>> Zobrazit všechny smlouvy

Smlouva o alternativních způsobech platby PayPal

Poslední aktualizace 28. května 2024

Stáhnout ve formátu PDF

Toto jsou podmínky smlouvy mezi vámi a společností PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“, „my“).

1. Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky se vztahují na používání jakékoli naší funkce pro alternativní způsob platby z vaší strany.

Pro vysvětlení:

 • Funkce pro alternativní způsob platby je námi poskytovaná funkce, která v případě integrace do vašeho prostředí pro online platby nebo v případě odeslání faktury jako žádosti o platbu umožňuje vašemu zákazníkovi zvolit si a použít k úhradě požadované platby libovolný alternativní způsob platby (někdy označovaný zkratkou APM), který můžeme příležitostně poskytnout; a
 • alternativní způsob platby (někdy označovaný zkratkou APM) je jakýkoli způsob platby uvedený v příloze 1, jehož použití můžeme povolit komukoli bez zřízeného účtu za účelem zaslání platby na váš účet, a to v souladu s těmito podmínkami.

Součástí těchto podmínek je také smlouva s uživatelem pro zemi, ve které jste ve službě PayPal zaregistrováni jako rezident. Slova začínající velkými písmeny, která zde nejsou definována, jsou definována ve výše uvedené smlouvě s uživatelem. Pokud je to možné, tyto podmínky a smlouva s uživatelem by měly být interpretovány jako soudržný celek. Pokud dojde k rozporu ve výkladu, mají v rozsahu tohoto rozporu tyto podmínky přednost před smlouvou s uživatelem.

Definice našich služeb ve smlouvě s uživatelem zahrnuje při čtení spolu s těmito podmínkami také naši funkci pro alternativní způsob platby.

2. Přijetí těchto podmínek

Integrací naší funkce pro alternativní způsob platby do svého prostředí či platformy pro online platby nebo odesláním faktury jako žádostí o platbu potvrzujete, že s těmito podmínkami souhlasíte.

Pokud naši funkci pro alternativní způsob platby integrujete pro účet jiné osoby či právního subjektu:

 • potvrzujete, že máte oprávnění od dané osoby nebo právního subjektu se jejich jménem právně zavázat těmito podmínkami; a
 • že daná osoba či právní subjekt budou právně vázáni těmito podmínkami místo vás.

3. Používání funkce pro alternativní způsob platby

Když do svého prostředí pro online platby integrujete naši funkci pro alternativní způsob platby nebo pošlete fakturu jako žádost o platbu, můžeme (ale nejsme povinni) komukoli povolit, aby vám zaplatil prostřednictvím alternativního způsobu platby.

Příloha 1 těchto podmínek obsahuje seznam všech alternativních způsobů platby, které můžeme čas od času poskytnout vašim zákazníkům, a další ustanovení, která se týkají přijímání plateb od zákazníků prostřednictvím alternativních způsobů platby. Tato ustanovení je nutné vždy dodržovat.

Vzhledem k tomu, že plátce k odeslání platby prostřednictvím alternativního způsobu platby nepoužívá účet PayPal, nemůžete k proaktivnímu vracení plateb provedených alternativním způsobem platby použít službu PayPal, není-li v příloze 1 těchto podmínek uvedeno jinak.

Platby provedené alternativním způsobem platby nelze přijímat v jiných měnách, než které jsou pro daný alternativní způsob platby uvedeny v příloze 1 těchto podmínek.

Naši funkci pro alternativní způsob platby můžete používat pouze s podnikatelským účtem, nikoli s osobním účtem, s výjimkou vašeho použití osobního účtu k odeslání faktury jako žádosti o platbu za zboží a služby.

Při přijímání alternativních způsobů plateb se neuplatní dodatečné procentní poplatky za příjem mezinárodních obchodních transakcí stanovené ve smlouvě s uživatelem.

4. Vaše odpovědnost vůči nám

S poskytovateli alternativních způsobů platby a zpracovateli plateb, s jejichž pomocí vám umožňujeme přijímat alternativní způsoby plateb, můžeme jednat stejným způsobem, jakým jednáme s našimi zúčtovacími bankami nebo zpracovateli platebních karet či jinými zpracovateli plateb podle smlouvy s uživatelem.

Není-li v příloze 1 uvedeno jinak, existuje u plateb provedených alternativním způsobem riziko storna ze strany poskytovatele alternativního způsobu platby. Vaše závazky a odpovědnost vůči nám v souvislosti s těmito storny jsou stejné jako v souvislosti se storny anebo chargebacky na základě smlouvy s uživatelem. Poskytovatel alternativního způsobu platby může ovlivnit storno platby provedené alternativním způsobem stejně, jako může banka plátce ovlivnit storno platby nebo jako může vydavatel karty plátce ovlivnit chargeback. Na platby provedené alternativním způsobem se nevztahuje ochrana prodejce.

Po ukončení platnosti těchto podmínek budete vůči nám podle těchto podmínek nadále odpovědní za storna plateb prostřednictvím alternativního způsobu platby provedená poskytovatelem alternativního způsobu platby a za všechny neuhrazené závazky, které vyplynuly z vašeho používání funkce pro alternativní způsob platby před tímto ukončením platnosti.

5. Změny a ukončení

Seznam alternativních způsobů platby či poskytovatelů alternativních způsobů platby uvedený v příloze 1 těchto podmínek můžeme bez předchozího upozornění kdykoli doplnit nebo zúžit.

Dále můžeme tyto podmínky upravit, odstranit nebo doplnit v souladu s procesem změn stanoveným ve smlouvě s uživatelem. Pokud s jakoukoli změnou nesouhlasíte, můžete smlouvu s těmito podmínkami ukončit.

Uplatňování těchto podmínek můžete kdykoli ukončit tím, že funkci pro alternativní způsob platby odstraníte ze svého prostředí pro online platby a provedete všechny ostatní kroky související s integrací, o které vás může společnost PayPal příležitostně požádat, či případně tak, že přestanete používat fakturační produkt, který máte k dispozici od společnosti PayPal. Tímto postupem dosáhnete toho, že přestanete svým zákazníkům povolovat placení alternativním způsobem platby, ale váš účet zůstane aktivní a smlouva s uživatelem bude nadále platit.

