เหตุใดการถอนเงินจากบัญชี PayPal ของฉันเพื่อเข้าบัญชีธนาคารของฉันจึงล้มเหลว

โดยส่วนใหญ่แล้ว การถอนเงินจะล้มเหลวเนื่องจากข้อมูลที่คุณป้อนเมื่อเชื่อมโยงบัญชีธนาคารนั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่ โปรดตรวจสอบข้อมูลธนาคารของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ถ้าข้อมูลที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง โปรดลบบัญชีธนาคารของคุณออกและเชื่อมโยงบัญชีอีกครั้ง

โปรดทราบว่าชื่อในบัญชี PayPal ประเทศไทยของคุณจะต้องตรงกับชื่อในบัญชีธนาคารของคุณ ถ้ามีชื่อที่สะกดหรือเขียนแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบกับธนาคารของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนเงินจะสำเร็จ ถ้าไม่สำเร็จ คุณจะต้องแก้ไขชื่อในบัญชีธนาคารหรืออัปเดตชื่อในบัญชี PayPal ของคุณ

ถ้ารอเป็นเวลามากกว่า 7 วันทำการแล้วนับตั้งแต่วันที่คุณขอถอนเงิน เราสามารถช่วยคุณตามหาเงินที่ยังไม่ได้รับได้

เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนการถอนเงินธนาคาร เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินคืน ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการโอนคืน โปรดดูที่ส่วนค่าธรรมเนียมของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา