Zásady ochrany osobních údajů pro služby PayPal

 

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Následující Zásady ochrany osobních údajů pro Služby PayPal platí pro vás a platí do 24. května 2018.  Aktualizované Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde budou platit pro vás a platí od 25. května 2018.

 

Pokud jste byli na tuto stránku přesměrováni z webu www.braintreepayments.com, platí pro vás do 24. května 2018 následující zásady ochrany osobních údajů pro služby PayPal. Od 25. května 2018 pro vás budou platit aktualizované zásady ochrany osobních údajů služby Braintree, které jsou dostupné zde. Nové zásady ochrany osobních údajů služby Braintree nahrazují od 25. května 2018 všechny předchozí zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů pro služby PayPal

Poslední aktualizace: 27. dubna 2017

 

Přejít do oddílu:

 

Prohlédněte si, přečtěte, stáhněte a uložte tyto zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vaše používání produktů, služeb, obsahu, prvků, technologií nebo funkcí nabízených společností PayPal a všemi souvisejícími webovými stránkami, aplikacemi a službami (souhrnně jako „služby PayPal“), mimo jiné včetně případů, kdy uvádíte jakékoli informace ve spojení s používáním služeb PayPal. 

Zaregistrováním do služeb PayPal, přístupem k nim nebo jejich používáním tyto zásady ochrany osobních údajů přijímáte a vyjadřujete s nimi souhlas. Přijetím a odsouhlasením těchto Zásad ochrany osobních údajů nám výslovně udělujete souhlas s použitím a zpřístupněním vašich osobních údajů a vyzýváte nás, abychom tak učinili způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

1. Přehled

Za účelem provozování služeb PayPal a omezení rizika podvodu vás společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”, „my”, nebo „naše”) jako správce údajů musí požádat o poskytnutí osobních údajů, včetně údajů o kreditní nebo debetní kartě a bankovním účtu. Odsouhlasením a přijetím podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů nám udělujete výslovný souhlas se zpracováním vašich údajů zde uvedeným způsobem. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno, jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme. PayPal bere zpracování vašich údajů velice vážně a bude je vždy používat výhradně v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů termín „údaje“ znamená informace důvěrné nebo způsobilé identifikovat osobu nebo jiné informace týkající se uživatelů služeb PayPal, mimo jiné včetně zákazníků a obchodníků (právnických osob).

Bez vašeho výslovného souhlasu vaše údaje neprodáme ani nepronajmeme třetím stranám pro marketingové účely. Abychom však mohli poskytovat uživatelům služby PayPal, průběžně zvyšovat jejich kvalitu a chránit zájmy svých uživatelů, budeme v omezených případech sdílet některé vaše údaje se třetími stranami za přísných podmínek, popsaných podrobněji v oddílech 3, 5 a 6 těchto zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních důvodů byste si měli projít. Je to důležité, protože se vztahují na všechny služby PayPal.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro používání služeb PayPal našimi uživateli (mimo jiné včetně těch, kteří služby PayPal využívají v rámci prodeje nebo podnikatelské činnosti), nebylo-li smluvně ujednáno jinak.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů: Do těchto zásad ochrany osobních údajů jsou začleněny také všechny budou změny uvedené v dokumentu Aktualizace zásad, která bude v době registrace služeb zveřejněna na cílové stránce „Právní smlouvy“ na webových stránkách společnosti PayPal, přičemž tyto změny nabudou účinnosti k datu uvedenému v tomto dokumentu Aktualizace zásad„Aktualizace zásad” označuje předběžné upozornění na změny vašich dohod se společností PayPal, které Vám PayPal může dát k dispozici v písemné formě. Jestliže s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neregistrujete se do služeb PayPal, ani je nepoužívejte.

Upozornění na změny: Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být průběžně revidovány při přidání nových funkcí do služeb PayPal nebo implementaci návrhů našich zákazníků. Zásady osobních údajů mohou být kdykoli změněny zveřejněním revidované verze na našich webových stránkách. Na změnu zásad ochrany osobních údajů vás upozorníme alespoň 30 dní před datem začátku její platnosti, jestliže nebude z právních důvodů zvolen jiný postup. Upozornění můžeme zveřejnit na stránce „Aktualizace zásad” na našem webu nebo je zaslat e-mailem. K datu začátku platnosti revidovaných zásad ochrany osobních údajů budeme předpokládat, že jste všechny jejich změny odsouhlasili. Jestliže s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete kdykoli svůj účet zrušit.

Pravidelně sledujte nejnovější verzi zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách PayPal zde.

Webové stránky třetích stran: Některé stránky na webu PayPal obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Na tyto stránky se vztahují jejich vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů a společnost PayPal neodpovídá za jejich provoz ani za jejich postupy v oblasti nakládání s informacemi. Uživatelé, kteří na tyto webové stránky třetích stran nebo jejich prostřednictvím zasílají informace, by se měli před poskytnutím osobních údajů seznámit s jejich zásadami o ochraně osobních údajů.

Nejedná se o rámcovou službu: Aby nedocházelo k pochybnostem, tyto zásady ochrany osobních údajů nepředstavují „rámcovou smlouvu” pro účely Směrnice o platebních službách EU (2007/64/ES) nebo jakékoli její implementace v Evropské unii nebo EHP (mimo jiné včetně Nařízení o platebních službách Velké Británie pro rok 2009).

Zvláštní poznámka ohledně dětí: Děti nejsou způsobilé používat služby PayPal a žádáme nezletilé osoby (osoby mladší 18 let), aby nám neposkytovaly žádné osobní údaje a nepoužívaly služby PayPal.

Zpět na začátek

2. Informace, které shromažďujeme

Povinné informace: Pro založení účtu PayPal nebo používání služeb PayPal je zapotřebí uvést své jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. K provádění plateb prostřednictvím služeb PayPal je nutné poskytnout informace o kreditní kartě, debetní kartě nebo bankovním účtu. Dále vás žádáme, aby si zvolili dvě různé bezpečnostní otázky (například město narození nebo jméno domácího mazlíčka).

Budeme také vyžadovat další komerční nebo identifikační údaje, pokud budete prostřednictvím služeb PayPal zasílat či přijímat určité transakce vysoké hodnoty nebo celkově vysoké objemy plateb, nebo v případech, kdy je to jinak zapotřebí pro zajištění souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími ze zákona proti praní špinavých peněz v rámci evropského práva.

Používání vašeho zařízení: Když budete služby PayPal používat prostřednictvím jakéhokoli zařízení (ať už připojeného ke službám PayPal bezdrátově, pevnou linkou či jinak), můžeme dále za účelem poskytování služeb PayPal shromažďovat a ukládat přihlašovací údaje (mimo jiné včetně ID zařízení) a geolokační údaje.

Fotografie: Pokud používáte určité námi poskytované funkce (mimo jiné včetně funkce prodejního místa PayPal ve vaší mobilní aplikaci), můžeme vás požádat o nahrání vaší fotografie, abychom vám mohli tyto specifické služby poskytovat. Na fotografii musí být váš obličej rozpoznatelný. Za obrázek odpovídáte výhradně vy.

Informace o věrnostním programu: Pokud vám umožníme propojit vaše členství ve způsobilém věrnostním programu s vaším účtem, můžeme od vás požadovat, abyste nám sdělili své členské identifikační číslo věrnostního programu.

Informace o transakci: Když používáte služby PayPal k odeslání peněz někomu jinému nebo požadujete peníze od někoho jiného, požádáme vás, abyste nám poskytli informace týkající se dané transakce. Tyto informace zahrnují částku a druh transakce (nákup zboží, nákup služeb nebo převod peněz), další údaje o nákupu a e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo třetí strany. Pokud odešlete peníze jinému zákazníkovi společnosti PayPal, můžete být požádáni o sdělení osobních údajů tomuto zákazníkovi, aby transakce mohla být dokončena. Tyto informace nám může předat i daný zákazník. Shromažďujeme také údaje o internetové adrese (adrese IP) a další identifikační informace o vašem počítači nebo zařízení, které používáte k přístupu k vašemu účtu PayPal nebo používání služeb PayPal tak, abychom mohli snadněji odhalit možné případy neoprávněných transakcí.

Informace o vás od třetích stran: Abychom mohli všechny své zákazníky chránit před potenciálními podvody, ověřujeme vámi poskytnuté údaje u zpracovatelů plateb nebo agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a pro boj proti podvodům. Při takovém ověřování získáváme prostřednictvím těchto služeb vaše osobní údaje. Pokud ve službě PayPal zaregistrujete kreditní kartu, debetní kartu nebo bankovní účet, využíváme konkrétně služby autorizace karet a odhalování podvodů k ověření, že vaše informace o bance nebo kartě a adresa odpovídají informacím, které jste poskytli společnosti PayPal, a že karta nebyla ohlášena jako ztracená nebo ukradená.

Pokud prostřednictvím služeb PayPal odesíláte nebo přijímáte vysoké objemy plateb, nebo pokud máte jako obchodník omezenou historii prodejů, za určitých okolností provedeme prověrku vašeho podniku. Získáme informace o vás a vašem podniku a potenciálně (je-li to zákonem povoleno) také o vašich členech statutárního orgánu, společnících a partnerech od agentury pro hodnocení úvěruschopnosti nebo pro boj proti podvodům. Pokud nám dlužíte peníze, můžeme v rozsahu povoleném zákonem provést kontrolu vaší úvěruschopnosti získáním dalších informací od agentury pro hodnocení úvěruschopnosti nebo pro boj proti podvodům. PayPal si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení u kteréhokoli účtu pravidelně od takové agentury pro hodnocení úvěruschopnosti nebo pro boj proti podvodům získávat zprávu o úvěruschopnosti podniku nebo spotřebitele. Dále si vyhrazuje právo na základě informací získaných v rámci tohoto procesu ověření úvěruschopnosti účet zrušit.

Pokud prostřednictvím svého účtu PayPal prodáváte zboží, můžeme také získávat veřejné informace o vašem podniku a vašem chování na sociálních médiích (např. e-mailová adresa a počet „fanoušků” nebo „sledujících”) do míry nezbytné pro potvrzení posouzení vašich transakcí nebo podniku, včetně jeho velikosti a velikosti zákaznické základny.

Informace o vás z jiných zdrojů: Můžeme o vás také shromažďovat informace z jiných zdrojů, také od členů skupiny PayPal, jiných společností (v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů a platných zákonů) a z jiných zdrojů, o nichž máme důvod se domnívat, že je řídíte (zcela nebo částečně).

Další ověření: Pokud vámi poskytnuté informace nebude možné ověřit, nebo pokud požádáte o výběr peněz šekem na jinou adresu, než je fakturační adresa vaší ověřené kreditní karty, můžeme vás požádat o nahrání nebo zaslání dalších informací faxem (např. řidičský průkaz, výpis transakcí na kreditní kartě nebo nedávnou fakturu za energie, či jiné informace, které potvrdí vaši příslušnost k dané adrese) nebo o zodpovězení dalších otázek online, které pomohou informace ověřit.

Informace o pohybu na internetu: Vzhledem k tomu, jak fungují internetové standardy komunikace, kdykoli přejdete na webovou stránku PayPal, nebo jí opustíte, automaticky získáme webovou adresu stránky, ze které jste přišli, nebo na kterou přecházíte. Dále shromažďujeme informace o tom, jaké stránky na našem webu navštívíte, IP adresách, druhu používaného prohlížeče a časech přístupu na naše stránky.

Soubory cookie, webové signály, místní úložiště a podobné technologie: Když získáte přístup k našim webovým stránkám nebo použijete služby PayPal, můžeme (také včetně společností, se kterými spolupracujeme) umístit do vašeho počítače nebo jiného zařízení malé datové soubory. Tyto datové soubory mohou být soubory cookie, pixelové značky, „flashové soubory cookie“ nebo jiná místní úložiště poskytovaná vaším prohlížečem nebo souvisejícími aplikacemi (dále souhrnně jako „soubory cookie“). Soubory cookie používáme k tomu, abychom vás rozpoznali jako zákazníka, přizpůsobili služby PayPal, obsah a reklamu, změřili propagační účinnosti, pomohli zajistit, že bezpečnost vašeho účtu nebude ohrožena, zmírnili rizika a zabránili podvodům a abychom podpořili důvěru a bezpečnost všech našich stránek a služeb PayPal.

Pokud to váš prohlížeč nebo rozšíření add-on vašeho prohlížeče dovolí, můžete naše soubory cookie odmítnout, pokud naše soubory cookie nejsou povinné za účelem zabránění podvodu nebo zajištění bezpečnosti na námi řízených webových stránkách. Odmítnutí našich souborů cookie však může mít vliv na vaše používání webových stránek a služeb PayPal.

Podrobnější informace o našem používání těchto technologií najdete v našich zásadách týkajících se souborů cookie, webových signálů a podobných technologií.

Komunikace: Pokud s námi komunikujete kvůli službám zákazníkům nebo za jiným účelem (např. e-maily, fax, telefonáty, tweety atd.), uchováváme tyto informace a odpovědi, které jsme vám poskytli, v záznamech vašeho účtu.

