>> Zobrazit všechny právní smlouvy

 

Prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů

Stáhnout ve formátu PDF

 

Datum nabytí účinnosti: 24. července 2023

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jakékoli obecné otázky týkající se vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Vaše osobní údaje použity k poskytování služeb a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a příslušnou smlouvou s uživatelem služeb PayPal.

 

Obsah

1. Přehled

2. Úloha společnosti PayPal coby správce údajů

3. Osoby, které nejsou majiteli účtu

4. Kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme

5. Jaké osobní údaje používáme a na základě jakého právního důvodu?

6. Sdílíme osobní údaje a proč?

7. Jak dlouho společnost PayPal vaše osobní údaje uchovává?

8. Předávání osobních údajů do zahraničí

9. Jak používáme soubory cookie a technologie sledování?

10. Vaše práva na ochranu osobních údajů

11. Konkrétní informace o automatizovaném rozhodování a profilování

12. Proč vaše osobní údaje sdílíme s agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti?

13. Jak vaše osobní údaje chráníme?

14. Mohou naše služby používat děti?

15. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

16. Oznámení o bankovních předpisech pro uživatele v EHP a Spojeném království

17. Definice

18. Naše kontaktní údaje

 

1. Přehled

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám dostatečné množství informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje, když navštívíte náš web, požádáte o naše služby nebo je použijete (souhrnně „služby). Doporučujeme vám, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů přečetli, jelikož vám pomůže činit informovaná rozhodnutí.

Některé pojmy, které nejsou v tomto prohlášení definovány, jsou vysvětleny v oddílu 17 („Definice“) na konci tohoto prohlášení.

 

2. Úloha společnosti PayPal coby správce údajů

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je společnost PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. správcem osobních údajů shromážděných a zpracovávaných v souvislosti s osobními údaji získanými při návštěvě našeho webu, během procesu registrace a žádosti a po celou dobu dalšího používání služeb z vaší strany.

Jakákoli zmínka využívající zájmena „my“, „naše“, „nás“ apod., slovo „PayPal“ nebo „společnosti PayPal“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů odkazuje na společnost PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. a skupinu společností, z nichž každou přímo či nepřímo ovládá, je jí ovládána nebo je ve společném vlastnictví.

Některé třetí strany, se kterými sdílíme osobní údaje, jsou nezávislí správci údajů. To znamená, že nejsme tím, kdo určuje, jak budou údaje, které sdílíme, zpracovány. Příkladem jsou úřady, registry dlužníků, nabyvatelé a další finanční instituce. Pokud vaše údaje sdílíme s nezávislými správci údajů, uplatní se jejich zásady ochrany údajů. Doporučujeme vám, abyste si jejich zásady ochrany osobních údajů přečetli, abyste znali svá práva týkající se ochrany osobních údajů předtím, než s nimi začnete komunikovat.

Další informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje při jejich předávání mimo EHP, Spojené království a Švýcarsko, najdete v oddílu 8 („Předávání osobních údajů do zahraničí“)

 

3. Osoby, které nejsou majiteli účtu

K našim službám mohou mít přístup i osoby bez účtu nebo profilu PayPal. Pokud použijete naše služby, vaše osobní údaje budeme shromažďovat i v případě, že nejste majitelem účtu, tedy například v okamžiku, kdy použijete naše služby bez účtu PayPal, použijete neznačkové platební služby (např. Braintree) nebo když obdržíte platbu prostřednictvím našich služeb od majitelů účtů („příjemce“). Pojem „uživatel“ používáme pro majitele i nemajitele účtu. Pokud nejste majitelem účtu, budou vaše osobní údaje použity k poskytování služeb a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a příslušnou smlouvou s uživatelem služeb PayPal.

 

4. Kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme

Abychom mohli poskytovat naše služby, neustále zlepšovat vaše uživatelské prostředí, spravovat a zlepšovat naše podnikání, shromažďujeme o vás následující kategorie údajů. Typy osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jsou popsány níže.

Kategorie osobních údajů, které od vás shromažďujeme, včetně vašich interakcí s námi a používání služeb:

Registrační a kontaktní údaje. V závislosti na vámi vybraných službách budeme shromažďovat vaše jméno, poštovní adresu, e-mail, příjem, telefonní číslo, DIČ, platební údaje, informace o profesi, zaměstnání nebo firmě a další informace nezbytné k vytvoření účtu a používání našich služeb.

Identifikační údaje a informace o podpisu. V závislosti na vámi vybraných službách budeme shromažďovat údaje k ověření vašeho jména, adresy, e-mailu, telefonního čísla, úředně vydané identifikace, věku a biometrických údajů a také údaje potřebné k vytvoření a vydání vašeho elektronického podpisu.

Platební údaje. Údaje, jako je částka, kterou posíláte nebo požadujete, váš platební nástroj, karta nebo finanční či zdrojový účet používaný v souvislosti se službami, včetně názvu vydavatele, typu karty, kódu země, čísla platebního účtu, kódu CVV, uživatelského jména a informací IBAN.

Údaje o vámi importovaných kontaktech. Pokud se rozhodnete importovat své seznamy kontaktů, budeme shromažďovat údaje, které o svých kontaktech zadáte nebo importujete, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, obrázky, e-mailová adresa nebo uživatelská jména spojená s kontakty, které importujete nebo zadáte ručně.

Údaje v profilu vašeho účtu. Údaje, které se rozhodnete zadat, jako je vaše uživatelské jméno, e-mail, číslo mobilního telefonu, profilový obrázek, upřednostňovaný jazyk nebo osobní popis, které mohou obsahovat citlivé osobní údaje prozrazující náboženské přesvědčení, politické nebo filozofické názory, zdravotní postižení, sexuální orientaci a biometrické údaje. Svůj profil můžete kdykoli nastavit jako soukromý.

Údaje, které poskytnete, když nás kontaktujete. Informace, které poskytnete, když se zúčastníte průzkumů nebo kontaktujete naše týmy zákaznické podpory, jako například informace o službách, které jste použili, nahrané konverzace, komunikace s námi vedená prostřednictvím chatů, e-mailová korespondence s námi, stav účtu, historie splátek či hlasová identifikace. Mohou sem patřit také informace o jiných osobách, pokud se rozhodnete je s námi sdílet.

Údaje o zařízení. Informace, které mohou být automaticky shromažďovány z libovolného zařízení používaného k přístupu ke stránce nebo službám. Tyto údaje mohou zahrnovat mimo jiné typ zařízení, připojení zařízení k síti, název zařízení, IP adresu zařízení, informace o webovém prohlížeči v zařízení a o připojení k internetu, které používáte k přístupu ke stránce nebo službám; informace o zeměpisné poloze, informace o aplikacích stažených do zařízení a biometrické údaje.

Odvozená data.Když používáte naše služby, můžeme z vašich transakcí a osobních údajů odvozovat data. Děláme to například proto, abychom zajistili bezpečnost vašeho účtu a chránili vás během používání našich služeb před podvody. Můžeme odvodit data, která odrážejí vaše vzorce chování a osobní preference, zvyky při procházení a nakupování a vaši úvěruschopnost.

Kategorie osobních údajů shromažďovaných od třetích stran, včetně údajů od poskytovatelů služeb ověřování totožnosti, zprostředkovatelů dat, dodavatelů, kteří nám pomáhají s odhalováním podvodů, vaší banky, obchodníků nebo platforem třetích stran, s nimiž přijdete do styku při používání našich služeb:

Údaje z vašich propojených účtů třetích stran. Pokud se rozhodnete propojit nefinanční nebo finanční účet, jako je například váš osobní e-mail, účet sociálních médií nebo bankovní či úvěrové účty, budeme údaje shromažďovat v souladu se zveřejněným účelem, za nímž byl daný účet propojen. Pokud se například rozhodnete účastnit se tzv. otevřeného bankovnictví, budeme z vašich propojených účtů shromažďovat přihlašovací údaje k účtu, zůstatky a transakce na účtu a také informace o vaší finanční situaci. Používání této funkce se můžete kdykoli rozmyslet a propojení účtů zrušit.

Údaje od agentur pro hodnocení úvěruschopnosti. Tam, kde je to povoleno zákonem, shromažďujeme během vašeho používání našich služeb informace související s úvěrem, jako jsou nesplacené a minulé dluhy, historie splácení, předchozí schválené úvěry, aktuální zaměstnanecký poměr a vztahy s jinými finančními institucemi.

Údaje o transakcích. Sem patří například informace o podrobnostech objednávky a nákupech, jako je popis zboží, množství, cena, měna, dodací adresa, informace o online nákupním košíku, informace o prodejci a kupujícím a platební údaje. Dále pak informace o vašich transakcích, při kterých používáte naše služby bez účtu PayPal (např. platba uskutečněná nepřihlášeným uživatelem).

Údaje související se zákonnými požadavky. V souladu s platnými právními předpisy (např. zákony proti praní špinavých peněz), můžeme shromažďovat údaje z externích sankčních seznamů. Může jít například o jméno, datum narození, místo narození, povolání a důvod, proč je daná osoba uvedena na daném seznamu.

Aplikace třetích stran. Informace od ostatních získané během vašeho používání aplikací třetích stran, jako je například Apple App Store nebo obchod Google Play, sociální sítě. Může jít třeba o jméno, vaše ID na sociální síti, informace o poloze, e-mail, ID zařízení, ID prohlížeče a profilový obrázek. Na vaše používání aplikací třetích stran se uplatní prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání služby dané aplikace.

Kategorie osobních údajů, které jsou shromažďovány automaticky, a to i prostřednictvím vašeho přistupování na náš web nebo do mobilní aplikace, ze souborů cookie a podobných sledovacích technologií a z vašich zařízení:

Údaje o technickém použití. Jedná se o informace o době odezvy webu, chybách stahování a datu a čase, kdy jste službu použili. Může jít například o vaši IP adresu, statistiky týkající se načítání nebo prohlížení stránek, weby, které jste navštívili před příchodem na stránky a další informace o používání a prohlížení shromážděné prostřednictvím souborů cookie (dále jen „údaje o technickém použití“).

Údaje z vašeho zařízení. Sem patří informace o vašem nastavení jazyka, IP adrese, ID prohlížeče, ID zařízení, předvolbách souborů cookie, časovém pásmu, operačním systému, platformě, rozlišení obrazovky a podobné informace o nastavení vašeho zařízení, dále pak údaje shromážděné ze souborů cookie nebo jiných sledovacích technologií.

Údaje o poloze. Pokud k tomu dáte svolení v nastavení zařízení, budeme shromažďovat informace pocházející z určování zeměpisné polohy na bázi IP, jako jsou například informace o zeměpisné šířce a délce a informace z globálního polohového systému (GPS).

Odvozená data. Jsou data odvozená za účelem vytvoření profilu o vaší osobě, který může odrážet vzorce chování a osobní preference, jako je pohlaví, příjem, zvyky při procházení a nakupování, popř. úvěruschopnost.

 

5. Jaké osobní údaje používáme a na základě jakého právního důvodu?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z různých důvodů, které povoluje legislativa o ochraně údajů platná v Evropské unii (EU), Spojeném království (UK) a Švýcarsku, a to v souladu s níže uvedenými právními důvody:

Shromažďujeme následující osobní údaje, které považujeme za nezbytné ke splnění našich předsmluvních a smluvních závazků vůči vám a bez nichž nebudete moci využívat naše služby.

