จะคืนเงินให้กับผู้ซื้อจากบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถคืนเงินเต็มจำนวนหรือคืนเงินบางส่วนได้ภายใน 180 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน เราจะหักเงินที่ต้องคืนทั้งหมดจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ ดังนั้นถ้ามีเงินไม่เพียงพอในบัญชี PayPal ประเทศไทยของคุณ คุณจะไม่สามารถคืนเงินได้

วิธีคืนเงินให้กับผู้ซื้อของคุณ:

  1. ไปที่กิจกรรมของคุณ
  2. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนเงิน
  3. คลิก 'คืนการชำระเงินนี้'
  4. ป้อนรายละเอียดการคืนเงิน แล้วคลิก 'คืนเงิน'

เมื่อคุณคืนเงิน เราจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการทำรายการส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมคงที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการทำรายการคงที่และตัวแปรจากสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal