Policy Updates

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

>> Zobrazit starší aktualizace zásad

Aktualizace zásad

 

Oznámení o změnách právních smluv PayPal

Vydáno: 29. ledna 2021

Tento dokument si prosím přečtěte.

Provádíme změny právních smluv, kterými se řídí váš vztah se společností PayPal.

Doporučujeme vám, abyste si níže uvedená oznámení pečlivě prostudovali a seznámili se s chystanými změnami.

Není potřeba, abyste v této souvislosti cokoli dělali. Tyto změny začnou platit automaticky od

 

30. dubna 2021.

V případě, že byste chtěli tyto změny odmítnout a svůj účet zrušit, můžete tak bez jakýchkoli dalších poplatků učinit do 30. dubna 2021.

V tomto dokumentu nejsou zvýrazněny lingvistické úpravy, úpravy opravující či odstraňující pravopisné chyby ani změny formátování. To platí i v případech, kdy jsme opravili nebo standardizovali odkazy.

 

AKTUALIZACE SMLOUVY S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Datum nabytí účinnosti: 30. dubna 2021

  • Aktualizované znění zamýšlených změn si můžete prohlédnout kliknutím SEM.

Aktuální smlouvu s uživatelem služby PayPal můžete zobrazit kliknutím sem nebo prostřednictvím odkazu „Právní informace“ nebo „Právní smlouvy“ v zápatí většiny stránek společnosti PayPal.

Váš účet – Vítejte ve službě PayPal

Objasňujeme formulaci týkající se toho, že naše smlouva s uživatelem se nevztahuje na služby Xoom, které jsou upraveny samostatnými právními smlouvami ke službě Xoom.

Provádění plateb – Ochrana kupujícího PayPal – Nezpůsobilé zboží a transakce spadající pod ochranu kupujícího PayPal

V tomto oddílu jsme přeorganizovali a standardizovali náš seznam nezpůsobilého zboží a transakcí.

Přijímání plateb – Ochrana prodejce PayPal – Způsobilost

Pro vyjasnění jsme přidali několik formulací týkajících se již odeslaného fyzického zboží nebo poskytnutého nehmotného zboží.

Přijímání plateb – Ochrana prodejce PayPal – Základní požadavky

Přidali jsme novou druhou odrážku týkající se stížností na neoprávněná transakce.

Přijímání plateb – Ochrana prodejce PayPal – Nezpůsobilé zboží a transakce

Změnili jsme a globálně standardizovali náš seznam zboží a transakcí nezpůsobilých pro ochranu prodejce PayPal.

Další právní podmínky – Naše práva – Neaktivní účty

Poplatek za neaktivitu se nyní vztahuje také na uživatele registrované v Lichtenštejnsku, a proto jsme přidali i částku ve švýcarských francích (CHF).

Další právní podmínky – Různé – Vaše využívání osobních údajů (coby prodejce) a zákony o ochraně osobních údajů

Tento oddíl jsme přejmenovali a přeformulovali jej tak, aby konkrétněji odrážel používání osobních údajů prodejcem.