เหตุใดการชำระเงินทาง PayPal ของฉันจึงถูกพัก

เมื่อมีการพักเงิน เงินที่คุณได้รับสำหรับการทำรายการนี้อยู่ในบัญชี PayPal ของคุณแต่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว การเลื่อนการปล่อยเงินถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้กันโดยทั่วไปในธุรกิจนี้ และเราเองก็ได้นำมาใช้เพื่อให้เครือข่าย PayPal มีความปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เราทำการพักการชำระเงินเพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณมีเงินในบัญชี PayPal ของตนเพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการทำรายการของคุณ เช่น การปฏิเสธชำระเงิน หรือข้อพิพาทเราจะส่งอีเมลถึงคุณหากการชำระเงินที่คุณได้รับถูกพัก คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เสมอในหน้ากิจกรรมของคุณต่อไปนี้คือสาเหตุทั่วไปที่ทำให้คุณไม่สามารถนำเงินที่ได้รับชำระไปใช้ได้ชั่วคราว

  • คุณเป็นผู้ขายรายใหม่ใน PayPal หรือคุณเป็นผู้ขายที่มีประวัติการขายดีแล้ว แต่ได้เปิดบัญชีใหม่ การสร้างประวัติการทำรายการที่สำเร็จให้มีมากพอนั้นต้องใช้เวลา
  • คุณไม่ได้ขายสินค้ามาระยะหนึ่งแล้ว บัญชีที่ไม่ใช้งานก่อนหน้านี้อาจถูกพักเงินที่ได้รับชำระในระหว่างที่สร้างประวัติการขายใหม่
  • คุณได้รับการตีคืนการชำระเงิน เกิดข้อพิพาท หรือการปฏิเสธชำระเงินจำนวนมากเราขอแนะนำให้คุณติดต่อกับลูกค้าของคุณเป็นระยะและหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากลูกค้าของคุณยื่นข้อพิพาทหรือการปฏิเสธชำระเงินเนื่องจากมีผู้ใช้บัญชี PayPal ของเขาเหล่านั้นอย่างผิดกฎหมายในการทำรายการ โปรดระงับการจัดส่งสินค้าทุกรายการ
  • รูปแบบการขายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายเฉลี่ย แพลตฟอร์มทางธุรกิจ หรือประเภทของสินค้าที่ขาย
  • การทำรายการเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น ตั๋ว บัตรของขวัญ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และแพคเกจท่องเที่ยว
จะสามารถเข้าถึงการชำระเงินที่ถูกพักไว้ได้เมื่อใด
หากการทำรายการหรือบัญชีของคุณไม่มีปัญหาใดๆ โดยปกติจะสามารถนำเงินที่ได้รับชำระไปใช้ได้ภายใน 21 วันหลังจากได้รับ (อาจต้องใช้เวลาสักพักในวันนั้นกว่าจะนำเงินไปใช้ได้) นอกจากนี้ คุณยังรับการชำระเงินนั้นเร็วขึ้นได้ หากคุณจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อเร็วขึ้นและอัปเดตสถานะการสั่งซื้อในรายละเอียดการทำรายการ หากมีการยื่นข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องในการชำระเงิน เงินจะถูกพักไว้จนกว่ากรณีนั้นจะได้รับการแก้ไขข้อควรทราบ: การพักเงินที่ได้รับชำระสำหรับการขายสินค้าใน eBay แตกต่างจากการพักเงินแบบปกติของ PayPalดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพักเงินใน eBay และติดต่อ eBay เพื่อขอความช่วยเหลือถ้าคุณไม่ได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพักเงินประเภทต่างๆ โปรดดูสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา