Seznam třetích stran

 

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Seznam třetích stran (jiných než zákazníků společnosti PayPal), kterým mohou být sdělovány osobní údaje

Datum nabytí účinnosti: 1. července 2019

 

 

Předchozí „Seznam třetích stran (jiných než zákazníků společnosti PayPal), kterým mohou být sdělovány osobní údaje“ je k dispozici zde.

 

Proč společnost PayPal tento seznam poskytuje?

Bankovní licence byla společnosti PayPal vydána v Lucembursku. To znamená, že kromě ostatních evropských zákonů musí společnost PayPal dodržovat lucemburské zákony o bankovnictví, včetně bankovního tajemství.

Společnost PayPal publikuje tento seznam v souladu s požadavkem na to, aby byli zákazníci společnosti PayPal v EU, EHP a Švýcarsku, kteří budou využívat služby PayPal a jsou chráněni lucemburskými zákony o bankovnictví, informováni o tom, které další společnosti (dále jen „třetí strany“) mohou obdržet jejich údaje.

 

Proč je tam uvedeno tolik společností?

Společnost PayPal má velký počet zákazníků v EU, EHP a Švýcarsku, kteří využívají službu PayPal k bezpečnému zpracování svých plateb. V zájmu efektivního poskytování služeb je někdy nutné, aby společnost PayPal využila služby poskytované jinými společnostmi.  

 

Poznámka k outsourcovaným službám.  Některé třetí strany a skupina společností PayPal poskytují služby společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal), aby vám společnost PayPal mohla nabízet služby.  S těmito stranami můžeme sdílet údaje, které mohou zahrnovat údaje o účtu, jako jsou vaše osobní anebo obchodní údaje a podrobnosti o vašich transakcích. Tyto třetí strany mají sídla v různých zemích Evropské unie (včetně Francie, Německa, Irska, Španělska, Nizozemska, Bulharska, Itálie, Polska, Kypru, Švédska, Rakouska a Velké Británie) a v USA.  V souladu s lucemburským právem pro finanční sektor jsme tento seznam upravili tak, aby odrážel podrobnosti požadované pro takové převody.  

 Kategorie

Název strany a jurisdikce (v závorkách)

Účel

Sdělované údaje

1. Zpracovatelé plateb

 

Barclays Bank Plc (Velká Británie), HSBC Bank Plc (Velká Británie, Irsko), HSBC Merchant Services LLP (Velká Británie), Bank of America N.A. (EMEA, USA), BA Continuum India Private Limited (Indie), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Velká Británie, USA), BNP Paribas (Francie), Netgiro (Švédsko), Wells Fargo (Irsko, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Velká Británie), OmniPay Limited (Irsko), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Austrálie), ANZ National Bank Limited (Nový Zéland), Transaction Network Services (UK) Limited (Velká Británie).

Za účelem umožnění zpracování plateb, vypořádacích služeb a prevence podvodů.

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích.

 

BNP Paribas (Francie)

Za účelem umožnění zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby BNPP.

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích.

 

 

 

VTB 24 (Rusko)

 

Za účelem umožnění zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby VTB 24.

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Deutsche Bank AG (Německo, Nizozemsko, Francie, Španělsko)

Pro účely možného zpracování přímých inkas v oblasti SEPA.

Jméno, datum provedení transakce, částka, měna a údaje o bankovním účtu uživatele.

 

Royal Bank of Scotland plc (Velká Británie) („RBS“)

Za účelem umožnění zpracování plateb a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby RBS.

Všechny údaje o účtu s výjimkou informací o finančních nástrojích uživatele.

 

Visa Europe Ltd (Velká Británie) včetně systému VMAS společnosti Visa, Mastercard Europe (Mastercard International Incorporated (USA) včetně systému MATCH společnosti Mastercard

Za účelem sdílení informací o rizicích a podvodech v povinné databázi společnosti vydávající kreditní karty, které se týkají vedení účtu obchodníka, což snižuje riziko podvodu a porušení pravidel a standardů systému.

Všechny údaje o účtu obchodníka, situaci na účtu a vedení účtu.

 

Global Payments UK LLP (Velká Británie)

Za účelem umožnění zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby Global Payments.

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích.

 

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (UK) Worldpay (Nizozemsko)

Za účelem umožnění zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby Worldpay.

Všechny údaje o účtu s výjimkou informací o finančních nástrojích uživatele.

 

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Za účelem umožnění zpracování plateb, vypořádacích služeb a prevence podvodů.

Jedinečné ID prodejce,

kód MCC prodejce,

správce databáze prodejce,

autorizovaná podepisující osoba,

adresa, PSČ a kód země prodejce,

telefonní číslo prodejce,

e-mailová adresa prodejce,

adresa URL prodejce,

datum narození (pouze pro osoby samostatně výdělečně činné).

Pouze pro veřejně neobchodované sponzorované obchodníky (např. soukromá společnost, osoba samostatně výdělečně činná), následující údaje pro významného vlastníka (definice je uvedena níže):

  • jméno a příjmení,
  • adresa bydliště, PSČ a kód země,
  • číslo sociálního pojištění nebo datum narození.

Pojem významný vlastník označuje fyzickou osobu, která vlastní alespoň 25 % určité firmy.

Jedinečné ID prodejce,*

kód MCC sponzorovaného obchodníka,

správce databáze sponzorovaného obchodníka,

adresa sponzorovaného obchodníka (město, ulice, PSČ a kód země),

telefonní číslo sponzorovaného obchodníka.

 

JPMorgan Chase Bank, N.A., londýnská pobočka

Boj proti praní špinavých peněz, kontroly sankčních seznamů a ověřování souladu s předpisy.

Jméno obchodníka, země trvalého bydliště a obchodní činnost.

 

Adyen B.V. (Nizozemsko)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb po celém světě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Allied Irish Bank PLC (Velká Británie)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v Evropě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Coinbase Inc. (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb po celém světě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v USA.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v USA.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v Kanadě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

National Australia Bank Ltd. (Austrálie)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v Austrálii.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Network Merchants, LLC. (USA), Network Merchants Inc. (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v USA.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Švédsko)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v Evropě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

WorldPay, Inc. (USA), WorldPay Ltd. (Velká Británie)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb po celém světě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Carta Worldwide (Velká Británie)

Zpracování plateb a marketing pro aplikaci Vodafone Wallet.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa (název ulice, číslo domu, město, stát, PSČ, země), ID plátce, ID smlouvy o fakturaci, daný způsob platby, CMID nebo ID metadat klienta.

 

Nostrum Group Limited (Velká Británie)

Za účelem zpracování žádostí zákazníků společnosti PayPal o úvěrové produkty.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to relevantní) a relevantní informace o transakcích (je-li to relevantní). Všechny informace předložené při žádosti o produkt nebo funkci účtu (včetně informací získaných z účtů na sociálních médiích nebo údajů o online reputaci).

 

TSYS (Velká Británie), TSYS (Německo)

Systém záznamu pro revolvingovou úvěrovou linku (Velká Británie) a splátkový produkt (Německo).

Jméno zákazníka, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní čísla, příjem.

 

Amex Multi-Currency (prostřednictvím společnosti Digital River)

Za účelem umožnění přístupu ke službě PayPal a jejího využití při placení francouzskými kreditními kartami privátní značky a kartami Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Autorizace a údaje o vypořádání.

 

Sofort GmbH (Německo)

Za účelem umožnění zpracování plateb, vypořádacích služeb a prevence podvodů.

Jméno, telefonní číslo.

 

Currence (Nizozemsko)

Za účelem umožnění zpracování plateb, vypořádacích služeb a prevence podvodů.

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích.

 

J.P. Morgan AG.(Německo)

Pro účely možného zpracování přímých inkas v oblasti SEPA.

Jméno, datum provedení transakce, částka, měna a údaje o bankovním účtu uživatele.

 

Scotiabank (Kanada), Westpac (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb, vypořádacích služeb a prevence podvodů.

Jméno, adresa, datum narození, rodné číslo a účel transakce.

 

Swish (Švédsko)

Umožnění služeb pro zpracování plateb

Telefonní číslo

 

Klarna (Švédsko),

Umožnění služeb pro zpracování plateb a zjišťování podvodů

Jméno, adresa, číslo sociálního pojištění, adresa IP

2. Audit

 

PricewaterhouseCoopers Sàrl (Lucembursko)

Za účelem otestování opatření společnosti PayPal proti praní špinavých peněz (AML) a procesu ověřování totožnosti zákazníků (KYC) a za účelem poskytování profesionálních auditorských služeb společnosti PayPal Inc. a jejím dceřiným společnostem.

Kvůli ukázce účtů jednotlivých zákazníků:
jméno, číslo účtu PayPal (ID zákazníka), celková částka obdržená na účet PayPal, celková částka odeslaná z účtu PayPal, typ účtu PayPal a všechny další relevantní údaje o účtu podle potřeby.

3. Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům

Upozorňujeme, že společnost PayPal kromě níže uvedených účelů používá vaše osobní údaje také k odhalování, prevenci a řešení podvodů či jiných nezákonných činů nebo k odhalování, prevenci či řešení porušení zásad nebo platných uživatelských smluv.

 

Socure, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození a adresa IP

 

Pipl, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a datum narození

 

White Pages, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum založení účtu a adresa IP

 

Full Contact, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

E-mailová adresa.

 

CRIF S.p.A (Itálie), Cerved B.I (Itálie), Synectics Solutions Limited (Velká Británie), GB Group plc (Velká Británie), Graydon (Velká Británie), Capita Plc (Velká Británie), UK Data Limited (Velká Británie), ICC Information Limited (Velká Británie), Payment Trust Limited (Velká Británie), 192.com (Velká Británie), 192.com Limited (Velká Británie), i-CD Publishing (Velká Británie) Limited (Velká Británie), Experian Netherlands BV (Nizozemsko), Experian Bureau de Credito SA (Španělsko), Informa D&B SA (Španělsko), CRIBIS D&B S.r.l. (Itálie) a Ellisphere (Francie)

Za účelem ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem nebo kreditní či debetní kartou, pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), zajištění prevence a odhalování zločinů, včetně podvodů či praní špinavých peněz, pomoci s vymáháním dluhu, správy účtů PayPal a provádění statistických analýz.

Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů.

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté těmto agenturám si příslušná agentura pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům může ponechat pro účely auditu a prevence podvodů.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, místo narození, registrační číslo společnosti, DIČ, jedinečný identifikátor firmy, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to relevantní), příslušné informace o transakcích (je-li to relevantní) a DIČ nebo rodné číslo (je-li to relevantní).

 

Callcredit plc. (Velká Británie) včetně databáze SHARE spravované společností Callcredit, Experian Limited (Velká Británie) včetně databází spravovaných společností Experian používaných pro spotřebitelské a obchodní reference včetně vyhledávání úvěrů CAPS a údajů o aktivitě na úvěrových účtech CAIS, Equifax Ltd (Velká Británie), včetně databáze Insight spravované společností Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Velká Británie), Equifax Ibérica S.L. (Španělsko), Transunion LLC

Za účelem ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem nebo kreditní či debetní kartou, rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, pomoci s vymáháním dluhu, správy účtů PayPal a provádění statistických analýz, provádění výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a kontroly systému.

Za účelem ověření totožnosti a průběžné péče o údaje o zákaznících (právní subjekty a členové představenstva, vedoucí představitelé, autorizovaní uživatelé a skuteční vlastníci). 

  • Poskytnutí registračních údajů a informací o firmě za účelem získávání nových subjektů.
  • Poskytnutí údajů třetích stran za účelem prověření a ověření nových a stávajících subjektů.

Za účelem vyhodnocení rizik u subjektu – kontrol pro zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů a/nebo praní špinavých peněz.

