Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

Powiadomienie o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal
Wydano: 31 maja 2018 r. (poszczególne Daty wejścia w życie zostały podane poniżej)

Przeczytaj ten dokument.

Wprowadzamy zmiany w umowach prawnych regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. 

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami o wprowadzanych zmianach.

Nie musisz nic robić, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wejdą one w życie automatycznie z Datą wejścia w życie podaną poniżej. Jeśli nie chcesz ich zaakceptować, możesz powiadomić nas przed upływem daty podanej powyżej, aby zamknąć swoje konto natychmiast, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.


Zapoznaj się z obowiązującymi Umowami prawnymi


Powiadomienie o zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2018 r.

Zmieniona Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal znajduje się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do niej, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

1.  Inne zmiany

Punkty Umowy z Użytkownikiem usługi PayPal zostały zmienione w celu wyeliminowania błędów typograficznych.

 

Powiadomienie o zmianach w Zasadach dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal.
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2018 r.

Zmienione Zasady dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal znajdują się pod obecnie obowiązującą wersją. Aby przejść do nich, kliknij tutaj lub wybierz odpowiednie łącze w stopkach „Informacje prawne” lub „Umowy prawne” dostępnych na większości stron systemu PayPal.

Nienawiść, przemoc, rasizm i finansowe wykorzystywanie przestępstw


Zmieniamy postanowienie Zasad dopuszczalnego użytkowania dotyczące nienawiści, przemocy, rasizmu i finansowego wykorzystywania przestępstw.  Postanowienia te otrzymują następujące brzmienie (przedstawione w kontekście z głównym punktem i przy podkreśleniu dodanej części):


„Użytkownik nie może korzystać z usługi PayPal do działań, które: … 2. są związane z transakcjami dotyczącymi … (f) promowania nienawiści, przemocy, rasizmu, innych form nietolerancji o charakterze dyskryminacyjnym lub finansowego wykorzystywania przestępstw …”