จะดูอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของ PayPal ได้ที่ไหน

ก่อนแปลงสกุลเงิน คุณสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเราได้ล่วงหน้าค่ะ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ไปที่กระเป๋าสตางค์
  2. คลิก 'ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal'
  3. คลิก 'จัดการสกุลเงิน'
  4. ในส่วน "การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน" ให้เลือกประเภทของการแปลงสกุลเงินตามที่ต้องการ
  5. ป้อนข้อมูลสกุลเงินและจำนวนเงิน แล้วคลิก 'คำนวณ' เพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนของเรา

ถ้าคุณชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิต คุณสามารถเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของผู้ออกบัตรแทนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเราได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนตัวเลือกการแปลงสกุลเงิน

ถ้าคุณเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของผู้ออกบัตร เราจะไม่สามารถแสดงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้คุณทราบได้ ณ เวลาที่คุณชำระเงิน แต่คุณสามรถติดต่อผู้ออกบัตรโดยตรงเพื่อสิบถามข้อมูล หรือรอดูข้อมูลในใบแจ้งยอดบัตรภายหลังได้ค่ะ

ข้อควรทราบ:
  • อัตราแลกเปลี่ยนของเรารวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนในราคาขายส่งตามที่ PayPal ได้รับสกุลเงินต่างประเทศมา และ PayPal เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
  • ถ้าคุณใช้บัตร American Express คุณจะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของ PayPal ไม่ได้ American Express จะเป็นผู้ดูแลการแปลงสกุลเงินให้คุณค่ะ