>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Oświadczenie dotyczące plików cookie i narzędzi do śledzenia

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

 

Pobierz PDF

 

Gdy Użytkownik odwiedza nasze witryny lub korzysta z naszych usług, aplikacji, narzędzi i komunikatorów, PayPal lub nasi autoryzowani dostawcy usług mogą stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub inne podobne technologie do przechowywania informacji umożliwiających świadczenie na rzecz klientów lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług, a także na potrzeby komunikacji reklamowej.

Ta strona ma na celu przybliżenie Użytkownikowi tych technologii oraz sposobu korzystania z nich przez firmę PayPal w witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach PayPal. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad korzystania przez nas z tych technologii. Oto pełna wersja dokumentu Informacja dla Użytkownika o plikach cookie.

Nasze pliki cookie i podobne technologie pełnią różne funkcje. Są wykorzystywane do świadczenia usług, poprawiania wydajności serwisu, oferowania dodatkowych funkcji lub prezentowania odpowiednich reklam. Korzystamy z plików cookie i podobnych technologii aktywnych w urządzeniu Użytkownika tylko podczas danej sesji przeglądarki oraz plików cookie i podobnych technologii, które są trwale zapisywane w urządzeniu. Użytkownik może w dowolnej chwili zablokować, usunąć albo wyłączyć pliki cookie, o ile pozwala na to dane urządzenie. W ustawieniach przeglądarek i urządzeń dostępne są opcje zarządzania plikami cookie oraz konfigurowania preferencji dotyczących tych technologii.

Jeżeli jest to możliwe, stosujemy zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie nieupoważnionego dostępu do naszych plików cookie i podobnych technologii. Niepowtarzalne identyfikatory zapewniają, że tylko PayPal lub nasi autoryzowani dostawcy usług mogą uzyskać dostęp do danych z plików cookie.

Dostawcy usług to firmy, które pomagają w obsłudze rozmaitych aspektów naszej działalności, takich jak np. prowadzenie witryny, świadczenie usług, udostępnianie aplikacji, komunikacja reklamowa i dostarczanie narzędzi. Współpracujemy z autoryzowanymi dostawcami usług w celu świadczenia kierowanej komunikacji reklamowej w obrębie naszych usług i w innych obszarach Internetu. Dostawcy usług mogą także instalować pliki cookie w urządzeniach Użytkownika poprzez nasze usługi (zewnętrzne piliki cookie). Ponadto mogą gromadzić informacje pomocne w identyfikacji urządzeń Użytkownika, takie jak adresy IP lub inne niepowtarzalne identyfikatory.

 

Czym są pliki cookie, sygnalizatory www i podobne technologie?

Podobnie jak większość witryn PayPal używa małych plików danych zapisywanych na komputerze, na tablecie, w telefonie komórkowym lub innych urządzeniach Użytkownika (łącznie „urządzenia”) w celu zbierania określonych informacji, ilekroć Użytkownik korzysta z witryn, usług, aplikacji, komunikatorów lub narzędzi PayPal.

Poszczególne nazwy i typy takich plików cookie, sygnalizatorów WWW i podobnych technologii mogą się zmieniać. Aby umożliwić Użytkownikowi lepsze zrozumienie niniejszych Zasad i stosowanych przez nas technologii, przedstawiamy skrócony słowniczek terminologii:

Pliki cookie – małe pliki tekstowe (zazwyczaj składające się z liter i cyfr) zapisywane w pamięci przeglądarki lub urządzenia, ilekroć Użytkownik odwiedza daną witrynę lub wyświetla wiadomość. Dzięki plikom cookie witryna rozpoznaje dane urządzenie lub daną przeglądarkę. Istnieje wiele typów plików cookie:

  • Pliki cookie sesji (ang. session cookies) wygasają wraz z zakończeniem sesji przeglądarki i pozwalają nam zidentyfikować działania Użytkownika podczas tej sesji.
  • Trwałe pliki cookie (ang. persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu w okresie między sesjami przeglądarki i pozwalają nam pamiętać preferencje lub działania Użytkownika w różnych witrynach.
  • Macierzyste pliki cookie (ang. first-party cookies) są instalowane przez wyświetlaną witrynę.
  • Zewnętrzne pliki cookie (ang. third-party cookies) są instalowane przez witrynę zewnętrzną inną niż witryna odwiedzana.

