>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

 

Informacje dotyczące zasad ochrony danych w usługach PayPal

Pobierz PDF

 

Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2024 r.

W razie jakichkolwiek pytań na temat niniejszych Informacji dotyczących zasad ochrony danych lub ogólnych pytań dotyczących Danych osobowych prosimy o kontakt z firmą PayPal. Dane Użytkownika będą wykorzystywane w celu świadczenia Usług zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych i odpowiednią Umową z Użytkownikiem usługi PayPal.

 

Spis treści

1. Najważniejsze informacje

2. Rola firmy PayPal jako administratora danych

3. Użytkownicy nieposiadający konta

4. Kategorie Danych osobowych, które firma PayPal gromadzi na temat Użytkownika

5. Jakie Dane osobowe są wykorzystywane i na jakiej podstawie prawnej

6. Czy i dlaczego firma PayPal udostępnia Dane osobowe

7. Jak długo firma PayPal przechowuje Dane osobowe Użytkownika

8. Przekazywanie Danych osobowych za granicę

9. W jaki sposób firma PayPal używa plików cookie i technologii służących do śledzenia

10. Prawa Użytkownika do ochrony danych

11. Szczegółowe informacje na temat automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

12. Dlaczego firma PayPal udostępnia Dane osobowe Użytkownika biurom informacji kredytowej

13. W jaki sposób firma PayPal chroni Dane osobowe Użytkownika

14. Czy dzieci mogą korzystać z usług firmy PayPal

15. Aktualizacje niniejszych Informacji dotyczących zasad ochrony danych

16. Informacja dla Użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii dotycząca przepisów prawa bankowego

17. Definicje

18. Dane kontaktowe firmy PayPal

 

1. Najważniejsze informacje

Niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych mają na celu dostarczenie wystarczających informacji na temat wykorzystywania przez firmę PayPal Danych osobowych Użytkownika, gdy odwiedza on witrynę internetową firmy PayPal, korzysta z jej usług (łącznie „Usługi”) lub rejestruje się w tym celu. Firma PayPal zachęca Użytkowników do zapoznania się z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych i korzystania z nich, ponieważ pomoże to im w podejmowaniu świadomych decyzji.

Niektóre terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Informacjach, objaśniono w punkcie 17 („Definicje”) na końcu niniejszego dokumentu.

 

2. Rola firmy PayPal jako administratora danych

W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) administratorem Danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane po ich uzyskaniu w związku z odwiedzaniem przez Użytkownika strony internetowej firmy PayPal, procesem rejestracji i aplikacji oraz dalszym korzystaniem z usług jest firma PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.

Wszelkie określenia takie, jak „my”, „nasze/nasz/nasza”, „nas”, „PayPal” lub „firma PayPal” zawarte w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych oznaczają firmę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. i grupę przedsiębiorstw, które pozostają pod jej bezpośrednią lub pośrednią kontrolą, kontrolują ją lub znajdują się we wspólnym posiadaniu.

Niektóre podmioty zewnętrzne, którym firma PayPal udostępnia Dane osobowe, są niezależnymi administratorami danych. Oznacza to, że firma PayPal nie decyduje w tym przypadku o sposobie przetwarzania udostępnianych przez nią danych. Dotyczy to urzędów, biur informacji kredytowej, centrów autoryzacyjnych i innych instytucji finansowych. Gdy dane Użytkownika są udostępniane niezależnym administratorom danych, zastosowanie mają ich zasady dotyczące danych. Firma PayPal zachęca do zapoznania się z ich Zasadami zachowania poufności i poznania swoich praw do ochrony danych przed wejściem z nimi w interakcję.

Więcej informacji na temat ochrony Danych osobowych Użytkownika przekazywanych poza EOG, Wielką Brytanię i Szwajcarię można znaleźć w punkcie 8 („Przekazywanie Danych osobowych za granicę”).

 

3. Użytkownicy nieposiadający konta

Dostęp do Usług mogą uzyskiwać osoby nieposiadające konta lub profilu PayPal. Firma PayPal będzie zbierać Dane osobowe Użytkownika nawet wówczas, gdy Użytkownik nie posiada konta PayPal, na przykład gdy korzysta z Usług bez konta PayPal, korzysta z Usług płatniczych nieoznaczonych marką (np. Braintree) lub otrzymuje płatność za pośrednictwem Usług PayPal od posiadaczy kont („Odbiorca”). Firma PayPal używa terminu „Użytkownik” w odniesieniu do posiadaczy kont i osób niebędących posiadaczami kont. Jeśli Użytkownik nie jest posiadaczem konta, jego Dane osobowe będą wykorzystywane w celu świadczenia Usług zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych i odpowiednią Umową z Użytkownikiem usługi PayPal.

 

4. Kategorie Danych osobowych, które firma PayPal gromadzi na temat Użytkownika

Firma PayPal zbiera następujące kategorie informacji o Użytkowniku w celu świadczenia Usług, ciągłego poprawiania komfortu korzystania z nich przez Użytkownika, zarządzania i ulepszania swojej działalności. Rodzaje Danych osobowych, które firma PayPal zbiera na temat Użytkownika, opisano poniżej.

Kategorie Danych osobowych zbieranych od Użytkownika, w tym w wyniku jego interakcji z firmą PayPal i korzystania z Usług:

Dane rejestracyjne i kontaktowe. W zależności od wybranych przez Użytkownika Usług firma PayPal będzie gromadzić imię i nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail, informacje o dochodzie, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, Informacje o płatnościach, zawód, zatrudnienie lub dane firmy oraz inne informacje niezbędne do założenia konta i korzystania z Usług PayPal.

Dane identyfikacyjne i informacje o podpisie. W zależności od wybranych przez Użytkownika Usług firma PayPal będzie zbierać informacje w celu weryfikacji imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji państwowej, wieku i danych biometrycznych, a także w celu utworzenia i złożenia podpisu elektronicznego Użytkownika.

Informacje o płatnościach. Informacje takie, jak kwota wysyłana lub żądana, instrument płatniczy, karta, konto finansowe lub konto finansowania płatności używane w związku z Usługami, w tym nazwa wystawcy, typ karty, kod kraju, numer rachunku płatniczego, kod CVV, nazwa użytkownika i numer IBAN.

Informacje o zaimportowanych kontaktach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zaimportowanie list kontaktów, firma PayPal będzie gromadzić wprowadzane lub importowane Informacje o kontaktach, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zdjęcia, adres e-mail lub nazwy użytkowników powiązane z kontaktami, które Użytkownik importuje lub wprowadza ręcznie.

Informacje w profilu konta.Informacje wprowadzane przez Użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, zdjęcie profilowe, preferowany język lub opis osobisty, które mogą obejmować wrażliwe Dane osobowe ujawniające przekonania religijne, poglądy polityczne lub filozoficzne, niepełnosprawność, orientację seksualną, a także dane biometryczne. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojego profilu na prywatne.

Informacje, które Użytkownik podaje podczas kontaktu z firmą PayPal. Informacje, które Użytkownik ujawnia, gdy odpowiada na ankiety lub kontaktuje się z zespołami obsługi klienta firmy PayPal, takie jak Usługi, z których korzystał, nagrane rozmowy, rozmowy na czacie z firmą PayPal, korespondencja e-mail z firmą PayPal, status konta, historia spłat czy identyfikacja głosowa. Może to obejmować informacje o innych osobach, jeśli Użytkownik zdecyduje się je udostępnić.

Informacje o urządzeniu. Informacje o urządzeniu oznaczają dane, które można automatycznie zbierać z dowolnego urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług. Takie informacje mogą obejmować m.in. rodzaj urządzenia, informacje o połączeniach sieciowych urządzenia, nazwę urządzenia, jego adres IP, informacje o przeglądarce internetowej i połączeniu internetowym, których Użytkownik używa do uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług, Informacje geolokalizacyjne, informacje o aplikacjach pobranych na urządzenie oraz dane biometryczne.

Wywnioskowane dane.Firma PayPal może wyciągać wnioski na podstawie transakcji i Danych osobowych Użytkownika, gdy korzysta on z Usług. Jest to konieczne na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa konta Użytkownika i ochrony Użytkownika przed oszustwami, gdy korzysta on z Usług. Firma PayPal może wyciągać wnioski, które odzwierciedlają wzorce zachowań i osobiste preferencje, nawyki przeglądania i zakupów oraz zdolność kredytową Użytkownika.

Kategorie Danych osobowych zbieranych od podmiotów zewnętrznych, w tym od dostawców weryfikujących tożsamość, brokerów danych, dostawców pomagających firmie PayPal w wykrywaniu oszustw, banku Użytkownika, handlowców lub platform podmiotów zewnętrznych, które Użytkownik odwiedza, korzystając z Usług PayPal:

Informacje z powiązanych kont podmiotów zewnętrznych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się powiązać konto niefinansowe lub finansowe, takie jak osobisty adres e-mail, media społecznościowe lub konto bankowe bądź kredytowe, firma PayPal będzie zbierać informacje zgodne z ujawnionym celem, dla którego zostało ono powiązane. Na przykład, jeśli Użytkownik zdecyduje się na udział w otwartej bankowości, firma PayPal będzie zbierać dane uwierzytelniające konta, salda kont, transakcje na koncie i informacje o jego sytuacji finansowej z powiązanych kont. W każdej chwili Użytkownik może zmienić zdanie na temat korzystania z tej funkcji i odłączyć powiązane konta.

Informacje z biur informacji kredytowej. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, firma PayPal gromadzi informacje związane z kredytem, takie jak zaległe i historyczne zadłużenie, historia spłat, poprzednie pozytywne decyzje kredytowe, aktualny stosunek pracy oraz relacje z innymi instytucjami finansowymi w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług.

Informacje o transakcjach. Informacje o szczegółach zamówień i zakupów, takie jak opis przedmiotu, ilość, cena, waluta, adres wysyłkowy, informacje o koszyku online, informacje o sprzedającym i kupującym oraz Informacje o płatnościach. Obejmuje to informacje uzyskane na podstawie transakcji, w przypadku których Użytkownik korzysta z Usług bez konta PayPal (np. realizuje transakcje jako gość).

Informacje związane z wymogami prawnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem (np. przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy) może to obejmować informacje z zewnętrznych list sankcji, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, zatrudnienie i powód, dla którego dana osoba znajduje się na danej liście.

Aplikacje innych firm. Informacje od innych osób związane z korzystaniem przez Użytkownika z aplikacji innych firm, takich jak sklep z aplikacjami Apple App Store, sklep Google Play czy serwisów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, identyfikator w sieci społecznościowej, Informacje o lokalizacji, adres e-mail, identyfikator urządzenia, identyfikator przeglądarki i zdjęcie profilowe. Korzystanie z aplikacji innych firm podlega zasadom zachowania poufności informacji i warunkom korzystania z usługi obowiązującym w przypadku takich aplikacji.

Kategorie Danych osobowych zbieranych automatycznie na temat Użytkownika, w tym związane z uzyskiwaniem przez niego dostępu do witryny internetowej lub aplikacji mobilnej firmy PayPal, z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii śledzenia oraz urządzeń Użytkownika:

Dane techniczne dotyczące użytkowania. Informacje o czasie odpowiedzi stron internetowych, błędach pobierania oraz dacie i godzinie skorzystania z usługi, takie jak adres IP, statystyki dotyczące sposobu ładowania lub przeglądania stron, witryny odwiedzone przed przejściem do Witryn oraz inne informacje o użytkowaniu i przeglądaniu zebrane za pomocą plików cookie („Dane techniczne dotyczące użytkowania”).

Informacje z urządzenia Użytkownika. Informacje o ustawieniach języka, adresie IP, identyfikatorze przeglądarki, identyfikatorze urządzenia, preferencjach dotyczących plików cookie, strefie czasowej, systemie operacyjnym, platformie, rozdzielczości ekranu i podobne informacje o ustawieniach urządzenia oraz dane zebrane za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia.

Informacje o lokalizacji. Informacje uzyskane na podstawie geolokalizacji opartej na protokole IP, takie jak dane dotyczące szerokości i długości geograficznej, oraz informacje z Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS), jeśli Użytkownik udzieli firmie PayPal zgody na uzyskiwanie dostępu do tych danych w ustawieniach urządzenia.

Wywnioskowane dane. Firma PayPal może wyciągać wnioski w celu utworzenia profilu, który odzwierciedla wzorce zachowań i osobiste preferencje, takie jak płeć, dochód, nawyki przeglądania i zakupów oraz zdolność kredytową Użytkownika.

 

5. Jakie Dane osobowe są wykorzystywane i na jakiej podstawie prawnej

Firma PayPal może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika z różnych powodów dozwolonych na mocy przepisów o ochronie danych obowiązujących w Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:

Firma PayPal gromadzi następujące Dane osobowe, które uważa za niezbędne do wypełnienia swoich zobowiązań przedumownych i umownych wobec Użytkownika i bez których nie będzie mógł on korzystać z Usług.

