Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal

 

>> Xem tất cả các thỏa thuận pháp lý

Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal đối với Người bán ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

Cập nhật mới nhất: Ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal là gì?

Chương trình Bảo vệ người bán PayPal là chính sách chúng tôi cung cấp để bảo vệ người bán tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam trước các khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn hoặc đảo ngược đựa trên:

 • Giao dịch trái phép; hoặc
 • Hàng hóa không nhận được.

Chương trình Bảo vệ người bán PayPal áp dụng cho các khoản thanh toán đủ điều kiện từ người mua có tài khoản PayPal ở bất kỳ quốc gia nào.  Nếu bạn bán hoặc tiếp thị cho người mua ở các quốc gia khác thì bạn nên đọc các chính sách Bảo vệ người mua PayPal tại các quốc gia nơi người mua mục tiêu của bạn cư trú (các chính sách Bảo vệ người mua PayPal liên quan hiện được cung cấp tại đây) vì các chính sách này sẽ áp dụng cho bạn với tư cách là người nhận thanh toán hoặc người bán.

 

Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal đảm bảo được những gì?

PayPal sẽ trả cho bạn toàn bộ số tiền thanh toán đủ điều kiện và miễn phí yêu cầu bồi hoàn đã thanh toán (đối với các giao dịch được thanh toán qua thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng) nếu có. 

 

Tư cách hợp lệ đối với chính sách Bảo vệ Người bán PayPal

Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu này, cũng như mọi yêu cầu bổ sung được áp dụng, để đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán PayPal:

 1. Bạn nhận được khoản thanh toán qua PayPal từ tài khoản PayPal (không bao gồm khoản thanh toán một phần và/hoặc khoản thanh toán trả góp);
 2. Mặt hàng phải thuộc loại hàng hóa hữu hình, ngoại trừ các mặt hàng theo Yêu cầu bổ sung đối với hàng hóa phi vật thể.
 3. Đối với các loại hàng hóa phi vật thể, bạn phải tuân thủ Yêu cầu bổ sung đối với hàng hóa phi vật thể.
 4. Bạn phải giao hàng đến địa chỉ giao hàng trên trang chi tiết giao dịch trong tài khoản PayPal của bạn cho giao dịch. Nếu ban đầu bạn vận chuyển hàng đến địa chỉ giao hàng của người nhận trên trang chi tiết giao dịch nhưng sau đó, hàng được chuyển hướng đến một địa chỉ khác thì bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán PayPal. Do đó, bạn không nên sử dụng dịch vụ vận chuyển do người mua sắp xếp để bạn có thể cung cấp bằng chứng vận chuyển và bằng chứng giao hàng hợp lệ;
 5. Bạn phải kịp thời phản hồi các yêu cầu của PayPal về chứng từ và những thông tin khác theo yêu cầu trong email chúng tôi gửi đến bạn hoặc trong phần thư tín chúng tôi gửi đến bạn thông qua Trung tâm giải quyết tranh chấp. Nếu bạn không phản hồi yêu cầu của PayPal về chứng từ và những thông tin khác trong thời gian yêu cầu thì bạn có thể không đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán.
 6. Nếu giao dịch bán hàng liên quan đến hàng hóa đặt trước hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng thì bạn phải giao hàng trong khung thời gian bạn chỉ định trong danh mục. Nếu không, bạn nên giao tất cả các mặt hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thanh toán.
 7. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng như mô tả bên dưới;
 8. Khoản thanh toán phải được đánh dấu là "đủ điều kiện" hoặc "đủ điều kiện một phần" trong trường hợp có khiếu nại về Giao dịch trái phép, hoặc "đủ điều kiện" trong trường hợp có khiếu nại Không nhận được hàng trong phần Bảo vệ người bán của PayPal trên trang chi tiết giao dịch.
 9. Tư cách hợp lệ của bạn không bị đình chỉ. 

 

Yêu cầu bổ sung đối với hàng hóa phi vật thể

Để đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán khi bán hàng hóa và dịch vụ phi vật thể, hoạt động bán hàng phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản và các yêu cầu bổ sung sau đây: 