Jméno zákazníka, adresa, telefonní číslo, jméno autorizovaného uživatele, e-mailová adresa, číslo občanského průkazu (případně), datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (případně), číslo účtu, relevantní informace o transakcích (případně), zůstatek na účtu, všechny informace dodané a použité k vašemu použití britských produktů „platby PayPal – profesionální verze“, „virtuální terminál“ a „PayPal Here“ a finanční nástroj použitý k zaplacení zařízení se službou PayPal Here.

 

CIFAS (Velká Británie) a databáze CIFAS

Pouze pro uživatele účtů PayPal ve Velké Británii: za účelem prevence a odhalování podvodu (to může zahrnovat kontrolu informací o uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích a o nabídkách a nárocích u všech typů pojištění).

Upozorňujeme, že údaje předané této databázi mohou být:

  • databází uloženy pro účely auditu a prevence podvodů;
  • předány dalším finančním institucím pro účely prevence a odhalování podvodu (včetně prevence praní špinavých peněz), například při kontrole informací o žadatelích o úvěr a další služby, správě úvěru a účtů nebo služeb souvisejících s úvěrem, vymáhání dluhů, kontrole informací o pojistných nárocích a kontrole informací o uchazečích o zaměstnání nebo zaměstnancích;
  • použity k posouzení vašeho profilu rizika a ke spolupráci s relevantními orgány v souladu s požadavky lucemburského zákona z 5. dubna 1993 o finančním sektoru a zákonů týkajících se prevence praní špinavých peněz, terorismu a podvodů (s výjimkou manipulace s osobními údaji v souvislosti s platební schopností osob uváděných v článku 14(1)(d) lucemburského zákona z 5. dubna 1993 o finančním sektoru;
  • přeneseny mimo EU a předávány po celém světě.

Všechny údaje o účtu a situaci ohledně vedení účtu.

 

DueDil Limited (Velká Británie)

Za účelem získání údajů o firmě kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, např. ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví.

Registrační číslo společnosti, název a adresa firmy, jméno, adresa, datum narození ředitelů.

 

Deltavista GmbH (Německo)

Stanovení rizika spojeného s adresou, totožností, pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka, zajištění prevence a odhalování zločinů, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo.

 

Accumio Finance Services GmbH (Německo), Creditreform Boniversum GmbH (Německo), CRIF Bürgel GmbH (Německo), Informa Solutions GmbH (Německo)

Za účelem ověření totožnosti, adresy a telefonního čísla a získání čísel firemních telefonů a adres, 

Za účelem pomoci při rozhodování o úvěruschopnosti zákazníků.

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, stav účtu, zůstatek na účtu, a v případě, že má přenos takových údajů právní opodstatnění, také určité informace o záporném stavu účtu zákazníka, u kterého společnost PayPal požádala o kontrolu úvěruschopnosti z příslušné databáze, a dále webová adresa, DIČ a referenční číslo poskytovatele dat (pokud je to relevantní).

 

SCHUFA Holding AG (Německo), Infoscore Consumer Data GmbH (Německo)

Za účelem ověření totožnosti a adresy a zajištění prevence a odhalování neprovedených plateb přímého inkasa. kontroly spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem a posouzení úvěruschopnosti. 

Za účelem odhalování trestné činnosti, včetně podvodů a/nebo praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, údaje o bankovním účtu (včetně čísla IBAN a kódu BIC), informace o neprovedených platbách přímého inkasa z bankovního účtu a informace o záporném stavu účtu zákazníka.

 

Creditreform Berlin Wolfram KG (Německo), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Německo), Axesor (Španělsko), Ignios (Portugalsko). UC AB (Švédsko), Dynamic Business Information Limited (Velká Británie), Trillium (USA)

Za účelem posouzení úvěruschopnosti obchodníků. Za účelem kontrolování prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, a hodnocení zlepšení procesu ověřování.

Jméno (včetně obchodního jména), adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, jednoznačný identifikační kód podniku.

 

World-Check (Velká Británie)

Za účelem ověření totožnosti.

Všechny údaje o účtu.

 

Global Data Corporation (USA)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů.

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

RSA Security Inc. (USA) a RSA Security Ireland Limited (Irsko)

Za účelem ověření totožnosti.

Všechny údaje o účtu.

 

Mitek Systems B.V. (dříve ID CHECKER.NL B.V.) (Nizozemsko, Irsko)

Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů. Kvůli výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a školení v oblasti rozpoznávání dokumentů.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, doklad totožnosti, adresa, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru.

 

Aristotle International, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Acxiom Ltd (Velká Británie), Acxiom Deutschland GmbH (Německo) a Acxiom France SAS (Francie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů a/nebo praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, datum založení účtu a datum narození.

 

Creditinfo Decision (Česká republika) a DecisionMetrics Limited (Velká Británie)

Za účelem pomoci společnosti PayPal s hodnocením rizikovosti obchodníků.

Všechny údaje o účtech obchodníků.

 

ThreatMetrix Inc. (USA)

Za účelem získávání informací o rizicích v souvislosti s adresou IP a zařízeními, ze kterých zákazníci používají službu PayPal.

Informace o adrese IP a hardwaru zařízení (ID zařízení, adresa IP uživatele a soubory cookie). E-mailová adresa a další údaje získané během registrace.

 

TeleSign Corporation (USA)

Za účelem ověření telefonních čísel, ověření totožnosti a kontroly v rámci prevence a odhalování trestné činnosti, jako jsou podvody či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

AddressDoctor GmbH (Německo)

Za účelem změny struktury údajů o adrese do normalizovaného formátu.

Jméno, adresa, e-mailová adresa.

 

Deutsche Post Direkt GmbH (Německo), AZ Direct GmbH (Německo), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Německo)

Za účelem ověření a změny struktury údajů o adrese do normalizovaného formátu a za účelem ověření jména a adresy.

Jméno, adresa, e-mailová adresa.

 

Mitek Systems Inc. (USA)

Za účelem ověření snímků dokumentů prokazujících totožnost a školení v oblasti rozpoznávání dokumentů.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu, daňové identifikační číslo (číslo sociálního pojištění), osobní doklady a snímky (pokud jsou poskytnuty), vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti.

 

Jumio Inc (USA)

Za účelem získání a ověření dokladů totožnosti a adresy.

Všechny údaje zaznamenané v dokumentech o totožnosti a adrese zákazníka.

 

Au10tix Limited (Kypr),

Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu, DIČ, osobní doklady (pokud jsou poskytnuty), snímky dokladů s potvrzením adresy, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti.

 

Telovia SA (Lucembursko)

Ověření totožnosti a proces ověřování totožnosti zákazníků (KYC) prováděný za účelem boje proti praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození, doklad totožnosti a adresa.

 

Syniverse Technologies, LLC (USA)

Ověření a kontrola kvality údajů o telefonních číslech. Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Signicat AS (Norsko)

Za účelem ověření a prokázání totožnosti.

Jméno, adresa, datum narození a referenční číslo elektronické identifikace.

 

ArkOwl LLC (USA)

Za účelem ověření e-mailové adresy.

E-mailová adresa.

 

Fraudscreen Ltd (Velká Británie)

Za účelem vyhodnocení rizik podvodu.

Jméno a adresa, ID zákazníka, datum narození, adresa, PSČ, e-mailová adresa, telefonní čísla, všechny údaje o účtu a situaci ohledně vedení účtu, relevantní informace o transakcích, informace potřebné při rozhodování a všechny informace poskytnuté a používané v souvislosti s vaší žádostí o produkty určené pro Velkou Británii.

 

Trustev Ltd (Irsko)

Za účelem určení totožnosti pomocí údajů, vztahů a přihlašovacích údajů zákazníka na sociálních médiích.

Jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa a číslo účtu.

 

Tracesmart Ltd (Velká Británie)

Za účelem identifikace zákazníků a pomoci s odhalováním, prevencí a řešení podvodů či jiných nezákonných činů nebo k odhalování, prevenci či řešení porušení zásad nebo platných uživatelských smluv. Kvůli hodnocení zlepšení procesu ověřování.

Titul, jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

La Banque de France (Francie), GB Group plc (Velká Británie), SysperTec Communication (Francie)Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů. Kvůli výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a školení v oblasti rozpoznávání dokumentů.

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

MaxMind, Inc. (USA)

Za účelem odhalování podvodu.

Všechny údaje o účtu a adresa IP, informace o kreditní kartě.

 

Future Route Ltd (Velká Británie)

Za účelem provádění analýzy účetních údajů našich komerčních uživatelů kvůli hodnocení úvěrového rizika v reálném čase.

Jméno, adresa, e-mailová adresa a datum narození.

 

Kount, Inc. (USA)

Za účelem umožnění kontroly kvůli podvodům při zpracování plateb po celém světě.

Jméno, adresa, údaje o otisku zařízení, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

Za účelem odhalování podvodů a zmírňování rizika v souvislosti se zpracováním transakcí.

Zkrácené číslo karty, částka transakce, poměr pro vrácení peněz na kartu, poměr pro úvěr a poměr pro zamítnutí.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti, pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka, kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

 

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté těmto agenturám si příslušná agentura pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům může ponechat pro účely auditu a prevence podvodů.

Jméno, adresa, číslo sociálního pojištění, datum narození, název firmy, oficiální název firmy, DIČ, telefonní číslo firmy.

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti.

 

Soda Software Labs Limited (Velká Británie), Aire Labs Limited (Velká Británie), DueDil Limited (Velká Británie), Creditsafe (Velká Británie), Creditsafe Business Solutions Limited (Velká Británie), Creditsafe USA Inc. (USA), Creditsafe Deutschland GMBH (Německo), Solvabilite Enterprise (Francie), Creditsafe I Sverige AB (Švédsko), Creditsafe Ireland Limited (Irsko), Creditsafe (Švédsko), Safe Information Group NV (Nizozemsko), Yodlee Inc. (USA), Imagini Europe Limited (obchodní název VisualDNA) (Velká Británie), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Velká Británie), Company Watch Limited (Velká Británie), The Sage Group plc (Velká Británie), Xero (Velká Británie), Xero Inc. (USA), Ethoca Limited (Kanada) 

Za účelem ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem nebo kreditní či debetní kartou a rozhodování o úvěruschopnosti zákazníka.

Za účelem ověření totožnosti a průběžné péče o údaje o zákaznících (právní subjekty a členové představenstva, vedoucí představitelé, autorizovaní uživatelé a skuteční vlastníci).

Poskytnutí registračních údajů a informací o firmě za účelem získávání nových subjektů.

Poskytnutí údajů třetích stran za účelem prověření a ověření nových a stávajících subjektů.

• Za účelem vyhodnocení rizik u subjektu – kontrol pro zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů a/nebo praní špinavých peněz.

 

 

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, místo narození, DIČ, číslo cestovního pasu nebo jiné úředně vydané identifikační číslo. Délka pobytu na adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, název společnosti včetně obchodního jména, adresa společnosti, DIČ společnosti nebo jiné úředně vydané identifikační číslo, např. registrační číslo společnosti, vlastníci společnosti, manažeři s rozhodovací pravomocí a skuteční vlastníci. Jméno, adresa, datum narození ředitelů. Způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to relevantní) a příslušné informace o transakcích (je-li to relevantní). Všechny informace předložené při žádosti o produkt nebo funkci účtu (včetně informací získaných z účtů na sociálních médiích nebo údajů o online reputaci).

 

Národní registr dlužníků (Rusko)

Za účelem získání údajů o firmě kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, např. ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví. Za účelem pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka.

Registrační číslo společnosti, název a adresa firmy, jméno, adresa, datum narození ředitelů, obchodní názvy, seznam společností, do kterých jsou ředitelé zapojeni, datum založení nebo registrace společnosti.

 

Focum Solutions B.V. (Nizozemsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození, číslo dokladu totožnosti, typ dokladu totožnosti a telefonní číslo.

 

ID Scan Biometrics Ltd (Velká Británie), ID Scan Research Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Turecko)

 Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování a porovnávání dokumentů nebo odhalování falzifikátů.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu, DIČ, osobní doklady, doklady s potvrzením vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti.

 

Paycasso Verify Limited (Velká Británie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Fotografie zákazníka a snímky dokumentů dodaných zákazníkem včetně všech údajů, které obsahují. Údaje z čipu FR integrovaného v dokumentu (v případě potřeby).

 

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Velká Británie), LexisNexis Risk Solutions (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, a pomoci s ověřováním zákazníků.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo. Fotografie zákazníka a snímky dokumentů dodaných zákazníkem včetně všech údajů, které obsahují. DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti.

 

QGen Limited (Malta)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Fotografie zákazníka a snímky dokumentů dodaných zákazníkem včetně všech údajů, které obsahují. 

 

SmartKYC Ltd (Velká Británie)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa a datum narození.

 

Dun & Bradstreet Limited (Velká Británie), Dun & Bradstreet, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, výzkumu a testování vhodnosti nových produktů.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Global Data Consortium, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo. DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti.

 

 

CRIF GmbH (Rakousko), CRIF Ltd (Švýcarsko), CRIF AG (Švýcarsko)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

UPC BVK (Belgie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Regulatory Data Corporation (USA), Livingston International (Kanada), LSSI Europe Ltd (Velká Británie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz; hledání kontrolních seznamů a negativních zmínek v médiích.

Název firmy nebo jméno fyzické osoby, adresa, telefonní číslo.

 

Soliditet AB (Švédsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Publicis Groupe (Francie)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa a datum narození.

 

Blue Shape SRL (Itálie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, DIČ, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti.

 

PostNL (Nizozemsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Compta S.A. (Portugalsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Deyde Calidad de Datos S.L. (Španělsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Irsko)

Za účelem ověření totožnosti a provádění trvalého hloubkového prověřování údajů o zákazníkovi.

 

Poskytnutí registračních údajů a informací o firmě za účelem získávání nových zákazníků.

Poskytnutí údajů třetích stran k prověření a ověření nových a stávajících zákazníků.

Za účelem vyhodnocení rizik u zákazníka. Za účelem provedení kontrol pro zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ nebo jiné úředně vydané identifikační číslo, doklad totožnosti, adresa a právní postavení, název společnosti, známé alternativní názvy, obchodní jméno, telefonní číslo, vlastníci společnosti, manažeři s rozhodovací pravomocí a skuteční vlastníci. Jméno, adresa, datum narození ředitelů.

.

 

 

Simunix Ltd (Velká Británie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Royal Mail Group Ltd (Velká Británie)

 

Za účelem ověření a změny struktury údajů o adrese do normalizovaného formátu a za účelem ověření jména a adresy.

 

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla.

 

Credit Kudos Limited (Velká Británie)

 

Za účelem vyhodnocení rizik podvodu a úvěrového rizika, ověření příjmů a výdajů.

 

 

Jméno a adresa, ID zákazníka, datum narození, adresa, PSČ, e-mailová adresa, telefonní čísla, všechny údaje o účtu a situaci ohledně vedení účtu, relevantní informace o transakcích, informace potřebné při rozhodování a všechny informace poskytnuté a používané v souvislosti s vaší žádostí o produkty určené pro Velkou Británii.

 

 

Acton International Ltd (USA)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo. DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo hodnocení úvěruschopnosti.

 

Bisnode Norge AS (Norsko)

 

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Bisnode Belgium NV/SA (Belgie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Bisnode Danmark A/S (Dánsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo a občanské registrační číslo.

 

Bisnode Sverige AB (Švédsko)

 

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo a švédské identifikační číslo.

 

Bisnode Deutschland GmbH (Německo)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Deltavista International AG (Švýcarsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

KAPITOL S.A. / NV (Belgie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa a telefonní číslo.

 

Orange Espagne S.A.U

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

SDS (Holandsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Dataxcel Ltd. (Irsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

 

Jméno, adresa, datum narození. DIČ a rodné číslo (je-li to relevantní).

 

Telefónica SA (Španělsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

„CDDN“ – Communicatie Data Diensten Nederland (Holandsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

FrescoData LLC (USA)

 

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Precision Marketing Information Ltd. (Irsko)

 

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Název a adresa.

 

Opplysningen 1881 AS (Norsko)

 

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a telefonní číslo.

 

Liteshell Holdings Ltd (Rusko)

 

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, datum narození a číslo občanského průkazu.

 

Infocore, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa a datum narození.

 

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (USA)

ID podpory a ověřování úvěru u zákazníků a potenciálních zákazníků.

Jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, snímky úředně vydaných průkazů totožnosti: cestovní pasy, občanské průkazy a řidičské průkazy.

 

Neustar Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, výzkumu a testování vhodnosti nových produktů.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa IP.

 

Tradle Inc (USA)

Za účelem získání údajů o zákazníkovi kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, např. ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví. Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, jednoznačný identifikátor firmy, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (je-li to relevantní), příslušné informace o transakcích (je-li to relevantní) a daňový kód (je-li to relevantní). Dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby.

 

BankID (Švédsko)

Za účelem ověření totožnosti

Číslo sociálního pojištění

 

 

Synnex-Concentrix Limited (Velká Británie)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti.

 

BBB.org (USA)

Poskytnutí údajů o firmě a informací za účelem získávání nových zákazníků.

Poskytnutí údajů třetích stran k prověření a ověření nových a stávajících zákazníků.

Za účelem vyhodnocení rizik u zákazníka. Za účelem kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, např. ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví.

Název firmy, adresa, telefonní číslo, e-mail, adresa URL a další podpůrné informace o firmě, mimo jiné jméno kontaktní osoby, kategorie obchodní činnosti, hodnocení BBB.

 

AgFe LLP (Velká Británie)

Provádění statistických analýz, výzkum a testování vhodnosti nových produktů a služeb a kontroly systému. Finanční a konzultační služby, především s ohledem na rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), kontrola prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, pomoci s vymáháním dluhů.

Název společnosti včetně obchodního jména, adresa společnosti, DIČ společnosti nebo jiné úředně vydané identifikační číslo, např. registrační číslo společnosti, vlastníci společnosti, ředitelé společnosti a skuteční vlastníci. Jména, adresy a data narození ředitelů. Jméno, adresa a datum narození osoby, která podává žádost o vytvoření účtu PayPal. Veškeré informace poskytnuté při podání žádosti o produkt nebo funkci účtu.

 

Payfone Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení, e-mailová adresa, slova vyslovená zákazníkem a způsob, jakým zákazník používá klávesnici a kurzor na webu nebo v aplikaci PayPal.   

 

West Corporation (USA)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení, e-mailová adresa, slova vyslovená zákazníkem a způsob, jakým zákazník používá klávesnici a kurzor na webu nebo v aplikaci PayPal.   

 

Orange S.A. (Francie)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

 Bouygues Telecom (FR)

 

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

 Free Mobile (Francie)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Societe Francaise du Radiotelephone (Francie)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Německo)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Orange Polska S.A. (Polsko)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

T-Mobile Polska S.A. (Polsko)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Orange Espagne SAU (Španělsko)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Vodafone España, S.A.U a Vodafone Ono, S.A.U (Španělsko)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Swisscom (Schweiz) AG (Švýcarsko)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Telefónica UK Limited (Velká Británie)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Hutchison 3G UK Ltd (Velká Británie)

Za účelem ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS).

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

JT (Jersey) Limited (Jersey)

Za účelem usnadnění ověření údajů o telefonu kvůli prevenci podvodů a dále k zajištění kontaktu se zákazníky (prostřednictvím telefonu a zpráv SMS) poskytnutím brány poskytovatelům telekomunikačních služeb.

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Voxbone (Belgie)

Za účelem ověření zprávou SMS a telefonem a služeb ověřování totožnosti.  K testování vhodnosti nových služeb.

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení a telefonní číslo.

 

Vodafone (Velká Británie)

Za účelem ověření telefonních čísel, ověření totožnosti a kontroly v rámci prevence a odhalování trestné činnosti, jako jsou podvody či praní špinavých peněz.

Jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo ověření totožnosti.

 

Jersey Telecom (Jersey)

Za účelem ověření telefonních čísel, ověření totožnosti a kontroly v rámci prevence a odhalování trestné činnosti, jako jsou podvody či praní špinavých peněz.

Jméno, datum narození, adresa, číslo IMEI mobilního zařízení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo ověření totožnosti.

 

iConectiv (USA)

Za účelem ověření telefonních čísel, ověření totožnosti a kontroly v rámci prevence a odhalování trestné činnosti, jako jsou podvody či praní špinavých peněz.

Jméno, datum narození, adresa, číslo IMEI mobilního zařízení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, DIČ, rodné číslo, místo narození, informace o dokladu totožnosti a jakékoli další údaje o totožnosti požadované společností PayPal pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy nebo ověření totožnosti.

 

DNB ID Solutions AS (Norsko)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly v rámci prevence a odhalování trestné činnosti, jako jsou podvody či praní špinavých peněz, a také za účelem výzkumu a testování vhodnosti nových produktů.

Informace o dokladu totožnosti, včetně elektronických informací uvedených v pasu s čipem (pokud je poskytnut zákazníkem).

 

EZMCOM, Inc (USA)

Za účelem ověření totožnosti, extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, informace o přepravě, doklady potvrzující totožnost a adresu, DIČ, osobní doklady (pokud jsou poskytnuty), snímky dokladů s potvrzením adresy, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti.

 

Ocrolus, Inc. (USA)

Hodnocení finanční situace a prevence podvodů

Obrázky bankovních výpisů dodaných zákazníky.

 

Scanovate Ltd (Izrael), OriginID (Nový Zéland), Idenfy (Litva), IDnow GmbH (Německo), Bluink Ltd. (Kanada)

Acuant, Inc. (USA), IDMerit (USA), Cambridge Blockchain, Inc. (USA), Trusona, Inc. (USA)

Za účelem ověření snímků dokladů totožnosti, rozpoznávání dokumentů, testování funkcí ověřování, ověřování způsobů platby a pořizování dat.

Jméno, adresa, datum narození, doklady totožnosti, snímky dokladů s potvrzením adresy, daňové identifikační číslo.

4. Finanční produkty

 

Argus Information and Advisory Services (USA)

Poskytování finanční analýzy, řešení pro hodnocení a poradenské služby.

Informace o obchodnících, informace o zákaznících a data transakce včetně šifrovaného ID PayPal.

 

La Poste (Francie)

Za účelem vyřešení technických problémů a stížností uživatelů (když je služba PayPal nabízena obchodníkem prostřednictvím platebního řešení společnosti La Poste).

Údaje o účtu potřebné k vyřešení problému nebo stížnosti.

 

Santander UK Cards Limited (Velká Británie)

Za účelem realizace společných marketingových kampaní pro PayPal Credit a PayPal MasterCard, modelování rizik, prosazování obchodních podmínek pro PayPal Credit a PayPal MasterCard.

Jméno, adresa, e-mailová adresa a údaje o účtu (mimo jiné včetně stavu účtu).

 

PrePay Technologies Limited (obchoduje jako PrePay Solutions) (Velká Británie)

Za účelem realizace společných marketingových kampaní pro předplacenou kartu PayPal, modelování rizik a podvodů a prosazování obchodních podmínek pro předplacenou kartu PayPal.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození a údaje o účtu.

 

Société Générale (Francie), La Banque Postale (Francie), BNP Paribas (Francie) a Crédit Mutuel (Francie)

Účely fakturace.

Pouze pro obchodníky používající službu PayPal prostřednictvím platebního řešení partnera: ID obchodníka, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal a podle potřeby i vypovězení účtu PayPal.

 

Findomestic Banca (Itálie), Cetelem S.A., Cofidis (Francie) a Cofinoga S.A. (Francie)

Registrace kreditní karty vydané společností vydávající kreditní karty k účtu PayPal uživatele a zpracování žádostí o platby podaných stejným uživatelem.

