Policy Updates

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

>> Zobrazit připravované aktualizace zásad

Aktualizace minulých zásad

Na této stránce jsou zobrazeny aktualizace minulých zásad (dokumenty zveřejněné na našich stránkách, které uživatele předem upozorní na důležité změny ve službách PayPal, jejich uživatelské smlouvě nebo jiných zásadách). U každé aktualizace zásady se zobrazí datum, od kdy je změna účinná.

 

* Minulé aktualizace zásad týkající se změn, ke kterým došlo dříve než v prosinci 2013, najdete v tomto dokumentu PDF.

 

Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum nabytí účinnosti: 30. ledna 2019

Aktuálně platnou Smlouvu s uživatelem služby PayPal zobrazíte kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu Právní informace nebo Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek PayPal.

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

Článek 2.6 (Zůstatky ve více měnách)

Tento článek byl upraven tak, aby lépe objasnil, jak vám PayPal umožňuje převést peníze na účtu na zůstatek v jiné měně. 

Článek 5 (Přijímání peněžních prostředků)

Začátek tohoto článku byl upraven tak, aby lépe objasnil, jak se další podmínky používání vztahují na obchodníky, kteří do svého online platebního prostředí či online platformy integrovali jakékoli funkce, jejichž účelem je umožnit zákazníkovi bez zřízeného účtu odeslat platbu na účet obchodníka (například pomocí alternativních místních způsobů platby). 

 

Viz také připomenutí v souvislosti s místními způsoby platby (LPM) v Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal s datem nabytí účinnosti 29. dubna 2019 níže.

Článek 5.5 (Přijímání peněz ve více měnách.)

Tento článek byl upraven tak, aby blíže vysvětlil, co vám PayPal umožňuje provést s platbami, které obdržíte v různých měnách.

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum nabytí účinnosti: 29. dubna 2019

Aktuálně platnou smlouvu s uživatelem služby PayPal najdete po kliknutí sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

1) Platba po doručení

Přidáváme nový odstavec na konec článku 3.3 Smlouvy s uživatelem služby PayPal (Způsoby platby – Bankovní účty), který vysvětluje, že pokud vám nabídneme přístup ke službě „platba po doručení“ a vy se rozhodnete ji využívat, platí pro vás podmínky platby po doručení. Podmínky platby po doručení naleznete zde.

Nový odstavec v článku 3.3 Smlouvy s uživatelem služby PayPal je tohoto znění:

PayPal může nabídnout některým zákazníkům, kteří propojili svůj bankovní účet jako zdroj financování, přístup ke službě „platba po doručení“. Ta umožňuje zákazníkům odložit po určitou dobu platbu z tohoto bankovního účtu.Pokud tuto nabídku obdržíte a rozhodnete se službu využívat, budou pro vás platit podmínky platby po doručení.

 

2) Místní způsoby platby (LPM)

Obchodníkům, kteří pro přijímání plateb za komerční transakce používají službu PayPal, připomínáme, že 13. listopadu 2018 začala služba PayPal umožňovat některým zákazníkům bez účtu posílat platby na účty obchodníků prostřednictvím alternativních místních způsobů platby. 

Pro tyto účely byl 13. listopadu 2018 pozměněn úvodní odstavec článku 5 Smlouvy s uživatelem služby PayPal tak, aby objasnil, jak se budou další podmínky používání vztahovat na obchodníky, kteří do svého prostředí pro online platby či platformy integrovali jakékoli funkce, jejichž účelem je umožnit zákazníkovi bez zřízeného účtu odeslat platbu na účet obchodníka (například pomocí alternativních místních způsobů platby). Tyto další podmínky zahrnují smlouvu o místních způsobech platby se společností PayPal. 

K datu tohoto oznámení má úvodní odstavec oddílu 5 následující znění (a bude mít i nadále stejné znění a platnost po datu nabytí platnosti):

            5. Přijímání peněžních prostředků

Společnost PayPal může povolit komukoli (s účtem PayPal nebo bez něj) iniciovat platbu, která povede k vydání nebo převodu elektronických peněz na váš účet. Tím, že do svého prostředí pro online platby či platformy integrujete jakoukoli funkci, která umožní plátci bez zřízeného účtu odeslat platbu na váš účet, vyjadřujete souhlas se všemi dalšími podmínkami používání této funkce, které vám společnost PayPal zpřístupní na libovolné stránce webu (včetně jakékoli stránky pro vývojáře nebo stránky s právními smlouvami) či online platformy PayPal nebo Braintree.  Mezi tyto další podmínky patří smlouva o místních způsobech platby se společností PayPal.

3) Další změny

Části Smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny za účelem vyjasnění a nového uspořádání stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.

Oznámení o změnách v Prohlášení o ochraně osobních údajů služby PayPal

Provádíme změny v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů služby PayPal, který informuje o tom, jakým způsobem používáme vaše údaje.

Rozšířili jsme ho o další informace o tom, jak používáme údaje při vašich transakcích s přáteli, a přinášíme také víc podrobností o způsobu, jakým používáme data za účelem předcházení podvodu.

Současné Prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho změny si můžete přečíst zde.

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 13. listopadu 2018 (Datum nabytí účinnosti je uvedeno v jednotlivých smlouvách níže.)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen, aniž by vám tím vznikly další náklady.


Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.

 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 13. listopadu 2018

 

 1. Místní způsoby platby (LPM)

Úvodní odstavec oddílu 5 smlouvy s uživatelem služby PayPal byl pozměněn tak, aby objasnil, jak se budou další podmínky používání vztahovat na obchodníky, kteří do svého prostředí pro online platby či platformy integrují jakékoli funkce, jejichž účelem je umožnit zákazníkovi bez zřízeného účtu odeslat platbu na účet obchodníka (například pomocí alternativních místních způsobů platby). Tyto další podmínky zahrnují smlouvu o místních způsobech platby se společností PayPal.  Úvodní odstavec oddílu 5 má nyní následující znění:

            5. Přijímání peněžních prostředků

Společnost PayPal může povolit komukoli (s účtem PayPal nebo bez něj) iniciovat platbu, která povede k vydání nebo převodu elektronických peněz na váš účet. Tím, že do svého prostředí pro online platby či platformy integrujete jakoukoli funkci, která umožní plátci bez zřízeného účtu odeslat platbu na váš účet, vyjadřujete souhlas se všemi dalšími podmínkami používání této funkce, které vám společnost PayPal zpřístupní na libovolné stránce webu (včetně jakékoli stránky pro vývojáře nebo stránky s právními smlouvami) či online platformy PayPal nebo Braintree.  Mezi tyto další podmínky patří smlouva o místních způsobech platby se společností PayPal.“

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 11. září 2018 (Datum nabytí účinnosti je uvedeno v jednotlivých smlouvách níže.)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen, aniž by vám tím vznikly další náklady.


Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.


Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal
Datum nabytí účinnosti: 11. září 2018

Aktuálně platnou smlouvu s uživatelem služby PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy po kliknutí sem nebo přes odkaz „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

  Oddíl

  Změna

  Oddíl 4.6 (Odmítnuté transakce)

  Tento oddíl byl změněn tak, aby v něm bylo podrobněji vysvětleno, jakým způsobem vám společnost PayPal vrátí vrácené nebo zamítnuté platby. 

  Oddíl 8.2 (Převod měny)

  Tento oddíl byl změněn tak, aby v něm bylo podrobněji vysvětleno, co se stane, když vaše transakce zahrnuje převod měny.

  Oddíl A3.1 (Převod měny)

  Tento oddíl byl změněn v souladu se změnami v oddílu 8.2.

  za účelem snížení mezní hodnoty poplatků za příjem plateb eCheque pro uživatele se sídlem v Irsku (na základě oddílu A3.10); a
 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal
Datum nabytí účinnosti: 11. prosince 2018

Změněnou smlouvu s uživatelem služby PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy po kliknutí sem nebo přes odkaz „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

1. Způsoby platby

Změnili jsme oddíl 3.1 (Propojení způsobu platby), aby v něm bylo vysvětleno, jak můžeme postupovat a jak můžete postupovat vy, pokud se změní informace o vašem způsobu platby (například v případě vypršení platnosti kreditní karty).  Oddíl 3.1 má nyní následující znění (změny jsou podtržené):

3.1 Propojení způsobu platby. Ve svém účtu můžete jako způsob platby propojit debetní kartu, kreditní kartu, předplacenou kartu (v některých případech), bankovní účet a/nebo službu PayPal Credit nebo můžete toto propojení zrušit.  Udržujte informace o způsobu platby v aktualizovaném stavu (tj. číslo kreditní karty a datum skončení platnosti).  Pokud se tyto informace změní, můžeme je aktualizovat podle našeho vlastního uvážení, aniž by byl nutný jakýkoli úkon z vaší strany, podle informací poskytnutých vaší bankou nebo vydavatelem karty a třetími stranami (mimo jiné včetně partnerů poskytujících finančních služby a sítí karet).  Pokud nechcete, abychom vaše informace o způsobu platby aktualizovali, můžete kontaktovat svou banku nebo vydavatele karty a požádat je o to, nebo odstranit způsob platby ze svého profilu účtu. Pokud budeme aktualizovat informace o vašem způsobu platby, můžeme zachovat případné nastavené předvolby.

Můžete se rozhodnout svou kartu nebo bankovní účet potvrdit, abychom mohli ověřit, že karta nebo bankovní účet jsou platné a že jste jejich majitelem.  Potvrzení můžete provést pomocí postupu pro propojení a potvrzení karty (v případě karet), postupu pro potvrzení bankovního účtu (v případě bankovních účtů) nebo jiných postupů, o kterých vás můžeme informovat nebo které můžeme příležitostně zveřejnit.“

2. Převod měny

Oddíl 8.2 (Převod měny) byl dále změněn tak, aby v něm bylo vysvětleno, co se stane, když se rozhodnete zrušit převod měny společností PayPal před dokončením platby.  Příslušná část oddílu 8.2 má nyní toto znění (uvedeno v kontextu s nadpisem, přidaný text je podtržený):

„8.2 Převod měny.

V závislosti na zemi, kde žijete, a na typu způsobu platby použitého pro danou platbu můžete před dokončením platby zrušit převod měny službou PayPal. V takovém případě společnost PayPal nenese žádnou odpovědnost za vaše použití jiných možností převodu měny.

…“

3. Poplatky – osobní platební transakce

S radostí vám oznamujeme, že:

 • nebudete platit žádné poplatky (s výjimkou případného poplatku za převod měny) za odeslání domácí osobní platební transakce (tj. osobní platba jinému uživateli s registrovanou adresou ve stejné zemi);
 • nebudete platit žádné poplatky (s výjimkou případného poplatku za převod měny) za odeslání přeshraniční osobní platební transakce v eurech či švédských korunách jinému uživateli s registrovanou adresou v Evropském hospodářském prostoru; a
 • již nebude účtován další poplatek spojený s osobní platební transakci u přeshraničních osobních transakcí.

Pokud jste uživatelem se sídlem v Irsku, poplatky uvedené v oddílu A1.2.2.2 se budou vztahovat na platby za přeshraniční osobní transakce jiné než zaslané do EHP v eurech či švédských korunách, až do dalšího oznámení zveřejněného společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí na většině webových stránek společnosti PayPal) dne 11. prosince 2018 nebo později (dle vlastního uvážení společnosti PayPal). Po uplynutí této doby pak budou platit poplatky uvedené v novém oddílu A1.2.2.3.

Oddíl A1 Přílohy 1 má nyní toto znění:

„A1. Poplatky spojené s osobními platebními transakcemi

Upozorňujeme, že poplatky hradí odesilatel. Další informace najdete v oddílu A4.2.3 této Přílohy 1.

Poplatek spojený s osobní platební transakcí se zobrazí při provádění platby. 

Více informací ke sdělení, že součástí platby je procentní a/nebo pevný poplatek, najdete v oddílech A4.5, A4.6 a A4.7 této Přílohy 1.

A1.1 Poplatky spojené s domácími osobními platebními transakcemi

Aktivita

Poplatek

Odeslání  domácí osobní platební transakce

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A1.2 Poplatky spojené s přeshraničními osobními platebními transakcemi

A1.2.1 Přeshraniční osobní platební transakce zaslané do EHP v eurech či švédských korunách

Aktivita

Poplatek

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce do EHP v eurech či švédských korunách

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A1.2.2 Další přeshraniční osobní platební transakce

A1.2.2.1 Odeslané uživateli se sídlem ve Velké Británii, Jersey, Guernsey, na ostrově Man nebo na Gibraltaru

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok: Najděte zemi nebo skupinu zemí, ve které má sídlo příjemce.  Další informace najdete v oddílu A4.4 této Přílohy 1. Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (druhý sloupec).

2. krok: Zjistěte příslušný poplatek dle částky, kterou odesíláte (třetí až pátý sloupec včetně).

Aktivita

Země účtu příjemce

Poplatek^^ podle výše transakce:

0,00–49,99 GBP

 

50,00–99,99 GBP

 

100,00 GBP a více

 

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

 

 

0,99 GBP

1,99 GBP

1,99 GBP

Všechny ostatní země^

0,99 GBP

 

1,99 GBP

 

3,99 GBP

 

Pokud je transakce hrazena v jiné měně než GBP, bude poplatek určen z ekvivalentu této částky v GBP vypočítaného na základě aktuálního základního směnného kurzu podle oddílu 8.2.

A1.2.2.2 Odeslané uživateli se sídlem v Irsku

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok: Najděte zemi, ve které má sídlo příjemce.  Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (druhý sloupec).

2. krok: Zjistěte příslušný poplatek (třetí sloupec).

Aktivita

Země účtu příjemce

Poplatek

^^

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce

Německo

2,0 %

Austrálie, Kanada, Polsko, USA

1,0 %

Japonsko

0,3 %

Čína, Hongkong, Singapur, Tchaj-wan

0 %

Všechny ostatní země^

0,5 %

Až do dalšího oznámení zveřejněného společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí na většině webových stránek společnosti PayPal) dne 11. prosince 2018 nebo později (dle vlastního uvážení společnosti PayPal) platí pro uživatele registrované v Irsku místo poplatků stanovených v tomto oddíle A1.2.2.2 poplatky uvedené v oddíle A1.2.2.3.

A1.2.2.3 Odeslané uživateli se sídlem v ostatních relevantních zemích

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok: Najděte zemi nebo skupinu zemí, ve které má sídlo příjemce.  Další informace najdete v oddílu A4.4 této Přílohy 1. Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (druhý sloupec).

2. krok: Zjistěte příslušný poplatek (třetí sloupec).

Aktivita

Země účtu příjemce

Poplatek

^^

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

 

1,99 EUR

Všechny ostatní země^

3,99 EUR

^ Závisí na dostupnosti služby pro příjemce registrovaného v dané zemi.

^^ Viz oddíl A4.7 této Přílohy 1 níže.

 

4. Poplatky – cenová politika pro charitativní organizace

Zvyšujeme pevný poplatek pro charitativní organizace v oddílu A3.9.1.3 (Pevný poplatek pro charitativní organizace) v Příloze 1 za příjem plateb v brazilských realech (je-li k dispozici) z 0,40 brazilského realu na 0,60 brazilského realu.  Příslušnou část oddílu A3.9.1.3 (Pevný poplatek pro charitativní organizace) v Příloze 1 jsme změnili takto (změněný text je podtržený):

„A3.9.1.3 Pevný poplatek pro charitativní organizace

Závisí na měně přijaté platby:

Brazilský real:

0,60 BRL

…“

5. Další změny

Části smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny za účelem vyjasnění a nového uspořádání stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu (pouze VB)

Datum nabytí účinnosti: 11. prosince 2018

 

Změněnou smlouvu o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

1. Ukončení a pozastavení

Změnili jsme oddíly 8.1 a 8.4 z následujících důvodů:

a. prodloužení výpovědní lhůty, kterou musíte dodržet pro ukončení smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu, z 10 dní na 30 dní; a

b. vyjasnění a změna uspořádání stávajícího znění.

Oddíly 8.1 a 8.4 mají nyní následující znění (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením, přičemž přidané/změněné formulace jsou podtržené):

8. Ukončení a pozastavení

1. Z vaší strany. Tuto smlouvu můžete ukončit doručením oznámení s 30denní výpovědní lhůtou na oddělení služeb zákazníkům PayPal o vašem záměru:

a. ukončit tuto smlouvu. Oddělení služeb zákazníkům PayPal potvrdí ukončení e-mailem. Tato možnost umožňuje přestat používat placený produkt, ale váš účet PayPal bude nadále aktivní a příslušná smlouva s uživatelem zůstane v platnosti; nebo

b. zrušit účet PayPal, který používáte s produktem (další informace najdete ve smlouvě s uživatelem). V tomto případě tuto smlouvu ukončíte, takže můžete přestat placený produkt používat, a zahájíte proces zrušení vašeho účtu PayPal.  Váš účet PayPal zůstane aktivní a příslušná smlouva s uživatelem zůstane v platnosti, dokud nedojde k platnému zrušení účtu PayPal, v souladu s ustanoveními o zrušení účtu PayPal ve smlouvě s uživatelem.

4. Účinky ukončení smlouvy. Při ukončení této smlouvy je nutné okamžitě přestat produkt používat, přičemž společnost PayPal vám po ukončení smlouvy může v jeho používání zabránit. Pokud však budete produkt po ukončení této smlouvy používat, bude se tato smlouva nadále na vaše použití produktu vztahovat, dokud ukončení smlouvy nenabyde účinnosti vaším ukončením používání produktu. Následující ustanovení v této smlouvě zůstanou v plné platnosti a účinnosti i po jejím ukončení: body 2, 4(1) 8(2), 8(4). Ukončení této smlouvy nebude mít vliv na práva, prostředky nápravy ani povinnosti smluvních stran, které vznikly nebo vyvstaly před ukončením smlouvy, a nebudete mít nárok na vrácení žádných měsíčních poplatků vztahující se na jakékoli období před ukončením smlouvy.

…“

2. Další změny

Části smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu byly změněny za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal
Vydáno: 31. května 2018 (Datum nabytí účinnosti je uvedeno v jednotlivých smlouvách níže.)

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen, aniž by vám tím vznikly další náklady.


Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.


Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal
Datum nabytí účinnosti: 31. srpna 2018

Změněnou smlouvu s uživatelem služby PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy po kliknutí sem nebo přes zápatí „Právní požadavky“ či „Právní dohody“ na většině webových stránek PayPal.

1. Poplatky – poplatky za převod měny pro uživatele ve Velké Británii

Zvyšujeme poplatek za převod měny pro uživatele ve Velké Británii uvedený v oddílu A3.1 (Převod měny) Rozpisu 1 účtovaný při převodu na americké dolary (USD) a kanadské dolary (CAD) z 3,0% na 3,5 %.  Upravili jsme znění oddílu A3.1 (Převod měny) Rozpisu 1 následujícím způsobem:

Aktivita nebo událost

Poplatek

A3.1 Převod měny

A3.1.1 Vztahuje se na převody měn částek na vašem Účtu PayPal, které nejsou součástí konkrétní transakce na váš Účet nebo z něj (např. převod Zůstatku na jinou měnu) a na transakce zahrnující převod měny, u které prodávající souhlasil s poplatkem za převod:

 

navýšení základního směnného kurzu o 2,5 %.

A3.1.2 Pro všechny ostatní transakce zahrnující převod měny:

A3.1.2.1 Pokud jste Uživatelem registrovaným v Relevantní zemi kromě Velké Británie a Irska:

navýšení základního směnného kurzu o 4,0 %.

A3.1.2.2 Pokud jste Uživatelem registrovaným ve Velké Británii nebo Irsku:


Navýšení základního směnného kurzu v rozmezí 3,0 až 4,0 % v závislosti na měně, do které je příslušná částka převáděna (viz tabulka níže):

Měna a kód

Poplatky za převod měny pro uživatele ve Velké Británii

Poplatky za převod měny pro uživatele v Irsku 

Australský dolar (AUD):

4,0 %

Brazilský reál (BRL):

4,0 %

Kanadský dolar (CAD):

3,5 %

3,0 %

Česká koruna (CZK):

3,5 %

Dánská koruna (DKK):

3,5 %

Euro (EUR):

3,5 %

Hongkongský dolar (HKD):

4,0 %

Maďarský forint (HUF):

3,5 %

Izraelský šekel (ILS):

4,0 %

Japonský jen (JPY):

4,0 %

Malajský ringgit (MYR):

4,0 %

Mexické peso (MXN):

4,0 %

Novozélandský dolar (NZD):

4,0 %

Norská koruna (NOK):

3,5 %

Filipínské peso (PHP):

4,0 %

Polský zlotý (PLN):

3,5 %

Ruský rubl (RUB):

3,5 %

Singapurský dolar (SGD):

4,0 %

Švédská koruna (SEK):

3,5 %

Švýcarský frank (CHF):

3,5 %

Nový tchajwanský dolar (TWD):

4,0 %

Thajský baht (THB):

4,0 %

Britská libra (GBP):

3,5 %

Americký dolar (USD):

3,5 %

3,0 %

 

2. Další změny

Části smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změně zásad používání služby PayPal.
Datum nabytí účinnosti: 31. srpna 2018

Změněné zásady používání služby PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dokumentu po kliknutí sem nebo přes zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

1. Nenávist, násilí, rasová nesnášenlivost a finanční zneužívání zločinu
Upřesňujeme ustanovení zásad používání týkající se nenávisti, násilí, rasové nesnášenlivosti a finančního zneužívání zločinu.  Znění změněného ustanovení je nyní následující (uvedeno v kontextu s výchozími ustanoveními a přidaný text je podtržený):


Službu PayPal nesmíte používat k aktivitám, které:... 2. se týkají transakcí zahrnujících … (f) propagací nenávisti, násilí, rasové nebo jiné nesnášenlivosti, která je diskriminující, nebo finančního zneužívání zločinu … “

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Here™ (pouze pro Velkou Británii).
Datum nabytí účinnosti: 31. srpna 2018

Změněnou smlouvu o službě PayPal Here™ najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy po kliknutí sem nebo přes zápatí „Právní požadavky“ či „Právní dohody“ na většině webových stránek PayPal.

1. Poplatky

Změnili jsme oddíl 10, abychom:


a. zavedli poplatky v sazbě pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace – ve smíšené struktuře poplatků i ve struktuře Interchange Plus; a

b. zjednodušili a upravili dosavadní texty.


Do oddílu 21 byla přidána nová definice „Sazby pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace“.

Oddíly 10.2, 10.3 a 10.5 a nová definice v oddílu 21 nyní mají toto znění (uvedeno v kontextu s výchozími ustanoveními a přidané/změněné formulace jsou podtrženy):


„10. Poplatky.


S výjimkou případů uvedených dále v této části souhlasíte s tím, že uhradíte poplatky stanovené pro obchodní účty uživatelskou smlouvou.
Souhlasíte s tím, že zaplatíte následující poplatky za následující platby přijaté přes aplikaci PayPal Here:


10.2 Poplatky podle smíšené struktury poplatků

Pokud obdržíte platbu kartou:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

Poplatky v sazbě pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace (na základě žádosti a předběžného schválení společností PayPal a dalších podmínek uvedených v tomto oddílu 10) činí:

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce

2,75 %

0,00 GBP – 1 500,00 GBP

2,75 %

1,5 %

1 500,01 GBP – 6 000,00 GBP

1,75 %

1,5 %

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

1,5 %

1,5 %

Nad 15 000,00 GBP

1 %

z karty Visa, MasterCard Maestro nebo American Express:

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

3,4 %

+ 0,20 GBP

bez ohledu na objem plateb, které jste obdrželi

3,4 %
+ 0,20 GBP

z karty American Express:
 

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce

2,75 %

2,75 %

 

10.3 Poplatky podle struktury poplatků Interchange Plus

Pokud obdržíte platbu kartou:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

Poplatky v sazbě pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace (na základě žádosti a předběžného schválení společností PayPal a dalších podmínek uvedených v tomto oddílu 10) činí:

z karet Visa, MasterCard nebo Maestro

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce;

Mezibankovní poplatek

(přibližné rozmezí od 0,2 % do 2,0 %)

+2,5 %

0,00 GBP – 1 500,00 GBP

Mezibankovní poplatek +2,5 %

Mezibankovní poplatek +1,25 %

1 500,01 GBP – 6 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +1,5 %

Mezibankovní poplatek +1,25 %

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +1,25 %

Nad 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +0,75 %

z karty American Express

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce;

2,75 %

bez ohledu na objem plateb, které jste obdrželi

2,75 %

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro:

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

Mezibankovní poplatek

+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

Mezibankovní poplatek
+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

z karty American Express:
 

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + 0,20 GBP

 
a. Mezibankovní poplatky stanoví společnosti Visa a MasterCard. Jejich rozpětí je přibližně od 0,2 % do 2,0 % a u různých druhů karet se liší (například podle kategorie a značky). Společnost PayPal vám vždy účtuje mezibankovní poplatek stanovený společností Visa nebo MasterCard tak, jak je předán bankou obchodníka. Jednotné mezibankovní poplatky se mohou příležitostně změnit. Další informace o mezibankovních poplatcích najdete na webových stránkách společností MasterCardVisa a také v našem zjednodušeném přehledu.


b. Procentní poplatky (např. 3,40 %) označují částku odpovídající danému procentnímu podílu z částky platby.


10.5 Podmínky pro status opravňující využívat sazby pro obchodníky


10.5.1 Sazby pro obchodníky PayPal Here


Sazba obchodníka za službu PayPal Here se vztahuje pouze na účty se statusem sazby obchodníka se službou PayPal Here. Sazba obchodníka se službou PayPal Here je podmíněna splněním podmínky způsobilosti, podání žádosti a schválení společností PayPal. Společnost PayPal může jednotlivé žádosti hodnotit případ od případu, a to mimo jiné podle následujících kritérií: kvalifikační měsíční objem prodeje, velikost průměrného nákupního košíku a účet bez pohledávek.


Způsobilost k podání žádosti o status sazby obchodníka se službou PayPal Here (a jeho udržení) vyžaduje, aby účet:

 • byl po celou dobu bez pohledávek, nebyl předmětem vyšetřování; a
 • byla na něj v předchozím kalendářním měsíci připsána celková peněžitá částka vyšší než 1 500,00 GBP:
 • přes aplikaci PayPal Here; a
 • jako platby za obchodní transakce.

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte nebo pokud u vašeho účtu existují nevyřešené chargebacky, může společnost PayPal váš účet převést kdykoliv zpět na standardní sazby služby PayPal Here.
Pokud u vašeho účtu dojde k tomuto převodu, budete muset společnost PayPal znovu požádat o přidělení statusu sazeb pro obchodníky PayPal Here.


O sazby pro obchodníky PayPal Here pro svůj účet můžete požádat pomocí vyhrazeného online formuláře žádosti po přihlášení ke svému účtu PayPal. Vezměte na vědomí, že pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti, další můžete podat až po uplynutí třicetidenní lhůty.


Status sazby obchodníka PayPal Here vás opravňuje také k tomu, abyste využívali výhod statusu sazby obchodníka pro obchodní transakce podle uživatelské smlouvy PayPal s vícestupňovými hodnotami založenými na souhrnné částce plateb přijatých na váš účet za předchozí kalendářní měsíc:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce po splnění dalších podmínek podle uživatelské smlouvy.

10.5.2 Sazby pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace

Sazby pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace se vztahují pouze na účty se statutem sazeb pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace. Podmínkou schválení sazeb pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace je podání žádosti a předběžné schválení společností PayPal. Společnost PayPal může žádosti vyhodnocovat případ od případu.

Sazby pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace se vztahují pouze na transakce PayPal Here.  Charitativní sazby pro další produkty PayPal jsou uvedeny ve smlouvě s uživatelem.
...

21. Definice.

Pojem „Sazby pro obchodníky PayPal Here pro charitativní organizace“označuje takto označené poplatky uvedené v příslušných tabulkách v oddílu 10.“

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 28. února 2018 (datum začátku platnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen, aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji.

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.

 

Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum nabytí platnosti: 28. února 2018

 

1. Upozornění k novému rámci Primárního způsobu platby pro Uživatele se sídlem mimo Velkou Británii

Toto upozornění vydáváme v souladu s oddílem 3.6 Smlouvy s uživatelem služby PayPal.

S platností od 28. února 2018 nemusí společnost PayPal u Uživatelů se sídlem mimo Velkou Británii uplatnit bod 3.6.c. a může k získání elektronických peněz potřebných na pokrytí určitých Platebních příkazů použít váš Primární způsob platby, a to i v případě, že máte dříve existující Zůstatek, bude-li postupovat v souladu s touto Smlouvou.  Oddíl 3.6 Smlouvy s uživatelem služby PayPal byl příslušně upraven.

 

Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum začátku platnosti: 25. května 2018

 

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 

1. Kontrola a ochrana osobních údajů

Když přes služby PayPal přijímáte platby od zákazníků, budete vy i společnost PayPal používat osobní údaje těchto zákazníků.  Upravili jsme oddíl 5.7 tak, aby popisovala zákonné role (a povinnosti) společnosti PayPal i vás vzhledem k používání osobních údajů zákazníků a jiných osob v souvislosti s používáním služeb PayPal. Oddíl 5.7 má nyní toto znění (přidané formulace jsou podtrženy):

5.7 Vaše zásady pro vrácení peněz, ochrana dat, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení. Doporučujeme vám, abyste v případě, že prodáváte zboží nebo služby, zveřejnili na svých webových stránkách podmínky vrácení a zásady ochrany osobních údajů.

Ve vašich zásadách ochrany osobních údajů musí být jasně a výslovně uvedeno, že se na všechny transakce PayPal vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal.  Musíte používat přiměřená administrativní, technická a fyzická opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti všech údajů a informací společnosti PayPal včetně údajů a informací o uživatelích služby PayPal a společnosti PayPal.

Soulad se zákony o ochraně osobních údajů.  S ohledem na jakékoli osobní údaje zpracovávané společností PayPal a obchodníkem v souvislosti s touto Smlouvou jsou společnost PayPal a obchodník s ohledem na takové zpracování správci. Společnost PayPal a obchodník prohlašují, že budou v souvislosti s poskytováním svých služeb či v jiné souvislosti s touto Smlouvou dodržovat požadavky zákonů o ochraně osobních údajů na správce. Aby nevznikly pochybnosti, mají společnost PayPal a obchodník vlastní, nezávislé zásady ochrany osobních údajů, upozornění a postupy práce s osobními údaji, které mají ve svém držení, a každý z nich je správcem údajů (nejsou spojenými správci údajů). V souladu se zákony o ochraně osobních údajů společnost PayPal a obchodník mimo jiné:

 1. zavedou a budou neustále zachovávat všechna příslušná bezpečnostní opatření související se zpracováním osobních údajů,
 2. budou vést záznamy o všech aktivitách při zpracování prováděných v rámci této Smlouvy, a
 3. nesmí úmyslně provést nebo povolit jakoukoli akci, která by mohla vést k porušení zákonů o ochraně osobních údajů druhou smluvní stranou.

Kromě našich práv vyplývajících z oddílu 10.2, kde stanovujeme, zda existovalo nebo existuje důvodné riziko narušení bezpečnosti vašich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákazníkovi, můžeme podniknout jakákoli opatření, která budeme považovat za nezbytná nebo která budou potřebná k tomu, abychom získali informace týkající se tohoto narušení.“

 

2. Zadržení prostředků podle vašich pokynů

Přidali jsme nový oddíl 5.9, nadepsaný „Zadržení prostředků podle vašich pokynů“, který popisuje, co se stane, když použijete funkce PayPal, které vám umožňují (přímo nebo přes vámi určeného prostředníka, například platformu online tržiště, na které působíte jako prodejce) vydat společnosti PayPal pokyn k zadržení prostředků na určitou dobu.  Nový oddíl 5.9 má toto znění: 

5.9 Zadržení prostředků podle vašich pokynů. Některé funkce PayPal mohou umožňovat, abyste (přímo nebo přes vámi určeného prostředníka podle bodu 15.9a, například platformu online tržiště, na které působíte jako prodejce) vydali společnosti PayPal pokyn k zadržení prostředků (včetně výdělku nebo plateb přijatých přes službu PayPal) na vašem Rezervním účtu.  V takovém případě zobrazíme ve vašem Zůstatku na účtu PayPal stav dostupnosti těchto prostředků – popis stavu se může lišit podle funkce, přes kterou jste vydali pokyn k zadržení.  Společnost PayPal zadržené prostředky uvolní podle pokynů, které vy sami (nebo subjekt, který jste označili za prostředníka podle bodu 15.9a) zadáte společnosti PayPal, v souladu s ostatními podmínkami této smlouvy.

 

3. Příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro program ochrany prodejce PayPal

Změnili jsme oddíl 11.10c (výchozí oddíl 11.10 má název „Jaké jsou příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro ochranu prodejce PayPal?“) tak, aby objasnil, že všechny transakce zpracované jinak než přes účet PayPal kupujícího nebo jako transakce platby hosta PayPal nejsou způsobilé pro krytí v rámci programu ochrany prodejce PayPal.  Oddíl 11.10.c (uveden v kontextu s výchozím oddílem) má nyní toto znění (přidané/změněné formulace jsou podtrženy):

„11.10 Jaké jsou příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro ochranu prodejce PayPal?

c. Transakce zpracované jinak než přes účet PayPal kupujícího nebo jako transakce platby hosta PayPal. Pokud byla například platba přijata jako přímá platba kartou (včetně plateb přes  služby Zong, Website Payment Pro, Virtual Terminal a PayPal Here), není způsobilá pro krytí.“

 

4. Poplatky – poplatky spojené s osobními platebními transakcemi

Změnili jsme následující části:

 • Oddíl A1 Rozpisu 1, který popisuje výpočet Poplatků týkajících se plateb za osobní transakce; a
 • Oddíl A4 Rozpisu 1 (Slovníček pojmů), 

které:

 1. popisují, že nyní platí Poplatky spojené s platbami za Osobní transakce pouze odesilatel (nikoli příjemce),
 2. objasňují Poplatky spojené s platbami za Vnitrostátní osobní transakce ze Zůstatku, automaticky získávanými z předplacené karty,
 3. objasňují, jak při posílání platby počítáme a vybíráme Poplatky účtované v různých měnách, a
 4. zavádějí nový Rámec poplatků spojených s posíláním plateb za Přeshraniční osobní transakce, podle nějž zaplatíte společnosti PayPal:
  • pevný poplatek spojený s platbou za Osobní transakci, stanovený podle země Účtu příjemce, a
  • za částku hrazenou ze Zůstatku na účtu, automaticky získanou kterýmkoli jiným Způsobem platby než z bankovního účtu, další Poplatek spojený s platbou za Osobní transakci ve výši 3,4 % plus Pevný poplatek (účtovaný v měně, ve které je platba přijata).

S potěšením také oznamujeme, že uživatelé se sídlem v Irsku neplatí v souvislosti s posíláním plateb za vnitrostátní osobní transakce žádné poplatky (mimo případných poplatků za převod měny). Výjimkou jsou platby v jiných měnách než v eurech a švédských korunách zasílané ze zůstatku automaticky získaného z kreditní nebo debetní karty.

Oddíly A1 a A4 Rozpisu 1 mají nyní toto znění (přidané formulace jsou podtrženy):

„A1. Poplatky spojené s osobními platebními transakcemi

Upozorňujeme, že poplatky platí odesilatel. Další informace najdete v oddílu A4.2.3 této Přílohy 1.

Poplatek spojený s osobní platební transakcí se zobrazí při provádění platby. 

Více informací ke sdělení, že součástí platby je procentní Poplatek anebo Pevný poplatek, najdete v bodech A4.5, A4.6 a A4.7 tohoto Rozpisu 1.

 

A1.1 Poplatky spojené s domácími osobními platebními transakcemi

Aktivita

Poplatek za část platby odeslané z:
– existujícího Zůstatku, nebo
– Zůstatku automaticky získaného z platby z:

- bankovního účtu, anebo
debetní nebo předplacenou kartou (v případech, kdy platba probíhá v GBP mezi účty registrovanými ve Velké Británii).

Poplatky za část platby zaslané ze Zůstatku, automaticky získané pro platbu všemi ostatními Způsoby platby.

Poslání platby za Vnitrostátní osobní transakci ze Zůstatku

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

Uživatelé se sídlem v Irsku:

Zdarma při posílání v měně EUR nebo SEK a pokud není prováděn převod měny.  Ve všech ostatních měnách: 3,4 % + pevný poplatek (v měně, ve které je platba přijata)

 

Uživatelé se sídlem v jiných Relevantních zemích:

3,4 % + Pevný poplatek (účtovaný v měně, ve které je platba přijata)

 

A1.2 Poplatky spojené s přeshraničními osobními platebními transakcemi

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. krok: Najděte zemi, ve které je registrována adresa vašeho sídla (v druhém sloupci zleva).

2. krok: Najděte zemi, ve které má sídlo příjemce. Další informace najdete v oddílu A4.4 tohoto Rozpisu 1. Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (třetí sloupec).

3. krok: Najděte příslušný Poplatek související s platbou za Osobní transakci (a v příslušných případech také Další poplatek spojený s platbou za Osobní transakci) (čtvrtý a pátý sloupec).

Aktivita

Země účtu odesilatele

Země účtu příjemce

Poplatek spojený s platbou za Osobní transakci

^

^^^

Další poplatek spojený s platbou za Osobní transakci za část platby zaslané ze Zůstatku, automaticky získané pro platbu všemi jinými Způsoby platby než bankovním účtem ^

Poslání platby za Vnitrostátní osobní transakci ze Zůstatku

Velká Británie (a Jersey, Guernsey, ostrov Man a Gibraltar)

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

1,99 GBP

3,4 % + Pevný poplatek (účtovaný v měně, ve které je platba přijata)

Všechny ostatní země^^

3,99 GBP

Ostatní relevantní země

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

1,99 EUR

Všechny ostatní země^^

3,99 EUR

 

Poznámka: Přeshraniční platby v eurech či švédských korunách provedené mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP budou pro účely stanovení poplatků považovány za domácí platby.

 

^ Následující údaje platí pro Uživatele se sídlem v Irsku:

 1. Poplatek spojený s platbou za Osobní transakci (před použitím Dalšího poplatku spojeného s platbou za Osobní transakci) představuje následující část platby zaslané z existujícího Zůstatku nebo Zůstatku automaticky získaného pro platbu z bankovního účtu (v obou případech podle dostupnosti dané služby):
  • 2,0 % (pro platby do Německa);
  • 1,0 % (pro platby do Polska, Austrálie, USA nebo Kanady);
  • 0,3 % (pro platby do Japonska);
  • 0 % (pro platby do Číny, Hong-kongu, Singapuru nebo Tchaj-wanu); a
  • 0,5 % (pro platby na všechna ostatní místa).
 2. Za platby do Číny se neplatí žádné Další poplatky spojené s platbami za Osobní transakce (v závislosti na dostupnosti služby).

^^ Závisí na dostupnosti služby pro příjemce registrovaného v dané zemi.

^^^ Pokud je platba přijata v jiné měně, bude tento poplatek v souladu s bodem A4.7 tohoto Rozpisu 1 převeden do přijaté měny a splatný v ní (za to se platí náš Poplatek za převod měny).

 

A4. Slovníček pojmů

A4.1 Platba za „obchodní transakci“ zahrnuje nákup a prodej zboží a služeb, uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce nebo přijímání plateb při „požádání o peněžní prostředky“ prostřednictvím služby PayPal.

A4.2 Platba za „osobní transakci“ zahrnuje odesílání peněz přátelům a rodině (iniciované z karty „Přátelé a rodina“ v rámci procesu „Odesílání peněz“), jakož i přijímání jejich peněz na váš účet PayPal bez uskutečnění podkladové obchodní transakce (tzn. že platba není určena k nákupu zboží nebo služeb ani k uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce).

Při uskutečňování obchodní transakce (například prodeje zboží nebo služeb) nesmíte žádat kupujícího o odeslání platby za osobní transakci. Pokud tak učiníte, může vám Služba PayPal znemožnit přijímání některých nebo všech plateb za Osobní transakce. Vezměte také na vědomí, že:

A4.2.1 z některých zemí (jako je Čína a (v určitých případech) také Německo) není možné odesílat peněžní prostředky na osobní transakci.

A4.2.2 účty registrované v Brazílii a Indii nemohou odesílat ani přijímat platby za osobní transakce. To znamená, že nemůžete odesílat platby za osobní transakce na účty registrované v Brazílii a Indii; a

A4.2.3 Poplatky platí prodejce.

A4.3 K „vnitrostátní“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel i příjemce zaregistrováni u společnosti PayPal jako rezidenti stejné země.

A4.4 K „přeshraniční“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel a příjemce zaregistrováni u společnosti PayPal jako rezidenti různých zemí.  Některé země jsou pro jednodušší referenci při výpočtu poplatků spojených s přeshraničními platbami spojeny do následujících skupin:

Název skupiny

Země

Severní Evropa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

Evropa I

Belgie, Černá Hora, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, ostrov Man, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán, Velká Británie.

Evropa II

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina.

 

A4.5 Procentní poplatky (například 3,4 %) označují částku odpovídající danému procentnímu podílu z částky platby a jsou (není-li určeno jinak) účtovány v měně, ve které je platba přijata.

A4.6 Pevné poplatky spojené s platbami za obchodní transakce a osobní transakce (není-li určeno jinak) jsou stanoveny podle měny přijaté platby následovně:

Měna:

Poplatek

Měna:

Poplatek

Australský dolar:

0,30 AUD

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Brazilský real:

0,60 BRL

Norská koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Filipínské peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Polský zlotý:

1,35 PLN

Dánská koruna:

2,60 DKK

Ruský rubl:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový izraelský šekel:

1,20 ILS

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajský ringgit:

2,00 MYR

Britská libra:

0,20 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolar:

0,30 USD

 

A4.7 Poplatky za posílání plateb účtované v jiných měnách: Některé Poplatky musíte společnosti PayPal platit v jiné měně než je aktuální měna Zůstatků, ze kterých částku platby posíláte. V takovém případě měnu převádíme (podle oddílu 8.2, a účtujeme vám Poplatek za převod měny podle údajů v oddílu A3.1 Rozpisu 1) z měny každého relevantního původního Zůstatku na měnu, ve které je splatný Poplatek, a Poplatky odečteme z převedeného Zůstatku.

 

5. Další změny

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

 • 4.10 Odesílání elektronických peněz ve více měnách.

Tento oddíl má nyní název „Posílání elektronických peněz v různých měnách“ a je změněn, aby podrobněji vysvětloval posílání plateb v různých měnách.

 • 5.5 Přijímání peněz ve více měnách.

Tento oddíl má nyní název „Přijímání peněz v různých měnách“.

 • 15  Definice

Tento oddíl byl upraven tak,

 • objasňují definice „Způsobu platby“ (včetně vysvětlení, že v určitých případech lze za Způsob platby považovat i předplacenou kartu) a „Evropský hospodářský prostor“/„EHP“; a
 • představují nově definované pojmy: „správce údajů“, „správce“, „zpracovatel údajů“, „zpracovatel“ a „subjekt údajů“, „Zákony o ochraně osobních údajů“, „osobní údaje“ a „zpracování“.

 

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách zásad ochrany osobních údajů služby PayPal

Datum začátku platnosti: 25. května 2018

 

Změněné zásady ochrany osobních údajů služby PayPal najdete po kliknutí sem nebo k nim můžete získat přes odkaz v horní části aktuálních Zásad ochrany osobních údajů, které zobrazíte po kliknutí na zápatí „Ochrana osobních údajů“ na většině stránek webu PayPal nebo kliknutím sem.

Aktualizovali jsme své sdělení o postupech ochrany osobních údajů v Zásadách ochrany osobních údajů a přestylizovali jsme některé texty, aby bylo postupům lépe rozumět.  Tyto aktualizované Zásady ochrany osobních údajů nahrazují naše aktuální Zásady ochrany osobních údajů pro Služby PayPal a vysvětlují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme, a jaké možnosti a opatření máte v jednotlivých službách k dispozici. Aktualizované Zásady ochrany osobních údajů sjednocují postupy ochrany osobních údajů s předpisy EU k obecné ochraně osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste se s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů seznámili. Máte-li k aktualizovaným Zásadám ochrany osobních údajů výhrady, můžete svůj účet do 25. května 2018 zrušit.

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 02. února 2018 (datum začátku platnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.
 

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Here™

Datum začátku platnosti: 02. února 2018

 

1. Poplatky

Změnili jsme oddíl 10, abychom:

 1. snížili některé poplatky sazeb pro obchodníky služby PayPal Here za přijímání plateb:
 • z jiného účtu PayPal pomocí funkce PayPal, platby na základě umístění,
 • z karet Visa, MasterCard nebo Maestro,
 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu, nebo
 • jako bezkontaktní transakce

ve strukturách poplatků Blended Pricing i Interchange Plus,

 1. zjednodušili a upravili dosavadní texty.

 

Oddíl 10 má nyní toto znění (přidané formulace jsou podtrženy):

10. Poplatky.

S výjimkou případů uvedených dále v této části souhlasíte s tím, že uhradíte poplatky stanovené pro obchodní účty uživatelskou smlouvou.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte následující poplatky za následující platby přijaté prostřednictvím aplikace PayPal Here:

10.1 Poplatky za platby z účtu PayPal pomocí funkce PayPal, platby na základě umístění

Pokud obdržíte platbu:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

z jiného účtu PayPal pomocí funkce PayPal, platby na základě umístění

2,75 %

0,00 GBP – 1 500,00 GBP

2,75 %

1 500,01 GBP – 6 000,00 GBP

1,75%

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

1,5%

Nad 15 000,00 GBP

1%

 

10.2 Poplatky podle smíšené struktury poplatků

Pokud obdržíte platbu kartou:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce

2,75 %

0,00 GBP – 1 500,00 GBP

2,75 %

1 500,01 GBP – 6 000,00 GBP

1,75%

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

1,5%

Nad 15 000,00 GBP

1%

z karty Visa, MasterCard Maestro nebo American Express:

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

3,4 %

+ 0,20 GBP

bez ohledu na objem plateb, které jste obdrželi

3,4 %
+0,20 GBP

z karty American Express:
 

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce

2,75 %

2,75 %

 

10.3 Poplatky podle struktury poplatků Interchange Plus

Pokud obdržíte platbu kartou:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

z karet Visa, MasterCard nebo Maestro

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce;

Mezibankovní poplatek

(přibližné rozmezí od 0,2 % do 2,0 %)

+2,5 %

0,00 GBP – 1 500,00 GBP

Mezibankovní poplatek +2,5 %

1 500,01 GBP – 6 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +1,5 %

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +1,25 %

Nad 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +0,75 %

z karty American Express

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce;

2,75 %

bez ohledu na objem plateb, které jste obdrželi

2,75 %

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro:

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

Mezibankovní poplatek

+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

Mezibankovní poplatek
+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

z karty American Express:
 

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + 0,20 GBP

 

a. Mezibankovní poplatky stanoví asociace Visa a MasterCard. Jejich rozpětí je přibližně od 0,2 % do 2,0 % a u různých druhů karet se liší (například podle kategorie a značky). Společnost PayPal vám vždy účtuje mezibankovní poplatek stanovený společností Visa nebo MasterCard tak, jak je předán bankou obchodníka. Jednotné mezibankovní poplatky se mohou příležitostně změnit. Další informace o mezibankovních poplatcích najdete na webových stránkách společnosti MasterCardVisa a také v našem zjednodušeném přehledu.

b. Procentní poplatky (např. 3,40 %) označují částku odpovídající danému procentnímu podílu z částky platby.

 

10.4 Smíšená struktura transakčních poplatků nebo transakční poplatky Interchange Plus?

Když obdržíte platby kartou prostřednictvím služby PayPal Here:

 1. Smíšená struktura poplatků bude platit, dokud společnost PayPal nezavede strukturu poplatků Interchange Plus (což se stane v okamžiku dalšího oznámení o tomto zavedení, které společnost PayPal zveřejní na stránce aktualizací zásad dostupné přes odkaz Právní požadavky v patě na většině webových stránek společnosti PayPal nejdříve ke dni 9. června 2016) („zavedení poplatků Interchange Plus“).
 2. Po zavedení poplatků Interchange Plus si můžete vybrat strukturu poplatků, která se na vás bude vztahovat, pomocí metod a postupů, které vám může společnost PayPal zpřístupnit před zavedením poplatků Interchange Plus nebo po něm. Pokud volbu neprovedete, zůstanete u své stávající struktury poplatků.
 3. Strukturu poplatků si můžete vybrat pouze pro své budoucí transakce, nikoli minulé. Struktura poplatků, která bude uplatněna, když obdržíte platbu kartou pomocí služby PayPal HereTM, se uplatní i v případě, že obdržíte platby kartou podle smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro nebo smlouvy o virtuálním terminálu.  To znamená, že pokud si zvolíte, že vám budou účtovány poplatky podle struktury poplatků Interchange Plus, příslušná struktura poplatků Interchange Plus bude platit, když obdržíte platbu kartou podle smlouvy o platbách PayPal – profesionální verze a smlouvy o virtuálním terminálu a této smlouvy.
   

10.5 Podmínky pro sazbu obchodníka za službu PayPal Here

Sazba obchodníka za službu PayPal Here se vztahuje pouze na účty se statusem sazby obchodníka se službou PayPal Here. Sazba obchodníka se službou PayPal Here je podmíněna splněním podmínky způsobilosti, podání žádosti a schválení společností PayPal. Společnost PayPal může jednotlivé žádosti hodnotit případ od případu, a to mimo jiné podle následujících kritérií: kvalifikační měsíční objem prodeje, velikost průměrného nákupního košíku a účet bez pohledávek.