Poskytování služby v rozsahu, který souvisí s naší funkcí pro alternativní způsob platby anebo s alternativními způsoby platby, můžeme kdykoli z jakéhokoli důvodu a (pokud je to možné) po předchozím upozornění provedeném s dostatečným předstihem ukončit, zrušit nebo pozastavit, a to bez jakýchkoli závazků vůči vám.

Platnost těchto podmínek přetrvá po jakémkoli ukončení, a to v takovém rozsahu a po takovou dobu, které potřebujeme k: (i) vyřešení záležitostí vyplývajících z vašeho používání funkce pro alternativní způsob platby před tímto ukončením; anebo (ii) zajištění souladu s platnými zákony a předpisy.

Příloha 1

Alternativní způsoby platby

Alipay
Typ platby

Peněženka

Alipay je digitální peněženka, kterou mohou používat všichni zákazníci registrovaní jako členové u společnosti Alipay.

Riziko chargebacku Ne
Záruka provedení platby Ne
Možnost vrácení peněz Ano
Minimální výše transakce Neuvedeno
Maximální výše transakce 50 000 RMB za den
Konkrétní zakázané zboží a služby Doplňující podmínky
Doplňující podmínky

Zajistíte, že služby Alipay nebudou použity pro:

 1. Nelegální politické audiovizuální produkty a publikace, nelegální reakční karty a programové kanály, státní tajné dokumenty a informace, další reakční články a projevy.
 2. Hazardní hry, soukromé loterie, služby související s hazardními hrami, losy, pyramidové prodeje, obchodování se zlatem, šťastné slosování, služby spojené s vysokým rizikem.
 3. Nástroje na užívání drog, střelivo a zbraně či střelné zbraně včetně příslušenství, kontrolované nástroje, kriminální předměty, ohňostroje a petardy, jedovaté předměty a nebezpečné chemikálie, drogy pro dospělé (např. afrodiziaka).
 4. Služby úvěrových spekulací (včetně spekulací s hodnocením úvěruschopnosti Taobao), služby vyplácení kreditních karet, weby hromadného financování, padělané měny, transakce s bankovním účtem (bankovní karty), akcie, fondy, pojištění, pojišťovací platformy, pravidelné investice do zlata, bankovní finanční produkty, služby odměn za platby kartou, jednoúčelové předplacené karty, cenné papíry, nelegální získávání finančních prostředků, směnárenské služby, virtuální měny na zahraničních účtech, stvrzenky (faktury), Bitcoin, Litecoin, YBcoin a další virtuální měny, transakce, MCard atd., aukce, zastavárny, platební instituce, kolující měnu RMB, cizí měny.
 5. Diagnostiku pohlaví plodu, lidské orgány, služby náhradního mateřství, vyšetřovací služby, zdravotnické prostředky, kontaktní čočky.
 6. Hackerské útoky, malware, další softwarové služby, které ohrožují službu Alibaba a její dceřiné společnosti, videochatovací služby, náboženské webové stránky, online hřbitov a bohoslužby a další služby, monitorování soukromých počítačových informací, satelitní antény atd., špionážní nástroje, jiné osobní články nebo služby poškozující soukromí, informace z průkazů totožnosti a další informace, které narušují soukromí jiných, vydávání certifikátů a razítka.
 7. Zahraniční dohazovací služby, zboží a služby v rozporu s příslušnými státními předpisy, nekvalitní (falešné) potraviny, tabák, ropu, charitativní organizace, pašované předměty, speciální provize pro konkrétní časové období (např. olympijské hry), kulturní památky, luxusní zboží, prodej a půjčovnu aut.
Apple Pay Web
Typ platby Apple Pay Wallet
Riziko chargebacku Ano
Záruka provedení platby Ano (podle pokynů pro zpracování kreditních karet)
Možnost vrácení peněz Ano
Minimální výše transakce Neuvedeno
Maximální výše transakce Neuvedeno
Konkrétní zakázané zboží a služby Seznam zakázaného zboží a služeb najdete v podmínkách používání služby Apple Pay Web na adrese https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Doplňující podmínky

Další podmínky platné pro integraci funkce pro alternativní způsob platby do svého prostředí nebo platformy pro online platby najdete na stránce https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Typ platby

Debetní karta

Bancontact je způsob platby debetní kartou, při němž je debetní karta vydána oprávněnou úvěrovou institucí, která umožňuje zákazníkům platit za zboží a služby přímo z jejich bankovních účtů.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

1,00 EUR na transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Neuvedeno

Bancomat Pay

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Riziko chargebacku

Ano

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

1,00 EUR na transakci

Maximální výše transakce

Žádný limit, v závislosti na uzavřené bankovní smlouvě o maximálním limitní částce se zákazníkem

Konkrétní zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

 1. Služba Bancomat Pay je omezena na zákazníky v Itálii, Vatikánu a San Marinu.
 2. Jste povinni zajistit, aby byla ochranná známka Bancomat Pay zobrazována a používána pouze v souladu s platnými požadavky stanovenými v nařízení služby Bancomat Pay pro používání ochranných známek: https://bancomat.it/it/bancomat/brandbook-guidelines
 3. Před potvrzením platby poskytnete zákazníkovi:

i) přesný popis zakoupené služby nebo zboží;

ii) celkovou částku platby;

iii) stvrzenku (papírovou nebo elektronickou) s údaji o platbě.

BLIK

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

BLIK je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 PLN na transakci

Maximální výše transakce

10 000,00 PLN na transakci

Konkrétní zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Je nutné, abyste na svých webech či zařízení zřetelně uvedli název nebo ochranné známky BLIK v souladu s knihou o značce BLIK.

EPS

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

EPS je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase. Platby EPS umožňují banky zapojené do systému EPS.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano – záruka provedení platby znamená, že každá transakce, která je označena jako dokončená nebo úspěšná (podle toho, co je relevantní), bude zaplacena na váš účet a příslušné finanční prostředky již nebude možné stáhnout zpět. Záruka provedení platby dále podléhá těmto podmínkám a smlouvě s uživatelem a vyžaduje jejich dodržování z vaší strany.