Jméno, adresa, datum narození (případně), číslo kreditní karty, datum konce platnosti karty, třímístný bezpečnostní kód karty (eventuálně) a částka žádosti o platbu a údaje o účtu nutné k vyřešení podvodu nebo sporu.

 

Cofidis (Francie)

Za účelem umožnění zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí prováděných prostřednictvím společnosti Cofidis.

Jméno, e-mailová adresa, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo, datum registrace, počet plateb obdržených od ověřených uživatelů služby PayPal, informace o tom, zda má zákazník ověřený bankovní účet, údaje o transakcích a údaje o neúspěšných platbách

 

 

 

 

 

Deloitte Consulting Inc. (USA)

Podpůrné služby finančního poradenství.

Jméno zákazníka nebo název firmy, adresa zákazníka nebo firmy, daňové identifikační, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, zůstatek na účtu, datum vytvoření účtu, typ právního subjektu, státní občanství.

 

Paga más Tarde (Španělsko)

Za účelem umožnění zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí prováděných prostřednictvím společnosti Paga más Tarde.

Jméno, datum narození, věkové rozmezí, e-mailová adresa

poštovní adresa, město, stát, země, stav účtu, typ účtu, datum vytvoření účtu, časové pásmo, národní prostředí, jazyk

 

Oney (Itálie) (Francie)

Za účelem umožnění zpracování plateb, ochrany proti podvodům a řešení sporů u transakcí prováděných prostřednictvím společnosti Oney.

Jméno, e-mailová adresa, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo, datum registrace, počet plateb obdržených od ověřených uživatelů služby PayPal, informace o ověření a informace o transakcích.

5. Obchodní partnerství

 

Royal Mail Group Plc. (Velká Británie) a Pitney Bowes Inc. (USA)

Za účelem zajišťování automatizovaného tisku štítků pro prodejce používající službu PayPal a portál eBay, poskytování poštovních a doručovacích služeb, vyúčtovávání plateb a hodnocení rizik nebo pomoci s odhalováním, prevencí a řešení podvodů či jiných potenciálně nezákonných činů a porušení zásad.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, částka za poštovní transakci, údaje o účtu, adresa IP, údaje na přepravním štítku, historie prodeje a historie nákupu.

 

Trustwave (USA, Velká Británie)

Za účelem poskytování na míru přizpůsobených služeb, pomoci obchodníkům s používáním služby PayPal a usnadnění procesu dosažení souladu se standardy PCI DSS.

Jméno, e-mailová adresa a číslo účtu PayPal.

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Lucembursko)

Pro účely požadavků v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a procesem ověřování totožnosti zákazníků.

Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, národnost, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.

 

Harrow Council (Velká Británie)

Vyplácení peněžních prostředků příjemcům prostřednictvím služby PayPal.

Všechny údaje o účtu.

 

Cloud IQ (Velká Británie)

Telemarketingový prodej a zákaznická podpora pro firemní zákazníky

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě.

 

Borderlinx (Velká Británie)

Za účelem poskytování na míru přizpůsobených služeb a pomoci firemním zákazníkům používajícím službu PayPal.

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě.

 

 

WebInterpret (Francie)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům.

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě.

 

Apple Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontrolování řízení rizik, prevence a odhalování zločinů, jako je podvod.

Jméno, příjmení, e-mail, informace o tom, zda je e-mailová adresa ověřena, telefonní číslo, adresa, stav účtu, typ účtu, informace o tom, kdy byl účet vytvořen, zda zákazník v uplynulých 30 dnech provedl nákup prostřednictvím služby PayPal (ano nebo ne) a zda během posledních 30 dní došlo ke změně fakturačních údajů (ano nebo ne).

 

Schenker (Švédsko)

Za účelem zajištění dopravy a usnadnění dodání zboží prodaného nebo zakoupeného na webu.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

DHL (Švédsko)

Za účelem zajištění dopravy a usnadnění dodání zboží prodaného nebo zakoupeného na webu.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

 

Sello (Švédsko)

Za účelem poskytování služeb větším prodejcům, umožnění nákupu zboží, umožnění hromadných zápisů a správy objednávek.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, alias

 

 

Twilio (Švédsko)

Za účelem zasílání zpráv SMS zákazníkům pro ověření totožnosti.

 

Jméno, telefonní číslo.

 

Sutherland Global Services Inc. (USA a Filipíny)

Za účelem umožnění telefonické a e-mailové podpory zákazníků a marketingových služeb.

Jméno (Název), adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené nebo kompletní informace o způsobu platby (v závislosti na případu), datum vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy transakcí a přehledy pro zákazníka, korespondence v souvislosti s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích.

 

Nuance Communications Inc. (USA)

Za účelem kalibrace a optimalizace funkce rozpoznávání řeči pro telefonickou zákaznickou podporu.

Záznam ukázky telefonních hovorů zákaznického servisu, který může obsahovat jakékoli nebo veškeré údaje o účtu sdělené během hovoru.

 

ICT Group Inc. (USA)

Za účelem provádění a umožnění telefonického zákaznického servisu.

Jméno, adresa, telefonní číslo a číslo účtu PayPal.

 

Lithium Technologies Inc. (USA)

Za účelem poskytování zákaznického servisu pro zákazníky, kteří se na společnost PayPal obracejí přes sociální média.

Informace poskytované zákazníkem prostřednictvím sociálních médií, mezi které může patřit jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, uživatelská jména na sociálních médiích, stručné a omezené nebo úplné informace o zdroji financování (podle konkrétního případu), datum vypršení platnosti zdroje financování, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy a přehledy zákazníka, korespondence související s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích.

 

Attensity Europe GmbH

Za účelem poskytování zákaznického servisu pro zákazníky, kteří se na společnost PayPal obracejí přes sociální média.

Informace poskytované zákazníkem prostřednictvím sociálních médií, mezi které může patřit jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, uživatelská jména na sociálních médiích, stručné a omezené nebo úplné informace o zdroji financování (podle konkrétního případu), datum vypršení platnosti zdroje financování, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy a přehledy zákazníka, korespondence související s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích.

 

ILinc Communications, Inc. (USA)

Za účelem zajišťování webinářů (online seminářů) pro obchodníky na platformě ILinc.

Jméno, e-mailová adresa obchodníků.

 

ePerformax Contact Centers & BPO (USA)

Za účelem poskytování zákaznického servisu v souvislosti s platbami po celém světě.

Jméno (Název), adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené nebo kompletní informace o způsobu platby (v závislosti na případu), datum vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy transakcí a přehledy pro zákazníka, korespondence v souvislosti s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích.

 

CallPoint New Europe AD, TELUS International Europe (Bulharsko)

Za účelem poskytování služby proplacení poštovného při vrácení.

Jméno, e-mailová adresa, ID transakce PayPal, informace o vratce platby (kategorie vracené položky, důvod vrácení, částka vratky, měna, země, ve které došlo k vrácení, typ vratky) a přepravní doklady.

 

Key Performance Group SAS, Francie

Správa programu doporučení pro registrované uživatele PayPal.

Jméno, příjmení, e-mail, ID zákazníka, informace o transakcích týkající se odměn za doporučení.

 

New Relic, Inc. (USA)

Za účelem provádění analýzy, která nám umožní řešit chyby v poskytování služeb po celém světě.

Data protokolu a agregovaná data o výkonu služby.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

Za účelem upozorňování techniků v pracovní pohotovosti po celém světě, že byl doručen e-mail.

Předmět daného e-mailu.

 

Sumologic, Inc. (USA)

Za účelem provádění analýzy, která nám umožní řešit chyby v poskytování služeb po celém světě.

Data protokolu a agregovaná data o výkonu služby.

 

IPSA International

Za účelem pomoci při vyšetřování podezřelých aktivit v souvislosti s praním špinavých peněz, financováním terorismu nebo porušení globálních sankcí a následného ohlášení regulačním orgánům.

Jméno, alternativní jména, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla, časové pásmo, číslo cestovního pasu, národnost, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, číslo řidičského průkazu, číslo sociálního pojištění nebo jiné státem vydávané identifikační číslo, údaje o transakcích a aktivitách na účtu, způsob platby (bankovní účet, číslo kreditní karty).

 

CCC Leipzig (Německo)

CCC GmbH (Německo)

Outsourcing zákaznického servisu v rámci globálního provozu z německého trhu.

Celé jméno, datum narození, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo, finanční údaje (bankovní účet, debetní a kreditní karta), historie transakcí, údaje o firmě včetně adres URL, číslo sociálního pojištění / daňové identifikační číslo / identifikační číslo zaměstnavatele, adresa IP

Podrobnosti o protistraně.

 

 

Telus International Europe

Kontaktní centrum zákaznického servisu za účelem kontroly důvodů neaktivity a prošetření případných technických závad či problémů.

Jméno, telefonní číslo, typ uživatele (na základě počtu transakcí), e-mailová adresa, historická technická data uživatele.

 

 

24/7 (Filipíny)

 

 Živý chat a získávání potenciálních zákazníků

Informace poskytnuté zákazníkem, například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, historie předchozích chatů.

 

Teleperformance (Švédsko) (Německo) (Malajsie)

 

Za účelem vyřizování dotazů zákazníků přes telefon, chat i e-mail

Všechny údaje o účtu

 

Kundo (Švédsko)

 

Za účelem poskytování služeb zákazníkům přes e-mail

Jméno, e-mailová adresa, adresy IP a obsah e-mailů

 

Servit (Švédsko)

 

Za účelem poskytování služeb zákazníkům přes e-mail

Jméno, e-mailová adresa, adresy IP a obsah e-mailů

 

Livechat (Polsko)

Živý chat a získávání potenciálních zákazníků

Informace poskytnuté zákazníkem, například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, historie předchozích chatů.

 

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Velká Británie, Německo); Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Velká Británie, Německo)

Výroba debetních karet a jejich zasílání poštou

Jméno, dodací adresa, údaje o kartě, 

 

Aplazame SL. (Španělsko)

Úvěrové služby

 

Jméno, e-mailová adresa, typ účtu, relevantní informace o transakcích.

6. Marketing a styk s veřejností

 

Northstar Research Partners (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu.

Jméno, e-mailová adresa, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

Ipsos Mori UK Limited (Velká Británie), Ipsos GmbH (Německo), Ipsos SAS (Francie) a FactWorks GmbH (Německo), TNS Deutschland GmbH (Německo), The Tryst Market Research Limited (Velká Británie), The Modellers LLC (USA), Hall and Partners Europe Ltd. (Velká Británie), Hall and Partners LLC (USA), Factworks LLC (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Lieberman Research Worldwide LLC (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Forrester Research, Inc. (USA), Forrester Switzerland GmbH / Forrester Research BV (Švýcarsko)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Opinion Labs Inc. (USA), Sky Consulting (Francie), Acuity ETS Ltd. (Velká Británie), I+E Research (Německo)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Adwise (Francie) a Axance (Francie)

Za účelem provádění průzkumů v rámci marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

BD Network Limited (Velká Británie), Tullo Marshall Warren Limited (Velká Británie), MyCash (Francie), Crowd Guru (DE)

Za účelem přípravy a realizace propagačních akcí pro zákazníky.

Jméno, adresa a e-mailová adresa.

 

Salesforce.com, Inc. (USA)

Za účelem ukládání kontaktních informací obchodníka a také dalších informací o obchodním vztahu.

Jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, název firmy, adresa URL, ID účtu PayPal a další informace o obchodním vztahu, včetně mimo jiné jména kontaktní osoby a kontaktních informací obchodníka anebo partnera, jehož prostřednictvím je obchodník zprostředkován, popisu produktů prodávaných prostřednictvím služby PayPal, poznámek a informací o nových obchodnících, interních rozhodnutí týkajících se obchodníka, výpočtů výnosů a dalších informací o aktivitě obchodníka zpřístupněných obchodníkem, informací relevantních pro speciální integrace obchodníků a názvu a adresy banky.

