ฉันจะยกเลิกการจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร จะใช้เวลานานเท่าไหร่

เมื่อบัญชีมีการจำกัดการใช้งาน คุณจะไม่สามารถดำเนินการบางอย่างกับบัญชี PayPal ได้ เช่น การชำระเงินหรือการถอนเงิน โดยทั่วไปการยกเลิกการจำกัดการใช้งานบัญชีสามารถทำได้โดยง่าย ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจำเป็นต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือการทำรายการล่าสุด

วิธีการดูรายละเอียดและยกเลิกการจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ของคุณมีดังนี้:

  1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิก ไปที่การจำกัดการใช้งานบัญชี
  3. คลิก แก้ไข ข้างขั้นตอนที่ต้องการแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

หลังจากที่คุณดำเนินการตอบรับตามที่กำหนดทั้งหมดสำหรับการจำกัดการใช้งานนี้ เราจะตรวจสอบเรื่องรับแจ้งและจะส่งอีเมลแจ้งความคืบหน้าถึงคุณโดยปกติแล้วภายใน 3 วันทำการ ทันทีที่เรายืนยันว่าคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว การจำกัดการใช้งานบัญชีของคุณจะถูกยกเลิก

บางครั้งการตรวจสอบอาจใช้เวลานานกว่าเดิม โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องรับแจ้งของคุณ โปรดดูข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องรับแจ้งของคุณทางอีเมลหรือติดตามสถานะเรื่องรับแจ้งของคุณใน ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย