Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

 

Powiadomienie o zmianach w umowach firmy PayPal obowiązujących użytkowników z Polski

Data wydania: 9 sierpnia 2022 r.

 

Ta strona

Ta strona zawiera lub udostępnia szczegółowe informacje o zmianach, o których jesteśmy zobowiązani powiadomić użytkowników usługi PayPal, wprowadzanych w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal obowiązującej użytkowników z Polski oraz w innych umowach, zasadach bądź oświadczeniach online. Możesz się także zapoznać z wcześniejszymi aktualizacjami zasad. Należy pamiętać, że do wstępnie udostępnionych umów mogą zostać wprowadzone dodatkowe zmiany, do wymienionych dat wejścia w życie włącznie, o ile spełnione zostaną mające zastosowanie wymogi dotyczące powiadomienia.

 

Nadchodzące zmiany

Wprowadzamy zmiany w pewnych umowach (wymienionych poniżej) regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. Zmiany te dotyczą wyłącznie użytkowników niebędących konsumentami, za wyjątkiem zmian zawierających wyjaśnienia, i podlegają poniższym postanowieniom. Zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie w odpowiednich dniach wejścia w życie wskazanych poniżej.

 

Wymagane działania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jakie zmiany zostaną wkrótce wprowadzone. Korzystanie z usług firmy PayPal po wejściu w życie zmian jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Nie musisz nic więcej robić, aby je zaakceptować. Jeśli jednak wolisz je odrzucić, musisz zamknąć swoje konto PayPal przed odpowiednią datą wejścia w życie, zgodnie z opisem w Umowie z Użytkownikiem.

 

Zmiany w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal

Data wejścia w życie: 31 października 2022 r.:

  • Na konta firmowe nie mogą wpływać transakcje osobiste. Posiadacze kont firmowych, którzy chcą odbierać transakcje osobiste, będą musieli korzystać z kont osobistych.
  • Jeśli integrujesz usługi PayPal lub dodajesz do nich odniesienia w swojej witrynie internetowej, przypominamy, że firma PayPal może korzystać z technologii automatycznych (np. indeksowania witryny internetowej) w celu oceny Twojej witryny internetowej, aby zapewnić jej zgodność z Umową z Użytkownikiem usługi PayPal oraz w celu zwalczania oszustw.

Przeczytaj zaktualizowaną Umowę z Użytkownikiem usługi PayPal

 

Zmiany w Warunkach korzystania z platformy Generosity Network PayPal

Data wejścia w życie: 31 października 2022 r.:

  • Nazwa platformy Generosity Network zostanie zmieniona na PayPal Fundraisers. W związku z tym aktualizujemy wszystkie odpowiednie odniesienia. Na stronach opłat aktualizujemy wyłącznie odpowiednie odniesienia — same opłaty nie ulegają zmianie.
  • Ponadto usuwamy odniesienia do firmowych zbiórek funduszy w celu podkreślenia, że tylko Użytkownicy posiadający konta osobiste mogą tworzyć zbiórki funduszy.

Zapoznaj się ze zaktualizowanymi Warunkami korzystania z platformy PayPal Fundraisers

Przejrzyj zaktualizowaną stronę z opłatami dla konsumentów

Przejrzyj zaktualizowaną stronę z opłatami dla handlowców