>> Zobrazit všechny právní smlouvy

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Datum začátku platnosti: 6. května 2022

 

 1. Přehled
 2. Kontakt
 3. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
 4. Proč osobní údaje uchováváme?
 5. Jak budeme vaše osobní údaje používat? 
 6. Sdílíme osobní údaje? 
 7. Jak spolupracujeme s jinými službami a platformami?
 8. Předávání údajů do zahraničí 
 9. Jak používáme soubory cookie a technologie sledování?
 10. Jaké možnosti ochrany osobních údajů máte k dispozici?
 11. Jaká máte práva?
 12. Jak vaše osobní údaje chráníme?
 13. Mohou naše služby používat děti? 
 14. Co dalšího byste měli vědět?
 15. Definice
 16. Další informace (včetně oznámení o bankovních předpisech pro zákazníky v EHP)

 

1. Přehled

Společnost PayPal vytvořila toto prohlášení o ochraně osobních údajů, ve kterém vysvětluje, jak může PayPal jakožto správce údajů shromažďovat, uchovávat, zpracovávat, sdílet a předávat vaše osobní údaje, když navštívíte naše stránky nebo používáte naše služby. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na vaše osobní údaje při návštěvě stránek nebo používání služeb a nevztahuje se na online webové stránky nebo služby, které nevlastníme ani neovládáme, včetně webových stránek nebo služeb jiných uživatelů služby PayPal.

Jako evropská banka registrovaná v Lucembursku dodržujeme předpisy o ochraně údajů a finanční předpisy. Abychom předešli pochybnostem, uvádíme, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů nepředstavuje „rámcovou smlouvu“ ve smyslu směrnice o platebních službách EU (2007/64/ES) ani žádného jejího prováděcího předpisu v Evropském hospodářském prostoru.

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je usnadnit vám získávání informací o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a pomoci vám porozumět možnostem ochrany osobních údajů při používání našich stránek a služeb. Upozorňujeme, že nabídka našich služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být doplněno o další ustanovení týkající se konkrétních stránek a služeb. Doplňující informace najdete v prohlášení o souborech cookie a sledovacích technologiích a v oznámení o bankovních předpisech.

U některých pojmů, které v prohlášení o ochraně osobních údajů používáme, definujeme přesně jejich význam. Význam těchto pojmů najdete v oddílu definice.

Pokud máte k ochraně osobních údajů dotazy, na které jste nenašli odpověď v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás.

 

2. Kontakt

Pokud máte obecné dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a doplňujících oznámeních nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat.

Chceme mít jistotu, že se vaše dotazy dostanou na správné místo:

 • Chcete-li nás kontaktovat ohledně účtu PayPal nebo transakce nebo platby kartou obchodníkovi, klikněte sem.
 • Chcete-li nás kontaktovat ve věci týkající se vašeho účtu Xoom, klikněte sem.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat online nebo na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko. Dále máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Při návštěvě našich stránek nebo používání našich služeb o vás shromažďujeme údaje zahrnující například:

 • Informace o registraci a používání – Když se vytvořením účtu zaregistrujete k používání našich služeb, shromažďujeme osobní údaje potřebné k nabízení a poskytování vámi požadovaných služeb. V závislosti na tom, jaké služby si vyberete, vás můžeme vyzvat k poskytnutí jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a identifikačních údajů nutných k vytvoření účtu. Během používání našich služeb vás můžeme vyzvat k poskytnutí dalších osobních údajů.