Mezi nezbytné kategorie osobních údajů patří:

 • Registrační a kontaktní údaje
 • Identifikační údaje a údaje o podpisu
 • Platební údaje
 • Údaje související se zákonnými požadavky
 • Údaje, které poskytnete, když nás kontaktujete
 • Údaje o transakcích
 • Osobní údaje konkrétní pro danou službu
 • Údaje od agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a finančních institucí
 • Údaje z vašich propojených finančních účtů
 • Údaje z vašeho používání služeb
 • Údaje o technickém použití
 • Údaje o zařízení
 • Údaje o poloze

Tyto činnosti zahrnují:

 • poskytování našich služeb, plnění příslušných smluv s vámi a další správa našeho obchodního vztahu s vámi;
 • správa vaší platby za produkty a správa vztahu se zákazníkem;
 • posouzení vaší úvěruschopnosti v souvislosti s vaší žádostí, potvrzení vaší totožnosti a vašich kontaktních údajů a ochrana vás i ostatních před podvody;
 • potvrzení vaší totožnosti, mimo jiné pomocí elektronického podpisu, a ověření vašich osobních a kontaktních údajů;
 • prokázání provedení transakcí;
 • stanovení, výkon nebo obhajoba právního nároku nebo postupů pro vymáhání pohledávek;
 • zajištění souladu s interními postupy;
 • posouzení toho, které možnosti platby a služby vám nabídneme, například provedením interního a externího hodnocení úvěruschopnosti;
 • provádění zákaznické analýzy, správa našich služeb a provádění interních operací, může jít například o odstraňování problémů, analýzu dat, testování, výzkum a statistické účely;
 • komunikace s vámi v souvislosti s našimi službami;
 • zajištění souladu s platnými zákony EU a členských států, jako jsou například zákony a pravidla proti praní špinavých peněz vydaná našimi určenými bankami a příslušnými karetními sítěmi.

Máme oprávněný zájem zajistit, aby společnost PayPal zůstala bezpečnou finanční službou a nadále nabízela inovativní služby, které jsou pro vás zajímavé. Činíme tak všude tam, kde nad našimi oprávněnými zájmy nepřevažuje vaše právo nenechat své údaje za tímto účelem zpracovávat.

Mezi tyto činnosti patří:

 • zajištění, že obsah je vám a pro vaše zařízení prezentován co nejefektivněji;
 • zabránění zneužití našich služeb v rámci našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a zabezpečení naší platformy;
 • určení vaší způsobilosti k využívání služeb a ke komunikaci s vámi o službách, pro které byste se mohli kvalifikovat nebo které by vás mohly zajímat, například provedením interního hodnocení úvěruschopnosti;
 • provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik;
 • zlepšování našich služeb a obecný rozvoj podnikání, jako je například zdokonalování modelů rizik s cílem minimalizovat podvody, vývoj nových produktů a funkcí a hledání nových podnikatelských příležitostí;
 • aktualizace vašich údajů o účtu a finančních údajů;
 • provádění marketingových, produktových a zákaznických analýz včetně testování, například za účelem zlepšení naší nabídky produktů a optimalizace našich nabídek zákazníkům;
 • zajištění souladu s platnými zákony, jako jsou například zákony proti praní špinavých peněz, zákony o účetnictví, regulatorní požadavky týkající se kapitálové přiměřenosti a pravidla, která vydávají naše určené banky a příslušné karetní sítě. Tak například při zpracování osobních údajů uplatňujeme zásadu „znej svého zákazníka“ (KYC) s cílem předcházet případům praní špinavých peněz, financování terorismu a podvodům, odhalit je a prošetřit. Provádíme také sankční prověřování, reportujeme daňovým úřadům, policejním, výkonným a kontrolním orgánům tam, kde k tomu nejsme nuceni zákony EU a členských států, ale v dobré víře se domníváme, že sdílení informací je nezbytné k dodržení platných právních předpisů;
 • usnadnění vaší účasti v soutěžích, nabídkách a událostech;
 • plnění povinností v oblasti řízení finančních rizik, přičemž může jít například o  úvěrovou výkonnost a kvalitu, pojistná rizika a dodržování požadavků kapitálové přiměřenosti v souladu s platnými právními předpisy;
 • zpracování údajů o vašich kontaktech, abyste je mohli snadno najít a propojit je a zlepšit přesnost plateb. Tím, že nám poskytnete informace o svých kontaktech, potvrzujete, že máte oprávnění tyto informace poskytnout společnosti PayPal pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • poskytování informací, novinek a marketingu o našich službách, a to včetně případů, kdy při nabízení podobných služeb spolupracujeme s dalšími stranami;
 • přiřazení informací o vás za účelem identifikace vašeho používání služeb bez účtu PayPal (např. služba Platby bez účtu PayPal) nebo neznačkové platební služby (např. služby jako Braintree) a k přiřazení takových transakcí k vašemu účtu, pokud jej máte, nebo si účet založíte později;
 • zapamatování vašich preferencí pro příští použití služeb, například upřednostňované způsoby platby nebo zda chcete při placení dostávat digitální stvrzenky e-mailem nebo textovou zprávou.

Podle právních předpisů EU a členských států máme zákonnou povinnost provádět určité činnosti zpracování. Tyto činnosti provádíme všude tam, kde je to nezbytné k zachování souladu s platnými předpisy.

Mezi tyto činnosti patří:

 • poskytování našich služeb a produktů;
 • ověření totožnosti, mimo jiné pro účely podpisu, a ověření vašich osobních a kontaktních údajů;
 • stanovení, výkon nebo obhajoba právního nároku nebo postupů pro vymáhání pohledávek;
 • zabránění zneužití našich služeb v rámci našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a zabezpečení naší platformy;
 • provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik;
 • zajištění souladu s platnými zákony, jako jsou například zákony proti praní špinavých peněz a zákony o účetnictví a regulatorní pravidla a požadavky týkající se kapitálové přiměřenosti, které vydávají naše určené banky a příslušné karetní sítě. Tak například při zpracování osobních údajů uplatňujeme zásadu „znej svého zákazníka“ (KYC) s cílem předcházet případům praní špinavých peněz, financování terorismu a podvodům, odhalit je a prošetřit. Provádíme rovněž kontrolu sankcí a podáváme hlášení daňovým úřadům a policejním, výkonným a kontrolním orgánům.

Abychom vám mohli nabídnout určité funkce, které sice nejsou nezbytné k používání služeb, ale mohly by vás zajímat, spoléháme na váš výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Mezi zmíněné funkce patří například synchronizace seznamu kontaktů s účtem, poskytování biometrických údajů, cílená reklama nebo připojení k platformám třetích stran. Používání těchto funkcí si můžete kdykoli rozmyslet a změnit v nastavení účtu. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před vaším odvoláním souhlasu. Další informace o právu odvolat souhlas najdete v oddílu 10 („Vaše práva na ochranu osobních údajů“).

 

6. Sdílíme osobní údaje a proč?

Tam, kde pro to existuje právní důvod, budeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami.

