Seznam třetích stran

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Seznam třetích stran (jiných než zákazníků společnosti PayPal), kterým mohou být sdělovány osobní údaje

Datum nabytí účinnosti: 1. července 2020

Předchozí seznam třetích stran (jiných než zákazníků společnosti PayPal), kterým mohou být sdělovány osobní údaje, je k dispozici zde.

Proč společnost PayPal tento seznam poskytuje?

Bankovní licence byla společnosti PayPal vydána v Lucembursku. To znamená, že kromě ostatních evropských zákonů musí společnost PayPal dodržovat lucemburské zákony o bankovnictví včetně bankovního tajemství.

Společnost PayPal publikuje tento seznam v souladu s požadavkem na to, aby byli zákazníci společnosti PayPal v EU, EHP a Švýcarsku, kteří budou využívat služby PayPal a jsou chráněni lucemburskými zákony o bankovnictví, informováni o tom, které další společnosti (dále jen „třetí strany“) mohou obdržet jejich údaje.

Proč je tam uvedeno tolik společností?

Společnost PayPal má v EU, EHP a Švýcarsku velký počet zákazníků, kteří využívají službu PayPal k bezpečnému zpracování svých plateb. V zájmu efektivního poskytování služeb je někdy nutné, aby společnost PayPal využila služby poskytované jinými společnostmi.

Tento seznam zahrnuje také společnosti využívané jinými členy skupiny PayPal, včetně společností Hyperwallet, iZettle a Xoom.

Poznámka k outsourcovaným službám:Některé třetí strany a členové skupiny PayPal poskytují společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal) služby, které jí umožňují nabízet služby vám. S těmito stranami můžeme sdílet údaje, které mohou zahrnovat údaje o účtu, jako jsou vaše osobní anebo obchodní údaje a podrobnosti o vašich transakcích.Tyto třetí strany mají sídla v různých zemích Evropské unie (včetně Francie, Německa, Irska, Španělska, Nizozemska, Bulharska, Itálie, Polska, Kypru, Švédska, Rakouska a Velké Británie), v Tunisku, Egyptě, Salvadoru, na Filipínách a v USA. V souladu s lucemburskými zákony pro finanční sektor jsme tento seznam upravili tak, aby v něm byly údaje požadované pro takové převody.

Kategorie

Název strany a jurisdikce (v závorkách)

Účel

Zveřejňované údaje

1. Zpracovatelé plateb

Barclays Bank Plc (Velká Británie), HSBC Bank Plc (Velká Británie, Irsko), HSBC Merchant Services LLP (Velká Británie), Bank of America N.A. (EMEA, USA), BA Continuum India Private Limited (Indie), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Velká Británie, USA), BNP Paribas (Francie), Netgiro (Švédsko), Wells Fargo (Irsko, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Velká Británie), OmniPay Limited (Irsko), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Austrálie), ANZ National Bank Limited (Nový Zéland), Transaction Network Services (UK) Limited (Velká Británie).

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích, identifikační číslo dokumentu.

BNP Paribas (Francie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby BNPP

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fyzická adresa, adresa IP, datum narození, číslo účtu PayPal, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích.

VTB 24 (Rusko)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby VTB 24

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Deutsche Bank AG (Německo, Nizozemsko, Francie, Španělsko)

Poskytnutí možnosti zpracování přímých inkas v oblasti SEPA

Jméno, datum provedení transakce, částka, měna a údaje o bankovním účtu uživatele

Royal Bank of Scotland plc (Velká Británie) („RBS“)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby RBS

Všechny údaje o účtu s výjimkou informací o finančních nástrojích uživatele

Visa Europe Ltd (Velká Británie) včetně systému VMAS společnosti Visa, Mastercard Europe (Mastercard International Incorporated) (USA) včetně systému MATCH společnosti Mastercard

Sdílení informací o rizicích a podvodech v povinné databázi společnosti vydávající kreditní karty, které se týkají vedení účtu obchodníka, což snižuje riziko podvodu a porušení pravidel a standardů systému

Všechny údaje o účtu obchodníka, situaci na účtu a vedení účtu

Global Payments UK LLP (Velká Británie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby Global Payments

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (UK) Worldpay (Nizozemsko)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby Worldpay

Všechny údaje o účtu s výjimkou informací o finančních nástrojích uživatele

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jedinečné ID prodejce

Kód MCC prodejce

Správce databáze prodejce

Autorizovaná podepisující osoba

Adresa, PSČ a kód země prodejce

Telefonní číslo prodejce

E-mailová adresa prodejce

Adresa URL prodejce

Datum narození (pouze pro osoby samostatně výdělečně činné)

Pouze pro veřejně neobchodované sponzorované obchodníky (například soukromá společnost, osoba samostatně výdělečně činná), následující údaje pro významného vlastníka (definice je uvedena níže):

  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště, PSČ a kód země
  • Číslo sociálního pojištění nebo datum narození

Pojem „významný vlastník“ označuje fyzickou osobu, která vlastní alespoň 25 % určité firmy.

Jedinečné ID prodejce*

Kód MCC sponzorovaného obchodníka

Správce databáze sponzorovaného obchodníka

Adresa sponzorovaného obchodníka (město, ulice, PSČ a kód země)

Telefonní číslo sponzorovaného obchodníka

JPMorgan Chase Bank, N.A. (londýnská pobočka)

Boj proti praní špinavých peněz, kontrola sankčních seznamů a ověřování souladu s předpisy

Jméno obchodníka, země trvalého bydliště a obchodní činnost

Adyen B.V. (Nizozemsko)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb po celém světě

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Allied Irish Bank PLC (Velká Británie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb v Evropě

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Coinbase Inc. (USA)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb po celém světě

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb v USA

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb v USA

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb v Kanadě

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

National Australia Bank Ltd. (Austrálie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb v Austrálii

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Network Merchants, LLC. (USA), Network Merchants Inc. (USA)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb v USA

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Stockholms Enskilda Bank AB (Švédsko)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb v Evropě

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

WorldPay, Inc. (USA), WorldPay Ltd. (Velká Británie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb a poskytování vypořádacích služeb po celém světě

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Carta Worldwide (Velká Británie)

Zpracování plateb a marketing pro aplikaci Vodafone Wallet

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa (název ulice, číslo domu, město, stát, PSČ, země), ID plátce, ID smlouvy o fakturaci, daný způsob platby, CMID nebo ID metadat klienta

Nostrum Group Limited (Velká Británie)

Zpracování žádostí zákazníků společnosti PayPal o úvěrové produkty

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to relevantní) a relevantní informace o transakcích (je-li to relevantní), všechny informace předložené při žádosti o produkt nebo funkci účtu (včetně informací získaných z účtů na sociálních médiích nebo údajů o online reputaci)

TSYS (Velká Británie), TSYS (Německo)

Systém záznamu pro revolvingovou úvěrovou linku (Velká Británie) a splátkový produkt (Německo)

Jméno zákazníka, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní čísla, příjem

Amex Multi-Currency (prostřednictvím společnosti Digital River)

Poskytnutí možnosti přístupu ke službě PayPal a jejího využití při placení francouzskými kreditními kartami privátní značky a kartami Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer

Údaje o autorizaci a vypořádání

Sofort GmbH (Německo)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, telefonní číslo

Currence (Nizozemsko)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

JP Morgan AG (Německo)

Poskytnutí možnosti zpracování přímých inkas v oblasti SEPA

Jméno, datum provedení transakce, částka, měna a údaje o bankovním účtu uživatele

Scotiabank (Kanada), Westpac (USA)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, datum narození, rodné číslo a účel transakce.

Swish (Švédsko)

Poskytnutí možnosti používání služeb pro zpracování plateb

Telefonní číslo

Klarna (Švédsko)

Poskytnutí možnosti používání služeb pro zpracování plateb a zjišťování podvodů

Jméno, adresa, číslo sociálního pojištění, adresa IP

Access Payments System (Řecko), AFEX Transferencias Y Cambios LTDA (Chile), Agente de Cambio Caribe Express (Dominikánská republika), Allied Bank Limited (Pákistán), Axis Bank Ltd (Indie), Banco Agricola S.A. (Salvador), Banco America Central SA (Guatemala), Banco Azteca de El Salvador (Salvador), Banco Azteca de Guatemala S.A. (Guatemala), Banco Azteca de Honduras S.A. (Honduras), Banco BHD, S.A. – Banco Multiple (Dominikánská republika)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Banco Davivienda S.A. (Kolumbie), Banco De Credito Del Peru (Peru), Banco de Guayaquil S.A. (Ekvádor), Banco de la Producción (Nikaragua), Banco de Oro a.k.a. BDO Unibank, Inc (Filipíny), Banco de Reservas de la

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Republica Dominicana Banco de Servicios Multiples S.A. (Dominikánská republika), Banco Industrial S.A. (Guatemala), Banco Internacional Del Peru S.A. (Peru), Banco Pichincha C.A. (Ekvádor), Banco Popular Dominicano, S. A. – Banco Multiple (Dominikánská republika), Banco Rendimento (Brazílie), Bancolombia S.A. (Kolumbie), Bancomer Transfer Services Inc. (Bolívie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Mexiko, Nikaragua, Peru, Salvador, Uruguay)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Bank Alfalah Limited (Pákistán), Bank Negara Indonesia (BNI) (Indonésie), Bank of the Philippine Islands (Filipíny), Barclays Wealth Intermediaries (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Cebuana Lhuillier Services Corporation, „Continental Exchange Solutions, Inc“, „RIA“ (USA), Dutch Bangla Bank Ltd (Bangladéš), Earthport (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Singapur, Švédsko, Vietnam)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Envoy Services Limited a.k.a. Worldpay (Kanada, Nový Zéland, Polsko, Spolková republika Německo, Španělsko, Švýcarsko), eTranzact International PLC (Nigérie), Everest Bank (Nepál), Exchange4Free (Jihoafrická republika), Extole (USA), Financiera Pagos Internacionales S.A. Compania de Financiamiento Comercial (Kolumbie), First Global Money (Guyana) Inc., GCS Systems, Ltd. (Dominikánská republika), Globalenvios S.A. (Ekvádor), G-Xchange Inc. (Filipíny)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Hatton National Bank PLC (Srí Lanka), HDFC Bank Limited (NEFT) (Indie), JMMB Capital and Credit (CCRL) (Jamajka), Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam „Vietcombank“ (Vietnam), Landbank of the Philippines (Filipíny), LBC Express, Inc. (Filipíny), Metropolitan Bank and Trust Company (Filipíny), Michel J. Lhuillier Financial Services Inc. (Filipíny)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Money Swap Exchange Limited (Čína), More Money Transfer S.A. f.k.a. Gamerly S.A. (Argentina, Bolívie, Chile, Uruguay), MSBB Money Ltd (Brazílie), Muslim Commercial Bank Limited, National Bank of Pakistan, Nepal Investment Bank Ltd. (Nepál), Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V. (Mexiko)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Pagos Intermex S.A. De C.V. (Mexiko), PayKii Inc. (Mexiko), Philippine National Bank, Poczta Polska (Polsko), Prabhu Group (Bangladéš, Nepál), Pronet S.A. (Guatamela), Punjab National Bank (Indie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Punto Express S.A. de C.V. (Salvador), Punto Facil S.A. (Nikaragua), Queen Bee Capital Co., Ltd., Rizal Commercial Banking Corporations (RCBC), Red Efectiva S.A. de C.V. (Mexiko), Remesas Teledolar S.A. (Kostarika), Royal Exchange (USA) Inc „Muthoot“ (Indie), Rupali Bank Limited (Bangladéš), Sai Gon Thuong Tin Commercial Join Stock Bank (Vietnam), Sampath (Srí Lanka)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

SBM Bank Limited (Keňa), Social Islamic Bank Limited (Bangladéš), Sonali Bank Limited (Somálsko), TENGO a.k.a. Astra Honduras S.A. de C.V., TransferTo Inc. (USA)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

TransNetwork Corporation (Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Salvador), Ultra Chile Sociedad Anonima (Argentina), United Bank Limited (Pákistán), Uniteller Financial Services, Inc. a.k.a. Banorte (Guatemala, Honduras, Mexiko), Unitransfer S.A. (Haiti), Vietnam Payment Solution Joint Stock Company, VMBS Money Transfer Services Limited (Jamajka), Westpac Banking Corporation (Austrálie), Yes Bank Limited (Indie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Bank of Montreal (Kanada), Cardpro (FIS) (USA), Citibank (USA), D-Local (Velká Británie), Danske Bank (Dánsko), Earthport PLC (Velká Británie), Fidor Bank AG (Německo), FIS (USA), GoCardless (Velká Británie), Meta Payment Systems (USA), Moneygram (USA), The Bancorp Inc. (USA), Transact Payments Limited (Gibraltar), Valitor (Island), VFX Financial (Velká Británie), Western Union (USA), Western Union Business Solutions (WUBS) (USA)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Skandinaviska Enskilda Banken (Švédsko), Adyen B.V. (Švédsko), Elavon Financial Services Limited, UK Branch, Bambora AB (Švédsko)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, poskytování vypořádacích služeb a prevence podvodů

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Chargebee (Indie)

Správa plateb za produkty a/nebo služby a udržování vztahů se zákazníky, jako je například plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi námi a obchodníkem a poskytování informací, produktů a služeb, o které jste nás požádali

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, maskované údaje o platbě

Stripe (USA)

Správa objednávek a/nebo nákupů

Jméno, e-mailová adresa a údaje o kartě (pouze poslední čtyři číslice, konec platnosti a typ karty)

Modulr Finance Ltd (Velká Británie)

Umožnění zpracování plateb

Jméno, číslo účtu, směrový kód banky

2. Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům

Upozorňujeme, že společnost PayPal kromě níže uvedených účelů používá vaše osobní údaje také k odhalování, prevenci a řešení podvodů či jiných nezákonných činů nebo k odhalování, prevenci či řešení porušení zásad nebo platných uživatelských smluv.

Socure, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození a adresa IP

Pipl, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a datum narození

White Pages, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum založení účtu a adresa IP

Full Contact, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

E-mailová adresa

CRIF S.p.A (Itálie), Cerved B.I (Itálie), Synectics Solutions Limited (Velká Británie), GB Group plc (Velká Británie), Graydon (Velká Británie), Capita Plc (Velká Británie), UK Data Limited (Velká Británie), ICC Information Limited (Velká Británie), Payment Trust Limited (Velká Británie), 192.com (Velká Británie), 192.com Limited (Velká Británie), i-CD Publishing (Velká Británie) Limited (Velká Británie), Experian Netherlands BV (Nizozemsko), Experian Bureau de Credito SA (Španělsko), Informa D&B SA (Španělsko) a CRIBIS D&B S.r.l. (Itálie), Ellisphere (Francie), La Banque de France (Francie), SysperTec Communication (Francie), LexisNexis Risk Solutions Ltd (Velká Británie)

Ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem nebo kreditní či debetní kartou, pomoc při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, pomoc s vymáháním dluhů, správa účtů PayPal a provádění statistických analýz

Ověření totožnosti, automatická extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté těmto agenturám si příslušná agentura pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům může ponechat pro účely auditu a prevence podvodů.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, místo narození, registrační číslo společnosti, DIČ, jedinečný identifikátor firmy, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to relevantní), příslušné informace o transakcích (je-li to relevantní) a DIČ nebo rodné číslo (je-li to relevantní)

Callcredit plc. (Velká Británie) včetně databáze SHARE spravované společností Callcredit, Experian Limited (Velká Británie) včetně databází spravovaných společností Experian používaných pro spotřebitelské a obchodní reference včetně vyhledávání úvěrů CAPS a údajů o aktivitě na úvěrových účtech CAIS, Equifax Ltd (Velká Británie), včetně databáze Insight spravované společností Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Velká Británie), Equifax Ibérica S.L. (Španělsko), Transunion LLC

Ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem nebo kreditní či debetní kartou, rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, pomoc s vymáháním dluhů, správa účtů PayPal a provádění statistických analýz, provádění výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a provádění kontrol systému

Ověření totožnosti a průběžná péče o údaje o zákaznících (právní subjekty a členové představenstva, vedoucí představitelé, autorizovaní uživatelé a skuteční vlastníci)

  • Poskytnutí registračních údajů a informací o firmě za účelem získávání nových subjektů
  • Poskytnutí údajů třetích stran za účelem prověření a ověření nových a stávajících subjektů

Vyhodnocení rizik u subjektu – provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je například podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno zákazníka, adresa, telefonní číslo, jméno autorizovaného uživatele, e-mailová adresa, rodné číslo (je-li to vhodné), datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to vhodné), číslo účtu, relevantní informace o transakcích (je-li to vhodné), zůstatek na účtu, všechny informace dodané a použité k vašemu použití britských produktů „Website Payments Pro“, „virtuální terminál“ a „PayPal Here“ a finanční nástroj použitý k zaplacení zařízení se službou PayPal Here.

CIFAS (Velká Británie) a databáze CIFAS

Pouze pro uživatele účtů PayPal ve Velké Británii: Prevence a odhalování podvodů (to může zahrnovat kontrolu informací o uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích a o nabídkách a nárocích u všech typů pojištění)

Upozorňujeme, že údaje předané do této databáze mohou být:

  • databází uloženy pro účely auditu a prevence podvodů;
  • předány dalším finančním institucím pro účely prevence a odhalování podvodu (včetně prevence praní špinavých peněz), například při kontrole informací o žadatelích o úvěr a další služby, správě úvěru a účtů nebo služeb souvisejících s úvěrem, vymáhání dluhů, kontrole informací o pojistných nárocích a kontrole informací o uchazečích o zaměstnání nebo zaměstnancích;
  • použity k posouzení vašeho profilu rizika a ke spolupráci s relevantními orgány v souladu s požadavky lucemburského zákona z 5. dubna 1993 o finančním sektoru a zákonů týkajících se prevence praní špinavých peněz, terorismu a podvodů (s výjimkou manipulace s osobními údaji v souvislosti s platební schopností osob uváděných v článku 14(1)(d) lucemburského zákona z 5. dubna 1993 o finančním sektoru;
  • přeneseny mimo EU a předávány po celém světě.

Všechny údaje o účtu a situaci ohledně vedení účtu

DueDil Limited (Velká Británie)

Získání údajů o firmě kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, jako je ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví

Registrační číslo společnosti, název a adresa firmy, jméno, adresa, datum narození ředitelů

Deltavista GmbH (Německo, Polsko, Rakousko)

Stanovení rizika spojeného s adresou a totožností, pomoc při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka, provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo

Accumio Finance Services GmbH (Německo), Creditreform Boniversum GmbH (Německo), CRIF Bürgel GmbH (Německo), Informa Solutions GmbH (Německo)

Ověření totožnosti, adresy a telefonního čísla a získání čísel firemních telefonů a adres

Pomoc při rozhodování o úvěruschopnosti zákazníků

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, stav účtu, zůstatek na účtu, a v případě, že má přenos takových údajů právní opodstatnění, také určité informace o záporném stavu účtu zákazníka, u kterého společnost PayPal požádala o kontrolu úvěruschopnosti z příslušné databáze, a dále webová adresa, DIČ a referenční číslo poskytovatele dat (pokud je to relevantní)

SCHUFA Holding AG (Německo), Infoscore Consumer Data GmbH (Německo, Nizozemsko)

Ověření totožnosti a adresy a zajištění prevence a odhalování neúspěšných plateb přímého inkasa. Kontroly spojitosti mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem a posouzení úvěruschopnosti.

Odhalování trestné činnosti, jako je například podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, údaje o bankovním účtu (včetně čísla IBAN a kódu BIC), informace o neprovedených platbách přímého inkasa z bankovního účtu a informace o záporném stavu účtu zákazníka

Creditreform Berlin Wolfram KG (Německo), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Německo), Axesor (Španělsko), Ignios (Portugalsko), UC AB (Švédsko), Dynamic Business Information Limited (Velká Británie), Trillium (USA)

Posouzení úvěruschopnosti obchodníků, provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, a hodnocení zlepšení procesu ověřování

Jméno (včetně obchodního jména), adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, jednoznačný identifikační kód podniku

World-Check (Velká Británie)

Ověření totožnosti

Všechny údaje o účtu

Global Data Corporation (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je například podvod

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa

RSA Security Inc. (USA) a RSA Security Ireland Limited (Irsko)

Ověření totožnosti

Všechny údaje o účtu

Mitek Systems B.V. (dříve ID CHECKER.NL B.V.) (Nizozemsko, Irsko)

Ověření totožnosti, automatická extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů, výzkum a testování vhodnosti nových produktů a služeb a školení v oblasti rozpoznávání dokumentů

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, doklad totožnosti, adresa, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru

Aristotle International, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Acxiom Ltd (Velká Británie), Acxiom Deutschland GmbH (Německo) a Acxiom France SAS (Francie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu PayPal, datum založení účtu a pohlaví.

Creditinfo Decision (Česká republika) a DecisionMetrics Limited (Velká Británie)

Pomoc společnosti PayPal s hodnocením rizikovosti obchodníků

Všechny údaje o účtech obchodníků

ThreatMetrix Inc. (USA)

Získávání informací o rizicích v souvislosti s adresou IP a zařízeními, v nichž zákazníci používají službu PayPal

Informace o adrese IP a hardwaru zařízení (ID zařízení, adresa IP uživatele a soubory cookie), e-mailová adresa a další údaje získané během registrace

TeleSign Corporation (USA)

Ověření telefonních čísel, ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

AddressDoctor GmbH (Německo)

Změna struktury údajů o adrese do normalizovaného formátu

Jméno, adresa, e-mailová adresa

Deutsche Post Direkt GmbH (Německo), AZ Direct GmbH (Německo), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Německo)

Ověření a změna struktury údajů o adrese do normalizovaného formátu a ověření jména a adresy

Jméno, adresa, e-mailová adresa

Mitek Systems Inc. (USA)

Ověření snímků dokumentů prokazujících totožnost a školení v oblasti rozpoznávání dokumentů

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu, daňové identifikační číslo (číslo sociálního pojištění), osobní doklady a snímky (pokud jsou poskytnuty), vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti

Jumio Inc (USA)

Získání a ověření dokladů totožnosti a adresy

Všechny údaje zaznamenané v dokumentech o totožnosti a adrese zákazníka

Au10tix Limited (Kypr)

Ověření totožnosti, automatická extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu, DIČ, osobní doklady (pokud jsou poskytnuty), snímky dokladů s potvrzením adresy, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti

Telovia SA (Lucembursko)

Ověření totožnosti a proces ověřování totožnosti zákazníků (KYC) prováděný za účelem boje proti praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, doklad totožnosti a adresa

Syniverse Technologies, LLC (USA)

Ověření a kontrola kvality údajů o telefonních číslech, ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

Signicat AS (Norsko)

Ověření a prokázání totožnosti

Jméno, adresa, datum narození a číslo občanského průkazu.

ArkOwl LLC (USA)

Ověření e-mailové adresy

E-mailová adresa

Fraudscreen Ltd (Velká Británie)

Vyhodnocení rizika podvodu

Jméno a adresa, ID zákazníka, datum narození, adresa, PSČ, e-mailová adresa, telefonní čísla, všechny údaje o účtu a situaci ohledně vedení účtu, relevantní informace o transakcích, informace potřebné při rozhodování a všechny informace poskytnuté a používané v souvislosti s vaší žádostí o produkty určené pro Velkou Británii

Trustev Ltd (Irsko)

Určení totožnosti pomocí údajů, vztahů a přihlašovacích údajů zákazníka na sociálních médiích

Jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a číslo účtu

Tracesmart Ltd (Velká Británie)

Identifikace zákazníků a pomoc s odhalováním, prevencí a řešení podvodů či jiných nezákonných činů nebo k odhalování, prevenci či řešení porušení zásad nebo platných uživatelských smluv, hodnocení zlepšení procesu ověřování

Titul, jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

MaxMind, Inc. (USA)

Odhalování podvodů

Všechny údaje o účtu a adresa IP, informace o kreditní kartě

Future Route Ltd (Velká Británie)

Provádění analýzy účetních údajů našich komerčních uživatelů za účelem hodnocení úvěrového rizika v reálném čase

Jméno, adresa, e-mailová adresa a datum narození

Kount, Inc. (USA)

Usnadnění prevence podvodů při zpracování plateb po celém světě

Jméno, adresa, údaje o otisku zařízení, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

Artefacts Solutions LLC (USA)

Odhalování podvodů a zmírňování rizika v souvislosti se zpracováním transakcí

Zkrácené číslo karty, částka transakce, poměr pro vrácení peněz na kartu, poměr pro úvěr a poměr pro zamítnutí

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Ověření totožnosti, pomoc při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka, provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté těmto agenturám si příslušná agentura pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům může ponechat pro účely auditu a prevence podvodů.

Jméno, adresa, číslo sociálního pojištění, datum narození, název firmy, oficiální název firmy, DIČ, telefonní číslo firmy

Trulioo Information Services, Inc. (USA, Lucembursko), Global Data Company (Španělsko), EDM BV (Nizozemsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti.

Soda Software Labs Limited (Velká Británie), Aire Labs Limited (Velká Británie), DueDil Limited (Velká Británie), Creditsafe (Velká Británie), Creditsafe Business Solutions Limited (Velká Británie), Creditsafe USA Inc. (USA), Creditsafe Deutschland GMBH (Německo), Solvabilite Enterprise (Francie), Creditsafe I Sverige AB (Švédsko), Creditsafe Ireland Limited (Irsko), Creditsafe (Švédsko), Safe Information Group NV (Nizozemsko), Yodlee Inc. (USA), Imagini Europe Limited (obchodní název VisualDNA) (Velká Británie), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Velká Británie), Company Watch Limited (Velká Británie), The Sage Group plc (Velká Británie), Xero (Velká Británie), Ethoca Limited (Kanada), Xero Inc. (USA), Ethoca Limited (Kanada)

Ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem nebo kreditní či debetní kartou a rozhodování o úvěruschopnosti zákazníka

Ověření totožnosti a průběžná péče o údaje o zákaznících (právní subjekty a členové představenstva, vedoucí představitelé, autorizovaní uživatelé a skuteční vlastníci)

Poskytnutí registračních údajů a informací o firmě za účelem získávání nových subjektů

Poskytnutí údajů třetích stran za účelem prověření a ověření nových a stávajících subjektů

Vyhodnocení rizik u subjektu – provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je například podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, místo narození, DIČ, číslo cestovního pasu nebo jiné úředně vydané identifikační číslo, délka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, název společnosti včetně obchodního jména, adresa společnosti, DIČ společnosti nebo jiné úředně vydané identifikační číslo, například registrační číslo společnosti, vlastníci společnosti, manažeři s rozhodovací pravomocí a skuteční vlastníci, jméno, adresa, datum narození ředitelů, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to relevantní) a příslušné informace o transakcích (je-li to relevantní), všechny informace předložené při žádosti o produkt nebo funkci účtu (včetně informací získaných z účtů na sociálních médiích nebo údajů o online reputaci)

Národní registr dlužníků (Rusko)

Získání údajů o firmě kvůli vyhodnocení rizik a  zajištění souladu s požadavky na boj proti praní špinavých peněz, jako je ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví, pomoc při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka

Registrační číslo společnosti, název a adresa firmy, jméno, adresa, datum narození ředitelů, obchodní názvy, seznam společností, do kterých jsou ředitelé zapojeni, datum založení nebo registrace společnosti

Focum Solutions B.V. (Nizozemsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, číslo dokladu totožnosti, typ dokladu totožnosti a telefonní číslo

ID Scan Biometrics Ltd (Velká Británie), ID Scan Research Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Turecko)

Ověření totožnosti, automatická extrakce dat ze snímků dokumentů, ověřování a porovnávání dokumentů a odhalování falzifikátů.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu, DIČ, osobní doklady, doklady s potvrzením vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti

Paycasso Verify Limited (Velká Británie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Fotografie zákazníka a snímky dokumentů dodaných zákazníkem včetně všech údajů, které obsahují, údaje z čipu FR integrovaného v dokumentu (v případě potřeby)

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Velká Británie), LexisNexis Risk Solutions (USA)

Ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, a pomoc s ověřováním zákazníků

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo, fotografie zákazníka a snímky dokumentů poskytnutých zákazníkem včetně všech údajů, které obsahují. DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti

QGen Limited (Malta)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Fotografie zákazníka a snímky dokumentů dodaných zákazníkem včetně všech údajů, které obsahují.