Způsobilost k podání žádosti o status sazby obchodníka se službou PayPal Here (a jeho udržení) vyžaduje, aby účet:

 • byl po celou dobu bez pohledávek, nebyl předmětem vyšetřování; a
 • byla na něj v předchozím kalendářním měsíci připsána celková peněžitá částka vyšší než 1 500,00 GBP:
  • přes aplikaci PayPal Here; a
  • jako platby za obchodní transakce.

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte nebo pokud u vašeho účtu existují nevyřešená vrácení platby, může společnost PayPal váš účet převést kdykoliv zpět na standardní sazbu služby PayPal Here.

Pokud u vašeho Účtu dojde k tomuto převodu, budete muset společnost PayPal znovu požádat o udělení statusu sazby pro obchodníky PayPal Here.

O sazbu pro obchodníky PayPal Here pro svůj Účet můžete požádat pomocí vyhrazeného online formuláře žádosti po přihlášení k vašemu Účtu PayPal. Vezměte na vědomí, že pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti, další můžete podat až po uplynutí třicetidenní lhůty.

Status sazby obchodníka PayPal Here vás opravňuje také k tomu, abyste využívali výhod statusu sazby obchodníka pro obchodní transakce podle uživatelské smlouvy PayPal s vícestupňovými hodnotami založenými na souhrnné částce plateb přijatých na váš účet za předchozí kalendářní měsíc: 

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek smlouvy s uživatelem služby PayPal.
   

10.6 Další transakční poplatky

Poplatky uvedené v předchozí tabulce jsou účtovány pouze k vnitrostátním platbám a pokud karta plátce nebo účet PayPal pocházejí z místa mimo území Velké Británie, zvýší se o dodatečný přeshraniční poplatek za obchodní transakce (jak je uvedeno v příslušné tabulce v Rozpisu 1 smlouvy s uživatelem služby PayPal).

Tento přeshraniční poplatek se nevztahuje na platby kartou přijaté podle struktury poplatků Interchange Plus. Přeshraniční poplatek se však vždy vztahuje na platby kartami American Express (i v případě, že jsou přijaty na základě struktury poplatků Interchange Plus).

Za používání aplikace PayPal Here ke správě záznamů hotovostních a šekových plateb, které jste přijali, se neplatí žádný poplatek.

Poplatky předepsané v tomto oddílu 10 se mohou změnit provedením změn této smlouvy.

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 9. října 2017 (Datum nabytí účinnosti je uvedeno v jednotlivých smlouvách níže.)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji.

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy.
 


Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum nabytí účinnosti: 9. ledna 2018

 

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 

1. Dodržování zákonů a předpisů z vaší strany

Náš život ve stále větší míře ovlivňují neustále se měnící zásady, zákony a předpisy.  Zejména pokud používáte službu PayPal pro podnikání, které potenciálně zahrnuje regulovanou nebo licencovanou aktivitu, aktivitu v oblasti vývozu či dovozu, daní nebo transakcí v cizích měnách, chceme vám připomenout, že nesete plnou odpovědnost za porozumění všem zákonům, předpisům a pravidlům příslušné jurisdikce, které se na vás mohou vztahovat v souvislosti s používáním služeb PayPal, a jejich dodržování.

Kvůli objasnění tohoto bodu jsme aktualizovali oddíl „Důležité informace – klíčová rizika a podmínky“ (text před oddílem 1).  Nyní má oddíl toto znění (přidaná formulace je podtržená):

„DŮLEŽITÉ INFORMACE – KLÍČOVÁ RIZIKA A PODMÍNKY 

Nesete plnou odpovědnost za porozumění všem zákonům, předpisům a nařízením ve vaší příslušné jurisdikci, které se na vás mohou vztahovat v souvislosti s používáním služeb PayPal, a jejich dodržování, mimo jiné včetně těch, které se týkají regulované nebo licencované aktivity, aktivity v oblasti vývozu či dovozu, daní nebo transakcí v cizích měnách.

…“

 

2. Jazyky

Změnili jsme oddíl s názvem „Uzavření této smlouvy“ a oddíl 1.4 (dříve označen jako „Oznámení pro vás“, nyní „Komunikace s vámi“), abychom objasnili, v jakém jazyce či jazycích je uzavřena smlouva s uživatelem a v jakém jazyce či jazycích s vámi můžeme komunikovat. 

Příslušná část oddílu s názvem „Uzavření této smlouvy“ má nyní následující znění (přidaný text je podtržen):

„…Tato smlouva vám byla předložena a je uzavřena v angličtiněpouze. …“

Příslušná část oddílu 1.4 (dříve označena jako „Oznámení pro vás“, nyní „Komunikace s vámi“) má nyní následující znění (přidaný text je podtržen):

„1.4 Komunikace s vámi

1.4.1 Jazyky. Tato smlouva je uzavřena pouze v angličtině.  Budeme s vámi komunikovat pouze v angličtině.

1.4.2 Oznámení pro vás. …“

 

3. PayPal a vaši zákazníci

Upravili jsme oddíl 5.4 (dříve označen jako „Zákaz odrazování“, nyní „PayPal a vaši zákazníci“), abychom dále vymezili standardy, které musí firmy přijmout na prodejních místech v souvislosti s využíváním služby PayPal ze strany zákazníků, a abychom vymezili práva společnosti PayPal v případě, že tyto standardy nebudou splněny.  Oddíl 5.4 má nyní toto znění (přidaná/upravená formulace je podtržená):

„5.4 PayPal a vaši zákazníci.

Při prezentaci nebo ve veřejných sděleních určených vašim zákazníkům nebudete očerňovat nebo znevažovat službu PayPal jako způsob platby.

Pokud umožňujete svým zákazníkům, aby vám zaplatili prostřednictvím služby PayPal, budete zacházet se značkou plateb PayPal přinejmenším na stejné úrovni jako u ostatních nabízených způsobů platby.

Společnost PayPal nepodporuje příplatky, protože se jedná o obchodní praktiku, která může znevýhodnit zákazníka, způsobit zbytečné nejasnosti a neshody při platbě a mít za následek nedokončení platby. Pokud jste uživatelem s trvalým pobytem ve Velké Británii, za použití služby PayPal nebudete účtovat příplatek. V opačném případě souhlasíte s tím, že příplatky za použití služby PayPal budete účtovat pouze v souladu se zákony, které se na vás vztahují, přičemž tyto příplatky nesmí být vyšší než příplatky, které účtujete při použití jiných způsobů platby. Dále souhlasíte s tím, že pokud kupujícímu naúčtujete příplatek, budete o požadované sazbě kupujícího informovat vy, nikoli společnost PayPal. V případě, že kupujícího o případném příplatku neinformujete, nenese společnost PayPal vůči kupujícímu žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že pokud kupujícímu účtujete jakýkoli příplatek a/nebo kupujícího o příplatku neinformujete, můžete se tím dopustit trestného činu.

Pokud jste uživatelem s trvalým pobytem ve Velké Británii, na váš účet se vztahuje sazba pro obchodníky a na kterémkoli prodejním místě (v jakékoli formě):

 1. budete odrazovat své zákazníky nebo jim bránit v používání služby PayPal;
 2. nebudete zacházet se značkou plateb PayPal přinejmenším na stejné úrovni jako u ostatních nabízených způsobů platby; nebo
 3. budete účtovat příplatky za použití služby PayPal;

společnost PayPal může u vašeho účtu trvale nastavit standardní sazbu (aniž by byla dotčena jiná práva a prostředky, které může společnost PayPal mít).“

 

4. Výběr/vyplacení elektronických peněz v jiné měně, než je primární měna vašeho účtu

Změnili jsme oddíly 6.1 a 6.4, abychom objasnili situace, ve kterých může služba PayPal provádět převod měny (v takovém případě může společnost PayPal účtovat poplatek za převod měny, jak je uvedeno v oddílu A3.1.1 Rozpisu 1). Oddíly 6.1 a 6.4 mají nyní toto znění (přidaná/upravená formulace je podtržená):

„6.1 Způsob výběru/vyplacení elektronických peněz. Finanční prostředky můžete vybírat elektronickým převodem na váš bankovní účet (tato možnost výběru nebo vyplacení bývá také někdy označována jako „převod na bankovní účet“), nebo pokud jste registrovaným uživatelem v oblasti umožňující výběr na kreditní kartu, na vaši kartu MasterCard nebo Visa. Některé jurisdikce vám mohou povolit výběr peněžních prostředků buď na váš bankovní účet, nebo na kartu. Bankovní účet nebo karta, na něž si chcete nechat elektronické peníze vyplatit, musí být vedeny v primární měně vašeho Účtu nebo v jiné měně, kterou Služba PayPal podporuje v zemi vašeho sídla. Zůstatky budou vyplaceny v primární měně vašeho Účtu. To znamená, že:

a. Pokud vyberete zůstatek v jiné měně, než je primární měna vašeho účtu, bude vám účtován poplatek za převod měny podle oddílu A3.1.1 Rozpisu 1 na zůstatek v primární měně (podle oddílu 8.2).

b. Pokud vyberete a převedete peníze na bankovní účet nebo kartu v jiné měně, než je primární měna vašeho účtu, bude vám účtován poplatek za převod měny, jak je uvedeno v oddílu A3.1.1 Rozpisu 1, konkrétně za převod vybíraných peněz na měnu vašeho bankovního účtu nebo karty (podle oddílu 8.2). 

Máte-li na účtu zůstatek ve více měnách, viz také oddíl 6.4.

6.4 Vybírání peněz ve více měnách. Máte-li zůstatek ve více měnách, můžete si z nich při výběru peněz vybrat, avšak není-li dohodnuto jinak, uskuteční se výběr v primární měně vašeho účtu.  Pokud můžete vybírat peníze pomocí karty MasterCard nebo Visa, bude váš výběr zpoplatněn, jak je uvedeno v Příloze 1 této Smlouvy, a může být uskutečněn v měně odlišné od vaší primární měny v závislosti na tom, zda Služba PayPal podporuje výběr v základní měně karty.  Informace o způsobu účtování poplatku za převod měny z primární měny vašeho účtu nebo do ní při výběru zůstatku naleznete v oddílu 6.1.

 

5. Převod měny

Upravili jsme oddíl 8.2 (Převod měny) a oddíl A3.1 Rozpisu 1 (Ostatní poplatky – převod měny), abychom objasnili, co se stane, když se v rámci transakce provádí převod měny prostřednictvím služby PayPal. Oddíl 8.2 a oddíl A3.1 Rozpisu 1 mají nyní toto znění (přidaná/změněná formulace je podtržená):

„8.2 Převod měny. Pokud se v rámci vaší transakce provádí převod měny prostřednictvím služby PayPal, převod bude proveden s použitím směnného kurzu, který jsme nastavili pro převod dané měny.  Jedná se o „základní směnný kurz“.

Základní směnný kurz je založen na sazbách velkoobchodních devizových trhů, nebo pokud to vyžadují zákony či předpisy, na příslušných vládních referenčních sazbách, platných v den převodu nebo v předchozí pracovní den.

Potom k základnímu směnnému kurzu připočítáme poplatek za převod měny (jak je uvedeno v oddílu A3.1.1 Rozpisu 1 této smlouvy), čímž vznikne konečný směnný kurz, který se použije pro vaši transakci. V některých případech (viz oddíly 4.7 a 4.8) může být tento konečný směnný kurz použit okamžitě bez předchozího upozornění. 

Pomocí nástroje „Převodník měn“, který je přístupný z vašeho účtu, můžete kdykoli zjistit směnné kurzy (již s přičteným poplatkem za převod měny), které platí pro určité měny v době, kdy nástroj používáte.

Pokud vám služba PayPal při provádění transakce nabízí převod měny, budete před autorizací dané platební transakce informováni o směnném kurzu (včetně poplatku za převod měny), který bude použit. Autorizací platební transakce souhlasíte s převodem měny na základě zobrazeného směnného kurzu (který již zahrnuje poplatek za převod měny).

Převod měny prostřednictvím služby PayPal můžete ještě před dokončením platby zrušit tak, že při dokončování nákupu vyberete na stránce „Kontrola vašich údajů“ položku „Další možnosti převodu“.

Pokud je na daném prodejním místě nabízen převod měny obchodníkem, nikoli společností PayPal, a vy se rozhodnete autorizovat určitou platební transakci na základě směnného kurzu a poplatků stanovených obchodníkem, společnost PayPal neponese žádnou odpovědnost za tento převod měny.

Pokud je vaše platba hrazena debetní nebo kreditní kartou a zahrnuje převod měny prostřednictvím služby PayPal, pak uzavřením této smlouvy dáváte společnosti PayPal svůj souhlas a pověření k tomu, aby měnu převedla místo vydavatele kreditní nebo debetní karty. 

Pokud od kohokoli, kdo nemá účet PayPal, obdržíte platbu v jiné měně, než je primární měna vašeho účtu, bude v okamžiku provedení platby částka platby převedena na primární měnu vašeho účtu PayPal, a to v souladu s tímto oddílem 8.2 (s výjimkou případů, kdy společnost PayPal souhlasila s jiným způsobem). Také souhlasíte s tím, že vám před naúčtováním dalších poplatků za transakci bude účtován poplatek za převod měny podle oddílu A3.1.1 Rozpisu 1 této smlouvy (poplatek je zahrnut ve směnném kurzu, který se na vaši transakci vztahuje).

 

A3.1.1 Vztahuje se na převody měny u částek na vašem účtu PayPal, které nejsou součástí konkrétní transakce na váš účet nebo z něj (např. převod zůstatku na jinou měnu) a na transakce zahrnující převod měny, u kterých prodejce souhlasil s úhradou poplatku za převod:

navýšení základního směnného kurzu.

 

A3.1.2 Pro všechny ostatní transakce zahrnující převod měny:

A3.1.2.1 Pokud jste uživatelem registrovaným v relevantní zemi kromě Velké Británie a Irska:

4,0% navýšení základního směnného kurzu.


A3.1.2.2 Pokud jste uživatelem registrovaným ve Velké Británii nebo Irsku:

Navýšení základního směnného kurzu
v rozmezí 3,0 až 4,0 % v závislosti na měně, do které je příslušná částka převáděna (viz tabulka níže): …

[Viz tabulka uvedená v oddílu A3.1.2.2 smlouvy s uživatelem.]

…“

 

6. Ochrana kupujícího PayPal

Oddíl 13.4a byl upraven tak, aby bylo srozumitelně vysvětleno, že společnost PayPal může podle svého vlastního uvážení automaticky uzavřít jakýkoli váš spor nebo stížnost, u nichž má důvodné podezření, že nesouvisí se způsobilým nákupem.

Byl změněn také oddíl 13.6, ve kterém je objasněno, co se může stát, pokud příjemce platby předloží doklad o tom, že kupujícímu doručil nákup nebo ho realizoval podle dohody s kupujícím.

Znění změněných oddílů 13.4a (uveden v kontextu s výchozím ustanovením) a 13.6 je nyní následující (přidaný text je v obou případech podtržen):

„13.4 Podmínky peněžní náhrady

Podle ochrany kupujícího PayPal vám může být poskytnuta peněžní náhrada za problém s nákupem pouze v případě, že jsou splněny následující požadavky:

a. Váš nákup je způsobilý. Nákupy většiny zboží a služeb jsou způsobilé (včetně letenek, nehmotných položek, jako jsou přístupová práva k digitálnímu obsahu nebo jiné licence) s výjimkou následujících transakcí:

15. nákupy položek, které si vyzvedáváte osobně nebo u kterých zajišťujete vyzvednutí vaším jménem (včetně maloobchodních prodejen) a o nichž prohlásíte, že nebyly přijaty;

Společnost PayPal může podle svého vlastního uvážení automaticky uzavřít jakýkoli váš spor nebo stížnost, u nichž má důvodné podezření, že nesouvisí se způsobilým nákupem, jak je uvedeno výše.

...

13.6 Spolupráce se společností PayPal při řešení problému

Nezávisle na tom, zda jste kupujícím nebo příjemcem platby, v zájmu vyřešení problému vás společnost PayPal může požádat (a měli byste včas reagovat): (i) o předložení důkazních prostředků (na vaše vlastní náklady, pokud se se společností PayPal nedohodnete jinak) k podpoře vašeho tvrzení (mimo jiné včetně dokladu o doručení, stvrzenek, hodnocení třetích stran a policejních zpráv); a (ii) o podniknutí jakýchkoli dalších kroků, které společnost PayPal uvede. Pokud odmítnete vyhovět našim požadavkům, může společnost PayPal učinit konečné rozhodnutí ve prospěch druhé strany.

Společnost PayPal může mimo jiné požadovat:

d. aby příjemce platby včas předložil společnosti PayPal doklad o tom, že kupujícímu doručil nákup nebo jej realizoval podle dohody s kupujícím, a to i v případě, že nákup nesplňuje podmínky ochrany kupujícího PayPal podle oddílu 13.4.a. Pokud příjemce platby nepředloží takový doklad včas, může společnost PayPal učinit konečné rozhodnutí ve prospěch kupujícího.  Pokud příjemce platby takovýto doklad předloží včas, může společnost PayPal rozhodnout v jeho prospěch, i když bude kupující tvrdit, že nákup neobdržel.

…“

 

7. Oprávnění třetích stran

Druhá směrnice EU o platebních službách ((EU)2015/2366) („PSD2“) stanovuje regulační rámec v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), který umožňuje:

 1. aby mohl poskytovatel služeb třetích stran, který má podle platných právních předpisů licenci k poskytování služeb informování o účtu („poskytovatel služeb AIS“), vaším jménem a s vaším oprávněním přistupovat k údajům o vašem účtu;
 2. aby mohl vydavatel karty třetí strany s vaším oprávněním ověřit, zda je na vašem účtu PayPal k dispozici částka potřebná k provedení platební transakce s použitím karty; a
 3. aby mohl poskytovatel služeb třetích stran, který má podle platných právních předpisů licenci k poskytování služeb iniciování platby („poskytovatel služeb PIS“), vaším jménem a s vaším oprávněním iniciovat platbu z vašeho účtu.

Oddíl 15.9 (Oprávnění třetích stran) byl upraven tak, aby bylo zřejmé, jak se smlouva s uživatelem vztahuje na použití služby PayPal prostřednictvím poskytovatelů služeb třetích stran (a jakou odpovědnost máte vůči společnosti PayPal).

Byl přidán nový oddíl 9.3 (Zakázané aktivity a oprávnění) jakožto související ustanovení.

Nový oddíl 9.3 a upravený oddíl 15.9 mají nyní toto znění (přidaný text je podtržený):

9.3 Zakázané aktivity a oprávnění. Nic v oddílu 9 vám nebrání v tom, abyste oprávnili třetí strany k jednání vaším jménem, jak je uvedeno v oddílu 15.9, v souladu s podmínkami jejich licence a platnými právními předpisy.

15.9 Oprávnění třetích stran.

a. Všeobecná oprávnění. Můžete výslovně udělit, odebrat a spravovat oprávnění pro některé třetí strany, aby mohly jednat vaším jménem.  V některých případech tak můžete učinit po přihlášení ke svému účtu a v ostatních případech přímo kontaktováním třetí strany. Berete na vědomí, že pokud udělíte třetí straně oprávnění, aby jednala vaším jménem, může jí společnost PayPal sdělit určité informace o vašem účtu PayPal.

b. Použití licencovaných služeb třetích stran k přístupu k údajům o vašem účtu

Pokud povolíte,

 1. aby mohl poskytovatel služeb třetích stran, který má podle platných právních předpisů licenci k poskytování služeb informování o účtu („poskytovatel služeb AIS“), vaším jménem přistupovat k údajům o vašem účtu; nebo
 2. aby mohl vydavatel karty třetí strany ověřit, zda je na vašem účtu PayPal k dispozici částka potřebná k provedení platební transakce s použitím karty,

potom:

 1. se na vás a na váš přístup k těmto informacím prostřednictvím poskytovatele služeb AIS nebo vydavatele karty bude i nadále vztahovat tato smlouva (mimo jiné včetně oddílu 2.3); a
 2. nesete odpovědnost vůči společnosti PayPal
  1. za jednání vaším jménem, ke kterému jste dali poskytovateli služeb AIS nebo vydavateli karty oprávnění; a 
  2. za dodržování oddílu 15.9.d (Vaše odpovědnost za všechna vámi udělená oprávnění),

v souladu s vašimi závaznými právy a oddílem 12 (Chyby a neoprávněné transakce).

c. Použití licencovaných služeb třetích stran k iniciování vaší platby

Pokud udělíte oprávnění poskytovateli služeb třetích stran, který má podle platných právních předpisů licenci k poskytování služeb iniciování platby („poskytovatel služeb PIS“) vaším jménem iniciovat platbu z vašeho účtu, potom:

 1. se na vás a na vaši platbu iniciovanou poskytovatelem služeb PIS bude i nadále vztahovat tato smlouva (mimo jiné včetně oddílů 4.1 až 4.6 včetně a oddílu 4.10); a 
 2. nesete odpovědnost vůči společnosti PayPal

a. za jednání vaším jménem, ke kterému jste dali poskytovateli služeb PIS oprávnění; a

b. za dodržování oddílu 15.9.d (Vaše odpovědnost za všechna vámi udělená oprávnění),

v souladu s vašimi závaznými právy a oddílem 12 (Chyby a neoprávněné transakce).

d. Vaše odpovědnost za všechna vámi udělená oprávnění.

Udělení oprávnění jakékoli třetí straně jakýmkoli způsobem vás nezbavuje žádné odpovědnosti vyplývající z této smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se nebudete dovolávat odpovědnosti společnosti PayPal za jakékoli závazky vyplývající z jednání nebo nečinnosti této třetí strany v souvislosti s oprávněními, která jste jí udělili, a zároveň souhlasíte, že společnost PayPal v těchto případech odškodníte.“

 

8. Poplatky – poplatky spojené s osobními platebními transakcemi

Upravujeme způsob, jakým se vypočítává poplatek za odesílání nebo přijímání osobních platebních transakcí, aby byl úměrný způsobu úhrady jednotlivých části platby.  Oddíl A1 Rozpisu 1 má nyní toto znění (přidaná formulace je podtržená):

„A1. Poplatky spojené s osobními platebními transakcemi

Poplatek spojený s osobní platební transakcí se zobrazí při provádění platby. 

Více informací ke sdělení, že součástí platby je pevný poplatek, naleznete v bodu A4.6 tohoto Rozpisu 1.

 

A1.1 Poplatky spojené s domácími osobními platebními transakcemi

Upozorňujeme, že poplatek hradí buď odesílatel, nebo příjemce, nikoli oba. Další informace najdete v oddílu A4.2.3 této Přílohy 1.

Aktivita

Poplatek za část platby hrazené:
ze stávajícího zůstatku na účtu PayPal;
– z bankovního účtu;

debetní kartou (v GBP mezi účty registrovanými ve Velké Británii).

Poplatek za část platby hrazené
– debetní kartou (v jiných případech, než když platba probíhá v GBP mezi Účty registrovanými ve Velké Británii); a/nebo
– kreditní kartou.

Odesílání či přijímání

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

3,4 % + pevný poplatek

 

A1.2 Poplatky spojené s přeshraničními osobními platebními transakcemi

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

Upozorňujeme, že poplatek hradí buď odesílatel, nebo příjemce, nikoli oba. Další informace najdete v oddílu A4.2.3 této Přílohy 1.

1. krok: V níže uvedené tabulce vyhledejte zemi příjemce (v prvním sloupci zleva).
2. krok: Určete region v zemi odesílatele (druhý sloupec).
3. krok: Podle použitého způsobu (způsobů) platby vyhledejte příslušný poplatek (třetí a čtvrtý sloupec).

 

Země příjemce

Země odesilatele

Poplatek za část platby hrazené ze stávajícího zůstatku na účtu PayPal nebo z bankovního účtu

Poplatek za část platby hrazené debetní nebo kreditní kartou

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko (včetně Ålandských ostrovů), Gibraltar, Chorvatsko, Island, Irsko^, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie (včetně Normanských ostrovů a ostrova Man), Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Severní Evropa

0,4 %

3,8 % + pevný poplatek

USA, Kanada, Evropa I

0,5 %

3,9 % + pevný poplatek

Evropa II

1,0 %^

4,4 % + pevný poplatek

Ostatní země^^

1,5 %^

4,9 % + pevný poplatek

Belgie, Francie, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Itálie, Martinik, Mayotte, Nizozemsko, Réunion

Severní Evropa

0,4 %

3,8 % + pevný poplatek

USA, Kanada, Evropa I

0,5 %

3,9 % + pevný poplatek

Evropa II

1,3 %

4,7 % + pevný poplatek

Ostatní země^^

1,8 %

5,2 % + pevný poplatek

Německo

Severní Evropa

1,8 %

3,7 % + pevný poplatek

USA, Kanada, Evropa I

2.0%

3,9 % + pevný poplatek

Evropa II

3,0 %

4,9 % + pevný poplatek

Ostatní země^^

3,3 %

5,2 % + pevný poplatek

Polsko

Severní Evropa

0,9 %

3,8 % + pevný poplatek

USA, Kanada, Evropa I

1,0 %

3,9 % + pevný poplatek

Evropa II

1,5 %

4,4 % + pevný poplatek

Ostatní země^^

2.0%

4,9 % + pevný poplatek

Austrálie

Všude^^

1,0 %

3,4 % + pevný poplatek

Japonsko

Všude^^

0,3 %

3,9 % + pevný poplatek

USA a Kanada

Všude^^

1,0 %

3,9 % + pevný poplatek

Ostatní země^^

Všude^^

0,5 %^

3,9 % + pevný poplatek^

 

Poznámka: Přeshraniční platby v eurech či švédských korunách provedené mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP budou pro účely stanovení poplatků považovány za domácí platby.

^ Poplatek pro uživatele registrovaného v Irsku za část platby:

 1. přijauživatelem registrovaným v Irsku a hrazené ze stávajícího zůstatku na účtu PayPal nebo z bankovního účtu uživatele registrovaného v zemi zařazené do skupiny „Evropa II“ nebo „Ostatní země“ je 0,5 %; a
 2. odeslané uživatelem registrovaným v Irsku uživateli registrovanému v Číně, Hongkongu, Singapuru nebo na Tchaj-wanu je (v závislosti na dostupnosti služby):
  1. 0 %, pokud je platba hrazena ze zůstatku na účtu PayPal nebo z bankovního účtu; a
  2. 3,4 % + pevný poplatek (pokud je příjemcem uživatel registrovaný v Číně, je poplatek stanoven na 0 % + pevný poplatek), pokud je platba hrazena debetní nebo kreditní kartou.

 ^^ Závisí na dostupnosti služby pro uživatele registrovaného v dané zemi.“

 

9. Další změny

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

 • Druhý odstavec na začátku smlouvy s uživatelem

Tento oddíl byl upraven tak, aby odkazoval také na druhou směrnici EU o platebních službách ((EU)2015/2366) („PSD2“), což je směrnice Evropské Unie, která aktualizuje směrnici EU o platebních službách (2007/64/ES).

 • 2.3 Informace o zůstatcích a transakcích

Tento oddíl je nyní označen jako „Údaje o účtu (včetně informací o zůstatku na účtu a transakcích)“.

 • 2.6 Zůstatky ve více měnách

Tento oddíl byl upraven tak, aby v něm bylo objasněno stávající znění týkající se převodu měn, za který se účtuje poplatek za převod měny, v případě že máte zůstatek ve více měnách.

 • 4.7 Zpoždění zpracování ze strany obchodníka

Tento oddíl byl upraven tak, aby v něm bylo objasněno, jak může dojít ke zpoždění zpracování ze strany obchodníka (zejména v případech, kdy obchodník prodává na online platformách nebo kdy platíte za určité nákupy, které vám mají být odeslány nebo které mohou být dodatečně změněny obchodníkem).  Upravené znění také popisuje, co se v takových případech stane, a pro přehlednost přidává další kontext.

 • 4.8 Předem schválené platby

Tento oddíl je nyní označen jako „Předem schválené platby“ (označované rovněž jako automatické platby) a obsahuje další změny pro lepší srozumitelnost.

 • 4.10 Odesílání elektronických peněz ve více měnách.

Tento oddíl byl upraven za účelem objasnění.

 • 5. Přijímání peněz – preambule

 

Tento oddíl byl upraven za účelem objasnění.

 • 9.1j. Zakázané aktivity – používat prostředek umožňující anonymizaci

Tento oddíl se mění za účelem objasnění a obsahuje neúplný výčet příkladů použití prostředku umožňujícího anonymizaci.

 • 12.1 – Odhalování chyb a neoprávněných transakcí

Tento oddíl byl upraven za účelem objasnění.

 • 12.2 Upozornění společnosti PayPal na chyby, neoprávněné transakce nebo zneužití či neoprávněné použití vašeho platebního nástroje.

Tento oddíl byl upraven za účelem objasnění.

 • 12.3 Kontrola zpráv o chybách.

Tento oddíl byl upraven za účelem objasnění.

 • 12.4 Odpovědnost za neoprávněné transakce

Tento oddíl byl upraven za účelem objasnění.

 • 12.5 Nárok na vrácení peněz.

Tento oddíl byl upraven za účelem objasnění.

 • 14.2 (ECC-Net, Úřad finančního ombudsmana a Komise CSSF)

Tento oddíl byl aktualizován tak, aby obsahoval informace o webových stránkách EU pro řešení sporů online.

 • 15.1 Rozhodné právo a jurisdikce.

Tento oddíl byl aktualizován tak, aby odkazoval na „zákony Anglie a Walesu“ a na „soudy Anglie a Walesu“ jako na základní východisko ustanovení, která se týkají rozhodného práva pro smlouvu s uživatelem, a našeho vztahu a příslušného soudu v případě, že proti nám chcete podat žalobu u soudu. Tyto změny jinak nemění vaše stávající práva.

 • 15.11 Firemní zákazníci

Tento oddíl byl upraven tak, aby odkazoval na ekvivalentní ustanovení ve druhé směrnici EU o platebních službách ((EU)2015/2366) („PSD2“), což je směrnice Evropské Unie, která aktualizuje směrnici EU o platebních službách (2007/64/ES).

 • 15 (Definice)

Tento oddíl byl upraven tak,

 

 • aby byly objasněny následující definice: autorizovat (s následnými změnami v oddílu 4.1e.b); a předem schválená platba (tento typ platby je rovněž označován jako automatická platba); a
 • zavedeny následující nově definované termíny: poskytovatel služeb AIS, poskytovatel služeb PIS

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu

Datum nabytí účinnosti: 9. ledna 2018

 

Upravenou smlouvu o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal. 

Tyto produkty jsou dostupné pouze pro uživatele sídlící ve Velké Británii.

 

1. Další poplatky za transakce – přijímání přeshraničních plateb

Upravili jsme odstavec 2.9a (Přijímání přeshraničních plateb), abychom objasnili, že poplatek za přijímání přeshraničních plateb je účtován tak, jak je uvedeno ve smlouvě s uživatelem, a to s určitými výjimkami. Znění odstavce 2.9a je nyní následující (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením a podtrženým přidaným textem):

„2. Poplatky

9.  Další poplatky za transakce

a. Přijímání přeshraničních plateb

Poplatek za přijímání přeshraničních plateb je účtován tak, jak je uvedeno ve smlouvě s uživatelem, ale nevztahuje se na platby přijaté z karet prostřednictvím služeb online platby kartou v rámci struktury poplatků Interchange Plus.“

 

2. Další změny

Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:

 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

Oddíl

Změna

 • 2.7 Kombinované ceny nebo poplatky za transakce Interchange Plus?

Pododdíl a byl upraven tak, aby bylo objasněno, že poplatky Interchange Plus byly zavedeny dne 23. června 2016, jak bylo oznámeno na stránce aktualizací zásad (nyní se nachází na původní stránce aktualizací zásad).

 • 2.8 Sazba pro obchodníky

Tento oddíl byl upraven tak, aby bylo objasněno, že služba PayPal může u vašeho účtu nastavit standardní sazbu, jak je uvedeno v ustanoveních týkajících se sazby pro obchodníky ve smlouvě s uživatelem.

 • 5.1 Smlouva s uživatelem platí

Tento oddíl byl upraven tak, aby odkazoval také na druhou směrnici EU o platebních službách ((EU)2015/2366) („PSD2“), což je směrnice Evropské Unie, která aktualizuje směrnici EU o platebních službách (2007/64/ES).

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změně smlouvy s obchodním subjektem o službách zpracování plateb hrazených kartou prostřednictvím služby PayPal (WorldPay)

 

Datum nabytí účinnosti: 9. ledna 2018

 

Toto oznámení platí pouze v případě, že jste souhlasili s podmínkami smluv s obchodními subjekty (obvykle v případě, že jste uživatelem přijímajícím platby za obchodní transakce hrazené z karet).

I když společnost PayPal není smluvní stranou smluv s obchodními subjekty, mají tyto smlouvy vliv na způsob, jakým přijímáte platby hrazené z karty prostřednictvím služeb PayPal. Jsou přímými smlouvami s bankovními partnery společnosti PayPal, kteří vám umožňují přijímat platby PayPal hrazené z karty. 

Smlouvy s obchodními subjekty se vztahují na obchodníky na celém světě – to znamená, že ne všechny změny v těchto smlouvách budou mít vliv na obchodníky sídlící v Evropě. Oznamujete pouze změny, které mají vliv na obchodníky sídlící v Evropě.

Toto oznámení o změně se vztahuje pouze na smlouvu s obchodním subjektem o službách zpracování plateb hrazených kartou prostřednictvím služby PayPal (WorldPay).  Smlouva s obchodním subjektem HSBC Bank o službách zpracování kreditních karet (která se objevuje ve stejném dokumentu jako smlouva Worldpay) není dotčena a nebude se v důsledku tohoto oznámení měnit.

Upravenou smlouvu s obchodním subjektem o službách zpracování plateb hrazených kartou prostřednictvím služby PayPal (WorldPay) najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní smlouvy“ v zápatí na většině webových stránek PayPal.

Pouze pro informaci: Smlouva s obchodním subjektem o službách zpracování plateb hrazených kartou prostřednictvím služby PayPal (WorldPay) byla upravena také pro obchodníky mimo Evropu. Obchodníci se sídlem v Evropě nejsou těmito konkrétními úpravami dotčeni.

 

 

Upozornění k novému rámci Primárního způsobu platby pro Uživatele se sídlem mimo Velkou Británii

Vydáno: 11. září 2017

 

Toto upozornění vydáváme v souladu s oddílem 3.6 Smlouvy s uživatelem služby PayPal a týká se vás pouze v případě, že jste Uživatelem se sídlem ve Velké Británii.  Toto upozornění se netýká Uživatelů se sídlem mimo Velkou Británii.  

 

S platností od 11. února 2017 nemusí společnost PayPal u Uživatelů se sídlem mimo Velkou Británii uplatnit bod 3.6.c. a může k získání elektronických peněz potřebných na pokrytí určitých Platebních příkazů použít váš Primární způsob platby, a to i v případě, že máte dříve existující Zůstatek, bude-li postupovat v souladu s touto Smlouvou.  Oddíl 3.6 Smlouvy s uživatelem služby PayPal byl příslušně upraven. 

 

Oznámení o změnách uživatelských smluv služby PayPal

Datum nabytí účinnosti (a datum vydání): 27. dubna 2017

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny uživatelské smlouvy služby PayPal, kterou se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k datu nabytí účinnosti.

 

1. Ochrana prodejce PayPal

Sekce 11 se mění s cílem rozšířit program ochrany prodejce, a to následovně:

 1. pro prodejce sídlící v České republice, Řecku, Maďarsku, Irsku a na Slovensku rozšiřujeme stávající program ochrany prodejce (v současné době pokrývající pouze všechny způsobilé hmotné položky), aby pokryl i prodej všech způsobilých nehmotných položek (s výjimkou digitálního zboží a licencí pro digitální obsah) a služeb; a
 2. pro prodejce sídlící v Bulharsku, na Kypru, v Estonsku, Lotyšsku, Lichtenštejnsku, Litvě, na Maltě, v Rumunsku, San Marinu a ve Slovinsku rozšiřujeme stávající program ochrany prodejce (v současné době pokrývající pouze všechny způsobilé hmotné položky prodávané přes eBay), aby pokryl i prodej všech způsobilých hmotných a nehmotných položek (s výjimkou digitálního zboží a licencí pro digitální obsah) a služeb.

Pro prodejce sídlící ve ve Velké Británii uvedené změny vysvětlují současný program ochrany prodejce, ale nemění ho.

V souladu s výše uvedeným zní sekce 11 následovně (přidaná formulace je podtržená):

11. Program ochrany prodejce

11.1 Co je ochrana prodejce PayPal?

Pokud jste příjemcem platby provedené zákazníkem („příjemce platby“), můžeme vám proplatit částku za reklamaci, za vrácení peněz na kartu nebo za vrácení platby na základě následujících důvodů:

 1. Vrácení platby nebo vrácení peněz na kartu bylo provedeno z toho důvodu, že se jednalo o „neautorizovanou platbu“ (s výjimkou všech „neautorizovaných plateb“ provedených v prostředí, které nehostuje služba PayPal); nebo
 2. Vrácení platby nebo vrácení peněz na kartu bylo provedeno z důvodu, že „platba nebyla přijata“,

přičemž služba PayPal od vás obdrží doklad o tom, že položka byla odeslána nebo doručena v souladu s níže uvedenými požadavky, s výhradou dalších ustanovení této sekce 11 (včetně požadavků na způsobilost v sekci 11.6).

Přečtěte si sekci 13 (Ochrana kupujícího PayPal), abyste pochopili, kdy může dojít k reklamaci.  Pokud prodáváte v zahraničí nebo obchodujete s nakupujícími z jiných zemí, musíte si přečíst zásady ochrany kupujícího PayPal té země, kde sídlí vaši cíloví zákazníci (relevantní zásady ochrany kupujícího PayPal jsou k dispozici zde a jsou také dostupné v zápatí s názvem „Právní“ nebo „Právní dohody“ na většině stránek společnosti PayPal), protože tyto zásady se budou vztahovat na vás jako příjemce platby nebo prodejce.

Přečtěte si také sekci 5.3 (Riziko vrácení platby, vrácení peněz na kartu a reklamace), abyste pochopili rizika spojená s vrácením platby, vrácením peněz na kartu a reklamacemi vzniklými při přijímání plateb.

11.2 Dostupnost ochrany prodejce PayPal

Ochrana prodejce PayPal je k dispozici všem příjemcům plateb, kteří mají v relevantních zemích registrovaný účet (nebo účty) PayPal a kteří přijímají platby PayPal od kupujících, jež provádějí způsobilý nákup (po celém světě a všude, kde jsou přijímány platby PayPal).

Ochrana prodejce PayPal se nevztahuje na reklamace, vrácení peněz na kartu nebo vrácení platby v případě, že nákup výrazně neodpovídá popisu, nebo pro položky, které jste doručili nebo vyzvedli osobně.

11.3 Jakou ochranu poskytuje ochrana prodejce PayPal?

S výhradou sekce 10.2j a této sekce 11:

 1. Společnost PayPal vám uhradí plnou částku za způsobilou platbu za položku, která je předmětem reklamace, vrácení peněz na kartu nebo vrácení platby, a případně zruší poplatek za vrácení peněz na kartu; a
 2. V rámci ochrany prodejce PayPal neexistuje žádný limit na počet plateb, za které můžete obdržet zpětné vyplacení peněz.

11.4 Co se stane, když kupující požádá o reklamaci, vrácení peněz na kartu nebo vrácení peněz?

Společnost PayPal dočasně zadrží finanční prostředky na vašem účtu, čímž pokryje plnou částku na reklamaci, vrácení peněz na kartu nebo vrácení peněz. Další podrobnosti o dočasném zadržení finančních prostředků naleznete v sekci 10.1.d.

11.5 Pokud ochrana prodejce PayPal platbu nepokryje, společnost PayPal odebere prostředky z vašeho účtu a vrátí platbu kupujícímu. Navíc vám může být naúčtován poplatek za vrácení platby společnosti PayPal.

11.6 Požadavky na způsobilost

Jaké požadavky na způsobilost se vztahují na ochranu prodejce PayPal?

Aby se na vás vztahovala ochrana prodejce, musíte splnit všechny tyto požadavky:

 1. Transakce není nezpůsobilá podle sekce 11.10.
 2. Na vašem účtu na stránce „Údaje o transakci“ musí být transakce označena společností PayPal jako způsobilá nebo částečně způsobilá pro ochranu prodejce PayPal. Pokud je označena jako způsobilá, platí ochrana jak pro Neoprávněné platby, tak pro případ, kdy zboží Nebylo doručeno. Pokud je označena jako částečně způsobilá, platí ochrana prodejce pouze pro případ, kdy zboží nebylo doručeno.
 3. V případě hmotných položek zašlete položku na dodací adresu uvedenou na stránce „Údaje o transakci“. Pokud je položka doručena osobně nebo pokud příjemce platby zaslal položku na jinou adresu (například když kupující požádá o zaslání položky na jinou adresu s tím, že se jedná o adresu do práce nebo adresu pro doručení dárku), nebudete mít v souladu s podmínkami programu ochrany prodejce nárok na odškodnění.

Na stránku „Údaje o transakci“ se dostanete tak, že se přihlásíte do účtu PayPal, vyberete možnost "Historie" a nakonec „Podrobnosti“ dané transakce.

 1. Musíte dodržet níže uvedené požadavky na doručení.
 2. Za nákup musíte obdržet jednorázovou platbu z jednoho účtu PayPal.
 3. Musíte reagovat na požadavky společnosti PayPal týkající se předložení potřebné dokumentace a dalších informací, které společnost PayPal bude vyžadovat, aby věc včas prošetřila.
 4. Trvalé bydliště, které jste také uvedli ve svém účtu PayPal, musí být v relevantní zemi.
 5. Vaše způsobilost není nijak podmíněna.

Požadavky na způsobilost uvedené výše v sekcích c. a d. se nevztahují na položky, za které obdržíte platbu přes funkci služby PayPal, platby na základě umístění, za předpokladu, že poskytnete doklad (ke spokojenosti společnosti PayPal) o tom, že daná položka byla kupujícím vyzvednuta nebo mu byla doručena.

11.7 Jaké jsou požadavky na doručení?

 

Ochrana proti neautorizovaným platbám

Ochrana v případě, že zboží nebylo doručeno

Požadavky na poštovné

Pro služby a nehmotné položky (v zemích a regionech, kde jsou takové transakce způsobilé pro ochranu prodejce PayPal):  doklad o doručení

 

Pro ostatní transakce: doklad o odeslání (minimálně) nebo doklad o doručení

Doklad o doručení

11.8 Co je „doklad o odeslání“?

Online nebo fyzická dokumentace od poštovní společnosti, kde jsou zahrnuty všechny následující položky:

 1. Stav „odesláno“ (nebo ekvivalent) a datum odeslání
 2. Adresa příjemce, která zahrnuje alespoň město/region nebo PSČ (či mezinárodní ekvivalent).
 3. Oficiální přijetí od přepravce (například poštovní razítko, stvrzenka nebo údaje pro sledování zásilky online). Pokud ovšem máte doklad o doručení, nepotřebujete doklad o odeslání.

11.9 Co je „doklad o doručení“?

Dokladem o doručení pro hmotné položky se rozumí online dokumentace od poštovní společnosti, kde jsou zahrnuty všechny následující položky:

 1. Stav „doručeno“ (nebo ekvivalent) a datum doručení.
 2. Adresa příjemce, která zahrnuje alespoň město/region nebo PSČ (či mezinárodní ekvivalent).

Dokladem o doručení pro nehmotné položky a služby se rozumí jakýkoliv přesvědčivý důkaz (jak je stanoveno společností PayPal), který prokáže, že prodej byl uskutečněn, a to včetně následujících informací:

 1. Datum dodání položky nebo služby.
 1. Adresa příjemce (například e-mail/IP), kde je to vhodné.

11.10 Jaké jsou příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro ochranu prodejce PayPal?

 1. Pro:
  1. Příjemce plateb se sídlem mimo Velkou Británii: digitální zboží a licence pro digitální obsah.  
  2. Příjemce plateb se sídlem ve ve Velké Británii: : nehmotné položky (včetně digitálního zboží a licencí pro digitální obsah) a služby.

Když společnost PayPal může dle vlastního uvážení některé nehmotné položky (včetně digitálního zboží a licencí pro digitální obsah) nebo služby občas považovat za způsobilé, pokud není písemně se společností PayPal dohodnuto jinak, následující položky zůstanou vždy nezpůsobilé:

 1. Položky ekvivalentní hotovosti (mimo jiné včetně položek, jako jsou například dárkové a předplacené karty)
 2. Platby provedené v souvislosti s finančními produkty a investicemi
 3. Příspěvky
 1. Položky, které doručujete (nebo jsou vyzvedávány) osobně (s výjimkou položek, za které jste obdrželi platbu přes funkci služby PayPal, platby na základě umístění).
 2. Transakce provedené přes službu Zong a Website Payments Pro (přímé platby PayPal a transakce přes virtuální terminál).
 3. Reklamace, vrácení peněz na kartu nebo vrácení platby v případě, že zboží výrazně neodpovídá popisu, nebo reklamace provedené přímo přes eBay.
 4. Platby provedené přes aplikaci PayPal Business.
 5. Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze).
 6. Transakce a hromadné platby přes službu PayPal.

 

2. Další změny

Sekce uživatelské smlouvy služby PayPal byly změněny tak, aby byly provedeny drobné typografické změny s odkazem na změny uvedené v odstavci 1 výše.

 

Tato stránka informuje uživatele předem o důležitých změnách ve službách PayPal, jejich uživatelské smlouvě nebo jiných zásadách. Na této stránce se zobrazují aktualizace zásad s budoucími daty účinnosti. Chcete-li zobrazit předešlé aktualizace zásad, přejděte na minulé aktualizace zásad.

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 27. ledna 2017 (datum účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji.

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy
 


Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum účinnosti: 27. dubna 2017

 

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 

 1. Způsoby platby
  Přidali jsme novou část 3 (Způsoby platby), která kombinuje, reorganizuje a upravuje následující části:
 • 3.4 (Výchozí způsoby platby);
 • 3.5 (Primární způsob platby);
 • 3.6 (Omezení způsobu platby);
 • 3.7 (Bankovní převody); a
 • 3.13 (Informace o kartě),

do vyhrazené části, ve které je dále vysvětleno (mimo jiné), jak lze vybrat a používat způsoby platby (a jak lze používat zvláštní ujednání o platbách) k úhradě vašeho zůstatku pomocí elektronických peněz.

Zejména bod 3.6 se zabývá postupem, jak lze vybrat a použít primární způsob platby pro příkaz k platbě.  V takovém případě se elektronické peníze získané z vašich příslušných zvláštních ujednání o platbě (dříve zvláštní způsoby platby) a z vašeho dříve existujícího zůstatku použijí (v uvedeném pořadí) ještě před získáním elektronických peněžních prostředků z vašich primárních způsobů platby na pokrytí příkazu k platbě.

Po zavedení nového rámce způsobů platby společností PayPal (který bude zveřejněn dalším oznámením o tomto rámci společností PayPal na stránce aktualizací zásad, ke které lze získat přístup pomocí zápatí Právní požadavky na většině webových stránek společnosti PayPal nejdříve od 27. dubna 2017 podle toho, jak společnost PayPal dle vlastního uvážení rozhodne) může společnost PayPal použít váš primární způsob platby k získání elektronických peněz k úhradě určitých příkazů k platbě, a to i v případě, že máte dříve existující zůstatek, na který se dále vztahuje zbytek uživatelské smlouvy PayPal.

Znění nové části 3 je následující:

3. Způsoby platby. 

3.1 Propojení vašeho způsobu platby. Jako Zdroj financování svého účtu můžete propojit nebo zrušit propojení debetní karty, kreditní karty, předplacené karty (v určitých případech), bankovního účtu a/nebo PayPal Credit. Udržujte informace o způsobu platby v aktualizovaném stavu (tj. číslo kreditní karty a datum skončení platnosti).  Pokud se tyto informace změní, můžeme je aktualizovat dle pokynů vaší banky nebo vydavatele karty, aniž by byl nutný jakýkoli úkon z vaší strany.

Můžete se rozhodnout potvrdit vaši kartu nebo bankovní účet tak, abychom si mohli ověřit, že karta nebo bankovní účet jsou platné a že jste jejím majitelem.  Potvrzení můžete provést pomocí postupu pro propojení a potvrzení karty (v případě karet), postupu pro potvrzení bankovního účtu (v případě bankovních účtů) nebo jiných postupů, o kterých vás můžeme informovat nebo které můžeme příležitostně zveřejnit.

3.2 Karty. Propojením debetní karty, kreditní karty nebo (v určitých případech) předplacené karty jako způsobu platby dáváte společnosti PayPal trvalé oprávnění automaticky účtovat na vrub dané karty částku potřebnou k zakoupení elektronických peněz potřebných na vašem zůstatku k pokrytí příkaz k platbě (plus transakční poplatky náležející naší společnosti), pokud je daná karta platným způsobem platby pro daný příkaz k platbě v souladu s touto smlouvou. Trvalé oprávnění týkající se libovolné karty můžete ukončit odebráním dané karty jako způsobu platby ve vašem profilu účtu.

3.3 Bankovní účty. Propojením vašeho bankovního účtu jako způsobu platby udělujete společnosti PayPal trvalé oprávnění (na základě podmínek zmocnění používaných vaší bankou k vytvoření a udržování daného oprávnění) automaticky účtovat na vrub vašeho bankovního účtu částky potřebné k zakoupení elektronických peněz na váš zůstatek:

 • potřebných k úhradě příkazu k platbě jinému uživateli (plus transakční poplatky, které nám náležejí) v případě, že je platným způsobem platby pro daný příkaz k platbě podle této smlouvy bankovní účet: nebo
 • při používání funkce Přidat peněžní prostředky v rozhraní vašeho účtu.

