Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

 

Powiadomienie o zmianach w umowach obowiązujących użytkowników z Polski

Data wydania: 21 czerwca 2021 r.

 

Ta strona

Ta strona zawiera aktualizacje zasad i informuje użytkowników o ważnych zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal obowiązującej użytkowników z Polski lub w innych umowach, zasadach bądź oświadczeniach online. Aby wyświetlić poprzednie aktualizacje zasad, przejdź do strony „Wcześniejsze aktualizacje zasad”.

 

Nadchodzące zmiany

Wprowadzamy zmiany w pewnych umowach (wymienionych poniżej) regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. Zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie w odpowiednich dniach wejścia w życie wskazanych poniżej.

 

Wymagane działania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i z nadchodzącymi zmianami. Nie musisz nic więcej robić. Jeśli chcesz odrzucić te zmiany, musisz zamknąć swoje konto PayPal przed odpowiednią datą wejścia w życie.

 

Zmiany w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal

Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2021 r.

Zmieniliśmy sposób przeliczania walut przez PayPal, aby korzystać z własnego kursu wymiany firmy PayPal, oraz udostępniliśmy konwerter walut

Aby zapoznać się z zaktualizowaną Umową z Użytkownikiem, kliknij TUTAJ.

 

Powiadomienie o zmianach w umowach obowiązujących użytkowników z Polski

Wydano: 29 kwietnia 2021 r.

 

Ta strona

Ta strona zawiera aktualizacje zasad i informuje użytkowników o ważnych zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal obowiązującej użytkowników z Polski lub w innych umowach, zasadach bądź oświadczeniach online. Aby wyświetlić poprzednie aktualizacje zasad, przejdź do strony „Wcześniejsze aktualizacje zasad”.

 

Nadchodzące zmiany

Wprowadzamy zmiany w pewnych umowach (wymienionych poniżej) regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. Zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie w odpowiednich dniach wejścia w życie wskazanych poniżej.

 

Wymagane działania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami i z nadchodzącymi zmianami. Nie musisz nic więcej robić. Jeśli chcesz odrzucić te zmiany, musisz zamknąć swoje konto PayPal przed odpowiednią datą wejścia w życie.

 

Zmiany w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal

Ze skutkiem natychmiastowym:

  • Wyjaśniamy, że Użytkownik może ustawić walutę na karcie.

Data wejścia w życie: 30 lipca 2021 r.

  • Wprowadzamy kolejne zmiany w programach ochrony kupujących i sprzedających w systemie PayPal, aby zapewnić ich spójność na całym świecie oraz wyjaśnić, które transakcje kwalifikują się do objęcia ochroną.
  • Wyjaśniamy, jak traktowane jest wysyłanie i otrzymywanie darowizn.
  • Zmieniamy opłatę za brak aktywności na 45 PLN.

Aby zapoznać się z zaktualizowaną Umową z Użytkownikiem, kliknij TUTAJ.

 

Zmiany w warunkach użytkowania zbiórek pieniędzy

Uzupełniliśmy warunki użytkowania zbiórek pieniędzy o zapis, że w przypadku wycofania usług zbiórek trwające zbiórki nie będą dalej prowadzone.