Hulp bij het voorkomen van geschillen en terugboekingen.

Er kan altijd iets fout gaan bij een bestelling. Deze aanwijzingen kunnen je helpen om geschillen en terugboekingen te voorkomen.

De meeste problemen vallen in één van de volgende categorieën:

Object niet ontvangen

Een koper heeft een object betaald, maar nooit ontvangen.

Sterk afwijkend van de omschrijving

Een koper ontvangt een object dat sterk afwijkt van de beschrijving van de verkoper op het moment van bestellen.

Ongeautoriseerde transactie

Er is een aankoop gedaan zonder toestemming van de rekeninghouder.

En je kunt te maken krijgen met:

Fraude
Deze problemen kunnen in uitzonderlijke gevallen duiden op fraude. Onze aanwijzingen Frauduleuze bestellingen voorkomen geven veel nuttige tips om fraude te herkennen en te voorkomen.
Geschil
Als een klant heeft betaald voor een object, maar het niet heeft ontvangen of een object heeft ontvangen dat sterk afwijkt van de omschrijving, kan hij of zij in het Actiecentrum een geschil openen. Meestal zijn deze problemen het gevolg van een misverstand of een menselijke fout.
Claim
Wanneer het geschil niet kan worden opgelost, kan elk van beide partijen het geschil binnen 20 dagen escaleren tot een claim. Op dat moment wordt PayPal direct betrokken en nemen we een beslissing op basis van de verstrekte informatie.
Terugboeking
Kopers kunnen hun kaartuitgevende instantie opdracht geven de transactie terug te boeken (dit noemen we een terugboeking). Kopers vragen hun bank in deze fase om een terugbetaling zonder de verkoper hierbij te betrekken.

Tips voor het voorkomen van geschillen en terugboekingen.

Verstrek contactgegevens

Kopers zijn minder snel geneigd een geschil of terugboeking in te dienen als ze het probleem met je kunnen bespreken. Geef een e-mailadres of telefoonnummer, of bel een koper voordat je een duur object verkoopt.

Reageer tijdig

Niemand houdt van wachten. Reageer snel en professioneel op alle redelijke vragen die kopers stellen.

Stel voor de procedure voor geschillen te volgen

Als een klant vertelt dat hij of zij een verzoek tot terugboeking gaat indienen bij de creditcardmaatschappij, vraag de klant dan om in plaats daarvan een geschil te openen in het Actiecentrum. Dit geeft je de kans om het probleem samen met de koper op te lossen.

Hanteer een helder retourbeleid

Zorg ervoor dat je retour- en restitutiebeleid helder is en gemakkelijk te vinden.

Tips om geschillen te voorkomen en financiële schade te beperken:

Met een realistische bezorgdatum kun je voorkomen dat klanten vroegtijdig een terugboeking of geschil indienen.

Download onze aanwijzingen

Download

Bekijk ook onze andere aanwijzingen die je kunnen helpen bij je bedrijfsvoering.

Frauduleuze bestellingen voorkomen

Meer informatie

Geschillen, claims en terugboekingen oplossen

Meer informatie

Met cookies kunnen we PayPal aanpassen aan je voorkeuren en sommige cookies zijn nodig om onze site te laten werken. Met cookies kunnen we je ook persoonlijke aanbiedingen en promoties laten zien, zowel op onze site als daarbuiten. Natuurlijk heb je alles in de hand. Je kunt je cookies beheren wanneer je maar wilt.