Udělujete společnosti PayPal právo znovu odeslat případný debet, ke kterému jste udělili oprávnění a který je vrácen kvůli nedostatečným nebo neinkasovaným peněžním prostředkům. Pokud zrušíte přímý debet (mimo jiné včetně přímého debetu SEPA), souhlasíte s tím, že nám uhradíte celou hodnotu zboží nebo služeb, které jste spotřebovali pomocí výnosu z daného přímého debetu.

Souhlasíte s tím, že když společnost PayPal obdrží z vašeho bankovního účtu platbu za účelem získání elektronických peněz na vašem účtu, může zadržovat peněžní prostředky na vašem rezervním účtu tak dlouho, dokud nezjistí, zda existuje riziko NSF. V takovém případě vám elektronické peněžní prostředky na vašem platebním účtu nebudou zpřístupněny (mimo jiné včetně realizace libovolného platebního příkazu, na jehož úhradu byla bankovní platba provedena), dokud společnost PayPal nerozhodne, že riziko NSF pominulo. Do té doby se vám bude bankovní platba zobrazovat v údajích o vašem Účtu jako „Nezaúčtovaná“. Společnost PayPal nevlastní všechny informace potřebné k tomu, aby vám dala k dispozici prostředky z vaší bankovní platby, dokud nerozhodne, že riziko NSF pominulo. 

Společnost PayPal si vyhrazuje právo financovat vaši požadovanou platbu pomocí bankovního účtu – platby eCheque kvůli zmírnění rizika (mimo jiné včetně rizika NSF) spojeného s vaším příkazem k platbě.

3.4 Inkaso SEPA (pro uživatele s registrovanou adresou na Kypru, v Estonsku, Řecku, Irsku, Lotyšku, Litvě, na Maltě, na Slovensku a ve Slovinsku): Po zavedení používání souhlasu s inkasem SEPA společností PayPal v zemi vašeho bydliště vždy, když si zaregistrujete u společnosti PayPal bankovní účet nebo platíte poprvé prostřednictvím nového bankovního účtu, udělujete společnosti PayPal souhlas s inkasem SEPA. Budete mít možnost kdykoli získat výhradní přístup k tomuto souhlasu a referenčnímu číslu souhlasu (MRN) na vašem profilu účtu PayPal a tento souhlas ve vztahu k budoucím transakcím změnit .

Vždy, když poté provedete elektronický převod na společnost PayPal z vašeho bankovního účtu prostřednictvím souhlasu s inkasem SEPA, opravňujete společnost PayPal k tomu, aby tohoto souhlasu využila a čerpala danou částku z vašeho bankovního účtu tak, jak je vysvětleno výše v tomto bodě 3.4, a zmocňujete svou banku, aby zajistila platbu společnosti PayPal. Kdykoli během 8 týdnů od data uskutečnění přímé debetní platby v režimu SEPA můžete v souladu s obchodními podmínkami banky požádat vaši banku o vrácení peněz.

Společnost PayPal vás bude spolu s potvrzením o nákupu informovat o částce přímé debetní platby v režimu SEPA a časovém rámci, kdy bude společnost PayPal inkasovat částku z bankovního účtu. Pokud společnost PayPal znovu odešle žádost o inkaso v režimu SEPA kvůli vrácení původní platby, nebudou před opětovným zasláním poskytnuty žádné (další) informace o částce ani časovém rámci.

3.5 Zvláštní ujednání o financování: Určité platby mohou být financovány pomocí zvláštních ujednání o financování spojených s vaším účtem, například o specifickém zůstatku na účtu obchodníka/transakce, dárkových poukazech nebo jiných ujednáních o propagačních způsobech financování, na jejichž používání a prioritu se vztahují další obchodní podmínky mezi vámi a společností PayPal („Zvláštní ujednání o financování“). Přehled účtu může zobrazovat hypotetickou částku dostupnou ve vašich Zvláštních ujednáních o financování k financování kvalifikačních plateb v libovolném daném okamžiku. Tato částka nepředstavuje elektronické peněžní prostředky, není považována za součást vašeho Zůstatku na Účtu a není ani uplatnitelná v hotovosti – představuje pouze částku elektronických peněžních prostředků, jejichž vydání a připsání na váš Účet PayPal společnost PayPal nabízí v okamžiku (a to pouze pro bezprostřední financování) kvalifikační platby PayPal po splnění dalších podmínek použití daného Zvláštního ujednání o financování (a pouze po dobu uvedenou v těchto podmínkách). Pokud je vaše platba PayPal financovaná podle zvláštního ujednání o financování později z libovolného důvodu zrušena (mimo jiné včetně vrácení), společnost PayPal si ponechá částku, která představuje část dané platby PayPal, která byla financována podle vašeho zvláštního ujednání o financování, a obnoví zvláštní ujednání o financování (pokud ještě neskončila platnost daného zvláštního ujednání o financování).

3.6 Primární způsob platby. Kterýkoliv ze způsobů platby na vašem účtu si můžete nastavit jako primární způsob platby a používat jej k připisování elektronických peněz k vašemu zůstatku pro účely pokrytí příkazu k platbě v souladu s touto smlouvou.  PayPal vám může čas od času umožnit zvolit si Preferovaný zdroj financování příkazů k platbě pro určité budoucí platby na www.paypal.com . Někdy se může stát, že váš primární způsob platby nebude možné použít kvůli povaze tohoto způsobu platby, druhu platebního příkazu, který se používá k financování, nebo příjemci (viz také oddíl 3.8).  Například se může (mimo jiné) stát, že:

 1. vyberete kreditní kartu, u které vypršela platnost;
 2. pro daný příkaz k platbě je k dispozici zvláštní ujednání o financování, a v takovém případě společnost PayPal může použít k získání elektronických peněz na pokrytí příkazu k platbě před použitím vašeho primárního způsobu platby specifické ujednání o financování; nebo
 3. pro daný příkaz k platbě je k dispozici dříve existující zůstatek, který společnost PayPal může použít (po dostupných zvláštních ujednáních o financování) k získání elektronických peněz na pokrytí vašeho příkazu k platbě před použitím vašeho primárního způsobu platby.

Po zavedení příslušného rámce společností PayPal (což bude uskutečněno dalším oznámením o tomto zavedení, které společnost PayPal zveřejní na stránce aktualizací zásad dostupné prostřednictvím zápatí Právní požadavky na většině webových stránek společnosti PayPal nejdříve ke dni 27. dubna 2017 podle toho, jak společnost PayPal dle vlastního uvážení rozhodne),

Společnost PayPal nemusí uplatnit bod 3.6.c a může k získání elektronických peněz potřebných na pokrytí určitých příkazů k platbě použít váš primární způsob platby, a to i v případě, že máte dříve existující zůstatek, bude-li postupovat v souladu s touto smlouvou.

3.7 Nemáte vybrán / k dispozici žádný primární způsob platby? Pokud jste si nevybrali primární způsob platby nebo váš primární způsob platby není k dispozici, služba PayPal použije k získání elektronických peněz potřebných k pokrytí vašeho příkazu k platbě následujících zdrojů, a to v následujícím pořadí a v dostupném rozsahu:

1.

Zvláštní ujednání o financování

2.

Dříve existující zůstatek

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí způsoby platby

 

Jsou používány v následujícím pořadí (v rozsahu, v jakém je možné tyto způsoby platby použít ve spojení s vaším účtem):

 1. Bankovní účet – pro okamžitý převod
 2. PayPal Credit
 3. Debetní karta spojená se službou PayPal – je-li k dispozici
 4. Kreditní karta spojená se službou PayPal – je-li k dispozici
 5. Debetní karta
 6. Kreditní karta
 7. Bankovní účet – pro platbu eCheque

 

3.8 Omezení způsobu platby V zájmu řízení rizika může společnost PayPal omezit způsoby platby dostupné pro určitou transakci. Pokud některý ze Způsobů platby omezíme, upozorníme vás zároveň na to, že s touto platbou je spojeno vyšší než běžné riziko (mimo jiné včetně rizika, že daná platba může být zpochybněna jako neoprávněná). Takovéto oznámení však neznamená, že by některá ze stran účastnících se dané transakce jednala nečestným nebo podvodným způsobem. Znamená pouze to, že je s danou platbou spojeno vyšší než běžné riziko. K omezení Způsobů platby může dojít také v případě, že platbu PayPal provedete přes webové stránky nebo aplikace třetích stran. U plateb prováděných přes aplikaci PayPal Business lze uhradit platby PayPal pouze z dříve existujícího zůstatku nebo platby eCheque.

Dojde-li k omezení způsobů platby, můžete stále pokračovat v dané transakci s tím, že budete mít k dispozici méně možností pro řešení sporů, pokud se tato transakce ukáže být neuspokojivá (například pokud je jedním z vašich způsobů platby kreditní karta, kterou však v důsledku omezení způsobů platby nebudete moci použít k uhrazení vaší platby PayPal, nebudete mít u této platby nárok na její vrácení).“

 

 1. Váš příkaz k platběpro platbu jinému uživateli nebo pro výběr
  Přidali jsme nové části 4.2 a 4.3, kde jsou vysvětleny pokyny a oprávnění, která nám poskytujete ve vztahu k elektronickým penězům na vašem zůstatku, když odesíláte příkaz k platbě pro platbu jinému uživateli nebo pro výběr. Znění nových částí 4.2 a 4.3 je následující:

  4.2 Váš příkaz k platbě pro platbu jinému uživateli. V souladu s podmínkami této smlouvy představuje váš příkaz k platbě pro platbu jinému uživateli (bez ohledu na to, zda jde o platbu za osobní nebo obchodní transakce) příkaz a autorizaci pro nás, abychom převedli elektronické peníze z části vašeho zůstatku, který představuje platební účet, uživateli v souladu s pokynem uvedeným dále ve vašem příkazu k platbě.  Pokud nemáte dostatečný zůstatek nebo jste zvolili primární způsob platby, požadujete od nás také, abychom vaším jménem získali prostředky z vašeho platného způsobu platby a vydali elektronické peníze do části vašeho zůstatku, který představuje platební účet, pro vaši platbu, která má být provedena.

  4.3 Váš příkaz k platbě pro výběr. V souladu s podmínkami této smlouvy představuje váš příkaz k platbě pro výběr z vašeho účtu příkaz a autorizaci pro nás, abychom použili elektronické peníze z vašeho zůstatku.  Dále se k tomuto typu příkazu k platbě vztahuje oddíl 6.

 

 1. Zvýšení limitů (výdajových, pro příchozí platby a výběr)
  Provedli jsme následující změny:
 • nová část 4.5 (Výdajové limity) (vytvořeno ze stávající části 3.2 (Výdajové limity) a 3.3 (Zvýšení vašich výdajových limitů));
 • nová část 5.1 (Zvýšení vašich limitů pro příchozí platby) (vytvořeno ze stávající části 4.1); a
 • část 6.3 (Zvýšení limitu pro výběr),

jejichž znění je nyní následující (přidaný text je podtržený):

4.5 Výdajové limity. Pokud máte na vašem účtu pravidelný výdajový limit, můžete si jej zobrazit po přihlášení na váš účet a kliknutí na odkaz „Zobrazit limity vašeho účtu“ na stránce „Přehled účtu“. Dle našeho přiměřeného uvážení (mimo jiné například kvůli omezení rizika podvodu nebo úvěrového rizika) můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete prostřednictvím naší Služby odeslat. Chcete-li zvýšit výdajový limit, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

5.1 Zvýšení limitu pro příchozí platby. Pokud máte na vašem účtu limit pro příchozí platby, můžete si jej zobrazit po přihlášení na váš účet a kliknutí na odkaz „Zobrazit limity vašeho účtu“ na stránce „Přehled účtu“. Dle našeho přiměřeného uvážení (mimo jiné například kvůli omezení rizika podvodu nebo úvěrového rizika) můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete prostřednictvím naší Služby přijmout. Chcete-li zvýšit limit pro příchozí platby, musíte dodržet postup,který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

6.3 Zvýšení limitu pro výběr. Chcete-li zvýšit limit pro výběry, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).“
 

 1. Riziko vrácení platby, vrácení peněz na kartu a reklamace
  Nová část 5.3 (Riziko vrácení platby, vrácení peněz na kartu a reklamace (stávající část 4.3)) byla změněna tak, aby bylo jasné, že když obdržíte platbu, budete společnosti PayPal zodpovídat za celou částku platby plus veškeré případné náklady, které nám vzniknou (například v případě, že nám banky naúčtují poplatky za zrušenou platbu), a případné poplatky, pokud bude platba později z libovolného důvodu zneplatněna.  Upravený oddíl 5.3 nyní zní následovně ( přidaný text je podtržený):

5.3 Riziko vrácení platby, vrácení peněz na kartu a reklamace Přijetí platby na váš Účet PayPal se nerovná přijetí zúčtovaných prostředků. Oznámení o tom, že vám byly zaslány elektronické peníze, neznamená přijetí elektronických peněz na váš Účet, pokud jste nepřijali platbu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platební transakce je dokončena a přijata z vaší strany i v případě, že se na ni bude vztahovat Zrušení platby nebo Vrácení peněz na kartu. Reklamace, Zrušení platby nebo zadržení. Když přijmete platbu, nesete odpovědnost vůči společnosti PayPal za celou částku platby plus veškeré případné náklady, které nám vzniknou, a veškeré případné poplatky, pokud bude platba později z libovolného důvodu zneplatněna. Kromě případné další odpovědnosti budete v případě, že dojde ke Zrušení platby nebo pokud prohrajete Spor o Vrácení peněz na kartu nebo Reklamaci nebo nemáte podle Programu ochrany prodejce nárok na platbu, dlužit společnosti PayPal částku rovnající se Zrušené platbě, Vrácení peněz na kartu nebo Reklamaci a našim Poplatkům podle Přílohy 1 (včetně případného Poplatku za vrácení peněz na kartu) a společnost PayPal vám je strhne ze Zůstatku, čímž bude tato částka uhrazena. Pokud odesilatel platby požádá o Vrácení peněz na kartu, rozhodne o tom, kdo získá částku Vrácení peněz na kartu, společnost vydávající kreditní karty, nikoli společnost PayPal. Další informace o Vrácení peněz na kartu získáte, když si přečtete našeho Průvodce vrácením peněz na kartu, který je přístupný přes Bezpečnostní centrum služby PayPal, a část nazvanou „Bezpečný prodej“. Bezpečnostní centrum služby PayPal je přístupné prostřednictvím webových stránek společnosti PayPal.“

 

 1. Vaše zásady pro vrácení peněz, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení.
  Změnili jsme nový oddíl 5.7 (stávající oddíl 4.7 (Vaše zásady pro vrácení peněz a zásady ochrany osobních údajů) tak, abychom objasnili vaše povinnosti týkající se poskytování informací o vašich zásadách ochrany osobních údajů týkajících se bezpečnostních norem a našich práv, u kterých zjistíme, že u nich došlo k narušení bezpečnosti vašich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákazníkovi (nebo je zde velká pravděpodobnost takového narušení).  Upravený oddíl 5.7 nyní zní následovně (přidaný text je podtržený):

5.7 Vaše zásady pro vrácení peněz, zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení. Doporučujeme vám, abyste v případě, že prodáváte zboží nebo služby, zveřejnili na svých webových stránkách podmínky vrácení a zásady ochrany osobních údajů. Ve vašich zásadách ochrany osobních údajů musí být jasně a výslovně uvedeno, že se na všechny transakce PayPal vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal.  Musíte používat přiměřená administrativní, technická a fyzická opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti všech údajů a informací společnosti PayPal včetně údajů a informací o uživatelích služby PayPal a společnosti PayPal.  Kromě našich práv vyplývajících z oddílu 10.2, v kterém stanovíme, zda existovalo nebo existuje důvodné riziko narušení bezpečnosti vašich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákazníkovi, můžeme podniknout jakákoli opatření, která budeme považovat za nezbytná nebo která budou potřebná k tomu, abychom získali informace týkající se tohoto narušení.
 

 1. Termín a zrušení účtu
  Oddíl 7 (Termín a zrušení účtu) byl nahrazen novým oddílem (zahrnujícím části stávajících oddílů 10.3 (Zrušení účtu a omezený přístup) a 15.6 (Úplná smlouva a práva třetích osob)), kde je vysvětleno, jak postupovat při zrušení účtu a co se stane po jeho zrušení.  Tento změněný oddíl 7 také vysvětluje (mimo jiné), že po zrušení vašeho účtu:
 • je ukončena uživatelská smlouva PayPal s výjimkou rozsahu a období, v jakém přetrvává i po jejím ukončení tak, jak to společnost PayPal vyžaduje, aby mohla zpracovat zrušení účtu a dodržet platné zákony a předpisy;
 • zůstanete i nadále odpovědní za všechny nezaplacené závazky vyplývající z uživatelské smlouvy PayPal a související s vaším účtem do okamžiku jeho zrušení;
 • můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup k našim Službám, webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování Služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k některým nebo všem Službám či jejich použití;
 • společnost PayPal může uchovávat informace o vašem účtu ve své databázi pro účely dodržení svých zákonných povinností; a
 • společnost PayPal si může po zrušení účtu ponechat váš zůstatek v rozsahu a po dobu, které přiměřeně požaduje pro svou ochranu nebo ochranu třetí strany před rizikem vrácené platby, vrácení peněz na kartu, reklamací, poplatků, pokut, penále a jiných závazků libovolného druhu.  Veškeré nesporné prostředky, které má společnost PayPal ve svém držení, si můžete kdykoli vybrat.
   

     Znění náhradního oddílu 7 je následující:

7. Doba trvání a zrušení Účtu

Tato smlouva začíná v okamžiku, kdy se úspěšně zaregistrujete na účet PayPal, a končí v okamžiku, kdy je váš účet z libovolného důvodu zrušen, s výjimkou rozsahu a období, v jakém tato smlouva přetrvává i po jejím ukončení tak, jak to společnost PayPal vyžaduje, aby mohla zpracovat zrušení účtu a dodržet platné zákony a předpisy (mimo jiné včetně oddílů 1, 7, 8, 10, 14, 15 a 16 a Rozpisu 1).

Svůj účet můžete kdykoli zrušit tak, že se přihlásíte ke svému účtu, kliknete na kartu „Profil”, poté na odkaz „Zrušit účet“ a následně budete postupovat podle pokynů. Další podrobnosti najdete v části <Centrum nápovědy PayPal>.

Váš účet můžeme dle vlastního uvážení zrušit na základě oznámení s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Váš účet můžeme také kdykoli zrušit, pokud:

 • jste porušili podmínky této smlouvy nebo pokud jsme oprávněni zrušit váš účet podle oddílu 10.2;
 • jste po dobu tří let účet nepoužili; nebo
 • máme podezření, že došlo k přístupu k vašemu účtu bez vašeho oprávnění .

Pokud se rozhodneme zrušit váš účet, zašleme vám oznámení o zrušení účtu, a pokud to bude proveditelné, o důvodech jeho zrušení společně s možností vybrat všechny nesporné prostředky, které jsou v našem držení.

Je-li Váš účet zrušený:

 • můžeme zrušit všechny transakce čekající na zpracování a přijdete o veškeré zůstatky související se zvláštními ujednáními o platbách;
 • můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup k našim službám, webovým stránkám, softwaru, systémům (včetně sítí a serverů používaných k zajištění služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k některým nebo všem službám či jejich použití;
 • zůstanete i nadále odpovědní za všechny nezaplacené závazky vyplývající z této smlouvy a související s vaším účtem do okamžiku jeho zrušení;
 • můžeme si ponechat informace o vašem účtu v naší databázi pro účely dodržení našich zákonných povinností; a
 • po zrušení účtu si můžeme ponechat váš zůstatek v rozsahu a po dobu, které přiměřeně požadujeme pro ochranu společnosti PayPal nebo ochranu třetí strany před rizikem vracené platby, vrácení peněz na kartu, reklamací, poplatků, pokut, penále a jiných závazků libovolného druhu.  Po uplynutí této doby si můžete vybrat veškeré nesporné prostředky, které máme ve svém držení.  Máte-li jakékoli dotazy týkající se prostředků na vašem účtu v okamžiku zrušení, obraťte se na služby zákazníkům PayPal.

Jste-li zákonným zástupcem majitele účtu nezpůsobilého k právním úkonům nebo zemřelého, obraťte se na centrum nápovědy PayPal, které vám poskytne pomoc.“

 

 1. Zakázané aktivity
  Oddíly 9.1w, 9.1x, 9.1z a 9.1ab jsou změněny tak, aby vysvětlily, jak mohou z určitých úkonů, které provedete (nebo opomenete provést) a které se týkají naší infrastruktury, našich webových stránek, softwaru, systémů (včetně sítí a serverů používaných k zajištění služeb) provozovaných námi nebo naším jménem, libovolných služeb nebo použití jiných uživatelů služeb a veškerých údajů nebo informací, vyplynout zakázané aktivity.

  Také byl přidán nový oddíl 9.1.aj, kterým se stává zakázanou aktivitou, pokud utrpíte (nebo způsobíte, že se budeme domnívat, že existuje velká pravděpodobnost) narušení bezpečnosti vašich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákazníkovi.

  Znění pozměněného oddílu 9.1w, 9.1x, 9.1z a 9.1ab a nového oddílu 9.1aj je následující (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením a podtrženým přidaným textem):

  9.1 Zakázané aktivity. V souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, vašeho účtu nebo služeb či v průběhu vaší součinnosti se společností PayPal, uživatelem nebo třetí stranou nebudete:

  w. Provádět nic, co by vedlo k nepřiměřeně nebo neúměrně velkému zatížení služeb, naší infrastruktury, našich webových stránek, našeho softwaru nebo našich systémů (mimo jiné včetně sítí a serverů používaných k zajištění libovolných služeb) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi, nebo naším jménem;

  x. Umožňovat jakékoli viry, trojské koně, malware, červy nebo jiné výpočetní programovací postupy, které mají za cíl nebo by mohly způsobit narušení, poškození, zneužití, škodlivý zásah, tajné odposlechy nebo zbavení vlastnictví či získání neoprávněného přístupu k libovolnému systému, údajům nebo informacím či službám

  z. Používat jakékoli zařízení, software nebo postup k obcházení našich hlaviček výjimek pro robotické vyhledávání nebo narušovat či porušovat nebo se pokoušet narušovat nebo porušovat naši infrastrukturu, naše webové stránky, software, systémy (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb) provozované námi nebo naším jménem, služby nebo používání služeb jinými uživateli; 

  ab. Provádět libovolné kroky, které by mohly způsobit ztrátu služeb od našich poskytovatelů internetových služeb, zpracovatelů plateb nebo jiných dodavatelů či poskytovatelů služeb;

  aj. Utrpět (nebo způsobit, abychom se domnívali, že existuje důvodně pravděpodobné) narušení bezpečnosti našich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákazníkovi.
   

 2. Úkony ze strany společnosti PayPal
  Oddíl 10.2 je změněn tak:
 • aby v něm bylo vysvětleno, že společnost PayPal může zpětně pozastavit váš nárok na ochranu prodávajícího PayPal nebo ochranu kupujícího PayPal podle odstavce j; a
 • že je vložen nový odstavec k umožňující společnosti PayPal pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup ke službám, webovým stránkám, softwaru, systémům (včetně sítí a serverů používaných k zajištění služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k některým či všem službám a údajům v takovém rozsahu a po dobu, které povolují platné zákony, nebo jejich použití.

Znění změněného oddílu 10.2 je nyní následující (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením a podtrženým přidaným textem):

10.2 Úkony ze strany společnosti PayPal. Máme-li důvod domnívat se, že jste se zapojili do některé Zakázané aktivity, můžeme podniknout různá opatření, abychom ochránili společnost PayPal, jiného Uživatele, třetí stranu nebo vás před Zrušením platby, Vrácením peněz na kartu, Reklamací, poplatky, pokutami, penále a jinými závazky libovolného druhu. Kroky, které můžeme podniknout, zahrnují mimo jiné:

j. Můžeme pozastavit váš nárok na ochranu prodávajícího PayPal nebo ochranu kupujícího PayPal(a to i zpětně).

k. Někdy můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup ke službám, webovým stránkám, softwaru, systémům (včetně sítí a serverů používaných k zajištění služeb), které provozujeme, nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k některým nebo všem službám a údajům v takovém rozsahu a po dobu, které povolují platné zákony, nebo jejich použití.

 

 1. Zadržení platby
  Protože zvýšené riziko nebo ohrožení zákazníků společnosti PayPal nebo jejích poskytovatelů služeb (kromě společnosti PayPal samotné) může omezit váš bezpečný přístup nebo bezpečný přístup ostatních zákazníků společnosti PayPal či používání vašich platebních nástrojů, účtu nebo služeb obecně, je oddíl 10.5a změněn tak, aby v něm bylo vysvětleno, že společnost PayPal bude pro účely rozhodování o zadržení vaší platby zohledňovat tyto rizikové faktory (kromě rizika nebo ohrožení společnosti PayPal samotné) při určování úrovně rizika nebo ohrožení spojeného s vaším účtem.  Znění změněného oddílu 10.5 je nyní následující (přidaný text je podtržený):

  „10.5 Zadržení platby

  a) Souhlasíte s tím, že pokud:

  i) obdržíte platbu, která zahrnuje transakční riziko; nebo

  ii) existuje vyšší než přijatelné riziko nebo ohrožení spojené s vaším účtem (na základě informací, které má společnost PayPal k dispozici v rozhodné době, a na základě toho, co dle svého uvážení považuje za všech okolností za přijatelnou úroveň rizika nebo ohrožení pro společnost PayPal, její zákazníky nebo její poskytovatele služeb ).


  Společnost PayPal může dle svého výhradního uvážení (s ohledem na přiměřený postup) danou platbu nebo libovolnou platbu zadržet. Pokud společnost PayPal provede na vašem Účtu zadržení prostředků, vyrozumí vás o tom (mimo jiné včetně oznámení o možné délce trvání zadržení) – prostředky budou vedeny na vašem Rezervním účtu a ve vašem Zůstatku na Účtu PayPal budou zobrazeny jako „čekající na zpracování“. O zadržení vás můžeme vyrozumět prostřednictvím oprávněných třetích stran (např. partnerských platforem, na kterých provádíte transakce).

   

  …“

 2. Oznámení důvodů našeho postupu
  Byl přidán nový oddíl 10.7, ve kterém je vysvětleno, kdy se můžeme rozhodnout, že s vámi nebudeme sdílet informace o rozhodnutích, která učiníme ohledně našeho vztahu s vámi.  Znění nové části 7 je následující:

„10.7 Oznámení důvodů našeho postupu

Naše rozhodnutí podniknout kroky uvedené v tomto oddílu 10 a případné další kroky, které podnikneme na základě této smlouvy bez ohledu na to, zda omezují nebo rozšiřují váš přístup ke službě, naší infrastruktuře, našim webovým stránkám, našemu softwaru nebo systémům (včetně sítí a serverů používaných k zajištění služeb) provozovaných námi nebo naším jménem (mimo jiné včetně blokování, omezení, pozastavení, ukončení, zadržení a rezerv), mohou vycházet z důvěrných kritérií, která jsou zásadní pro naše řízení rizik a ochranu společnosti PayPal, našich zákazníků nebo poskytovatelů služeb. Kromě toho může poskytnutí informací týkající se těchto rozhodnutí podléhat zákazu na základě nařízení či rozhodnutí státních orgánů.  Nejsme povinni sdělovat vám údaje o našem řízení rizik či bezpečnostních postupech nebo naše důvěrné informace.“

 

 1. Ochrana prodejce PayPal
  Oddíl 11.10 byl změněn tak, aby z něj vyplývalo, že následující položky/transakce/případy nemají nárok na ochranu prodejce PayPal:

1. Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze); a

2. Transakce a hromadné platby přes PayPal.

Znění nového oddílu 11.10f a 11.10g je následující (vedeno v kontextu s oddílem 11.10 a podtrženým přidaným textem):

„11.10 Jaké jsou příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro ochranu prodejce PayPal?

 

f. Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze).

g. Transakce a hromadné platby přes službu PayPal“

 

 1. Ochrana kupujícího PayPal
  Oddíl 13.4a se změnil tak, aby byly z pokrytí ochranou kupujícího PayPal vyloučeny následující typy transakcí:
  a. platby státním orgánům (kromě státních podniků) nebo obchodníkům jednajícím na základě pověření od státních orgánů;
  b. Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze); a
  c. Transakce a hromadné platby přes službu PayPal.

  Znění změněného oddílu 13.4 je nyní následující (přidaný text je podtržený):

13.4 Podmínky peněžní náhrady

Podle ochrany kupujícího PayPal vám může být poskytnuta peněžní náhrada za problém s nákupem pouze v případě, že jsou splněny následující požadavky:

a. Váš nákup je způsobilý. Nákupy většiny zboží a služeb jsou způsobilé (včetně letenek, nehmotných věcí, jako jsou přístupová práva k digitálnímu obsahu nebo jiné licence); výjimku tvoří následující transakce:

13. platby státním orgánům (kromě státních podniků) nebo obchodníkům jednajícím na základě pověření od státních orgánů;

16. platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze); a

17. Transakce a hromadné platby přes službu PayPal.

 

 1. Rozhodné právo
  Změnili jsme nový oddíl 15.1 (stávající oddíl 14.3) tak, aby bylo jasné, že na volbu anglického práva jako rozhodného práva pro uživatelskou smlouvu PayPal se vztahují vaše místní kogentní právní ustanovení.  V souladu s výše uvedeným zní sekce 15.1 následovně (přidaný text je podtržený):

15.1 Rozhodné právo a jurisdikce. Tato smlouva a vztah mezi námi se bude řídit podle anglického právas ohledem na vaše místní kogentní právní ustanovení. U stížností, které nelze vyřešit jinak, se v souvislosti s touto Smlouvou nebo poskytováním našich Služeb podřizujete nevýhradní jurisdikci anglických soudů, aniž by tím bylo dotčeno vaše právo zahájit řízení proti společnosti PayPal v dané souvislosti také před příslušnými soudy Lucemburska a v Lucembursku. Jednoduše řečeno, „nevýhradní příslušnost anglických soudů“ znamená, že pokud byste mohli podat žalobu vyplývající z této smlouvy proti nám u soudu, příslušným soudem by byl soud sídlící v Anglii, avšak můžete si místo toho zvolit podání žaloby u soudu v jiné zemi.“
 

 1. Bez záruky
  Nový oddíl 15.4 (stávající oddíl 14.6) byl změněn tak, aby v něm byl vysvětlen rozsah vašich práv ve vztahu k plnění a dostupnosti služeb, naší infrastruktury, našich webových stránek, našeho softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi, nebo naším jménem.  Upravený oddíl 15.4 nyní zní následovně (přidaný text je podtržený):

15.4 Bez záruky. Poskytujeme vám služby, naši infrastrukturu, naše webové stránky, náš software a systémy (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi nebo naším jménem, na základě vašich zákonných práv, avšak jinak bez záruky nebo výslovných či předpokládaných podmínek, jak je konkrétně uvedeno v této smlouvě. Společnost PayPal nemá žádnou kontrolu nad produkty nebo službami, za které platíte prostřednictvím naší Služby, a společnost PayPal nemůže zajistit, že kupující nebo prodávající, se kterými jednáte, danou transakci skutečně zrealizují nebo že jsou oprávněni tak učinit. PayPal negarantuje plynulý, nepřerušovaný nebo zabezpečený přístup k jakékoliv části našich služebs, naší infrastruktury, naším webovým stránkám, našemu softwaru, a systémům (včetně jakékoliv sítě a serverů používaných k postkyrování služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi nebo naším jménem. Nebudeme odpovědní za žádné zdržení nebo selhání při poskytování našich služeb, naší infrastruktury, našich webových stránek, našeho softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi, nebo naším jménem. Berete na vědomí, že váš přístup ke službám, naší infrastruktuře, našim webovým stránkám, našemu softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi, nebo naším jménem může být příležitostně omezen kvůli provádění oprav, údržby nebo zavedení nových zařízení či služeb. Společnost PayPal vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že všechny žádosti o elektronické odepsání a připsání prostředků ve vztahu k bankovním účtům a debetním a kreditním kartám budou zpracovány včas. Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že informace obsažené v naší korespondenci, zprávách, na webových stránkách nebo sdělené ústně našimi členy představenstva, činiteli a pracovníky budou dle našeho nejlepšího vědomí v okamžiku jejich poskytnutí správné. Nemůžeme však zaručit správnost všech takových informací za všech okolností a ve všech souvislostech a neměli byste se na tyto informace spoléhat. Pečlivě byste si měli zkontrolovat veškerou korespondenci, která mezi námi a vámi proběhla, a v případě, že obsahuje něco, co se vám jeví jako nesprávné nebo provedené jinak než v souladu s vašimi pokyny, byste nám to měli co nejdříve sdělit.

Pokud se společnost PayPal rozhodne z libovolného důvodu ukončit některou ze služeb PayPal nebo libovolnou část nebo funkce služeb PayPal, zašle vám společnost PayPal oznámení nejméně dva (2) měsíce před ukončením dané služby nebo funkce, pokud společnost PayPal na základě svého úsudku učiněného v dobré víře nerozhodne, že: (1) daná služba nebo prvek musí být ukončeny dříve, protože to vyžaduje zákon nebo vztah s třetí stranou, nebo (2) by tento postup vedl ke vzniku bezpečnostního rizika nebo zásadního ekonomického či materiálně-technického zatížení.

Sami nesete plnou odpovědnost za pochopení a dodržování všech zákonů, pravidel a předpisů příslušné jurisdikce, které se na vás mohou vztahovat v souvislosti s používáním našich služeb, mimo jiné včetně těch, které se týkají aktivit v oblasti vývozu či dovozu, daní nebo transakcí v cizích měnách.“
 

 1. Odškodnění/náhrada odškodnění
  Nový oddíl 15.5 (stávající oddíl 14.7) byl změněn tak, aby v něm byl vysvětlen rozsah vašich povinností ve vztahu k používání služeb (vámi nebo jinými osobami jednajícími vaším jménem), naší infrastruktury, našich webových stránek, našeho softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal) bez ohledu na to, zda jsou provozovány námi, nebo naším jménem.  Upravený oddíl 15.5 nyní zní následovně (přidaný text je podtržený):

15.5 Odškodnění/náhrada odškodnění. Souhlasíte s tím, že nás ochráníte, nahradíte nám nebo poskytnete kompenzaci (což je v právnické terminologii známo jako „odškodnění“) a odškodníte společnost PayPal, naše ostatní společnosti ve firemní skupině, lidi, kteří pro nás pracují nebo kteří jsou oprávněni jednat naším jménem (mimo jiné včetně našich poskytovatelů služeb) za veškeré nároky nebo požadavky (včetně odměn za právnické služby) podané nebo utrpěné třetí stranou a zaviněné nebo vzniklé v důsledku toho, že jste se vy nebo vaši zaměstnanci nebo zástupci (nebo v případě, že jinak vaším jménem jedná třetí strana na základě vašeho povolení, tato třetí strana) svým konáním nebo nekonáním dopustili porušení této smlouvy, porušení zákona, porušení práv třetí strany, použití vašeho účtu PayPal a/nebo použití služeb, naší infrastruktury, našich webových stránek, našeho softwaru a našich systémů (včetně sítí a serverů používaných k zajištění služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem..
 

 1. Duševní vlastnictví – udělení softwarové licence
  Nový oddíl 15.7 (stávající oddíl 14.9) je změněn tak, aby odrážel aktualizované podmínky licence, kterou vám společnost PayPal a ostatní poskytovatelé licence udělují za účelem přístupu a používání softwaru PayPal, např. API, developerských sad nástrojů nebo jiných softwarových aplikací, které mohou obsahovat software dodaný nebo zabudovaný se softwarem, systémy nebo službami našich poskytovatelů služeb. Upravený oddíl 15.7 nyní zní následovně (přidaný text je podtržený):

15.7 Duševní vlastnictví – udělení softwarové licence Pokud používáte software PayPal, např. API, developerské sady nástrojů nebo jiné softwarové aplikace, které mohou obsahovat software dodaný nebo zabudovaný se softwarem, systémy nebo službami našich poskytovatelů služeb, které jste stáhli nebo k nim získáváte jiným způsobem přístup prostřednictvím vašeho počítače, zařízení nebo jiné platformy než PayPal, jeho poskytovatelé licence vám udělujíodvolatelnou, nevýhradní, dále nelicencovatelnou, nepřevoditelnou, bezplatnou a omezenou licenci na přístup k softwaru PayPal nebo jeho používání v souladu s dokumentací včetně všech aktualizací, upgradů, nových verzí a výměn softwaru, jak je popsáno v této smlouvě, a to pouze pro vaše osobní použití. Svá práva na software nesmíte pronajmout ani jinak převést na třetí osobu. Musíte dodržet všechny požadavky na implementaci, přístup a používání obsažené ve veškeré dokumentaci spolu s veškerými pokyny, které příležitostně vydáváme a které se týkají služeb (mimo jiné včetně požadavků na implementaci a používání, které vám uložíme, abychom dodrželi platné zákony, pravidla a předpisy kartových programů). Pokud nebudete dodržovat pokyny společnosti PayPal a její požadavky na implementaci a používání, budete odpovědní za všechny způsobené škody, které tím vzniknou vám, společnosti PayPal a třetím stranám. Společnost PayPal může aktualizovat nebo ukončit libovolný software na základě zaslaného oznámení. I když společnost PayPal mohla (1) začlenit určité materiály a technologie třetích stran do libovolných webových aplikací nebo jiných aplikací včetně softwaru nebo (2) získávat přístup a používat určité materiály a technologie třetích stran k tomu, aby vám mohla lépe poskytovat služby, nejsou vám udělena žádná práva na jakékoli takové materiály třetích stran a ani si je žádným způsobem neponecháváte.  Souhlasíte s tím, že nebudete měnit, pozměňovat, zasahovat, opravovat, kopírovat, reprodukovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat, zveřejňovat, provádět zpětnou analýzu, překlad, rozklad, dekompilaci nebo se jinak pokoušet vytvořit zdrojový kód, který je odvozený od softwaru nebo jiného materiálu či technologie třetí strany, nebo jinak vytvářet odvozená díla z libovolného softwaru nebo materiálu či technologie třetí strany. Berete na vědomí, že všechna práva, vlastnické nároky a podíly na softwaru PayPal vlastní společnost PayPal a případné materiály třetích stran zabudované do tohoto softwaru vlastní externí poskytovatelé služeb společnosti PayPal. Na veškeré ostatní softwarové aplikace třetích stran, které používáte na webových stránkách společnosti PayPal, se vztahuje licence, na které jste se dohodli s třetí stranou, která vám tento software poskytuje. Berete na vědomí, že společnost PayPal nevlastní, neřídí ani nemá žádnou odpovědnost za softwarovou aplikaci třetí strany, kterou se rozhodnete používat na našich libovolných webových stránkách, softwaru nebo v souvislosti se službami. Pokud používáte služby na webových stránkách společnosti PayPal nebo jiných webových stránkách či platformě hostované společností PayPal nebo třetí stranou a nestahujete software společnosti PayPal ani na jejích webových stránkách nepoužíváte softwarové aplikace třetích stran, pak se tento oddíl na vaše používání hostovaných služeb nevztahuje.“

 

 1. Poplatky – pevné poplatky za příjem plateb za obchodní transakce
  Zvyšujeme poplatek za přijímání přeshraničních plateb (prodej) od odesilatele v oblasti zbytku světa z 1,8 % na 2,0 %.  Příslušný záznam v tabulce přeshraničních poplatků v oddílu A2.3 Rozpisu 1 (Tabulka poplatků) (uváděný v kontextu s nadpisy sloupců) nyní zní takto:
   

  Země odesílatele

  Přeshraniční poplatek

  Zbytek světa

  2.0%

 1. Mezní hodnota poplatků – odesílání plateb prostřednictvím hromadných plateb PayPal

Zvyšujeme mezní hodnotu transakčního poplatku za vnitrostátní hromadnou platbu PayPal v oddílu A3.5.2 Rozpisu 1 (Tabulka poplatků) a mezní hodnotu pro ostatní transakce hromadných plateb přes službu PayPal v oddílu A3.5.2 Rozpisu 1 (Tabulka poplatků).  Mezní hodnoty poplatků jsou nyní stanoveny takto (oddíl A3.5.2 a A3.5.3 je uveden v úplném kontextu s výchozím ustanovením, oddíl A3.5 a přidaný text jsou zobrazeny podtrženě):

 

A3.5 Posílání plateb prostřednictvím hromadných plateb PayPal

A3.5.1 Poplatek

 

2 % z celkové výše platby

A3.5.2 Mezní hodnota poplatků za vnitrostátní transakce a hromadné platby přes službu PayPal

 

U vnitrostátních transakcí je maximální mezní hodnota poplatku za platbu stanovena (podle měny prováděné platby) takto:

Australský dolar:

16,00 AUD

Brazilský real:

24,00  BRL

Kanadský dolar:

14,00 CAD

Česká koruna:

280,00 CZK

Dánská koruna:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongský dolar:

110,00 HKD

Maďarský forint:

3080,00 HUF

Nový izraelský šekel:

50,00 ILS

Japonský jen:

1 200,00 JPY

Malajský ringgit:

50,00 MYR

Mexické peso:

170,00 MXN

Novozélandský dolar:

20,00 NZD

Norská koruna:

90,00 NOK

Filipínské peso:

640,00 PHP

Polský zlotý:

46,00 PLN

Ruský rubl:

480,00 RUB

Singapurský dolar:

20,00 SGD

Švédská koruna:

100,00 SEK

Švýcarský frank:

16,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

440,00 TWD

Thajský baht:

460,00 THB

Britská libra:

10,00 GBP

Americký dolar:

14,00 USDA3.5.3 Poplatek za ostatní transakce a hromadné platby přes službu PayPal

 

U všech ostatních transakcí je maximální mezní hodnota poplatků za jednotlivé platby stanovena (podle měny prováděné platby) takto:

Australský dolar:

100,00 AUD

Brazilský real:

150,00 BRL

Kanadský dolar:

90,00 CAD

Česká koruna:

1 700,00 CZK

Dánská koruna:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongský dolar:

660,00 HKD

Maďarský forint:

18 500,00 HUF

Nový izraelský šekel:

320,00 ILS

Japonský jen:

8000,00 JPY

Malajský ringgit:

300,00 MYR

Mexické peso:

1080,00 MXN

Novozélandský dolar:

120,00 NZD

Norská koruna:

540,00 NOK

Filipínské peso:

3 800,00 PHP

Polský zlotý:

280,00 PLN

Ruský rubl:

2 800,00 RUB

Singapurský dolar:

120,00 SGD

Švédská koruna:

640,00 SEK

Švýcarský frank:

100,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

2 700,00 TWD

Thajský baht:

2 800,00 THB

Britská libra:

60,00 GBP

Americký dolar:

90,00 USDPoznámka: U přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP bude použit vnitrostátní transakční poplatek.

 

 1. Další změny
  Oddíly smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny:
 • za účelem vysvětlení a nového uspořádání stávajícího znění včetně následujících oddílů:

 

Oddíl

Změna

 • 1.1 (PayPal je pouze poskytovatelem platebních služeb)

Odkaz na sdružení Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) byl nahrazen odkazem na radu Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

 • 2.1 (Způsobilost)

Tento oddíl se stává novým oddílem 1.7

 • 1.7 (Transakční historie);
 • 2.2 (Osobní účet a firemní účet); a
 • 5 (Informace o zůstatcích na účtu a transakcích),

Spolu s těmito oddíly tvoří nový oddíl 2 (Váš účet a zůstatky) spolu s dalšími změnami kvůli kontextu.

 • 3.10  (Platby iniciované třetími stranami (včetně opakovaných plateb)); a

 

Tento oddíl se stává novým oddílem 4.8 (Předem schválené platby) spolu s dalšími změnami kvůli kontextu.

 • 3.11  (Zrušení opakovaných plateb)

Tento oddíl se stává novým oddílem 4.9 (Zrušení předem schválených plateb) spolu s dalšími změnami kvůli kontextu.

 • 10.1d (Dočasné pozastavení sporných transakcí)

Tento oddíl byl změněn tak, aby v něm byla vysvětlena vaše práva na zrušení vaší autorizace a pokynů k platbě provedených vůči společnosti eBay podle tohoto oddílu.

 • 2.3 (Ověřený status)

Tento oddíl se stává novým oddílem 10.6b (Provedení ověření)

 • „14.3 (Rozhodné právo a jurisdikce),
 • 14.4 (Ustanovení o zřeknutí se práv), 14.5 (Omezení odpovědnosti)
 • 14.6 (Bez záruky)
 • 14.7 (Odškodnění/náhrada odškodnění)
 • 14.8 (Úplná smlouva a práva třetích stran)
 • 14.9 (Udělení licence)
 • 1.3 (Duševní vlastnictví)
 • 14.10 (Oprávnění třetích stran)
 • 2.4 (PayPal jako způsob přihlášení) a
 • 14.11 (Firemní zákazníci),

 

Společně s těmito oddíly tvoří nový oddíl 15 (Obecné informace)

 • 14.2 (ECC-Net, Úřad finančního ombudsmana a Komise CSSF)

Tento oddíl je aktualizovaný tak, aby v něm byla uvedena nová adresa našeho regulátora Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucembursku.

 • 15 (Definice)

Tento oddíl se stává novým oddílem 16 obsahujícím:

 • vysvětlení následujících definic: Přidat peněžní prostředky, Autorizovat, Platba hrazená bankou, Výchozí způsoby platby, eCheque, Způsob platby a postup Propojit a potvrdit kartu; a
 • následující nově definované termíny nahrazující definované termíny v závorkách: Postup potvrzení banky (postup 2 drobných vkladů), Předem schválené platby (Opakované platby), Zvláštní ujednání o platbách (Zvláštní způsoby platby).
 • Rozpis 1 (Tabulka poplatků)

Přidali jsme na stránky společnosti PayPal odkazy s dalšími informacemi o poplatcích.

; a

 • za účelem opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách zásad ochrany osobních údajů služby PayPal

Datum účinnosti: 27. dubna 2017

 

Změněné zásady ochrany osobních údajů služby PayPal najdete pod zněním smlouvy, které je aktuálně platné, kliknutím na možnost zde nebo k nim můžete získat přístup prostřednictvím zápatí „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal, po výběru vaší země / oblasti vašeho bydliště a poté kliknutím na „Zásady ochrany osobních údajů“.

1. Jak používáme informace, které shromáždíme (oddíl 3)

Společnost PayPal ukládá údaje o svých zákaznících do datových středisek na celém světě. Proto byl odstraněn odkaz „kde se nacházejí zařízení společnosti PayPal“.

2. Jak sdílíme informace s ostatními třetími stranami (oddíl 6)

Společnost PayPal poskytuje své platební služby celosvětově pomocí sítě několika různých subjektů ve skupině společností ve vlastnictví společnosti PayPal Holdings, Inc.  Subjekt PayPal poskytující uživateli služby PayPal závisí na oblasti světa, ve které uživatel bydlí.  Proto v případě, kdy společnost PayPal zpracovává platbu, kterou jste odeslali nebo přijali od uživatele v jiné zemi, musí být údaje o transakci zpřístupněny subjektu PayPal, který zpracovává platbu pro jiného uživatele. Podle místní legislativy zde může existovat povinnost poskytnout data transakce oběma partnerům podílejícím se na dané transakci. Společnost PayPal proto přidala k oddílu 6 následující odstavec:

Pro účely poskytování služeb PayPal může nastat nutnost předat některé informace, které shromažďujeme (jak je uvedeno v oddílu 2) jiné skupině subjektů společnosti PayPal nebo jiným subjektům včetně těch, které jsou uvedeny v oddílu 6 a které mají funkci poskytovatelů platebních služeb, zpracovatelů plateb nebo majitelů účtu (nebo podobné funkce).  Berete na vědomí, že se na tyto subjekty mohou podle jejich místní legislativy vztahovat zákony, předpisy, dotazy, vyšetřování nebo příkazy, které mohou vyžadovat poskytnutí informací příslušným úřadům dané země. Vaše používání služeb PayPal představuje váš souhlas s tím, že tyto informace budeme předávat, abychom vám mohli poskytovat služby PayPal.

3. Jak sdílíme informace s ostatními třetími stranami (oddíl 6.a.)

Společnost PayPal musí dodržovat mezinárodní daňové povinnosti a poskytovat oznámení, mimo jiné podle lucemburských zákonů o zákonu Foreign Account Tax Compliance Act („zákon FATCA“) ze dne 24. července 2015 a o společném standardu pro oznamování („zákon o CRS“) ze dne 18. prosince 2015. V případě, že je podle těchto zákonů společnost PayPal oznamující finanční institucí, pak pokud uživatel splňuje podmínky jako specifikovaný občan USA podle zákona FATCA nebo jako oznamovaná osoba podle zákona o CRS a za předpokladu, že zákon FATCA a zákon o CRS budou společnosti PayPal ukládat povinnosti (v obou případech jako „oznamovaný majitel účtu“), si společnost PayPal jako oznamující finanční instituce podle těchto zákonů automaticky vymění tyto informace s lucemburskými daňovými orgány. Lucemburské daňové orgány si vymění tyto informace s americkým daňovým úřadem Internal Revenue Service, pokud se uplatní zákon FATCA, a/nebo v případě, že se uplatní zákon o CRS, s příslušným úřadem nebo úřady země nebo zemí vašeho bydliště pro daňové účely, které jsou podle zákona o CRS zúčastněnou jurisdikcí.