 • Informace o transakcích a používání služeb – Když používáte naše služby nebo přistupujete k našim stránkám, například při nakupování od obchodníků, přijímání peněz, zpracování plateb nebo posílání peněz přátelům či rodině, shromažďujeme informace o těchto transakcích a další informace související s transakcemi, například odeslanou nebo přijatou částku, částku zaplacenou za produkty nebo služby, informace o obchodníkovi i informace o způsobech platby použitých při realizaci transakce, informace o zařízení, technické informace o používáníinformace o zeměpisné poloze.
 • Osobní údaje účastníka Když používáte naše služby nebo stránky, shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete o ostatních účastnících spojených s transakcí.
 • Posílání peněz nebo žádostí o platbu: Když přes naše služby posíláte peníze nebo žádost o platbu, shromažďujeme osobní údaje, jako je jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a údaje o finančním účtu účastníka, který od vás přijímá peníze nebo vám je posílá. Množství vyžadovaných osobních údajů o účastníkovi se může lišit podle služeb, přes které peníze posíláte nebo žádáte o platbu.
 • Zaplacení vyúčtování nebo požádání jiného uživatele o jeho zaplacení:  Když přes naše služby za někoho platíte vyúčtování nebo požádáte jiného uživatele, aby zaplatil vyúčtování za vás, shromažďujeme od vás osobní údaje o majiteli účtu, například jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a číslo účtu patřící k vyúčtování, které chcete zaplatit nebo o jehož zaplacení chcete požádat.
 • Přidání prostředků na vaše účty: Když přes naše služby přidáváte prostředky na svůj účet nebo na jakýkoli jiný účet, který případně máte, nebo když o přidání prostředků na kterýkoli z těchto účtů požádáte jiného uživatele, můžeme od vás z důvodu zajištění zpracování požadavku shromažďovat údaje o druhé straně transakce nebo od druhé strany transakce shromažďovat údaje o vás. Pokud například přes naše služby dobijete mobilní telefon nebo požádáte o přidání prostředků na svůj mobilní účet, můžeme od druhého účastníka shromažďovat osobní údaje a další informace včetně čísla mobilního účtu.
 • Údaje o vašem veřejném profilu a vašich přátelích a kontaktech – Pokud se rozhodnete propojit údaje ze svého seznamu kontaktů se svým účtem nebo pokud je profil vašeho účtu veřejný, můžeme vám usnadnit provádění transakcí s přáteli a s kontakty. Pokud svůj účet propojíte s účtem v zařízení nebo na sociální síti, budeme používat údaje z vašeho seznamu kontaktů (například jména, adresy nebo e-mailové adresy), abychom vám usnadnili používání služeb. Pokud je profil vašeho účtu veřejný, mohou ostatní uživatelé najít váš profil a poslat vám peníze tak, že ve službě PayPal vyhledají vaše jméno, uživatelské jméno, e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu a prohlédnou si vaši fotografii, aby se ujistili, že jste to opravdu vy. V nastavení PayPal.Me můžete profil svého účtu kdykoli nastavit jako soukromý.
 • Osobní údaje, které jste nám poskytli, abyste mohli získat další služby nebo určité online služby – Když nás požádáte o některou volitelnou funkci poskytovanou na stránkách nebo si ji zvolíte, případně když požádáte o rozšířené služby nebo jiné volitelné funkce, můžeme od vás shromažďovat další informace. Pokud se použití daných osobních údajů liší od použití uvedeného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, uvedeme samostatné upozornění.
 • Osobní údaje o vás, pokud používáte neznačkové služby – Některé služby jsou k dispozici, aniž by bylo nutné se přihlásit k účtu nebo si vytvořit účet. Osobní údaje budeme shromažďovat v případě, že budete komunikovat s obchodníky a provádět platby obchodníkům pomocí našich služeb pro platby kartou, které nenesou značku PayPal, a při placení pomocí služby PayPal bez přihlášení k účtu. U našich neznačkových platebních služeb probíhá vaše interakce s obchodníkem na jeho platformě. Pokud jste majitelem účtu nebo si založíte účet k pozdějšímu datu, můžeme shromažďovat informace o neznačkových transakcích a spojovat je s vaším účtem, a to pro analytické účely, abychom zlepšili vaši zákaznickou zkušenost coby majitele účtu a také abychom zajistili soulad s předpisy. Pokud nejste majitelem účtu, budeme shromažďovat a ukládat všechny informace, které nám poskytnete, a tyto informace budeme používat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje o vás z jiných zdrojů – Pokud to povolují zákony, shromažďujeme informace z jiných zdrojů, například od obchodníků, poskytovatelů dat a z registrů dlužníků.
 • Další shromažďované informace související s vaším používáním našich stránek nebo služeb – Když s námi komunikujete, kontaktujete zákaznickou podporu nebo odpovíte na dotazník, můžeme od vás nebo o vás shromažďovat další informace.
 • Osoby, které nejsou majiteli účtu
 • Pokud naše služby používáte, aniž byste si vytvořili účet nebo se přihlásili k účtu, budeme přesto shromažďovat osobní údaje, které mohou zahrnovat vaše platební údaje, informace o zařízení a polohu. Když naše služby používáte, aniž byste si vytvořili účet nebo se přihlásili k účtu, budeme tyto údaje používat ke zpracování transakcí, předcházení podvodům a zajištění souladu se zákony. Tyto údaje můžeme propojit s vaším účtem, pokud nějaký máte nebo si vytvoříte účet později.

 

4. Proč osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje v identifikovatelném formátu uchováváme po nejkratší dobu nutnou ke splnění našich povinností daných zákony nebo předpisy a pro naše obchodní účely. Osobní údaje můžeme uchovávat po delší dobu, než je vyžadováno zákonem, pokud je to v našem oprávněném obchodním zájmu a není to zakázáno zákonem. V případě zrušení vašeho účtu můžeme podniknout kroky k zamaskování osobních údajů a dalších informací, ale vyhrazujeme si právo údaje uchovávat a přistupovat k nim po dobu stanovenou platnými zákony. Tyto osobní údaje budeme i nadále používat a poskytovat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie, které používáme, mají nastavenou různou dobu platnosti. Pokud v této době nenavštívíte naše stránky nebo nepoužijete naše služby, budou soubory cookie automaticky zakázány a uchovávané údaje odstraněny. Další informace naleznete v našem prohlášení o souborech cookie a sledovacích technologiích.

 

5. Jak budeme vaše osobní údaje používat?

Když k tomu budeme mít platný právní důvod, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat. V závislosti na okolnostech se můžeme spolehnout na váš souhlas nebo na skutečnost, že zpracování údajů je nezbytné ke splnění smlouvy s vámi nebo k zajištění souladu se zákony. Vaše osobní údaje také můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to v našem oprávněném zájmu nebo v oprávněném zájmu jiných osob, a to s ohledem na vaše zájmy, práva a očekávání.

Poskytování služeb nezbytných k plnění naší smlouvy s vámi, včetně:

 • Pro účely provozu stránek a poskytování služeb včetně:

  • plnění jakýchkoli předsmluvních povinností;
  • zahájení platby, poslání peněz nebo žádosti o platbu, přidání prostředků na účet nebo zaplacení vyúčtování;
  • ověřování přístupu k vašemu účtu;
  • komunikace s vámi ohledně vašeho účtu, stránek, služeb nebo společnosti PayPal;
  • propojení vašeho účtu s účtem nebo platformou třetí strany;
  • ověřování úvěruschopnosti a jiných kontrol finanční situace, vyhodnocování žádostí a porovnání údajů pro kontrolu správnosti a jejich ověřování;
  • aktualizací vašich údajů o účtu a finančních údajů.
 • Pro naše obchodní potřeby, například za účelem sledování, analýzy a zlepšování služeb a výkonu a funkčnosti stránek. Analyzujeme například chování uživatelů a zjišťujeme, jakým způsobem naše služby používají.
 • Za účelem řízení rizik, zabezpečení stránek a služeb a vaší ochrany před podvody pomocí ověření vaší totožnosti. Nástroje pro ochranu před riziky a podvody v rámci služby PayPal využívají osobní údajeinformace o zařízenítechnické údaje o používáníinformace o zeměpisné poloze z našich stránek a webu, které nabízejí služby PayPal, aby pomohly odhalovat podvody a zneužití služeb a předcházet jim.
 • Pro splnění našich povinností a zajištění dodržování podmínek používání našich stránek a služeb, včetně dodržování všech platných zákonů a předpisů.
 • Pro naše oprávněné zájmy, včetně:
  • zajištění dodržování podmínek používání našich stránek a služeb;
  • řízení našich každodenních firemních potřeb, například ke sledování a analýze;
  • předcházení riziku, podvodům a zneužívání služeb PayPal;
  • anonymizace osobních údajů za účelem poskytování souhrnných statistických údajů třetím stranám včetně jiných firem a veřejnosti o tom, jak, kdy a proč uživatelé navštěvují naše stránky a používají naše služby;
  • provádění B2B marketingu;
  • poskytování přizpůsobených služeb (tzv. cílený marketing) nabízených společností PayPal na webech a v online službách třetích stran. Na základě vašich osobních údajů a dalších informací shromážděných v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vám můžeme na webech třetích stran nabízet cíleně zaměřený obsah, funkce nebo nabídky.
  • Abyste mohli snadněji najít ostatní a spojit se s nimi. Pokud nám například umožníte přístup k vašim kontaktům nebo budete mít profil vašeho účtu nastaven jako veřejný, můžeme vám navrhnout spojení s lidmi, které možná znáte. Ostatním pak můžeme pomoci, aby se spojili s vámi a mohli vám posílat peníze tak, že na PayPalu najdou váš profil vyhledáním vašeho jména, uživatelského jména, e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu. Můžeme také propojit informace o používání našich služeb vámi a vašimi kontakty s informacemi, které nám poskytnete vy i jiní uživatelé, a navrhovat na základě nich osoby, které byste mohli znát nebo byste s nimi mohli chtít realizovat transakce prostřednictvím našich služeb. Sociální funkce a funkce pro zjednodušení používání služeb s ostatními uživateli se u jednotlivých služeb liší.
 • S vaším souhlasem také k následujícím účelům:
  • Aby vám bylo možné nabízet produkty a služby společnosti PayPal a produkty a služby nepřidružených firem. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem přizpůsobení marketingového obsahu a prostředí určitých služeb nebo stránek podle toho, co vás zajímá na stránkách PayPal a dalších webech třetích stran.
  • K používání souborů cookie a dalších technologií sledování za účelem poskytování cíleného obsahu, funkcí, služeb a nabídek nebo ke spolupráci s dalšími třetími stranami, například obchodníky, reklamními nebo analytickými společnostmi, za účelem poskytování takto přizpůsobených služeb (tzv. cílený marketing).
  • Pokud se rozhodnete sdílet informace o zeměpisné poloze prostřednictvím služeb, poskytneme vám možnosti, funkce nebo nabídky specifické pro danou lokalitu. Tyto informace použijeme k vylepšení zabezpečení webů a služeb a poskytování služeb založených na poloze, jako je reklama, výsledky vyhledávání a jiný přizpůsobený obsah (označovaný také jako cílený marketing).
  • Za účelem reakce na vaše žádosti, například abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s dotazem, který jste poslali týmu pracovníků oddělení služeb zákazníkům.

Svůj souhlas můžete kdykoli zdarma odvolat. Další informace o konkrétním postupu naleznete v oddílu věnovaném možnostem ochrany osobních údajů.

 

6. Sdílíme osobní údaje?

Vaše osobní údaje a další informace můžeme sdílet s jinými subjekty v souladu s tímto oddílem prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebo jiné informace můžeme sdílet z následujících důvodů:

S dalšími členy skupiny PayPal: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s členy a subjekty skupiny PayPal mimo jiné za účelem poskytování služeb, o které jste požádali nebo je autorizovali; řízení rizik; pomoci při zjišťování a prevenci potenciálně nezákonného a podvodného jednání a jiného porušení našich zásad a smluv a také ke správě dostupnosti a možností připojení k produktům, službám a komunikaci PayPal.

S jinými společnostmi, které nám poskytují služby: Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, kteří poskytují služby a funkce podle našich pokynů a naším jménem. Tito poskytovatelé služeb třetích stran vám mohou například poskytovat služby, ověřovat vaši totožnost, pomáhat při zpracování transakcí, posílat vám reklamy na naše produkty a služby nebo poskytovat zákaznickou podporu. 

S jinými finančními institucemi: Osobní údaje můžeme sdílet s jinými finančními institucemi, se kterými jsme se spojili za účelem vytvoření a nabízení produktů. Tyto finanční instituce mohou informace používat pouze za účelem propagace a nabízení produktů, které se vztahují ke službě PayPal (pokud jste neudělili souhlas s jiným použitím). Osobní údaje můžeme sdílet také za účelem zpracování transakcí, poskytování výhod spojených se způsobilými kartami a aktualizace vašich finančních údajů.