 • Yêu cầu về tích hợp:
  • Trong trường hợp bạn đã tích hợp một sản phẩm PayPal Checkout, bạn phải sử dụng phiên bản mới nhất của sản phẩm đó nếu chấp nhận thanh toán trực tiếp qua trang web hoặc trang web dành cho thiết bị di động; hoặc
  • Đảm bảo rằng bạn sẽ gửi thông tin phiên giao dịch cho PayPal khi thanh toán nếu được tích hợp với PayPal qua bên thứ ba hoặc nếu bạn có hệ tích hợp ứng dụng gốc.
  • Các yêu cầu khác về tích hợp có thể áp dụng tùy thuộc vào mô hình doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về các yêu cầu này, nếu cần.           
 • Bạn đã giao hàng và cung cấp bằng chứng vận chuyển hoặc giao hàng đối với Hàng hóa phi vật thể.
 • Cung cấp xác nhận bằng chữ ký khi toàn bộ số tiền thanh toán (bao gồm cả phí giao hàng và thuế) vượt quá số tiền (dựa trên đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán) được liệt kê trong bảng ngưỡng xác nhận bằng chữ ký. Nếu toàn bộ số tiền thanh toán (bao gồm cả phí giao hàng và thuế) bằng đơn vị tiền tệ không được liệt kê trong bảng, bạn cần cung cấp xác nhận bằng chữ ký khi khoản thanh toán vượt quá mức tương đương là 750 USD theo tỷ giá hối đoái PayPal áp dụng tại thời điểm giao dịch được xử lý.
 • Để đủ điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán khi bán sản phẩm kỹ thuật số hoặc giấy phép cho nội dung số, bạn phải trả khoản phí giao dịch tiêu chuẩn đối với giao dịch bán hàng.

 

Lập bằng chứng giao hàng hoặc bằng chứng vận chuyển cho người bán ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

 Hàng hóa hữu hình

Dưới đây là các yêu cầu áp dụng cho bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng đối với hàng hóa hữu hình:

Bằng chứng vận chuyển

Bằng chứng giao hàng

Chứng từ trực tuyến hoặc bản cứng từ công ty vận chuyển bao gồm:

 • Ngày vận chuyển
 • Địa chỉ người nhận khớp với địa chỉ giao hàng trên trang chi tiết giao dịch; hoặc
 • Địa chỉ cho người nhận thể hiện tối thiểu là thành phố, quốc gia hoặc mã ZIP bưu chính (hoặc tương đương khi giao hàng quốc tế).

Chứng từ trực tuyến hoặc bản cứng từ công ty vận chuyển bao gồm:

Ngày giao hàng và/hoặc trạng thái "đã giao" hàng hóa hoặc dịch vụ.

 • Địa chỉ cho người nhận thể hiện tối thiểu là thành phố, quốc gia hoặc mã ZIP bưu chính (hoặc tương đương khi giao hàng quốc tế).
 • Địa chỉ của người nhận (email/IP, v.v.) nếu có.
 • Xác nhận bằng chữ ký, nếu toàn bộ số tiền thanh toán (bao gồm phí giao hàng và thuế) vượt quá số tiền cố định (dựa trên đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán) được liệt kê trong bảng ngưỡng xác nhận bằng chữ ký. Xác nhận bằng chữ ký là chứng từ trực tuyến, có thể xem tại trang web của công ty vận chuyển, trong đó ghi rõ rằng mặt hàng đã được ký nhận khi giao.

QUAN TRỌNG: Việc bạn lựa chọn hãng vận chuyển và phương thức vận chuyển với hãng vận chuyển đó có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng đáp ứng các yêu cầu về bằng chứng giao hàng của bạn. Vui lòng bảo đảm rằng hãng vận chuyển có thể cung cấp trạng thái 'đã giao' tại địa chỉ chính xác, đặc biệt là khi vận chuyển hàng hóa quốc tế; nếu không, khiếu nại Bảo vệ người bán của bạn có thể bị từ chối.

 

Hàng hóa phi vật thể

 Dưới đây là các yêu cầu áp dụng cho bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng đối với hàng hóa phi vật thể:

Đối với hàng hóa phi vật thể hoặc sản phẩm kỹ thuật số, bằng chứng vận chuyển hoặc giao hàng có nghĩa là bằng chứng thuyết phục cho thấy mặt hàng đã được giao hoặc đơn đặt hàng đã được thực hiện. Bằng chứng thuyết phục có thể bao gồm hệ thống hồ sơ ghi rõ ngày gửi hàng hóa và:

 • Hàng hóa được gửi qua phương thức điện tử đến người nhận, bao gồm địa chỉ của người nhận (email, IP, v.v.), nếu có; hoặc
 • Người nhận đã nhận được hoặc đã tiếp cận hàng hóa

 

Các ngưỡng giá trị cần xác nhận bằng chữ ký

Tiền tệ*

Số tiền

Tiền tệ*

Số tiền

Đô la Úc

850 AUD

Đô la New Zealand

950 NZD

Real Brazil

1.750 BRL

Krone Na Uy

4.600 NOK

Đô la Canada

850 CAD

Peso Philippine

34.000 PHP

Koruna Cộng hòa Séc

15.000 CZK

Zloty Ba Lan mới

2.300 PLN

Krone Đan Mạch

4.100 DKK

Rúp Nga

27.000 RUB

Euro

550 EUR

Đô la Singapore

950 SGD

Đô la Hồng Kông

6.000 HKD

Krona Thụy Điển

4.950 SEK

Forint Hungary

170.000 HUF

Franc Thụy sĩ

700 CHF

Shekel Israel

2.700 ILS

Đô la Đài loan

23.000 TWD

Yên Nhật

77.000 JPY

Baht Thái

24.500 THB

Ringgit Malaysia

2.500 MYR

Bảng Anh

450 GBP

Peso Mexico

10.000 MXN

Đô la Mỹ

750 USD

 

Quy trình bảo vệ người bán PayPal

PayPal sẽ tạm giữ tiền trong tài khoản của bạn để chi trả toàn bộ cho các khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn hoặc đảo ngược. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng vận chuyển hoặc bằng chứng giao hàng và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi cần để xác định xem giao dịch có đáp ứng các điều kiện hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán PayPal không.

Chúng tôi sẽ sử dụng quyền quyết định hợp lý của mình để xác định một giao dịch có đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ để hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán PayPal hay không. Nếu giao dịch đáp ứng yêu cầu, chúng tôi sẽ gỡ khoản tạm giữ và chuyển lại tiền vào tài khoản của bạn.

Nếu khoản thanh toán không được hưởng quyền lợi chương trình Bảo vệ người bán PayPal, PayPal sẽ xóa khoản tiền đó khỏi tài khoản của bạn và trả lại cho người mua. Ngoài ra, bạn sẽ chịu trách nhiệm trả khoản phí yêu cầu bồi hoàn cho PayPal, nếu có.

 

Đình chỉ tư cách hợp lệ đối với Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal

Chúng tôi có thể đình chỉ tư cách hợp lệ đối với chính sách Bảo vệ Người bán PayPal nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng có nguy cơ liên quan đến tài khoản của bạn. Để đánh giá nguy cơ, chúng tôi sẽ cân nhắc:

 • Tổng số tiền và/hoặc số lượng khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn hoặc đảo ngược phát sinh đối với tài khoản PayPal của bạn;
 • Nguy cơ mà tài khoản của bạn gây ra đối với tính toàn vẹn của PayPal và hệ thống của chúng tôi; và
 • Các tổn thất tiềm ẩn đối với chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể đình chỉ tư cách hợp lệ của bạn đối với chính sách Bảo vệ người bán PayPal nếu tài khoản của bạn được liên kết hoặc liên quan đến một Tài khoản khác đã bị đình chỉ.

Chúng tôi sẽ gỡ bỏ lệnh đình chỉ này nếu chúng tôi không còn lý do hợp lý để tin rằng tài khoản của bạn gây ra nguy cơ cao.

Nếu chúng tôi tin rằng vẫn còn nguy cơ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện một số hành động nhất định để gỡ bỏ quyết định đình chỉ tư cách hợp lệ của bạn đối với Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal. Bạn phải tuân theo chỉ dẫn của chúng tôi theo yêu cầu chính đáng của PayPal trong khung thời gian quy định.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email nếu chúng tôi đình chỉ hoặc gỡ bỏ lệnh đình chỉ tư cách hợp lệ của bạn đối với Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal. 

 

Ví dụ về các hàng hóa/giao dịch không đủ điều kiện hưởng Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal

 • Phương tiện đi lại, bao gồm xe máy, xe caravan, máy bay và thuyền.
 • Khiếu nại hoặc yêu cầu bồi hoàn cho các mặt hàng Không hề giống như mô tả.
 • Các hàng hóa bạn giao trực tiếp, bao gồm tại điểm bán hàng.
 • Thanh toán trực tiếp PayPal (bao gồm Thanh toán thiết bị đầu cuối ảo, thanh toán qua Payments Pro/Plus trên web), thanh toán PayPal Here và các sản phẩm thanh toán trên hóa đơn điện thoại của nhà mạng PayPal.
 • Các hàng hóa được gửi sau khi PayPal đã thông báo cho Người bán không gửi hàng hóa đó.
 • Mặt hàng không được vận chuyển đến địa chỉ người nhận.
 • Các khoản thanh toán được thực hiện bằng vàng (cho dù ở hình thức vàng thật hoặc ở dạng trao đổi thương mại)
 • Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt (bao gồm nhưng không giới hạn ở: thẻ quà tặng hay phiếu mua hàng)
 • Quyên góp
 • Sản phẩm tài chính hoặc các khoản đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào

 

Loại trừ khỏi chính sách Bảo vệ người bán PayPal

Nếu sau khi đã xem xét tất cả các trường hợp có liên quan, chúng tôi xác định rằng bạn đã lạm dụng Chính sách bảo vệ người bán PayPal, chúng tôi có thể quyết định loại trừ bạn khỏi Chính sách bảo vệ người bán PayPal hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu bạn bị loại trừ.

Nếu bạn nhận được khoản thanh toán theo Chính sách Bảo vệ Người bán PayPal mà bạn không có quyền hoặc không đủ điều kiện nhận, các khoản thanh toán đó sẽ được bạn hoàn trả ngay lập tức và có thể được thu hồi dưới dạng khoản nợ đến hạn và phải trả cho PayPal.