PayPal Acceptable Use Policy

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Zásady používání služby PayPal

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2021

 

Nesete odpovědnost za dodržování všech platných právních předpisů při všech svých činnostech souvisejících s používáním služeb PayPal, a to bez ohledu na účel použití. Kromě toho je nutné dodržovat podmínky těchto zásad používání služby PayPal. Porušení těchto zásad používání služby PayPal představuje porušení vaší smlouvy s uživatelem služby PayPal (viz oddíl Zakázané aktivity, zadržování prostředků a finanční odškodnění ve smlouvě s uživatelem služby PayPal).

 

Zakázané aktivity

Službu PayPal je zakázáno používat k aktivitám, které:

  1. jsou v rozporu s právními předpisy, zákony, nebo nařízeními;
  2. se týkají transakcí, které zahrnují: (a) narkotika, steroidy, určité regulované látky nebo jiné produkty představující riziko pro bezpečnost spotřebitele, (b) pomůcky k užívání drog, (c) cigarety, (d) zboží, které propaguje, podporuje či usnadňuje nezákonnou aktivitu nebo navádí ostatní k účasti na takové činnosti, (e) odcizené zboží včetně digitálního a virtuálního zboží, (f) podporu nenávisti, násilí, rasové nebo jiné nesnášenlivosti, která je diskriminující, nebo finančního zneužívání trestné činnosti, (g) zboží, které je považováno za obscénní, (h) zboží, které porušuje autorská práva, ochrannou známku, právo na ochranu osobních údajů nebo soukromí nebo jakákoli jiná vlastnická práva podle zákonů jakékoli jurisdikce, (i) některé sexuálně orientované materiály nebo služby, (j) střelivo, střelné zbraně nebo některé součásti či příslušenství zbraní, nebo (k) některé zbraně či nože regulované platnými právními předpisy;
  3. se týkají transakcí, které: (a) zobrazují osobní údaje třetích stran v rozporu s platnými právními předpisy, (b) podporují pyramidová či Ponziho schémata, maticové programy, jiné programy pro „rychlé zbohatnutí“ nebo určité programy MLM, (c) jsou spojeny s nákupem anuity nebo smluv o loterii, systémy odkládání, bankovnictví nebo transakce v daňových rájích prováděné za účelem financování nebo refinancování dluhů financovaných kreditní kartou, (d) souvisí s prodejem určitého zboží předtím, než má prodávající kontrolu nad daným zbožím nebo než se stane jeho vlastníkem, (e) jsou realizovány zpracovateli plateb za účelem výběru plateb za obchodníky, (f) jsou spojeny s prodejem cestovních šeků nebo peněžních poukázek, (g) zahrnují převod měn nebo proplácení šeků, (h) zahrnují některé úvěrové opravy, služby pro vypořádání dluhů, úvěrové transakce nebo pojišťovací aktivity, nebo (i) zahrnují nabízení či přijímání plateb za účelem úplatkářství či korupce;
  4. zahrnují prodej produktů nebo služeb, které státní orgány označily za vysoce rizikové z hlediska podvodného jednání.
  5. se týkají transakcí zahrnujících jakoukoli aktivitu vyžadující schválení, aniž byste toto schválení získali.

 

Aktivity vyžadující schválení

Služba PayPal vyžaduje schválení v souvislosti s přijímáním plateb za určité služby, jak je uvedeno v tabulce níže.

PayPal vyžaduje schválení v souvislosti s přijímáním plateb za určité zboží a služby, jak je uvedeno níže.

Oddíl

Kategorie

Zboží nebo služby vyžadující schválení (nejedná se o kompletní seznam)

Kontaktní údaje

1

Doprava

Letecké společnosti a provozovatelé pravidelných či nepravidelných charterových letů / letadel / vzdušného taxi.

Odpovědi na obecné dotazy najdete v našem centru nápovědy.

 

Máte-li jakékoli otázky ohledně získání schválení nebo otevření firemního účtu PayPal, který bude nabízet služby vyžadující schválení, kontaktujte náš prodejní tým.

 

2

Charitativní/neziskové organizace

Vybírání příspěvků jako charitativní nebo nezisková organizace.

3

Zboží s vysokou hodnotou

Působí jako prodejce šperků, vzácných kovů a drahých kamenů.

4

Zprostředkovatel plateb

Poskytování platebních služeb, které spadají do definice podniků poskytujících peněžní služby nebo institucí poskytujících elektronické peníze. Tyto služby zahrnují také prodej karet s uloženou hodnotou a svěřenských/úschovních služeb.

5

Investice

Nákup, prodej nebo zprostředkování akcií, dluhopisů, cenných papírů, opcí, hodnot, komodit, CFD/Forexu, podílových fondů nebo investičních podílů jakéhokoli subjektu nebo majetku.

6

Hazardní hry, hraní her, slosování výher a soutěže

Aktivity zahrnující hazardní hry, hraní her nebo jakoukoli jinou aktivitu se vstupním poplatkem a cenou, mimo jiné včetně majetkových/realitních výher, kasinových her, sportovního sázení, koňských nebo chrtích dostihů, fantasy sportů, losů a jiných aktivit a podniků, které umožňují hraní hazardních her, dovednostních her (ať už jsou nebo nejsou zákonem definované jako hazardní hry) a sázek na bank, pokud se provozovatel a zákazníci nacházejí výlučně v jurisdikcích, kde jsou takové aktivity povoleny zákonem.

7

Kryptoměna

Jakékoli digitální vyjádření hodnoty, které lze digitálně obchodovat, převádět nebo používat k platbám, mimo jiné včetně kryptoměn, virtuálních herních měn nebo nezaměnitelných tokenů.

8

Zboží na předpis

Prodej jakýchkoli produktů vyžadujících předpis nebo služby výdeje

na předpis.

9

Telemedicínské služby

Poskytování zdravotnických služeb a konzultací na dálku.

 

10

 

Obsah určený pro dospělé

Jakýkoli digitálně poskytovaný obsah včetně videa na vyžádání (VOD) a webkamer. PayPal může být v  jurisdikcích omezen z hlediska zpracování plateb za DVD a časopisy pro dospělé a za další produkty nebo služby určené pro dospělé.

11

Online seznamka

Všechny seznamovací služby, které jednotlivcům umožňují najít a seznámit se s novými lidmi s cílem rozvíjet osobní či milostné vztahy.

12

Živé streamování/vysílání

Veškeré aktivity, při kterých lidé odesílají video, hlasový nebo textový obsah v živém prostředí s potenciálem interakce s uživateli.

13

Sdílení souborů

Poskytování služeb pro sdílení souborů včetně tzv. virtuálních skříněk a podobných služeb vzdáleného sdílení digitálních souborů, kde je nahraný obsah přístupný veřejnosti nebo kde služba platí uživatelům za nahrávání obsahu.

14

Alkohol

Prodej alkoholických nápojů.

15

Tabák

Tabákové výrobky jiné než cigarety, elektronické cigarety, doutníky.

16

Zdravotnické zboží nebo služby

Veškeré zboží klasifikované jako zdravotnické zařízení a veškeré služby nebo péče poskytovaná osobami nebo organizacemi, které se chovají jako poskytovatelé zdravotnických služeb, a to včetně všech zdravotnických služeb, na které je v jurisdikci poskytovatele nebo v jurisdikci, kde je služba poskytována, požadována vládní licence.

Do této kategorie patří také „zdravotnický turismus“ zahrnující zdravotnické služby poskytované pacientům mimo jejich domovskou zemi.

17

Organizace nabízející víceúrovňový marketing a přímý prodej

Organizace nabízející přímý prodej („DSO“) a víceúrovňový marketing (MLM) jsou distribuční a marketingové modely, ve kterých se produkty nebo služby prodávají prostřednictvím sítě nezávislých distributorů nebo zástupců. Modely DSO a MLM spoléhají na osobní prodej a často vyžadují, aby nezávislí distributoři rekrutovali distributory nové za účelem postupu v hierarchii organizace nebo získání pobídkové odměny.

18

Tržiště

Tržiště je elektronické obchodní řešení, kde mohou prodejci z řad třetích stran prodávat své produkty nebo služby zákazníkům.

 

 

Další informace

Další informace o zásadách používání služby PayPal naleznete v našem centru nápovědy.

 

Porušení zásad používání služby PayPal

Žádáme vás, abyste porušování těchto zásad používání okamžitě nahlásili společnosti PayPal. Pokud máte dotaz ohledně toho, zda určitý typ transakce může porušovat zásady používání služby PayPal, nebo si přejete podat hlášení, můžete tak učinit zde.