virtuálního terminálu a filtrů na ochranu proti podvodům)

20,00 GBP

Pouze virtuální terminál

20,00 GBP

Služba Custom Card Fields

Žádný

 

2.3 Transakční poplatky za standardní platby PayPal pomocí expresní platby

Na všechny vnitrostátní Standardní platby PayPal, které obdržíte prostřednictvím Expresní platby, se vztahuje poplatek za Přijímání Vnitrostátních plateb (Prodej) definovaný ve Smlouvě s uživatelem.

Od 19. srpna 2019 již neplatí Sazba PayPal pro Obchodníky. Místo Sazby PayPal pro Obchodníky se na všechny vnitrostátní Standardní platby PayPal, které obdržíte prostřednictvím Expresní platby, vztahuje poplatek za Přijímání Vnitrostátních plateb (Prodej) definovaný ve Smlouvě s uživatelem.

 

2.4 Transakční poplatky za platby kartou podle smíšené struktury poplatků

Standardní sazba PayPal ve výši 3,4 % + Pevný poplatek platí pro všechny vnitrostátní platby, které obdržíte z karty (Visa, Mastercard nebo Maestro) pomocí Služeb PayPal pro online platby kartou v rámci Struktury kombinovaných poplatků.

Od 19. srpna 2019 již neplatí Sazba PayPal pro Obchodníky. Místo Sazby PayPal pro Obchodníky platí Standardní sazba PayPal. 

2.5 Transakční poplatky za platby kartou podle struktury poplatků Interchange Plus
 

Standardní sazba PayPal:

 

 

Mezibankovní poplatek (pohybuje se přibližně v rozmezí od 0,2 % do 2,0 %)
+ 2,9 %
+ Pevný poplatek

 

platí pro všechny vnitrostátní platby, které obdržíte z karty (Visa, Mastercard nebo Maestro) pomocí Služeb PayPal pro online platby kartou v rámci Struktury poplatků Interchange Plus.

Od 19. srpna 2019 již neplatí Sazba PayPal pro Obchodníky. Místo Sazby PayPal pro Obchodníky platí Standardní sazba PayPal.

2.6 Pevné poplatky závisí na měně přijaté platby, a to následujícím způsobem:
 

Argentinské peso:

2,00 ARS

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Australský dolar:

0,30 AUD

Norská koruna:

2,80 NOK

Brazilský reál:

0,60 BRL

Filipínské peso:

15,00 PHP

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Polský zlotý:

1,35 PLN

Česká koruna:

10,00 CZK

Ruský rubl:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Dánská koruna:

2,60 DKK

Švédská koruna:

3,25 SEK

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Maďarský forint:

90 HUF

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Izraelský nový šekel:

1,20 ILS

Thajský baht:

11,00 THB

Japonský jen:

40 JPY

Turecká lira:

0,45 TRY

Malajský ringgit:

2 MYR

Britská libra:

0,20 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolar:

0,30 USD

 

2.7 Sazba pro Obchodníky

Od 19. srpna 2019 již neplatí Sazba PayPal pro Obchodníky. Místo Sazby PayPal pro Obchodníky platí Poplatky za transakci definované v ustanoveních 2.3, 2.4 a 2.5, a to v souladu se zbývajícími částmi tohoto ustanovení 2.

2.8 Další poplatky za transakci
 

Aktivita/ událost/ produkt

Poplatek

Přijímání přeshraničních plateb

Poplatek za Přijímání přeshraničních plateb (Prodej) je účtován tak, jak je definováno ve Smlouvě s uživatelem, ale nevztahuje se na platby přijaté z karet prostřednictvím Služeb PayPal pro online platby kartou v rámci Struktury poplatků Interchange Plus.

Další poplatek za neprovedení Expresní platby PayPal

Pokud neprovedete Expresní platbu požadovanou v oddílu 1.2 výše, dojde ke zvýšení jednotlivých procentuálních složek Poplatků za transakci definovaných v oddílu 2 o dalších 0,5 %. Společnost PayPal vás na tuto skutečnost upozorní 30 dnů předem. Souhlasíte s tím, že zvýšené poplatky zaplatíte.

Další poplatky za další rizikové faktory

Pokud společnost PayPal zjistí na vašem Účtu neúměrně vysoké množství reklamací zákazníků, Stornovaných plateb, Chargebacků, Stížností nebo jiných ukazatelů existence (nebo pravděpodobné existence) závažné míry rizika, může společnost PayPal zvýšit procentuální složky vašich Poplatků za transakci až o 5 %. 30 dnů předem vás na příslušné zvýšení upozorní. Souhlasíte s tím, že pokud nebudete s tímto navýšením souhlasit, ukončíte užívání produktu.

Nástroj opakovaná platba (volitelná služba)

20,00 GBP měsíčně

Nezískané autorizované transakce

0,20 GBP

za každou úspěšnou, ale nezískanou autorizovanou transakci pomocí služby rozhraní API pro přímou platbu nebo virtuální terminál

Transakce ověření karetního účtu

0,20 GBP

za každou žádost o ověření karetního účtu (u všech transakcí ověření karetního účtu pomocí rozhraní API pro přímé platby nebo virtuálního terminálu) (pouze karty Visa a Mastercard). Abychom předešli pochybnostem, nejsou zde zahrnuty Nezískané autorizované transakce.

2.9 Transakce kartami Mastercard. Další informace o pravidlech a sazbách pro karty Mastercard najdete na této stránce: http://www.mastercard.com/us/merchant/index.html.

2.10 Měsíční přehledy o transakčních nákladech. Společnost PayPal bude poskytovat měsíční přehledy o transakčních nákladech (včetně mezibankovních poplatků) za karetní transakce, které zpracováváte prostřednictvím služby PayPal Website Payments Pro, služby Custom Card Fields a virtuálního terminálu. Tyto přehledy lze stáhnout z vašeho účtu PayPal. Tyto přehledy nezahrnují standardní platby PayPal.

 

…“

 1. Další změny

Došlo ke změně dalších ustanovení Smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla Smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu) s cílem objasnit stávající formulace a upravit jejich uspořádání a opravit drobné typografické chyby.

 

 

Oznámení o změně Smlouvy o službě PayPal Here™ (pouze pro Velkou Británii (a případně pro Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar))

Datum nabytí účinnosti: 19. srpna 2019

Změněnou Smlouvu o službě PayPal Here™ najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní smlouvy“ v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal. Tento produkt je k dispozici pouze pro uživatele sídlící ve Velké Británie (a společnost PayPal jej může povolit i uživatelům se sídlem na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru).

​Došlo k pozměnění oddílů Smlouvy o službě PayPal Here™ s cílem objasnit stávající formulace a upravit jejich uspořádání (včetně přidání oddílu 10.5.1 (Sazby pro Obchodníky se službou PayPal Here) potvrzujícího, že od 19. srpna 2019 již neplatí Sazba pro Obchodníky podle smlouvy s uživatelem služby PayPal) a opravit drobné typografické chyby.

Upozorňujeme také, že používáním služby PayPal Here™ vyjadřujete svůj souhlas s tím, že uhradíte poplatky stanovené pro Firemní účty ve Smlouvě s uživatelem služby PayPal. Výjimkou jsou případy uvedené v oddílu 10.

Oznámení o změnách poplatků, ke kterým došlo ve Smlouvě s uživatelem služby PayPal, najdete v Oznámení o změnách Smlouvy s uživatelem služby PayPal (s datem nabytí účinnosti 19. srpna 2019).

 

 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Vydáno: 29. května 2019 

Datum nabytí účinnosti: 29. května 2019

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

Tyto změny začnou platit automaticky od Data nabytí účinnosti. Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit před Datem nabytí účinnosti.

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • Byl zaveden samostatný oddíl 8.3 s názvem „Možnosti převodu měny“, ve kterém jsou uvedeny informace o možnostech převodu měny a výběru mezi nimi:

Oddíl

Změna

8.2 Převod měny

Z posledních čtyř odstavců tohoto oddílu se stal nový oddíl 8.3 (Možnosti převodu měny).

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách v Prohlášení o ochraně osobních údajů služby PayPal

Vydáno: 29. května 2019 

Datum nabytí účinnosti: 29. září 2019

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

Tyto změny začnou platit automaticky od Data nabytí účinnosti. Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit před Datem nabytí účinnosti.

Provádíme změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů, ve kterém jsou uvedeny informace o tom, jakým způsobem používáme vaše údaje.

Rozšířili jsme ho o další informace o tom, jak používáme údaje při vašich transakcích s přáteli, a přinášíme také více podrobností o způsobu, jakým používáme údaje za účelem ochrany před podvody a dalšími riziky.