SmartKYC Ltd (Velká Británie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa a datum narození

Dun & Bradstreet Limited (Velká Británie), Dun & Bradstreet, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Global Data Consortium, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo. DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti

CRIF GmbH (Rakousko), CRIF Ltd (Švýcarsko), CRIF AG (Švýcarsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

UPC BVK (Belgie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Regulatory Data Corporation (USA), Livingston International (Kanada), LSSI Europe Ltd (Velká Británie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, hledání kontrolních seznamů a negativních zmínek v médiích

Název firmy nebo jméno fyzické osoby, adresa, telefonní číslo

Soliditet AB (Švédsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Publicis Groupe, i-Cover / Advisedata SARL, Mediapost, Zecible (Francie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa a datum narození

Blue Shape SRL (Itálie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, DIČ, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti

PostNL (Nizozemsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Compta S.A. (Portugalsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Deyde Calidad de Datos S.L. (Španělsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Irsko)

Ověření totožnosti a provádění trvalého hloubkového prověřování údajů o zákazníkovi

Poskytnutí registračních údajů a informací o firmě za účelem získávání nových zákazníků

Poskytnutí údajů třetích stran k prověření a ověření nových a stávajících zákazníků

Vyhodnocení rizik u zákazníka, provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ nebo jiné úředně vydané identifikační číslo, doklad totožnosti, adresa a právní postavení, název společnosti, známé alternativní názvy, obchodní jméno, telefonní číslo, vlastníci společnosti, manažeři s rozhodovací pravomocí a skuteční vlastníci, jméno, adresa, datum narození ředitelů

 

Simunix Ltd (Velká Británie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Royal Mail Group Ltd (Velká Británie)

Ověření a změna struktury údajů o adrese do normalizovaného formátu a ověření jména a adresy

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla

Credit Kudos Limited (Velká Británie)

Vyhodnocení rizik podvodu a úvěrového rizika, ověření příjmů a výdajů

Jméno a adresa, ID zákazníka, datum narození, adresa, PSČ, e-mailová adresa, telefonní čísla, všechny údaje o účtu a situaci ohledně vedení účtu, relevantní informace o transakcích, informace potřebné při rozhodování a všechny informace poskytnuté a používané v souvislosti s vaší žádostí o produkty určené pro Velkou Británii

Acton International Ltd (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo. DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti

Bisnode Norge AS (Finsko, Norsko), Infobel (Francie), B&C Technologies (Francie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Bisnode Belgium NV/SA (Belgie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Bisnode Danmark A/S (Dánsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo a občanské registrační číslo

Bisnode Sverige AB (Švédsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo a švédské identifikační číslo

Bisnode Deutschland GmbH (Německo)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Deltavista International AG (Švýcarsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

KAPITOL S.A. / NV (Belgie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa a telefonní číslo

Orange Espagne S.A.U

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

SDS (Holandsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Dataxcel Ltd. (Irsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození. DIČ a rodné číslo (je-li to relevantní)

Telefónica SA (Španělsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

„CDDN“ – Communicatie Data Diensten Nederland (Holandsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

FrescoData LLC (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Precision Marketing Information Ltd. (Irsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno a adresa

Opplysningen 1881 AS (Norsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo

Liteshell Holdings Ltd (Rusko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození a číslo občanského průkazu

Infocore, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa a datum narození

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (USA)

Ověřování ID podpory a úvěruschopnosti u zákazníků a potenciálních zákazníků

Jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, snímky úředně vydaných průkazů totožnosti: cestovní pasy, občanské průkazy a řidičské průkazy

Neustar Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP a identifikační číslo dokumentu

Tradle Inc (USA)

Získání údajů o zákazníkovi kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky na boj proti praní špinavých peněz, jako je ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví, ověření totožnosti, automatická extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, jednoznačný identifikátor firmy, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to relevantní), příslušné informace o transakcích (je-li to relevantní) a daňový kód (je-li to relevantní). Dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby

BankID (Švédsko), Zetes SA (Belgie), SK ID Solutions AS (Estonsko), iDIN B.V. (Nizozemsko), Nets DanID (Dánsko), BankID Norge AS (Norsko), D-Trust GmbH (Německo), Verimi GmbH (Německo), Yes.com (Německo), Electronic Identification S.L. (Španělsko)

Povolení ověření totožnosti

Jméno, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu

Synnex-Concentrix Limited (Velká Británie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti

BBB.org (USA)

Poskytnutí údajů o firmě a informací za účelem získávání nových zákazníků

Poskytnutí údajů třetích stran k prověření a ověření nových a stávajících zákazníků

Vyhodnocení rizik u zákazníka, provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, a dodržování souladu s požadavky na boj proti praní špinavých peněz, jako je ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví

Název firmy, adresa, telefonní číslo, e-mail, adresa URL a další podpůrné informace o firmě, mimo jiné jméno kontaktní osoby, kategorie obchodní činnosti, hodnocení BBB

AgFe LLP (Velká Británie)

Provádění statistických analýz, výzkum a testování vhodnosti nových produktů a služeb a provádění kontrol systému, finanční a konzultační služby, především s ohledem na rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, pomoc s vymáháním dluhů

Název společnosti včetně obchodního jména, adresa společnosti, DIČ společnosti nebo jiné úředně vydané identifikační číslo, například registrační číslo společnosti, vlastníci společnosti, ředitelé společnosti a skuteční vlastníci, jména, adresy a data narození ředitelů, jméno, adresa a datum narození osoby, která podává žádost o vytvoření účtu PayPal, veškeré informace poskytnuté při podání žádosti o produkt nebo funkci účtu

Orange S.A. (Francie)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Bouygues Telecom (Francie)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Free Mobile (Francie)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Societe Francaise du Radiotelephone (Francie)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Německo)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Orange Polska S.A. (Polsko)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

T-Mobile Polska S.A. (Polsko)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Orange Espagne SAU (Španělsko)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Vodafone España, S.A.U a Vodafone Ono, S.A.U (Španělsko)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Swisscom (Schweiz) AG (Švýcarsko)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Telefónica UK Limited (Velká Británie)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Hutchison 3G UK Ltd (Velká Británie)

Ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS)

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

JT (Jersey) Limited (Jersey)

Usnadnění ověření údajů o telefonu za účelem prevence podvodů a dále zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS) poskytnutím brány poskytovatelům telekomunikačních služeb

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Voxbone (Belgie)

Ověřování zprávou SMS a telefonem a služby ověřování totožnosti. Testování vhodnosti nových služeb.

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo

Vodafone (Velká Británie)

Ověření telefonních čísel, ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo ověření totožnosti

Jersey Telecom (Jersey)

Ověření telefonních čísel, ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, datum narození, adresa, číslo IMEI mobilního zařízení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo ověření totožnosti

iConectiv (USA)

Ověření telefonních čísel, ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, datum narození, adresa, číslo IMEI mobilního zařízení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo ověření totožnosti

DNB ID Solutions AS (Norsko)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Informace o dokladu totožnosti, včetně elektronických informací uvedených v pasu s čipem (pokud je poskytnut zákazníkem)

IdentityMind Global, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, datum založení účtu, doklad totožnosti (pokud jej zákazník poskytl).

EZMCOM, Inc (USA)

Ověření totožnosti, extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu, DIČ, osobní doklady (pokud jsou poskytnuty), snímky dokladů s potvrzením adresy, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti

Ocrolus, Inc. (USA)

Hodnocení finanční situace a prevence podvodů

Obrázky bankovních výpisů dodaných zákazníky

Scanovate Ltd (Izrael), OriginID (Nový Zéland), Idenfy (Litva), IDnow GmbH (Německo), Bluink Ltd. (Kanada)

Acuant, Inc. (USA), IDMerit (USA), Cambridge Blockchain, Inc. (USA), Trusona, Inc. (USA)

Ověření snímků dokladů totožnosti, rozpoznávání dokumentů, testování funkcí ověřování, ověřování způsobů platby a pořizování dat

Jméno, adresa, datum narození, doklady totožnosti, snímky dokladů s potvrzením adresy, daňové identifikační číslo

TransUnion International UK Limited (dříve Callcredit) včetně databáze SHARE spravované společností TransUnion, Experian Limited (Velká Británie) včetně databází spravovaných společností Experian používaných pro spotřebitelské a obchodní reference včetně vyhledávání úvěrů CAPS a údajů o aktivitě na úvěrových účtech CAIS, Equifax Ltd (Velká Británie) včetně databáze Insight spravované společností Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Velká Británie), Equifax Ibérica S.L. (Španělsko), Transunion LLC, Transworld Services (Chile), Fidelitas (Argentina), World Box (Velká Británie), Assessbr Ltd, Risk Consult Limited, Cristal Credit International, Cheers Interactive, Eurocredit

Ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem nebo kreditní či debetní kartou, rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, pomoc s vymáháním dluhů, správa účtů PayPal a provádění statistických analýz, provádění výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a provádění kontrol systému

Jméno zákazníka, adresa, telefonní číslo, jméno autorizovaného uživatele, e-mailová adresa, rodné číslo (je-li to vhodné), datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to vhodné), číslo účtu, relevantní informace o transakcích (je-li to vhodné), zůstatek na účtu, všechny informace dodané a použité k vašemu použití britských produktů „Website Payments Pro“, „virtuální terminál“ a „PayPal Here“ a finanční nástroj použitý k zaplacení zařízení se službou PayPal Here.

IDology Inc. (USA), iovation Inc (USA), Whitepages, Inc (USA)

Ověřování totožnosti, ověřování, předcházení podvodům

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, adresa IP, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu a všechny další údaje pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti

Capita Identity (Velká Británie)

Provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik

Jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované pro účely hodnocení rizik a dodržování souladu s předpisy

DUO Security (Velká Británie)

Provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik

Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo

IDM Global Inc.

Provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik

Jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované pro účely hodnocení rizik a dodržování souladu s předpisy

KYC SiteScan

Provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik

Jméno a adresa

PhishMe (USA)

Provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik

Jméno, adresa, e-mailová adresa

Sift Science (USA)

Provádění analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik

Jméno, adresa, telefonní číslo, identifikátor UUID organizace, informace o držiteli karty (číslo karty), údaje o transakcích CNP (místo, čas, částka, referenční číslo)

Xero (Velká Británie)

Pomoc s vedením účetnictví

Jméno obchodníka, e-mailová adresa, adresa

Deltavista GmbH (Německo, Polsko, Rakousko)

Stanovení rizika spojeného s adresou a totožností, pomoc při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka, provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo

UC (Švédsko)

Kontroly úvěruschopnosti

Jméno, obchodní jméno, adresa

 

Skatteverket SPAR (Švédsko), Skattekontoret Folkeregiste (Norsko)

CPR-kontoret (Dánsko), Finnish Transport and Communications Agency (Finsko)

Ověřování totožnosti

Jméno, adresa, datum narození a číslo občanského průkazu

 

Euroleads (Francie)

 

eXotargets (Německo)

 

 

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa a datum narození

3. Finanční produkty

Argus Information and Advisory Services (USA), FIS Avantguard LLC (USA)

Poskytování finanční analýzy, řešení pro hodnocení a poradenské služby

Jméno, částka platby a číslo šeku

La Poste (Francie)

Řešení technických problémů a stížností uživatelů (když je služba PayPal nabízena obchodníkem prostřednictvím platebního řešení společnosti La Poste)

Údaje o účtu potřebné k vyřešení problému nebo stížnosti

Santander UK Cards Limited (Velká Británie)

Realizace společných marketingových kampaní pro karty PayPal Credit a PayPal Mastercard, modelování rizik, prosazování obchodních podmínek pro karty PayPal Credit a PayPal Mastercard

Jméno, adresa, e-mailová adresa a údaje o účtu (mimo jiné včetně stavu účtu)

PrePay Technologies Limited (obchoduje pod názvem PrePay Solutions) (Velká Británie)

Realizace společných marketingových kampaní pro předplacenou kartu PayPal, modelování rizik a podvodů a prosazování obchodních podmínek pro předplacenou kartu PayPal

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození a údaje o účtu

Société Générale (Francie), La Banque Postale (Francie), BNP Paribas (Francie) a Crédit Mutuel (Francie)

Fakturace

Pouze pro obchodníky používající službu PayPal prostřednictvím platebního řešení partnera: ID obchodníka, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal a podle potřeby i zrušení účtu PayPal

Findomestic Banca (Itálie), Cetelem S.A., Cofidis (Francie) a Cofinoga S.A. (Francie)

Registrace kreditní karty vydané k účtu PayPal uživatele společností vydávající kreditní karty a zpracování žádostí o platby podaných stejným uživatelem

Jméno, adresa, datum narození (případně), číslo kreditní karty, datum konce platnosti karty, třímístný bezpečnostní kód karty (eventuálně) a částka žádosti o platbu a údaje o účtu nutné k vyřešení podvodu nebo sporu

Cofidis (Francie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí prováděných prostřednictvím společnosti Cofidis

Jméno, e-mailová adresa, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo, datum registrace, počet plateb obdržených od ověřených uživatelů služby PayPal, informace o tom, zda má zákazník ověřený bankovní účet, údaje o transakcích a údaje o neúspěšných platbách

Deloitte Consulting Inc. (USA)

Podpůrné služby finančního poradenství

Jméno zákazníka nebo název firmy, adresa zákazníka nebo firmy, daňové identifikační, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, zůstatek na účtu, datum vytvoření účtu, typ právního subjektu, státní občanství

Paga más Tarde (Španělsko)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí prováděných prostřednictvím společnosti Paga más Tarde

Jméno, datum narození, věkové rozmezí, e-mailová adresa

Poštovní adresa, město, stát, země, stav účtu, typ účtu, datum vytvoření účtu, časové pásmo, národní prostředí, jazyk

Oney (Itálie) (Francie)

Poskytnutí možnosti zpracování plateb, ochrana proti podvodům a řešení sporů u transakcí prováděných prostřednictvím společnosti Oney

Jméno, e-mailová adresa, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo, datum registrace, počet plateb obdržených od ověřených uživatelů služby PayPal, informace o ověření a informace o transakcích

Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) (Francie)

Umožnění oznámení o předlužení

Jméno a relevantní údaje o účtu a úvěrové historii

4. Obchodní partnerství

Royal Mail Group Plc. (Velká Británie) a Pitney Bowes Inc. (USA)

Zajišťování automatizovaného tisku štítků pro prodejce používající službu PayPal a portál eBay, poskytování poštovních a doručovacích služeb, vyúčtovávání plateb a hodnocení rizik nebo pomoc s odhalováním, prevence a řešení podvodů či jiných potenciálně nezákonných činů a porušení zásad

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, částka za poštovní transakci, údaje o účtu, adresa IP, údaje na přepravním štítku, historie prodeje a historie nákupu

Trustwave (USA, Velká Británie)

Poskytování služeb přizpůsobených na míru, pomoc obchodníkům s používáním služby PayPal a usnadnění procesu dosažení souladu se standardy PCI DSS

Jméno, e-mailová adresa a číslo účtu PayPal

Stubhub Services S.à.r.l. (Lucembursko)

Pro účely požadavků v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a procesem ověřování totožnosti zákazníků

Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, národnost, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu

Harrow Council (Velká Británie)

Vyplácení peněžních prostředků příjemcům prostřednictvím služby PayPal

Všechny údaje o účtu

Cloud IQ (Velká Británie)

Telemarketingový prodej a zákaznická podpora pro firemní zákazníky

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě

Borderlinx (Velká Británie)

Poskytování služeb přizpůsobených na míru a pomoc firemním zákazníkům používajícím službu PayPal

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě

WebInterpret (Francie)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě

Apple Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na řízení rizik, prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod

Jméno, příjmení, e-mail, informace o tom, zda je e-mailová adresa ověřena, telefonní číslo, adresa, stav účtu, typ účtu, informace o tom, kdy byl účet vytvořen, zda zákazník v uplynulých 30 dnech provedl nákup prostřednictvím služby PayPal (ano nebo ne) a zda během posledních 30 dní došlo ke změně fakturačních údajů (ano nebo ne)

Schenker (Švédsko)

Zajištění dopravy a usnadnění dodání zboží prodaného nebo zakoupeného na webu

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

DHL (Švédsko)

Zajištění dopravy a usnadnění dodání zboží prodaného nebo zakoupeného na webu

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

Sello (Švédsko)

Poskytování služeb větším prodejcům, poskytnutí možností nákupu zboží, poskytování možnosti hromadných zápisů a správy objednávek

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, alias

Twilio Inc (USA)

Ověření totožnosti zákazníka a navázání kontaktu prostřednictvím telefonu, zprávy SMS nebo alternativní služby pro zasílání zpráv.

Jméno, telefonní číslo

Sutherland Global Services Inc. (USA a Filipíny)

Poskytnutí možnosti používání telefonické a e-mailové zákaznické podpory a marketingových služeb

Jméno (název), adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené nebo kompletní informace o způsobu platby (v závislosti na případu), datum vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy transakcí a přehledy pro zákazníka, korespondence v souvislosti s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích

Nuance Communications Inc. (USA)

Kalibrace a optimalizace funkce rozpoznávání řeči pro telefonickou zákaznickou podporu

Záznam ukázky telefonních hovorů zákaznického servisu, který může obsahovat jakékoli nebo veškeré údaje o účtu sdělené během hovoru

ICT Group Inc. (USA)

Provádění a usnadnění zákaznické podpory po telefonu

Jméno, adresa, telefonní číslo a číslo účtu PayPal

Lithium Technologies Inc. (USA)

Poskytování služeb zákazníkům, kteří se na společnost PayPal obracejí přes sociální sítě

Informace poskytované zákazníkem prostřednictvím sociálních médií, mezi které může patřit jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, uživatelská jména na sociálních médiích, stručné a omezené nebo úplné informace o zdroji financování (podle konkrétního případu), datum vypršení platnosti zdroje financování, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy a přehledy zákazníka, korespondence související s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích

Attensity Europe GmbH

Poskytování služeb zákazníkům, kteří se na společnost PayPal obracejí přes sociální sítě

Informace poskytované zákazníkem prostřednictvím sociálních médií, mezi které může patřit jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, uživatelská jména na sociálních médiích, stručné a omezené nebo úplné informace o zdroji financování (podle konkrétního případu), datum vypršení platnosti zdroje financování, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy a přehledy zákazníka, korespondence související s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích

ILinc Communications, Inc. (USA)

Zajišťování webinářů (online seminářů) pro obchodníky na platformě ILinc

Jméno, e-mailová adresa obchodníků

ePerformax Contact Centers & BPO (USA)

Poskytování zákaznického servisu v souvislosti s platbami po celém světě

Jméno (název), adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené nebo kompletní informace o způsobu platby (v závislosti na případu), datum vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy transakcí a přehledy pro zákazníka, korespondence v souvislosti s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích

CallPoint New Europe AD, TELUS International Europe (Bulharsko)

Poskytování služby proplacení poštovného při vrácení zboží

Jméno, e-mailová adresa, ID transakce PayPal, informace o vratce platby (kategorie vraceného zboží, důvod vrácení, částka vratky, měna, země, ve které došlo k vrácení, typ vratky) a přepravní doklady

Key Performance Group SAS (Francie)

Správa programu doporučení pro registrované uživatele PayPal

Jméno, příjmení, e-mail, ID zákazníka, informace o transakcích týkající se odměn za doporučení

New Relic, Inc. (USA)

Provádění analýzy, která nám umožní řešit chyby v poskytování služeb po celém světě

Data protokolu a agregovaná data o výkonu služby

PagerDuty, Inc. (USA)

Upozorňování techniků v pracovní pohotovosti po celém světě, že byl doručen e-mail

Předmět daného e-mailu

Sumologic, Inc. (USA)

Provádění analýzy, která nám umožní řešit chyby v poskytování služeb po celém světě

Data protokolu a agregovaná data o výkonu služby

IPSA International

Podpora při vyšetřování podezřelých aktivit v souvislosti s praním špinavých peněz, financováním terorismu nebo porušením globálních sankcí a následném ohlášení regulačním orgánům

Jméno, alternativní jména, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla, časové pásmo, číslo cestovního pasu, národnost, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, číslo řidičského průkazu, číslo sociálního pojištění nebo jiné státem vydávané identifikační číslo, údaje o transakcích a aktivitách na účtu, způsob platby (bankovní účet, číslo kreditní karty)

CCC Leipzig (Německo)

CCC GmbH (Německo)

Outsourcing zákaznického servisu v rámci globálního provozu z německého trhu

Celé jméno, datum narození, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo, finanční údaje (bankovní účet, debetní a kreditní karta), historie transakcí, údaje o firmě včetně adres URL, číslo sociálního pojištění / daňové identifikační číslo / identifikační číslo zaměstnavatele, adresa IP

Podrobnosti o protistraně

Telus International Europe

Kontaktní centrum služeb zákazníkům pro kontrolu důvodů neaktivity a prošetření případných technických závad či problémů

Jméno, telefonní číslo, typ uživatele (na základě počtu transakcí), e-mailová adresa, historická technická data uživatele

24/7 (Filipíny)

Živý chat a získávání potenciálních zákazníků

Informace poskytnuté zákazníkem, například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, historie předchozích chatů

Teleperformance (Švédsko) (Německo) (Malajsie)

Vyřizování dotazů zákazníků přes telefon, chat i e-mail

Všechny údaje o účtu

Kundo (Švédsko)

Poskytování služeb zákazníkům přes e-mail

Jméno, e-mailová adresa, adresy IP a obsah e-mailů

Servit (Švédsko)

Poskytování služeb zákazníkům přes e-mail

Jméno, e-mailová adresa, adresy IP a obsah e-mailů

Livechat (Polsko)

Živý chat a získávání potenciálních zákazníků

Informace poskytnuté zákazníkem, například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, historie předchozích chatů

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie, Irsko); Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie, Irsko); Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A. (Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie, Irsko)

Výroba debetních karet a jejich zasílání poštou

Jméno, dodací adresa, číslo karty, datum vypršení platnosti karty, kód CVV, zašifrovaný kód PIN karty

Aplazame SL. (Španělsko)

Úvěrové služby

Jméno, e-mailová adresa, typ účtu, relevantní informace o transakcích

Ezbob Ltd (Velká Británie)

Poskytování služeb úpisů zákazníkům, kteří žádají o finance na podnikání

Jméno obchodníka, adresa obchodníka, registrační číslo společnosti, údaje o řediteli, finanční informace o firmě, název firmy, telefonní číslo, PSČ, adresa firmy, e-mailová adresa a PayPal ID

Notive B.V. (Nizozemsko)

Usnadnění registrace a transakcí obchodníků

Jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní číslo, ID zařízení

Facebook Inc (USA)

Usnadnění zpracování plateb ve službě Facebook pro společné zákazníky společností Facebook a PayPal

Jméno zákazníka, e-mailová adresa, historie účtu a transakcí

Matrix Global Services EAD (Bulharsko), Matrix Global Services EAD (Bulharsko)

Poskytování služeb úpisů zákazníkům služby PayPal, kteří žádají o finance na podnikání. Služby správy, předcházení rizikům a služby výzkumu a vývoje, služby implementace a technická podpora pro poskytování služeb úpisů.

Jméno obchodníka, adresa obchodníka, registrační číslo společnosti, údaje o řediteli, finanční údaje o firmě, název firmy, telefonní číslo, PSČ, e-mailová adresa a PayPal ID

Land Registry Office (Velká Británie)

Poskytnutí potvrzení fyzické adresy

Adresa

AccountScore Limited (UK) Consents Online (Velká Británie)

Povolení řešení otevřeného bankovnictví na platformě Ezbob

Údaje o transakcích na bankovním účtu a číslo účtu / směrový kód banky jsou uloženy v samostatném úložišti dat.

SendGrid Inc (USA)

Poskytnutí možnosti komunikace se zákazníky v souvislosti s transakčními a marketingovými e-maily

Jméno, e-mailová adresa, referenční číslo půjčky, název společnosti, faktura zprostředkovatele, název firmy zprostředkovatele, číslo bankovního účtu, směrový kód banky, částka provize, způsob platby a poslední čtyři číslice

Interactions Inc (USA)

Posílání automatických e-mailů a textových zpráv zákazníkům

Celé jméno, datum narození, pohlaví, adresa, telefonní číslo, informace o společnosti

Logical Glue Limited (Velká Británie)

Povolení systému vytváření modelů a rozhodování s kritérii pro zamítání a reference pro financování

Referenční číslo společnosti, jméno a příjmení, datum narození, adresa, výše měsíční částky

Impetus Technologies Inc (USA), Parkar Consulting Services (USA), Blue Ally (USA)

Rozšíření zdrojů pro partnery PayPal

Údaje o účtu

Mitto (Švýcarsko), Tyntec (Velká Británie), Infobip (Velká Británie)

Poskytnutí možnosti poskytování kódu mobilní sítě operátora mobilní sítě souvisejícího s číslem MSISDN poskytovaným společností

Telefonní číslo

5. Marketing a styk s veřejností

Northstar Research Partners (USA)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu

Jméno, e-mailová adresa, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

Ipsos Mori UK Limited (Velká Británie), Ipsos GmbH (Německo), Ipsos SAS (Francie) a FactWorks GmbH (Německo), TNS Deutschland GmbH (Německo), The Tryst Market Research Limited (Velká Británie), The Modellers LLC (USA), Hall and Partners Europe Ltd. (Velká Británie), Hall and Partners LLC (USA), Factworks LLC (USA).

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Lieberman Research Worldwide LLC (USA)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Forrester Research, Inc. (USA), Forrester Switzerland GmbH / Forrester Research BV (Švýcarsko)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Opinion Labs Inc. (USA), Sky Consulting (Francie), Acuity ETS Ltd. (Velká Británie), I+E Research (Německo)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Adwise (Francie) a Axance (Francie)

Provádění průzkumů v rámci marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

BD Network Limited (Velká Británie), Tullo Marshall Warren Limited (Velká Británie), MyCash (Francie), Crowd Guru (DE)

Příprava a realizace propagačních akcí pro zákazníky

Jméno, adresa a e-mailová adresa

Salesforce.com, Inc. (USA)

Ukládání kontaktních údajů obchodníka a také dalších informací o obchodním vztahu

Jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, název firmy, adresa URL, ID účtu PayPal a další informace o obchodním vztahu, včetně mimo jiné jména kontaktní osoby a kontaktních informací obchodníka anebo partnera, jehož prostřednictvím je obchodník zprostředkován, popisu produktů prodávaných prostřednictvím služby PayPal, poznámek a informací o nových obchodnících, interních rozhodnutí týkajících se obchodníka, výpočtů výnosů a dalších informací o aktivitě obchodníka zpřístupněných obchodníkem, informací relevantních pro speciální integrace obchodníků a názvu a adresy banky

Clue PR (Polsko), Daniel J Edelman Ltd (Velká Británie), Edelman.ergo GmbH (Německo, Rakousko, Švýcarsko), Edelman Spain, S.A. (Španělsko), Edelman S.A. (Francie), Edelman S.r.l. (Itálie), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Nizozemsko), Southpaw Productions, s.r.o. (Česká republika), Clue PR (Maďarsko), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Řecko), Comit Communications & Marketing Limited (Irsko), Spotlight PR AB (Švédsko, Norsko, Dánsko)

Odpovídání na požadavky médií týkající se dotazů zákazníků a pomoc společnosti PayPal v aktivitách na sociálních sítích

Jméno, adresa a údaje o účtu všech zákazníků relevantní pro dotazy zákazníků

Alchemy Worx Ltd (Velká Británie)

Vedení výkazů marketingových kampaní

Jméno, e-mailová adresa a podrobnosti o interakci zákaznické kampaně

Carrenza Limited (Velká Británie)

Hostování marketingové databáze

Jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, název domény, stav účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

Dataprovider B.V (Nizozemsko)

Získání marketingových údajů a údajů o firmě pro účely prodeje a marketingu získáváním a obohacováním údajů o firmě a profilů dat nových a stávajících zákazníků

ID požadavku, URL, doména, název společnosti

1000Mercis SA (Francie) a 1000Mercis Ltd (Velká Británie)

Ukládání údajů o uživatelích pro provádění marketingových kampaní pro službu PayPal

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

A McLay & Company Limited (Velká Británie), TNT Post Italia (Itálie)

Pomoc při provádění přímých poštovních a marketingových kampaní offline

Jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, název domény, stav účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Německo), MEILLERGHP GmbH (Německo) a W & J Linney Ltd (Velká Británie)

Pomoc při provádění přímých poštovních a marketingových kampaní offline

Jméno, e-mailová adresa, název firmy, název domény, stav účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal

Medallia, Inc. (USA)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu

Jméno, e-mailová adresa, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

Endlichsommer – werbung in bester gesellschaft mbh (Německo) a Crossover Communication GmbH (Německo)

Pomoc při provádění přímých poštovních a marketingových kampaní offline

Jméno, adresa, název firmy, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal

optivo GmbH (Německo)

Zasílání e-mailů, e-mailový marketing

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, e-mailová adresa, adresa, stav, ID klienta a systém obchodu

Rapp (Francie), Rapp (Velká Británie), Antics (USA), Partner Path

Vývoj, hodnocení a provádění marketingových kampaní

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka nebo partnera, jméno, pracovní pozice, oslovení, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webu obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetích stran používané obchodníkem, chování na webu PayPal

DemandGen AG (Německo)

Provádění e-mailových marketingových kampaní

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

Podpůrné služby pro podnikání – b2s, SAS (Francie), Foule Access SAS (Francie)

Ukládání kontaktních informací obchodníků k marketingové komunikaci s těmito obchodníky

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa URL webové stránky obchodníka

Consultix (Francie a Španělsko) a Quadro Srl (Itálie)

Hostování informací poskytnutých obchodníky a zobrazení části těchto informací na webových stránkách s výčtem stránek, které povolují používání služby PayPal, a navrhování speciálních nabídek uživatelům služby PayPal

Všechny informace poskytnuté obchodníky ve spojitosti s jejich používáním těchto stránek webové stránky PayPal (včetně zejména jména obchodníka, jména kontaktu, e-mailové adresy, loga a informací týkajících se akcí nabízeních uživatelům služby PayPal)

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Francie) (Švédsko), TubeMogul Inc (USA), AdaptTV

Opětovné cílení reklamních kampaní

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách v reklamách a e-mailech zasílaných uživatelům, šifrovaná e-mailová adresa přidružená k uživatelům služby PayPal (bez označení vztahu k účtu)

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irsko), Google (Švédsko), DoubleClick Europe Ltd (Velká Británie), DoubleClick, divize společnosti Google, Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Opětovné cílení reklamních kampaní

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách v reklamách a e-mailech zasílaných, reklamní ID a ID zařízení, šifrovaná e-mailová adresa, šifrované ID zákazníka, šifrované ID obchodníka, hodnota transakce

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Německo), Conversant International Ltd. (Irsko)

Realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem identifikace návštěvníků a jejich přesměrování prostřednictvím reklamních kampaní na míru

Hashované ID účtu PayPal (v případě potřeby) a ID zařízení používané konkrétní osobou, obsah realizovaných reklam a segmentace skupiny uživatelů pro reklamní účely

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irsko), LinkedIn Corporation (USA), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapur)

Opětovné cílení reklamních kampaní

Název firmy, šifrovaná e-mailová adresa přidružená k uživateli služby PayPal (bez označení vztahu k účtu)

StrikeAd UK Ltd. (Velká Británie), Criteo Ltd. (Velká Británie), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc (USA), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi (Velká Británie), Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, divize společnosti Oracle Inc., Criteo SA (Francie), Rocket Fuel

Realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení k segmentaci skupin uživatelů pro marketingové účely

Fiksu, Inc. (USA)

Realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně související s aplikacemi PayPal Mobile

ID zařízení používané pro operační systém Apple iOS, když uživatel nainstaluje aplikaci, zaregistruje se ke službám PayPal, přihlásí se, zapíše se nebo nastaví profilovou fotografii

Heaven SAS (Francie)

Provádění marketingových kampaní pro obchodníky

Jméno obchodníka, adresa URL webových stránek obchodníka, popis zakoupeného zboží a cena zboží

Wire Stone LLC (USA)

Výběr a informování vítězů a předání cen při soutěžních průzkumech, provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, šifrované ID, země nebo město trvalého pobytu či podnikání, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Francie)

Ukládání údajů o uživatelích pro marketingové kampaně a realizace kampaní přímého marketingu

Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo

2engage (Německo) a Quo Vadis (Německo)

Provádění průzkumů trhu

Jméno, název společnosti, adresa, telefonní číslo, název domény, e-mailová adresa, typ a povaha použití služeb PayPal, tržní segment a obecná kategorizace velikosti společnosti a informace o účasti v předchozích průzkumech

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irsko), Twitter, Inc. (USA), (Irsko), AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (SE).

Opětovné cílení reklamních kampaní

Reklamní ID a ID zařízení pro segmentování skupin uživatelů podle jejich chování v aplikaci, šifrovaná e-mailová adresa přidružená k uživatelům služby PayPal (bez uvedení vztahu k účtu), adresa IP, anonymní ID generované soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách, v reklamách a e-mailech doručovaných uživatelům, ID mobilního inzerenta, adresa IP a další metadata přes sadu Facebook SDK v mobilních aplikacích

SurveyMonkey (Švédsko, Španělsko, USA, Portugalsko)

Pomoc při provádění průzkumů mezi uživateli a analýzy rizik, předcházení podvodům a řízení rizik

Jméno, e-mailová adresa a údaje o interakci se zákazníkem během kampaně, jméno obchodníka, datum registrace, datum založení, webové stránky, aktuální a očekávaná hodnota CPV, účel a povaha firmy, analýza rizika pro obchodníky, požadované limity transakcí

 

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), GfK Polonia Sp. z o.o. (Polsko), Millward Brown, Inc. (USA) a Radius Global Market Research, LLC (USA)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Oracle America Inc. (USA),

Oracle Corporation UK Ltd

Vývoj, hodnocení a provádění marketingových kampaní

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka, jméno, název pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webové stránky obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetích stran používané obchodníkem, chování na webové stránce PayPal

Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Velká Británie), Criteo Ltd. (Velká Británie), Criteo Singapore Pte. Ltd

Pomoc s identifikací chování v mobilní aplikaci s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu, pomoc s efektivním vedením a optimalizací kampaní pro mobilní zařízení na sociálních sítích i jinde na webu

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, události v mobilní aplikaci ohledně použití mobilní aplikace konkrétním uživatelem (mimo jiné včetně přihlašovacích údajů, úspěšného dokončení transakce), ale ne údaje o platbě a finanční informace

Obsah reklam pro konkrétní uživatele a případně segmentace skupiny, do které taková osoba patří, pro reklamní účely

Zeuner S.p.A. (Itálie), Accueil Srl (Itálie) a CallCenterNet Italy s.r.l. (Itálie)

Ukládání kontaktních informací obchodníků k marketingové komunikaci s těmito obchodníky

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa URL webové stránky obchodníka

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Odesílání souvisejících služeb (v závislosti na nastavení přihlášení) a reklamních zpráv SMS uživatelům služby PayPal

Číslo mobilního telefonu, jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, kontaktní údaje firmy, název domény, stav účtu, typ účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích a údaje o účtu

Iris (Německo)

Vývoj, hodnocení a provádění marketingových kampaní

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka nebo partnera, jméno, název pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webové stránky obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetích stran používané obchodníkem, chování na webové stránce PayPal

OC&C Strategy Consultants Limited (Velká Británie)

Průzkum trhu a získání přehledu

Anonymizované údaje o účtu a transakcích

PaketPLUS Marketing GmbH (Německo)

Správa marketingových kampaní, distribuce letáků obchodníkům a návazné kroky po kampaních

Jméno spotřebitele, místo, povaha a rozsah podvodu na účtu, název firmy

Eye square GmbH (Německo)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Alliance Data FHC, Inc., obchoduje jako Epsilon International nebo Epsilon Communication Solutions, S.L

Provádění aktivní komunikační kampaně, jako je mimo jiné například rozesílání e-mailů a nabízených oznámení

Kontaktní informace mimo jiné včetně jména, e-mailu, telefonního čísla, anonymní ID souborů cookie, reklamní ID, obsah komunikace pro konkrétní uživatele a případně skupina, do které taková osoba pro účely komunikace patří

Visual IQ, Inc (USA), Visual IQ (Kanada)

Měření mezi zařízeními nebo kanály

Reklamní ID a ID zařízení pro rozdělení uživatelských skupin na segmenty na základě chování aplikace, šifrovaná e-mailová adresa přidružená k uživatelům služby PayPal (bez označení vztahu k účtu), anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách, v reklamách a e-mailech zasílaných uživatelům

aklamio GmbH (Německo, Velká Británie, Španělsko, Francie)

Společnost aklamio používá k získání nových aktivních zákazníků PayPal referenční marketing a program zpětného výběru hotovosti.

Šifrované ID zákazníka, čas, kdy byla provedena registrace a první transakce

Rakuten (Global)

Opětovné cílení reklamních kampaní

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách a v e-mailech zasílaných uživatelům

Realzeit GmbH (Německo)

Realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně, poskytování reklam na míru

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID anebo ID zařízení

Trademob GmbH (Německo)

Realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně, poskytování reklam na míru

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID anebo ID zařízení

Maple Team Limited (Izrael), Unique Digital Marketing Limited (Velká Británie), Havas Media (Francie), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Německo), Spark Foundry GmbH (Německo)

Agentury online médií pro náku digitálních médií za účelem inzerce služeb a produktů PayPal

E-mailová adresa, ID zařízení

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) – EMEA

Opětovné cílení reklamních kampaní

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách a v e-mailech zasílaných uživatelům

Pandora

Opětovné cílení reklamních kampaní

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách a v e-mailech zasílaných uživatelům

Affilio

Opětovné cílení reklamních kampaní

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách a v e-mailech zasílaných uživatelům

Resultados Digitais

Opětovné cílení reklamních kampaní

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách a v e-mailech zasílaných uživatelům

Netfluential Ltd. (Velká Británie)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Greenberg Inc. (USA)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

LatentView Analytics Corporation (US, Velká Británie, Indie)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Hall & Partners Europe Ltd. (Velká Británie)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích

Firefish Ltd. (Velká Británie)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

FocusVision Worldwide Inc. (USA), Focus Vision Inc (Velká Británie)

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Clear Score Technology Ltd. (Velká Británie)

Provádění cílených reklamních kampaní

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách, v reklamách a e-mailech zasílaných uživatelům

VivaKi GmbH (Německo)

Shromažďování anonymních údajů o uživatelích za účelem efektivní optimalizace marketingových kampaní., pomoc s identifikací chování na webových stránkách společnosti PayPal s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu o reklamě šité na míru

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách, v reklamách, aplikacích a e-mailech zasílaných uživatelům, informace o zařízení, prohlížeči a navštívených webových stránkách společnosti PayPal

Adjust GmbH (Německo)

Pomoc s identifikací chování v mobilní aplikaci s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu, pomoc s efektivním vedením a optimalizací kampaní pro mobilní zařízení na sociálních sítích i jinde na webu

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID, šifrované ID zákazníka a ID zařízení používané konkrétní osobou, události v mobilní aplikaci ohledně použití mobilní aplikace konkrétním uživatelem (mimo jiné včetně přihlašovacích údajů, úspěšného dokončení transakce), ale ne údaje o platbě a finanční informace

Obsah reklam pro konkrétní uživatele a případně segmentace skupiny, do které taková osoba patří, pro reklamní účely

Quiller Consultants (Velká Británie)

Podpora práce oddělení pro styk s úřady ve Velké Británii

Marketingové materiály a přehledy produktů společnosti PayPal., občasné případové studie obchodníků. Všechny další sdílené údaje budou veřejným záznamem, např. reakce na konzultaci. Nebudou sdíleny žádné konkrétní údaje o zákaznících ani obchodnících.

iProspect

Optimalizace pro vyhledávače za účelem podpory marketingových týmů PayPal a předávání zpětné vazby k designu webu a problémům s webem

ID souborů cookie, ID zákazníka, země, typ účtu, adresa IP

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Realizace a hodnocení cílených kampaní, segmentace uživatelů pro marketingové kampaně, poskytování reklamy na míru

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID, agregovaná data o instalacích, registracích a konverzích

Crispin Porter Bogusky CP+B (Velká Británie)

Realizace a hodnocení reklamních kampaní

Hodnota transakce (pouze příspěvky), ID obchodníka

Altares D&B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA)

Marketingové informace a údaje o firmě pro účely prodeje, získávání a obohacování údajů o firmě u nových a stávajících klientů

Externí potenciální zákazníci (údaje o potenciální firmě)

Fiksu Inc (USA)

Realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně související s aplikacemi PayPal Mobile

ID zařízení používané pro operační systém Apple iOS, když uživatel nainstaluje aplikaci, zaregistruje se ke službám PayPal, přihlásí se, zapíše se nebo nastaví profilovou fotografii.

Market Bridge (USA)

Segmentace zákazníků s cílem umožnit kvalitnější poskytování služeb

ID účtu, adresa, PSČ, historie účtu, údaje o růstu včetně využití produktů a všech údajů o transakci

Select Media Ltd (Velká Británie), AdCompass Ltd (Velká Británie), Cheetah Mobile Inc. (Čína), Fyber GmbH (Německo)

Realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení k segmentaci skupin uživatelů pro marketingové účely

Debby and Ron Digital LTD (Izrael)

LLC Havas Digital (Havas, Rusko)

Agentura online médií pro vytváření digitálních médií za účelem inzerce služeb a produktů PayPal

Tyto agentury často zpracovávají anonymní soubory cookie, ID zařízení, seznamy cílené reklamy, seznamy s hashovanými e-maily, které oslovují naše zákazníky prostřednictvím mediálních sítí.

Ogury Ltd (Velká Británie), Adara, Inc (USA), RadiumOne, Inc (USA),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (USA)

Realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně, poskytování reklam na míru

Anonymní ID souborů cookie generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách a v e-mailech zasílaných uživatelům, reklamní ID anebo ID zařízení

Integral Ad Science, Inc. (USA), Moat, Inc (USA)

Služby ověřování reklam třetích stran

Signály spojené s chováním, ale nikoli s osobními identifikačními údaji, s ohledem na online reklamní aktivity

Hypothesis Inc.

Provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

Borek media GmbH (Německo)

Pomoc při provádění přímých poštovních a marketingových kampaní offline

Jméno, ID zákazníka, e-mailová adresa, poštovní adresa, název firmy, název domény, stav účtu, předvolby účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal

LookBookHQ (Kanada)

Poskytování služeb souvisejících s produkty obsahu LookBookHQ

Adresa IP zákazníka a potenciálního zákazníka, e-mailová adresa zákazníka

Purestone TFM Limited (Velká Británie)

Provádění rozhovorů se zákazníky a potenciálními zákazníky a průzkumů s cílem vytvořit marketingová sdělení, jako jsou případové studie a příběhy o úspěších

Název firmy zákazníka, jméno kontaktní osoby, kontaktní telefonní číslo

Snap Inc. (USA)

Opětovné cílení reklamních kampaní

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, údaje o instalaci a v aplikaci na základě těchto ID

Mobext (Velká Británie)

Opětovné cílení reklamních kampaní

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou

Teads SA (Francie)

Opětovné cílení reklamních kampaní

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, údaje o instalaci a v aplikaci na základě těchto ID

Spotify AB (Švédsko)

Opětovné cílení reklamních kampaní

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, údaje o instalaci a v aplikaci na základě těchto ID

Apple Search Ads (USA) (Velká Británie)

Uspořádání, realizace a hodnocení reklamních kampaní na platformě Apple Search Ads. Společnost Apple poskytne reklamní obsah uživatelům softwarových aplikací Apple a zařízení Apple.

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, údaje o instalaci a v aplikaci na základě těchto ID

Batch Media GmbH (Německo)

Ověřování reklam a měření viditelnosti reklamy

Data vycházející z kampaně (čas, údaje o kampani, místo, geoinformace, údaje o prohlížeči) i kreativní data ke čtení JavaScript a adresa IP

Qualtrics (USA)

Získávání zpětné vazby od návštěvníků webu paypal.com, zjišťování míry jejich spokojenosti, navrhování konkrétních doporučení k vylepšení webu a hlášení potíží s webem přímo od návštěvníků

Adresa IP, agent uživatele, prohlížeč, typ zařízení, rozlišení obrazovky, velikost prohlížeče, adresa URL stránky, odkazující stránka, odkazující web, počet stránek, doba strávená na webu, doba zaměření na web, datum, den, čas, stav průzkumu (načten, zahájen, dokončen) a vyplněný obsah v případě dokončení, šifrované ID zákazníka, název stránky

RadiumOne (USA)

Realizace a hodnocení chování uživatelů (registrace a transakce) a retargetingu s cílem identifikace návštěvníků a jejich přesměrování prostřednictvím reklamních kampaní na míru

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách, v reklamách a e-mailech zasílaných uživatelům, reklamní ID a ID zařízení, šifrovaná e-mailová adresa, ID zákazníka, ID obchodníka, hodnota transakce, ID transakce, výše schválené půjčky

XING AG (Německo)

Opětovné cílení reklamních kampaní

Názvy firem existujících obchodníků pro srovnání se základnou uživatelů platformy

Cosine (Velká Británie)

Marketing služby PayPal Here

Jméno, příjmení, obchodní název, celkový objem plateb, počet transakcí, adresa, e-mailová adresa

Blueshift (USA)

Zajištění automatického a přizpůsobeného marketingu

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, ID uživatele, město, stát, navštívená stránka a historie nákupů

Smartly (Finsko, Švédsko)

Zajištění reklamy pro konkrétní segmenty a hledání nových potenciálních zákazníků, marketing, analýza produktů a zákazníků

E-mailová adresa, anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými na webových stránkách, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům, reklamní ID a ID zařízení, šifrovaná e-mailová adresa, šifrované jméno, šifrované telefonní číslo, šifrované ID zákazníka, šifrované ID obchodníka, hodnota transakce

Precis Digital (Švédsko)

Povolení přizpůsobené reklamy prostřednictvím systému AdWords

E-mailová adresa

Pipedrive (Švédsko)

Poskytnutí možnosti přímého prodeje

ID zákazníka, název společnosti, e-mailová adresa společnosti

Wunderman (Německo)

Analýzy dat a strategie CRM

Kontaktní údaje a údaje o účtu, mimo jiné včetně jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, ID zákazníka, data narození, anonymního ID v souboru cookie, reklamního ID, segmentu, do kterého daná osoba patří, ID transakce, počtu transakcí PayPal, poměru domácích a zahraničních transakcí, četnosti transakcí, doby od poslední transakce a objemu transakcí, typu účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typu a povahy nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktních údajů oddělení služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počtu transakcí obchodníka, počtu měsíců aktivity a dalších relevantních údajů o účtu nebo transakci

Marketbridge Corporation (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Comscore (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Decipher Inc. (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Maru Group Llc (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

The Nielsen Company (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Factsworks (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Tw Lrw Holdings, Llc (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Business Insider (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Aite Group, Llc (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Meadowlands Consumer Center Inc (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Chadwick Martin Bailey (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

360I Llc (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Mmr Research Associates (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Euromonitor International (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Statista (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Zpo_Ac Nielson (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

IDC (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Aditi Consulting (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

The Tryst Market Research Limited (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Mercator Advisory Group (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Decision Point Research Inc (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Highgate Research Ltd (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Nepa Ab (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Siriusdecisions Inc. (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Pr Uk Ltd (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Consumer Search Hong Kong Ltd. (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Launchbox, Llc. (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Wire Stone (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Kae:Marketing Intelligence Ltd (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Macromill, Inc. (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Wavelengths Consulting (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Dialogue Research, Inc. (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Statista GmbH (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Adcreasians, Inc. (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Sic Em Advertising Inc (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

KPMG

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Access Markets Int'L (Ami) Partners (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Ecommerce Europe (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Tenthwave Digital Ll (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Juniper Research Limited (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Reflect Foretagsutveckling Ab (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Market Resonance (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Duepuntozero Research Srl (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Ivc Research Center (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Lonergan Research (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Delphi Consumer Insights (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

Aquent (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Markmonitor Inc. (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

TRC (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo a také přístup k následujícím údajům: země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

InSites (USA)

provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů

Getfeedback Inc. (USA)

Poskytování zákaznických průzkumů za účelem získání zpětné vazby od zákazníků jménem společnosti PayPal

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, údaje poskytnuté zákazníkem

Accuity Inc. (USA), AdCreasians (USA), Admerasia, Inc. (USA), Madad Marketing LLC (USA), Mixpanel Inc. (USA), Pierry Inc (USA), SixthSense Communications LLC (Singapur), Stewardship Marketing Services (USA)

Kreativní strategie a vývoj, včetně výzkumu, kreativních služeb, průzkumu trhu a marketingu

Podle požadavku: Jméno, e-mailová adresa, název firmy, adresa, země trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, kontaktní údaje na oddělení služeb zákazníkům, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů

CallRail Inc (USA)

Poskytování marketingových služeb

Telefonní číslo a poloha

Chili Piper (USA)

Poskytování marketingových služeb

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a název společnosti

Marketo (USA)

Poskytování marketingových služeb

Elektronické identifikační údaje

Zapier (USA)

Poskytování marketingových služeb

Telefonní číslo a poloha

Mixpanel (USA)

Marketing a analýza produktů a zákazníků. Toto zpracování tvoří základ pro marketing a vývoj procesů a systémů, včetně testování. Cílem je zlepšení našeho sortimentu produktů a optimalizace naší nabídky pro zákazníky.

Uživatelské jméno, město, stát, region

Appointed (Velká Británie)

Pomoc se správou zákazníků a marketingem

Jméno zájemce nebo zákazníka a e-mailová adresa pro domlouvání schůzek s prodejním týmem., e-mailová adresa a jméno zaměstnance

Eventbrite

Správa soutěží a akcí

Jméno, e-mailová adresa

HotJar

Marketing, analýza produktů a zákazníků

Adresa IP zařízení (zaznamenaná a uložená v anonymním formátu), rozlišení obrazovky zařízení, typ zařízení, operační systém a typ prohlížeče, zeměpisná poloha (pouze země), upřednostňovaný jazyk používaný k zobrazení

Die Botschaft Communication GmbH
(Německo)

Vývoj, hodnocení a provádění marketingových kampaní

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka nebo partnera, jméno, pracovní pozice, oslovení, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webu obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetích stran používané obchodníkem, chování na webu PayPal

Scholz & Friends Group GmbH (Německo)

Vývoj, měření a provádění marketingových kampaní na sociálních sítích

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka nebo partnera, jméno, pracovní pozice, oslovení, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webu obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetích stran používané obchodníkem, chování na webu PayPal

6. Provozní služby

Rackspace Inc (USA)

Poskytování služeb hostování a úložiště s cílem pomoci společnosti PayPal poskytovat služby zákazníkům nebo jí to umožnit

Jméno, adresa a e-mailová adresa

Netherlands Infoscore B.V (Nizozemsko a Belgie), KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Německo), Australian Receivables Limited (Austrálie), Media Finanz GmBH, Arvato Polska (Polsko), Transcom (Itálie), Akinika Debt Recovery Limited (Velká Británie), Capita Plc (Velká Británie), Compagnie Francaise du Recouvrement (Francie), Wescot Credit Services Limited (Velká Británie), Hugh J. Ward & Co. Solicitors (Irsko)

Vymáhání dlužných částek

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování a kopie veškeré korespondence ke každému případu týkajícímu se částek, které nám dlužíte (nebo které nám dluží jiná osoba)

Team 4 Collection and Consulting (Španělsko), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunsko), Gothia Financial Group AB (Švédsko), Gothia AS (Norsko), Gothia A/S (Dánsko), Gothia Oy (Finsko), Credit Solutions Ltd (Velká Británie)

Pomoc s procesy vymáhání dlužných částek, včetně odesílání korespondence, a informování agentur pro hodnocení úvěruschopnosti o zákaznících neplnících své závazky

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování, příslušné údaje o chování na účtu a kopie veškeré korespondence (mimo jiné včetně veškeré korespondence relevantní pro informování agentur pro hodnocení úvěruschopnosti) ke každému případu týkajícímu se částek, které nám dlužíte (nebo které nám dluží jiná osoba)

Begbies Traynor Group plc (Velká Británie), Moore Stephens LLP (Velká Británie), Moore Stephens Ltd (Velká Británie), Moore Stephens International Ltd (Velká Británie), Moorhead James LLP (Velká Británie), Comas Srl (Itálie), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Německo), LLC Elitaudit (Rusko), National Recovery Service (Rusko), TDX Group Limited (Velká Británie)

Vyšetřování (mimo jiné včetně provádění inspekcí majetku nebo pracovišť či hodnocení firmy) a/nebo vymáhání (či pomoc s vymáháním) dlužných částek od potenciálně nebo skutečně insolventních zákazníků

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování a kopie veškeré korespondence ke každému případu týkajícímu se částek, které nám dlužíte (nebo které nám dluží jiná osoba)

Webbank (USA)

Pouze pro zákazníky, kteří jsou také zákazníky společnosti Bill Me Later, Inc.: Pomoc s účetními službami a vymáháním dluhů

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu a název poskytovatele zdroje financování

Research in Motion Limited (USA)

Poskytování přístupu ke službě PayPal a jejího používání z mobilního zařízení (například z mobilního telefonu nebo zařízení PDA)

Platné údaje o vašem účtu, které jsou přenášeny v rámci vašeho použití služby PayPal prostřednictvím mobilního zařízení

Digital River Inc. (USA)

Povolení přístupu uživatelů ke službě PayPal a jejího využívání při použití francouzských kreditních karet privátní značky a karet Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer

Přístup k údajům o oprávnění a vypořádání

mediafinanz AG (Německo)

Vymáhání dlužných částek, vyžadování a zpracování informací od (i pro ně) organizací Schufa, Buergel a dalších agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům pro společnost PayPal

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, název firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování, hodnocení úvěruschopnosti získané od agentury, údaje o hodnocení účtu

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Německo), PNO inkasso AG (Německo), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Německo)

Vymáhání a správa dlužných částek, podpora týmů pro vymáhání dlužných částek v případě insolventních zákazníků

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód a název poskytovatele zdroje financování, zůstatek na účtu, datum a částka poslední platby, výsledky kontroly úvěruschopnosti

Informa Solutions GmbH (Německo)

Vyžadování a zpracování informací od organizací Schufa, Buergel (i pro ně) a dalších agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům v souvislosti s organizací ID Checker

Jméno, datum narození, název firmy, právní forma, adresa, e-mailová adresa, registrační číslo společnosti, DIČ, telefonní číslo, doba pobytu na adrese, doba provozování obchodní činnosti, doba využívání služby PayPal, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě a relevantních informací o transakcích, hodnocení úvěruschopnosti obdržené jménem společnosti PayPal od agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, číslo účtu, typ účtu, stav účtu, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, údaje o záporném stavu účtu

Pro účely ověření totožnosti ještě navíc: Další informace obsažené v dokumentech vyžadovaných společností PayPal pro účely hodnocení rizik nebo souladu s předpisy

P K Consultancy Limited (Velká Británie)

Hodnocení rizik a pomoc s odhalováním a prevencí potenciálně nezákonných činů a porušení zásad

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, stav účtu a informace o hodnocení účtu, jak je vyžadováno pro daný účel

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Velká Británie)

Konzultace s ohledem na hodnocení rizik u konkrétních obchodníků a transakcí obchodníků

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, kontaktní údaje firmy, název domény, e-mailová adresa, typ účtu, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, stav účtu a informace o hodnocení účtu, jak je vyžadováno pro daný účel

Accenture (Velká Británie)

Konzultace a revize/analýza údajů s ohledem na data klíčových ukazatelů výkonnosti zákaznického servisu v rámci globálních provozů a výlohy, které zahrnují zpětnou vazbu a stížnosti zákazníků, výkonnost členů týmu ve vztahu k metrikám, jako jsou CSAT, četnost převodů, opakované kontakty

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, kontaktní údaje, typ účtu, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, stav účtu a informace o hodnocení účtu, jak je vyžadováno pro daný účel

Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) and e-Dialog, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Plnění funkcí e-mailu ve vztahu ke službám PayPal (mimo jiné včetně operací, zákaznického servisu, vymáhání pohledávek, marketingových programů a propagačních akcí)

Jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, kontaktní údaje firmy, název domény, stav účtu, typ účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích a údaje o účtu

Salesforce, Inc. (USA)

Plnění funkcí e-mailu ve vztahu ke službám PayPal (mimo jiné včetně operací, zákaznického servisu, vymáhání pohledávek, marketingových programů a propagačních akcí)

Jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, kontaktní údaje firmy, název domény, stav účtu, typ účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích a údaje o účtu, identifikátory UUID kontaktů a zákazníků společnosti iZettle a další doplňující informace o obchodním vztahu

Blue Media S.A. (Polsko)

Ověření totožnosti a skutečnosti, že je uživatel majitelem účtu PayPa, zpracování žádostí o okamžité platby podané uživatelem prostřednictvím služeb Blue Media

Jméno a e-mailová adresa

Consultix GmbH (Německo)

Pomoc s vytvářením firemních účtů PayPal pro obchodníky získané prostřednictvím platební brány jejich banky či jiného smluvního partnera nebo brány služby

Všechny informace poskytnuté obchodníkem (přímo prostřednictvím jeho banky nebo jiného smluvního partnera) za účelem vytvoření firemního účtu PayPal (mimo jiné včetně e-mailové adresy, adresy, názvu firmy, kontaktních údajů firmy a údajů o bankovním účtu)

azionare GmbH (Německo)

Distribuce cen v rámci propagačních cenových nabídek ve službě Facebook

Jméno, e-mailová adresa

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Německo), CartaSi S.p.A – Gruppo ICBPI (Itálie)

Pomoc s přípravou inovativních způsobů platby (jako jsou například aplikace) a zpracování plateb inovativními způsoby platby

Všechny údaje o účtu

Trustwave Holdings Inc. (USA)

Poskytování služeb ověření souladu se standardy PCI pro účty obchodníků a integrace obchodníků

Název firmy, adresa, číslo účtu, typ obchodníka, použitý program souladu s předpisy, úroveň PCI, status PCI, konec platnosti PCI, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka

RR Donnelley and Sons Company (USA)

Poskytování tiskových služeb, jako je například tisk bankovních výpisů a dalších materiálů

Jméno, adresa, e-mailová adresa a údaje o účtu

Scorex (UK) Limited (Velká Británie)

Poskytování technologického řešení, které společnosti PayPal umožní zpracovávat, odesílat a přijímat informace o úvěruschopnosti uživatelů prostřednictvím smluvních agentur pro hodnocení úvěruschopnosti

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na adrese, telefonní číslo, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ (je-li to relevantní)

OXID eSales AG (Německo)

Služby týkající se vývoje a provozu platebního systému pro fyzické prodejny (prodejní místo)

Všechny údaje o účtu a transakcích (v případě potřeby)

Ordermotion, Inc. (USA)

Shromažďování údajů a vytváření nebo dodávání objednávek (přímo zákazníkovi) pro produkt PayPal Here (mimo jiné včetně zařízení podporujících službu PayPal Here)

Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, informace o kreditní kartě a ID plátce ve službě PayPal

Ingram Micro, Inc. (USA) a Ingram Micro (UK) Limited (Velká Británie)

Působení jako distributor produktu PayPal Here pro společnost PayPal (mimo jiné včetně zařízení podporující službu PayPal Here)

Jméno a adresa

Interxion Datacenters B.V.

Poskytování podpory provozu datových středisek pro úvěrový produkt Bill Safe

Všechny relevantní údaje o účtu a transakcích (v případě potřeby)

Lattice Engines, Inc. (USA)

Vývoj a optimalizace prediktivních modelů

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, adresa, e-mailová adresa, adresa URL webové stránky obchodníka

Interact CC Ltd (Velká Británie)

Poskytování pomoci se službou PayPal zákazníkům

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní číslo, kontaktní e-mail, webové stránky, obor podnikání, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě

D+S communication center management GmbH (Německo)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě

The unbelievable Machine Company GmbH

Hostování aplikace BillSafe na serverech

Všechny údaje o účtu

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Zpracování plateb PayPal a poskytování zákaznické podpory jménem obchodníka

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené, data vypršení platnosti zdrojů financování, typ účtu PayPal, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích na účtu

Globalcollect (Nizozemsko)

Zpracování transakcí PayPal, zajištění vypořádání peněžních prostředků mimo systém PayPal a výkaznictví

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené nebo úplné informace o zdroji financování, datum vypršení platnosti zdroje financování, typ účtu PayPal, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích na účtu

Zevas Communications Ltd (Irsko)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě

VoiceSage UK (Velká Británie)

Povolení služeb kontaktování podpory pomocí zpráv SMS

Jméno, telefonní číslo

Trustly Group AB

Poskytnutí možnosti okamžitého převodu peněz zákazníků z jejich bankovního účtu na jejich účet PayPal, ověření totožnosti a skutečnosti, že je uživatel majitelem účtu PayPal, zpracování žádostí o okamžité financování podané uživatelem prostřednictvím služby okamžitého přidání prostředků poskytované partnerem

Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, stav KYC/KYB, údaje o aktivitě na účtu, kód země, ID účtu PayPal, omezení účtu

Mediamedics BV

Poskytnutí možnosti okamžitého převodu peněz zákazníků z jejich bankovního účtu na jejich účet PayPal

Jméno, e-mail a adresa IP

Applause App Quality, Inc. (USA)

Poskytnutí možnosti stažení aplikací PayPal za účelem testování beta verze

E-mailová adresa a země působnosti

Google, Inc. (USA)

Poskytování služeb hostování, úložiště a zpracování založených na cloudu s cílem pomoci službě PayPal se správou údajů o účtu uživatelů i dat shromážděných během jejich používání služeb PayPal nebo umožnit jí tuto správu a poskytování, analýza a zlepšování služeb PayPal

Všechny údaje o účtu, data shromážděná prostřednictvím použití nebo nezbytná k poskytování služeb Paypal a obecněji i všechny informace zmiňované v zásadách ochrany osobních údajů (v každém případě zmiňovaných v tomto oddílu 8 v redigované nebo šifrované formě)

Accenture (Irsko)

Optimalizace technologií a procesů směrování telefonních hovorů

Země zákazníka, týmy, které byly se zákazníkem v kontaktu, jedinečné identifikační číslo koncového zákazníka služby PayPal

Deloitte Tax LLP (USA, Velká Británie, Lucembursko)

Deloitte Tax LLP je partnerem třetí strany pro zajištění souladu s předpisy společnosti PayPal. Deloitte bude kontrolovat údaje o účtu zákazníků a obchodníků PayPal s cílem určit, zda je třeba ohlásit majitele účtu lucemburským úřadům kvůli nesrovnalostem se zákonem FATCA a podat hlášení lucemburským úřadům.

Údaje o účtu zákazníka a obchodníka PayPal a údaje o bankovním účtu, jméno, adresa, e-mailová adresa, jméno zákazníka nebo název firmy, adresa zákazníka nebo firmy, daňové identifikační číslo fyzické osoby, účet zákazníka a daňové dokumenty (W-9, W8-BEN-E), e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, zůstatek na účtu, datum vytvoření účtu, typ právního subjektu, státní občanství

iManage LLC (USA)

Úložiště dokumentů pro právní oddělení

Dokumenty uložené v systému mohou obsahovat také takové údaje o zákaznících, které mohou být zahrnuty například v doložení souladu zákazníka s předpisy.

Syniverse ICX Corporation (USA)

Odesílání textových zpráv zákazníkům

Čísla mobilních telefonů zákazníka, mezinárodní identifikace mobilního účastníka (IMSI) a obsah textových zpráv

McKinsey & Company, Inc. (USA)

Monitorování zákaznického servisu, revize provozu

Jméno, adresa, e-mail, telefon

VXI Global Holdings BV (Velká Británie)

Získání informací k zodpovídání dotazů v rámci služeb zákazníkům

Celé jméno

Datum narození

E-mailová adresa

Fyzická adresa

Telefonní číslo

Finanční údaje – bankovní účet, debetní karta a kreditní karta

Historie transakcí

Údaje o firmě včetně adres URL

SSN/TIN/EIN

Adresa IP

Podrobnosti o protistraně

BeRuby (Španělsko)

Provozování a podpora platformy pro navazování a udržování kontaktů

(Stejné informace jako informace předávané obchodníkovi) Jméno, datum narození, věkové rozmezí, e-mailová adresa, poštovní adresa, město, stát, země, PSČ, stav účtu (ověřený), typ účtu, vytvoření účtu, datum, časové pásmo, národní prostředí, jazyk

Gevekom GmbH (Německo)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům

Název společnosti, jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa URL obchodu, systém obchodu, obor, telefonní číslo, datum registrace PP PLUS, způsobilost pro službu PUI, ID účtu PP

US Direct E-Commerce Limited (Irsko)

Umožňuje obchodníkům ve službě PayPal nákup přepravních štítků k expedici zboží do tuzemska i do zahraničí. Umožňuje obchodníkům PayPal a jejich kupcům sledovat zásilky v reálném čase.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, seznam s údaji o transakcích připravených k odeslání, hodnota transakcí připravených k odeslání, informace o zboží

Genesys Telecommunications Laboratories Inc (USA), Performance Technology Partners LLC (USA)

Pomoc technickým týmům PayPal s řešením potíží spojených se směrováním nebo telefonií

Jméno zákazníka, telefonní číslo, číslo účtu

Fire Spa Consulting & Debt Management (Itálie)

Lowell Investment GmbH (Německo)

Simon Bidco Limited (Velká Británie)

Vymáhání dlužných částek, vyžadování a zpracování informací od organizací Schufa, Buergel a dalších agentur pro hodnocení úvěruschopnosti (i pro ně) a pro boj proti podvodům pro společnost PayPal

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, název firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování, hodnocení úvěruschopnosti získané od agentury, údaje o hodnocení účtu

figo GmbH (Německo), Tink AB (Švédsko)

Za účelem ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem, rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka, sestavení rizikového profilu zákazníka, kontrolování prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, právy účtů PayPal a provádění statistických analýz, umožnění propojení účtu a informační služby anebo služby zahájení platby

Přihlašovací údaje k  bankovnímu účtu, jméno a  příjmení, historie transakcí na účtu, dostupný zůstatek, měna stávajícího účtu

Amazon.com Inc – Alexa Web Information Service (USA)

Posouzení důvěryhodnosti webu prodejce

Jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa

Optima Legal Services Limited (Velká Británie)

Vymáhání dlužných částek, vyžadování a zpracování informací od (i pro ně) organizací Schufa, Buergel a dalších agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům pro společnost PayPal

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, název firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování, hodnocení úvěruschopnosti získané od agentury, údaje o hodnocení účtu

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Švédsko)

Posouzení rizika podvodů, odhalování podvodného a neoprávněného přístupu k účtu

E-mailová adresa, chování zákazníka na internetu

Onfido Ltd. (Velká Británie)

Microsoft Inc. (USA)

Ověřování totožnosti

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru

WNS Global Services Limited (Velká Británie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti

Gigya, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz, výzkum a testování vhodnosti nových produktů

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, slova vyslovená zákazníkem, způsob, jakým zákazník používá klávesnici a kurzor na webu nebo v aplikaci PayPal, přihlašovací údaje nebo tokeny totožnosti pro sociální média (podle rozhodnutí zákazníka)

Boku Inc (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení, telefonní číslo, e-mailová adresa

Early Warning Services LLC

Telefonická služba ověřování – ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Intrum (Švédsko)

Vymáhání dluhů za nezaplacené faktury

Jméno, adresa, číslo sociálního pojištění, údaje z faktury

Crashlytics (USA)

Zajištění analýzy aplikací, hlášení o selhání a statistik

ID uživatele, alias, e-mailová adresa

LynkMobility (Německo)

Odesílání textových zpráv zákazníkům

Číslo mobilního telefonu zákazníka

Datanomers (USA)

Posouzení rizikovosti obchodníků, průzkum nálad ve společnosti

Jméno, registrovaný název firmy, datum narození, adresa, telefonní číslo, DIČ, rodné číslo, e-mailová adresa, firemní web, vlastník firmy a vztahy, hodnocení firmy a nálady ve společnosti

Booyami, Inc (dba Finagraph) (USA)

Posouzení rizika obchodníků, zkoumání finančních výkazů

Název firmy, finanční výkazy

BESS Software Solutions GmbH (Německo)

Poskytování softwaru společnosti PayPal pro splnění povinných hlášení podle předpisů

Jméno, všechny údaje o účtu, informace o úvěru pro obchodníky

Lowell Group (Velká Británie), Moorcroft Debt Recovery (Velká Británie), Robinson Way Limited (Velká Británie), Moreton Smith Receivables (Velká Británie), Fire Spa Consulting & Debt Management (Itálie), HFG Inkasso GmbH (Německo)

Vymáhání dlužných částek

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování a kopie veškeré korespondence ke každému případu týkajícímu se částek, které nám dlužíte (nebo které nám dluží jiná osoba)

Credit Management Outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Irsko), Lucas Credit Services Ltd (Velká Británie), Bridgewood Financial Solutions Limited (Velká Británie), ARC (Europe) Ltd (Velká Británie)

Vymáhání dlužných částek

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice čísla účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování a kopie korespondence

Lowell Financial Ltd (Velká Británie)

Lowell Portfolio Ltd (Velká Británie)

Přijímání údajů o pohledávkách a o účtu pro účely výběru pohledávek

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, údaje o závazcích na účtu, kopie veškeré korespondence týkající se dlužných částek

Thomson Reuters GRC In. dba.

Refinitiv (USA)

Posouzení rizik z hlediska legislativních předpisů a  nebezpečí trestné činnosti, kontrola a sledování ověřování totožnosti zákazníků (sankce, seznamy PEP) – důležité pro mezinárodní vyšetřování

Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, země, místo narození a státní příslušnost

Sitel Group

Poskytování pomoci zákazníkům se službami PayPal

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky

Cedar Rose Int. Services Ltd (Kypr, Rumunsko)

Elektronické ověření totožnosti zákazníka

Jméno, adresa, datum narození

Emailage Corp (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum založení účtu, adresa IP

Amazon Web Services (USA), Apptimize, Inc. (USA), Atlassian Corporation Plc (Austrálie), Bodega Technologies, LLC (USA), Call Copy/Uptivity (USA), Caribbean Airmail (USA), Contentful (USA), DataSafe, Inc (USA), Dropbox (USA), Duo Security (USA), Elasticsearch, Inc. (USA)

Poskytování hostingových, zálohovacích a poradenských služeb a služeb souvisejících se zákazníky, včetně správy a analýzy hovorů, správy rozhraní API, uchovávání údajů, sdílení dokumentů, ověřování, řízení podniku, kurýrních služeb, mobilních řešení, zasílání nabízených oznámení a e-mailů a obecného testování

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, všechny údaje o účtu a související informace

ePlus Technology, Inc. (USA), F5 NETWORKS, Inc, Genpact International Inc. (USA), Golden Gate BBB, Internap Corporation, JAMF Software, LLC (USA), JetBrains Americas, Inc. (USA) , Level 3 Communications, Inc (USA), Microsoft Corporation (USA), NCC Group Security Services Inc. (Velká Británie), Nutanix, Optimizely, Inc., Packet Fusion (ShoreTel), PayKii, Inc., Quality Technology Services, Quantum Corporation, Segment.io, Inc, Signed & Delivered (Filipíny), Soluciones BK SA (Guatamala), Splunk Inc., Sykes Enterprises Incorporated (Salvador), SynapsIndia (Indie), TWILIO, Inc. (USA), Urban Airship, Inc., Usable Net, VXI Global Solutions, LLC (Filipíny), VXI Global Solutions,LLC (Filipíny)

Poskytování hostingových, zálohovacích a poradenských služeb a služeb souvisejících se zákazníky, včetně správy a analýzy hovorů, správy rozhraní API, uchovávání údajů, sdílení dokumentů, ověřování, řízení podniku, kurýrních služeb, mobilních řešení, zasílání nabízených oznámení a e-mailů a obecného testování

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, všechny údaje o účtu a související informace

1099 Pro, Inc. (USA)

Služby související s daněmi

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a úředně vydané identifikační číslo

Agreement Express (USA)

Péče o zákazníky

Jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, DIČ, údaje o platebních kartách a bankovních účtech a úředně vydané průkazy totožnosti

Arroweye (USA)

Výroba a distribuce karet

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobu platby kartou, který zákazník používá

BC Records Management Services (Kanada)

Správa záznamů

Jméno a údaje o účtu

Blackline (USA)

Účetní služby

Jméno a podrobnosti o způsobech platby

Caseware (Kanada)

Poskytování řešení pro boj proti praní špinavých peněz

Jméno, adresa, e-mailová adresa, identifikační údaje, podrobnosti o způsobech platby uživatele a údaje o platebních transakcích

Citrix Sharefile, LLC (USA)

Účetní služby

Jméno, adresa, e-mailová adresa, identifikační údaje, podrobnosti o způsobech platby uživatele a údaje o platebních transakcích

IRS Compliance (USA)

Služby související s daněmi

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a úředně vydané identifikační číslo

Kyriba Corp (USA)

Správa pokladny

Údaje o účtu

Logmein (USA)

Software pro vzdálený přístup

Jméno, adresa, e-mailová adresa

Netsuite, Inc. (USA)

Účetní služby

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu

Peer 1 Network Enterprises, Inc. (Kanada), Switch Ltd. (USA)

Vybavení datových center

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační údaje, podrobnosti o způsobech platby a podrobnosti o platebních transakcích

Thames Card Technology Limited (Velká Británie)

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobu platby kartou, který zákazník používá

TransPerfect (USA)

Překladatelské služby

Jméno, adresa, e-mailová adresa, identifikační údaje, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

Venio LLC (USA)

Služby týkající se nevyžádaného majetku

Jméno, adresa, údaje o účtu a zůstatek na účtu

WalkMe (USA)

Vytváření přehledů a provádění analýz

Uživatelské jméno

Textalk (Švédsko)

Správa objednávek a/nebo nákupů

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, DIČ, informace o kartě nebo platbě

Tableau (USA)

Vytváření přehledů a provádění analýz

Identifikátory UUID organizace, transakce, hodnota transakcí

Smartling (USA)

Pomoc s uživatelským prostředím

Název společnosti, název obchodníka, jakýkoli obsah na veřejných webových stránkách, e-mailová adresa, informace o poloze

Sinch (všude na světě)

Poskytování našich služeb a produktů, plnění příslušných smluv s našimi obchodníky a jiná správa obchodního vztahu s našimi obchodníky

Obchodní jméno obchodníka, telefonní číslo koncového zákazníka

Sentry.io (USA), Papertrail (USA), Fabric Inc (USA), AppSignal (Nizozemsko)

Provádění zákaznické analýzy, správa služeb společnosti iZettle a provádění interních operací, včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, výzkumu a statistických účelů

Protokoly obchodníka

Mandril (USA)

Poskytování našich služeb a produktů, plnění příslušných smluv s našimi obchodníky a jiná správa obchodního vztahu s našimi obchodníky

Jméno, e-mailová adresa

Mailchimp

Komunikace s obchodníkem

Jméno, e-mailová adresa

Webbhuset (Švédsko), Magento (USA)

Platforma pro elektronické obchodování – správa online objednávek od zákazníků a interní správa objednávek od uživatelů

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, DIČ, informace o kartě nebo platbě

Grafana

Zlepšování našich služeb a obecný rozvoj podnikání, jako je například zdokonalení modelů úvěrových rizik s cílem minimalizovat podvody, vývoj nových produktů a funkcí a hledání nových podnikatelských příležitostí

Informace o obchodníkovi a historie účtu

Google Cloud Platform (USA)

Cloudové hostingové služby a služby zpracování v cloudu

Údaje o účtu i údaje generované při používání služeb iZettle a poskytování, analýze a zlepšování služeb iZettle

InfluxData

Zlepšování našich služeb a obecný rozvoj podnikání, jako je například zdokonalení modelů úvěrových rizik s cílem minimalizovat podvody, vývoj nových produktů a funkcí a hledání nových podnikatelských příležitostí

Informace o obchodníkovi a historie účtu

Google Firebase (USA)

Provádění zákaznické analýzy, správa služeb společnosti iZettle a provádění interních operací, včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, výzkumu a statistických účelů

Informace o obchodníkovi a historie účtu

Online Partner AB – G Suite (USA)

Zajištění souladu s interními postupy

Všechny údaje o účtu, data generovaná při použití nebo nezbytná k poskytování služeb iZettle a obecněji i všechny informace zmiňované v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Hunter.io, Vitamina

Komunikace s obchodníky v souvislosti s našimi službami

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o prohlížeči, adresa IP

Infrasec Sweden AB (Švédsko)

Zajištění souladu s platnými zákony, jako jsou například zákony proti praní špinavých peněz a zákony o účetnictví a regulatorní pravidla a požadavky týkající se kapitálové přiměřenosti, které vydávají naše určené banky a příslušné karetní sítě. To znamená, že při zpracování osobních údajů uplatňujeme zásadu „poznej svého zákazníka“ s cílem předcházet případům praní špinavých peněz, financování terorismu a podvodům, odhalit je a prošetřit. Provádíme rovněž kontrolu sankcí a podáváme hlášení daňovým úřadům a policejním, výkonným a kontrolním orgánům.

Číslo organizace obchodníka, název firmy obchodníka, adresa firmy, finanční transakce, informace vztahující se k fakturám

Jeeves Information Systems AB (Švédsko)

Zajištění souladu s platnými zákony, jako jsou například zákony proti praní špinavých peněz a zákony o účetnictví a regulatorní pravidla a požadavky týkající se kapitálové přiměřenosti, které vydávají naše určené banky a příslušné karetní sítě. To znamená, že při zpracování osobních údajů uplatňujeme zásadu „poznej svého zákazníka“ s cílem předcházet případům praní špinavých peněz, financování terorismu a podvodům, odhalit je a prošetřit. Provádíme rovněž kontrolu sankcí a podáváme hlášení daňovým úřadům a policejním, výkonným a kontrolním orgánům.

Informace o zákaznících společnosti iZettle s osobními účty zahrnující celé jméno, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo

Atlassian (Austrálie)

Zajištění souladu s interními postupy

Jméno, e-mailová adresa

Looker (USA)

Interní rozhodování a vykazování

Identifikátory UUID organizace, transakce, hodnota transakcí

FreeIPA

Systém správy identit

Jméno obchodníka, e-mailová adresa, údaje o účtu

Amplitude Inc. (USA), RStudio

Zákaznická analýza

Chování aplikací, události webového portálu

24 Solutions AB (Švédsko)

Zajištění souladu s platnými zákony, jako jsou například zákony proti praní špinavých peněz a zákony o účetnictví a regulatorní pravidla a požadavky týkající se kapitálové přiměřenosti, které vydávají naše určené banky a příslušné karetní sítě. To znamená, že při zpracování osobních údajů uplatňujeme zásadu „poznej svého zákazníka“ s cílem předcházet případům praní špinavých peněz, financování terorismu a podvodům, odhalit je a prošetřit. Provádíme rovněž kontrolu sankcí a podáváme hlášení daňovým úřadům a policejním, výkonným a kontrolním orgánům.

Informace o zákaznících společnosti iZettle s osobními účty zahrnující celé jméno, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo

Skopenow Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, poloha, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno, datum narození, pracovní pozice, školy

Daon, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Telefonní číslo, fotografie (pokud je zákazníkem poskytnuta), zvukové nahrávky, sledované chování při používání webu nebo aplikace PayPal

Selz.com Pty Ltd. (Austrálie)

Povolení využívání platformy a služby pro elektronické obchodování našim obchodníkům

Jméno, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní číslo, název firmy, ID firmy, majitel firmy

Scrive AB (Švédsko)

Řešení pro používání elektronických podpisů

E-mailová adresa, jméno

Redpill Linpro MS AS (Norsko)

IT operace (služby ukládání dat z norských registračních pokladen)

Adresa IP, uživatelské jméno, identifikační údaje zařízení

Codat Limited (Velká Británie)

Standardizace integrace účetního softwaru za účelem přenosu dat mezi účetními softwarovými balíčky a službou iZettle

E-mail, jména, účetní údaje

Selz.com Pty Ltd. (Austrálie)

Povolení využívání platformy a služby pro elektronické obchodování našim obchodníkům

Jméno, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní číslo, název firmy, IČ firmy, majitel firmy

Mailgun Technologies Inc. (USA)

Potvrzení přesnosti e-mailové adresy

E-mailová adresa

Zecible (Francie), iCOVER (Francie)

Mediapost (Francie)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození

Temenos AG (Francie)

Systém záznamu pro produkt s uzavřenou splátkou (Francie).

Jméno zákazníka, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní čísla, příjem

Integreon Managed Solutions Inc. (USA)

Podpůrné služby právního poradenství

Jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, název firmy, adresa URL, ID účtu PayPal a další informace o obchodním vztahu, včetně mimo jiné jména kontaktní osoby a kontaktních informací obchodníka anebo partnera, jehož prostřednictvím je obchodník zprostředkován, popisu produktů prodávaných prostřednictvím služby PayPal, poznámek a informací o nových obchodnících, interních rozhodnutí týkajících se obchodníka, výpočtů výnosů a dalších informací o aktivitě obchodníka zpřístupněných obchodníkem, informací relevantních pro speciální integrace obchodníků a názvu a adresy banky

Cisco Systems Inc (USA)

Umožnění zabezpečeného přenosu údajů

Údaje o účtu

 

GiroSolution AG (Německo)

Umožnění okamžitého přidávání prostředků na účty PayPal prostřednictvím služby Giropay (internetový platební systém v Německu) zákazníkům v Německu.

Jméno, e-mailová adresa, IP adresa

 

Nordea Bank plc (Finsko), Swedbank LC&I, Svenska Handelsbanken AB (Švédsko)

Povolení ověření totožnosti

Jméno, adresa, datum narození a číslo občanského průkazu

 

Belgian Mobile ID NV (BE), Telia Sverige AB (Švédsko)

Povolení ověření totožnosti

Jméno, adresa, datum narození a číslo občanského průkazu

 

Vonage Holdings Corp. (USA), Nexmo Ltd. (Velká Británie), NewVoiceMedia Ltd. (Velká Británie), Vonage Business, Inc. (USA), Nexmo Inc. (USA), Plivo, Inc. (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení, telefonní číslo, e-mailová adresa

 

Intrado Corporation (USA)

Ověření totožnosti a provádění kontrol zaměřených na prevenci a odhalování trestné činnosti, jako je podvod a/nebo praní špinavých peněz

Jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a e-mailová adresa

7. Společnosti skupiny

Společnost PayPal může interně sdílet údaje mezi svými subjekty skupiny po celém světě. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů, a to v oddílu 7 (Přenos údajů do zahraničí).

8. Obchodní partneři

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Lucembursko), eBay Services S. à r.l. (Lucembursko), eBay International AG (Švýcarsko), eBay Corporate Services GmbH (Německo), eBay France SAS (Francie), eBay (UK) Limited (Velká Británie), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Čína), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (dříve GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)), GumTree.com Limited (Velká Británie), Kijiji International Limited (Irsko), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Německo), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irsko), Marktplaats B.V. (Nizozemsko), Private Sale GmbH (Německo), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Lucembursko), StubHub Services S.à r.l. (Lucembursko), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Německo), Zong Inc. (USA) a X.commerce, Inc. (USA), eBay Europe Services Limited (Irsko), eBay GmbH (Německo), Vitamina

Poskytování společného obsahu a služeb zákazníkům (včetně mimo jiné registrace, transakcí, zajištění účtů pro fakturaci přepravy proti výpadku a podpory zákazníků), hodnocení rizik nebo pomoc při odhalování, zabránění či řešení podvodů nebo jiného potenciálně nezákonného jednání a porušení zásad, pomoc při rozhodování týkajícího se jejich produktů, služeb a komunikace, a umožnění oddělení služeb zákazníkům služby eBay kontaktovat společné zákazníky, kteří potřebují podporu k účtu

Jméno, příjmení, název firmy, e-mailová adresa, všechny údaje o účtu, ID transakce, ID reklamace na eBay, datum transakce, typ reklamace (INR, SNAD, výčitky z nákupu atd.), částka reklamace, typ měny, částka náhrady, částka ztráty

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Německo), Coeo Inkasso GmbH (Německo)

Poskytování přizpůsobených služeb a pomoc firemním zákazníkům používajícím službu PayPal

ID transakce, částka, ID účtu PayPal, datum transakce, zdroj financování

Co se sloupce s názvem „Účel“ týče, každá třetí strana (s výjimkou regulačních orgánů, některých zpracovatelů plateb a agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům a skupin společností uváděných na konci této tabulky) plní svůj účel plněním závazků, k jejichž plnění se společnost PayPal s daným subjektem smluvně zavázala. Regulační orgány plní svůj účel v souladu s regulačními cíli a požadavky. Pokud je to v tabulce výslovně uvedeno, zpracovatelé plateb a agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům mohou tyto informace používat v rámci svých databází a předávat je třetím stranám za účelem prevence podvodů a hodnocení úvěruschopnosti, to vše v souladu s platnými podmínkami.