Niezbędne kategorie Danych osobowych obejmują:

 • Dane rejestracyjne i kontaktowe
 • Dane identyfikacyjne i informacje o podpisie
 • Informacje o płatnościach
 • Informacje związane z wymogami prawnymi
 • Informacje, które Użytkownik podaje podczas kontaktu z firmą PayPal
 • Informacje o transakcjach
 • Śledzenie przesyłek
 • Dane osobowe specyficzne dla usługi
 • Informacje z biur informacji kredytowej i instytucji finansowych
 • Informacje z powiązanych kont finansowych
 • Informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usług
 • Dane techniczne dotyczące użytkowania
 • Informacje o urządzeniu
 • Dane dotyczące lokalizacji

Działania te są wykonywane m.in. w następujących celach:

 • Świadczenie Usług, wykonywanie odpowiednich umów zawartych z Użytkownikiem i zarządzanie w inny sposób relacjami biznesowymi z Użytkownikiem.
 • Zarządzanie płatnościami za produkty i relacjami z klientami.
 • Ocena zdolności kredytowej Użytkownika w związku z jego wnioskiem, potwierdzanie jego tożsamości i danych kontaktowych oraz ochrona jego i innych osób przed oszustwami.
 • Potwierdzanie tożsamości Użytkownika, również za pomocą podpisu elektronicznego, oraz weryfikacja danych osobowych i kontaktowych Użytkownika.
 • Udowadnianie, że transakcje zostały zrealizowane.
 • Ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych lub procedur windykacyjnych.
 • Zachowanie zgodności z procedurami wewnętrznymi.
 • Ocena, jakie opcje płatności i usługi można zaoferować Użytkownikowi, na przykład przez przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych ocen zdolności kredytowej.
 • Analiza klientów, zarządzanie Usługami, prowadzenie działań wewnętrznych, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania i cele statystyczne.
 • Komunikowanie się z Użytkownikiem w związku z Usługami PayPal.
 • Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa UE i państw członkowskich, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i rachunkowości oraz zasady wydane przez wyznaczone przez PayPal banki i odpowiednie sieci kart płatniczych.

Firma PayPal ma uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa swoich usług finansowych oraz dalszym oferowaniu innowacyjnych i interesujących dla Użytkownika usług. Firma PayPal robi to, gdy prawo Użytkownika do nieprzetwarzania danych w tym celu nie przeważa uzasadnionych interesów firmy PayPal.

Działania te są wykonywane m.in. w następujących celach:

 • Zapewnianie prezentowania treści w sposób najbardziej dogodny dla Użytkownika i jego urządzenia.
 • Zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z Usług firmy PayPal w ramach jej starań o zapewnianie bezpieczeństwa platformy.
 • Ustalanie, czy Użytkownik kwalifikuje się do korzystania z Usług, do których może być uprawniony lub które mogą go zainteresować, na przykład poprzez przeprowadzanie wewnętrznych ocen zdolności kredytowej, a także komunikowanie się z Użytkownikiem w sprawie tych Usług.
 • Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.
 • Udoskonalanie Usług świadczonych przez firmę PayPal i ogólne cele związane z rozwojem działalności, takie jak udoskonalanie modeli ryzyka w celu zminimalizowania liczby oszustw, opracowywanie nowych produktów i funkcji oraz odkrywanie nowych możliwości biznesowych.
 • Aktualizowanie Konta Użytkownika i informacji finansowych.
 • Analiza marketingowa, produktów i klientów, w tym przeprowadzanie testów, na przykład w celu ulepszania asortymentu produktów i optymalizacji oferty dla klientów.
 • Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i rachunkowości, wymogi regulacyjne dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zasady określone przez wyznaczone banki i odpowiednie sieci kart płatniczych. Oznacza to przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby wymogów procedury Poznaj swojego klienta („KYC”), w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, wykrywania ich oraz prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. Firma PayPal przeprowadza ponadto kontrolę sankcji, składa sprawozdania organom podatkowym, policji, organom ścigania i organom nadzorczym, w przypadku gdy nie jest do tego zobowiązana na mocy prawa UE i prawa państwa członkowskiego, ale gdy w dobrej wierze uzna, że udostępnienie informacji jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
 • Umożliwianie Użytkownikowi udziału w konkursach i wydarzeniach oraz korzystania z ofert.
 • Wykonywanie obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, takich jak jakość spłaty kredytów i wiarygodność kredytowa, ryzyko ubezpieczeniowe i zgodność z wymogami adekwatności kapitałowej wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przetwarzanie informacji o kontaktach w celu ułatwienia ich znajdowania i łączenia oraz poprawy dokładności płatności. Przekazując firmie PayPal informacje o swoich kontaktach, Użytkownik oświadcza, że ma pozwolenie na przekazanie tych informacji PayPal w celach opisanych w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych.
 • Dostarczanie Użytkownikowi informacji, wiadomości i materiałów marketingowych dotyczących Usług, w tym w przypadku, gdy firma PayPal współpracuje z innymi podmiotami w celu oferowania podobnych usług.
 • Powiązanie informacji o Użytkowniku w celu identyfikacji korzystania przez Użytkownika z Usług bez konta PayPal (np. korzystanie z Płatności bez posiadania konta PayPal) lub Usług płatniczych nieoznaczonych marką (np. Braintree) oraz w celu powiązania takich transakcji z kontem Użytkownika, jeśli Użytkownik ma takie konto lub założy je później.
 • Zapamiętywanie preferencji Użytkownika do zastosowania, gdy będzie on korzystał z Usług następnym razem, takich jak preferowana metoda płatności czy otrzymywanie paragonów cyfrowych pocztą elektroniczną czy w wiadomości SMS podczas realizacji transakcji.

Zgodnie z prawem UE i państw członkowskich firma PayPal ma prawny obowiązek prowadzenia określonych działań związanych z przetwarzaniem danych. Działania te są wykonywane, gdy jest to konieczne do przestrzegania obowiązujących przepisów.

Działania te są wykonywane m.in. w następujących celach:

 • Świadczenie Usług i dostarczanie produktów PayPal.
 • Potwierdzanie tożsamości Użytkownika, również w związku z podpisem elektronicznym, oraz weryfikacja danych osobowych i kontaktowych Użytkownika.
 • Ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych lub procedur windykacyjnych.
 • Zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z Usług firmy PayPal w ramach jej starań o zapewnianie bezpieczeństwa platformy.
 • Przeprowadzanie analiz ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.
 • Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i księgowości, wymogi regulacyjne dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zasady określone przez wyznaczone banki i odpowiednie sieci kart płatniczych. Oznacza to przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby wymogów procedury Poznaj swojego klienta (KYC), w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, wykrywania ich oraz prowadzenia w ich sprawie dochodzeń. Prowadzenie identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, raportowanie do urzędów skarbowych, policji, organów ścigania i organów nadzorczych.

Polegamy na wyraźnej i dobrowolnej zgodzie Użytkownika na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu umożliwienia mu korzystania z pewnych funkcji, które chociaż nie są konieczne do używania Usług, mogą go zainteresować. Do funkcji tych należą synchronizacja listy kontaktów z kontem, podawanie danych biometrycznych, kierowane kampanie reklamowe czy łączenie z platformami zewnętrznymi. Użytkownik może zmienić zdanie na temat korzystania z tych funkcji w dowolnym momencie i zaznaczyć to w ustawieniach konta. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem żadnego przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie 10 („Prawa Użytkownika do ochrony danych”).

 

6. Czy i dlaczego firma PayPal udostępnia Dane osobowe

Firma PayPal będzie udostępniać Dane osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym, jeśli będzie to zgodne z prawem.

Te podmioty zewnętrzne obejmują:

 • Inne spółki PayPal w celu świadczenia Usług i w celu realizacji uzasadnionych interesów firmy PayPal związanych z prowadzeniem działalności. Interesy te zostały opisane w punkcie 5 („Jakie Dane osobowe są wykorzystywane i na jakiej podstawie prawnej”). Spółka PayPal, która otrzyma Dane osobowe, będzie je przetwarzać zgodnie z niniejszymi Informacjami dotyczącymi zasad ochrony danych.
 • Władzom, w zakresie, w jakim firma PayPal jest prawnie do tego zobowiązana. Do takich organów należą organy podatkowe, organy policji, organy ścigania i organy nadzorcze w odpowiednich krajach. Firma PayPal może być ponadto zobowiązana do przekazywania właściwym organom informacji na temat korzystania przez Użytkownika z jej Usług, na przykład organom fiskalnym lub podatkowym. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko Użytkownika, adres oraz informacje dotyczące transakcji kartą przetwarzanych przez firmę PayPal w imieniu Użytkownika i za pośrednictwem Usług firmy PayPal. Podstawą prawną wypełniania obowiązków w zakresie ujawniania informacji wynikających z prawa UE i państw członkowskich jest obowiązek prawny, a w przypadku działania na mocy prawa spoza UE i prawa państwa członkowskiego — uzasadniony interes firmy PayPal w przestrzeganiu odpowiednich przepisów prawa w celu zapobiegania nielegalnym zachowaniom.
 • Innym instytucjom finansowym i sieciom kart, na przykład w celu umożliwienia przetwarzania płatności, wspólnego oferowania produktów lub dodawania kart do portfela elektronicznego. Podstawą prawną ujawnienia danych jest wykonywanie umowy z Użytkownikiem. Podmioty te mogą również uzyskiwać dostęp do Danych osobowych Użytkownika w innych uzasadnionych celach, takich jak weryfikacja tożsamości, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy PayPal i jej partnerów w zakresie zapobiegania nieuczciwym i niezgodnym z prawem zachowaniom.
 • Agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom i weryfikacją tożsamości, na przykład w celu pomocy w wykrywaniu działań wskazujących na oszustwo. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy PayPal i jej partnerów w zakresie zapobiegania nieuczciwym i niezgodnym z prawem zachowaniom.
 • Firmom windykacyjnym, na przykład w celu windykacji niespłaconych zaległych długów za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego, takiego jak firma windykacyjna. Odbywa się to na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal polegającego na prowadzeniu działalności i odzyskiwaniu należności. Należy pamiętać, że przetwarzanie Danych osobowych, które Użytkownik bezpośrednio udostępnia tym podmiotom, podlega ich zasadom zachowania poufności. Ponadto podmioty te mogą zgłaszać niespłacone długi do biur informacji kredytowej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową lub zdolność do zabezpieczania przyszłych kredytów.
 • Dostawcom usług, którzy działają na zlecenie firmy PayPal i w jej imieniu, aby mogli świadczyć usługi, które firma PayPal im zleca, takie jak marketing, rozwój IT, utrzymanie systemów, hosting i wsparcie oraz obsługa klienta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonywanie zobowiązań umownych firmy PayPal wobec Użytkownika.
 • Innym Użytkownikom zgodnie z ustawieniami konta Użytkownika. Użytkownik może wyświetlać lub udostępniać innym Użytkownikom określone informacje, takie jak zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, nazwę użytkownika lub miejscowość zgodnie z ustawieniami konta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika. Ustawienia profilu można zmienić w dowolnym momencie i bezpłatnie.
 • Instytucjom finansowym w związku z udziałem Użytkownika w otwartej bankowości, na przykład gdy inicjuje on połączenie Konta z innym bankiem, rachunkiem karty lub agregatorem. Jest to konieczne, aby sprawdzić, czy Użytkownik posiada wystarczające środki, lub potwierdzić własność jego rachunku. Jeśli Użytkownik zdecyduje się powiązać swoje Konto, podstawą prawną uzyskiwania dostępu do danych jego konta jest wykonywanie zobowiązań umownych firmy PayPal wobec Użytkownika.
 • Partnerom i handlowcom, ich usługodawcom i innym podmiotom uczestniczącym w transakcjach. Na przykład gdy Użytkownik korzysta z Usług w celu inicjowania zakupów online, płacenia innym Użytkownikom lub zwracania towarów, firma PayPal może udostępniać informacje o Użytkowniku i jego Koncie innym podmiotom uczestniczącym w przetwarzaniu transakcji Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania są uzasadnione interesy firmy PayPal oraz wykonywanie zobowiązań umownych wobec Użytkownika. Należy pamiętać, że Dane osobowe udostępniane partnerom i handlowcom (lub ich dostawcom usług) uczestniczącym w transakcji podlegają zasadom zachowania poufności i procedurom tych partnerów i handlowców.
 • Podmiotom zewnętrznym, które są niezależnymi administratorami danych, na przykład gdy firma PayPal udostępnia Dane osobowe biurom informacji kredytowej, centrom autoryzacyjnym i innym instytucjom finansowym lub gdy używa ich w przypadku zabezpieczeń, aby uniemożliwić botom dostęp do jej Usług. Należy pamiętać, że przetwarzanie Danych osobowych, które Użytkownik udostępnia tym podmiotom bezpośrednio, podlega ich zasadom zachowania poufności. Na przykład podczas uzyskiwania dostępu do naszej aplikacji mobilnej firma PayPal stosuje funkcję reCAPTCHA firmy Google, aby zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z Usług. Przetwarzania Danych osobowych, które Użytkownik udostępnia firmie Google, podlega jej Polityce prywatnościWarunkom korzystania z usług. Więcej informacji na temat biur informacji kredytowej, z którymi firma PayPal współpracuje w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika, można znaleźć w punkcie 12 („Informacje na temat biur informacji kredytowej”).
 • Kupującym lub w związku z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa, na przykład w przypadku sprzedaży firmy lub aktywów firma PayPal może udostępnić Dane osobowe Użytkownika nabywcy tej firmy lub aktywów. Jeśli firma PayPal lub znaczna część aktywów PayPal zostanie nabyta przez podmiot zewnętrzny, Dane osobowe mogą również zostać udostępnione nabywcy. Firma PayPal ma uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzania takich transakcji.

 

7. Jak długo firma PayPal przechowuje Dane osobowe Użytkownika

Firma PayPal przechowuje Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone w kontekście celu, dla którego zostały zgromadzone, i zgodnie z obowiązującym prawem.

Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych są następujące:

 • Dane osobowe wykorzystywane do utrzymywania bieżącej relacji między Użytkownikiem a firmą PayPal są przechowywane przez okres trwania relacji plus 10 lat.
 • Dane osobowe zgromadzone w związku z obowiązkiem prawnym, któremu firma PayPal podlega, są przechowywane według prawa właściwego, na przykład zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego i zobowiązaniami w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.
 • Firma PayPal przechowuje Dane osobowe przez najkrótszy niezbędny czas, jeśli jest to wskazane w świetle postępowań sądowych, dochodzeń, audytów i praktyk w zakresie zgodności z przepisami lub w celu ochrony przed roszczeniami prawnymi.

 

8. Przekazywanie Danych osobowych za granicę

Firma PayPal działa w wielu krajach i może (wraz ze swoimi usługodawcami) przekazywać dane Użytkownika poza kraj, w którym on mieszka, i przetwarzać je poza takim krajem. Firma PayPal korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu przetwarzania i przechowywania informacji użytkownika w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Ustawodawstwo obowiązujące w takich krajach nie zawsze zapewnia równoważny poziom ochrony poufności danych. Aby chronić Dane osobowe Użytkownika, firma PayPal podjęła określone działania zgodnie z obowiązującymi w UE i Wielkiej Brytanii przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W przypadku przekazywania Danych osobowych w obrębie spółek PayPal firma PayPal stosuje się do Wiążących zasad firmowych zatwierdzonych przez stosowne organy nadzoru (dostępnych tutaj). Inne przypadki przekazywania danych opierają się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, co ma zapewnić wysoki standard ochrony informacji i poszanowanie prawa do prywatności.

 

9. W jaki sposób firma PayPal używa plików cookie i technologii służących do śledzenia

Gdy Użytkownik wchodzi w interakcję z Usługami firmy PayPal, otwiera wiadomości e-mail, które mu ona wysyła, lub odwiedza witrynę internetową podmiotu zewnętrznego, dla którego firma PayPal świadczy Usługi, firma PayPal i jej partnerzy używają plików cookie i innych technologii śledzenia, takich jak znaczniki pikselowe, sygnalizatory WWW i widżety (łącznie „Pliki cookie”), aby rozpoznawać Użytkownika, dostosowywać interfejs i treści online, w tym wyświetlać mu reklamy oparte na zainteresowaniach, przeprowadzać analizy, ograniczać ryzyko i zapobiegać potencjalnym oszustwom oraz budować zaufanie i zapewniać bezpieczeństwo w Witrynach i Usługach firmy PayPal. Niektóre aspekty i funkcje Usług i Witryn firmy PayPal wymagają użycia Plików cookie. Jeśli Użytkownik wyłączy lub zablokuje określone Pliki cookie, korzystanie przez niego z Witryn i Usług może być ograniczone lub niemożliwe.

Firma PayPal używa Plików cookie do zbierania informacji o urządzeniu, informacji o aktywności w Internecie i wyciągania wniosków, jak opisano powyżej.

Pliki cookie pomagają firmie PayPal wykonywać następujące czynności:

 • Zapamiętywać informacje Użytkownika, tak aby nie musiał ich ponownie wprowadzać.
 • Śledzić i analizować sposób, w jaki Użytkownik korzysta z usług online i wiadomości e-mail firmy PayPal oraz w jaki sposób wchodzi z nimi w interakcję.
 • Dostosowywać usługi online firmy PayPal do preferencji Użytkownika.
 • Mierzyć, jak użyteczne i skuteczne są dla Użytkownika usługi i komunikacja firmy PayPal.
 • W inny sposób zarządzać produktami i usługami oraz je ulepszać.

DNT (Do Not Track — nie śledź) to opcjonalne ustawienie przeglądarki, które pozwala określić preferencje dotyczące śledzenia Użytkownika przez reklamodawców i inne podmioty zewnętrzne. Obecnie Witryny firmy PayPal nie są zaprojektowane pod kątem reagowania na sygnały DNT lub podobne mechanizmy przeglądarek.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki firma PayPal używa Plików cookie, można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i narzędzi do śledzenia.

 

10. Prawa Użytkownika do ochrony danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych Użytkownik ma określone prawa do kontrolowania gromadzenia i wykorzystywania jego Danych osobowych przez firmę PayPal. Prawa Użytkownika obejmują:

Dostęp do Danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich gromadzenia, do ograniczenia ich wykorzystywania oraz do przenoszalności.

 • Firma PayPal zdaje sobie sprawę, jak ważna dla Użytkownika jest możliwość kontrolowania wykorzystywania jego Danych osobowych, i zapewnia kilka sposobów korzystania z prawa dostępu (prawa do informacji), sprostowania (poprawienia lub aktualizacji), usunięcia (wymazania), sprzeciwu, przenoszenia (przekazywania) oraz ograniczenia przetwarzania danych w całości lub w części.
 • Jeśli Użytkownik ma Konto, może skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, przechodząc do punktu „Dane i ochrona danych” w Ustawieniach konta w aplikacji PayPal. Nawet jeśli Użytkownik nie ma Konta (na przykład korzysta z usługi Płatności bez posiadania konta PayPal), może złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do danych, ich modyfikację, korektę lub usunięcie w odniesieniu do transakcji dokonywanych za pomocą usługi Płatności bez posiadania konta PayPal. Użytkownik może przesłać wniosek dotyczący informacji innej osoby, jeśli jest jej upoważnionym przedstawicielem, kontaktując się z firmą PayPal. Należy pamiętać, że firma PayPal może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych informacji w celu przeprowadzenia weryfikacji.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

 • Jeśli Użytkownik nie zostanie zaakceptowany w ramach procedury automatycznego podejmowania decyzji opisanej poniżej, nie będzie mieć dostępu do usług firmy PayPal, takich jak nasze formy płatności. Firma PayPal stosuje kilka mechanizmów zabezpieczeń, aby zapewnić, że podejmowane decyzje są właściwe. Mechanizmy te obejmują bieżące przeglądy modeli decyzyjnych i próby losowe w indywidualnych przypadkach. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy co do podjętej decyzji, może się skontaktować z firmą PayPal, aby mogła ona ustalić, czy procedura została wykonana prawidłowo.
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się decyzji podjętej automatycznie, która wiąże się z konsekwencjami prawnymi, lub decyzjom, które w inny sposób mogą znacząco wpłynąć na niego (wraz z odpowiednim profilowaniem), kontaktując się z firmą PayPal. W takim przypadku firma PayPal zweryfikuje decyzję, biorąc pod uwagę istotne dodatkowe okoliczności.

Zgody

 • Co do zasady, jeśli firma PayPal wykorzystuje Dane osobowe Użytkownika za jego zgodą, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 • Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego firma PayPal dokonała przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika prowadzone w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

 • Jeśli firma PayPal wykorzystuje Dane osobowe Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, zawsze może on zmodyfikować wyrażone zgody i sprzeciwić się otrzymywaniu wiadomości marketingu bezpośredniego w przyszłości, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji w komunikacji elektronicznej lub w ustawieniach konta.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu

W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw i jak można się skontaktować z firmą PayPal lub inspektoratem ochrony danych?

