Hvad er en tilbageførsel/chargeback, og hvorfor fik jeg en?

Tilbageførsler sker, når din kunde er uenig i en opkrævning på sit betalingskort og derfor beder sit betalingskortselskab om en tilbagebetaling.

Når en kunde anmoder om en tilbageførsel hos sin betalingskortudsteder, betyder det, at kunden bestrider en opkrævning og beder sin betalingskortudsteder om en tilbagebetaling.

En kunde kan f.eks. anmode om en tilbageførsel, fordi kunden:

  • ikke har modtaget sin vare.
  • har modtaget en beskadiget eller defekt vare.
  • ikke genkender en opkrævning på sit betalingskort.
  • er blevet opkrævet mere end én gang for det samme køb.
  • ikke har godkendt en betaling.

Vi giver dig besked, hvis du modtager en tilbageførsel. Hvis du ikke er enig i tilbageførslen, kan du hjælpe os med at bestride den ved at angive oplysninger om transaktionen i Løsningscenter.

En tilbageførsel er ikke det samme som et PayPal-krav. En tilbageførsel er en sag mellem kortudsteder og kortindehaver og involverer ikke PayPal. Hvis en tilbageførsel bestrides, er det kortudstederen, og ikke PayPal, der afgør sagen.

PayPal opkræver et gebyr af sælgeren, når køberen anmoder om en tilbageførsel hos sin betalingskortudsteder. Hvis transaktionen er dækket under sælgerbeskyttelsespolitikken, dækker PayPal beløbet for tilbageførslen og giver afkald på tilbageførselsgebyret. Du kan få flere oplysninger om processen og gebyrer i forbindelse med tilbageførsler i vores brugeraftale.