Bescherming voor kopers

Als een in aanmerking komend object, dat je online hebt gekocht, niet wordt ontvangen of sterk afwijkt van de omschrijving van de verkoper, kan de Aankoopbescherming van PayPal het volledige aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) vergoeden.

Voor meer informatie, zie onze Gebruikersovereenkomst.

Wat is een in aanmerking komend object?

Hier volgen een paar voorbeelden van situaties waarbij je aankoop niet op de omschrijving lijkt: je hebt een boek gekocht, maar krijgt een dvd. Je hebt een nieuw product gekocht, maar het blijkt gebruikt. Je hebt drie artikelen gekocht en ontvangt er twee. Je aankoop is tijdens verzending beschadigd of er ontbreken onderdelen. Je hebt een origineel merkartikel gekocht, maar ontvangt een nep-versie. Let wel: indien de verkoper het artikel correct heeft omschreven, maar je bent er niet tevreden mee, dan valt dit helaas niet onder PayPal Aankoopbescherming.

Wat komt niet in aanmerking?

Onder meer betalingen voor onroerend goed, gemotoriseerde voertuigen, op maat gemaakte objecten, industriële machines, opgeslagen waarde-objecten zoals prepaidkaarten en cadeaukaarten, objecten die u persoonlijk ophaalt (of namens jou laat ophalen), privétransacties, betalingen op crowdfunding- en/of crowdlendingplatforms, betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen en objecten die verboden zijn volgens het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal, komen niet in aanmerking voor PayPal Aankoopbescherming. Als je van Aankoopbescherming gebruik wilt maken, moet je binnen 180 dagen na betaling een geschil openen. Zie voor meer informatie over wat wel en niet in aanmerking komt onze Gebruikersovereenkomst.

Algemene richtlijnen

 • Er kunnen geschillen worden geopend voor bepaalde materiële en immateriële goederen, zoals uitgelegd in de Gebruikersovereenkomst
 • De volledige kosten van het object moeten worden vergoed in één betaling
 • De koper kan een geschil openen binnen 180 dagen na betaling van het object
 • Indien koper en verkoper onderling geen overeenstemming bereiken, dient het geschil binnen 20 dagen door de koper te worden opgewaardeerd tot een claim
 • Kopers kunnen voor elke betaling maximaal één geschil openen

Terugbetalingen

Als een object niet wordt ontvangen of niet voldoet aan de omschrijving van de verkoper, en je betaling komt in aanmerking, vergoeden wij de volledige kosten van je in aanmerking komende aankoop, inclusief verzendkosten.


We zijn er om je te helpen.

Neem contact op met onze Klantenservice voor hulp bij niet-geautoriseerde transacties, claims en andere problemen.

Bescherming voor verkopers

Als je een ongeautoriseerde betaling hebt ontvangen of als een koper beweert een object niet te hebben ontvangen, kun je met onze Verkopersbescherming het volledige bedrag terugkrijgen van een in aanmerking komende betaling naar aanleiding van een claim of terugboeking zonder terugboekingskosten te betalen, indien van toepassing. Zolang je voldoet aan de vereisten, kun je hiervoor in aanmerking komen.

Raadpleeg onze Gebruikersovereenkomst voor meer informatie.

Voorwaarden

Zowel fysieke als immateriële objecten kunnen in aanmerking komen voor Verkopersbescherming (inclusief diensten, reizen en tickets). Deze objecten moeten in één keer zijn betaald met PayPal en, indien van toepassing, zijn verzonden naar het verzendadres dat bij de transactie is geregistreerd (zie onze Gebruikersovereenkomst).

Vereiste documentatie

A - Fysieke objecten:
Bewaar het verzendbewijs en bewijs van levering voor de objecten die je verkoopt. We kunnen je hier bij een geschil om vragen.
B - Immateriële objecten (inclusief diensten, reizen en tickets):
We verzoeken je om ons een bewijs van levering te verstrekken of bewijs van gebruik van het object dat je de klant hebt verkocht of, mocht dit het geval zijn, bewijs dat de geleverde dienst correct is uitgevoerd.

Verkopersbescherming - uitzonderingen

Onze Verkopersbescherming geldt niet voor:

 • Objecten die niet zijn niet geautoriseerd conform ons Beleid inzake redelijk gebruik of die bij wet verboden zijn
 • Licenties voor digitale content en digitale goederen
 • Claims en terugboekingen voor objecten van het type ‘Sterk afwijkend van de omschrijving’
 • Objecten die je persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden opgehaald
 • Transacties die je via Zong of Virtual Terminal hebt uitgevoerd (indien beschikbaar)
 • Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaubonnen en prepaidkaarten)
 • Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen
 • Donaties
 • Objecten die via advertenties zijn gekocht
 • Betalingen voor goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm)
 • Transacties via PayPal-bulkbetalingen
 • Geschillen die rechtstreeks bij PayPal in het Actiecentrum zijn ingediend

Tips

 • Controleer het verzendadres: verzend je object nooit naar andere dan door PayPal verstrekte adressen.
 • Volg het object: gebruik altijd een verzendservice met een online volgsysteem en bewijs van levering. Het volgnummer geeft bezorgde klanten een gerust gevoel.
 • Houd je klanten op de hoogte: informeer je klanten tijdig als er onverwachts vertraging optreedt bij een levering.
 • Identificeer risicovol gedrag: verschillende bestellingen die binnen korte tijd naar hetzelfde adres moeten worden verzonden, bestellingen uit risicovolle landen, enz. Neem bij twijfel contact op met de klant, zodat deze de gegevens van de contactpersoon en de identiteit van de kaarthouder kan controleren. Als je vermoedt dat er sprake is van fraude, annuleer dan de transactie en ga niet over tot verzending.

We zijn je graag van dienst

Bij ongeautoriseerde transacties, claims van kopers of andere problemen helpen we je een oplossing te vinden. Neem contact op met onze Klantenservice.
Contact

Jij bepaalt hoe je betaalt

Onze belangrijkste beveiliger ben jijzelf. Je geheugen beschermt je inloggegevens en zorgt er voor dat je gemakkelijk kunt betalen zonder je financiële gegevens te moeten invullen of delen. Mocht je onverhoopt je inloggegevens vergeten, dan kun je deze zelf achterhalen aan de hand van je veiligheidsvragen. En mocht je óók die vergeten, dan kun je altijd nog contact met ons opnemen en helpen wij je graag verder.

Terugboekingen

Bij een terugboeking vraagt de koper zijn bank of kredietkaartmaatschappij een verwerkte transactie terug te draaien. Dit kan betekenen dat een reeds ontvangen betaling gestorneerd wordt, zelfs als de goederen al verzonden zijn. In het geval van een terugboeking biedt PayPal hulp en ondersteuning totdat het probleem voor alle betrokken partijen naar tevredenheid is afgehandeld.

We zijn altijd waakzaam

Je transacties worden 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaakt door een toegewijd team van veiligheidsspecialisten. De enige taak van dit team is het identificeren van verdachte activiteiten en je beschermen tegen frauduleuze transacties. Indien een transactie anders loopt dan gepland, of als je je zorgen maakt over fraude of phishing, is het heel eenvoudig problemen te melden en/of hulp te krijgen.

Bescherming van wereldklasse

Ongeacht in welk land je koopt of verkoopt: PayPal biedt uitgebreide Aankoop- en Verkopersbescherming in 202 landen en 25 verschillende valuta's. Dus het maakt niet uit waar een aankoop of klant vandaan komt, je profiteert altijd van dezelfde service en bescherming. De wereld ligt aan je voeten met PayPal.