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

1,00 EUR na transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Je nutné společnosti PayPal bez prodlení oznámit veškeré případy, které vyžadují uplatnění záruky provedení platby prostřednictvím EPS.

Finský online bankovní převod (Verkkopankki)

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Finský online bankovní převod je způsob platby bankovním převodem online.

Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,65 EUR na transakci

Maximální výše transakce

20 000,00 EUR na transakci

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě zakázaného zboží a služeb uvedených ve smlouvě: nezákonné hazardní hry; prostituce; padělané zboží; produktové pirátství; nedovolený prodej či distribuce tabákových výrobků a pornografie nebo vyobrazení vážných násilných činů; banka Nordea Bank neumožňuje dobíjet peněženky nebo předplacené produkty.

Doplňující podmínky

1. Je nutné, abyste poskytli všechny potřebné údaje v souladu se specifikacemi stanovenými společností PayPal. Nedodržení specifikací pro poskytování údajů může mít za následek zpoždění, pozastavení nebo zrušení zpracování uskutečněných prodejů.

2. Společnost PayPal odškodníte za odpovídající výdaje vzniklé v souvislosti se sporem ohledně transakce, který je veden mezi vámi a zákazníkem a na jehož urovnání nebo dalších obdobných opatřeních se společnost PayPal aktivně podílí.

3. Maximálním limitem odpovědnosti je fakturovaná částka prodeje (prodej produktů nebo služeb zákazníkovi, který uskutečníte), s nímž škody přímo souvisí, nebo 1 000 EUR, a to podle toho, která částka je nižší. Celková souhrnná odpovědnost však nesmí překročit 5 000 EUR. Tato omezení se nevztahují na škody způsobené úmyslným počínáním nebo hrubou nedbalostí.

Giropay

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Giropay je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano – záruka provedení platby znamená, že každá transakce, která je označena jako dokončená nebo úspěšná (podle toho, co je relevantní), bude zaplacena na váš účet a příslušné finanční prostředky již nebude možné stáhnout zpět. Záruka provedení platby dále podléhá těmto podmínkám a smlouvě s uživatelem a vyžaduje jejich dodržování z vaší strany.

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

1,00 EUR na transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě veškerého zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem:

Platební nástroje (hotovost, úspory nebo elektronické peníze, měny včetně virtuálních měn, jako je bitcoin, a také šeky), u kterých nemůžete identifikovat příjemce platebního nástroje, s výjimkou poukazů nebo předplacených produktů

Doplňující podmínky

 1. Použití systému Giropay je omezeno na zákazníky s přístupem k účtu kompatibilnímu s internetovým bankovnictvím, který je veden u oprávněné úvěrové instituce se sídlem v Německu. Společnost PayPal nezaručuje, že všechny německé bankovní účty jsou kompatibilní s platebním systémem Giropay.
 2. Je nutné dodržovat všechny smluvní podmínky uvedené v pravidlech a nařízeních systému Giropay, včetně používání loga Giropay, které je omezeno na evropský region.
 3. Při používání systému Giropay jako způsobu platby nebudete muset požadovat žádné údaje o zákaznících, zejména osobní údaje, jako je číslo IBAN nebo jméno.
 4. Záruka provedení platby je u systému Giropay omezena na 10 000 EUR na transakci.
 5. Je nutné společnosti PayPal bez prodlení oznámit veškeré případy, které vyžadují uplatnění záruky provedení platby prostřednictvím systému Giropay.
 6. Platnost záruky provedení platby prostřednictvím systému Giropay vyprší za 6 týdnů po přijetí dané transakce označené jako dokončené nebo úspěšné (podle toho, co je relevantní), pokud před uplynutím šestitýdenního období nepodáte písemnou stížnost.

GrabPay

Typ platby

Peněženka

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano – záruka provedení platby znamená, že každá transakce, která je označena jako dokončená nebo úspěšná (podle toho, co je relevantní), bude zaplacena na váš účet a příslušné finanční prostředky již nebude možné stáhnout zpět. Záruka provedení platby dále podléhá těmto podmínkám a smlouvě s uživatelem a vyžaduje jejich dodržování z vaší strany.

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 SGD

Maximální výše transakce

5000,00 SGD

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě jakéhokoli zakázaného zboží nebo služeb uvedených ve Smlouvě s uživatelem viz níže uvedené Doplňkové podmínky. 

