จะส่งคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ผ่าน PayPal ได้อย่างไร

คุณสามารถส่งคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ให้ใครก็ได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีบัญชี PayPal ก็ตาม เราจะส่งคำขอเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ของคุณให้กับผู้รับทางอีเมล และเราจะส่งอีเมลถึงคุณเมื่อมีการชำระเงินตามคำขอแล้ว ถ้าผู้รับไม่มีบัญชี PayPal ภายในอีเมลจะมีลิงก์เพื่อให้ผู้รับคลิกและสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีก่อน

ส่งคำขอเรียกเก็บเงิน

  1. คลิก 'เรียกเก็บเงินจากเพื่อนหรือลูกค้า' ใต้หัวข้อ 'ชำระและเรียกเก็บเงิน'
  2. ป้อนอีเมลของผู้รับ แล้วคลิก ถัดไป
  3. ระบุจำนวนเงินที่ชำระและเพิ่มข้อความ (ระบุหรือไม่ก็ได้)
  4. คลิก 'เรียกเก็บเงิน'
คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้รับมากกว่าหนึ่งรายพร้อมกันได้ เพียงแค่ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลเหล่านั้น แล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma)

ส่งใบแจ้งหนี้
  1. คลิก 'สร้างใบแจ้งหนี้' ใต้หัวข้อ 'ชำระและเรียกเก็บเงิน'
  2. คลิก 'สร้าง' ที่อยู่ด้านขวา
  3. เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้จากที่มีให้เลือกในเมนู ถ้าเป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ครั้งแรก ให้เลือก สร้างเทมเพลตใหม่
  4. ป้อนข้อมูลของคุณ ข้อมูลของลูกค้า และรายละเอียดการชำระเงิน
  5. คลิก 'ส่ง'
แชร์ลิงก์ PayPal.Me ของคุณ
นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้ลูกค้าชำระเงินให้คุณผ่าน PayPal.Me  วิธีชำระเงินและรับชำระเงินใหม่ของเราที่ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ สร้างลิงก์ PayPal.Me ของคุณแล้วแชร์ลิงก์ดังกล่าวผ่านทาง SMS แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรืออีเมลของคุณ จากนั้นลูกค้าสามารถคลิกหรือพิมพ์ลิงก์ของคุณเพื่อชำระเงินให้คุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีใช้ PayPal.Me