 

Clue PR (Polsko), Daniel J Edelman Ltd (Velká Británie), Edelman.ergo GmbH (Německo, Rakousko, Švýcarsko), Edelman Spain, S.A. (Španělsko), Edelman S.A. (Francie), Edelman S.r.l. (Itálie), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Nizozemsko), Southpaw Productions, s.r.o. (Česká republika), Clue PR (Maďarsko), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Řecko), Comit Communications & Marketing Limited (Irsko), Spotlight PR AB (Švédsko, Norsko, Dánsko)

Za účelem odpovědí na požadavky médií týkající se dotazů zákazníků a pomoci společnosti PayPal v aktivitách na sociálních sítích.

Jméno, adresa a údaje o účtu všech zákazníků relevantní pro dotazy zákazníků.

 

Alchemy Worx Ltd (Velká Británie)

Za účelem vedení výkazů marketingových kampaní.

Jméno, e-mailová adresa a podrobnosti o interakci zákaznické kampaně.

 

Carrenza Limited (Velká Británie)

Za účelem hostování marketingové databáze

Jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, název domény, stav účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

Dataprovider B.V (Nizozemsko)

Za účelem získání marketingových údajů a údajů o firmě pro účely prodeje a marketingu získáváním a obohacováním údajů o firmě a profilů dat nových a stávajících zákazníků.

ID požadavku, URL, doména, název společnosti.

 

1000Mercis SA (Francie) a 1000Mercis Ltd (Velká Británie)

Za účelem ukládání dat uživatelů pro provádění marketingových kampaní pro službu PayPal.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

A McLay & Company Limited (Velká Británie), TNT Post Italia (Itálie)

Za účelem provádění offline přímé pošty a marketingových kampaní.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, název domény, stav účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Německo), MEILLERGHP GmbH (Německo) a W & J Linney Ltd (Velká Británie)

Za účelem provádění offline přímé pošty a marketingových kampaní.

Jméno, e-mailová adresa, název firmy, název domény, stav účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal.

 

Medallia, Inc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu.

Jméno, e-mailová adresa, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

Endlichsommer – werbung in bester gesellschaft mbh (Německo) a Crossover Communication GmbH (Německo)

Za účelem provádění offline přímé pošty a marketingových kampaní.

Jméno, adresa, název firmy, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal.

 

optivo GmbH (Německo)

Za účelem zasílání e-mailů, e-mailový marketing.

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, e-mailová adresa, adresa, stav, ID klienta a systém obchodu.

 

Acxiom France SAS (Francie), Acxiom Ltd (Velká Británie) a Acxiom GmbH (Německo)

Za účelem shromažďování dalších informací o uživateli a přesnějších cílených marketingových kampaní.

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, včetně podvodů a/nebo praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, datum založení účtu a datum narození.

 

Rapp (Francie), Rapp (Velká Británie), Antics (USA), Partner Path

Za účelem vyvíjení, měření a provádění marketingových kampaní.

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka nebo partnera, jméno, pracovní pozice, oslovení, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webu obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetích stran používané obchodníkem, chování na webu služeb PayPal.

 

DemandGen AG (Německo)

Za účelem provádění e-mailových marketingových kampaní.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

Podpůrné služby pro podnikání – b2s, SAS (Francie), Foule Access SAS (Francie)

Za účelem ukládání kontaktních informací obchodníků k marketingové komunikaci s těmito obchodníky.

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa URL webové stránky obchodníka.

 

Consultix (Francie a Španělsko) a Quadro Srl (Itálie)

Za účelem hostování informací poskytnutých obchodníky a zobrazení části těchto informací na webových stránkách s výčtem stránek, které povolují používání služby PayPal, a navrhování speciálních nabídek uživatelům služby PayPal.

Všechny informace poskytnuté obchodníky ve spojitosti s jejich používáním těchto stránek webové stránky PayPal (včetně zejména jména obchodníka, jména kontaktu, e-mailové adresy, loga a informací týkajících se akcí nabízeních uživatelům služby PayPal).

 

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Francie) (Švédsko), TubeMogul Inc (USA), AdaptTV

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům. Šifrovaná e-mailová adresa spojená s uživateli PayPal (bez označení vztahu k účtu).

 

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irsko), Google (Švédsko), DoubleClick Europe Ltd (Velká Británie), DoubleClick, divize společnosti Google, Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapur)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům. Reklamní ID a ID zařízení, šifrovaná e-mailová adresa, šifrované ID zákazníka, šifrované ID obchodníka, hodnota transakce.

 

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Německo), Conversant International Ltd. (Irsko)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem identifikace návštěvníků a jejich přesměrování prostřednictvím reklamních kampaní na míru.

Hashované ID účtu PayPal (v případě potřeby) a ID zařízení používané konkrétní osobou, obsah realizovaných reklam a segmentace skupiny uživatelů pro reklamní účely.

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irsko), LinkedIn Corporation (USA), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapur)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Název firmy, šifrovaná e-mailová adresa spojená a uživateli PayPal (bez označení vztahu k účtu)

 

StrikeAd UK Ltd. (Velká Británie), Criteo Ltd. (Velká Británie), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc (USA), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi (Velká Británie), Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, divize společnosti Oracle Inc., Criteo SA (Francie), Rocket Fuel,

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně.

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení k segmentaci skupin uživatelů pro marketingové účely.

 

Fiksu, Inc. (USA)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně související s aplikacemi PayPal Mobile.

ID zařízení používané pro operační systém Apple iOS, když uživatel nainstaluje aplikaci, zaregistruje se ke službám PayPal, přihlásí se, zapíše se nebo nastaví profilovou fotografii.

 

Heaven SAS (Francie)

Za účelem provádění marketingových kampaní pro obchodníky.

Jméno obchodníka, adresa URL webových stránek obchodníka, popis zakoupené položky a cena položky.

 

Wire Stone LLC (USA)

Za účelem výběru a informování vítězů a předání cen při soutěžních průzkumech. Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, šifrované ID, země nebo město trvalého pobytu či podnikání, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Francie)

Za účelem uložení údajů o uživateli pro marketingové kampaně a realizace kampaní přímého marketingu.

Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

 

2engage (Německo) a Quo Vadis (Německo)

Za účelem provádění průzkumů trhu.

Jméno, název společnosti, adresa, telefonní číslo, název domény, e-mailová adresa, typ a povaha použití služeb PayPal, tržní segment a obecná kategorizace velikosti společnosti a informace o účasti v předchozích průzkumech.

 

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irsko), Twitter, Inc. (USA), (Irsko), AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (SE).

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Reklamní ID a ID zařízení pro segmentování skupin uživatelů podle jejich chování v aplikaci, šifrovaná e-mailová adresa spojená s uživateli PayPal (bez uvedení vztahu k účtu), adresa IP, anonymní ID generované soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklam a e-mailů doručovaných uživatelům. ID mobilního inzerenta, adresa IP a další metadata přes sadu Facebook SDK v mobilních aplikacích.

 

SurveyMonkey (Švédsko, Španělsko, USA, Portugalsko)

Za účelem provádění průzkumů mezi uživateli.

Jméno, e-mailová adresa a podrobnosti o interakci zákaznické kampaně.

 

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), GfK Polonia Sp. z o.o. (Polsko), Millward Brown, Inc. (USA) a Radius Global Market Research, LLC (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Oracle America Inc. (USA),

Oracle Corporation UK Ltd

Za účelem vyvíjení, měření a provádění marketingových kampaní.

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka, jméno, název pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webové stránky obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetích stran používané obchodníkem, chování na webové stránce PayPal.

 

Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Velká Británie), Criteo Ltd. (Velká Británie), Criteo Singapore Pte. Ltd

Za účelem pomoci s identifikací chování v mobilní aplikaci s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu, za účelem pomoci s efektivním vedením a optimalizací kampaní pro mobilní zařízení na sociálních sítích i jinde na webu.

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, události v mobilní aplikaci ohledně použití mobilní aplikace konkrétním uživatelem (mimo jiné včetně přihlašovacích údajů, úspěšného dokončení transakce), ale ne údaje o platbě a finanční informace.

 

Obsah reklam pro konkrétní uživatele a případně segmentace skupiny, do které taková osoba patří, pro reklamní účely.

 

Zeuner S.p.A. (Itálie), Accueil Srl (Itálie) a CallCenterNet Italy s.r.l. (Itálie)

Za účelem ukládání kontaktních informací obchodníků k marketingové komunikaci s těmito obchodníky.

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa URL webové stránky obchodníka.

 

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Za účelem odesílání souvisejících služeb (v závislosti na nastavení přihlášení) a reklamních zpráv SMS uživatelům služby PayPal.

Číslo mobilního telefonu, jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, kontaktní údaje firmy, název domény, stav účtu, typ účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích a údaje o účtu.

 

Iris (Německo)

Za účelem vyvíjení, měření a provádění marketingových kampaní.

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka nebo partnera, jméno, název pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webové stránky obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetích stran používané obchodníkem, chování na webové stránce PayPal.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Velká Británie)

Za účelem tržního průzkumu a získání přehledu.

Anonymizované údaje o účtu a transakcích.

 

PaketPLUS Marketing GmbH (Německo)

Správa marketingových kampaní, distribuce letáků obchodníkům a návazné kroky po kampaních.

Jméno spotřebitele, místo, povaha a rozsah podvodu na účtu, název firmy.

 

Eye square GmbH (Německo)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

 

Alliance Data FHC, Inc., obchoduje jako Epsilon International nebo Epsilon Communication Solutions, S.L

Za účelem provádění odchozí komunikační kampaně mimo jiné včetně e-mailu a oznámení typu push.

Kontaktní informace mimo jiné včetně jména, e-mailu, telefonního čísla. Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID. Obsah komunikace pro konkrétní uživatele a případně segmentace skupiny, do které taková osoba patří, pro účely komunikace.

 

Visual IQ, Inc (USA), Visual IQ (Kanada)

Měření mezi zařízeními nebo kanály.

Reklamní ID a ID zařízení pro segmenty uživatelských skupin založených na chování aplikace, šifrovaná e-mailová adresa spojená s uživateli PayPal (bez označení vztahu k účtu). Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům.

 

aklamio GmbH (Německo)

Společnost aklamio používá k získání nových aktivních zákazníků PayPal referenční marketing a program zpětného výběru hotovosti.

Šifrované ID zákazníka, čas, kdy byla provedena registrace a první transakce.

 

Rakuten (Global)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek a e-maily zasílanými uživatelům.

 

Realzeit GmbH (Německo)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně je používaná reklama na míru.

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID anebo ID zařízení.

 

Trademob GmbH (Německo)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně je používaná reklama na míru.

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID anebo ID zařízení.

 

Maple Team Limited (Izrael), Unique Digital Marketing Limited (Velká Británie), Havas Media (Francie), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Německo), Spark Foundry GmbH (Německo)

Agentury online médií za účelem inzerce služeb a produktů PayPal.

E-mailová adresa, ID zařízení

 

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) – EMEA

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek a e-maily zasílanými uživatelům.

 

Pandora

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek a e-maily zasílanými uživatelům.

 

Affilio

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek a e-maily zasílanými uživatelům.

 

Resultados Digitais

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek a e-maily zasílanými uživatelům.

 

Netfluential Ltd. (Velká Británie)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Greenberg Inc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

LatentView Analytics Corporation (US, Velká Británie, Indie)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Hall & Partners Europe Ltd. (Velká Británie)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

Firefish Ltd. (Velká Británie)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

FocusVision Worldwide Inc. (USA), Focus Vision Inc (Velká Británie)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země nebo město trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Clear Score Technology Ltd. (Velká Británie)

Za účelem provádění cílených reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům.

 

VivaKi GmbH (Německo)

Za účelem shromažďování anonymních údajů o uživatelích kvůli efektivní optimalizaci marketingových kampaní. Za účelem pomoci s identifikací chování na webových stránkách PayPal s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu o reklamě šité na míru.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami, aplikacemi a e-maily zasílanými uživatelům. Informace o zařízení, prohlížeči, navštívených webových stránkách PayPal.

 

Adjust GmbH (Německo)

Za účelem pomoci s identifikací chování v mobilní aplikaci s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu, za účelem pomoci s efektivním vedením a optimalizací kampaní pro mobilní zařízení na sociálních sítích i jinde na webu.

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID, šifrované ID zákazníka a ID zařízení používané konkrétní osobou, události v mobilní aplikaci ohledně použití mobilní aplikace konkrétním uživatelem (mimo jiné včetně přihlašovacích údajů, úspěšného dokončení transakce), ale ne údaje o platbě a finanční informace.

 

Obsah reklam pro konkrétní uživatele a případně segmentace skupiny, do které taková osoba patří, pro reklamní účely.

 

Quiller Consultants (Velká Británie)

Za účelem podpory práce oddělení pro styk s úřady ve Velké Británii.

Marketingové materiály a přehledy produktů společnosti PayPal. Občasné případové studie obchodníků. Všechny další sdílené údaje budou veřejným záznamem, např. reakce na konzultaci. Nebudou sdíleny žádné konkrétní údaje o zákaznících ani obchodnících.

 

iProspect

Optimalizace pro vyhledávače za účelem podpory marketingových týmů PayPal a předávání zpětné vazby k designu webu a problémům s webem.

ID souborů cookie, ID zákazníka, země, typ účtu, adresa IP.

 

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní, segmentace uživatelů pro marketingové kampaně, dodávání reklamy na míru.

 

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID, agregovaná data o instalacích, registracích a konverzích.

 

 

Crispin Porter Bogusky CP+B (Velká Británie)

Za účelem realizace a hodnocení reklamních kampaní.

Hodnota transakce (pouze příspěvky), ID obchodníka.

 

Altares D&B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA).

Marketingové informace a údaje o firmě pro účely prodeje, získávání a obohacování údajů o firmě u nových a stávajících klientů.

 

Externí potenciální zákazníci (údaje o potenciální firmě).

 

Fiksu Inc (USA)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně související s aplikacemi PayPal Mobile. 

ID zařízení používané pro operační systém Apple iOS, když uživatel nainstaluje aplikaci, zaregistruje se ke službám PayPal, přihlásí se, zapíše se nebo nastaví profilovou fotografii. 

 

Market Bridge (USA)

Za účelem segmentace zákazníků s cílem umožnit kvalitnější poskytování služeb.

ID účtu, adresa, PSČ, historie účtu, údaje o růstu včetně využití produktů a všech transakčních dat.

 

Select Media Ltd (Velká Británie), AdCompass Ltd (Velká Británie), Cheetah Mobile Inc. (Čína), Fyber GmbH (Německo)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně.

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení k segmentaci skupin uživatelů pro marketingové účely.

 

Debby and Ron Digital LTD (Izrael)

LLC Havas Digital (Havas, Rusko)

Agentura online médií za účelem inzerce služeb a produktů PayPal.

Tyto agentury často zpracovávají anonymní soubory cookie, ID zařízení, seznamy cílené reklamy, seznamy s hashovanými e-maily, které oslovují naše zákazníky prostřednictvím mediálních sítí.

 

Ogury Ltd (Velká Británie), Adara, Inc (USA), RadiumOne, Inc (USA),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (USA)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně je používaná reklama na míru.

Anonymní ID souborů cookie generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek a e-maily zasílanými uživatelům, reklamní ID anebo ID zařízení.

 

Integral Ad Science, Inc. (USA), Moat, Inc (USA)

Služby ověřování reklam třetích stran

Signály spojené s chováním, ale nikoli s osobními identifikačními údaji, s ohledem na online reklamní aktivity

 

Hypothesis Inc.

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země trvalého pobytu/podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od posledního nákupu a objem, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktní údaje zákaznického servisu, klasifikace obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakci a všechny informace získané z průzkumů.

 

Borek media GmbH (Německo)

Za účelem provádění offline přímé pošty a marketingových kampaní.

 

Jméno, ID zákazníka, e-mailová adresa, poštovní adresa, název firmy, název domény, stav účtu, předvolby účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal.

 

 

LookBookHQ (Kanada)

Za účelem poskytování služeb souvisejících s produkty obsahu LookBookHQ

adresa IP zákazníka a potenciálního zákazníka, e-mailová adresa zákazníka

 

Purestone TFM Limited (Velká Británie)

Za účelem rozhovorů se zákazníky a potenciálními zákazníky a průzkumu s cílem vytvořit marketingová sdělení, jako jsou reference a příběhy o úspěchu.

Název firmy zákazníka, jméno kontaktní osoby, kontaktní telefonní číslo

 

Snap Inc. (USA)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, údaje o instalaci a v aplikaci na základě těchto ID

 

Mobext (Velká Británie)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou

 

Teads SA (Francie)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, údaje o instalaci a v aplikaci na základě těchto ID

 

Spotify AB (Švédsko)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, údaje o instalaci a v aplikaci na základě těchto ID

 

Apple Search Ads (USA) (Velká Británie)

Za účelem uspořádání, realizace a hodnocení reklamních kampaní na platformě Apple Search Ads. Společnost Apple dodá reklamní obsah uživatelům softwarových aplikací Apple a zařízení Apple.

Reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, údaje o instalaci a v aplikaci na základě těchto ID

 

 

Batch Media GmbH (Německo)

Kvůli ověřování reklam a měření viditelnosti reklamy

Data vycházející z kampaně (čas, údaje o kampani, místo, geoinformace, údaje o prohlížeči) i kreativní data ke čtení JavaScript a adresa IP.

 

Qualtrics (USA)

Za účelem získávání zpětné vazby od návštěvníků webu paypal.com, zjišťování míry jejich spokojenosti, navrhování konkrétních doporučení k vylepšení webu a hlášení potíží s webem přímo od návštěvníků.

Adresa IP, agent uživatele, prohlížeč, typ zařízení, rozlišení obrazovky, velikost prohlížeče, adresa URL stránky, odkazující stránka, odkazující web, počet stránek, doba strávená na webu, doba zaměření na web, datum, den, čas, stav průzkumu (načten, zahájen, dokončen) a vyplněný obsah v případě dokončení, šifrované ID zákazníka, název stránky.

 

RadiumOne (USA)

Za účelem realizace a hodnocení chování uživatelů (registrace a transakce) a retargetingu s cílem identifikace návštěvníků a jejich přesměrování prostřednictvím reklamních kampaní na míru.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům. Reklamní ID a ID zařízení, šifrovaná e-mailová adresa, ID zákazníka, ID obchodníka, hodnota transakce, ID transakce, výše schválené půjčky.

 

XING AG (Německo)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Názvy firem existujících obchodníků pro srovnání se základnou uživatelů platformy.

 

Cosine (Velká Británie)

Marketing služby PayPal Here

Jméno, příjmení, obchodní název, celkový objem plateb, počet transakcí, adresa, e-mailová adresa.

 

 

Blueshift (USA)

 

Za účelem zajištění automatického a přizpůsobeného marketingu.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, ID uživatele, město, stát, navštívená stránka a historie nákupů.

 

Smartly (Švédsko)

Za účelem zajištění reklamy pro konkrétní segmenty a hledání nových potenciálních zákazníků.

E-mailová adresa.

 

 

Precis Digital (Švédsko)

Za účelem zjištění přizpůsobené reklamy v systému AdWords.

E-mailová adresa.

 

Pipedrive (Švédsko)

Za účelem umožnění přímého prodeje

ID zákazníka, název společnosti, e-mailová adresa společnosti

 

 

Wunderman (Německo)

Analýzy dat a strategie CRM.

Kontaktní údaje a údaje o účtu, včetně mimo jiné, jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, ID zákazníka, data narození, anonymního ID v souboru cookie, reklamního ID, segmentu, do kterého daná osoba patří, ID transakce, počtu transakcí PayPal, poměru domácích a zahraničních transakcí, četnosti transakcí, doby od poslední transakce a objemu transakcí, typu účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typu a povahy nabízených nebo používaných produktů nebo služeb PayPal, kontaktních údajů oddělení služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počtu transakcí obchodníka, počtu měsíců aktivity a dalších relevantních údajů o účtu nebo transakci.

 

Marketbridge Corporation (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Comscore (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Decipher Inc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Maru Group Llc (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

The Nielsen Company (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Factsworks (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Tw Lrw Holdings, Llc (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Galileo Kaleidoscope Pty Ltd (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Business Insider (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Aite Group, Llc (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Meadowlands Consumer Center Inc (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Chadwick Martin Bailey (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

360I Llc (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Mmr Research Associates (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Euromonitor International (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Statista (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Zpo_Ac Nielson (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Idc (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Aditi Consulting (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

The Tryst Market Research Limited (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Mercator Advisory Group (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Decision Point Research Inc (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Highgate Research Ltd (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Nepa Ab (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Siriusdecisions Inc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Pr Uk Ltd (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Consumer Search Hong Kong Ltd. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Launchbox, Llc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Wire Stone (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Kae:Marketing Intelligence Ltd (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Macromill, Inc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Wavelengths Consulting (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Dialogue Research, Inc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Statista GmbH (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Adcreasians, Inc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Sic Em Advertising Inc (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

KPMG

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Access Markets Int'L (Ami) Partners (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Ecommerce Europe (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Tenthwave Digital Ll (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Juniper Research Limited (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Reflect Foretagsutveckling Ab (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Market Resonance (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Duepuntozero Research Srl (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Ivc Research Center (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Lonergan Research (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Delphi Consumer Insights (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Primární výzkum: Nejsou sdíleny žádné osobní identifikační údaje. Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Aquent (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Markmonitor Inc. (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

TRC (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Dále přístup k následujícím údajům: země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

InSites (USA)

Za účelem provádění průzkumů v rámci služeb zákazníkům a marketingu

Země nebo město trvalého pobytu či podnikání, šifrované ID, četnost transakcí, doba od poslední transakce a objem transakcí, typ účtu, vystavení marketingovým materiálům, vystavení produktům v oběhu, typ a povaha nabízených nebo používaných produktů či služeb PayPal, komunikace s oddělením služeb zákazníkům, zařazení obchodníka nebo spotřebitele, počet transakcí obchodníka, počet měsíců aktivity, další relevantní údaje o účtu nebo transakcích a všechny informace získané z průzkumů.

 

Getfeedback Inc. (USA)

Poskytování zákaznických průzkumů za účelem získání zpětné vazby od zákazníků jménem společnosti PayPal.

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, údaje poskytnuté zákazníkem.

7. Operační služby

 

Rackspace US, Inc. (USA)

Za účelem poskytování služeb hostování a úložiště s cílem pomoci společnosti PayPal poskytovat služby zákazníkům nebo jí to umožnit.

Jméno, adresa a e-mailová adresa.

 

Akinika Debt Recovery Limited (Velká Británie), Cabot Credit Management LTD (Velká Británie), Capita Plc (Velká Británie), Compagnie Francaise du Recouvrement (Francie), Clarity Credit Management Solutions Limited (Velká Británie), Intrum Justitia S.p.A. (Itálie) (Irsko), Wescot Credit Services Limited (Velká Británie), Hugh J. Ward & Co. Solicitors (Irsko).

Za účelem vymáhání dlužných částek.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování a kopie veškeré korespondence ke každému případu týkajícímu se částek, které nám dlužíte (nebo které nám dluží jiná osoba).

 

Team 4 Collection and Consulting (Španělsko), BCW Collections Ireland Ltd (Irsko), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunsko), Gothia Financial Group AB (Švédsko), Gothia AS (Norsko), Gothia A/S (Dánsko), Gothia Oy (Finsko), Credit Solutions Ltd (Velká Británie).

Za účelem pomoci s procesy vymáhání dlužných částek, včetně odesílání korespondence, a informování agentur pro hodnocení úvěruschopnosti o zákaznících neplnících své závazky.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování, příslušné údaje o chování na účtu a kopie veškeré korespondence (mimo jiné včetně veškeré korespondence relevantní pro informování agentur pro hodnocení úvěruschopnosti) ke každému případu týkajícímu se částek, které nám dlužíte (nebo které nám dluží jiná osoba).

 

Begbies Traynor Group plc (Velká Británie), Moore Stephens LLP (Velká Británie), Moore Stephens Ltd (Velká Británie), Moore Stephens International Ltd (Velká Británie), Moorhead James LLP (Velká Británie), Comas Srl (Itálie), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Německo), LLC Elitaudit (Rusko), National Recovery Service (Rusko), TDX Group Limited (Velká Británie)

Za účelem vyšetření (mimo jiné včetně provádění inspekcí majetku nebo pracovišť či hodnocení firmy) anebo vymáhání (či pomoc s vymáháním) dlužných částek od potenciálně nebo skutečně insolventních zákazníků.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování a kopie veškeré korespondence ke každému případu týkajícímu se částek, které nám dlužíte (nebo které nám dluží jiná osoba).

 

Webbank (USA)

Pouze pro zákazníky, kteří jsou také zákazníky společnosti Bill Me Later, Inc.: za účelem pomoci s účetními službami a vymáháním dluhů.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu a název poskytovatele zdroje financování.

 

Research in Motion Limited (USA)

Za účelem umožnění přístupu ke službě PayPal a jejího používání z mobilního zařízení (např. z mobilního telefonu nebo zařízení PDA).

Platné údaje o vašem účtu, které jsou přenášeny v rámci vašeho použití služby PayPal prostřednictvím mobilního zařízení.

 

Digital River Inc. (USA)

Za účelem umožnit vám přístup ke službě PayPal a využívat ji při použití francouzských kreditních karet privátní značky, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Přístup k údajům o oprávnění a vypořádání.

 

mediafinanz AG (Německo)

Za účelem vymáhání dlužných částek, vyžadování a zpracování informací od (i pro ně) organizací Schufa, Buergel a dalších agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům pro společnost PayPal.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, název firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování, hodnocení úvěruschopnosti získané od agentury, údaje o hodnocení účtu.

 

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Německo), PNO inkasso AG (Německo), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Německo)

Za účelem vymáhání a správy dlužných částek, podpory týmů pro vymáhání dlužných částek v případě insolventních zákazníků.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód a název poskytovatele zdroje financování, zůstatek na účtu, datum a částka poslední platby, výsledky kontroly úvěruschopnosti.

 

Informa Solutions GmbH (Německo)

Za účelem vyžadování a zpracování informací od organizací Schufa, Buergel (i pro ně) a dalších agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům v souvislosti s organizací ID Checker.

Jméno, datum narození, název firmy, právní forma, adresa, e-mailová adresa, registrační číslo společnosti, DIČ, telefonní číslo, doba pobytu na adrese, doba provozování obchodní činnosti, doba využívání služby PayPal, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě a relevantních informací o transakcích, hodnocení úvěruschopnosti obdržené jménem společnosti PayPal od agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, číslo účtu, typ účtu, stav účtu, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, údaje o záporném stavu účtu.

Pro účely ověření totožnosti také: další informace obsažené v dokumentech vyžadovaných společností PayPal pro účely hodnocení rizik nebo souladu s předpisy.

 

P K Consultancy Limited (Velká Británie)

Za účelem hodnocení rizik a pomoci s odhalováním a prevencí potenciálně nezákonných činů a porušení zásad.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, stav účtu a informace o hodnocení účtu, jak je vyžadováno pro daný účel.

 

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Velká Británie)

Konzultace s ohledem na hodnocení rizik u konkrétních obchodníků a transakcí obchodníků.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, kontaktní údaje firmy, název domény, e-mailová adresa, typ účtu, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, stav účtu a informace o hodnocení účtu, jak je vyžadováno pro daný účel.

 

Accenture (Velká Británie)

Konzultace a revize/analýza údajů s ohledem na data klíčových ukazatelů výkonnosti zákaznického servisu v rámci globálních provozů a výlohy, které zahrnují zpětnou vazbu a stížnosti zákazníků, výkonnost členů týmu ve vztahu k metrikám, jako jsou CSAT, četnost převodů, opakované kontakty.

 

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, kontaktní údaje, typ účtu, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, stav účtu a informace o hodnocení účtu, jak je vyžadováno pro daný účel.

 

Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) a e-Dialog, Inc. (USA), Salesforce.com, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Za účelem plnění funkcí e-mailu ve vztahu ke službám PayPal (mimo jiné včetně operací, zákaznického servisu, vymáhání pohledávek, marketingových programů a propagačních akcí).

Jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, kontaktní údaje firmy, název domény, stav účtu, typ účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích a údaje o účtu.

 

Blue Media S.A. (Polsko)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění, že je uživatel majitelem účtu PayPal. Za účelem zpracování žádostí o okamžité platby podané uživatelem prostřednictvím služeb Blue Media.

Jméno a e-mailová adresa.

 

Consultix GmbH (Německo)

Za účelem pomoci s vytvořením účtů PayPal Business pro obchodníky získané prostřednictvím jejich banky nebo jiné platby pro smluvní partnery nebo brány služby.

Všechny informace poskytnuté obchodníkem (přímo prostřednictvím jeho banky nebo jiného smluvního partnera) za účelem vytvoření účtu PayPal Business (mimo jiné včetně e-mailové adresy, adresy, názvu firmy, kontaktních údajů firmy a údajů o bankovním účtu).

 

 

 

 

 

azionare GmbH (Německo)

Za účelem distribuce cen v rámci propagačních akcí s cenami na Facebooku.

Jméno, e-mailová adresa.

 

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Německo), CartaSi S.p.A – Gruppo ICBPI (Itálie)

Za účelem pomoci s přípravou inovativních způsobů platby (např. aplikace) a zpracování plateb inovativními způsoby platby.

Všechny údaje o účtu.

 

Trustwave Holdings Inc. (USA)

Za účelem poskytování služeb ověření souladu se standardy PCI pro účty obchodníků a integrace obchodníků.

Název firmy, adresa, číslo účtu, typ obchodníka, použitý program souladu s předpisy, úroveň PCI, status PCI, konec platnosti PCI, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka.

 

RR Donnelley and Sons Company (USA)

Za účelem poskytování tiskových služeb, např. tisk bankovních výpisů a dalších materiálů.

Jméno, adresa, e-mailová adresa a údaje o účtu.

 

Scorex (UK) Limited (Velká Británie)

Za účelem poskytování technologického řešení, které společnosti PayPal umožní zpracovávat, odesílat a přijímat informace o úvěruschopnosti uživatelů prostřednictvím smluvních agentur pro hodnocení úvěruschopnosti.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na adrese, telefonní číslo, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ (je-li to relevantní).

 

OXID eSales AG (Německo)

Služby týkající se vývoje a provozu platebního systému pro fyzické prodejny (prodejní místo).

Všechny údaje o účtu a transakcích (v případě potřeby).

 

Ordermotion, Inc. (USA)

Za účelem shromažďování údajů a vytváření nebo dodávání (přímo zákazníkovi) objednávek produktu PayPal Here (mimo jiné včetně zařízení se službou PayPal Here).

Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, informace o kreditní kartě a ID plátce ve službě PayPal.

 

Ingram Micro, Inc. (USA) a Ingram Micro (UK) Limited (Velká Británie)

Za účelem působit jako distributor produktu PayPal Here pro společnost PayPal (mimo jiné včetně zařízení se službou PayPal Here).

Název a adresa.

 

Interxion Datacenters B.V.

Za účelem poskytování podpory provozu datových středisek pro úvěrový produkt Bill Safe.

Všechny relevantní údaje o účtu a transakcích (v případě potřeby).

 

Lattice Engines, Inc. (USA)

Za účelem vývoje a optimalizace prediktivních modelů.

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, adresa, e-mailová adresa, adresa URL webové stránky obchodníka.

 

Interact CC Ltd (Velká Británie)

Poskytování pomoci se službou PayPal zákazníkům.

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní číslo, kontaktní e-mail, webové stránky, obor podnikání, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě.

 

D+S communication center management GmbH (Německo)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům.

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě.

 

The unbelievable Machine Company GmbH

Hostování aplikace BillSafe na serverech.

Všechny údaje o účtu.

 

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Zpracování plateb PayPal a poskytování zákaznické podpory jménem obchodníka.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené, data vypršení platnosti zdrojů financování, typ účtu PayPal, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích na účtu.

 

Globalcollect (Nizozemsko)

Zpracování transakcí PayPal, zajištění vypořádání peněžních prostředků mimo systém PayPal a výkaznictví.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené nebo úplné informace o zdroji financování, datum vypršení platnosti zdroje financování, typ účtu PayPal, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích na účtu.

 

Zevas Communications Ltd (Irsko)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům.

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, poměr domácích a zahraničních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě použité k platbě.

 

VoiceSage UK (Velká Británie)

Za účelem umožnění podpůrných služeb kontaktování zprávami SMS.

Jméno, telefonní číslo.

 

Trustly Group AB

Za účelem umožnit zákazníkům okamžitý převod peněz z jejich bankovního účtu na jejich účet PayPal, ověření totožnosti a skutečnosti, že uživatel je majitelem účtu PayPal, zpracování žádostí o okamžité financování podané uživatelem prostřednictvím služby okamžitého navýšení prostředků poskytované partnerem.

Jméno, e-mail a adresa IP, stav KYC/KYB, údaje o aktivitě na účtu

 

Mediamedics BV

Za účelem umožnit zákazníkům okamžitý převod peněz z bankovního účtu na jejich účet PayPal.

Jméno, e-mail a adresa IP.

 

Applause App Quality, Inc. (USA)

Za účelem nabídnutí možnosti stažení aplikací PayPal kvůli testování beta verze.

E-mailová adresa a země působení.

 

Google, Inc. (USA)

Za účelem poskytování služeb hostování, úložiště a zpracování založených na cloudu s cílem pomoci službě PayPal se správou údajů o účtu uživatelů i dat shromážděných během jejich používání služeb PayPal nebo umožnit jí tuto správu a za účelem poskytování, analýzy a zlepšování služeb PayPal.

Všechny údaje o účtu, data shromážděná prostřednictvím použití nebo nezbytná k poskytování služeb Paypal a obecněji i všechny informace zmiňované v zásadách ochrany osobních údajů (v každém případě zmiňovaných v této části 8 v redigované nebo šifrované formě).

 

Accenture (Irsko)

Optimalizace technologií a procesů směrování telefonních hovorů.

Země zákazníka, týmy, které byly se zákazníkem v kontaktu, jedinečné identifikační číslo koncového zákazníka služby PayPal.

 

 

 

Deloitte Tax LLP (USA, Velká Británie, Lucembursko)

 

Deloitte Tax LLP je partnerem třetí strany pro soulad s předpisy společnosti PayPal. Deloitte bude kontrolovat údaje o účtu zákazníků a obchodníků PayPal s cílem určit, zda je třeba ohlásit majitele účtu lucemburským úřadům kvůli nesrovnalostem se zákonem FATCA a podat hlášení lucemburským úřadům.

Účet zákazníka a obchodníka PayPal a údaje o účtu, jméno, adresa, e-mailová adresa. Jméno zákazníka nebo název firmy, adresa zákazníka nebo firmy, daňové identifikační číslo fyzické osoby, účet zákazníka a daňové dokumenty (W-9, W8-BEN-E), e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, zůstatek na účtu, datum vytvoření účtu, typ právního subjektu, státní občanství.

 

iManage LLC (USA)

Uložení dokumentů pro právní oddělení.

Dokumenty uložené v systému mohou obsahovat také takové údaje o zákaznících, které mohou být zahrnuty například v doložení souladu zákazníka s předpisy.