Patří sem:

 • Sdílení s jinými společnostmi PayPal za účelem poskytování služeb a pro naše vlastní oprávněné zájmy při provádění našich podnikatelských aktivit. Tyto zájmy jsou dále popsány v oddílu 5 („Jaké osobní údaje používáme a na základě jakého právního důvodu?“). Přijímající společnost PayPal bude vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
 • Sdílení s úřady, pokud máme zákonnou povinnost tak učinit. Mezi tyto úřady patří třeba daňové úřady, policejní orgány, orgány vynucující právo a kontrolní orgány v příslušných zemích. Můžeme být také povinni příslušným orgánům poskytnout informace týkající se vašeho používání našich služeb. Může jít například o finanční nebo daňové úřady a poskytované informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu a informace o karetních transakcích, které prostřednictvím našich služeb zpracováváme vaším jménem. Právním důvodem pro splnění této povinnosti podle právních předpisů EU a členských států je zákonná povinnost. Pokud pak jednáme na základě předpisů mimo EU a členských států, je právním důvodem náš oprávněný zájem dodržovat příslušné zákony s cílem zabránit nezákonnému jednání.
 • Sdílení s jinými finančními institucemi a karetními sítěmi, například za účelem usnadnění zpracování plateb, společného nabízení produktu nebo přidávání karet do vaší elektronické peněženky. Právním důvodem ke sdílení je plnění naší smlouvy s vámi. Tyto strany mohou k vašim osobním údajům přistupovat také na základě jiných legitimních účelů, jako je ověřování totožnosti, předcházení podvodům a řízení rizik. Právním důvodem pro takové zpracování je oprávněný zájem nás a našich partnerů bránit podvodnému a nezákonnému jednání.
 • Sdílení s agenturami pro prevencí podvodů a ověřováním totožnosti, které nám například pomáhají při odhalování aktivit naznačujících podvod. Právním důvodem pro takové zpracování je oprávněný zájem nás a našich partnerů bránit podvodnému a nezákonnému jednání.
 • Sdílení s agenturami pro vymáhání pohledávek, například za účelem vymáhání dluhů po splatnosti prostřednictvím třetí strany, např. agentury pro vymáhání pohledávek. Toto provádíme na základě našeho oprávněného zájmu podnikat a vymáhat dluhy. Berte na vědomí, že na zpracování osobních údajů, které sdílíte přímo s nimi, se vztahuje jejich vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů a tyto strany mohou nahlásit vaše nezaplacené dluhy agenturám posuzujícím úvěruschopnost, což může ovlivnit vaši úvěruschopnost nebo schopnost získat úvěr v budoucnu.
 • Sdílení s poskytovateli služeb, kteří pracují dle našich pokynů a naším jménem při poskytování služeb, které u nich outsourcujeme. Může jít například o marketing, IT vývoj, údržbu, hosting a podpora a provoz zákaznických služeb. Právním důvodem pro toto zpracování je plnění našich smluvních závazků vůči vám.
 • Sdílení s ostatními uživateli v souladu s vaším nastavením účtu. Můžete nechat zobrazit nebo zpřístupnit určité informace, jako je profilová fotografie, jméno a příjmení, uživatelské jméno nebo město, v souladu s nastavením účtu. Právním důvodem pro toto zpracování je váš souhlas. Nastavení svého profilu můžete kdykoli bezplatně změnit.
 • Sdílení s finančními institucemi v souvislosti s vaší účastí v tzv. otevřeném bankovnictví, například když zahájíte propojení účtu s jinou bankou, karetním účtem nebo agregátorem. Toto sdílení probíhá proto, abychom zkontrolovali, zda máte dostatek prostředků, nebo potvrdili, že jste vlastníkem účtu. Pokud se rozhodnete propojit svůj účet, je právním důvodem pro přístup k údajům o vašem účtu plnění našich smluvních závazků vůči vám.
 • Sdílení s partnery a obchodníky, jejich poskytovateli služeb a dalšími osobami zapojenými do transakce. Když například použijete služby k zahájení nákupu přes internet, placení jiným uživatelům nebo vrácení zboží, můžeme sdílet informace o vás a vašem účtu s dalšími stranami, které se podílejí na zpracování vašich transakcí. Právním důvodem pro toto zpracování je plnění našich smluvních závazků vůči vám a také naše oprávněné zájmy. Berte na vědomí, že na osobní údaje sdílené s partnery a obchodníky (nebo jejich poskytovateli služeb) zapojenými do transakce se uplatní vlastní zásady a postupy ochrany osobních údajů těchto partnerů a obchodníků.
 • Sdílení s třetími stranami, které jsou nezávislými správci údajů. K tomuto sdílení dochází, když sdílíme osobní údaje s agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti, nabyvateli a jinými finančními institucemi nebo bezpečnostními produkty, abychom zabránili robotům přistupovat k našim službám. Je třeba vzít na vědomí, že na zpracování osobních údajů, které s těmito třetími stranami sdílíte přímo, se uplatní jejich vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů. Abychom například zabránili zneužití našich služeb při vašem přístupu do naší mobilní aplikace, používáme službu reCAPTCHA společnosti Google. Na zpracování osobních údajů, které sdílíte přímo, se uplatní zásady ochrany osobních údajůpodmínky použití společnosti Google. Další informace ohledně agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, s nimiž uzavíráme partnerství pro účely posuzování vaší úvěruschopnosti, najdete v oddílu 12 („Oznámení o informacích předávaných agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti“).
 • Sdílení s kupujícími nebo v souvislosti s převodem firmy. Pokud například prodáme firmu nebo aktiva, můžeme vaše osobní údaje sdílet s kupujícím této firmy nebo aktiv. Pokud společnost PayPal nebo významnou část jejích aktiv získá třetí strana, může dojít i ke sdílení osobních údajů. Společnost PayPal má oprávněný zájem na tom, aby mohla tyto transakce provádět.

 

7. Jak dlouho společnost PayPal vaše osobní údaje uchovává?

Osobní údaje uchováváme v souladu s platnou legislativou a tak dlouho, jak je třeba nebo jak je povoleno v kontextu účelu, za nímž byly shromážděny.

