จะลบที่อยู่อีเมลออกจากรายการผู้ติดต่อหรือสมุดที่อยู่ PayPal ได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลการติดต่อจากสมุดที่อยู่ PayPal ของคุณได้ภายในส่วนการตั้งค่าใบเรียกเก็บเงินในบัญชี PayPal ของคุณ

วิธีการเข้าไปดูสมุดที่อยู่ PayPal ของคุณ:

  1. ไปที่ ชำระและเรียกเก็บเงิน
  2. คลิก สร้างใบเรียกเก็บเงิน
  3. ในส่วน "การตั้งค่า" ให้คลิก สมุดที่อยู่
  4. คลิกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก แก้ไข หรือ ลบผู้ติดต่อ
  5. คลิก เพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ ถ้าคุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ในสมุดที่อยู่