 

Syniverse ICX Corporation (USA)

Za účelem odesílání textových zpráv zákazníkům

Čísla mobilních telefonů zákazníka, mezinárodní identifikace mobilního účastníka (IMSI) a obsah textových zpráv

 

McKinsey & Company, Inc. (USA)

Monitorování zákaznického servisu, revize provozu

Jméno, adresa, e-mail, telefon

 

VXI Global Holdings BV (Velká Británie)

Za účelem získání informací k zodpovídání dotazů v rámci zákaznického servisu

Celé jméno

Datum narození

E-mailová adresa.

Fyzická adresa

Telefonní číslo

Finanční situace – banka, debet a úvěr

Transakční historie

Údaje o firmě včetně adres URL

SSN/TIN/EIN

Adresa IP

Podrobnosti o protistraně

 

BeRuby (Španělsko)

Za účelem vedení a podpory platformy pro navazování a udržování kontaktů

(Stejné informace jako informace předané obchodníkovi) Jméno, datum narození, věkové rozmezí, e-mailová adresa, poštovní adresa, město, stát, země, PSČ, stav účtu (ověřený), typ účtu, vytvoření účtu, datum, časové pásmo, národní prostředí, jazyk

 

Gevekom GmbH (Německo)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům.

Název společnosti, jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa URL obchodu, systém obchodu, obor, telefonní číslo, datum registrace PP PLUS, způsobilost pro službu PUI, ID účtu PP.

 

 

US Direct E-Commerce Limited (Irsko)

  Umožňuje obchodníkům ve službě PayPal nákup přepravních štítků k expedici zboží do tuzemska i do zahraničí. Umožňuje obchodníkům PayPal a jejich kupcům možnost sledovat zásilky v reálném čase.

 

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, seznam s údaji o transakcích připravených k odeslání, hodnota transakcí připravených k odeslání, informace o položkách

 

 

 Genesys Telecommunications Laboratories Inc (USA), Performance Technology Partners LLC (USA)

Za účelem pomoci technickým týmům PayPal s řešením potíží spojených se směrováním nebo telefonií.

Jméno zákazníka, telefonní číslo, číslo účtu

 

 

Fire Spa Consulting & Debt Management (Itálie)

Lowell Investment GmbH (Německo)


Za účelem vymáhání dlužných částek, vyžadování a zpracování informací od (i pro ně) organizací Schufa, Buergel a dalších agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům pro společnost PayPal.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, název firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování, hodnocení úvěruschopnosti získané od agentury, údaje o hodnocení účtu.

 

figo GmbH (Německo)

Za účelem ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem, rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka, sestavení rizikového profilu zákazníka, kontrolování prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, právy účtů PayPal a provádění statistických analýz, provádění výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a kontrolování systému, umožnění služby údajů o účtu anebo služby zahájení platby

Přihlašovací údaje a číslo BLZ bankovního účtu

 

Amazon.com Inc - Alexa Web Information Service (USA)

Posouzení důvěryhodnosti webu prodejce

Adresa URL webu

 

Optima Legal Services Limited (Velká Británie)

Za účelem vymáhání dlužných částek, vyžadování a zpracování informací od (i pro ně) organizací Schufa, Buergel a dalších agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům pro společnost PayPal.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, název firmy, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování, hodnocení úvěruschopnosti získané od agentury, údaje o hodnocení účtu.

 

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Švédsko)

 

Za účelem posouzení rizika podvodů.  Odhalování podvodného a neoprávněného přístupu k účtu.

E-mailová adresa, chování zákazníka na internetu 

 

Onfido Ltd. (Velká Británie)

Microsoft Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru.

 

WNS Global Services Limited (Velká Británie)

 

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, výzkumu a testování vhodnosti nových produktů.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty požadované společností PayPal a údaje v nich uvedené potřebné pro účely hodnocení rizik, dodržování souladu s předpisy a hodnocení úvěruschopnosti.

 

Gigya, Inc. (USA)

 

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, výzkumu a testování vhodnosti nových produktů.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, slova vyslovená zákazníkem, způsob, jakým zákazník používá klávesnici a kurzor na webu nebo v aplikaci PayPal, přihlašovací údaje nebo tokeny totožnosti pro sociální média (podle rozhodnutí zákazníka).

 

Boku Inc (USA)

 

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, výzkumu a testování vhodnosti nových produktů.

Jméno, adresa, datum narození, číslo IMEI mobilního zařízení, telefonní číslo, e-mailová adresa, slova vyslovená zákazníkem a způsob, jakým zákazník používá klávesnici a kurzor na webu nebo v aplikaci PayPal.    

 

Early Warning Services LLC

Telefonická služba ověřování. Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, výzkumu a testování vhodnosti nových produktů.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, slova vyslovená zákazníkem, chování klávesnice a způsob, jakým zákazník používá klávesnici a kurzor na webu nebo v aplikaci PayPal.    

 

Intrum (Švédsko)

Vymáhání dluhů za nezaplacené faktury.

Jméno, adresa, číslo sociálního pojištění, údaje z faktury.

 

Crashlytics (USA)

Za účelem zajištění analýzy aplikací, hlášení o selhání a statistik.

 

ID uživatele, alias, e-mailová adresa.

 

LynkMobility (Německo)

Za účelem odesílání textových zpráv zákazníkům

Číslo mobilního telefonu zákazníka.

 

Datanomers (USA)

Posouzení rizika obchodníků. Průzkum nálad ve společnosti.

Jméno, registrovaný název firmy, datum narození, adresa, telefonní číslo, DIČ, rodné číslo, e-mailová adresa, firemní web, vlastník firmy a vztahy, hodnocení firmy a nálady ve společnosti.

 

Booyami, Inc (dba Finagraph) (USA)

Posouzení rizika obchodníků. Zkoumání finančních výkazů.

Název firmy, finanční výkazy.

 

BESS Software Solutions GmbH (Německo)

Za účelem poskytování softwaru společnosti PayPal pro splnění povinných hlášení podle předpisů.

Jméno, všechny údaje o účtu, informace o úvěru pro obchodníky.

 

Lowell Group (Velká Británie), Moorcroft Debt Recovery (Velká Británie), Robinson Way Limited (Velká Británie), Moreton Smith Receivables (Velká Británie), Fire Spa Consulting & Debt Management (Itálie), HFG Inkasso GmbH (Německo)

Za účelem vymáhání dlužných částek

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování a kopie veškeré korespondence ke každému případu týkajícímu se částek, které nám dlužíte (nebo které nám dluží jiná osoba).

 

Credit Management Outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Irsko), Lucas Credit Services Ltd (Velká Británie), Bridgewood Financial Solutions Limited (Velká Británie), ARC (Europe) Ltd (Velká Británie)

 

 

 

Za účelem vymáhání dlužných částek

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice čísla účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název poskytovatele zdroje financování a kopie korespondence.

 

Thomson Reuters GRC In. dba.

Refinitiv (USA)

Posouzení rizik z hlediska legislativních předpisů a nebezpečí trestné činnosti.  Kontrola a monitorování ověřování totožnosti zákazníků (sankce, seznamy PEP).  Důležité pro mezinárodní vyšetřování.

Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, země, místo narození a státní příslušnost

 

Sitel Group

Poskytování pomoci se službami PayPal zákazníkům.

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky

 

Cedar Rose Int. Services Ltd (Kypr)

Elektronické ověření totožnosti zákazníka.

Jméno, adresa, datum narození

 

Emailage Corp (USA)

Za účelem ověření totožnosti a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum založení účtu, adresa IP

8. Skupiny společnosti

Společnost PayPal může interně sdílet údaje globálně mezi svými subjekty skupiny. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů v článku 7 (Přenos údajů do zahraničí).

9. Obchodní partneři

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Lucembursko), eBay Services S. à r.l. (Lucembursko), eBay International AG (Švýcarsko), eBay Corporate Services GmbH (Německo), eBay France SAS (Francie), eBay (UK) Limited (Velká Británie), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Šanghaj) Co Ltd (Čína), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (dříve GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)), GumTree.com Limited (Velká Británie), Kijiji International Limited (Irsko), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Německo), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irsko), Marktplaats B.V. (Nizozemsko), Private Sale GmbH (Německo), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Lucembursko), StubHub Services S.à r.l. (Lucembursko), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Německo), Zong Inc.(USA) a X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Irsko), eBay GmbH (Německo)

Za účelem poskytování společného obsahu a služeb zákazníkům (včetně mimo jiné registrace, transakcí, zajištění účtů pro fakturaci přepravy proti výpadku a podpory zákazníků), za účelem vyhodnocení rizik nebo pomoci při odhalování, zabránění či řešení podvodů nebo jiného potenciálně nezákonného jednání a porušení zásad, za účelem pomoci při rozhodování týkajícího se jejich produktů, služeb a komunikace, a za účelem umožnění oddělení služeb zákazníkům služby eBay kontaktovat společné zákazníky, kteří potřebují podporu k účtu.

Jméno, příjmení, název firmy, e-mailová adresa, všechny údaje o účtu, ID transakce, ID reklamace na eBay, datum transakce, typ reklamace (INR, SNAD, výčitky z nákupu atd.), částka reklamace, typ měny, částka náhrady, částka ztráty.

10. Právní informace

 

Altep, Inc. (USA); Altep Europe Ltd. (Velká Británie), Consilio, Inc. (USA, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Irsko, Německo, Lucembursko, Švýcarsko, Indie, Čína, Japonsko), eTERA Consulting, LLC (USA, Velká Británie, Belgie, Francie, Švýcarsko, Itálie, Irsko, Maďarsko, Lucembursko), Avansic, Inc. (USA), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (USA, Velká Británie, Nizozemsko, Švédsko, Německo, Belgie, Irsko, Francie, Švýcarsko, Lucembursko, Indie, Čína, Japonsko), Superior Review (USA, Velká Británie), Morae Legal (USA)

Podpora soudních sporů za účelem uchovávání, shromažďování, zpracovávání, analyzování, revidování a výroby elektronicky uložených údajů kvůli souladu s požadavky státních orgánů, třetích stran a protistran, jak je vyžadováno zákonem.

Údaje o účtu zákazníka PayPal, obchodníkovi a údaje o bankovním spojení, jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelská jména na sociálních médiích, (stručné a zredigované nebo kompletní informace v závislosti na případu a žadateli), interní komunikace mezi zaměstnanci, včetně e-mailové komunikace s obchodníky, zákazníky, klienty a dalšími třetími stranami, tabulky, aplikace PowerPoint a další obchodní dokumenty související se společností PayPal a jejími partnery.

11. Agentury

 

CSSF (Lucembursko), Commission nationale pour la protection des données (Lucembursko), Financial Ombudsman Service (Velká Británie), Altroconsumo (Itálie), organizace v síti European Consumer Centre Network (nacházejí se v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie), Les Mediateurs du Net (Francie), Risolvi Online (Itálie) a BaFin (Německo), agentury pro ochranu osobních údajů nacházejí se v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Za účelem poskytovat uvedeným agenturám informace v rámci jejich pravomocí (na vyžádání) a odpovídat na dotazy nebo reagovat na vyšetřování zahájené uživateli či jinými zainteresovanými stranami v zemích, kde mají jurisdikci.

Všechny údaje o účtu.

 

Co se sloupce s názvem „Účel“ týče, každá třetí strana (s výjimkou regulačních orgánů, některých zpracovatelů plateb a agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům a skupin společností uváděných na konci této tabulky) plní svůj účel plněním závazků, k jejichž plnění se společnost PayPal s daným subjektem smluvně zavázala. Regulační orgány plní svůj účel v souladu s regulačními cíli a požadavky. Pokud je to v tabulce výslovně uvedeno, zpracovatelé plateb a agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům mohou tyto informace používat v rámci svých databází a předávat je třetím stranám za účelem prevence podvodů a hodnocení úvěruschopnosti, to vše v souladu s platnými podmínkami.