S jinými stranami, se kterými provádíte transakce pomocí služeb, například s dalšími uživateli, obchodníky a jejich poskytovateli služeb: Můžeme sdílet informace o vás a vašem účtu s dalšími stranami, které se podílí na zpracování vašich transakcí. Sem patří i další uživatelé, kterým odesíláte nebo od kterých přijímáte finanční prostředky, dále pak obchodníci a jejich poskytovatelé služeb. K takovým informacím patří například:

 • osobní údaje a údaje o účtu nezbytné k provedení transakce;
 • osobní údaje, které ostatním účastníkům pomáhají při řešení sporů a zjišťování a prevenci podvodů; a
 • anonymní data a analýzy výkonu, díky kterým mohou obchodníci lépe porozumět používání našich služeb a vylepšit prostředí pro uživatele. 

S dalšími třetími stranami pro naše obchodní účely nebo účely povolené nebo vyžadované zákonem: Informace o vás můžeme sdílet s jinými stranami pro obchodní účely společnosti PayPal nebo pro účely povolené nebo vyžadované zákonem, včetně:

 • situací, kdy je to nutné ke splnění zákonných povinností nebo předpisů;
 • policie a bezpečnostních složek nebo jiných státních orgánů nebo jiných třetích stran na základě předvolání, soudního příkazu nebo jiného právního postupu nebo požadavku vztahujícího se na společnost PayPal nebo skupinu PayPal;
 • případů, kdy se dle vlastního uvážení domníváme, že je poskytnutí osobních údajů nutné nebo vhodné k zabránění fyzickému poškození nebo finančním škodám nebo v souvislosti s vyšetřováním nezákonného jednání nebo podezření na takové jednání;
 • ochrany životně důležitých zájmů osob;
 • agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a zpracovatelů dat za účelem kontroly úvěruschopnosti, boje proti podvodům a zajištění souladu s předpisy;
 • vyšetřování porušení nebo zajištění dodržování smlouvy s uživatelem nebo jiných právních podmínek vztahujících se na libovolnou službu;
 • ochrany našeho vlastnictví, služeb a zákonných práv;
 • usnadnění nákupu nebo prodeje společnosti PayPal nebo její části;
 • v souvislosti s dodáním a souvisejícími službami při nákupech prováděných pomocí služby;
 • pomoci při hodnocení a řízení rizik a prevenci podvodů vůči nám či našim uživatelům a podvodů týkajících se našich stránek nebo používání našich služeb, včetně podvodů týkajících se našich obchodních partnerů, strategických podniků nebo jiných osob a obchodníků;
 • bankovních partnerů ve smyslu pravidel sdružení vydavatelů karet pro zařazení na seznam vyloučených obchodníků;
 • agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a výběrčích agentur;
 • společností, se kterými plánujeme sloučení nebo které mají v úmyslu společnost PayPal získat; a
 • podpory naší činnosti v oblasti auditů, souladu s předpisy a správy společnosti.

S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje a další informace budeme sdílet také s vaším souhlasem nebo podle vašich pokynů, včetně případů, kdy autorizujete propojení účtu s účtem nebo platformou třetí strany.

Kromě toho může společnost PayPal poskytovat souhrnné statistické údaje třetím stranám, včetně dalších firmám a veřejnosti, o tom, jak, kdy a proč uživatelé navštěvují naše stránky a využívají naše služby. Na základě těchto údajů vás nebude možné identifikovat ani nebudou obsahovat informace o vašem používání stránek nebo služeb. Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami pro marketingové účely.

 

7. Jak spolupracujeme s jinými službami a platformami?

Významný přínos a inovace služeb PayPal spočívá v tom, že svůj účet můžete propojit s účtem nebo platformou třetí strany. Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je „propojení účtu“ s takovou třetí stranou považováno za propojení vašeho účtu s vámi kontrolovaným nebo vlastněným účtem, platebním nástrojem nebo platformou mimo službu PayPal, které jste autorizovali nebo povolili. Pokud takové propojení autorizujete, budou si společnost PayPal a třetí strana vyměňovat vaše osobní údaje a další informace přímo. Příklady propojení účtu:

 • propojení účtu s účtem na sociální síti nebo ve službě zasílání zpráv;
 • propojení vašeho účtu s nezávislou společností zajišťující agregaci dat nebo finanční služby, pokud takové společnosti poskytnete své přihlašovací údaje k účtu; nebo
 • použití účtu k provádění plateb obchodníkovi nebo povolení strhávání prostředků z účtu obchodníkem.

Pokud se rozhodnete vytvořit propojení účtu, můžeme od třetích stran získávat informace o vás a vašem používání jejich služeb. Když svůj účet například propojíte s účtem na sociální síti, díky propojení účtů budeme od poskytovatele této sociální sítě dostávat osobní údaje. Když svůj účet propojíte s jinými finančními účty, ať již přímo nebo přes nezávislého poskytovatele služeb, můžeme získat přístup k zůstatku na vašem účtu a informacím o transakcích, například o nákupech nebo převodech prostředků. Všechny takové informace přijaté přes propojení účtu od třetích stran budeme používat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. 

Informace, které na základě propojení účtu sdílíme s třetí stranou, budou používány a sdělovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů třetí strany. Před autorizací propojení účtu byste si měli projít zásady ochrany osobních údajů každé třetí strany, které udělíte oprávnění k propojení účtu a která v rámci propojení účtu získá přístup k vašim osobním údajům. Je například možné, že osobní údaje, které společnost PayPal sdílí s účtem nebo platformou třetí strany, například účtem na sociální síti, mohou být poté podle zásad ochrany osobních údajů daného účtu nebo platformy sdíleny s dalšími stranami včetně veřejnosti. 

 

8. Předávání údajů do zahraničí

Náš provoz je zajišťován prostřednictvím sítě počítačů, cloudových serverů a další infrastruktury a informačních technologií, která mimo jiné zahrnuje i poskytovatele služeb třetích stran. 

Výše uvedené strany mohou působit v jiných jurisdikcích než vy a mimo Evropský hospodářský prostor, Švýcarsko a Spojené království (dále jen „UK“). V těchto zemích nemusí být vždy zajištěna ekvivalentní úroveň ochrany osobních údajů. V souladu se zákony EHP o ochraně údajů jsme provedli konkrétní opatření na ochranu vašich osobních údajů. Při předávání vašich osobních údajů v rámci společností se vztahem ke společnosti PayPal se řídíme závaznými firemními pravidly schválenými příslušnými kontrolními orgány (k dispozici zde). Na ostatní případy předávání údajů se může vztahovat smluvní ochrana. Chcete-li k tomuto tématu získat další informace, kontaktujte nás.

Pokud provádíte transakce se stranami mimo EHP, Švýcarsko, UK nebo naše služby propojujete s platformami (jako jsou sociální sítě) mimo EHP, Švýcarsko nebo UK, musíme vaše osobní údaje převést těmto stranám, abychom vám požadovanou službu mohli poskytnout.

 

9. Jak používáme soubory cookie a technologie sledování?

Při návštěvě našich stránek, používání našich služeb nebo návštěvě webu třetí strany, pro který poskytujeme služby online, můžeme my, naši obchodní partneři a dodavatelé používat soubory cookie a další technologie sledování (souhrnně „soubory cookie“), které umožňují rozpoznat vás jako uživatele a přizpůsobit vám online prostředí, používané služby a další online obsah a reklamy; měřit účinnost propagačních akcí a provádět analýzy; a zmírňovat rizika, předcházet potenciálním podvodům a posilovat důvěryhodnost a zabezpečení všech našich stránek a služeb. Některé aspekty a funkce našich služeb a stránek jsou k dispozici pouze při používání souborů cookie. Pokud se tedy rozhodnete soubory cookie zakázat nebo odmítnout, může být vaše používání našich stránek a služeb omezeno nebo znemožněno.

V prohlížečích může být k dispozici volitelná možnost nesledovat (DNT), díky které můžete nastavit své preference týkající se sledování poskytovateli reklamy a dalšími třetími stranami. Na tyto požadavky DNT nereagujeme.

Další informace o používání souborů cookie naleznete v prohlášení o souborech cookie a technologiích sledování.

 

10. Jaké možnosti ochrany osobních údajů máte k dispozici?

Máte k dispozici určité možnosti týkající se postupů ochrany osobních údajů a komunikace popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Řada možností může být vysvětlena při registraci nebo používání služby nebo v souvislosti s vaším používáním stránek. Při procházení služeb mohou být zobrazeny určité pokyny a výzvy.

 • Možnosti týkající se shromažďovaných osobních údajů
  • Osobní údaje. Když společnost PayPal žádá o vaše osobní údaje, můžete jejich poskytnutí odmítnout, ale poté vám nemusí být k dispozici některé nebo všechny služby. 
  • Aktuální poloha a další informace o zařízení. Zařízení, ve kterém zobrazujete stránky nebo služby, může shromažďovat informace o vás, včetně informací o zeměpisné poloze a informací o používání, které následně může shromažďovat a používat společnost PayPal. Informace o možnosti omezit shromažďování a používání takových informací najdete v nastavení daného zařízení. 
 • Možnosti týkající se používání vašich osobních údajů naší společností
 • Vyhledávání uživatelů a navazování spojení. Je-li tato možnost k dispozici, můžete předvolby pro vyhledání dalších uživatelů a navázání spojení spravovat z účtu používané služby.
 • Možnosti týkající se propojení účtů
  • Pokud autorizujete propojení účtu s účtem nebo platformou třetí strany, například účtem na sociální síti, může být možnost pro správu předvoleb k dispozici na vašem účtu nebo na účtu nebo platformě třetí strany. Další informace o možnostech nastavení najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na platformě třetí strany.
 • Možnosti týkající se souborů cookie
  • Sledování online a cílený marketing. Ve spolupráci s partnery a poskytovateli služeb z řad třetích stran vám zobrazujeme reklamu s pomocí souborů cookie a webových signálů pro reklamní účely. Soubory cookie a webové signály související s reklamou třetích stran můžete odmítnout. V takovém případě se vám nebude zobrazovat cílená reklama. Naše reklamy se vám na webech třetích stran budou zobrazovat i nadále.
   • Další informace o souborech cookie souvisejících s reklamou třetích stran a cíleném marketingu a informace o jejich odmítnutí u společností, které se zapojily do samoregulační iniciativy v tomto odvětví, naleznete na webu Your Online Choices.
  • Můžete mít k dispozici možnosti ke správě předvoleb vašeho prohlížeče. V prohlížeči nebo zařízení připojeném k internetu může být například k dispozici možnost k odstraňování, zakazování nebo blokování určitých souborů cookie a jiných technologií sledování. Další informace najdete na webu AboutCookies.org. Tyto možnosti můžete povolit, ale jejich povolení vám může zabránit v používání mnoha základních funkcí služby nebo stránek.
  • Při používání služby nebo některých částí stránek můžete mít k dispozici možnosti týkající se používání souborů cookie a jiných technologií sledování. Ve službě nebo na stránce se například může zobrazit dotaz, zda chcete, aby si zapamatovala některé údaje o vás. Následně budeme používat soubory cookie a technologie sledování v rozsahu, který povolíte.
  • Další informace o našich souborech cookie a technologiích sledování najdete na stránce prohlášení o souborech cookie a technologiích sledování.
 • Možnosti týkající se registrace a údajů o účtu
  • Pokud máte účet, je možné osobní údaje zkontrolovat a upravit po přihlášení, případně nás můžete kontaktovat. Pokud účet nemáte nebo máte jakékoli dotazy týkající se údajů o účtu nebo osobních údajů, kontaktujte nás.
 • Možnosti týkající se komunikace
  • Reklamní marketing: Prostřednictvím různých komunikačních kanálů, například e-mailem, textovými zprávami, v automaticky otevíraných oknech, formou nabízených oznámení a přes aplikace pro zasílání zpráv, vám můžeme posílat marketingové informace týkající se našich stránek, služeb, produktů, produktů nabízených společně s finančními institucemi a také produktů a služeb nepřidružených třetích stran i firem ze skupiny PayPal. Zasílání marketingových sdělení můžete zrušit podle pokynů v zasílaných sděleních. Pokud u nás máte účet, můžete si předvolby komunikace upravit také v nastavení účtu. Nastavení zpráv zasílaných formou nabízených oznámení můžete spravovat ve svém zařízení.
  • Informační a jiná sdělení: Budeme vám posílat sdělení, která je nutné uživatelům služby posílat, oznámení obsahující důležité informace a další sdělení, která si od nás vyžádáte. Zasílání těchto sdělení nelze zrušit. Je však možné nastavit, prostřednictvím jakého média a v jakém formátu chcete tato oznámení dostávat.

   

  11. Jaká máte práva?

  V souladu s omezeními stanovenými v právních předpisech EHP o ochraně údajů máte v souvislosti se svými osobními údaji určitá práva. Zejména máte právo na přístup k údajům, jejich opravu, omezení, vymazání a přenesení údajů. Pokud budete chtít tato práva uplatnit, kontaktujte nás.

  Kromě toho máte v souladu se zvláštními požadavky právo vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku na základě oprávněných zájmů, veřejného zájmu nebo na základě nám svěřené úřední pravomoci.

  Pokud máte účet v jakékoli naší službě, obvykle je možné osobní údaje zkontrolovat a upravit po přihlášení k účtu. S vaším souhlasem nebo v případech, kde je to nutné k uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy nebo povoleno zákony Unie nebo členského státu, můžeme při rozhodování o úvěru používat systém automatizovaného rozhodování. Chcete-li o automatizovaném rozhodování zjistit další informace, kontaktujte nás.

  Chcete-li o automatizovaném rozhodování zjistit další informace, kontaktujte nás.

   

  12. Jak vaše osobní údaje chráníme?

  Uplatňujeme technická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, jejichž cílem je zajistit přiměřenou ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním a změnami. Tato bezpečnostní opatření zahrnují firewally, šifrování dat, fyzické omezení přístupu do našich datových center a autorizaci přístupu k informacím. Ačkoli dbáme na zabezpečení našich systémů a služeb, je vaší odpovědností zajistit zabezpečení a ochranu svých hesel a registračních údajů k účtu/profilu a také kontrolovat, zda jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, přesné a aktuální. Nejsme zodpovědní za ochranu osobních údajů, které sdílíme s třetí stranou na základě vámi autorizovaného propojení účtů. 

   

  13. Mohou naše služby používat děti?

  Naše stránky a služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Od dětí ani jiných osob, které nejsou právně způsobilé používat naše stránky a služby, vědomě neshromažďujeme žádné informace, tedy ani osobní údaje. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte, kterému ještě nebylo 16 let, neprodleně je odstraníme (pokud nejsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat). Kontaktujte nás, pokud se domníváte, že jsme omylem nebo neúmyslně shromáždili informace od dětí mladších 16 let.

   

  14. Co dalšího byste měli vědět?

  Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času upravit tak, aby odpovídalo změnám naší obchodní činnosti, stránek či služeb nebo příslušných zákonů. Aktualizované prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od uvedeného data začátku platnosti. 

  Pokud aktualizovaná verze zahrnuje podstatnou změnu, upozorníme vás 30 dní předem zveřejněním zprávy o změně na stránce „aktualizace zásad“ na našem webu. Uživatele můžeme o změnách vyrozumět také e-mailem nebo jiným způsobem. 

   

  15. Definice

  • Účet označuje uživatelský účet služby PayPal nebo Xoom.

  • Správcem údajů se rozumí, že společnost PayPal určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.

  • Údaje o zařízení znamenají data, která mohou být automaticky shromažďována z libovolného zařízení používaného k přístupu ke stránce nebo službám. Tyto údaje mohou zahrnovat mimo jiné typ zařízení, připojení zařízení k síti, název zařízení, IP adresu zařízení, informace o webovém prohlížeči v zařízení a o připojení k internetu, které používáte k přístupu ke stránce nebo službě; informace o zeměpisné poloze, informace o aplikacích stažených do zařízení a biometrické údaje.

  • Informace o zeměpisné poloze znamenají informace, které s přiměřenou přesností identifikují vaši polohu pomocí například souřadnic zeměpisné délky a zeměpisné šířky získané prostřednictvím GPS nebo Wi-Fi nebo triangulace z vysílačů mobilního signálu. 

  • PayPal označuje společnost PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. a její dceřiné společnosti, společnosti v rámci skupiny nebo pobočky. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů někdy na společnost PayPal podle kontextu odkazujeme zájmeny jako například „my“, „nás“ nebo „náš“.

  • Osobní údaje znamenají informace, které mohou být přiřazeny k identifikované nebo přímo nebo nepřímo identifikovatelné fyzické osobě. „Osobní údaje“ mohou zahrnovat mimo jiné jméno, poštovní adresu (včetně fakturační a dodací adresy), telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo platební karty, jiné údaje o finančním účtu, číslo účtu, datum narození a údaje ze státem vydaného průkazu totožnosti (například číslo řidičského průkazu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu). 

  • Zpracování znamená jakoukoli metodu nebo způsob, jakým zpracováváme osobní údaje nebo soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměnění, získávání a konzultace, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, sbližování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů.

  • Služby znamenají jakékoli produkty, služby, obsah, technologie nebo funkce a všechny související weby, aplikace a služby, které vám nabízí společnost PayPal nebo Xoom.

  • Stránky znamenají weby, mobilní aplikace, oficiální platformy sociálních médií nebo jiné online služby, jejichž prostřednictvím společnost PayPal služby nabízí a které zveřejnili nebo odkazují na toto prohlášením o ochraně osobních údajů.

  • Údaje o technickém použití znamenají informace, které shromažďujeme z vašeho telefonu, počítače nebo jiného zařízení, které používáte pro přístup ke stránkám nebo službám. Technické informace o používání nám umožňují zjistit, jak stránky a služby používáte, například co jste na stránkách hledali nebo zobrazili a jakým způsobem používáte naše služby, včetně IP adresy, statistik týkajících se načítání a zobrazování stránek, webů navštívených před přechodem na naše stránky a další údaje o používání a procházení získané prostřednictvím souborů cookie.

  • Uživatel označuje osobu, která používá služby nebo přistupuje ke stránkám.

   

  16. Další informace

  Informace uvedené v tomto oddílu mohou platit pouze pro určité zákazníky, a to v závislosti na jejich regionu nebo způsobu využívání služeb PayPal. Tyto informace jsou společnosti PayPal poskytovány třetími stranami, se kterými můžete při využívání služeb přijít do kontaktu.

  • Oznámení o bankovních předpisech pro zákazníky v EHP
  • Google ReCaptcha

   

  Oznámení o bankovních předpisech pro zákazníky v EHP

  Lucemburské zákony, které se vztahují na nakládání společnosti PayPal s daty uživatelů (ochrana údajů a bankovní tajemství), obecně vyžadují vyšší stupeň transparentnosti než většina ostatních zákonů EU. Proto společnost PayPal na rozdíl od naprosté většiny poskytovatelů internetových služeb nebo finančních služeb v EU uvádí ve svém prohlášení o ochraně osobních údajů externí poskytovatele služeb a obchodní partnery, kterým můžeme poskytovat vaše údaje, spolu s účelem poskytnutí a druhem poskytnutých údajů. Zde najdete odkaz na tyto třetí strany. Přijetím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a držením účtu u společnosti PayPal nám udělujete výslovný souhlas s přenosem svých údajů těmto třetím stranám k uvedeným účelům.

  Společnost PayPal může aktualizovat výše uvedený seznam třetích stran první pracovní den každého čtvrtletí (v lednu, dubnu, červencu a říjnu). Společnost PayPal začne s předáváním nových typů údajů nebo s předáváním údajů novým subjektům nebo k novým účelům uvedeným v aktualizaci až po 30 dnech od data zveřejnění seznamu prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Seznam na webu společnosti PayPal byste měli každého čtvrt roku ve výše uvedených dnech kontrolovat. Pokud proti novým zpřístupněním údajů nebudete mít námitky do 30 dnů od zveřejnění aktualizovaného seznamu třetích stran, budeme to považovat za váš souhlas se změnami seznamu a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet zrušit a přestat naše služby používat.

  Pro účely poskytování služeb PayPal může být nutné předat některé informace, které shromažďujeme (jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů), jiné společnosti se vztahem ke společnosti PayPal nebo jiným subjektům, včetně subjektů, které jsou uvedeny v tomto oddílu a které mají funkci poskytovatelů platebních služeb, zpracovatelů plateb nebo majitelů účtu (nebo podobné funkce). Berete na vědomí, že v souladu s příslušnou místní legislativou se na tyto subjekty mohou vztahovat zákony, předpisy, přezkumy, prošetřování nebo příkazy, které mohou vyžadovat poskytnutí informací příslušným úřadům dané země. Vaše používání služeb PayPal představuje váš souhlas s tím, že tyto informace budeme předávat, abychom vám mohli poskytovat služby PayPal.

  Konkrétně souhlasíte a dáváte společnosti PayPal pokyn, aby s vašimi údaji prováděla následující úkony:

  1. Poskytovala potřebné údaje policii a ostatním orgánům činným v oblasti vymáhání práva, bezpečnostním silám, příslušným vládním, mezivládním nebo nadnárodním orgánům, příslušným úřadům, ministerstvům, regulačním úřadům, samoregulačním úřadům nebo organizacím (mimo jiné včetně úřadů uvedených v oddílu úřady na seznamu poskytovatelů třetích stran zde) a jiným třetím stranám včetně společností skupiny PayPal, (i) s nimiž jsme ze zákona povinni nebo oprávněni spolupracovat, mimo jiné včetně lucemburského zákona o zákonu Foreign Account Tax Compliance Act („zákon FATCA“) z 24. července 2015 a zákona o společném standardu pro oznamování OECD („zákon CRS“) z 18. prosince 2015; (ii) u nichž máme důvod se domnívat, že je vhodné s nimi spolupracovat při vyšetřování podvodů nebo jiné nezákonné činnosti nebo potenciální nezákonné činnosti; nebo (iii) za účelem vyšetřování porušení naší smlouvy s uživatelem (mimo jiné včetně vašeho poskytovatele zdroje financování nebo vydavatele kreditní nebo debetní karty).

   Pokud se na vás vztahuje zákon FATCA nebo zákon CRS, máme povinnost upozornit vás na možný převod vašich údajů různým orgánům. Přečtěte si další informace o povinnostech společnosti PayPal vyplývajících se zákona FATCA a zákona CRS a o tom, jaký na vás mohou mít dopad. Také se podívejte, jaké informace můžeme na základě těchto zákonů zpřístupnit.

   My i ostatní organizace včetně stran, které přijímají služby PayPal, můžeme také sdílet, získávat přístup a používat (včetně zdrojů z jiných zemí) potřebné informace (mimo jiné včetně informací zaznamenaných úřady pro předcházení podvodům) tak, aby pro nás i pro ně bylo snadnější vyhodnotit a řídit rizika (mimo jiné včetně předcházení podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu). Chcete-li získat další informace o příslušných úřadech pro předcházení podvodům, kontaktujte nás. Chcete-li získat další informace o těchto úřadech, úřadech pro předcházení podvodům a dalších třetích stranách, klikněte sem.

  2. Poskytovala údaje o účtu majitelům práv duševního vlastnictví v případě, že podle platného vnitrostátního práva členského státu EU mají tito majitelé proti společnosti PayPal nárok na mimosoudní poskytnutí informací v důsledku porušení jejich práv duševního vlastnictví, při kterém došlo k použití služeb PayPal (mimo jiné např. § 19, odst. 2, bod 3 německého zákona o ochranných známkách nebo § 101, odst. 2, bod 3 německého zákona o autorských právech).

  3. Poskytovala potřebné informace v reakci na požadavky asociací kreditních karet anebo občanskoprávních či trestněprávních řízení.

  4. Uveďte své jméno a odkaz PayPal v adresáři uživatelů PayPal. Vaše údaje budou ostatním uživatelům PayPalu potvrzeny v návaznosti na uživatelské vyhledávání pomocí jména, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo části těchto údajů. Tím zajistíme, že lidé provedou platbu ve prospěch správného uživatele. Tuto funkci lze vypnout v nastavení profilu PayPal.

  5. Pokud jako obchodník využíváte k přístupu ke službě PayPal třetí stranu nebo její integraci, můžeme takovému partnerovi poskytnout potřebné informace pro účely usnadnění a udržení takového ujednání (mimo jiné včetně stavu vaší integrace služby PayPal, toho, zda máte aktivní účet PayPal a zda již případně spolupracujete s jiným partnerem pro integraci služby PayPal).

  6. Poskytovala potřebné informace zpracovatelům plateb, auditorům, poskytovatelům služeb zákazníkům, agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti a úřadům pro boj s podvody, poskytovatelům finančních produktů, obchodním partnerům, společnostem pro marketing a styk s veřejností, poskytovatelům provozních služeb, společnostem ve skupině, agenturám, tržištím a jiným třetím stranám uvedeným zde. Účelem tohoto poskytnutí informací je umožnit nám, abychom vám mohli poskytovat služby PayPal. V seznamu třetích stran v rámci každé kategorie také uvádíme nevýlučný seznam příkladů aktuálních třetích stran (které mohou zahrnovat jejich zástupce a nástupce), kterým v současné době poskytujeme informace o vašem účtu nebo u kterých uvažujeme, že jim budeme poskytovat informace o vašem účtu, spolu s účelem poskytnutí informací a aktuálními informacemi, které poskytujeme (kromě výslovně uvedených případů mají tyto třetí strany ze zákona nebo smluvně zakázáno používat tyto informace pro sekundární účely nad rámec účelů, pro které jsou tyto informace sdíleny).

  7. Poskytovala potřebné informace vašemu zástupci nebo zákonnému zástupci (například jako držiteli vámi udělené plné moci nebo ustanovenému opatrovníkovi).

  8. Poskytovala souhrnné statistické údaje našim obchodním partnerů nebo pro účely styku s veřejností. Můžeme například poskytnout údaj, že konkrétní procentuální podíl našich uživatelů žije v Manchesteru. Tyto souhrnné informace však nejsou spojeny s osobními údaji.

  9. Sdílela potřebné informace o účtu s nepřidruženými třetími stranami (zde uvedenými) pro jejich použití k následujícím účelům:

   1. Předcházení podvodům a řízení rizik: jako pomoc při předcházení podvodům a vyhodnocení a řízení rizik.

   2. Služby zákazníkům: pro účely služeb zákazníkům včetně pomoci s obsluhou vašeho účtu nebo řešení sporů (například vyúčtování nebo transakce).

   3. Dodání: v souvislosti s dodáním a souvisejícími službami při nákupech prováděných pomocí služby PayPal.

   4. Dodržování právních předpisů: pro pomoc při dodržování požadavků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a ověřování v rámci boje proti financování terorismu.

   5. Poskytovatelé služeb: abychom umožnili poskytovatelům služeb na základě smlouvy s námi podporovat naše obchodní činnosti, například předcházení podvodům, inkaso plateb, marketing, služby zákazníkům a technologické služby. Naše smlouvy nařizují, že tito poskytovatelé služeb mohou používat tyto informace o vás pouze v souvislosti se službami, které provádějí pro nás, a nikoli ve svůj vlastní prospěch.

   

  Google ReCaptcha

  Společnost PayPal využívá na svých stránkách a ve svých službách službu ReCaptcha. Používání služby ReCaptcha z vaší strany podléhá zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám použití společnosti Google.

  Služba ReCaptcha slouží pouze k boji proti zneužití a nevyžádané poště.