Dotazníky, průzkumy, slosování a profilové údaje: Příležitostně nabízíme svým uživatelům nepovinné dotazníky, průzkumy a slosování za účelem například získání demografických informací nebo zjištění zájmů a potřeb uživatelů. Pokud v těchto dotaznících, průzkumech a slosováních shromažďujeme osobní údaje, uživatelé budou před účastí v dotazníku, průzkumu či slosování informováni o tom, jak budou tyto údaje použity.

Fyzické osoby, které nejsou registrovanými uživateli služeb Služby a žádostí: Pokud se registrovaný uživatel služeb PayPal pokusí jednat s fyzickou osobu, která není registrovaným uživatelem služeb PayPal v rámci transakce (např. odesláním platby nebo jiného plnění nebo žádostí o platbu od dané fyzické osoby), uchováme informace, které nám registrovaný uživatel služeb PayPal zašle, včetně například e-mailové adresy, telefonního čísla nebo jména druhé strany. I když je tato konkrétní informace v souladu s platnými zákony po určitou dobu uložena, nepoužijeme ji k obchodování s neregistrovanou osobou. Kromě toho mají tyto osoby stejná práva na přístup k informacím a na opravu informací, které se jich týkají (za předpokladu, že jejich údaje byly správné), jako kdokoli jiný, kdo využívá služeb PayPal.

Informace o účtu: Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů zahrnují informace o účtu („informace o účtu“) mimo jiné: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno, fotografii, adresu IP, ID zařízení, informace o zeměpisné poloze, čísla účtů, typy účtů, údaje o platebních nástrojích spojených s účtem, údaje o platebních transakcích, údaje o obchodních transakcích, výpisy a sestavy zákazníka, preference účtu, údaje o totožnosti shromážděné v rámci našeho procesu ověřování totožnosti zákazníka („know your customer“) a korespondence se zákazníkem.

 Zpět na začátek

3. Jak používáme informace, které shromáždíme

Interní použití: Vaše údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme na serverech nacházejících se v USA a jinde na světě, kde se nacházejí zařízení společnosti PayPal. Naším hlavním cílem při shromažďování vašich údajů je zajistit vám bezpečné, bezproblémové, účinné a osobně přizpůsobené využívání služeb. Souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme použít k:

 • zpracovávání transakcí a poskytování služeb PayPal;
 • ověření vaší totožnosti včetně ověření během procesu vytváření účtu a obnovení hesla;
 • řešení sporů, inkasu poplatků a odstraňování problémů;
 • řízení rizik nebo odhalování, předcházení nebo napravování podvodů nebo jiných potenciálně nezákonných nebo zakázaných aktivit;
 • odhalování, předcházení a napravování porušení zásad nebo platných smluv s uživatelem;
 • poskytování služeb zákaznického servisu;
 • zlepšování služeb PayPal přizpůsobením vašeho uživatelského zážitku;
 • měření plnění služeb PayPal Services a zlepšování jejich obsahu a rozvržení;
 • správě a ochraně naší informačně-technologické infrastruktury;
 • poskytování cíleného marketingu a reklamy, poskytování aktualizací služeb a doručování propagačních nabídek na základě preferencí týkajících se komunikace, které jste definovali na svém účtu PayPal (viz oddíl „Náš kontakt se zákazníky společnosti PayPal“ níže), a vašich aktivit při používáním služeb PayPal; a
 • provádění ověření úvěruschopnosti a solventnosti, porovnání údajů pro kontrolu správnosti a jejich ověřování u třetích stran.

Dotazníky, soutěžní průzkumy a profilové údaje: Pokud se rozhodnete odpovědět na naše dotazníky nebo průzkumy, můžeme tyto informace použít ke zlepšování služeb PayPal, zasílání marketingových nebo reklamních informací Vaší osobě, správě soutěžních průzkumů nebo jiným způsobem, jak je podrobně vysvětleno v samotném průzkumu.

Náš kontakt se zákazníky společnosti PayPal: Se svými uživateli pravidelně komunikujeme e-mailem, abychom mohli poskytovat požadované služby. S uživateli také komunikujeme telefonicky za účelem:

 • vyřešení stížností nebo reklamací uživatelů podaných prostřednictvím služeb PayPal;
 • vyřešení žádosti o služby zákazníkům;
 • informování uživatelů o našem podezření na použití jejich účtu nebo transakcí k nezákonným účelům;
 • potvrzení informací ohledně identity uživatele, jeho podniku nebo aktivity na účtu;
 • vymáhání pohledávek;
 • provádění zákaznických průzkumů;
 • vyšetření podezřelých transakcí.

Na vaši e-mailovou nebo fyzickou adresu zašleme potvrzení pro založení účtu PayPal, oznámení o platbách odeslaných nebo přijatých prostřednictvím služeb PayPal (včetně níže popsaných plateb za doporučení), informace o důležitých změnách našich produktů a služeb a oznámení a další informace vyžadované zákonem. Obecně platí, že uživatelé nemohou tato sdělení odmítnout, budou však primární informační, nikoli propagační povahy.

Na vaši e-mailovou adresu dále budeme zasílat ostatní typy sdělení, které si můžete sami zvolit, jako jsou „News from PayPal”, tipy na aukce, zákaznické průzkumy a upozornění na speciální akce třetích stran. Při dokončení registrace nebo kdykoli později se můžete rozhodnout, zda chcete dostávat některá, všechna, nebo žádná tato sdělení. Stačí se přihlásit k účtu na webových stránkách PayPal, zvolit možnosti Můj účet, Profil, Nastavení účtu a upravit předvolby pro sdělení.

Výše uvedené sdělení můžeme zasílat také prostřednictvím SMS (a zprávy SMS budou pro účely správy vašich preferencí týkajících se komunikace považovány za e-maily).

Auditoři, kteří provádějí nezávislé audity našich finančních výkazů a provozu, mohou kontaktovat vzorek našich zákazníků, aby si ověřili, zda naše záznamy odpovídají skutečnosti. Tito auditoři však nemohou používat osobní údaje pro žádné jiné účely.

Zpět na začátek

4. Marketing

Vaše informace můžeme spojit s informacemi získanými od jiných společností a využít je ke zlepšení a přizpůsobení služeb PayPal. Pokud si nepřejete dostávat od nás marketingová sdělení nebo se účastnit našich programů přizpůsobení reklam, stačí se přihlásit ke svému účtu, zvolit možnosti Můj účet, Profil, Nastavení oznámení a upravit předvolby pro sdělení, nebo postupovat podle pokynů uvedených ve sdělení nebo reklamě.

Zpět na začátek

5. Jak sdílíme informace s ostatními uživateli služby PayPal

Pokud jste registrovaným uživatelem služby PayPal, ostatním zákazníkům PayPal, kterým jste zaplatili, nebo odesílatelům, kteří se vám pokoušejí zaplatit prostřednictvím služeb PayPal, je k dispozici vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo (je-li uvedeno), datum registrace, počet plateb přijatých od ověřených uživatelů služby PayPal a ověření práva nakládání s bankovním účtem. Pokud jste majitelem firemního účtu, ostatním zákazníkům služby PayPal zobrazíme také vámi poskytnutou webovou adresu (URL) a kontaktní údaje zákaznického servisu. Kromě toho můžeme tyto a další informace sdílet se třetími stranami, které použijete pro přístup ke službám PayPal. Číslo vaší kreditní karty, bankovního účtu a další finanční informace však nebudou zpřístupněny nikomu, komu jste zaplatili nebo kdo vám zaplatil prostřednictvím služeb PayPal, ani třetím stranám, které používají služby PayPal, pokud k tomu neudělíte výslovný souhlas, nebo pokud to nebude vyžadováno pravidly používání kreditních karet, soudním příkazem či na základě jiného řízení.

Pokud při nákupu zboží či služeb zaplatíte prostřednictvím služby PayPal, můžeme prodejci poskytnout dodací adresu pro zboží a vaši fakturační adresu pro dokončení transakce. Pokud pokus o zaplacení prodejce selže, nebo bude platba později zneplatněna, můžeme prodejci také poskytnout podrobnosti o neúspěšné platbě. Pro usnadnění řešení sporů můžeme kupujícímu poskytnout adresu prodejce, aby mohl zboží vrátit.

Pokud používáte mobilní aplikaci, můžeme s ostatními uživateli služby PayPal sdílet vaši fotografii, kterou jste v ní uložili, aby vás mohli identifikovat. Pro výše udělené účely nám poskytujete nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, přenosnou licenci na použití vaší fotografie, s právem udělovat sublicence.

Ostatním uživatelům můžeme sdělit také skutečnost, že jste v místním dosahu jako zákazník. Pokud nechcete, aby tyto informace byly sdíleny, můžete otevřít nastavení libovolných těchto údajů ve vašem mobilním zařízení, prohlédnout si je a zkontrolovat.

Pokud použijete službu PayPal jako způsob přihlášení k externím webovým stránkám nebo mobilním aplikacím, můžeme třetí straně, která nabízí tuto službu jako způsob přihlášení, sdělit váš přihlašovací status a také osobní údaje a ostatní údaje o účtu, s jejichž sdílením budete souhlasit, aby vás třetí strana mohla rozpoznat. Společnost PayPal neposkytne této třetí straně přístup k vašemu účtu PayPal a platby z vašeho účtu určené dané třetí straně bude provádět pouze na základě vašeho výslovného pokynu. Po přihlášení na váš účet PayPal můžete získat přístup k nastavení sdílení těchto údajů s obchodníky, prohlížet si tato nastavení a řídit je.

Pokud propojíte vaše členství ve způsobilém věrnostním programu s vaším účtem v naší mobilní aplikaci, můžeme sdílet vaše členské identifikační číslo věrnostního programu s libovolným obchodníkem podílejícím se na příslušném věrnostním programu, pokud danému obchodníkovi zaplatíte prostřednictvím služby PayPal. Pokud vaše členské identifikační číslo věrnostního programu odstraníte ze svého účtu, přestaneme tyto informace sdílet.

Spolupracujeme se třetími stranami, jako jsou obchodníci, kterým umožňujeme přijímat nebo zprostředkovat platby od vás či pro vás prostřednictvím služeb PayPal. Když vám třetí strana zasílá platbu, nebo se vy pokoušíte jí zaplatit, může při tom s námi sdílet o vás určité informace, jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Na základě těchto informací ověřujeme, zda jste zákazníkem společnosti PayPal a zda lze použít službu PayPal k provedení platby, nebo pokud je platba zasílána vám, použijeme je k zaslání oznámení o přijetí platby. Dále na vaši žádost potvrdíme třetí straně váš status zákazníka společnosti PayPal. Upozorňujeme, že třetí strany, od kterých nakupujete a se kterými uzavíráte smlouvy, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a společnost PayPal neodpovídá za jejich provoz ani za jejich postupy v oblasti nakládání s informacemi.

Pokud si založíte účet PayPal přímo na webové stránce třetí strany nebo prostřednictvím aplikace třetí strany, veškeré údaje, které zadáte na této webové stránce nebo v aplikaci (nikoli přímo prostřednictvím služeb PayPal) budou sdíleny s majitelem této webové stránky nebo aplikace třetí strany a na vaše informace se mohou vztahovat jejich zásady ochrany osobních údajů.

Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů výslovně souhlasíte s tím, že při každé vaší platbě nebo pokusu o platbu jinému zákazníkovi PayPal (včetně obchodníka) prostřednictvím účtu PayPal může společnost PayPal za účelem zpracování, realizace nebo jiného nakládání s platbou a informování o platbě předat výše uvedené relevantní údaje danému zákazníkovi, který může sídlit mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Dále výslovně souhlasíte s tím, že společnost PayPal může poskytovat transakční informace a další informace potřebné pro používání mobilní aplikace PayPal (včetně produktů v místě prodeje) obchodníkovi nebo jinému zákazníkovi společnosti PayPal, kterého jste výslovně zvolili pomocí mobilní aplikace PayPal nebo produktu v místě prodeje.

 

Zpět na začátek

6. Jak sdílíme informace s ostatními třetími stranami

Stejně jako většina bank nebo poskytovatelů finančních či platebních služeb spolupracuje společnost PayPal s externími poskytovateli služeb, kteří pro nás zajišťují důležité funkce, které nám umožňují nabízet snadnější, rychlejší a bezpečnější způsob provádění plateb, a také s dalšími obchodními partnery. Čas od času jim musíme poskytnout údaje o uživatelích, aby tyto služby mohly být poskytovány.

Lucemburské zákony, které se vztahují na nakládání společnosti PayPal s daty uživatelů (ochrana údajů a bankovní tajemství), obecně vyžadují vyšší stupeň transparentnosti než většina ostatních zákonů EU. Proto společnost PayPal na rozdíl od naprosté většiny poskytovatelů internetových služeb nebo finančních služeb v EU uvádí ve svých zásadách ochrany osobních údajů externí poskytovatele služeb a obchodní partnery, kterým můžeme poskytovat Vaše data uživatelů, spolu s účelem poskytnutí a druhem poskytnutých údajů. Odkaz na tyto třetí strany najdete zde a také v odstavcích a, d a g níže.  Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů a držením účtu u společnosti PayPal nám udělujete výslovný souhlas s přenosem vašich údajů těmto třetím stranám k uvedeným účelům.

Společnost PayPal může aktualizovat výše uvedený seznam třetích stran každé čtvrtletí (1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října). PayPal začne s přenosem nových typů údajů nebo s přenosem údajů novým subjektům nebo k novým účelům uvedeným v aktualizaci až po 30 dnech od data zveřejnění seznamu prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů. Seznam na webových stránkách PayPal byste měli každého čtvrt roku ve výše uvedených dnech kontrolovat. Pokud proti novým zpřístupněním údajů nebudete mít námitky do 30 dnů od zveřejnění aktualizovaného seznamu třetích stran, budeme to považovat za váš souhlas se změnami seznamu a těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet zrušit a přestat naše služby používat.

Společnost PayPal nebude prodávat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu a poskytne tyto informace pouze v rámci omezeného okruhu okolností a pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Patří sem přenosy dat do států, které nejsou členskými státy EHP.

Pro účely poskytování služeb PayPal může nastat nutnost předat některé informace, které shromažďujeme (jak je uvedeno v oddílu 2) jiné skupině subjektů společnosti PayPal nebo jiným subjektům včetně těch, které jsou uvedeny v oddílu 6 a které mají funkci poskytovatelů platebních služeb, zpracovatelů plateb nebo majitelů účtu (nebo podobné funkce).  Berete na vědomí, že se na tyto subjekty mohou podle jejich místní legislativy vztahovat zákony, předpisy, dotazy, vyšetřování nebo příkazy, které mohou vyžadovat poskytnutí informací příslušným úřadům dané země. Vaše používání služeb PayPal představuje váš souhlas s tím, že tyto informace budeme předávat, abychom vám mohli poskytovat služby PayPal.

Konkrétně souhlasíte a dáváte společnosti PayPal pokyn, aby prováděla s vašimi informacemi následující úkony:

 1. poskytovala potřebné údaje policii a ostatním orgánům činným v oblasti vymáhání práva, bezpečnostním silám, příslušným vládním, mezivládním nebo nadnárodním orgánům, příslušným úřadům, ministerstvům, regulačním úřadům, samoregulačním úřadům nebo organizacím (mimo jiné včetně úřadů uvedených v oddílu „Úřady“ seznamu poskytovatelů třetích stran zde) a jiným třetím stranám včetně společností skupiny PayPal, i) s nimiž jsme ze zákona povinni nebo oprávněni spolupracovat, mimo jiné včetně podle lucemburských zákonů o zákonu Foreign Account Tax Compliance Act („zákon FATCA“) ze dne 24. července 2015 a o společném standardu pro oznamování („zákon o CRS“) ze dne 18. prosince 2015, ii) u nichž máme důvod se domnívat, že je vhodné s nimi spolupracovat při vyšetřování podvodů nebo jiné nezákonné činnosti nebo potenciální nezákonné činnosti, nebo iii) při provádění vyšetřování porušení naší smlouvy s uživatelem (mimo jiné včetně vašeho poskytovatele způsobu financování nebo poskytovatele kreditní nebo debetní karty).
  Pokud se na vás vztahuje zákon FATCA nebo zákon CRS, máme povinnost upozornit vás na možný přenos vašich údajů různým orgánům. Přečtěte si další informace o povinnostech společnosti PayPal vyplývajících se zákona FATCA a zákona o CRS a o tom, jaký na vás mohou mít dopad. Také se podívejte, jaké informace můžeme v důsledku toho zpřístupňovat.
  My i ostatní organizace včetně stran, které přijímají služby PayPal, můžeme také sdílet, získávat přístup a používat (včetně zdrojů z jiných zemí) potřebné informace (mimo jiné včetně informací zaznamenaných úřady pro předcházení podvodům) tak, aby pro nás i pro ně bylo snadnější vyhodnotit a řídit rizika (mimo jiné včetně předcházení podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu). Chcete-li získat další informace o příslušných úřadech zabývajících se předcházením podvodům, kontaktujte nás. Chcete-li získat další informace o těchto úřadech, úřadech pro předcházení podvodům a ostatních třetích stranách, klikněte sem.
 2. Poskytovala informace o účtu majitelům práv duševního vlastnictví v případě, že podle platného vnitrostátního práva členského státu EU mají tito majitelé proti společnosti PayPal nárok na mimosoudní poskytnutí informací v důsledku porušení jejich práv duševního vlastnictví, při kterém došlo k použití služeb PayPal (mimo jiné např. § 19, odst. 2, bod 3 německého zákona o ochranných známkách nebo § 101, odst. 2, bod 3 německého autorského zákona zákona).
 3. Poskytovala potřebné informace v reakci na požadavky asociací kreditních karet anebo občanskoprávních či trestněprávních řízení.
 4. Pokud jako obchodník využíváte třetí stranu k přístupu ke službě PayPal nebo její integraci, můžeme poskytnout takovému partnerovi potřebné informace pro účely usnadnění a udržení takového ujednání (mimo jiné včetně stavu vaší integrace služby PayPal, toho, zda máte aktivní účet PayPal a zda již případně spolupracujete s jiným partnerem pro integraci služby PayPal).
 5. Poskytovala potřebné informace zpracovatelům plateb, auditorům, poskytovatelům služeb zákazníkům, agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti a úřadům pro boj s podvody, poskytovatelům finančních produktů, obchodním partnerům, společnostem pro marketing a styk s veřejností, poskytovatelům provozních služeb, společnostem ve skupině, agenturám, trhům a jiným třetím stranám uvedeným zde. Účelem tohoto poskytnutí informací je umožnit nám, abychom vám poskytovali služby PayPal. Pod každou „kategorií“ také uvádíme seznam třetích stran - nevýlučný seznam příkladů aktuálních třetích stran (které mohou zahrnovat jejich postupníky a nástupce), kterým v současné době poskytujeme informace o vašem účtu nebo u kterých uvažujeme, že jim budeme poskytovat informace o vašem účtu, společně s účelem, za kterým tak činíme, a aktuálními informacemi, které poskytujeme (kromě výslovně uvedených případů mají tyto třetí strany ze zákona nebo smluvně zakázáno používat tyto informace pro sekundární účely nad rámec účelů, pro které jsou tyto informace sdíleny).
 6. Poskytovala potřebné informace vašemu zástupci nebo zákonnému zástupci (např. jako držiteli vámi udělené plné moci nebo ustanovenému opatrovníkovi).
 7. Poskytovala souhrnné statistické údaje s našimi obchodními partnery nebo pro styk s veřejností. Můžeme například poskytnout údaj, že konkrétní procentuální podíl našich uživatelů žije v Manchesteru. Tyto souhrnné informace však nejsou spojeny s osobními údaji.
 8. Sdílela potřebné údaje o účtu s nepřidruženými třetími stranami (vyjmenovány zde) pro jejich použití pro následující účely:
  1. Předcházení podvodům a řízení rizik: jako pomoc při předcházení podvodům a vyhodnocení a řízení rizik. Pokud například používáte služby PayPal k nákupu nebo prodeji zboží pomocí společnosti eBay Inc. nebo jejích poboček („eBay“), můžeme se společností eBay sdílet údaje o účtu, abychom pomohli ochránit Vaše účty před podvodnou činností, abychom Vás mohli upozornit v případě, že odhalíme takovou podvodnou činnost na Vašich účtech, a pro účely vyhodnocení úvěrového rizika.

   Jako součást našeho úsilí o předcházení podvodům a řízení rizik můžeme také sdílet potřebné údaje o účtu se společností eBay v případech, kdy společnost PayPal provedla na vašem účtu pozastavení nebo jiné omezení na základě sporů, stížností, žádostí o vrácení peněz na kartu nebo jiných situací týkajících se prodeje nebo nákupu zboží. Jako součást našeho úsilí o předcházení podvodům a řízení rizik můžeme také sdílet údaje o účtu se společností eBay, abychom jí umožnili provozovat její programy pro hodnocení kupujících nebo prodávajících.
  2. Služby zákazníkům: pro účely služeb zákazníkům včetně pomoci s obsluhou Vašeho účtu nebo řešení sporů (např. vyúčtování nebo transakce). 
  3. Dodání: v souvislosti s dodáním a souvisejícími službami při nákupech prováděných pomocí služby PayPal. 
  4. Dodržování právních předpisů: pro pomoc při dodržování požadavků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a ověřování v rámci boje proti financování terorismu.
  5. Poskytovatelé služeb: abychom umožnili poskytovatelům služeb na základě smlouvy s námi podporovat naše obchodní činnosti, např. předcházení podvodům, inkaso plateb, marketing, služby zákazníkům a technologické služby. Naše smlouvy nařizují, že tito poskytovatelé služeb mohou používat tyto informace o vás pouze v souvislosti se službami, které provádějí pro nás, a nikoli ve svůj vlastní prospěch.

Fúze nebo akvizice: Je možné, že PayPal, stejně jako jakýkoli jiný podnik, v budoucnosti bude sloučen s jinou společností, nebo ho jiná společnost odkoupí. Pokud k takové akvizici dojde, souhlasíte s tím, že nástupnická společnost bude mít přístup k informacím spravovaným společností PayPal, včetně údajů o účtech zákazníků, a bude nadále vázána těmito zásadami ochrany osobních údajů, pokud nedojde k jejich změně.

Webové stránky třetích stran: Pokud si založíte účet PayPal přímo na webové stránce třetí strany nebo prostřednictvím aplikace třetí strany, veškeré údaje, které zadáte na této webové stránce nebo v aplikaci (nikoli přímo prostřednictvím služeb PayPal) budou sdíleny s majitelem této webové stránky nebo aplikace třetí strany. Na tyto stránky se vztahují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a doporučujeme vám si je prostudovat dříve, než na stránkách poskytnete své osobní údaje. Společnost PayPal neodpovídá za obsah ani postupy těchto třetích stran v oblasti nakládání s informacemi. 

Zpět na začátek

7. Přeshraniční přenos vašich informací

Společnost PayPal se zavázala odpovídajícím způsobem chránit vaše údaje bez ohledu na to, kde se data nacházejí, a v případě, že jsou tyto údaje předány mimo EHP, zajistit vašim údajům odpovídající ochranu.

Zpět na začátek

8. Vaše využívání informací a služeb PayPal

Služba PayPal umožňuje omezený přístup ke kontaktním nebo dodacím údajům ostatních uživatelů za účelem usnadnění transakcí mezi uživateli. Jako prodejce můžete mít přístup k ID uživatele, e-mailové adrese a dalším kontaktním nebo dodacím údajům kupujícího a jako kupující můžete mít přístup k ID uživatele, e-mailové adrese a dalším kontaktním údajům prodejce.

Souhlasíte s tím, že osobní údaje ostatních uživatelů, které získáte prostřednictvím služeb PayPal nebo komunikace související se službami PayPal či transakce zprostředkované službami PayPal, budete používat výhradně pro: (a) komunikaci týkající se služeb PayPal, kam nepatří nevyžádaná komerční sdělení, (b) pomocné úkony související s platbami PayPal nebo transakcemi, pro které byly použity služby PayPal (např. pojištění, dodání a stížnosti na podvod) a (c) jiné účely, s nimiž budou uživatelé po dostatečném obeznámení souhlasit.

V každém případě musíte uživatelům poskytnout možnost odstranit údaje z vaší databáze a prohlédnout si údaje, které jste o nich shromáždili. Obecně platí, že musíte dodržovat všechny platné předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především v souvislosti se zasíláním marketingových e-mailů.

PayPal netoleruje nevyžádanou poštu. Přísně vymáháme své zásady proti nevyžádané poště. Chcete-li společnosti PayPal ohlásit nevyžádanou poštu související se službami PayPal, kontaktujte nás.

Zpět na začátek

9. Zabezpečení informací

Společnost PayPal vždy při nakládání s informacemi o zákaznících dodržuje nejvyšší standardy zabezpečení. Používáme počítačová bezpečnostní opatření, jako jsou brány firewall a šifrování dat, zajišťujeme fyzické omezení přístupu do našich budov a k souborům a přístup k osobním údajům udělujeme pouze těm zaměstnancům, kteří ho potřebují pro plnění svých pracovních povinností.

Další informace o postupech společnosti PayPal v oblasti zabezpečení najdete v našich Bezpečnostních pokynech.

Zabezpečení vašeho účtu PayPal také závisí na ochraně vašeho hesla k účtu PayPal. Své heslo k účtu PayPal nikomu neprozrazujte. Zástupci společnosti PayPal po vás nikdy nebudou heslo vyžadovat. Jakékoli e-maily či jiné komunikace, kde budete požádáni o heslo, byste proto měli považovat za neoprávněné a podezřelé a přeposlat na adresu spoof@paypal.com. Pokud z jakéhokoli důvodu poskytnete své heslo třetí straně, která vám například slíbí další služby jako agregaci účtů, bude tato třetí strana mít přístup k vašemu účtu a osobním údajům a můžete nést odpovědnost za kroky provedené s použitím vašeho hesla. Pokud se domníváte, že někdo získal přístup k vašemu heslu, okamžitě ho změňte přihlášením k účtu a změnou v nastavení profilu. Také nás neprodleně kontaktujte.

Zpět na začátek

10. Přístup k vašim údajům a možnosti jejich změny

Osobní údaje, které jste nám poskytli, si můžete kdykoli prohlédnout a změnit je nebo změnit nastavení svého účtu PayPal. Stačí se přihlásit k účtu na webových stránkách PayPal, zvolit možnosti Můj účet, Profil a upravit předvolby. Na webových stránkách PayPal můžete také svůj účet zrušit. Pokud účet PayPal zrušíte, označíme váš účet v databázi jako „Zrušený”, ale vaše údaje o účtu zůstanou v naší databázi. Je to zapotřebí například pro prevenci podvodu. Osoby, které se pokusí o podvod, se tak nebudou moci jednoduše vyhnout odhalení zrušením účtu a založením nového. Pokud však svůj účet zrušíte, vaše osobní údaje nebudeme používat k žádným dalším účelům, ani je neprodáme či neposkytneme třetím stranám, s výjimkou případů nezbytných pro zabránění podvodu a součinnost s orgány činnými v oblasti vymáhání práva, nebo pokud to bude vyžadováno zákonem.

Zpět na začátek

11. Odpovědnost

Naše oddělení pro ochranu soukromí odpovídá za to, že naše každodenní postupy jsou v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud chcete využít své právo na přístup k údajům, nebo máte jakékoli dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, postupů společnosti PayPal v oblasti nakládání s informacemi nebo vašeho jednání se společností PayPal, můžete nás kontaktovat pomocí tohoto formuláře, kontaktováním služeb zákazníkům na telefonním čísle uvedeném na našich webových stránkách, nebo písemně na adrese PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Zpět na začátek

12. DŮLEŽITÉ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UŽIVATELE PŘIJÍMAJÍCÍ PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY WEBSITE PAYMENTS PRO (VČETNĚ VIRTUÁLNÍHO TERMINÁLU) NEBO SLUŽBY PAYPAL HERE*

* PayPal Here je funkce prodejního místa PayPal v aplikaci PayPal Mobile (dle definice v uživatelské smlouvě), pomocí které může daný uživatel platit jinému uživateli (obvykle obchodníkovi) nebo kdokoli může přímo zaplatit kartou obchodníkovi za zboží a služby na fyzickém prodejním místě (např. v prodejně). 

PŘEHLED POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A. A AGENTURAMI PRO HODNOCENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI

 

ČÁST 1: OBECNÉ INFORMACE O NAŠEM VYUŽÍVÁNÍ AGENTUR PRO HODNOCENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI

Otázka: Co je agentura pro hodnocení úvěruschopnosti?

Odpověď: Agentury pro hodnocení úvěruschopnosti shromažďují a spravují informace o úvěrovém chování spotřebitelů a podniků pro finanční instituce a věřitele ve Velké Británii.

Otázka: Proč je používáte, když žádost podávám vaší organizaci?

Odpověď: Žádost sice podáváte nám, společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., a my využijeme vlastní záznamy, můžeme však také kontaktovat agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, které nám poskytnout informace o vašem úvěrovém chování nebo chování vašich obchodních partnerů a vašeho podniku u jiných organizací. Pomůže nám to před rozhodnutím provést nejlepší možné posouzení vaší celkové situace.

Otázka: Kde informace získávají?

Odpověď: Z veřejně dostupných zdrojů, například:

- registry voličů, které spravují místní úřady;
- záznamy o rozsudcích okresních soudů spravované společností Registry Trust Limited;
- informace o konkurzním řízení spravované insolvenční službou;
- informace o podvodech od úřadů pro předcházení podvodům. 

Úvěrové informace lze také získat z údajů v žádostech o úvěr u banky, stavební spořitelny, společnosti vydávající kreditní karty a podobně a také z vedení těchto účtů.

Otázka: Jak se dozvím, že moje údaje mají být předány agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti nebo úřadu pro předcházení podvodům?

Odpověď: Organizace mohou vaše údaje zaslat agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti nebo úřadům pro předcházení podvodům pouze s vaším vědomím a souhlasem. Když požádáte o službu Website Payments Pro nebo PayPal Here, budete informováni o tom, zda vaše údaje budou předány. V další části tohoto dokumentu se dozvíte jak, kdy a proč vyhledáváme informace u agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a k čemu tyto informace využíváme. Také vás informujeme, pokud budeme chtít případné informace o vás nebo vašem podniku zaslat agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti.

Otázka: Proč jsou moje údaje používány tímto způsobem?

Odpověď: My a další organizace chceme mít možnost udělat nejlepší možné rozhodnutí, abychom měli jistotu, že vy nebo váš podnik budete moci dostát svým závazkům vůči nám. Dále můžeme stejně jako další organizace používat tyto informace k ověření vaší identity. Tak můžeme všichni zajistit odpovědná rozhodnutí. Zároveň chceme, aby rozhodování probíhalo rychle a snadno, a díky využití aktuálních informací v elektronické podobě dokážeme udělat nejspolehlivější a nejspravedlivější rozhodnutí.

Otázka: Kdo rozhoduje o tom, jak agentury pro hodnocení úvěruschopnosti mohou s mými údaji nakládat?

Odpověď: Všechny organizace, které shromažďují a zpracovávají osobní údaje, podléhají zákonu o ochraně údajů Data Protection Act z roku 1998 a dozoru úřadu informačního komisaře. Všechny agentury pro hodnocení úvěruschopnosti pravidelně s komisařem komunikují. Použití registru voličů je upraveno zákonem o volebním právu Representation of the People Act z roku 2000.

Otázka: Může se na moje údaje spravované agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti podívat kdokoli?

Odpověď: Ne, přístup k vašim údajům je velice přísně kontrolován a vidět je mohou pouze oprávněné osoby. Většinou je k tomu zapotřebí váš souhlas, nebo to může být (výjimečně) vyžadováno zákonem.

ČÁST 2: ČINNOST SPOLEČNOSTI PAYPAL (EUROPE) S.À.R.L. ET CIE, S.C.A.

Tuto část si pozorně přečtěte.

 1. Když požádáte o službu Website Payments Pro nebo PayPal Here, můžeme:
  1. projít informace o vašich účtech PayPal ve svých vlastních záznamech;
  2. vyhledat u agentur pro hodnocení úvěruschopnosti:
   1. veřejné údaje o vašem úvěrovém chování,
   2. informace o vedení vašich osobních úvěrových účtů, pokud jste vlastníkem malého podniku, 
   3. informace o vašich firemních účtech;
  3. vyhledat o vás informace u úřadů pro předcházení podvodům.
 2. Jak nakládáme s údaji, které nám poskytnete v rámci žádosti:
  1. Údaje, které nám poskytnete, budou zaslány agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti.
  2. Pokud nám poskytnete falešné nebo nepřesné údaje a budeme mít podezření na podvod, zaznamenáme to a můžeme tyto informace také předat finančním a dalším organizacím, které se podílejí na prevenci podvodů, abychom ochránili sebe, je i naše zákazníky před krádeží a podvodem.
  3. Společnost PayPal může také vaše údaje využít k nabídnutí dalších produktů vašemu podniku.
 3. Na základě získaných informací:
  1. posoudíme vaši žádost o službu Website Payments Pro nebo PayPal Here;
  2. ověříme vaši identitu a identitu dalších ředitelů/partnerů;
  3. provedeme kontroly za účelem prevence a odhalování podvodů či praní špinavých peněz;
  4. můžeme využít metody pro ohodnocení k posouzení této žádosti a ověření vaší identity;
  5. budeme spravovat vaše účty PayPal;
  6. budeme provádět pravidelné statistické analýzy nebo testování, abychom zajistili správnost stávajících a budoucích produktů a služeb.
  7. Všechny tyto procesy mohou být automatizovány.
 4. Co uděláme, když si založíte službu Website Payments Pro nebo PayPal Here:
  1. Když budete mít přístup ke službě Website Payments Pro nebo PayPal Here, poskytneme agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti podrobnosti o vašem účtu PayPal a další údaje o vašem používání služby Website Payments Pro nebo PayPal Here, včetně jmen a stran majitelů účtu a vašeho spravování účtu.
  2. Pokud nám dlužíte peníze a nezaplatíte včas a v plné výši, oznámíme to agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti.
  3. Pravidelně můžeme vyhledávat informace v našich vlastních záznamech, u agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a úřadů pro předcházení podvodům, abychom mohli spravovat váš účet a rozhodovat ohledně vaší identity a úvěru, včetně rozhodnutí o zpřístupnění služby Website Payments Pro nebo PayPal Here nebo dalším poskytování stávajících služeb.
  4. Pokud nám dlužíte peníze a dlužné částky nesplatíte, vyhledáme vaše místo pobytu a budeme platby vymáhat.

ČÁST 3: ČINNOST AGENTUR PRO HODNOCENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI

 1. Když od nás agentury pro hodnocení úvěruschopnosti obdrží požadavek:
  1. založí nové hledání o vás nebo kreditních záznamech vašeho podniku, bez ohledu na to, zda bude žádost pokračovat. Pokud se hledání týkalo žádosti o úvěr, záznam o tomto hledání (ale nikoli název organizace, která ho provedla) mohou v budoucnosti vidět další organizace, u kterých budete žádat o úvěr.
  2. spojí dohromady vámi uvedená předchozí a následná jména osob, které jsou disponenty daného účtu.
 2. Poskytnou nám:
  1. informace o vás a vašem podniku nebo úvěrové informace, jako jsou předchozí žádosti o úvěr a vedení účtů;
  2. veřejné informace, jako jsou záznamy o rozsudcích okresních soudů a konkurzních řízeních;
  3. informace o vás a vašich obchodních partnerech z registru voličů;
  4. informace pro prevenci podvodů.
 3. Když jim poskytneme informace o vašich účtech:
  1. agentury pro hodnocení úvěruschopnosti zaznamenají údaje poskytnuté o vašem účtu, včetně předchozích a následných jmen příslušných stran;
  2. pokud nám dlužíte peníze a nezaplatíte včas a v plné výši, agentury pro hodnocení úvěruschopnosti zaznamenají nesplacenou dlužnou částku;
  3. záznamy poskytnuté agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti zůstávají uloženy po dobu šesti let po uzavření, ať už jste částku uhradili, nebo nikoli.
 4. Jak vaše údaje NEBUDOU agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti použity:
  1. Nebudou použity pro sestavení černé listiny.
  2. Nebudou agenturou pro hodnocení úvěruschopnosti použity k rozhodnutí.
 5. Jak vaše údaje BUDOU agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti použity:
  1. Informace o vás, vašich finančních nebo obchodních partnerech a vašem podniku, které my, další organizace a úřady pro předcházení podvodům poskytneme agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti, mohou tyto agentury dále předat dalším organizacím a využít:
   1. k ověření vaší identity, pokud vy nebo vaši finanční či obchodní partneři požádáte o další služby včetně všech typů pojištění a pojistných nároků;
   2. pro pomoc dalším organizacím při rozhodování o úvěru, souvisejících službách a uzavření pojistek motorových vozidel, domácností, životního pojištění a dalších pojistek a pojistném plnění týkajících se vás, vašeho partnera, dalších členů vaší domácnosti, nebo vašeho podniku;
   3. k vyhledání vašeho místa pobytu a vymáhání platby, pokud nesplatíte dlužné částky;
   4. k provádění kontrol za účelem prevence a odhalování zločinu, včetně podvodů či praní špinavých peněz;
   5. ke správě vašeho osobního účtu, účtu vašeho partnera, nebo firemního účtu;
   6. ke správě vašich případných osobních pojistek, pojistek vašeho partnera, nebo firemních pojistek;
   7. k provádění statistické analýzy a systémového testování.
  2. Vaše údaje mohou být také použity k dalším účelům, k nimž dáte výslovný souhlas, nebo za určitých omezených okolností, kdy je to vyžadováno zákonem, nebo povoleno zákonem o ochraně údajů Data Protection Act z roku 1998.
  3. Na základě vašich údajů vám také můžeme nabízet další produkty, pouze pokud jste však takové nabídky neodmítli. 

Jak zjistit další informace

Můžete kontaktovat agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, které momentálně působí ve Velké Británii (hlavní z nich jsou uvedeny níže). Nemusejí mít k dispozici stejné údaje, je proto vhodné kontaktovat je všechny. Budou si účtovat malý úřední poplatek. CallCredit Ltd., Consumer Services Team, PO Box 491, Leeds, LS3 1WZ
0870 0601 414 (Velká Británie)
www.callcredit.co.uk

Experian, CreditExpert, PO Box 7710, Nottingham, NG80 7WE
0870 2416 212 (Velká Británie)
www.experian.co.uk

Equifax Plc, Credit File Advice Centre, PO Box 1140, Bradford, BD1 5US
0870 0100 583 (Velká Británie)
www.equifax.co.uk

Dun & Bradstreet Ltd, Customer Service Department, Marlow International, Parkway, Marlow, Bucks, SL7
1AJ
0845 145 1700 (Velká Británie)
http://www.dnb.co.uk

Pokud chcete získat informace o úřadech pro předcházení podvodům, od kterých o vás získáváme informace a kterým je poskytujeme, napište nám na adresu PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Na tyto údaje máte zákonné právo.

 

Zpět na začátek