Kritéria použitá k určení doby uchovávání:

 • Osobní údaje používané v rámci trvalého vztahu mezi vámi a společností PayPal uchováváme po dobu trvání vztahu plus 10 let.
 • Osobní údaje podléhající naší zákonné povinnosti uchováváme v souladu s platnými právními předpisy, tj. například podle platných zákonů o úpadku a povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz.
 • Tam, kde je uchovávání údajů rozumné s ohledem na možné soudní spory, vyšetřování, audity a postupy dodržování souladu s předpisy nebo pro ochranu před právními nároky, uchováváme osobní údaje po nejkratší nezbytnou dobu.

 

8. Předávání osobních údajů do zahraničí

Působíme v mnoha zemích, a proto můžeme my (nebo naši poskytovatelé služeb) vaše údaje přesunout a zpracovávat mimo zemi, kde žijete. Ke zpracovávání a ukládání vašich údajů v USA a dalších zemích využíváme poskytovatele služeb z řad třetích stran. V těchto zemích nemusí být vždy zajištěna ekvivalentní úroveň ochrany osobních údajů. V souladu se zákony EU a Spojeného království o ochraně údajů jsme provedli konkrétní opatření na ochranu vašich osobních údajů. Při předávání vašich osobních údajů v rámci společností PayPal se řídíme závaznými firemními pravidly schválenými příslušnými kontrolními orgány (k dispozici zde). Ostatní předávání údajů je založeno na standardních smluvních doložkách schválených Evropskou komisí, které pomáhají zajistit vysoký standard ochrany vašich údajů a dodržování vašich práv na soukromí.

 

9. Jak používáme soubory cookie a technologie sledování?

Když používáte naše služby, otevíráte e-mail, který vám pošleme, nebo navštěvujete weby třetích stran, pro které poskytujeme služby, používáme my i naši partneři soubory cookie a další technologie sledování, jako jsou pixelové značky, webové majáky a widgety (souhrnně v tomto dokumentu nazvané „soubory cookie“), abychom vás coby uživatele rozpoznali, přizpůsobili vám online prostředí a obsah včetně poskytování cílené reklamy, prováděli analýzy; zmírňovali rizika a předcházeli potenciálním podvodům a podporovali důvěru a bezpečnost na našich stránkách a v našich službách. Některé aspekty a funkce našich služeb a stránek jsou k dispozici pouze při používání souborů cookie. Pokud se tedy rozhodnete soubory cookie odmítnout, může být vaše používání našich stránek a služeb omezeno nebo znemožněno.

Soubory cookie používáme ke shromažďování informací o vašem zařízení, informací o aktivitě na internetu a k odvozování dat, jak je popsáno výše.

Soubory cookie nám pomáhají:

 • pamatovat si vaše údaje, abyste je nemuseli znovu zadávat,
 • sledovat a porozumět tomu, jak používáte naše online služby a e-maily a pracujete s nimi,
 • přizpůsobit naše online služby vašim preferencím,
 • měřit, jak užitečné a efektivní jsou pro vás naše služby a komunikace,
 • jinak spravovat a vylepšovat naše produkty a služby.

V prohlížečích může být k dispozici volitelná možnost „nesledovat“ (DNT), díky které můžete nastavit své preference týkající se sledování poskytovateli reklamy a dalšími třetími stranami. V současné době nejsou naše stránky navrženy tak, aby reagovaly na signály DNT nebo podobné mechanismy používané prohlížeči.

Další informace o používání souborů cookie naleznete v prohlášení o souborech cookie a technologiích sledování.

 

10. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Podle platných předpisů o ochraně osobních údajů máte určitá práva kontrolovat shromažďování a používání vašich osobních údajů z naší strany. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup k údajům, jejich opravu, odstranění, přenesení, omezení a podání námitky

 • Uvědomujeme si, jak je důležité, abyste byli schopni kontrolovat používání vašich osobních údajů, a proto poskytujeme několik způsobů, jak můžete uplatnit svá práva na přístup (právo na informace), opravu (opravu nebo aktualizaci), odstranění (vymazání), podání námitky, přenositelnost (přenos) a zpracování zcela nebo částečně omezit.
 • Máte-li zřízený účet, můžete svá práva na ochranu údajů uplatnit v části „Údaje a soukromí“ v nastavení účtu v aplikaci PayPal. I v případě, že účet nemáte (například používáte službu Platba bez účtu PayPal), můžete podat žádost o přístup, změnu, opravu nebo odstranění svých údajů souvisejících s transakcemi v rámci služby Platba bez účtu PayPal. Žádost související s osobními údaji někoho jiného nám můžete zaslat v případě, že jste oprávněným zástupcem dané osoby, stačí nás kontaktovat. Upozorňujeme, že pro účely ověření vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací.

Vaše právo vznést námitku proti automatizovanému rozhodování a profilování

 • Pokud nebudete schváleni v rámci níže popsaného automatizovaného rozhodování, nezískáte přístup k našim službám, jako jsou například naše způsoby platby. PayPal má několik bezpečnostních mechanismů, které zajišťují, že rozhodnutí jsou přiměřená. Tyto mechanismy zahrnují průběžné přehledy našich rozhodovacích modelů a náhodné vzorkování v individuálních případech. Jste-li výsledkem znepokojeni, můžete nás kontaktovat a my zjistíme, zda byl postup proveden správně.
 • Proti automatizovanému rozhodnutí s právními důsledky nebo rozhodnutím, která by vás jinak mohla významně ovlivnit (spolu s příslušným profilováním) máte právo vznést námitku, a to tak, že nás kontaktujete. Rozhodnutí přezkoumáme s přihlédnutím k dalším relevantním okolnostem.

Souhlas

 • Obecně platí, že pokud vaše osobní údaje používáme s vaším souhlasem, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to jakkoli ovlivnilo zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 • Odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů, které jsme provedli předtím, než jste souhlas odvolali, ani zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiného právního důvodu pro zpracování, než je váš souhlas.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu

 • Pokud vaše osobní údaje používáme k přímému marketingu, můžete kdykoli upravit svá oprávnění, vznést námitku a odhlásit se z budoucích zpráv zasílaných v rámci přímého marketingu pomocí odkazu pro odhlášení v elektronické komunikaci nebo v nastavení vašeho účtu.

Právo vznést námitku proti zpracování prováděnému z důvodu oprávněného zájmu

Jak můžete uplatnit svá práva a jak můžete kontaktovat nás nebo úřad pro ochranu osobních údajů?

 • Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost kontrolnímu úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.
 • Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat online nebo na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko.
 • Pokud máte dojem, že byla porušena vaše práva, můžete se domáhat nápravy u místních soudů.
 • Můžete také podat stížnost u našeho hlavního kontrolního orgánu pro ochranu osobních údajů – Lucemburské národní komise pro ochranu údajů (CNPD) – a to poštou na adrese Commission Nationale pour la Protection des Donnees, Service des plaints, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Lucembursko.
 • Jakékoli dotazy ohledně ochrany údajů týkající se Spojeného království zodpoví náš zástupce pro Spojené království, kterého lze kontaktovat poštou na adrese Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP, Veká Británie.

 

11. Konkrétní informace o automatizovaném rozhodování a profilování

„Automatizované rozhodování“ je proces rozhodování, který je prováděn plně automatizovanými prostředky bez účasti člověka. V některých případech mohou mít tato rozhodnutí právní nebo podobně významný dopad na vás jako jednotlivce. „Profilování“ znamená analýzu osobnosti, chování, zájmů a zvyků jednotlivce za účelem jejich předpovědí nebo rozhodnutí. Je-li to povoleno podle práva EU nebo členského státu nebo je-li to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, můžeme v některých případech pro účely rozhodování použít automatizované rozhodování nebo profilování. Příkladem využití automatizovaného rozhodování je vyhodnocení vaší úvěruschopnosti, abychom mohli posoudit vaší vhodnost pro určité úvěrové produkty.

Dle našeho názoru tímto automatickým rozhodováním společnost PayPal zvyšuje svou objektivitu a transparentnost při rozhodování o tom, jaké služby vám nabídnout. Zavádíme několik bezpečnostních mechanismů, které zajišťují, že rozhodnutí jsou přiměřená. Tyto mechanismy zahrnují průběžné přehledy našich rozhodovacích modelů a náhodné vzorkování v individuálních případech. Pokud by automatizované rozhodnutí mělo mít právní účinky nebo by vás jiným způsobem podobně významně ovlivnilo, vždy můžete namísto toho požádat o manuální rozhodovací proces, vyjádřit svůj názor nebo zpochybnit rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování. Více informací o tom, jak proti těmto rozhodnutím vznést námitky, najdete v oddílu 10 („Vaše práva na ochranu osobních údajů“).

Chcete-li získat více informací o tom, jak automatizované rozhodování a profilování používáme, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) online.

 

12. Proč vaše osobní údaje sdílíme s agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti?

Pokud jste požádali požádat o využití našich úvěrových služeb, můžeme za účelem zpracování vaší žádosti poskytnout vaše osobní údaje agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti (dále „ratingové agentury). Tyto agentury nám o vás poskytnou určité informace, například vaši finanční historii. Tyto informace nám slouží k posouzení vaší úvěruschopnosti a skutečnosti, zda jsou pro vás příslušné produkty vhodné, k ověření vaší totožnosti, sledování a vymáhání pohledávek a předcházení trestním činům.

Právní důvody pro takové předávání údajů jsou uvedeny v článku 6, odstavci 1, písmenu b (smluvní) a článku 6, odstavci 1, písmenu f (oprávněný zájem) obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („EU GDPR“).

S ratingovými agenturami si také budeme nadále průběžně vyměňovat informace o vás, a to včetně informací o vašich vyrovnaných účtech a všech dluzích, které nebyly včas splaceny. Ratingové agentury mohou tyto informace poskytnout jiným organizacím za účelem provedení podobných kontrol, vysledování vašeho pobytu a vymáhání dlužných částek.

Vaše údaje budou také propojeny s údaji všech společných žadatelů nebo jiných finančních partnerů.

Jak se dozvědět více

Podrobnosti o ratingových agenturách, které využíváme ke konkrétnímu vyhledávání, vám poskytne náš pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) online.

Seznam ratingových agentur využívaných ve Velké Británii a EHP najdete zde, a to včetně totožnosti ratingových agentur používaných v jednotlivých zemích a odkazu na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, z něhož lze zjistit, jakými způsoby používají a sdílejí osobní údaje, i to, jak dlouho budou osobní údaje uchovávat. Na agentury pro hodnocení úvěruschopnosti působící ve vaší zemi se můžete obrátit přímo s jakýmikoli dotazy ohledně jejich služeb, vašeho hodnocení úvěruschopnosti nebo informací, které o vás uložily. To samé proveďte, pokud si přejete uplatnit vůči nim svá práva coby subjekt údajů.

 

13. Jak vaše osobní údaje chráníme?

Uplatňujeme technická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, jejichž cílem je zajistit přiměřenou ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním a změnami. Tato bezpečnostní opatření zahrnují firewally, šifrování dat, fyzické omezení přístupu do našich datových center a autorizaci přístupu k informacím. Ačkoli dbáme na zabezpečení našich systémů a služeb, je vaší odpovědností zajistit zabezpečení a ochranu svých hesel a registračních údajů k účtu/profilu a také kontrolovat, zda jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, přesné a aktuální. Nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů, které sdílíme s třetí stranou na základě vámi autorizovaného propojení účtů.

 

14. Mohou naše služby používat děti?

Od dětí mladších 16 let ani jiných osob, které nejsou právně způsobilé používat naše stránky a služby, vědomě neshromažďujeme žádné informace, tedy ani osobní údaje. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od osoby, která není způsobilá používat naše služby, neprodleně je odstraníme (pokud nejsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat).

Pokud se domníváte, že jsme omylem nebo neúmyslně shromáždili údaje od osoby, která není způsobilá používat naše služby, neváhejte nás kontaktovat.

 

15. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času revidujeme tak, aby odpovídalo změnám naší obchodní činnosti, služeb nebo příslušných zákonů. Pokud revidovaná verze vyžaduje oznámení v souladu s platnými zákony, upozorníme vás 30 dnů před zveřejněním oznámení o změně na stránce „Aktualizace zásad“ nebo „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ na našem webu. V ostatních případech bude revidované prohlášení o ochraně osobních údajů účinné od data začátku platnosti.

