จะรับเงินสำหรับการทำรายการใน PayPal ของฉันที่ถูกพักไว้ให้เร็วขึ้นได้อย่างไร

ถ้าการชำระเงินที่คุณได้รับถูกพัก คุณสามารถเร่งการปล่อยเงินที่ถูกพักได้โดยการเร่งกระบวนการขายและแจ้งรายละเอียดเมื่อจัดส่งสินค้าเสร็จแล้ว

ช่วงเวลาที่ระบุไว้ด้านล่างเป็นช่วงเวลาสำหรับการพักเงินใน PayPal ถ้า eBay พักเงินของคุณ โปรดติดต่อ eBay เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแนะนำวิธีที่คุณอาจนำไปใช้ได้มีดังนี้
การดำเนินการ เวลาในการปล่อยเงิน คุณต้องทำอย่างไรบ้าง
เพิ่มข้อมูลติดตามพัสดุ 1 วันหลังจากนำส่งสินค้าผ่านผู้จัดส่งสินค้าที่เรารองรับ อัปโหลดหมายเลขติดตามพัสดุที่ได้จากผู้จัดส่งสินค้าที่เรารองรับในหน้ารายละเอียดการทำรายการ PayPal จะปล่อยเงินภายใน 1 วันนับจากวันที่ผู้จัดส่งยืนยันการนำส่ง
การยืนยันโดยผู้ซื้อ ทันทีที่ผู้ชื้อยืนยัน ในกรณีที่การทำรายการของคุณถูกพัก ผู้ซื้อจะมีตัวเลือกเพื่อทำการยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้ว นอกจากนี้ ผู้ซื้อยังจะได้รับอีเมลแจ้งหลังจากที่คุณอัปโหลดหมายเลขติดตามพัสดุ

หลังจากเงินถูกปล่อยแล้ว คุณอาจต้องรอจนถึงเที่ยงคืน (แต่ปกติจะเร็วกว่านั้น) จึงจะเห็นเงินปรากฏในบัญชี