 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik będzie mieć zastrzeżenia co do sposobu, w jaki firma PayPal przetwarza jego Dane osobowe, ma on prawo złożyć skargę do inspektoratu ochrony danych w swoim kraju.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych w firmie PayPal można się skontaktować online lub pisząc na adres PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.
 • Jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone, może ponadto dochodzić zadośćuczynienia w sądzie lokalnym.
 • Skargę można również złożyć do głównego organu nadzorczego ds. ochrony danych firmy PayPal — Krajowej Komisji ds. Ochrony Danych Wielkiego Księstwa Luksemburga (Luxemburg National Commission for Data Protection, CNPD), pocztą na adres Commission Nationale pour la Protection des Données, Service des plaints, 15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luksemburg.
 • W sprawie wszelkich zapytań dotyczących ochrony danych w Wielkiej Brytanii można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Wielkiej Brytanii, pisząc na adres Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 

11. Szczegółowe informacje na temat automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

Automatyczne podejmowanie decyzji” to proces podejmowania decyzji za pomocą w pełni zautomatyzowanych metod bez udziału człowieka. W niektórych przypadkach decyzje te mogą mieć prawny lub podobnie znaczący wpływ na Użytkownika jako osobę fizyczną. „Profilowanie” oznacza analizę osobowości, zachowania, zainteresowań i nawyków danej osoby w celu tworzenia prognoz lub podejmowania decyzji na jej temat. Tam, gdzie zezwala na to prawo UE lub prawo państwa członkowskiego lub gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, firma PayPal może w niektórych przypadkach stosować proces automatycznego podejmowania decyzji lub profilowanie w związku z podejmowaniem decyzji. Przykładem zastosowania przez firmę PayPal automatycznego podejmowania decyzji jest ocena zdolności kredytowej w celu ustalenia, czy Użytkownik może korzystać z określonych produktów kredytowych.

Firma PayPal jest zdania, że podejmując takie decyzje automatycznie, jest bardziej obiektywna i zwiększa przejrzystość decyzji dotyczących oferowanych usług. Firma PayPal stosuje kilka mechanizmów zabezpieczeń, aby zapewnić, że podejmowane decyzje są właściwe. Mechanizmy te obejmują bieżące przeglądy modeli decyzyjnych i próby losowe w indywidualnych przypadkach. Użytkownik zawsze może poprosić o zastosowanie ręcznego procesu podejmowania decyzji, wyrazić swoją opinię lub zakwestionować podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, jeśli taka decyzja wywoływałaby skutki prawne lub w inny sposób znacząco wpływała na Użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec takich decyzji można znaleźć w punkcie 10 („Prawa Użytkownika do ochrony danych”).

Więcej informacji na temat korzystania przez firmę PayPal z procesu Automatycznego podejmowania decyzji i Profilowania można uzyskać onlineInspektora Ochrony Danych firmy PayPal.

 

12. Dlaczego firma PayPal udostępnia Dane osobowe Użytkownika biurom informacji kredytowej

Jeśli Użytkownik złożył wniosek o Usługi kredytowe firmy PayPal, w celu rozpatrzenia tego wniosku firma PayPal może przesłać Dane osobowe Użytkownika do biura informacji kredytowej, które przekaże firmie PayPal informacje o Użytkowniku, np. jego historię finansową. Jest to konieczne w celu oceny zdolności kredytowej i dopasowania produktu, sprawdzenia tożsamości, monitorowania i odzyskiwania długów oraz zapobiegania działalności przestępczej.

Podstawy prawne takiego przekazywania danych znajdują się w art. 6 ust. 1 lit. b (umowne) i art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO UE”).

Firma PayPal będzie na bieżąco wymieniać informacje o Użytkowniku z biurami informacji kredytowej, w tym o rozliczonych przez Użytkownika rachunkach i długach, które nie zostały w pełni spłacone w terminie. Informacje te mogą być przekazywane przez biura informacji kredytowej innym organizacjom w celu przeprowadzania podobnych kontroli oraz ustalania miejsca pobytu Użytkownika i odzyskania należnych długów.

Dane Użytkownika zostaną ponadto powiązane z danymi wszelkich współwnioskodawców lub innych partnerów finansowych.

Jak dowiedzieć się więcej

Więcej informacji na temat biura informacji kredytowej, z którego usług firma PayPal korzysta w danym przypadku, można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych firmy PayPal online.

Listę biur informacji kredytowej, z których usług firma PayPal korzysta w Wielkiej Brytanii i EOG, można znaleźć tutaj. Wskazano tam także dane określonych biur informacji kredytowej w poszczególnych krajach wraz z łączem do informacji o ochronie danych, z których można się dowiedzieć, jak dane biuro będzie wykorzystywało i udostępniało Dane osobowe Użytkownika, w tym jak długo będzie przechowywało takie Dane. W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących usług biur informacji kredytowej, swojej zdolności kredytowej lub informacji przechowywanych na swój temat bądź jeśli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, Użytkownik może się bezpośrednio kontaktować z biurami informacji kredytowej działającymi w kraju, w którym mieszka.

 

13. W jaki sposób firma PayPal chroni Dane osobowe Użytkownika

Firma PayPal stosuje techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, które mają zapewnić należytą ochronę Danych osobowych Użytkownika przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem oraz zmianą. Wspomniane zabezpieczenia obejmują zapory, szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych oraz kontrole autoryzacji dostępu do informacji. Chociaż firma PayPal dokłada wszelkich starań, aby należycie zabezpieczać swoje systemy i Usługi, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł oraz informacji podanych podczas rejestrowania Konta lub profilu, a także za zweryfikowanie, czy jego Dane osobowe przechowywane przez firmę PayPal są dokładne i aktualne. Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za ochronę żadnych Danych osobowych udostępnionych podmiotom zewnętrznym na podstawie autoryzowanego przez Użytkownika powiązania kont.

 

14. Czy dzieci mogą korzystać z usług firmy PayPal

Firma PayPal nie zbiera świadomie informacji, w tym Danych osobowych, od dzieci poniżej 16 roku życia ani innych osób, które według prawa nie mogą korzystać z jej Witryn i Usług. Jeśli firma PayPal uzyska informacje o tym, że zbiera Dane osobowe od osoby, która nie jest uprawniona do korzystania z jej Usług, niezwłocznie usunie takie dane, chyba że na mocy prawa będzie zobowiązana do ich przechowywania.

Jeśli Użytkownik uważa, że firma PayPal omyłkowo lub nieumyślnie zebrała informacje od osoby, która nie jest uprawniona do korzystania z Usług, powinien się skontaktować z firmą PayPal.

 

15. Aktualizacje niniejszych Informacji dotyczących zasad ochrony danych

Firma PayPal od czasu do czasu modyfikuje niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych w celu odzwierciedlenia zmian w prowadzonej działalności, Usługach lub przepisach obowiązującego prawa. Jeśli zmieniona wersja wymaga powiadomienia zgodnie z obowiązującym prawem, firma PayPal powiadomi Użytkownika o tej zmianie z 30-dniowym wyprzedzeniem, umieszczając informację na stronie „Aktualizacje zasad” lub „Informacje dotyczące zasad ochrony danych” w swojej witrynie. W przeciwnym razie zmienione Informacje dotyczące zasad ochrony danych wejdą w życie z opublikowaną datą wejścia w życie.

 

16. Informacja dla Użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii dotycząca przepisów prawa bankowego

Zasadniczo prawo luksemburskie, któremu podlega obsługa danych Użytkownika przez firmę PayPal (dotyczące ochrony danych oraz tajemnicy bankowej), wymaga większej przejrzystości niż większość przepisów prawa obowiązujących w Unii Europejskiej. Dlatego — w odróżnieniu od większości dostawców usług internetowych i usług finansowych w Unii Europejskiej — firma PayPal wyszczególnia w swoich Informacjach dotyczących zasad ochrony danych wszystkich zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych, którym może ujawniać dane Użytkownika, wraz z celem ujawniania oraz rodzajem ujawnianych danych. Łącze do tych podmiotów zewnętrznych znajduje się tutaj. Akceptując niniejsze Informacje dotyczące zasad ochrony danych i utrzymując konto w systemie PayPal, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych tym podmiotom zewnętrznym w wymienionych celach.

Firma PayPal może w pierwszy dzień roboczy każdego kwartału (tj. w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku) uaktualniać listę opisanych powyżej podmiotów zewnętrznych. Firma PayPal rozpocznie przekazywanie danych każdemu nowemu podmiotowi lub w nowych celach bądź nowych rodzajów danych opisanych w każdej aktualizacji dopiero po upływie 30 dni od daty opublikowania listy w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych. Co kwartał, w dni podane powyżej, należy zapoznać się ze zaktualizowaną listą w witrynie PayPal. Jeśli w ciągu 30 dni od daty opublikowania uaktualnionej listy podmiotów zewnętrznych Użytkownik nie wniesie sprzeciwu do zmian w ujawnianiu danych, będzie to oznaczało, że akceptuje zmiany na liście oraz w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, może zamknąć swoje konto i zaprzestać korzystania z usług PayPal.

W celu świadczenia Usług firmy PayPal może być konieczne przekazywanie niektórych zbieranych przez firmę PayPal informacji (jak określono w niniejszych Informacjach dotyczących zasad ochrony danych) innym przedsiębiorstwom powiązanym z firmą PayPal lub innym podmiotom, w tym wymienionym w tym punkcie jako dostawcy usług płatniczych, podmioty przetwarzające płatności lub posiadacze kont (bądź podmioty o podobnych zdolnościach). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami lokalnymi takie podmioty mogą podlegać przepisom, regulacjom, dochodzeniom, zapytaniom lub zamówieniom, które mogą wymagać ujawnienia informacji odpowiednim władzom danego kraju. Korzystanie przez Użytkownika z Usług firmy PayPal oznacza, że wyraża on zgodę na przekazywanie takich informacji na potrzeby świadczenia Usług firmy PayPal.

W szczególności Użytkownik zleca firmie PayPal i zgadza się na następujące działania związane ze swoimi informacjami:

a. Ujawnianie wymaganych informacji policji i innym organom ścigania, służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, uprawnionym instytucjom rządowym, międzyrządowym oraz ponadnarodowym, uprawnionym agencjom, wydziałom, organom regulacyjnym, organom lub organizacjom samoregulującym (w tym m.in. agencjom określonym w punkcie „Agencje” na liście Zewnętrznych dostawców usług, która znajduje się tutaj) oraz innym podmiotom zewnętrznym, w tym spółkom z grupy PayPal, (i) jeśli firma PayPal jest do tego zobligowana prawnie i spełnia warunki objęcia m.in. luksemburską ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. dotyczącą amerykańskiej Ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych („Ustawa FATCA”) oraz luksemburską Ustawą z dnia 18 grudnia 2015 r. o wspólnych normach sprawozdawczości w OECD („Ustawa CRS”); (ii) co do których firma PayPal ma podstawę wierzyć, że jest dla niej stosowne, by współpracować przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego oszustwa lub innej działalności nielegalnej albo potencjalnie nielegalnej lub (iii) przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego naruszenia Umowy z Użytkownikiem (w tym m.in. dotyczącego źródła finansowania płatności lub wystawcy karty kredytowej lub debetowej).

Jeśli Użytkownik podlega ustawie FATCA lub CRS, firma PayPal ma obowiązek poinformowania go o informacjach, które go dotyczą, a które firma PayPal może przekazywać różnym organom. Należy zapoznać się z informacjami na temat zobowiązań firmy PayPal wynikających z ustaw FATCA i CRS oraz tego, jak przepisy tych ustaw mogą dotyczyć Użytkownika, a także na temat informacji ujawnianych przez firmę PayPal.

Firma PayPal oraz inne organizacje, w tym strony, które akceptują system PayPal, mogą również udostępniać wymagane informacje (w tym między innymi informacje zebrane przez agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej) oraz uzyskiwać dostęp do takich informacji i wykorzystywać je (w tym informacje z innych krajów), aby pomóc firmie PayPal i sobie w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim (w tym, między innymi, aby zapobiegać oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat odpowiednich agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej, należy się skontaktować z firmą PayPal. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych Agencji, agencji ds. zwalczania przestępczości finansowej i innych podmiotów zewnętrznych, należy kliknąć tutaj.

b. Ujawnianie Informacji o koncie właścicielowi praw własności intelektualnej, jeżeli, powołując się na stosowne prawo kraju członkowskiego UE, zgłosi on roszczenie względem firmy PayPal o pozasądowe ujawnienie informacji ze względu na naruszenie jego praw własności intelektualnej, do którego została użyta Usługa PayPal (np. punkt 19, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej Ustawy o znakach towarowych lub punkt 101, paragraf 2, podpunkt 3 niemieckiej Ustawy o prawach autorskich).

c. Ujawnianie wymaganych informacji, do którego firma PayPal jest zobowiązana w związku z wytycznymi stowarzyszeń kart kredytowych lub toczącym się postępowaniem cywilnym lub karnym.

d. Opublikowanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz łącza PayPal w katalogu użytkowników usługi PayPal. Dzięki temu użytkownicy usługi PayPal wyszukujący imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika bądź część tych informacji otrzymają potwierdzenie danych Użytkownika. Ma to na celu zapewnienie użytkowników, że dokonują płatności na rzecz właściwego użytkownika. Tę funkcję można wyłączyć w ustawieniach profilu PayPal.

e. Jeśli Użytkownik jest handlowcem i korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu uzyskiwania dostępu do Usług PayPal lub ich integracji, firma PayPal może ujawniać takiemu partnerowi niezbędne informacje w celu ułatwienia zawarcia i wywiązania się z takiej umowy (w tym między innymi informacje o statusie takiej integracji Usług PayPal, o tym, czy Użytkownik posiada aktywne konto PayPal, oraz o współpracy Użytkownika z innym partnerem integracji Usług PayPal).

