PayPal มีนโยบายคุ้มครองผู้ซื้ออย่างไรบ้าง

เมื่อคุณชำระเงินด้วย PayPal ในเว็บไซต์ใดก็ตามและพบปัญหา เช่น ไม่ได้รับสินค้าที่ซื้อ หรือได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ผู้ขายระบุไว้อย่างชัดเจน เราจะช่วยเหลือคุณให้ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนค่ะ

เงื่อนไขของการทำรายการเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองผู้ซื้อ

  • ใช้ PayPal ในการชำระเงิน
  • แจ้งให้ผู้ขายทราบว่าเกิดปัญหากับการทำรายการ ด้วยการเปิดข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal ภายใน 180 วันนับจากวันที่ชำระเงิน จากนั้น ยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องภายใน 20 วันนับจากวันที่เปิดข้อพิพาท
  • รักษาบัญชี PayPal ของคุณให้อยู่ในสถานะที่ดี

ถ้าการทำรายการของคุณตรงตามเงื่อนไขของการคุ้มครองผู้ซื้อของเรา คุณจะได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินของราคาสินค้าที่ซื้อ และรวมถึงค่าจัดส่งในตอนแรกด้วยค่ะ คุณสามารถรายงานปัญหาของคุณได้ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ PayPal

โปรดทราบว่า สำหรับสินค้าบางประเภท เช่น ยานพาหนะในหมวดหมู่ยานยนตร์ อุปกรณ์ที่เป็นทุนในหมวดหมู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์ การคุ้มครองผู้ซื้อของเรายังไม่ครอบคลุมเพื่อคุ้มครองสินค้าประเภทดังกล่าวค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง