ทำไมถึงมีการปฏิเสธการชำระเงินสำหรับการชำระเงิน PayPal ที่ควรได้รับ จะต้องทำอย่างไร

การปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าของคุณไม่ยินยอมกับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต และขอการคืนเงินกับผู้ออกบัตรเครดิต
 
ลูกค้าเริ่มต้นการขอการปฏิเสธการชำระเงินด้วยเหตุผลหลายประการ:
  • สินค้าแตกต่างไปจากรายละเอียด หรือมีตำหนิ
  • ยังไม่ได้รับสินค้า
  • มีการเรียกเก็บเงินที่ไม่รู้จักเกิดขึ้นกับบัตรเครดิต
  • ดำเนินการชำระเงินหลายครั้ง
  • มีการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
เราจะติดต่อคุณหากคุณรับการชำระเงินคืน ถ้าคุณไม่ยอมรับการปฏิเสธการชำระเงินว่าถูกต้อง คุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการใน ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย เราจะช่วยคุณคัดค้านการปฏิเสธการชำระเงินกับทางผู้ออกบัตรเครดิตของผู้ซื้อ โดยปกติใช้เวลา 30 วันเพื่อให้เราคัดค้านการปฏิเสธการชำระเงิน และอาจใช้เวลาในส่วนของผู้ออกบัตรของผู้ซื้อไม่เกิน 75 วันเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน และทำการสรุปผลการตัดสินใจ

การปฏิเสธการชำระเงินไม่ตรงกับข้อเรียกร้องของ PayPal ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงินจะเกิดขึ้นนอกระบบ PayPal ระหว่างผู้ออกบัตรและผู้ถือบัตรของตน ในข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงิน การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร เราไม่มีส่วนในผลการตัดสิน