Geschillen, claims en terugboekingen oplossen.

Er kan altijd iets fout gaan bij een bestelling. We helpen je graag om problemen op te lossen.

Mogelijke situaties.

Geschillen en claims

Als een klant heeft betaald voor een object, maar het niet heeft ontvangen of een object heeft ontvangen dat sterk afwijkt van de omschrijving, kan hij of zij een geschil openen in het Actiecentrum. Wanneer het geschil niet kan worden opgelost, kan elk van beide partijen het geschil binnen 20 dagen escaleren tot een claim. Op dat moment wordt PayPal direct betrokken en nemen we een beslissing op basis van de verstrekte informatie.

Terugboekingen

Kopers kunnen hun kaartuitgevende instantie verzoeken om de transactie ongedaan te maken (creditcardmaatschappijen noemen dit een ‘terugboeking’). Kopers vragen hun bank in deze fase om een terugbetaling zonder de verkoper hierbij te betrekken.

Geschillen oplossen.

Een geschil oplossen gaat vaak het snelst als kopers en verkopers contact met elkaar opnemen, samen uitzoeken wat er is gebeurd en met elkaar tot een goede oplossing proberen te komen. Bekijk de video waarin je kunt zien hoe je een geschil kunt oplossen.

Tips voor succesvolle communicatie
met klanten:

Begin onbevangen aan het gesprek en luister geduldig naar wat kopers je vertellen. Veel problemen zijn het gevolg van miscommunicatie en menselijke fouten.

PayPal-procedure voor het oplossen
van geschillen.

Wanneer kopers en verkopers niet tot overeenstemming komen, kunnen wij helpen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Zodra een koper de procedure voor het oplossen van geschillen start, houden we het geld van de transactie vast totdat het geschil is opgelost. Als kopers en verkopers geen overeenkomst bereiken, kan het geschil worden geëscaleerd tot claim. Op dat moment springen wij in om de uitkomst van het geschil te bepalen. Het werkt als volgt:

1Melding van geschil

We sturen je per e-mail bericht als een koper een geschil opent. We houden het volledige bedrag van de transactie tijdelijk vast.

2Jouw reactie

Lees de informatie over het geschil en stuur ons een uitleg over wat er is gebeurd. Reageer snel en doe een voorstel over hoe je het geschil wilt oplossen.

3 Pogingen het geschil op te lossen

Zodra een geschil is geopend, hebben jij en je koper 20 dagen de tijd om met een oplossing te komen. In de meeste gevallen is dit voldoende. De koper sluit het geschil zodra jullie de kwestie hebben opgelost.

Een geschil escaleren tot claim.

Een claim biedt PayPal de mogelijkheid om voor zowel verkoper als koper kwesties te onderzoeken en tot een beslissing te komen. Beide partijen hebben vanaf het moment dat ze een geschil indienen, 20 dagen de tijd om een claim in te dienen. Als een koper een claim tegen je indient, kunnen we je vragen (onder andere) de volgende gegevens te verstrekken:

  • Een ontvangstbewijs van het externe verzendbedrijf, een volgnummer of een handtekeningbevestiging waarmee je kunt bewijzen dat een object is bezorgd
  • Bewijs dat er een vervangend object is bezorgd of dat je een terugbetaling hebt verricht als de koper de bestelling wel heeft ontvangen, maar er een probleem was met het object
  • Een ondertekend contract of ander bewijs waarmee kan worden aangetoond dat de diensten zijn geleverd
  • Als je digitale goederen hebt verkocht, kunnen we om bewijs vragen waaruit blijkt dat de koper je product heeft gedownload

Download onze aanwijzingen

Download

Bekijk ook onze andere aanwijzingen die je kunnen helpen bij je bedrijfsvoering.

Frauduleuze bestellingen voorkomen

Meer informatie

Terugboekingen voorkomen

Meer informatie

Met behulp van cookies kunnen we PayPal aanpassen aan je voorkeuren, en sommige cookies zijn nodig om onze site te laten werken. Met cookies kunnen we je ook persoonlijke aanbiedingen en promoties laten zien, zowel op onze site als daarbuiten. Natuurlijk heb je alles in de hand. Je kunt je cookies beheren wanneer je maar wilt.

[object Object]