Ustanovení o umožnění výše uvedeného postupu poskytnutí informací bylo začleněno do tohoto oddílu 6.a. zásad ochrany osobních údajů. Kromě toho zveřejňujeme specifické oznámení a vysvětlení tohoto bodu „FATCA“, ke kterému lze získat přístup pomocí samostatného odkazu v oddílu 6.a.

4. Jak sdílíme informace s ostatními třetími stranami (bod 6.b.)

Do zásad ochrany osobních údajů služby PayPal byl zaveden nový oddíl 6.b.

Společnost PayPal musí poskytnout informace o účtu majitelům práv duševního vlastnictví v případě, že podle platného vnitrostátního práva členského státu EU vznesou tito majitelé proti společnosti PayPal nárok na mimosoudní poskytnutí informací kvůli porušení jejich práv duševního vlastnictví, která společnost PayPal používá.

b. Poskytnout informace o účtu majitelům práv duševního vlastnictví v případě, že podle platného vnitrostátního práva členského státu EU vznesou tito majitelé proti společnosti PayPal nárok na mimosoudní poskytnutí informací kvůli porušení jejich práv duševního vlastnictví, která společnost PayPal používá (mimo jiné např. § 19, odst. 2, bod 3 německého obchodního zákona nebo § 101, odst. 2, bod 3 německého obchodního zákona).

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 16. srpna 2016 (datum účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k níže uvedeným datům nabytí účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji.

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy
 


Oznámení o změnách uživatelské smlouvy PayPal

Datum účinnosti: 19. listopadu 2016

 

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 

 1. Duševní vlastnictví

Přidáváme nový odstavec do oddílu 1.3 (Duševní vlastnictví) pro podniky, které používají službu PayPal.  Tento nový odstavec popisuje licenci, kterou nám a skupině PayPal poskytujete, k užívání vašeho obchodního názvu, ochranných známek a log pro účely zobrazování informací o vašem podniku a jeho produktech a službách.  Nový odstavec v oddílu 1.3 má toto znění:

„Udělujete skupině PayPal celosvětové právo na používání a zobrazování našeho obchodního názvu, ochranných známek a log na našich webových stránkách a v našich mobilních a webových aplikacích pro účely zobrazování informací o vašem podniku a jeho produktech a službách.“

 

 1. Zákaz odrazování

Oddíl 4.4 (Zákaz odrazování) jsme změnili tak, aby v něm byly popsány normy, které musí podniky přijmout ve svých prodejnách ve vztahu k používání služby PayPal ze strany jejich zákazníků.  Sekce 4.4 má nyní toto znění (přidaná/změněná formulace je podtržená):

“4.4 Zákaz odrazování.

Ve vyjádřeních vůči vašim zákazníkům nebo ve veřejných sděleních nebudete očerňovat nebo znevažovat službu PayPal jako způsob platby.

Ve všech svých prodejnách (v libovolné formě):

 1. nebudete odrazovat své zákazníky nebo jim bránit v používání služby PayPal; a 

 2. pokud umožňujete svým zákazníkům, aby vám zaplatili prostřednictvím služby PayPal, budete zacházet se značkou plateb PayPal přinejmenším na stejné úrovni jako u ostatních nabízených způsobů platby.

Společnost PayPal nepodporuje příplatky, protože jde o obchodní praktiku, která může penalizovat zákazníka a vytvářet při platbě zbytečné zmatky, neshody a může dojít k odstoupení.  Souhlasíte s tím, že příplatky za použití služby PayPal budete účtovat pouze v souladu se zákony, které se na vás vztahují, a tyto příplatky nesmí být vyšší než příplatky, které uplatňujete při použití jiných způsobů platby. Dále souhlasíte s tím, že pokud kupujícímu naúčtujete příplatek, budete o požadované sazbě kupujícího informovat vy, nikoli společnost PayPal. V případě, že kupujícího o případném příplatku neinformujete, nenese společnost PayPal vůči kupujícímu žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že pokud kupujícího neinformujete nějakým způsobem o příplatku, můžete se tím dopustit trestného činu.“

 

 1. Vyrovnání zůstatků

Oddíl 5.4 (Vyrovnání zůstatků) byl změněn tak, aby v něm bylo vysvětleno, že společnost PayPal může od libovolného zůstatku na účtu, který vlastníte nebo který je pod vaší kontrolou, odečíst také poplatky, platby nebo jiné částky náležející skupině PayPal v souvislosti se službami poskytovanými skupinou PayPal. Změněný oddíl 5.4 má nyní toto znění (přidaný text je podtržený):

"5.4 Vyrovnání zůstatků. Souhlasíte s tím, že z účtů, které vlastníte nebo spravujete, můžeme vyrovnat závazky v libovolné výši odpovídající poplatkům, platbám nebo jiným částkám, které nám dlužíte (pokud to není v rozporu se zákonem o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)), jakož i částkám, které dlužíte ostatním členům skupiny PayPal (mimo jiné včetně služeb poskytovaných jakýmkoli členem skupiny PayPal). Naše právo na vyrovnání závazků jednoduše znamená, že poplatky, platby nebo jiné částky zmíněné v tomto bodě můžeme odečíst ze zůstatku na účtu, který vlastníte nebo spravujete.“

 

 1. Vybírání peněz ve více měnách

Oddíl 6.4 (Vybírání peněz ve více měnách) byl změněn tak, aby v něm bylo vysvětleno, že na výběry prostředků ze zůstatků vedených v jiné než domácí měně se budou vztahovat poplatky za převod měny.  Změněné znění také popisuje, jakým způsobem mohou být uplatněny jiné poplatky a určitá opatření při převodu měny v případě, že vybíráte na určité kreditní karty (kde je tato funkce dostupná).  Změněný oddíl 6.4 má nyní toto znění (přidaný text je podtržený):

6.4 Vybírání peněz ve více měnách. Máte-li na svém zůstatku více měn, můžete si z nich při výběru prostředků vybrat, avšak není-li dohodnuto jinak, uskuteční se výběr ve vaší domácí měně.  Poplatky za převod měny uvedené v Rozpisu 1 této smlouvy budou platit, pokud budete vybírat prostředky ze zůstatku vedeného v jiné než vaší domácí měně.  Pokud si chcete vybrat pomocí své platební karty MasterCard nebo Visa, bude váš výběr zpoplatněn, jak je uvedeno v Rozpisu 1 této smlouvy, a může být uskutečněn v měně odlišné od vaší domácí měny, což závisí na tom, zda služba PayPal dokáže podporovat výběr v základní měně karty.

 

 1. Zakázané aktivity – PayPal Credit a vaši zákazníci

Byl přidán nový oddíl 9.1.ai, podle nějž se publikování služby PayPal Credit určitými způsoby bez získání potřebného regulačního povolení stává zakázanou aktivitou. Nový oddíl 9.1.ai má toto znění (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením):

9.1 Zakázané aktivity. V souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, vašeho účtu nebo služeb či v průběhu vaší součinnosti se společností PayPal, uživatelem nebo třetí stranou nebudete:

ai. Inzerce, propagace, představení nebo popis služby PayPal Credit vašim zákazníkům bez získání nezbytných regulačních povolení (což může vést ke spáchání trestného činu v souladu s (britským) zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000).

 

 1. Ochrana prodejce PayPal

Oddíl 11.10.a byl změněn tak, aby v něm bylo vysvětleno, že následující položky/transakce/případy zůstanou vždy nezpůsobilé pro ochranu prodejce PayPal, pokud nebude se společností PayPal dohodnuto jinak:

1. Položky ekvivalentní hotovosti (mimo jiné včetně položek, jako jsou například dárkové a předplacené karty);

2. Platby provedené v souvislosti s finančními produkty a investicemi; a

 1. Příspěvky

Změněný oddíl 11.10.a má nyní toto znění (uvedeno v kontextu s oddílem 11.10 a podtrženým přidaným textem):

„11.10 Jaké jsou příklady položek, transakcí nebo případů, které nejsou způsobilé pro ochranu prodejce PayPal?

a. Nehmotné položky, licence na digitální obsah a služby. Tam, kde společnost PayPal může dle vlastního uvážení některé nehmotné položky, licence na digitální obsah nebo služby příležitostně změnit na způsobilé, platí, že pokud není se společností PayPal písemně dohodnuto jinak, následující položky zůstanou vždy nezpůsobilé:

 1. Položky ekvivalentní hotovosti, mimo jiné včetně položek, jako jsou například dárkové a předplacené karty ).

 2. Platby provedené v souvislosti s finančními produkty a investicemi

 3. Příspěvky

 

 1. Ochrana kupujícího PayPal

Oddíl 13 byl změněn tak, aby z něj vzniklo několik dodatků k zásadám ochrany kupujícího PayPal takto:

 1. z pokrytí ochranou kupujícího PayPal jsou nyní vyloučeny následující typy transakcí (oddíl 13.4a byl změněn obdobně):
  1. nákup libovolných podílů v podniku (mimo jiné včetně položek nebo služeb tvořících součást akvizice podniku nebo korporace);
  2. nákupy vozidel (mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, karavanů, letadel a lodí) s výjimkou osobně přenosných lehkých vozidel používaných pro rekreační účely, jako jsou jízdní kola a gyroskútry;
  3. platby na platformě crowdfunding a/nebo crowdlending;
  4. nákupy položek ekvivalentních hotovosti (mimo jiné včetně položek s uloženou hodnotou, jako jsou například dárkové a předplacené karty);
  5. hazardní hry, hraní her a/nebo jiné aktivity zahrnující možnost vyhrát cenu;
  6. platby provedené v souvislosti s finančními produkty a investicemi;
  7. platby státním orgánům s výjimkou státních podniků;
  8. příspěvky; a
  9. nákupy položek, u nichž provádíte osobní vyzvednutí nebo u nichž zajišťujete vyzvednutí vaším jménem (včetně maloobchodních prodejen) a o nichž tvrdíte, že Nebyly doručeny;
 2. transakce hrazené více než jednou splátkou jsou nyní způsobilé pro ochranu kupujícího PayPal a vztahuje se na ně zbytek uživatelské smlouvy PayPal (oddíl 13.4b byl změněn obdobně);
 3. kupující jsou upozorněni, že nesplní podmínky pro odškodnění, pokud za daný nákup obdrželi náhradu z jiného zdroje (pro tento účel byl přidán nový oddíl 13.4e);
 4. všichni kupující nyní musí počkat nejméně 7 dnů od data platby, než budou moci předat spor ohledně nepřijatého nákupu (NR)k vyřešení, pokud společnost PayPal nestanoví jinak (oddíl 13.5c byl změněn obdobně); a
 5. specifické dodatečné podmínky pro podávání reklamací v případě SNAD nebo NR u nákupů s platbou za použití funkce prodejního místa PayPal již neplatí (oddíl 13.8 je odstraněn a následné zbývající oddíly jsou očíslovány analogicky).

Změněný oddíl 13.4 a 13.5 nyní zní následovně (přidaný text je podtržený):

13.4 Podmínky peněžní náhrady

Podle ochrany kupujícího PayPal vám může být poskytnuta peněžní náhrada za problém s nákupem pouze v případě, že jsou splněny následující požadavky:

a. Váš nákup je způsobilý. Nákupy většiny zboží a služeb jsou způsobilé (včetně letenek, nehmotných věcí, jako jsou přístupová práva k digitálnímu obsahu nebo jiné licence); výjimku tvoří následující transakce:

 1. nákup nemovitostí (mimo jiné včetně nemovitosti k bydlení);

 2. nákup libovolných podílů v podniku (mimo jiné včetně položek nebo služeb tvořících součást akvizice podniku nebo korporace);

 3. nákupy vozidel (mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, karavanů, letadel a lodí)s výjimkou osobně přenosných lehkých vozidel používaných pro rekreační účely, jako jsou jízdní kola a gyroskútry;

 4. platby na crowdfundingových a/nebo crowdlendingových platformách;

 5. nákupy předmětů vyrobených na zakázku (pokud nejsou prohlášeny za nepřijaté);

 6. nákupy zboží a služeb zakázané zásadami používání služby PayPal;

 7. nákupy průmyslových strojů používaných při výrobě;

 8. nákupy položek ekvivalentní hotovosti (mimo jiné včetně položek, jako jsou například dárkové a předplacené karty);

 9. nákupy zboží a služeb pomocí služby Zong, Website Payments Pro nebo Virtual Terminal;

 10. osobní transakce;

 11. hazardní hry, hraní her nebo jiné aktivity zahrnující možnost vyhrát cenu;

 12. platby provedené v souvislosti s finančními produkty a investicemi

 13. platby státním orgánům s výjimkou státních podniků;

 14. příspěvky; a

 15. nákupy položek, u nichž provádíte osobní odběr nebo u nichž zajišťujete odběr vaším jménem (včetně maloobchodních prodejen) a o nichž prohlásíte, že nebyly přijaty.

b. Odeslali jste platbu za váš nákup z vašeho účtu PayPal na účet PayPal příjemce platby prostřednictvím karty Odeslat peníze, která se vztahuje na platby za zboží nebo služby na webových stránkách nebo v aplikaci PayPal nebo nákupy PayPal příjemce platby (mimo jiné včetně funkce služby PayPal – platby na základě umístění, pokud ji příjemce platby používá).

c. Váš problém je, že jste buď:

 1. neobdrželi svůj nákup – „nebylo doručeno“ („NR“); nebo
 2. váš nákup „zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (“SNAD”). Podrobný popis toho, co je míněno zkratkou „SNAD“, je uveden v oddílu 13.8.

Pokud je vaším problémem transakce, kterou jste neautorizovali (mimo jiné včetně duplicitní nebo nesprávné platby při použití funkce služby PayPal – platby na základě umístění), podívejte se do oddílu 12 a navštivte bezpečnostní centrum služby PayPal na adrese https://www.paypal.co.uk/security. Problém můžete nahlásit prostřednictvím bezpečnostního centra služby PayPal nebo zde.

d. Dodrželi jste postup popsaný v oddílu 13.5 (Jak mám vyřešit svůj problém?).

e. Neobdrželi jste náhradu za daný nákup z jiného zdroje.

f. Společnost PayPal rozhodla s konečnou platností o vašem problému ve váš prospěch.

 

13.5 Jak mám vyřešit svůj problém?

a. Pokuste se vyřešit svůj problém přímo s příjemcem platby
Vynaložte přiměřené úsilí na vyřešení problému přímo s příjemcem platby. Pokud přesto nedokážete problém vyřešit, přejděte do centra řešení problémů a postupujte podle bodů b, c a d.

b. Zahajte spor
Spor zahajte do 180 dnů od data, kdy jste provedli platbu za nákup, kvůli kterému chcete zahájit spor. Můžeme odmítnout přijmout spor, který zahájíte v souvislosti s nákupem po uplynutí dané lhůty (mějte to na paměti, pokud jste se s příjemcem platby dohodli na termínu dodání zboží nebo plnění služby, který spadá do období po uplynutí dané lhůty).

c. Zahájení řízení na základě sporu
Pokud jste se nedokázali dohodnout s příjemcem platby, zahajte řízení do 20 dnů od zahájení sporu. Je vaší povinností sledovat tyto lhůty.
Pokud společnost PayPal nestanoví jinak, je nutné před postoupením sporu ohledně nedoručeného nákupu (NR) jako stížnosti počkat nejméně 7 dnů od data platby.
Pokud nepřistoupíte k zahájení řízení na základě sporu do 20 dnů, může společnost PayPal spor uzavřít a nebudete mít nárok na vyplacení podle podmínek ochrany kupujícího PayPal.
Společnost PayPal vám může v některých případech povolit upravit nebo změnit Reklamaci po jejím podání, a to pouze v případě, že chcete doplnit další informace nebo chcete změnit důvod vašeho Sporu/Reklamace z „Nebylo doručeno“ na „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“. Jinak nemůžete nárok po jeho podání upravit ani změnit.

d. Odpovídat včas na žádosti společnosti PayPal
Poté, co došlo k zahájení řízení na základě sporu, může společnost PayPal přijmout konečné rozhodnutí o vašem problému ve prospěch kupujícího nebo příjemce platby. Před přijetím konečného rozhodnutí o vašem problému (a pro jeho účely) může společnost PayPal požadovat vaši spolupráci při řešení problému podle oddílu 13.6.”
 

 1. Poplatky – Turecko

S lítostí vám oznamujeme, že společnost PayPal již neposkytuje služby uživatelům v Turecku.  Proto byly z uživatelské smlouvy PayPal odstraněny všechny odkazy na poplatky týkající se plateb tureckým uživatelům a od tureckých uživatelů nebo plateb v tureckých lirách.

 

 1. Poplatky – platby za osobní transakce a účty registrované v Brazílii

Rozpis 1 (Tabulka poplatků) byl změněn tak, aby bylo objasněno, že účty registrované v Brazílii nemohou odesílat ani přijímat platby za osobní transakce. To znamená, že nemůžete odesílat platby za osobní transakce na účty registrované v Brazílii.  Oddíl A4.2.2. Rozpisu 1 (Tabulka poplatků) byl odpovídajícím způsobem změněn takto (uvedeno v kontextu s výchozí formulací a podtrženým přidaným textem):

„A4.2 Platba za „osobní transakci” zahrnuje odesílání peněz přátelům a rodině (iniciované z karty „Přátelé a rodina” v rámci procesu „Odesílání peněz”), jakož i přijímání jejich peněz na váš účet bez uskutečnění podkladové obchodní transakce (tzn. že platba není určena k nákupu zboží nebo služeb ani k uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce).

Při uskutečňování obchodní transakce (například prodeje zboží nebo služeb) nesmíte žádat kupujícího o odeslání platby za osobní transakci. Pokud tak učiníte, může vám Služba PayPal znemožnit přijímání některých nebo všech plateb za Osobní transakce. Vezměte také na vědomí, že:

A4.2.2 účty registrované v Brazílii a Indii nemohou odesílat ani přijímat platby za osobní transakce. To znamená, že nemůžete odesílat platby za osobní transakce na účty registrované v Brazílii a Indii; a

…“

Ostatní následné změny jsou provedeny v oddílu A1.2 Rozpisu 1 (Tabulka poplatků).

 

 1. Pevné poplatky za příjem plateb za obchodní transakce

Zvyšujeme pevný poplatek za přijetí platby za obchodní transakci v brazilských realech (BRL) z 0,40 BRL na 0,60 BRL.  Příslušný záznam v tabulce pevných poplatků v oddílu A4.6 Rozpisu 1 (Tabulka poplatků) (uváděný v kontextu s nadpisy sloupců) má nyní toto znění:

Měna:

Poplatek

Brazilský real:

0,60 BRL

 

 1. Další změny

Části uživatelské smlouvy PayPal byly změněny za účelem vysvětlení stávajícího znění (zejména oddílu 13 (Ochrana kupujícího PayPal) a Rozpisu 1a opravy drobných tiskových chyb. Nepodporujeme například platby v argentinských pesos, takže všechny zbývající odkazy na argentinské pesos byly odstraněny, aby tento bod byl jasný.

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Here™

Datum účinnosti: 19. listopadu 2016
 

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal Here™ najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal. Tento produkt je dostupný pouze pro uživatele sídlící ve Velké Británii.
 

 1. Program ochrany prodejce

Oddíl 14 byl změněn tak, aby bylo objasněno, že transakce PayPal Here již nemají nárok na ochranu prodejce PayPal.  Oddílu 14 má nyní následující znění:
„14. Ochrana prodejce PayPal.

Na transakce PayPal Here se nevztahuje ochrana prodejce PayPal . Přečtěte si také oddíl 4.3 (Riziko vrácení platby, vrácení peněz na kartu a reklamace) uživatelské smlouvy PayPal, abyste pochopili rizika spojená s vrácením platby, vrácením peněz na kartu a reklamacemi vzniklými při přijímání plateb.

 

 1. Další změny

Oddíly týkající se smlouvy o službě PayPal Here™ byly změněny tak, aby bylo objasněno stávající znění (zejména v oddílu 2 (Postup žádosti a schvalování), 3 (Získání, používání a výměna čtečky karet PayPal Here)) a opraveny drobné tiskové chyby.

 

Oznámení o spuštění služby Interchange Plus

Vydáno: 23. června 2016

 

S odkazem na oddíl 10.2 a 10.4 smlouvy o službě PayPal Here a oddíl 2.5 a 2.7 smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu zavede společnost PayPal dne 23. června 2016 strukturu poplatků Interchange Plus pro službu PayPal Here, službu PayPal Website Payments Pro a virtuální terminál. Od okamžiku zavedení začne struktura poplatků Interchange Plus platit podle podmínek příslušné smlouvy, pokud jste si zvolili tuto strukturu poplatků.

 

 

Oznámení o změně uživatelských smluv o službě PayPal Here™

Vydáno: 27. května 2016

Účinnost: 9. června 2016

 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny některých právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k výše uvedenému datu účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) nebo bude ukončena vaše smlouva o službě PayPal HereTM, aniž by vám tím vznikly další náklady.

 

Poplatky za platby kartou American Express podle struktury poplatků Interchange Plus

Snižujeme poplatek za platby z karty American Express podle struktury poplatků Interchange Plus Fee na 2,75 %, pokud obdržíte platbu kartou pomocí čipové karty a kódu PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu nebo jako bezkontaktní transakci. Nová část 10.3 má následující znění:

10.3 Poplatky podle struktury poplatků Interchange Plus

Pokud obdržíte platbu kartou:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce;

Mezibankovní poplatek

(přibližné rozmezí od 0,2 % do 2,0 %)

 

+ 2,50 %

0,00 – GBP 6 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +2,50 %

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +1,75 %

Nad 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +1,25 %

z karty American Express

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce;

2,75 %

bez ohledu na objem plateb, které jste obdrželi

2,75 %

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro:

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

Mezibankovní poplatek

+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

Mezibankovní poplatek
+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

z karty American Express:

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + 0,20 GBP

 

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

 

Vydáno: 4. dubna 2016 (data účinnosti najdete v oznámeních v jednotlivých smlouvách níže)
 

Přečtěte si tento dokument.

Provádíme změny některých právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k výše uvedenému datu účinnosti. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account) nebo bude ukončena vaše smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu nebo o službě PayPal HereTM, aniž by vám tím vznikly další náklady.

 

Důležité informace týkající se změn obecně:

Zavádíme novou strukturu „Interchange Plus“ pro příjem plateb kreditní a debetní kartou pomocí služby PayPal Website Payments Pro, virtuálního terminálu a služby PayPal Here.

Jde o výsledek zavedení nového evropského nařízení o mezibankovních poplatcích a vstoupí v platnost k datu připadajícímu na 9. června 2016 nebo později.

Pokud jsou vám účtovány poplatky podle struktury poplatků Interchange Plus, budou se naše poplatky lišit podle typu použité karty a toho, odkud karta pochází. Při vypořádání prostředků na vaší kreditní nebo debetní kartě může dojít k malému zpoždění. Poplatky za standardní platby PayPal, které obdržíte, se nezmění.

Naše aktuální struktura poplatků se nyní bude nazývat „smíšená struktura poplatků“. Brzy se budete moci přihlásit na svůj účet a tam buď znovu potvrdit svou současnou smíšenou strukturu poplatků, nebo si můžete zvolit novou strukturu poplatků Interchange Plus. V dubnu vám zašleme další sdělení s podrobnými údaji o postupu.

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu

Datum nabytí účinnosti: 9. června 2016

 

Změněnou uživatelskou smlouvu o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím sem nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal. 

Tyto produkty jsou dostupné pouze pro uživatele sídlící ve Velké Británii.

1. Poplatky

Nahrazujeme bod 2 textem, který představuje strukturu poplatků Interchange Plus a smíšenou strukturu poplatků a objasňuje stávající poplatky.  Nové body 2.1 až 2.10 mají následující znění (přičemž text stávajících bodů 2.6 a 2.7 se přesouvá do nových bodů 2.11 a 2.12):

„2. Poplatky

2.1 Postup placení poplatků. Souhlasíte s tím, že zaplatíte poplatky uvedené v této smlouvě k datu jejich splatnosti a bez odpočtů nebo srážek. Opravňujete společnost PayPal (a společnost PayPal může) inkasovat měsíční poplatky nejprve z libovolného dostupného zůstatku na vašem účtu a poté ze způsobu(ů) platby zaregistrovaných pro váš účet. Dále opravňujete společnost PayPal (a společnost PayPal může) inkasovat poplatky za příjem plateb v souvislosti s platbami, které jste obdrželi dříve, než byly dané prostředky připsány na váš účet. Pokud společnost PayPal nebude moci inkasovat z vašeho účtu a jeho způsobu(ů) platby poplatek po splatnosti, můžeme proti vám podniknout kroky uvedené v uživatelské smlouvy pro případ neuhrazených poplatků. 

S výjimkou situací uvedených dále v této smlouvě souhlasíte s tím, že zaplatíte poplatky tak, jak je uvedeno v uživatelské smlouvě.

Poplatky budou účtovány v měně, v jaké byla přijata platba.

Pro další referenci použijte slovník pojmů v oddílu 2.6.

2.2 Měsíční poplatky

Produkt

Měsíční poplatek

Website Payments Pro (včetně expresní platby, rozhraní API pro přímou platbu, virtuálního terminálu a filtrů na ochranu proti podvodům)

20,00 GBP

Pouze virtuální terminál

20,00 GBP

 

2.3 Transakční poplatky za standardní platby PayPal pomocí expresní platby

Pokud obdržíte platbu:

standardní sazba poplatku PayPal je:

sazba obchodníka za službu PayPal je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet PayPal v předchozím kalendářním měsíci je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 2.8) je:

3,4 %

+ pevný poplatek

0,00 GBP – 1 500,00 GBP

3,4 %
+ pevný poplatek

1 500,01 GBP – 6 000,00 GBP

2,9 %
+ pevný poplatek

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

2,4 %
+ pevný poplatek

15 000,01 GBP – 55 000,00 GBP

1,9 %
+ pevný poplatek

Nad 55 000,00 GBP

1,4 %

+ pevný poplatek

 

2.4 Transakční poplatky za platby kartou podle smíšené struktury poplatků

Pokud obdržíte platbu:

standardní sazba poplatku PayPal je:

sazba obchodníka za službu PayPal je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet PayPal v předchozím kalendářním měsíci je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 2.8) je:

z karty (Visa, MasterCard nebo Maestro) pomocí služeb online platby kartou

3,4 %

+ pevný poplatek

0,00 GBP – 1 500,00 GBP

3,4 %
+ pevný poplatek

1 500,01 GBP – 6 000,00 GBP

2,9 %
+ pevný poplatek

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

2,4 %
+ pevný poplatek

Nad 15 000,00 GBP

1,9 %
+ pevný poplatek

 

2.5 Transakční poplatky za platby kartou podle struktury poplatků Interchange Plus

Pokud obdržíte platbu:

standardní sazba poplatku PayPal je:

sazba obchodníka za službu PayPal je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci je::

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 2.8) je:

z karty (Visa, MasterCard nebo Maestro) pomocí služeb online platby kartou

Mezibankovní poplatek
(přibližné rozmezí od 0,2 % do 2,0 %)
+ 2,9 %
+ pevný poplatek

0,00 GBP – 1 500,00 GBP

Mezibankovní poplatek
+ 2,9 %
+ pevný poplatek

1 500,01 GBP – 6 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek
+ 2,4 %
+ pevný poplatek

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek
+ 1,9 %
+ pevný poplatek

Nad 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek
+ 1,4 %
+ pevný poplatek

 

2.6 Slovník pojmů

a. Mezibankovní poplatky stanoví Visa a MasterCard. Jejich rozpětí je přibližně od 0,2 % do 2,0 % a u různých druhů karet se liší (například podle kategorie a značky). Společnost PayPal vám vždy naúčtuje mezibankovní poplatek stanovený společností Visa nebo MasterCard tak, jak je předán bankou obchodníka. Jednotné mezibankovní poplatky se mohou příležitostně změnit. Další informace o mezibankovních poplatcích najdete na webových stránkách společnosti MasterCard a Visa a také v našem zjednodušeném přehledu.

b. Procentuální poplatky (např. 3,4 %) označují částku odpovídající danému procentuálnímu podílu z částky platby.

c. Pevné poplatky vychází z přijaté měny takto:

Argentinské peso:

2,00 ARS

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Australský dolar:

0,30 AUD

Norská koruna:

2,80 NOK

Brazilský real:

0,60 BRL

Filipínské peso:

15,00 PHP

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Polský zlotý:

1,35 PLN

Česká koruna:

10,00 CZK

Ruský rubl:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Dánská koruna:

2,60 DKK

Švédská koruna:

3,25 SEK

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Maďarský forint:

90 HUF

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Izraelský nový šekel:

1,20 ILS

Thajský baht:

11,00 THB

Japonský jen:

40 JPY

Turecká lira:

0,45 TRY

Malajský ringgit:

2 MYR

Britská libra:

0,20 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolar:

0,30 USD

 

2.7 Smíšená struktura transakčních poplatků nebo transakční poplatky Interchange Plus?

Když obdržíte platbu kartou pomocí služeb online platby kartou (včetně platby prostřednictvím rozhraní API pro přímou platbu a virtuálního terminálu):

 1. Smíšená struktura poplatků bude platit, dokud společnost PayPal nezavede strukturu poplatků Interchange Plus (což bude uskutečněno dalším oznámením o tomto zavedení, které společnost PayPal zveřejní na stránce aktualizací zásad dostupné prostřednictvím zápatí Právní požadavky na většině webových stránek společnosti PayPal nejdříve ke dni 9. dubna 2016 („spuštění poplatků Interchange Plus“).,
 2. Po spuštění poplatků Interchange Plus si můžete vybrat strukturu poplatků, která se na vás bude vztahovat, pomocí metod a postupů, které vám může společnost PayPal zpřístupnit před spuštěním poplatků Interchange Plus nebo po něm. Pokud volbu neprovedete, zůstanete u své stávající struktury poplatků.
 3. Strukturu poplatků si můžete vybrat pouze pro své budoucí transakce, nikoli minulé. Struktura poplatků, která bude uplatněna, když obdržíte platbu kartou pomocí libovolné z našich služeb online platby kartou, se uplatní i v případě, že obdržíte platby kartou pomocí služby PayPal HereTM.  To znamená, že pokud si zvolíte, že vám budou účtovány poplatky podle struktury poplatků Interchange Plus, příslušná struktura poplatků Interchange Plus se bude vztahovat na použití služeb online platby kartou i na službu PayPal Here.

 

2.8 Sazba obchodníka

Sazba obchodníka se vztahuje pouze na účty se statusem sazby obchodníka. Sazba obchodníka je podmíněna splněním podmínky způsobilosti, podání žádosti a schválení společností PayPal. Společnost PayPal může jednotlivé žádosti hodnotit případ od případu, a to mimo jiné podle následujících kritérií: kvalifikační měsíční objem prodeje, velikost průměrného nákupního košíku a účet bez pohledávek. Způsobilost k podání žádosti o status sazby obchodníka PayPal (a jeho udržení) vyžaduje, aby účet:

 • byl po celou dobu bez pohledávek, nebyl předmětem vyšetřování; a
 • byla na něj v předchozím kalendářním měsíci připsána celková peněžitá částka vyšší než 1 500,00 GBP.

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte nebo pokud u vašeho účtu existují nevyřešené vrácené platby, může společnost PayPal váš účet převést kdykoliv zpět na standardní sazbu.

Pokud u vašeho účtu dojde k tomuto převodu, budete muset společnost PayPal znovu požádat o přidělení statusu sazby obchodníka PayPal Here .

O sazbu obchodníka pro svůj účet můžete požádat pomocí vyhrazeného online formuláře žádosti po přihlášení na váš účet PayPal. Vezměte na vědomí, že pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti, další můžete podat až po uplynutí třicetidenní lhůty.

 

2.9 Další transakční poplatky

a. Přijímání přeshraničních plateb

Když obdržíte přeshraniční platbu (což pro účely této smlouvy zahrnuje také libovolnou platbu kartou mimo Velkou Británii), souhlasíte s tím, že zaplatíte další procentuální poplatek za přeshraniční platbu tak, jak je uvedeno v tabulce níže (v závislosti na zemi odesilatele).

 Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

Severní Evropa*

0,4 %

Evropa I**

0,5 %

USA/Kanada

1,0 %

Evropa II***

1,3 %

Zbytek světa

1,8 %

* Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

** Belgie, Černá Hora, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, ostrov Man, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán, Velká Británie.

*** Andorra, Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Tento poplatek se nevztahuje na:

 • Poznámka: U přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených mezi (i) účty registrovanými v; nebo (ii) kartami z Evropské unie nebo EHP nebude tento další poplatek připočítáván.
 • platby obdržené z karet využívajících online platební služby v rámci poplatkové struktury Interchange Plus.

b. Neprovedení expresní platby. Pokud neuskutečníte expresní platbu požadovanou v bodě 1 (2) výše, procentuální složky transakčních poplatků stanovených v bodě 2.2 se tím každý jednotlivě zvýší o dalších 0,5 % poté, co vám společnost PayPal zašle 30 dnů předem oznámení. Souhlasíte s tím, že zvýšené poplatky zaplatíte.

c. Další rozikové faktory. Pokud společnost PayPal zjistí, že na váš účet je přijímáno nebo je pravděpodobné, že bude přijato neúměrně vysoké množství stížností zákazníků, vrácených plateb, vrácení peněz na kartu, stížností nebo jiných ukazatelů závažné míry rizika, může společnost PayPal zvýšit procentuální složku vašeho transakčního poplatku až o 5 % poté, co vám zašle 30 dnů předem oznámení o tomto navýšení. Souhlasíte s tím, že pokud nebudete s tímto navýšením souhlasit, ukončíte užívání produktu.

 

2.10 Další poplatky

Aktivita/ událost/ produkt

Poplatek

 1. Nástroj opakovaná platba (volitelná služba)

20,00 GBP měsíčně

 1. Nezískané autorizované transakce

0,20 GBP

za každou úspěšnou, ale nezískanou autorizovanou transakci pomocí služby rozhraní API pro přímou platbu nebo virtuální terminál

 1. Transakce ověření karetního účtu

0,20 GBP

za každou žádost o ověření karetního účtu (u všech transakcí ověření karetního účtu přes rozhraní API pro přímé platby nebo virtuální terminál (pouze Visa a MasterCard). Aby nevznikly pochybnosti, nejsou sem zahrnuty nezískané autorizované transakce.

 

2.11 Transakce MasterCard. Další informace o pravidlech a sazbách pro karty MasterCard najdete na: http://www.mastercard.com/us/merchant/index.html.

2.12 Měsíční přehledy o transakčních nákladech. Společnost PayPal bude zpřístupňovat měsíční přehledy o transakčních nákladech (včetně mezibankovních poplatků) za karetní transakce, které zpracováváte prostřednictvím služby PayPal Website Payments Pro a virtuálního terminálu. Tyto přehledy lze stáhnout z vašeho účtu PayPal. Tyto přehledy nezahrnují standardní platby PayPal.
 

2.  Vypořádání karetních plateb

Přidáváme nový bod 3, abychom objasnili způsob, jakým budou vypořádávány karetní platby účtované podle struktury poplatků Interchange Plus. Všechny následné body ve smlouvě o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu budou přečíslovány.  Nový bod 3 má toto znění:

3. Vypořádání plateb kartou podle struktury poplatků Interchange Plus

Souhlasíte s tím, že když pro vás společnost PayPal obdrží platbu kartou, může tyto prostředky zadržet na vašem rezervním účtu a vy tím dáváte příkaz k platbě, kterým nařizujete společnosti PayPal, aby tyto prostředky uhradila na váš platební účet až v pracovní den, kdy společnost PayPal obdrží informaci o mezibankovním poplatku vztahujícím se na platbu kartou, přičemž prostředky vám pak budou od tohoto okamžiku k dispozici na vašem platebním účtu.  Po dobu, kdy budou prostředky drženy na vašem rezervním účtu, se bude transakce v údajích o vašem účtu zobrazovat jako „čekající na zpracování”. Společnost PayPal nepovažuje výnos z karetní platby na vašem rezervním účtu za prostředky, se kterými můžete disponovat, dokud společnost PayPal neobdrží od našeho zpracovatele informaci o platném mezibankovním poplatku (což může být do následujícího pracovního dne po dni, kdy majitel karty zahájil platbu kartou).

 

3. Parita mezi způsoby platby

Odstraňujeme bod 1.3 o paritě mezi způsoby platby.

 

4.  Definice

Změnili jsme stávající bod 9 (Definice) (který se stává novým bodem 10), čímž jsme nahradili stávající definici „služeb online platby kartou“ a přidali definici „standardních plateb PayPal“.  Nové definice zní:

„Služby online platby kartou: Funkce poskytovaná online společností PayPal tak, aby obchodníkům umožňovala přijímat platby přímo z karty plátce (aniž by prostředky procházely přes účet PayPal plátce), aniž by karta byla přítomna na webových stránkách nebo na jiném prodejním místě.  Služby online platby kartou jsou nedílnou součástí produktů, např. rozhraní API pro přímou platbu a virtuálního terminálu.  PayPal HereTM není službou online platby kartou, protože karta je přítomna na fyzickém prodejním místě.“

„Standardní platby PayPal: Všechny platby, které obdržíte z jiného účtu PayPal, nebo platby prostřednictvím volitelné služby účtu PayPal.“

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Here

Datum nabytí účinnosti: 9. června 2016

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal Here™ najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal. Tento produkt je dostupný pouze pro uživatele sídlící ve Velké Británii.

1. Poplatky

Nahrazujeme oddíl 10 ustanoveními, která představují strukturu poplatků Interchange Plus a smíšenou strukturu poplatků a objasňují stávající poplatky.  Nový oddíl 10 má toto znění:

„10. Poplatky

S výjimkou případů uvedených dále v této části souhlasíte s tím, že uhradíte poplatky stanovené pro obchodní účty uživatelskou smlouvou.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte následující poplatky za následující platby přijaté prostřednictvím aplikace PayPal Here:

 

10.1 Poplatky za platby z účtu PayPal pomocí funkce PayPal, platby na základě umístění

Pokud obdržíte platbu:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

z jiného účtu PayPal pomocí funkce PayPal, platby na základě umístění

2,75 %

0,00 GBP – 6 000,00 GBP

2,75 %

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

2 %

Nad 15 000,00 GBP

1,5 %

 

10.2 Poplatky podle smíšené struktury poplatků

Pokud obdržíte platbu kartou:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce

2,75 %

0,00 GBP – 6 000,00 GBP

2,75 %

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

2 %

Nad 15 000,00 GBP

1,5 %

z karty Visa, MasterCard Maestro nebo American Express:

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

3,4 %

+ 0,20 GBP

bez ohledu na objem plateb, které jste obdrželi

3,4 %
+0,20 GBP

z karty American Express:
 

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
   
 • jako bezkontaktní transakce

2,75 %

2,75 %

 

10.3 Poplatky podle struktury poplatků Interchange Plus

Pokud obdržíte platbu kartou:

standardní sazba poplatku PayPal Here je:

sazba obchodníka za službu PayPal Here je:

kde souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce,

je:

sazba obchodníka za poplatek za službu PayPal Here (po splnění dalších podmínek v tomto oddílu 10) je:

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro

 • pomocí čipové karty s kódem PIN pro čtečku karet PayPal Here, funkce čipové karty a podpisu
 • jako bezkontaktní transakce; nebo

Mezibankovní poplatek

(přibližné rozmezí od 0,2 % do 2,0 %)

+ 2,50 %

0,00 – GBP 6 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +2,50 %

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +1,75 %

Nad 15 000,00 GBP

Mezibankovní poplatek +1,25 %

z karty Visa, MasterCard nebo Maestro:

 • jako transakce zadaná přes klávesnici; nebo
 • protažením magnetického proužku karty

Mezibankovní poplatek

+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

bez ohledu na objem plateb, které jste obdrželi

Mezibankovní poplatek
+ 3,15 %

+ 0,20 GBP

z karty American Express

3,4 % + 0,20 GBP

3,4 % + 0,20 GBP

 

a. Mezibankovní poplatky stanoví Visa a MasterCard. Jejich rozpětí je přibližně od 0,2 % do 2,0 % a u různých druhů karet se liší (například podle kategorie a značky). Společnost PayPal vám vždy účtuje mezibankovní poplatek stanovený společností Visa nebo MasterCard a tak, jak je předán bankou obchodníka. Jednotné mezibankovní poplatky se mohou příležitostně změnit. Další informace o mezibankovních poplatcích najdete na webových stránkách společnosti MasterCard a Visa a také v našem zjednodušeném přehledu.

b. Procentuální poplatky (např. 3,40 %) označují částku odpovídající danému procentuálnímu podílu z částky platby.

 

10.4 Smíšená struktura transakčních poplatků nebo transakční poplatky Interchange Plus?

Když obdržíte platby kartou prostřednictvím služby PayPal Here:

 1. Smíšená struktura poplatků bude platit dokud společnost PayPal nezavede strukturu poplatků Interchange Plus (což bude uskutečněno dalším oznámením o tomto zavedení, které společnost PayPal zveřejní na stránce aktualizací zásad dostupné prostřednictvím zápatí Právní požadavky na většině webových stránek společnosti PayPal nejdříve ke dni 9. dubna 2016) („spuštění poplatků Interchange Plus”).
 2. Po spuštění poplatků Interchange Plus si můžete vybrat strukturu poplatků, která se na vás bude vztahovat, pomocí metod a postupů, které vám může společnost PayPal zpřístupnit před spuštěním poplatků Interchange Plus nebo po něm. Pokud volbu neprovedete, zůstanete u své stávající struktury poplatků.
 3. Strukturu poplatků si můžete vybrat pouze pro své budoucí transakce, nikoli minulé. Struktura poplatků, která bude uplatněna, když obdržíte platbu kartou pomocí služby PayPal HereTM, se uplatní i v případě, že obdržíte platby kartou podle smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro nebo smlouvy o virtuálním terminálu.  To znamená, že pokud si zvolíte, že vám budou účtovány poplatky podle struktury poplatků Interchange Plus, příslušná struktura poplatků Interchange Plus bude platit, když obdržíte platbu kartou podle smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a smlouvy o virtuálním terminálu a této smlouvy.

 

10.5 Podmínky pro sazbu obchodníka za službu PayPal Here

Sazba obchodníka za službu PayPal Here se vztahuje pouze na účty se statusem sazby obchodníka se službou PayPal Here. Sazba obchodníka se službou PayPal Here je podmíněna splněním podmínky způsobilosti, podání žádosti a schválení společností PayPal. Společnost PayPal může jednotlivé žádosti hodnotit případ od případu, a to mimo jiné podle následujících kritérií: kvalifikační měsíční objem prodeje, velikost průměrného nákupního košíku a účet bez pohledávek.

Způsobilost k podání žádosti o status sazby obchodníka se službou PayPal Here (a jeho udržení) vyžaduje, aby účet:

 • byl po celou dobu bez pohledávek, nebyl předmětem vyšetřování; a
 • byla na něj v předchozím kalendářním měsíci připsána celková peněžitá částka vyšší než 1 500,00 GBP:
  • přes aplikaci PayPal Here; a
  • jako platby za obchodní transakce.

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte nebo pokud u vašeho účtu existují nevyřešená vrácení platby, může společnost PayPal váš účet převést kdykoliv zpět na standardní sazbu služby PayPal Here.

Pokud u vašeho účtu dojde k tomuto převodu, budete muset společnost PayPal znovu požádat o přidělení statusu sazby obchodníka PayPal Here .

O sazbu obchodníka PayPal Here pro svůj účet můžete požádat pomocí vyhrazeného online formuláře žádosti po přihlášení na váš účet PayPal. Vezměte na vědomí, že pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti, další můžete podat až po uplynutí třicetidenní lhůty.

Status sazby obchodníka PayPal Here vás opravňuje také k tomu, abyste využívali výhod statusu sazby obchodníka pro obchodní transakce podle uživatelské smlouvy PayPal s vícestupňovými hodnotami založenými na souhrnné částce plateb přijatých na váš účet za předchozí kalendářní měsíc:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce po splnění dalších podmínek podle uživatelské smlouvy.

 

10.6 Další transakční poplatky

Poplatky uvedené v tabulce výše se zvýší o dodatečný přeshraniční poplatek za obchodní transakce (jak je uvedeno v příslušné tabulce v Rozpisu 1 uživatelské smlouvy PayPal), pokud karta plátce nebo účet PayPal pocházejí z místa mimo území Velké Británie.

Tento přeshraniční poplatek se nevztahuje na platby kartou přijaté podle struktury poplatků Interchange Plus. Avšak přeshraniční poplatek se vždy vztahuje na platby kartou provedené pomocí karet American Express (i v případě, že jsou přijaty na základě struktury poplatků Interchange Plus).

Neexistuje žádný poplatek pro používání aplikace PayPal Here ke správě záznamů hotovostních a šekových plateb, které jste přijali.

Poplatky předepsané v tomto bodě 10 se mohou změnit provedením změn této smlouvy.

2. Vypořádání karetních plateb

Přidáváme nový oddíl 11, abychom objasnili způsob, jakým budou vypořádávány karetní platby účtované podle struktury poplatků Interchange Plus. Všechny následné body ve smlouvě o platbách PayPal HereTM budou přečíslovány.  Nový oddíl 11 má toto znění:

11. Vypořádání plateb kartou podle struktury poplatků Interchange Plus.
Souhlasíte s tím, že když pro vás společnost PayPal obdrží platbu kartou, může tyto prostředky zadržet na vašem rezervním účtu a vy tím dáváte příkaz k platbě, kterým nařizujete společnosti PayPal, aby tyto prostředky uhradila na váš platební účet až v pracovní den, kdy společnost PayPal obdrží informaci o mezibankovním poplatku vztahujícím se na platbu kartou, přičemž prostředky vám pak budou od tohoto okamžiku k dispozici na vašem platebním účtu.  Po dobu, kdy budou prostředky drženy na vašem rezervním účtu, se bude transakce v údajích o vašem účtu zobrazovat jako „čekající na zpracování”. Společnost PayPal nepovažuje výnos z karetní platby na vašem rezervním účtu za prostředky, se kterými můžete disponovat, dokud společnost PayPal neobdrží od našeho zpracovatele informaci o platném mezibankovním poplatku (což může být do následujícího pracovního dne po dni, kdy majitel karty zahájil platbu kartou).

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 6. ledna 2016 (datum účinnosti najdete v jednotlivých smlouvách níže)
 

Přečtěte si tento dokument.

 

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k výše uvedenému datu. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

 

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji.

 

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy
 


Oznámení o změnách smlouvy s uživatelem služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 23. března 2016

 

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 1. SEPA (pro uživatele s registrovanou adresou v Litvě)

  Oddíl 3.7 (Bankovní převody) byl změněn tak, aby odrážel skutečnost, že uživatel s registrovanou adresou v Litvě (spolu s uživateli, kteří mají registrovanou adresu na Kypru, v Estonsku, Řecku, Irsku, Lotyšsku, na Maltě, Slovensku a ve Slovinsku) bude mít možnost po dalším oznámení, které mu společnost PayPal zašle po datu nabytí účinnosti, moci platit pomocí svých bankovních účtů nebo provádět elektronické převody ze svých bankovních účtů na společnost PayPal prostřednictvím přímo platby SEPA. Příslušný odstavec oddílu 3.7 má nyní následující znění (přidaný text je podtržený):


  „Pro uživatele s registrovanou adresou na Kypru, v Estonsku, Řecku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, na Maltě, Slovensku a ve Slovinsku: Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) je iniciativou Evropské komise a evropského bankovního sektoru, jejichž cílem je efektivnější provádění transakcí v rámci Evropské unie. Po zavedení souhlasu s inkasem SEPA společností PayPal udělíte společnosti PayPal pokaždé, když u ní zaregistrujete bankovní účet nebo poprvé zaplatíte prostřednictvím nového bankovního účtu, souhlas s inkasem SEPA. Budete mít možnost kdykoli získat přístup k tomuto souhlasu a referenčnímu číslu souhlasu (MRN) na vašem profilu účtu PayPal a tento souhlas ve vztahu k budoucím transakcím zrušit.“
 2. Informace pro zákonné zástupce nezpůsobilých nebo zemřelých majitelů účtu

  Oddíl 7.1 byl změněn tak, aby bylo objasněno, že zákonní zástupci nezpůsobilých nebo zemřelých majitelů účtu se na nás mohou obrátit o pomoc se správou dotyčných účtů.  V souladu s výše uvedeným má sekce 7.1 toto znění (přidaný text je podtržený):

  „7.1 Doba platnosti a postup zrušení vašeho účtu. Doba platnosti této smlouvy trvá po dobu od okamžiku vaší úspěšné registrace k účtu PayPal do okamžiku jejího ukončení z libovolného důvodu. S výjimkou ustanovení uvedených v oddílu 7.2 můžete svůj účet a tuto smlouvu kdykoli ukončit tak, že se přihlásíte ke svému účtu, kliknete na kartu „Profil”, poté na odkaz „Zrušit účet“ a následně budete postupovat podle pokynů. Při zrušení účtu zrušíme všechny transakce čekající na zpracování a přijdete o veškeré zůstatky související se zvláštními způsoby platby. Svůj zůstatek si musíte vybrat nejpozději při zrušení vašeho účtu a ukončení této smlouvy. Další informace o postupu zrušení vašeho účtu naleznete v našem centru nápovědy PayPal, které je přístupné přes webové stránky společnosti PayPal.  Jste-li zákonným zástupcem majitele účtu nezpůsobilého k právním úkonům nebo zemřelého, obraťte se na centrum nápovědy PayPal, které vám poskytne pomoc.“
 3. Zakázané aktivity – propojené účty

  Podle oddílu 9.1k je zakázanou aktivitou řídit účet, který je propojený s jiným účtem, který je zapojen do zakázané aktivity. Oddíl 9.1.k byl změněn tak, aby bylo objasněno, co je považováno za vzájemné propojení účtů. Změněný oddíl 9.1.k má následující znění (uvedeno v kontextu s příslušnou částí výchozího oddílu 9.1 a podtrženým přidaným textem):

  9.1 Zakázané aktivity. V souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, vašeho účtu nebo služeb či v průběhu vaší součinnosti se společností PayPal, uživatelem nebo třetí stranou nebudete:


  k. Nepovedete účet, který je propojen s jiným účtem zapojeným do některé z těchto zakázaných aktivit (pro účely tohoto bodu 9.1.k je účet považován za „propojený” s jiným účtem, pokud má společnost PayPal důvod se domnívat, že jsou oba účty vedeny toutéž právní subjektivitou nebo skupinou právních subjektivit (mimo jiné včetně jednotlivců),což je pravděpodobnější, pokud oba účty sdílejí určité atributy, mimo jiné včetně zaznamenaného stejného uživatelského jména, e-mailové adresy, způsobu platby (např. bankovního účtu) a/nebo zaznamenaného ID používaného k přijímání služeb od partnerů společnosti PayPal (např. ID na portálu eBay ));”
 4. Ochrana prodejce

  Společnost PayPal nyní může vyloučit z pokrytí podle programu ochrany prodejce všechny „neautorizované platby“ iniciované v prostředí, které nehostuje služba PayPal.  Oddíl 11.1.a byl změněn tak, aby popisoval uvedenou výjimku, a má nyní následující znění (uvedeno v kontextu s oddílem 11.1 a podtrženým přidaným textem):

  „11.1 Co je ochrana prodejce PayPal?