 

16. Oznámení o bankovních předpisech pro uživatele v EHP a Spojeném království

Lucemburské zákony, které se vztahují na nakládání společnosti PayPal s daty uživatelů (ochrana údajů a bankovní tajemství), obecně vyžadují vyšší stupeň transparentnosti než většina ostatních zákonů EU. Proto společnost PayPal na rozdíl od naprosté většiny poskytovatelů internetových služeb nebo finančních služeb v EU uvádí ve svém prohlášení o ochraně osobních údajů externí poskytovatele služeb a obchodní partnery, kterým můžeme poskytovat vaše údaje, spolu s účelem poskytnutí a druhem poskytnutých údajů. Odkaz na tyto třetí strany najdete zde. Přijetím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a udržováním účtu u společnosti PayPal nám udělujete výslovný souhlas s přenosem svých údajů těmto třetím stranám k uvedeným účelům.

Společnost PayPal může aktualizovat výše uvedený seznam třetích stran první pracovní den každého čtvrtletí (v lednu, dubnu, červenci a říjnu). Společnost PayPal začne s předáváním nových typů údajů nebo s předáváním údajů novým subjektům nebo k novým účelům uvedeným v aktualizaci až po 30 dnech od data zveřejnění seznamu prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Seznam na webu společnosti PayPal byste měli každého čtvrt roku ve výše uvedených dnech kontrolovat. Pokud proti novým zpřístupněním údajů nebudete mít námitky do 30 dnů od zveřejnění aktualizovaného seznamu třetích stran, budeme to považovat za váš souhlas se změnami seznamu a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet zrušit a přestat naše služby používat.

Pro účely poskytování služeb PayPal může být nutné předat některé informace, které shromažďujeme (jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů), jiné společnosti se vztahem ke společnosti PayPal nebo jiným subjektům, včetně subjektů, které jsou uvedeny v tomto oddílu a které mají funkci poskytovatelů platebních služeb, zpracovatelů plateb nebo majitelů účtu (nebo podobné funkce). Berete na vědomí, že v souladu s příslušnou místní legislativou se na tyto subjekty mohou vztahovat zákony, předpisy, přezkumy, prošetřování nebo příkazy, které mohou vyžadovat poskytnutí informací příslušným úřadům dané země. Vaše používání služeb PayPal představuje váš souhlas s tím, že tyto informace budeme předávat, abychom vám mohli poskytovat služby PayPal.

Konkrétně souhlasíte a dáváte společnosti PayPal pokyn, aby s vašimi informacemi prováděla následující úkony:

a. Poskytovala potřebné údaje policii a ostatním orgánům činným v oblasti vymáhání práva, bezpečnostním silám, příslušným vládním, mezivládním nebo nadnárodním orgánům, příslušným úřadům, ministerstvům, regulačním úřadům, samoregulačním úřadům nebo organizacím (mimo jiné včetně úřadů uvedených v oddílu úřady na seznamu poskytovatelů třetích stran zde) a jiným třetím stranám včetně společností skupiny PayPal, (i) s nimiž jsme ze zákona povinni nebo oprávněni spolupracovat, mimo jiné včetně lucemburského zákona o zákonu Foreign Account Tax Compliance Act („zákon FATCA“) z 24. července 2015 a zákona o společném standardu pro oznamování OECD („zákon CRS“) z 18. prosince 2015; (ii) u nichž máme důvod se domnívat, že je vhodné s nimi spolupracovat při vyšetřování podvodů nebo jiné nezákonné činnosti nebo potenciální nezákonné činnosti; nebo (iii) za účelem vyšetřování porušení naší smlouvy s uživatelem (mimo jiné včetně vašeho poskytovatele zdroje financování nebo vydavatele kreditní nebo debetní karty).

Pokud se na vás vztahuje zákon FATCA nebo zákon CRS, máme povinnost upozornit vás na možný převod vašich údajů různým orgánům. Přečtěte si další informace o povinnostech společnosti PayPal vyplývajících se zákona FATCA a zákona CRS a o tom, jaký na vás mohou mít dopad. Také se podívejte, jaké informace můžeme na základě těchto zákonů zpřístupnit.

My i ostatní organizace včetně stran, které přijímají služby PayPal, můžeme také sdílet, získávat přístup a používat (včetně zdrojů z jiných zemí) potřebné informace (mimo jiné včetně informací zaznamenaných úřady pro předcházení podvodům) tak, aby pro nás i pro ně bylo snadnější vyhodnotit a řídit rizika (mimo jiné včetně předcházení podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu). Chcete-li získat další informace o příslušných úřadech pro předcházení podvodům, kontaktujte nás. Chcete-li získat další informace o těchto úřadech, úřadech pro předcházení podvodům a dalších třetích stranách, klikněte sem.

Poskytovala údaje o účtu majitelům práv duševního vlastnictví v případě, že podle platného vnitrostátního práva členského státu EU mají tito majitelé proti společnosti PayPal nárok na mimosoudní poskytnutí informací v důsledku porušení jejich práv duševního vlastnictví, při kterém došlo k použití služeb PayPal (mimo jiné např. § 19, odst. 2, bod 3 německého zákona o ochranných známkách nebo § 101, odst. 2, bod 3 německého zákona o autorských právech).

c. Poskytovala potřebné informace v reakci na požadavky asociací kreditních karet anebo občanskoprávních či trestněprávních řízení.

d. Zveřejnila vaše jméno a odkaz PayPal v adresáři uživatelů PayPal. Vaše údaje budou ostatním uživatelům služeb PayPal potvrzeny v návaznosti na uživatelské vyhledávání pomocí jména, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo části těchto údajů. Tím zajistíme, že lidé provedou platbu ve prospěch správného uživatele. Tuto funkci lze vypnout v nastavení profilu PayPal.

e. Pokud jako obchodník využíváte k přístupu ke službě PayPal třetí stranu nebo její integraci, můžeme takovému partnerovi poskytnout potřebné informace pro účely usnadnění a udržení takového ujednání (mimo jiné včetně stavu vaší integrace služby PayPal, toho, zda máte aktivní účet PayPal a zda již případně spolupracujete s jiným partnerem pro integraci služby PayPal).

