Geschillen, claims en terugboekingen oplossen.

Er kan altijd iets fout gaan bij een bestelling. We helpen je graag om problemen op te lossen.

Mogelijke situaties.

Geschillen en claims

Terugboekingen

Geschillen en claims

Geschillen oplossen.

Een geschil oplossen gaat vaak het snelst als kopers en verkopers contact met elkaar opnemen, samen uitzoeken wat er is gebeurd en met elkaar tot een goede oplossing proberen te komen. Bekijk de video waarin je kunt zien hoe je een geschil kunt oplossen.

Tips voor succesvolle communicatie
met klanten:

Ga uit van goed vertrouwen

Begin onbevangen aan het gesprek en luister geduldig naar wat kopers je vertellen. Veel problemen zijn het gevolg van miscommunicatie en menselijke fouten.

PayPal-procedure voor het oplossen
van geschillen.

Wanneer kopers en verkopers niet tot overeenstemming komen, kunnen wij helpen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Zodra een koper de procedure voor het oplossen van geschillen start, houden we het geld van de transactie vast totdat het geschil is opgelost. Als kopers en verkopers geen overeenkomst bereiken, kan het geschil worden geëscaleerd tot claim. Op dat moment springen wij in om de uitkomst van het geschil te bepalen. Het werkt als volgt:

1Melding van geschil

2Jouw reactie

3 Pogingen het geschil op te lossen

Een geschil escaleren tot claim.

Een claim biedt PayPal de mogelijkheid om voor zowel verkoper als koper kwesties te onderzoeken en tot een beslissing te komen. Beide partijen hebben vanaf het moment dat ze een geschil indienen, 20 dagen de tijd om een claim in te dienen. Als een koper een claim tegen je indient, kunnen we je vragen (onder andere) de volgende gegevens te verstrekken:

  • Een ontvangstbewijs van het externe verzendbedrijf, een volgnummer of een handtekeningbevestiging waarmee je kunt bewijzen dat een object is bezorgd
  • Bewijs dat er een vervangend object is bezorgd of dat je een terugbetaling hebt verricht als de koper de bestelling wel heeft ontvangen, maar er een probleem was met het object
  • Een ondertekend contract of ander bewijs waarmee kan worden aangetoond dat de diensten zijn geleverd
  • Als je digitale goederen hebt verkocht, kunnen we om bewijs vragen waaruit blijkt dat de koper je product heeft gedownload

Download onze aanwijzingen

Download

Bekijk ook onze andere aanwijzingen die je kunnen helpen bij je bedrijfsvoering.

Frauduleuze bestellingen voorkomen

Terugboekingen voorkomen

Als je cookies accepteert, gebruiken we ze om je ervaring te verbeteren en aan je voorkeuren aan te passen. We gebruiken ze ook om onze partners in staat te stellen gepersonaliseerde advertenties van PayPal te laten zien wanneer je andere sites bezoekt. Cookies beheren en meer informatie