  Pokud jste příjemcem platby provedené zákazníkem („příjemce platby“), můžeme vám proplatit částku za reklamaci, za vrácení peněz na kartu nebo za vrácení platby na základě následujících důvodů:

  a. Vrácení platby nebo vrácení peněz na kartu bylo provedeno z toho důvodu, že se jednalo o „neautorizovanou platbu“ (s výjimkou všech „neautorizovaných plateb“ provedených v prostředí, které nehostuje služba PayPal); nebo

  b. Vrácení platby nebo vrácení peněz na kartu bylo provedeno z důvodu, že zboží „nebylo doručeno“,

  přičemž služba PayPal od vás obdrží doklad o tom, že položka byla odeslána nebo doručena v souladu s níže uvedenými požadavky, s výhradou dalších ustanovení této sekce 11 (včetně požadavků na způsobilost v sekci 11.6).
 5. Chyby a neautorizované transakce

  Když oznamujete společnosti PayPal „neoprávněný přístup k účtu“, máte podle podmínek oddílu 12 určitá práva.  „Neoprávněný přístup k účtu“ zahrnuje situaci, kdy někdo převedl nebo by mohl převést peníze z vašeho účtu bez vašeho povolení podle oddílu 12.1(v). Změnili jsme oddíl 12.1(v) tak, aby bylo zajištěno, že „neoprávněný přístup k účtu“ zahrnuje také situaci, kdy propojíte svůj účet s externí platformou za účelem provádění plateb z dané platformy a určité platby z této platformy jsou prováděny bez vašeho povolení.  Změněný oddíl 12.1(v) má toto znění (kvůli kontextu uvedeno se zobrazením předchozí formulace a podtrženými změnami):

  „12.1 Odhalování chyb a neautorizovaných transakcí. Historii svých transakcí si můžete kdykoliv prohlédnout tak, že se přihlásíte ke svému Účtu na webových stránkách PayPal a kliknete na kartu „Historie“. Je velmi důležité, abyste ihned vyrozuměli společnost PayPal, pokud máte důvod se domnívat, že došlo k následujícím aktivitám: (i) z vašeho účtu byla odeslána neoprávněná transakce; (ii) došlo k neoprávněnému přístupu k vašemu účtu; (iii) vaše heslo nebo kód PIN byly ohroženy; (iv) došlo ke ztrátě, odcizení nebo deaktivací některého zařízení, které používáte k přístupu ke službám; nebo (v) někdo bez vašeho povolení převedl nebo by mohl převést peníze z vašeho účtu  (to zahrnuje také případ, kdy propojíte svůj účet s platformou třetí strany (včetně webu nebo aplikace), abyste mohli provádět platby přímo z této platformy, ale z vašeho účtu je přes tuto platformu provedena platba za transakci, kterou jste nezadali) (dále souhrnně označeno jako „Neoprávněný přístup k účtu”)…”
 6. Ochrana kupujícího PayPal – vaše zákonná práva

  K oddílu 13.1 přidáváme krátké prohlášení objasňující, že ochrana kupujícího PayPal nemá vliv na zákonná práva vůči příjemci platby.  Takto změněný oddíl 13.1 má následující znění (změny jsou podtržené):

  “…

  Ochrana kupujícího PayPal není zárukou na žádný produkt ani službu. Neposkytuje vůbec žádné záruky.  Ochrana kupujícího Paypal nemá vliv na vaše zákonná práva vůči příjemci platby.  Vezměte na vědomí také oddíl 13.2 níže (Je ochrana kupujícího PayPal pro mě tou pravou?).

  …“
 7. Ochrana kupujícího PayPal – podmínky peněžní náhrady:

  Oddíl 13.4.a.9 byl změněn tak, aby bylo objasněno, že pro všechny uživatele sídlící v příslušných zemích (nikoli pouze uživatele sídlící ve Velké Británii) není nákup libovolné sázky (buď formou sázky, nebo investice na výsledek, nebo jinak) a veškerých ostatních možností zisku z herní aktivity způsobilým k nároku na peněžní náhradu dle ochrany kupujícího PayPal.  Oddíl 13.4.a.9 má nyní toto znění (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením):

  „13.4 Podmínky peněžní náhrady

  Podle ochrany kupujícího PayPal vám může být poskytnuta peněžní náhrada za problém s nákupem pouze v případě, že jsou splněny následující požadavky:

  a. Váš nákup je způsobilý. Nákupy většiny zboží a služeb jsou způsobilé (včetně letenek, nehmotných věcí, jako jsou přístupová práva k digitálnímu obsahu nebo jiné licence); výjimku tvoří nákupy následujících položek:


  9. sázek (buď formou sázky, nebo investice na výsledek, nebo jinak) a veškerých ostatních možností zisku z herní aktivity.“
 8. Další změny

  Části smlouvy s uživatelem služby PayPal byly změněny za účelem vysvětlení stávajícího znění (zejména oddílu 13 (Ochrana kupujícího PayPal) a Rozpisu 1a opravy drobných tiskových chyb.

 

Oznámení o změnách zásad ochrany osobních údajů služby PayPal

Datum nabytí platnosti: 23. února 2016

 

Změněné zásady ochrany osobních údajů PayPal najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 1. Jak sdílíme informace s ostatními třetími stranami

  Oddíl 6 byl změněn tak, aby byl objasněn důvod, proč společnost PayPal uvádí ve svých zásadách ochrany osobních údajů seznam externích poskytovatelů obchodních služeb a obchodních partnerů, kterým můžeme sdělovat vaše údaje.

  Oddíl 6 byl také změněn tak, aby odrážel změnu způsobu, jakým bude společnost PayPal aktualizovat seznam těchto třetích stran. Společnost PayPal bude nyní aktualizovat uvedený seznam každé čtvrtletí daného roku (1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října). K uvedeným čtvrtletním termínům byste si měli seznam přečíst. Po uplynutí 30 dnů od daného čtvrtletního termínu se bude mít za to, že jste se změnami uvedenými v seznamu souhlasili.  Pokud máte proti těmto změnám námitky, můžete svůj účet zrušit a přestat naše služby používat.

  První tři odstavce oddílu 6 mají nyní toto znění:

  „Stejně jako většina bank nebo poskytovatelů finančních či platebních služeb spolupracuje společnost PayPal s externími poskytovateli služeb, kteří pro nás zajišťují důležité funkce, které nám umožňují nabízet snadnější, rychlejší a bezpečnější způsob provádění plateb, a také s dalšími obchodními partnery. Čas od času jim musíme poskytnout údaje o uživatelích, aby tyto služby mohly být poskytovány.

  Lucemburské zákony, které se vztahují na nakládání společnosti PayPal s daty uživatelů (ochrana údajů a bankovní tajemství), obecně vyžadují vyšší stupeň transparentnosti než většina ostatních zákonů EU. Proto společnost PayPal na rozdíl od naprosté většiny poskytovatelů internetových služeb nebo finančních služeb v EU uvádí ve svých zásadách ochrany osobních údajů externí poskytovatele služeb a obchodní partnery, kterým můžeme poskytovat vaše data uživatelů, spolu s účelem poskytnutí a druhem poskytnutých údajů. Odkaz na tyto třetí strany najdete zde a také v odstavcích a, b, d a g níže.  Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů a držením účtu u společnosti PayPal nám udělujete výslovný souhlas s přenosem vašich údajů těmto třetím stranám k uvedeným účelům.


  PayPal může aktualizovat seznam výše uvedených třetích stran každé čtvrtletí (1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října). PayPal začne s přenosem nových typů údajů nebo s přenosem údajů novým subjektům nebo k novým účelům uvedeným v aktualizaci až po 30 dnech od data zveřejnění seznamu prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů. Seznam na webových stránkách PayPal byste měli každého čtvrt roku ve výše uvedených dnech kontrolovat. Pokud proti novým zpřístupněním údajů nebudete mít námitky do 30 dnů od zveřejnění aktualizovaného seznamu třetích stran, budeme to považovat za váš souhlas se změnami seznamu a těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet zrušit a přestat naše služby používat.“

  V tabulce níže najdete informace o třetích stranách, nový účel nebo druhy údajů, které byly přidány do seznamu. Přístup k úplnému seznamu třetích stran můžete získat zde.

Kategorie

Název strany a jurisdikce (v závorkách)

Účel

Sdělované údaje

Marketing a styk s veřejností

ThreatMetrix Inc. (USA)

Za účelem získávání informací o rizicích v souvislosti s adresou IP a zařízeními, ze kterých zákazníci používají službu PayPal, a výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb.

Informace o adrese IP a hardwaru zařízení (ID zařízení, adresa IP uživatele a soubory cookie.) E-mailová adresa a další údaje získané během registrace.

Marketing a styk s veřejností

Akamai Technologies Inc. (USA)

Síť pro dodávání obsahu – za účelem dodávání obsahu stránek PayPal z místních serverů uživatelům. Také za účelem získávání informací o rizicích v souvislosti s adresami IP a zařízeními, ze kterých zákazníci používají službu PayPal, a výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb.

Informace o adrese IP a hardwaru zařízení (ID zařízení, adresa IP uživatele, soubory cookie.) Situace ohledně adresy IP.

Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům

Soda Software Labs Limited (Velká Británie), Aire Labs Limited (Velká Británie), Biz Equity LLC (USA), Bizequity Limited (Velká Británie), DueDil Limited (Velká Británie), Creditsafe (Velká Británie), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (Velká Británie), Yodlee Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti, ověření spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem nebo kreditní či debetní kartou, pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), vyhodnocení rizik u zákazníka a kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, pomoci s vymáháním dluhu, správy účtů PayPal a provádění statistických analýz, provádění výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a kontroly systému.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (v případě potřeby) a relevantní informace o transakcích (v případě potřeby). Všechny informace předložené při žádosti o produkt nebo funkci účtu (včetně informací získaných z účtů na sociálních médiích nebo údajů o online reputaci.)

Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům

Národní registr dlužníků (Rusko)

Za účelem získání údajů o firmě kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, např. ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví. Za účelem pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, pomoci s vymáháním dluhu, správy účtů PayPal a provádění statistických analýz, provádění výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a kontroly systému.

Registrační číslo společnosti, název a adresa firmy, jméno, adresa, datum narození ředitelů, obchodní názvy, seznam společností, do kterých jsou ředitelé zapojeni, datum založení nebo registrace společnosti,

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Velká Británie), The Sage Group plc (Velká Británie), Xero (UK) Limited, Xero Inc. (USA)

Za účelem získání údajů kvůli vyhodnocení rizik a pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, pomoci s vymáháním dluhu, správy účtů PayPal a provádění statistických analýz, provádění výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a kontroly systému.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (v případě potřeby) a relevantní informace o transakcích (v případě potřeby).

Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Velká Británie), The Sage Group plc (Velká Británie), Xero (UK) Limited, Xero Inc. (USA)

Za účelem získání údajů kvůli vyhodnocení rizik a pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka (mimo jiné i v souvislosti s úvěrovými produkty nabízenými společností PayPal), kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, pomoci s vymáháním dluhu, správy účtů PayPal a provádění statistických analýz, provádění výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb a kontroly systému.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, délka pobytu na této adrese, doklad totožnosti, právní forma, délka obchodní činnosti, registrační číslo společnosti, DIČ, způsob platby včetně údajů o bankovním účtu a kreditní či debetní kartě (v případě potřeby) a relevantní informace o transakcích (v případě potřeby).

Outsourcing zákaznického servisu

Lithium Technologies Inc. (USA)

Za účelem poskytování zákaznického servisu pro zákazníky, kteří se na společnost PayPal obracejí přes sociální média.

K informacím uváděným zákazníkem prostřednictvím sociálních médií může patřit jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, uživatelská jména na sociálních médiích, stručné a omezené nebo kompletní informace o způsobu platby (v závislosti na případu), datum vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy transakcí a přehledy pro zákazníka, korespondence v souvislosti s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích.

Marketing

PaketPLUS Marketing GmbH

Správa marketingových kampaní, distribuce letáků obchodníkům a návazné kroky po kampaních.

Jméno spotřebitele, místo, povaha a rozsah podvodu na účtu, název firmy

Výzkum trhu

Eye square GmbH (Německo)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu

Obchodní partnerství

Harrow Council (Velká Británie)

Vyplácení peněžních prostředků příjemcům prostřednictvím služby PayPal

Všechny údaje o účtu

Operační služby

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Zpracování plateb PayPal a poskytování zákaznické podpory jménem obchodníka.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené, data vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích na účtu

Operační služby

Globalcollect (Nizozemsko)

Zpracování transakcí PayPal, zajištění vypořádání peněžních prostředků mimo systém PayPal a výkaznictví.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené, data vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích na účtu

Marketing a styk s veřejností

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irsko), DoubleClick Europe Ltd (Velká Británie), DoubleClick, divize společnosti Google, Inc.

Za účelem pomoci s identifikací chování na webových stránkách PayPal a v mobilní aplikaci s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu, za účelem pomoci s efektivním vedením a optimalizací kampaní ve stolních počítačích a mobilních zařízeních i jinde na webu a realizace cílených reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům. Reklamní ID a ID zařízení pro segmenty uživatelských skupin založených na chování aplikace, šifrovaná e-mailová adresa spojená s uživateli PayPal (bez označení vztahu k účtu).

Marketing a styk s veřejností

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Francie)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům.

Marketing a styk s veřejností

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irsko) a Twitter, Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Reklamní ID a ID zařízení pro segmenty uživatelských skupin založených na chování aplikace, šifrovaná e-mailová adresa spojená s uživateli PayPal (bez označení vztahu k účtu). Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům.

Marketing a styk s veřejností

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Německo), Conversant International Ltd. (Irsko)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem identifikace návštěvníků a jejich přesměrování prostřednictvím reklamních kampaní na míru.

Hashované ID účtu PayPal (v případě potřeby) a ID zařízení používané konkrétní osobou, obsah realizovaných reklam a segmentace skupiny uživatelů pro reklamní účely.

Marketing a styk s veřejností

StrikeAd UK Ltd. (Velká Británie), Criteo Ltd. (Velká Británie), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapur), Tapjoy Inc (USA), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi (Velká Británie), Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, divize společnosti Oracle Inc., Criteo SA (Francie), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně společnosti PayPal.

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení k segmentaci skupin uživatelů pro marketingové účely.

Marketing a styk s veřejností

Alliance Data FHC, Inc., obchoduje jako Epsilon International nebo Epsilon Communication Solutions, S.L

Za účelem provádění odchozí komunikační kampaně mimo jiné včetně e-mailu a oznámení typu push.

Kontaktní informace mimo jiné včetně jména, e-mailu, telefonního čísla. Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID. Obsah komunikace pro konkrétní uživatele a případně segmentace skupiny, do které taková osoba patří, pro účely komunikace.

Marketing a styk s veřejností

Adjust GmbH (Německo)

Za účelem pomoci s identifikací chování v mobilní aplikaci s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu, za účelem pomoci s efektivním vedením a optimalizací kampaní pro mobilní zařízení na sociálních sítích i jinde na webu

Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, události v mobilní aplikaci ohledně použití mobilní aplikace konkrétním uživatelem (mimo jiné včetně přihlašovacích údajů, úspěšného dokončení transakce), ale ne údaje o platbě a finanční informace. Obsah reklam pro konkrétní uživatele a případně segmentace skupiny, do které taková osoba patří, pro reklamní účely.

Marketing a styk s veřejností

Visual IQ, Inc (USA)

Měření mezi zařízeními nebo kanály

Reklamní ID a ID zařízení pro segmenty uživatelských skupin založených na chování aplikace, šifrovaná e-mailová adresa spojená s uživateli PayPal (bez označení vztahu k účtu). Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům.

Obchodní partnerství

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (Velká Británie)

Marketing a řízení umožňující společnosti PayPal pracovat s produkty třetích stran, jako je např. Vodafone Wallet

Jméno, příjmení, fakturační adresa (název ulice, číslo domu, město, stát, PSČ, země), ID smlouvy o fakturaci, ID plátce, daný způsob platby, CMID nebo ID metadat klienta, e-mailová adresa

Zpracovatel plateb

Carta Financial Services Limited (Velká Británie)

Zpracování plateb umožňující společnosti PayPal pracovat s produkty třetích stran, jako je např. Vodafone Wallet

Jméno, příjmení, fakturační adresa (název ulice, číslo domu, město, stát, PSČ, země), ID smlouvy o fakturaci, ID plátce, daný způsob platby, CMID nebo ID metadat klienta, e-mailová adresa

Partner

Cloud IQ (Velká Británie)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, rozdělení objemu vnitrostátních a mezinárodních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě k platbě

Partner

WebInterpret (Francie)

Poskytování pomoci se službami PayPal firemním zákazníkům

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní čísla, kontaktní e-mailové adresy, webové stránky, oblast podnikání, počet transakcí v rámci služby PayPal, objem transakcí v rámci služby PayPal, rozdělení objemu vnitrostátních a mezinárodních transakcí, údaje o přepravě, údaje o kartě k platbě

Marketing a styk s veřejností

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Velká Británie)

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek, reklamami a e-maily zasílanými uživatelům.

Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům

Creditsafe UK

Za účelem získání údajů o firmě kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, např. ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví.

Registrační číslo společnosti, název a adresa firmy, jméno, adresa, datum narození ředitelů

Agentury

Agentury pro ochranu osobních údajů sídlící v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Za účelem poskytovat uvedeným agenturám informace v rámci jejich pravomocí (na vyžádání) a odpovídat na dotazy nebo reagovat na vyšetřování zahájené uživateli či jinými zainteresovanými stranami v zemích, kde mají jurisdikci.

Všechny údaje o účtu

 

 1. Další změny

  Oddíl 2 zásad ochrany osobních údajů služby PayPal byl změněn za účelem vysvětlení stávajícího znění.

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu

Datum nabytí účinnosti: 23. března 2016

 

Změněnou uživatelskou smlouvu o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy po kliknutí sem nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.  Tento produkt je dostupný pouze pro uživatele sídlící ve Velké Británii.

 

1. Další poplatky za specifické funkce – Poplatky za příjem plateb za přeshraniční transakce

Poplatky za příjem plateb za přeshraniční transakce jsou i nadále určovány regionem, v němž je registrován účet PayPal odesilatele. Regiony odesilatelů přeshraničních poplatků (a země, které tyto regiony tvoří) byly přeskupeny a poplatky byly změněny, takže obsah první položky v tabulce v oddílu 2.3 (Poplatky – další poplatky za specifické funkce) má toto znění (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením a podtrženými změnami):

 

„2. Poplatky

3. Další poplatky za specifické funkce. Souhlasíte také s tím, že zaplatíte následující poplatky:
 

Funkce

Poplatky

Přeshraniční platby: Dodatečný poplatek za přijetí platby: (i)  z účtu s jinou národností účtu (jak je definovaná níže)) ; nebo (ii) je-li karta plátce vystavena mimo území Velké Británie

Poznámka: U přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených: (i) mezi účty registrovanými v; nebo (ii) kartami z; EU nebo EHP nebude tento další poplatek připočítáván.

Následující procentuální podíl platby, který jste obdrželi (podle země odesilatele):

Země odesilatele

Další poplatek

Severní Evropa*

0,4 %

Evropa I**

0,5 %

USA/Kanada

1,0 %

Evropa II***

1.%

Zbytek světa

1.%

* Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

** Rakousko, Belgie, Normanské ostrovy, Kypr, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Německo, Gibraltar, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Portugalsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie, Vatikán.

*** Andorra, Albánie,
Bělorusko, Bosna & Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

 

2. Další změny

Části smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu byly změněny za účelem vysvětlení stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb..

 

Oznámení o změně smlouvy o službě PayPal Here™

Datum nabytí účinnosti: 23. března 2016

 

Změněnou uživatelskou smlouvu PayPal Here™ najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal. Tento produkt je dostupný pouze pro uživatele sídlící ve Velké Británii.

 

1. Sazba obchodníka PayPal Here

Tabulka poplatků za sazbu obchodníka PayPal Here v oddílu 10 smlouvy o službě PayPal Here byla aktualizována tak, aby odrážela další stupeň sazby ve výši 1,4 % z částky platby plus částku 0,20 GBP za každou platbu v případě, že souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet za předchozí kalendářní měsíc prostřednictvím aplikace PayPal Here a jako plateb za obchodní transakce přesáhla částku 55 000,00 GBP.  Tabulka poplatků za sazbu obchodníka PayPal Here (nachází se v tabulce celkových poplatků v oddílu 10) má nyní toto znění:

 

Souhrnná peněžitá částka plateb obdržených na váš účet v předchozím kalendářním měsíci:

 1. přes aplikaci PayPal Here; a
 2. jako platby za obchodní transakce.

0,00 GBP – 6 000,00 GBP

2,75 % z celkové výše platby

6 000,01 GBP – 15 000,00 GBP

2,4 % z celkové výše platby plus 0,20 GBP

15 000,01 GBP – 55 000,00 GBP

1,9 % z celkové výše platby plus 0,20 GBP

Nad 55 000,00 GBP

1,4 % z výše platby plus 0,20 GBP

 

2. Aplikace PayPal Here

Definice aplikace PayPal Here byla změněna tak, aby obsahovala nejen „skladem dostupné“ softwarové aplikace, ale také softwarové aplikace v jiných formátech (např. sady pro vývoj softwaru), které společnost PayPal poskytuje.  Definice aplikace PayPal Here má nyní toto znění:

„Termín „AplikacePayPal Here“ označuje softwarovou aplikaci pro obchodníky, kterou může společnost PayPal příležitostně zpřístupnit v: (i) „skladem dostupné formě“  z obchodu Apple App Store, Amazon Appstore, Google Play nebo jiných podobných obchodů; nebo (ii) jiné formě, mimo jiné včetně sady pro vývoj softwaru.”

 

Oznámení o změnách smluv s obchodními subjekty

Datum nabytí účinnosti: 23. ledna 2016

 

Toto oznámení platí pouze v případě, že jste souhlasili s podmínkami smluv s obchodními subjekty (obvykle v případě, že jste uživatelem přijímajícím platby za obchodní transakce hrazené z karet).

I když společnost PayPal není smluvní stranou smluv s obchodními subjekty, mají tyto smlouvy vliv na způsob, jakým přijímáte platby hrazené z karty prostřednictvím služeb PayPal. Jsou přímými smlouvami s bankovními partnery společnosti PayPal, kteří vám umožňují přijímat platby PayPal hrazené z karty. 

Smlouvy s obchodními subjekty se vztahují na obchodníky na celém světě – to znamená, že ne všechny změny v těchto smlouvách budou mít vliv na obchodníky sídlící v Evropě. Oznamujete pouze změny, které mají vliv na obchodníky sídlící v Evropě. 

Změněnou smlouvu s obchodním subjektem najdete pod aktuálně platnou verzí daných smluv kliknutím zde nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 

1. Smlouva s obchodním subjektem HSBC Bank na služby zpracování kreditních karet

Do data vstupu v platnost platí vaše smlouva s HSBC Bank Plc (jako uživatelem) a GPUK LLP (jako zpracovatelem).  Místo toho bude od data vstupu v platnost funkce uživatele v této smlouvě ve vztahu ke službám zpracování karet, které jsou vám poskytovány podle této smlouvy, vykonávána společností GPUK LLP. To znamená, že společnost GPUK LLP jedná jako uživatel a zpracovatel podle smlouvy od data vstupu v platnost. Nemusíte dělat nic pro to, aby tato změna byla přijata.

Pouze pro informaci: tato smlouva byla změněna také pro obchodníky mimo Evropu – obchodníci sídlící v Evropě nejsou těmito konkrétními změnami dotčeni.

 

2. Smlouva s obchodním subjektem na služby plateb PayPal hrazených kartou (WorldPay)

Pouze pro informaci: tato smlouva byla změněna pouze pro obchodníky se sídlem mimo Evropu.  Obchodníci se sídlem v Evropě nejsou těmito změnami dotčeni.

 

Změna smlouvy o službě PayPal Here a službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu

Datum nabytí účinnosti: 9. prosince 2015

 

Přečtěte si tento dokument.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k výše uvedenému datu. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Přidáváme následující bod do smlouvy PayPal HereTM:

21. Měsíční přehledy o transakčních nákladech.

Společnost PayPal bude zpřístupňovat měsíční přehledy o transakčních nákladech (včetně mezibankovních poplatků) za karetní transakce, které zpracováváte prostřednictvím služby PayPal HereTM. Tyto přehledy lze stáhnout z vašeho účtu PayPal. První přehled byl dostupný od ledna 2016 (s údaji za transakce provedené v předchozím měsíci). Přehledy nezahrnují platby, které přijímáte z jiného účtu PayPal.
 

Podobný bod bude zahrnutý ve smlouvě o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu:

2.7 Měsíční přehledy o transakčních nákladech. Společnost PayPal bude zpřístupňovat měsíční přehledy o transakčních nákladech (včetně mezibankovních poplatků) za karetní transakce, které zpracováváte prostřednictvím služby PayPal Website Payments Pro a virtuálního terminálu. Tyto přehledy lze stáhnout z vašeho účtu PayPal. První přehled byl dostupný od ledna 2016 (s údaji za transakce provedené v předchozím měsíci). Přehledy nezahrnují platby, které přijímáte z jiného účtu PayPal.

 

Změna právních smluv PayPal

Datum nabytí účinnosti: 1. července 2015

Přečtěte si tento dokument.

 

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal. 

Musíme některé z těchto změn provést, protože společnost eBay a společnost PayPal již brzy nebudou patřit do stejné skupiny společností a budou fungovat jako organizace, které nejsou spřízněné.  Společnost eBay a PayPal však budou i nadále spolupracovat jako partneři při poskytování a dalším zlepšování skvělých zkušeností, které jste zatím vždy měli při používání služby PayPal k odesílání nebo přijímání plateb na platformě eBay.

Doporučujeme vám, abyste si tyto aktualizace zásad pečlivě přečetli a seznámili se s prováděnými změnami.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k výše uvedenému datu. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

Je to bezpečnější

Když zaplatíte prostřednictvím služby PayPal, vaše citlivé finanční údaje nebudou nikdy sdíleny s prodejci ani maloobchodníky, takže jste více chráněni před podvodem.

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji.

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platné právní smlouvy
 


Změna uživatelské smlouvy PayPal

 1. Duševní vlastnictví

Přidáváme nový odstavec do oddílu 1.3, který popisuje licenci a práva, která poskytujete nám a skupině PayPal (viz odstavec 12 níže, kde najdete definici „skupiny PayPal“) k užívání obsahu, který přidáváte za účelem zveřejnění prostřednictvím služeb. Podobný odstavec se nachází v zásadách ochrany osobních údajů; tento odstavec je odstraněn přidáním tohoto odstavce k uživatelské smlouvě. Nový odstavec v oddílu 1.3 má toto znění:

„Když nám poskytnete obsah nebo ho zveřejníte (v každém případě pro účely online nebo off-line zveřejnění) prostřednictvím služeb, udělujete skupině PayPal nevýhradní, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, dále licencovatelné (ve více stupních) právo na uplatnění všech autorských práv, práv na propagaci, ochranné známky, databáze nebo práva duševního vlastnictví, která máte ve vztahu k obsahu, a to v libovolných médiích, která jsou nyní známa nebo budou známa v budoucnosti. Dále se v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vzdáváte svých osobnostních práv a slibujete, že nebudete tato práva vůči Skupině PayPal, jejím dílčím nabyvatelům podlicence nebo postupníkům vymáhat. Prohlašujete a zaručujete se, že žádná z následujících položek neporušuje práva duševního vlastnictví: vaše poskytování obsahu naší společnosti, vaše zveřejňování obsahu prostřednictvím služeb PayPal a používání takového obsahu skupinou PayPal (včetně děl z něj odvozených) v souvislost se službami.”

 1. Způsobilost a typy účtů

Oddíl 2.2 byl změněn tak, aby byl objasněn rozsah typů účtu, které společnost PayPal aktuálně nabízí.  Účty, které byly známy jako účty Premier, jsou nyní nabízeny společností PayPal jako osobní účty.  Změněný oddíl 2.2 má nyní následující znění (s následnými změnami provedenými na jiných místech, kde jsou zmiňovány účty Premier):

2.2 Osobní účet a firemní účet. Nabízíme následující typy účtů: osobní a firemní. Není-li dohodnuto jinak, můžete mít nejvýše jeden Osobní účet a jeden Firemní účet. Držitelé určitých osobních účtů mohou být vyzváni k jejich aktualizaci (která může zahrnovat poskytnutí dalších informací společnosti PayPal), aby mohli využívat všechny funkce, které jsou v současné době na osobním účtu dostupné.  Založením firemního účtu a přijetím podmínek uvedených v této Smlouvě potvrzujete, že účet nezakládáte primárně pro své osobní potřeby ani pro potřeby své rodiny či domácnosti. Souhlasíte s tím, že se váš účet bude skládat jednak z platebního účtu a jednak z rezervního účtu.“

 1. Limity pro výdej, příjem a výběr

Oddíl 3.2 (Výdajové limity), 4.1 (Zvýšení vašeho limitu pro příchozí platby) a 6.2a. (Limity pro výběr/odkup) jsou změněny tak, aby byly objasněny informace o zvýšení vašich výdajových limitů, limitů pro příchozí platby a limitů pro výběr. Změněné oddíly mají nyní toto znění:

3.2 Výdajové limity. Pokud máte na vašem účtu pravidelný výdajový limit, můžete si jej zobrazit po přihlášení na váš účet a kliknutí na odkaz „Zobrazit limity“ na stránce „Přehled účtu“. Dle našeho přiměřeného uvážení (mimo jiné například kvůli omezení rizika podvodu nebo úvěrového rizika) můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete prostřednictvím naší služby odeslat.

4.1 Zvýšení limitu pro příchozí platby. Pokud máte na vašem účtu pravidelný limit pro příchozí platby, můžete si jej zobrazit po přihlášení na váš účet a kliknutí na odkaz „Zobrazit limity“ na stránce „Přehled účtu“. Dle našeho přiměřeného uvážení (mimo jiné například kvůli omezení rizika podvodu nebo úvěrového rizika) můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete prostřednictvím naší Služby přijmout. Chcete-li tento limit pro příchozí platby zrušit, musíte postupovat podle níže uvedených kroků.

6.2

a. Limity pro výběr/odkup. Souhlasíte s tím, že předtím, než odkoupíme vaše elektronické peníze, splníte naše požadavky na ověření vaší totožnosti, což nám umožní snížit riziko podvodu nebo jiným způsobem splnit naše povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz nebo jiné zákonné povinnosti. Vaše případné pravidelné limity pro výběr můžete zobrazit po přihlášení na váš Účet a kliknutí na odkaz „Zobrazit limity“ na stránce „Přehled účtu“. Dle našeho přiměřeného uvážení (mimo jiné například kvůli omezení rizika podvodu nebo úvěrového rizika) můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete prostřednictvím naší služby vybrat.

 1. Vyrovnání zůstatků

Oddíl 5.4 byl změněn tak, aby se práva na vyrovnání podle tohoto bodu vztahovala pouze na skupinu PayPal (a nikoli nadále na eBay).  Jednoduše řečeno, práva na vyrovnání uvedená v oddílu 5.4 znamenají, že společnost PayPal může od libovolného zůstatku na účtu, který vlastníte nebo který je pod vaší kontrolou, odečíst poplatky, platby nebo jiné částky náležející společnosti PayPal nebo skupině PayPal, jak je popsáno v tomto oddílu. Změněný oddíl 5.4 má nyní toto znění:

"5.4 Vyrovnání zůstatků. Souhlasíte s tím, že z účtů, které vlastníte nebo spravujete, můžeme vyrovnat závazky v libovolné výši odpovídající poplatkům, platbám nebo jiným částkám, které nám dlužíte (pokud to není v rozporu se zákonem o úpadku a jeho řešení (inslovenční zákon)), jakož i částkám, které dlužíte ostatním členům skupiny PayPal. Naše právo na vyrovnání závazků jednoduše znamená, že poplatky, platby nebo jiné částky zmíněné v tomto bodě můžeme odečíst ze zůstatku na účtu, který vlastníte nebo spravujete.

 1. Zachování bezpečnosti platebního nástroje

Oddíl 9.2 byl změněn přidáním nových bodů 9.2.h a 9.2.i a dalšího textu do bodu 9.2j (který se stane novým bodem 9.2l), které od vás obecně požadují, abyste na základě postupu dle uvedených kroků uchovali bezpečnost platebního nástroje.  Změněný oddíl 9.2 má následující znění:

 

„9.2 Zachování bezpečnosti platebního nástroje. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující kroky, abyste zachovali bezpečnost platebního nástroje:

 1. Nebudete se zapojovat do jakýchkoli zakázaných aktivit;
 2. Budete zachovávat bezpečnost údajů o způsobech platby, heslu a kódu PIN;
 3. Nedovolíte nikomu jinému, aby měl nebo používal váš způsob platby, heslo nebo údaje o kódu PIN;
 4. Nebude poskytovat údaje o vašich způsobech platby, heslu nebo kódu PIN jinak než v rámci používání služby;
 5. Nikdy si nebudete zapisovat heslo nebo kód PIN způsobem, kterému by mohla porozumět jiná osoba;
 6. Nevyberete si heslo ani kód PIN, které jsou pro vás lépe zapamatovatelné, protože jde o posloupnost písmen nebo číslic, které lze snadno uhodnout;
 7. Budete dbát na to, aby vás nikdo neviděl v okamžiku, kdy používáte heslo nebo kód PIN;
 8. Ujistíte se, že když nepoužíváte své zařízení k přístupu ke službě nebo v době, kdy by k němu mohly mít přístup jiné osoby, budete odhlášeni ze všech aplikací souvisejících s platbami;
 9. Zdržíte se používání všech funkcí, s jejichž pomocí lze uložit nebo uchovat vaše heslo nebo kód PIN ve vašem zařízení používaném k přístupu ke službě;
 10.  Budete dodržovat všechny přiměřené pokyny, které případně vydáme ohledně toho, jak můžete uchovat bezpečnost vašeho platebního nástroje;
 11. Na svém účtu budete aktualizovat své osobní údaje. Pokud nás kontaktujete ohledně vašeho účtu z adresy, telefonního čísla nebo e-mailového účtu, které nemáme zaevidované, může se stát, že vám nebudeme moci odpovědět; a
 12. Podniknete všechna přiměřená opatření na ochranu zabezpečení osobního elektronického zařízení, jehož prostřednictvím získáváte přístup ke službám (mimo jiné včetně získávání přístupu ke službám pomocí funkce osobně nakonfigurovaného zařízení chráněného kódem PIN nebo heslem). Pokud své zařízení ztratíte, musíte nás o tom ihned informovat a vymazat toto zařízení z nastavení na vašem účtu PayPal.“
 1. Vaše odpovědnost – dočasné pozastavení sporných transakcí a plateb společnosti eBay nebo kupujícím, které vyplývá z procesu řešení společnosti eBay

Druhý odstavec oddílu 10.1.d byl změněn tak, aby byly objasněny:

 • podmínky, za nichž se společnost PayPal může rozhodnout dočasně pozastavit prostředky na vašem účtu za účelem úhrady celé částky platby, kterou jste obdrželi za nákup, v souvislosti s nímž existuje stížnost, která je předmětem procesu řešení společnosti eBay; a
 • rozsah vašich pokynů pro společnost PayPal při provádění plateb společnosti eBay nebo (případně) kupujícímu v souvislosti s částkami, které dlužíte příslušnému příjemci na základě procesu řešení společnosti eBay.

Změněný oddíl 10.1d má nyní toto znění:

„d. Dočasné pozastavení sporných transakcí.Pokud kupující podá v souvislosti s vámi přijatou platbou Reklamaci, žádost o Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby, společnost PayPal dočasně zadrží finanční prostředky na vašem Účtu, čímž pokryje plnou částku na Reklamaci, Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby. Zadržení provedené podle tohoto ustanovení neomezí používání Účtu s ohledem na ostatní prostředky kromě těch, které jsou sporné nebo ohrožené na základě Reklamace, žádosti o Vrácení peněz na kartu nebo Zrušení platby, pokud k tomu neexistují jiné důvody. Pokud spor vyhrajete nebo pokud je platba způsobilá k vyplacení podle podmínek Ochrany prodejce PayPal, uvolníme zadrženou částku a obnovíme váš přístup k příslušným prostředkům. Pokud spor prohrajete, společnost PayPal příslušné finanční prostředky z vašeho účtu odebere.

Tento postup se vztahuje také na všechny stížnosti, které kupující podá u společnosti eBay prostřednictvím procesu řešení společnosti eBay, a to za podmínky, že jste udělili společnosti eBay oprávnění použít váš účet PayPal k úhradě částek, které dlužíte společnosti eBay nebo (případně) kupujícímu podle podmínek procesu řešení společnosti eBay („povolené částky“), a společnost eBay nám tuto stížnost oznámila. Pokud jsou výše uvedené předpoklady splněny, opravňujete společnost PayPal a dáváte jí pokyn k tomu, aby zpracovala platby všech povolených částek společnosti eBay nebo (případně) kupujícímu z vašeho účtu PayPal podle pokynů společnosti eBay pro společnost PayPal, avšak souhlasíte s tím, že společnost PayPal může naložit s vaším oprávněním a pokynem k platbě daných povolených částek jako se zrušeným a nebo je povinna tuto platbu realizovat, pokud společnost PayPal (dle svého výhradního uvážení) rozhodne, že pokud by stížnost byla podána jako stížnost u společnosti PayPal, byla by rozhodnuta ve váš prospěch.  Všechny stížnosti podané přímo u společnosti eBay se budou řídit pouze zásadami společnosti eBay. Podmínky programu ochrany prodejce společnosti PayPal se nevztahují na prodejce v souvislosti se stížnostmi podanými kupujícími přímo u společnosti eBay.

 1. Úkony ze strany společnosti PayPal

Oddíl 10.2 je změněn tak:

 • odstranit označení společnosti eBay jako strany chráněné různými kroky, které může společnosti PayPal podniknout podle tohoto oddílu, a
 • vložit nový bod j, který společnosti PayPal umožní pozastavit vaši způsobilost k ochraně prodejce PayPal nebo ochraně kupujícího PayPal podle tohoto oddílu (přičemž bod „Pozastavení způsobilosti“ v bodě 11.6 (Program ochrany prodejce – Požadavky na způsobilost) bude odstraněn).

Znění změněných částí oddílu 10.2 je nyní následující (uvedeno v kontextu s výchozí částí oddílu 10.2):

10.2 Úkony ze strany společnosti PayPal. Máme-li důvod domnívat se, že jste se zapojili do některé Zakázané aktivity, můžeme podniknout různá opatření, abychom ochránili společnost PayPal, jiného Uživatele, třetí stranu nebo vás před Zrušením platby, Vrácením peněz na kartu, Reklamací, poplatky, pokutami, penále a jinými závazky libovolného druhu. Kroky, které můžeme podniknout, zahrnují mimo jiné:

j. Můžeme pozastavit váš nárok na ochranu prodávajícího PayPal nebo ochranu kupujícího PayPal.“

 1. Zadržení platby

Do druhého odstavce oddílu 10.5a.ii přidáváme krátkou větu, ve které je vysvětleno, že společnost PayPal vás může vyrozumět o zadržených platbách, které provede na základě oddílu 10.5, prostřednictvím třetích stran.  Změněný oddíl 10.5a má nyní toto znění:

            10.5 Zadržení platby

a) Souhlasíte s tím, že pokud:

i) obdržíte platbu, která zahrnuje transakční riziko; nebo

ii) existuje vyšší než přijatelné riziko nebo ohrožení spojené s vaším účtem (na základě informací, které má společnost PayPal k dispozici v rozhodné době, a na základě toho, co dle svého uvážení považuje za všech okolností za přijatelnou úroveň rizika nebo ohrožení pro společnost PayPal).

Společnost PayPal může dle svého výhradního uvážení (s ohledem na přiměřený postup) danou platbu nebo libovolnou platbu zadržet. Pokud společnost PayPal provede na vašem Účtu zadržení prostředků, vyrozumí vás o tom (mimo jiné včetně oznámení o možné délce trvání zadržení) – prostředky budou vedeny na vašem Rezervním účtu a ve vašem Zůstatku na Účtu PayPal budou zobrazeny jako „čekající na zpracování“. O zadržení vás můžeme vyrozumět prostřednictvím oprávněných třetích stran (např. partnerských platforem, na kterých provádíte transakce).“

 1. Chyby a neautorizované transakce – odhalování chyb a neautorizovaných transakcí.

Oddíl 12.1 byl změněn tak, aby bylo objasněno, že je velmi důležité, abyste v případě, že máte důvod domnívat se, že bylo některé zařízení, které používáte k přístupu ke službám, ztraceno, odcizeno nebo deaktivováno, tuto skutečnost ihned oznámili společnosti PayPal.  V tomto oddílu je také vysvětleno, že v případě, že budeme mít důkazy ukazující, že jste se dopustili aktivit uvedených na konci tohoto oddílu, vás budeme považovat za odpovědné za neoprávněné použití vašeho účtu.  Změněný oddíl 12.1 má nyní toto znění:

12.1 Odhalování chyb a neautorizovaných transakcí. Historii svých transakcí si můžete kdykoliv prohlédnout tak, že se přihlásíte ke svému Účtu na webových stránkách PayPal a kliknete na kartu „Historie“. Je velmi důležité, abyste ihned vyrozuměli společnost PayPal, pokud máte důvod se domnívat, že došlo k následujícím aktivitám: (i) došlo k neoprávněné transakci odeslané z vašeho účtu; (ii) došlo k neoprávněnému přístupu k vašemu účtu; (iii) vaše heslo nebo kód PIN byly ohroženy; (iv) došlo ke ztrátě, odcizení nebo deaktivací některého zařízení, které používáte k přístupu ke službám, nebo (v) někdo bez vašeho povolení převedl nebo by mohl převést peníze z vašeho účtu (dále souhrnně jako „Neoprávněný přístup k účtu“). Pokud máte důvod domnívat se, že na vašem Účtu došlo k jakékoli jiné chybě, musíte nám to ihned oznámit. Abyste mohli společnost PayPal ihned vyrozumět o jakékoli případné výše uvedené události, důrazně doporučujeme, abyste svůj Účet pečlivě a pravidelně sledovali. Pokud usoudíme, že jste nejednali úmyslně tak, abyste umožnili třetí straně získat přístup k vašemu ID Služby PayPal a/nebo heslu/kódu PIN nebo vašemu zařízení během vašeho přihlášení ke Službám, nebudeme vás považovat za odpovědné za neoprávněné použití vašeho Účtu jinou osobou. Pokud budeme mít důkazy ukazující, že jste jednali úmyslně tak, abyste umožnili třetí straně získat přístup k vašemu ID služby PayPal nebo heslu/kódu PIN, nebo pokud jste jednali podvodně nebo jste úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti nedodrželi své povinnosti používat svůj platební nástroj způsobem uvedeným v této smlouvě, budeme vás považovat za odpovědné za neoprávněné použití vašeho účtu.“

 1. Ochrana kupujícího PayPal

Oddíl 13 byl změněn tak, aby obsahoval několik vylepšení zásad ochrany kupujícího PayPal.  Změny:

 1. vysvětlení vaší odpovědnosti vůči společnosti PayPal, pokud společnost PayPal rozhodne s konečnou platností ve prospěch kupujícího (oddíl 13.3 byl změněn obdobně);
 2. zlepšení podmínek peněžní náhrady na základě ochrany kupujícího PayPal pro uživatele služby PayPal (oddíl 13.4 byl změněn obdobně) formou:
  1. rozšíření rozsahu způsobilých nákupů pro všechny uživatele (uživatelé služby sídlící ve Velké Británii již tohoto vylepšení využívají) tak, aby se vztahoval na:
   1. nehmotné položky (např. přístupová práva k digitálnímu obsahu a ostatní licence);
   2. služby a
   3. jízdenky;
  2. ukončení používání některých výsledků zásad nebo opatření společnosti eBay (jak je uvedeno v oddílu 13.4.a.vi a 13.4.a.x, které jsou odpovídajícím způsobem odstraněny) jako důvodů k vyloučení položky ze způsobilosti;
  3. ukončení použití tlačítka „Zaplatit“ společnosti eBay nebo faktury společnosti eBay jako podmínky peněžní náhrady (oddíl 13.4.b.i.a byl odpovídajícím způsobem odstraněn); a
 3. vysvětlení našich práv podle ochrany kupujících PayPal v případě, že (jako kupující) dostanete náhradu za váš nákup přímo od příjemce platby nebo jiné třetí strany (oddíl 13.11 byl změněn obdobně).

Změněné části oddílu 13 (dle výše uvedeného popisu) mají následující znění:

13.3 Co se stane, když společnost PayPal rozhodne s konečnou platností ve prospěch kupujícího…

 

Pokud jsem příjemce platby? Pokud společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí týkající se problému kupujícího ve prospěch kupujícího, budete společnosti PayPal zodpovídat za částku, kterou společnost PayPal kupujícímu případně uhradila. Společnost PayPal nebude povinna vrátit vaše poplatky PayPal související s transakcí ani jiné poplatky účtované z vašeho účtu PayPal třetí stranou v souvislosti s transakcí (např. poplatky účtované externí platformou, na které jste provedli svůj prodej). V některých případech (např. pokud prohrajete stížnost týkající se SNAD, protože společnost PayPal má důvod se domnívat, že zboží, které jste prodali, je zfalšované) se může stát, že zboží nedostanete zpět (např. se může stát, že příslušný orgán převezme kontrolu nad zbožím nebo jej převezme do svého držení nebo s ním může být naloženo jiným nevratným způsobem).

13.4 Podmínky peněžní náhrady

Podle ochrany kupujícího PayPal vám může být poskytnuta peněžní náhrada za problém s nákupem pouze v případě, že jsou splněny následující požadavky:

a. Váš nákup je způsobilý. Nákupy většiny zboží a služeb jsou způsobilé (včetně letenek, nehmotných věcí, jako jsou přístupová práva k digitálnímu obsahu nebo jiné licence); výjimku tvoří nákupy následujících položek:

i. nákup nemovitostí (mimo jiné včetně nemovitostí určených k bydlení);

ii) podniků (mimo jiné včetně položek nebo služeb tvořících součást akvizice podniku nebo korporace);

iii. vozidel (mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, karavanů, letadel a lodí);

iv. předmětů vyrobených na zakázku (pokud nejsou prohlášeny za nedoručené);

v. zboží a služeb zakázaných zásadami používání služby PayPal;

vi. průmyslových strojů používaných při výrobě;

vii. položek ekvivalentních hotovosti (mimo jiné včetně dárkových karet);

viii. zboží a služeb nakoupených pomocí služby Zong, Website Payments Pro, Virtual Terminal nebo plateb formou osobních transakcí; a

ix. sázek (buď formou sázky, nebo investice na výsledek, nebo jinak) a veškerých ostatních možností zisku z herní aktivity (pokud provádíte nákup jako uživatel služby PayPal sídlící ve Velké Británii).

b. Odeslali jste platbu za váš nákup ze svého účtu PayPal na účet PayPal příjemce:

b. Odeslali jste platbu za váš nákup z vašeho účtu PayPal na účet PayPal příjemce platby prostřednictvím karty Odeslat peníze, která se vztahuje na platby za zboží nebo služby na webových stránkách nebo v aplikaci PayPal nebo nákupy PayPal příjemce platby (mimo jiné včetně funkce služby PayPal – platby na základě umístění, pokud ji příjemce platby používá); a

ii) pouze v jedné splátce. Nákupy placené ve více splátkách – např. záloha s následnou konečnou platbou – nejsou způsobilé.

13.11 Zákaz dvojí náhrady

Může se stát, že nedostanete náhradu za nákup podle ochrany kupujících PayPal, pokud kromě toho dostanete náhradu za daný nákup přímo od příjemce platby nebo jiné třetí strany.

