1

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและข้อมูลทางการเงิน

2

เราจะตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อพิจารณาว่าความร่วมมือรูปแบบใดเหมาะสมที่สุด

3

คุณสามารถยื่นอุทธรณ์คำขอดังกล่าวได้ด้วยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวแปรความเสี่ยงต่างๆ

แนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการพิจารณาข้อมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงนั้นคล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมนี้ โดยธุรกิจต่อไปนี้จะต้องผ่านการพิจารณาข้อมูลความเสี่ยง

  • ธุรกิจขนาดใหญ่มียอดขายรายเดือนจำนวนมาก
  • ในสายตาของผู้ประมวลผลการชำระเงินส่วนใหญ่ ธุรกิจในบางอุตสาหกรรม เช่น การท่องเที่ยว การจำหน่ายตั๋วเดินทาง การขายสมาชิก และบริการต่างๆ จัดว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น

ทำความเข้าใจธุรกิจของคุณ

เราอาจขอข้อมูลธุรกิจและข้อมูลทางการเงินต่อไปนี้เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาข้อมูลความเสี่ยง

ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อย่างไร
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลนี้ช่วยให้เรายืนยันได้ว่าหลักฐานประจำตัวสำหรับธุรกิจของคุณเป็นของจริงและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมอีคอมเมิร์ซของเรามีความปลอดภัย
ใบแจ้งยอดต่างๆ เช่น ใบแจ้งยอดงบดุลของธุรกิจ งบกำไรขาดทุน กระแสเงินสด และใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจคุณได้ดีขึ้น
เว็บไซต์ของธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์ นโยบายการคืนเงิน กำหนดเวลาในการจัดหาสินค้า จำนวนพนักงาน และยอดขายรายเดือน เมื่อเราเข้าใจธุรกิจและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คุณจำหน่ายและเป้าการขายรายเดือนแล้ว เราก็จะช่วยจัดการความร่วมมือระหว่างคุณกับเราได้ดียิ่งขึ้น