f. Ujawnianie niezbędnych informacji podmiotom przetwarzającym płatności, audytorom, dostawcom usług obsługi klienta, biurom informacji kredytowej i agencjom ds. zwalczania przestępczości finansowej, dostawcom produktów finansowych, partnerom komercyjnym, firmom świadczącym usługi marketingowe i public relations, dostawcom usług operacyjnych, firmom należącym do grupy, agencjom, platformom handlowym i innym podmiotom zewnętrznym wymienionym tutaj. Celem takiego ujawniania jest umożliwienie firmie PayPal świadczenia Usług PayPal na rzecz Użytkownika. Na liście podmiotów zewnętrznych w odniesieniu do każdej kategorii firma PayPal podała również niewyczerpującą listę przykładowych podmiotów zewnętrznych (które mogą obejmować ich cesjonariuszy i następców prawnych), którym firma PayPal obecnie ujawnia Informacje o koncie Użytkownika lub wobec których może rozważać ujawnianie takich informacji, wraz z celem takiego ujawniania oraz faktycznie ujawnianymi informacjami. Z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to wyraźnie określone, takie podmioty zewnętrzne na mocy obowiązującego prawa lub umowy nie mogą używać tych informacji w celach innych niż cele, dla których informacje te zostały ujawnione.

g. Ujawnianie wymaganych informacji przedstawicielowi prawnemu Użytkownika (pełnomocnikowi lub opiekunowi, którego wyznaczono dla Użytkownika).

h. Udostępnianie zagregowanych danych statystycznych partnerom biznesowym lub na potrzeby public relations. Firma PayPal może na przykład ujawnić, że określony procent użytkowników mieszka w Manchesterze. Takie zagregowane informacje nie są jednak powiązane z Danymi osobowymi.

i. Udostępnianie wymaganych Informacji o koncie niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym (wymienionym tutaj) w następujących celach:

 1. Zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem: aby pomóc w zapobieganiu oszustwom lub ocenie ryzyka i zarządzaniu nim.
 2. Dział Obsługi Klienta: w celach świadczenia usług przez Dział Obsługi Klienta, w tym pomocy przy obsłudze konta Użytkownika lub rozstrzyganiu sporów (np. związanych z rozliczeniami lub transakcjami).
 3. Wysyłka: w związku z wysyłką i powiązanymi usługami dotyczącymi zakupów zrealizowanych przy użyciu Usług PayPal.
 4. Zgodność z prawem: aby pomóc w zachowaniu zgodności z wymogami weryfikacyjnymi wynikającymi z przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.
 5. Dostawcy usług: aby umożliwić dostawcom usług, na mocy umowy zawartej z firmą PayPal, obsługę działalności biznesowej firmy PayPal, np. w celu zapobiegania oszustwom, prowadzenia windykacji, realizacji działań marketingowych, obsługi klienta i świadczenia usług technologicznych. Zgodnie z umowami firmy PayPal tacy dostawcy usług korzystają z informacji Użytkownika wyłącznie w powiązaniu z usługami, które świadczą na rzecz firmy PayPal, a nie dla własnych korzyści.

 

17. Definicje

 • Informacje o urządzeniu oznaczają dane, które można automatycznie zbierać z dowolnego urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług. Takie informacje mogą obejmować m.in. rodzaj urządzenia, informacje o połączeniach sieciowych urządzenia, nazwę urządzenia, jego adres IP, informacje o przeglądarce internetowej i połączeniu internetowym, których Użytkownik używa do uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług, Informacje geolokalizacyjne, informacje o aplikacjach pobranych na urządzenie oraz dane biometryczne.
 • Informacje geolokalizacyjne oznaczają informacje, które umożliwiają dokładne określenie lokalizacji Użytkownika, np. poprzez wykorzystanie współrzędnych geograficznych uzyskanych z systemu GPS lub ustawień urządzenia.
 • Informacje lokalizacyjne oznaczają informacje, które umożliwiają w miarę dokładne określenie przybliżonej lokalizacji Użytkownika, np. poprzez wykorzystanie współrzędnych geograficznych uzyskanych z systemu GPS lub metody triangulacji z wykorzystaniem sieci komórkowej lub Wi-Fi.
 • Partner oznacza handlowca lub firmę, z którymi Użytkownicy dokonują transakcji w celu uzyskania towarów lub usług.
 • Płatności bez posiadania konta PayPal zostały zdefiniowane w Warunkach świadczenia usługi „Płatności bez posiadania konta PayPal”.
 • Spółki PayPal to przedsiębiorstwa, które są własnością firmy PayPal i którymi ona zarządza oraz które przetwarzają Dane osobowe zgodnie ze swoimi warunkami świadczenia usług i zasadami zachowania poufności. Spółki PayPal to m.in. Honey Science LLC, Paidy Inc., Happy Returns, LLC, HyperWallet oraz Braintree.
 • Dane osobowe to informacje, które mogą być powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osobą fizyczną. Mogą one obejmować m.in. imię i nazwisko, adres pocztowy (w tym adres rozliczeniowy i wysyłkowy), numer telefonu, adres e-mail, numer karty płatniczej, inne informacje finansowe dotyczące konta, numer konta, datę urodzenia, dane uwierzytelniające wystawione przez organ administracji państwowej (np. numer prawa jazdy, numer dowodu osobistego, numer paszportu) oraz dane biometryczne.
 • Przetwarzanie oznacza dowolną metodę lub dowolny sposób postępowania przez firmę PayPal z Danymi osobowymi lub ich zestawami, na przykład przy użyciu środków zautomatyzowanych, np. gromadzenie, nagrywanie, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych osobowych.
 • Usługi oznaczają wszelkie usługi płatnicze oznaczone marką lub Usługi płatnicze nieoznaczone marką PayPal, Płatności bez posiadania konta PayPal, produkty i usługi kredytowe, treści, funkcje, technologie lub funkcje oraz wszelkie powiązane witryny, aplikacje i usługi oferowane Użytkownikowi przez firmę PayPal. Korzystanie z Usług obejmuje korzystanie z Witryn firmy PayPal.
 • Witryny to witryny, aplikacje mobilne, oficjalne platformy społecznościowe lub inne zasoby online, za pośrednictwem których firma PayPal oferuje Usługi oraz które zostały wymienione lub do których zamieszczono łącza w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych.
 • W przypadku Usług płatniczych nieoznaczonych marką Użytkownik wchodzi w interakcję z handlowcami, którzy korzystają z usług płatności kartą firmy PayPal nieoznaczonych marki PayPal, i dokonuje płatności na ich rzecz.
 • Użytkownikiem jest każda osoba, która jako konsument korzysta z Usług do użytku osobistego lub domowego. Na potrzeby niniejszych Informacji termin „Użytkownik” obejmuje określenia „Ty” i „Ciebie”.

 

18. Dane kontaktowe firmy PayPal

Z Inspektorem Ochrony Danych w firmie PayPal można się kontaktować online lub pisząc na adres PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.

Jeśli Użytkownik jest rezydentem Wielkiej Brytanii, może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych firmy PayPal pod adresem Bird & Bird GDPR Representative UK, 12 New Fetter Lane, Holburn, London EC4A 1JP.

 • Aby skontaktować się z firmą PayPal w sprawie konta PayPal lub Usług, należy kliknąć tutaj.
 • Aby skontaktować się z firmą PayPal w sprawie konta lub Usług Xoom, należy kliknąć tutaj.