บทความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ > การชำระเงิน/ยกเลิกการชำระเงิน > ทำไมการปฏิเสธชำระเงินจึงเกิดขึ้น

ถามชุมชนธุรกิจของเรา

เริ่มใช้งานและเข้าร่วมการสนทนาเพื่อใช้ PayPal สำหรับธุรกิจใน ชุมชน Headstart

ทำไมการปฏิเสธชำระเงินจึงเกิดขึ้น

การปฏิเสธชำระเงินเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของบัตรเครดิตยื่นเรื่องขอเงินคืนและไม่ยินยอมชำระเงินตามที่ถูกเรียกเก็บจากทางบริษัทบัตรเครดิต ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะ

  • ได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่ผู้ขายระบุไว้ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย
  • ไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อ
  • เป็นข้อผิดพลาดจากการชำระเงินซ้ำซ้อน
  • เป็นการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธชำระเงิน

ขออภัยค่ะ ไม่มีหน้าเว็บที่คุณต้องการแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเรา โปรดลองค้นหาอีกครั้งในศูนย์ช่วยเหลือของเราค่ะ
เป็นประโยชน์หรือไม่ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นค่ะ