Doplňující podmínky

 1. Obchodník je povinen dodržovat podmínky služby GrabPay, které zahrnují oznámení o ochraně osobních údajů společnosti GrabPay (k dispozici na stránkách na https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Obchodník nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti GrabPay uložit přirážku nebo jiný poplatek za přijetí GrabPay jako Platební metody. Obchodníkům to nebrání v tom, aby si v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb naúčtovali manipulační poplatek.
 3. Vrácení peněz lze iniciovat pouze prostřednictvím rozhraní systému GrabPay, které poskytuje společnost APM. Pokud obchodník použije pro vrácení peněz jakoukoli alternativní metodu, mimo jiné včetně bankovního převodu nebo vrácení peněz v hotovosti, společnost GrabPay nebude žádnou stranou a takové vrácení peněz bude probíhat mezi obchodníkem a zákazníkem.
 4. Obchodník je povinen na požádání spolupracovat v rozsahu nezbytném pro prošetření transakce, včetně poskytnutí veškeré dokumentace anebo informací souvisejících s transakcí společnosti APM do čtrnácti (14) dnů, a případně zajistit podniknutí veškerých kroků nezbytných ke splnění tohoto požadavku na spolupráci.
 5. Na základě tohoto šetření společnost GrabPay rozhodne, zda je třeba částku za transakci zákazníkovi vrátit. Obchodník si je vědom a souhlasí s tím, že rozhodnutí společnosti GrabPay je konečné a APM vrátí peníze podle pokynů společnosti GrabPay. Pokud je požadováno vrácení peněz zákazníkovi, nesou společnost PayPal a obchodník plnou odpovědnost za vrácení všech částek peněz a za veškeré další náklady přímo spojené s vrácením peněz.
 6. Společnost GrabPay si vyhrazuje právo kdykoli zavést omezení služby, včetně odmítnutí nebo omezení transakcí.
 7. Obchodník bude s GrabPay zacházet stejně jako s ostatními nabízenými platebními metodami na svých webových stránkách, ve svých reklamních a propagačních materiálech a dalších externích publikacích. Konkrétně:
  1. Umístění loga GrabPay a tlačítek pro výběr je v podstatě podobné umístění alternativních platebních prostředků a viditelnost loga GrabPay a tlačítek pro výběr je stejná jako u jiných platebních prostředků;
  2. GrabPay se dostává stejného zacházení jako alternativním platebním prostředkům v pokladním toku prodejního místa obchodníka a v podmínkách, omezeních nebo poplatcích, které obchodníci nabízejí nebo poskytují zákazníkům;
  3. Zákazníkovi nic nebrání ve výběru GrabPay, neznevýhodňuje ho, neodrazuje od používání GrabPay ani ho nenabádá k použití jiného způsobu platby.
 8. Obchodníci, kteří nabízejí GrabPay svým zákazníkům, se zavazují, že (i) nebudou GrabPay jako způsob platby nebo jako společnost nesprávně označovat nebo znevažovat, nebo (ii) nebudou tvrdit, že jiný způsob platby je lepší nebo výhodnější než GrabPay, ani nebudou vyjadřovat upřednostňování jiných způsobů platby před GrabPay.
 9. Obchodník přestane používat loga, ochranné známky nebo jiné značky společnosti GrabPay („značky GrabPay“) do třiceti dnů od obdržení žádosti o jejich používání, pokud společnost GrabPay na základě svého přiměřeného uvážení zjistí, že používání poškozuje, rozmazává nebo rozmělňuje značky GrabPay nebo zneužívá dobré jméno s ní související.
 10. Způsob platby GrabPay nelze použít k platbám za určité zboží a služby, které jsou uvedeny níže a v podmínkách poskytování služby GrabPay. Společnost GrabPay si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat podmínky poskytování služeb GrabPay a v případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi níže uvedeným seznamem, podmínkami služby GrabPay a podmínkami služby GrabPay mají přednost podmínky služby GrabPay.

a) Média pro dospělé zobrazující nezákonnou činnost nebo s ní související, jako je dětská pornografie, znásilnění, incest atd.; sexuálně orientované materiály nebo služby; jakékoli zboží nebo služby propagující nenávist, násilí, poškozování nebo nesnášenlivost v jakékoli formě;

b) Letecké společnosti jakéhokoli druhu, mimo jiné běžné komerční letecké společnosti, nízkonákladoví dopravci, provozovatelé charterových letů a leteckých zájezdů, soukromá letadla a vrtulníkové taxi; nelicencované cestovní kanceláře; hotely a ubytovací služby všeho druhu (například hostely, apartmány, apartmány s obsluhou, motely, letoviska, vily); sdílení nemovitostí, systémy střídavého užívání, výměna domů, podnájem, nocleh se snídaní a podobné podniky; organizátoři akcí, prodej vstupenek, plánování akcí a související služby;

c) Alkoholické výrobky a nápoje; tabákové výrobky, cigarety, doutníky, elektronické cigarety a související výrobky (např. náhradní díly a náplně); šperky, drahokamy, kameny a drahé kovy; prodej automobilů (nových i ojetých motorových vozidel všeho druhu); ropa a plyn, benzín a výrobky z něho; předplacené telefonní karty, telefonní služby a mobilní telefony; lázeňské, relaxační a masážní služby;

d) Značkové zboží, zboží chráněné ochrannou známkou nebo autorskými právy jakéhokoli druhu, pokud prodávající není držitelem duševního vlastnictví/autorských práv nebo držitelem licence, služby obcházení, zařízení nebo software používaný k obcházení zákona nebo odstranění ochrany autorských práv; zboží, které narušuje nebo porušuje autorská práva, ochranné známky, právo na publicitu nebo soukromí nebo jakékoli jiné vlastnické právo podle zákonů Singapuru nebo jiné jurisdikce; esejistické zpracovatelské závody, papírny a služby pro domácí práce;

e) Počítačová technická podpora a IT helpdesky; sdílení souborů a související služby; prodej aktivit na sociálních sítích, klikací farmy, mimo jiné včetně omezení na prodej lajků na Facebooku, sledujících na Twitteru, zhlédnutí na YouTube; předplatná, členství, bezplatné zkušební verze a jakékoli podobné obchodní modely, kde je nákup podmíněn předplatným;

f) Klamavé obchodní praktiky, jako jsou Ponziho/pyramidová schémata, víceúrovňový marketing, zaručené výsledky, investiční nebo obchodní kurzy a služby; nabízení nebo přijímání plateb za účelem úplatkářství nebo korupce; předměty, které nabádají, podporují, usnadňují nebo navádějí ostatní k zapojení do nezákonné činnosti; kradené zboží včetně nezákonně získaného nebo zkopírovaného digitálního a virtuálního zboží; prodej produktů nebo služeb, u nichž singapurské vládní agentury zjistily, že je vysoce pravděpodobné, že jsou podvodné, nebo že s nimi zákazníci obchodují v rozporu se singapurskými zákony; osobní údaje třetích stran v rozporu se singapurskými zákony; služby bez přidané hodnoty jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně dalšího prodeje vládních nabídek bez povolení nebo přidané hodnoty, služby, které jsou vůči spotřebitelům nekalé, klamavé nebo dravé;

g) Finanční služby jakéhokoli druhu, jako jsou půjčky, mikropůjčky, investiční schémata, úschovy, inkasní agentury, služby kaucí, vymahači dluhů, agregace úvěrů, konsolidační služby, ochrana kreditních karet a podobné služby; podniky crowd sourcingu a crowd financování, úvěrové kluby nabízející kapitál nebo odměny jakéhokoli druhu; kryptoměny, bitcoiny, online měny, herní mince, online zlato a podobná virtuální aktiva; určité opravy úvěrů, služby vypořádání dluhů, úvěrové transakce nebo pojišťovací činnosti; podnikání v oblasti peněžních služeb, jako jsou úhrady, převody, peněžní poukázky, předplacené dárkové karty, zařízení s uloženou hodnotou, kvazi hotovost, směna měn a podobné služby (jiné než v souvislosti s mezinárodními službami úhrad podrobně popsanými v podmínkách služby GrabPay); prodej cestovních šeků nebo peněžních poukázek; právní a daňové poradenství, konkurzní řízení a jakékoli podobné služby;

h) Zahraniční vládní subjekty, mimo jiné včetně velvyslanectví a konzulátů; vládní, donucovací a vojenské předměty, mimo jiné včetně uniforem, odznaků, vyznamenání a řádů, pokud nejsou historické a/nebo zjevně neoriginální či oficiální (např. hračky);

i) Gamblerství, hraní hazardních her a/nebo jakékoli jiné aktivity se vstupním poplatkem a výhrou, mimo jiné včetně her v kasinu, sportovních sázek, dostihů nebo závodů chrtů, fantasy sportů, losů, jiných podniků, které umožňují hazardní hry, dovednostních her (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou právně definovány jako hazardní hry) a loterií;

j) Jakékoli zboží nebo služby, na které se vztahují sankce Rady bezpečnosti OSN; části lidského těla jakéhokoli druhu, mimo jiné orgány, části těla, lidské ostatky, tělní tekutiny, kmenové buňky, embrya;

k) Zdravotní péče, léčiva, doplňky stravy, výživové produkty jakéhokoli druhu, zdravotnické potřeby jakéhokoli druhu; narkotika, steroidy, některé kontrolované látky nebo jiné produkty, které představují riziko pro bezpečnost spotřebitelů; nelegální drogy, tabák nebo zdravotnické produkty; látky určené k napodobování jejich účinků; související příslušenství a produkty používané k jejich výrobě nebo konzumaci, jako jsou dýmky, vodní dýmky a podobná zařízení; soukromé lékařské praxe a e-lékaři;

l) Politické, náboženské, duchovní, charitativní a neziskové organizace jakéhokoli druhu; věštci, astrologie, výklad karet, tarot, hypnóza a podobné služby;

m) Prodej zvířat nebo domácích mazlíčků jakéhokoli druhu; produkty obchodování s volně žijícími živočichy, nelegálního lovu a pytláctví ohrožených druhů, jako jsou mořští savci, žraločí ploutve, rohy nosorožců, slonovina, jelení pižmo, medvědí žluč, tygří penis a jakékoli podobné produkty;

n) Zbraně jakéhokoli druhu včetně střelných zbraní, střeliva, nožů, nunčaků a souvisejících výrobků, jejich součástí nebo příslušenství; zbraně nebo nože regulované singapurskými zákony; hračky, dárky a repliky jakéhokoli druhu, které se podobají některému z těchto předmětů; hořlavé, výbušné, pyrotechnické, toxické a nebezpečné materiály, mimo jiné včetně zábavní pyrotechniky, výbušnin, radioaktivních materiálů a látek a střelného prachu.

iDEAL

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

iDEAL je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase. Použití platebního systému iDEAL je omezeno na zákazníky se zřízeným online bankovním účtem, který je kompatibilní se systémem iDEAL a je veden v bance se sídlem v Nizozemsku.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano – záruka provedení platby znamená, že každá transakce, která je označena jako dokončená nebo úspěšná (podle toho, co je relevantní), bude zaplacena na váš účet a příslušné finanční prostředky již nebude možné stáhnout zpět. Záruka provedení platby dále podléhá těmto podmínkám a smlouvě s uživatelem a vyžaduje jejich dodržování z vaší strany.

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

Neuvedeno

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

 1. Na webu je potřeba umožnit zákazníkům snadný přístup k informacím o postupu podávání stížností.
 2. Není povoleno nabízet systém iDEAL jako způsob platby prostřednictvím služeb e-mailových odkazů, pokud neobdržíte předchozí písemné oprávnění od společnosti PayPal. Odkaz pro platbu prostřednictvím systému iDEAL je adresa URL vaší platební stránky, na které může zákazník iniciovat transakci prostřednictvím systému iDEAL.
 3. Ve specifických případech, kdy je nutné další přezkoumání v souvislosti se systémem iDEAL jako způsobem platby, jste povinni vyhovět žádostem o poskytnutí informací, které můžete vy nebo společnost PayPal příležitostně obdržet.
 4. Průvodce integrací systému iDEAL pro obchodníky najdete na stránce https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; je také nutné dodržovat smluvní podmínky používání systému iDEAL, včetně používání loga iDEAL, jak je popsáno na stránce www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Je nutné společnosti PayPal bez prodlení oznámit veškeré případy, které vyžadují uplatnění záruky provedení platby prostřednictvím systému iDEAL.
 6. Pokud vás bude společnost PayPal na základě vlastního uvážení považovat za vysoké riziko, vyhrazuje si právo požadovat po vás implementaci procesu registrace zákazníka, při kterém budou zaznamenávány minimálně následující údaje týkající se zákazníka:

a) jméno a e-mailová adresa;

b) číslo účtu a jméno přiřazené k číslu bankovního účtu, který je používán k nákupům prostřednictvím systému iDEAL jako způsobu platby;

c) další informace pro ověření v kroku 2 a sledování transakcí, jako například:

i. adresa IP,

ii. informace o prohlížeči,

iii. číslo mobilního telefonu.

MB Way

Typ platby

Peněženka

Služba MB Way poskytuje způsob platby omezený na zákazníky v Portugalsku. Služba MB Way je zpřístupněna spojením karty s jedním nebo více aliasy (číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa nebo jiné, které může PayPal považovat za vhodné).

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

Neuvedeno

Maximální výše transakce

Záleží na limitu banky a uživatele

Konkrétní zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Neuvedeno

Mercado Pago

Typ platby

Mercado Pago je poskytovatelem online platebních služeb, který umožňuje kupujícím v Brazílii a Mexiku provádět platby pomocí kreditních karet, debetních karet, předplacených karet, zůstatku v peněžence Mercado Pago a dalších způsobů platby.

Riziko chargebacku

Ano

Záruka provedení platby

Ano – záruka provedení platby znamená, že každá transakce, která je označena jako dokončená nebo úspěšná (podle toho, co je relevantní), bude zaplacena na váš účet a příslušné finanční prostředky již nebude možné stáhnout zpět. Záruka provedení platby dále podléhá těmto podmínkám a smlouvě s uživatelem a vyžaduje jejich dodržování z vaší strany.

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 MXN na transakci

0,01 BRL na transakci

Maximální výše transakce

1 000 000,00 MXN na transakci

10 000 000,00 BRL na transakci

Konkrétní zakázané zboží a služby

Mexiko:  

Kromě veškerého zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem: zboží a služby zakázané smluvními podmínkami společnosti Mercado Pago a dále také: léky na předpis, farmaceutické produkty, doplňky stravy, které nejsou povoleny k prodeji, hazardní hry všeho druhu, finanční produkty a služby, které nejsou schváleny příslušnými orgány finančního dohledu, malware (např. rogueware, viry atd.), financování politických stran nebo aktivit, přímý marketing, operace související s poštovním směrovacím číslem, bankovní směnky a poštovní převody, velkoobchodní kluby, víceúrovňový pyramidový prodej, smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (tzv. timeshare), vymáhací agentury, faktoringové společnosti, likvidátoři, společnosti poskytující kauční záruky, konkurzní právníci, finanční poradci, podílové tituly, investiční svěřenecké fondy, investiční fondy, převody měn, platební příkazy od nefinančních institucí, garanční úřady a směnárny, cestovní šeky, služby spojené s cestováním a výletními plavbami (kromě cestovních kanceláří), sbírky mincí, známek, obchody s mincemi, filatelie, AirTran Airways, AirTran Air, proplácení šeků, automatické platby a předplatná, zaměstnanecké agentury a hotovostní zálohy nebo hotovostní úvěry.

 

Brazílie:

Kromě veškerého zakázaného zboží nebo služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem: jsou zakázány služby.

Určité zboží je zakázáno v souladu se smluvními podmínkami společnosti Mercado Pago. Úplný seznam zakázaného zboží a služeb najdete na stránce: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264

Doplňující podmínky

Mexiko: Platební služby Mercado Pago se řídí smluvními podmínkami společnosti Mercado Pago pro Mexiko.

 

Brazílie: Platební služby Mercado Pago se řídí smluvními podmínkami společnosti Mercado Pago pro Brazílii.

 

Brazílie i Mexiko:

Nejste oprávněni používat značku, logo, obchodní název ani jiné položky chráněné právy k duševnímu vlastnictví společnosti Mercado Pago s výjimkou případů, kdy je používáte k uvedení Mercado Pago coby způsobu platby. Pokud se pokusíte neoprávněně využít práva k duševnímu vlastnictví společnosti Mercado Pago, vyhrazujeme si právo pozastavit poskytování našich služeb.

 

Společnost Mercado Pago neodpovídá za žádné další poplatky, které vzniknou v důsledku poskytnutí nesprávných údajů o bankovním účtu.

 

Uživateli je zakázáno dál prodávat služby pro správu plateb třetím stranám.

Multibanco

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Multibanco je způsob platby omezený na zákazníky v Portugalsku. Tento způsob nabízí dvě alternativy plateb: první alternativou je bankovní převod prostřednictvím zákazníkova portálu internetového bankovnictví, druhou alternativou je hotovostní platba v bankomatech různých portugalských bank.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Neuvedeno

Minimální výše transakce

Neuvedeno

Maximální výše transakce

99 999,99 EUR na transakci

Konkrétní zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Neuvedeno

MyBank

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

MyBank je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

Neuvedeno

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kvůli předcházení pochybnostem se kromě zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem jedná také o aktivity, které by mohly být trestně stíhatelné jako ohrožení nezletilých osob, pedofilie nebo pornografie, nezákonné nakládání s díly, která jsou chráněna právy k duševnímu vlastnictví, neoprávněné používání platebních prostředků, nedodržování zásad ochrany osobních údajů v souvislosti se systémy automatizovaného zpracování dat, praní špinavých peněz, nedodržování zákonů a předpisů týkajících se hazardních her, sázení, koňských dostihů a loterií a nedodržování nařízení ohledně podmínek výkonu regulovaných povolání.

Doplňující podmínky

Nejste oprávněni používat logo MyBank ani jiné prvky chráněné právy k duševnímu vlastnictví. Výjimkou jsou případy, kdy je jejich použití pro tyto služby alternativních způsobů platby povoleno. Při jakémkoli dalším použití je nutné dodržovat pokyny uvedené v dokumentu MyBank Style Guide for Businesses, který je k dispozici na stránce https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Pokud se pokusíte používat logo MyBank neoprávněným způsobem nebo způsobem, pro který není logo určeno nebo který není povolen či je v zásadním rozporu s těmito požadavky, vyhrazujeme si právo zrušit poskytování našich služeb.

PayU

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

PayU je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 PLN na transakci; 0,01 CZK na transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě zakázaného zboží a služeb uvedených v této smlouvě: léky na předpis, farmaceutické přípravky a doplňky stravy, jejichž prodej není povolen; drogy, omamné látky, včetně syntetických drog, jakož i vybavení a technologie používané k jejich pěstování, výrobě, obchodování atd.; nepovolené hazardní hry; zbraně, střelivo a plynové odpalovače; online služby s pornografickým obsahem, např. chatovací místnosti, videokamery, videa na vyžádání; finanční produkty a služby v případě, že jsou nabízeny v rámci činností, které nejsou pod dohledem příslušných orgánů finančního dohledu; malware, např. rogueware, viry apod.; politické strany a související weby používané k jejich podpoře nebo výběru prostředků pro politickou činnost; crowdfunding; zprostředkovatelé přijímající platby jménem mnoha příjemců bez oprávnění nebo nesplňující požadavky karetních sdružení / zprostředkujících subjektů.

Doplňující podmínky

1. Zajistíte, aby byl zákazník jasnou, srozumitelnou a snadno dostupnou formou informován, že transakce provedené prostřednictvím způsobu platby PayU nelze zrušit.

2. Společnosti PayPal a PayU nejsou odpovědné za žádné další poplatky vyplývající z toho, že jste nedokázali zajistit, aby byly zadány pouze správné údaje o bankovním účtu.

3. Za všechny neoprávněné nebo podvodné transakce uskutečněné prostřednictvím způsobu platby PayU jsou odpovědní obchodníci, kteří tento způsob platby používají.

4. Jste povinni zajistit, aby:

a) všechny údaje o totožnosti anebo údaje sloužící k ověření totožnosti zákazníka, které by mohly sloužit k zadávání objednávek, nebyly ukládány v elektronické ani jiné písemné podobě;

b) při zadávání údajů o totožnosti anebo údajů sloužících k ověření totožnosti zákazníka, které by mohly sloužit k zadávání objednávek, nemohly tyto údaje získat třetí strany.

Sdělování údajů o totožnosti anebo údajů sloužících k ověření totožnosti zákazníka třetím stranám je přísně zakázáno.

POLi

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

POLi je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase. POLi je způsob omezený na zákazníky, kteří mají účty u bankovních institucí v Austrálii a na Novém Zélandu. Společnost PayPal nezaručuje, že jsou všechny novozélandské nebo australské bankovní účty kompatibilní se způsobem platby POLi.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ne

Minimální výše transakce

1,00 AUD/NZD na transakci

Maximální výše transakce

10 000,00 AUD/NZD na transakci

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě veškerého zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem: hazardní hry.

Doplňující podmínky

Neuvedeno

Przelewy24 (P24)

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Przelewy24 je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,05 PLN na transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Každé transakci je přiděleno jedinečné číslo transakce a další údaje („údaje o transakci“), díky kterým lze snáze provádět šetření a řešit případné stížnosti. Údaje o transakci je nutné ukládat bezpečným způsobem. Veškeré stížnosti týkající se nesprávně provedených transakcí se podávají přímo společnosti PayPal, která je posléze předá společnosti Przelewy24 a ta způsob provedení platby prošetří. V souvislosti s těmito stížnostmi je nutné uvést následující údaje:

a) e-mailovou adresu;

b) číslo transakce;

c) částku transakce;

d) celé jméno majitele původního bankovního účtu, ze kterého měla být částka transakce převedena;

e) název banky, u níž je veden účet, ze kterého měla být částka transakce převedena nebo na který měla být částka transakce převedena (podle toho, co je relevantní);

f) datum transakce;

g) při platbě kartou: název karty; a

h) při platbě prostřednictvím SMS zprávy: číslo mobilního telefonu zákazníka.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení může být předání jakýchkoli stížností týkajících transakcí společnosti Przelewy24 k prošetření zamítnuto,

pokud byly transakce uskutečněny 90 či více dnů před podáním příslušné stížnosti.

Safetypay

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Safetypay je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

Neuvedeno

Maximální výše transakce

15 000,00 EUR

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě jakéhokoli zakázaného zboží nebo služeb uvedených výše je zakázáno používat službu Safetypay k přímému či nepřímému napomáhání tvorbě nebo přijímání a provádění plateb za: pirátské kopie; padělané zboží; zboží, na nějž je uvaleno embargo; ilegální drogy a pomůcky k jejich užívání; urážlivé, rasově či kulturně necitlivé materiály; obsah pro dospělé; materiály anebo služby mimo jiné včetně videí a knih pro dospělé, telefonních konverzací pro dospělé, webů pro dospělé, eskortních/společnických služeb, seznamovacích služeb (sexuálně orientovaných), nevěst na objednávku, různé zábavy pro dospělé; hotovost; škody, ztráty, peněžité tresty nebo pokuty jakéhokoli druhu; náklady nebo poplatky nad běžnou cenu zboží a služeb obchodníka (příslušné daně) nebo poplatky, se kterými zákazníci konkrétně nesouhlasili, částky po splatnosti nebo částky kryjící vrácené šeky nebo šeky, na které je vydán příkaz k pozastavení platby; prodeje uskutečněné třetími stranami; částky, které nepředstavují seriózní prodeje zboží a služeb firmou obchodníka (např. nákupy uskutečněné majiteli obchodníka (či jejich rodinnými příslušníky) nebo zaměstnanci); nezákonné firemní transakce; praní špinavých peněz nebo financování teroristických aktivit.

Doplňující podmínky

Neuvedeno

Satispay

Typ platby

Peněženka

Satispay poskytuje mobilní platební platformu umožňující platby z bankovního účtu.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 EUR

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě jakéhokoli zakázaného zboží nebo služeb uvedených výše je zakázáno používat službu Satispay k přímému či nepřímému napomáhání nebo přijímání a provádění plateb za:

a) telekomunikační služby včetně místních a dálkových hovorů, volání na kreditní kartu, volání prostřednictvím telefonů a faxů schopných číst magnetické proužky;

b) peněžní poukázky – bezhotovostní převody;

c) zastavárny;

d) odchozí telemarketing;

e) příchozí telemarketing;

f) agentury zabývající se prodejem vstupenek (rozhlasových, televizních a další přímí marketéři, kteří nejsou klasifikováni jinde);

g) finanční instituce – ruční vyplácení hotovosti;

h) finanční instituce – automatizované vyplácení hotovosti;

i) splátky úvěru, instituce;

j) nefinanční instituce – cizí měna, peněžní poukázky (ne bezhotovostní převody), cestovní šeky a stvrzenky na upsaný akciový podíl;

k) prodejci – cenné papíry, podílové fondy, akcie, komodity, dluhopisy;

l) sdílené vlastnictví nemovitosti;

m) seznamovací a eskortní služby;

n) nákupní a obchodní služby a kluby;

o) agentury pro hodnocení úvěruschopnosti spotřebitelů;

p) zaměstnanecké agentury a služby dočasné pomoci;

q) sázení (včetně losů, žetonů kasinových herních, sázek mimo dostihové závodiště a sázek).

Doplňující podmínky

Obchodníci uznávají a souhlasí s tím, že za účelem zpracování transakcí budou společnosti Satispay předány osobní údaje. Tyto osobní údaje společnost Satispay zpracuje v souladu se svým oznámením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy–en.pdf

Trustly

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Riziko chargebacku

Ne (jakmile budou peníze na účtu obchodníka uhrazeny)

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 EUR na transakci. (V souladu s podmínkami stanovenými bankou zákazníka)

Maximální výše transakce

V souladu s podmínkami stanovenými bankou zákazníka

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě zakázaného zboží a služeb uvedených ve smlouvě: Bitcoin

Doplňující podmínky

(1) Je nutné zajistit, aby byly logotypy a ochranné známky společnosti Trustly zobrazeny a prezentovány přitažlivou formou, na příslušných místech a v souladu s požadavky na prezentaci služby uvedenými na následující stránce: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) služba Trustly je závislá na funkcích systémů třetích stran (především bankovních systémů), a v případě selhání či nesprávného fungování těchto systémů třetích stran nebo při provádění úprav v těchto systémech nebo v jejich souvislosti nezaručuje společnost Trustly funkčnost své služby; (b) v době, kdy objem transakcí výrazně naroste či dosahuje vrcholu nebo během plánované údržby služby Trustly, může být nepříznivě ovlivněna rychlost transakcí; a (c) společnosti PayPal a Trustly neodpovídají za žádné ztráty ani škody způsobené horší funkčností systémů třetích stran, jak je popsáno ve zde uvedeném bodu (a), nebo během výrazného nárůstu objemu transakcí či plánované údržby služby Trustly, jak je popsáno ve zde uvedeném bodu (b).

Trustpay

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Trustpay je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Neuvedeno

Minimální výše transakce

0,01 EUR na transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Konkrétní zakázané zboží a služby

Kromě veškerého zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem: zbraně či podobné předměty (např. střelné zbraně, díly střelných zbraní, munice, nože), finanční produkty připomínající Ponziho schéma, ilegální drogy a pomůcky k jejich užívání, online obchodníci se starožitnostmi a prodejci historických replik.

Doplňující podmínky

 1. Umožníte společnosti PayPal přistupovat k vašemu webu prostřednictvím ručního pozorování, používání automatizovaných webových pavouků či jiných automatizovaných vyhledávacích technik za účelem potvrzení přesnosti obsahu. Společnost PayPal však není povinna sledovat přesnost vašeho webu.
 2. Vaše standardní smlouva pro obchodníky musí obsahovat ustanovení o ukončení smlouvy s okamžitým účinkem v případě, že obchodník nedoručí zakoupené zboží či služby, odmítne reklamaci zboží či služeb bez odůvodnění, nebo odmítne umožnit vrácení zboží bez odůvodnění.
 3. Službu TrustPay lze ukončit bez udání důvodu s výpovědní lhůtou tří (3) týdnů.
 4. Budete vždy spolupracovat se společností PayPal a prošetříte jakékoli podezřelé nelegální, podvodné či nevhodné aktivity ze strany jakékoli osoby přistupující ke službě TrustPay.
 5. Na svém webu zřetelně uvedete:
  1. své identifikační údaje obchodníka;
  2. úplnou specifikaci nabízeného zboží anebo služeb včetně ceny a měny pro vyrovnání;
  3. popis postupu při reklamaci a vrácení zboží nebo služeb včetně informací o právech spotřebitele;
  4. způsob vrácení plateb přijatých od zákazníků obchodníka;
  5. kontaktní údaje oddělení služeb zákazníkům;
  6. vývozní omezení uvalená na nabízené zboží, pokud taková omezení existují; a
  7. způsob dodání nabízeného zboží/služeb.
 6. Zaručujete, že ani vy ani vaši ředitelé či skuteční vlastníci nejste uvedeni na seznamu osob, skupin a subjektů, na které Evropská Unie uvalila finanční sankce. Tento seznam publikovala Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost.
 7. TrustPay má právo nepřipsat či nepřevést prostředky na PayPal ve váš prospěch, pokud: (1) údaje o plátci nejsou jasné, srozumitelné a dostatečně konkrétní, (2) transakce odporuje rozhodnému právu, nebo (3) existuje důvodné podezření, že příslušná transakce souvisí s praním špinavých peněz, financováním terorismu či jinou kriminální činností.
WeChat Pay
Typ platby

Peněženka

WeChat Pay je elektronická peněženka, kterou mohou používat všichni zákazníci registrovaní ve službě WeChat Pay.

Riziko chargebacku Ne
Záruka provedení platby Ne
Možnost vrácení peněz Ano
Minimální výše transakce 0,10 RMB na transakci
Maximální výše transakce 10 000,00 USD / transakci, 20 000,00 USD / den / zákazníka, 50 000,00 USD / rok / zákazníka
Konkrétní zakázané zboží a služby Doplňující podmínky
Doplňující podmínky
 1. Zajistíte, že služba WeChat Pay bude používána pouze pro následující zboží:

a) oblečení/doplňky/tašky;

b) dárky/květiny/suvenýry;

c) outdoorové/sportovní/fitness vybavení / bezpečnost a ochranu;

d) hudební nástroje;

e) hodinky / hodiny / brýle / kosmetické čočky;

f) šperky a příslušenství;

g) bytové zařízení / stavební materiály / dekorace / látky;

h) potraviny;

i) produkty nebo doplňky zdravotní péče;

j) domácí elektrospotřebiče;

k) produkty osobní péče a antikoncepce;

l) kosmetický make-up / péče o pleť / osobní péče;

m) řemeslné a hrnčířské výrobky / vnitřní dekorace;

n) vozidla / motocykly / kola / příslušenství / příslušenství / ojetá vozidla;

o) digitální produkty;

p) kancelářské vybavení;

q) mateřské a kojenecké výrobky / dětské hračky;

r) obchody (online) s mateřským a dětským zbožím;

s) knihy / hudební produkty / papírové produkty; nebo

t) jídlo pro domácí zvířata

 1. Na svém oficiálním webu musíte zobrazit logo „WeChat“ v souvislosti s používáním čínských služeb LPM (místní platební metody).
 2. Pokud zákazník použije službu WeChat Pay jako způsob platby, nebudete zákazníkům účtovat žádné další poplatky ani poskytovat nižší služby.
 3. Originály stvrzenek a příslušných záznamů o transakcích budete uchovávat po dobu nejméně pěti (5) let od data transakce.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba WeChat Pay bude ukončena a přebíráte veškerou odpovědnost, pokud:
 1. budete pracovat v rozporu s příslušnými pravidly a odmítnete provést nápravu poté, co k tomu budete vyzváni;
 2. se dopustíte jakéhokoli jednání, které poškozuje zájmy služby WeChat Pay; nebo
 3. budete zapojeni do rizikových událostí nebo neobvyklých transakcí, podle přiměřeného uvážení služby WeChat Pay.