Na aktuálně platné Prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho změny se můžete podívat zde.

 

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 13. března 2019 (datum nabytí účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to oznámit před datem nabytí účinnosti nebo kdykoliv po něm a váš účet bude ihned uzavřen, aniž by vám tím vznikly další náklady.


Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.


 

Oznámení o změně smlouvy s obchodním subjektem o službách zpracování plateb hrazených kartou prostřednictvím služby PayPal (WorldPay)

Datum nabytí účinnosti: 13. března 2019

Toto oznámení platí pouze v případě, že jste souhlasili s podmínkami smluv s obchodními subjekty (obvykle v případě, že jste uživatel přijímající platby za obchodní transakce hrazené z karet, například obchodník).

I když společnost PayPal není smluvní stranou smluv s obchodními subjekty, mají tyto smlouvy vliv na způsob, jakým přijímáte platby hrazené z karty prostřednictvím služeb PayPal. Jsou přímými smlouvami s bankovními partnery společnosti PayPal, kteří vám umožňují přijímat platby PayPal hrazené z karty.

Smlouvy s obchodními subjekty se vztahují na obchodníky na celém světě – to znamená, že ne všechny změny v těchto smlouvách budou mít vliv na obchodníky sídlící v Evropě. Oznamujete pouze změny, které mají vliv na obchodníky sídlící v Evropě.

Změněnou smlouvu s obchodním subjektem najdete pod aktuálně platnou verzí daných smluv kliknutím sem nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině stránek na webu PayPal.

1. Smlouva s obchodním subjektem Globalpay na služby zpracování kreditních karet (dříve to byla smlouva s obchodním subjektem HSBC Bank na služby zpracování kreditních karet)

Do data nabytí účinnosti platí pro služby zpracování karet poskytované podle této smlouvy vaše smlouva se společností GPUK LLP (jako uživatelem a zpracovatelem).Počínaje datem nabytí účinnosti platí pro služby zpracování karet poskytované podle této smlouvy vaše smlouva se společností GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., což je společnost s ručením omezeným v České republice, nebo Global Payments Limite, což je společnost s ručením omezeným na Maltě (vždy jako uživatelem a zpracovatelem). Za účelem přijetí změny není nutné provádět žádnou akci.

Smlouva byla změněna také kvůli objasnění stávajícího znění a opravě drobných typografických chyb.

Pouze pro informaci: Smlouva byla změněna také pro obchodníky mimo Evropu – obchodníci se sídlem v Evropě nejsou těmito konkrétními změnami dotčeni.

2. Smlouva s obchodním subjektem na služby plateb PayPal hrazených kartou (WorldPay)

Do data nabytí účinnosti platí pro služby zpracování karet poskytované podle této smlouvy vaše smlouva se společností Worldpay (UK) Limited (jako nabyvatelem). Počínaje datem nabytí účinnosti platí vaše smlouva se společností Worldpay (UK) Limited a/nebo Worldpay B.V. (jako nabyvatelem). Nemusíte dělat nic pro to, aby tato změna byla přijata.

Smlouva byla změněna také kvůli objasnění stávajícího znění a opravě drobných typografických chyb.

 


 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Vydáno: 27. února 2019

Datum nabytí účinnosti: 27. února 2019

1. Oznámení o změnách poplatků za přeshraniční osobní platební transakce uživatelů s registrovanou adresou v Irsku

Toto oznámení vydáváme v souladu s oddílem A1.2.2.2 Přílohy 1 smlouvy s uživatelem služby PayPal.

S účinností od 27. února 2019 platí pro uživatele se sídlem registrovaným v Irsku poplatky uvedené v nynějším oddílu A1.2.2.3 namísto poplatků uvedených v nynějším oddílu A1.2.2.2. Oddíl A1.2.2.2. smlouvy s uživatelem služby PayPal byl příslušným způsobem změněn a posléze bude odstraněn. Nynější oddíl A1.2.2.3 se tak stane novým oddílem A1.2.2.2.

 


 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 30. ledna 2019 (datum nabytí účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to oznámit před datem nabytí účinnosti nebo kdykoliv po něm a váš účet bude ihned uzavřen, aniž by vám tím vznikly další náklady.Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.

 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 30. ledna 2019

Aktuálně platnou Smlouvu s uživatelem služby PayPal zobrazíte kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu Právní informace nebo Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek PayPal.