 1. Úplná smlouva a práva třetích stran

Oddíl 14.8 byl změněn tak, aby bylo zajištěno, že proti vám mohou být podle smlouvy s uživatelem vymáhána práva skupiny PayPal (místo společnosti eBay), jak je uvedeno v uživatelské smlouvě.  Změněný oddíl 14.8 má nyní toto znění:

14.8 Úplná smlouva a práva třetích stran. Tato Smlouva (včetně jakýchkoli Příloh) představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností PayPal týkající se Služeb. Oddíly 1, 7, 8, 10, 14, 15 a Rozpis 1 a také všechny ostatní podmínky, které by měly ze své povahy přetrvat, přetrvají i po ukončení této smlouvy. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení vyškrtnuto a zbývající ustanovení budou i nadále vykonávána. Osoba, která není smluvní stranou této smlouvy, nemá podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 nárok spoléhat se na podmínky této smlouvy nebo je vymáhat (s výjimkou skupiny PayPal ve vztahu k jejím právům uvedeným v této smlouvě), to však nemá vliv na právo nebo prostředky nápravy třetích stran, které existují nebo jsou dostupné jinak než na základě daného zákona.“

 1. Definice

Oddíl 15 je změněn tak, aby zahrnoval následující nové nebo aktualizované termíny a jejich definice:

 • „Termín „Skupina PayPal” označuje společnost PayPal Holdings Inc. a její dceřiné společnosti a pobočky (což mimo jiné zahrnuje i společnost PayPal).“
 • „Termínem „Služby” se rozumí všechny produkty, služby, obsah, prvky, technologie nebo funkce nabízené společností PayPal, jakož i všechny související weby, aplikace a služby..“
 1. Poplatky za přeshraniční osobní transakce

Snižujeme poplatek za odeslání nebo přijetí přeshraniční osobní transakce přijaté příjemcem sídlícím v Brazílii, která je plně nebo částečně financovaná debetní nebo kreditní kartou, z 7,4 % + pevný poplatek na 5,99 % + pevný poplatek.  Příslušná položka v tabulce poplatků pro přeshraniční osobní transakce v „Rozpisu 1. Tabulka poplatků“ (uvedeno v kontextu s nadpisem sloupce) zní nyní takto:

Země příjemce

Země odesílatele

Poplatek za platbu plně hrazenou ze Zůstatku na Účtu PayPal nebo z bankovního účtu

Poplatek za platbu plně nebo částečně hrazenou debetní nebo kreditní kartou

Brazílie

Všude

1,0 %^

5,99 % + pevný poplatek^

 1. Poplatky za přeshraniční obchodní transakce

Přeshraniční poplatky jsou i nadále určovány regionem, ve kterém je zaregistrován účet PayPal odesilatele. Regiony pro odesilatele přeshraničních poplatků (a země, které tyto regiony tvoří) jsou nově uspořádány a poplatky jsou změněny tak, že oddíl označený „Příjem přeshraničních plateb (prodej)“ v tabulce poplatků za obchodní transakce v „Rozpisu 1. Tabulka poplatků“ zní takto:

       “…

Přijímání přeshraničních plateb (Prodej)

Uplatní se poplatek za příjem plateb za vnitrostátní obchodní transakci spolu s další procentuální složkou daného poplatku zvýšenou o procentuální částku přeshraničního poplatku dle následující tabulky (v závislosti na zemi odesílatele).

 

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

Severní Evropa*

0,4 %

Evropa I**

0,5 %

USA/Kanada

1,0 %

Evropa II***

1,3 %

Zbytek světa

1,8 %

 

* Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

** Belgie, Černá Hora, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, ostrov Man, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán a Velká Británie.

*** Andorra, Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Poznámka: Přeshraniční platby v eurech či švédských korunách provedené mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP budou pro účely stanovení poplatků považovány za vnitrostátní platby za obchodní transakce.

       …”

 1. Další změny

Části uživatelské smlouvy PayPal byly změněny za účelem vysvětlení stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.

 

 

Změna zásad ochrany osobních údajů služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 1. července 2015

 

V tomto oznámení jste vyrozuměni o tom, že společnost PayPal mění své zásady ochrany osobních údajů, mimo jiné proto, aby zde byl zachycen nový vztah, který bude mít společnost PayPal se společností eBay Inc. a jejími pobočkami („eBay“) poté, co společnosti již nebudou vzájemně přidružené formou společného firemního řízení.  Aktualizace zásad ochrany osobních údajů služby PayPal je účinná od 1. července 2015 a tyto změny zahrnují následující:

 1. Přehled

Přidali jsme novou definici termínu „informace“, protože chráníme osobní údaje o našich uživatelích – fyzických osobách stejným způsobem, jakým chráníme údaje o našich obchodnících (právnických osobách). Nová definice zní takto:

„Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů termín „údaje“ znamená důvěrné nebo osobně identifikovatelné informace nebo jiné informace týkající se uživatelů služeb PayPal, mimo jiné včetně zákazníků a obchodníků (právnických osob).“

 1. Závazná firemní pravidla

Společnost PayPal se zavázala odpovídajícím způsobem chránit osobní údaje bez ohledu na to, kde se data nacházejí. Jako samostatný subjekt se bude společnost PayPal opírat o řadu metod zajištění odpovídajícího přenosu informací přes hranice včetně smluvních mechanismů.  Změnili jsme název oddílu „Závazná firemní pravidla“ na „Přeshraniční převody osobních údajů“ a aktualizovali znění oddílu tak, aby odrážel tuto situaci. Nový oddíl má toto znění:

„Společnost PayPal se zavázala odpovídajícím způsobem chránit vaše údaje bez ohledu na to, kde se data nacházejí, a v případě, že jsou tyto údaje předány mimo EHP, zajistit vašim údajům odpovídající ochranu.”

 1. Informace, které shromažďujeme

Informace o vás od třetích stran

Přidali jsme nový odstavec, ve kterém je uvedeno, že o vás můžeme shromažďovat informace od členů naší firemní skupiny, jiných společností nebo z jiných účtů, o nichž máme důvod se domnívat, že je řídíte. Nový odstavec zní takto:

Informace o vás z jiných zdrojů: Můžeme o vás také shromažďovat informace z jiných zdrojů, také od členů firemní skupiny PayPal, jiných společností (na základě jejich zásad ochrany osobních údajů a platných zákonů) a z jiných účtů, o nichž máme důvod se domnívat, že je řídíte (zcela nebo částečně).“

 1. Naše používání souborů cookie, webových signálů, místního úložiště a podobných technologií

Zjednodušili jsem tento oddíl a přesunuli část jeho znění do samostatných zásad týkajících se souborů cookie, webových signálů a podobných technologií (které budou přístupné pomocí odkazu). V těchto zásadách je dále vysvětleno naše používání těchto technologií kvůli zmírnění rizik a odhalování podvodů.  Nový oddíl má toto znění:

„Když získáte přístup k našim webovým stránkám nebo použijete služby PayPal, můžeme (také včetně společností, se kterými spolupracujeme) umístit do vašeho počítače nebo jiného zařízení malé datové soubory. Tyto datové soubory mohou být soubory cookie, pixelové značky, „flashové soubory cookie“ nebo jiná místní úložiště poskytovaná vaším prohlížečem nebo souvisejícími aplikacemi (dále souhrnně jako „soubory cookie“). Soubory cookie používáme k tomu, abychom vás rozpoznali jako zákazníka, přizpůsobili služby PayPal, obsah a reklamu, změřili propagační účinnosti, pomohli zajistit, že bezpečnost vašeho účtu nebude ohrožena, zmírnili rizika a zabránili podvodům a abychom podpořili důvěru a bezpečnost všech našich stránek a služeb PayPal. Pokud to váš prohlížeč nebo rozšíření add-on vašeho prohlížeče dovolí, můžete naše soubory cookie odmítnout, pokud naše soubory cookie nejsou povinné za účelem zabránění podvodu nebo zajištění bezpečnosti na námi řízených webových stránkách. Odmítnutí našich souborů cookie však může narušovat vaše používání webových stránek a služeb PayPal. Podrobnější informace o našem používání těchto technologií najdete v našich zásadách týkajících se souborů cookie, webových signálů a podobných technologií.”

Také jsme přidali větu týkající se komunikace s vámi (např. u služeb zákazníkům) a objasnili jsme, že uchováváme odpovědi, které jsme vám zaslali, v záznamech vašeho účtu. Nová věta má následující znění:

Komunikace: Pokud s námi komunikujete kvůli službám zákazníkům nebo za jiným účelem (např. e-maily, fax, telefonáty, tweety atd.), uchováváme tyto informace a odpovědi, které jsme vám poskytli, v záznamech vašeho účtu.“

 1. Příjemci bez registrovaných účtů PayPal a žádosti

Upravili jsme také formulaci týkající se uživatelů, kteří oslovili fyzickou osobu, která není registrovaným uživatelem služeb PayPal. V tomto oddílu je vysvětleno, jak může společnost PayPal shromažďovat osobní informace od neregistrovaných uživatelů služeb PayPal, pokud jsou tito neregistrovaní uživatelé osloveni registrovanými uživateli služeb PayPal. Nové znění zní takto:

Fyzické osoby, které nejsou registrovanými uživateli služeb a žádostí PayPal:  Pokud se registrovaný uživatel služeb PayPal pokusí oslovit fyzickou osobu, která není registrovaným uživatelem služeb PayPal v rámci transakce (např. odesláním platby nebo jiného plnění nebo žádostí o platbu od dané fyzické osoby), uchováme informace, které nám registrovaný uživatel služeb PayPal zašle, včetně například e-mailové adresy, telefonního čísla nebo jména druhé strany. I když je tato konkrétní informace v souladu s platnými zákony po určitou dobu uložena, nepoužijeme ji k obchodování s neregistrovanou osobou. Kromě toho mají tyto osoby stejná práva na přístup k informacím a na opravu informací, které se jich týkají (za předpokladu, že jejich údaje byly správné), jako kdokoli jiný, kdo využívá služeb PayPal.“

 1. Naše používání informací a jejich poskytování

Přidali jsme novou definici informací o účtu (informace spojené s účtem PayPal uživatele). Nová definice má následující znění:

Informace o účtu: Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů zahrnují informace o účtu („informace o účtu“) mimo jiné: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno, fotografii, adresu IP, ID zařízení, informace o zeměpisné poloze, čísla účtů, typy účtů, údaje o platebních nástrojích spojených s účtem, údaje o platebních transakcích, údaje o obchodních transakcích, výpisy a sestavy zákazníka, preference účtu, údaje o totožnosti shromážděné v rámci našeho procesu ověřování totožnosti zákazníka („know your customer“) a korespondence se zákazníkem.“

Kromě toho byl tento oddíl aktualizován a zdůrazňuje účel, proč osobní informace používáme, včetně účelů ověření totožnosti, plnění a přizpůsobení služeb PayPal a našich důvodů a postupů, pomocí nichž vás kontaktujeme.

„Vaše údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme na serverech nacházejících se v USA a jinde na světě, kde se nacházejí zařízení společnosti PayPal. Naším hlavním cílem při shromažďování vašich údajů je zajistit vám bezpečné, účinné a přizpůsobené plnění služeb. Souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme použít k:

 • zpracovávání transakcí a poskytování služeb PayPal;
 • ověření vaší totožnosti včetně ověření během procesu vytváření účtu a obnovení hesla;
 • řešení sporů, inkasu poplatků a odstraňování problémů;
 • řízení rizik nebo odhalování, předcházení nebo napravování podvodů nebo jiných potenciálně nezákonných nebo zakázaných aktivit;
 • odhalování, předcházení a napravování porušení zásad nebo platných smluv s uživatelem;
 • poskytování služeb zákaznického servisu;
 • zlepšování služeb PayPal přizpůsobením vašich uživatelských zkušeností;
 • měření plnění služeb PayPal Services a zlepšování jejich obsahu a rozvržení;
 • správě a ochraně naší informačně-technologické infrastruktury;
 • poskytování cíleného marketingu a reklamy, poskytování aktualizací služeb a doručování propagačních nabídek na základě preferencí týkajících se komunikace, které jste definovali na svém účtu PayPal (viz oddíl „Náš kontakt se zákazníky společnosti PayPal“ níže), a vašich aktivit při používáním služeb PayPal; a
 • provádění ověření úvěruschopnosti a solventnosti, porovnání údajů pro kontrolu správnosti a jejich ověřování u třetích stran.“

Vysvětlujeme také, že pokud se rozhodnete odpovědět na naše volitelné dotazníky nebo průzkumy, můžeme tyto informace použít ke zlepšování našich služeb nebo zasílání marketingových či reklamních informací vaší osobě.

Dotazníky, soutěžní průzkumy a profilové údaje: Pokud se rozhodnete odpovědět na naše dotazníky nebo průzkumy, můžeme tyto informace použít ke zlepšování služeb PayPal, zasílání marketingových nebo reklamních informací vaší osobě, správě soutěžních průzkumů nebo jiným způsobem, jak je podrobně vysvětleno v samotném průzkumu.“

Byly provedeny změny týkající se toho, jak mohou uživatelé omezit sdílení svých osobních údajů, mimo jiné prostřednictvím svých mobilních zařízení.

Ostatním uživatelům můžeme sdělit také skutečnost, že jste v místním dosahu jako zákazník. Nově přidaná formulace zní: „Pokud nechcete, aby tyto informace byly sdíleny, můžete otevřít nastavení libovolného z těchto údajů ve vašem mobilním zařízení, prohlédnout si je a zkontrolovat.“

 1. Poskytování informací třetím stranám, které nejsou zákazníky společnosti PayPal

Byly provedeny změny tohoto oddílu za účelem objasnění postupů společnosti PayPal při sdílení údajů s třetími stranami, včetně orgánů činných v oblasti vymáhání práva, sdružení pro kreditní karty a partnerských společností.  Pro pohodlí našich uživatelů jsme také přemístili celý seznam těchto třetích stran ze zásad ochrany osobních údajů do samostatného dokumentu, který je přístupný prostřednictvím odkazů, které uživatele nasměrují na tento úplný seznam (další informace najdete v odst. 8 níže). Tento oddíl byl také upraven tak, aby odrážel měnící se povahu vztahu mezi společností PayPal a společností eBay.  Obě strany budou samostatné subjekty, ale chtějí pokračovat v poskytování obchodních služeb, které od nich uživatelé očekávají. Změny v tomto oddílu odrážejí skutečnost, že společnost PayPal sdílí informace o účtech se společností eBay a ostatními třetími stranami pro účely předcházení podvodům a řízení rizik, služeb zákazníkům, odesílání a dodržování právních předpisů.   Tak, jako tomu bylo i dříve, nebudou moci třetí strany bez výslovného souhlasu uživatele používat tyto informace pro své marketingové účely.

„Společnost PayPal nebude prodávat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu a poskytne tyto informace pouze v rámci omezeného okruhu okolností a pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Patří sem přenosy dat do států, které nejsou členskými státy EHP.

Konkrétně souhlasíte a dáváte společnosti PayPal pokyn, aby prováděla s vašimi informacemi následující úkony:

 1. Poskytovala nezbytné údaje: policii a ostatním orgánům činným v oblasti vymáhání práva, bezpečnostním silám, příslušným vládním, mezivládním nebo nadnárodním orgánům, příslušným úřadům (kromě daňových úřadů), ministerstvům, regulačním úřadům, samoregulačním úřadům nebo organizacím (mimo jiné včetně úřadů uvedených v oddílu „Úřady“ zde) a jiným třetím stranám včetně společností skupiny PayPal, u nichž máme důvod se domnívat, že je vhodné s nimi spolupracovat při vyšetřování podvodů nebo jiné nezákonné činnosti nebo potenciální nezákonné činnosti nebo při provádění vyšetřování porušení naší smlouvy s uživatelem (mimo jiné včetně vašeho poskytovatele způsobu financování nebo poskytovatele kreditní nebo debetní karty).

My i ostatní organizace včetně stran, které přijímají služby PayPal, můžeme také sdílet, získávat přístup a používat (včetně zdrojů z jiných zemí) nezbytné informace (mimo jiné včetně informací zaznamenaných úřady pro předcházení podvodům) tak, aby pro nás i pro ně bylo snadnější vyhodnotit a řídit rizika (mimo jiné včetně předcházení podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu). Chcete-li získat další informace o příslušných úřadech zabývajících se předcházením podvodům, kontaktujte nás . Chcete-li získat další informace o těchto úřadech, úřadech pro předcházení podvodům a ostatních třetích stranách, klikněte sem.

 1. Poskytovala nezbytné informace v reakci na požadavky asociací kreditních karet anebo občanskoprávních či trestněprávních řízení.
 2. Pokud jako obchodník využíváte třetí stranu k přístupu ke službě PayPal nebo její integraci, můžeme poskytnout takovému partnerovi nezbytné informace pro účely usnadnění a udržení takového ujednání (mimo jiné včetně stavu vaší integrace služby PayPal, toho, zda máte aktivní účet PayPal a zda již případně spolupracujete s jiným partnerem pro integraci služby PayPal).
 3. Poskytovala nezbytné informace zpracovatelům plateb, auditorům, poskytovatelům služeb zákazníkům, agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti a úřadům pro boj s podvody, poskytovatelům finančních produktů, obchodním partnerům, společnostem pro marketing a styk s veřejností, poskytovatelům provozních služeb, společnostem ve skupině, agenturám, trhům a jiným třetím stranám uvedeným zde. Účelem tohoto poskytnutí informací je umožnit nám, abychom vám poskytovali služby PayPal. Pod každou „kategorií“ také uvádíme <seznam třetích stran> – nevýlučný seznam příkladů aktuálních třetích stran (které mohou zahrnovat jejich postupníky a nástupce), kterým v současné době poskytujeme informace o vašem účtu nebo u kterých uvažujeme, že jim budeme poskytovat informace o vašem účtu, společně s účelem, za kterým tak činíme, a aktuálními informacemi, které poskytujeme (kromě výslovně uvedených případů mají tyto třetí strany ze zákona nebo smluvně zakázáno používat tyto informace pro sekundární účely nad rámec účelů, pro které jsou tyto informace sdíleny).
 4. Poskytovala nezbytné informace vašemu zástupci nebo zákonnému zástupci (např. jako držiteli vámi udělené plné moci nebo opatrovníkovi, kterého jste ustanovili).
 5. Poskytovala souhrnné statistické údaje s našimi obchodními partnery nebo pro styk s veřejností. Můžeme například poskytnout údaj, že konkrétní procentuální podíl našich uživatelů žije v Manchesteru. Tyto souhrnné informace však nejsou vázány na osobní údaje.
 6. Sdílela potřebné údaje o účtu s nepřidruženými třetími stranami (vyjmenovány zde) pro jejich použití pro následující účely:
  1. Předcházení podvodům a řízení rizik: jako pomoc při předcházení podvodům a vyhodnocení a řízení rizik.  Pokud například používáte služby PayPal k nákupu nebo prodeji zboží pomocí společnosti eBay Inc. nebo jejích poboček („eBay“), můžeme se společností eBay sdílet údaje o účtu, abychom pomohli ochránit vaše účty před podvodnou činností, abychom vás mohli upozornit v případě, že odhalíme takovou podvodnou činnost na vašich účtech, a pro účely vyhodnocení úvěrového rizika. 

Jako součást našeho úsilí o předcházení podvodům a řízení rizik můžeme také sdílet nezbytné údaje o účtu se společností eBay v případech, kdy společnost PayPal provedla na vašem účtu pozastavení nebo jiné omezení na základě sporů, stížností, žádostí o vrácení peněz na kartu nebo jiných situací týkajících se prodeje nebo nákupu zboží. Jako součást našeho úsilí o předcházení podvodům a řízení rizik můžeme také sdílet údaje o účtu se společností eBay, abychom jí umožnili provozovat její programy pro hodnocení kupujících nebo prodávajících.

 1. Služby zákazníkům: pro účely služeb zákazníkům včetně pomoci s obsluhou vašeho účtu nebo řešení sporů (např. vyúčtování nebo transakce). 
 2. Dodání: v souvislosti s dodáním a souvisejícími službami při nákupech prováděných pomocí služby PayPal. 
 3. Dodržování právních předpisů: pro pomoc při dodržování požadavků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a ověřování v rámci boje proti financování terorismu.

Programové činnosti: abychom jim umožnili provozovat jejich programy hodnocení standardů kupujících nebo prodejců.  Pokud například používáte PayPal Services k nákupu nebo prodeji zboží pomocí vybraných partnerských platforem (např. trhu eBay), můžeme sdílet údaje o účtu tak, abychom jim umožnili rozhodnout, zda splňujete určité standardy pro jejich programy pro kupující nebo prodejce.

 1. Poskytovatelé služeb: abychom umožnili poskytovatelům služeb na základě smlouvy s námi podporovat naše obchodní činnosti, např. předcházení podvodům, inkaso plateb, marketing, služby zákazníkům a technologické služby. Naše smlouvy nařizují, že tito poskytovatelé služeb mohou používat tyto informace pouze v souvislosti se službami, které provádějí pro nás, a nikoli ve svůj vlastní prospěch.“
 1. Jak sdílíme informace s ostatními třetími stranami

 

 

Stejně jako většina bank nebo poskytovatelů finančních či platebních služeb spolupracuje společnost PayPal s externími poskytovateli služeb, kteří pro nás zajišťují důležité funkce, které nám umožňují nabízet snadnější, rychlejší a bezpečnější způsob provádění plateb, a také s dalšími obchodními partnery. Čas od času jim musíme poskytnout údaje o uživatelích, aby tyto služby mohly být poskytovány.

Lucemburské zákony, které se vztahují na nakládání společnosti PayPal s daty uživatelů (ochrana údajů a bankovní tajemství), obecně vyžadují vyšší stupeň transparentnosti než většina ostatních zákonů EU. Proto společnost PayPal – na rozdíl od naprosté většiny poskytovatelů internetových služeb nebo finančních služeb v EU – uvádí ve svých zásadách ochrany osobních údajů externí poskytovatele služeb a obchodní partnery, kterým poskytuje data uživatelů, spolu s účelem a druhem poskytnutých údajů.

Současný odstavec d části oddílu 4 označený „Poskytování informací třetím stranám, které nejsou zákazníky společnosti PayPal“ byl přemístěn na samostatnou webovou stránku, která je propojená se zásadami ochrany osobních údajů a je do nich začleněná, a je dále upraven tak, aby umožnil společnosti PayPal poskytovat určité informace o zákaznících služby PayPal dalším třetím stranám nebo pro další účely, které jsou uvedeny v tabulce níže, nebo za účelem změny rozsahu účelů a sdílených údajů, jak stanoví tabulka níže.

Kategorie

Název strany a jurisdikce (v závorkách)

Účel

Sdělované údaje

Zpracovatelé plateb

 

Global Payments UK LLP (Velká Británie)

Za účelem umožnění zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby Global Payments.

Jméno, adresa, podrobnosti o způsobech platby uživatele a podrobnosti o platebních transakcích

 

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (UK) Worldpay . (Nizozemsko)

Za účelem umožnění zpracování plateb, prevence podvodů a řešení sporů u transakcí uživatelů služby PayPal v případě, že tito uživatelé provádějí transakce s obchodníkem, který službu PayPal používá prostřednictvím služby Worldpay.

Všechny údaje o účtu s výjimkou informací o finančních nástrojích uživatele

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Za účelem umožnění zpracování plateb, vypořádacích služeb a prevence podvodů.

Jedinečné ID prodejce

Kód MCC prodejce

Správce databáze prodejce

Autorizovaná podepisující osoba

Adresa, PSČ a kód země prodejce

Telefonní číslo prodejce

E-mailová adresa prodejce

Adresa URL prodejce

Datum narození (pouze pro osoby samostatně výdělečně činné)

Pouze pro veřejně neobchodované sponzorované obchodníky (např. soukromá společnost, osoba samostatně výdělečně činná), následující údaje pro významného vlastníka (definice je uvedena níže):

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště, PSČ a kód země,
 • číslo sociálního pojištění nebo datum narození.

Pojem významný vlastník označuje fyzickou osobu, která vlastní alespoň 25 % určité firmy.

Jedinečné ID prodejce*

Kód MCC sponzorovaného obchodníka

Správce databáze sponzorovaného obchodníka

Adresa sponzorovaného obchodníka (město, ulice, PSČ a kód země)

Telefonní číslo sponzorovaného obchodníka

 

JPMorgan Chase Bank, N.A., londýnská pobočka

Boj proti praní špinavých peněz, kontroly sankčních seznamů a ověřování souladu s předpisy

Jméno obchodníka, země trvalého bydliště a obchodní činnost

 

Adyen B.V. (Nizozemsko)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb po celém světě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Allied Irish Bank PLC (Velká Británie)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v Evropě.

 

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

Za účelem umožnění kontroly zpracování plateb službou 3DSecure po celém světě.

Standardní data transakce pro službu 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb po celém světě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v USA.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v USA.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v Kanadě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

National Australia Bank Ltd. (Austrálie)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v Austrálii.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Network Merchants, LLC. (USA), Network Merchants Inc. (USA)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v USA.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Švédsko)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb v Evropě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích

 

WorldPay, Inc. (USA), WorldPay Ltd. (Velká Británie)

Za účelem umožnění zpracování plateb a vypořádacích služeb po celém světě.

Jméno, adresa, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

Outsourcing zákaznického servisu

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Za účelem poskytování zákaznického servisu v souvislosti s platbami po celém světě.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené nebo kompletní informace o způsobu platby (v závislosti na případu), datum vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy transakcí a přehledy pro zákazníka, korespondence v souvislosti s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích.

 

Authentify Inc.

Služba ověřování vycházející z telefonie

Čísla mobilních telefonů a pevných linek

 

CallPoint New Europe AD, TELUS International Europe (Bulharsko)

 

Za účelem poskytování

služby proplacení poštovného při vrácení.

Jméno, e-mailová adresa, ID transakce PayPal, informace o vratce platby (kategorie vracené položky, důvod vrácení, částka vratky, měna, země, ve které došlo k vrácení, typ vratky) a přepravní doklady.

 

Key Performance Group SAS, Francie

Správa programu doporučení pro registrované uživatele PayPal

Jméno, příjmení, e-mail, ID zákazníka, informace o transakcích týkající se odměn za doporučení

 

New Relic, Inc. (USA)

Za účelem provádění analýzy, která nám umožní řešit chyby v poskytování služeb po celém světě.

Data protokolu a agregovaná data o výkonu služby.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

Za účelem upozorňování techniků v pracovní pohotovosti po celém světě, že byl doručen e-mail.

Předmět daného e-mailu.

 

Sumologic, Inc. (USA)

Za účelem provádění analýzy, která nám umožní řešit chyby v poskytování služeb po celém světě.

Data protokolu a agregovaná data o výkonu služby.

Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům

Upozorňujeme, že společnost PayPal kromě níže uvedených účelů používá vaše osobní údaje také k odhalování, prevenci a řešení podvodů či jiných nezákonných činů nebo k odhalování, prevenci či řešení porušení zásad nebo platných uživatelských smluv.

 

SCHUFA Holding AG (Německo), Infoscore Consumer Data GmbH (Německo)

Za účelem ověření totožnosti a adresy zákazníka, kontroly prevence a odhalování neprovedených plateb přímého inkasa a zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz, včetně kontroly spojení mezi zákazníkem a jeho bankovním účtem, za účelem posouzení úvěruschopnosti zákazníků (pokud mají německý účet PayPal a dali výslovný souhlas s takovou kontrolou) a obchodníků a testování vhodnosti nových produktů a služeb.

Hodnocení úvěruschopnosti, která vyžadujeme od agentur, jež zahrnují hodnocení vypočítaná v souladu s matematickými a statistickými postupy.

Upozorňujeme na skutečnost, že společnost PayPal o takové informace požádala a všechny údaje o nevhodné aktivitě na účtu předané těmto databázím v souvislosti se zákazníky, kteří mají německý účet PayPal, mohou být potenciálně:

• uchovány databází pro účely auditu a ohodnocení úvěruschopnosti daného zákazníka;
• jakékoli takové hodnocení může být sděleno dalším třetím stranám pro účely posouzení úvěruschopnosti

a
• přeneseny mimo EU a předávány po celém světě.

V případě zákazníků, kteří mají německý účet PayPal, mohou být informace o neprovedených platbách přímého inkasa také:

• uloženy databází Infoscore pro účely auditu; a

• (bez spojitosti s totožností zákazníka) sděleny dalším třetím stranám pro účely prevence neprovedených plateb přímého inkasa.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, údaje o bankovním účtu, informace o neprovedených platbách přímého inkasa z bankovního účtu (bez spojitosti s totožností zákazníka) a v případě, že má přenos takových údajů právní opodstatnění, také určité informace o nevhodné aktivitě na účtu zákazníka s německým účtem PayPal.

 

AuthenticID LLC

Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů. Kvůli výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb.

Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Německo), Zoot Enterprises Limited (Velká Británie)

Za účelem zpracování technických aplikací a zajištění vstupní brány pro údaje a dokumenty pro účely kontroly, testování a schvalování účtů a za účelem výměny údajů o uživatelích a snímků dokumentů prokazujících totožnost, adresu a vlastnictví způsobu platby se smluvními agenturami pro boj proti podvodům a pro hodnocení úvěruschopnosti. Také za účelem shromažďování údajů z interních a externích zdrojů dat a provádění statistické analýzy kvůli posouzení rizika podvodu.

Všechny údaje o účtu a dokumenty dodávané zákazníky, které obsahují informace o totožnosti a adrese, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru. Mezi tyto informace mohou patřit i adresy IP.

 

Kount, Inc. (USA)

Za účelem umožnění kontroly kvůli podvodům při zpracování plateb po celém světě.

Jméno, adresa, údaje o otisku zařízení, podrobnosti o platebních nástrojích a podrobnosti o platebních transakcích.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

Za účelem odhalování podvodů a zmírňování rizika v souvislosti se zpracováním transakcí.

Zkrácené číslo karty, částka transakce, poměr pro vrácení peněz na kartu, poměr pro úvěr a poměr pro zamítnutí.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti, pomoci při rozhodování ohledně úvěruschopnosti zákazníka, kontroly prevence a odhalování zločinů, jako je podvod či praní špinavých peněz.

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté těmto agenturám si příslušná agentura pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům může ponechat pro účely auditu a prevence podvodů.

Jméno, adresa, číslo sociálního pojištění, datum narození, název firmy, úřední název firmy, DIČ, telefonní číslo firmy.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Za účelem ověření totožnosti a zajištění prevence a odhalování zločinů, jako jsou podvody či praní špinavých peněz.

Upozorňujeme, že údaje poskytnuté těmto agenturám si příslušná agentura pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům může ponechat pro účely auditu a prevence podvodů.

Jméno, datum narození, adresa, číslo ID (pokud je poskytnuto) a telefonní číslo.

Obchodní partnerství

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Lucembursko)

Pro účely požadavků v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a procesem ověřování totožnosti zákazníků.

Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, národnost, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu

Marketing a styk s veřejností

 

TNS Deutschland GmbH (Německo)

Za účelem provádění průzkumů v rámci zákaznického servisu a marketingu.

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

 

Rapp (Francie), Antics (USA), Partner Path

Za účelem vyvíjení, měření a provádění marketingových kampaní.

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka/partnera, jméno, pracovní pozice, oslovení, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webové stránky obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetí strany používané obchodníkem, chování na webové stránce služeb PayPal.

 

Adobe Systems Incorporated.

Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek.

 

Oracle Corporation UK Ltd

Za účelem vyvíjení, měření a provádění marketingových kampaní.

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka, jméno, název pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webové stránky obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetí strany používané obchodníkem, chování na webové stránce PayPal.

 

Iris (Německo)

Za účelem vyvíjení, měření a provádění marketingových kampaní.

Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka/partnera, jméno, název pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webové stránky obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetí strany používané obchodníkem, chování na webové stránce PayPal.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Velká Británie)

Za účelem tržního průzkumu a získání přehledu.

Anonymizované údaje o účtu a transakcích

Operační služby

 

Gothia AS (Norsko)

Za účelem vymáhání dlužných částek a ohlašování zákazníků neplnících své závazky agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti.

Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název zprostředkovatele způsobu platby, platné údaje o chování na účtu a kopie veškeré korespondence (mimo jiné včetně veškeré korespondence relevantní pro ohlašování agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti) v každém případě týkajícím se vaší dlužné částky vůči nám (nebo částky dlužené nám jinou osobou).

 

Salesforce.com, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Za účelem plnění funkcí e-mailu ve vztahu ke službám PayPal (mimo jiné včetně operací, zákaznického servisu, vymáhání pohledávek, marketingových programů a propagačních akcí).

Jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, kontaktní údaje firmy, název domény, stav účtu, typ účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích a údaje o účtu.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Německo), Zoot Enterprises Limited (Velká Británie)

Za účelem zpracování technických aplikací a zajištění vstupní brány pro údaje a dokumenty pro účely kontroly, testování a schvalování účtů a za účelem výměny údajů o uživatelích a snímků dokumentů prokazujících totožnost, adresu a vlastnictví způsobu platby se smluvními agenturami pro boj proti podvodům a pro hodnocení úvěruschopnosti.

Všechny údaje o účtu a dokumenty dodávané zákazníky, jako jsou doklady prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru.

 

Lattice Engines, Inc.

Za účelem vývoje a optimalizace prediktivních modelů.

Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, adresa, e-mailová adresa, adresa URL webové stránky obchodníka

 

Interact CC Ltd (Velká Británie)

Poskytování pomoci se službou PayPal zákazníkům

Jméno zákazníka, název firmy, telefonní číslo, kontaktní e-mail, webové stránky, obor podnikání, údaje o přepravě, údaje o kartě k platbě

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

Hostování aplikace BillSafe na serverech

Všechny údaje o účtu.

Skupiny společnosti

 

PayPal Inc. (USA)

Jednání jménem společnosti PayPal za účelem uložení a zpracování údajů o účtu.

Všechny údaje o účtu.

 

PayPal Europe Services Limited (Irsko), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Izrael), PayPal India Private Limited (Indie), PayPal (UK) Ltd (Velká Británie), PayPal France S.A.S. (Francie), PayPal Deutschland GmbH (Německo), PayPal Spain SL (Španělsko), PayPal Italia Srl (Itálie), PayPal Nederland BV (Nizozemsko), PayPal European Marketing SA (Švýcarsko), PayPal Polska Sp Zoo (Polsko), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turecko), PayPal International Sarl (Lucembursko), PayPal SE (Velká Británie), Bill Me Later Inc. (Německo), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co. (Čína), PayPal Australia Pty Limited (Austrálie), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Velká Británie), Tradera AB (Švédsko),

Jednání jménem společnosti PayPal za účelem zákaznického servisu, hodnocení rizik, souladu s předpisy a další administrativní podpory.

Všechny údaje o účtu.

 

PayPal Pte. Ltd. (Singapur)

Jednání jménem společnosti PayPal za účelem uzavření a plnění smluv s jinými subjekty než se zákazníky, které obsahují údaje o zákaznících.

Všechny údaje o účtu.

 

Obchodní partneři

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Lucembursko), eBay Services S. à r.l. (Lucembursko), eBay International AG (Švýcarsko), eBay Corporate Services GmbH (Německo), eBay France SAS (Francie), eBay (UK) Limited (Velká Británie), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Šanghaj) Co Ltd (Čína), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (dříve GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA), GumTree.com Limited (Velká Británie), Kijiji International Limited (Irsko), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Německo), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irsko), Marktplaats B.V. (Nizozemsko), Private Sale GmbH (Německo), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Lucembursko), StubHub Services S.à r.l. (Lucembursko), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Německo), Zong Inc.(USA) a X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Irsko), eBay GmbH (Německo)

Za účelem poskytování společného obsahu a služeb zákazníkům (mimo jiné včetně registrace, transakcí, zajištění účtů pro fakturaci přepravy proti výpadku a podpory zákazníků), za účelem vyhodnocení rizik nebo pomoci při odhalování, zabránění či napravování podvodů nebo jiného potenciálně nezákonného jednání a porušení zásad a za účelem poskytnutí vodítka ohledně rozhodnutí týkajících se jejich produktů, služeb a komunikace.

Všechny údaje o účtu.

 

 

 

 

 

Změna zásad používání služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 1. července 2015

Doporučujeme vám, abyste si tyto aktualizace zásad pečlivě přečetli a seznámili se se všemi změnami prováděnými v zásadách používání služby PayPal.

 1. Tabákové výrobky, elektronické cigarety, léky a pomůcky na předpis

Zásady používání v současné době zakazují využívání služby PayPal k aktivitám, které porušují platné zákony nebo oborové předpisy týkající se prodeje tabákových výrobků nebo léků a pomůcek na předpis.  Tento zákaz nahrazujeme novým zněním zásad týkajícím se těchto druhů zboží a také elektronických cigaret.  Podle nového znění bude použití služby PayPal pro transakce s cigaretami zakázáno.  Kromě toho budou mít obchodníci povoleno používat službu PayPal k prodeji jiných tabákových výrobků než cigaret, elektronických cigaret a léků a pomůcek na předpis pouze s předběžným souhlasem společnosti PayPal.

Tyto změny budou následující: 

 • Oddíl 5 v části omezených aktivit, který obsahuje aktuální ustanovení týkající se takových výrobků a léků a pomůcek na předpis, bude odstraněn. 
 • Nový oddíl 2(c) v části omezených aktivit bude mít následující znění:
  • Službu PayPal nesmíte používat k aktivitám, které:... 2. se týkají transakcí zahrnujících … (c) cigarety …
 • Příslušné části tabulky pod částí týkající se aktivit vyžadujících souhlas budou revidovány a budou mít následující znění:
  • Služba PayPal vyžaduje předběžné schválení v souvislosti s přijímáním plateb za určité služby, jak je uvedeno v tabulce níže.

Služby vyžadující předběžné schválení

Kontaktní údaje

… prodej … tabákových výrobků (s výjimkou cigaret), elektronických cigaret a léků nebo pomůcek na předpis.

Zašlete své kontaktní údaje, URL svého firemního webu a stručný popis své firmy na e-mail aup@paypal.com

 1. Nenávist, násilí, rasová nesnášenlivost a finanční zneužívání zločinu

Revidujeme ustanovení zásad používání týkající se nenávisti, násilí, rasové nesnášenlivosti a finančního zneužívání zločinu.  Dané ustanovení bude přemístěno z oddílu 2(e) do oddílu 2(f) v části omezených aktivit a bude mít následující znění:

Službu PayPal nesmíte používat k aktivitám, které:... 2. se týkají transakcí souvisejících s ... (f) propagací nenávisti, násilí, rasové nesnášenlivosti nebo finančního zneužívání zločinu …

 1. Úplatkářství a korupce

Rozšiřujeme zásady používání o výslovný zákaz používání služby PayPal k platbám souvisejícím s úplatkářstvím nebo korupcí.  Nový oddíl 3(k) v části zakázaných aktivit bude mít následující znění:

Službu PayPal nesmíte používat k aktivitám, které:... 3. se týkají transakcí, které … (k) zahrnují nabízení nebo přijímání plateb pro účely úplatkářství nebo korupce.

 1. Hazardní hry

Zásady používání v současné době zakazují používání služby PayPal k aktivitám souvisejícím s hazardními hrami, pokud nejsou v místě, kde se nachází provozovatel a zákazníci, povoleny a provozovatel nezískal od společnosti PayPal předběžný souhlas.  Provádíme určité změny tak, aby tyto zásady byly vyjádřeny jasněji, včetně objasnění toho, že se to týká i fantasy sportů.

Zde jsou některé podrobnosti týkající se změn:  Naše zásady týkající se aktivit souvisejících s hazardními hrami jsou v současné době stanoveny v oddílu 6 v části zakázaných aktivit a v první větě části o aktivitách vyžadujících schválení je uveden křížový odkaz na oddíl 6.  Odstraňujeme oddíl 6 a související křížový odkaz a přidáváme do tabulky pod část o aktivitách vyžadujících schválení nový řádek, který stanoví naše zásady týkající se aktivit souvisejících s hazardními hrami. 

V tomto novém řádku zachováváme nevýlučný seznam dotčených aktivit souvisejících s hazardními hrami, který je obsažen v současných zásadách používání, se dvěma změnami.  Za prvé doplňujeme seznam, abychom objasnili, že se týká i fantasy sportů.  Za druhé provádíme změny v určitých formulacích aktuálních zásad používání, které se týkají dovednostních her.  Aktuální formulace uvádí, že dovednostní hry jsou zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou právně definovány jako loterie, či nikoli.  Revidované znění bude místo označení loterie používat označení hazardní hry.  To znamená, že v něm bude uvedeno, že dovednostní hry jsou zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou právně definovány jako hazardní hry, či nikoli.

Příslušné části tabulky pod částí týkající se aktivit vyžadujících souhlas budou revidovány a budou mít následující znění:

„Služba PayPal vyžaduje předběžné schválení v souvislosti s přijímáním plateb za určité služby, jak je uvedeno v tabulce níže.

Služby vyžadující předběžné schválení

Kontaktní údaje

Aktivity zahrnující hazardní hry, hry nebo jakoukoli jinou aktivitu se vstupním poplatkem a cenou, mimo jiné včetně kasinových her, sportovního sázení, koňských nebo chrtích dostihů, fantasy sportů, losů a jiných riskantních podniků, které umožňují hraní hazardních her, dovednostních her (ať už jsou nebo nejsou zákonem definované jako hazardní hry) a sázek na bank, pokud se provozovatel a zákazníci nacházejí výlučně v jurisdikcích, kde jsou takové aktivity povoleny zákonem.

Zašlete své kontaktní údaje, URL svého firemního webu a stručný popis své firmy na e-mail aup@paypal.com

            …”

 

 1. Transakce na eBay

Zásady používání aktuálně obsahují ustanovení podle transakcí na eBay týkající se používání služby PayPal jako podpory transakcí eBay.  Toto ustanovení vyžaduje ve vztahu k takovému použití služby PayPal dodržování jak zásad používání, tak pravidel společnosti eBay týkajících se zakázaných a omezených položek, jak je stanoveno na webových stránkách společnosti eBay.  V souvislosti s budoucím rozdělením podnikání společnosti eBay a společnosti PayPal na nezávislé veřejně obchodovatelné společnosti odstraňujeme toto ustanovení ze zásad používání.

 

 

Změna uživatelské smlouvy PayPal

Datum nabytí účinnosti: 29. ledna 2015

Přečtěte si tento dokument.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k výše uvedenému datu. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/ie/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

Je to bezpečnější

Když zaplatíte prostřednictvím služby PayPal, vaše citlivé finanční údaje nebudou nikdy sdíleny s prodejci ani maloobchodníky, takže jste více chráněni před podvodem.

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji. Zboží z eBay vám může být také doručeno rychleji, protože můžete prodejci zaplatit okamžitě.

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platnou uživatelskou smlouvu


Změna uživatelské smlouvy PayPal

 1. Duševní vlastnictví

  Oddíl 1.3 byl změněn tak, aby byly objasněny podmínky používání log HTML poskytovaných společností PayPal prostřednictvím jejích služeb obchodníkům funkcí aukčních nástrojů nebo affiliate programů.  Změněný oddíl 1.3 má nyní toto znění:

  1.3 Duševní vlastnictví. Na adresy URL představující webové stránky společnosti PayPal, „PayPal“ a všechna související loga našich produktů a služeb popsaná na našich webových stránkách se vztahují autorská práva společnosti PayPal, ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti PayPal nebo jejích poskytovatelů licence. Kromě toho se na všechny hlavičky stránek, vlastní grafiku, ikony tlačítek a skripty vztahují buď autorská práva společnosti PayPal, servisní známky, ochranné známky a/nebo typický design společnosti PayPal. Nesmíte je kopírovat, napodobovat, modifikovat, upravovat, měnit ani používat bez našeho předchozího písemného souhlasu. Jako obchodník můžete používat loga HTML dodaná společností PayPal prostřednictvím našich služeb pro obchodníky, funkcí aukčních nástrojů nebo affiliate programů bez předchozího písemného souhlasu výhradně pro účely vaší identifikace na webových stránkách jako obchodníka, který přijímá platby prostřednictvím našich Služeb, a směřování webového provozu z daných webových stránek na tyto Služby. Tento souhlas však můžeme kdykoli a z libovolného důvodu dle vlastního uvážení omezit nebo odvolat. Tato loga HTML nesmíte jakkoli upravovat, modifikovat ani měnit, používat je způsobem, který je pro společnost PayPal nebo Služby hanlivý, ani je nesmíte zobrazovat způsobem, který by naznačoval sponzorství nebo podporu ze strany společnosti PayPal. Všechna práva, vlastnické nároky a podíly na webových stránkách společnosti PayPal a libovolný obsah těchto stránek jsou výlučným majetkem společnosti PayPal a jejích poskytovatelů licence.“

 2. Odesílání peněz – provádění Vašich příkazů k platbě

  Poslední věta posledního odstavce oddílu 3.1 byla změněna vložením dalších údajů objasňujících rozsah povinností společnosti PayPal pro vypořádání transakcí týkajících se vrácení peněz. Změněná věta má nyní toto znění (přidaný text je podtržený):

  “… Společnost PayPal si vyhrazuje právo neprovádět zadanou platbu, dokud neobdrží zúčtované finanční prostředky (což také znamená, že společnost PayPal není povinna uskutečnit transakci vrácení peněz dříve, než obdrží prostředky pro původní transakci).”

 3. Zvláštní způsoby platby

  Část oddílu 3.4 týkající se „zvláštních způsobů platby“ byla změněna vložením dalších podrobností o možném způsobu použití zvláštních způsobů platby. Změněná část oddílu 3.4 týkající se odstavců „Zvláštní způsoby platby“ má následující znění:

  „Zvláštní způsoby platby: Určité platby mohou být financovány pomocí zvláštních způsobů platby spojených s vaším účtem, například specifickým zůstatkem na účtu obchodníka nebo transakce, dárkovými poukazy či jinými způsoby platby, na jejichž používání a prioritu se vztahují další obchodní podmínky mezi vámi a společností PayPal („zvláštní způsoby platby“).

  Přehled vašeho účtu může zobrazovat hypotetickou částku dostupnou ve vašich zvláštních způsobech platby k financování kvalifikačních plateb v libovolném daném okamžiku.  Tato částka nepředstavuje elektronické peníze, není považována za součást vašeho zůstatku na účtu a není ani uplatnitelná v hotovosti – představuje pouze částku elektronických peněžních prostředků, jejichž vydání a připsání na váš účet PayPal společnost PayPal nabízí v okamžiku (a to pouze pro bezprostřední financování) kvalifikační platby PayPal po splnění dalších podmínek použití daného zvláštního způsobu platby (a pouze po dobu uvedenou v těchto podmínkách).  Pokud je vaše platba PayPal financovaná zvláštním způsobem platby později z libovolného důvodu zrušena (mimo jiné včetně vrácení), společnost PayPal si ponechá částku, která představuje část dané platby PayPal, která byla financována podle vašeho zvláštního způsobu platby, a obnoví zvláštní ujednání o financování (pokud ještě neskončila platnost daného zvláštního způsobu platby).”

 4. Primární způsoby platby při provádění opakovaných nebo automatických plateb

  Oddíl 3.5c byl změněn tak, aby byla objasněna omezení nastavení primárního způsobu platby pro vaše platby. Změněný oddíl 3.5c má nyní následující znění (uvedeno v kontextu s příslušnou částí výchozího oddílu 3.5):

  3.5 Primární způsob platby. Pokud si chcete vybrat primární způsob platby, můžete tak učinit v těchto příkladech:

  c. Omezení. Pokud máte na svém účtu PayPal zůstatek a vaše platba není způsobilá pro financování pomocí speciálního způsobu platby, služba PayPal použije místo vašeho primárního způsobu platby váš zůstatek, pokud je vaším primárním způsobem platby platba eCheque nebo PayPal Credit. Pokud máte zůstatek a nechcete jej použít k financování vaší příští platby, musíte jej ze svého zůstatku do okamžiku zahájení vaší příští platby vybrat.“

 5. Vaše odpovědnost za zrušená přímá inkasa.

  Na konec odstavce v oddílu 3.7 (Bankovní převody) přidáváme krátkou větu, která začíná „společnost PayPal bude provádět elektronické převody z vašeho bankovního účtu...“, aby se objasnila vaše odpovědnost vůči společnosti PayPal v určitých případech, kdy zrušíte přímé inkaso.  Nová věta má následující znění:

  Pokud zrušíte přímý debet (mimo jiné včetně přímého debetu SEPA), souhlasíte s tím, že nám uhradíte celou hodnotu zboží nebo služeb, které jste spotřebovali pomocí výnosu z daného přímého debetu.“

 6. Zakázané aktivity

  Oddíl 9.1.ag byl změněn tak, aby se vystavení společnosti PayPal riziku regulačních pokut ze strany evropských, amerických nebo jiných úřadů pro zpracování transakcí stalo zakázanou aktivitou (aby nevznikly pochybnosti). Změněný oddíl 9.1.ag má toto znění (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením):

  „9.1 Zakázané aktivity . V souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, vašeho účtu nebo služeb či v průběhu vaší součinnosti se společností PayPal, uživatelem nebo třetí stranou nebudete:

  ag. Nedovolíte, aby vaše používání našich služeb představovalo pro společnost PayPal riziko porušení našich zásad týkajících se boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a podobných regulačních povinností (mimo jiné včetně případů, kdy nemůžeme ověřit vaši totožnost nebo kdy nedokončíte kroky potřebné ke zvýšení vašeho výdajového limitu, limitu pro příchozí platby nebo limitu pro výběr v souladu s body 3.3, 4.1 a 6.3, nebo kdy vystavíte společnost PayPal riziku regulačních pokut ze strany evropských, amerických nebo jiných úřadů za zpracování vašich transakcí); nebo

  …“

 7. Ochrana kupujícího PayPal

  Oddíl 13 byl změněn tak, aby obsahoval několik vylepšení zásad ochrany kupujícího PayPal. Změny:
  • zlepší podmínky peněžní náhrady podle ochrany kupujícího PayPal tím, že:
   • prodlouží čas poskytnutý kupujícím k podání sporu ze 45 dnů na 180 dnů od data provedení platby (uživatelé PayPal sídlící ve Velké Británii již výhod tohoto zlepšení využívají); a
   • rozšíří rozsah způsobilých nákupů na předměty vyrobené na zakázku, o nichž bylo prohlášeno, že nebyly doručeny.
  • u uživatelů sídlících ve Velké Británii, kteří mají smluvní vztah se společností PayPal na základě uživatelské smlouvy, objasňují v novém oddílu 13.4.k, že nákup libovolné sázky (buď formou sázky, nebo investice na výsledek, nebo jinak) a veškerých ostatních možností zisku z herní aktivity nepředstavuje způsobilý nákup.
  • pro všechny uživatele, kteří mají smluvní vztah se společností PayPal na základě uživatelské smlouvy, platí podle oddílu 13.6, že pokud má společnost PayPal důvod se domnívat, že vrácením položky, o které kupující tvrdí, že zásadním způsobem neodpovídá popisu, příjemci platby, by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů, jako jsou zákony týkající se manipulace s padělanými položkami, může společnost PayPal tuto položku nahlásit příslušnému orgánu. Pokud si tento orgán následně převezme danou položku od kupujícího, aby nad ní měl kontrolu a/nebo aby ji zadržel, nemusí již být vrácena zpět příjemci platby.

  Mějte na paměti, že pokud prodáváte v zahraničí nebo obchodujete s nakupujícími z jiných zemí, musíte si přečíst zásady ochrany kupujícího PayPal té země, kde sídlí vaši cíloví zákazníci (relevantní zásady ochrany kupujícího PayPal jsou k dispozici zde a jsou také dostupné v zápatí s názvem „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ na většině stránek společnosti PayPal), protože tyto zásady se budou vztahovat na vás jako příjemce platby nebo prodejce.  Odkaz na příslušné zásady ochrany kupujícího PayPal budou obsaženy také v oddílu 13.1.
 8. Další změny

  Části uživatelské smlouvy PayPal byly změněny za účelem vysvětlení stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.

 

Změna zásad ochrany osobních údajů služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 29. prosince 2014

 1. Informace, které shromažďujeme

  Změnili jsme část oddílu 3 označenou „Požadované informace“ tak, aby v něm byly popsány další informace, které od vás můžeme požadovat v případě, že používáte určité námi poskytované funkce, a důvody, na jejichž základě můžeme tyto informace používat.

  Změněný oddíl 3 označený „Požadované informace“ má nyní následující znění (uvedeno v kontextu s nadpisem daného bodu):

  Požadované informace

  Pokud používáte určité námi poskytované funkce (mimo jiné včetně funkce prodejního místa PayPal ve vaší mobilní aplikaci), můžeme vás požádat o nahrání vaší fotografie, abychom vám mohli tyto specifické služby poskytovat. Na fotografii musí být rozpoznatelný váš obličej. Za obrázek odpovídáte výhradně vy.

 2. Naše používání informací a jejich poskytování

  Oddíl 4 označený „Poskytování informací ostatním zákazníkům společnosti PayPal“ byl změněn tak, aby objasňoval okolnosti, při nichž a na jejichž základě můžeme sdílet určité prvky vašich údajů (např. váš obrázek a skutečnost, že se jako zákazník nacházíte v místním dosahu). Změněný segment této části oddílu 4 má nyní následující znění (uvedeno v kontextu s nadpisem ustanovením):

  Poskytování informací ostatním zákazníkům společnosti PayPal

  Pokud používáte svou mobilní aplikaci, můžeme sdílet váš obrázek, který jste si uložili pomocí vaší mobilní aplikace, s ostatními uživateli služby PayPal tak, aby vás mohli identifikovat. Pro výše udělené účely nám poskytujete nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, přenosnou licenci na použití vaší fotografie, s právem udělovat sublicence.

  Ostatním uživatelům můžeme sdělit také skutečnost, že jste v místním dosahu jako zákazník.

  …“

 3. Naše používání informací a jejich poskytování – poskytování informací jiným zákazníkům než zákazníkům společnosti PayPal

  Společnost PayPal stejně jako většina bank nebo poskytovatelů finančních/platebních služeb spolupracuje s externími poskytovateli služeb. Čas od času jim musíme poskytnout údaje o uživatelích, aby mohly být poskytovány služby, které naši uživatelé požadují. Tito poskytovatelé služeb pro nás zajišťují důležité funkce, které nám umožňují být snadnějším, rychlejším a bezpečnějším způsobem provádění plateb.

  Lucemburské zákony, které se vztahují na nakládání společnosti PayPal s daty uživatelů (ochrana údajů a bankovní tajemství), obecně vyžadují vyšší stupeň transparentnosti než většina ostatních zákonů EU. Proto společnost PayPal na rozdíl od naprosté většiny poskytovatelů internetových služeb nebo finančních služeb v EU uvádí ve svých zásadách ochrany osobních údajů každého externího poskytovatele služeb, kterému poskytuje data uživatelů, spolu s účelem poskytnutí a druhem poskytnutých údajů.

  Odstavec d části oddílu 4 označeného „Poskytování informací jiným zákazníkům než zákazníkům společnosti PayPal“ byl změněn tak, aby umožnil společnosti PayPal poskytovat určité informace o zákaznících služby PayPal dalším třetím stranám nebo pro další účely, které jsou uvedeny v tabulce níže, nebo za účelem změny rozsahu účelů a sdílených údajů, jak stanoví tabulka níže.

  Kategorie

  Název strany a jurisdikce (v závorkách)

  Účel

  Sdělované údaje

  Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům

  Upozorňujeme, že společnost PayPal kromě níže uvedených účelů používá vaše osobní údaje také k odhalování, prevenci a řešení podvodů či jiných nezákonných činů nebo k odhalování, prevenci či řešení porušení zásad nebo platných uživatelských smluv.

   

  DueDil Limited (Velká Británie)

  Za účelem získání údajů o firmě kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, např. ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví.

  Registrační číslo společnosti, název a adresa firmy, jméno, adresa, datum narození ředitelů.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  Za účelem získání údajů o firmě kvůli vyhodnocení rizik a souladu s požadavky boje proti praní špinavých peněz, např. ustanovení firemní struktury a skutečného vlastnictví.

  Registrační číslo společnosti, název a adresa firmy, jméno, adresa, datum narození ředitelů

   

  ID Checker.nl BV (Nizozemsko) (Irsko)

  Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentů a ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů. Kvůli výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb.

  Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, doklad totožnosti, adresa, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru.

   

  Au10tix Limited (Kypr)

  Za účelem ověření totožnosti, automatické extrakce dat ze snímků dokumentůa ověřování dokumentů nebo odhalování falzifikátů. Kvůli výzkumu a testování vhodnosti nových produktů a služeb.

  Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, právní forma, registrační číslo společnosti, DIČ, dokumenty prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Německo), Zoot Enterprises Limited (Velká Británie)

  Za účelem zpracování technických aplikací a zajištění vstupní brány pro údaje a dokumenty pro účely kontroly, testování a schvalování účtů a za účelem výměny údajů o uživatelích a snímků dokumentů prokazujících totožnost, adresu a vybraný způsob platby se smluvními agenturami pro boj proti podvodům a pro hodnocení úvěruschopnosti. Také za účelem shromažďování údajů z interních a externích zdrojů dat a provádění statistické analýzy kvůli posouzení rizika podvodu.

  Všechny údaje o účtu a dokumenty dodávané zákazníky, které obsahují informace o totožnosti a adrese, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru. Mezi tyto informace mohou patřit i adresy IP.

  Marketing a styk s veřejností

   

  DemandGen AG (Německo)

  Za účelem provádění e-mailových marketingových kampaní

  Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ účtu, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Velká Británie), Ad-x Limited (Velká Británie), Criteo Ltd. (Velká Británie), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně PayPal Here.

  Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení k segmentaci skupin uživatelů pro marketingové účely.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Velká Británie), Criteo Ltd. (Velká Británie), Criteo Singapore Pte. Ltd

  Za účelem pomoci s identifikací chování v mobilní aplikaci s cílem poradit při rozhodování o cíleném marketingu, za účelem pomoci s efektivním vedením a optimalizací kampaní pro mobilní zařízení na sociálních sítích i jinde na webu

  Anonymní ID souborů cookie, reklamní ID a ID zařízení používané konkrétní osobou, události v mobilní aplikaci ohledně použití mobilní aplikace konkrétním uživatelem (mimo jiné včetně přihlašovacích údajů, úspěšného dokončení transakce), ale ne údaje o platbě a finanční informace.

  Obsah reklam pro konkrétní uživatele a případně segmentace skupiny, do které taková osoba patří, pro reklamní účely.

  Operační služby

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Německo), Zoot Enterprises Limited (Velká Británie)

  Za účelem zpracování technických aplikací a zajištění vstupní brány pro údaje a dokumenty pro účely kontroly, testování a schvalování účtů a za účelem výměny údajů o uživatelích a snímků dokumentů prokazujících totožnost, adresu a vybraný způsob platby se smluvními agenturami pro boj proti podvodům a pro hodnocení úvěruschopnosti.

  Všechny údaje o účtu a dokumenty dodávané zákazníky, jako jsou doklady prokazující totožnost a adresu, vlastnictví způsobu platby nebo jiné dokumenty vyžadované společností PayPal a zde obsažené údaje pro účely hodnocení rizik / souladu s předpisy / úvěru.

  Skupiny společnosti

   

  Private Sale GmbH (Německo),

  Za účelem poskytování společného obsahu a služeb zákazníkům (mimo jiné včetně registrace, transakcí, zajištění účtů pro fakturaci přepravy proti výpadku a podpory zákazníků), za účelem vyhodnocení rizik nebo pomoci při odhalování, zabránění či napravování podvodů nebo jiného potenciálně nezákonného jednání a porušení zásad a za účelem poskytnutí vodítka ohledně rozhodnutí týkajících se jejich produktů, služeb a komunikace.

  Všechny údaje o účtu.

   

 4. Další změny

  Části zásad ochrany osobních údajů služby PayPal byly změněny za účelem vysvětlení stávajícího znění a opravy tiskových chyb.

 

Změna smlouvy o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu

Datum nabytí účinnosti: 29. ledna 2015

 

Změněnou uživatelskou smlouvu o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu najdete pod aktuálně platnou verzí dané smlouvy po kliknutí sem nebo prostřednictvím zápatí „Právní informace“ či „Právní smlouvy“ na většině webových stránek PayPal.

 1. Služby online platby kartou.

  Smlouva se nyní bude vztahovat na používání služeb online platby kartou, pro které byla přidána následující nová definice:

  Služby online platby kartou: Funkce poskytovaná online společností PayPal tak, aby obchodníkům umožňovala přijímat platby přímo z karty plátce (aniž by prostředky procházely přes účet PayPal plátce), aniž by karta byla přítomna na webových stránkách nebo na jiném prodejním místě. Služby online platby kartou jsou nedílnou součástí produktů, např. Website Payments Pro a virtuálního terminálu. PayPal HereTM není službou online platby kartou, protože karta je přítomna na fyzickém prodejním místě.“

 2. Začínáme.

  Na konec oddílu 1.1 vkládáme následující větu objasňující vaše možnosti integrace:

  „Je-li váš produkt Website Payments Pro, můžete pouze provést integraci a použít Website Payments Pro jedním z následujících exkluzivních způsobů - buď (i) jako hostované řešení PayPal (v kterémžto případě PayPal zpracuje Website Payments Pro jako hostovanou službu PayP) nebo (ii) prostřednictvím vlastních možností - (každá možnost je „hostovanou možností“). Společnost PayPal může (avšak nebude bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy povinna) poskytnout obě možnosti hostování. Společnost PayPal může dle vlastního uvážení nastavit libovolnou možnost hostování jako vaši výchozí možnost pro integraci rozhraní API pro přímou platbu do platebního postupu vašich webových stránek.“

 3. Parita mezi způsoby platby.

  Oddíl 1.3 byl změněn tak, aby byly objasněny požadavky na paritu mezi způsoby platby dostupnými pro použití na vašich webových stránkách. Změněný oddíl 1.3 má nyní toto znění:

  Parita mezi způsoby platby. Při zobrazování možností platby na vašich webových stránkách musíte zobrazovat loga společnosti PayPal a karetních sdružení a jejich velikost a výraznost se musí rovnat mezi sebou vzájemně a ve vztahu k logům ostatních způsobů platby, které jsou k dispozici k použití na vašich webových stránkách. Nesmíte zobrazovat upřednostnění jednoho způsobu platby před jiným.“

 4. Vaše údaje.

  Oddíl 1.4 byl změněn tak, aby byla objasněna důležitost zásad ochrany osobních údajů služby PayPal týkajících se používání služeb online platby kartou, a jeho znění je nyní následující:

  „Vaše údaje. Potvrzujete, že jste si přečetli zásady ochrany osobních údajů služby PayPal, ve kterých jsou vysvětleny údaje, které o vás a vašem online podnikání shromažďuje, a souhlasíte s nimi. Zejména souhlasíte s tím, že společnost PayPal může získávat od třetích stran údaje o vašich minulých úvěrech a finanční informace o vaší schopnosti plnit své závazky vyplývající z této smlouvy; v zásadách ochrany osobních údajů služby PayPal jsou vyjmenovány společnosti, které jsou do této výměny informací týkajících se úvěrů zapojeny. Společnost PayPal bude pravidelně prověřovat úvěrové a jiné rizikové faktory vašeho účtu (vrácení plateb a vrácení peněz na kartu, reklamace zákazníků, stížnosti atd.) a dále můžeme kontrolovat vaše webové stránky a produkty, které na nich prodáváte. Společnost PayPal bude ukládat, používat a poskytovat všechny informace, které o vás máme, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů služby PayPal.“

 5. Poplatky

  Následující text v posledním odstavci jednotlivých oddílů 2.1 a 2.2: ± Uvedený procentuální podíl je procentuální podíl platby, kterou obdržíte. Pevný poplatek je účtován v měně platby, pokud máte zůstatek na vašem účtu vedený v dané měně. Jinak je účtován v měně, která odpovídá národnosti vašeho účtu.„byl změněn a má následující znění:

  „Uvedený procentuální podíl je procentuální podíl platby, kterou obdržíte. Pevný poplatek je účtován v měně, v jaké byla přijata platba.“

 6. Dodržování standardů PCI DSS.

  Oddíl 3.2 byl změněn tak, aby byly objasněny vaše povinnosti týkající se dodržování standardů PCI DSS, a nyní má toto znění:

  „Dodržování standardů PCI DSS. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat standard zabezpečení údajů PCI Data Security Standard (PCI DSS). Musíte chránit všechny údaje o kartě, kterou máte pod svou kontrolou, podle standardu PCI DSS, a musíte navrhnout, udržovat a provozovat své webové stránky a ostatní systémy v souladu s normou PCI DSS. Musíte zajistit, aby vaši pracovníci byli a zůstali i nadále dostatečně vyškolení a znali standard PCI DSS a mohli tak plnit jeho požadavky. Společnost PayPal není odpovědná za jakékoli náklady, které vám vzniknou při dodržování standardu PCI DSS.“

 7. Dodržování standardu PCI DSS společností PayPal.

  Je vložen nový oddíl 3.3, který stanoví v plném rozsahu povinnosti společnosti PayPal vůči uživateli v souvislosti se standardem PCI DSS pro produkt uživatele. Zní takto:

  „Dodržování standardu PCI DSS společností PayPal. Společnost PayPal se zaručuje, že společnost PayPal i produkt uživatele splňují a budou splňovat standard PCI DSS. Dodržování standardu ze strany společnosti PayPal a ze strany produktu uživatele není dostačující k zajištění toho, že vy a vaše systémy a procesy dosáhnete souladu se standardem PCI DSS.“

 8. 3D Secure.

  Je vložen nový oddíl 3.4, který stanoví vaše povinnosti týkající se zavedení přihlášení 3D Secure, který má toto znění:

  „3D Secure. Požadavky Evropské centrální banky a regulátorů banky společnosti PayPal vyžadují za určitých okolností použití přihlášení 3D Secure a karetní sdružení mohou také snížit nadměrný počet karetních transakcí neautorizovaných majitelem karty. Společnost PayPal od vás může formou oznámení požadovat, abyste zavedli přihlášení 3D Secure u všech specifikovaných karetních transakcí nebo u některých z nich. Souhlasíte s tím, že pokud o to budete formou daného oznámení požádáni, zavede přihlášení 3D Secure, pokud vydavatel konkrétní karty přihlášení 3D Secure pro danou kartu podporuje.“

 9. Uživatelská smlouvy platí.

  Oddíl 4.1 byl změněn tak, aby byla objasněna role uživatelské smlouvy v této smlouvě, a má nyní následující znění:

  „Uživatelská smlouva platí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že „rámcovou smlouvou“ mezi vámi a společností PayPal tak, jak je definována v zákoně transponujícím směrnici o platebních službách (2007/64/Es), je míněna uživatelská smlouva, nikoli tato smlouva. Podmínky uživatelské smlouvy se budou vztahovat také na vás a budou začleněny do této smlouvy formou odkazu. Definice „služeb“ v uživatelské smlouvě bude změněna tak, aby zahrnovala váš produkt, a definice „smlouvy“ bude zahrnovat tuto smlouvu. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto smlouvou a uživatelskou smlouvou má tato smlouva přednost před smlouvou s uživatelem, avšak pouze v rozsahu daného rozporu. V případě, že je za stejný úkon stanoven poplatek v této smlouvě i v uživatelské smlouvě, bude platit poplatek stanovený v této smlouvě, nikoli poplatek stanovený ve smlouvě s uživatelem. Uživatelskou smlouvu najdete pomocí odkazu v zápatí téměř každé webové stránky PayPal. Uživatelská smlouva obsahuje důležitá ustanovení, která:

  1. Umožňují společnosti PayPal vzít si rezervu na zajištění vaší povinnosti zaplatit vrácené platby a vrácení peněz na kartu;
  2. Vás zavazují dodržovat při vašem používání služby PayPal zásady používání služby PayPal;
  3. Uvádí v právní účinnosti zásady ochrany osobních údajů služby PayPal, kterými se řídí naše používání a poskytování vašich údajů a údajů o sdílených zákaznících; a
  4. Povolují společnosti PayPal omezit platbu nebo váš účet PayPal Account za okolností uvedených v uživatelské smlouvě.“
 10. Identifikační kódy.

  Oddíl 5.2 byl změněn tak, aby bylo objasněno používání identifikačních kódů a vaše povinnosti v souvislosti s nimi. Má nyní následující znění:

  „Identifikační kódy. Společnost PayPal vám poskytne určité identifikační kódy, které jsou pro vás specifické. Tyto kódy vás identifikují a ověřují vaše zprávy a pokyny pro nás včetně provozních pokynů pro softwarová rozhraní PayPal. Použití kódů může být nezbytné k tomu, aby pro systém PayPal mohl zpracovat vaše pokyny (nebo vašich webových stránek). Musíte tyto kódy uchovávat v bezpečí a chránit je před poskytnutím třetím stranám, které jste neoprávnili k tomu, aby vystupovaly při jednání se společností PayPal vaším jménem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření doporučená příležitostně společností PayPal tak, aby byla bezpečnost těchto identifikačních kódů chráněna. Pokud nedokážete chránit bezpečnost kódů dle doporučení, musíte to co nejdříve oznámit společnosti PayPal tak, aby společnost PayPal mohla tyto kódy zrušit a znovu je vydat. Společnost PayPal může také kódy zrušit a znovu vydat v případě, že má důvod se domnívat, že byla ohrožena její bezpečnost; pokud je to možné, vyrozumí vás o tom předem.“

 11. Vlastnictví informací a materiálů o službě PayPal Website Payments Pro.

  Je vložen nový oddíl 5.3, který stanoví vaše povinnosti týkající se používání informací a materiálů, které jsou vám poskytnuty, pokud používáte službu PayPal Website Payments Pro. Tento oddíl má následující znění:

  „Vlastnictví informací a materiálů o službě PayPal Website Payments Pro. Obchodníkovi budou jako součást přístupu a využití služby Website Payments Pro poskytnuty určité informace a materiály („materiály k verzi Pro“), které může obchodník využívat k používání služby Website Payments Pro. Veškerá práva duševního vlastnictví související s materiály k verzi Pro zůstávají majetkem společnosti PayPal nebo příslušné nabývající instituce (podle situace). Obchodník souhlasí s tím, že nebude materiály k verzi Pro nikomu poskytovat, převádět, postupovat, cedovat, prodávat ani dále prodávat dále (zčásti ani vcelku).“

 12. Bez záruky

  Text, který byl součástí oddílu 5.3, je přemístěn do nového oddílu 8.2. Za něj vkládáme další odstavec, takže má následující znění:

  Bez záruky. Nový produkt a veškerá doprovodná dokumentace jsou vám poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost PayPal neposkytuje ani nenabízí v souvislosti s vaším produktem, licenčním softwarem nebo dodanou uživatelskou dokumentací žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku, a to ze zákona ani jinak. Žádné ustanovení společnosti PayPal uvedené v této smlouvě ani jiným způsobem v souvislosti s vaším produktem nemá povolení společnosti PayPal k tomu, aby zahrnovalo jakoukoli záruku, a případné poskytnutí technické, programovací nebo jiné rady nebo služby související s libovolným produktem, licenčním softwarem a dodanou uživatelskou dokumentací (mimo jiné včetně služeb, které vám mohou pomoci s přizpůsobením vašeho produktu) společností PayPal nebude zakládat jakoukoli její povinnost nebo závazek. Společnost PayPal doporučuje, abyste zavedení svého produktu důkladně otestovali, protože společnost PayPal neodpovídá za žádné ztráty způsobené jeho závadou.

  Pokud společnost PayPal poskytuje vašemu produktu hostování (jinými slovy pokud pro vás provozujeme software jako součást webové služby), nezaručuje neustálý, nepřerušovaný a bezpečný přístup k vašemu hostovanému produktu. Společnost PayPal nebude odpovědná za opoždění nebo výpadek hostování vašeho produktu. Berete na vědomí, že dostupnost používání vašeho produktu může být příležitostně omezena, aby bylo možno provést opravy, údržbu nebo zavedení nových možností či služeb.“

 13. Požadavky na zabezpečení dat

  Rozpis 1 (týkající se požadavků na zabezpečení dat) byl změněn a má toto znění:

  „Rozpis 1

  Požadavky na zabezpečení dat

  Služba Website Payments Pro a virtuální terminál vám umožňují přijímat online platby přímo z debetních a kreditních karet, což jsou platební nástroje, jejichž bezpečnost závisí na kontrole poskytování údajů o kartě. Osoba, která má dostatečné údaje o kartě, může odeslat nebo přijmout platbu kartou, která bude účtována na účet majitele karty, přičemž tato platba nemusí být nutně autorizována majitelem karty. Údaje o kartě musíte udržovat po celou dobu v tajnosti, aby nemohlo dojít ke zneužití údajů o kartě vašich sdílených zákazníků. Zákony transponující směrnici o ochraně osobních údajů také vyžadují, abyste zachovávali bezpečnost osobních údajů sdílených zákazníků.

  Společnost PayPal důrazně doporučuje, abyste si zajistili služby kompetentního odborníka na zabezpečení údajů, který vám poradí a pomůže zabezpečit vaše webové stránky a ostatní prodejní místa.

Zásady zabezpečení dat

 1. Návrh a vývoj. Musíte navrhnout a vyvinout kritické systémy a všechny procesy související s platbami tak, aby byly zabezpečené před zásahem a narušením ze strany neoprávněných osob.   Všichni uživatelé vašich systému musí být požádáni, aby ve vašich kritických systémech prokázali svou totožnost, a tyto systémy musí omezovat přístup a oprávnění jejich uživatelů. Také musíte zorganizovat svůj podnik tak, abyste oddělili kritické úkoly a vytvořili ve vašich činnostech kontroly a kontrolní body místo toho, abyste poskytli příliš mnoho nekontrolovaných oprávnění vůči vašim systémům a činnostem jedné osobě. Nikdy neudělujte uživateli více oprávnění k vašim systémům a procesům, než je minimum nezbytné k tomu, aby daný uživatel mohl plnit své přidělené úkoly.
 2. Ochrana před neoprávněným narušením. Své činnosti musíte rozdělit do dvou základních kategorií: (1) funkce, které jsou dostupné všem uživatelům včetně těch, kteří jsou mimo organizaci, a (2) funkce, které jsou dostupné pouze důvěryhodným lidem ve vaší organizaci. Musíte používat firewall, abyste znemožnili nedůvěryhodným uživatelům používat funkce vašich kritických systémů, které jsou určeny pouze k internímu použití. Vaše webové servery a ostatní části vašich klinických systémů viditelné zvenčí musí mít dobře vyvinutou a důkladně testovanou technologii a umožňovat zvenčí dostupnost pouze těch funkcí, které jsou pro použití ze strany sdílených zákazníků nebo jiných externích uživatelů nezbytné. Odstraňte ze svých serverů viditelných zvenčí všechny zbytečné funkce, abyste je chránili (posílili) a snížili jejich zranitelnost vůči útokům zvenčí.
 3. Kontroly přístupu. Vaše kritické systémy musí omezovat přístup k údajům o kartách a všem ostatním osobním nebo důležitým údajům pouze na důvěryhodné osoby ve vaší organizaci, přičemž každá z těchto osob by měla mít k těmto údajům přístup jen v míře nezbytné k tomu, aby mohla plnit své úkoly. Vaše systémy musí sledovat a zaprotokolovat všechny přístupy, použití, změny a odstranění údajů o kartě a další osobní nebo důležité údaje tak, abyste měli vedený prověřovací záznam o všech těchto úkonech. Musíte také omezit přístup k vašim kritickým systémům a zdrojům, na kterých závisejí, např. sítím, branám firewall a databázím.
 4. Minimalizace údajů. Platí obecná zásada, že byste neměli shromažďovat a uchovávat více údajů o kartách a jiných citlivých údajů než potřebujete. Vlastnictví údajů o kartách a osobních údajů pro vás zakládá riziko odpovědnosti; toto riziko můžete snížit tím, že budete přebírat a vlastnit méně údajů. Pokud uchováváte údaje o kartách, zvažte pečlivě, zda je to nutné: společnost PayPal musí vrátit platbu, u které chybí autorizace jejího plátce, a pokud uživatel autorizuje další platbu, uživatel vám obvykle také znovu poskytne údaje o kartě, takže možná není nutné, abyste údaje o kartě uchovávali pro příští použití. Údaje o kartě, které nemáte, jsou údaje, které vám nemohou uniknout, pokud dojde k narušení údajů.
 5. Změny a testování. Kromě nouzových případů se vyhněte změnám kritických systémů bez předchozího naplánování, testování a zdokumentování dané změny, pokud nejde o změnu, která je běžná (např. přidání uživatele, změna hesla, aktualizace zásob a ceny). U velkých systémových změn nebo změn, které byl mohly mít vliv na bezpečnost nebo dostupnost vašich kritických systémů, by plánované změny měly být předány ke schválení vysoce postaveným vedoucím pracovníkům – jiným než těm, kteří dané změny naplánovali. Naplánované změny ve svých produkčních systémech proveďte až poté, co byly důkladně testovány v nevýrobním prostředí. Veškeré testování provádějte pod dozorem vašeho oddělení řízení rizik nebo jiných osob ve vaší společnosti, které mají zvláštní odpovědnost za její ztráty.
 6. Audity. Nejméně jednou za rok musíte provést audit činností a zabezpečení vašich kritických systémů. Tento systémový audit se musí odlišovat od auditu vašich financí. K auditu vašich kritických systémů využívejte důvěryhodných a nezávislých odborníků, a pokud využíváte jako auditory své zaměstnance, zajistěte jejich nezávislost tím, že jejich pracovní vztah ochráníte před odvetnými opatřeními a izolujete je od prací na správě, obsluze, změnách a testování vašich kritických systémů.
 7. Outsourcing a organizační kontrola. Musíte zajistit, aby všechny osoby, které mají přístup k vašim kritickým systémům nebo které navrhují, obsluhují, udržují, mění, testují a provádějí audit vašich kritických systémů, dodržovaly tuto smlouvu a standard PCI DSS. Toto dodržování jste povinni zajistit i v případě, že tyto osoby nejsou vašimi zaměstnanci.

Co dělat v případě narušení údajů

 1. Narušení údajů. Pokud u vás dojde k narušení údajů, souhlasíte s tím, že podniknete všechny následující kroky:
  1. Ihned po zjištění narušení údajů podniknete všechna opatření, která můžete podniknout, abyste zastavili narušování údajů a zmírnili jeho důsledky.
  2. Co nejdříve po zjištění narušení údajů vyrozumíte společnost PayPal kontaktováním vašeho manažera účtu (pokud vám byl přidělen) nebo kontaktováním našich služeb zákazníkům (podrobnosti o postupu kontaktování jsou uvedeny na stránce „Kontaktujte nás“ ). Pokud nemůžete současně provést (a) a podat oznámení společnosti PayPal, podnikněte nejprve (a) a poté podejte oznámení společnosti PayPal.
  3. Zašlete oznámení všem sdíleným zákazníkům, jejichž údaje o kartě byly vystaveny riziku nebo u nichž je toto vystavení riziku pravděpodobné, tak, aby tito sdílení zákazníci mohli přijmout opatření k zabránění zneužití údajů o kartě. Dále souhlasíte s tím, že toto oznámení provedete neprodleně poté, co provedete kroky (a) a (b) výše, a oznámíte společnosti PayPal, kdy jste toto oznámení provedli. Dále sdělíte seznam sdílených zákazníků, kterým jste zaslali oznámení. Pokud neprovedete tento krok ihned po narušení údajů, společnost PayPal může sdíleným zákazníkům oznámit toto narušení údajů a určí tyto sdílené zákazníky ze záznamů vašeho účtu PayPal o tom, kdo vám zaplatil prostřednictvím karty.
  4. Pokud o to budete požádáni společností PayPal, zajistíte nezávislého externího auditora schváleného společností PayPal, který provede bezpečnostní audit vašich kritických systémů a vydá zprávu. Souhlasíte s tím, že požadavek společnosti PayPal vyplývající z tohoto na vlastní náklady splníte. Musíte společnosti PayPal předat kopii zprávy auditora a společnost PayPal může poskytnout její kopie bankám (mimo jiné včetně nabývajících institucí) a karetních sdružení podílejících se na zpracování karetních transakcí pro společnost PayPal. Pokud nezahájíte bezpečnostní audit do 10 dnů od žádosti společnosti PayPal, může společnost PayPal provést nebo nechat provést tento audit na vaše náklady. Viz také Rozpis 1 týkající se auditu.
  5. Spolupracujte se společností PayPal a dodržujte všechny přiměřené pokyny společnosti PayPal, abyste se vyhnuli důsledkům narušení údajů nebo je zmírnili, abyste zlepšili své kritické systémy tak, aby splňovaly požadavky této smlouvy, a abyste pomohli zabránit budoucím narušením údajů. Společnost PayPal však od vás nebude požadovat více, než dovoluje tato smlouva, kromě případu, kdy jsou další opatření přiměřená s ohledem na rizika pro sdílené zákazníky a osvědčené postupy online maloobchodního prodeje.
  6. Obnovte normální provoz vašich kritických systémů až poté, co jste se ujistili, jak k narušení údajů došlo, a podnikli všechna přiměřená opatření k odstranění slabých míst, která toto narušení údajů umožnila nebo která by mohla umožnit jiné narušení údajů;
  7. Oznamte narušení údajů orgánům pro vymáhání práva, spolupracujte při případném vyšetřování, které budou provádět, a spolupracujte s těmito orgány tak, jak budou požadovat, za účelem identifikace a zadržení pachatele narušení údajů.
  8. Nepoužívejte údaje o kartě, které byly vystaveny narušení údajů nebo byly během něj změněny. Tento bod vám však nebrání znovu získat a používat údaje o kartě od sdílených zákazníků dotčených narušením údajů poté, co byla slabá místa vašich kritických systémů opravena podle bodu (f) výše.

Ochrana údajů

 1. Vy jako správce údajů. Potvrzujete, že jste správcem údajů (dle definice ve směrnici o ochraně údajů) ve vztahu ke všem osobním údajům sdílených zákazníků, které shromažďujete a uchováváte.
 2. Vaše dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy, mimo jiné včetně zákonů vaší země, kterými je transponována směrnice o ochraně osobních údajů nebo její libovolný nástupnický předpis a všechna pravidla nebo pokyny vydané regulátorem ochrany osobních údajů ve vaší zemi.

Údaje o kartě a standard PCI DSS

 1. Uchovávání údajů o kartě. Pokud nezískáte a nezaznamenáte výslovný souhlas majitele karty, nesmíte žádné údaje o kartě uchovávat, sledovat ani ukládat. Musíte úplně a bezpečně zničit všechny údaje o kartě, které uchováváte nebo máte ve svém držení, do 24 hodin poté, co obdržíte rozhodnutí o autorizaci od vydavatele, které se týká daných údajů o kartě.

  Pokud si se souhlasem majitele karty údaje o kartě krátce ponecháte, můžete tak učinit pouze v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje o kartě nezbytné pro zpracování platebních transakcí se souhlasem majitele karty. Uchovávané údaje o kartě nesmíte nikdy nikomu předat ani sdělit, a to ani v rámci prodeje vašeho podniku. Dále bez ohledu na případná opačná ustanovení nesmíte nikdy uchovávat nebo sdělit ověřovací údaje o kartě a identifikační údaje vytištěné v podpisovém řádku na zadní straně karty (tj. údaj CVV2), a to ani se souhlasem majitele karty.
 2. Údaje o kartě, které nesmíte ukládat. Bez ohledu na bezprostředně předcházející bod souhlasíte s tím, že nebudete žádné údaje o osobním identifikačním čísle (kód PIN), údaje AVS, údaje CVV2 ani údaje získané z magnetického proužku nebo jiného digitálního paměťového zařízení na kartě (pokud tyto údaje nejsou současně vytištěny nebo vyraženy na přední straně karty). karetní sdružení majitelů karet mohou v případě porušení tohoto bodu uložit pokutu, což je uvedeno v pravidlech karetního sdružení. Termín „ukládat“ v tomto bodě znamená jakoukoli formu uchovávání údajů v digitální, elektronické, papírové nebo jiné formě, nezahrnuje však dočasné zachycení nebo držení údajů během jejich aktivního zpracovávání (avšak nikoli poté).
 3. Používání údajů o kartě obchodníkem. Souhlasíte s tím, že údaje o kartě nepoužijete ani nesdělíte jinak než pro účely získání autorizace od vydavatele karty, uskutečnění a vypořádání karetní transakce, kvůli které vám byly údaje o kartě předány, spolu s vyřešením případného sporu o vrácení platby nebo vrácení peněz na kartu nebo podobných problémů týkajících se karetních transakcí. Bankovní zákony požadují od společnosti PayPal, aby vrátila peníze za platby, které nejsou autorizovány plátcem, takže vaše použití údajů o kartě k provedení karetní transakce musí být autorizováno majitelem karty, jinak se na něj bude vztahovat vrácení peněz.
 4. Bezpečné uchovávání a likvidace údajů o kartě. Souhlasíte s tím, že:
  1. zavedete a budete udržovat dostatečné kontroly tak, abyste omezili přístup ke všem záznamům obsahujícím karetní údaje;
  2. údaje o kartě ani jakékoli obsažené informace související s karetní transakcí neprodáte ani nesdělíte třetí straně;
  3. nebudete údaje o kartě uchovávat na papíru nebo přenosných digitálních úložných zařízení, jako jsou např. paměťová zařízení USB nebo vyměnitelné disky;
  4. nebudete reprodukovat elektronicky získané podpisy majitele karet jinak než na výslovnou žádost společnosti PayPal; a
  5. zničíte údaje o kartě zničením média, na kterém jsou údaje o kartě uloženy, nebo vymazáním údajů o kartě nebo jejich úpravou tak, že budou zcela a nevratné nečitelné a postrádající význam.
  Pokud svůj podnik převedete, údaje o kartě a případné informace, které máte o karetních transakcích, jsou podle pravidel karetního sdružení jako aktiva podniku nepřevoditelné. V takových případech souhlasíte s tím, že poskytnete tyto údaje o kartě a transakční údaje společnosti PayPal, pokud o to požádá. Pokud společnost PayPal o tyto údaje nepožádá, musíte je při převodu podniku zničit.
 5. Audit podle standardu PCI DSS. Pokud o to společnost PayPal požádá, souhlasíte s tím, že kvalifikovaný bezpečnostní inspektor může provést bezpečnostní audit vašich systémů, kontrol a zařízení a vydat společnosti PayPal a sdružením zprávu. Souhlasíte s tím, že budete při provádění tohoto auditu plně spolupracovat a poskytnete všechny informace a přístup k vašim systémů, které bude auditor při provádění auditu požadovat. Souhlasíte také s tím, že uhradíte přiměřené náklady na tento audit. Pokud tento audit poté, co vás o to společnost PayPal požádá, nezahájíte, opravňujete společnost PayPal k tomu, aby tento krok podnikla na náklady obchodníka, jinak může společnost PayPal vaše používání produktu ihned pozastavit. Obdržíte kopii zprávy o auditu; také společnost PayPal musí obdržet jednu kopii a poskytnout kopii nabývající instituci nebo karetnímu sdružení, které o ni požádá.“

 

Změna uživatelské smlouvy PayPal

Datum nabytí účinnosti: 17. června 2014

 

1.  Ochrana prodejce PayPal – rozšíření zeměpisného pokrytí

Společnost PayPal s potěšením potvrzuje, že ochrana prodejce PayPal je zpřístupněna příjemcům plateb s registrovaným účtem PayPal v České republice, Řecku, Maďarsku a na Slovensku (společně s příjemci plateb s registrovanými účty ve Velké Británii a Irsku), kteří obdrží platby PayPal od kupujících, kteří provedli způsobilé nákupy mimo eBay.

Oddíl 11.2 byl odpovídajícím způsobem změněn a má nyní toto znění:

11.2 Dostupnost ochrany prodejce PayPal

Ochrana prodejce PayPal je k dispozici:

 1. všem příjemcům plateb, kteří mají v relevantních zemích registrovaný účet (nebo účty) PayPal a kteří přijímají platby PayPal od kupujících, jež provádějí způsobilý nákup prostřednictvím platformy eBay (po celém světě a všude, kde jsou přijímány platby PayPal); a
 2. všem příjemcům plateb, kteří mají registrovaný účet (nebo účty) PayPal ve Velké Británii, České republice, Řecku, Maďarsku nebo na Slovensku a kteří přijímají platby PayPal od kupujících, kteří provádějí způsobilý nákup mimo platformu eBay.

Ochrana prodejce PayPal se nevztahuje na reklamace, vrácení peněz na kartu nebo vrácení platby v případě, že nákup zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), nebo pro položky, které jste doručili nebo vyzvedli osobně.

 

Změna uživatelské smlouvy PayPal

Datum nabytí účinnosti: 17. června 2014


Přečtěte si tento dokument.

Pro přijetí změn nemusíte nic dělat, protože automaticky začnou platit k výše uvedenému datu. Pokud se rozhodnete je nepřijmout, můžete nám to do výše uvedeného data oznámit, a váš účet bude ihned uzavřen (https://www.paypal.com/ie/cgi-bin/?&cmd=_close-account), aniž by vám tím vznikly další náklady.

Doufáme však, že budete PayPal i nadále používat a využívat následujících výhod:

Je to bezpečnější

Když zaplatíte prostřednictvím služby PayPal, vaše citlivé finanční údaje nebudou nikdy sdíleny s prodejci ani maloobchodníky, takže jste více chráněni před podvodem.

Je to rychlejší

Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o vaší kartě, takže můžete online platbu provést rychleji. Zboží z eBay vám může být také doručeno rychleji, protože můžete prodejci zaplatit okamžitě.

Je to snadnější

Ve Velké Británii je PayPal primárním způsobem platby, protože jde o chytřejší, praktičtější způsob online platby pomocí pouhých několika kliknutí. Vše, co potřebujete, je vaše e-mailová adresa a heslo.

Přečtěte si aktuálně platnou uživatelskou smlouvu .


Změna uživatelské smlouvy PayPal

 1. PayPal jako způsob přihlášení

  Společnost PayPal umožňuje určitým třetím stranám, aby s naším povolením používaly službu PayPal jako prostředek, s jehož pomocí se můžete přihlásit na webové stránky nebo k jiným online službám těchto třetích stran. Byl přidán nový oddíl 2.4, ve kterém je vysvětlen princip fungování a jsou zde objasněna vaše práva a povinnosti strany nabízející službu PayPal jako prostředek přihlášení, které mají toto znění:

  2.4 PayPal jako způsob přihlášení.Pokud použijete službu PayPal jako způsob přihlášení k externím webovým stránkám nebo mobilním aplikacím, můžeme třetí straně, která nabízí tuto službu jako způsob přihlášení, sdělit váš přihlašovací status a také osobní údaje a ostatní údaje o účtu, s jejichž sdílením budete souhlasit, aby vás třetí strana mohla rozpoznat. Společnost PayPal neposkytne této třetí straně přístup k vašemu účtu PayPal a platby z vašeho účtu určené dané třetí straně bude provádět pouze s vaší konkrétní autorizací.

  Pokud nabízíte tuto službu jako způsob, s jehož pomocí se mohou návštěvníci přihlásit na vaše webové stránky, do aplikace nebo jinak k vašim zákaznickým účtům, musíte v okamžiku, kdy je vám tato funkce zpřístupněna, souhlasit s konkrétními podmínkami a dodržovat všechny specifikace uvedené v příručce nebo návodu k integraci. Společnost PayPal nezaručuje ani nečiní jiné prohlášení ohledně identity jakéhokoliv uživatele tohoto způsobu přihlášení. Společnost PayPal vám nebude sdělovat osobní informace ani jiné údaje o účtu uživatele (včetně stavu přihlášení), které uchovává, pokud nám tento uživatel nedá svůj souhlas k tomu, abychom vám tyto informace sdělili.“

 2. Odesílání peněz – provádění Vašich příkazů k platbě

  Oddíl 3.1.a byl změněn tak, aby byla objasněn čas v rámci pracovního dne, po němž bude s vaším příkazem k platbě nakládáno tak, jako kdybychom jej obdrželi následující pracovní den, pokud je váš účet zaregistrovaný v České republice, Řecku, Maďarsku a Irsku. Změněný oddíl 3.1 má nyní následující znění (uvedeno v kontextu s nadpisem ustanovení):

  „3.1 Provádění vašich příkazů k platbě.V souladu s podmínkami této smlouvy (a v rámci jejich dodržení z vaší strany) souhlasíte s tím, že provedeme každý váš příkaz k platbě zadaný prostřednictvím vašeho platebního účtu a platbu připíšeme poskytovateli platebních služeb osoby, které platbu zasíláte, jakmile to dovolí platební schémata dostupná ve službě PayPal (což může být v průběhu následujícího pracovního dne) po datu, kdy jste tento platný příkaz k platbě zadali a my jsme jej obdrželi. To je však podmíněno tím, že nám poskytnete:

  a. příkaz k platbě v pracovní den do 16:00, respektive do 17:00, pokud je váš účet registrován v Řecku; do 15:00, pokud je váš účet registrován v Irsku; do 14.45, pokud je váš účet registrován v Maďarsku, a do 14:00, pokud je váš účet registrován v České republice. Všechny uvedené časy jsou místními časy v zemích, kde je váš Účet registrován. Pokud nám příkaz k platbě zašlete po této uvedené době nebo mimo pracovní den, souhlasíte s tím, že váš příkaz k platbě převezmeme až následující pracovní den ...“;

 3. Způsoby platby

  Oddíl 3.4 byl změněn vložením:

  1. nového odstavce, který objasňuje, že při přidání karty jako způsobu platby poskytujete společnosti PayPal trvalé oprávnění automaticky účtovat na vrub dané karty jako způsobu platby; a
  2. nového odstavce popisujícího, jak lze používat zvláštní způsoby platby (např. poukazy obchodníka nebo dárkové poukazy)

  Nové odstavce mají toto znění:

  „Karty jako zdroje financování: Přidáním debetní karty, kreditní karty nebo předplacené karty jako zdroje financování, poskytujete společnosti PayPal trvalé oprávnění automaticky účtovat na vrub dané karty, je-li tato karta použita jako zdroj financování v souladu s touto smlouvou.Trvalé oprávnění týkající se libovolné karty můžete ukončit odebráním dané karty jako způsobu platby ve vašem profilu účtu.

  Zvláštní způsoby platby: Určité platby mohou být financovány pomocí zvláštních způsobů platby spojených s vaším účtem, například specifickým zůstatkem na účtu obchodníka, dárkovými poukazy nebo jinými způsoby platby, na jejichž používání a prioritu se vztahují další obchodní podmínky mezi vámi a společností PayPal („ zvláštní způsoby platby“). Přehled vašeho účtu může jako součást celkového zůstatku na účtu zobrazovat hypotetickou částku dostupnou ve vašich zvláštních způsobech platby k financování kvalifikačních plateb v libovolném daném okamžiku.“

 4. Primární způsoby platby při provádění opakovaných nebo automatických plateb

  Oddíl 3.5b byl změněn tak, aby byl objasněn způsob, jakým můžete používat primární způsob platby pro opakované nebo automatické platby. Změněný oddíl 3.5b má nyní následující znění (uvedeno v kontextu s příslušnou částí výchozího oddílu 3.5):

  3.5 Primární způsob platby. Pokud si chcete vybrat primární způsob platby, můžete tak učinit v těchto příkladech:

  b. Na vašem profilu účtu – moje předem schválené platby. Pokud máte nastavenou opakující se nebo automatickou platbu, nebo oprávníte obchodníka nebo třetí stranu k výběru plateb z vašeho účtu PayPal, můžete vybrat preferovaný zdroj financování pro všechny budou platby obchodníkovi nebo jiné třetí straně. Můžete tak učinit tím, že se přihlásíte k vašemu účtu, vyberete položku „Profil“, vyberete položku „Moje předem schválené platby“ a poté výběrem odkazů nastavíte primární způsob platby (může být nazvána jako „záložní způsob platby“). V opačném případě použijeme váš výchozí způsob platby.”

 5. Platby iniciované třetími stranami (včetně opakovaných plateb).

  Odstavec v oddílu 3.10 (Platby iniciované třetími stranami (včetně opakovaných plateb)) stanovující povinnosti příjemců platby zaslat plátci předem oznámení byl změněn a jeho znění je následující (uvedeno v kontextu s příslušnou částí výchozího odstavce):

  „Třetí strany, které nám předkládají žádost o platbu podle tohoto ustanovení, tímto:

  • souhlasí s tím, že plátci nejméně s 4týdenním předstihem oznámí výši částky, kterou chtějí inkasovat, pokud se tato částka zvýšila takovým způsobem, že plátce nemohl rozumně očekávat, že bude platit tak vysokou částku, s přihlédnutím k předchozím výdajům plátce a okolnostem, za kterých daná platba probíhá, a že budou mít odpovědnost vůči společnosti PayPal případně takovéto platby vrátit v souladu s podmínkami této uživatelské smlouvy.”
 6. Přijímání peněžních prostředků

  Na začátek oddílu 4 přidáváme krátkou větu objasňující možnosti přijetí peněz pomocí služby PayPal, jejíž znění je následující:

  „Služba PayPal může povolit komukoli (s účtem PayPal nebo bez něj) iniciovat platbu na váš účet ....”

 7. Zakázané aktivity

  Byl přidán nový oddíl 9.1.ah, který činí z nedodržení povinných požadavků uvedených v našem návodu k integraci nebo návodu pro programátory zakázanou aktivitu. Nový oddíl 9.1.ah má toto znění (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením):

  “9.1 Zakázané aktivity . V souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, vašeho účtu nebo služeb či v průběhu vaší součinnosti se společností PayPal, uživatelem nebo třetí stranou nebudete:

  ah.Integrovat nebo používat kterékoliv z našich služeb bez úplného dodržení všech povinných požadavků, které vám byly sděleny prostřednictvím jakéhokoliv integračního nebo programátorského průvodce nebo jiné dokumentace, kterou společnost PayPal může čas od času vydat.“

 8. Zachování bezpečnosti platebního nástroje

  Oddíl 9.2 byl změněn přidáním nového bodu 9.2.i a 9.2.j, což obecně vyžaduje, abyste udržovali své osobní údaje na svém účtu aktuální a podnikli všechny přiměřené kroky k ochraně bezpečnosti všech zařízení, která používáte k přístupu k službám. Nový oddíl 9.2.i a 9.2.j má toto znění (uvedeno v kontextu s příslušnými výchozími ustanoveními):

  “9.2 Zachování bezpečnosti platebního nástroje . Souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující kroky, abyste zachovali bezpečnost platebního nástroje:

  i. Na svém účtu budete aktualizovat své osobní údaje. Pokud nás kontaktujete ohledně vašeho účtu z adresy, telefonního čísla nebo e-mailového účtu, které nemáme zaevidované, může se stát, že vám nebudeme moci odpovědět.

  j. Podniknete všechna přiměřená opatření na ochranu zabezpečení osobního elektronického zařízení, jehož prostřednictvím získáváte přístup ke službám (mimo jiné včetně získávání přístupu ke službám pomocí funkce osobně nakonfigurovaného zařízení chráněného kódem PIN nebo heslem).)."

 9. Program ochrany prodejce

  Oddíl 11.1 se mění s cílem objasnit rozsah programu ochrany prodejce, a to následovně: Změněný oddíl 11.1 má následující znění:

  „11.1 Co je ochrana prodejce PayPal?

