PayPal จะใช้เวลาตรวจสอบข้อเรียกร้องของฉันนานเท่าใด

เพื่อให้แน่ใจว่าผลการตัดสินของการทำรายการจะเป็นธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย เราได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานจากแหล่งต่างๆ ระหว่างการตรวจสอบข้อเรียกร้อง ส่วนใหญ่ข้อเรียกร้องจะได้รับการตรวจสอบเสร็จภายใน 10-14 วันหรือน้อยกว่านั้น อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 30 วันหรือนานกว่านั้นเพื่อตรวจสอบและสรุปผลการตัดสิน ซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสถานการณ์

ถ้าเราขอข้อมูลใหม่จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราจะระบุในเวลาที่กำหนดเวลาสำหรับการส่งข้อมูล

เราจะอีเมลให้คุณทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะข้อเรียกร้องนี้ได้ทุกเวลาที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและข้อเรียกร้อง ในประเทศไทย