Obsługę plików cookie można wyłączyć, a same pliki usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w większości komercyjnych przeglądarek. Stosowne preferencje trzeba ustawić osobno w każdej przeglądarce. Przeglądarki oferują różne funkcje i narzędzia w tym zakresie.

Sygnalizatory WWW – małe obrazy graficzne (znane także jako „tagi pikselowe” lub „czyste GIF-y”), które mogą być umieszczane w witrynach, usługach, aplikacjach, komunikatorach i narzędziach PayPal a które zazwyczaj współpracują z plikami cookie w celu identyfikacji użytkowników i gromadzenia informacji o ich zachowaniach.

Podobne technologie – technologie służące do zbierania danych z przeglądarki lub urządzenia, które korzystają z lokalnie udostępnionych obiektów lub lokalnej pamięci masowej, takie jak pliki cookie flash lub HTML 5, a także inne technologie monitorowania aplikacji www. Technologie te mogą być aktywne we wszystkich przeglądarkach wykorzystywanych przez Użytkownika, a w niektórych przypadkach zarządzanie nimi nie jest w pełni możliwe z poziomu ustawień przeglądarki i wymaga skorzystania z opcji ustawień aplikacji lub urządzenia. PayPal nie korzysta z tych technologii w celu kierowania do Użytkownika reklam w witrynach PayPal i witrynach zewnętrznych.

W naszych zasadach możemy zamiennie używać terminów „pliki cookie” i „podobne technologie” w odniesieniu do wszystkich technologii przechowywania danych w przeglądarce lub na urządzeniu, zbierania danych lub identyfikowania Użytkownika w sposób opisany powyżej.

Dlaczego korzystamy z plików cookie
Nasze pliki cookie i podobne technologie pełnią różne funkcje. Są wykorzystywane do świadczenia usług, poprawiania wydajności serwisu, oferowania dodatkowych funkcji lub prezentowania odpowiednich reklam. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie i podobnych technologii.


Dzięki tym technologiom witryny, usługi, aplikacje i narzędzia PayPal mogą gromadzić odpowiednie dane z przeglądarki lub urządzenia, a następnie wykorzystywać je do identyfikacji Użytkownika na serwerach lub w systemach wewnętrznych PayPal. W razie potrzeby chronimy nasze pliki cookie i podobne technologie przez przypisywanie tym danym niepowtarzalnych identyfikatorów, aby ich interpretacja była możliwa tylko przez nas lub autoryzowanych dostawców usług.


Zasadniczo PayPal korzysta z tych technologii, ilekroć jest to:

  1. Niezbędne. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie, które są konieczne z punktu widzenia działania naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi. Obejmuje to technologie umożliwiające Użytkownikowi uzyskanie dostępu do naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi, które to technologie są konieczne do wychwytywania nietypowych zachowań w witrynach, zapobiegania oszustwom i poprawiania bezpieczeństwa lub umożliwiają korzystanie z naszych funkcji, w tym koszyków, zapisywania wyników wyszukiwania itp.
  2. Związane z wydajnością. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie pomocne w ocenie wydajności naszych witryn, aplikacji, usług i narzędzi, także w ramach procedur analitycznych, dzięki którym uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania z naszych witryn, interakcji z wysyłanymi przez nas wiadomościami, jak również możemy określić, czy Użytkownik wyświetlił element lub użył łącza, co z kolei ułatwia dostosowywanie treści i usprawnianie witryn, aplikacji, usług oraz narzędzi.
  3. Związane z funkcjonalnością. Możemy stosować pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie umożliwiające oferowanie Użytkownikowi rozszerzonych funkcji podczas korzystania przez niego z naszych witryn, usług, aplikacji i narzędzi. Może to obejmować identyfikację Użytkownika podczas logowania się na naszych stronach lub śledzenie określonych preferencji i zainteresowań Użytkownika oraz poprzednio wyświetlanych przez Użytkownika elementów w celu udoskonalania treści i sposobu ich prezentowania w naszych witrynach.
  4. Związane z działaniami reklamowymi i selekcją rynku.  Możemy stosować macierzyste lub zewnętrzne pliki cookie i sygnalizatory WWW w celu dostarczania treści, w tym wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (na stronach PayPal lub podmiotów zewnętrznych).  Ponadto możemy stosować technologie umożliwiające monitorowanie użyteczności dla Użytkownika dostarczanych mu materiałów reklamowych i treści, np. poprzez informacje, czy Użytkownik kliknął daną reklamę.

