Smluvní podmínky služby PayPal.Me

 

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Smluvní podmínky služby PayPal.Me

 

 

Službu PayPal.Me (dále jen „služba“) vám poskytuje společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (dále jen „PayPal“). Umožňuje vám vytvořit si přizpůsobenou adresu URL PayPal.Me (dále jen „odkaz PPM“), kde si můžete vytvořit přizpůsobenou stránku PayPal.Me, aby vás ostatní uživatelé mohli najít, rozpoznat a provádět s vámi transakce (každá „stránka PPM“). Na vaší stránce PPM bude zobrazen váš odkaz PPM, jméno nebo název firmy, profilový obrázek nebo logo a město přidružené k vašemu účtu PayPal („údaje PPM“). Vaše údaje PPM uvidí každý, kdo vaši stránku PPM navštíví, aby mohl snáze ověřit, že peníze posílá správnému příjemci.

Odkaz PPM můžete používat k osobním nebo firemním účelům a můžete pomocí něj žádat o platby, vybírat příspěvky a přijímat platby od ostatních uživatelů přes službu PayPal. Na používání této služby se vztahují tyto smluvní podmínky služby PayPal.Me, podmínky smlouvy s uživatelem služby PayPal, zásady používání, zásady ochrany osobních údajů a všechny další platné nebo uzákoněné právní smlouvy mezi vámi a společností PayPal (souhrnně označovány jako „smlouvy“).

 

Sdílení osobních údajů prostřednictvím služby

PayPal.Me je sociální funkce, která vám umožňuje jednodušeji provádět transakce s ostatními. Váš odkaz PPM se může zobrazit ostatním uživatelům služby PayPal, kteří si synchronizují adresář a mají vás ve svých kontaktech nebo kteří si vyhledají vaše údaje PPM či odkaz PPM, když vám budou chtít v rámci služby PayPal poslat peníze.

REGISTRACÍ KE SLUŽBĚ UDĚLUJETE SPOLEČNOSTI PAYPAL OPRÁVNĚNÍ VEŘEJNĚ ZOBRAZOVAT VAŠE ÚDAJE PPM, ODKAZY PPM A STRÁNKY PPM A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JE UVIDÍ KAŽDÝ, KDO K NIM ZÍSKÁ PŘÍSTUP.

Úpravou nastavení provedenou online ve vašem účtu PayPal nebo v aplikaci PayPal můžete předvolby kdykoli aktualizovat a odkaz PPM vypnout. Pokud svůj odkaz PPM vypnete, nebude již možné váš odkaz PPM, stránku PPM ani údaje PPM veřejně vyhledat a odkaz PPM nebude možné použít k přijímání finančních prostředků přes službu PayPal.
 

Osobní nebo komerční účely

Při registraci do služby a vytváření odkazu PPM zobrazí systém dotaz, zda budou primárním účelem odkazu PPM transakce s přáteli a rodinou („osobní“ používání) nebo transakce související s přijímáním plateb za zboží a služby od zákazníků („komerční“ využívání). Přestože můžete účel osobního odkazu PPM změnit na komerční využívání a účel komerčního odkazu PPM na osobní používání, NESMÍTE OSOBNÍ ODKAZ PPM POUŽÍVAT K PŘIJÍMÁNÍ PLATEB PRO KOMERČNÍ ÚČELY A KOMERČNÍ ODKAZ PPM ZASE NESMÍTE POUŽÍVAT PRO OSOBNÍ TRANSAKCE.

Pokud máte firemní účet PayPal, budou veškeré odkazy PPM přidružené k tomuto účtu považovány za komerční odkazy PPM. Pokud společnost PayPal dle svého výhradního uvážení určí, že jste přijali platby za zboží a služby prostřednictvím osobního odkazu PPM, společnost PayPal vám může zpětně naúčtovat odpovídající poplatky a změnit klasifikaci odkazu PPM na komerční. Informace o způsobu stanovení poplatků jsou uvedeny ve smlouvě s uživatelem služby PayPal.
 

Pokyny pro uživatele služby PayPal.Me

Kromě uvedených smluv jsme stanovili několik základních pravidel, které je nutné při používání služby dodržovat.
NESMÍTE poskytnout heslo PayPal a jiné údaje další osobě, aby mohla spravovat vaše odkazy PPM, a nesmíte použít uživatelské jméno a heslo majitele jiného účtu se stejným cílem.
Dále se NESMÍTE ZAPOJIT do činnosti, publikovat obsah nebo registrovat a/nebo používat adresu URL k založení odkazu PPM, který je nebo zahrnuje materiál, který:

  • je urážlivý, vulgární, pomlouvačný, pornografický, výhružný nebo obscénní;
  • je nezákonný nebo určený k podpoře nebo spáchání jakéhokoli nezákonného činu, včetně mimo jiné porušení práv duševního vlastnictví, práva na soukromí nebo vlastnických práv společnosti PayPal, jiných uživatelů PayPal nebo třetí strany;
  • obsahuje vaše heslo nebo záměrně obsahuje heslo jiného uživatele nebo záměrně obsahuje osobní údaje třetích stran nebo má za cíl získat takové osobní údaje;
  • napodobuje nebo zkresluje vaše napojení na jiného uživatele, osobu nebo entitu nebo je jinak podvodný, nepravdivý, klamný nebo zavádějící; nebo
  • porušuje smlouvy nebo je s nimi v konfliktu tak, jak to určí společnost PayPal.

Berete na vědomí, že porušení kteréhokoli z výše uvedených může vést k okamžitému ukončení nebo pozastavení vašich odkazů PPM a/nebo účtů PayPal, a souhlasíte s tím. Dále souhlasíte, že společnost PayPal si může váš odkaz PPM z jakéhokoli důvodu vyžádat.

Společnost PayPal si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky dle svého vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu aktualizovat, a to publikováním aktualizované verze těchto podmínek na adrese https://www.paypal.me/pages/terms. Aktualizované podmínky začnou platit okamžikem publikace a pokračováním používání odkazu PPM tyto aktualizované podmínky přijímáte.