f. Poskytovala potřebné informace zpracovatelům plateb, auditorům, poskytovatelům služeb zákazníkům, agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti a úřadům pro boj s podvody, poskytovatelům finančních produktů, obchodním partnerům, společnostem pro marketing a styk s veřejností, poskytovatelům provozních služeb, společnostem ve skupině, agenturám, tržištím a jiným třetím stranám uvedeným zde. Účelem tohoto poskytnutí informací je umožnit nám, abychom vám mohli poskytovat služby PayPal. V seznamu třetích stran v rámci každé kategorie také uvádíme nevýlučný seznam příkladů aktuálních třetích stran (které mohou zahrnovat jejich zástupce a nástupce), kterým v současné době poskytujeme informace o vašem účtu nebo u kterých uvažujeme, že jim budeme poskytovat informace o vašem účtu, spolu s účelem poskytnutí informací a aktuálními informacemi, které poskytujeme (kromě výslovně uvedených případů mají tyto třetí strany ze zákona nebo smluvně zakázáno používat tyto informace pro sekundární účely nad rámec účelů, pro které jsou tyto informace sdíleny).

g. Poskytovala potřebné informace vašemu zástupci nebo zákonnému zástupci (například jako držiteli vámi udělené plné moci nebo ustanovenému opatrovníkovi).

h. Poskytovala souhrnné statistické údaje našim obchodním partnerů nebo pro účely styku s veřejností. Můžeme například poskytnout údaj, že konkrétní procentuální podíl našich uživatelů žije v Manchesteru. Tyto souhrnné informace však nejsou spojeny s osobními údaji.

i. Sdílela potřebné informace o účtu s nepřidruženými třetími stranami (zde uvedenými) pro jejich použití k následujícím účelům:

 1. Předcházení podvodům a řízení rizik: jako pomoc při předcházení podvodům a vyhodnocení a řízení rizik.
 2. Služby zákazníkům: pro účely služeb zákazníkům včetně pomoci s obsluhou vašeho účtu nebo řešení sporů (například vyúčtování nebo transakce).
 3. Dodání: v souvislosti s dodáním a souvisejícími službami při nákupech prováděných pomocí služby PayPal.
 4. Dodržování právních předpisů: pro pomoc při dodržování požadavků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a ověřování v rámci boje proti financování terorismu.
 5. Poskytovatelé služeb: abychom umožnili poskytovatelům služeb na základě smlouvy s námi podporovat naše obchodní činnosti, například předcházení podvodům, inkaso plateb, marketing, služby zákazníkům a technologické služby. Naše smlouvy nařizují, že tito poskytovatelé služeb mohou používat tyto informace o vás pouze v souvislosti se službami, které provádějí pro nás, a nikoli ve svůj vlastní prospěch.

 

17. Definice

 • Údaje o zařízení znamenají data, která mohou být automaticky shromažďována z libovolného zařízení používaného k přístupu ke stránce nebo službám. Tyto údaje mohou zahrnovat mimo jiné typ zařízení, připojení zařízení k síti, název zařízení, IP adresu zařízení, informace o webovém prohlížeči v zařízení a o připojení k internetu, které používáte k přístupu ke stránce nebo službám; informace o zeměpisné poloze, informace o aplikacích stažených do zařízení a biometrické údaje.
 • Informace o zeměpisné poloze znamenají informace, které s precizní přesností identifikují vaši polohu pomocí například souřadnic zeměpisné délky a zeměpisné šířky získané prostřednictvím vaší GPS nebo nastavení vašeho zařízení.
 • Informace o poloze znamenají informace, které s přiměřenou přesností identifikují vaši přibližnou polohu pomocí například souřadnic zeměpisné délky a zeměpisné šířky získané prostřednictvím GPS nebo Wi-Fi nebo triangulace z vysílačů mobilního signálu.
 • Partnerem se rozumí obchodník nebo firma, se kterou naši uživatelé provádějí transakce za účelem získání zboží nebo služeb.
 • Platbou bez účtu PayPal se rozumí to samé co v podmínkách pro platby bez účtu PayPal.
 • Společnosti PayPal jsou takové společnosti, které vlastní a provozuje společnost PayPal a které zpracovávají osobní údaje v souladu se svými smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Mezi společnosti PayPal patří například společnosti Honey Science LLC, Paidy Inc., Happy Returns, LLC, HyperWallet a Braintree.
 • Osobní údaje jsou informace, které mohou být přiřazeny k identifikované nebo přímo nebo nepřímo identifikovatelné fyzické osobě. „Osobní údaje“ mohou zahrnovat mimo jiné jméno, poštovní adresu (včetně fakturační a dodací adresy), telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo platební karty, jiné údaje o finančním účtu, číslo účtu, datum narození, údaje ze státem vydaného průkazu totožnosti (například číslo řidičského průkazu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu) a biometrické údaje.
 • Zpracování znamená jakoukoli metodu nebo způsob, jakým nakládáme s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, kategorizace, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměnění, získávání a konzultace, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, sbližování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů.
 • Službami se rozumí jakékoli značkové služby PayPal nebo neznačkové platební služby, Platba bez účtu PayPal, úvěrové produkty a služby, obsah, funkce, technologie nebo funkce a všechny související weby, aplikace a služby, které vám nabízí společnost PayPal. Vaše používání služeb zahrnuje používání našich stránek.
 • Stránky znamenají weby, mobilní aplikace, oficiální platformy sociálních médií nebo jiné online vlastnictví, jejichž prostřednictvím společnost PayPal služby nabízí a které zveřejnili nebo odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Neznačkové platební služby znamenají, že budete komunikovat s obchodníky a provádět platby obchodníkům pomocí našich služeb pro platby kartou, které nenesou značku PayPal.
 • Uživatelem se rozumí jakákoli osoba, která používá služby v roli spotřebitele pro osobní nebo domácí použití. Pro účely tohoto prohlášení zahrnuje pojem „uživatel“ také zájmena „vy“ a „vaše“.

 

18. Naše kontaktní údaje

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) můžete kontaktovat online nebo offline na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko.

Jestliže žijete ve Spojeném království, kontaktujte našeho zástupce na adrese Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 • Chcete-li nás kontaktovat ohledně vašeho účtu PayPal nebo služby, klikněte sem.
 • Chcete-li nás kontaktovat ohledně vašeho účtu Xoom nebo služby, klikněte sem.