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

Článek 2.6 (Zůstatky ve více měnách)

Tento článek byl upraven tak, aby lépe objasnil, jak vám PayPal umožňuje převést peníze na účtu na zůstatek v jiné měně. 

Článek 5 (Přijímání peněžních prostředků)

Začátek tohoto článku byl upraven tak, aby lépe objasnil, jak se další podmínky používání vztahují na obchodníky, kteří do svého online platebního prostředí či online platformy integrovali jakékoli funkce, jejichž účelem je umožnit zákazníkovi bez zřízeného účtu odeslat platbu na účet obchodníka (například pomocí alternativních místních způsobů platby). 

 

Viz také připomenutí v souvislosti s místními způsoby platby (LPM) v Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal s datem nabytí účinnosti 29. dubna 2019 níže.

Článek 5.5 (Přijímání peněz ve více měnách.)

Tento článek byl upraven tak, aby blíže vysvětlil, co vám PayPal umožňuje provést s platbami, které obdržíte v různých měnách.

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 29. dubna 2019

Aktuálně platnou smlouvu s uživatelem služby PayPal najdete po kliknutí sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

1) Platba po doručení

Přidáváme nový odstavec na konec článku 3.3 Smlouvy s uživatelem služby PayPal (Způsoby platby – Bankovní účty), který vysvětluje, že pokud vám nabídneme přístup ke službě „platba po doručení“ a vy se rozhodnete ji využívat, platí pro vás podmínky platby po doručení. Podmínky platby po doručení naleznete zde.

Nový odstavec v článku 3.3 Smlouvy s uživatelem služby PayPal je tohoto znění:

PayPal může nabídnout některým zákazníkům, kteří propojili svůj bankovní účet jako zdroj financování, přístup ke službě „platba po doručení“. Ta umožňuje zákazníkům odložit po určitou dobu platbu z tohoto bankovního účtu.Pokud tuto nabídku obdržíte a rozhodnete se službu využívat, budou pro vás platit podmínky platby po doručení.

 

2) Místní způsoby platby (LPM)

Obchodníkům, kteří pro přijímání plateb za komerční transakce používají službu PayPal, připomínáme, že 13. listopadu 2018 začala služba PayPal umožňovat některým zákazníkům bez účtu posílat platby na účty obchodníků prostřednictvím alternativních místních způsobů platby. 

Pro tyto účely byl 13. listopadu 2018 pozměněn úvodní odstavec článku 5 Smlouvy s uživatelem služby PayPal tak, aby objasnil, jak se budou další podmínky používání vztahovat na obchodníky, kteří do svého prostředí pro online platby či platformy integrovali jakékoli funkce, jejichž účelem je umožnit zákazníkovi bez zřízeného účtu odeslat platbu na účet obchodníka (například pomocí alternativních místních způsobů platby). Tyto další podmínky zahrnují smlouvu o místních způsobech platby se společností PayPal. 

K datu tohoto oznámení má úvodní odstavec oddílu 5 následující znění (a bude mít i nadále stejné znění a platnost po datu nabytí platnosti):

            5. Přijímání peněžních prostředků

Společnost PayPal může povolit komukoli (s účtem PayPal nebo bez něj) iniciovat platbu, která povede k vydání nebo převodu elektronických peněz na váš účet. Tím, že do svého prostředí pro online platby či platformy integrujete jakoukoli funkci, která umožní plátci bez zřízeného účtu odeslat platbu na váš účet, vyjadřujete souhlas se všemi dalšími podmínkami používání této funkce, které vám společnost PayPal zpřístupní na libovolné stránce webu (včetně jakékoli stránky pro vývojáře nebo stránky s právními smlouvami) či online platformy PayPal nebo Braintree.  Mezi tyto další podmínky patří smlouva o místních způsobech platby se společností PayPal.

3) Další změny

Části Smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny za účelem vyjasnění a nového uspořádání stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů služby PayPal

Provádíme změny v prohlášení o ochraně osobních údajů, ve kterém jsou uvedeny informace o tom, jakým způsobem používáme vaše údaje.

Rozšířili jsme ho o další informace o tom, jak používáme údaje při vašich transakcích s přáteli, a přinášíme také více podrobností o způsobu, jakým používáme data za účelem ochrany před podvody a dalšími riziky.

Na aktuálně platné prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho změny se můžete podívat zde.