PayPal Account Optional

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Podmínky pro platby bez účtu PayPal

 

 1. Službu „platby bez účtu PayPal“ poskytuje online obchodníkům a jiným majitelům účtu PayPal (kteří prostřednictvím svého účtu PayPal chtějí přijímat peníze) společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (dále jen „společnost PayPal“), která má oprávnění od lucemburské komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier) a je ní regulována.
   
 2. Tato služba umožňuje online obchodníkům prodávat zboží nebo služby osobám, které nemají účet PayPal (dále jen „třetí strana“ nebo „vy“). Funguje tak, že společnost PayPal přijme prostředky od třetí strany a online obchodníkovi v elektronických penězích vydá částku odpovídající ceně nákupu. Tyto elektronické peníze zaplatí na účet PayPal obchodníka online jako platbu za zakoupené zboží nebo služby.

  Podobným způsobem služba umožňuje jiným majitelům účtu PayPal (například majitelům osobního účtu) požádat o platbu třetí stranu. V tomto případě třetí strana požadovanou částku zaplatí společnosti PayPal a společnost PayPal poté na účet PayPal příslušného majitele účtu připíše elektronické peníze ve výši odpovídající požadované částce.

  Bude-li mít obchodník nebo jiný majitel účtu v souvislosti s platbou povinnost uhradit společnosti PayPal poplatek, tento poplatek se automaticky odečte.
   
 3. Když společnosti PayPal zaplatíte a ona obchodníkovi nebo jinému majiteli účtu PayPal vydá elektronické peníze, nebude vám založen účet PayPal. Informace, které uvedete, bude společnost PayPal uchovávat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, (1) aby vám v budoucnu mohla umožnit provedení dalších plateb tímto způsobem, (2) aby mohla sledovat využívání služby „platby bez účtu PayPal“ pro účely řízení rizik a zajištění souladu s předpisy a aby (3) vám usnadnila založení účtu PayPal, pokud se pro něj v budoucnu rozhodnete.
   
 4. Když budete společnosti PayPal platit a ona bude obchodníkům či jiným majitelům účtu PayPal vydávat elektronické peníze, bude sledován počet transakcí a jejich výše. Pokud půjde o pravidelné transakce nebo transakce ve výši přesahující určité limity, může společnost PayPal požadovat, abyste si založili účet PayPal. Bude nutné, abyste uzavřeli standardní smlouvu s uživatelem, jež bude upravovat váš nově vzniklý vztah se společností PayPal.
   
 5. Upozorňujeme, že služba „platby bez účtu PayPal“ vás neopravňuje k využívání výhod spojených s účtem PayPal. Nebudete tedy moci využívat výhody plynoucí ze zásad ochrany kupujícího ani jiné výhody, které nabízíme v rámci smlouvy s uživatelem. Můžete však mít další práva vyplývající ze smlouvy s vydavatelem kreditní nebo debetní karty.