  Pokud jste příjemcem platby provedené zákazníkem („příjemce platby“), můžeme vám proplatit částku za reklamaci, za vrácení peněz na kartu nebo za vrácení platby na základě následujících důvodů:

  a. Vrácení platby nebo vrácení peněz na kartu bylo provedeno z toho důvodu, že se jednalo o „neautorizovanou platbu“; nebo

  b. Vrácení platby nebo vrácení peněz na kartu bylo provedeno z důvodu, že zboží „nebylo doručeno”,

  přičemž služba PayPal od vás obdrží doklad o tom, že položka byla odeslána nebo doručena v souladu s níže uvedenými požadavky, s výhradou dalších ustanovení této sekce 11 (včetně požadavků na způsobilost v sekci 11.6).“

 10. Ochrana kupujícího PayPal

  S platností od data, které společnost PayPal řádně potvrdí (a které nastane nejdříve k datu nabytí platnosti) bude oddíl 13 změněn provedeným několika zlepšení zásad ochrany osobních údajů služby PayPal. Změny:
  1. zlepšení podmínek peněžní náhrady na základě ochrany kupujícího PayPal pro uživatele služby PayPal zaregistrované jako rezidenty Velké Británie:
   1. prodlouží čas poskytnutý kupujícím k podání sporu ze 45 dnů na 180 dnů od data provedení platby; a
   2. rozšíří rozsah způsobilých nákupů tak, aby zahrnoval:
    1. nehmotné položky (mimo jiné včetně přístupových práv k digitálnímu obsahu a ostatní licence);
    2. služby a
    3. jízdenky (mimo jiné včetně letenek);
   3. pro všechny uživatele ve smluvním vztahu se společností PayPal podle uživatelské smlouvy objasňují:
    1. podmínky peněžní náhrady podle ochrany kupujícího PayPal, pokud jste kupující (mimo jiné včetně vašich požadavků na spolupráci se společností PayPal, pokud je společnosti PayPal ohlášen problém s nákupem);
    2. rozsah vaší potenciální odpovědnosti podle ochrany kupujícího PayPal, pokud jste příjemcem platby (tj. prodávající)
    3. povahu a rozsah volitelné role společnosti PayPal při poskytování ochrany kupujícího PayPal;
    4. volby, které máte při řešení problému s nákupem, bez zapojení společnosti PayPal; a
    5. způsob oznámení, že v některých případech může být výnos platby kupujícího vůči příjemci platby sídlícímu ve Velké Británii za vstupenky na události zadržen pro účely zajištění důvěry pro (tj. ve prospěch) kupujícího, aby bylo zajištěno, že dostane své peníze prostřednictvím společnosti PayPal zpět, na což se vztahují další podmínky, pokud by se akce v plánovaném termínu neuskutečnila.
  Nový oddíl 13 má toto znění:

  „13.1 Co je ochrana kupujícího PayPal?

  Ochrana kupujícího PayPal umožňuje společnosti PayPal učinit na základě jejího vlastního uvážení konečné rozhodnutí o jakémkoliv problému, který kupující oznámí v souvislosti s nákupem zaplaceným prostřednictvím Služby PayPal. Na základě svého konečného rozhodnutí může společnost PayPal nahradit kupujícímu částku platby za nákup (až do celkové ceny nákupu a případně včetně původních nákladů na poštovné) uskutečněné prostřednictvím Služby PayPal, přičemž odpovědnost za tuto náhradu vůči společnosti PayPal ponese Příjemce platby.

  Ochrana kupujícího PayPal není zárukou na žádný produkt ani službu. Neposkytuje vůbec žádné záruky.

  Pokud jste Příjemcem platby, vaše odpovědnost v rámci Ochrany kupujícího PayPal může být krytá Programem ochrany prodejce (podrobnosti naleznete v článku 11). Někdy můžeme být schopni (na základě našeho výhradního uvážení) zbavit vás odpovědnosti za takovouto náhradu z jiných důvodů (ale nejsme povinni tak učinit).
  Ať už jste kupujícím, nebo Příjemcem platby, berete na vědomí, že naše Služby mohou být používány jako možnost platby za nejrůznější typy nákupů, a to jak nákupů online, tak i nákupů v prodejně. Bez ohledu na jakákoliv další ustanovení této Smlouvy souhlasíte s tím, že společnost PayPal může (ale není povinna) kdykoliv a z jakéhokoli důvodu na základě svého vlastního uvážení a aniž by jí tím vznikla jakákoli odpovědnost:

  a. učinit konečné rozhodnutí o jakémkoliv problému s nákupem ohlášeném kupujícím s účtem PayPal registrovaným kdekoliv na světě (ať již v rámci zásady ochrany kupujícího PayPal, nebo na základě uživatelské smlouvy země, ve které je účet PayPal tohoto kupujícího registrován) ve prospěch kupujícího nebo příjemce platby. Konečné rozhodnutí vám bude vždy sděleno písemně (může být také e-mailem). V případě, že společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí týkající se daného problému ve prospěch kupujícího nebo Příjemce platby, musí obě strany toto konečné rozhodnutí společnosti PayPal respektovat; a

  b. upustit od podmínek krytí v rámci ochrany kupujícího PayPal (ať již dle této smlouvy, nebo jinak, mimo jiné včetně podmínek peněžní náhrady popsaných v oddíle 13.4), a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, s cílem usnadnit vyřešení jakéhokoliv problému s nákupem zaplaceným prostřednictvím služby PayPal, který kupující ohlásí. To může mimo jiné zahrnovat možnost náhrady za Spory nebo Reklamace zahájené mimo časové rámce stanovené v článku 13.5 u některých nákupů (obvykle u nákupů, u kterých bylo dohodnuto doručení nebo provedení mimo časový rámec stanovený v článku 13.5), kde máme důvod se domnívat, že kupující v této lhůtě neměl dostatečnou možnost zjistit, že se u daného nákupu vyskytne problém.

  Společnost PayPal není povinna nahradit vám náklady vynaložené na splnění žádosti společnosti PayPal o spolupráci při řešení daného problému (mimo jiné včetně nákladů na vrácení položky, která Zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), Příjemci platby nebo jiné straně dle požadavku společnosti PayPal), i když někdy tyto náklady nahradit může.

  Pokud prodáváte v zahraničí nebo obchodujete s nakupujícími z jiných zemí, musíte si přečíst zásady ochrany kupujícího PayPal té země, kde sídlí vaši cíloví zákazníci (relevantní zásady ochrany kupujícího PayPal jsou k dispozici zde a jsou také dostupné v zápatí s názvem „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ na většině stránek společnosti PayPal), protože tyto zásady se budou vztahovat na vás jako příjemce platby nebo prodejce.


  13.2 Je ochrana kupujícího PayPal pro mě tou pravou? Výsledek jakéhokoliv rozhodnutí učiněného společností PayPal v rámci ochrany kupujícího PayPal nemusí vždy vyhovovat vašim konkrétním potřebám, a proto dříve než se rozhodnete řešit svůj problém přes společnost PayPal, měli byste si pečlivě přečíst tento oddíl 13 a zvážit své možnosti. Níže najdete několik příkladů, jak svůj problém můžete vyřešit i bez zapojení společnosti PayPal.
  1. Vyřešte problém přímo s příjemcem platby: Dříve než budete v souvislosti s daným problémem kontaktovat společnost PayPal, měli byste se obrátit přímo na příjemce platby a pokusit se o vyřešení problému v souladu s jeho podmínkami vrácení (pokud existují) uvedenými u položky na portálu eBay, na webových stránkách nebo v jiné prodejní dokumentaci. Pokud tak učiníte:
   1. budou i nadále platit podmínky peněžní náhrady popsané v oddíle 13.4 (mimo jiné včetně časového rámce pro vznesení sporu stanoveného v bodě 13.5b).Je vaší povinností sledovat tyto lhůty; a
   2. existuje zde riziko, že příjemce platby může požadovat, abyste podnikli určité kroky, které by mohly způsobit, že nebudete splňovat podmínky peněžní náhrady definované v oddílu 13.4 (například pokud (ať už podle podmínek vrácení příjemce platby nebo jinak) vám příjemce platby nařídí (a vy jej uposlechnete), abyste zakoupenou položku odeslali na jinou adresu, než jaká je uvedená v našich záznamech, můžeme dospět k rozhodnutí, že jste tuto položku neposlali příjemci platby zpět v souladu s oddílem 13.6).
   Jste-li příjemcem platby, souhlasíte (vzhledem ke své možné odpovědnosti za jakoukoli peněžní náhradu platby provedenou společností PayPal kupujícímu) s tím, že je ve vašem zájmu vyřešit jakýkoliv problém týkající se nákupu zaplaceného prostřednictvím služby PayPal přímo s kupujícím.
    
  2. Vaše zákonné nároky a práva: Můžete se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum (ECC-Net) na adrese http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons, kde vám poradí ohledně vašich spotřebitelských a dalších zákonných práv (pokud jste rezidentem ve Velké Británii, můžete také kontaktovat kancelář Citizens Advice Bureau na adrese https://www.adviceguide.org.uk).
    
  3. Ca práva na vrácení peněz na kartu: Svá práva na vrácení peněz na kartu můžete uplatnit u společnosti, která vaši kartu vydala nebo (případně) u vydavatele vaší karty, ale pokud se současně budete domáhat vyřešení vašeho problému (ať už prostřednictvím stížnosti, nebo sporu) v rámci ochrany kupujícího PayPal, nebo pokud budete usilovat o dvojí náhradu, může společnost PayPal Váš spor nebo stížnost uzavřít anebo vás považovat za odpovědné za částku, která vám byla uhrazena v rámci ochrany kupujícího PayPal, a pak budete muset spoléhat výlučně na vaše právo na vrácení peněz na kartu
  Pokud se rozhodnete kontaktovat společnost PayPal, aby vyřešila nějaký problém, můžeme požadovat, abyste problém řešili přijetím nevratného opatření, což může vést k tomu, že za daných okolností již nebude možné problém vyřešit žádným jiným způsobem. Dle oddílu 13.6 může společnost PayPal například požadovat, abyste danou položku vrátili příjemci platby.

  13.3 Co se stane, když společnost PayPal rozhodne s konečnou platností ve prospěch kupujícího…

  Pokud jsem kupující
  ? Pokud společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí o vašem problému (mimo jiné včetně vašeho sporu nebo stížnosti) ve váš prospěch, může vám uhradit částku platby za nákup (až do celkové ceny nákupu a případně včetně původních nákladů na poštovné) uskutečněné prostřednictvím služby PayPal (ale nemá povinnost tak učinit). Podrobnosti o podmínkách náhrady naleznete v článku 13.4 (Podmínky náhrady).

  Pokud jsem příjemce platby?
  Pokud společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí týkající se problému kupujícího ve prospěch kupujícího, budete společnosti PayPal zodpovídat za částku, kterou společnost PayPal kupujícímu případně uhradila. Společnost PayPal nebude povinna vrátit vaše poplatky za službu PayPal nebo eBay, které jsou s transakcí spojeny. V některých případech (např. pokud prohrajete stížnost týkající se SNAD, protože zboží, které jste prodali, bylo zfalšované) se může stát, že zboží nedostanete od kupujícího zpět (např. mohlo být zlikvidováno nebo s ním mohlo být naloženo jiným nevratným způsobem).

  13.4 Podmínky náhrady

  Podle ochrany kupujícího PayPal vám může být poskytnuta peněžní náhrada za problém s nákupem pouze v případě, že jsou splněny následující požadavky:
  1. Váš nákup je způsobilý nákup. Nákupy většiny zboží a služeb jsou způsobilé s výjimkou nákupu následujících položek:
   1. nemovitostí (mimo jiné včetně nemovitostí určených k bydlení);
   2. podniků (mimo jiné včetně položek nebo služeb tvořících součást akvizice podniku nebo korporace);
   3. vozidel (mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, karavanů, letadel a lodí);
   4. zboží vyrobeného na zakázku;
   5. zboží a služeb zakázaných zásadami používání služby PayPal;
   6. zboží, které porušuje zásady společnosti eBay týkající se zakázaného nebo omezeného zboží;
   7. průmyslových strojů používaných při výrobě;
   8. položek ekvivalentních hotovosti (mimo jiné včetně dárkových karet);
   9. zboží a služeb nakoupené pomocí služby Zong, Website Payments Pro, virtuálního terminálu nebo plateb formou osobních transakcí;
   10. čehokoli na platformě eBay, u čeho není v seznamu obsažena zpráva o ochraně kupujícího PayPal nebo zpráva o ochraně kupujícího eBay (tuto zprávu si můžete prohlédnout v seznamu po dokončení Vašeho nákupu přihlášením se k vašem účtu eBay – přejděte na položku „můj eBay“, poté na „získáno“ a proveďte hledání v seznamu);

    a, pokud nenakupujete jako uživatel služby PayPal sídlící ve Velké Británii:
     
   11. nehmotné položky (mimo jiné včetně přístupových práv k digitálnímu obsahu a ostatní licence);
   12. služby a
   13. jízdenek (mimo jiné včetně letenek).
  2. Odeslali jste platbu za váš nákup ze svého účtu PayPal na účet PayPal příjemce:
   1. pomocí:
    1. tlačítka „Zaplatit“ společnosti eBay nebo faktury společnosti eBay; nebo
    2. za nákupy provedené mimo platformu eBay: karta Odeslat peníze vztahující se na platby za zboží nebo služby na webových stránkách nebo v aplikaci PayPal nebo nákupy PayPal příjemce platby (mimo jiné včetně funkce služby PayPal – platby na základě umístění, pokud ji příjemce platby používá); a
   2. pouze v jedné splátce. Nákupy placené ve více splátkách – např. záloha s následnou konečnou platbou – nejsou způsobilé.
  3. Váš problém je, že jste buď:

   i. neobdrželi svůj nákup – „nebylo doručeno“ („NR“); nebo
   ii. Váš nákup „zásadním způsobem neodpovídá popisu“ („SNAD). Další popis toho, co je míněno zkratkou „SNAD“, je uveden v oddílu 13.9.

   Pokud je vaším problémem transakce, kterou jste neautorizovali (mimo jiné včetně duplicitní nebo nesprávné platby při použití funkce služby PayPal – platby na základě umístění), podívejte se do oddílu 12 a navštivte bezpečnostní centrum služby PayPal na adrese https://www.paypal.co.uk/security. Problém můžete ohlásit prostřednictvím bezpečnostního centra služby PayPal nebo zde.
    
  4. Dodrželi jste postup popsaný v článku 13.5 (Jak mám vyřešit svůj problém?).
    
  5. Společnost PayPal rozhodla s konečnou platností o vašem problému ve váš prospěch.
  13.5 Jak mám vyřešit svůj problém?
  1. Pokuste se vyřešit svůj problém přímo s příjemcem platby.

   Vynaložte přiměřené úsilí na vyřešení problému přímo s Příjemcem platby. Pokud přesto nedokážete problém vyřešit, přejděte do centra řešení problémů online a postupujte podle bodu b, c a d.

    
  2. Zahajte spor

   Zahajte spor do 45 dnů (nebo, pokud podáváte stížnost jako registrovaný uživatel sídlící ve Velké Británii, do 160 dnů)od data, kdy jste provedli platbu za nákup, kvůli kterému hodláte zahájit spor. Můžeme odmítnout přijmout spor, který zahájíte v souvislosti s nákupem po uplynutí dané lhůty (mějte to na paměti, pokud jste se s příjemcem platby dohodli na termínu dodání zboží nebo plnění služby, který spadá do období po uplynutí dané lhůty).

    
  3. Zahájení řízení na základě sporu

   Pokud jste se nedokázali dohodnout s příjemcem platby, přistupte k zahájení řízení na základě sporu do 20 dnů od zahájení sporu.Je vaší povinností sledovat tyto lhůty.

   Pokud nejde o spor za 2 500 USD nebo více (nebo ekvivalent v jiné měně), musíte počkat nejméně 7 dnů od data platby, než budete moci zahájit řízení na základě sporu za nedoručený nákup (NR). Chcete-li zjistit měnový ekvivalent v jiné měně (např. GBP nebo eurech) v okamžiku transakce, přihlaste se na svůj účet a použijte nástroj „Převodník měn“, který se nachází v přehledu účtu.

   Pokud nepřistoupíte k eskalaci od Sporu k Reklamaci do 20 dnů, může společnost PayPal spor uzavřít a nebudete způsobilí pro náhradu podle podmínek Ochrany kupujícího PayPal.

   Společnost PayPal vám může v některých případech povolit upravit nebo změnit Reklamaci po jejím podání, a to pouze v případě, že chcete doplnit další informace nebo chcete změnit důvod vašeho Sporu/Reklamace z „Nebylo doručeno“ na „Zásadním způsobem neodpovídá popisu“. Jinak nemůžete stížnost po jejím podání upravit ani změnit.

    
  4. Odpovídat včas na žádosti společnosti PayPal

   Poté, co došlo k zahájení řízení na základě sporu, může společnost PayPal přijmout konečné rozhodnutí o vašem problému ve prospěch kupujícího nebo příjemce platby. Před přijetím konečného rozhodnutí o vašem problému (a pro jeho účely) může společnost PayPal požadovat vaši spolupráci při řešení problému podle oddílu 13.6.
  13.6 Spolupráce se společností PayPal při řešení problému

  Nezávisle na tom, zda jste kupujícím, nebo Příjemcem platby, v zájmu vyřešení problému vás společnost PayPal může požádat: (i) o předložení listinných důkazů (na vaše vlastní náklady, pokud se se společností PayPal nedohodnete jinak) k podpoře vaší pozice (mimo jiné včetně stvrzenek, hodnocení třetích stran a policejních zpráv); a (ii) o podniknutí jakýchkoliv dalších kroků, které společnost PayPal uvede (a vy máte povinnost jí včas vyhovět). Pokud odmítnete vyhovět našim požadavkům, může společnost PayPal učinit konečné rozhodnutí ve prospěch druhé strany.

  Společnost PayPal může mimo jiné požadovat:
  1. aby kupující poslal zpět položku, o které tvrdí, že zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD), příjemci platby, společnosti PayPal nebo třetí straně (jak může společnost PayPal požadovat) a předložil doklad o doručení (jak je uvedeno v oddílu 11.9 výše). Při opětovném balení položky je potřeba přijmout přiměřená opatření, abyste snížili riziko jejího poškození během přepravy.
  2. aby příjemce platby přijal zpět položku, kterou mu kupující zašle, a vrátil kupujícímu kupní cenu v plné výši včetně původních nákladů na poštovné. Pokud příjemce platby odmítne přijmout položku, kterou mu kupující pošle zpět na základě pokynů společnosti PayPal, může společnost PayPal uhradit nárok ve prospěch kupujícího za předpokladu, že kupující poskytne společnosti PayPal uspokojivý důkaz o tom, že položku odeslal zpět příjemci platby na adresu, kterou mu společnost PayPal poskytla v průběhu řešení jeho stížnosti.
  3. aby s ní kupující rozumně spolupracoval při zajišťování řádné a bezpečné likvidace položky a aby společnosti PayPal poskytl důkaz o likvidaci této položky.
  4. aby příjemce platby předložil důkaz o tom, že kupujícímu doručil/dodal nákup podle jejich vzájemné dohody. Pokud příjemce platby takovýto důkaz předloží, může společnost PayPal rozhodnout v jeho prospěch, i když bude kupující tvrdit, že nákup neobdržel.
  13.7 Co když se na můj nákup nevztahuje nárok na odškodnění v rámci ochrany kupujícího PayPal?

  Problém se rovněž můžete pokusit vyřešit přímo s příjemcem platby zahájením sporu v centru řešení problémů PayPal. Chcete-li tak učinit, je nutné v centru řešení problémů PayPal zahájit spor do 45 dnů (nebo, pokud podáváte stížnost jako registrovaný uživatel sídlící ve Velké Británii, do 180 dnů) od data, kdy jste odeslali platbu. Jakmile tak učiníte, měli byste se pokusit spor vyřešit přímo s příjemcem platby. Pokud se na vaši platbu nevztahuje Ochrana kupujícího PayPal, společnost PayPal není povinna činit žádná rozhodnutí v souvislosti s vaší Reklamací.

  13.8 Funkce prodejního místa PayPal.
  1. Pokud použijete některou funkci prodejního místa PayPal (včetně funkce platby na základě umístění) osobně na fyzickém prodejním místě (na příklad v obchodě) k zaplacení (nebo souhlasíte s tím, že vám bude vyfakturována k zaplacení) z vašeho účtu PayPal za váš nákup (přičemž tento nákup představuje „nákup na prodejním místě“”), doporučujeme, abyste si nákup na prodejním místě zkontrolovali (nebo, pokud vás nákup na prodejním místě není hmotný předmět, abyste si zkontrolovali údaje a specifikace daného nákupu na prodejním místě dodané příjemcem platby) v přítomnosti příjemce platby v době a na místě prodeje, pokud je to možné, abyste v případě, že s nákupem na prodejním místě vzniknou nějaké problémy, mohli jednat bezprostředně a přímo s příjemcem platby.
    
  2. Spor o to, že položka zaplacená jako nákup na prodejním místě zásadním způsobem neodpovídá popisu (SNAD) můžete zahájit pouze v případě, že:
   1. zboží vám nebylo bezprostředně předtím, než jste jej převzali do svého vlastnictví, zpřístupněno ke kontrole (například jste fyzicky převzali zboží, které bylo v původním nedotčeném obalu, který nelze znovu utěsnit); a
   2. stav zboží odpovídající stavu SNAD se stal zjevným až poté, co jste zboží převzali do svého vlastnictví (například jste zjistili, že zboží zásadním způsobem neodpovídá popisu, až poté, co jste doma poprvé otevřeli obal).
  3. Spor o to, že položka zaplacená jako nákup na prodejním místě nebyla doručena (NR) (a že s ní můžeme takto nakládat) můžete zahájit pouze v případě, že:
   1. jste se písemně dohodli s příjemcem platby, že zboží obdržíte v čase a na místě, které se liší od fyzického prodejního místa; a
   2. příjemce platby vám zboží nedal k dispozici, jak bylo dohodnuto.

  13.9 Co znamená „zásadním způsobem neodpovídá popisu“ (SNAD)?

  1. Váš nákup zásadním způsobem neodpovídá popisu, pokud se podstatně liší od posledního popisu, který jste obdrželi od příjemce platby před tím, než jste za tento nákup zaplatili (výhradně u online nákupů se jedná o popis nákupu uvedený příjemcem platby v příslušném online seznamu („Popis nákupu”). Zde je uvedeno několik málo příkladů:
   1. Obdrželi jste zcela odlišnou položku. Například jste si zakoupili knihu a obdrželi jste DVD nebo prázdnou krabičku, nebo software, který jste obdrželi, nebyl ten, který vám byl prodán.
   2. Stav vašeho nákupu neodpovídal skutečnosti. Například v seznamu u dané položky bylo uvedeno, že je „nová“, a přitom byla použitá.
   3. Kupovaná položka byla inzerována jako originál, a přitom není originál.
   4. Ve vašem nákupu chybí důležité části nebo funkce a skutečnost, že nejsou součástí nákupu nebyla v seznamu uvedena.
   5. U Příjemce platby jste zakoupili 3 položky, ale obdrželi jste jen 2.
   6. Váš nákup byl během přepravy poškozen.
  2. Váš nákup není považován jako zásadně neodpovídající popisu (SNAD), pokud se podstatně neliší od popisu nákupu. Zde je uvedeno několik málo příkladů:
   1. Vada zakoupené položky byla příjemcem platby řádně popsána.
   2. Váš nákup byl správně popsán, ale po jeho obdržení již o něj nemáte zájem.
   3. Váš nákup byl správně popsán, ale nesplnil vaše očekávání.
   4. Zakoupená položka má drobné škrábance, ale byla popsána jako použitá.
   5. Akce, na kterou jste si zakoupili vstupenky, byla odložena.
  13.10 Převzetí práv

  Pokud společnost PayPal uhradí Reklamaci, Zrušenou platbu nebo Vrácení peněz na kartu, které podáte vůči Příjemci platby, souhlasíte s tím, že na společnost PayPal převedete a udělíte jí svá práva, výhody a opravné prostředky vůči Příjemci platby. Z právního hlediska poskytujete svůj souhlas k tomu, že společnosti PayPal „převedete“ nebo jinak „postoupíte“ svá práva související s danou platbou vůči Příjemci platby a dalším třetím stranám, a také k tomu, že tato práva, výhody a opravné prostředky budeme moci uplatňovat přímo nebo vaším jménem na základě našeho vlastního uvážení.

  13.11 Zákaz dvojí náhrady

  Nesmíte podat spor/stížnost nebo přijmout náhradu za nákup podle ochrany kupujícího PayPal, pokud jste již obdrželi za daný nákup náhradu přímo od společnosti eBay, příjemce platby nebo jiné třetí strany nebo pokud jste již podali návrh na řešení případu daného nákupu u společnosti eBay, příjemce platby nebo jiné třetí strany.

  13.12 Vstupenky na akce

  V určitých případech, kdy zakoupíte vstupenku nebo zaplatíte za právo zúčastnit se události u příjemce platby, který je registrovaným britským majitelem účtu PayPal („akce“), za vás může společnost PayPal pro zajištění důvěry zadržet všechny peníze, které jste zaplatili, takže požitek z těchto peněz zůstává až do realizace dané akce na vaší straně.“

   
 11. Vrácené platby

  Definice „vrácená platba“ v oddílu 15 byla změněna tak, aby byly objasněny některé příčiny platby, která splňuje podmínky zrušené platby.  Změněný oddíl má toto znění:

  „Termín „vrácená platba“ označuje platbu, kterou jste obdrželi a kterou může společnost PayPal vrátit odesilateli nebo jiné třetí straně, protože tato platba: (a) byla kupujícím zpochybněna přímo u jeho banky, nebo (b) byla z libovolného důvodu odstraněna z vašeho zůstatku (kromě vrácení platby nebo stížnosti podle ochrany kupujícího PayPal), a to mimo jiné včetně případu, kdy (i) platba porušuje naše zásady používání služby PayPal nebo máme důvodné podezření, že platba porušuje naše zásady používání služby PayPal, nebo (ii) částka platby nebyla odesilatelem autorizována u příslušné třetí strany v souvislosti s platnou autorizací platby iniciovanou třetí stranou (viz oddíl 3.10), nebo (iii) platba byla financována bankovním převodem, který byl následně bankou z libovolného důvodu zrušen, nebo (c) byla na základě interního modelování rizik společnosti PayPal zařazena do kategorie rizikových plateb, které je nutno zrušit, aby se zmírnilo riziko související s danou platbou. Termín „vráceno“ bude vykládán obdobně. “

   
 12. Osobní transakce

  Poznámka c. u definice „osobní transakce“ v Rozpisu 1 – Tabulka poplatků byla změněna tak, aby odrážela možnosti platby poplatků, které jsou dostupné odesilatelům a příjemcům osobních transakcí (kdy poplatek za zpracování osobní transakce implicitně zaplatí odesilatel – kromě určitých výjimek).  V textu uvádějícím tabulku s poplatky za přeshraniční osobní transakce byly provedeny odpovídající změny.  Znění změněné poznámky c. u definice „osobní transakce“ je nyní následující (uvedeno v kontextu s výchozí definicí):

  „Termín “Osobní transakce” zahrnuje odesílání peněz přátelům a rodině (iniciované z karty „Osobní” v rámci procesu „Odesílání peněz”), jakož i přijímání jejich peněz na váš účet bez uskutečnění nákupu (tzn. že platba není určena k nákupu zboží nebo služeb ani k uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce). Při prodeji zboží nebo služeb nesmíte žádat kupujícího o odeslání platby za osobní transakci. Pokud tak učiníte, může vám Služba PayPal znemožnit přijímání některých nebo všech plateb za Osobní transakce. Vezměte také na vědomí, že:


  c. pokud se k platbě za osobní transakci vztahuje poplatek, hradí jej odesílatel. Určité funkce však mohou vyžadovat, aby místo něj tento poplatek zaplatil příjemce (například pokud takováto funkce umožňuje odesílateli stanovit, že má tento poplatek zaplatit příjemce). Pokud odesíláte platbu za osobní transakci z webových stránek nebo aplikace třetí strany (nikoliv společnosti PayPal), může společnost PayPal nechat tuto třetí stranu rozhodnout o tom, zda poplatek za osobní transakci uhradí odesílatel nebo příjemce platby za osobní transakci. Výsledek tohoto rozhodnutí vám bude sdělen přímo touto třetí stranou.“

   
 13. Kategorie zemí pro výpočet poplatků za zpracování přeshraničních plateb

  Klíčovým prvkem příslušného poplatku za zpracování přeshraničních plateb je region, ve kterém je zaregistrován účet PayPal odesilatele. Regiony pro přeshraniční poplatky (a země, které tyto regiony tvoří) jsou následující: Přidáváme a vysvětlujeme stav určitých zemí v určitých oblastech pro přeshraniční poplatky.  K regionu Evropy II bylo přidáno Bělorusko, Gruzie a Kosovo, byl vysvětlen status Makedonie a Moldávie jako členů regionu Evropy II a byl vysvětlen status Monaka a Černé Hory jako členů regionu Evropy I. Regiony pro přeshraniční poplatky (a země, které tyto regiony tvoří) jsou následující a jsou aktualizovány ve výpisu poplatků pro přeshraniční osobní transakce a obchodní transakce v Rozvrhu 1 – Tabulka poplatků:

  Severní Evropa: Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko (včetně Alandských ostrovů), Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

  Evropa I: Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Německo, Gibraltar, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Portugalsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie (včetně Normanských ostrovů a ostrova Man), Vatikán.

  Evropa II: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Gruzie, Maďarsko, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.
   
 14. Poplatek za vrácení plateb za obchodní transakce

  Přidáváme poznámku o částečném vrácení peněz v oddílu týkajícím se poplatků za vrácení plateb za obchodní transakce v Rozpisu 1 – Tabulka poplatků, který nyní zní takto:

  Částečné vrácení platby

  V případě částečného vrácení platby za Obchodní transakci si ponecháme poměrný podíl té části Poplatku stanoveného pro danou Obchodní transakci, která se rovná Pevnému poplatku.

  Na Účet kupujícího bude následně připsána částka, kterou určíte k vrácení.

  Z vašeho účtu odepíšeme úměrný podíl částky, která na něj původně byla připsána za danou obchodní transakci, spolu s úměrnou částí pevného poplatku stanoveného pro danou obchodní transakci.“

   
 15. Další změny

  Části uživatelské smlouvy PayPal byly změněny za účelem vysvětlení stávajícího znění a opravy drobných tiskových chyb.
   

Změna zásad ochrany osobních údajů služby PayPal

Datum nabytí účinnosti: 14. května 2014


Změna zásad ochrany osobních údajů služby PayPal

 1. Informace, které shromažďujeme

  Změnili jsme oddíl 3 tak, aby v něm byly popsány podrobnosti týkající se dalších informací, které od vás můžeme požadovat v případě, že používáte různé námi poskytované funkce, a aby v něm byly vysvětleny druhy informací o vás a vašem podniku, které můžeme v souvislosti s transakcí shromažďovat.

  Znění změněných částí oddílu 3 je následující (uvedeno v kontextu s nadpisem ustanovením):

  „Požadované informace

  Pokud používáte určité námi poskytované funkce (např. funkci prodejního místa PayPal dostupnou ve vaší mobilní aplikaci), můžeme vás požádat, abyste nahráli vaši fotku, abychom vám mohli tyto specifické služby poskytovat. Pokud vám umožníme propojit vaše členství ve způsobilém věrnostním programu s vaším účtem, můžeme od vás požadovat, abyste nám sdělili své členské identifikační číslo věrnostního programu.

  Informace o transakcích

  Když používáte služby PayPal k odeslání peněz někomu jinému nebo požadujete peníze od někoho jiného, požádáme vás, abyste nám poskytli informace týkající se dané transakce. Tyto informace zahrnují částku a druh transakce (nákup zboží, nákup služeb nebo jednoduše převod peněz), další údaje o nákupu a e-mailovou adresu, ID služby Skype (pokud je relevantní) nebo telefonní číslo třetí strany. Také se může stát, že když odešlete peníze jinému zákazníkovi společnosti PayPal, budete požádáni o sdělení osobních údajů daného zákazníka, aby transakce mohla být dokončena. Tyto informace nám může předat i daný zákazník. Tyto informace o jednotlivých transakcích v rámci všech služeb PayPal uchováváme, takže tyto informace můžete přidat do vašeho profilu účtu pro použití při budoucích transakcích, které s námi budete případně realizovat. Shromažďujeme také údaje o internetové adrese (adrese IP) a další identifikační informace o vašem počítači nebo zařízení, které používáte k přístupu k vašemu účtu PayPal nebo používání služeb PayPal tak, abychom mohli snadněji odhalit možné případy neoprávněných transakcí.“

 2. Naše používání informací a jejich poskytování

  Přidali jsme do oddílu 4 novou část s názvem „Obsah vašich příspěvků určených k zveřejnění“ (pod částí s názvem „Interní použití“). Tento nový odstavec popisuje licenci a práva, která poskytujete nám a všem pobočkám společnosti eBay k užívání obsahu, který přidáváte za účelem zveřejnění prostřednictvím služeb PayPal. Nový odstavec zní takto:

  „Obsah vašich příspěvků určených ke zveřejnění

  Když nám poskytnete obsah nebo obsah zveřejníte (v každém případě pro účely online nebo off-line zveřejnění) prostřednictvím služeb PayPal, udělujete společnosti eBay Inc. a jejím pobočkám a dceřiným společnostem (které zahrnují mimo jiné společnost PayPal) (dále jen „skupina eBay“) nevýhradní, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, dále licencovatelné (ve více stupních) právo na uplatnění všech autorských práv, práv na propagaci, ochranné známky, databáze nebo práva duševního vlastnictví, která máte ve vztahu k obsahu, a to v libovolných médiích, která jsou nyní známa nebo budou známa v budoucnosti. Dále se v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony zříkáte svých osobnostních práv a slibujete, že nebudete tato práva vůči skupině eBay, jejím dílčím nabyvatelům sublicence nebo postupníkům vymáhat. Prohlašujete a zaručujete se, že žádná z následujících položek neporušuje práva duševního vlastnictví: vaše poskytování obsahu naší společnosti, vaše zveřejňování obsahu prostřednictvím služeb PayPal a používání takového obsahu skupinou eBay (včetně děl z něj odvozených) v souvislost se službami PayPal.

  Část oddílu 4 s názvem „Poskytování informací ostatním zákazníkům společnosti PayPal“ byla změněna tak, aby obsahovala vysvětlení okolností, za nichž mohou být sdíleny určité prvky vašich informací. Změněný segment této části oddílu 4 má nyní následující znění (uvedeno v kontextu s nadpisem ustanovením):

  „Poskytování informací ostatním zákazníkům společnosti PayPal“  Pokud použijete službu PayPal jako způsob přihlášení k externím webovým stránkám nebo mobilním aplikacím, můžeme třetí straně, která nabízí tuto službu jako způsob přihlášení, sdělit váš přihlašovací status a také osobní údaje a ostatní údaje o účtu, s jejichž sdílením budete souhlasit, aby vás třetí strana mohla rozpoznat. Společnost PayPal neposkytne této třetí straně přístup k vašemu účtu PayPal a platby z vašeho účtu určené dané třetí straně bude provádět pouze s vaší konkrétní autorizací. Po přihlášení na váš účet PayPal můžete získat přístup k nastavení sdílení těchto údajů s obchodníky, prohlížet si tato nastavení a řídit je.

  Pokud propojíte vaše členství ve způsobilém věrnostním programu s vaším účtem v naší mobilní aplikaci, můžeme sdílet vaše členské identifikační číslo věrnostního programu s libovolným obchodníkem podílejícím se na příslušném věrnostním programu, pokud danému obchodníkovi zaplatíte prostřednictvím služby PayPal. Pokud vaše členské identifikační číslo věrnostního programu odstraníte ze svého účtu, přestaneme tyto informace sdílet.

  …”

   

 3. Naše používání informací a jejich poskytování – poskytování informací jiným zákazníkům než zákazníkům společnosti PayPal

  Hlavní text odstavce d. části oddílu 4 s názvem „Poskytování informací jiným zákazníkům než zákazníkům společnosti PayPal“ byl změněn tak, aby v něm bylo vysvětleno, že když jste souhlasili s poskytováním vašich dat třetí straně uvedené v oddílu 4, bude to zahrnovat také postupníky a nástupce dané třetí strany (např. osoby, která nastoupí na místo třetí strany a poskytuje své služby společnosti PayPal). Znění změněného odstavce d. je následující (uvedeno v kontextu s výchozím ustanovením):
   

  „Poskytování informací třetím stranám, které nejsou zákazníky společnosti PayPal

  Společnost PayPal nebude prodávat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu a poskytne tyto informace pouze v rámci omezeného okruhu okolností a pro účely popsané v těchto zásadách. Patří sem přenosy dat do států, které nejsou členskými státy EHP. Konkrétně souhlasíte a dáváte společnosti PayPal pokyn, aby prováděla následující úkony:

  d. Poskytování informací „kategoriím“ třetích stran vyjmenovaným v tabulce níže. Účelem tohoto poskytnutí informací je umožnit nám, abychom vám poskytovali služby. V tabulce níže také uvádíme pod každou „kategorií“ nevýlučný seznam příkladů aktuálních třetích stran (které mohou zahrnovat jejich postupníky a nástupce), kterým v současné době poskytujeme informace o vašem účtu nebo u kterých uvažujeme, že jim v příštích šesti měsících budeme poskytovat informace o vašem účtu, společně s účelem, za kterým tak činíme, a aktuálními informacemi, které poskytujeme (kromě výslovně uvedených případů mají tyto třetí strany ze zákona nebo smluvně zakázáno používat tyto informace pro sekundární účely nad rámec účelů, pro které jsou tyto informace sdíleny).“

  Společnost PayPal stejně jako většina bank nebo poskytovatelů finančních/platebních služeb spolupracuje s externími poskytovateli služeb. Čas od času jim musíme poskytnout údaje o uživatelích, aby mohly být poskytovány služby, které naši uživatelé požadují. Tito poskytovatelé služeb pro nás zajišťují důležité funkce, které nám umožňují být snadnějším, rychlejším a bezpečnějším způsobem provádění plateb.

  Lucemburské zákony, které se vztahují na nakládání společnosti PayPal s daty uživatelů (ochrana údajů a bankovní tajemství), obecně vyžadují vyšší stupeň transparentnosti než většina ostatních zákonů EU. Proto společnost PayPal na rozdíl od naprosté většiny poskytovatelů internetových služeb nebo finančních služeb v EU uvádí ve svých zásadách ochrany osobních údajů každého externího poskytovatele služeb, kterému poskytuje data uživatelů, spolu s účelem poskytnutí a druhem poskytnutých údajů.


  Odstavec d části oddílu 4 označeného „Poskytování informací jiným zákazníkům než zákazníkům společnosti PayPal“ byl změněn tak, aby umožnil společnosti PayPal poskytovat určité informace o zákaznících služby PayPal dalším třetím stranám nebo pro další účely, které jsou uvedeny v tabulce níže, nebo za účelem změny rozsahu účelů a sdílených údajů, jak stanoví tabulka níže.

  Kategorie

  Název strany a jurisdikce (v závorkách)

  Účel 

  Sdělované údaje

  Outsourcing zákaznického servisu

  Attensity Europe GmbH  

  Za účelem poskytování zákaznického servisu pro zákazníky, kteří se na společnost PayPal obracejí přes sociální média.  

  K informacím uváděným zákazníkem prostřednictvím sociálních médií může patřit jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, uživatelská jména na sociálních médiích, stručné a omezené nebo kompletní informace o způsobu platby (v závislosti na případu), datum vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy transakcí a přehledy pro zákazníka, korespondence v souvislosti s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích.  

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)  

  Za účelem poskytování zákaznického servisu v souvislosti s platbami po celém světě.

  Jméno (Název), adresa, telefonní číslo, e-mailové adresy, stručné a omezené nebo kompletní informace o způsobu platby (v závislosti na případu), datum vypršení platnosti způsobu platby, typ účtu PayPal, doklad totožnosti, informace o zůstatku na účtu a transakcích, výpisy transakcí a přehledy pro zákazníka, korespondence v souvislosti s účtem, informace o přepravě a informace o propagačních akcích.  

  Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům  

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Velká Británie)

  Za účelem pomoci s ověřením zákazníka

  Jméno, adresa a datum narození

  Zoot Deutschland GmbH (Německo), Zoot Enterprises Limited (Velká Británie)  

  Kvůli zpracování technických aplikací a zajištění vstupní brány pro údaje a dokumenty pro účely kontroly, testování a schvalování účtů a kvůli výměně údajů o uživatelích se smluvními agenturami pro boj proti podvodům a pro hodnocení úvěruschopnosti. Také za účelem shromažďování údajů z interních a externích zdrojů dat a provádění statistické analýzy kvůli posouzení rizika podvodu.

  Všechny údaje o účtu a dokumenty dodané zákazníky, které obsahují informace o totožnosti a adrese. Mezi tyto informace mohou patřit i adresy IP.

  MaxMind, Inc. (USA)  

  Za účelem odhalování podvodu.

  Upozorňujeme, že údaje předané tomuto poskytovateli služeb mohou být:
  • tímto poskytovatelem uloženy pro účely auditu a prevence podvodů;
  • tímto poskytovatelem používány za účelem optimalizace služeb odhalujících podvody a poskytovaných společnosti PayPal a dalším třetím stranám;
  • přeneseny mimo EU a předávány po celém světě.

   

  Všechny údaje o účtu a adresa IP, informace o kreditní kartě.

  Future Route Ltd (Velká Británie)  

  Za účelem provádění analýzy účetních údajů našich komerčních uživatelů kvůli hodnocení úvěrového rizika v reálném čase.  

  Jméno, adresa, e-mailová adresa a datum narození.

  Finanční produkty  

  Total System Services, Inc. (USA)

  Za účelem zpracování obchodníkem iniciovaných a zákazníkem schválených plateb (včetně údajů o přímém inkasu zákazníka) a poskytování služeb zpracování účtu nebo karty, uložení transakce, platby a dalších údajů o zákazníkovi v souvislosti s těmito transakcemi. Za účelem poskytování služeb callcentra, tisku karet a tiskové služby v souvislosti s bankovním výpisem.  

  Jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození (podle potřeby), všechny údaje o účtu a dokumenty dodané zákazníky, které obsahují informace potřebné k prokázání totožnosti a adresy.  

  Marketing a styk s veřejností  

  Grayling Communications Limited (Velká Británie), Rock Communications (Itálie), Fleisher (Izrael), Clue PR (Polsko).  

  Za účelem zodpovězení dotazů médií týkajících se dotazů zákazníků.

  Jméno, adresa a údaje o účtu všech zákazníků relevantní pro dotazy zákazníků.

  Oracle America Inc. (USA)

  Za účelem vyvíjení, měření a provádění marketingových kampaní.

  Jméno, název firmy, adresa a registrační číslo obchodníka, jméno, název pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo kontaktní osoby obchodníka, adresa URL webové stránky obchodníka, číslo účtu PayPal, aplikace třetí strany používané obchodníkem, chování na webové stránce PayPal.

  Foule Access SAS (Francie)  

  Za účelem ukládání kontaktních informací obchodníků k marketingové komunikaci s těmito obchodníky.

  Jméno obchodníka, jméno kontaktní osoby, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa URL webové stránky obchodníka.

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Německo), Google Ireland, Ltd. (Irsko), DoubleClick Europe Ltd (Velká Británie).

  Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

  Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek.

  Criteo SA (Francie)

  Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

  Anonymní ID generovaná soubory cookie, pixelovými značkami nebo podobnými technologiemi vloženými do webových stránek a e-maily zasílanými uživatelům.

  Linkedin Ireland Limited (Irsko)

  Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

  Šifrovaná e-mailová adresa spojená s uživateli PayPal (bez označení vztahu k účtu).

  Conversant Inc. (USA)

  Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem identifikace návštěvníků a jejich přesměrování prostřednictvím reklamních kampaní na míru.

  ID účtu PayPal (v případě potřeby) a ID zařízení používané konkrétní osobou, obsah realizovaných reklam a segmentace skupiny uživatelů pro reklamní účely.

  StrikeAd UK Ltd. (UK), Ad-x Limited (Velká Británie)

  Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně PayPal Here.

  Anonymní ID souborů cookie a ID zařízení k segmentaci skupin uživatelů pro marketingové účely.

  Fiksu, Inc. (USA)

  Za účelem realizace a hodnocení cílených kampaní s cílem segmentovat uživatele pro marketingové kampaně související s aplikacemi PayPal Mobile.

  ID zařízení používané pro operační systém Apple iOS, když uživatel nainstaluje aplikaci, zaregistruje se ke službám PayPal, přihlásí se, zapíše se nebo nastaví profilovou fotografii.

   

  Nanigans, Inc. (USA)

  Za účelem opětovného cílení reklamních kampaní.

  Reklamní ID spojené se zařízeními s operačním systémem Apple iOS, když uživatel nainstaluje aplikaci, znovu spustí aplikaci, zaregistruje se ke službám PayPal, přihlásí se, zapíše se, zkontroluje zůstatek, uloží nabídku, úspěšně dokončí transakci, nastaví profilovou fotografii nebo provede jiné změny účtu v aplikaci nebo v souvislosti s použitím aplikace.

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irsko ) a Twitter, Inc. (USA)

  Za účelem zobrazování příslušných reklam uživatelům Facebooku a Twitteru).

  Šifrovaná e-mailová adresa spojená s uživateli PayPal (bez označení vztahu k účtu).  

  Purepromoter Ltd t/a Pure360  

  Za účelem odesílání souvisejících služeb (v závislosti na nastavení přihlášení) a reklamních zpráv SMS uživatelům služby PayPal.

  Číslo mobilního telefonu, jméno, adresa, e-mailová adresa, název firmy, kontaktní údaje firmy, název domény, stav účtu, typ účtu, upřednostňovaný účet, typ a povaha nabízených nebo používaných služeb PayPal a relevantní informace o transakcích a údaje o účtu.  

  Operační služby 

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Německo, Rakousko, Švýcarsko), Akinika Debt Recovery Limited (Velká Británie), Capita Plc (Velká Británie), Compagnie Francaise du Recouvrement (Francie), Clarity Credit Management Solutions Limited (Velká Brtiánie), eBay Europe Services SARL (Lucembursko); EOS Solution Deutschland GmbH (Německo), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgie), EOS Nederland B.V. (Nizozemí), Arvato Infoscore GmbH (Německo), , Infoscore Iberia (Španělsko), , SAS (France), Transcom WorldWide S.p.A. (Itálie), Transcom Worldwide SAS (Tunisko), Intrum Justitia S.p.A. (Itálie),  

  Za účelem vymáhání dlužných částek.

  Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název zprostředkovatele způsobu platby a kopie veškeré korespondence v každém případě týkajícím se vaší dlužné částky vůči nám (nebo částky dlužené nám jinou osobou) .

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Německo), BFS Risk & Collection GmbH (Německo); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Německo),   BFS Risk and Collection GmbH (Německo), Team 4 Collect (Španělsko), Arvato Polska (Polsko), BCW Collections Ireland Ltd (Ireland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumunsko), Gothia Financial Group AB (Švédsko), Gothia AS (Švédsko), Gothia A/S (Dánsko), Gothia Oy (Finsko), Credit Solutions Ltd (Velká Británie).  

  Za účelem vymáhání dlužných částek a ohlašování zákazníků neplnících své závazky agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti.

  Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název zprostředkovatele způsobu platby, platné údaje o chování na účtu a kopie veškeré korespondence (mimo jiné včetně veškeré korespondence relevantní pro ohlašování agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti) v každém případě týkajícím se vaší dlužné částky vůči nám (nebo částky dlužené nám jinou osobou) .

  Begbies Traynor Group plc (Velká Británie), Moore Stephens LLP (Velká Británie), Moore Stephens Ltd (Velká Británie), Moore Stephens International Ltd (Velká Británie), Moorhead James LLP (Velká Británie), Comas Srl (Itálie), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Německo), LLC Elitaudit (Rusko), National Recovery Service (Rusko).

   

  Za účelem vyšetření (mimo jiné včetně provádění inspekcí majetku nebo pracovišť či hodnocení firmy) anebo vymáhání (či pomoc s vymáháním) dlužných částek od potenciálně nebo skutečně insolventních zákazníků

  Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód, zůstatek na účtu, údaje o transakcích a závazcích na účtu, název zprostředkovatele způsobu platby a kopie veškeré korespondence v každém případě týkajícím se vaší dlužné částky vůči nám (nebo částky dlužené nám jinou osobou). .

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Německo)  

  Za účelem vymáhání a správy dlužných částek, podpory týmů pro vymáhání dlužných částek v případě insolventních zákazníků

  Jméno, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, e-mailová adresa, typ účtu, stav účtu, poslední čtyři číslice účtu finančních nástrojů, směrový kód a název zprostředkovatele způsobu platby, zůstatek na účtu, datum a částka poslední platby, výsledky kontroly úvěruschopnosti

  Zoot Deutschland GmbH (Německo), Zoot Enterprises Limited (Velká Británie)

  Kvůli zpracování technických aplikací a zajištění vstupní brány pro údaje a dokumenty pro účely kontroly, testování a schvalování účtů a kvůli výměně údajů o uživatelích se smluvními agenturami pro boj proti podvodům a pro hodnocení úvěruschopnosti.

  Všechny údaje o účtu a dokumenty dodané zákazníky, např. informace o totožnosti a adrese.

  Interxion Datacenters B.V.  

  Za účelem poskytování podpory provozu datových středisek pro úvěrový produkt Bill Safe.

  Všechny relevantní údaje o účtu a transakcích (v případě potřeby).

 4. Další změny
            Části zásad ochrany osobních údajů služby PayPal byly změněny za účelem vysvětlení stávajícího znění a opravy tiskových chyb.