Podstawą zbierania i przechowywania przez nas za pośrednictwem tych technologii wszystkich danych osobowych w kategoriach 2, 3 i 4 określonych powyżej jest zgoda Użytkownika uzyskana w ramach wyraźnie widocznej w naszej witrynie informacji wyświetlanej Użytkownikowi podczas jego pierwszej wizyty.  Zgodę tę można wycofać w ustawieniach przeglądarki w sposób opisany poniżej.

 

Aby uzyskać informacje, jak skonfigurować obsługę plików cookie w wymienionych poniżej przeglądarkach, kliknij odpowiednie łącze:

- Internet Explorer

- Firefox

- Chrome

– Safari

- OSX/Mac OS

- iOS

 

Korzystanie z tych technologii przez autoryzowanych zewnętrznych dostawców usług

Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi (dostawcami usług), które za zgodą PayPal mogą instalować zewnętrzne pliki cookie, sygnalizatory WWW lub podobne technologie przechowywania informacji w ramach witryn, usług, aplikacji i narzędzi PayPal. Podmioty te pomagają nam w zapewnieniu Użytkownikowi lepszego, szybszego i bezpieczniejszego korzystania z naszych usług.

Za pośrednictwem tych technologii dostawcy usług mogą ułatwiać nam prezentowanie Użytkownikowi naszych treści i reklam oraz sporządzanie anonimowych raportów i analiz dotyczących korzystania z witryn. Nie zezwalamy, aby na swoje potrzeby tacy dostawcy usług zbierali w naszych witrynach, usługach, aplikacjach i narzędziach dane osobowe Użytkownika. Dostawcy ci podlegają postanowieniom zawartych z PayPal umów o zachowanie poufności oraz innym wymogom prawnym regulującym sposób zbierania i używania przez nich danych osobowych. Zewnętrzne pliki cookie podlegają zasadom zachowania poufności podmiotów zewnętrznych.

Poza wspomnianym korzystaniem z tych technologii przez dostawców usług lub autoryzowane podmioty zewnętrzne nie zezwalamy na zamieszczanie w naszych witrynach zawartości pochodzącej od podmiotów zewnętrznych (np. aukcji przedmiotów, korespondencji między użytkownikami, aukcji w formacie ogłoszenia, komentarzy, opinii itp.) w celu instalowania lub korzystania z plików cookie, sygnalizatorów WWW, pamięci lokalnych lub podobnych technologii do śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkownika. Wszelkie podejrzenia, że za pośrednictwem aukcji lub innej zawartości pochodzącej od firmy zewnętrznej mogą być zbierane dane osobowe lub że na jakiejkolwiek z naszych stron stosuje się narzędzia do śledzenia, należy zgłaszać pod adresem phishing@paypal.com.

 

Sieci reklamowe i wymiany obsługiwane przez autoryzowane podmioty zewnętrzne do prezentowania reklam zgodnych z zainteresowaniami Użytkownika

Możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak sieci reklamowe i wymiany, w celu dostarczania użytkownikom materiałów reklamowych. Takie sieci reklamowe i wymiany należące do podmiotów zewnętrznych mogą korzystać z zewnętrznych plików cookie, sygnalizatorów WWW lub podobnych technologii w celu zbierania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z naszych witryn lub innych stron internetowych. Ponadto mogą gromadzić informacje, takie jak identyfikator urządzenia, adres IP lub identyfikatory związane z reklamami (IDFA). Informacje gromadzone przez te podmioty zewnętrzne mogą być wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika zarówno na stronach PayPal, jak i w innych obszarach sieci Internet. Zewnętrzne pliki cookie podlegają zasadom zachowania poufności podmiotów zewnętrznych. 

Więcej informacji o zewnętrznych plikach cookie związanych z reklamami, reklamach dostosowanych do zainteresowań Użytkownika oraz możliwości rezygnacji z instalowania tych plików można znaleźć na stronach wymienionych poniżej (w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika):

 

Sygnały DNT (ang. Do Not Track, nie śledź mnie)

Prawo stanu Kalifornia wymaga powiadomienia Użytkownika, w jaki sposób odpowiadamy na sygnały DNT z przeglądarek. Ze względu na brak branżowych i prawnych norm rozpoznawania i honorowania sygnałów DNT obecnie nie odpowiadamy na nie. Czekamy na efekty prac organizacji zajmujących się ochroną prywatności oraz podmiotów z branży, które określą, kiedy i jak należy na nie odpowiadać.